Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA

FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific
S.L. Ing. Nicolae
Ilieșiu
Absolvent
Sirbu Adelin

2010
UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA

FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ

STUDIU PRIVIND CALCULUL


ILUMINATULUI PRINCIPAL SI DE
AVARIE LA O NAVĂ DE 65000 TDW

Coordonator ştiinţific
S.L. Ing. Nicolae
Ilieșiu
Absolvent
Sirbu Adelin

Constanţa
2010
Declaraţie

Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “ STUDIU PRIVIND


CALCULUL ILUMINATULUI PRINCIPAL SI DE AVARIE LA O NAVĂ DE 65000
TDW ” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate
sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. De asemenea, declar
că toate sursele utilizate, inclusive cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, cu
respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
− toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din
altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei;
− reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine
referinţa precisă;
− rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original.

Constanţa, 01.11.2010

Absolvent
Sirbu Adelin
Cuprins

LUCRARE DE LICENŢĂ......................................................................................1
Cuprins......................................................................................................................4

BIBLIOGRAFIE

1. Nicolae Ilieşiu - Centrale electrice navale – note de curs


2. Dan Comşa - Utilizarea energiei electrice
3. M. Dumitrescu - Proiectarea instalaţiilor electrice de joasă
tensiune
4. D. Călueanu - Instalaţii electrice la bordul navelor
5. O. Tomuţa - Acumulatoare electrice
6. Arpad Kelemen,
Maria Imecs - Electronică de putere
7. N. Drăgulănescu - Agenda radioelectronistului
8. E. Pietrăreanu - Agenda electricianului
9. J.B. de Boer,
D. Fisher - Iluminatul interior
10. F. Tănăsescu - Agenda tehnică
11. I. Bianchi - Luminotehnica
12. N. Hernea - Maşini şi instalaţii navale
13. Internet,
www.wikipedia.ro - Lumină
14. R. N. R. - Partea electrică