P. 1
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII medicina muncii

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII medicina muncii

|Views: 614|Likes:
Published by DOINAAGAPIA

More info:

Published by: DOINAAGAPIA on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE MEDICINA MUNCII Nr……./……….

I. PARTILE CONTRACTANTE 1. CABINET MEDICAL DR. BATFOI DELIA, cu sediul in Tirgu Neamt, str. M.Eminescu, nr.2B, cod fiscal 2530708274785, reprezentata legal de dr. Batfoi Delia si in cadrul serviciilor prin medic primar de medicina muncii DR.ANDRIES MURARU VIORICA, in calitate de PRESTATOR, 2. ......................................................................................., cu sediul in............................................, str. ……………………………., nr……….., reprezentata legal de ………………………...………, avand functia de……………………………………………………. in calitate de BENEFICIAR Incheie prezentul contract de furnizare de servicii medicale de medicina muncii, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii firmei …………………………………………………….de catre PRESTATOR, prin medic primar de medicina muncii dr. ANDRIES MURARU VIORICA. III. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se incheie pe o perioada de ……………………..si este valabil incepand cu data de………………………………..Termenul poate fi modificat cu acordul scris al partilor. IV. SERVICII OFERITE DE PRESTATOR I. Atributii generale stabilite prin Codul Muncii a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca; c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca; d) propunerea catre angajator pentru schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora; e) stabilirea unui program anual de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca, din punctul de vedere al sanatatii in munca, pentru fiecare angajator. II. Atributii si responsabilitati specifice reglementate prin Legi speciale 1. recomanda investigatiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie; 2. stabileste diagnosticul bolilor profesionale si al celor legate de profesie; 3. colaboreaza cu specialisti din alte domenii in stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;

conform metodologiei aprobate de Ministerul Sanatatii. de adaptare. face recomandari privind organizarea muncii. ceea ce inseamna ca are drept exclusiv de decizie cu privire la aspectele medicale si profesionale. specificitate si a valorii lor predictive. Din acest punct de vedere. stabileste aptitudinea in munca. cu ocazia oricarei examinari medicale. participa la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesie. amenajarea ergonomica a locului de munca. mame in perioada de alaptare. 10. tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale. Avand in vedere caracterul independent al profesiei sale. si singurul raspunzator de deciziile luate. d) colaborarea cu specialisti in psihologia muncii in vederea reabilitarii angajatilor cu probleme de sanatate mentala datorate unor factori aferenti procesului muncii si relatiilor interumane de la locul de munca. dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste. 7. 8. medicul de medicina muncii este legat de secretul profesional. in acelasi timp. 12. tinand seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa. consiliaza angajatorul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile angajatului in circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide. 16. periodice. 5. indemanarii si antrenamentului in relatie cu cerintele muncii. e) masurile adecvate privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool. asigurand: a) evaluarea handicapului in relatie cu munca. 11. varstnici si persoane cu handicap. utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii. la nivelul societatii. consiliaza reprezentantii angajatorului si ai angajatilor asupra programelor de sanatate si securitate in munca. 15. 17. daca are competenta in acest sens. face parte din COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA. Medicul de medicina muncii este total independent din punct de vedere profesional. declara cazurile de boli profesionale. organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si instruieste angajatii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor si a procedurilor de urgenta. g) consilierea cu privire la mentinerea in munca a angajatilor varstnici si a celor cu dizabilitati. 9. inregistreaza bolile legate de profesie. 6. . efectueaza examinari medicale la incadrarea in munca. este. bolile legate de profesie si supravegheaza bolile cronice in relatia cu munca. pe baza parametrilor de sensibilitate. 18. viziteaza locurile de munca pe care le are in supraveghere. in sensul ca in nici o imprejurare nu se poate apara invocand dispozitii sau ordine primite de la angajator sau de la persoana ierarhic superioara. f) consilierea in probleme de reabilitare si reangajare. daca este cazul. 13. la reluarea muncii si la incetarea activitatii profesionale in respectivul loc de munca. conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii. precum si repartizarea sarcinilor de munca. adolescenti. c) aplicarea principiilor ergonomiei in procesul de reabilitare. coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii.4. a sanatatii. b) managementul clinic in procesul de recuperare a capacitatii de munca. 14. h) promovarea capacitatii de munca. evalueaza aptitudinea pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile angajatilor.

.sa asigure starea de sanatate a salariatilor prin examene medicale .. In cazul unei situatii particulare de risc.Obligatii privind etica si confidentialitatea serviciului: a) Rezultatele examinarilor medicale efectuate angajatilor se comunica angajatorilor numai in termeni de aptitudine sau inaptitudine. DREPTURILE PRESTATORULUI Prestatorul are dreptul sa primeasca plata pentru serviciile medicale executate pentru beneficiar.. VALOAREA SERVICIILOR Pentru activitatea prestata.III din prezentul contract. VII. O BLIGATIILE BENEFICIARULUI .. .. se va inmana numai angajatului in cauza... in conformitate cu prevederile legale. respectiv declararea accidentelor de munca si a bolilor infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate. beneficiarul se obliga sa achite prestatorului....Sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile necesare despre personalul angajat intocmeasca lista locurilor de munca cu noxe profesionale ... d) Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane.. b) Sunt exceptate cazurile prevazute de lege.. ca pret al serviciilor .... suma de .. prevazute la Cap. angajatul si angajatorul sunt informati asupra situatiei. c) Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice. in numerar sau prin virament bancar.Sa puna la dispozitie un spatiu adecvat..... f) Medicul de medicina a muncii este obligat sa pastreze informatiile confidentiale privind activitatea angajatorului. rezultate ale unor investigatii si/sau concluzii diagnostice..sa organizeze si sa participe la evaluarea riscurilor profesionale ale salariatilor beneficiarului . Sa fie reprezentat in fata organelor de control de catre medicul specialist de medicina muncii.lei /an/ persoana. V... formularistica necesara.. in continutul acesteia . MODALITATI SI CONDITII DE PLATA Plata serviciilor se va efectua pentru fiecare persoana.Sa respecte recomandarile privind controlul medical la angajare si periodic .. materiale de birotica . IX.Sa nu intervina in influentarea activitatii medicale .. VI.. angajatorul si autoritatile competente sunt informate asupra masurilor necesare pentru protejarea celorlalti angajati. e) In situatia in care starea de sanatate a unui angajat si felul muncii pe care o presteaza pot sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti in procesul muncii. VIII. cu exceptia celor care reprezinta autoritatea medicala..Sa coopereze cu prestatorul in vedera efectuarii serviciilor medicale in conditii optime si in limitele de timp prevazute de lege... inclusiv certificatul medical de incapacitate temporara de munca.. DREPTURILE BENEFICIARULUI Sa beneficieze de serviciile medicale prevazute in contract. privind actiunile si activitatile sale..Sa achite la termen contravaloarea prestatiilor medicale efectuate . necesar desfasurarii activitatii..

... REPREZENTANT....X........ Prezentul contract s-a incheiat astazi.... se va solutiona pe cale amiabila sau ...... ...in doua exemplare... in caz contrar se va apela la instantele competente....... BENEFICIAR....LITIGII Orice litigiu aparut intre parti in cadrul acestui contract .. cate u nul pentru fiecare parte......... PRESTATOR...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->