Sunteți pe pagina 1din 101

Managementul Ciclului Proiectului

Programare

Evaluare&Control Identificare

Implementare Formulare

1
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
MANUAL PCM:

Europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004
_en.pdf

Surse: o parte a slidurilor acestei prezentari au fost extrase din


prezentarea PowerPoint folosita in cursurile PCM destinate
pesonalului Comisiei Europene (PCM Help Desk).

2
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Continut:
1. PCM - ABORDAREA INTEGRATA

2. CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI (LOGFRAME)

2.1. ETAPA DE ANALIZA


2.2. ETAPA DE PLANIFICARE

3. CRITERII DE CALITATE

3
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
1. PCM
ABORDAREA INTEGRATA

4
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Structura inter-planificarii in Romania
Planul National de
Dezvoltare (PND)
FS+FC
Program de Dezvoltare
Regional
PHARE
ISPA + SAPARD
Program
municipal Programe arii
Progr. de dezv. dezavantajate
judetene
BIRD +BERD

5
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
De la Proiecte la Programe
Obiective Strategice /Axe Strategice A B C D

Programe A1 A2

A11 A12 A13


Sub-programe

Masuri A121 A122 A123 A124

Proiecte/Actiuni A1211 A1212

6
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Ce este un proiect ?
un pachet distinct prin atingerea pe baza unui cost
de activitati, unui scop, vizat total al proiectului
mijloace si investitii de un grup tinta pentru activitati si
de beneficiari investitii

intr-o locatie data si


prin obtinerea cost a carui defalcare
de-a lungul unei
de rezultate arata contributia
perioade de timp,
financiara a tuturor
urmand un calendar
partilor
pre-definit

in cadrul unei
contribuind la obiectivele
institutii a caror avantaje
de dezvoltare globala,
responsibla pentru sunt considerate mai
definite in relatia cu
proiect mari decit costurile
nevoi
lor

7
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Un proiect public: o investitie
sociala
Proces complex de decizie,
implicind un larg numar de stakeholders
AGRICULTURA ENERGIE

cu interese comune sau contradictorii

1. Programat: 3. Formulat:
integrat intr-un cadru 2. Identificat: in
coerent la nivel relatie cu nevoile definit intr-un mod CONSTRUCTII
EDUCATIE
national/regional grupurilor tinta fezabil
si Finantat: adesea
4. Implementat: 5. Evaluat: pentru a de diferiti
activitiati indeplinite explica si a trage contribuabili
pentru a obtine lectii din experienta
SANATATE resultate TRANSPORT

8
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Ciclul Proiectului-Programe UE)

9
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Managementul ciclului proiectului
(PCM) CE?

PCM este un termen ce descrie


activitatile de management si
procedurile de decizie utilizate in timpul
ciclului de viata a proiectului.

10
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Ciclul Proiectului : principalele faze si jaloane

Plan de Arii prioritare,


Dezvoltare sectoare,
a tarii progr.in timp
Decizia privind
folosirea rezultatelor
in programarea
viitoare - de
Studiu
Pre-
Studiu de
Fezabilitate
Evaluare
Decizie privind
ce optiune se va studia
mai departe
Decizia de a continua
conform planificarii sau S
Ftudiu de
de a reorienta proiectul fezabilitate
(evaluare intermediara) Decizie privind
Rapoarte de
monitorizare intocmirea unei propuneri
si progres de finantare formale
Propunere de
Decizia privind
nevoia de finantare
schimbari Decizia de
Agrement finantare
de Finantare

11
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Programare
Scop Stabilirea cadrului privitor la obiectivele pe termen lung si
prioritatile sectoriale pentru cooperarea in tara/regiune
Stakeholderi Factori de decizie politica la nivel inalt din tara partenera si
institutia/agentia colaboratoare
Pasi þ Analiza generala a situatiei curente si prospectare a
viitorului
þ Analiza prioritatilor nationale
þ Revederea colaborarii anterioare
þ Actiuni complementare cu alti actori
þ Optiuni strategice in colaborarea cu alti factori interesati
(stakeholders)
Produs Document strategic cu prioritatile agreate de UE si Romania

12
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Identificare
Scop Identificarea si selectia ariilor relevante de interventie
si a ideilor de proiect pentru studii ulterioare

Stakeholderi Persoane de decizie din cadrul institutiilor colaboratoare, al


ministerelor tarii partenere si reprezentanti ai grupurilor tinta,
beneficiarilor si consultantilor
Pasi þ Colectarea si evaluarea informatiilor privind ariile de
interventie
þ Revederea/includerea lectiilor invatate din experientele
anterioare
þ Studii de pre-fezabilitate, criterii de eligibilitate
Produs Succinta descriere a proiectului ce va fi dezvoltat

13
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Formulare
Scop Un proiect bine articulat si clar formulat, un proiect fezabil
care sa furnizeze beneficii durabile
Stakeholderi Implicarea tuturor factorilor interesati relevanti la formulare

Pasi þ Efectuarea studiului de fezabilitate


þ Implicarea diferitilor stakeholders
þ Definirea aranjamentelor de implementare
þ Pregatirea si examinarea propunerii de finantare
þ Elaborarea solutiilor si obtinerea acordului privind
abordarea proiectului cu toti factorii interesati
Produs Un document de proiect coerent, satisfacand criteriile de
calitate

14
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Implementare
Scop Implementarea proiectului pentru atingerea obiectivelor sale
prin utilizarea eficienta si eficace a resurselor
Stakeholderi Echipa de implementare a proiectului, institutitiile
corespondente, beneficiarii
Pasi þ Licitatia si atribuirea contractului
þ Plan de lucru detaliat
þ Executarea activitatilor
þ Adaptarea activitatilor proiectului
þ Monitorizare curenta si evaluare intermediara

Documente Ex. rapoarte de monitorizare a proiectului, rapoarte


trimestriale, anuale

15
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluare si Control
Scop þ Considerarea si formularea lectiilor invatate
þ Concluzii pentru programare si actiuni ulterioare
Stakeholderi Evaluatori externi si toti factorii interesati relevanti

Pasi þ Termenii de referinta pentru evaluare (intrebari posibile)


þ Organizarea evaluarii cu metode corespunzatoare
þ Analiza relevantei, eficentei, eficacitatii, impactului si
durabilitatii
þ Analiza respectarii legilor si a regulilor
þ Lectii invatate din experienta
þ Furnizarea recomandarilor
Produs Raport de evaluare

16
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Principiile PCM
£ Fazele ciclului proiectului – proces de decizie
structurat & documentat si jaloane(milestones) a

£ Orientarea Partenerilor/Factorilor
interesati(stakeholders) - implicarea stakeholders
in luarea deciziilor
£ Planificarea cadrului logic – structura completa
si consistenta a programului/proiectului
£ Durabilitatea - conditii care sa asigure curgerea
continua a beneficiilor dupa incheierea proiectului
Format

£ Abordarea integrata – documentatie integrata, de baza

consistenta si standardizata
17
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Documente standardizate
Formatul standard& domeniile in toate
fazele ciclului proiectului
1. Rezumat
2. Context istoric
3. Analiza sectoriala si a problemei
Obiective:
4.Descrierea proiectului
F aide mémoire al
elementelor cheie 5. Supozitii, riscuri si flexibilitate
F intelegere comuna 6. Aranjamente de implementare
F transparenta 7. Factori de calitate
F memorie institutionala Anexa: Cadrul logic

18
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
2. MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI
(LOGFRAME)

19
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Legatura PCM - Logframe

Managementul
Ciclului Proiectului
Abordarea prin Cadrul
Procese de decizie,
Logic
„milestones“ si
Program/Proiect
instrumente de
metode de
management
proiectare

20
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Ce este „Logframe“?
(Matricea Logica)
Tabel furnizind un rezumat privind:
1. de ce un proiect este derulat
2. ce se asteapta sa realizeze proiectul
3. cum urmeaza sa realizeze proiectul aceasta
4. care sunt factorii externi importanti pentru succesul sau
5. unde se gaseste informatia ceruta pentru estimarea succesului
proiectului
6. care sunt mijloacele necesare
7. cit va costa proiectul

21
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Structura Matricei Logice
( Logframe)
Descrierea Surse de Supozitii
Indicatori
proiectului Verificare
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-condi-
tii

22
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Abordarea prin Cadrul Logic
FAZA DE ANALIZA FAZA DE PLANIFICARE
ò Analiza Stakeholders - identificarea si
caracterizarea principalilor stakeholders ò Construirea matricei cadru logic -
potentiali; estimarea capacitatii acestora definirea structurii proiectului,verificarea
logicii sale interne, formularea obiectivelor
ò Analiza problemei- identificarea in termeni masurabili
problemelor cheie, constringerilor si
oportunitatilor; determinarea relatiilor ò Planificarea activitatilor – determinarea
cauza- efect succesiunii si dependentei activitatilor;
ò Analiza solutiilor - dezvoltarea solutiilor estimarea duratei acestora, stabilirea
din problemelor identificate; identificarea jaloanelor(milestones) si atribuirea
relatiilor ‘miloace-final’ responsabilitatii
ò Analiza strategiei – identificare diferitelor ò Planificarea resurselor – dezvoltarea
strategii de realizare a solutiilor; selectarea planurilor de intrari si a bugetului pe baza
celei mai adcvate strategii; determinarea planului activitatilor
objectivelor majore (obiective generale;
scop proiect)

