P. 1
Bazele Contabilitatii

Bazele Contabilitatii

|Views: 230|Likes:

More info:

Published by: Raluca Andreea Baltag on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

BAZELE CONTABILITATII

DOSAR CONTABILITATE
AN I
1
Lucrarea nr. 1
STRUCTURI PATRIMONIALE IN BILANT
2
BAZELE CONTABILITATII
1. Structuri patrimoniale in bilant
1. S.C. „Z” S.R.L ce are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim EN-R!SS" #rezinta la
ince#utul e$ercitiului financiar urmatoarea %ituatie #atrimoniala&
'ctiv (ilant initial )a%iv
-mii- -mii-
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. Re#artizarea
#rofitului
2+.,,, 1. Ca#ital %ubcri%
nevar%at
2-.-,,
2. 'lte imobilizari
necor#orale
2..,,, 2. Ca#ital %ub%cri%
var%at
2+,.,,,
/. 0erenuri .1.,,, /. Rezerve /2.-,,
2. Con%tructii +,.,,, 2. )rofit %i #ierdere /,.-,,
-. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
/-.-,, -. 'mortizarea altor
imobilizari
necor#orale
12.,,,
.. 6obilier"a#aratura
birotica"ec4i#amente
de #rotectie a
valorilor umane %i
materiale %i alte active
cor#orale
27.,,, .. 'mortizarea
con%tructiilor
/-.,,,
/
7. 6ateriale
con%umabile
1.,,, 7. 'mortizarea
in%talatiilor
te4nice"mi5loacelor de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
12.-,,
1. 6ateriale de natura
obiectelor de inventar
11.-,, 1. 'mortizarea altor
imobilizari cor#orale
12.,,,
+. 6arfuri 121.,,, +. 8urnizori 1/-.,,,
1,. 6arfuri aflate la terti 27.-,, 1,. Efecte de #latit 2,.-,,
11. 'nbala5e 1..,,, 11. Clienti-creditori 2/..,,
12. Clienti 7-.,,, 12. )er%onal-%alarii
datorate
2,.,,,
1/. Clienti-facturi de
intocmit
1,.,,, 1/. Contributia unitatii la
a%igurarile %ociale
2.+,,
12. 'van%uri acordate
#er%onalului
1.,,, 12. Contributia
anga5atorului la
a%igurarile %ociale de
%anatate
1.2,,
1-. *econtari cu
actionarii9a%ociatii
#rivind ca#italul
2-.-,, 1-. Contributia
#er%onalului la
a%igurarile %ociale
1.+,,
1.. C4eltuieli inregi%trate
in avan%
2.-,, 1.. Contributia
anga5atilor #t.
a%igurarile de %anatate
1.2,,
17. Conturi la banci in lei .,.,,, 17. Contributia unitati la
fondul de %oma5
7,,
2
BAZELE CONTABILITATII
11. Conturi la banci in
valuta
2,.,,, 11. Contributia
#er%onalului la fondul
de %oma5
/,,
1+. Ca%a in lei 11.-,, 1+. 0.:.' de #lata +.-,,
2,. 'lte valori -.-,, 2,. 3m#ozit #e #rofit -.-,,
21. 'creditive in lei 1-.,,, 21. Creditori-diver%i 22.,,,
22. 'van%uri la trezorerie /.,,,
0otal activ 722.-,, 0otal #a%iv 722.-,,
-
2. ! %ocietate comerciala" ce de%fa%oara o activitate de #roductie;obtine #rodu%e te$tile< #rezinta la 1
ianuarie 2,,2 urmatoarea %ituatie economico-5uridica&
'ctiv (ilant )a%iv
-mii- -mii-
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. C4eltuieli de
con%tituire
2,.,,, 1. Ca#ital %ub%cri%
var%at
/22.2,,
2. C4eltuieli de
dezvoltare
11.,,, 2. Rezerve /-.-,,
/. 'lte imobilizari
necor#orale
1+.-,, /. )rofit %i #ierdere 1,.,,,
2. 0erenuri +,.-,, 2. Subventii #t. inve%titii 2-.,,,
-. Con%tructii 11,.,,, -. 'mortizarea
c4eltuielilor de
con%tructii
+.,,,
.. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
1,.,,, .. 'mortizarea
c4eltuielilor de
dezvoltare
11.,,,
7. 6obilier"a#aratura
birotica"ec4i#amente
de #rotectie a
2-.,,, 7. 'mortizarea altor
c4eltuieli necor#orale
12.-,,
.
BAZELE CONTABILITATII
valorilor umane %i
materiale %i alte active
cor#orale
1. 6aterii #rime 1,.-,, 1. 'mortizarea
con%tructiilor
2-.,,,
+. 6ateriale
con%umabile
-1.,,, +. 'mortizarea
in%talatiilor
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
/1.,,,
1,. 6ateriale de natura
obiectelor de inventar
27.,,, 1,. 'mortizarea altor
imobilizari cor#orale
22.,,,
11. )rodu%e in cur% de
e$ecutie
2/..,, 11. 8urnizori 1.+.-,,
12. )rodu%e finite 112.,,, 12. 8urnizori-facturi
ne%o%ite
22.-,,
1/. )rodu%e reziduale 22.,,, 1/. Clienti-creditori 1.,,,
12. )rodu%e aflate la terti 22.2,, 12. )rovizioane #t.
de#recierea #roductiei
in cur% de e$ecutie
1,.-,,
1-. 'mbala5e 2,.,,, 1-. )er%onal-%alarii
datorate
-,.,,,
1.. Clienti --.,,, 1.. Contributia unitatii la
a%igurarile %ociale
12.2-,
17. Efecte de #rimit /2.,,, 17. Contrbutia
anga5atorului #t.
/.-,,
7
a%igurari %ociale de
%anatate
11. 0.:.' de recu#erat 12.,,, 11. Contributia unitatii la
fondurile de %oma5
1.7-,
1+. *ebitori diver%i 1.2,, 1+. :enituri inregi%trate
in avan%
2/.,,,
2,. Conturi la banci in lei 7-.,,, 2,. Credite bancare #e
termen %curt
122.,,,
21. Ca%a in lei 1-.,,,
22. 'van%uri la trezorerie -.-,,
0otal activ +-7.2,, 0otal #a%iv +-7.2,,
1
BAZELE CONTABILITATII
/. ! %ocietate comerciala are ca obiect de activitate inc4irierea diferitelor ti#uri de con%tructii" #recum %i
de%fa%urarea de o#eratiuni de %c4imb valutar= %ocietatea #rezinta la ince#utul #erioadei" urmatoarea %ituatie
#atrimoniala&
'ctiv (ilant )a%iv
-mii- -mii-
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 'lte imobilizari
necor#orale
//.,,, 1. Ca#ital %ub%cri% var%at +1..-,,
2. 0erenuri 21-.,,, 2. Rezerve 17.,,,
/. Con%tructii 27,.,,, /. )rofit %i #ierdere 2/.-,,
2. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
/11.,,, 2. 3m#rumuturi din
emi%iuni de
obligatiuni
2--.,,,
-. 6obilier"a#aratura
birotica"ec4i#amente
de #rotectie a
valorilor umane %i
materiale %i alte active
cor#orale
2,7.,,, -. 'mortizarea altor
imobilizari
necor#orale
12.-,,
.. 3mobilizari cor#orale
in cur%
1/2.,,, .. 'mortizarea
con%tructiilor
27.,,,
+
7. 6aterii #rime +1.,,, 7. 'mortizarea
in%talatiilor
te4nice"mi5loacelor de
tran%#ort"animalelor %i
#lantatiilor
1./.,,,
1. 6ateriale
con%umabile
2-.-,, 1. 'mortizarea altor
imobilizati cor#orale
12/.-,,
+. 6ateriale de natura
obiectelor de inventar
/2.,,, +. )rovizioane #t.
de#recierea
imobilizarilor in cur%
.2.,,,
1,. Clienti 12/.,,, 1,. 8urnizori /2.,,,
11. 0.:.' de recu#erat 22.-,, 11. 8urnizori-facturi
ne%o%ite
12.7,,
12. *ebitori diver%i 21-.,,, 12. )er%onal-%alarii
datorate
22.,,,
1/. !bligatiuni 27.,,, 1/. *re#turi de #er%onal
neridicate
7./,,
12. :alori de inca%at 12.-,, 12. 8onduri %#eciale-ta$e
%i var%aminte
a%imilate
2-.-,,
1-. Conturi la banci in lei .1.,,, 1-. '%ociati-ct. curente 1/.,,,
1.. Conturi la banci in
valuta
1/7.,,, 1.. Creditori diver%i 11-.,,,
17. Ca%a in lei 2,.,,, 17. :enituri inregi%trate in
avan%
2/.-,,
1,
BAZELE CONTABILITATII
11. Ca%a in valuta 2,.,,, 11. )rovizioane #t.
de#recierea creantelor-
debitori diver%i
1,/.,,,
1+. 'lte valori 7.-,, 1+. Credite bancare #e
termen %curt
...-,,
2,. 'creditive in lei 2,.-,,
21. 'creditive in valuta -1.,,,
0otal activ 2./1..-,, 0otal #a%iv 2./1..-,,
11
Lucrarea nr. 2
REPREZENTAREA CIFRICA A MISCARILOR DE VALORI CA UN
BILANT MOBIL
12
BAZELE CONTABILITATII
2. Repartizarea cifrica a miscarilor de valori cu un bilant mobil
! %ocietate comerciala" care are ca obiect de activitate obtinerea %i livrarea de #rodu%e de #anificatie"
#rezinta la ince#utul #erioadei" urmatoarea %tructura bilantiera&
'ctiv -mii- (ilant initial -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 'lte imobilizari
necor#orale
2/.,,, 1. Credite bancare #e
termen %curt
17.,,,
2. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
22,.,,, 2. *re#turi de #er%onal
neridicate
2.,,,
/. 6obilier"a#aratura
birotica"ec4i#amente
de #rotectie a valorilor
umane %i materiale %i
alte active cor#orale
1-,.,,, /. 'mortizarea altor
imobilizari
necor#orale
12.,,,
2. 0itluri de #artici#are
detinute la %ocietati
din afara gru#ului
7.,,, 2. 'mortizari #rivind
imobilizari cor#orale
1/-.-,,
-. 6aterii #rime +2.,,, -. Rezerve /2.,,,
.. 6ateriale con%umabile /1.,,, .. )rofit %i #ierdere 2-.-,,
7. )rodu%e finite 17.,,, 7. 8urnizori .2.-,,
1. )rodu%e reziduale 1+.-,, 1. Efecte de #latit 11.-,,
1/
+. Clienti 7,.,,, +. Clienti creditori 1,.,,,
1, 'van%uri acordate
#er%onalului
1.,,, 1,. )er%onal-%alarii
datorate
/2.,,,
11. Conturi la banci in lei 1/-.,,, 11. )rime legate de ca#ital ..,,,
12. *obanzi de inca%at 1,.,,, 12. 0.:.' de #lata 1/.,,,
1/. Ca%a in lei 1..-,, 1/. Creditori diver%i 2+.,,,
12. 'lte valori 2.7,, 12. Ca#ital %ub%cri% var%at 2,1.,,,
1-. 'van%uri de trezorerie 1-./,,
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
3n cur%ul #erioadei curente au loc urmatoarele o#eratii economico-financiare" care analizate" %e incadreaza
atat in egalitatile bilantiere fundamentale" cat %i in egalitatile bilantiere derivate&
1.Se inregi%treaza inca%area dobanzilor aferente di%#onibilitatilor aflate in conturile curente" in %uma de
1,.,,,.,,, lei.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de activ „Conturi la banci in lei”" %#ore%te cu
1,.,,,.,,, lei" concomitent cu reducerea elementului de activ „*obanzi de inca%at” cu aceea%i %uma.
'ctiv -mii- (ilant nr. 1 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
> >
12
BAZELE CONTABILITATII
11. Conturi la banci in lei
;1/-.,,,?1,.,,,<
12-.,,, >
12. *obanzi de inca%at
;1,.,,,-1,.,,,<
- 12.
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
+12.,,,.,,,?1,.,,,.,,,-1,.,,,.,,, @ +12.,,,.,,,
!#eratia economica %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera&
' ? $ A $ @ )
2.Se inregi%treaza incor#orarea #rimelor legate de ca#ital in valoare de ..,,,.,,, lei" la rezerve.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de #a%iv „)rime legate de ca#ital” %e reduce cu
..,,,.,,, lei" concomitent cu %#orirea elementului de #a%iv „Rezerve” cu ..,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumire #rodu% Suma Nr.
crt.
*enumire #rodu% Suma
1. 2. )rime legate de ca#ital
;..,,,.,,,-..,,,.,,,<
> /. Rezerve
1-
;/2.,,,.,,,?..,,,.,,,<
> >
1- 12
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
+12.,,,.,,, @ +12.,,,.,,, ? ..,,,.,,, A ..,,,.,,,
!#eratiunea %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera&
' @ ) ? $ A $
/.Se inregi%treaza valoarea #rodu%elor finite trimi%e la terti" in %uma de 2-.,,,.,,, lei.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de activ „)rodu%e aflate la terti” %#ore%te cu
2-.,,,.,,, lei" cocomitent cu reducerea elementului de activ „)rodu%e finite” cu 2-.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
> >
7. )rodu%e finite
;17.,,,-2-.,,,<
12-.,,, >
> 12.
1.
BAZELE CONTABILITATII
1-. )rodu%e aflate la
terti;,?2-.,,,<
2-.,,,
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
+12.,,,.,,, ? 2-.,,,.,,, A 2-.,,,.,,, @ +12.,,,.,,,
!#eratiunea economica %e incadreaza in ti#ul de egalitatea bilantiera&
' ? $ A $ @ )
2.Conform actului de donatie" %e #rime%te cu titlu gratuit un mi5loc de tran%#ort in valoare de 7,.,,,.,,, lei.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de activ „3n%talatii te4nice" mi5loace de tran%#ort
animale %i #lantatii” %#ore%te cu 7,.,,,.,,, lei" concomitent cu %#orirea elementului de #a%iv „Subventii #entru
inve%titii” cu 7,.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant nr.2 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
2. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii.
;22,.,,,?7,.,,,<
/1,.,,, 2.
> >
17
1-. 12. Subventii #t. inve%titii
;,?7,.,,,<
7,.,,,
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
+12.,,,.,,, ? 7,.,,,.,,, @ +12.,,,.,,, ? 7,.,,,.,,,
!#eratiune %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera
' ? B @ ) ? B
-.Se inregi%treaza dre#turile #er%onalului neridicate in termen" in %uma de 2.,,,.,,, lei" care %unt datorate
bugetului %tatului.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de #a%iv „*re#turi de #er%onal neridicate” %e
reduce cu 2.,,,.,,," concomitent cu %#orirea elementului de #a%iv „'lte datorii fata de bugetele %tatului” cu
2.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant nr.- -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
2. >
> 11. *re#turi de #er%onal
neridicate
;2.,,,-2.,,,<
-
11
BAZELE CONTABILITATII
> >
1-. 12. 'lte datorii fata de
bugetul %tatului
;,?2.,,,<
2.,,,.,,,
0otal activ +12.,,, 0otal #a%iv +12.,,,
+12.,,,.,,, @ +12.,,,.,,, ? 2.,,,.,,, A 2.,,,.,,,
!#eratiunea %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera&
' @ ) ? B A B
..Conform e$tra%ului de cont %e ac4ita 0.:.' datorata bugetului %tatului in %uma de 1/.,,,.,,, lei.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulara" elementul de activ „Conturi la banci in lei” %e reduce cu
1/.,,,.,,, lei" concomitent cu reducerea elementului de #a%iv „0.:.' de #lata”.
