Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrare practică

La informatică

Tema : Elaborarea programelor de rezolvare a


ecuațiilor algebrice prin metoda bisecției şi a coardelor .

A elaborat
Elevul(a) clasei a ………
....................

Chișinău 20..
Scopul lucrarii:
1. Să separe toate rădăcinele reale ale ecuațiilor F(x)=0, unde y=F(x)
funcție real cu valori reale.

2. Să precizeze rădăcina obținută cu exactitate eps=0,00001, cu ajutorul


metodei bisecției și a coardelor.

3. Concluzia.

Ecuațiile: F1:=………………..
F2:=……………......

METODA BISECŢIEI
Una dintre cele mai simple metode de determinarea a unei soluţiei
a ecuaţiei f(x)=0 este metoda bisecţiei. Metoda presupune determinare
punctului de mijloc C al segmentului [a,b], apoi calculul valorii
f(c). Dăcă f(c)=0, atunci c este solutia exactă a ecuatiei. In caz
contrar , solutia este căutată pe unul dintre segmente [a,c] şi
[c,b].Ea va aparţine segmentul pentru care semnul funcţiei in
extremitaţi este diferit

F1:= …………..
Program bisectia;
uses crt;
var a,b,c:real;
i,n:integer;
function f(x:real):real;
begin f:=………………..;end;
begin
clrscr;
a:=0;b:=1;n:=8;
for i:=1 to n do
begin c:=(b+a)/2;
writeln(`i=`, i:3,`x=`, c:10:8,`f(x)=` , f(c):12:8);
if f(c)=0 then break
else if f(c)*f(a)>0 then a:=c else b:=c;
end;
end.

foaia neagră:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

F2:= …………………
Program P2;
Uses crt;
Var a,b,c:real;
i,n:integer;
function f(x:real):real;
begin f:=……………….;end;
begin
clrscr;
a:=0;b:=1;n:=2;
for i:=1 to ndo
begin c:=(b+a)/2;
writeln (`i=`, i:3,` x=` ,c:10:8,` f(x)=` ,f(c):12:8);
if f(c)=0 then break
else if f(c)*f(a)>0 then a:=c else b:=c;
end;
end.

foaia negră:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Metoda coardelor
Metoda coardelor constă in divizarea segmentului in părţi proporţionale,
proporţia fiind dată de punctul de intersecţie al coardei care uneşte
extremităţile segmentului cu axa Ox. Aceasta metoda presupune alegerea
in calitate de aproximare a soluţiei punctul determinat de interesecţia
dreptei ce trece prin punctele (a,f(a)) si (b,f(b)) cu axa Ox. Pentru realizarea
metodei se stabileşte extremitatea e a segmentului [a,b] prin care se va
duce o serie de coarde .Aceasta extremitate este determinată de condiţia :
f(e)*f”(e)>0.
Cealaltă extremitate a segmentului [a,b] se consideră aproximarea inițială
asoluţiei.

F1:= …………….

Program coardelor;
var a,b,c,e,x:real;
i,n:integer;
function f(x:real):real;
begin f:=………………..;end;
begin a:=1;b:= 5;n:= 10;
{determinarea extremitatii fixe e si a aproximarii initiale x0}
c:=a-(f(a))/(f(b)-f(a))*(b-a);
If f(c)*f(a)>0 then begin e:=b ; x:=a; end
Else begin e:=a; x:=b; end;
{calculul iterativ al solutiei}
For i:=1 to n do
begin x:= (x-f(x))/(f(e)-f(x))*(e-x);
writeln (x:10:8,` `,f(x):12:8);
end;
end.

foaia negră:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

F2:= ………………….

Program P3;
Var a,b,e,c,x: real ;
n,i :integer;

function f(x:real ):real;


begin f:=………………..;end;
begin a:=1;b:= 5;c:= 10;
{determinarea extremitatii fixe e si a aproximarii initiale x0}
c:=a-(f(a))/(f(b)-f(a))*(b-a);
If f(c)*f(a)>0 then begin e:=b ; x:=a; end
Else begin e:=a; x:=b; end;
{calculul iterativ al solutiei}
For i:=1 to n do
begin x:= (x-f(x))/(f(e)-f(x))*(e-x);
writeln (x:10:8,` `,f(x):12:8);
end; end.
foaia negră:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Concluzia:
În urma înfaptuirii acestei lucrări practice am analizat metoda
Bisecţiei şi metoda Coardelor folosind Turbo Pascal.Am studiat
modul de cautare şi afişare s fiecarei metode,observînd asemeneaşi
deosebirea acestora.Asemănarea constă în restrîngerea domeniului
de definiţie,astfel încit funcţia să aibă rădăcina în noul bomeniu de
definiţieşi rezultatele sunt aproximativ identice.
Faptul ca şirul aproximărilor succesive prin metoda Coardelor
converge către soluţia exactă implică următoarea concluzie:eroarea
soluţiei calculate va fi invers proporţională cunumarul de iteraţii
efectuate.
Metoda Bisecţiei este una dintre cele mai sinmple metode de
determinare a unei soluţii a ecuaţiei F(x)=0,ea pesupune
determinarea punctului de mujloc(c) alunui segment([a,b]), apoi
calculul valorii funcţiei în acest punct(F(c)).

S-ar putea să vă placă și