P. 1
proiecte europene-model

proiecte europene-model

|Views: 5,383|Likes:
Published by elena_marin19875980

More info:

Published by: elena_marin19875980 on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

ANEXA 1.

MODEL PROIECT
1. 1.1 Descriere Titlul EVALUAREA PROIECTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA

1.2 1.3

Localizare ROMANIA, Judeţul CLUJ, Regiune de NORD-VEST, Localitatea CLUJ-NAPOCA Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile (Costul total al proiectului )

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă 17.400< EUR >

% din costul total al proiectului 87 %

21.090< EUR >

1.4 Rezumat Actualul proiect îşi propune dezvoltarea în structura Primăriei Cluj-Napoca a unei capacităţi de evaluare a programelor iniţiate de Primărie, individual sau în parteneriat, in care sunt alocate fonduri publice locale. Proiectul propune, de asemenea, creşterea nivelului de calificare a personalului specializat în gestionarea banilor publici la nivelul comunităţii clujene. Aceasta se va realiza prin organizarea de cursuri şi workshop-uri sustinute de specialişti din ţară şi din străinătate. Astfel vor fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale noi instrumente, proceduri şi mecanisme de evaluare care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local. Proiectul se adresează direct funcţionarilor superiori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, implicati in iniţierea şi derularea de proiecte, precum si partenerilor Primăriei în derularea de programe din bani publici. Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.

1.5 Obiective Obiectivul general este crearea unei capacităţi instituţionale de eficientizare a gestionarii fondurilor publice de la nivel local. Se va recurge la aplicarea de evaluari ex-ante, concomitente, ex-post, cost-eficienţă, cost-beneficiu şi analize de impact prin care vor fi furnizate date şi analize pentru fundamentarea deciziilor autorităţii administrative, evitarea hotarârilor experimentale, reducerea investiţiilor în proiecte neviabile şi reducerea fraudelor şi compatibilizarea cu normele şi standardele implicate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alături de realizarea de studii de către specialişti din exterior, se va recurge şi la trainingul funcţionarilor superiori din cadrul primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte.

Obiective specifice 1. Înfiinţarea unui birou de evaluare a proiectelor din Administraţia Publică Locală care să funcţioneze în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Anexa A- Formular de cerere de finantare

specializat in gestionarea banilor publici in realizarea evaluărilor. Publicarea Ghidului Evaluatorului de Programe din Administraţia Publică. Un alt rezultat ar fi obţinerea unei centralizări a principalelor cauze ale succeselor şi eşecurilor înregistrate în managementul proiectelor iniţiate şi implementate de Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. Această activitate urmează a fi subcontractată către o instituţie de specialitate prin licitaţie. şi anume functionarii publici cu funcţii de conducere care. b. susţinute de specialişti în evaluare. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DIN MUNICIPIU g.E3A 2. 2 . revistă de specialitate care să reunească studii teoretice şi analize practice realizate de către specialiştii participanţi direct sau indirect la proiect. Proiectul de adreseaza tutror celor 3 prioritaţi ale programului. 4. Organizarea de cursuri şi seminarii (workshop-uri) pe teme de evaluare a programelor. Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivitaţilor locale in gestionarea banilor publici este realizata prin workshopuri desfaşurate priodic şi susţinute de catre specialişti in evaluare din ţara şi strainatate.Finalitatea este iniţierea acestora din urmă în evaluarea designului şi a implementării proiectelor susţinute din bani publici. Aceasta activitate va fi şi ea subcontractată către o instituţie de specialitate. odată iniţiaţi în problematica evaluării vor putea recurge la aplicarea cunoştinţelor dobândite pe activitatea departamentului sau serviciului pe care îl conduc. 3. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VÂRSTNICILORPRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALEOFERITE DE CENTRELE DE ZI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA e. RENOVAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI care sunt derulate. 1. în curs de derulare sau urmând a fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC ŞI A EMISIILOR TERMICE f. prin implicarea personalului Primăriei. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA.6 Justificare Prin evaluarea sistematică şi unitară a proiectelor derulate din fonduri publice locale de catre Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat se realizează o adaptare continuă şi necesară a activitatătii Primăriei la relitatile economice si sociale ale societătii româneşti. la care să participe funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei. Aceasta se datorează mai ales procesului de feed back permanent pe care initiatorii de programe (Primăria şi partenerii săi) îl primesc prin consultarea rezultatelor evaluarilor realizate de către biroul de evaluare. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE c. Evaluarea proiectelor: a. Aceste rezultate vor fi publicate şi vor fi supuse unor metode de meta-analiză astfel încât iniţiatorii de programe şi cei care le implementează să beneficieze de expertiza astfel obţinută. precum şi de către participanţii la cursurile şi seminariile organizate prin prezentul proiect. din fonduri publice. FORMAREA ASISTENTILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII d.

