Sunteți pe pagina 1din 32

Drept penal parte speciala

dap drept an2 sem1 craiova

www.spiruharet-newsmart.ro

1. Infractiunile de trãdare (art. 155, 156 si 157 C. pen.) au ca subiect activ:


a. numai cetateanul roman;
b. cetãteanul român sau persoana fãrã cetãtenie care domiciliazã pe teritoriul
statului român;
c. cetãtean strãin sau persoana fãrã cetãtenie care nu domiciliazã pe teritoriul
statului roman

2. Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare este:


a. intentia directã sau indirectã
b. intentia indirectã
c. intentia directã

3. Trãdarea prin ajutarea inamicului poate fi sãvârsitã numai:


a. în timp de rãzboi
b. în timp de pace
c. în timp de rãzboi si de pace

4. Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare prin ajutarea


inamicului este:
a. intentia directã sau indirectã
b. intentia indirectã
c. intentia directã

5. Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare prin


transmitere de secrete este:
a. intentia directã sau indirectã
b. intentia indirectã
c. intentia directã

6. Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de complot este:


a. intentia directã sau indirectã
b. intentia indirectã
c. intentia directã, calificatã prin scop

7. Obiectul material al infractiunii de omor este reprezentat de:


a. corpul persoanei
b. actiunea ucigãtoare
c. corpul persoanei în viatã
8. Omorul sãvârsit cu premeditare – art. 175 lit. a) C. pen.:
a. implicã o simplã chibzuire anterioarã asupra faptei
b. implicã exteriorizarea rezolutiei infractionale prin acte de pregãtire a infractiunii
c. implicã existenta unui interval de timp între luarea hotãrârii de a comite
infractiunea si sãvârsirea acesteia, chiar dacã fãptuitorul nu a chibzuit asupra faptei
si nu a pregãtit-

9. Omorul sãvârsit din interes material – art. 175 lit. b) C. pen.:


a. se poate retine indiferent dacã fãptuitorul a obtinut sau nu satisfacerea
interesului urmãrit
b. se poate retine si când mobilul omorului a fost gelozia, dacã în urma infractiunii
fãptuitorul realizeazã un avantaj material
c. nu se poate retine dacã interesul material urmãrit este legitim

10. Uciderea fratelui mamei reprezintã infractiunea de :


a. omor
b. omor calificat
c. omor deosebit de grav

11. Elementul material al infractiunii de omor se poate realiza:


a. numai prin acte comisive
b. prin acte comisive sau omisive
c. numai prin acte omisive

12. Suprimarea vietii unei persoane grav bolnave la rugãmintea acesteia


(eutanasia):
a. nu reprezintã infractiune
b. reprezintã infractiunea de omor
c. reprezintã infractiunea de omor calificat

13. Eroarea cu privire la persoana împotriva cãreia este îndreptatã actiunea


ucigãtoare:
a. înlãturã rãspunderea penalã a autorului
b. diminueazã rãspunderea penalã a autorului
c. nu prezintã relevantã în ce rãspunderea penalã a autorului

14. Constituie infractiunea de omor calificat omorul comis în una din urmãtoarele
împrejurãri:
a. în timpul noptii
b. cu premeditare
c. de cãtre o persoanã având asupra sa o armã, o substantã narcoticã sau
paralizantã

15. Constituie infractiunea de omor calificat omorul comis în una din urmãtoarele
împrejurãri:
a. de douã sau mai multe persoane împreunã;
b. asupra sotului sau unei rude apropiate;
c. asupra unei femei gravide:

16. Omorul sãvârsit asupra sotului sau unei rude apropiate:


a. nu se poate retine în cazul în care victima este fiul fratelui tatãlui fãptuitorului
b. nu se poate retine în cazul în care victima este sotia fratelui tatãlui fãptuitorului
c. nu se poate retine în cazul în care fãptuitorul era despãrtit în fapt de sotia sa
(victima) care locuia în altã localitate

17. Existã agravanta prevãzutã la art. 175 lit. h) C. pen – omorul sãvârsit pentru a
înlesni sau a ascunde sãvârsirea altei infractiuni:
a. indiferent dacã scopul urmãrit a fost sau nu realizat
b. chiar dacã infractiunea scop este o tâlhãrie
c. dacã infractiunea scop a fost sãvârsitã sau urmeazã a fi sãvârsitã doar de cãtre
fãptuitor

18. Omorul comis pentru sãvârsirea unei tâlhãrii reprezintã:


a. omor calificat
b. omor deosebit de grav
c. concurs de infractiuni între omor calificat si tâlhãrie

19. Omorul comis pentru sãvârsirea unei piraterii reprezintã:


a. omor calificat
b. omor deosebit de grav
c. concurs de infractiuni între omor calificat si tâlhãrie

20. Reprezintã omor calificat omorul sãvârsit:


a. in public;
b. de doua sau mai multe persoane;
c. asupra unei femei gravide;

21. Omorul sãvârsit asupra fratelui sotiei reprezintã:


a. omor calificat, sãvârsit asupra unei rude apropiate
b. omor simplu
c. omor deosebit de grav

22. Dacã fãptuitorul a ucis în aceeasi împrejurare, cu intentie, douã persoane, se


retine:
a. sãvârsirea a douã infractiuni de omor simplu aflate în concurs
b. sãvârsirea unei infractiuni de omor
c. sãvârsirea unei infractiuni de omor deosebit de grav

23. Infractiunea de pruncucidere:


a. reprezintã suprimarea vietii unui nou-nãscut comisã de un pãrinte
b. se sãvârseste imediat dupã nastere
c. are un subiect activ necircumstantiat, putând fi orice femeie

24. Prin infractiunea de pruncucidere se întelege uciderea copilului nou-nãscut,


sãvârsitã imediat dupã nastere de cãtre mama aflatã:
a. într-o stare de tulburare pricinuitã de nastere
b. în stare de betie involuntarã si completã
c. într-o stare de tulburare gravã pricinuitã de nastere

25. Constituie infractiunea de pruncucidere omorul comis de:


a. mamã cu premeditare
b. orice persoanã asupra unui copil nou-nãscut
c. mamã aflatã într-o stare de tulburare pricinuitã de nastere

26. Participantii la sãvârsirea infractiunii de pruncucidere rãspund, în calitate de


instigatori sau complici pentru sãvârsirea infractiunii de:
a. omor calificat
b. omor deosebit de grav
c. pruncucidere

27. Realizarea infractiunii de pruncucidere este conditionatã de starea de viabilitate


a copilului nou-nãscut ?
a. da
b. nu
c. da, dar în anumite circumstante

28. Este necesar a se demonstra legãtura de cauzalitate dintre actiunea sau


inactiunea mamei si decesul copilului nou-nãscut?
a. nu
b. da
c. numai în anumite circumstante

29. Forma de vinovãtie la infractiunea de pruncucidere este:


a. culpa cu prevedere
b. intentia
c. praeterintentia

30. Forma de vinovãtie la infractiunea de omor este:


a. culpa
b. intentia
c. praeterintentia

31. Tentativa la urmãtoarele infractiuni se pedepseste:


a. uciderea din culpã;
b. pruncuciderea;
c. omorul simplu;
32. La infractiunea de pruncucidere:
a. consumarea are loc în momentul survenirii decesului nou-nãscutului;
b. tentativa nu este posibilã;
c. tentativa este posibilã si se pedepseste;

33. Subiectul pasiv al infractiunii de pruncucidere este:


a. copilul nou-nãscut, cu conditia de a fi viabil;
b. copilul nou-nãscut, cu conditia sã fie viu;
c. copilul nãscut mort;

34. Tentativa la urmãtoarele infractiuni nu se pedepseste:


a. omorul deosebit de grav
b. omorul simplu;
c. pruncuciderea;

35. Limita legalã de îmbibatie alcoolicã a cãrei depãsire antreneazã rãspunderea


persoanelor ce conduc autovehicule pe drumurile publice este de:
a. 1,00 g/l alcool pur în sânge;
b. 0,80 g/l alcool pur în sânge;
c. 0,40 g/l alcool pur în sânge;

36. Constituie infractiunea de lovire sau alte violente fapta prin care se produce
victimei o vãtãmare ce necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de:
a. peste 20 de zile;
b. cel mult 20 de zile;
c. peste 60 de zile;

37. Infractiunea de lovire sau alte violente se consuma:


a. în momentul aparitiei efectelor dureroase sau vãtãmãtoare;
b. dupa ultimul act material de lovire;
c. se consumã în momentul atingerii violente a corpului victimei;

38. Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate


în cazul urmãtoarelor infractiuni:
a. vãtãmarea corporalã ;
b. lovirile sau vãtãmãrile cauzatoare de moarte;
c. vãtãmarea corporalã grava

39. Atunci când vãtãmarea corporalã are loc asupra membrilor familiei:
a. actiunea penalã se pune în miscare numai la plângerea prealabilã a persoanei
vãtãmate;
b. actiunea penalã se pune în miscare si din oficiu;
c. actiunea penalã se pune în miscare numai din oficiu;

40. Consecintele prevãzute de lege pentru ca fapta sã constituie infractiunea de


vãtãmare corporalã gravã sunt :
a. vãtãmarea integritãtii corporale sau a sãnãtãtii care necesitã pentru vindecare
îngrijiri medicale cel mult de 60 de zile;
b. o infirmitate temporara fizica sau psihica;
c. vãtãmarea integritãtii corporale sau a sãnãtãtii, care necesitã pentru vindecare
îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile

41. Lovirea intentionatã de cãtre fãptuitor, cu aceeasi ocazie, a douã persoane


constituie:
a. o infractiune de lovire sau alte violente
b. douã infractiuni de lovire sau alte violente aflate în concurs
c. o infractiune de lovire sau alte violente în formã continuatã

42. Dacã în urma unui accident de circulatie au fost ucise douã persoane, fapta
constituie:
a. o infractiune de ucidere din culpã, modalitatea simplã
b. douã infractiuni de ucidere din culpã aflate în concurs
c. infractiunea de ucidere din culpã în variantã agravatã

43. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii se retine în varianta agravata:


a. când fapta s-a sãvârsit fatã de o persoanã care nu era în stare sã-si dea seama de
fapta sa când fapta s-a sãvârsit fatã de o persoanã care nu era în stare sã-si dea
seama de fapta sa
b. când sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc;
c. când fãptuitorul a profitat de starea de neputintã a victimei de a se apãra

44. Forma de vinovãtie în cazul infractiunii de loviri sau vãtãmãri cauzatoare de


moarte este:
a. culpa
b. intentia
c. praeterintentia

45. Tentativa la urmãtoarele infractiuni nu se pedepseste:


a. vãtãmarea corporalã gravã, prevãzutã în art. 182 alin. (3) C. pen.;
b. loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte;
c. omor calificat

46. În care din urmãtoarele împrejurãri întreruperea cursului sarcinii constituie


infractiune:
a. în afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b. dacã vârsta sarcinii nu a depãsit patrusprezece sãptãmâni;
c. de cãtre o persoanã care are calitatea de medic de specialitate;

47. Întreruperea cursului sarcinii este legalã dacã, între alte conditii, se realizeazã:
a. de cãtre o persoanã care are calitatea de medic de specialitate.
b. în afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
c. de cãtre o persoanã care nu are calitatea de medic de specialitate;
48. Care este forma de vinovãtie în cazul în care prin infractiunea de provocare
ilegalã a avortului s-a cauzat femeii însãrcinate o vãtãmare corporalã gravã sau
moartea acesteia?
a. culpa
b. intentia
c. praeterintentia

49. Uciderea din culpã, din punctul de vedere al elementului material, este o
infractiune:
a. omisivã
b. comisivã, care se poate sãvârsi doar prin actiune
c. comisivã, care se poate sãvârsi atât prin actiune, cât si prin inactiune

50. Uciderea din culpã se retine în variantã agravatã:


a. când fapta a fost comisã de douã sau mai multe persoane împreunã
b. când prin fapta comisã s-a cauzat moartea a douã sau mai multe persoane
c. când fapta a fost comisã de cãtre o persoanã care a mai sãvârsit un omor

51. În cazul infractiunii prevãzute în art. 180 C. pen., tentativa:


a. nu este posibilã;
b. este posibilã si este incriminatã;
c. pentru existenta acesteia nu este necesar ca autorul sã fi comis fapta dintr-un
anume mobil sau într-un anumit scop

52. Pãtrunderea, fãrã drept, într-o locuintã, constituie infractiunea de violare de


domiciliu în variantã agravatã, dacã se sãvârseste:
a. prin simulare de calitãti oficiale;
b. în timpul noptii;
c. prin folosire de chei mincinoase

53. Folosul pe care autorul intentioneazã sã-l dobândeascã prin sãvârsirea


infractiunii de santaj este de ordin:
a. numai material;
b. numai moral;
c. material sau moral;

54. Dacã în urma unui accident rutier victima necesitã pentru vindecare 8 zile de
îngrijiri medicale, fapta va fi încadratã ca:
a. vãtãmare corporalã din culpã - art. 184 alin. (3) C. pen. -
b. lovire sau alte violente - art. 180 alin. (2) C. pen. -
c. fapta nu este infractiune.

55. Dacã s-a provocat vãtãmarea corporalã din culpã a mai multor persoane,
încadrarea juridicã va fi:
a. o singurã infractiune de vãtãmare corporalã din culpã în varianta tip
b. o singurã infractiune de vãtãmare corporalã din culpã în variantã agravatã
c. un concurs de infractiuni de vãtãmare corporalã din culpã (atâtea infractiuni câte
persoane au fost vãtãmate)

56. La care dintre urmãtoarele infractiuni este posibil coautoratul?


a. pruncuciderea;
b. santajul;
c. seductie

57. Nu este posibil coautoratul la urmãtoarele infractiuni:


a. santajul;
b. amenintarea;
c. pruncuciderea;

58. Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã în cazul infractiunilor de:


a. amenintare;
b. violare de domiciliu - art. 192 alin. (2) C. pen.
c. santaj;

59. Constrângerea explicitã la infractiunea de viol trebuie sa fie:


a. concomitentã;
b. posterioarã actului sexual;
c. inexistenta.

60. Participatia la sãvârsirea infractiunii de viol este posibilã în urmãtoarele forme:


a. instigare si complicitate; coautoratul nu este posibil
b. nu este posibila;
c. coautorat, instigare,complicitate

61. Forma de vinovãtie cu care se sãvârseste infractiunea de viol în cazul în care


fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei este:
a. intentia
b. culpa
c. praeterintentia

62. Violul este mai grav dacã:


a. se sãvârseste de douã sau mai multe persoane;
b. victima este membru al familiei;
c. se comite în timpul noptii;

63. Subiectul activ al infractiunii de furt poate fi:


a. detentorul bunului;
b. exclusiv proprietarul bunului;
c. numai o persoanã juridicã în conditiile art. 191 C. pen

64. Infractiunea de furt se consumã în momentul:


a. deposedãrii victimei de bun
b. împosedãrii autorului cu acel bun
c. atingerii bunului de autor

65. În cazul infractiunii de omor, vor imprima actiunii caracter ucigãtor:


a. calitatea subiectului activ
b. mobilul si scopul;
c. gravitatea consecintelor provocate.

66. La infractiunea de omor, legatura de cauzalitate:


a. trebuie doveditã;
b. nu se stabileste in raport cu urmarea imediatã;
c. rezultã ex re

67. La infractiunea de omor, in ceea ce priveste formele infractiunii:


a. actele pregãtitoare sunt posibile si se pedepsesc
b. actele pregãtitoare nu sunt posibile
c. tentativa este posibilã si se pedepseste

68. În cazul infractiunii de tãinuire întelegerea între fãptuitori este:


a. posterioarã infractiunii principale
b. concomitentã infractiunii principale
c. anterioarã infractiunii principale

69. Actele de violentã intentionate care au pricinuit victimei o vãtãmare ce necesitã pentru
vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale constituie:
a. infractiunea de vãtãmare corporalã;
b. reprezintã contraventie;
c. infractiunea de lovire sau alte violente – art.180 alin. (2) C. pen

70. Poate reprezenta infractiunea de vãtãmare corporalã gravã fapta prin care s-a pricinuit :
a. pierderea cunostintei;
b. pierderea unei proteze;
c. punerea în primejdie a vietii persoanei

71. Poate exista tentativã la infractiunea de :


a. ucidere din culpã
b. lovituri cauzatoare de moarte
c. pruncucidere.

72. Nu poate fi autor al infractiunii de provocare ilegalã a avortului:]


a. femeia însãrcinatã
b. medicul de specialitate
c. o persoanã care nu este cadru medical

73. Lipsirea de libertate în mod ilegal este mai gravã în cazul în care fapta este sãvârsitã:
a. prin simulare de calitãti mincinoase;
b. prin simulare de calitãti oficiale;
c. în timpul noptii;

74. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va retine în variantã agravatã atunci când
fapta este sãvârsitã:
a. de cãtre o persoanã mascatã, deghizatã sau travestitã;
b. în timpul unei calamitãti;
c. în scopul de a obliga victima la practicarea prostitutiei

75. Violarea de domiciliu va fi retinutã în variantã agravatã atunci când este


sãvârsitã:
a. în timpul unei calamitãti;
b. prin folosire de calitãti mincinoase;
c. prin simulare de calitãti mincinoase;

76. La infractiunea de santaj, tentativa:


a. este posibilã, dar nu este sanctionatã;
b. nu este posibilã;
c. se pedepseste

77. La infractiunea de santaj forma de vinovãtie cerutã de lege este:


a. intentia directã sau indirectã
b. intentia directã calificatã prin scop
c. praeterintentia

78. Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta infractiunea de :


a. lipsire de libertate în mod ilegal
b. violarea secretului corespondentei
c. divulgarea secretului professional

79. La infractiunea de viol, subiectul activ nemijlocit:


a. nu poate fi decât bãrbatul;
b. nu poate fi femeia;
c. poate fi orice persoanã, indiferent de sex.

80. Fapta tatãlui de a-si obliga fiica în vârstã de 12 ani sã întretinã raporturi sexuale
cu el reprezintã infractiunea de :
a. viol
b. act sexual cu un minor
c. viol în concurs cu infractiunea de incest

81. Violul este în variantã agravatã:


a. când fãptuitorul profitã de imposibilitatea victimei de a se apãra
b. când s-a cauzat victimei o vãtãmare corporalã
c. când victima se aflã în îngrijirea fãptuitorului

82. Actul sexual cu un minor se va retine în variantã agravatã dacã:


a. victima nu a împlinit vârsta de 15 ani;
b. victima are vârsta între 15 – 18 ani, iar fapta a fost sãvârsitã de tutore sau
curator;
c. victima nu a împlinit vârsta de 18 ani, iar actul sexual a fost determinat de
oferirea de bani de cãtre fãptuitor
83. Infractiunea de incest are urmatoarea particularitate:
a. are ca element material actul sexual de orice naturã
b. se poate realiza si între frati si surori
c. poate fi comisã numai de tatã asupra fiului având în vedere cã acestia sunt rude în
linie directã

84. Infractiunea de furt poate avea ca obiect material:


a. imobilele prin destinatie;
b. lucrurile ce nu apartin cuiva (res nullius);
c. lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae).

85. Sunt aplicabile dispozitiile art. 210 C. pen – pedepsirea unor furturi la plângerea
prealabilã – în cazul în care subiectul activ este:
a. fie gãzduitorul, fie gãzduitul, care furã unul în paguba celuilalt;
b. gãzduitorul care sãvârseste furtul în paguba celui pe care îl gãzduieste
c. gãzduitul care sustrage bunuri de la persoana care îl gãzduieste

86. Înscrisurile pot fi obiect material al infractiunii de furt:


a. doar dacã au valoare economicã;
b. doar dacã sunt acte ce dovedesc starea civilã;
c. indiferent dacã au sau nu valoare economicã;

87. Nu reprezintã infractiunea de furt calificat:


a. luarea unui bun mobil din posesia altuia prin amenintarea cu o armã
b. sustragerea unor bunuri în timpul unei calamitãti
c. sustragerea unui bun de la o persoanã aflatã în imposibilitate de a se apãra

88. Tâlhãria are ca formã de vinovãtie praeterintentia în cazul în care:


a. a avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 182;
b. a fost sãvârsitã în timpul noptii
c. a avut ca urmare vãtãmarea corporalã a victimei

89. Reprezintã infractiune de tâlhãrie:


a. furtul sãvârsit prin întrebuintare de insulte
b. furtul urmat de întrebuintarea de amenintãri pentru pãstrarea bunului furat
c. furtul sãvârsit asupra victimei aflate în stare de inconstientã sau neputintã de a se
apãra

90. Tâlhãria se va retine în varianta agravatã atunci când:


a. a avut vreuna din urmãrile arãtate în art. 181 C. pen;
b. a fost sãvârsitã prin efractie
c. a fost sãvârsitã într-un mijloc de transport

91. Tâlhãria, dupa obiectul juridic special ocrotit este o infractiune:


a. complexã
b. de obicei
c. simplã

92. Elementul material al infractiunii de tâlhãrie este:


a. un bun mobil
b. acelasi ca la infractiunea de furt, la care se adaugã folosirea violentei fizice sau
psihice
c. degradarea unui bun mobil prin folosirea violentei fizice sau psihice

93. Însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, reprezintã:
a. furt
b. însusirea bunului gãsit
c. abuz de încredere

94. Latura subiectivã la infractiunea de abuz de încredere este formatã din:


a. intentie directã sau indirectã
b. praeterintentie
c. intentie sau culpa

95. Nu poate fi obiect material al infractiunii de abuz de încredere :


a. un bun mobil corporal;
b. un bun imobil prin destinatie
c. o sumã de bani datã cu titlu de împrumut.

96. Existã gestiune frauduloasã în variantã agravatã atunci când:


a. pagubele sunt pricinuite cu rea-credintã;
b. fapta este sãvârsitã cu ocazia administrãrii bunurilor;
c. fapta este sãvârsitã în scopul de a dobândi un folos material;

97. Obiectul material al infractiunii de gestiune frauduloasã este:


a. doar un bun mobil;
b. doar o sumã de bani;
c. o universalitate de bunuri mobile si/sau imobile.

98. Autor al infractiunii de gestiune frauduloasã poate fi:


a. numai un gestionar sau un administrator la o persoanã juridicã
b. orice persoanã al cãrei patrimoniu este prejudiciat
c. persoana cãreia i s-au încredintat bunuri spre conservare sau administrare

99. La infractiunea de gestiune frauduloasã, tentativa:


a. este posibilã si se pedepseste;
b. desi posibilã, nu este incriminatã;
c. nu este posibilã;

100. La infractiunea de înselãciune, obiectul material:


a. poate fi un bun mobil sau imobil;
b. este doar un bun mobil;
c. nu exista.

101. La infractiunea de înselãciune urmarea imediatã constã:


a. într-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei;
b. într-o pagubã ce se produce în patrimoniul victimei;
c. în obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust.

102. Tentativa în cazul infractiunii de înselãciune:


a. nu este posibilã;
b. este posibilã, însã nu este incriminatã;
c. este posibilã si este incriminatã.

103. La infractiunea de înselãciune forma de vinovãtie este:


a. intentia directã;
b. intentia directã sau indirectã;
c. praeterintetia.

104. Existã înselãciune în varianta agravatã atunci când fapta:


a. se comite în scopul de a obtine un folos material injust;
b. a pricinuit o pagubã;
c. este sãvârsitã prin folosire de nume sau calitãti mincinoase;

105. Subiect activ nemijlocit la infractiunea de delapidare poate fi:


a. un functionar public sau functionar, care este însãrcinat cu gestiunea sau
administrarea bunurilor unei persoane juridice de drept public sau privat
b. doar un functionar public
c. doar un functionar

106. Elementul material al infractiunii de delapidare constã în:


a. însusirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate
b. însusirea, distrugerea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate
c. primirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate

107. Dintre infractiunile contra patrimoniului, tentativa se pedepseste la:


a. abuzul de încredere;
b. gestiunea frauduloasã;
c. delapidarea.

108. Infractiunea de distrugere a bunului propriu se poate sãvârsi si prin:


a. incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si dacã rezultã pericol
public;
b. poluare fonicã;
c. distrugerea unui bun care nu are o deosebitã valoare stiintificã si care apartine
fãptuitorului
109. Infractiunea de distrugere:
a. este o infractiune de pericol;
b. se poate sãvârsi prin actiune sau inactiune;
c. nu se pedepseste dacã rãmâne în stadiul de tentativã.

110. Urmarea imediatã a infractiunii de distrugere poate consta în:


a. crearea unei stãri de pericol
b. distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a unui bun aflat
în patrimoniul public ori privat
c. o vãtãmare a intereselor legale ale persoanei vãtãmate;

111. Tentativa la infractiunea de distrugere din culpã:


a. este posibilã, dar nu se pedepseste;
b. este incriminatã;
c. nu este posibilã.

112. La infractiunea de tulburare de posesie:


a. elementul material este reprezentat de actiunea de pãtrundere fãrã drept într-un
imobil
b. tentativa este posibilã, dar nu este incriminatã
c. consumarea are loc instantaneu, la momentul intrãrii fãptuitorului în imobil

113. Obiectul material al infractiunii de tulburare de posesie este:


a. un bun imobil;
b. un bun mobil sau imobil;
c. ocuparea fãrã drept a unui imobil aflat în posesia altuia.

114. Infractiunea de tulburare de posesie, din punct de vedere al unitatii de


infractiune, este:
a. o infractiune continuata;
b. o infractiune continuã;
c. o infractiune de obicei;

115. Existã infractiunea de tulburare de posesie în variantã agravatã – art. 220 alin.
(3) C. pen. – atunci când:
a. imobilul apartine domeniului public al statului;
b. fapta a fost sãvârsitã de douã sau mai multe persoane împreunã;
c. fapta a fost sãvârsitã în timpul noptii;

116. Tãinuirea este o infractiune:


a. contra patrimoniului;
b. contra libertãtii persoanei.
c. contra persoanei

117. Elementul material al infractiunii de tãinuire poate consta în:


a. sustragerea unui bun cunoscând cã acesta provine din sãvârsirea unei fapte
prevãzutã de legea penalã;
b. înlesnirea valorificãrii unui bun cunoscând cã acesta provine din sãvârsirea unei
fapte prevãzutã de legea penala;
c. pretinderea unui bun cunoscând cã acesta provine din sãvârsirea unei fapte
prevãzutã de legea penalã;

118. În cazul tãinuirii, pedeapsa aplicata tainuitorului:


a. nu poate depãsi pedeapsa prevãzutã de lege pentru infractiunea din care provine
bunul tãinuit
b. nu poate fi mai mare decât aceea care s-a aplicat autorului faptei din care provine
bunul
c. se reduce dacã pentru autorul faptei din care provine bunul s-au retinut
circumstante atenuante

119. Tãinuirea sãvârsitã de sot sau de o rudã apropiatã:


a. se pedepseste în aceleasi conditii ca orice tãinuire;
b. se sanctioneazã cu o pedeapsã redusã;
c. nu se pedepseste;

120. Forma de vinovãtie cu care se poate comite tãinuirea este:


a. intentia directã sau indirectã;
b. intentia directã calificatã prin scop;
c. intentia indirectã.

121. În cazul infractiunii de trãdare:


a. obiectul material lipseste;
b. legãtura de cauzalitate trebuie doveditã;
c. nu este susceptibil coautoratul

122. Trãdarea prin ajutarea inamicului:


a. este lipsitã de obiect material;
b. poate avea ca subiect pasiv statele aliate României;
c. subiectul activ nu este calificat

123. Trãdarea prin transmitere de secrete:


a. nu are obiect material;
b. nu poate fi comisã în autorat (coautorat), instigare sau complicitate;
c. are ca obiect material un document sau obiect care contine secrete de stat

124. Complotul:
a. are un obiect material;
b. nu poate fi sãvârsit în participatie penalã;
c. se poate sãvârsi si prin constituirea unei asociatii sau grupãri în scopul sãvârsirii
unor infractiuni contra sigurantei statului
125. Scopul prevãzut în art. 167 C. pen. (complotul) constã în sãvârsirea uneia
dintre urmãtoarele infractiuni:
a. compromiterea unor interese de stat
b. trãdarea
c. comunicarea de informatii false

126. In cazul in care faptuitorul s-a aflat in eroare asupra aspectului ilegal al
privarii de libertate, atunci fapta:
a. este lipsire de libertate in mod ilegal, savarsita cu intentie indirecta;
b. este lipsire de libertate in mod ilegal, savarsita din culpa;
c. nu este infractiune.

127. Daca doua persoane, impreuna, iau un bun mobil din posesia sau detentia
altuia, fara consimtamantul acestuia in scopul de a si-l insusi pe nedrept, constituie
infractiunea de:
a. furt calificat;
b. furt;
c. talharie

128. In cazul infractiunilor contra libertatii persoanei, actiunea penalã se pune în


miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate în cazul:
a. santajului;
b. violarii de domiciliu prev. de art. 192 alin. (1) C. pen.
c. violarii de domiciliu prev. de art. 192 alin. (2) C.pen.

129. Infractiunea de omor se consuma:


a. în momentul realizãrii actiunii incriminate;
b. in momentul luarii rezolutiei infractionale;
c. în momentul producerii urmãrii imediate, adicã al instalãrii mortii persoanei.

130. Omorul asupra sotului sau unei rude apropiate se retine în caz de:
a. ucidere a persoanelor devenite astfel de rude prin afinitate
b. ucidere a persoanelor devenite astfel de rude prin adoptie.
c. ucidere a copilului concubinului

131. Omorul deosebit de grav – art. 176 alin. (1) lit. b) C. pen. – se retine dacã
omorul asupra a douã sau mai multe persoane se realizeazã:
a. doar printr-o actiune unicã
b. doar prin actiuni succesive
c. atât printr-o actiune unicã, cât si prin actiuni successive

132. În cazul infractiunii de ucidere din culpã:


a. tentativa este posibila, dar nu se pedepseste;
b. participatia penala este posibila doar in modalitatea improprie
c. este lipsita de obiect material
133. La infractiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii, referitor la latura
obiectiva:
a. urmarea imediatã constã exclusiv în decesul persoanei;
b. legãtura de cauzalitate rezultã ex re;
c. legãtura de cauzalitate trebuie doveditã.

134. La infractiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii, tentativa:


a. este posibilã si se pedepseste;
b. nu este posibilã;
c. este posibilã si nu se pedepseste;

135. Infractiunea de vãtãmare corporalã gravã, prevãzutã în art. 182 alin. (1) si (2)
C. pen., se sãvârseste numai cu:
a. intentie indirectã;
b. intentie directã;
c. intentie indirectã sau cu praeterintentie;

136. Infractiunea de vãtãmare corporalã gravã prevãzutã în art. 182 alin. (3) se
sãvârseste numai cu:
a. intentie indirectã;
b. intentie directã;
c. intentie;

137. La infractiunea de vãtãmare corporalã gravã tentativa se sanctioneazã în cazul


variantei prevãzute în:
a. alin. (1)
b. alin. (1) si (2)
c. alin. (3)

138. La infractiunea de loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte:


a. obiectul material lipseste;
b. urmarea imediatã constã în decesul victimei;
c. legãtura de cauzalitate rezultã ex re;

139. În cazul infractiunii prevãzute în art. 185 C. pen., nu se pedepseste


întreruperea cursului sarcinii efectuatã de medic, daca:
a. întreruperea cursului sarcinii era necesarã pentru a salva viata, sãnãtatea sau
integritatea corporalã a femeii însãrcinate, de la un pericol grav si iminent si care
nu putea fi înlãturat altfel;
b. întreruperea cursului sarcinii era necesarã pentru a salva viata, sãnãtatea sau
integritatea corporalã a femeii însãrcinate, de la un pericol grav si care nu putea fi
înlãturat altfel;
c. întreruperea cursului sarcinii era necesarã pentru a salva viata, sãnãtatea sau
integritatea corporalã a femeii însãrcinate, de la un pericol iminent si care nu putea
fi înlãturat altfel;
140. Tentativa la infractiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se pedepseste
dacã:
a. fapta este sãvârsitã prin rãpire;
b. fapta a avut ca urmare moartea victimei;
c. fapta a avut ca urmare sinuciderea victimei

141. La infractiunea de lipsire de libertate, unele acte preparatorii se pedepsesc în


cazul variantelor prevãzute în art. 189 C. pen.:
a. alin. (3)
b. alin. (6)
c. alin. (4)

142. La infractiunea de sclavie:


a. obiectul material lipseste;
b. subiectii sunt calificati;
c. elementul material poate sã constea si în traficul de sclavi;

143. Supunerea la muncã fortatã sau obligatorie:


a. este lipsitã de obiect material;
b. legãtura de cauzalitate rezultã ex re;
c. se sãvârseste numai cu intentie directã

144. Actele preparatorii si tentativa la infractiunea de supunere la muncã fortatã


sau obligatorie:
a. sunt posibile si se pedepsesc;
b. nu sunt posibile;
c. sunt posibile si nu se pedepsesc

145. La infractiunea de violare de domiciliu:


a. obiectul material lipseste;
b. autorul este necircumstantiat de text;
c. coautoratul nu este posibil

146. La violarea de domiciliu:


a. expresia „calitãti mincinoase” absoarbe (include) si pe aceea de „calitãti oficiale”;
b. expresia „calitãti mincinoase” nu absoarbe (include) si pe aceea de „calitãti
oficiale”;
c. forma de vinovãtie este intentia directã;

147. Amenintarea:
a. nu se poate sãvârsi decât de cãtre un subiect activ calificat;
b. este lipsitã de obiect material;
c. nu se poate sãvârsi în coautorat;

148. Santajul, ca infractiune complexã, absoarbe în continutul sãu infractiunile de:


a. amenintare si loviri sau alte violente;
b. amenintare si violare de domiciliu
c. amenintare si omor simplu

149. Participatia penalã la infractiunea de divulgarea secretului profesional este


posibilã sub forma:
a. coautoratului, instigãrii, complicitãtii;
b. instigãrii, complicitãtii;
c. coautoratului;

150. La infractiunea de divulgarea secretului profesional:


a. subiectul pasiv este circumstantiat de text;
b. legãtura de cauzalitate trebuie doveditã;
c. actele preparatorii si tentativa sunt posibile, dar nu se sanctioneazã

151. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii este mai grava cand fapta s-a savarsit
fata de
a. doua sau mai multe persoane;
b. sot sau ruda apropiata;
c. un minor;

152. Exista infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii prevazuta de art.


179 C.pen:
a. numai daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut loc;
b. chiar daca persoana determinata sa se sinucida nu incearca sa se sinucida;
c. cand faptuitorul determina o persoana la sinucidere ori la incercarea acesteia
prin mijloace de constrangere fizice ori psihice

153. Uciderea din culpa este susceptibila de :


a. de participatie proprie;
b. de participatie proprie sau improprie dupa caz;
c. numai de participatie improprie;

154. Daca in urma unui accident de circulatie au fost ucise patru persoane, fapta
constituie:
a. patru infractiuni de ucidere din culpa, aflate in concurs;
b. ucidere din culpa in modalitate agravata;
c. ucidere din culpa, in forma simpla;

155. Constituie obiect material al infractiunii de pruncucidere:


a. numai corpul copilului nou-nascut viabil;
b. numai corpul copilului nou-nascut conceput in afara casatoriei;
c. numai corpul copilului nou-nascut viu;

156. Constituie infractiunea de loviri sau alte violente :


a. violentele comise in cadrul jocurilor sportive legale;
b. violentele produse cu ocazia unor operatii medicale;
c. violentele comise in gluma sau cu intentia de a aplica o corectie;

157. Constituie infractiunea de vatamare corporala, numai daca s-a pricinuit o


vatamare care necesita ingrijiri medicale pentru vindecare :
a. cel mult 60 de zile;
b. cel mult 20 de zile;
c. mai mult de 60 de zile

158. La infractiunea de provocare ilegala a avortului sunt incriminate si se


pedepsesc:
a. actele pregatitoare, tentativa si forma consumata;
b. actele pregatitoare si forma consumata;
c. tentativa si forma consumata

159. Lipsirea de libertate in mod ilegal poate fi comisa:


a. atat prin actiuni, cat si prin inactiuni;
b. numai prin inactiuni;
c. numai prin actiuni

160. Subiect pasiv al infractiunii de provocare ilegala a avortului poate fi:


a. statul si femeia careia i s-a provocat avortul;
b. fatul;
c. femeia careia i s-a provocat avortul, cand acesta se impunea din motive
terapeutice

161. La infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, legatura de


cauzalitate:
a. rezulta din materialitatea faptei (ex re);
b. trebuie stabilita intre elementul material si urmarea imediata;
c. se stabileste doar in functie de rezultat

162. Daca infractiunea de violare de domiciliu se savarseste prin folosirea de calitati


mincinoase;
a. nu are relevanta asupra incadrarii juridice a faptei;
b. constituie modalitate normativa agravata a infractiunii;
c. va exista concurs de infractiuni

163. Obiect material al infractiunii de violare de domiciliu poate fi:


a. statul;
b. nu are obiect material;
c. insasi locuinta asupra careia este indreptata actiunea faptuitorului

164. Infractiunea de violare de domiciliu:


a. este susceptibila de consumare in timp;
b. este instantanee, intervenind in momentul patrunderii in locuinta ori in
momentul exprimarii refuzului de a parasi imobilul;
c. este susceptibil si un moment al epuizarii infractiunii

165. Elementul material al infractiunii de amenintare este constituit:


a. numai din actiuni;
b. numai din inactiuni;
c. atat din actiuni, cat si din inactiuni

166. Prin savarsirea infractiunii de santaj se incalca:


a. relatiile sociale privitoare la libertatea morala a persoanei;
b. relatiile sociale referitoare la libertatea fizica a unei persoane;
c. relatiile sociale referitoare exclusiv la patrimoniul unei personae

167. Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, dupa unitatea de infractiune,


este:
a. continua;
b. continuata;
c. de obicei

168. Folosul urmarit de faptuitor, in cazul infractiunii de santaj:


a. trebuie sa fie just;
b. poate fi pentru sine sau pentru o alta persoana;
c. trebuie sa fie materializat exclusiv in bani

169. Producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri


in scopul lipsirii de libertate in mod ilegal a unui minor:
a. constituie tentativa la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal;
b. constuie infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal;
c. nu constituie infractiune

170. Divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari intercepate, chiar in


cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din intamplare, constituie
infractiunea de:
a. divulgarea secretului profesional;
b. santaj;
c. violarea secretului corespondentei

171. Pentru a se realiza continutul constitutiv al infractiunii de hartuire sexuala,


amenintarea sau constrangerea trebuie sa se faca in scopul:
a. de a indeplini un act contrar indatoririlor de serviciu;
b. de a obtine satisfactii de natura sexuala;
c. de a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle de serviciu ale victimei

172. Actele cu caracter obscen savarsite asupra unei minore constituie infractiunea
de:
a. act sexual cu un minor;
b. coruptie sexuala;
c. perversiuni sexuale

173. Infractiunea de coruptie sexuala este mai grava:


a. cand actele cu caracter obscen se savarsesc in cadrul familiei;
b. cand actele cu caracter obscen se savarsesc asupra unui minor sau in prezenta
unui minor;
c. cand actele cu caracter obscen se savarsesc asupra unei rude apropiate

174. In cazul infractiunii de seductie, victima de sex feminin:


a. trebuie sa fie in varsta de pana la 16 ani;
b. trebuie sa fie in varsta de pana la 18 ani;
c. poate avea si peste 18 ani

175. Infractiunea de perversiune sexuala este mai grava daca:


a. se savarseste in public;
b. se produce vatamarea corporala a victimei;
c. este savarsita impotriva a doua sau mai multe personae

176.tentativa este sanctionata la urmatoarele infractiuni:


a. incestul;
b. hartuirea sexuala;
c. seductia

177. Infractiunea de divulgare a secretului profesional se va retine daca:


a. s-a adus un prejudiciu de orice natura unei persoane;
b. fapta este de natura sa aduca un prejudiciu;
c. nu are relevanta daca fapta este sau nu apta sa produca un prejudiciu vreunei
personae

178. Calitatea de subiect pasiv al infractiunii de amenintare o poate avea:


a. o colectivitate;
b. bolnavul aflat in stare de coma;
c. nu este circumstantiat de text

179. Nu constituie infractiunea de violare de domiciliu:


a. patrunderea cu forta in locuinta a celui care o foloseste efectiv;
b. patrunderea proprietarului in locuinta chiriasului fara voia acestuia;
c. patrunderea in fostul domiciliu a sotului despartit in fapt de sotia sa, avand
domiciliul flotant in alta localitate, fara consimtamantul sotiei

180. Subiectul pasiv al infractiunii de act sexual cu un minor este:


a. numai minorul care nu a implinit varsta de 15 ani;
b. atat minorul care nu a implinit varsta de 15 ani, cat si cel intre 15 si 18 ani, daca
fapta este savarsita de tutore, curator, supraveghetor, ingrijitor, medic curant,
profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa;
c. numai minorul intre 15 si 18 ani, daca fapta este savarsita de tutore curator,
supraveghetor,ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de
calitatea sa

181. Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex
femeiesc in varsta de 14 ani si 6 luni de a avea cu el raport sexual, constituie:
a. infractiunea de seductie;
b. act sexual cu un minor;
c. concurs intre infractiunea de seductie si cea de act sexual cu un minor

182. Actul sexual cu un minor este comis cu:


a. praeterintentie;
b. atat intentie directa, cat si indirecta;
c. cu intentie directa calificata prin scop

183. Incestul este comis, din punct de vedere al laturii subiective :


a. numai cu intentie directa;
b. numai cu intentie indirecta;
c. atat cu intentie, cat si din culpa

184. Subiect pasiv al infractiunii de hartuire sexuala poate fi:


a. orice persoana, indiferent de sex, aflata in imposibilitate de a se apara;
b. orice persoana, indiferent de sex, angajata in munca in aceeasi structura
profesionala cu subiectul activ;
c. orice persoana de sex feminine

185. Consumarea infractiunii de viol survine:


a. in momentul finalizarii actului sexual;
b. in momentul constrangerii, de orice natura;
c. in momentul inceperii actului sexual

186. Renuntarea voluntara la inceperea actului sexual (desistarea) la infractiunea


de viol:
a. nu atrage raspunderea penala;
b. atrage raspunderea penala in forma tentativei;
c. atrage raspunderea penala, daca survine ca urmare a rugamintilor victimei

187. Obiectul juridic special al infractiunii de talharie este:


a. simplu, fiind constituit din relatiile sociale referitoare la patrimoniu;
b. simplu, fiind constituit din relatiile sociale referitoare la viata, sanatatea sau
integritatea corporala a persoanelor;
c. complex, fiind constituit din relatiile sociale referitoare la patrimoniu, precum si
cele referitoare la viata, sanatatea sau integritatea corporala a persoanelor

188. Nu constituie infractiunea de furt calificat:


a. furtul savarsit de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita;
b. furtul savarsit asupra membrilor familiei;
c. furtul privind componente ale sistemelor de irigatii

189. Luarea unui vehicul din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul
acestuia, in scopul de a-l folosi pe nedrept, constituie infractiunea de:
a. furt calificat, art.209 C.Pen.;
b. furt prev. de art.208 C.Pen.;
c. abuz de incredere.

190. Se aplica agravanta prevazuta de art. 209 alin.1 lit. g C.Pen. – in timpul noptii –
in urmatorul caz:
a. fapta a fost savarsita intr-o camera intunecata, situata la subsolul cladirii;
b. fapta a fost savarsita in timpul unei eclipse totale de soare;
c. fapta a fost savarsita la instalarea intunericului

191. Obiectul material al infractiunii de furt este constituit din:


a. obiectele folosite la comiterea infractiunii;
b. bunurile insusite din patrimoniul public sau privat;
c. contravaloarea bunurilor insusite din patrimoniul public sau privat

192. Latura subiectiva a infractiunii de inselaciune include scopul :


a. de a obtine, pentru altul, un folos material injust;
b. de a pagubi o persoana;
c. de a obtine, pentru altul, un folos nepatrimonial injust

193. Infractiunea de gestiune frauduloasa se realizeaza prin pricinuirea de pagube


unei persoane:
a. cu rea-credinta;
b. cu buna credinta;
c. din neglijenta

194. Pot constitui obiect material al infractiunii de delapidare:


a. bunurile mobile corporale;
b. infractiunea este lipsita de obiect material;
c. bunuri fara valoare patrimoniala

195. Urmarea imediata in cazul infractiunii de distrugere consta in:


a. distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun,
producandu-se o paguba;
b. crearea unei stari de pericol in ceea ce priveste existenta si starea de fapt a
bunurilor;
c. crearea unei stari de pericol pentru viata, sanatatea si integritatea corporala a
persoanelor

196. Subiect pasiv al infractiunii de delapidare poate fi:


a. o persoana fizica;
b. o persoana juridica de drept public sau privat;
c. nu este circumstantiat de text

197. Infractiunea de abuz de incredere realizata prin modalitatea refuzului de


restituire a unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, este o infractiune:
a. continua;
b. continuata;
c. instantanee

198. Infractiunea de distrugere se sanctioneaza chiar cand bunul apartine


faptuitorului:
a. cand bunul are o deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o
alta asemenea valoare;
b. cand fapta se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea
mijloc, chiar daca nu rezulta pericol public;
c. cand fapta este savarsita prin demolare a unui imobil aflat intr-un stadiu avansat
de degradare

199. Dezastrul consta in:


a. producerea unei pagube mai mari de 200.000 lei;
b. distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de marfuri sau
de persoane, care a avut ca urmare moartea sau vatamerea grava a integritatii
corporale ori a sanatatii mai multor persoane;
c. distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de marfuri sau
de personae

200. In cazul infractiunii de furt calificat, cand autorul are asupra sa o arma, este
necesar:
a. ca autorul sa foloseasca arma;
b. sa poarte la vedere arma;
c. nu are relevanta daca victima vede sau nu arma

201. Daca o persoana isi insuseste un bun mobil care a ajuns din eroare in posesia
sa:
a. nu raspunde penal;
b. savarseste infractiunea de insusirea bunului gasit;
c. savarseste infractiunea de furt

202. Dintre infractiunile contra patrimoniului,tentativa se pedepseste la infractiunea


de :
a. distrugere calificata;
b. tulburare de posesie;
c. gestiune frauduloasa

203. . Pentru existenta infractiunii de tainuire se cere:


a. faptuitorul sa cunoasca faptul ca dobandeste un bun care provine din savarsirea
unei fapte penale;
b. este suficient ca faptuitorul sa cunoasca faptul ca un bun provine din infractiune
si nu anunta autoritatile;
c. faptuitorul primeste bunul, stie ca provine din savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala si urmareste obtinerea unui folos material

204. Exista infractiunea de distrugere din culpa si atunci cand bunul apartine
faptuitorului, in urmatoarele conditii:
a. cand prin distrugere s-au produs consecinte deosebit de grave;
b. daca fapta se savarseste prin explozie;
c. daca bunul are o deosebita valoare artistica, stiintifica sau arhivistica

205. Furtul calificat savarsit prin efractie:


a. implica intotdeauna o violare de domiciliu;
b. presupune inlaturarea unui obstacol interpus intre faptuitor si bunul pe care
intentioneaza sa-l sustraga;
c. presupune folosirea frauduloasa a unei chei adevarate

206. In cazul infractiunii de tainuire, tentativa:


a. nu este posibila;
b. este posibila, dar nu se pedepseste;
c. se pedepseste

207. Obiectul material al infractiunii de abuz de incredere consta in :


a. un bun mobil, care in momentul comiterii faptei se afla in posesia faptuitorului;
b. un bun mobil al altuia, care in momentul comiterii faptei se afla in posesia
faptuitorului;
c. un bun mobil al altuia, care in momentul comiterii faptei se afla in detentia, cu
orice titlu, a faptuitorului

208. Refuzul unei persoane de a restitui o suma de bani imprumutata constituie:


a. abuz de incredere;
b. o fapta de natura civila;
c. inselaciune

209. Obiect ul material al infractiunii de tulburare de posesie poate fi:


a. orice bun mobil sau imobil;
b. numai un bun mobil;
c. numai un bun imobil sau o parte a acestuia, precum si din bunurile distruse ori
desfiintate

210. tainuirea se pedepseste :


a. si daca este savarsita fara nici un interes material;
b. daca este savarsita de o ruda apropiata;
c. daca este savarsita pentru obtinerea unui interes material , chiar pentru altul
211. violarea de domiciliu, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune :
a. contra patrimoniului;
b. contra libertatii persoanei;
c. privitoare la viata sexuala

212. talharia este mai grava, daca:


a. a avut ca urmare pierderea unui simt sau organ ;
b. a avut ca urmare o infirmitate temporara fizica ori psihica;
c. vatamarile au necesitat pentru vindecare mai mult de 20 de zile de ingrijiri
medicale

213. violul poate fi definit ca fiind :


a. actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit, prin constrangerea
acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa;
b. actul sexual , de orice natura, cu o persoana de acelasi sex , prin constrangerea
acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa;
c. actul sexual , de orice natura , cu o persoana de sex diferit sau de aclasi sex, prin
constrangerea acesteia sau profitand de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si
exprima vointa

214. Conditiile punerii in miscare a actiunii penale la forma tip a infractiunii de


viol :
a. impacarea partilor inlatura raspunderea penala;
b. actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate;
c. actiunea penala se pune in miscare atat la plangerea prealabila a persoanei
vatamate , cat si din oficiu

215. tulburarea de posesie, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune :


a. contra patrimoniului;
b. contra libertatii persoanei;
c. contra infaptuirii justitiei

216. Forma de vinovatie, cu care este comisa infractiunea act sexual cu un minor ,
este :
a. atat intentia directa , cat si intentia indirecta;
b. intentia directa calificata prin scop;
c. praeterintentia

217. In cazul infractiunii de divulgare secretului profesional, prevazuta de art. 196


C.pen., actiunea penala se pune in miscare :
a. exclusiv, la plangerea prealabila a persoanei vatamate;
b. din oficiu;
c. atat la plangerea prealabila a persoanei vatamate, cat si din oficiu
218. Divulgarea sectretului profesional, raportata la valorile sociale ocrotite, este o
infractiune:
a. contra sigurantei statului ;
b. contra libertatii persoanei;
c. de serviciu sau in legatura cu serviciul

219. In cazul infractiunii de amenintare , pedeapsa care se aplica faptuitorului :


a. trebuie sa fie aceesi cu cea prevazuta de lege pentru infractiunea care face
obiectul amenintarii;
b. poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta pentru infractiunea cu care se
ameninta;
c. pedeapsa nu poate depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care
face obiectul amenintarii

220. Nu exista tentativa la infractiunea de omor in urmatoarea circumstanta:


a. otrava administrata victimei a fost in cantitate prea mica neprovocand moartea;
b. s-a folosit o arma despre care se stia ca nu este incarcata;
c. glontul menit pentru victima a fost deviat de un obstacol

221. In cazul coautoratului la infractiunea de omor:


a. trebuie sa se efectueze o activitate materiala in intregime de catre fiecare coautor,
actiunea de ucidere;
b. este suficienta simpla prezenta la locul comiterii faptei;
c. trebuie ca activitatea fiecarui coautor sa contribuie imn mod direct la producerea
mortii

222. Nu exista infractiunea de omor atunci cand:


a. persoana isi suprima singura viata;
b. victima a dat consimtamantul autorului in acest sens;
c. victima avea o boala incurabila

223. In cazul infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, tentativa:


a. este posibila , dar nu se pedepseste;
b. nu este posibila;
c. se pedepseste

224. Daca faptuitorul ucide victima la scurt timp dupa ce i-a sustras banii, fapta va
constitui:
a. omor calificat ( art.175 lit. b C.pen. );
b. omor deosebit de grav ( art. 176 lit. d ) ;
c. talharie in forma agravanta ( art. 211 alin. 3 )

225. Fapta de lovire savarsita din culpa care a pricinuit o vatamare ce necesita
pentru vindecare 6-8 zile de ingrijiri medicale, constituie:
a. infractiunea de lovire sau alte violente;
b. infractiunea de vatamare corporala din culpa;
c. nu este infractiune

226. vatamarea corporala din culpa este mai grava daca:


a. vatamarile au necesitat pentru vindecare cel mult 60 de zile de ingrijiri medicale;
b. vatamarile au necesitat pentru vindecare mai mult de 60 de zile de ingrijiri
medicale;
c. daca este indreptata aspra mebrilor familiei

227. vatamarea corporala este fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau
sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare :
a. cel mult 60 de zile de ingrijiri medicale;
b. cel mult 60 de spitalizare;
c. mai mult de 60 de zile de ingriojiri medicale

228. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele, in


ceea ce priveste infractiunile de lovire sau alte violente si vatamare corporala:
a. numai daca actiunea penala a fost pusa in miscare la plangerea prealabila a
persoanei vatamate;
b. atat in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare la plangerea prealabila
a persoanei vatamate, cat si in cazul in care aceasta a fost pusa in miscare din oficiu;
c. nu este inlaturata raspunderea penala, daca actiunea penala a fost pusa in
miscare din oficiu

229. Nu constuie infractiune de violare de domiciliu :


a. patrunderea cu forta in locuinta a celui care o foloseste efectiv;
b. patrunderea proprietarului in locuinta chiriasului fara voia acestuia;
c. patrunderea in fostul domiciliu a sotului despartit legal, fara consimtamantul
sotiei

230. tentativa la infractiunea de violare de domiciliu :


a. nu este posibila;
b. se pedepseste;
c. este posibila, dar nu se pedepseste

231. Elementul material al infractiunii de amenintare este constituit:


a. din actiuni si inactiuni;
b. exclusiv din actiuni;
c. exclusiv din inactiuni

232. Incestul este comis, din punct de vedere al laturii subiective:


a. cu intentie directa;
b. din culpa;
c. cu intentie indirecta

233. Obiectul juridic special al infractiunii de hartuire sexuala este constituit din:
a. relatiile sociale privitoare la viata, sanatatea sau integritatea corporala a
persoanei;
b. relatiile sociale privitoare la libertatea persoanei;
c. pe de-o parte, din relatiile sociale privitoare la libertatea si inviolabilitatea sexuala
a persoanei, iar pe de alta parte, din relatiile sociale care asigura buna desfasurare a
raporturilor interpersonale la locul de munca

234. Constituie furt la plangere prealabila:


a. furtul comis de un minor in paguba tutorelui sau;
b. furtul din camera unui hotel unde autorul a fost cazat;
c. furtul comis la locul de munca de catre un angajat in paguba colegului sau

235. Infractiunea de piraterie este mai grava daca:


a. a produs consecinte grave ;
b. a avut ca urmaresinuciderea victimei;
c. a fost comisa in timpul noptii

236. Pirateria, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune:


a. contra libertatii persoanei;
b. contra patrimoniului;
c. contra sanatatii sau integritatii corporale a persoanei

237. termenul de predare a bunului gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut este
de:
a. 60 de zile;
b. 20 de zile;
c. 10 zile

238. Consumarea infractiunii de insusire a bunului gasit survine:


a. in momentul expirarii termenului de 10 zile in care faptuitorul poate preda bunul
gasit;
b. in momentul luarii rezolutiei de a nu preda bunul gasit;
c. in momentul gasirii bunului

239. Forma de vinovatie a infractiunii de seductie este:


a. praeterintentia;
b. intentia directa, calificata prin scop;
c. ata intentia directa, cat si cea indirecta

240. Lipsirea de libertate poate consta, din punct de vedere al elementului material:
a. atat din actiuni, cat si din inactiuni;
b. exclusiv din actiuni;
c. exclusiv din inactiuni

241. Divulgarea secretului profesional este o infractiune contra:


a. libertatii persoanei;
b. patrimoniului;
c. infaptuirii justitiei

242. La infractiunea act sexual cu un minor:


a. legatura de cauzalitate este prezumata;
b. tentativa este posibila, dar nu se pedepseste;
c. consumarea infractiunii survine in momentul finalizarii actului sexual cu un
minor in varsta de sub 15 ani

243. Dintre infractiunile contra libertatii persoanei, prin constrangere, este comisa
infractiunea de:
a. coruptie sexuala;
b. viol;
c. seductie

244. Subiect activ al infractiunii de delapidare poate fi:


a. orice persoana, nefiind circumstantiat de text;
b. gestionarul sau administratorul;
c. un functionar cu atributii de control

245. Sunt infractiuni contra libertatii persoanei:


a. violarea secretului corespondentei;
b. talharia;
c. pirateria

246. tulburarea de posesie este mai grava daca:


a. se savarseste de catre doua sau mai multe persoane impreuna;
b. se savarseste de catre o persoana inarmata;
c. se savarseste prin folosire de calitati mincinoase

247. tulburarea de posesie nu poate fi comisa, din punct de vedere al formei de


vinovatie:
a. cu intentie indirecta;
b. cu intentie directa;
c. din culpa

248. Obiectul material al infractiunii de inselaciune, in varianta agravata, poate fi:


a. numai un bun imobil;
b. cec-ul
c. numai un bun mobil

249. Actele de perversiune sexuala constituie infractiune daca:


a. se savarsesc, in orice modalitate si imprejurare;
b. au produs scandal public;
c. subiectul pasiv a fost constrans
250. Elementul material al infractiunii de coruptie sexuala se realizeaza prin:
a. ademenirea unei persoane in vederea savarsirii de acte sexuale cu un minor;
b. acte de perversiune sexuala cu un minor;
c. acte de constrangere a unui minor
www.spiruharet-newsmart.ro

S-ar putea să vă placă și