P. 1
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII medicina muncii

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII medicina muncii

|Views: 614|Likes:
Published by DOINAAGAPIA

More info:

Published by: DOINAAGAPIA on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE MEDICINA MUNCII Nr……./……….

I. PARTILE CONTRACTANTE 1. CABINET MEDICAL DR. BATFOI DELIA, cu sediul in Tirgu Neamt, str. M.Eminescu, nr.2B, cod fiscal 2530708274785, reprezentata legal de dr. Batfoi Delia si in cadrul serviciilor prin medic primar de medicina muncii DR.ANDRIES MURARU VIORICA, in calitate de PRESTATOR, 2. ......................................................................................., cu sediul in............................................, str. ……………………………., nr……….., reprezentata legal de ………………………...………, avand functia de……………………………………………………. in calitate de BENEFICIAR Incheie prezentul contract de furnizare de servicii medicale de medicina muncii, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii firmei …………………………………………………….de catre PRESTATOR, prin medic primar de medicina muncii dr. ANDRIES MURARU VIORICA. III. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se incheie pe o perioada de ……………………..si este valabil incepand cu data de………………………………..Termenul poate fi modificat cu acordul scris al partilor. IV. SERVICII OFERITE DE PRESTATOR I. Atributii generale stabilite prin Codul Muncii a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca; c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca; d) propunerea catre angajator pentru schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora; e) stabilirea unui program anual de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca, din punctul de vedere al sanatatii in munca, pentru fiecare angajator. II. Atributii si responsabilitati specifice reglementate prin Legi speciale 1. recomanda investigatiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale si/sau al celor legate de profesie; 2. stabileste diagnosticul bolilor profesionale si al celor legate de profesie; 3. colaboreaza cu specialisti din alte domenii in stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;

Avand in vedere caracterul independent al profesiei sale. medicul de medicina muncii este legat de secretul profesional. 6. 13. consiliaza reprezentantii angajatorului si ai angajatilor asupra programelor de sanatate si securitate in munca. in sensul ca in nici o imprejurare nu se poate apara invocand dispozitii sau ordine primite de la angajator sau de la persoana ierarhic superioara. 12. stabileste aptitudinea in munca. conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii. asigurand: a) evaluarea handicapului in relatie cu munca. 15. declara cazurile de boli profesionale. 5. ceea ce inseamna ca are drept exclusiv de decizie cu privire la aspectele medicale si profesionale. si singurul raspunzator de deciziile luate. dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste. 11.4. e) masurile adecvate privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool. g) consilierea cu privire la mentinerea in munca a angajatilor varstnici si a celor cu dizabilitati. b) managementul clinic in procesul de recuperare a capacitatii de munca. d) colaborarea cu specialisti in psihologia muncii in vederea reabilitarii angajatilor cu probleme de sanatate mentala datorate unor factori aferenti procesului muncii si relatiilor interumane de la locul de munca. mame in perioada de alaptare. f) consilierea in probleme de reabilitare si reangajare. de adaptare. conform metodologiei aprobate de Ministerul Sanatatii. viziteaza locurile de munca pe care le are in supraveghere. face parte din COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA. daca are competenta in acest sens. face recomandari privind organizarea muncii. utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii. amenajarea ergonomica a locului de munca. Medicul de medicina muncii este total independent din punct de vedere profesional. bolile legate de profesie si supravegheaza bolile cronice in relatia cu munca. participa la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesie. Din acest punct de vedere. este. inregistreaza bolile legate de profesie. 9. evalueaza aptitudinea pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile angajatilor. coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii. pe baza parametrilor de sensibilitate. organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si instruieste angajatii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor si a procedurilor de urgenta. varstnici si persoane cu handicap. 14. consiliaza angajatorul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile angajatului in circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide. tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale. . la nivelul societatii. indemanarii si antrenamentului in relatie cu cerintele muncii. precum si repartizarea sarcinilor de munca. la reluarea muncii si la incetarea activitatii profesionale in respectivul loc de munca. 17. 16. in acelasi timp. a sanatatii. periodice. adolescenti. c) aplicarea principiilor ergonomiei in procesul de reabilitare. efectueaza examinari medicale la incadrarea in munca. 7. 10. 18. daca este cazul. h) promovarea capacitatii de munca. cu ocazia oricarei examinari medicale. 8. tinand seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa. specificitate si a valorii lor predictive.

sa organizeze si sa participe la evaluarea riscurilor profesionale ale salariatilor beneficiarului . angajatul si angajatorul sunt informati asupra situatiei.... angajatorul si autoritatile competente sunt informate asupra masurilor necesare pentru protejarea celorlalti angajati... prevazute la Cap. in continutul acesteia ... In cazul unei situatii particulare de risc. b) Sunt exceptate cazurile prevazute de lege.. VIII. suma de .. materiale de birotica .. privind actiunile si activitatile sale. VII. ca pret al serviciilor . in numerar sau prin virament bancar. DREPTURILE BENEFICIARULUI Sa beneficieze de serviciile medicale prevazute in contract... IX. O BLIGATIILE BENEFICIARULUI . DREPTURILE PRESTATORULUI Prestatorul are dreptul sa primeasca plata pentru serviciile medicale executate pentru beneficiar.. necesar desfasurarii activitatii. cu exceptia celor care reprezinta autoritatea medicala. in conformitate cu prevederile legale... formularistica necesara. se va inmana numai angajatului in cauza..lei /an/ persoana..sa asigure starea de sanatate a salariatilor prin examene medicale .. VI... f) Medicul de medicina a muncii este obligat sa pastreze informatiile confidentiale privind activitatea angajatorului. beneficiarul se obliga sa achite prestatorului.III din prezentul contract. inclusiv certificatul medical de incapacitate temporara de munca... Sa fie reprezentat in fata organelor de control de catre medicul specialist de medicina muncii.Sa achite la termen contravaloarea prestatiilor medicale efectuate .Sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile necesare despre personalul angajat intocmeasca lista locurilor de munca cu noxe profesionale . MODALITATI SI CONDITII DE PLATA Plata serviciilor se va efectua pentru fiecare persoana. d) Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane.. c) Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice. respectiv declararea accidentelor de munca si a bolilor infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate.. e) In situatia in care starea de sanatate a unui angajat si felul muncii pe care o presteaza pot sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti in procesul muncii.Sa nu intervina in influentarea activitatii medicale .. VALOAREA SERVICIILOR Pentru activitatea prestata....Obligatii privind etica si confidentialitatea serviciului: a) Rezultatele examinarilor medicale efectuate angajatilor se comunica angajatorilor numai in termeni de aptitudine sau inaptitudine. .Sa respecte recomandarile privind controlul medical la angajare si periodic ..Sa puna la dispozitie un spatiu adecvat... V.. rezultate ale unor investigatii si/sau concluzii diagnostice..Sa coopereze cu prestatorul in vedera efectuarii serviciilor medicale in conditii optime si in limitele de timp prevazute de lege...

X. . se va solutiona pe cale amiabila sau ... BENEFICIAR... Prezentul contract s-a incheiat astazi..... PRESTATOR............LITIGII Orice litigiu aparut intre parti in cadrul acestui contract ..................... REPREZENTANT...... cate u nul pentru fiecare parte..in doua exemplare. in caz contrar se va apela la instantele competente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->