Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

........3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)..................... ..........5 e) redactarea statutului.................................12 2 .........................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor...............................................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT..........................................................4 b) constituirea unui patrimoniu...........................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.................................................................................................................................................................................................................................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii...........................................................................................4 c) determinarea organelor de conducere si control.........................................................................................................................................................................................................................................5 d) redactarea actului constitutiv.................................................................................................................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii...........

Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii.000 lei. imputernicite de asociatie."Alte venituri de la institutii publice". si un plic auto-adresat cu tibru. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei . Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50.000 lei si timbru judiciar de 1. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Pasul IV. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni.500 lei. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere. 3 .17 sector 5 Bucuresti. in cuantum de 150. 20210130 . Apolodor nr. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. de catre persoanele fizice. trebuie sa contina chitanta in original.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . In acest sens se depune o cerere. Redactarea statutului Pasul III. indiferent de domiciliu. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.

determinat. ci numai de 3. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil.105/2002.000 lei).500. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. Dimpotriva. in prezent. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. Partea I. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. El poate fi de interes general sau comunitar. obtinerea de profit.000.000 lei.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.000. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . 4 . Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. 1. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite.al fondatorilor lor. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. 752 din 15 octombrie 2002. nr. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar. Astfel.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. b) constituirea unui patrimoniu. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5.

6.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. intre altele. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. Comisia de cenzori. Spre deosebire de asociatii. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. b) are caracter solemn. fundatii. Au. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. in art. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. In opinia noastra. 28 din Ordonanta Guvemului nr. la data constituirii fundatiei. 26/2000. Cenzorul sau. d) redactarea actului constitutiv. 26/2000. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. de asemenea. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. dupa caz. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. organele asociatiei sunt adunarea generala. 5 . organele fundatiei sunt: A. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 1. 39 din 31 ianuarie 2000. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica.000 lei. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. B. Practic. c) determinarea organelor de conducere si control. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. sindicat etc. Ca urmare. comisia de cenzori.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ.000. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . 101/2000. Potrivit art. 26/2000 prevede. Consiliul director. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. publicata in Monitorul Oficial nr. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. publicata in Monitorul Oficial nr. El nu poate avea caracter de act unilateral. Ordonanta Guvemului nr. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. 26/2000.000 lei.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. 21/1924.

in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. . c) are caracter constitutiv.| b) are caracter solemn. pe termen nedeterminat. 2 din Ordonanta Guvemului nr. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. nu data autentificarii actului constitutiv. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. ministrul justitiei nr. . prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. si anume asociatia. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. .denumirea asociatiei . activul patrimonial.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. ei exercita aceeasi vointa juridica. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. . 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: .durata de functionare a asociatiei .700.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. . ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. „data constituirii". decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. dupa autentificarea actului constitutiv. Deoarece legea nu distinge. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. 214 din 16 mai 2000. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. dupa caz. Mai mult. este data dobandirii personalitatii juridice. 6 alin. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. salariul minim brut pe economie este de 2. dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei.sediul asociatiei . domiciliul sau sediul acestora. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). Intr-adevar. administrare si control ale asociatiei. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . 0 problema o poate constitui ipoteza in care. d) se incheie inter vivos (intre vii).datele de identificare a. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. deci nu s-ar putea constitui o 6 . la data constituirii asociatiei. ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice. dupa caz. Art. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. chiar daca sunt mai multi fondatoi . Potrivit Ordinului ministrului de stat. asociatilor: numele sau denumirea si. Fundatia nu are caracter asociativ. . 2. In prezent. Cu alte cuvinte. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate.Ca urmare. e) are un continut prestabilit de lege.patrimoniul initial al asociatiei.000 lei.

