Sunteți pe pagina 1din 95

MYNUTE

•Mai mică, mai uşoară şi “compactă”


Reducere a numărului de
componente hidraulice

•Noi funcţii electronice pentru


îmbunătăţirea confortului şi a
performanţelor
Dezasamblare mai uşoară şi mai
rapidă (conexiuni ale ţevilor cu
mufe rapide)

•Afişaj nou, pentru citirea imediată


a temperaturii apei şi descrierea 1
codurilor de avarie.
MYNUTE

• Caracteristici generale
• Distribuitor Hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 2
MYNUTE

• Caracteristici generale
• Distribuitor Hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 3
MYNUTE

Gama

Combo
Combo Solo
Solo

24CAI/CSI
24CAI/CSI 28CAI/CSI
28CAI/CSI 24
24 RSI
RSI 24
24 RAI
RAI

Modulare
Continuă Gaz natural Aprindere
a flăcării GPL prin ionizare 4
Dimensiuni

24 kW
Înălţime 740 mm
Adâncime 328 mm
Lăţime 400 mm

28 kW
Înălţime 740 mm
Adâncime 328 mm
Lăţime 450 mm

5
Dimensiuni şi conexiuni hidraulice

24kw 28kw Modele turbo

6
Turbo 1.Supapă de siguranţă
2.Presostat apa
3.Vana cu3 cai electrică
4.Schimbător ACM in placi
5.Pompă
6.Aerisitor automat
7.Arzător
8.Electrod
9.Termostat supratemperatură
10.Sondă NTC primar
11.Ventilator
12.Presostat aer
13.Tub de silicon
14.Schimbător de caldura
primar
16.Transfomator inalta
17.Electrovalvă gaz
18.Sondă NTC ACM 7
19. Fluxostat ACM
Tiraj natural
1.Supapă de siguranţă
2.Presostat apa
3.Vana cu 3 cai electrică
4.Schimbător ACM in placi
5.Pompă
6Aerisitor automat
7.Arzător
8.Electrod
9.Termostat supratemperatură
10.Sondă NTC ÎC
11.Presostat gaze ardere
12.Schimbător primar căldură
13.Vas de expansiune
14.Generator la distanţă
15.Sondă ACM NTC
16.Electrovalvă gaz
17.Robinet flux ACM 8
Conectare la instalare
Placă suport

Şablon pre-instalare

A Retur încălzire
B Tur încălzire
C Robinet gaz
D Ieşire apă caldă sanitară 9
E Intrare apă rece sanitară, vană umplere cu trei căi
Dispunere interioara

10
Caracteristici tehnice

Model 24 RSI/CSI 28 CSI

Putere termică în focar maximă (kW) 26,3 31,0


Putere termică utilă maximă (kW) 24,0 28,0
Putere termică redusa in focar in mod incalzire (kW) 11,2 12,7
Putere termică utilă redusă in mod incalzire (kW) 9,4 10,5
Putere termică în focar redusă ACM (kW) 9,8 10,5
Putere termică utilă redusă ACM (kW) 8,2 8,7
Randament (%) 91,7 92,0
Putere electrică absorbită (W) 125 125
Alimentare electrică (V/Hz) 230 / 50 230 / 50
Protecţie electrică IPX5D IPX5D
11
Caracteristici tehnice

Mod ACM

24CAI/CSI
28CAI/CSI
Presiune maximă apă (bar) 6 6
Presiune minimă apă (bar) 0,15 0,15
Debit minim ACM (l/min) 2 2
Gama de temperaturi ACM (°C) 37-60 37-60
Debit ACM cu ∆ T 25° (l/min) 13,8 16,1
Debit ACM cu ∆ T 30° (l/min) 11,5 13,4
Debit ACM cu ∆ T 35° (l/min) 9,7 11,5
12
Caracteristici tehnice

Mod incalzire

28CAI/CSI
24RSI/RAI/CSI
Presiune maximă apă (bar) 3
Presiune minimă de lucru (bar) 0,25-0,45
Gama de temperaturi circuit primar (°C) 40-80
Disponibil rezistente reziduale (mbar) 380
la un debit de apă de (l/h) 800

13
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grup de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare
14
A Intrare ACM Schema hidraulică
B Ieşire ACM
C Tur circuit primar
D Retur circuit primar
1 Presostat apă
2 By-pass circuit primar
3 Vana cu 3 cai electrică
4 Supapă siguranţă
5 Motor vana cu 3 cai
6 Pompă
7 Vas de expansiune
8 Termostat supratemperatură
9 Schimbător primar căldură
10 Arzător
11 Schimbător ACM in placi
12 Sondă NTC ACM
13 Supapa de sens
14 Limitator debit ACM 15
Presostat apă

În cazul lipsei de apă


Siguranţa este dată de
un presostat.
PORNIT 0.25 - 0.45
bar la încărcarea
circuitului
OPRIT 0.2 - 0.1 bar
în cazul unei scurgeri
de apă
Supapa de
siguranţă Pentru a goli apa din
boiler, deschideţi acest
robinet
16
Presostat apă

Nu există presiune
în sistem/boiler

Conexiune existentă
între 1 şi 2

17
Presostat apă

Există presiune
corectă în
sistem/boiler

Conexiune existentă
între 1 şi 3

Vă rugăm să remarcati că presostatul de apă este în permanenţă în


poziţia “închis” când sistemul / boilerul are presiunea de apă corectă
18
Supapa de siguranţă

Supapa de
siguranţă pentru
evitarea
suprapresiunilor
în circuitul primar

19
Fluxostat ACM

Boilerul funcţionează în
modul ACM cu un debit
minim de 2 l/min

1
1
Filtrul de apă

20
Fluxostat ACM

Plutitorul 1 este făcut din


teflon, cu partea
superioară metalică. 2
Fără debit de apă, plutitorul
este în poziţia inferioară,
şi contactul electric este
deschis. 3

21
Fluxostat ACM

Dacă există flux de


3 apă, 1 plutitorul
trece în poziţia
superioară,
1 închizând contactul
Flux electric. 3
apă

22
POMPA

Aerisitor automat

Conexiunea catre
vasul de expansiune

23
rezistenta reziduală (mbar) Disponibil pompa

Debit (l/h) 24
Distribuitor hidraulic

Supapă by-pass

Supapă de golire a boilerului

25
Vana cu 3 cai electrică

Motorul electric al vanei cu 3 cai comuta


circuitul hidraulic în funcţie de cererea de
căldură

26
Motor electric vana cu 3 cai

In repaus boilerul este în mod ACM şi contactul releului plăcii electronice


este închis, motorul vanei cu trei căi este alimentat, şi prin intermediul
axului cu came închide contactul comutatorului, oprind alimentarea
motorului şi deschizand astfel circuitul de incalzire.
Dacă nu există cerere de căldură, supapa electrică este în poziţia ACM.

27
Vana cu 3 cai electrică

Diagrama
electrică

28
ACM NTC
B
A. Supapa antiretur
B. NTC acm

A
29
Caracteristica NTC

10 k - NTC: 10kΩ -25°C

30
SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ ACM
Există două circuite separate care funcţionează în contra-curent,
fabricate din plăci de inox.
A. Circuitul de incalzire, apă caldă venită de la schimbătorul de
căldură primar.
B. Circuitul ACM.

B1 A2 B2
A1- intrare primar A1B1 A2 B2
A1
A2- iesire primar
B1- intrare ACM
B2- iesire ACM

31
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare
32
SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ
Schimbător primar de căldură din cupru, produs de
RIELLO, dotat cu mufe rapide pentru conectarea circuitului
primar.
Sondă NTC circuit primar şi termostat de
supratemperatură montate direct pe schimbătorul de
căldură.

