Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

...............................................................................................................................................12 2 .......................................................................................................................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT.....5 e) redactarea statutului.....................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor............4 b) constituirea unui patrimoniu.......................................................................................................................................5 d) redactarea actului constitutiv........3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)............................................................................................................................................................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii............................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea................................................................................................................................................................................ ................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii........................4 c) determinarea organelor de conducere si control...........................................................

In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii.500 lei. Apolodor nr.000 lei. Redactarea statutului Pasul III.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . imputernicite de asociatie. In acest sens se depune o cerere. indiferent de domiciliu. 3 . 20210130 .000 lei si timbru judiciar de 1."Alte venituri de la institutii publice". la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. trebuie sa contina chitanta in original.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru.17 sector 5 Bucuresti. in cuantum de 150. de catre persoanele fizice. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei . conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere. si un plic auto-adresat cu tibru. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V. Pasul IV.Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG.

000. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr.al fondatorilor lor. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta. 4 . aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri.000 lei). publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000. El poate fi de interes general sau comunitar. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . nr. ci numai de 3.000 lei. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor .500. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite. in prezent. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. 752 din 15 octombrie 2002. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii.105/2002. Partea I. Dimpotriva. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. b) constituirea unui patrimoniu. Astfel. 1. determinat. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii. obtinerea de profit. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. sindicat etc. publicata in Monitorul Oficial nr.000 lei.000 lei. comisia de cenzori. 1. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. 26/2000 prevede. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. Consiliul director. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. c) determinarea organelor de conducere si control. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. 28 din Ordonanta Guvemului nr. intre altele. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Potrivit art. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. organele fundatiei sunt: A. 101/2000. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 5 . organele asociatiei sunt adunarea generala. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. B. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. Cenzorul sau. Ordonanta Guvemului nr. 39 din 31 ianuarie 2000. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. la data constituirii fundatiei. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. 26/2000. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. Practic. Au.000. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . d) redactarea actului constitutiv. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 6. fundatii. El nu poate avea caracter de act unilateral. 26/2000. 21/1924. 26/2000. In opinia noastra. in art. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. Comisia de cenzori. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. de asemenea. dupa caz. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. Ca urmare. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. Spre deosebire de asociatii. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. b) are caracter solemn. publicata in Monitorul Oficial nr.

dupa caz. 2 din Ordonanta Guvemului nr. dupa caz. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. 0 problema o poate constitui ipoteza in care. ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop. ministrul justitiei nr. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. Cu alte cuvinte.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. Fundatia nu are caracter asociativ. Mai mult. e) are un continut prestabilit de lege. „data constituirii".000 lei. . fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. 214 din 16 mai 2000.| b) are caracter solemn. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. deci nu s-ar putea constitui o 6 . administrare si control ale asociatiei.Ca urmare. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. . domiciliul sau sediul acestora.sediul asociatiei . el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Art. dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei.datele de identificare a. . ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice. salariul minim brut pe economie este de 2. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. Potrivit Ordinului ministrului de stat.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor.componenta nominala a celor dintai organe de conducere.denumirea asociatiei . si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. asociatilor: numele sau denumirea si. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. chiar daca sunt mai multi fondatoi . deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. nu data autentificarii actului constitutiv. 6 alin. Intr-adevar. este data dobandirii personalitatii juridice. activul patrimonial. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. c) are caracter constitutiv. la data constituirii asociatiei.700. d) se incheie inter vivos (intre vii). . ei exercita aceeasi vointa juridica. Deoarece legea nu distinge. 2. decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte).patrimoniul initial al asociatiei. . Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . dupa autentificarea actului constitutiv.durata de functionare a asociatiei . 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . In prezent. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie. . pe termen nedeterminat. si anume asociatia. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.

.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. dupa caz. la infiintare.semnaturile fondatorului sau. atat in cazul asociatiilor. si alte clauze. de altfel.datele de identificare a fondatorului sau. 2 din Ordonanta Guvemului nr. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. Potrivit art. de altfel. • drepturile si obligatiile asociatilor. 16 alin. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. corespunzator intereselor semnatarilor. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. 26/2000.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. la data constituirii fundatiei. Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. c) are caracter constitutiv. dupa caz. va fi necesara si redactarea statutului acestora . se va trece la formularea statutului. . va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii.durata de functionare a fundatiei . dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului.denimurea fundatiei. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. . e) are un continut prestabilit de lege . . dupa caz. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.sediul f undatiei . . . legea anterioara). avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. In ceea ce ne priveste. cat si al fundatiei va putea cuprinde. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. dupa caz. d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). alaturi de continutul legal obligatoriu. cat si in cel al fundatiilor. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. Ca si actul constitutiv. .pe termen determinat. cu indicarea expresa a ter-menului sau. e) redactarea statutului. ale fondatorilor. pe termen nedeterminat. cum sunt partidele si sindicatele. domiciliul sau sediul acestora. 7 . sub sanctiunea nulitatii absolute: . . statutul se redacteaza in forma autentica. In cazul altor organizatii non-profit. Nu mai putin. Ca si in cazul asociatiilor. a fondatorilor: numele si denumirea si. Asadar.fundatie prin testament olograf.patrimoniul initial al fundatiei. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. in mod firesc. Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind.scopu/ fundatiei . Atat actul consntutiv al asociatiei. si semnat de catre acestea).

administrare si control ale fundatiei. f) destinatia bunurilor. 26/2000. Acestea se vor preciza. administrare si control. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: . e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. .dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. • posibilitatea constituirii de filiale. forma de organizare a acestora. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. in conditii legale. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. Potrivit art. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. . • • atributiile organelor de conducere. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. conducere si decizie economica. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice.  venituri realizate din activitati economice directe. pe parcursul existentei fundatiei. 46 si art. Potrivit art. d) atributiile organelor de conducere.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil.  alte surse legale. spre exemplu. in conditii legale.veniturile realizate din activitati economice directe. 46 din Ordonanta Guvemului nr. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice.  donatii/ sponsorizari sau legate. de asemenea. in cazul dizolvarii fundatiei. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . statutul poate cuprinde si alte prevederi. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). in afara acestor elemente obligatorii. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei. 47 din Ordonanta Guvemului nr. Statutul fundatiei va fi.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. administrare si control ale asociatiei.

alcatuit din minimum 3 membri. 31/1954 prevede. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. Filialele. spre exemplu: . semnicatia de a individualiza persoana juridica. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. se aplica in mod corespunzator. se va trece in registru si denumirea ei". . c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. cu privire la denumire. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. In vederea dobandirii personalitatii juridice. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. in cazul lichidarii fundatiei. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director.procedura de constituire de filiale. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. 9 . care este specific comerciantilor. in conditiile prevazute de lege. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. b) are caracter obligatoriu. . Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. in actele pe care le intocmeste.procedura de desemnare a lichidatorilor. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. ca structuri teritoriale. Organizatia nu va putea utiliza. .scop lucrativ. dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. Decretul nr. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma".conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare.

si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. federafiei. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. 954/B/C din 26 aprilie 2000.Alegerea denumirii este. Pana la dovada de constituire a Registrului national .asociatie.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. 10 . inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. asemanatoare celei rezervate. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. De exemplu. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. Cu toate acestea. fundatiei sau. perioada in care denumirea este rezervata. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. va elibera dovada disponibilitatii denumirii. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. libera. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. dupa caz. ministrul justitiei nr. De asemenea. In plus. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. fundatie sau federatie . nu se vor putea face. respectiv activitatea personalitatii evocate. ca principiu. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. in denumire. Astfel. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

b) la acordarea personalitatii juridice . Ordonanta Guvemului nr. ci Ministerul Justitiei. ca Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. Observam ca. De altfel. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. de exemplu. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. pretutindeni in lume functioneaza. de altfel. 37/2003 este gandita. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. ca nota generala. trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. Initial. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . Ordonanta Guvernului nr. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. In cazul nerespectarii acestei cerinte. care se numesc ca atare. Incepand cu 1 februarie 2003. pe de alta parte. „national" si „roman". in textul final al Ordonantei Guvernului nr. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. drept urmare.isi vor mentine actuala denumire. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. in acordarea personalitatii juridice. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari.In plus fata de aceste conditii. institute private de cercetari. Pe de o parte. Remarcam. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . la data de 1 februarie 2003. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). aveau deja personalitate juridica . Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care.

