Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a II-a

Barem de corectare şi notare


1. 5p pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (5x1=5).

a) Trântorul s-a întors obosit în stup seara târziu. F - fals


b) În sala de mese a stupului erau doar câteva albine. F - fals
c) Trântorul a aflat că nu mai primeşte mâncare. A - adevărat
d) O albină i-a spus trântorului ce treburi sunt de făcut în stup. A - adevărat
e) Trântorul a început să muncească în stup. F - fals

2. 10p pentru transcrierea dialogului dintre albină şi trântor şi formularea unui răspuns posibil, dat de albină.

Punctele se vor repartiza astfel:


4p pentru transcrierea dialogului dintre albină şi trântor (2x2=4)
- Şi cine a hotărât toate astea?
- Noi, albinele!
- Se scad 2p pentru fiecare replică omisă.
4p pentru scrierea răspunsului posibil dat de albină, în care trântorului i se explică de ce albinele au
hotărât să nu îi mai dea de mâncare
1p pentru exprimare corectă
1p pentru respectarea cerinţei în formularea răspunsului dat de albină

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.


- Se scad câte 0,50p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.

3. 10p pentru scrierea perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător (5x2=10)


(zarvă – gălăgie; a colinda – a cutreiera; harnice – vrednice; parfumate – înmiresmate; a hotărî – a decide)

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.


- Se scad 5p dacă perechile de cuvinte cu înţeles/sens asemănător nu au fost transcrise pe spaţiul indicat.

4. 10p pentru scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus (5x2=10)


(înainte – înapoi; duşmani – prieteni, amici; dulce – amar; hărnicie – lene; a intra – a ieşi)
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.

5. 10p pentru rescrierea corectă a enunţurilor.


Într-un stup trăia o familie de albine harnice. Trântorul a plecat într-o zi să se plimbe prin grădină. S-a
întors obosit. S-a mirat văzând că ceaşca sa de mâncare era goală.
Se vor acorda:
4p pentru scrierea corectă a cuvintelor într-o şi într-un(2x2=4);
4p pentru scrierea corectă a ortogramei s-a (2x2=4); (s-a întors, s-a mirat);
2p pentru scrierea corectă a cuvântului sa (1x2=2); (ceaşca sa).
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scade 1p pentru aspectul neîngrijit al scrisului.
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 din 2 ETAPA COMPETIŢIONALĂ – 5.06.2010
Clasa a II-a
6. 10p pentru scrierea biletului – din care se acordă:
4p pentru respectarea cerinţei;
2p pentru scrierea formulei de adresare la începutul biletului;
2p pentru semnarea biletului cu numele Trântorul;
1p pentru exprimare corectă;
1p pentru respectarea semnelor de punctuaţie în scrierea biletului.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de punctuaţie.
- Se scade 1p pentru aspectul neîngrijit al scrisului.

7. 10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1p=10p).

Trântorul strigă supărat:


- Unde e ceşcuţa mea ?
- Ai muncit astăzi ? îl întrebă o albină.
- Eu n-am muncit niciodată !(.)
- Vei primi mâncare atunci când vei munci !

8. 25p pentru scrierea textului despre albinele din stup.


Punctele se vor repartiza astfel:
stabilirea titlului potrivit textului – 3p;
respectarea cerinţei date – 3p;
scrierea corectă a cuvintelor – 4p;
folosirea celor cinci expresii date în cerinţă – 5p (5x1p=5p);
respectarea aşezării textului în pagină – 2p;
aspectul scrisului – 3p;
folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 5p.

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit.


- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.

♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 2 din 2 ETAPA COMPETIŢIONALĂ – 5.06.2010
Clasa a II-a