'ctiv -mii- (ilant nr.. -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
> >
11. Conturi la banci in lei
;12-.,,,-1/.,,,<
1/2.,,, 12.
.
0.:.' de #lata
;1/.,,,-1/.,,,<
-
0otal activ +71.,,, 0otal #a%iv +71.,,,
1+
+12.,,,.,,, A 1/.,,,.,,, @ +12.,,,.,,, A 1/.,,,.,,,
!#eratiunea economica %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera&
' A B @ ) A B
7.Se inregi%treaa %coaterea din ge%tiune a unei in%talatii te4nice in valoare de /,.,,,.,,, lei" com#let
amortizata.
3n urma ace%tei o#eratiuni economice %ingulare" elementul de activ „3n%talatii te4inice" mi5loace de tran%#ort"
animale %i #lantatii” %e reduce cu /,.,,,.,,, lei" concomitent cu reducerea elementului de #a%iv „'mortizari
#rivind imobilizarile cor#orale” cu /,.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant nr.7 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
2. 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii.
;/1,.,,,-/,.,,,<
21,.,,, 2.
> >
> .. 'mortizari #rivind
imobilizarile cor#orale
1,-.,,,
2,
BAZELE CONTABILITATII
;1/-.,,,-/,.,,,<
0otal activ +21.,,, 0otal #a%iv +21.,,,
+71.,,,.,,, A /,.,,,.,,, @ +71.,,,.,,, A /,.,,,.,,,
!#eratiunea economica %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera&
' A B @ ) A B
1. Se ac4izitioneaza titluri de #artici#are in valoare de 1.,,,.,,, lei" din care 7,C %e ac4ita din contul de la
banca" iar /,C la o data ulterioara;la %coaterea din afara gru#ului<.
3n urma ace%tui gru# de o#eratiuni economice in%e#arabile" elementul de activ „0itluri de #artici#are detinute
la %ocietati din afara gru#ului” %#ore%te cu 1.,,,.,,, lei" elementul de activ „Conturi la banci in lei” %e reduce cu
-..,,.,,, lei;1.,,,.,,,D7,C<" concomitent cu %#orirea elemntului de #a%iv „:ar%aminte de efctuat #entru
imobilizari financiare” cu %uma de 2.2,,.,,,;1.,,,.,,,D/,C<
'ctiv -mii- (ilant nr.1 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
> >
2. 0itluri de #artici#are
la %ocietati din afara
gru#ului
1-.,,, >
21
;7.,,,?1.,,,<
> >
11. Conturi la banci in lei
;1/2.,,,--..,,<
12..2,,, 12. :ar%aminte de
efectuat #t. imobilizari
financiare
;,?2.2,,<
2.2,,,
0otal activ +2/.2,, 0otal #a%iv +2/.2,,
+21.,,,.,,, ? 1.,,,.,,, A -..,,.,,, @ +21.,,,.,,, ? 2.2,,.,,,
ru#ul de o#eratiuni in%e#arabil %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera derivata&
' ? B - $EE @ ) ? $E
+. Se inregi%treaza %tingerea creantei de 2-.,,,.,,, lei de la un client" a%tfel& #entru %uma de 1,.,,,.,,, lei
#e %eama avan%ului #rimit" iar #t. diferenta de 1-.,,,.,,, lei #rin inca%area %umei in contul de la banca" conform
e$tra%ului de cont.
3n urma ace%tui gru# de o#eratiuni economice in%i#erabil" elementul de activ „Clienti” %e reduce cu %uma de
2-.,,,.,,, lei" elementul de activ „Conturi la banci in lei” %#ore%te cu 1-.,,,.,,, lei" cocomitent cu reducerea
elementului de #a%iv „Clienti-creditori” cu 1,.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant nr.1 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
> >
22
BAZELE CONTABILITATII
+. Clienti
;7,.,,,-2-.,,,<
2-.,,, +. Clienti-creditori
;1,.,,,-1,.,,,<
-
> >
11. Conturi la banci in lei
;12..2,,-1-.,,,<
121.2,,, 12.
0otal activ +//.2,, 0otal #a%iv +//.2,,
+2/.2,,.,,, A 2-.,,,.,,, ? 1-.,,,.,,, @ +2/.2,,.,,, A 1,.,,,.,,,
ru#ul de o#eratiuni in%e#arabil %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera derivata&
' A B ? $E @ ) A $EE
1,. 'dmini%tratorul %ocietatii 5u%tifica avan%ul de trezorerie #rimit in %uma de 1-./,,.,,, lei a%tfel&
1-.,,,.,,, lei folo%iti #entru ac4itarea unui creditor;diver%<" iar difereanta de /,,.,,, lei #entru ac4izitionarea de
timbre #o%tale %i fi%cale.
3n urma ace%tui gru# de o#eratiuni economice in%e#arabil" elementul de activ „'van%uri de trezorerie”" %e
reduce cu 1-./,,.,,, lei" elementul de activ „'lte valori” %#ore%te cu /,,.,,, lei" cocomitent cu reducerea
elementului de #a%iv „Creditori diver%i” cu 1-.,,,.,,, lei.
'ctiv -mii- (ilant nr.1 -mii- )a%iv
Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma Nr.
crt.
*enumirea #o%tului Suma
1. 1.
2/
> >
... 1/. Creditori diver%i
;2+.,,,-1-.,,,<
/2.,,,
12. 'lte valori
;2.7,,?/,,<
/.,,, >
1-. 'van%uri de trezorerie
;1-./,,-1-./,,<
- 12.
0otal activ +11.2,, 0otal #a%iv +11.2,,
+//.2,,.,,, A 1-./,,.,,, ? /,,.,,, @ +//.2,,.,,, A 1-.,,,.,,,
ru#ul de o#eratiuni in%e#arabil %e incadreaza in ti#ul de egalitate bilantiera derivata&
' A B ? $EE @ ) A $E
22
BAZELE CONTABILITATII
Lucrarea nr. 3
SISTEMUL DE CALCUL CONTABIL DIGRAFIC. BALANTA DE
VERIFICARE
2-
3. Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare
(ilantul unei %ocietati comerciale al carei obiect de activitate e%te comercializarea marfurilor en-gro%.
'ctiv (ilant initial )a%iv
Nr.
crt
*enumirea #rodu%ului Suma Nr.
crt
*enumirea #rodu%ului Suma
1. C4eltuieli de con%truire /,.,,,.,,, 1. Ca#ital %ub%cri%
nevar%at
1,.,,,.,,,
2. 'lte imobilizari
necor#orale
.,.,,,.,,, 2. Ca#ital %ub%cri% var%at 1.,-,..-,.,,,
/. 0erenuri 2,,.,,,.,,, /. Rezerve legale 7-.,,,.,,,
2. Con%tructii 211.,,,.,,, 2. )rofit %i #ierdere -2.,,,.,,,
-. 3n%talatii te4nice"
mi5loace de tran%#ort"
animale %i #lantatii
2-,.,,,.,,, -. 'mortizarea
c4eltuielilor de
con%tituire
1-.,,,.,,,
.. 6obilier" a#aratura
birotica" ec4i#amente
de #rotectie a valorilor
umane %i materiale %i
alte active cor#orale
1+,.,,,.,,, .. 'mortizarea
in%talatiilor"
mi5loacelor de
tran%#ort" animalelor %i
#lantatiilor
17.,,,.,,,
2.
BAZELE CONTABILITATII
7. 6ateriale con%umabile 72.,,,.,,, 7. 'mortizarea altor
imobilizari cor#orale
/-.,,,.,,,
1. 6ateriale de natura
obiectelor de inventar
1,,.,,,.,,, 1. 'mortizarea
con%tructiilor
+..,,,.,,,
+. 6arfuri /2,.,,,.,,, +. 'mortizarea altor
imobilizari necor#orale
2..,,,.,,,
1,. 'mbala5e 2,.,,,.,,, 1,. 8urnizori 1,,.,,,.,,,
11. Clienti 11..,,,.,,, 11. )er%onal-%alarii
datorate
/,.,,,.,,,
12. *econtari cu
actionarii9a%ociatii
#rivind ca#italul
1,.,,,.,,, 12. Contributia unitatii la
a%igurari %ociale
7./-,.,,,
1/. Conturi la banci in lei 2,,.,,,.,,, 1/. Credite bancare #e
termen %curt
/,,.,,,.,,,
12. Ca%a in lei 1,.,,,.,,,
0otal 'ctiv 1.+-..,,,.,,, 0otal )a%iv 1.+-..,,,.,,,
3n cur%ul #erioadei de ge%tiune au loc urmatoarele o#eratiuni&
1. %e inca%eaza de la a%ociati" in numerar" %uma de 1,.,,,.,,, lei in contul ca#italului %ub%ri%" dar inca
nevar%at.
2. inregi%trat cre%terea ca#italului var%at de a%ociati cu 2,.,,,.,,,.
27
/. conform e$tra%ului de cont %e inregi%treaza inca%area unui credit bancar #e termen %curt in %uma de
1,.,,,.,,,.
2. conform e$tra%ului de cont %e inregi%treaza #lata facturii nr. +-9,/.,2.2,,2N emi%a de un furnizor de
materiale de natura obiectelor de inventar" valoarea totala a facturii fiind de 1,.,,,.,,,.
-. %e ac4izitioneaza actiuni de la bur%a de valori in valoare de 22.,,,.,,, lei. Fumatate din valoarea ace%tora %-a
ac4itat din contul de di%#onibil" iar cealalta 5umateate urmeaza a %e ac4ita in termen de 2- zile.
.. %e emite in favoarea furnizorului 8 un efect comercial #entru %uma de 21.,,,.,,, lei in contul datoriei fata
de ace%ta" a5un%a la %cadenta de 2.,,,.,,, lei.
7. %e inregi%treaza %caderea din ge%tiune a unui utila5 cu valoarea de intrare de 2-.,,,.,,, lei %i amortizarea
inregi%trata #ana in momentul cedarii de 1-.,,,.,,,.
1. conform e$tra%ului de cont %e ac4ita inainte de %cadenta factura emi%a de furnizorul de marfuri „#”
obtinandu-%e in ace%te conditii un %cont de 1C" in valoare de -+.-,,.,,, lei.
21
BAZELE CONTABILITATII
1. C @ 1+1
2,1
2,1
2111
212
21/
212
/,2
/,/
/71
/11
2111
2-.
-121
-/11
*e%c4iderea contului de activ
-
/,.,,,.,,,
.,.,,,.,,,
2,,.,,,.,,,
211.,,,.,,,
2-,.,,,.,,,
1+,.,,,.,,,
72.,,,.,,,
1,,.,,,.,,,
/2,.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
11..,,,.,,,
1,.,,,.,,,
2,,.,,,.,,,
1,.,,,.,,,
1.+-..,,,.,,,
2+
2. 1+1 @ C
1,11
1,12
1,.1
121
21,1
21,1
2112
211/
2112
2,1
221
2/11
-1+1
*e%c4iderea contului de #a%iv
1.+-..,,,.,,, -
1,.,,,.,,,
1.,-,..-,.,,,
7-.,,,.,,,
-2.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
2..,,,.,,,
+..,,,.,,,
17.,,,.,,,
/-.,,,.,,,
1,,.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
7./-,.,,,
/,,.,,,.,,,

/. -/11 @ 2-.
3nca%at de la a%ociati
numerar in valoare de
1,.,,,.,,, lei.
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, -/11 '?*
2-. '-C
?' @ -'
/,
BAZELE CONTABILITATII
2. 1,11 @ 1,12
3nregi%trat cre%terea
ca#italului var%at de a%ociati
cu %uma de 2,.,,,.,,, lei.
2,.,,,.,,, 2,.,,,.,,, 1,11 )-*
1,12 )?C
-) @ ?)
-. -121 @ -1+1
3nca%at credit bancar #e
termen %curt in valoare de
1,.,,,.,,, lei.
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, -121 '?*
-1+1 )?C
?' @ ?)
.. 2,1 @ -121
'c4itat obligatia fata de
furnizorul de materiale de
natura obiectelor de inventar
in valoare de /,.,,,.,,, lei
din contul de di%#onibil.
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, 2,1 )-*
-121 '-C
-) @ -'
7. -,/ @ C
-121
-,+
'c4izitionare actiuni in
valoare de 22.,,,.,,, lei din
care %-au ac4itat 5umatate.
22.,,,.,,, -
11.,,,.,,,
11.,,,.,,,
-,/ '?*
-121 '-C
-,+ )?C
?' @ -'
?)
/1
1. C @ 2,/
2,1
271
Emiterea unui efect
comercial fata de furnizor in
valoare de 21.,,,.,,, lei"
fata de care e$i%ta o obligatie
de 22.,,,.,,, lei" diferenta
de 2.,,,.,,, lei
re#rezentand c4eltuieli
inregi%trate in avan%
-
22.,,,.,,,
2.,,,.,,,
21.,,,.,,, 2,/ )?C
2,1 )-*
271 '?*
-) @ ?)
?'
+. C @ 21/
.-1
2112
3nregi%trat %caderea din
ge%tiune a unui utila5 cu
valoare de intrare de
2-.,,,.,,, %i amortizarea
inregi%trata #ana in
momentul cedarii de
1-.,,,.,,,.
-
1,.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
2-.,,,.,,, 21/ '-C
.-1 '?*
2112 )-*
?' @ -'
-)
1,
.
2,1 @ C
-121
7.7
222.
-+.-,,.,,, -
-1.+,-.,,,
-,,.,,,
+-.,,,
2,1 )-*
-121 '-C
7.7 )?C
222. '-C
/2
BAZELE CONTABILITATII
Se ac4ita inainte de %cadenta
factura emi%a de furnizorul
de marfuri „#” de -+.-,,.,,,
lei" in conditiile obtinerii
unui %cont de 1C.
-) @ -'
?)