ale fondatorilor. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. • drepturile si obligatiile asociatilor. legea anterioara).persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. Ca si actul constitutiv. 7 . pe termen nedeterminat. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune.sediul f undatiei .patrimoniul initial al fundatiei. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.durata de functionare a fundatiei . d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). . se va trece la formularea statutului. . In ceea ce ne priveste. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. dupa caz. Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. . dupa caz. la infiintare. Atat actul consntutiv al asociatiei. cat si al fundatiei va putea cuprinde.scopu/ fundatiei . Asadar. si alte clauze. de altfel.fundatie prin testament olograf. c) are caracter constitutiv. . sub sanctiunea nulitatii absolute: . Potrivit art. dupa caz.semnaturile fondatorului sau. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. dupa caz.pe termen determinat. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. . • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. . in mod firesc.denimurea fundatiei. va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. 16 alin. domiciliul sau sediul acestora. si semnat de catre acestea). alaturi de continutul legal obligatoriu. Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. corespunzator intereselor semnatarilor. Ca si in cazul asociatiilor. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. cu indicarea expresa a ter-menului sau. 26/2000. . care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. cum sunt partidele si sindicatele. la data constituirii fundatiei. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. e) are un continut prestabilit de lege . 2 din Ordonanta Guvemului nr. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. atat in cazul asociatiilor. statutul se redacteaza in forma autentica. de altfel. cat si in cel al fundatiilor. .datele de identificare a fondatorului sau.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. In cazul altor organizatii non-profit. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. e) redactarea statutului. Nu mai putin. a fondatorilor: numele si denumirea si. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. va fi necesara si redactarea statutului acestora .

 dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. 46 si art. • • atributiile organelor de conducere. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. • posibilitatea constituirii de filiale. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei. f) destinatia bunurilor. d) atributiile organelor de conducere. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. 26/2000. administrare si control ale asociatiei. conducere si decizie economica. Potrivit Ordonantei Guvernului nr.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. statutul poate cuprinde si alte prevederi. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . . cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice.  alte surse legale. in conditii legale. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. administrare si control ale fundatiei.  donatii/ sponsorizari sau legate. Potrivit art.  venituri realizate din activitati economice directe. de asemenea. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. Statutul fundatiei va fi. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. Acestea se vor preciza. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil. in cazul dizolvarii fundatiei. administrare si control. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei. spre exemplu.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. forma de organizare a acestora. . Potrivit art.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii.veniturile realizate din activitati economice directe.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: . in conditii legale.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. 46 din Ordonanta Guvemului nr. pe parcursul existentei fundatiei. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. 47 din Ordonanta Guvemului nr. in afara acestor elemente obligatorii.

Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma". In vederea dobandirii personalitatii juridice.procedura de constituire de filiale. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. . in actele pe care le intocmeste. Decretul nr. Filialele. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. Organizatia nu va putea utiliza.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.procedura de desemnare a lichidatorilor. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. alcatuit din minimum 3 membri. b) are caracter obligatoriu. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. care este specific comerciantilor. Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. spre exemplu: . dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. . Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. ca structuri teritoriale. 31/1954 prevede. se va trece in registru si denumirea ei". Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. semnicatia de a individualiza persoana juridica. in conditiile prevazute de lege. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. in cazul lichidarii fundatiei.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. cu privire la denumire.scop lucrativ. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. se aplica in mod corespunzator. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. . 9 .

dupa caz. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. respectiv activitatea personalitatii evocate. 954/B/C din 26 aprilie 2000.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. va elibera dovada disponibilitatii denumirii. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. Cu toate acestea. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Pana la dovada de constituire a Registrului national . dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. perioada in care denumirea este rezervata. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. fundatiei sau. nu se vor putea face. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. Astfel. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei.asociatie. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. libera. De asemenea. asemanatoare celei rezervate. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata.Alegerea denumirii este. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. in denumire. De exemplu. ca principiu. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. ministrul justitiei nr. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . 10 . In plus. federafiei. fundatie sau federatie . si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie.

institute private de cercetari. Pe de o parte. Ordonanta Guvernului nr. care se numesc ca atare. pe de alta parte. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. pretutindeni in lume functioneaza. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. Initial. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". „national" si „roman". b) la acordarea personalitatii juridice . trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.In plus fata de aceste conditii. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. In cazul nerespectarii acestei cerinte. ca nota generala. 37/2003 este gandita. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. Incepand cu 1 februarie 2003. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. ci Ministerul Justitiei. Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. de altfel. Remarcam. Observam ca. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. in acordarea personalitatii juridice. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). de exemplu. Ordonanta Guvemului nr. aveau deja personalitate juridica . De altfel. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. ca Ordonanta Guvemului nr. la data de 1 februarie 2003.isi vor mentine actuala denumire. drept urmare. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 .

si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. si de la comunicare. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. in scris sa remedieze neregularitatile constatate.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. titlu doveditor al unui alt drept real. caruia i se vor comunica. (2) din Constitutie.statutul ong. . 37 alin. . . judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). in camera de consiliu. contract de leasing imobiliar). Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. ci pe criterii de oportunitate. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. in copie. in termen de 5 zile de la pronuntare. pe reprezentantul asociatiei. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului.avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. 21/1924. in urma abrogarii Legii nr. contract de inchiriere. prin scopurile ori prin activitatea lor. pentru cei care au fost prezenti.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. . in acest caz. Potrivit acestora: organizatiile care. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). .actul constitutiv. punandu-i in vedere.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. militeaza impotriva pluralismului politic. . contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. prin incheiere. 26/2000. 12 . Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . prin incheiere. pentru cei absenti. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. judecatorul dispune respingerea cererii.

(2) din Ordonanta Guvemului nr.sediul acestuia. Anexa nr.numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. Acest certificat reprezinta. 26/2000). reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. La cerere. 12 alin. cu mentionarea numarului de inscriere in registru . . 8 alin.denumirea ong. odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. . (3) din Ordonanta Guvemului nr. care va cuprinde: .1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art.durata de functionare. . 26/2000.

_____________________________________________________________ 6.Numele: ________________________________________________________________________ .1. conform chitantei anexate.Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3.000 lei. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .37/2003 5. Tariful achitat 50. Data: _______________________ 7. Solicitantul: . Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4.

Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr.Anexa nr. __________ din ____________ 6. __________ din ____________ 7.37/2003 1. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Forma juridica: Asociatie 4. Semnatura _________________ 15 . Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. Denumirea: ____________________________________________ 3.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2. Data _________________________ 9.

Numele/Denumirea _______________________________ . 26/2000 modificata prin OG nr.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .judetul _________________________________________ . Semnatura _________________________________ 16 . Timbru judiciar ______________________ lei 12. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4. 10. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu.__________ din data de _______________ 7.37/2003 9.Numele/Denumirea ______________________________________ .telefon _________________________________________ . conform _______________________ 11. Data ___________________ 13.fax ________________________________ . Sediul: . ____________ din data de ___________________ 8.Domiciliul/Sediul _____________________________________ . -dovada patrimoniu.localitatea ______________________________________ .adresa _________________________________________ . Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. Taxa judiciara de timbru ________________ lei.Anexa nr.3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. Asociatii: . -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.e-mail _______________________________ 5. Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6.

Semnatura si stampila 17 .. Stampila 4.4 INSTANTA ... CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr.... . Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator. Stampila 3. Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator....Anexa nr......... Stampila 2..... 1.. Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5.... din data de ...... Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator.....

Anexa nr. 26/2000 7.adresa ____________________________________ .localitatea _________________________________ . Sediul: . conform ________________________ 9. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. Data _________________________ 11. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.judetul ____________________________________ .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: . Semnatura _________________________________ 18 . Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.Alte acte ___________________________________________ 8.e-mail ____________________________________ 4.Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2.fax _______________________________________ . Timbru judiciar ___________________ lei 10. ____________ din data de __________________________________ 6.telefon ____________________________________ . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3.Actul aditional _____________ exemplare .Numele/Denumirea ___________________________________________________ . Inscrisuri doveditoare: . Taxa judiciara de timbru _______________ lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful