P. 1
reprezentarea si cotarea rotilor dintate

reprezentarea si cotarea rotilor dintate

|Views: 618|Likes:
Published by Corina Lizzett

More info:

Published by: Corina Lizzett on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

GRAFICÃ ªI DESIGN

Reprezentarea ºi cotarea roþilor dinþate ºi angrenajelor
dr. ing. Lucian Raicu

Roþi dinþate
Roþile dinþate sunt organe de maºini alcãtuite din corpuri de rotaþie sau de altã formã, prevãzute cu danturã exterioarã sau interioarã. Ele se utilizeazã la transmiterea miºcãrii de rotaþie ºi a momentului de torsiune, prin contactul direct al dinþilor, realizându-se astfel un raport de transmitere (raportul dintre turaþia roþii conducãtoare ºi a celei conduse) constant sau variabil. Pãrþile componente ale unei roþi dinþate sunt (Fig. 2):

• coroana, partea pe care se aflã dantura; • butucul, partea cu care se fixeazã pe
care fac legãtura dintre butuc ºi coroanã. Termenul de roatã dinþatã este folosit ca termen generic ºi în cazul organelor dinþate având forme specifice ºi denumiri particulare (cremalierã, melc etc.).

• discul sau spiþele, care sunt elementele

arbore;

Fig. 1

• roþi dinþate cu danturã simplu înclinatã; • roþi dinþate cu danturã multiplu înclinatã

Clasificarea roþilor dinþate
Clasificarea roþilor dinþate se poate face: a) Dupã forma suprafeþei de rostogolire:

(în V, în W, în Z); • roþi dinþate cu danturã curbã. c) Dupã poziþia danturii faþã de corpul roþii:

Elementele geometrice ale danturii
Noþiunile de bazã, simbolurile ºi definiþiile corespunzãtoare pentru elementele geometrice ale danturii sunt date de SR 915/1:1994, STAS 915/2-81, STAS 915/3-81, STAS 915/4-81, STAS 915/5-81 ºi STAS 915/6-81. În figurã sunt reprezentate principalele elemente geometrice ale danturii ºi anume:

• roþi dinþate cu danturã exterioarã; • roþi dinþate cu danturã interioarã.
d) Dupã forma profilului dintelui:

• roþi dinþate cilindrice (caz particular: • • • • •

cremaliere); roþi dinþate conice (caz particular: roþi plane); roþi dinþate hiperboloidale; melci ºi roþi melcate; roþi dinþate eliptice; roþi dinþate spirale etc. b) Dupã forma ºi direcþia flancului dinþilor:

epicicloidã, hipocicloidã); • roþi cu alte profile ale dinþilor (danturã cu profil în arc de cerc, danturã cu bolþuri etc.) Curba cea mai utilizatã la realizarea profilului unui dinte este evolventa, datoritã avantajelor ce le oferã în angrenare ºi a execuþiei uºoare.

• roþi cu danturã evolventicã; • roþi cu danturã cicloidalã (cicloidã,

• profilul dintelui este linia de intersecþie a

• roþi dinþate cu danturã dreaptã;

unui dinte cu o suprafaþã frontalã; • flancul dintelui este porþiunea de suprafaþã de-a lungul dintelui, cuprinsã între suprafaþa de cap ºi suprafaþa de picior; • cercul de cap (vârf) cu diametrul da diametrul de cap - se obþine prin intersecþia cilindrului de cap cu un plan perpendicular pe axa roþii;