12 . si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. . judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. caruia i se vor comunica. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. in termen de 5 zile de la pronuntare. 26/2000.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. 37 alin. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. in urma abrogarii Legii nr. punandu-i in vedere. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. in copie. (2) din Constitutie. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore. si de la comunicare. in acest caz.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. . prin scopurile ori prin activitatea lor. Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . judecatorul dispune respingerea cererii. . judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.actul constitutiv. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. pe reprezentantul asociatiei. prin incheiere. ci pe criterii de oportunitate.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. militeaza impotriva pluralismului politic. titlu doveditor al unui alt drept real.avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.statutul ong. pentru cei care au fost prezenti. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. in scris sa remedieze neregularitatile constatate. . 21/1924. Potrivit acestora: organizatiile care. contract de inchiriere. prin incheiere. . contract de leasing imobiliar). in camera de consiliu. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. pentru cei absenti. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. . deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii).

durata de functionare. . 26/2000). . (2) din Ordonanta Guvemului nr. 8 alin. . odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.sediul acestuia. 12 alin. (3) din Ordonanta Guvemului nr. cu mentionarea numarului de inscriere in registru . incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. La cerere. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. 26/2000. care va cuprinde: . Acest certificat reprezinta. Anexa nr.numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.denumirea ong.

Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4. conform chitantei anexate. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3. Solicitantul: .000 lei. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________ 6.1.37/2003 5. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Data: _______________________ 7. Tariful achitat 50.Numele: ________________________________________________________________________ .

Denumirea: ____________________________________________ 3. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Forma juridica: Asociatie 4. Semnatura _________________ 15 .Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2.Anexa nr. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. __________ din ____________ 6.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Data _________________________ 9.37/2003 1. __________ din ____________ 7.

__________ din data de _______________ 7.judetul _________________________________________ .Numele/Denumirea _______________________________ .e-mail _______________________________ 5.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .Anexa nr. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.fax ________________________________ . Semnatura _________________________________ 16 . -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. Sediul: . conform _______________________ 11.Domiciliul/Sediul _____________________________________ .Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3. -dovada patrimoniu. Timbru judiciar ______________________ lei 12.adresa _________________________________________ .localitatea ______________________________________ . 26/2000 modificata prin OG nr.37/2003 9. Taxa judiciara de timbru ________________ lei. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr.Numele/Denumirea ______________________________________ . 10. Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6.3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. Data ___________________ 13.________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu. Asociatii: . ____________ din data de ___________________ 8. Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4.telefon _________________________________________ .

.... Stampila 4. Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator.. Semnatura si stampila 17 ......... .4 INSTANTA ... din data de ... Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator.. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator.... Stampila 2....... CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr.... Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5. 1..Anexa nr. Stampila 3....

Sediul: .localitatea _________________________________ . 26/2000 7. Inscrisuri doveditoare: .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Data _________________________ 11. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr.Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2. Taxa judiciara de timbru _______________ lei.Anexa nr. Semnatura _________________________________ 18 .judetul ____________________________________ . Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.Alte acte ___________________________________________ 8.telefon ____________________________________ .Actul aditional _____________ exemplare . conform ________________________ 9.e-mail ____________________________________ 4.Numele/Denumirea ___________________________________________________ . Timbru judiciar ___________________ lei 10.fax _______________________________________ . Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .adresa ____________________________________ . ____________ din data de __________________________________ 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful