Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a II-a

Barem de corectare şi notare

1. 5p pentru alegerea corectă a răspunsurilor(5x1=5).


a) în pădure (1p); b) un iepuraş (1p); c) pitici (1p); d) mititele (1p); e) Albă-ca-Zăpada (1p) .

2. 10p – din care se acordă:


5p pentru transcrierea întrebării adresate de pitici fetei
- Cum te cheamă, fetiţo?
5p pentru transcrierea enunţului care exprimă răspunsul fetei la întrebarea piticilor ( - Eu
sunt Albă-ca-Zăpada!)
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare semn de punctuaţie omis.

3. 5p pentru scrierea personajelor (2x2,5=5);


Albă-ca-Zăpada (2,5p); cei şapte pitici (2,5p).

4. 15p – din care se acordă:


5p pentru despărţirea corectă în silabe a cuvintelor (5x1=5); (des-chi-se; în-ce-ti-nel; o-
chii; pi-ti-cii; chea-mă);
- Se va acorda 1p doar pentru despărţirea corectă în silabe a cuvântului
10p pentru alcătuirea enunţurilor cu aceste cuvinte (5x2=10).
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit în enunţ.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare semn de punctuaţie omis.

5. 6p pentru scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus (6x1=6); ( plină – goală;


deschide – închide; curat – murdar; înăuntru – afară; obosită – odihnită; întreabă – răspunde).

6. 4p pentru scrierea corectă a vocalelor (8x0,5=4); ( vânător; întrebare; căsuţă; obosită;


pădure; fetiţa; pitici; şapte).

7. 10p pentru rescrierea corectă a enunţului Într-o zi Radu şi Gheorghiţă au găsit un iepuraş
într-un colţ al grădinii.
2p pentru scrierea cu majusculă la începutul enunţului;
4p pentru scrierea corectă a cuvintelor într-o şi într-un(2x2=4);
4p pentru scrierea corectă, cu majusculă, a substantivelor proprii Radu şi
Gheorghiţă(2x2=4).
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 din 2 ETAPA a II-a – 27.02.2010
Clasa a II-a
8. 10p pentru scrierea corectă a perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător(5x2=10); ( se
amuză – se distrează; cale – drum; primejdie – pericol; uscat – ofilit; delicată – gingaşă).

9. 10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).


O rază caldă de soare văzu un ghiocel . Ea îl întrebă mirată :
- De ce ai răsărit aşa devreme , ghiocelule ?
- Aştept viorelele , toporaşii , brânduşele , zambilele şi narcisele .

10. 15p pentru scrierea textului despre personajul preferat.


Punctele se vor repartiza astfel:
stabilirea titlului potrivit textului – 2p;
respectarea cerinţei date – 2p;
scrierea corectă a cuvintelor – 3p;
respectarea aşezării textului în pagină – 2p;
aspectul scrisului – 3p;
folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 3p.
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit.

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 2 din 2 ETAPA a II-a – 27.02.2010
Clasa a II-a