P. 1
Scrisoarea I de Mihai Eminescu

Scrisoarea I de Mihai Eminescu

|Views: 589|Likes:
Published by Lu.Ana

More info:

Published by: Lu.Ana on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2014

pdf

text

original

Scrisoarea I este un poem filozofic cu o structura romantica, scris de Eminescu, aparut pentru prima data in „Convorbiri literare” la 1 februarie

1881. În totalitatea ei, ea este mai mult o meditaţie asupra existenţei pe tema fortuna labilis din Memento mori. El abordează în cadrul mai larg al relaţie omului de geniu cu timpul şi societatea omenească în genere, tema naşterii, evoluţiei şi a unei previzibile stângeri a sistemului cosmic.

[modifică] Structura
Poemul se grupează pe două coordonate fundamentale, dupa cum problematica geniului este înfăţişată în două ipostaze: Prima, aceea de cugetător, dă nastere unei meditaţii filozofice. A doua, accea a relaţiei omului de geniu cu societatea şi posteritatea, conduce la satiră. Aceasta dublă înfaţişare a omului de geniu e încadrata de peisajul lunar, umanizat prin motivul poetic al contemplaţiei.

[modifică] Compoziţia
Poemul este alcătuit din cinci părţi, din care prima parte şi a cincea reia motivul contemplaţiei. În prima parte motivul contemplaţiei ( 1-6 ) este pus sub zodia timpului, scurs ireversibil pentru om. În opoziţie cu omul, luna devine zeitatea omniprezentă şi omnişcientă aflată sub zodia eternităţii, adică a timpului universal, fără început şi sfârsit. Astfel în această parte, poetul introduce două motive romantice dragi sieşi: motivul timpului bivalent. Timpul individual "Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare", şi timpul universal - reprezentat prin motivul lunii "Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreaga scoate". În partea a doua - versurile 7-38 - nuanţează motivul lunii ca astru tutelar al făpturilor merchieve sau mobile ale oamenilor. Această parte a poemului fascinează prin densitatea ideilor, sugestiilor şi motivelor şi are ea însăşi structura de sine stătătoare. Poetul creează imaginea globală, de dimensiuni terestre, a priveliştelor ce se oferă ochiului contemplativ al lumii, pentru a o restrânge apoi treptat: de la pustiuri, la codri şi izvoare; de la "mişcătoarea marilor singurătate", la ţărmuri, palate şi cetaţi şi de aici "în câte mii de case lin pâtruns-ai prin fereşti, / Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti !". Se ajunge astfel la categoria omului pe care poetul îl înfăţişeaza într-o serie de ipostaze de la rege până la sărac, de la geniu până la neghiob, de la tânărul preocupat de buclele sale şi negustorul ce-şi numără bogăţiile, până la bătrânul dascăl care cercetează necontenit enigmele universului, pentru a introduce aici un alt motiv de origine schopenhaueriană şi anume identitatea în faţa morţii: "Deşi trepte deosebite le-au ieşit din urna sorţii, / Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii; / La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi, / Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi !". După un alt şir de ipostaze, faţă de care cititorul simte ironia poetului, acesta se opreşte îndelung la condiţia vitreagă a omului de geniu, pe care îl pune însă în antiteză cu individualizările anterioare: "Uscativ aşa cum este, gârbovit şi de nimic, / Universul fără margini e în degetul lui mic". Dar înainte de a ajunge la satiră, Eminescu prezintă o cosmogonie (39-86) în partea a treia cu surse, cum s-a dovedit, în scrierile lui Kant, dar şi în miturile din Rig-Veda. Lumea s-a născut prin mişcarea unui punct. Există un macrocosmos şi un microcosmos. Oamenii ţin de lumea cea mică, lumea cea mare e "vis al nefiinţei", al hoonului iniţial care se poate reinstaura. Şi aici ca şi în Scrisoarea III apar cei doi poli ai antitezei, aici, prin capacitatea cugetătorului de a gândi cosmogonia, în opozoţie cu mercantilismul si neschinăria omului comun. Atât în tabloul genezei cât şi în acela al apocatastazei, imaginile poetului, onitologice, sunt grandioase. Colonile de lumi "vin din sure vai de haos" în forma de uriaşe roiuri, scăpate din frânele luminirii planetele se arunca rebele în spaţii, iar stelele cad asemenea frunzelor toamna. Bătrânul dascăl întrevede sfârşitul prin răcirea soarelui şi pierderea forţei lui de atracţie până ce "Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie". După aceste peisaje contemplative, poetul trece la