0otal rula5 2+2.-,,.,,, 2+2.-,,.,,,
Cartea mare
* 1,11 C
;1,12< 2,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, Si
Rd 2,.,,,.,,, - Rc
0%d 2,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, 0%c
Sfc 2,.,,,.,,,
* 1,12 C
1.,-,..-,.,,, Si
2,.,,,.,,, ;1,11<
Rd - 2,.,,,.,,, Rc
0%d - 1.,+,..-,.,,, 0%c
Sfc 1.,+,..-,.,,,
* 1,.1 C
//
7-.,,,.,,, Si
Rd A - Rc
0%d A 7-.,,,.,,, 0%c
Sfc 7-.,,.,,,
* 121 C
-2.,,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - -2.,,,.,,, 0%c
Sfc -2.,,,.,,,
* 2,1 C
Si /,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d /,.,,,.,,, - 0%c
/,.,,,.,,, Sfd
* 2,1 C
Si .,.,,,.,,,
Rd - - Rc
/2
BAZELE CONTABILITATII
0%d .,.,,,.,,, - 0%c
.,.,,,.,,, Sfc
* 2111 C
Si 2,,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 2,,.,,,.,,, - 0%c
2,,.,,,.,,, Sfd
* 212 C
Si 211.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 211.,,,.,,, - 0%c
211.,,,.,,, Sfd
* 21/ C
Si 2-,.,,,.,,, 1,.,,,.,,,;.-1<
1-.,,,.,,,;2112<
Rd - 2-.,,,.,,, Rc
0%d 2-,.,,,.,,, 2-.,,,.,,, 0%c
/-
22-.,,,.,,, Sfd
* 212 C
Si 1+,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 1+,.,,,.,,, - 0%c
1+,.,,,.,,, Sfd
* 21,1 C
1-.,,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - 1-.,,,.,,, 0%c
Sfc 1-.,,,.,,,
* 21,1 C
2..,,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - 2..,,,.,,, 0%c
Sfc 2..,,,.,,,
/.
BAZELE CONTABILITATII
* 2112 C
+..,,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - +..,,,.,,, 0%c
Sfc +..,,,.,,,
* 211/ C
17.,,,.,,, Sf
Rd - - Rc
0%d - 17.,,,.,,, 0%c
Sfc 17.,,,.,,,
* 2112 C
;21/< 1-.,,,.,,, /-.,,,.,,, Si
Rd 1-.,,,.,,, - Rc
0%d 1-.,,,.,,, /-.,,,.,,, 0%c
Sfc 2,.,,,.,,,
* /,2 C
Si 72.,,,.,,,
/7
Rd - - Rc
0%d 72.,,,.,,, - 0%c
72.,,,.,,, Sfd
* /,/ C
Si 1,,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 1,,.,,,.,,, - 0%c
1,,.,,,.,,, Sfd
* /71 C
Si /2,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d /2,.,,,.,,, - 0%c
/2,.,,,.,,, Sfd
* /11 C
Si 2,.,,,.,,,
Rd - - Rc
/1
BAZELE CONTABILITATII
0%d 2,.,,,.,,, - 0%c
2,.,,,.,,, Sfd
* 2,1 C
;-121< 1,.,,,.,,,
;2,/< 22.,,,.,,,
;-121< -1.+,-.,,,
;7.7< -,,.,,,
;222.< +-.,,,
1,,.,,,.,,, Si
Rd +/.-,,.,,, - Rc
0%d +/.-,,.,,, 1,,.,,,.,,, 0%c
Sfc ..-,,.,,,
* 2,/ C
22.,,,.,,, ;2,1<
2.,,,.,,, ;271<
Rd - 21.,,,.,,, Rc
0%d - 21.,,,.,,, 0%c
Sfc 21.,,,.,,,
/+
* 2111 C
Si 11..,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 11..,,,.,,, - 0%c
11..,,,.,,, Sfd
* 221 C
/,.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d - /,.,,,.,,, 0%c
Sfc /,.,,,.,,,
* 2/11 C
7./-,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - 7./-,.,,, 0%c
Sfc 7./-,.,,,
2,
BAZELE CONTABILITATII
* 222. C
+-.,,, ;2,1<
Rd - +-.,,, Rc
0%d - +-.,,, 0%c
Sfc +-.,,,
* 2-. C
Si 1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, ;-/11<
Rd - 1,.,,,.,,, Rc
0%d 1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, 0%c
7,.,,,.,,, Sfd
* 271 C
;2,/< 2.,,,.,,,
Rd 2.,,,.,,, - Rc
0%d 2.,,,.,,, - 0%c
2.,,,.,,, Sfd
* -,/ C
21
;-121< 11.,,,.,,,
;-,+< 11.,,,.,,,
Rd 22.,,,.,,, - Rc
0%d 22.,,,.,,, - 0%c
22.,,,.,,, Sfd
* -,+ C
11.,,,.,,,;-,/<
Rd - 11.,,,.,,, Rc
0%d - 11.,,,.,,, 0%c
Sfc 11.,,,.,,,
* -121 C
Si 2,,.,,,.,,,
;-1+1< 1,.,,,.,,,
1,.,,,.,,,;2,1<
11.,,,.,,,;-,/<
-1.+,-.,,,;2,1<
Rd 1,.,,,.,,, 7+.+,-.,,, Rc
0%d 21,.,,,.,,, 7+.+,-.,,, 0%c
2,,.,+-.,,, Sfd
* -1+1 C
/,,.,,,.,,, Si
22
BAZELE CONTABILITATII
1,.,,,.,,,;-121<
Rd - 1,.,,,.,,, Rc
0%d - /1,.,,,.,,, 0%c
Sfc /1,.,,,.,,,
* -/11 C
Si 1,.,,,.,,,
;2-.< 1,.,,,.,,,
Rd 1,.,,,.,,, - Rc
0%d 2,.,,,.,,, - 0%c
2,.,,,.,,, Sfd
* .-1 C
;21/< 1,.,,,.,,,
Rd 1,.,,,.,,, - Rc
0%d 1,.,,,.,,, - 0%c
1,.,,,.,,, Sfd
* 7.7 C
-,,.,,,;2,1<
2/
Rd - -,,.,,, Rc
0%d - -,,.,,, 0%c
Sfc -,,.,,,
Balanta de verificare pe solduri finale
Simbol
cont
*enumire cont Solduri finale
*ebitoare Creditoare
1,11 Ca#ital %ub%cri% nevar%at - 2,.,,,.,,,
1,12 Ca#ital %ub%cri% var%at - 1.,+,..-,.,,,
1,.1 Rezerve legale - 7-,.,,,.,,,
121 )rofit %i #ierdere - -2.,,,.,,,
2,1 C4eltuieli de con%tituire /,.,,,.,,, -
2,1 'lte imobilizari neco#orale .,.,,,.,,, -
2111 0erenuri 2,,.,,,.,,, -
212 Con%tructii 211.,,,.,,, -
21/ 3n%talatii te4nice" mi5loace de
tran%#ort" animale %i #lantatii
22-.,,,.,,, -
212 6obilier" a#aratura birotica" 1+,.,,,.,,, -
22
BAZELE CONTABILITATII
ec4i#amente de #rotectie a
valorilor umane %i alte active
cor#orale
21,1 'mortizarea c4eltuielilor de
con%tituire
- 1-.,,,.,,,
21,1 'mortizarea altor imobilizari
necor#orale
- 2..,,,.,,,
2112 'mortizarea con%tructiilor - +..,,,.,,,
211/ 'mortizarea in%talatiilor"
mi5loacelor de tran%#ort"
animalelor %i #lantatiilor
- 17.,,,.,,,
2112 'mortizarea altor imobilizari
cor#orale
- 2,.,,,.,,,
/,2 6ateriale con%umabile 72.,,,.,,, -
/,/ 6ateriale de natura obiectelor de
inventar
1,,.,,,.,,, -
/71 6arfuri /2,.,,,.,,, -
/11 'mbala5e 2,.,,,.,,, -
2,1 8urnizori - ..-,,.,,,
2,/ Efecte de #latit - 21.,,,.,,,
2111 Clienti 11..,,,.,,, -
221 )er%onal-%alarii datorate - /,.,,,.,,,
2/11 Contributia unitatii la a%igurarile
%ociale
- 7./-,.,,,
2-
222. 0.:.' deductibila - +-.,,,
2-. *econtari cu actionarii9a%ociatii
#rivind ca#italul
7,.,,,.,,, -
271 C4eltuieli inregi%trate in avan% 2.,,,.,,, -
-,/ 'ctiuni 22.,,,.,,, -
-,+ :ar%aminte de efectuat #entru
inve%titii financiare #e termen
%curt
- 11.,,,.,,,
-121 Conturi la banci in lei 2,,.,+-.,,, -
-1+1 Credite bancare #e termen %curt - /1,.,,,.,,,
-/11 Ca%a in lei 2,.,,,.,,, -
.-1 'lte c4eltuieli de e$#loatare 1,.,,,.,,, -
7.7 :enituri din %conturi obtinute - -,,.,,,
0otal 1.+.7.,+-.,,, 1.+.7.,+-.,,,
Balanta de verificare pe sume si solduri
Simbol
cont
*enumire cont 0otal %ume Sold final
*ebitoare Creditoare *ebitoare Creditoare
1,11 Ca#ital %ub%cri%
nevar%at
2,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, - 2,.,,,.,,,
1,12 Ca#ital %ub%cri%
var%at
- 1.,+,..-,.,,, - 1.,+,..-,.,,,
2.
BAZELE CONTABILITATII
1,.1 Rezerve legale - 7-.,,,.,,, - 7-.,,,.,,,
121 )rofit %i #ierdere - -2.,,,.,,, - -2.,,,.,,,
2,1 C4eltuieli de
con%tituire
/,.,,,.,,, - /,.,,,.,,, -
2,1 'lte imobilizati
necor#orale
.,.,,,.,,, - .,.,,,.,,, -
2111 0erenuri 2,,.,,,.,,, - 2,,.,,,.,,, -
212 Con%tructii 211.,,,.,,, - 211.,,,.,,, -
21/ 3n%talatii te4nice"
mi5loace de
tran%#ort" animale
%i #lantatii
2-,.,,,.,,, 2-.,,,.,,, 22-.,,,.,,, -
212 6obilier"
a#aratura birotica"
ec4i#amente de
#rotectie a
valorilor umane %i
materiale %i alte
active cor#orale
1+,.,,,.,,, - 1+,.,,,.,,, -
21,1 'mortizarea
c4eltuielilor de
con%tituire
- 1-.,,,.,,, - 1-.,,,.,,,
21,1 'mortizarea altor
imobilizari
necor#orale
- 2..,,,.,,, - 2..,,,.,,,
2112 'mortizarea - +..,,,.,,, - +..,,,.,,,
27
con%tructiilor
211/ 'mortizarea
in%talatiilor"
mi5loacelor de
tran%#ort"
animalelor %i
#lantatiilor
- 17.,,,.,,, - 17.,,,.,,,
2112 'mortizarea altor
imobilizari
cor#orale
1-.,,,.,,, /-.,,,.,,, - 2,.,,,.,,,
/,2 6ateriale
con%umabile
72.,,,.,,, - 72.,,,.,,, -
/,/ 6ateriale de
natura obiectelor
de inventar
1,,.,,,.,,, - 1,,.,,,.,,, -
/71 6arfuri /2,.,,,.,,, - /2,.,,,.,,, -
/11 'mbala5e 2,.,,,.,,, - 2,.,,,.,,, -
2,1 8urnizori +/.-,,.,,, 1,,.,,,.,,, - ..-,,.,,,
2,/ Efecte de #latit - 21.,,,.,,, - 21.,,,.,,,
2111 Clienti 11..,,,.,,, - 11..,,,.,,, -
221 )er%onal-%alarii
datorate
- /,.,,,.,,, - /,.,,,.,,,
2/11 Contributia
unitatii la
a%igurarile %ociale
- 7./-,.,,, - 7./-,.,,,
21
BAZELE CONTABILITATII
222. 0.:.' deductibila - +-.,,, - +-.,,,
2-. *econtari cu
actionarii9a%ociati
#rivind ca#italul
1,.,,,.,,, 1,,.,,,.,,, 7,.,,,.,,, -
271 C4eltuieli
inregi%trate in
avan%
2.,,,.,,, - 2.,,,.,,, -
-,/ 'ctiuni 22.,,,.,,, - 22.,,,.,,, -
-,+ :ar%aminte de
efectuat #t.
inve%titii
financiare #e
termen %curt
- 11.,,,.,,, - 11.,,,.,,,
-121 Conturi la banci
in lei
21,.,,,.,,, 7+.+,-.,,, 2,,.,+-.,,, -
-1+1 Credite bancare
#e termen %curt
- /1,.,,,.,,, - /1,.,,,.,,,
-/11 Ca%a in lei 2,.,,,.,,, - 2,.,,,.,,, -
.-1 'lte c4eltuieli de
e$#loatare
1,.,,,.,,, - 1,.,,,.,,, -
7.7 :enituri din
%conturi obtinute
- -,,.,,, - -,,.,,,
0otal 2.2/,.-,,.,,, 2.2/,.-,,.,,, 1.+.7.,+-.,,, 1.+.7.,+-.,,,
2+
Balanta de verificare pe rulae
-mii- -mii- -mii-
Simb
ol
cont
*enumire cont Solduri initiale Rula5e Solduri finale
*ebitoare Creditoare *ebitoare Creditoare *ebitoare Creditoare
1,11 Ca#ital %ub%cri%
nevar%at
- 1,.,,, 2,.,,, - - 2,.,,,
1,12 Ca#ital %ub%cri%
var%at
- 1.,-,..-, - 2,.,,, - 1.,+,..-,
1,.1 Rezerve legale - 7-.,,, - - - 7-.,,,
121 )rofit %i #ierdere - -2.,,, - - - -2.,,,
2,1 C4eltuieli de
con%tituire
/,.,,, - - - /,.,,, -
2,1 'lte imobilizari
necor#orale
.,.,,, - - - .,.,,, -
2111 0erenuri 2,,.,,, - - - 2,,.,,, -
212 Con%tructii 211.,,, - - - 211.,,, -
21/ 3n%talatii
te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i
#lantatii
2-,.,,, - - 2-.,,, 22-.,,, -
212 6obilier"a#aratura 1+,.,,, - - - 1+,.,,, -
-,
BAZELE CONTABILITATII
birotica"ec4i#ament
de de #rotectie
21,1 'mortizarea
c4eltuielilor de
con%tituire
- 1-.,,, - - - 1-.,,,
21,1 'mortizarea altor
imobilizari
necor#orale
- 2..,,, - - - 2..,,,
2112 'mortizarea
con%tructiilor
- +..,,, - - - +..,,,
211/ 'mortizarea
in%talatiilor"
mi5loacelor de
tran%#ort"animalelor
%i #lantatiilor
- 17.,,, - - - 17.,,,
2112 'mortizarea altor
imobilizari
cor#orale
- /-.,,, 1-.,,, - - 2,.,,,
/,2 6ateriale
con%umabile
72.,,, - - - 72.,,, -
/,/ 6ateriale de natura
obiectelor de
inventar
1,,.,,, - - - 1,,.,,, -
/71 6arfuri /2,.,,, - - - /2,.,,, -
/11 'mbala5e 2,.,,, - - - 2,.,,, -
-1
2,1 8urnizori - 1,,.,,, +/.-,, - - .-.,,,
2,/ Efecte de #latit - - - 21.,,, - 21.,,,
2111 Clienti 11..,,, - - - 11..,,, -
221 )er%onal-%alarii
datorate
- /,.,,, - - - /,.,,,
2/11 Contributia unitatii
la a%igurarile
%ociale
- 7./-, - - - 7./-,
222. 0.:.' deductibila - - - +- - +-
2-. *econtari cu
actionarii9a%ociatii
#rivind ca#italul
1,.,,, - - 1,.,,, 7,.,,, -
271 C4eltuieli
inregi%trate in avan%
- - 2.,,, - 2.,,, -
-,/ 'ctiuni - - 22.,,, - 22.,,, -
-,+ :ar%aminte de
efctuat #t. inve%titii
financiare #e
termen %curt
- - - 11.,,, - 11.,,,
-121 Conturi la banci in
lei
2,,.,,, - 1,.,,, 7+.+,- 2,,.,+- -
-1+1 Credite bancare #e
termen %curt
- /,,.,,, - 1,.,,, - /1,.,,,
-/11 Ca%a in lei 1,.,,, - 1,.,,, - 2,.,,, -
-2
BAZELE CONTABILITATII
.-1 'lte c4eltuieli de
e$#loatare
- - 1,.,,, - 1,.,,, -
7.7 :enituri din
%conturi obtinute
- - - -,, - -,,
0otal 1.+-..,,, 1.+-..,,, 272.-,, 272.-,, 1.+.7.,+- 1.+.7.,+-
Balanta de verificare cu patru serii de e!alitati
-mii- -mii- -mii- -mii-
Simbol
cont
*enumire cont Sold initial Rula5 0otal %ume Sold final
*ebitor Creditor *ebitor Creditor *ebitoare Creditoare *ebitor Creditor
1,11 Ca#ital %ub%cri% nevar%at - 1,.,,, 2,.,,, - 2,.,,, 1,.,,, - 2,.,,,
1,12 Ca#ital %ub%cri% var%at - 1.,-,..-, - 2,.,,, - 1.,+,..-, - 1.,+,..-
,
1,.1 Rezerve legale - 7-.,,, - - - 7-.,,, - 7-.,,,
121 )rofit %i #ierdere - -2.,,, - - - -2.,,, - -2.,,,
2,1 C4eltuieli de con%tituire /,.,,, - - - /,.,,, - /,.,,, -
2,1 'lte imobilizari necor#orale .,.,,, - - - .,.,,, - .,.,,, -
2111 0erenuri 2,,.,,, - - - 2,,.,,, - 2,,.,,, -
-/
212 Con%tructii 211.,,, - - - 211.,,, - 211.,,, -
21/ 3n%talatii te4nice"mi5loace de
tran%#ort"animale %i #lantatii
2-,.,,, - - 2-.,,, 2-,.,,, 2-,.,,, 22-.,,, -
212 6obilier"a#aratura
birotica"ec4i#amente de
#rotectie a valorilor umane %i
materiale %i alte active
cor#orale
1+,.,,, - - - 1+,.,,, - 1+,.,,, -
21,1 'mortizarea c4eltuielilor de
con%tituire
- 1-.,,, - - - 1-.,,, - 1-.,,,
21,1 'mortizarea altor imobilizari
necor#orale
- 2..,,, - - - 2..,,, - 2..,,,
2112 'mortizarea con%tructiilor - +..,,, - - - +..,,, - +..,,,
211/ 'mortizarea
in%talatiilor"mi5loacelor de
tran%#ort"animalelor %i
#lantatiilor
- 17.,,, - - - 17.,,, - 17.,,,
2112 'mortizarea altor imobilizari
cor#orale
- /-.,,, 1-.,,, - 1-.,,, /-.,,, - 2,.,,,
/,2 6ateriale con%umabile 72.,,, - - - 72.,,, - 72.,,, -
/,/ 6ateriale de natura obiectelor
de inventar
1,,.,,, - - - 1,,.,,, - 1,,.,,, -
/71 6arfuri /2,.,,, - - - /2,.,,, - /2,.,,, -
/11 'mbala5e 2,.,,, - - - 2,.,,, - 2,.,,, -
2,1 8urnizori - 1,,.,,, +/.-,, - +/.-,, 1,,.,,, - ..-,,
-2
BAZELE CONTABILITATII
2,/ Efecte de #latit - - - 21.,,, - 21.,,, - 21.,,,
2111 Clienti 11..,,, - - - 11..,,, - 11..,,, -
221 )er%onal-%alarii datorate - /,.,,, - - - /,.,,, - /,.,,,
2/11 Contributia unitatilor la
a%igurarile %ociale
- 7./-, - - - 7./-, - 7./-,
222. 0.:.' deductibila - - - +- - +- - +-
2-. *econtari cu
actionarii9a%ociatii #rivin%
ca#italul
1,.,,, - - 1,.,,, 1,.,,, 1,.,,, 7,.,,, -
271 C4eltuieli inregi%trate in avan% - - 2.,,, - 2.,,, - 2.,,, -
-,/ 'ctiuni - - 22.,,, - 22.,,, - 22.,,, -
-,+ :ar%aminte de efectuat #t.
inve%titii financiare #e termen
%curt
- - - 11.,,, - 11.,,, - 11.,,,
-121 Conturi la banci in lei 2,,.,,, - 1,.,,, 7+.+,- 21,.,,, 7+.+,- 2,,.,+- -
-1+1 Credite bancare #e termen
%curt
- /,,.,,, - 1,.,,, - /1,.,,, - /1,.,,,
-/11 Ca%a in lei 1,.,,, - 1,.,,, - 2,.,,, - 2,.,,, -
.-1 'lte c4eltuieli de e$#loatare - - 1,.,,, - 1,.,,, - 1,.,,, -
7.7 :enituri din %conturi obtinute - - - -,, - -,, - -,,
0otal 1.+-..,
,,
1.+-..,,, 272.-,
,
272.-,, 2.2/,.-,, 2.2/,.-,, 1.+.7.,
+-
1.+.7.,+
-
--
Lucrarea nr. "
CLASIFICAREA CONTURILOR
-.
BAZELE CONTABILITATII
". Clasificare conturilor
'ctiv (ilant initial )a%iv
Nr.
crt
#EN$%I&EA 'O(T$L$I Suma Nr.
crt
*enumirea #o%tului Suma
1. Rezultat ra#ortat 1-.,,,.,,, 1. Ca#ital %ub%cri%
nevar%at
+,.,,,.,,,
2. 0erenuri 17.,,,.,,, 2. Ca#ital %ub%cri% var%at 21,.,,,.,,,
/. Con%tructii 2,,.,,,.,,, /. Rezerve din reevaluare 11/.,,,.,,,
2. 3n%talatii te4nice"
mi5loace de tran%#ort"
animale %i #lantatii
2,,.,,,.,,, 2. Rezerve 2-.,,,.,,,
-. 6obilier" a#aratura
birotica" ec4i#amente
de #rotectie a valorilor
umane %i materiale %i
alte active cor#orale
1-,.,,,.,,, -. 'mortizarea
in%talatiilor"
mi5loacelor de
tran%#ort" animaleler %i
#lantatiilor
--.,,,.,,,
.. 6aterii #rime .-.,,,.,,, .. 'mortizarea
con%tructiilor
/2.,,,.,,,
7. 6ateriale con%umabile +-.,,,.,,, 7. 'mortizarea altor
imobilizari cor#orale
12.,,,.,,,
1. 6ateriale de natura
obiectelor de inventar
1.-,,.,,, 1. *iferente de #ret la
marfuri
+.,,,.,,,
-7
+. )rodu%e finite 2,.,,,.,,, +. )rovizioane
#t.de#recierea
marfurilor
2.1,,.,,,
1,. *iferente de #ret la
#rodu%e finite
2.,,,.,,, 1,. 8urnizori 12,.,,,.,,,
11. 6arfuri 2..21,.,,, 11. 8urnizori de imobilizari 2,-.,,,.,,,
12. Clienti 1,.,,,.,,, 12. 0.:.' nee$igibila 7.21,.,,,
1/. *econtari cu a%ociatii
#rivind ca#italul
+,.,,,.,,, 1/. :enituri inregi%trate in
avan%
12.2,,.,,,
12. Conturi la banci in lei 11,.,,,.,,, 12. Credite bancare #e
termen %curt
1//.,,,.,,,
1-. Ca%a in lei /.,,,.,,,
0otal 'ctiv 1.227.+1,.,,, 0otal )a%iv 1.227.+1,.,,,
)rodu%e finite& 1,, bucati=
- co%t #re%tabilit& 2,,.,,, lei9buc.
- co%t efectiv la %far%itul #erioadei #roductiei& 11,.,,, lei9buc.
- diferente&
2,,.,,, leiD1,,bucA11,.,,, leiD1,,buc@2,.,,,.,,,A11.,,,.,,,@2.,,,.,,, lei
6arfuri 1-, bucati=
- co%t #roductie& /,.,,,.,,, lei
-1
BAZELE CONTABILITATII
- 'C @ /,C= 0.:.'n @ 1+C.
- 'C @ /,.,,,.,,, D /,91,, @ +.,,,.,,,;/71-*iferente la #ret la marfuri<
- 0.:.'n @ /+.,,,.,,, D 1+91,, @ 7.21,.,,,;2221<
)ret vanzare @ /,.,,,.,,, ? +.,,,.,,, ? 7.21,.,,, @ 2..12,.,,,;/71<
-+
1. C @ 1+1
117
2111
212
21/
212
/,1
/,2
/,/
/2-
/21
/71
2111
2-.
-121
-/11
*e%c4iderea contului de activ
-
1-.,,,.,,,
17.,,,.,,,
2,,.,,,.,,,
2,,.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
.-.,,,.,,,
+-.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
2.,,,.,,,
2..21,.,,,
1,.,,,.,,,
+,.,,,.,,,
11,.,,,.,,,
/.,,,.,,,
1.227.+1,.,,,
.,
BAZELE CONTABILITATII
2. 1+1 @ C
1,11
1,12
1,-
1,.
2112
211/
2112
/71
/+7
2,1
2,2
2221
272
-1+1
*e%c4iderea contului de #a%iv
1.227.+1,.,,, -
+,.,,,.,,,
21,.,,,.,,,
11/.,,,.,,,
2-.,,,.,,,
/2.,,,.,,,
--.,,,.,,,
12.,,,.,,,
+.,,,.,,,
2.1,,.,,,
12,.,,,.,,,
2,-.,,,.,,,
7.21,.,,,
12.2,,.,,,
11/.,,,.,,,
* C
/a. -/11 @ 2-.
S-a de#i% in numerar %uma de
+,.,,,.,,, lei re#rezentand a#ort
la ca#ital.
+,.,,,.,,, +,.,,,.,,,
.1
/b. 1,11 @ 1,12
Cre%terea ca#italului var%at cu
%uma de +,.,,,.,,, lei.
+,.,,,.,,, +,.,,,.,,,
2a. -11 @ -/11
*e#unerea numerarului in ca%a.
+,.,,,.,,, +,.,,,.,,,
2b. -121 @ -11
*e#unerea numerarului la banca.
+,.,,,.,,, +,.,,,.,,,
-a. C @ 2,1
/,1
222.
3nregi%trat cu factura din datra de
1,.12.2,,2 materii #rime
ac4izitionate in valoare de
2,.,,,.,,, lei"0.:.'-1+C
2,.,,,.,,,
/.1,,.,,,
2/.1,,.,,,
-b. 2,1 @ -121
'c4itarea facturii de materii #rime
in valoare de 2/.1,,.,,, lei
2/.1,,.,,, 2/.1,,.,,,
.2
BAZELE CONTABILITATII
.a. C @ 2,2
2,1
222.
3nregi%trat ac4izitionarea unui
#rogram informatic" #ret de
facturare -/.-,,.,,,;inclu%iv
0.:.'<
-
-,.,,,.,,,
+.-,,.,,,
-+.-,,.,,,
.b. 2,2 @ -121
'c4itat factura de cum#arare a
#rogramului informatic din contul
de di%#onibil in lei.
-+.-,,.,,, -+.-,,.,,,
7. -121 @ 2111
Conform e$tra%ului de cont %e
inregi%treaza de la un client a
%umei de 1,.,,,.,,, lei in contul
de di%#onibil.
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,,
1a.
C @ 2,1
/,2
2221
3nregi%trat rece#tionarea de
materile con%umabile #e baza
avizului de in%otire" fara factura.
/,.,,,.,,,
-.7,,.,,,
/-.7,,.,,,
1b. 2,1 @ 2,1
Se #rime%te factura #entru
/-.7,,.,,, /-.7,,.,,,
./
materiale con%umabile;nu a#are
diferenta de #ret<
1c. 222. @ 2221
3nregi%trat 0.:.' e$igibila la %uma
de #e facura
-.7,,.,,, -.7,,.,,,
1d. .,2 @ /,2
*in materialele con%umabile avute
%-au dat in con%um materiele in
valaore de +.,,,.,,, lei
+.,,,.,,, +.,,,.,,,
+a. 2111 @ C
7,1
2227
:andut 2, de bucati #rodu%e finite"
#ret /,,.,,, lei9buc= 0.:.' 1+C
12.21,.,,,
12.,,,.,,,
2.21,.,,,
+b. 711 @ /2-
*e%carcarea ge%tiunii de #rodu%e
finite vandute;la co%t #re%tabilit<
1.,,,.,,, 1.,,,.,,,
+c. -121 @ 2111
3nca%at cu factura de livrare a
#rodu%elor finite
12.21,.,,, 12.21,.,,,
1,a. 211 @ C
7,1
7.12,.,,,
..,,,.,,,
.2
BAZELE CONTABILITATII
2221
3nregi%trat vanzarea a 2, de bucati
#rodu%e finite cu /,,.,,, lei9buc"
0.:.' 1+C.S-a emi% intocmirea
facturii
1.12,.,,,
1,b
.
2111 @ 2111
3ntocmirea facturii #t. #rodu%ele
finite vandute;nu a#ar diferente<
7.12,.,,, 7.12,.,,,
1,c. 2221 @ 2227
3nregi%trat 0.:.' e$ibibil
1.12,.,,, 1.12,.,,,
1,d
.
711 @ /2-
*e%carcare ge%tiunii de #rodu%e
finite vandute;la 2,,.,,,lei9buc<
2.,,,.,,, 2.,,,.,,,
11. C @ 1/1
21/
212
3nregi%trat #rimirea #rin donatie a
unei in%talatii te4nice in valoare de
/,.,,,.,,, lei %i mobilier in
valoare de 2-.,,,.,,, lei
/,.,,,.,,,
2-.,,,.,,,
--.,,,.,,,
12. .71 @ C
/,1
/,2
)ierderi din calamitati naturale la
-,,.,,,
2,,.,,,
/,,.,,,
.-
categoriile& materii #rime 2,,.,,,
lei %i materiale con%umabile
/,,.,,, lei.
1/. C @ 212
.71
2112
)ierderi din calamitati inregi%trate
la o con%tructie 1..,,,.,,, lei"
amotizarea calculata %i inregi%trata
#ana la momentul calamitatii in
valore de /.,,,.,,, lei
1/.,,,.,,,
/.,,,.,,,
1..,,,.,,,
12. C @ 212
.71
2112
3nregi%trat mobilier di%tru% in urma
calamitatii
12.,,,.,,,
1.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
1-a. 2.1 @ C
7-1/
2227
3nregi%trat conform facturii"
vanzarea unui autoturi%m
2+.7-,.,,,
2-.,,,.,,,
2.7-,.,,,
1-b
.
-121 @ 2.1
3nregi%trat conform e$tra%ului de
cont inca%area de la debitor a
2+.7-,.,,, 2+.7-,.,,,
..
BAZELE CONTABILITATII
contravalorii autoturi%mului vandut
ace%tuia
1-c. C @ 21/
211/
.-1/
3nregi%trat conform #roce%ului de
%coatere din functiune de%carcarea
ge%tiunii de co%turi"unul vandut
2,.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
.,.,,,.,,,
1.. 212 @ 722
3nregi%trat conform #roce%ului de
rece#tie definitiva a con%tructiei
realizata in regie #ro#rie in luna
curenta
22,.,,,.,,, 22,.,,,.,,,
17. 2,- @ 721
3nregi%trat realizarea unui brevet
%in #roductie #ro#rie" in luna
curenta
12.-,,.,,, 12.-,,.,,,
11. 2/1 @ 722
3nregi%trat realizarea in regie
#ro#rie a imobilizarii cor#orale in
cur%
17-.+,,.,,, 17-.+,,.,,,
1+. 2// @ 721
3nregi%trat obtinerea in regie
#ro#rie a unei mobilizari
necor#orale in cur%
2-.,,,.,,, 2-.,,,.,,,
.7
2,. .,1 @ /,1
3nregi%trat conform
centralizatorului bunurile de
con%um materii #rime di%tribuite
in %ectii.
.-.,,,.,,, .-.,,,.,,,
21. .,2 @ /,2
3nregi%trat conform
centralizatorului bunurile de
con%um materii con%umabile
di%tribuite in %ectii.
+-.,,,.,,, +-.,,,.,,,
22. .,/ @ /,/
3nregi%trat conform fi%. de evidenta
a obiectelor de inventar di%tributia
ec4i#amentelor de #rotectie a
anga5atilor
1.-,,.,,, 1.-,,.,,,
2/. C @ 2,1
.,-
222.
3nregi%trat factura de energie
electrica #rimita de la electrica
/,.,,,.,,,
-.7,,.,,,
/-.7,,.,,,
.1
BAZELE CONTABILITATII
22. C @ 2,1
.,-
222.
3nregi%trat facutura con%um a#a
#rimita de la R'F'C
2,.,,,.,,,
7..,,.,,,
27..,,.,,,
2-. C @ 2,1
.11
222.
3nregi%trat facturi #rimite de la
firma B #t. re#aratiile utila5elor lui
Z
22.,,,.,,,
1./.,.,,,
-2./.,.,,,
2.. C @ 2,1
.2.
222.
3nregi%trat factura #rimita de la
R!60ELEC!6
2,.,,,.,,,
/.1,,.,,,
2/.1,,.,,,
27. .27 @ -121
3nregi%trat comi%ioane bancare
/.+1-.,,, /.+1-.,,,
21. .21 @ 221 /,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,,
.+
3nregi%trat dre#turile cuvenite
anga5atilor
2+. .2-1 @ 2/11
3nregi%trat C'S conform valorilor
22C din /,,.,,,.,,, lei
...,,,.,,, ...,,,.,,,
/,. .2-2 @ 2/71
3nregi%trat contributiile la fondul de
%oma5 /C din /,,.,,,.,,, lei
+.,,,.,,, +.,,,.,,,
/1. .2-/ @ 2/1/
3nrego%trat contributiile la fondul
de a%igurari de %anatate 7C din
/,,.,,,.,,, lei
21.,,,.,,, 21.,,,.,,,
/2. /2- @ 711
3nregi%trat conform bonului de
#redare la magazie a 2.,,, buc
#rodu%e finite din #roductie
#ro#rie;co%tul #re%tabilit 2,,.,,,
lei9buc<
1,,.,,,.,,, 1,,.,,,.,,,
//. /71 @ C
/2-
/71 'C
2221
1.,12.+,,.,,,
7,,.,,,.,,,
21,.,,,.,,,
172.+,,.,,,
7,
BAZELE CONTABILITATII
/.-,,bucD2,,.,,,
lei9buc@7,,.,,,.,,,
'C@7,,.,,,.,,,D/,C@
21,.,,,.,,,
0:'n@1+C;7,,mil?21,mil<
@172.+,,.,,,
Conform bonului de #redare %e
inregi%treaza #rodu%e
finite;/.-,,buc< #rodu%e la
magazinul #ro#riu de de%facere cu
amanuntul
/2a. -/11 @ C
7,7
2227
3nregi%trat marfuri vandute in
numerar" #ret vanzare cu
amanuntul& 1-.27,.,,, inclu%iv
0:'
1-.27,.,,,
1/.,,,.,,,
2.27,.,,,
/2b
.
2111 @ C
7,7
2227
3nregi%trat marfuri vandute
conform facturii;#ret de vanzare
+21.2,,.,,, inclu%iv 0:'<
+21.2,,.,,,
71,.,,,.,,,
121.2,,.,,,
71
/2c. C @ /71
.,7
/71 'C
2221
*e%carcarea ge%tiunii de marfurile
vandute
/71@1-.27?+21.2@+7/..7
22-1@2.27?121.2@1-,..7
G/71'C@Sic/71?Re/719
Sid/71?Rd/71
/71
Sid 2..21,
1.,12.+,,
+2/..7,
Rd 1.,12.+,, +2/..7,
/71 'C
+.,,, Sic
21,.,,,
Rd - 21,.,,, Rc
G@+mil?21,mil92..21mil?
?1,12.+mil@,.1+/+2/72/
,.1+/+2/72/DRd/71@
.1,.,,,.,,,
11/.,,,.,,,
1-,..7,.,,,
+2/..7,.,,
72
BAZELE CONTABILITATII
,.1+/+2/72/D1,12+,,,,,
@11/.,,,.,,, lei
/-a. -11 @ -/11
Numerarul inca%at din vanzarea
marfurilo e%te di%#u% la banca
1-.27,.,,, 1-.27,.,,,
/-b
.
-121 @ -11
3nregi%trat de#unerea numeralului
la banca
1-.27,.,,, 1-.27,.,,,
/.a. -121 @ -1+1
*@val.ceditDrata
deb.Dnr.zile91,,D/.,
3nregi%trat #rimirea unui credit
bancar #e termen %curt de la
banca".,mil"1.zile"deb.1-C.Se
calculeaza deb. Si %e var%a la banca
*@.,milD1--1.91,,D/.,@2,,.,,,
.,.,,,.,,, .,.,,,.,,,
/.b
.
... @ -1+1
3nregi%trat dobanda aferanta
craditului
2,,.,,, 2,,.,,,
/.c. -1+1 @ -121
3nregi%trat ac4itarea dobanzii la
banca #e luna decembrie.
2,,.,,, 2,,.,,,
7/
/.d
.
2,1 @ -121
3nregi%trat ac4itarea facturii de
utilitati
1-+.2.,.,,, 1-+.2.,.,,,
/7a. -1+1 @ -121
3nregi%trat rambur%area ratei lunare
din creditul bancar de la (CR
contractat la 1 ian 2,,2"/.mil cu o
dob. de 1/C
//.,,,.,,, //.,,,.,,,
/7b
.
... @ -1+1
*@/+.milD1/./191,,D/.,@
2.2//.,,,
2.2//.,,, 2.2//.,,,
/7c. -1+1 @ -121
'c4itat dobanda aferanta ace%tui
credit
2.2//.,,, 2.2//.,,,
/1a. C @ 2,1
/71
222.
3nregi%trat conform facturii marfuri
ac4izitionate de la frunizori in
valaore de ., mil" 0:' 1+C
.,.,,.,,,
11.2,,.,,,
71.2,,.,,,
/1b
.
2,1 @ -12
3nregi%trat conform e$tra%ului de
cont ac4itarea de marfuri
71.2,,.,,, 71.2,,.,,,
72
BAZELE CONTABILITATII
/1c. /71 @ C
/71 'C
2221
3nregi%trat 'C /,C %i 0:'n
aferent marfurilor ac4izitionate
/2.12,.,,,
11.,,,.,,,
12.12,.,,,
/+a. 2111 @ C
7,7
2227
3nregi%trat conform facturii
vanzarea intregii cantitati de
marfuri ac4izitionate
):'@.,mil?11mil?12.12mil@
+.21,.,,,
0:'c@+2.12D1+91,,@12.12,.,,,
+2.12,.,,,
71.,,,.,,,
12.12,.,,,
/+b
.
C @ /71
.,7
/71 'C
.,.,,,.,,,
11.,,,.,,,
+2.12,.,,,
7-
2221
3nregi%trat de%carcarea din ge%tiune
a marfurilor vandute
12.12,.,,,
/+c. -121 @ 2111
3nca%at factura de la client in contul
de di%#onibil
+2.12,.,,, +2.12,.,,,
2,. -121 @ 2111
3nca%at factura de la clintul B
+21.2,,.,,, +21.2,,.,,,
21. 221 @ C
227
2/12
2/12
2/72
222
3nregi%trat retineri din %alarii
127.2,,.,,,
21.2,,.,,,
21.-,,.,,,
1+.-,,.,,,
/.,,,.,,,
7-.,,,.,,,
22. C @ -121
2/11
2/71
2/1/
2/12
2/12
2/72
...,,,.,,,
+.,,,.,,,
21.,,,.,,,
21.-,,.,,,
1+.-,,.,,,
/.,,,.,,,
127.,,,.,,,
7.
BAZELE CONTABILITATII
3nregi%trat ac4itarea obligatiilor
fata de bugetul a%igurarilor %ociale
2/a. -11 @ -121
Se ridica de la banca numerar re%t
de #lata #t. %alarii
/,,mil-127.2@1-2..
1-2..,,.,,, 1-2..,,.,,,
2/b
.
-/11 @ -11
Ridicare numerar de la banca
1-2..,,.,,, 1-2..,,.,,,
2/c. 221 @ C
-/11
22.
'c4itat %alarii in numerar din care
2..,,.,,," dre#turi de #er%onal
neridicate in numerar
1-2..,,.,,,
1-,.,,,.,,,
2..,,.,,,
22. .111 @ C
2112
211/
2112
21,-
21,1
3nregi%trat cote lunare de amotizae
#rivind imobilizarile cor#orale %i
necor#orale
+./.7.,,,
2./7-.,,,
-.,,,.,,,
1.2-,.,,,
222.,,,
-,,.,,,
77
2-. C @ -121
.12
271
222.
:irat #rin cont bancar de di%#onibil
c4iria datorata furnizor& /mil #t
luna decembrie %i /mil #t luna
ianuarie 2,,-" 0:' 1+C
/.,,,.,,,
/.,,,.,,,
1.12,.,,,
7.12,.,,,
2.. -121 @ C
7,.
272
2227
3nca%at in contul de di%#onibil
c4irie c4iria aferanta lunii
decembrie" -mil" %i - mil aferent
lunii ianuarie 2,,-" 0:' 1+C
11.+,,.,,,
-.,,,.,,,
-.,,,.,,,
1.+,,.,,,
27. C @ 2,1
.12
2221
3nregi%trat c4irie datorata
2.1,,.,,,
+12.,,,
-.712.,,,
21. C @ 2,1
.12
2221
1,.,,,.,,,
1.+,,.,,,
11.+,,.,,,
71
BAZELE CONTABILITATII
3nregi%trat c4eltuieli cu %tudiul de
marHeting
2+. .21 @ 2,1
3nregi%trat dre#turi cuvenite
colaboratorilor
1.121.,,, 1.121.,,,
-,. C @ 2,1
.22
222.
3nregi%trat factura de la biroul de
e$#ertiza te4nica
/,.,,,.,,,
-.7,,.,,,
/-.7,,.,,,
-1. C @ -/11
.2/
222.
3nregi%trat #lata in numerar a
c4eltuielilor de #ublicitate
2.-,,.,,,
27-.,,,
2.+7-.,,,
-2. /21 @ 711
3nregi%trat diferente de #ret a
#rodu%elor finite din #roductie
#ro#rie tran%mi%e de de#artamentul
contabilitatii de ge%tiune
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,,
-/a. /2-
Sid 2,.,1,
1,,.,,,
1.,,,
2.,,,
7+
7,,.,,,
Rd 1,,.,,, 712.,,, Rc
/21
Sid 2.,,,
1,.,,,
Rd 1,.,,,
G/21@Sid/21?Rd/219Sid/2-
?Rd/2-@,.1
711 @ /21
I;+.D1.,,,?2.,,,<JD,.1@1.2,,
1.2,,.,,, 1.2,,.,,,
-2. G/71dif#ret@;Sid?Rd</71dif#ret9
;Sid?Rd</71@7,.,,,91.,12.+,,@
,.,.2.21221
G/71dif#retDRc/71@,.,.2.21221
D
+2/.7,
.,7 @ /71
/71dif#ret
Sid 7,.,,,
Rd 7,.,,, Rc
.1.,,,.,,, .1.,,,.,,,
1,
BAZELE CONTABILITATII
/71
Sid
1.,12.+,,
Rd 1.,12.+,, Rc
--. 2227 @ C
222.
222/
*i%cont 0:'
0:' K 0:'d @K 0:'#
;2227< ;222.< ;222/<
17-.-.,.,,,
.-.,7-.,,,
11,.21-.,,,
La o#eratiunea -2 e%te vorba de%#re marfurile #rimite din #rodu%e #ro#rii. '%tfel /71;6arfuri< nu are Sid. S-a
con%iderat ca toate marfurile din %toc %unt ac4izitionate de la furnizori" nu din #roductie #ro#rie.
11
Lucrarea nr. )
CONTURILE ANUALE
12
BAZELE CONTABILITATII
5. Conturile anuale
Cartea mare
* 1,11 C
+,.,,,.,,, +,.,,,.,,, Si
Rd +,.,,,.,,, - Rc
0%d +,.,,,.,,, +,.,,,.,,, 0%c
L
* 1,12 C
21,.,,,.,,, Si
+,.,,,.,,,
Rd - +,.,,,.,,, Rc
0%d - -,,.,,,.,,, 0%c
Sfc -,,.,,,.,,,
* 1,- C
11/.,,,.,,, Si
Rd A - Rc
0%d A 11/.,,,.,,, 0%c
Sfc 11/.,,,.,,,
1/
* 1,. C
2-.,,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - 2-.,,,.,,, 0%c
Sfc 2-.,,,.,,,
* 117 C
Si 1-.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 1-.,,,.,,, - 0%c
1-.,,,.,,, Sfd
* 1/1 C
--.,,,.,,,
Rd - --.,,,.,,, Rc
0%d - --.,,,.,,, 0%c
Sfc --.,,,.,,,
* 2,- C
Si 12.-,,.,,,
12
BAZELE CONTABILITATII
Rd 12.-,,.,,, - Rc
0%d 12.-,,.,,, - 0%c
12.-,,.,,, Sfd
* 2,1 C
Si -,.,,,.,,,
Rd -,.,,,.,,, - Rc
0%d -,.,,,.,,, - 0%c
-,.,,,.,,, Sfd
* 2111 C
Si 17.,,,.,,,
Rd - - Rc
0%d 17.,,,.,,, - 0%c
17.,,,.,,, Sfd
* 212 C
Si 2,,.,,,.,,,
22,.,,,.,,,
1..,,,.,,,
1-
Rd 22,.,,,.,,, 1..,,,.,,, Rc
0%d 22,.,,,.,,, 1..,,,.,,, 0%c
2,2.,,,.,,, Sfd
* 21/ C
Si 2,,.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
.,.,,,.,,, Si
Rd /,.,,,.,,, .,.,,,.,,, Rc
0%d 2/,.,,,.,,, .,.,,,.,,, 0%c
Sfc 1-.,,,.,,, /7,.,,,.,,, Sfd
* 212 C
Si 1-,.,,,.,,,
2-.,,,.,,,
1-.,,,.,,, Si
Rd 2-.,,,.,,, 1-.,,,.,,, Rc
0%d 17-.,,,.,,, 1.,.,,,.,,, 0%c
1.,.,,,.,,, Sfd
* 2/1 C
17-.+,,.,,,
1.
BAZELE CONTABILITATII
Rd 17-.+,,.,,, - Rc
0%d 17-.+,,.,,, - 0%c
Sfc +..,,,.,,, 17-.+,,.,,, Sfd
* 2// C
2-.,,,.,,,
Rd 2-.,,,.,,, - Rc
0%d 2-.,,,.,,, - 0%c
2-.,,,.,,, Sfc
* 21,- C
222.,,,
Rd - 222.,,, Rc
0%d - 222.,,, 0%c
Sfc -222.,,,
* 21,1 C
-,,.,,,
Rd - -,,.,,, Rc
0%d - -,,.,,, 0%c
17
Sfc -,,.,,,
* 2112 C
Si /.,,,.,,, /2.,,,.,,,
2./7-.,,,
Rd /.,,,.,,, 2./7-.,,, Rc
0%d /.,,,.,,, /2./7-.,,, 0%c
Sfc /1./7-.,,, 1,,.,,,.,,, Sfd
* 211/ C
2,.,,,.,,, --.,,,.,,, Si
-.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, -.,,,.,,, Rc
0%d 2,.,,,.,,, .,.,,,.,,, 0%c
Sfc 2,.,,,.,,,
11
BAZELE CONTABILITATII
* 2112 C
Si 1.,,,.,,, 12.,,,.,,, Si
1.2-,.,,,
Rd 1.,,,.,,, 1.2-,.,,, Rc
0%d 1.,,,.,,, 1-.2-,.,,, 0%c
Sfc 12.2-,.,,,
* /,1 C
Si .-.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
2,,.,,,
.-.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, .-.2,,.,,,
0%d 1-.,,,.,,, .-.2,,.,,,
1+.1,,.,,, Sfd
* /,2 C
Si +-.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
+.,,,.,,,
/,,.,,,
+-.,,,.,,,
Rd /,.,,,.,,, 1,2./,,.,,, Rc
0%d 12-.,,,.,,, 1,2./,,.,,, 0%c
2,.7,,.,,, Sfd
1+
* /,/ C
Si 1.-,,.,,, 1.-,,.,,,
Rd - 1.-,,.,,, Rc
0%d 1.-,,.,,, 1.-,,.,,, 0%c
L
* /2- C
Si 2,.,,,.,,,
1,,.,,,.,,,
1.,,,.,,,
2.,,,.,,,
7,,.,,,.,,,
Rd 1,,.,,,.,,, 712.,,,.,,, Rc
0%d 12,.,,,.,,, 712.,,,.,,, 0%c
1,1.,,,.,,, Sfd
* /21 C
Si 2.,,,.,,,
+,
BAZELE CONTABILITATII
1,.,,,.,,, 1.2,,.,,,
7,.,,,.,,,
Rd 1,.,,,.,,, 71.2,,.,,, Rc
0%d 12.,,,.,,, 71.2,,.,,, 0%c
1,.1,,.,,, Sfd
* /71 C
Si 2..21,.,,,
1.,1+.+,,.,,,
.,.,,,.,,,
/2.12,.,,,
/2/..7,.,,,
+2.1,,.,,,
Rd 1.17-.72,.,,, 1.,/..2+,.,,, Rc
0%d 1.222.1/,.,,, 1.,/..2+,.,,, 0%c
11-..2,.,,, Sfd
* /71 'C C
11/.,,,.,,,
11.,,,.,,,
+.,,,.,,, Si
21,.,,,.,,,
11.,,,.,,,
Rd 2,1.,,,.,,, 221.,,,.,,, Rc
0%d 2,1.,,,.,,, 2/7.,,,.,,, 0%c
+1
Sfc /..,,,.,,,
* /+7 C
2.1,,.,,, Si
Rd - - Rc
0%d - 2.1,,.,,, 0%c
Sfc 2.1,,.,,,
* 2,1 C
2/.1,,.,,,
1-+.2.,.,,,
71.2,,.,,,
12,.,,,.,,, Si
2/.1,,.,,,
/-.7,,.,,,
/-.7,,.,,,
27..,,.,,,
-2./.,.,,,
2/.1,,.,,,
71.2,,.,,,
11.+,,.,,,
1.121.,,,
/-.7,,.,,,
+2
BAZELE CONTABILITATII
Rd 2-2...,.,,, /2..1,,.,,, Rc
0%d 2-2...,.,,, 2...1,,.,,, 0%c
Sfc 212.12,.,,,
* 2,2 C
-+.-,,.,,,
2,-.,,,.,,, Si
-+.-,,.,,,
Rd -+.-,,.,,, -+.-,,.,,, Rc
0%d -+.-,,.,,, -+.-,,.,,, 0%c
Sfc 2,-.,,,.,,,
* 2,1 C
/-.7,,.,,, /-.7,,.,,,
-.72,.,,,
Rd /-.7,,.,,, 21.22,.,,, Rc
0%d /-.7,,.,,, 21.22,.,,, 0%c
Sfc -.72,.,,,

* 2111 C
+/
Si 1,.,,,.,,,
12.21,.,,,
7.12,.,,,
+21.2,,.,,,
+2.12,.,,,
1,.,,,.,,,
12.21,.,,,
+2.12,.,,,
+21.2,,.,,,
Rd 1.,22.22,.,,, 1.,2-./,,.,,, Rc
0%d 1.,-2.22,.,,, 1.,2-./,,.,,, 0%c
7.12,.,,, Sfd
* 211 C
7.12,.,,, 7.12,.,,,
Rd 7.12,.,,, 7.12,.,,, Rc
0%d 7.12,.,,, 7.12,.,,, 0%c
L
* 221 C
127.2,,.,,,
1-2..,,.,,,
/,,.,,,.,,,
Rd /,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,, Rc
0%d /,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,, 0%c
+2
BAZELE CONTABILITATII
L
* 22. C
2..,,.,,,
Rd - 2..,,.,,, Rc
0%d - 2..,,.,,, 0%c
Sfc 2..,,.,,,
* 227 C
1.2,,.,,,
Rd - 1.2,,.,,, Rc
0%d - 1.2,,.,,, 0%c
Sfc 1.2,,.,,,
* 2/11 C
...,,,.,,, ...,,,.,,,
Rd ...,,,.,,, ...,,,.,,, Rc
0%d ...,,,.,,, ...,,,.,,, 0%c
+-
* 2/12 C
21.-,,.,,, 21.-,,.,,,
Rd 21.-,,.,,, 21.-,,.,,, Rc
0%d 21.-,,.,,, 21.-,,.,,, 0%c
* 2/1/ C
21.,,,.,,, 21.,,,.,,,
Rd 21.,,,.,,, 21.,,,.,,, Rc
0%d 21.,,,.,,, 21.,,,.,,, 0%c
* 2/12 C
1+.-,,.,,, 1+.-,,.,,,
Rd 1+.-,,.,,, 1+.-,,.,,, Rc
0%d 1+.-,,.,,, 1+.-,,.,,, 0%c
L
* 2/71 C
+.,,,.,,, +.,,,.,,,
Rd +.,,,.,,, +.,,,.,,, Rc
0%d +.,,,.,,, +.,,,.,,, 0%c
L
* 2/72 C
+.
BAZELE CONTABILITATII
/.,,,.,,, /.,,,.,,,
Rd /.,,,.,,, /.,,,.,,, Rc
0%d /.,,,.,,, /.,,,.,,, 0%c
L
* 222/ C
11,.21-.,,,
Rd - 11,.21-.,,, Rc
0%d - 11,.21-.,,, 0%c
Sfc 11,.21-.,,,
* 222. C
/.1,,.,,,
+.-,,.,,,
-.7,,.,,,
-.7,,.,,,
7..,,.,,,
1./.,.,,,
/.1,,.,,,
11.2,,.,,,
1.12,.,,,
1.+,,.,,,
2..,,.,,,
+7
7,,.,,,
27-.,,,
Rd .-.,7-.,,, .-.,7-.,,, Rc
0%d .-.,7-.,,, .-.,7-.,,, 0%c
Sfc 2..,,.,,,
* 2227 C
17-.-.,.,,, 2.21,.,,,
1.12,.,,,
2.7-,.,,,
2.27,.,,,
121.2,,.,,,
12.21,.,,,
1.+,,.,,,
Rd 17-.-.,.,,, 17-.-.,.,,, Rc
0%d 17-.-.,.,,, 17-.-.,.,,, 0%c
L
* 2221 C
-.7,,.,,,
1.12,.,,,
1-,..7,.,,,
7.21,.,,,
-.7,,.,,,
1.12,.,,,
+1
BAZELE CONTABILITATII
12.12,.,,,
+12.,,,
172.+,,.,,,
12.12,.,,,
Rd 17/.222.,,, 1+2.-.,.,,, Rc
0%d 17/.222.,,, 2,1.+7,.,,, 0%c
Sfc 21.721.,,,
* 222 C
+-.,,,.,,,
Rd - +-.,,,.,,, Rc
0%d - +-.,,,.,,, 0%c
Sfc +-.,,,.,,,
* 2-. C
Si +,.,,,.,,, +,.,,,.,,,
Rd - +,.,,,.,,, Rc
0%d +,.,,,.,,, +,.,,,.,,, 0%c
L
* 2.1 C
2+.7-,.,,, 2+.7-,.,,,
Rd 2+.7-,.,,, 2+.7-,.,,, Rc
0%d 2+.7-,.,,, 2+.7-,.,,, 0%c
++
L
* 271 C
/.,,,.,,,
Rd /.,,,.,,, - Rc
0%d /.,,,.,,, - 0%c
/.,,,.,,, Sfd
* 272 C
12.2,,.,,, Si
-.,,,.,,,
Rd - -.,,,.,,, Rc
0%d - 17.2,,.,,, 0%c
Sfc 17.2,,.,,,
* -121 C
11,.,,,.,,,
+,.,,,.,,,
1,.,,,.,,,
12.21,.,,,
2+.7-,.,,,
1-.27,.,,,
.,.,,,.,,,
2/.1,,.,,,
-+.-,,.,,,
/.+1-.,,,
2,,.,,,
1-+.2.,.,,,
//.,,,.,,,
2.2//.,,,
1,,
BAZELE CONTABILITATII
+2.,,,.,,,
+21.2,,.,,,
+,,.,,,
71.2,,.,,,
127.,,,.,,,
1-2..,,.,,,
7.12,.,,,
Rd 1.2-2.22,.,,, ..2.711.,,, Rc
0%d 1./.2.22,.,,, ..2.711.,,, 0%c
.++.7,2.,,, Sfd
* -1+1 C
//.,,,.,,, 1//.,,,.,,, Si
.,.,,,.,,,
Rd //.,,,.,,, .,.,,,.,,, Rc
0%d //.,,,.,,, 1+/.,,,.,,, 0%c
Sfc 1.,.,,,.,,,
* -1+1 C
2,,.,,,
2.2//.,,,
2,,.,,,
2.2//.,,,
Rd 2.1//.,,, 2.1//.,,, Rc
0%d 7.1//.,,, 2.1//.,,, 0%c
1,1
L
* -/11 C
Si /.,,,.,,,
+,.,,,.,,,
1-.27,.,,,
1-2..,,.,,,
+,.,,,.,,,
1-.27,.,,,
1-,.,,,.,,,
2.+7-.,,,
Rd 2-1.,7,.,,, 2-1.22-.,,, Rc
0%d 2.1.,7,.,,, 2-1.22-.,,, 0%c
2..2-.,,, Sfd
* -11 C
+,.,,,.,,,
1-.27,.,,,
1-2..,,.,,,
+,.,,,.,,,
1-.27,.,,,
1-2..,,.,,,
Rd 2-1.,7,.,,, 2-1.,7,.,,, Rc
0%d 2-1.,7,.,,, 2-1.,7,.,,, 0%c
L
1,2
BAZELE CONTABILITATII
* .,1 C
.-.,,.,,,
Rd .-.,,,.,,, - Rc
0%d .-.,,,.,,, - 0%c
.-.,,,.,,, Sfd
* .,2 C
/.,,,.,,,
+-.,,,.,,,
Rd 1,2.,,,.,,, - Rc
0%d 1,2.,,,.,,, - 0%c
1,2.,,,.,,, Sfd
* .,/ C
1.-,,.,,,
Rd 1.-,,.,,, - Rc
0%d 1.-,,.,,, - 0%c
1.-,,.,,, Sfd
* .,- C
1,/
/,.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
Rd 7,.,,,.,,, - Rc
0%d 7,.,,,.,,, - 0%c
7,.,,,.,,, Sfd
* .,7 C
.1,.,,,.,,,
.,.,,,.,,,
.1.,,,.,,,
Rd .,+.,,,.,,, - Rc
0%d .,+.,,,.,,, - 0%c
.,+.,,,.,,, Sfd
* .11 C
22.,,,.,,,
Rd 22.,,,.,,, - Rc
0%d 22.,,,.,,, - 0%c
22.,,,.,,, Sfd
* .12 C
/.,,,.,,,
1,2
BAZELE CONTABILITATII
2.1,,.,,,
Rd 7.1,,.,,, - Rc
0%d 7.1,,.,,, - 0%c
7.1,,.,,, Sfd
* .12 C
1,.,,,.,,,
Rd 1,.,,,.,,, - Rc
0%d 1,.,,,.,,, - 0%c
1,.,,,.,,, Sfd
* .21 C
1.121.,,,
Rd 1.121.,,, Rc
0%d 1.121.,,, - 0%c
1.121.,,, Sfd
* .22 C
/,.,,,.,,,
Rd /,.,,,.,,, - Rc
1,-
0%d /,.,,,.,,, - 0%c
/,.,,,.,,, Sfd
* .2/ C
2.-,,.,,,
Rd 2.-,,.,,, - Rc
0%d 2.-,,.,,, - 0%c
2.-,,.,,, Sfd
* .2. C
2,.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, - Rc
0%d 2,.,,,.,,, - 0%c
2,.,,,.,,, Sfd
* .27 C
/.+1-.,,,
Rd /.+1-.,,, - Rc
0%d /.+1-.,,, - 0%c
/.+1-.,,, Sfd
1,.
BAZELE CONTABILITATII
* .21 C
/,,.,,,.,,,
Rd /,,.,,,.,,, - Rc
0%d /,,.,,,.,,, - 0%c
/,,.,,,.,,, Sfd
* .2-1 C
...,,,.,,,
Rd ...,,,.,,, - Rc
0%d ...,,,.,,, - 0%c
...,,,.,,, Sfd
* .2-2 C
+.,,,.,,,
Rd +.,,,.,,, - Rc
0%d +.,,,.,,, - 0%c
+.,,,.,,, Sfd
1,7
* .2-/ C
21.,,,.,,,
Rd 21.,,,.,,, - Rc
0%d 21.,,,.,,, - 0%c
21.,,,.,,, Sfd
* .-1/ C
2,.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, - Rc
0%d 2,.,,,.,,, - 0%c
2,.,,,.,,, Sfd
* .71 C
-,,.,,,
1/.,,,.,,,
12.,,,.,,,
Rd 27.-,,.,,, - Rc
0%d 27.-,,.,,, - 0%c
27.-,,.,,, Sfd
1,1
BAZELE CONTABILITATII
* .111 C
+./.7.,,,
Rd +./.7.,,, - Rc
0%d +./.7.,,, - 0%c
+./.7.,,, Sfd
* 7,1 C
12.,,,.,,,
..,,,.,,,
Rd - 11.,,,.,,, Rc
0%d - 11.,,,.,,, 0%c
Sfc 11.,,,.,,,
* 7,. C
-.,,,.,,,
Rd - -.,,,.,,, Rc
0%d - -.,,,.,,, 0%c
Sfc -.,,,.,,,
* 7,7 C
1/.,,,.,,,
71,.,,,.,,,
1,+
71.,,,.,,,
Rd - 171.,,,.,,, Rc
0%d - 171.,,,.,,, 0%c
Sfc 171.,,,.,,,
* 711 C
1.,,,.,,,
2.,,,.,,,
1.2,,.,,,
1,,.,,,.,,,
1,.,,,.,,,
Rd 1,.1,,.,,, 72,.,,,.,,, Rc
0%d 1,.1,,.,,, 72,.,,,.,,, 0%c
Sfc 7,+.2,,.,,,
* 721 C
12.-,,.,,,
2-.,,,.,,,
Rd - -+.-,,.,,, Rc
0%d - -+.-,,.,,, 0%c
11,
BAZELE CONTABILITATII
Sfc -+.-,,.,,,
* 722 C
22,.,,,.,,,
17-.+,,.,,,
Rd - /+-.+,,.,,, Rc
0%d - /+-.+,,.,,, 0%c
Sfc /+-.+,,.,,,
* 7-1/ C
2-.,,,.,,,
Rd - 2-.-,,.,,, Rc
0%d - 2-.-,,.,,, 0%c
Sfc 2-.,,,.,,,
* /71-dif#ret C
7,.,,,.,,, .1.,,,.,,,
Rd 7,.,,,.,,, .1.,,,.,,, Rc
0%d 7,.,,,.,,, +.,,,.,,, 0%c
Sfc /+-.+,,.,,,
111
* ... C
2,,.,,,
2.2//.,,,
Rd 2.1//.,,, - Rc
0%d 2.1//.,,, - 0%c
2.1//.,,, Sfd
33. 3nventarierea generala a #atrimoniului
Se con%idera ca in urma inventarierii generale a #atrimoniului %-au con%tat urmatoarele&
1. Li#%a un a#arat de ma%ura" %al de intrare 1..,,,.,,, lei" amortizarea inregi%trata 2.,,,.,,, lei. Se im#uta
ge%tionarului la un #ret de im#utare de 2.,,,.,,, lei" 0:' 1+C.
2. Li#%a materii #rime in valoare de 1.,,,.,,, lei. S-a %tabilit ca li#%a nu %e incadreaza in normele legale de
#eri%abilitati.
/. )lu% materiale con%umabile in valoare de 1,,.,,, lei.
2. )lu% #rodu%e finite in valoare de 2,,.,,, lei.
-. Li#%a marfuri. Se im#uta ge%tionarului la #ret de vanzare cu amanuntul de 1.-27.,,, lei.
.. *in analiza #rovizioanelor rezulta&
a. #rovizionul #entru de#recierea marfurilor de 2.1,,.,,, lei trebuie anulat deoarece a fara obiect.
b. con%tituirea unui #rovizion #entru de#recierea #rodu%elor finite de 1.-,,.,,, lei.
7. ca urmare a unui letigiu cu un colaborator %e con%tituie un #rovizion #entru litigii de -,,.,,, lei.
112
BAZELE CONTABILITATII
1. *in analiza c4eltuielilor %i a veniturilor rezulta&
a. %uma de 2.2,,.,,, lei inregi%trata in contul 272 re#rezinta venituri ale lunii curente a%tfel&
- 1.,,,.,,, lei #entru lucrari %i %ervicii
- 1.2,,.,,, lei #entru %tudii %i cercetari
b. %uma de /,.,,,.,,, lei inregi%trata in contul .22 re#rezinta valoarea en#utezei te4nice #entru anul urmator.
333 3nregi%trarea in contabilitate a o#eratiunilor de re#artizare #rivind&
333.1. *iferenta de inventar;#lu%uri %i minu%uri<
* C
1a. C @ 21/
211/
.-1/
12.,,,.,,,
2.,,,.,,,
1..,,,.,,,
11/
1b. 2212 @ C
7-1/
2227
2./1,.,,,
2.,,,.,,,
/1,.,,,
2a. .,1 @ /,1 1.,,,.,,, 1.,,,.,,,
2b. ./- @ 2227 1+,.,,, 1+,.,,,
/. /,2 @ .,2 1,,.,,, 1,,.,,,
2a. /2- @ 711 2,,.,,, 2,,.,,,
2b. /21 @ 711
,.1D2,,.,,,@2,.,,,
2,.,,, 2,.,,,
-a. 2212 @ C
7-11
2227
1.-27.,,,
1./,,.,,,
227.,,,
-b. C @ /71
.,7
/71
2221
/71@;1.-27.,,,-22.7,,<D/,91,,
1.,,,.,,,
/,,.,,,
227.,,,
1.-27.,,,
112
BAZELE CONTABILITATII
-c. * 2227 C
/1,.,,,
1+,.,,,
227.,,,
Rd- 117.,,, Rc
2227 @ 222/
117.,,, 117.,,,
333.2. 'mortizarea imobilizarilor
)entru a#licatia con%ideraa" valoarea de inventar a imobilizarilor cor#orale coincide cu valoarea contabila
neta" #rin urmare nu mai %unt nece%are o#eratiunile de regularizare #rivind amortizarea.
)rin valoare contabila neta %e intelege valoarea de intrare mai #utin amortizarea %i #rovizioanele #entru
de#reciere cumulate.
333./. )rovizioane #entru de#reciere
* C
.a. /+7 @ 7112
'nulat #rovizioane
2.1,,.,,, 2.1,,.,,,
.b. .112 @ /+2 1.-,,.,,, 1.-,,.,,,

11-
333.2. )rovizioane #entru ri%curi %i c4eltuieli
* C
7. .112 @ 1-11 -,,.,,, -,,.,,,
333.-. *iferente de cur% valutar
*eoarece %ocietatea nu a efectuat o#eratiuni in valuta nu %unt nece%are o#eratiuni de regularizare #rivind
diferantele de cur% valutar.
333... *elimitarea in tim# a c4eltuielilor %i veniturilor
* C
1a. 272 @ C
7,2
7,-
2.2,,.,,, 1.,,,.,,,
1.2,,.,,,
1b. 271 @ .22 /,.,,,.,,, /,.,,,.,,,
333.7. 3nregi%trarea variatiei %tocurilor
3n a#licatia con%iderata contabilitatea %e realizeaza du#a metoda inventarului #ermanent" #rin urmare nu
%unt nece%are inregi%trarile #rivind variatia %tocurilor.
3:. *eterminarea rezultatului contabil #re%u#une intai e$tragerea 0-urilor conturilor de venituri %i c4eltuieli
utilizate in eta#ele anterioare %i a#oi cele din inregi%trarile de inc4idere a ace%tora.
3nc4iderea conturilor de c4etuieli %i venituri cu a5utorul contului 121;)rofit %i )ierdere<
11.
BAZELE CONTABILITATII
* C
+a. 121 @ C
.,1
.,2
.,/
.,-
.,7
.11
.12
.12
.21
.22
.2/
.2.
.27
.21
.2-
.-1/
...
.71
.111
1.217.22/.,,,
...,,,.,,,
1,/.+,,.,,,
1.-,,.,,,
7,.,,,.,,,
.1,.,,,.,,,
22.,,,.,,,
7.1,,.,,,
1,.,,,.,,,
1.121.,,,
-
2.-,,.,,,
2,.,,,.,,,
/.+1-.,,,
/,,.,,,.,,,
+..,,,.,,,
22.,,,.,,,
2.1//.,,,
27.-,,.,,,
+./.7.,,,
117
./-
.112
.112
3nc4iderea conturilor de c4eltuieli
1+,.,,,
-,,.,,,
1.-,,.,,,
+b. C @ 121
7,1
7,.
7,7
711
7,-
7,2
721
722
7-1/
7-11
7112
3nc4iderea conturilor de venituri
11.,,,.,,,
-.,,,.,,,
171.,,,.,,,
7,+.-.,.,,,
1.2,,.,,,
1.,,,.,,,
-+.-,,.,,,
/+-.+,,.,,,
27.,,,.,,,
1./,,.,,,
2.1,,.,,,
2.,+1.7.,.,,,
Rezultatul contabil @ %uma venituri A %uma c4eltuieli @ 2.,+1.7.,.,,,-1.271.22/.,,,
Rezultatul contabil @ .72.//7.,,,
111
BAZELE CONTABILITATII
:. determinarea #rofitului im#ozabil" a im#ozitului #e #rofit %i caracterizarea ace%tora= re#artizarea #rofitului.
*eoarece 117 are Sfd de 1-.,,,.,,, lei e%te con%iderata #ierdere fi%cala.
0otal venituri @ 2.,+1.7.,.,,,
0otal c4eltuieli @ 1.217.22/.,,,
*educere fi%cala @ -CD.72.//7.,,, @ //.71..1-,;-CD#rof ctb.<
C4eltuieli nedeductibile @ 1.,,,.,,,?1+,.,,, @ 1.1+,.,,,;2a.?2b.@333.1.<
Rezultatul fi%cal @ venituri realizate din orice %ur%a A c4letuieli cu %co#ul realizarii de venituri A venituri
neim#ozabile ? c4eltuieli nedeductibile A decuceri fi%cale A #ierdere fi%cala re#ortata
Rezultatul fi%cal @ 2.,+1.7.,.,,, A 1.217.22/.,,, A 1.1+,.,,, A /.71..1-,
Rezultatul fi%cal @ .21.11,.1-,;)rofit im#ozabil<
3m#ozitul #e #rofit @ 2-CD)rofitul im#ozabil @ 2-91,,D.12.11,.1-,@1.,.2-2.-/7
1,a. .+1 @ 221
3nregi%trat im#ozitului #e #rofit
1.,.2-2.-/7 1.,.2-2.-/7
1,b
.
121 @ .+1
3nc4iderea contului .+1
1.,.2-2.-/7 1.,.2-2.-/7
)rofitul net @ rez ctb A 3m# #e #rof @ .72.//7.,,,-1.,.2-2.-/7@-/1.112.2./
'ce%ta va fi re#artizat a%tfel&
//.71..1-,;deducere fi%cala< @ con%tituirea rezervelor legale
-/1.112.2./;#rofit net< A /.71..1-,;ded fi%cala< @ %e re#artizeaza in e$ercitiul urmator #entru a fi re#artizat #e
de%tinatii&
11+
* C
11. 12+ @ C
1,.1
117
-1/.112.2./
//.71..1-,
21,.1.7..1/
12a. 1+2 @ C
12+
2,-
2,1
2111
212
21/
212
2/1
2//
/,1
/,2
/2-
/21
/71
/71;*if#ret<
2111
2.7+2.+/1.2./
-1/.112.2./
12.-,,.,,,
-,.,,,.,,,
17.,,,.,,,
2,2.,,,.,,,
/-2.,,,.,,,
1.,.,,,.,,,
17-.+,,.,,,
2-.,,,.,,,
11.1,,.,,,
2,.1,,.,,,
1,1.2,,.,,,
1,.12,.,,,
112.,+/.,,,
+.,,,.,,,
7.12,.,,,
12,
BAZELE CONTABILITATII
2212
271
-121
-/11
3nc4iderea conturilor de activ
/.+27.,,,
//.,,,.,,,
.++.7,2.,,,
2..2-.,,,
12b
.
C @ 1+2
-1+1
1,12
1,-
117
121
1/1
1-11
21,-
21,1
2112
211/
2112
/71 'C
1.,.,,,.,,,
-,,.,,,.,,,
11/.,,,.,,,
2.-.1.7..1/
-1/.112.2./
--.,,,.,,,
-,,.,,,
/1./7-.,,,
..,,,.,,,
12.2-,.,,,
/-.7,,.,,,
1.-,,.,,,
212.121.,,,
2.7+2.+/1.2./
121
/+2
2,1
2,2
2,1
22.