Asociaţia Medicilor de Familie. deci nu se alocă resurse finciare in acest scop. a unui xerox si a unui telefon-fax. Funcţionarii publici superiori. Astfel se introduc noi instrumente. individual sau în parteneriat. prin investiţii ineficiente.E3A Actualul proiect propune relizarea unor baze de date pentru fiecare proiect şi supunerea lor unor proceduri de meta-analiză şi publicarea rezultatelor. frauduloase. Proiectul va aduce argumente printr-o analiză costbeneficiu şi cost-eficienţă ca fondurile investite in evaluarea de programe sunt mai mult decât recuperate prin diminuarea pierderilor. 1. In acest sens se remarca lipsa unei comunicări cooperări reale între mediul academic şi cel administrativ şi in consecinţa accesul greu al practicienilor la informaţii de ultima ora in domeniul evaluăii.Centrul de Servicii de Sănătate. (cetăţenii municipiului Cluj-Napoca) sunt aproximativ 250. Direcţia Judeţeană de Sănatate Publică. proceduri şi mecanisme care conduc la înbunataţirea gestionării fondurilor la nivel local. Activitatea 2: Realizarea de evaluari pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primăriea Cluj-Napoca. -Desfăşurare 2002-2003 -Total buget 67. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE -Program Phare -Parteneri. la care se adaugă constrângeri de natura financiară. crearea infrastructurii prin achiziţionarea a 3 computere si 3 imprimante. iniţiatori şi implementatori de proiecte din bani publici şi cetăţenii ca beneficiari finali ai serviciilor publice reprezintă grupul ţintă non-instituţional.7 Descrierea detaliată a activităţilor Activitatea 1:Organizarea biroului de evaluare Aceasta se refera la crearea formală a biroului prin includerea in organigramă.920 euro b. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VĂRSTNICILOR PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE OFERITE DE CENTRELE DE ZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -Program Phare -Parteneri Asociatia ASISTMED 3 . -Parteneri-Asociaţia Studenţească Romano Suno. Infrastructura insuficientă şi inadecvată unui proces de evaluare sistematică reprezintă o altă constângere. evaluatorul şi funcţionarii superiori din cadrul primariei. Numărul beneficiarilor direcţi (funcţionari publici şi partenerii lor în proiecte) se ridică la 50 în timp ce beneficiarii indirecţi. 47. eşcuri etc. Printre nevoile identificate în România la nivelul comunitaţilor locale se numără limitarea corupţiei manifestată prin deturnări de fonduri (utilizarea fondurilor publice in alte scopuri decăt cele stabilite in conformitate cu legea). Printre constrângerile identificate in România la nivelul administratiei publice locale se numără lipsa expertilor in evaluare.000 Euro d. aplicarea celor mai avansate proceduri şi mecanisme de evaluare. Nu e constientizata eficienţa evaluării.135 euro. coordonatorul proiectului si asistentul acestuia.000 de persoane. din care grant. Grupurile ţintă sunt reprezentate de Primaria Cluj-Napoca şi partenerii săi la nivel instituţional. Asociaţia Femeilor Rome c. FORMAREA ASISTENŢILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII -Program Phare -Parteneri AJOFM -Anul desfăşurării 2003-2004 -Grant acordat 48. O alta nevoie identificată este reducerea hotarârolor sau deciziilor experimentale. Proiectele ce urmează a fi supuse evaluării sunt: a. -Fondul Pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor. utilizarea unor programe informatice noi de stocare a datelor şi analiza statistică. De asemenea va avea loc sedinţa de constituire a biroului de evaluare la care vor participa primarul. Proiectul pune la dispoyitia factorilor de decizie in timp util informatiile necesare astfel încât ei sa actioneze in cunostinţa de cauză. investiţii frauduloase mascate prin proiecte experimentale.

Activităţile de editare şi publicare vor fi subcontractate unor agenţi economici specializaţi. Subcontractorul va întocmi designul fiecărei evaluări. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. -Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale unui program în vederea continuării.000 USD g. Activitatea 3: Organizarea de cursuri si workshop-uri. prin licitaţie. EFICINŢA ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE ENERGETICE DIN MUNICIPIU -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. prin licitaţie. Activitatea 4:Publicarea Ghidului Evaluatorului de Proiecte din Administraţia Publică Aceasta revistă de specialitate va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. 1. prin biroul de evaluare înfiinţat va participa la colectarea datelor şi la analiya acestora în vederea realizerii evaluărilor. -Metode de stabilire a indicatorilor -Instrumente şi tehnici computerizate de sistematizare si analiza a datelor Cursurile si workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti (cercetători si practicieni) in domenniul evaluării de proiecte din tară si străinatate.E3A -Grant acordat 24. începând din a doua lună)pe teme de evaluare a programelor în administarţia publică. pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea şi contracararea efectelor unui design defectuos. in număr de 49 de persoane. 4 . Se vor organiza 11 cursuri si 11 workshop-uri (câte un curs si un workshop pe lună. vor fi utilizate următoarele metode.8 Metodologia Pentru activitatea Evaluarea de proiecte. în functie de specificul fiecărei activităti analizate: -Evaluarea ex-ante. -Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienţa economica. Tematica va avea la bază: -Metode şi tehnici de evaluare a diferitelor tipuri de proiecte: evaluarea ex-ante. RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA -iniţiativa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca -proiect în stadiu de propunere Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate. prin licitaţie. -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea pentru aducerea pe parcurs a îmbunătăţirilor necesare atât în design cât şi în implementare. Aceasta activitate va fi găzduită de primarie şi se va desfăşura căte 3 zile la sfărsitul primei săptămâni din fiecare lună Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate. pentru fundamentarea unor decizii privind masura in care rezultatele unui program justifică costurile şi sustinerea unui anumit program in defavoarea altuia. studiile de impact. utilă in determinarea gradului in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor. -Analiza ex-post pentru crearea in cadrul primăriei a unei capacităţi de evaluare a rezultatelor inexistenta actualmente. concomitentă si ex-post. analiza cost-beneficiu si cost-eficinţă. a evita cheltuieli inutile. modificării sau stopării implementării acestuia.450 Euro e. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC SI A EMISIILOR TERMICE -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. -Analiza cost-eficienţa pentru aprecierea eficacitaţii unor variante alternative de intervenţie. Solicitantul. Pe lănga aceştia participarea va fi deschisa si colaboratorilor primăriei in domeniul managementului de proiecte.000 USD f. Printre participanţi se vor număra funcţionarii superiori din primărie (sefii de direcţii şi servicii).

Asistentul de proiect va avea sarcini administrative. Activitatea de evaluare a proiectului va fi şi ea subcontractată. Curricula de bază va conţine principalele metode şi tehnici de evaluare. o evaluare la începutul proiectului. Anul 1 Activitatea Pregătirea Activităţii 1: Luna 1 Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organizaţia care implementează Organizarea biroului de evaluare Realizarea activităţii 1 Primăria Npoca Cluj- Organizarea biroului de evaluare Pregătirea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie Instituţia de specialitate subcontractantă 5 . asistentul de proiect. coordonatorul proiectului. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. in luna a 6-a şi una în finalul proiectului. stabilirea exacta a programelor seminariilor. de colectare de date şi de interpretare a acestora. Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare: -Evaluarea ex-ante -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea -Analiza ex-post -Analiza de impact -Analiza cost-beneficiu -Analiza cost-eficienţa 1.E3A Activitatea privind cursurile şi seminariile se va desfăşura conform unei curricule prestabilite in linii mari de către solicitant. contabilul si Coordonatorul de proiect va avea următoarele atribuţii: stabilirea planului de lucru. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. o evaluare pe parcursul proiectului.9 Durata şi planul de acţiune Durata proiectului va fi de 12 luni. Evaluatorul va face 3 evaluări. Primăria neavând un evaluator. coordonare echipei in munca de publicare a ghidului şi organizarea licitatiilor de subcontractare. principalele instrumente utilizate în procesul de evaluare în ţară şi în Uniunea Europeană. urmând însă a fi detaliată de către subcontractanţii participanţi la licitaţie. Echipa de proiect va fi formată din evaluatorul proiectului. Contabilul va gestiona situaţiile financiare ale operaţiunilor cerute de activităţile proiectului.

