Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea lui Ionuţ Jder

Ionuţ Jder este personajul principal al romanului „ Fraţii Jderi” scris de Mihail
Sadoveanu.
În fragmentul din manual Ionuţ este caracterizat atât direct, din spusele altor
personaje, cât şi indirect, prin fapte.
Personajul nu este încă un bărbat în toată puterea cuvântului, dovadă numele său,
Ionuţ fiind diminutivul numelui Ion .
Ionuţ nu are experienţa luptei, dovadă faptul că „ acum , întâia oară se afla într-o
primejdie adevărată”.
Deşi în primejdie, personajul nu îşi pierde luciditatea. El recunoaşte locul în care se
află şi, conştient că terenul îl favorizeză, pregăteşte apărarea.
Cu toate că este inferior ca rang coconului domnesc, Ionuţ se dovedeşte mai realist
decât Alexăndrel, realizând că nici chiar originea domnească a acestuia nu-l va apăra de
primejdie.
Atât în discuţia cu Alexăndrel-Vodă, cât şi în cea cu medelnicerul, Ionuţ se
dovedeşte diplomat, reuşind să evite să-i jignească pe aceştia atingându-şi totuşi scopul,
acela de a le atrage atenţia asupra greşelilor comise.
Ionuţ îşi asumă rolul de conducător al luptei, pregătind apărarea şi începând la
momentul oportun atacul. Totodată se dovedeşte un bun strateg, alegând cu grijă locul
luptei.
Contrar majorităţii tinerilor, Ionuţ este conştient de limitele sale.Realizând că nu va
putea învinge singur dişmanul, el trimite după ajutor. Faptul că încercă să intimideze
adversarul, spunându-i că aşteaptă întăriri, denotă şiretenie.
Personajul se află în perioada de tranziţie dintre copilărie şi maturitate. Înaintea
luptei, el se gândeşte la mama sa, iar gândul acesta îl alină. Totuşi, în timpul luptei, el
reuşeşte să ţină piept cu succes duşmanului, lucru care denotă maturitate.
Puterile şi pricepera lui Ionuţ sunt totuşi limitate, el nefiind capabil să aprindă
carul.
Ca orice om, şi Jder are uneori momente în care este nesigur şi se simte neputincios:
„Jder fluieră încet- ca şi cum pierdea în acea clipă toate: nădejde, dragoste şi viaţă”.
O altă caracteristică a lui Ionuţ este credinţa acestuia. Înainte de luptă el „ se închină
făcându-şi cruce şi îngenunghe, având în toată fiinţa sa un cutremur de rugăciune tăcută”.
Asemeni majorităţii oamenilor din acele timpuri, Ionuţ manifestă o uşoară tendinţă
spre ocultism, dovadă faptul că îşi descântă uneltele.
Prin toate acestea Ionuţ se dovedeşte un personaj complex.