Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii


1. Cărpenaru S. D., Tratat de drept comercial român, editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2009.
2. Costin Mircea N., Deleanu Sergiu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, editura
Luminalex, 1997.
3. Cristoforeanu E., Tratat de drept cambial, vol. I, editura „Curierul judiciar”, 1936.
4. Demetrescu Paul I., Cambia şi biletul la ordin. Cecul, editura „Tiparul românesc”,
Bucureşti, 1942.
5. Economu Radu, Manual de drept cambial, editura Luminalex, Bucureşti, 1996.
6. Gălăşescu-Pyk D., Cambia şi biletul la ordin, vol. I, Tiparul Universitar, Bucureşti,
1939.
7. Ionescu S., Demetrescu P., Georgescu I. L., Noua lege asupra cambiei şi biletului la
ordin şi legea asupra cecului, editura Naţională Ciornei, Bucureşti, 1934,
8. Luha Vasile, Titlurile de credit. Cambia, editura Luminalex, Bucureşti, 1998.
9. Macovei Ioan, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, editura C.H. Beck, Bucureşti,
2009.
10. Mâzgă Ioan, , Dreptul comerţului internaţional, editura „Sylvi”, Bucureşti, 1999.
11. Mazilu Dumitru, Dreptul comerţului internaţional. Partea specială, ediţia a-V-a,
editura Luminalex, Bucureşti, 2006.
12. Mihai Gabriel, Trandafirescu Bogdan, Dreptul comerţului internaţional, editura
„Ponto”, Constanţa, 2008.
13. Palcu Pavel, Dreptul comerţului internaţional, editura Universităţii „ Vasile Goldiş”
Arad, 2002.
14. Pătulea Vasile, Turianu Corneliu, Garanţiile de executare a obligaţiilor cambiale,
Bucureşti, editura „Scripta”, 1994.
15. Pătulea Vasile, Corneliu Turianu, Drept economic şi comercial, ediţia a-II-a revăzută
şi adăugită, editura Continent XXI Bucureşti, 1996.
16. Pătrăşcanu Petru V., Drept comercial. Cambia şi biletul la ordin, editura All,
Bucureşti, 1994.
17. Pătrăscanu Paul V., Sachelarie Ovid, Titlurile de credit în comerţul internaţional.
Cambia şi biletul la ordin, editura „Scrisul românesc”, Craiova, 1975.
18. Popescu Tudor R., Dreptul comerţului internaţional, ediţia a-II-a, editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983.
19. Severin Adrian, Elemente fundamentale de drept al comerţului internaţional, editura
Luminalex, Bucureşti, 2004.
20. Szabo Paul A., Dreptul comerţului internaţional, Universitatea „ Babes- Bolyai”,
Cluj-Napoca, 1980.
21. Ştefănescu Brânduşa, Rucăreanu Ion, Dreptul comerţului internaţional, editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
22. Vonica Romul Petru, Dreptul contractelor comerciale, editura „Holding Reporter”,
Bucureşti, 1999.
Articole şi studii
1. Economu Radu, Sistemul informativ pentru asigurarea creditului cambiei, biletului la
ordin şi cecului, în RDC, nr. 12/1996, p. 46.
2. Economu Radu, Circulaţia cambiei prin gir, în RDC, nr. 2/1995, p. 102.
3. Căpăţână Octavian, Cambia, biletul la ordin şi cecul; noi reglementări, în RDC nr.
1/1994, p. 9.