Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Matematică

Master, I MD & II DM

TEORIA CATEGORIILOR
Conţinutul cursului

1 Obiecte. Morfisme
- definiţia noţiunii de categorie; obiectele şi morfismele unei categorii; ţinta
şi sursa unui morfism.
- exemple: categoria mulţimilor, categoria mulţimilor finite, categoria mulţi-
milor punctate, categoria grupurilor, categoria inelelor, categoria ine-
lelor comutative cu unitate, categoria spaţiilor topologice, categoria
spaţiilor topologice punctate, categoria asociată unei mulţimi ordo-
nate, categoria morfismelor unei categorii, monoidul, categorii Yoneda
(categoria morfismelor cu sursa / ţinta fixată), etc.
- categorii mici; categorii concrete
- dualitate
- obiecte remarcabile: obiecte iniţiale, obiecte finale
- monomorfisme, epimorfisme, bimorfisme
- morfieme retractabile, morfisme secţionabile, izomorfisme
- legături ı̂ntre diverse clase de morfisme; categorii balansate

2 Functori Transformări naturale


- definiţia noţiunii de functor; functori covarianţi şi functori contravarianţi;
exemple
- clase speciale de functori
- transformări naturale
- functorii Yoneda
- prefascicule; morfisme de prefascicule; fascicule

1
3 Functori reprezentabili
- Lema lui Yoneda, forma slabă

- Lema lui Yoneda

- definiţia noţiunii de functor reprezentabil

- exemple de functori reprezentabili şi functori care nu sunt reprezentabili

- obiect universal asociat unui functor;


echivalenţa functor reprezentabil ⇐⇒ existenţa unui obiect universal

- obiecte finale şi iniţiale ca obiecte universale pentru anumiţi functori


reprezentabili

4 Produse. Limite
- Produse directe: definiţie, exemple

- Produse directe, proprietăţi: asociativitate, unicitate

- Produse directe, proprietăţi: conservarea produselor directe prin functorul


Yoneda

- Produse directe, proprietăţi: reflectarea produselor directe prin functori


deplin fideli

- Produse fibrate: definiţie, exemple

- Limite proiective: definiţie, exemple

- Limite proiective: proprietăţi

- Nuclee de săgeată dublă (egalizatori): definiţie, exemple

5 Functori adjuncţi. Morfisme adjuncte


- definiţie

- izomorfisme de adjuncţie şi coadjuncţie; săgeţi de adjuncţie şi coadjuncţi

- proprietăţi

2
- caracterizarea functorului adjunct cu ajutorul functorului de adjuncţie
(coadjuncţie)

- exemple: functorul ”forget”, functorul Yoneda

6 Categorii abeliene
- definiţie; exemple

Bibliografie

1. Gh. Radu: Categorii şi functori, Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2006

2. Gh. Radu: Algebra categoriilor, Ed. Junimea, 1985