23
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Logframe- Faza de analiza
PROCES
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas 5
Analiza Analiza Analiza Alegerea Logica
Stakeholder Problemei Obiectivelor Strategiilor interventiei

METODE
Matricea Analiza
Strategiei Arborele Fezabilitatii;
Arborele
Stakeholders &
Problemelor Analiza Logframe
Metode Obiectivelor Cost-Beneficiu &
Participative Cost-Eficacitate

24
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Cum?
Este o procedura care permite:
F Identificarea persoanelor, grupurilor,
organizatiilor avind o legatura cu proiectul
F Identificarea intereselor si asteptarilor
grupurilor & personelor care au o posibila
relevanta pentru proiect

25
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Cine sunt ‘stakeholderii’ ? Cine?
F Orice persoana, grupuri de persoane,
institutii, asociatii sau firme care ar putea fi
implicate in proiect, direct sau indirect,
pozitiv or negativ

26
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1. Analiza Factorilor interesati
Participarea factorilor interesati:
F permite formularea si/sau adaptarea proiectelor la conditiile
sociale, economice si politice;
F permite obtinerea de informatii relevante;
F intareste relevanta obiectivelor in raport cu nevoile;
F arata cum percep factorii interesati realitatea;
F intareste capacitatile locale;
F intareste societatea civila si procesul
democratic

27
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Cum?
Cum sa procedam?
1. Identificati grupurile/institutiile importante
2. Clasificati (grupuri tinta, beneficiari, grupuri
de interese, contractori, etc.)
3. Caracterizati si analizati strategiile acestora
4. Identificati consecintele pentru proiect

28
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Aspecte de referinta:
F 1. Caracteristicile grupului:
• Social, economic, institutional
• Statutul grupului (formal/informal)
• Structura (conducere)

29
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati

F 2. Interese, motivare:
• Nevoi, aspiratii
• Strategie
• Interese (deschise/ascunse)
• Asteptari & preocupari
• Atitudini fata de proiect
30
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati

F 3. Potential si constringeri:
• Puncte tari, Puncte slabe
• Posibile contributii la proiect

31
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati

F Concluzii pentru proiect:

• Alegerea GT si a partenerilor
• Cum se poate tine cont de grup?
• Ce actiuni se pot intreprinde?
• Cum se poate aborda grupul?
32
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Analiza Factorilor interesati (Stakeholder):
Matricea Caracteristicilor
Stake-holder Characteristici Interese & asteptari Capacitataea si Actiuni posibile
motivatia pentru
• social, economic, • interese, schimbare
institutional • asteptari • resurse disponibile • Aprecierea rolului in sau
• diferenta • cunostinte, fata de proiect
barbati/femei experienta • cum sa se abordeze
• structura, • posibila contributie grupul
organizare, statut

33
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Analiza Problemei (I)
Ce ?
Este o procedura care permite:
F analiza unei situatii existente
F identificarea problemelor
cheie in contextul acestora
F vizualizarea problemelor in
forma unei diagrame/arbore
(relatie cauza-efect )

34
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Analiza Problemei (II)
Arborele Problemei – schema de baza

EFECTE

PROBLEMA
PRINCIPALA

CAUZE

35
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
Cum?
Cum sa procedam?
Seminar participativ

F 1. identificati problemele majore existente intr-


o situatie data (sesiune brainstorming)
F 2. selectati o problema principala
F 3. cautati probleme inrudite cu problema
principala

36
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
Cum?

F 4. stabiliti o ierarhie cauza efect


• problemele care genereaza direct problema
principala sunt asezate dedesubt
• Problemele care sunt efecte directe ale
problemei principale sunt asezate deasupra

37
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
Cum?

F 5. legati problemele cu sageti cauza-efect


F 6. revedeti diagrama si verificati corectitudinea
si completitudinea acesteia

38
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 2: Arborele Problemei
INVESTITII PRIVATE VENITURI REDUSE
SCAZUTE PENTRU OPERATORII
PRIVATI

COSTURI DE COMERCIANTII NU PRODUSELE AGRICOLE


ACCIDENTE TRANSPORT PIERD VALOAREA
VOR SA DESERVEASCA
FRECVENTE CRESCUTE DE PIATA
PIETELE
EFECTE
RETEAUA
REGIONALA DE
DRUMURI
DETERIORATA

CAMIOANELE CALITATEA DRUMURILE NU SUNT


CAUZE SUNT CONSTRUCTIEI INTRETINUTE
SUPRAINCARCATE DRUMULUI SUB CORESPUNZATOR
STANDARDE

ECHIPELE DE
MEASURILE DE INTRETINERE ALE GUV.
CONTROL SUNT NU SUNT EFICIENTE
INEFICIENTE
COMPETENTELE
SUNT GRESIT
DEFINITE
Nota: timpul verbului = participiu trecut
39
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (I)
Ce ?
O tehnica pentru :
F descrierea situatiei viitoare care va fi obtinuta prin
rezolvarea problemelor
F identificarea posibilelor solutii pentru o situatie data
F transformarea aspectelor negative in aspecte pozitive
(desirabile, realiste)

40
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (II)
Arborele Obiectivelor – schema de baza

OBIECTIV OBIECTIV OBIECTIV


GENERAL GENERAL GENERAL
FINAL

OBIECTIV
PRINCIPAL

MIJLOACE REZULTAT 1 REZULTAT 2 REZULTAT 3

41
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (III)
Cum ?
Cum sa procedam ?
F Reformulati toate situatiile negative ale analizei
problemei in situatii pozitive care sunt:
ê dezirabile
ê posibil de obtinut in mod realist
F Verificati relatiile mijloace-final

42
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 3: Arborele Obiectivelor (IV)
INVESTITII PRIVATE VENITURI RIDICATE
RIDICATE PENTRU OPERATORII
PRIVATI

COSTURI DE COMERCIANTII PRODUSELE AGRICOLE


ACCIDENTE TRANSPORT VOR SA DESERVEASCA PASTREAZA VALOAREA
REDUSE REDUSE DE PIATA
PIETELE
FINAL

RETEAUA REGIONALA
DE DRUMURI
REABILITATA

CAMIOANELE STANDARDE ALE


MIJLOACE SUNT INCARCATE CONSTRUCTIEI
DRUMURILE SUNT
INTRETINUTE MAI
LIMITAT RESPECTATE
BINE

MASURILE DE ECHIPELE DE
CONTROL SUNT INTRETINERE ALE GUV.
MAI EFICACE SUNT EFICACE

COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE

Nota: timpul verbului = participiu trecut


43
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 4: Analiza Strategiei (I)
O tehnica pentru :
F identificarea solutiilor posibile
care ar putea forma o strategie
a proiectului
F selectarea uneia sau mai multor
strategii
F alegerea strategiei pentru care
se formuleaza proiectul
44
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Alegerea unei strategii

Alegerea unei strategii – schema de baza

OBIECTIV OBIECTIV OBIECTIV


GENERAL GENERAL GENERAL
FINAL

OBIECTIV
PRINCIPAL

MIJLOACE REZULTAT 1 REZULTAT 2 REZULTAT 3

45
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 4: Analiza Strategiei (III)
Cum?
Cum sa procedam ?
1. Identificati obiectivele de neurmarit (indezirabile or nerealizabile)
2. Identificati obiectivele de urmarit (dezirabile si realizabile)
3. Grupati obiectivele, pentru a obtine strategii posibile sau componente
(grupare pe verticala)
4. Estimati care strategie reprezinta o strategie optima corespunzator
criteriilor agreate
5. Determinati Obiectivul General si Scopul Proiectului

46
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 4: Alegerea unei strategii (II)

In afara proiectului In proiect

SCOP RETEAUA REGIONALA


DE DRUMURI
REABILITATA

CAMIOANELE STANDARDE ALE DRUMURILE SUNT


REZULTATE SUNT INCARCATE CONSTRUCTIEI INTRETINUTE MAI
LIMITAT RESPECTATE BINE

ECHIPELE DE
ACTIVITATI MASURILE DE INTRETINERE ALE GUV.
CONTROL SUNT SUNT EFICACE
MAI EFICACE

COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE

Strategia A: Strategie de
Control & Constientizare Strategia B: Intretinere

47
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 4: Analiza Strategiei: Citeva posibile
criterii (IV)
Disponibilitatea
Complementaritate resurselor
cu proiecte financiare,
finantate alti expertizei, etc.
donatori

Contributie la Importanta
data de Potentialul si
reducerea
grupul tinta capacitatile
inegalitatilor
existente
(e.g. gender)
(ale grupului
tinta)
Relevanta pentru
strategia de aderare Urgenta
agreeata de EC/tara Acceptabilitatea
partenera sociala

