Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA ‘‘Hermann Oberth’’ DIN SIBIU, FACULTATEA DE

INGINERIE, SPECIALIZAREA INMAGAZINAREA SI


MANAGEMENTUL GAZELOR NATURALE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
LA SC.FORAJ SONDE.SRL

Profesor coordonator :
Prof.Dr.Ing.Dumitrascu Dan
Masterand :
Dimboiu Ciprian

Mediaş
2010
Anul universitar 2009 -2010

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII...................3


1.1. SCURT ISTORIC………………………………………………………………...……3
1.2.OBIECTUL DE ACTIVITATE.......................................................................................4
1.3. RESURSELE INTREPRINDERII..................................................................................6
1.3.1. RESURSELE FINANCIARE……………………………………………………..6
1.3.2. RESURSELE UMANE……………………………………………………………7
1.3.3. RESURSELE MATERIALE…………………………………………………….10
1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERII……..11

CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII, PLANUL CA


INSTRUMENT DE REALIZARE A LOR…………………………………………………14
2.1.IMPORTANTA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA
INTREPRINDERII…………………………………………………………………………... 14
2.2ELABORAREA STRATEGIILOR ECONOMICE ALE INTREPRINDERII…….15
2.3. ELABORAREA PLANULUI ECONOMIC AL INTREPRINDERII…………..….19
2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL INTREPRIDNERII....................21
CAPITOLUL I

PPREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII

1.1 SCURT ISTORIC

Isotria industriei de petrol in zona Muntenia incepe odata cu punerea temeliilor


industriei de petrol in Romania, respectiv in anul 1907, cand prin fuzionarea unor companii
petroliere mixte (TELEGA OIL BUSTENARI, ITALO-ROMANA) ia fiinta societatea
petroliera “Concordia”.

Activitatea societatii Concordia, inceteaza in anul 1944, controlul ei fiind preluat de


statul roman. Ulterior in anul 1948, se desprinde din aceasta, activitatea de fabricatie a
utilajului petrolier.

In perioada 1940-1950, societatea isi continua activitatea sub denumirea de


Intreprinderea de Stat Petroliera Muntenia, dupa care datoria conjuncturii politice existente la
acea data, fuzioneaza cu SOVROM PETROL (societate romano-sovietica) si functioneaza
astfel pana in anul 1955.

Dupa anul 1955 incepe reorganizarea industriei de petrol, ajungand in prezent la


structura actual cunoscuta.

Dupa anul 1990, datorita noilor conditii plotico-economice create, unitatile din
industria petrolului sunt privatizate si sunt organizate in Regii Autonome.

In anul 1956 se infiinteaza Intreprinderea de Foraj Ploiesti.

Initial raza de activitate a intreprinderii era foarte mare, cuprinzand judetele: Prahova,
Dambovita, Ialomita, Galati, Buzau.

In procesul de reorganizare a industriei petrolului din Romania, anterior anului 1990,


Intreprinderea de Foraj Ploiesti, denumita apoi Schelele de Foraj Liliesti se divizeaza in 4
schele, prin desprinderea si infiintarea unor noi unitati:

1) Schela de Foraj Moreni (1979)


2) Schela de Foraj Scaieni (1982)

3) Schela de Foraj Berca (1984)

4) Schela de Foraj Baicoi (1980


In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.309/05-06 1992 se desprinde din Petrom SA
Bucuresti si se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti.
In anul 1999, datorita conditiilor politico-economice S.C Foraj Sonde SA Poiesti se
privatizeaza sub patronat american.
In anul 2003 Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti isi modifica structura si
actionarii.
Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti are sediul in orasul Baicoi, strada
Infratirii, nr.111, judetul Prahova este o persoana juridica romana cu forma juridica de
societate pe actiuni. Este inregistrata la Registrul Comertului sun nr.J29/3333/23.09.1992.
Societatea are atribut codul unic de inregistrare R.3349146
Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in 1.625.773 actiuni normative emise in
forma dematerializata prin inscriere in cont, fiecare actiune avand o valoare de 2,5 lei.
Actionarii acestei societati sunt:
1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE,
CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE,
inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 – principalul actionar detine un numar de 1.434.604
actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social.
2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – salariati ai societatii comerciale FORAJ
SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul
social.
1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE
Societatea comerciala Foraj Sonde SA, este o societate privata, specializata in
principal in forajul si extractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de
conducte metalice.
Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele
tipuri de activitate.
a) Activitati principale
1120 – activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv
prospectiunile
0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ;
0610 – extractia petrolului brut ;
0620 – extractia gazelor natural;
b) Activitati cercetare-dezvolatare
7310 – cercetare –dezvolatare in stiinte fizice si natural
7312 – cercetare aplicativa
7421 – activitati de proiectare

1. FORAJ PENTRU PETROL SI GAZE


Societatea comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti detine instalatii si personal specializat
pentru a for a si pune in productie sonde pentru extractia petrolului si gazelor la adancimi de
pana la 2200 m.

2.ALIMENTARI CU APA

Societatea poate executa lucrari de complexitati mari de alimentari cu apa, de la puturi de


orice constructii si adancimi pana la retelele de alimentare si distributie.

3.CONDUCTE IZOLATE INTERIOR CU MASA PLASTICA

Sub o tehologie noua Foraj Sonde Ploiesti realizeaza izolatii interioare cu masa
plastica a tevilor metalice noi sau recuperate. Conductele realizate astfel se adreseaza in
primul rand celor care transporta sub presiune, fluide corozive si/sau abrazive. Sunt
recomandate insa si pentru alimentari cu apa sau transport de gaze.

4.EXTRACTIA TITEIULUI SI GAZELOR

Foraj Sonde Ploiesti executa parcuri de stocare si separare a titeiului. Conceptia acestora
este originala si s-a dovedit eficienta in exploatarea zacamintelor petrolier de la Mislea .

5. EVACUAREA DE DESEURI LICHIDE IN STRATE DE MARE ADANCIME.

Punand in valoare legiferarea acestei metode de evacuare a deseurilor, Foraj Sonde


Poiesti executa instalatii complexe, in acest scop, constand in sonde si instalatii de suprafata.
Colaborarea cu un grup de profesori universitari (de la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti)
cu experienta in aceasta activitate asigura suportul stiintific al problemei.
Scopul final al lucrarilor de foraj ( de cercetare si de exploatare) il reprezinta executarea
unei sonde. O sonda reprezinta o constructi in pamant, deci este o investitie ce implica un
volum mare de munca si imp, care antreneaza numeroase resurse de energie, materiale si
utilaje.In procesul de realizare a unei sonde se disting mai multe faze, fiecare corespunzandu-i
o serie de metode de executie, dupa cum urmeaza:

- Lucrari de suprafata ;

- Montajul instalatiei si a anexelor, inclusive alimentarea cu apa si energie electrica ;

- Realizarea forajului propriu-zis ;

Pe langa aceste activitati SC Foraj Sonde Poiesti SA, desfasoara si activitati sociale
pentru salariati , oferind spatii de locuit , aprovizonare cu alimente, transport , etc

1.3. RESURSELE INTREPRINDERII


Resursele reprezinta potentialul natural, material, financiar, stiintifico-tehnic,
informational si uman de care dispune societatea la un moment dat, in calitate de mijloace
posibile pentru satisfacerea trebuintelor concrete.
1.3.1. RESURSELE FINANCIARE

Resursele financiare ale societatii sunt relflectate in pasivul bilantului. Aceste surse
pot fi grupate in functie de mai multe criterii : dupa destinatie – pentru constituirea mijloacelor
economice - ; sau dupa provenienta – surse proprii sau atrase.
Resursele financiare desemneaza potentialul intreprinderii sub forma mijloacelor
banesti, inclusiv valutare.

Resursele financiare sunt utilizate de intreprindere pentru achizitionarea factorilor de


productie si satisfacerea altor necesitati legate de fabricarea si comercializarea produselor.

Resursele financiare necesare desfasurarii normale a activitatii intreprinderii se obtin


astfel:

- Prin autofinantare

- Prin credite bancare


- Din profitul obtinut
Resursele financiare ale S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti reprezinta o component vitala
pentru functionarea intreprinderii si pentru motivarea salariatilor pentru a da randament
maxim.
Datorita numeroaselor sale relatii de cooperare cu marile companii petroliere, din
domeniul prelucrarii petrolului din tara si din strainatate, societatea de Foraj Sonde S.A
Ploiesti dispun de de un capital financiar ce permite dezvoltarea continua a intreprinderii si
dotarea cu echipamnete tehnologice de ultima generatie
Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a
inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de
aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33
milioane euro)
In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul
net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)
In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro,
ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii.

