Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

Profesor
Data
Ora
Clasa a X-a
Obiectul Limba şi literatura română
Subiectul Compoziţii cu caracter epistolar: Cum redactăm o
scrisoare?
Tipul lecţiei Consolidare de cunoştinţe
Competenţa generală Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în
receptarea şi în producerea mesajelor în diferite
situaţii de comunicare
Competenţa specifică Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în
înţelegerea şi în producerea diverselor texte
Obiective operaţionale O1: să descrie modul de realizare a unei scrisori
cognitive O2: să ordoneze părţile unei scrisori
O3: să încadreze o scrisoare dată în tipul de
scrisoare corespunzător
O4: să compare o scrisoare oficială cu una amicală
O5: să redacteze scrisori de diferite tipuri:
amicală, familială, oficială, de rugăminte sau de
cerere
O6: să transforme o scrisoare de tip electronic într-
o scrisoare amicală

Metode şi procedee conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,


problematizarea
Mijloace de învăţământ coli mari, albe, carioci, scrisori colorate care
conţin cerinţele
Bibliografie Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a,
Marilena Lascăr, Liliana Paicu, Monica
Columban, Victoria Gal, Editura Art
Limba şi literatura română. Concepte
operaţionale, Mariana Badea, Aurora
Techirdalian, Editura Badea şi Professional
consulting
Limba şi literatura română în teste de evaluare
clasele IX-XII, Daniela Dumitrescu, Maria
Anghelache, Editura Paralela 45
Compoziţiile în şcoală, Constantin Parfene,
Editura Moldova
Tipul
Momentele Ob. Conţinutul Strategii didactice Org.
lecţiei Evaluare
lecţiei Op lecţiei Metode, mijloace, procedee înv
IGC
1. C1: Salutul, -conversaţia, explicaţia R D
Organizare efectuarea Asigurarea climatului de lucru; E I
a clasei (2 prezenţei, verificarea temei avute pentru C R
min) verificarea temei acasă, discutarea ei (ca temă elevii E I
au avut de alcătuit scrisori de P J
diverse tipuri) T A
I T
V
Ă
-conversaţia catihetică, explicaţia, R
exerciţiul C
C2: Enunţarea -Ce sunt scrisorile? (Sunt E
tipurilor de comunicări trimise cuiva prin P
scrisori poştă sau prin intermediul unei T
persoane) I
-Ce tipuri de scrisori cunoaşteţi? V
(Scrisorile pot fi: amicale, D
familiale, de rugăminte, de R I
mulţumire, de condoleanţe, E R
oficiale, de dragoste,etc) P I
-Ce este scrisoarea amicală? R J
2. Evaluare (Textul cu caracter epistolar, prin O A
curentă (10 care se transmit informaţii vizând, D D T
min) intim şi indirect, relaţiile dintre U I
persoane aflate în strânse relaţii de C R
prietenie, recurgând la un ton T I
amabil şi afectuos, se numeşte I J
scrisoare amicală) V A
-Ce este scrisoarea „de cerere” sau Ă T
„de rugăminte”? (Textul epistolar
prin care se solicită cuiva –pe un
ton oficial sau amical- fie un
serviciu, fie un lucru, fie un ajutor
bănesc se numeşte scrisoare „de R
cerere” sau „de rugăminte”) E
-Ce este scrisoarea de mulţumire? C
(Este textul epistolar prin care se E D
transmit mulţumiri unei persoane P I
pentru îndeplinirea unei rugăminţi I R
sau pentru alte acţiuni- o invitaţie, V I
un dar, o urare, o felicitare. ) J
-Ce este scrisoarea de R A
recomandare? (Textul epistolar E T
prin care se recomandă sau se P
prezintă o persoană, arătând, pe R
scurt, meritele sale) O
C3: -Ce este scrisoarea de felicitare? D
Recapitularea (Sunt texte, de obicei scurte, prin U
principalelor care se transmit felicitări, laude, C
caracteristici ale urări de bine, fericire, cuiva, cu T