apărut pentru prima dată în „Convorbiri literare” la 1 februarie 1881. unui apropiat sau unui protector.nu mai poate aspira la nemurire. Idei schopenhaueriene mai apar şi aici. iar pendantul ipocrit. va pune la "cântar" peste un veac. trăirea plenară “carpe diem“. Eminescu a scris ulterior o poezie considerată a fi un fel de profesiune de credinţă. operă literară scrisă sub formă de . peste un veac. cugetare în care apare din nou identitatea oamenilor ca ei înşişi şi cu omenirea întrega: "Unul e în toţi.. / Aticismul limbii tale o să-l pună la cântări. ci la destinele indivizilor lumii terestre. tu rămâi la toate rece! –nil admirari“. un brac. procedeu tipic romantic. / În vro notă prizărită sub o agină neroadă". Dar nici aici problematica socială a geniului nu e abordată direct. izvorâşte poziţia contemporanului care va găsi prelejul să se autoglorifice până şi în discursul funebru.". aşezându-te la coadă. contemplarea proprie vieţii şi a vieţii lumii sale. eleganţa limbii. Din sarcasmul său împotriva detestabilei mărginiri şi îngâmfări a filistinului.pentru că singura clipă sigură de existenţă e cea prezentă .. răutaţi şi mici scandele. Impesibilitatea cunoaşterii proprie vieţei . totul rezumându-se la "biografia subţire". Pentru că "Astea toate te apropie de dânşii. În cazul acesta dascălul . crudul şi tristul adevăr al identităţii tuturor oamenilor cu ei înşişi şi a tuturor laolalta în perspectiva morţii: "Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii / Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!". De la Horaţiu Eminescu împrumută strofa safică formată din trei versuri lungi de cinci picioare şi dintr-un vers mai scurt numit adonic de două picioare. cel mult "aticismul". Pornind de la tiparul horatian. păcatele şi vina / Oboseala. dar nu depăşesc sfera unei dedicaţii amicale. nu mai poate obţine recunoaşterea meritelor sale nici măcar în posteritate pentru că incompetenţa (şi nepăsarea) comoditatea şi şeaua credinţă vor conduce la ignorarea adevăratei opere. toate relele ce sunt / Într-un mod fatal legate de o mână de pamânt". de data aceasta nu la destinul lumilor cosmic.clară considerarea operei omului de geniu la direcţia rău voitoare a invidioşilor: "Şi când propria ta viaţa singur n-o ştii pe de rost. au ca model Epistolele poetului latin Horaţiu pe care îl numea “seninul Horaţiu“ şi de la care învăţa lecţia Atalaxiei. cu privire la soarta geniului în posteritate: Scrisoarea I. metafora interogativă. În partea a cincea (145-156) se revine la motivele iniţiale.. căreia-i vor găsi "pete multe. spiritul satiric “sarja“ contra Epigonilor./ O să-şi bată alţii capul so patrunză cum a fost ? / Poate vrun pedant cu ochii cei verzui./ Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc. creaţii ale maturităţii sale artistice. ci se adresează chiar cititorului.omului de geniu . Titlul este sugestiv “o creaţie în sine“ (Paul Cornea) concentrând toate semnificaţiile simbolice şi filosofice ale textului precum şi vocabula “Scrisoare“. dorinţa de-a-ncununa cu laur înaintaşii din trecut. neîncrezător. zodia luminii selenare ce dezvăluie. tot astfel precum una e în toate"(după textele indice ). Eminescu nu-şi alege un destinatar. Scrisoarea I este un poem filozofic cu o structură romantică scris de Eminescu.reflecţie. "în vro nota prizărită sub o pagină neroadă". Toate Scrisorile eminesciene au ca temă condiţia omului superior fiind construite pe baza antitezei. Aceste poeme sunt consacrate unui prieten. pentru că dascălul continuă în mod firesc să cugete. / Colbul ridicat din carteţi l-o sufla din ochelari / Şi te-o strânge-n două şiruri. motivul nemuririi “non omnis moriar“ şi nu în ultimul rând ideea de efemeritate a vieţii “pulvis et umbra sumus“. Fascinat încă din timpul studenţiei de cosmogonie. cu ochii verzui. a seninătăţii reci. Frământarea voinţelor mărunte se loveşte de inexorabilul destin al timpului ireversibil: "Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc ?. Limbajul artistic: metafora. slăbiciunea. alături de frumuseţile eterne ale naturii. comparaţia dezvoltată. lumea semenilor săi. Partea a patra (87-144) este comparată poziţiei vitrege a cugetătorului de geniu în. junilor corupţi. Nu lumina / Ce în lume-ai revărsat-o". a retragerii “Ca să nu-ndrăgeşti nimic.. Cele cinci Scrisori ale lui Eminescu. / Printre tomuri bracuite aşezat şi el.

simbol al “ritmurilor biologice: Astru care creşte. până la întoarcerea în punctul iniţial. a naşterii şi a morţii (…). stă sub semnul pragmaticului. / Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă. asemenea cu cea a omului (…)“ (ALIT. / Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate / Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi. ci şi de a depărta şi chiar într-o anumită măsură de a uita. “ Amintirea ţine de categoria departelui. Un alt element care contribuie la realizarea acestei atmosfere este luna. “ Elementele se desprind în cele din urmă din nebuloasa primară. “ Dintre toţi aceşti oameni. chiar şi de copilăria noastră. fie puternici. conţinând 710 sfere concentrice. care. dând naştere Universului. Rolul amintirii nu este numai de a apropia. de la mări “Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate/Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! “. o coloană de . În prima parte (versurile 1-6). “ (Ion Negoiţescu). “Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie/ Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate…“. având scopuri imediate. Dar tocmai această separaţie creează o iluminare interioară. “ Iar acolo bătrânul dascăl. în termeni schopenhaurieni reprezintă “ voinţa de a trăi “. În vreme ce omul superior. Compoziţional. dominată de-o atmosferă romantică. a-temporal şi a-spaţial . ci o dată şi o dată îi va lua pe toţi. / Socotind cât aur marea poartăn negrele corăbii. / Când nu s-acundea nimic. aruncându-i în umbra eternităţii şi-a uitării “La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi. care se ordonează circular. care stă sub semnul raţiunii. “ Pentru Sf. de cei care nu mai sunt văzuţi. deşi tot era ascuns… / Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. “La-nceput. al ieşirii din timpul real. precum şi la diversitatea omenirii “Vezi peun rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac. muzical şi viu. gânditoare le priveşti! “. el va fi mult mai interesat de imaginea exterioară decât de cea interioară. 139). pe când fiinţa nu era. este mereu în căutarea adevărului şi a cunoaşterii omul comun. “ ne separă de cei dispăruţi. se întrevede motivul romantic al timpului. nici nefiinţă. având sunetul ei. se creează un cadru prielnic meditaţiei.corespondenţă. discursul liric este alcătuit din şase părţi. atrase în viaţă de “un dor nemărginit“ . marcat de-o condiţie vitregă şi a cărui precaritate este în opoziţie cu mintea sa sclipitoarea ce-a elucidat misterul genezei universului./Când la ziua cea de mâne abia cuget-un sărac…“. / Altul caută în lume şi în vreme adevăr. a cărui viaţă este supusă legii universale a devenirii. gârbovit şi de nimic. În centrul fiecărei sfere se află Pământul “sâmburele de foc al lumii“. sugerat de bătăile ceasornicului “Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare“. / (…) Iară altu-mparte lumea de pe scăndura tarăbii. Axa sferelor concentrice este “axis mundi“. de unde rezultă muzica sferelor şi ideea că Universul este armonios. elemente de natură romantică. Augustin “amintirea este calea spiritului şi chiar o creaţie a lui. Fie genii ori neghiobi! “ În cadrul vastei diversităţii umane apare contrastul între omul de geniu şi omul comun. / Uscativ aşa cum este. martorul mut care priveşte splendorile lumii şi-n ochiul căruia se conturează imaginea terestră: de la pustiuri “Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară“. luna are o istorie patetică. / Fie slabi. al imediatului. / Universul fără margini e în degetul lui mic…“ Partea a –III-a (versurile 39-86) prezintă cosmogonia (facerea) şi apocatastaza (desfacerea). descreşte şi dispare. cu-a lui haina roasă-n coate. la codrii şi izvoare “Şi câţi codri-ascund în umbra strălucire de izvoară! “. de bogăţia materială şi nu de bagajul informaţional “Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr. ce în linia cosmogoniei platoniciene este o sferă închisă. / Îşi înfunda gâtu-n guler şi bumbacul în urechi. “ Partea a-II-a (versurile 7-38). se deschide cu o invocaţie asupra lunii. sugerându-se pe de altă parte şi gradul de cunoştinţe al bătrânului dascăl. care devine emblema omul de geniu. poetul individualizează figura bătrânului dascăl . Poetul apelează din nou la negativismul schopenhaurian în ceea ce priveşte identitatea omului în faţa morţii : “Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii/ Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii“ şi la ideea că moartea nu alege. Pe fiecare orbită planetară se găseşte o sirenă. ce palate şi cetăţi/Străbătute de-al tău farmec ţie singura-ţi arăţi! “ şi apoi imaginea se rezumă la fiinţa umană “Câte frunţi pline de gânduri. al fenomenalului. la ţârmuri şi ţinuturi umane “Câte ţărmuri înflorite. Până la geneza prorpiu –zisă sunt prezentate câteva elemente care duc la haosul precosmic platonician.

/ Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el ”. ”Ba să vezi… posteritatea este încă şi mai dreaptă. pentru a evidenţia că realitatea are un caracter static. Ciclul poate fi reluat. ce azi e mândru . va dispărea “Soarele. este punctul realităţii absolute. lumina lunii ce veghează peste frumuseţile naturii şi peste soarta omenirii egală în faţa morţii. poetul filosof “kavi“. peste care se va lăsa “eterna pace“ de dinaintea facerii.lumină. prevestind un posibil sfârşit al existenţei. Sunt evidenţiate influenţe de natură greacă. Partea a-V-a (versurile 98-144) prezintă dorinţa iluzorie a bătrânului învăţat care ar vrea ca numele său să dăinuiască în timp după dispariţia sa fizică. adăpost a mele crieri! ” Textul începe să dobândească nuanţe satirice prin intermediul cărora dascălul este mustrat pentru visele deşarte ”O. lumea rămâne aceeaşi întrucât devenirea este aparentă. În timp ce pătura comună este măcinată de interesele imediate. ”Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii/ Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii! . epuizat. tot astfel precum una e în toate“. va ajunge să fie citată ”în vro notă prizărită sub o pagină citată”. atras de stoicism. de asemenea este readusă în vedere ideea egalităţii în faţa morţii : ” Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri/ Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri”.. de acolo de imagine-o fâşie. materiale. acolo unde oricine poate fi vulnerabil. De ici. Partea a-VI-a (versurile 145-156) revine la motivele iniţiale: timpul. prin ”recunoştinţa” posterităţii. încercând să iasă tot mai mult în evindeţă pe scena vieţii “Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti/ Şi suind în susul scării pân’ la frunţile crăieşti. abilităţile sale vizionare îl conduc “cu mii de veacuri înainte“. Pesimismul schopenhaurian îl influenţează pe Eminescu şi în versurile : ”Poţi zidi o lumentreagă. Mintea genială a bătrânului dascăl poate “privi“ şi în viitor. “ Cosmosul îşi pierde ordinea şi armonia matematică şi va recădea în “noaptea nefiinţei“ .. / Şi când prorpia ta viaţă singur n-o ştii pe de rost. ori un petic de hârtie. crede că opera sa de savant. / De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi. / Ce-ţi trecu pe dinainte. Măreţia şi gloria bătrânului stau nu doar sub semnul neînţelegerii din partea posterităţii. Cu ironie îşi închipuie un scenariu al desfăşurării funerariiilor acestui om de geniu. / Vre o umbră de gândire. de filosofia eleiaţilor foloseşte principiul “hen kai pan“ în versul: “Unul e în toţi. când soarele. / Neputând să te ajungă. ”De-oi muri-îşi zice-n sine-al meu nume o să-l poarte/ Secolii din gura-n gură şi l-or duce mai departe. ele vor îmbrăca o notă de falsă solemnitate fiind în ton cu natura oameniilor care vor asista ”Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel. rece. pretutindeni. ci şi sub acela al morţii depline. / Peste toate o lopată de ţărână se depune. cu al meu nume. iar locul în care aceasta intersectează Pământul are valoare de “omphalos“.el îl vede trist şi roş/ Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi“. căci după o Apocalipsă este posibil un nou început. / O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost? ” Demolarea creaţiei izvorâte dintr-o minte genială se va sfârşi prin atacul la bibliografie. / Şi de-a pururi. sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit.” fără a avea în vedere că aceste dorinţe n-au nici un sens în faţa ireversibilităţii timpului “ Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei şi ce gândesc? “. crezi c-or vrea să te admire? / Ei vor aplauda desigur bibliografia subţire”. câte singur ai vorbit? / Prea puţin. omul de geniu rămâne indiferent. “fusul necesităţii“. poţi s-o sfărâmi… orice-ai spune. cumpătat ”Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită/ Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită ”. în ungherul unor crieri/ Şi-or găsi. ” . Partea a-IV-a (versurile 87-96) face din nou o dinstincţie între omul superior şi lumea care-l înconjoară. când planetele vor părăsi orbitele nemaiavând un centru de atracţie gravitaţională “Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ/ Ei din frâiele luminii şi a soarelui scăpaţi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->