33
NTC Circuit primar si Termostat
supratemperatura
A= Sonda NTC
de încălzire,
plasată pe A
schimbătorul de
căldură B

B= Noul
termostat de
supratemperatură
cu rearmare
automata

Clemele de blocare pentru conexiunile


conductelor circuitului primar 34
VENTILATOR

Venturi

Aspira aer din exterior pentru ardere şi elimină gazele de


ardere 35
PRESOSTAT GAZE ARDERE
Presostatul de aer verifică funcţionarea corectă a ventilatorului şi
evacuarea corectă a gazelor de ardere.

Tubul Venturi generează


presiune negativă.

Tubul Venturi detectează presiunea negativă generată de viteza


evacuării. Această presiune negativă este transferată către
presostatul gazelor de ardere care, prin intermediul unui contact
electric permite declanşarea procedurii de aprindere.
36
SEMNALE EVACUARE:
ŢEAVA VENTURI ŞI ŢEAVA PITOT

- +

Venturi
Pitot 37
ARZĂTORUL
Aprinderea şi detectarea flăcării este
efetuata de către un singur electrod

38
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 39
Funcţii electronice
• Modulare continuă a flăcării, în mod de lucru incalzire şi ACM, cu ajutorul a două
sonde NTC (primar pe schimbătorul de căldură, sondă ACM pe conducta de iesire).
• Post-circulaţie a pompei în modul incalzire.
•Post-ventilaţie în modul de lucru ACM.
• Control vană electrică 3 cai.
• Control ventilator cu verificare a poziţiei OPRIT şi apoi a poziţiei PORNIT a
contactului presostatului de gaze de ardere.
• Fluxostat ACM cu contact închis în caz de cerere de apa calda.
• Aprindere şi control al flăcării de către un singur electrod.
• Temporizator în modul de funcţionare incalzire
• Funcţie SARA în modul de funcţionare incalzire
• Selectare a temperaturilor ACM şi incalzire prin intermediul potenţiometrelor.
• Selectare a modului de funcţionare prin intermediul potenţiometrului.
• Semnalizare prin intermediul unui LED bicolor
40
• Selectare a puterii maxime şi minime prin intermediul potenţiometrului.
Funcţionare incalzire
• După aprindere, boilerul funcţionează timp de 30 de secunde la
minim, apoi timp de 15 minute la 75% din puterea maximă.
• Dacă în decursul acestor 15 minute sistemul necesită mai puţină
putere, boilerul modulează.
• Dacă după 15 minute sistemul necesită mai multă putere, boilerul
funcţionează la putere maximă.
Presiune gaz (mbar)

41
Timp (min)
Funcţionare
incalzire
Cerere incalzire:
Boilerul porneşte când:
Contactul termostatului din cameră este închis şi
Temperatura detectată a apei < temperatura stabilită a apei -5° C
Boilerul se opreşte când:
Contactul termostatului din cameră este deschis sau
Temperatura detectată a apei > temperatura stabilită a apei +5° C
Şi reporneşte când:
Temperatura detectată a apei < temperatura stabilită a apei -5° C

Repornirile boilerului au loc numai după o temporizare de 3 minute. Boilerul


lucrează la puterea minimă timp de 2 minute, apoi lucrează la 75% din
puterea maximă şi modulează când:
Temperatura ÎC detectată a apei = temperatura ÎC stabilită a apei42
Sistemul de reglare automată a temperaturii din cameră
Funcţia S.A.R.A.

2
Sectorul
Sectorul automat
automat
În sectorul automat,
55°C 65°C temperatura
circuitului primar
Sectorul
Sectorul de Sectorul
Sectorul de
temperatură
de
temperatură
de creşte automat pe
temperatură temperatură
scăzută
scăzută ridicată
ridicată masura timpului de
1 3 funcţionare
45°C 85°C

43
Ciclu
Ciclu normal
normal de
de
1 Între
Între 40
40 şi
şi 54°C
54°C funcţionare
funcţionare

Ciclu
Ciclu normal
normal de
de
3 Între
Între 66
66 şi
şi 80°C
80°C funcţionare
funcţionare
Când:
Temperatura detectată a apei = temperatura stabilită a apei

boilerul începe să moduleze.