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

40 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001)

exprimatã în unitãþi de unghi ºi numãrul de dinþi.75 2 2.. .375 1. mãrginitã de suprafaþa de cap. 2 s-a reprezentat o roatã dinþatã cilindricã. 5 s-a reprezentat o roatã de lanþ. • înãlþimea capului dintelui (de divizare) ha reprezintã distanþa radialã între cercul de cap ºi cercul de divizare. 7 • • • • • • cercul de divizare cu diametrul d. inaltimea dintelui: h=ha+hf =2.GRAFICÃ ªI DESIGN Seria I Seria II . înãlþimea dintelui h reprezintã distanþa radialã între cercul de cap ºi cercul de picior. pasul unghiular t este raportul dintre circumferinþa. a cremalierelor. 7). piesã plinã nedinþatã. pasul circular: p =sd +ed =mπ =π d/z. melcilor. 2¸ 9). • unghiul de înclinare al elicei (unghiul de înclinare al danturii) b este unghiul ascuþit dintre tangenta la elice ºi generatoarea cilindrului care cuprinde elicea.25m. al cãrui contur se traseazã cu linie continuã groasã. • unghiul de presiune de divizare a este Tab.extras unghiul de presiune într-unul din punctele în care flancul intersecteazã cilindrul de divizare (a =20° pentru profilul standardizat). 6) ºi melcii (Fig. 3 o roatã dinþatã conicã.25 2. Relaþii de calcul modulul: m=d/z=p/π grosimea dintelui: sd=p/2=mπ /2. se obþine prin intersecþia cilindrului de picior cu un plan perpendicular pe axa roþii. Regulile de bazã sunt urmãtoarele: • roata dinþatã se reprezintã în vedere ca o Fig. la roþile conice (Fig.125 1. 5 Fig. iar în Fig. 5). lãþimea golului ed este arcul de cerc mãsurat pe cercul de divizare.. prin cercul de divizare (Fig. Cremalierele ºi melcii se reprezintã nesecþionate în proiecþie longitudinalã. 2 hf reprezintã distanþa radialã între cercul de picior ºi cercul de divizare.5 2. Dinþi curbi • numãrul de dinþi z este numãrul total de dinþi pe toatã circumferinþa unei roþi dinþate (chiar ºi în cazul în care aceasta nu este dinþatã decât pe un sector). • modulul m reprezintã porþiunea din diametrul de divizare ce revine unui dinte (sau raportul dintre pasul circular exprimat în mm ºi numãrul π). diametrul cercului de divizare: d =m z. 9 • înãlþimea piciorului dintelui (de divizare) Fig. Suprafaþa de divizare se reprezintã cu linie-punct subþire astfel: • în proiecþie pe un plan perpendicular pe axa roþii. cuprins între douã profile frontale ale unui dinte.. În Fig. se obþine prin intersecþia cilindrului de divizare cu un plan perpendicular pe axa roþii. diametrul cercului de baza: db =d cosα. 8 Regulile de reprezentare a roþilor dinþate cilindrice ºi conice. • cercul de bazã cu diametrul db. considerând cã planul de secþionare trece prin douã goluri diametral opuse (Fig 2. Gama modulilor este stabilitã prin STAS 822-82. 6 Fig. 1 . diametrul cercului de cap (de varf): da =d + 2 ha =m (z+2) diametrul cercului de picior: df = d .5 5 5.. lãþimea golului: ed=p/2=mπ /2. • cercul de picior cu diametrul d f .75 3 3. cu dantura dreaptã. inaltimea piciorului dintelui: hf =1.5 4 4.. roþilor melcate. 2.25 1. • suprafaþa de cap (vârf) se reprezintã cu linie continuã groasã atât în secþiune cât ºi în vedere (Fig. cuprins între doi dinþi alãturaþi. în Fig. Reprezentarea roþilor dinþate Fig.5 6 7 . 4. .5). 4 o roata melcatã. pasul circular p reprezintã lungimea arcului de cerc mãsuratã pe cercul de divizare între douã flancuri consecutive. în Fig. inaltimea capului dintelui: ha=1m.5 1. grosimea dintelui sd este arcul de cerc mãsurat pe cercul de divizare. • în secþiune transversalã se reprezintã numai cremalierele (Fig. 5.Gama modulilor (în mm) . Flancurile dinþilor Dinþi înclinaþi dreapta stânga Dinþi în V Simbol Tab. 3) se reprezintã Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 41 . 3.. roþilor de lanþ ºi roþilor de clichet sunt stabilite de STAS 734-82.2 hf = m (z -2. 7).. este cercul pe care ruleazã dreapta generatoare a profilului în evolventã. 1 1. • în secþiune longitudinalã roata dinþatã se reprezintã ca ºi cum ar avea un numãr par de dinþi. în tabelul 1 se prezintã un extras din gama modulilor..25m.

Forma liniei flancurilor se indicã în apropierea liniei de axã. în proiecþie longitudinalã. al sectoarelor dinþate (Fig.GRAFICà ªI DESIGN cercul de divizare exterior. 14 abaterile limitã). ºi 11) se indicã urmãtoarele elemente stabilite prin STAS 5013/1-82: • diametrul de cap (valoarea nominalã ºi • • • • • • Fig. 10. lãþimea danturii. pe reprezentarea în vedere. 10 Fig. iar suprafaþa de picior se reprezintã ºi în vedere cu linie continuã subþire. Desenele de execuþie ale roþilor dinþate trebuie sã cuprindã toate cotele ºi elementele necesare pentru definirea elementelor constructive ºi pentru prelucrarea ºi controlul danturii. • în cazul cremalierelor (Fig. STAS 821-82 stabileºte caracteristicile profilului de referinþã folosit la definirea danturii roþilor dinþate cilindrice cu danturã dreaptã sau înclinatã exterioarã sau interioarã. în evolventã. 8) ºi al roþilor având un sector dinþat (Fig. 12 Indicarea pe desen a elementelor roþilor dinþate. • în proiecþie pe un plan paralel cu axa roþii. 13 Fig. 3. 4 mm. 9) se traseazã golurile din poziþiile extreme. 4. 9) suprafaþa de divizare se reprezintã pe toatã lungimea pãrþii danturate. diametrul alezajului (valoarea nominalã ºi abaterile limitã). La reprezentarea cremalierelor (Fig. orientarea înclinãrii dintelui (forma liniei flancurilor). prin generatoarele suprafeþei de divizare. Principalele simboluri utilizate sunt prezentate în tabelul 2. 6). care depãºesc linia de contur a roþii cu 2 . În cadrul reprezentãrii roþilor dinþate cilindrice (Fig.. raza sau teºitura muchiilor suprafeþei de cap. cu modulul cuprins între 1 mm ºi 50 mm. rugozitatea suprafeþei flancurilor dinþilor (înscrisã convenþional pe generatoarea cilindrului de divizare). 2. utilizate în industria constructoare de maºini. toleranþele de poziþie ºi bazele de referinþã faþã de care sunt indicate. a suprafeþei Fig. 15 Fig.. 16 42 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) . iar la cele melcate (Fig. 4) cercul de divizare pe planul median al roþii. 5). printr-un simbol trasat cu linie continuã subþire (Fig. 11 Fig. iar parametrii geometrici ai melcului de referinþã sunt definiþi de STAS 6845-82. Suprafaþa de picior se reprezintã numai în secþiune longitudinalã cu linie continuã groasã (Fig. Profilul de referinþã pentru angrenaje conice cu dinþi drepþi este stabilit de STAS 6844-80. 2). Fig. 6) ºi a roþilor cu sector dinþat (Fig.

vârful conului de divizare. În cazul roþilor dinþate conice se folosesc douã forme de dinþi ºi anume: dinþi cu înãlþime descrescãtoare (Fig. la maximum 20 mm. • raza de curburã a secþiunii axiale a suprafeþei de cap. abaterile limitã). 12. 4 Elementele danturii roþilor dinþate conice baza de aºezare (numai pentru roþi cu construcþie asimetricã) etc. • rugozitatea suprafeþei flancurilor active ale cap. 18 Numãrul de z dinþi Numãrul desenului - cilindrului de cap. În tabelele 3 ºi 4 sunt prezentate elementele danturii pentru roþi dinþate cilindrice. 18. a suprafeþei frontale. conform STAS 5013/4-82 elementele: • distanþa de la secþiunea medianã a roþii la • diametrul de cap (valoarea nominalã ºi • lungimea generatoarei cilindrului de cap. Pentru melcul cilindric (Fig. • raza sau teºitura muchiilor cilindrului de danturii (înscrisã convenþional pe generatoarea cilindrului de divizare). Rândurile din tabele care nu corespund cazului respectiv se eliminã sau.. • Pentru roata melcatã (Fig. 14) se mai indicã. cercul maxim al conului de cap etc. cercul de divizare. 12. • semiunghiul conului suplimentar exterior. dacã tabelul este folosit ca atare. În tabelele 5 ºi 6 sunt prezentate elementele danturii pentru melci. • distanþa de la baza de aºezare la.GRAFICÃ ªI DESIGN Modulul Modulul normal Modulul frontal Numãrul de dinþi Profilul de referinþã Unghiul de înclinare de divizare Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil m mn mt z β x Modulul Modulul normal Modulul frontal Modulul normal median Numãrul de dinþi Profilul de referinþã m mn mt mnm z - Unghiul de înclinare de divizare β m median Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil radiale tangenþiale xr xt xrt xtt s / ha Coeficientul normal al deplasãrii de xn profil Coeficientul frontal al deplasãrii de xt profil Fig. În tabel se prevãd ºi cinci rânduri libere pentru înscrierea de indici de precizie pe care proiectantul îi considerã importanþi pentru calitatea angrenajului. în rubricile corespunzãtoare din coloana în care se înscriu valorile ºi datele se traseazã o linie orizontalã. • baza de aºezare. de linia de chenar orizontalã ºi cu dimensiunile indicate în Fig. a ºi b) ºi dinþi cu înãlþime constantã (Fig. a suprafeþei cilindrului de cap. respectiv roþi melcate. 17 Lungimea peste N dinþi/ Numãrul N de dinþi WN/N Coeficientul frontal radiale al deplasãrii de tangenþiale profil Coarda de divizare/ înãlþimea la coarda de divizare Coarda constantã normalã/ s cn / h cn înãlþimea la coarda constantã normalã Lungimea peste role/ diametrul rolei MR/dR Coarda de divizare normalã/ înãlþimea la coarda de divizare sn / h an normalã Diametrul de divizare Unghiul conului de divizare Lungimea generatoarei de divizare Unghiul conului de picior Unghiul piciorului dintelui Treapta de precizie ºi jocul Unghiul dintre axe Roata conjugatã d δ R δf θf Σ Lungimea peste bile/ diametrul bilei MB/dB Lungimea între role/ diametrul rolei MR/dR Lungimea între bile/ diametrul bilei MB/dB Diametrul de divizare Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe Unghiul dintre axe Roata conjugatã Numãrul de dinþi Numãrul desenului d a Σ z - Fig. În Fig. 13) STAS 5013/3-82 mai indicã ºi: Tab. • semiunghiul conului de cap. 3 Elementele danturii roþilor dinþate cilindrice Tab. Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 43 . Alte elemente necesare pentru prelucrarea danturii se înscriu într-un tabel aºezat în colþul din dreapta-sus al desenului. a alezajului. 15) se indicã. Pentru roþile dinþate conice (Fig. 17 o roatã de lanþ conform STAS 5013/5-91. c). 16 s-a reprezentat o cremalierã conform STAS 5013/2-82 iar Fig. conform STAS 5013/4-82. respectiv conice.

5 . 21 .GRAFICÃ ªI DESIGN Modulul axial Modulul normal Numãrul de dinþi Tipul melcului Melcul de referinþã mx mn z Modulul frontal Numãrul de dinþi Melcul generator Sensul înclinãrii danturii Coeficientul deplasãrii de profil Diametrul de divizare Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe în angrenaj Roata conjugatã mt z x d a Fig. 23 Fig.Elementele danturii melcilor Reprezentarea angrenajelor Angrenajele se reprezintã conform regulilor stabilite prin STAS 734-82. 19 Fig. 20 Unghiul de pantã al elicei de γ 0 referinþã Sensul înclinãrii danturii - Coarda normalã de referinþã/ s /h înãlþimea la coarda normalã de 0 n 0 n referinþã Diametrul de referinþã Coeficientul diametral Pasul elicei Treapta de precizie ºi jocul Distanþa între axe în angrenaj Roata conjugatã d0 q pz a Numãrul de z dinþi Numãrul desenului - Numãrul de z dinþi Numãrul desenului Tab. Simbolul reprezentând orientarea dinþilor se indicã numai pe una din roþile care formeazã angrenajul. 21 Tab. 25 44 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) . • În cazul angrenajelor conice. 24 Fig. Roþile dinþate care formeazã angrenajele se reprezintã respectând regulile de reprezentare a roþilor dinþate dar ºi cu urmãtoarele precizãri: roata conjugatã în zona de angrenare (Fig. 6 .Elementele danturii roþilor melcate Fig. • Nici una din roþile dinþate care formeazã angrenajul nu se considerã acoperitã de Fig. 22). 23 ºi 24). generatoarele suprafeþei de rostogolire se prelungesc pânã la intersecþia cu axa roþii respective (Fig.

Bucureºti 1981 SC ICTCM SA OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARÃ PENTRU INDUSTRIE. 24 un angrenaj melcat în doua proiecþii.Organe de maºini. 21 s-a reprezentat un angrenaj cilindric cu dantura exterioarã dreaptã. Raicu L.Desen tehnic industrial. ªos.ro Puntea din spate a unui autovehicul Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 45 . 22 ºi 25). Bucureºti 1984 • Drãghici I. Standarde angrenaje ºi reductoare. sector 4. OP 8 Tel. nu ca o elipsã. respectiv cremaliera într-un angrenaj cu cremalierã (Fig. 22 În Fig. 21 ºi 22)..GRAFICÃ ªI DESIGN angrenãrii se observã jocul la cap (la picior) al danturii. În Fig. Dobre D.. dinþii în contact sunt definiþi cu ajutorul a trei linii continue groase ºi a unei linii întrerupte. Adîr V. Olteniþei 103. în aceastã zonã a . 495 sau direct 332 4301. Fax: 332 0775..ictcm. în trei proiecþii. În reprezentarea convenþionalã a unei secþiuni în zona angrenãrii. Editura Tehnicã. Angrenajele cilindrice încruciºate au reprezentarea roþii cu axa înclinatã faþã de planul de proiecþie. Fig. . În Fig. Bibliografie • Marin D.în proiecþie transversalã ca un cerc. 24) se considerã acoperite parþial de roata conjugatã (conducãtoare). Generatoarea suprafeþei de vârf a roþii conduse (în zona angrenãrii) se reprezintã cu linie întreruptã. 20. CERCETARE. 332 3195 E-mail: oid@mec. Editura Bren. ºa. 25.Îndrumar de proiectare în construcþia de maºini.. conform Fig.: 332 3770. Suprafaþa de rostogolire a roþii înclinate se reprezintã prin convenþie . 23 s-a reprezentat un angrenaj cu cremalierã în trei proiecþii iar în Fig. 332 3776/458. conform Fig. • dacã ambele roþi care formeazã un angrenaj sunt reprezentate în secþiune atunci una din roþile angrenajului (roata condusã) (Fig. Editura Tehnicã. Bucureºti 1999 • Xxx . 23) ºi roata melcatã într-un angrenaj melcat (Fig. • o secþiune în zona dinþilor în angrenare se reprezintã ca în Fig. în douã proiecþii precum ºi etapele de realizare graficã a angrenajului conic. MANAGEMENT REDACÞIA ªI DIFUZAREA 75651 Bucureºti. Alte reguli de reprezentare a angrenajelor sunt: • dacã una din roþi este situatã în întregime în faþa celeilalte ea se reprezintã acoperind roata respectivã (Fig. 22 s-a reprezentat un angrenaj cu roþi dinþate conice cu dinþi drepþi. 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->