unei scrisori prilejul unei aniversări, al Anului I
Nou, unor numiri, distincţii, V
succese în muncă) Ă
-Ce este scrisoarea de invitaţie? D
(Textul prin care se transmite, I
într-un stil protocolar o invitaţie la R
o serbare, banchet, adunare, ) I
-Ce este scrisoarea de intenţie? J
(Textul prin care o persoană îşi A
exprimă intenţia de a lucra într-o T
instituţie sau de a o cupa un
anumit post, evidenţiindu-şi
calităţile)
După trecerea în revistă a
diverselor tipuri de epistole , se
subliniază cerinţele oricărei
scrisori: aşezarea în pagină,
formulele de adresare, părţile
scrisorii, semnătura.
3. C4: Cum -conversaţia catihetică R D
Anunţarea redactăm o Astăzi vom aplica cele învăţate în E I
subiectului scrisoare lecţia anterioară şi vom redacta C R
şi a mai multe tipuri de scrisori. Va E I
obiectivelor trebui să ordonaţi părţile unei P J
scrisori, să transformaţi o T A
scrisoare electronică într-una I T
amicală şi vom compara o V
scrisoare amicală cu una oficială Ă
O1 C5: Ordonarea -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, D
părţilor dintr-o demonstraţia, problematizarea I
scrisoare, - Elevii vor fi împărţiţi în cinci O R
recunoaşterea grupe. P I
O2 tipului de Reprezentantul fiecărei grupe va E J
scrisoare şi alege câte o scrisoare (din cele R D A
evidenţierea cinci colorate); grupele vor avea A I T
caracteristicilor ca sarcină să ordoneze o scrisoare, Ţ R
unei scrisori; să identifice tipul de scrisoare, I I
4. Dirijarea caracteristicile acelei scrisori, dar O J
învăţării şi consideraţii de ordin estetic. N A
Scrisorile vor fi: amicală, oficială, A T
O3 de felicitare, de recomandare şi de L
rugăminte sau de cerere. Elevii Ă
vor lucra pe planşe mari, iar
elevul fiecărei grupe va ieşi în faţă
şi va discuta ce a lucrat grupa lui.
Se va compara o scrisoare oficială
cu una amicală şi se vor stabili
asemănările şi deosebirile. I
(Asemănările sunt de ordin N
formal, diferă formulele de T
adresare, de introducere, de E
încheiere, diferă conţinutul, etc) L
- Tot pe grupe elevilor li se vor I D
C6: Redactarea împărţi alte plicuri ce vor G I
O4 unor scrisori; conţine alte cerinţe. Vor avea I R
de alcătuit diverse tipuri de B I
scrisori: de recomandare, de I J
mulţumire, de felicitare, de L A
invitaţie, de intenţie. Ă T
Reprezentantul fiecărei grupe va
ieşi în faţă şi va prezenta lucrarea
făcută în grup. Se vor discuta
scrisorile şi se vor face aprecieri
despre modul în care au lucrat.
- Individual, fiecare elev va
primi câte o scrisoare în format
electronic pe care o vor D
O5 C7: transforma în scrisoare I
Transformarea amicală. R
unei scrisori de I
tip electronic Unul sau doi elevi vor citi ceea ce J
într-o scrisoare au lucrat. A
amicală T
5. Tema C8: Tema de Ca temă elevii vor avea de realizat
pentru casă o scrisoare de dragoste
acasă
6. Aprecieri C9: Aprecieri Se fac aprecieri individuale şi
individuale, pe colective asupra modului în care
grupe şi elevii au lucrat
colective
Fişe de lucru 2

Grupa I
Te numeşti Maria/Marin Ionescu, locuieşti în Bucureşti, strada Livezii, numărul 7, sector 3 şi
eşti absolvent/absolventă al/a Liceului „Dimitrie Cantemir”.
Redcatează, pe o pagină distinctă, o scrisoare de recomandare pentru fostul tău coleg, Petre
Stănescu, din Bucureşti, strada Dreaptă, numărul 4, sector 5, care doreşte să participe la concursul
organizat de Universitatea din Bucureşti, pentru obţinerea unei burse de studii în Anglia.
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 20
septembrie 2006.

Grupa a II-a
Te numeşti Mihai/Mihaela Răduţă, eşti elevă la Liceul „Ion Barbu” din Constanţa şi te afli la
Toulouse, în Franţa, cu o bursă de trei luni în cadrul Programului Leonardo.
Redactează, pe o pagină distinctă, o scrisoare de mulţumire adresată profesoarei tale de limba
franceză.
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 25
februarie 2006.

Grupa a III-a
Te numeşti Paul/Paula Ştefănescu, elev/elevă la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Arad şi te afli
la Sinaia, unde îţi petreci vacanţa de primăvară.
Redactează, pe o pagină distinctă, o scrisoare de felicitare cu prilejul majoratului, adresată
colegei tale de clasă, Dana Sârbu.
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 24
aprilie 2006.

Grupa a IV-a
Te numeşti Dan/Dana Cristescu, eşti elev/elevă în clasa a XII-a la Liceul „Ienăchiţă Văcărescu”
din Galaţi şi te ocupi de organizarea Balului absolvenţilor, ce va avea loc în ziua de 15 iunie 2006, în
incinta liceului.
Redactează, pe o pagină distinctă, o scrisoare de invitaţie adresată, cu acest prilej, fostei tale
profesoare de matematică, Violeta Crăciun, transferată la Liceul „Jean Monet” din Giurgiu.
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 25 mai
2006.

Grupa a V-a
Te numeşti Andrei/Andreea Pascu, ai domiciliul în Bucureşti, strada Vetrei nr. 19, sector 2. Ai
absolvit Liceul economic “Virgil Madgearu” din Bucureşti şi te pasionează distribuţia cărţilor,
domeniu în care ai mai lucrat în ultima vacanţă de vară, când ai participat la organizarea târgului de
carte de la “Pavilionul expoziţional”.
Redactează, pe o pagină distinctă, o scrisoare de intenţie adresată directorului Editurii
„George Călinescu” din Bucureşti, în vederea ocupării postului de distribuitor de carte.
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este1 august
2006.
Fişă de lucru
Transformă scrisoarea de tip electronic (e- mail) în scrisoare amicală, obişnuită.
Această scrisoare trebuie să aibă: formule de introducere şi de încheiere conforme
relaţiei cu destinatarul, precum şi celelalte convenţii ale acestui tip de comunicare
(locul, data, semnătura), iar conţinutul, adaptat unei astfel de compoziţii.
Bah omule,
Ce mai fa, bah? Am primit mailu' tău….cam târziu….Ce draq ai făcut? N-ai timp
10 min să tst şi tu un mail?
Ever, hai să-tz pove ce-am făcut şi eu…..De vreo 3-4 zile mă tot chinui să-nvătz
la isto, k am teya n 2 zile şi-s cam pastă. Da' las' k rezolv eu cumva. N rest, la franca ne
tot freaca la melodie şi tre să-nvătz, că dak nu…am pus-o!
Cu pozele alea ce s-aude, huh? Le mai trimitzi, sau nu? Hai mă, pls, k tre să fac
CD-u' acela, k tre să-l dau.
Bah, z lu' Jan să-tz dea banii îia, k-s la el de 1 sapt deja.
Te-ai certat cu Anca? D c? Eşti fraier…la câte îtz suporta…treaba ta, tu shtii…!
Eu cre k eşti varză, da no…
Tz-am zs k plec la Viena? Vinerea viit…vreo 5-6 zile stau, da tot îi bine…Tz-oi
aduce ceva d p acolo, dak nu uit, las' k-tz mai scriu d p acolo dak am timp…dak nu, t
sun eu când vin…
Bah, cam atât…ne mai auzim noi…hai pa!
Grupa I
Puneţi în ordine părţile acestei scrisori, respectând regulile de prezentare. Precizaţi tipul de
scrisoare; identificaţi expeditorul şi destinatarul.
-Tot datorită dumneavoastră sunt acum la facultate încercând să-mi construiesc oarecum
viitorul.
-Încă de la începutul acestei scrisori doresc să vă mulţumesc din toată inima pentru toate
sfaturile şi îndemnurile pe care mi le-aţi dat înainte de plecarea mea la Timişoara. Pentru mine aţi fost
mai mult decât nişte părinţi, aţi fost ca nişte prieteni alături de care am reuşit să-mi rezolv întotdeauna
problemele.
-Cu mult respect,
-Timişoara, 23 octombrie, 2005
-Doresc să vă asigur că vă voi cere în continuare sfatul în toate împrejurările dificile pe care le
voi întâmpina.
-Dragii mei părinţi,
-fiul dumneavoastră, Andrei

Grupa a II-a
Puneţi în ordine părţile acestei scrisori, respectând regulile de prezentare. Precizaţi tipul de
scrisoare; identificaţi expeditorul şi destinatarul.
-Te aşteptăm cu nerăbdare şi rugăm cerul să te păstreze sub puternicul său scut.
-Iubite Mihai,
-Aici le vei găsi pe toate precum le ştii. Mama, fraţii şi surorile sunt bine; numai Azor a căzut victimă
amorului. În sat nu s-a mai întâmplat nimic ieşit din comun. A! Vei găsi o deosebire. Ne vei găsi pe
noi mai slabi şi pe fraţii tăi puţin mai mari, dacă nu mai cuminţi.
-Trifeşti, 29 septembrie, 2006
-Al tău părinte iubitor,
-M-am bucurat primind ultima ta scrisoare din străinătate, prin care ne încredinţezi că toate îţi merg
bine. Să dea Domnul să fii bine, sănătos!
-Constantin Mihalache

Grupa a III-a
Puneţi în ordine părţile acestei scrisori, respectând regulile de prezentare. Precizaţi tipul de
scrisoare; identificaţi expeditorul şi destinatarul.
-Colegii tăi,
-Te rugăm, cu mult respect, să primeşti sincerele noastre condoleanţe.
-Dureroasa pierdere care te-a lovit ne-a emoţionat pe toţi.
-Ţinem să te asigurăm că suntem alături de tine în aceste momente de grea încercare.
-Iubita noastră colegă,
-Timişoara. 16 ianuarie 2005
Grupa a IV-a
Puneţi în ordine părţile acestei scrisori, respectând regulile de prezentare. Precizaţi tipul de
scrisoare ; identificaţi expeditorul şi destinatarul.
-Cu mult drag,
-P.S: Transmite-le salutări părinţilor tăi, precum şi „frăţiorului” tău, Andrei
-Nu au trecut decât trei zile de când am plecat de acasă şi cu toate acestea a început să-mi fie dor de
tine.
-Mamaia, 19 iulie, 2006
-Îmi pare rău că tu nu ai putut veni, dar sunt sigură că vara viitoare vom fi împreună aici, pe litoral.
-Aici mă distrez bine cu ceilalţi colegi: mergem la plajă, la spectacole de teatru, la grădini de vară, la
discotecă.
-Te rog să-mi scrii şi tu
-Alina

Grupa a V-a
Puneţi în ordine părţile acestei scrisori, respectând regulile de prezentare. Precizaţi tipul de
scrisoare; identificaţi expeditorul şi destinatarul.
-Am văzut un film care m-a inspirat să concep un proiect în legătură cu îmbunătăţirea programului de
practică. Aş dori să vă împărtăşesc ideile mele şi, de aceea, vă rog să binevoiţi a mă primi într-una din
zilele următoare pentru o discuţie pe această temă.
-Cu deosebit respect şi încredere în părerea dumneavoastră,
- Braşov, 22 aprilie 2004
-Numele meu este Marinescu Vlad şi sunt elev în clasa a X-a la Şcoala de Arte şi Meserii pe care o
conduceţi. Recurg la această deoarece mi se pare o cale mai simplă de a vă împărtăşi ideea mea.
Vlad Marinescu