• Boilerul se opreşte când:
Temperatura detectată a apei > temperatura stabilită a apei +5° C
• Şi reporneşte după 3 minute dacă:
Temperatura detectată a apei < temperatura stabilită a apei -5° C
apoi funcţionează timp de 2 minute la capacitatea minimă înainte de
44
pornirea modulării
Funcţia S.A.R.A.

Dacă temperatura setata a apei este în sectorul al doilea (sectorul automat), o


funcţie automată este activată; această funcţie reglează automat temperatura
apei pentru a scurta durata livrarii de căldură.
În timpul unei cereri de căldură, când temperatura măsurată a apei ajunge la
temperatura stabilită a apei (stabilită prin intermediul potenţiometrului
poziţionat pe panoul frontal), porneşte o temporizare de 20 de minute. La
sfârşitul acestei perioade de temporizare, punctul stabilit va creşte cu 5°C.
Dacă noul punct stabilit este atins de către temperatura măsurată, o nouă
temporizare de 20 de minute începe. La sfârşitul acestei temporizări, punctul
stabilit va fi crescut cu încă 5°C.
Acest ultim punct stabilit va fi activ până la sfârşitul cererii de căldură.
O deschidere a contactului termostatului din cameră întrerupe ciclul, care va
reporni de la punctul stabilit iniţial (prin potenţiometru).

45
2 Între
Între 55
55 şi
şi 65°C
65°C ciclul
ciclul auto-reglabil
auto-reglabil

Cu contactul termostatului din cameră închis când:


Temperatura detectată a apei = Temperatura stabilită a apei
TIMPUL DE PORNIRE începe:
• după 20 de minute, punctul de temperatură stabilită creşte cu 5°;
apoi, dacă temperatura detectată a apei = temperatura stabilită a apei
TIMPUL DE PORNIRE reîncepe:
• după 20 de minute, punctul de temperatură stabilită creşte cu încă 5°;
acum acest punct stabilit este activ până la sfârşitul cererii de căldură

O deschidere a contactului termostatului din cameră întrerupe ciclul, care va


reporni de la punctul stabilit iniţial.

46
Exemplu de auto-reglare (°T stabilită =56°C)


°C
R.T.
80
PORNIT
75
70
65
60
55
50 Primul punct Al doilea
45 Primul punct stabilit în punct stabilit
40 stabilit creştere în creştere
0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 min.

Boilerul pre-setat în al doilea sector 47


LOGICA FUNCŢIONĂRII

Cerere incalzire

• Contactul termostatului din cameră închis


• Vana cu trei căi comută
• Pompa este activată
• Verificarea contactelor presostatului (închis)
• Verificare măsurare – temperatura selectată

• Verificarea contactelor presostatului gazelor de ardere (deschis)


• Ventilatorul este activat
• Verificarea contactelor presostatului gazelor de ardere (închis)
• Bobinele electrovalvei de gaz sunt activate
• Scânteie
• Arzătorul se aprinde (aprindere lenta)
• Detectarea flăcării
48
• Funcţionare corespunzătoare regimului termic cerut
Funcţionarea în mod ACM

Cerere ACM

În cazul în care contactul fluxostatului ACM se închide


şi temperatura ACM măsurată este mai mică sau egală
cu valoarea stabilită + 4° C, boilerul se aprinde.

Dacă temperatura măsurată ACM ajunge la valoarea


stabilită + 5° C, arzătorul se stinge şi pompa porneşte.

Boilerul se reaprinde când temperatura măsurată atinge


valoarea stabilită + 4° C.

49
LOGICA FUNCŢIONALĂ

Cerere ACM

• Contactele fluxostatului se închid


• Verificarea temperaturii măsurate – selectate
• Vana cu trei căi comută (dacă deja funcţionează în modul incalzire)
• Pompa este activată
• Verificarea contactelor presostatului apa(închis)
• Verificarea contactelor presostatului gazelor de ardere (deschis)
• Ventilatorul este activat
• Verificarea contactelor presostatului gazelor de ardere (închis)
• Bobinele electrovalvei pentru gaz sunt activate
• Scânteie
• Arzătorul se aprinde (aprindere lenta)
• Detectarea flăcării
• Funcţionare corespunzătoare regimului termic cerut 50
Erori
• Termostatul de supratemperatură deschis: Arzătorul OPRIT,
post-circulaţie pompă. Următoarea cerere de căldură este ignorată.
Funcţia anti-îngheţ activă numai pentru pompă.

