Sunteți pe pagina 1din 2

Marimi fizice scalare

Marimile scalare sunt marimile caracterizate complet printr-un numar pozitiv sau negativ.
ex: masa, densitatea, volumul, temperatura, caldura, etc.

Masa unui corp sau a unei particule este una din cele 7 mărimile fizice fundamentale. Masa se
defineşte drept acea mărime măsurabilă ce determină cantitatea de substanţă conţinută într-un corp sau
particulă, determinabilă la nivel macroscopic şi măsurată, de asemenea, macroscopic.

Simbolul masei este litera minusculă "m", iar unitatea sa de măsură, în Sistemul Internaţional (SI)
este "1 kilogram", sau exprimat simbolic şi comun, "1 kg". Formula corespunzătoare celor de mai sus
este:

Alături de lungime şi timp, masa reprezintă una din cele trei măsuri fundamentale sau esenţiale din
mecanică.

Densitatea unui corp se defineşte ca fiind raportul dintre masa, notată cu litera minusculă m), şi
volumul său, notat cu litera majusculă V ). Ca mărime fizică densitatea este o mărime fizică derivată
din mărimile masă şi volum. Ea se notează cu litera greacă (rho), iar uneori şi cu litera d:

În cazul corpurilor cu formă geometrică regulată (paralelipiped, cilindru etc.) se mai poate folosi
formula

Unitatea de măsură a densităţii în SI (Sistemul Internaţional de Măsurări şi Greutaţi) este raportul


dintre unitatea de măsură a masei (kilogram) şi unitatea de măsură a volumului (metru la puterea a
treia, sau metrul cub), deci este kilogram pe metrul cub, kg/m3.

Volumul desemnează proprietatea unui corp de a avea tridimensionalitate, adică întindere de-a
lungul a trei axe perpendiculare ce măsoară lungimea, lăţimea şi respectiv înălţimea sa (toate cele trei
dimensiuni fiind, de fapt, lungimi).

Din punct de vedere al fizicii, ca ştiinţă ce măsoară exact, precis, proprietăţile corpurilor şi ale
câmpurilor, volumul (simbol litera majusculă V) este o mărime fizică derivată ce se măsoară în unitatea
de măsură a lungimii, 1 metru (1m), ridicat la puterea a treia (1m x 1m x 1m = 1 m3).

Volumul piramidei:

Volumul trunchiului de piramida:


Volumul conului:

V volumul
A ou a aria bazei mari, respectiv mici
h : inaltimea (sau distanta intre cele doua baze)
r : raza

Din punct de vedere matematic, diferitelor tipuri de volume regulate le corespund diferiţi
coeficienţi, valoarea constantei k putând fi 1 la cub sau paralelipipede drepte, 3,1415 / 4 ... la cilindru şi
aşa mai departe.

Orice tipuri de volume neregulate sunt, la rândul lor, exact măsurabile. Formula matematică este o
integrală de volum, a cărei valoare numerică este dată de limitele integrării.