Sunteți pe pagina 1din 1

CELE DINTÂI LECTURI CELE DINTÂI LECTURI

de Mircea Eliade de Mircea Eliade

Fişă de lucru Fişă de lucru

1. Extrage din text pronumele personale şi verbele la persoana 2. Extrage din text pronumele personale şi verbele la persoana
I. Explică folosirea lor. I. Explică folosirea lor.

2. Transcrie din text structurile care se referă la: spaţiul timpul în 2. Transcrie din text structurile care se referă la: spaţiul timpul în
care s-au petrecut întâmplările. care s-au petrecut întâmplările.

3. Povesteşte întâmplările relatate, în ordinea în care sunt prezentate 3. Povesteşte întâmplările relatate, în ordinea în care sunt prezentate
în fragment: în fragment:
a) învăţarea cititului cu ajutorul abecedarului; a) învăţarea cititului cu ajutorul abecedarului;
b) descoperirea plăcerii lecturii; b) descoperirea plăcerii lecturii;
c) dezamăgirea copilului în faţa cărţilor încuiate în biblioteca; c) dezamăgirea copilului în faţa cărţilor încuiate în biblioteca;
d) atitudinea tatălui în îndrumarea lecturii elevului; d) atitudinea tatălui în îndrumarea lecturii elevului;
e) întâmplarea care a întristat copilăria şcolarului; e) întâmplarea care a întristat copilăria şcolarului;
f) atitudinea copilului însetat de lectură faţă de restricţiile impuse. f) atitudinea copilului însetat de lectură faţă de restricţiile impuse.

4. Răspunde la întrebări: 4. Răspunde la întrebări:


a) De ce lectura cărţii de citire a fratelui i se pare copilului un joc a) De ce lectura cărţii de citire a fratelui i se pare copilului un joc
nou? nou?
b) Ce informaţii nebănuite îi oferă această carte? b) Ce informaţii nebănuite îi oferă această carte?
c) Ce sentimente îl cuprind pe micul şcolar când pătrunde în lumea c) Ce sentimente îl cuprind pe micul şcolar când pătrunde în lumea
fascinantă a cărţii? fascinantă a cărţii?
d) Ce cărţi din bibliotecă îi erau interzise copilului de tatăl său? d) Ce cărţi din bibliotecă îi erau interzise copilului de tatăl său?
e) Ce cărţi îi erau admise? De ce? e) Ce cărţi îi erau admise? De ce?
f) Ce eveniment marchează copilăria acestui băiat însetat de lectură? f) Ce eveniment marchează copilăria acestui băiat însetat de lectură?
g) De ce consideră autorul că anii în care i s-a interzis lectura au fost g) De ce consideră autorul că anii în care i s-a interzis lectura au fost
pierduţi? pierduţi?