Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

.............................................................................................................................................................................................................................................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea..........................................................................................................................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor......PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT............................... ........................................................................................................................................4 c) determinarea organelor de conducere si control.........12 2 .............................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii....................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii..............................................................................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).......................5 d) redactarea actului constitutiv.....................................................................................................5 e) redactarea statutului...............................4 b) constituirea unui patrimoniu...............................................................

Redactarea statutului Pasul III. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . 3 . Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul. 20210130 . Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str."Alte venituri de la institutii publice". Apolodor nr. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. Pasul IV.000 lei. si un plic auto-adresat cu tibru. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr.500 lei. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. trebuie sa contina chitanta in original. indiferent de domiciliu. imputernicite de asociatie.Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG. In acest sens se depune o cerere. in cuantum de 150. de catre persoanele fizice. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei .17 sector 5 Bucuresti.000 lei si timbru judiciar de 1. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I.

000. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite. 1. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. b) constituirea unui patrimoniu. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . Astfel. in prezent. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250. ci numai de 3. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist.al fondatorilor lor. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. Partea I.500.000 lei). dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. 752 din 15 octombrie 2002. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000 lei. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei.000. Dimpotriva. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . 4 .105/2002. obtinerea de profit. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. determinat. nr. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. El poate fi de interes general sau comunitar. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta.

la data constituirii fundatiei. publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000. In opinia noastra. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica. b) are caracter solemn. B. 21/1924. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. Potrivit art. 26/2000. 6. 26/2000. 28 din Ordonanta Guvemului nr. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. El nu poate avea caracter de act unilateral.000 lei. dupa caz. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 prevede. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. organele asociatiei sunt adunarea generala. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Potrivit Hotararii Guvernului nr. Consiliul director. 101/2000. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 1.000. intre altele. Ordonanta Guvemului nr.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. 5 . ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. Cum insa Ordonanta Guvernului nr.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. Cenzorul sau. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. organele fundatiei sunt: A. sindicat etc. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. d) redactarea actului constitutiv. Ca urmare. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. Spre deosebire de asociatii. Comisia de cenzori. Au. in art. fundatii. comisia de cenzori. 26/2000. de asemenea. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii.000 lei. Practic. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. c) determinarea organelor de conducere si control.

Mai mult. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. la data constituirii asociatiei. salariul minim brut pe economie este de 2. deci nu s-ar putea constitui o 6 . decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. activul patrimonial. asociatilor: numele sau denumirea si. ministrul justitiei nr. ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice. Intr-adevar. Deoarece legea nu distinge.sediul asociatiei . .patrimoniul initial al asociatiei.| b) are caracter solemn. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. . 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . chiar daca sunt mai multi fondatoi . adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. 6 alin. Art.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. . administrare si control ale asociatiei.durata de functionare a asociatiei . Potrivit Ordinului ministrului de stat. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. . 2 din Ordonanta Guvemului nr.datele de identificare a. si anume asociatia. 0 problema o poate constitui ipoteza in care. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. 214 din 16 mai 2000. Cu alte cuvinte. . dupa autentificarea actului constitutiv. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. pe termen nedeterminat. c) are caracter constitutiv. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. dupa caz.denumirea asociatiei . 2. nu data autentificarii actului constitutiv. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. d) se incheie inter vivos (intre vii). dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei. Fundatia nu are caracter asociativ. .000 lei. este data dobandirii personalitatii juridice. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate.Ca urmare. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. e) are un continut prestabilit de lege. In prezent.700. domiciliul sau sediul acestora. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. dupa caz. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. „data constituirii". ei exercita aceeasi vointa juridica.