48
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Dela Analiza Strategiei la
Descrierea Proiectului (V)
Cum?
8 Completati formularea obiectivelor
8 Selectati o strategie
8 Completati arborele strategiei selectate
8 Formulati obiectivele
8 Transferati obiectivele in ‘logframe’ (descrierea
proiectului): OG, SP, Rezultate, Activitati
8 Revedeti obiectivele
8 Identificati posibile activitati

49
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Dela Analiza Strategiei la
Descrierea Proiectului (VI)
Arborele obiectivelor Descrierea Proiectului
ObIective generale

Scop proiect

Rezultate

Activitati

50
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Completarea ‘logframe’ (VII)
Descrierea Indicatori Surse de Supozitii
Proiectului Verificare
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-condi-
tii
51
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Obiective Generale

Obiectivul general este tinta de dezvoltare la care proiectul


contribuie dar pe care nu o poate atinge singur.

Arata cum se integreaza proiectul in politicile regionale sau


sectoriale.

Exemplu: cresterea veniturilor, imbunatatirea standardului de


viata, reducerea saraciei, protectia resurselor naturale etc. la
care scopul este pe cale sa contribuie.

52
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Scopul proiectului

Obiectivul central al proiectului in termeni de


beneficii durabile pentru grupul tinta

53
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Rezultatele proiectului

Realizarile produse de proiect care


genereaza serviciile sau facilitatile
corespunzatoare scopului proiectului.

Realizari
54
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Activitatile

Actiuni intreprinse de organizatia proiectului pentru


obtinerea de rezultate.
Necesita accesul la mijloace umane si fizice (care sa fie
cuantificate, calificate si bugetate).

55
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Activitatile
Cum?
Cum sa identificam activitatile?

1. Selectati principalele activitati din Arborele obiectivelor


si adaugatile in Matricea cadru logic

2. Relationatile cu rezultatele prin numerotare in


concordanta cu ierarhia rezultatelor

56
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Supozitii
Ce ?
F Ce sunt Supozitiile ?
Factori externi sau conditii in afara controlului
managementului de proiect, care influenteaza sau chiar
determina succesul proiectului

F De ce sunt supozitiile necesare?


Logica interventiei nu acopera niciodata toate aspectele
realitatii. Factorii externi au o importanta influenta asupra
succesului si trebuie identificati si luati in considerare

57
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Completarea ‘Logframe’ Cum ?
Descrierea Surse de Supozitii
Indicatori
Proiectului Verificare
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-condi-
tii

58
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Pre-conditii
Ce?

Conditii care trebuie indeplinite inainte ca activitatile sa poata incepe

59
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Supozitii
Cum?
Cum procedam sa definim supozitiile?
1. Identificati in ierarhia obiectivelor pe acelea care nu
sunt acoperite de strategia selectata dar sunt
importante pentru succesul proiectului

2. Plasati-le ca factori externi la nivelul corespunzator al


matricei cadru logic(logframe)

60
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Supozitii
Cum?

3. Identificati alti factori externi care nu sunt inclusi in


ierarhia obiectivelor si care trebuie indepliniti pentru
atingerea Obiectivelor Generale, Scopului Proiectului si
a Rezultatelor

4. In general, determinati supozitiile prin intrebarea: « Ce


conditii trebuie sa existe in completarea obiectivelor
mele (la un anumit nivel) pentru atingerea urmatorului
nivel? »
61
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Algoritmul supozitiilor
Este factorul extern
important?

Da
Nu

Va fi realizat ?

Aproape sigur Nu includeti in logframe

Probabil Includeti ca supozitie

Improbabil Este posibil sa refaceti proiectul astfel


incit sa influentati factorul extern ?
Da
Refaceti proiectul adaugind Nu
activiti sau rezultate; reformulati
scopul proiectului daca este necesar
Proiectul nu este fezabil

62
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Indicatori
Ce?

Indicatorii permit sa se verifice si sa se


masoare gradul in care nivelul
corespunzator al descrierii proiectului (logicii
interventiei) a fost sau va fi atins.

63
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Pasul 5: Indicatori verificabili
obiectiv
Descrierea Surse de Supozitii
Indicatori
Proiectului Verificare
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-condi-
tii

64
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Indicatori: Un exemplu
Obiectiv: Acces imbunatatit la pietele rurale/regionale
Selectare indicator:Timp mediu de calatorie la cea mai apropiata
piata
Definirea tintelor:
• Definirea cantitatii: Timpul mediu de calatorie la cea mai apropiata
piata Este redus cu 25% comparativ cu nivelul anului x
• Definirea calitatii: ... In vara/iarna ..
• Definirea grupui tinta: ... pentru toti calatorii, femei si
barbati, in vehicule private ...
• Defininrea locului...: in Regiunea Muntele Albastru...
• Determinarea timpului:..
.. 2 ani dupa inceperea proiectului

65
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Indicatori SMART
Indicatorii trebuie sa fie:

¥ Specific (Specifici) : in termeni de calitate si cantitate;


¥ Measurable (Masurabili) : la un cost acceptabil;
¥ Available (Accesibil) : din surse existente;
¥ Relevant (Relevanti) : pentru nivelul obiectivului masurat
¥ Timely (Timp adecvat) : pentru un orizont de timp
corespunzator obiectivului si duratei proiectului

66
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Surse de verificare
Cadrul logic cere ca ceva sa clarifice :

F Unde ?
F Cum ?
F Prin ce metode ?
F Cu ce mijloace ?
F Si la ce costuri ? Rapoarte ale proiectului Surse externe

.
daca este solicitat producerea indicatorilor trebuie inclusa in
activitatile proiectului si costurile aferente in bugetul proiectului

67
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Surse de verificare
Descrierea Surse de Supozitii
Indicatori
Proiectului Verificare
Objective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate

Activitati Mijloace Cost

Pre-condi-
tii

68
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Logica verticala
Descrierea Surse de Supozitii
Indicatori
Proiectului verificare
Obiective
generale

Scopul
proiectului

Rezultate

Activitati

Pentru fiecare nivel al logicii interventiei, daca rezutatele sunt Pre-conditii


produse si supozitiile/pre-conditiile sunt adevarate, atunci ... »

69
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Logica orizontala
Descrierea Surse de Supozitii
Proiectului Indicatori verificare
Obiective
generale

Scopul
proiectului

Rezultate

Activitati

70
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
3. EVALUARE

71
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Relevanta
Eficienta
Eficacitate
Impact
Durabilitate(Sustenabilitate)

(Urmarite de UE in evaluarea Programului/Proiectului)

72
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de evaluare
Nivel in matricea cadru logic Criterii

OBIECTIVE GLOBALE
IMPACT
SCOPUL PROIECTULUI
EFICACITATE
REZULTATE
EFICIENTA
ACTIVITATI/MIJLOACE
RELEVANTA
SITUATIE PROBLEMATICA
73
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Durabilitatea vezi Factori de calitate

Posibilitatea ca beneficiile produse de


proiect sa continue dupa incetarea
finantarii.

74
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criteriile coerentei LF

DURABILITATE
Trebuie sa fie proiectul durabil ?

Este durabilitatea avantajelor pe care grupul tinta o


obtine prin disponibilitatea si folosirea rezultatelor
proiectului (bunuri si servicii):

Durabilitate institutionala Durabilitate tehnica

Durabilitate sociala Durabilitate de mediu

Durabilitate economica Durabilitate financiara


75
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Eficienta

Rezultatele sunt realizate la un cost


rezonabil

76
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluarea Eficientei
Obiective
Objectifs globaux
generale
u Analiza succesului proiectului
schimbare
in privinta transformarii
Scopul proiectului
+ Supozitii mijloacelor prin activitatile
utilizare proiectului in rezultate
Rezultate concrete ale proiectului
+ Supozitii
actiune
Activititati u Ofera stakeholders informatii
+ Supozitii asupra costurilor pe unitatea
Ef
ici
en
ta
alocare produsa
Mijloace
+ Pre-conditii

77
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Eficienta
Masura a cit de eficient activitatile transforma ‘inputs’ in rezultate
asteptate, in termeni de cantitate, calitate si durata
Intrebari cheie :

© Au fost definite beneficiile pe unitate ?*


© Au activitatile o rata cost-eficacitate buna ?
© Au fost rezultatele obtinute in cadrul duratei anticipate ?
© Care sunt principalii factori care influenteaza obtinerea rezultatelor ?
© Ce contributii ofera CE, GUvernul, alti parteneri ?
© Ce contributii ofera asistenta tehnica ?

78
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Eficacitatea

Contributia rezultatelor la realizarea


scopului proiectului

79
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluarea Eficacitatii
Obiective
Objectifs globaux
generale
u Analiza privind punerea la
schimbare dispozitie si utilizarea
Scopul proiectului rezultatelor proiectului de catre
+ Supozitii beneficiari
utilizare

Ef
ica
cit
at
e
Rezultate u Analiza schimbarilor si
+Supozitii imbunatatirilor de care
actiune
beneficiaza grupul tinta
Activitati
+Supozitii
alocare u Utilizeaza informatii de baza
despre situatia dinaintea
Mijloace proiectului ca punct de pornire
+ Pre-conditii

80
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Eficacitate
masura gradului in care rezultatele contribuie
la atingerea scopului
Intrebari cheie :

© In ce grad beneficiile sunt furnizate si primite de grupu ?


© Ce indicatori sunt utilizati pentru aceste beneficii, incluzind pe cei
economici and financiari ?*
© Care sunt factorii majori care influenteaza realizarea sau ne-
realizarea scopului ?

* Vezi ECOFIN

81
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Impact

Efectul proiectului asupra obiectivelor


sale mai largi (generale)

82
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluarea Impactului
Obiective
Objectifs globaux
generale u Analiza efectelor globale ale
proiectului si contributia scopului
schimbare
proiectului la obiectivele generale

Im
pa
ct
Scopul proiectului
+Supozitii
utilizare
u Focalizata pe schimbarile pe
Rezultate
termen lung in mediul proiectului in
+Supozitii contextul sau socio-economic mai
actiune larg
Activitati
+Supozitii
u Colectarea si analizarea
alocare
informatiilor la nivelele largi ale
Mijloace comunitatii si societatii.
+ Pre-conditii

83
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Impact
Masura sau estimare a efectelor scopului asupra obiectivelor globale
si a schimbarilor pozitive/negative produse de proiect, direct sau
indirect, intentionat sau neintentionat, in contextul sau socio-economic
mai larg
Intrebari cheie :
© Care sunt efectele proiectului dincolo de beneficiarii sai directi, ex.
grupul tinta ?
© Cit de mult realizarea scopului proiectului contribuie la obiectivele
globale ? Cit de mult se datoreaza aceasta proiectului ?
© Citi oameni sunt afectati, direct sau indirect ?
© Ce atentie este acordata impactului negativ / pozitiv asupra
reducerii saraciei, asupra mediului, diferentele dintre barbati si
femei, etc. ?
© …
84
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Criterii de Evaluare

Relevanta

Proiectul se ocupa de problemele reale


ale beneficiarilor vizati contribuie
semnificativ la obiectivele de dezvoltare
pe termen lung.

85
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Relevanta
Limita in care proiectul se refera la situatia problematica initiala si este
corespunzator prioritatilor si politicilor grupului tinta, tarii partenere si
donatorilor
Intrebari cheie :

© In ce grad obiectivele proiectului contribuie la situatia problematica


si la obiectivele politicii existente?
© Corespund obiectivele proiectului nevoilor reale ale beneficiarilor
tinta?
© Exista complementaritati intre proiect si alte activitati finantate de
Guvern sau/si alti donatori ?
© …

86
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluare: Aspecte Majore

1. Estimeaza relevanta, eficienta, eficacitatea,


impactul, si sustenabilitatea(durabilitatea)
proiectului in relatie cu obiectivele sale
declarate

2. Se concentreaza mai mult pe rezultate-la-


scop si scop-la-obiective generale
87
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Evaluare: Aspecte Majore

3. Verifica coerenta planificarii proiectului

4. Verifica influenta supozitiilor relevante

5. Este ghidata de principiile de impartialitate,


independenta si credibilitate

88
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Tipuri de Evaluare
Situatia dorita
Beneficii durabile
si impact

T
EC
OI
Situatia initiala PR
Timp
Evaluare Ex-post sau
evaluarea impactului
Evaluare la finalul
Evaluare Ex-ante
proiectului sau evaluare finala
Evaluare intermediara

89
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
4. INSTRUMENTELE DE
MANAGEMENT ALE PCM

90
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Planificarea Activitatilor si Resurselor
Matricea Cadru logic

Planuri de lucru si bugete bazate pe rezultate


Buget
Plan de lucru Buget 5500
Plan de lucru 1750
Buget 5500 4250
Plan de lucru 1750 750
Salarii 5000 5500 4250 400
Diurne 1250 1750 750 1100
Op.vehicole 3750 4250 400 3100
Birou 750 750 1100
Tel/Fax 400 400 3100
Seminte 850 1100
Ingrasamint 2300 3100

91
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Abordarea integrata
Obiective Documentatie
corelate standardizata
Obiective Nationale/sectoriale
/
NEAP
CSP NIP

