Sunteți pe pagina 1din 1

Agrostis tenuis – iarba câmpului

- plante perene
- tulpini înalte 6-70 cm
- frunze plane, late de 2-4 mm lăţime cu ligula de 2 mm, trunchiată
- prezintă spiculete ovate sau lanceolate uniflore, violacei, nearistate sau cu arista scurtă 0,5-1 mm,
- spiculeţele sunt grupate în panicule de 2-15 cm, cu ramuri netede sau scabre, fiecare spiculeţ fiind
pedunculat
- pajişti mezofile, tăieturi de pădure.

Festuca pratensis – păiuşul de livadă


- tulpini înalte 30-100 cm
- frunze de 2-4 mm lăţime cu ligula foarte scurtă, fascicule conducătoare prevăzute cu cordoane de
sclerenchim, dispoziţia lor fiind un criteriu de determinare a speciilor
- prezintă spiculete fusiforme cu 7-8 flori, palid verzui uneori violacei, nearistate sau foarte scurt aristate,
grupate în panicule , ramurile inferioare ale paniculului fiind mai lungi.
- pajişti, tufărişuri, buruienişuri

Poa pratensis – firuţa


- tulpini înalte 30-90 cm
- frunze plane, canaliculate, late de 0,5-4 mm lăţime cu ligula de 0,5-2 mm, trunchiată
- prezintă spiculete ovate sau lanceolate cu 2-5 flori, palid verzui uneori violacei, nearistate, la exteriorul
paleilor cu peri lungi, lânoşi,
- spiculeţele sunt grupate în panicule, ramurile inferioare ale paniculului fiind mai lungi
- pajişti, păduri, margini de păduri, locuri ruderale.

Arrhenatherum elatius - ovăscior


- plante perene
- tulpini înalte 50-180 cm
- frunze plane, late de 4-8 mm lăţime cu ligula de 1 mm, trunchiată, adesea sfâşiată
- prezintă spiculete de 1 cm cu 2 (3) flori, verzui uneori violaceu nuanţate,
- glumele sunt mari acoperind florile, floare inferioară este bărbătească iar cea superoară este hermafrodită,
paleea florii bărbăteşti este aristată – 8mm, cu arista geniculată
- spiculeţele sunt grupate în panicule laxe de 25 cm, cu ramuri netede sau scabre, fiecare spiculeţ fiind
pedunculat
- livezi, pajişti, poieni fânaţe.

Stipa stenophylla - colilie


- plante perene
- tulpini înalte 80-100 cm, sub noduri păroase
- frunze plane, late de 0,3-0,5 mm lăţime mai lungi decât tulpina cu ligula rudimentară
- prezintă spiculete uniflore,
- glumele scurt aristate, mai lungi decât paleile, arista paleii are 2 părţi, cea inferioară se numeşte columnă
si partea superioară este lungă şi plumoasă. la S. stenophylla columna e mai lungă decât partea superioară,
plumoasă
- pajişti uscate, coaste abrupte.