1.3.2. RESURSELE UMANE

Resursele umane ale societatii cuprind oamenii cu capacitatea lor fizica, bilogica,
profsional-intelectuala si educatioanala, in masura sa fie disponibili pentru activitatile pe care
urmeaza sa le desfasoare.
S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. isi indeplineste obligatiile contractuale folosind angajati
permanenti si colaboratori. Pentru selectionare se va tine seama de urmatoarele criterii, cu
respectarea legislatiei muncii si a prevederilor articolului 19 si 20 din Legea nr.18/1996 :
- sa fie cetatean roman
- sa aiba stagiul militar satisfacut
- sa aiba aptitudini profesionale corespunzatoare functiei pe care o va ocupa
- sa fie sanatos fizic si psihic
- sa fie absolvent al scolii generale sau profesionale
- sa nu aiba antecedente penale privind infractiunile savarsite cu intentie
- sa aiba avizul organelor de politie
Angajarea personalului de paza (permanent sau temporar) se realizeaza pe baza unui
contract (de munca sau colaborare) din care sa rezulte :
- natura serviciilor prestate
- timpul de lucru
- salariul brut (net)
- sarcinile (atributiile) de serviciu
- drepturile si obligatiile
- conditii de reziliere a contractului
Lunar, pentru asigurarea perfectionarii personalului se vor executa testari privind
cunostintele profesionale , utilizarea mijloacelor moderne din dotare.
Gestiunea resurselor umane este executata de catre un compartiment specializat
denumit in structura organizatorica: “Serviciul personal specializat”.
Structura personalului evidentiaza mentinerea in limite acceptabile si constante a celor
doua categorii de personal:
a) personal direct de productie
b) personal indirect de productie
In societate sunt angajati 170 de salariati cu contract de munca pe durata nederminata.
Contractul colectiv de munca pe anul in curs nu are prevederi speciale care sa afecteze
transferul de proprietati.
Nu exista intarzieri in activitatea de achitare a drepturilor salariale.
Stabilirea salariului personalului se face in functie de studii, de munca prestata si de
calitatea ei. Astfel, salariul mediu pentru personalul S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. este de 850
lei , iar pentru personalul TESA 1.400.. Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite
prin contracte individuale de munca si in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara.
Pentru recrutari in vederea angajarii, Foraj Sonde S.A. Ploiesti cauta absolventi ale
urmatoarelor specializari:
- ingineri foraj
- ingineri chimisti
- ingineri proiectare- cercetare

Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti fiind un furnizor important al fortei de munca


pentru aceasta societate.

Evolutia numarului de personal pe ultimii 5 ani se prezinta astfel:

Anul 2004 2005 2006 2007 2008


Numar salariati 834 760 450 250 170
900
800
700
600
500
400 numar salariati
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008

Se observa o scadere a numarului de personal datorita evolutiei economice a pietei


romanesti, ca urmare a restrangerii de activitate sau a reorganizarii intreprinderii.

Clasificare dupa domeniul de activitate:


Categoria Numar personal %
Personal de conducere 4 2.4
Personal TESA 10 5.9
Personal muncitor 156 91.7

Structura personalului
160 156
140
120
100
80 personal de conducere
60 personal TESA
40 personal muncitor
20 4 10
0
personal personal personal
de TESA muncitor
conducere

Clasificare dupa studii:

Numar salariati %
Studii superioare 10 5.9
Studii medii 107 62.9
Studii generale 53 31.2

120 107
100
80
studii superioare
60 53
studii medii
40
studii generale
20 10
0
studii studii m edii studii ge nerale
superioare

70 62,9
60
50
superioare
40
31,2 medii
30
generale
20
10 5,9
0
superioare medii generale

Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti ofera cursuri gratuite de pregatire pentru noii
angajati in urmatoarele domenii:
- Maistru electromecanic
- Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi reparaţii sonde.
- Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului
- Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea, repararea motoarelor şi compresoarelor
pentru petrol şi gaze
1.3.3. RESURSELE MATERIALE
Societatea Foraj Sonde Ploiesti dispune de o baza materiala moderna structurata pe
fiecare domeniu de activitate:
1. Activitatea de foraj petrolier
- 5 instalatii de foraj T50 (sarcina maxima de carlig 70 tf). Actionarea poate fi electrica sau
termica.
- 1 instalatie de foraj TD80, autotransportabila (sarcina maxima la carlig 80 tf). Actionare
termica (grup de forta CATER PILLAR – ALLISON).
- 4 instalatii F100
- 5 instalatii F320
- 1 instalatie F400
- instalatii de pistonat IFP – 50.
2. Activitatea de alimentare cu apa
- 1 instalatie FA 12.5 autotransportabila.
- 1 instalatie FA 12.5 remorcabila.
- 1 tractor cu incarcator hidraulic.
- 1 buldoexcavator.
3. Activitatea de izolatii tevi
- Dotari pentru izolarea interioara a conductelor.
- Instalatii pentru izolare exterioara a conductelor.
- Atelier mecanic dotat cu masini utile.
4. Utilaje grele
- 5 buldozere.
- 1 excavator P802.
5. Transporturi
- 3 autoremorchere
- 2 remorci 40 t
- 1 remorca 20 t
- 2 autoplatforme granic 16 t
- 2 autovidanje 10 mc
- 2 autocamioane RD 10215 LEA
- 2 autocamioane RD 8135
- 2 autobasculante TU 14D
- 1 autoizoterma ARO 320D
- 1 autotractor DAF
- 2 autoutilitare ARO 243, 244
- 2 tractoare rutiere U650.
Societatea a fost autorizata in conformitate cu urmatoarele standarde referitoare la
sistemul pentru Managementul Calitatii ISO 9001 : 200; E M ISO 9001: 2000.

1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A


ACTIVIATATII INTREPRINDERII

Ca mecanism de reglare al functionarii, piata are un impact decisiv in luarea deciziilor


de catre conducerea Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti. privind optiunile in alocarea
resurselor, dimensiunea alocarii, marjei concurentiale a firmei.
Analiza economico - financiara are un caracter permanent indiferent daca se
efectueaza de un organism din interiorul firmei sau din afara ei si nu constituie un scop in sine
ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Analiza presupune o metoda de cercetare si
cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea unui obiect sau fenomen in partile sale
componente precum si pe stabilirea factorilor ce il determina.
Analiza economico - financiara cerceteaza activitatile sau fenomenele din punct de
vedere economic, respectiv al consumului de resurse umane si financiare si a rezultatelor
obtinute.Tipurile de analiza economico - financiara in activitatea practica a firmei sunt variate
si in functie de diferite criterii :
A. Dupa raportul intre momentul efectuarii analizei si momentul desfasurarii
fenomenului avem:
a). Analiza postfactum / postoperatorie a activitatii desfasurate;
b). Analiza previzionala.
B. Din punct de vedere al urmaririi insusirilor esentiale sau al determinarilor
cantitative ale fenomenelor:
a). Analiza calitativa;
b). Analiza cantitativa.
C. Dupa nivelul la care se desfasoara analiza:
a). Analiza microeconomica;
b). Analiza macroeconomica.
D. Dupa modul de urmarire in timp a fenomenelor:
a). Analiza statica;
b). Analiza dinamica.
E. Dupa orizontul de timp pe care se desfasoara analiza:
a). Analiza pe termen scurt;
b). Analiza pe termen lung.
F. Dupa criteriile de studiere a fenomenelor:
a). Analiza economica;
b). Analiza tehnico-economica;
c). Analiza socio-economica.
G. In functie de delimitarea obiectivului analizat:
a). Analiza pe ramuri;
b). Analiza pe unitati organzatorice;
c). Analiza pe probleme
Procesul de analiza are drum invers fata de evolutia fenomenului studiat adica
porneste de la rezultatele procesului incheiat catre elementele si factorii care il determina.
Functiile analizei economico – financiare :
1. informationala
2. de evaluare;
3. de fundamentare a deciziei;
4. de realizare a cerintelor gestionarii eficiente a patrimoniului ;
5. de realizare a conexiunii cu mediul exterior care presupune analiza relatiilor cu bancile,
furnizorii si companiile beneficiare a lucrarilor .
Cifra de afaceri a societatii Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti este in continua
crestere: daca in anul 2005 aceasta era de 6.659.870 lei, un an mai tarziu atinge valoarea de
10. 140.504 lei, iar in anul 2007 23 milioane lei lei. Acest fapt este considerat pozitiv, dar
raportat la cheltuieli va reflecta situatia actuala a intreprinderii. Cresterea cifrei de afaceri s-a
realizat in general prin cresterea numarului de clienti si a extinderii activitatii .
In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3
milioane lei. Acestea se compun din:
- cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei
- cheltuieli materiale: 11.442.746. lei
- alte cheltuieli 1.143.654 lei
Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu
aporximativ 133%.
Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a
inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de
aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33
milioane euro)
In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul
net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)

CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE


INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE
REALIZARE A LOR

2.1. – Importanta strategiilor economice pentru activitatea


intreprinderii

În economia de piaţă întreprinderea trebuie să facă faţă concurenţei, atât celei de pe


piaţa interna cât şi celei de pe piaţa externa. Strategia societăţii trebuie să fie bine
fundamentată atât din punct de vedere economic cât şi tehnic.
Prin aplicarea unei strategii corecte şi bine gândite întreprinderea poate depăşi
momentele dificile, cel mai grav fiind o cerere scăzută pentru produsele sale. Astfel, abordând
o strategie bună S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a reuşit să fie o prezenţă activă atât pe
piaţa naţională cât şi pe pieţele externe. Societatea a reacţionat printr-o permanentă adaptare
la modificările mediului extern.
Conducerea si organizarea actitivatii întreprinderii pe baza unei strategii economice
capata o importanta crescanda ca urmare a faptului ca pe plan mondial s-au realizat mari
progrese în teoria managementului privind aplicarea unor concepte moderne si noi mutatii pe
piata interna si externa.
Importanta si necesitatea crescanda a adoptarii unei strategii economice este
determinata de actiunea puternica a unor factori dintre care cei mai importanti sunt:
1. accentuarea competitiei între firme pe pietele interne si externe, competitie în
care intra si firme apartinand tarilor în curs de dezvoltare;
2. aparitia si extinderea unor tehnologii moderne cum sunt sistemele flexibile si
robotizarea sistemelor tehnologice care au dus la cresterea calitatii produselor, reducerea
costurilor si la scurtarea termenelor de punere pe piata a unor noi produse;
3. cresterea considerabila a calitatii produselor oferite pentru piata, ceea ce a
condus la ridicarea exigentelor consumatorilor în ceea ce priveste calitatea;
4. aplicarea de catre unele întreprinderi a unor strategii avansate de prelucrare,
ceea ce a condus la cresterea productivitatii muncii si la reducerea costurilor;
5. extinderea folosirii calculatoarelor în cadrul managementului productiei, ceea
ce a dus la optimizarea deciziilor si la cresterea performantelor pe plan economic si tehnic.
Tinand seama de actiunea tot mai puternica a acestor factori, o strategie economica
are rolul dfe a defini prin obiective cat mai precise, directiile de desfasurare a activitatii
firmei, astfel încat aceasta sa realizeze o crestere a competitivitatii.
Stabilirea obiectivelor reprezintă o componentă de bază a strategiei. Obiectivul
strategic este componenta care stabileşte ceea ce îşi propune să realizeze firma la un anumit
nivel de atingere şi într-un anumit orizont de timp.
În raport cu orizontul de timp stabilit pot fi:
- pe termen scurt
- pe termen mediu
- pe termen lung
În raport cu nivelul şi influenţa pe care o exercită asupra activităţii pot fi:
- obiective stabilite pentru nivelul organizaţiei superioare (corporaţii, holding, grup
de întreprinderi)
- obiective cu caracter divizionar când se referă la o anumită latură de activitate a
unei întreprinderi (ex: obiective ale activităţii marketing)
- obiective cu caracter departamental – se referă la un anumit departament al firmei
(ex: departamentul comercial)

2.2. – Elaborarea strategiei economice a intreprinderii

Elaborarea stretegiei economice a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se face in mai multe
etape :
1.Analiza situatiei existente ; necesita identificarea misiunii intreprinderii iar in
raport cu aceasta o identificare a strategiei prezente si trecute , respectiv o diagnoza a
performantei prezente si trecute.Identificarea misiunii are rolul de a stabili masura in care
aceasta corespunde sau nu misiunii fixate , daca ea corespunde noilor conditii sau se impun
anumite corecturi.Prin identificarea stretegiei trecute si prezente trebuie sa se constate daca
acestea au fost aplicate corect si daca au corespuns sau nu obiectivelor stabilite.In mod similar
efectuarea diagnozelor performantei trecute si prezente trebuie sa permita a se aprecia in ce
masura performantele obtinute pe linia indicatorilor tehnologici , economici si de baza s-au
situat sau nu la nivelul cerintelor.
2.Examinarea perspectivelor pentru viitor ; permit stabilirea unui set de obiective pe
termen lung.In acest scop se face o analiza a factorilor din mediul inconjurator si o analiza a
situatiei interne care sa ofere informatiile necesare asigurandu-se pe aceasta baza desprinderea
setului de obiective pe termen lung prin precizarea serviciilor care urmeaza a fi prestate si
vandute pe piata.Factorii din mediul inconjurator pot fi grupati in factori ce se refera la
tendintele sociale , politice , economice la conditiile economice generale si factori ce exprima
mediul inconjurator de competitie , din randul acestora fac parte cei care se refera la
intreprinderea concurenta , la furnizori , clienti , actionari.
Efectuarea analizei situatiei interne are rolul de a evidentia aspectele pozitive si
negative din intreprindere.

S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI intenţionează să realizeze în următorii ani o


continuă îmbunătăţire a activităţii sale, astfel încât aceasta să corespundă nivelelor
standardelor internaţionale, iar din punct de vedere economic să fie din ce în ce mai eficientă.
Pentru îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare, societatea va avea în
vedere următoarele măsuri:
a. Adaptarea structurii organizatorice la volumul şi specificul activităţii din perioada
următoare, inclusiv asigurarea personalului specializat.
b. Continuarea redistribuirii personalului existent în diferite sectoare de activitate în
funcţie de necesităţile sucursalei şi de aptitudinile salariaţilor.
c. Asigurarea unui program de investiţii corespunzător tuturor sectoarelor de
activitate, respectiv alocarea fondurilor necesare pentru procurarea de echipamente moderne
necesare tuturor compartimentelor de activitate .
d. Promovarea activităţii de comerţ, prevăzute în statut, dar cu o pondere mică, până
în prezent, în activitatea sucursalei.
e. Aplicarea unei politici salariale în strictă concordanţă cu nivelul calitativ şi
cantitativ al muncii desfăşurate de către salariaţi. Aplicarea acestei politici salariale va trebui
să contribuie decisiv la stabilizarea, în cadrul sucursalei, a personalului valoros şi să prezinte
ca atractivă activitatea în cadrul institutului pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în
alte societăţi.
Obiectivele stabilite de conducerea societatii sunt:
• atingerea unei prompte capacităţi de răspuns la evoluţia pieţei
• îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi a securităţii oamenilor şi
aparatelor vandute
• îmbunătăţirea continuă a „know-how-ului”
• scăderea continuă a costurilor
• lărgirea gamei de servicii
• dimensionarea resurselor necesare
• asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului
• dezvoltarea continuă a funcţiunii de marketing
Obiectivele prezentate sunt în marea lor majoritate obiective pe termen lung.
Cel mai important obiectiv pe care S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI şi l-a propus spre
îndeplinire are în vedere scăderea costurilor şi mărirea cifrei de afaceri astfel încât societatea
sa stranga fondurile necesare activitatiide modernizare a tehnologiilor de extractie, care
consta in Dezvoltarea capacitatii de cercetare inovare prin imbunatatirea infrastructurii..
În fiecare an ce va urma, pentru îndeplinirea obiectului propus, trebuie să crească cifra
de afaceri cu cel puţin 10% mai mult faţă de creşterea actuală, avându-se în vedere că şi
costurile vor creşte. Pentru o mai bună satisfacere a acestor cerinţe societatea trebuie să aibă
în vedere şi redimensionarea personalului actual, astfel scăzând costurile salariale, care au
crescut cu 31%.Acesta este doar primul pas pentru obţinerea profitului.
3.Elaborarea unui set de alternative strategice pentru viitor si alegerea strategiei de
urmat ; presupune ca element de baza elaborarea unui set de alternative , compararea acestora
cu obiectivele fixate si adoptarea pe aceasta baza a strategiei de aplicat.Elaborarea setului de
alternative strategice pentru viitor presupune elaborarea in paralel a unui set de alternative
strategice la un nivel de organizare superioara si a unui set de alternative strategice la un nivel
de intreprindere ca centru de afaceri din analiza carora sa se desprinda directiile optime de
dezvoltare viitoare tinand seama de procesul concurential si de cerintele de rentabilitate ce
trebuie satisfacute la un anumit nivel.
În cadrul acestei etape avem, ca element de bază, elaborarea unui set de alternative
strategice posibile.
Creşterea capitalului la S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se va efectua în
următoarele domenii:
• Îmbunătăţirea sistemului informaţional, sistem care va ajuta la scăderea costurilor şi
creşterea încrederii în societate.
• Creşterea eficientei masinilor si materialelor folosite pentru desfasurarea activitatii
de baza a societatii .
• Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului
4.Punerea strategiei economice adoptate in functiune ; necesita stabilirea strategiei
functionale ce urmeaza a fi adoptate si precizarea masurilor prin intermediul carora se va
actiona asupra factorilor de natura organizatorica pentru a se crea conditii optime de punere in
functiune a strategiilor adoptate.
Obiectivul principal al conducerii societăţii este obţinerea de profit, în acest sens
cum am mai amintit şi sus se vor lua o serie de măsuri.

În ceea ce priveşte optimizarea „know-how-ului” societatea trebuie să-şi asigure:


- materiile prime: Compartimentul de Cercetare şi Dezvoltare, la sesizarea celui de
Aprovizionare, trebuie să ţină seama de anumiţi factori care au influenţat în trecut activitatea
firmei. Spre exemplu: lipsa echipamentelor performante a constituit o constrângere importantă
până în prezent.
- baza tehnico-materială
- resursele financiare: Departamentul Financiar trebuie să găsească soluţii cât mai
eficiente şi cu o influenţă cât mai puţin negativă asupra rezultatului financiar, în ceea ce
priveşte găsirea de resurse financiare pentru a se putea respecta fiecare cerinţă din cadrul
strategiei economice.
- resurse umane necesare: Departamentul de Personal trebuie informat asupra paşilor
pe care implementarea strategiei economice îi presupune pentru ca să se poată asigura
necesarul de personal specializat prin: recalificări, noi angajări, sau orice altă metodă care
se dovedeşte a fi mai profitabilă. Tot acest departament va avea în vedere şi creşterea
productivitătii muncii mai rapidă decât cea a salariilor. Pentru anii ce urmează societatea
şi-a propus o creştere a WL cu 20%.
- resurse informaţionale.
Societatea se află momentan într-un proces de optimizare a „know-how-ului” de
care dispune, iar acesta dublat de o creştere a flexibilităţii în funcţie de oportunităţile sau
ameninţările mediului macro şi microeconomic fac ca S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI să
se situeze în elita partenerilor de afaceri din domeniu.
Pentru a-şi putea dimensionarea resurselor necesare mult mai bine conducerea
societatii trebuie să solicite din partea fiecărui compartiment o mai intensă implicare şi o
atenţie mai mare acordată desfasurarii activitatii in ansamblu.. Aceasta se poate realiza prin
intensificarea legăturilor dintre compartimente, prin cererea de analize mult mai vaste şi prin
creşterea implicării părţilor care au caracter preventiv. De asemenea creşterea facilităţilor din
domeniul comunicaţiilor/ informaţiilor din interiorul firmei (şi nu numai).
Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului se poate realiza prin:
- utilizarea corespunzătoare a resurselor umane prin dotarea acestora cu
mijloace de muncă performante (atât in munca de teren, cât şi la birouri)
- încadrarea salariaţilor corespunzător
- intensificarea controlului calităţii muncii
- realizarea unor programe de pregătire şi formare profesională pentru
specializare
- recalificarea sau calificarea acolo unde este cazul
Un rol important în aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate îl are
activitatea de evaluare a strategiei şi de control.
5.Evaluarea strategiei si controlul ei ; un rol important in aplicarea cu succes a
strategiilor economice adoptate il are activitatea de evaluare a strategiilor si de
control.Evaluarea strategiilor trebuie sa se faca pe baza unor criterii obiective care sa
stabileasca :
• Compatibilitatea
• Consonanta
• Avantajul aplicarii
• Fezabilitatea
Strategia economica a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a fost adoptata astfel incat
sa satisfaca urmatoarele exigente:
1. sa permita o confruntare eficienta a întreprinderii cu altele similare în cadrul unui
proces economic concurential si în conditiile unui mediu în permanenta evolutie;
2. sa faca fata cu succes, prin produse noi sau modernizate, exigentelor sporite ale
consumatorilor sub raportul calitatii si al preturilor;
3. sa realizeze o perfectionare continua a structurilor existente astfel încat acestea sa
fie cat mai bine adaptate noilor exigente impuse demodificarile care survin în tehnologii, pe
pietele de desfacere si cerintele crescande ale consumatorilor.

