P. 1
Ghid infiintare asociatii si fundatii

Ghid infiintare asociatii si fundatii

|Views: 602|Likes:
Published by Morrasi

More info:

Published by: Morrasi on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

.............................................5 e) redactarea statutului.....................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii..................................4 b) constituirea unui patrimoniu....................................................................................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).........................................................12 2 .................................................................................................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor....4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii............................................................................................................ ...........4 c) determinarea organelor de conducere si control....................................................................................................................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT....9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.........................................................................................................................................................................................................................5 d) redactarea actului constitutiv........................................................................................

Pasul IV. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. trebuie sa contina chitanta in original. imputernicite de asociatie. 20210130 . Redactarea statutului Pasul III. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. in cuantum de 150. indiferent de domiciliu. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere. Apolodor nr.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I.000 lei. In acest sens se depune o cerere.Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V.17 sector 5 Bucuresti. 3 . si un plic auto-adresat cu tibru."Alte venituri de la institutii publice".500 lei. de catre persoanele fizice. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei .000 lei si timbru judiciar de 1. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str.

obtinerea de profit.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite. Partea I. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. ci numai de 3. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250.000.000 lei. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2.000 lei).105/2002. 4 . Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. nr. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. determinat. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil.500. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. in prezent. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. 1.al fondatorilor lor. 752 din 15 octombrie 2002. Dimpotriva. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. El poate fi de interes general sau comunitar. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar.000. b) constituirea unui patrimoniu. Astfel. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.

Ca urmare. 39 din 31 ianuarie 2000. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. d) redactarea actului constitutiv. Practic. B. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. sindicat etc. 21/1924. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. in art. publicata in Monitorul Oficial nr. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. comisia de cenzori. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. 26/2000 prevede. Consiliul director.000 lei. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. organele fundatiei sunt: A. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. organele asociatiei sunt adunarea generala. Spre deosebire de asociatii. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. Ordonanta Guvemului nr. Potrivit art. 26/2000. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. 5 . deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. 26/2000.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. b) are caracter solemn. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. publicata in Monitorul Oficial nr. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Au. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. 6. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". In opinia noastra. intre altele. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . c) determinarea organelor de conducere si control. El nu poate avea caracter de act unilateral.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. Comisia de cenzori. dupa caz. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. la data constituirii fundatiei. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000.000 lei. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. 101/2000. 26/2000. fundatii. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. de asemenea. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Cenzorul sau. 28 din Ordonanta Guvemului nr. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. 1. Potrivit Hotararii Guvernului nr. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata.000. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica.

in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie. deci nu s-ar putea constitui o 6 . chiar daca sunt mai multi fondatoi .000 lei. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. . dupa caz. este data dobandirii personalitatii juridice.patrimoniul initial al asociatiei. dupa caz. 0 problema o poate constitui ipoteza in care. dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei. credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. Deoarece legea nu distinge. In prezent. Cu alte cuvinte. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. . 214 din 16 mai 2000.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . . ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice.denumirea asociatiei .pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. ministrul justitiei nr. pe termen nedeterminat.700.| b) are caracter solemn. si anume asociatia. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. Intr-adevar. dupa autentificarea actului constitutiv. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . 2 din Ordonanta Guvemului nr.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. d) se incheie inter vivos (intre vii). . 6 alin. 2. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.Ca urmare. asociatilor: numele sau denumirea si. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. Art. administrare si control ale asociatiei. Mai mult. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. la data constituirii asociatiei. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. activul patrimonial. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. ei exercita aceeasi vointa juridica. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. . Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. „data constituirii". Fundatia nu are caracter asociativ. . nu data autentificarii actului constitutiv. c) are caracter constitutiv. domiciliul sau sediul acestora.datele de identificare a. Potrivit Ordinului ministrului de stat. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. salariul minim brut pe economie este de 2. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.sediul asociatiei . e) are un continut prestabilit de lege. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.durata de functionare a asociatiei .

Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind.durata de functionare a fundatiei . e) redactarea statutului. la data constituirii fundatiei. legea anterioara). . Potrivit art. c) are caracter constitutiv. si semnat de catre acestea). alaturi de continutul legal obligatoriu.semnaturile fondatorului sau. corespunzator intereselor semnatarilor. de altfel. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.datele de identificare a fondatorului sau. domiciliul sau sediul acestora.scopu/ fundatiei . In cazul altor organizatii non-profit. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. Asadar. sub sanctiunea nulitatii absolute: . ale fondatorilor. va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. dupa caz. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. 2 din Ordonanta Guvemului nr.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.denimurea fundatiei.pe termen determinat. atat in cazul asociatiilor. dupa caz. va fi necesara si redactarea statutului acestora . in mod firesc. cu indicarea expresa a ter-menului sau. la infiintare. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. .sediul f undatiei . socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. . actul constitutiv al fundatiei cuprinde.patrimoniul initial al fundatiei. cat si in cel al fundatiilor. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. si alte clauze. Nu mai putin. . Ca si in cazul asociatiilor. statutul se redacteaza in forma autentica. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. 16 alin. . care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. Atat actul consntutiv al asociatiei. dupa caz. dupa caz. a fondatorilor: numele si denumirea si. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. pe termen nedeterminat. . de altfel. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. cat si al fundatiei va putea cuprinde. In ceea ce ne priveste. Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. • drepturile si obligatiile asociatilor. se va trece la formularea statutului.fundatie prin testament olograf. 26/2000. . cum sunt partidele si sindicatele. e) are un continut prestabilit de lege . 7 . El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. Ca si actul constitutiv. .

d) atributiile organelor de conducere. 46 din Ordonanta Guvemului nr.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: .  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. .veniturile realizate din activitati economice directe. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii. in conditii legale. Acestea se vor preciza.  donatii/ sponsorizari sau legate. 47 din Ordonanta Guvemului nr. . forma de organizare a acestora. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice. in cazul dizolvarii fundatiei. • posibilitatea constituirii de filiale. 26/2000. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. pe parcursul existentei fundatiei. administrare si control. 46 si art. statutul poate cuprinde si alte prevederi. Potrivit art.  venituri realizate din activitati economice directe. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. de asemenea.  alte surse legale. • • atributiile organelor de conducere. in afara acestor elemente obligatorii.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. administrare si control ale asociatiei. conducere si decizie economica. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). Potrivit art. administrare si control ale fundatiei. in conditii legale. spre exemplu. f) destinatia bunurilor. Statutul fundatiei va fi. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil.

f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Organizatia nu va putea utiliza. . Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. cu privire la denumire.scop lucrativ. in cazul lichidarii fundatiei. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. . d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. . dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. Filialele. Decretul nr. In vederea dobandirii personalitatii juridice. se aplica in mod corespunzator. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. semnicatia de a individualiza persoana juridica. ca structuri teritoriale. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. spre exemplu: . 9 .procedura de constituire de filiale.procedura de desemnare a lichidatorilor. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. in conditiile prevazute de lege. care este specific comerciantilor. se va trece in registru si denumirea ei". in actele pe care le intocmeste. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. b) are caracter obligatoriu. alcatuit din minimum 3 membri. 31/1954 prevede.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma".

obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. respectiv activitatea personalitatii evocate. libera. 954/B/C din 26 aprilie 2000. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. In plus. Cu toate acestea. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. nu se vor putea face. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Pana la dovada de constituire a Registrului national . fundatie sau federatie . 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. De exemplu. ca principiu. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. fundatiei sau. asemanatoare celei rezervate. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. 10 . va elibera dovada disponibilitatii denumirii. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. Astfel. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. perioada in care denumirea este rezervata.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. in denumire. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. federafiei. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei.asociatie.Alegerea denumirii este. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. ministrul justitiei nr. De asemenea. dupa caz.

Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 este gandita. Pe de o parte. ca Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. institute private de cercetari. Initial. ci Ministerul Justitiei. pe de alta parte. pretutindeni in lume functioneaza. De altfel. Ordonanta Guvernului nr. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. Incepand cu 1 februarie 2003. drept urmare. Observam ca. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. la data de 1 februarie 2003. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii.isi vor mentine actuala denumire. in acordarea personalitatii juridice. „national" si „roman". Ordonanta Guvemului nr. b) la acordarea personalitatii juridice . trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). de altfel. care se numesc ca atare. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . ca nota generala. Remarcam. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. de exemplu. In cazul nerespectarii acestei cerinte. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . aveau deja personalitate juridica .In plus fata de aceste conditii.

statutul ong. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). ci pe criterii de oportunitate. prin scopurile ori prin activitatea lor. titlu doveditor al unui alt drept real.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate.actul constitutiv. 37 alin. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 26/2000. in termen de 5 zile de la pronuntare. judecatorul dispune respingerea cererii. . Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana.avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. pentru cei absenti. Potrivit acestora: organizatiile care. 12 . in camera de consiliu. contract de inchiriere. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. in scris sa remedieze neregularitatile constatate. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. prin incheiere. in acest caz. judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . .actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. . in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. 21/1924. . a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. militeaza impotriva pluralismului politic. in urma abrogarii Legii nr. pe reprezentantul asociatiei. prin incheiere. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. si de la comunicare. caruia i se vor comunica. . (2) din Constitutie. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. in copie. pentru cei care au fost prezenti. contract de leasing imobiliar). . judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. punandu-i in vedere. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art.

care va cuprinde: . La cerere.durata de functionare. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. Acest certificat reprezinta.1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. . Anexa nr.sediul acestuia. (2) din Ordonanta Guvemului nr. 12 alin.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. 26/2000). . cu mentionarea numarului de inscriere in registru .numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.denumirea ong. . reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000.

_____________________________________________________________ 6.1. Solicitantul: .Numele: ________________________________________________________________________ . Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.37/2003 5. conform chitantei anexate. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3.000 lei. Data: _______________________ 7. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Tariful achitat 50.

37/2003 1. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Forma juridica: Asociatie 4. __________ din ____________ 6. Data _________________________ 9.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2.Anexa nr. Semnatura _________________ 15 . __________ din ____________ 7. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Denumirea: ____________________________________________ 3.

Semnatura _________________________________ 16 .Anexa nr. 26/2000 modificata prin OG nr.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3. ____________ din data de ___________________ 8.Numele/Denumirea ______________________________________ . Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.e-mail _______________________________ 5. Asociatii: . Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.Domiciliul/Sediul _____________________________________ . Data ___________________ 13. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr. Taxa judiciara de timbru ________________ lei.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1.37/2003 9.________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu.__________ din data de _______________ 7. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.fax ________________________________ .Numele/Denumirea _______________________________ .localitatea ______________________________________ . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4.telefon _________________________________________ . 10.judetul _________________________________________ . -dovada patrimoniu. Timbru judiciar ______________________ lei 12. Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6. -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. conform _______________________ 11. Sediul: .adresa _________________________________________ .

...... din data de ... Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5.4 INSTANTA ..... CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr.. Stampila 3.. Stampila 2.. Stampila 4. . 1. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator.. Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator.....Anexa nr.... Semnatura si stampila 17 ............ Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator.

telefon ____________________________________ .adresa ____________________________________ .judetul ____________________________________ .Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2. Semnatura _________________________________ 18 . Inscrisuri doveditoare: . Sediul: .Actul aditional _____________ exemplare . 26/2000 7.localitatea _________________________________ . Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.fax _______________________________________ .Anexa nr. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Timbru judiciar ___________________ lei 10. conform ________________________ 9.Alte acte ___________________________________________ 8. Data _________________________ 11. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.Numele/Denumirea ___________________________________________________ . Taxa judiciara de timbru _______________ lei.e-mail ____________________________________ 4. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. ____________ din data de __________________________________ 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->