• Presostatul de apă deschis: Arzătorul OPRIT, pompa PORNITĂ,


dacă în decursul următoarelor 10 minute contactul este închis,
boilerul va funcţiona. Altfel pompa va fi OPRITĂ şi următoarea
cerere de căldură va fi ignorată.

• Presostatul pentru gazele de ardere închis / deschis: Arzătorul


OPRIT, ventilatorul PORNIT, dacă în decursul următoarelor 10
minute contactul va închide / deschide boilerul, secvenţa de
aprindere va funcţiona, altfel ventilatorul va fi OPRIT şi
următoarea cerere de căldură va fi ignorată.

• NTC primar: Următoarea aprindere va fi ignorată.


51
• Blocare control flacara: Următoarea aprindere va fi ignorată.
PANOUL FRONTAL

Selectorul principal LED Afişaj


temperatură
sau blocaj

Potenţiometru Potenţiometru
Cadran presiune ACM incalzire
52
Cadran presiune

Presiune apă ridicată

Presiune apă recomandată

Presiune apă scăzută

53
Potenţiometru ACM

Plajă 37 - 60 °C (± 2°C)

Temperatură Temperatură ridicată


scăzută

54
Potenţiometru
incalzire
Plajă 40 - 80 °C (± 3°C)

S.A.R.A.

Temperatură Temperatură ridicată


scăzută

55
Selector principal

Mod Mod ACM


incalzire

OPRIT - Reset 56
PLĂCI ELECTRONICE
Noul sistem electronic se numeşte CP04, şi este compus din placa
electronică de bază CP04XX şi de placa electronică de aprindere /
control ACF01XX

57
CP04 ACF01
PLĂCI ELECTRONICE şi conexiuni
electrice

58
Transformator inalta
tensiune

Generator de înaltă tensiune montat la


distanţă pe cadru pentru scăderea
interferenţelor radio. 59
AFIŞAJUL DE DIAGNOSTIC
Verificarea stării boilerului pe baza culorilor LED-ului

STAREA BOILERULUI
verde în diverse combinaţii de clipire

Diverse stări ale funcţionării normale a boilerului

galben în diverse combinaţii de clipireFuncţii speciale sau anomalii care nu compromit
funcţionarea boilerului, necesitând însă
intervenţie de service

roşu numai continuuEste necesară intervenţie Service
60
LED
Clipire 1 APRINS 5 STINS
Boiler OPRIT, dar alimentat cu energie electrică. Boilerul este în mod stand-by
Clipire 0.5 APRINS 0.5 STINS, blocaj temporar (fără flacără)
Presostatele de apă şi gaze de ardere în fază de tranziţie
Aşteptare a aprindere
Clipire 0.125 APRINS 0.125 STINS
Intrare în funcţiunea de sector automat ÎC
Continuu - flacără

Continuu, Blocaj de siguranţă


Blocarea flăcării
Intervenţia termostatului de supratemperatură
Presostatele de apă şi gaze de ardere după faza de tranziţie
ÎC NTC
Clipire 50 % - Funcţia de curăţire a coşului de evacuare
Continuu
Anomalie ACM NTC (doar dacă boilerul este în stand-by)
În cazul unei anomalii ACM NTC, boilerul funcţionează în continuare.
61
Reglarea temperaturii ACM se face prin corelarea valoarii NTCprimar
Interfaţa digitală

Temperatura apei este afişată în continuu:

 Temperatura tur instalatie: în modul de funcţionare incalzire

 Ieşire apă sanitară: în modul de funcţionare ACM

62
În cazul unei intervenţii de siguranţă, este afişat codul de eroare:
•01. Placa electronică de aprindere si control este blocată, pompa şi ventilatorul (turbo)
lucrează timp de 2’. Vana cu trei căi în poziţia incalzire doar când contactul termostatului din
cameră este închis.
•02. Intervenţie a termostatului de supratemperatură, pompa lucrează timp de 2’ şi vana cu
trei căi în poziţia incalzire doar când contactul termostatului din cameră este închis.
•03. Intervenţie a termostatului pentru gazele de ardere sau presostatul diferenţial (turbo),
pompa şi ventilatorul (turbo) lucrează timp de 10’.
•04. Contactul Presostatului de apa nu este închis, pompa lucrează timp de 10’ în cazul unei
cereri de căldură.
•05. Legătura cu telecomanda este întreruptă.
•06. Sonda NTC ACM este întreruptă sau scurtcircuitată, pompa şi ventilatorul (turbo) se
opresc.
•07. Sonda NTC primar este întreruptă sau scurtcircuitată, pompa şi ventilatorul (turbo) se
opresc.
Cand bioilerul este in pozitie off afisajul indica -- 63
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 64
PROTECŢIA ANTI-ÎNGHEŢ

Funcţia anti-îngheţ este


controlată electronic de
sondele NTC de pe circuitele
de incalzire şi ACM.
Funcţia este operaţională şi în
modul OPRIT.
Funcţia este activă atat în
modul incalzire cat si in modul
şi ACM.

65
CICLUL DE PROTECŢIE ANTI-ÎNGHEŢ IN
Temp circuit
Temp circuit MOD INCALZIRE
primar
primar
<< 55 °° CC

Pompa porneşte
Pompa porneşte şişi
arzătorul funcţionează
arzătorul funcţionează Temperatura
Temperatura Arzătorul se
se
Arzătorul
lala presiune
presiune minimă
minimă aa primar
primar opreşte
gazului, înîn modul
modul opreşte
gazului,
incalzire
>> 35°
35° CC
incalzire

Circulare aa
Circulare
Finalul ciclului
Finalul ciclului pompei timp
pompei timp
de 30”
de 30”

66
CICLUL DE PROTECŢIE ANTI-ÎNGHEŢ ACM
Temperatura
Temperatura
ACM
ACM
<< 55 °° CC

Pompa porneşte
Pompa porneşte şişi
arzătorul funcţionează
arzătorul funcţionează Temperatur
Temperatur Arzătorul se
Arzătorul se
lala presiune
presiune minimă
minimă dede
aa primar
primar opreşte
gaz înîn modul
gaz modul ACM
ACM opreşte
>> 55°
55° CC

Circulare aa
Circulare
Finalul ciclului
Finalul ciclului pompei timp
pompei timp
de 30”
de 30”

67
CICLU ANTI-BLOCARE

Ciclul anti-blocare al vanei cu trei căi şi al pompei

Boiler în mod incalzire: După 24 de ore de la ultima cerere de


căldură, pompa este pornită pentru 30”, vana cu trei căi
comută din modul ACM în modul incalzire, şi apoi din nou în
modul ACM.
Boiler în mod ACM sau OPRIT: După 19 ore de neutilizare,
vana cu trei căi comută în modul incalzire, şi apoi înapoi în
modul ACM; apoi pompa este pornită timp de 1’.

68
POST-CIRCULAŢIA POMPEI ŞI A VENTILATORULUI

Boilerul este în stand-by în modul incalzire


Pompa lucrează pentru 30” la sfârşitul unei cereri de
incalzire sau ACM.
Dacă temperatura din schimbatorul principal
depăşeşte 78°C, vana electrică comută în modul
incalzire şi pompa porneşte până când temperatura
scade la 75°C

Boilerul este în stand-by în modul OPRIT/incalzire/


ACM
Dacă alarma presostatului de apa este activă şi
temperatura din schimbator depăşeşte 78°C,
ventilatorul porneşte până când temperatura scade la 69
75°C
FUNCŢIA DE CURĂŢARE A COŞULUI
Pentru a accede la funcţia de curăţare a coşului, scoateţi butonul
selectorului principal utilizând un patent; apoi rotiţi butonul complet în
sensul acelor de ceasornic.
Boilerul va funcţiona la maxim în modul incalzire, pentru a permite
tehnicienilor să verifice parametrii de ardere.
Această funcţie poate fi activată doar dacă nu este prezentă nici o
cerere de căldură.

Punctul de test al
gazului de ardere

70
Configurarea plăcii electronice
• JUMPER JP1, selecţie numai incalzire
dacă este introdus, boilerul lucrează în mod “doar ÎC”
dacă nu este introdus, boilerul lucrează în mod combo (setare din fabrică)
• JUMPER JP2, temporizări (în mod incalzire)
dacă este inserat, şterge temporizarea de 15 minute la puterea redusă de 75% din
puterea maximă
dacă este inserat, şterge cele 3 minute de OPRIT, şi cele 2 minute la minim
• JUMPER JP3, selecţie gaz NAT GPL
dacă este introdus, se activează parametrii GPL
dacă nu este inserat, se activează parametri gaz NAT
• JUMPER JP4, nu este introdus (setare din fabrică)
•P5, Potenţiometru, pentru a permite reducerea puterii maxime de încălzire
•P4, Potenţiometru, pentru a permite creşterea puterii minime de încălzire; numai pentru
modelele turbo

71
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionarea
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 72
ELECTROVALVA de GAZ
A. Punctul de testare a
presiunii de gaz din reţea
B. Punctul de testare a B
presiunii de gaz de la
arzător
1. Şurub pentru reglarea 1
presiunii minime
2. Piuliţa pentru reglarea
presiunii maxime
2

A
73
Reglajele presiunii gazului
Presiunea maximă şi minimă a gazului

1. Conectaţi manometrul la punctul de testare a presiunii gazului (B)

Punctul de testare al
presiunii arzătorului

74
Reglarea presiunii gazului
Presiunea maximă şi minimă a gazului

2. Deconectaţi tubul de silicon de compensare

3. Îndepărtaţi capacul de plastic (C) de pe cartuşul


modulatorului

Capac de plastic

75
Reglarea presiunii gazului
Presiunea maximă şi minimă a gazului
4. În modul incalzire, deschideţi robinetul de apă caldă la maxim, cu
selectorul ACM comutat pe temperatura maximă
5. Cu o cheie de 10 mm rotiţi piuliţa (2) pentru a regla valoarea maximă a
presiunii gazului
6. Deconectaţi un fir de la bobina electrovalvei de gaz şi rotiţi şurubul (1)
pentru a regla valoarea presiunii minime a presiunii gazului pentru arzător
7. Conectaţi firul la bobină, capacul de plastic şi ţeava de compensare

Piuliţă

Şurub

76
Reglarea presiunii gazului
Presiunea minimă ÎC a gazului

1. Deschideţi capacul butoanelor


2. Setaţi temperatura incalzire maximă
3. Conectaţi boilerul la reţeaua electrică
4. Generaţi o cerere de căldură
5. La sfarsitul fazei de aprindere lenta este posibil (în răstimpul a 30 de
secunde) sa se regleze presiunea minimă pentru incalzire a gazului prin
intermediul potenţiometrul P4.

Butonul
selectorului P4
principal

77
Aprindere lenta
Aprinderea şi
detectarea flăcării au
loc prin intermediul unui
singur electrod
poziţionat în centrul
arzătorului. Mai întâi
Presiune gaz (mbar)

aprinde flacăra, apoi


detectează prezenţa
flăcării.

Timp (sec)
78
Conversia gazului

Conversie gaz natural - GPL

Pentru conversia gazului,


procedaţi după cum urmează:
• Demontaţi arzătorul

79
Conversia gazului
BOILER Gaz G20 LPG

• Înlocuiţi injectoarele 24cai/rai R01005225 R01005217

• Introduceţi Jumper-ul JP3 pe placa de 28cai R01005225 R01005217


circuite în cazul conversiei gaz natural – GPL,
scoateţi-l în cazul conversiei GPL – gaz natural 24csi/rsi R01005225 R01005297
• Efectuaţi reglajul în funcţie de gaz, conform
tabelului 28csi R01005225 R01005297

JP3 În cazul boilerelor 24 şi 28 Turbo,


pentru GPL introduceţi flansa,
conform imaginii

80
Presiunea de gaz la arzător

81
Conversia gazului
Nu este necesară îndepărtarea capacului de protecţie a panoului
de control pentru a avea acces la conexiunile jumperilor.
Doar îndepărtaţi capacele negre, ca în imagine.

82
• Caracteristici generale
• Distribuitor hidraulic
• Grupul de combustie
• Funcţionare
• Funcţii speciale
• Reglare
• Instalare 83
Caseta electronică

Capac pentru
conexiunile
electrice

84
Conexiuni electrice
Domino cu 9 poli pentru conexiuni electrice

Siguranţă

85
Conexiuni electrice

Poziţia de conectare a Termostat

termostatului de cameră
cameră

86
Conexiuni electrice

Conexiune termostat cameră

Siguranţă 2 AF

Conectaţi termostatul de cameră conform ME1.


Dimensionaţi contactele termostatului de cameră pentru 24 Volţi.
87
24CAI/RAI
Coşul de evacuare a
gazelor de ardere
Pentru modelele cu
cameră de ardere
deschisă, 24 kw Ø este
de 130mm.

28CAI

Pentru modelele cu
cameră de ardere
deschisă, 28 kw Ø este
de 140mm. 88
Conexiunea pentru sistemul concentric de
evacuare a gazelor de ardere

M: Conexiunea de aer pentru


sistemul cu evacuare dublă
L: Inelul sistemului de evacuare

89
Conexiunea pentru sistemul cu evacuare dublă

M: Conexiunea de aer pentru sistemul


cu evacuare dublă
L: Inelul sistemului de evacuare
N: Conexiunea sistemului de evacuare

90
Conexiuni de evacuare

91
Lungimi conducte evacuare 24 kW
Orizontal coaxial

Lungime conductă evacuare (m) Ø Inel (mm)

Până la 0,85 42
între 0,85 şi 2,00 44
între 2,00 şi 3,00 46
între 3,00 şi 4,25 /

Sistem dublu (conducte gemene)

Lungime conductă evacuare (m) Ø Inel (mm)

Până la 3,5+3,5 42
între 3,5+3,5 şi 9,5+9,5 44
între 9,5+9,5 şi 14+14 46
între 14+14 şi 20+20 /
92
Lungimi conducte evacuare 24 kW
Remarci

În cazul instalării cu conducte gemene, lungimea


maximă a fiecărei conducte nu trebuie să depăşească
25 m.

Pentru fiecare curbă de 45° inserată, se scad 0,5 m şi


pentru fiecare curbă de 90° inserată se scad 0,8 m din
lungimea maximă.

93
Lungimi conducte evacuare 24 kW
Orizontal coaxial

Lungime conductă evacuare (m) Ø Inel (mm)

Până la 0,85 45
între 0,85 şi 1,70 47
între 1,70 şi 2,70 49
între 2,70 şi 3,40 /
Sistem dublu (conducte gemene)

Lungime conductă evacuare (m) Ø Inel (mm)

Până la 3,0+3,0 45
între 3,0+3,0 şi 7,0+7,0 47
între 7,0+7,0 şi 11,5+11,5 49
între 11,5+11,5 şi 14,5+14,5 /
94
Lungimi conducte evacuare 28 kW
Remarci

În cazul instalării cu conducte gemene, lungimea


maximă a fiecărei conducte nu trebuie să depăşească
18 m.

Pentru fiecare curbă de 45° inserată, se scad 0,5 m şi


pentru fiecare curbă de 90° inserată se scad 0,8 m din
lungimea maximă.

95