Studii de fezabilitate Format de baza


1. Rezumat
2. Context istoric
Propuneri de finantare 3. Analiza sectoriala si a problemei
4. Descrierea proiectului/programului
Cadrul logic Rapoarte de progres 5. Presupuneri, riscuri si flexibilitate
6. Aranjamente de implementare
7. Factori ai calitatii
Anexa: :Matrice Cadru logic
Rapoarte de evaluare

Planuri de lucru si bugete bazate pe rezultate

Budget
Workplan
Workplan Budget 5500
Workplan Budget 1750
5500 4250
1750 750
Salaries 5000 5500
Allowances 1250 1750 4250 400
Vehicle Op. 3750 4250 750 1100
Office 750 750 400 3100
Tel/Fax 400 400 1100
Seeds 850 1100 3100
Fertiliser 2300 3100

92
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Planificarea activitatilor
Un plan de activitati:
F Mentine abordarea orientata pe obiective a descrierii pr.
F Descompune activitatile in detalii operationale
F Clarifica succesiunea, durata si prioritatea activitatilor
F Identifica jaloanele principale(milestones)
F Aloca responsabilitati de management si responsabilitati
de implementare si ar trebui sa Plan de lucru
Plan de lucru
Plan de lucru

includa sarcini manageriale

93
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Planificarea resurselor
Un plan de resurse:
F Mentine abordarea orientata pe obiective a cadrului logic
F Faciliteaza bugetarea bazata pe rezultate si monitorizarea
eficacitatii costurilor
F Ofera bazele pentru mobilizarea planificata a resurselor (externe &
locale)
F Identifica implicatiile de cost
þ Cerintele de cofinantare Buget
Buget 5500

þ Sustenabilitatea financiara dupa


1750
Buget 5500 4250
1750 750

terminarea proiectului
Salarii 5000 5500 4250 400
Diurne 1250 1750 750 1100
Op.vehicole 3750 4250 400 3100
Birou 750 750 1100
Tel/Fax 400 400 3100
Seminte 850 1100
Ingrasamint 2300 3100

94
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Monitorizarea Implementarii
Monitorizare:
u Este o activitate manageriala sistematica
u Progresul actual este comparat cu planul pentru a
identifica actiuni corective necesare
u Are loc la toate nivelele managementului
u Utilizeaza deopotriva raportul formal & comunicarea
informala
u Focalizeaza pe resurse, activitati si rezultate in
matricea cadrului logic

95
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Structura programului

96
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Structura programului (Arborele obiectivelor)
Obiective Strategice /Axe Strategice A B C D

Programe A1 A2

A11 A12 A13


Sub-programe

Masuri A121 A122 A123 A124

Proiecte/Actiuni A1211 A1212

97
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Structura programului (structura cascada)
PRIORITATE MASURA SUB-MASURA PROIECT

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE
OBIECTIV GENERAL
SPECIFICE

OBIECTIVE SPECIFICE
REZULTATE OVERALL OBJECTIVES

ACTIVITATI REZULTATE OVERALL OBJECTIVES


OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITATI OBIECTIVE SPECIFICE


REZULTATE

ACTIVITATI REZULTATE

ACTIVITATI

98
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Nivelele de Interventie: Dela program
la componentele proiectului
Program Proiect 1 Componenta 1.1
Obiective
Generale
Scopul Obiective
programului Generale

Rezultate Scopul Obiective


proiectului Generale

Activitati Rezultate Scopul


proiectului

Activitati Rezultate

Activitati

99
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Regiunile Romaniei – NUTs II

1 - NORD-EST
2 - SUD-EST
3 - SUD-MUNTENIA
4 - SUD-VEST OLTENIA
5 - VEST
Pasul1: Analiza Factorilor interesati 6 - NORD-VEST
Alte instrumente de analiza: 7 - CENTRU
Matricea strategiei 8 - BUCURESTI-ILFOV

100
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Plan National pentru
SAPARD - Romania Agricultura si Dezvoltare
Rurala (NAPARD)

PRIORITATEA 1 PRIORITATEA 2 PRIORITATEA 3 PRIORITATEA 4


Imbunatatirea Dezvoltarea infrastru- Dezvoltarea economi- Dezvoltarea resurse-
accesului la piete cturii rurale ei rurale lor umane

Masura 2.1 Masura 2.2


DESCHIS Dezvotarea si im- Managementul
bunatatirea infra- resurselor de apa
structurii rurale pentr. agricultura

Sub-Masura 2.1.1 Sub-Masura 2.1.2 Sub-Masura 2.1.3


Constructia de Constructia de Constructia de
drumuri pentru sisteme de alimen- siteme de tratare a
comunitatea locala tare apa potabila apei

P1 P2 P3

101
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer