CELE DINTÂI LECTURI de Mircea Eliade Fişă de lucru 1. Extrage din text pronumele personale şi verbele la persoana I.

Explică folosirea lor. 2. Transcrie din text structurile care se referă la: spaţiul timpul în care s-au petrecut întâmplările. 3. Povesteşte întâmplările relatate, în ordinea în care sunt prezentate în fragment: a) învăţarea cititului cu ajutorul abecedarului; b) descoperirea plăcerii lecturii; c) dezamăgirea copilului în faţa cărţilor încuiate în biblioteca; d) atitudinea tatălui în îndrumarea lecturii elevului; e) întâmplarea care a întristat copilăria şcolarului; f) atitudinea copilului însetat de lectură faţă de restricţiile impuse. 4. Răspunde la întrebări: a) De ce lectura cărţii de citire a fratelui i se pare copilului un joc nou? b) Ce informaţii nebănuite îi oferă această carte? c) Ce sentimente îl cuprind pe micul şcolar când pătrunde în lumea fascinantă a cărţii? d) Ce cărţi din bibliotecă îi erau interzise copilului de tatăl său? e) Ce cărţi îi erau admise? De ce? f) Ce eveniment marchează copilăria acestui băiat însetat de lectură? g) De ce consideră autorul că anii în care i s-a interzis lectura au fost pierduţi?

CELE DINTÂI LECTURI de Mircea Eliade Fişă de lucru 2. Extrage din text pronumele personale şi verbele la persoana I. Explică folosirea lor. 2. Transcrie din text structurile care se referă la: spaţiul timpul în care s-au petrecut întâmplările. 3. Povesteşte întâmplările relatate, în ordinea în care sunt prezentate în fragment: a) învăţarea cititului cu ajutorul abecedarului; b) descoperirea plăcerii lecturii; c) dezamăgirea copilului în faţa cărţilor încuiate în biblioteca; d) atitudinea tatălui în îndrumarea lecturii elevului; e) întâmplarea care a întristat copilăria şcolarului; f) atitudinea copilului însetat de lectură faţă de restricţiile impuse. 4. Răspunde la întrebări: a) De ce lectura cărţii de citire a fratelui i se pare copilului un joc nou? b) Ce informaţii nebănuite îi oferă această carte? c) Ce sentimente îl cuprind pe micul şcolar când pătrunde în lumea fascinantă a cărţii? d) Ce cărţi din bibliotecă îi erau interzise copilului de tatăl său? e) Ce cărţi îi erau admise? De ce? f) Ce eveniment marchează copilăria acestui băiat însetat de lectură? g) De ce consideră autorul că anii în care i s-a interzis lectura au fost pierduţi?