227
222/
2221
221
222
272
1,.1
3nc4iderea conturilor de #a%iv
1.-,,.,,,
212.121.,,,
2,-.,,,.,,,
-.712.,,,
2..,,.,,,
1.2,,.,,,
111./,2.,,,
21.211.,,,
1.,.2-2.-/7
+-.,,,.,,,
1-.,,,.,,,
-1.71..--,
:33. 3ntocmirea balantei finale

*u#a %i%tematizarea inregi%trarilor core%#unzatoare o#eratiunilor de regularizare a diferentelor de inventar" a
celor #rivind im#ozitul#e #rofit %i re#artizarea #rofitului net" %ituatia conturilor;#t. cele care au %uferit
modificari" in Cartea 6are<" %e #rezinta a%tfel&
122
BAZELE CONTABILITATII
* .-1/ C
Sid 2,.,,,.,,,
2.,,,.,,,
Rd 22.,,,.,,, - Rc
0%d 22.,,,.,,, - 0%c
22.,,,.,,, Sfd
* 7-1/ C
2-.,,,.,,, Sfc
2.,,,.,,,
Rd - 27.,,,.,,, Rc
0%d - 27.,,,.,,, 0%c
Sfc 27.,,,.,,,
* .,1 C
Sid .-.,,,.,,,
1.,,,.,,,
Rd ...,,,.,,, - Rc
0%d ...,,,.,,, - 0%c
...,,,.,,, Sfd
12/
* ./- C
Sid 1+,.,,,
Rd 1+,.,,, - Rc
0%d 1+,.,,, - 0%c
1+,.,,, Sfd
* .,2 C
Sid 1,2.,,,.,,, 1,,.,,,
Rd 1,2.,,,.,,, 1,,.,,, Rc
0%d 1,2.,,,.,,, 1,,.,,, 0%c
1,/.+,,.,,, Sfd
* 7-11 C
1./,,.,,,
Rd - 1./,,.,,, Rc
0%d - 1./,,.,,, 0%c
Sfc 1./,,.,,,
122
BAZELE CONTABILITATII
* .,7 C
Sid .,+.,,,.,,,
1.,,,.,,,
Rd .1,.,,,.,,, - Rc
0%d .1,.,,,.,,, - 0%c
.1,.,,,.,,, Sfd
* 7112 C
2.1,,.,,,
Rd - 2.1,,.,,, Rc
0%d - 2.1,,.,,, 0%c
Sfc 2.1,,.,,,
* .112 C
Sid 1.-,,.,,,
Rd 1.-,,.,,, - Rc
0%d 1.-,,.,,, - 0%c
1.-,,.,,, Sfd
* .112 C
12-
Sid -,,.,,,
Rd -,,.,,, - Rc
0%d -,,.,,, - 0%c
-,,.,,, Sfd
* 7,2 C
1.,,,.,,,
Rd - 1.,,,.,,, Rc
0%d - 1.,,,.,,, 0%c
Sfc 1.,,,.,,,
* 7,- C
1.2,,.,,,
Rd - 1.2,,.,,, Rc
0%d - 1.2,,.,,, 0%c
Sfc 1.2,,.,,,
* 211/ C
Sid 2,.,,,.,,,
12.,,,.,,,
--.,,,.,,, Sic
-.,,,.,,,
12.
BAZELE CONTABILITATII
Rd -2.,,,.,,, -.,,,.,,, Rc
0%d -2.,,,.,,, .,.,,,.,,, 0%c
Sfc ..,,,.,,,
* 21/ C
Sid 2,,.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
.,.,,,.,,,
1..,,,.,,,
Rd /,.,,,.,,, 7..,,,.,,, Rc
0%d 2/,.,,,.,,, 7..,,,.,,, 0%c
/-2.,,,.,,, Sfd
* 2212 C
Sid 2./1,.,,,
1.-27.,,,
Rd /.+27.,,, - Rc
0%d /.+27.,,, - 0%c
/.+27.,,, Sfd
* 2227 C
Sid 17-.-.,.,,,
117.,,,
17-.-.,.,,,
/1,.,,,
127
227.,,,
1+,.,,,
Rd 17../77.,,, 17../77.,,, Rc
0%d 17../77.,,, 17../77.,,, 0%c
L
* /,1 C
Sid .-.,,,.,,,
2,.,,,.,,,
.-.2,,.,,,
1.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, ...2,,.,,, Rc
0%d 1-.,,,.,,, ...2,,.,,, 0%c
11.1,,.,,, Sfd
* /,2 C
Sid +-.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
1,,.,,,
1,2./,,.,,,
Rd /,.1,,.,,, 1,2./,,.,,, Rc
0%d 12-.1,,.,,, 1,2./,,.,,, 0%c
2,.1,,.,,, Sfd
121
BAZELE CONTABILITATII
* /2- C
Sid 2,.,,,.,,,
1,,.,,,.,,,
2,.,,,
712.,,,.,,,
Rd 1,,.2,,.,,, 712.,,,.,,, Rc
0%d 12,.2,,.,,, 712.,,,.,,, 0%c
1,1.2,,.,,, Sfd
* /21 C
Sid 2.,,,.,,,
1,.,,,.,,,
2,.,,,
71.2,,.,,,
Rd 1,,.2,,.,,, 71.2,,.,,, Rc
0%d 12,.2,,.,,, 71.2,,.,,, 0%c
1,.12,.,,, Sfd
* /71 'C C
2,1.,,,.,,,
/,,.,,,
+.,,,.,,, Sic
221.,,,.,,,
12+
Rd 2,1./,,.,,, 221.,,,.,,, Rc
0%d 2,1./,,.,,, 2/7.,,,.,,, 0%c
Sfc /-.7,,.,,,
* 2221 C
17/.222 .,,,
227.,,,
7.21,.,,, Sic
1+2.-.,.,,,
Rd 17/.21+.,,, 1+2.-.,.,,, Rc
0%d 17/.21+.,,, 2,1.+7,.,,, 0%c
Sfc 21.211.,,,
* 222/ C
11,.21-.,,,
117.,,,
Rd - 111./,2.,,, Rc
0%d - 111./,2.,,, 0%c
Sfc 111./,2.,,,
* /71 C
1/,
BAZELE CONTABILITATII
Sid 2..21,.,,,
1.17-.72,.,,,
1.,/..2+,.,,,
1.-27.,,,
Rd 1.17-.72,.,,, 1.,/1.,/7.,,, Rc
0%d 1.222.1/,.,,, 1.,/1.,/7.,,, 0%c
112.,+/.,,, Sfd
* .-1/ C
2,.,,,.,,,
2.,,,.,,,
22.,,,.,,,
Rd 22.,,,.,,, 22.,,,.,,, Rc
0%d 22.,,,.,,, 22.,,,.,,, 0%c
L
* 7-1/ C
27.,,,.,,, 2-.,,,.,,,
2.,,,.,,,
Rd 27.,,,.,,, 27.,,,.,,, Rc
0%d 27.,,,.,,, 27.,,,.,,, 0%c
L
* .,1 C
.-.,,,.,,, ...,,,.,,,
1/1
1.,,,.,,,
Rd ...,,,.,,, ...,,,.,,, Rc
0%d ...,,,.,,, ...,,,.,,, 0%c
* ./- C
1+,.,, 1+,.,,,
Rd 1+,.,,, 1+,.,,, Rc
0%d 1+,.,,, 1+,.,,, 0%c
L
* .,2 C
1,2.,,,.,,, 1,,.,,,
1,/.+,,.,,,
Rd 1,2.,,,.,,, 1,2.,,,.,,, Rc
0%d 1,2.,,,.,,, 1,2.,,,.,,, 0%c
L
* 711 C
1,.1,,.,,,
7,+.-.,.,,,
72,.,,,.,,,
2,,.,,,
2,.,,,
Rd 72,./.,.,,, 72,./.,.,,, Rc
0%d 72,./.,.,,, 72,./.,.,,, 0%c
1/2
BAZELE CONTABILITATII
L
* 7-11 C
1./,,.,,, 1./,,.,,,
Rd 1./,,.,,, 1./,,.,,, Rc
0%d 1./,,.,,, 1./,,.,,, 0%c
L
* .,7 C
.,+.,,,.,,,
1.,,,.,,,
.1,.,,,.,,,
Rd .1,.,,,.,,, .1,.,,,.,,, Rc
0%d .1,.,,,.,,, .1,.,,,.,,, 0%c
L
* /+7 C
2.1,,.,,, 2.1,,.,,, Sic
Rd 2.1,,.,,, - Rc
0%d 2.1,,.,,, 2.1,,.,,, 0%c
L
* 7112 C
1//
2.1,,.,,, 2.1,,.,,,
Rd 2.1,,.,,, 2.1,,.,,, Rc
0%d 2.1,,.,,, 2.1,,.,,, 0%c
L
* .112 C
1.-,,.,,, 1.-,,.,,,
Rd 1.-,,.,,, 1.-,,.,,, Rc
0%d 1.-,,.,,, 1.-,,.,,, 0%c
L
* .112 C
-,,.,,, -,,.,,,
Rd -,,.,,, -,,.,,, Rc
0%d -,,.,,, -,,.,,, 0%c
L
* 1-11 C
-,,.,,,
Rd - -,,.,,, Rc
0%d - -,,.,,, 0%c
Sfc -,,.,,,
* 272 C
1/2
BAZELE CONTABILITATII
2.2,,.,,, 12.2,,.,,,
-.,,,.,,,
Rd 2.2,,.,,, -.,,,.,,, Rc
0%d 2.2,,.,,, 17.2,,.,,, 0%c
Sfc 1-.,,,.,,,
* 7,2 C
1.,,,.,,, 1.,,,.,,,
Rd 1.,,,.,,, 1.,,,.,,, Rc
0%d 1.,,,.,,, 1.,,,.,,, 0%c
L
* 7,- C
1.2,,.,,, 1.2,,.,,,
Rd 1.2,,.,,, 1.2,,.,,, Rc
0%d 1.2,,.,,, 1.2,,.,,, 0%c
L
* 271 C
/.,,,.,,,
/,.,,,.,,,
Rd //.,,,.,,, - Rc
0%d //.,,,.,,, - 0%c
1/-
//.,,,.,,, Sfd
* .22 C
/,.,,,.,,, /,.,,,.,,,
Rd /,.,,,.,,, /,.,,,.,,, Rc
0%d /,.,,,.,,, /,.,,,.,,, 0%c
L
* .,/ C
1.-,,.,,, 1.-,,.,,,
Rd 1.-,,.,,, 1.-,,.,,, Rc
0%d 1.-,,.,,, 1.-,,.,,, 0%c
L
* .,- C
7,.,,,.,,, 7,.,,,.,,,
Rd 7,.,,,.,,, 7,.,,,.,,, Rc
0%d 7,.,,,.,,, 7,.,,,.,,, 0%c
L
* .11 C
22.,,,.,,, 22.,,,.,,,
Rd 22.,,,.,,, 22.,,,.,,, Rc
0%d 22.,,,.,,, 22.,,,.,,, 0%c
1/.
BAZELE CONTABILITATII
L
* .12 C
7.1,,.,,, 7.1,,.,,,
Rd 7.1,,.,,, 7.1,,.,,, Rc
0%d 7.1,,.,,, 7.1,,.,,, 0%c
L
* .12 C
1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,,
Rd 1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, Rc
0%d 1,.,,,.,,, 1,.,,,.,,, 0%c
L
* .21 C
1.121.,,, 1.121.,,,
Rd 1.121.,,, 1.121.,,, Rc
0%d 1.121.,,, 1.121.,,, 0%c
L
* .2/ C
2.-,,.,,, 2.-,,.,,,
Rd 2.-,,.,,, 2.-,,.,,, Rc
0%d 2.-,,.,,, 2.-,,.,,, 0%c
1/7
L
* .2. C
2,.,,,.,,, 2,.,,,.,,,
Rd 2,.,,,.,,, 2,.,,,.,,, Rc
0%d 2,.,,,.,,, 2,.,,,.,,, 0%c
L
* .27 C
/.+1-.,,, /.+1-.,,,
Rd /.+1-.,,, /.+1-.,,, Rc
0%d /.+1-.,,, /.+1-.,,, 0%c
L
* .21 C
/,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,,
Rd /,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,, Rc
0%d /,,.,,,.,,, /,,.,,,.,,, 0%c
L
* .2-1 C
...,,,.,,, ...,,,.,,,
Rd ...,,,.,,, ...,,,.,,, Rc
1/1
BAZELE CONTABILITATII
0%d ...,,,.,,, ...,,,.,,, 0%c
L
* .2-2 C
+.,,,.,,, +.,,,.,,,
Rd +.,,,.,,, +.,,,.,,, Rc
0%d +.,,,.,,, +.,,,.,,, 0%c
L
* .2-/ C
21.,,,.,,, 21.,,,.,,,
Rd 21.,,,.,,, 21.,,,.,,, Rc
0%d 21.,,,.,,, 21.,,,.,,, 0%c
L
* ... C
2.1//.,,, 2.1//.,,,
Rd 2.1//.,,, 2.1//.,,, Rc
0%d 2.1//.,,, 2.1//.,,, 0%c
L
* .71 C
27.-,,.,,, 27.-,,.,,,
1/+
Rd 27.-,,.,,, 27.-,,.,,, Rc
0%d 27.-,,.,,, 27.-,,.,,, 0%c
L
* .111 C
+./.7.,,, +./.7.,,,
Rd +./.7.,,, +./.7.,,, Rc
0%d +./.7.,,, +./.7.,,, 0%c
L
* 7,1 C
11.,,,.,,, 11.,,,.,,,
Rd 11.,,,.,,, 11.,,,.,,, Rc
0%d 11.,,,.,,, 11.,,,.,,, 0%c
L
* 7,. C
-.,,,.,,, -.,,,.,,,
Rd -.,,,.,,, -.,,,.,,, Rc
0%d -.,,,.,,, -.,,,.,,, 0%c
L
* 7,7 C
171.,,,.,,, 171.,,,.,,,
12,
BAZELE CONTABILITATII
Rd 171.,,,.,,, 171.,,,.,,, Rc
0%d 171.,,,.,,, 171.,,,.,,, 0%c
L
* 721 C
-+.-,,.,,, -+.-,,.,,,
Rd -+.-,,.,,, -+.-,,.,,, Rc
0%d -+.-,,.,,, -+.-,,.,,, 0%c
L
* 722 C
/+-.+,,.,,, /+-.+,,.,,,
Rd /+-.+,,.,,, /+-.+,,.,,, Rc
0%d /+-.+,,.,,, /+-.+,,.,,, 0%c
L
* 121 C
1.217.22/.,,,
1.,.2-2.-/7
2.,+1.7.,.,,,
Rd 1.-77.17-.-/7 2.,+1.7.,.,,, Rc
0%d -1/.112.2./ 2.,+1.7.,.,,, 0%c
Sfc -1/.112.2./
121

* .+1 C
1.,.2-2.-/7 1.,.2-2.-/7
Rd 1.,.2-2.-/7 1.,.2-2.-/7 Rc
0%d 1.,.2-2.-/7 1.,.2-2.-/7 0%c
L
* 221 C
1.,.2-2.-/7
Rd - 1.,.2-2.-/7 Rc
0%d - 1.,.2-2.-/7 0%c
Sfc 1.,.2-2.-/7

* 12+ C
-1/.112.2./
Rd - - Rc
0%d - - 0%c
-1/.112.2./ Sfd
122
BAZELE CONTABILITATII
* 1..1 C
2-.,,,.,,, Sic
//.71..1-,
Rd - //.71..1-, Rc
0%d - -1.71..1-, 0%c
Sfc -1.71..1-,
* 117 C
Sid 1-.,,,.,,, 21,.1.7..1/
Rd - 21,.1.7..1/ Rc
0%d 1-.,,,.,,, 21,.1.7..1/ 0%c
Sfc 2.-.1.7..1/
12/

Lucrarea nr. 1 STRUCTURI
PATRIMONIALE IN BILANT

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->