alături de o diminuare a 6 . evitându-se astfel investiţiile frauduloase. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. Organizarea. automat. dotarea. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. La aceasta va contribui şi monitorizarea . Aceste metode. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. Rezultate aşteptate 2. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. Monitorizările. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. Analizele cost-beneficiu şi costeficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. vor contribui. evaluările concomitente.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă Instituţia de specialitate subcontractantă Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.E3A individual sau în parteneriat Realizarea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie individual sau în parteneriat Pregătirea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Realizarea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Pregătirea activităţii 4: Instituţia de specialitate subcontractantă Primăria ClujNpoca Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte Realizarea activităţii 4: Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte 2. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse.

Rezultatele proiectului vor fi create de subcontractori. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o 7 . realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. Vor fi redactate şi puse la dispoziţia autorităţii publice rapoartele de evaluare şi bazele de date realizate pentru fiecare din cele şapte proiecte. dar ele vor rămâne în proprietatea Primăriei. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent.4 Impact pe termen scurt si lung Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Deasemenea. 2. Actualmente ea nu există. 2. sau de către alte autorităţi administrative de la alte nivele. Aceştia vor putea saăşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei. impactul preconizat se referă la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici. Deasemenea. a unei platforme de acţiune şi cercetare(colaborarea Primăriei cu specialişti din ţară şi din străinătate) materializată în studii. limitate sau stopate. Biroul va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. tocmai datorită rapoartelor furnizate de către biroul de evaluare. a metodelor şi mecanismelor de gestionare a fondurilor publice. activitatea biroului va determina îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi. Succesul acestuia este cuantificabil în numărul de proiecte în care s-a recurs la modificări de design şi implementare în urma recomandărilor biroului. El va fi inclus în noua organigramă şi va funcţiona şi ulterior incheierii finanţării. Pe termen lung. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene Organizarea. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană.3 Efecte multiplicatoare Administraţia publică locală. un telefon + fax). activitatea biroului va fi susţinută din bugetul local. După încheierea finanţării.E3A clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. îmbunătăţirea legislaţiei de la nivel local. Succesul acestui proiect atrage după sine posibilitatea aplicării sale şi de către primăriile din alte comunităţi. dotarea. deci limitarea corupţiei toate acestea fiind realizate prin creşterea calificării personalului Primăriei specializat în gestionarea banilor publici si prin crearea unei capacităţi instituţionale. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. Primăria Cluj-Napoca devine astfel furnizor de expertiză. 2. dată fiind nevoia stringentă de o unitate de evaluare în cadrul Primăriei. workshop-uri şi în activitatea publicistică a angajaţilor Primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte este susţinută ideea continuităţii şi multiplicării efectelor acestui birou. fraude evitate. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. La nivel structural. spre modernizarea ei. o revistă de specialitate care va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect.2 Publicatii si alte efecte vizibile Se va publica GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. Biroul de evaluare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca reprezintă un pas esenţial spre profesionalizarea activităţii administraţiei publice locale. Vor aparea în total şase numere. în consecinţă. Se pun astfel bazele unor noi colaborări şi cu alţi specialişti şi ale extinderii activităţii de evaluare şi asupra altor programe. cercetări şi analize publicate în GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. în curs de aliniere la standarde de competenţă europene nu poate fi concepută fără o activitate susţinută de evaluare a programelor. în numărul de decizii luate de către factorii de decizie în cunoştinţă de cauză. prin contribuţia pe care actualul proiect o aduce la dezvoltarea parteneriatului-prin implicarea la cursuri.

Analizele cost-beneficiu şi cost-eficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. Deasemenea. 8 . astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. automat. 3. un telefon + fax). tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. Iar efectele cuantiificabile pe termen lung se referă. evaluările concomitente. Pentru informatii suplimentare vezi Ghidul solicitantului de granturi (sectiunea 2. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor.E3A eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Bugetul proiectului Completati Anexa B . realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. vor contribui. La aceasta va contribui şi monitorizarea . alături de o diminuare a clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. Aceste metode.foaia de lucru 1 pentru intreaga durata a proiectului. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. pe lângă acestea. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante.1. Aceştia vor putea să îşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. evitându-se astfel investiţiile frauduloase. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici. Monitorizările.4) au fost ataşate traduceri autorizate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->