datele de identificare a fondatorului sau. e) redactarea statutului. si semnat de catre acestea). e) are un continut prestabilit de lege . Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. Potrivit art. cu indicarea expresa a ter-menului sau.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. de altfel. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. . Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. dupa caz. si alte clauze. . pe termen nedeterminat. statutul se redacteaza in forma autentica. dupa caz. Nu mai putin. 26/2000.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. In cazul altor organizatii non-profit.sediul f undatiei . cat si in cel al fundatiilor. va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. 7 .patrimoniul initial al fundatiei. a fondatorilor: numele si denumirea si. Ca si actul constitutiv. corespunzator intereselor semnatarilor. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. c) are caracter constitutiv. cum sunt partidele si sindicatele.denimurea fundatiei. se va trece la formularea statutului. . Atat actul consntutiv al asociatiei. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului.durata de functionare a fundatiei . . dupa caz. la infiintare. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. • drepturile si obligatiile asociatilor. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. cat si al fundatiei va putea cuprinde. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. Ca si in cazul asociatiilor. alaturi de continutul legal obligatoriu. . ale fondatorilor. .pe termen determinat. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. . d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. va fi necesara si redactarea statutului acestora . de altfel. Asadar.scopu/ fundatiei .fundatie prin testament olograf. 16 alin. atat in cazul asociatiilor. la data constituirii fundatiei. dupa caz. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. in mod firesc. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. sub sanctiunea nulitatii absolute: . .semnaturile fondatorului sau. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. legea anterioara). statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. domiciliul sau sediul acestora. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. In ceea ce ne priveste. 2 din Ordonanta Guvemului nr.

In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei. in conditii legale.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie.  alte surse legale.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.  donatii/ sponsorizari sau legate.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. in conditii legale. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. d) atributiile organelor de conducere. f) destinatia bunurilor. administrare si control. • posibilitatea constituirii de filiale. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei. Statutul fundatiei va fi. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice. administrare si control ale asociatiei. Acestea se vor preciza. Potrivit art.  venituri realizate din activitati economice directe. pe parcursul existentei fundatiei. 26/2000. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. statutul poate cuprinde si alte prevederi.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. de asemenea. 46 si art. 46 din Ordonanta Guvemului nr. • • atributiile organelor de conducere. . Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . in cazul dizolvarii fundatiei. conducere si decizie economica. spre exemplu. forma de organizare a acestora.veniturile realizate din activitati economice directe. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. administrare si control ale fundatiei.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil. Potrivit art. in afara acestor elemente obligatorii. . destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: .  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). 47 din Ordonanta Guvemului nr. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

se aplica in mod corespunzator. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. In vederea dobandirii personalitatii juridice. in conditiile prevazute de lege. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire.scop lucrativ. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice.procedura de desemnare a lichidatorilor. se va trece in registru si denumirea ei". Decretul nr. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. in actele pe care le intocmeste. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. . ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. 9 . . b) are caracter obligatoriu. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. cu privire la denumire. spre exemplu: . semnicatia de a individualiza persoana juridica.procedura de constituire de filiale. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. care este specific comerciantilor. Filialele. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. alcatuit din minimum 3 membri. Organizatia nu va putea utiliza. in cazul lichidarii fundatiei. . dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. ca structuri teritoriale.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma". In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. 31/1954 prevede.

va elibera dovada disponibilitatii denumirii. Pana la dovada de constituire a Registrului national . ca principiu. fundatiei sau. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. dupa caz. asemanatoare celei rezervate. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. libera.asociatie.Alegerea denumirii este. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. perioada in care denumirea este rezervata. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. nu se vor putea face. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. respectiv activitatea personalitatii evocate. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. in denumire. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. De exemplu. De asemenea. 954/B/C din 26 aprilie 2000. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. fundatie sau federatie . Cu toate acestea. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. ministrul justitiei nr. federafiei. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. 10 . o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. In plus. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. Astfel. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.