2.3. – Elaborarea planului economic al intreprinderii


La nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu
succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare.
Planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebzuie efectuata la
un nivel stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate.
A planifica înseamna a concretiza în documente scrise cu caracter imperativ
prevederile strategiei si politicii adoptate pentru o anumita perioda sub forma de indicatori
cantitativi si calitativi, termenele la care acestea trebuie realizate, resursele ce trebuie alocate
pentru îndeplinirea lor, sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de conducere si
compartimente functionale, masurile ce trebuie aplicate pentru crearea conditiilor necesare si
modul de urmarire si control al felului cum sunt îndeplinite prevederile pe toate nivelele
ierarhice.
Planificarea economica se concretizeaza într-un ansamblu de planuri care devin
instrumente esentiale în activitatea de conducere si organizare.
Prin plan se întelege documentul elaborat sub o anumita forma scrisa pe baza unei
metodologii bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice, luata
în ansamblul ei sau pe diferite componente si se precizeaza sarcinile care revin
compartimentelor de productie si functionale pe anumite perioade de timp.
Planificarea economica are un caracter complex iar definirea ei sub diferite aspecte
necesita o clasificare dupa mai multe criterii:
1. În raport cu gradul de institutionalizare si de formalizare:
- formala,
- informala.
2. Dupa orizontul de timp la care se refera:
- pe termen lung sau de perspectiva,
- curenta - ce poate fi pe termen scurt sau foarte scurt.
3. În raport cu nivelul la care se realizeaza:
- la nivel de organizatie superioara
- la nivel de întreprindere.
4. În raport cu gradul de importanta a indicatorilor stabiliti si cu orizontul de timp la
care se refera acestia se poate deosebi:
- strategica,
- tactica.
Prognoza strategica se realizeaza de regula la nivelul conducerii de varf pe termen
lung si concretizeaza obiectivele strategiei economice adoptate.
Prognoza tactica concretizeaza actiunile si activitatile la nivelul unei unitati
economice sunt reunite si definite prin termenul de planificare interna de întreprindere.
Aceasta planificare interna are doua componente aflate într-o stransa interdependenta:
- prognoza tehnico-economic, care are ca obiectiv stabilirea principalilor indicatori
cantitativi si calitativi pe toate domeniile de activitate;
- prognoza operativa - reprezinta acea parte a prognozei interne de întreprindere care are
ca obiectiv elaborarea programelor de activitate pe diferite verigi structurale si pe diferite
unitati de timp.
În conditiile unei economii de piata, întreprinderea îsi organizeaza activitatea fie dupa
sistemul productiei pe stoc, fie dupa sistemul productiei pe baza de comenzi.
În astfel de cazuri, punctul de plecare în elaborarea planului economic îl constituie
rezultatele obtinute pe baza efectuarii prognozelor de vanzari, prin studierea pe cale
probabilistica a cererii pentru produsul întreprinderii.
Pe baza rezultatelor programului pe termen scurt si lung se face o estimare a produsului ce
s-ar putea vinde, iar în functie de aceasta se determina indicatorii privind productia ce
urmeaza a fi realizata.
În functie de aceasta productie se calculeaza resursele de munca si de materiale necesare,
se dimensioneaza ansamblul indicatorilor economici si se fac ajustarile necesare tinand seama
de capacitatea de productie si de resursele de munca si materiale existente.
În conditiile în care întreprinderea actioneaza în cadrul economiei de piata, elaborarea
planului economic tine seama de un grafic de productie director, elaborat în prealabil, care
stabileste grupele de produse ce urmeaza a se executa, cantitatea si datele de executie, în
functie de comenzile existente si de rezultatele prognozelor cererii de produse.

2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI


Planul de afaceri al societatii cuprinde următoarele etape:
1. Prezentarea generală a societăţii
 Denumirea societăţii – S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI
 Forma juridică – Societatea FORAJ SONDE SA PLOIESTI este
persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni.
 Sediul societăţii – Sediul societăţii in orasul Baicoi, strada Infratirii,
nr.111, judetul Prahova, cod 105200, Romania
 Data înmatriculării – inregistrata la Registrul Comertului sun
nr.J29/3333/23.09.1992.
 Scopul societăţii - Scopul societăţii este in principal forajul si
extractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte
metalice.
 Capitalul social Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in
1.625.773 actiuni normative emise in forma dematerializata prin inscriere in
cont, fiecare actiune avand o valoare nomainala de 2,5 lei.
Actionarii acestei societati sunt:
1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE,
CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE,
inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 – principalul actionar detine un numar de 1.434.604
actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social.
2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE – salariati ai societatii comerciale FORAJ
SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul
social.
 Obiectul de activitate:
Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele
tipuri de activitate.
a) Activitati principale
1120 – activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv
prospectiunile
0910 – activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ;
0610 – extractia petrolului brut ;
0620 – extractia gazelor natural;
b) Activitati cercetare-dezvolatare
7310 – cercetare –dezvolatare in stiinte fizice si natural
7312 – cercetare aplicativa
7421 – activitati de proiectare
2. Piaţa
 Segmentul de piaţă
a. Definirea pieţei – Piaţa căreia se adresează produsele societăţii este relativ stabilă
datorită faptului că foarte multe societăţi cu acelaşi profil nu au rezistat în timp. În
prezent societatea pune accent pe îmbunătăţire relaţiilor cu partenerii tradiţionali.
b. Localizarea pieţei produselor comercializate – Din nou avem partenerii
tradiţionali din ţară şi străinătate. Societatea presteaza servicii in proportie de 93 % catre
un singur beneficiar R.A.Petrom Bucuresti .
c. Tendinţe actuale ale pieţei – Conducerea societatii doreşte să-şi lărgească piaţa
produselor oferite şi să aibă capacitatea de a răspunde prompt la evoluţia pieţei
 Prezentarea produselor – s-a făcut la punctul 1.

 Clienţii – a se vedea capitolul 2.2. Clienţii


 Furnizorii – a se vedea capitolul 2.2. Furnizorii
 Concurenţa – a se vedea capitolul 2.2. Concurenţa
Cei mai importanţi dintre concurenţi ar fi S.C.VIDELE S.A Teleorman infiintata in
anul 1991 este o societate cu capital integral privat, specializata in principal in forajul si
extractia de petrol si gaze,alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte metalice.
FSV deţine instalaţii şi personal specializat pentru a fora şi pune în producţie sonde
pentruextracţia petrolului şi gazelor la adâncimi de până la 2 200 m. Experienţa a peste două
5 milioane de metri săpaţi o recomandă ca pe una dintre cele mai experimentate societăţi în
forajul de mică şi medie adâncime. FSV poate executa lucrări de complexităţi mari de
alimentări cu apă, de la puţuri de orice construcţie şi adâncime până la reţelele de alimentare
şi distribuţie.
3. Organizarea şi conducerea
 Serviciile vandute sunt indelung analizate si prelucrate pentru a satisface un
segment de piata cat mai intins. Conducerea societatii a elaborat numeroase oferte
si promotii pentru atragerea de noi clienti.
 Conducerea întreprinderii – această parte a mai fost discutata în capitolul 3-
Structura de conducere.
4. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii
În linii mari activitatea societăţii cunoaşte o evolutie ascendenta faţă de anii
anteriori. Datorita profesionalismului organizatoric si eficientei mijloacelor folosite in
desfasurarea activitatii, numarul clientilor este in continua crestere. Pentru urmatorii ani se
vizeaza investirea profitului acumulat intr-o lini tehnologica moderna
4.1. Venituri
Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a
inregistrat un venit de 23 milioane lei ( ≈ 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de
aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33
milioane euro)
In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul
net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)
In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro,
ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii.
4.2. Cheltuieli
In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3
milioane lei. Acestea se compun din:
- cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei
- cheltuieli materiale: 11.442.746. lei
- alte cheltuieli 1.143.654 lei
Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu
aporximativ 133%.