Sunteți pe pagina 1din 2

George Călinescu, „Clasicism,romantism,baroc”,în „Principii de estetică”,E.P.L.

1968:

„Nu există în realitate un fenomen artistic pur,clasico-romantic.(...)Clasicism-Romantism sunt două


tipuri ideale,inexistente practic în stare genuină,reperabile numai la analiza în retortă.”

CLASICUL ROMANTICUL

-eroul e „mai mare”,fără expresie -eroul e cocoşat,orb,şchiop,sau ,în


clară,de o asprime lapidară fine,niciodată „normal frumos”,ci de o
trupeşte -e un semizeu sau un rege cu frumuseţe stranie,de o delicateţe
ascendenţă divină(clasicismul a maladivă.
cultivat îndeosebi arta statuară) -este pitic ori uriaş
--------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------

sanitar -este sănătos,de tip gladiator -este maladiv,infirm,tuberculos,


nebun,orb,lepros(cu o mare
complexitate senzorială şi sufletească)
--------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------------------

ca vârstă -are o unică vârstă incertă,de tânăr -este foarte tânăr(13-14 ani femeia)
perfect dezvoltat(vârsta lui Achile) sau foarte bătrân.
--------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------

-rege,păstor,vânător,sau rege care -proletar,călugăr,student,militar,puş-


ca profesie păstoreşte şi vânează. căriaş,marinar,doctor,savant,femeie
uşoară,bufon,călău,vrăjitoare

--------------------- -------------------------------------------- ---------------------------------------------

-ţinută decentă,calmă,zeiască -ţinută vehementă


ca ţinută şi ca -starea lui e somnolenţa -starea lui e visarea,coşmarul.
stare pastorală,siesta la umbră,sub
regimul soarelui
--------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------

ca fire -e social,sociabil(iubeşte dialogul) -e singuratic,solilogic sau rebel în


fruntea mişcărilor populare
--------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------
-scriitor moralist;are despre lume -scriitor cu interes pentru istorie
viziune caracterologică -cultivă biografia
artistic -cultivă portretul moral
-imită modelele -„inventează”
-este didactic,epic,tragic -este liric,dramatic,speculativ
--------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------
-trăieşte într-un prezent etern -stă în perspectiva unui trecut
temporal indefinit
astronomic

------------------------

ca viaţă