ca nota generala. 37/2003 este gandita. Ordonanta Guvemului nr. Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. Initial. Pe de o parte.isi vor mentine actuala denumire. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. pretutindeni in lume functioneaza.In plus fata de aceste conditii. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. De altfel. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. In cazul nerespectarii acestei cerinte. Ordonanta Guvernului nr. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. de altfel. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. institute private de cercetari. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". „national" si „roman". 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . Organizatiile non-profit au reactionat imediat. pe de alta parte. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . ci Ministerul Justitiei. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. Incepand cu 1 februarie 2003. la data de 1 februarie 2003. in acordarea personalitatii juridice. drept urmare. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. ca Ordonanta Guvemului nr. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). aveau deja personalitate juridica . b) la acordarea personalitatii juridice . 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. de exemplu. Remarcam. Observam ca. care se numesc ca atare.

pentru cei absenti.avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. . judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. in copie. .statutul ong. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. . in urma abrogarii Legii nr. 21/1924.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. judecatorul dispune respingerea cererii.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. punandu-i in vedere. pentru cei care au fost prezenti. 37 alin. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. in termen de 5 zile de la pronuntare. 12 . contract de inchiriere.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. prin incheiere. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. in scris sa remedieze neregularitatile constatate. titlu doveditor al unui alt drept real. prin scopurile ori prin activitatea lor.actul constitutiv.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. in camera de consiliu. . 26/2000. ci pe criterii de oportunitate. (2) din Constitutie. Potrivit acestora: organizatiile care. pe reprezentantul asociatiei. contract de leasing imobiliar). militeaza impotriva pluralismului politic. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. si de la comunicare. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. prin incheiere. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore. . caruia i se vor comunica. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. . in acest caz. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale".

cu mentionarea numarului de inscriere in registru . (3) din Ordonanta Guvemului nr. Anexa nr. (2) din Ordonanta Guvemului nr. . 8 alin. odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 12 alin.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. 26/2000).1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. Acest certificat reprezinta. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. 26/2000. care va cuprinde: .sediul acestuia. . . La cerere. reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.denumirea ong.durata de functionare.

000 lei. conform chitantei anexate.37/2003 5. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Data: _______________________ 7.Numele: ________________________________________________________________________ . Tariful achitat 50. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .1. Solicitantul: . _____________________________________________________________ 6. Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3.Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2.

2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2. Data _________________________ 9. __________ din ____________ 7.Anexa nr. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. __________ din ____________ 6. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8.37/2003 1. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Forma juridica: Asociatie 4. Semnatura _________________ 15 . Denumirea: ____________________________________________ 3.

Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6.telefon _________________________________________ . 10. Semnatura _________________________________ 16 .adresa _________________________________________ .________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .__________ din data de _______________ 7. Timbru judiciar ______________________ lei 12.Numele/Denumirea ______________________________________ .fax ________________________________ .Numele/Denumirea _______________________________ .localitatea ______________________________________ . Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.Domiciliul/Sediul _____________________________________ . Taxa judiciara de timbru ________________ lei. ____________ din data de ___________________ 8. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4. -dovada patrimoniu. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr.37/2003 9.judetul _________________________________________ . Asociatii: .3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. Data ___________________ 13. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3.e-mail _______________________________ 5. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. 26/2000 modificata prin OG nr. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. conform _______________________ 11.Anexa nr. -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. Sediul: .

.. Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator. CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr..Anexa nr.... Stampila 4... Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator... ...... Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator.... Semnatura si stampila 17 . Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5..... din data de ..4 INSTANTA ....... 1. Stampila 3...... Stampila 2.

telefon ____________________________________ . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. 26/2000 7.Actul aditional _____________ exemplare .Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2.judetul ____________________________________ . ____________ din data de __________________________________ 6. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.e-mail ____________________________________ 4. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .Alte acte ___________________________________________ 8.adresa ____________________________________ .localitatea _________________________________ . Semnatura _________________________________ 18 . Inscrisuri doveditoare: . Data _________________________ 11.fax _______________________________________ .Anexa nr. Timbru judiciar ___________________ lei 10. Sediul: .Numele/Denumirea ___________________________________________________ . conform ________________________ 9.5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Taxa judiciara de timbru _______________ lei. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.