Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

..............................................................................................................................5 d) redactarea actului constitutiv...................................................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.........................................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii...............................................................................................5 e) redactarea statutului............................. ...............................................................................................................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii...................................................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea............................................................................................................................................................................4 b) constituirea unui patrimoniu..........................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT................................................................................4 c) determinarea organelor de conducere si control.......................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).......12 2 ..........................................................................

si un plic auto-adresat cu tibru. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I. indiferent de domiciliu. in cuantum de 150.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii.500 lei. Redactarea statutului Pasul III.000 lei. 3 . de catre persoanele fizice.Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. 20210130 . Pasul IV. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. imputernicite de asociatie.17 sector 5 Bucuresti. Apolodor nr. In acest sens se depune o cerere. trebuie sa contina chitanta in original. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public."Alte venituri de la institutii publice". Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei . Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere.000 lei si timbru judiciar de 1. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.

in prezent. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. b) constituirea unui patrimoniu.000 lei). 4 . 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . 1. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil.000. Partea I. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.105/2002.000 lei. 752 din 15 octombrie 2002. Dimpotriva. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. ci numai de 3. determinat. Astfel. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. El poate fi de interes general sau comunitar. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite.000.500. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar. nr. obtinerea de profit. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.al fondatorilor lor.

Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. Practic. Potrivit Hotararii Guvernului nr. Spre deosebire de asociatii. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. d) redactarea actului constitutiv. publicata in Monitorul Oficial nr. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. Comisia de cenzori.000 lei. Au. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . organele fundatiei sunt: A. 26/2000 prevede. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. Cenzorul sau. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. publicata in Monitorul Oficial nr. Ordonanta Guvemului nr. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. b) are caracter solemn. fundatii. c) determinarea organelor de conducere si control. sindicat etc. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic.000. intre altele. la data constituirii fundatiei. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. in art. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. B.000 lei. 26/2000. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 1. In opinia noastra. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". 39 din 31 ianuarie 2000.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. Potrivit art. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. 5 . de asemenea. comisia de cenzori. Ca urmare. 101/2000. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. 21/1924. 28 din Ordonanta Guvemului nr. El nu poate avea caracter de act unilateral. dupa caz. Consiliul director. 26/2000. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. organele asociatiei sunt adunarea generala. 6. 26/2000. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700.

asociatilor: numele sau denumirea si. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. . d) se incheie inter vivos (intre vii). adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.sediul asociatiei . pe termen nedeterminat. activul patrimonial. ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice.700.durata de functionare a asociatiei . credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). „data constituirii". nu data autentificarii actului constitutiv.patrimoniul initial al asociatiei. decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. 0 problema o poate constitui ipoteza in care. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. Potrivit Ordinului ministrului de stat.000 lei. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . 214 din 16 mai 2000.componenta nominala a celor dintai organe de conducere.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . . Fundatia nu are caracter asociativ. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. chiar daca sunt mai multi fondatoi . Mai mult. este data dobandirii personalitatii juridice. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. si anume asociatia.datele de identificare a. dupa caz. domiciliul sau sediul acestora. 2. c) are caracter constitutiv. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. .| b) are caracter solemn. Intr-adevar. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. In prezent. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. .denumirea asociatiei . dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei. 6 alin. dupa autentificarea actului constitutiv. . deci nu s-ar putea constitui o 6 . ei exercita aceeasi vointa juridica. dupa caz. la data constituirii asociatiei. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. 2 din Ordonanta Guvemului nr. . salariul minim brut pe economie este de 2. ministrul justitiei nr. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. Art. administrare si control ale asociatiei. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop. e) are un continut prestabilit de lege. Cu alte cuvinte. Deoarece legea nu distinge.Ca urmare.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie.

. 26/2000. se va trece la formularea statutului. . dupa caz. . adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. sub sanctiunea nulitatii absolute: .denimurea fundatiei. . va fi necesara si redactarea statutului acestora . d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune.scopu/ fundatiei . dupa caz. dupa caz. cat si in cel al fundatiilor.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. Ca si in cazul asociatiilor. 2 din Ordonanta Guvemului nr. Asadar. In ceea ce ne priveste. de altfel. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului.fundatie prin testament olograf. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. Atat actul consntutiv al asociatiei. ale fondatorilor. .patrimoniul initial al fundatiei. . e) redactarea statutului. dupa caz.pe termen determinat. a fondatorilor: numele si denumirea si. la infiintare. • drepturile si obligatiile asociatilor. pe termen nedeterminat. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. cum sunt partidele si sindicatele. c) are caracter constitutiv. si alte clauze. e) are un continut prestabilit de lege . Nu mai putin. 16 alin. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. legea anterioara). socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act.semnaturile fondatorului sau. 7 .durata de functionare a fundatiei . care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. In cazul altor organizatii non-profit. statutul se redacteaza in forma autentica. corespunzator intereselor semnatarilor. de altfel. . si semnat de catre acestea). Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. alaturi de continutul legal obligatoriu. domiciliul sau sediul acestora. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. Potrivit art. in mod firesc. atat in cazul asociatiilor. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii.sediul f undatiei . la data constituirii fundatiei.datele de identificare a fondatorului sau. . Ca si actul constitutiv. cu indicarea expresa a ter-menului sau. cat si al fundatiei va putea cuprinde.

forma de organizare a acestora. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . d) atributiile organelor de conducere. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. f) destinatia bunurilor. Acestea se vor preciza. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil. conducere si decizie economica. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. spre exemplu. administrare si control ale asociatiei. Potrivit art. 47 din Ordonanta Guvemului nr. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. Statutul fundatiei va fi.  alte surse legale. in conditii legale. de asemenea. administrare si control. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. • • atributiile organelor de conducere. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei.  donatii/ sponsorizari sau legate. in cazul dizolvarii fundatiei.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile.veniturile realizate din activitati economice directe. . b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. . administrare si control ale fundatiei. statutul poate cuprinde si alte prevederi. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: .• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. • posibilitatea constituirii de filiale. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. 46 din Ordonanta Guvemului nr. Potrivit art. in afara acestor elemente obligatorii. 46 si art. in conditii legale.  venituri realizate din activitati economice directe. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). pe parcursul existentei fundatiei. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. 26/2000. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice.

In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. Filiala este o entitate cu personalitate juridica.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. se aplica in mod corespunzator. .procedura de constituire de filiale. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei.procedura de desemnare a lichidatorilor. b) are caracter obligatoriu. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. spre exemplu: . se va trece in registru si denumirea ei". cu privire la denumire. . e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. in cazul lichidarii fundatiei. 31/1954 prevede. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. in actele pe care le intocmeste. alcatuit din minimum 3 membri. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. semnicatia de a individualiza persoana juridica. Filialele. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. care este specific comerciantilor. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. in conditiile prevazute de lege. . Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. In vederea dobandirii personalitatii juridice.scop lucrativ. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma". Organizatia nu va putea utiliza. 9 . Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. Decretul nr. ca structuri teritoriale. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public.

De asemenea. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. fundatiei sau. in denumire. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. perioada in care denumirea este rezervata. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. 10 . Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Astfel. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. va elibera dovada disponibilitatii denumirii. In plus. 954/B/C din 26 aprilie 2000. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. asemanatoare celei rezervate.asociatie. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. libera.Alegerea denumirii este. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Pana la dovada de constituire a Registrului national . federafiei. dupa caz. De exemplu. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Cu toate acestea. ministrul justitiei nr. respectiv activitatea personalitatii evocate.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. ca principiu. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. fundatie sau federatie . nu se vor putea face. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata.

pretutindeni in lume functioneaza. ca Ordonanta Guvemului nr. institute private de cercetari. Pe de o parte. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . de exemplu. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. la data de 1 februarie 2003. in acordarea personalitatii juridice. Initial. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. 37/2003 este gandita. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". Ordonanta Guvemului nr. trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. drept urmare. Incepand cu 1 februarie 2003. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. ci Ministerul Justitiei. Remarcam. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . Ordonanta Guvernului nr.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). aveau deja personalitate juridica . in textul final al Ordonantei Guvernului nr.isi vor mentine actuala denumire. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. b) la acordarea personalitatii juridice . constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. „national" si „roman". ca nota generala. de altfel. Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. In cazul nerespectarii acestei cerinte.In plus fata de aceste conditii. De altfel. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. pe de alta parte. Observam ca. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. care se numesc ca atare.

in scris sa remedieze neregularitatile constatate. prin scopurile ori prin activitatea lor. 12 . punandu-i in vedere. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore. titlu doveditor al unui alt drept real. 26/2000. . .avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. contract de inchiriere. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. contract de leasing imobiliar). Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . pentru cei absenti. . Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. prin incheiere. judecatorul dispune respingerea cererii. pentru cei care au fost prezenti. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. caruia i se vor comunica. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente.actul constitutiv. ci pe criterii de oportunitate. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. in copie. Potrivit acestora: organizatiile care. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). .statutul ong. in camera de consiliu. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. in urma abrogarii Legii nr. in termen de 5 zile de la pronuntare. 37 alin. militeaza impotriva pluralismului politic.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. prin incheiere. in acest caz. (2) din Constitutie. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. . pe reprezentantul asociatiei. 21/1924. . Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". si de la comunicare.

durata de functionare. .1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . cu mentionarea numarului de inscriere in registru . Acest certificat reprezinta. reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.denumirea ong. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. (2) din Ordonanta Guvemului nr. 8 alin. 12 alin.numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. .sediul acestuia. (3) din Ordonanta Guvemului nr. Anexa nr. . 26/2000.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. care va cuprinde: . 26/2000). La cerere.

37/2003 5.000 lei. conform chitantei anexate.Numele: ________________________________________________________________________ . Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3. Tariful achitat 50. _____________________________________________________________ 6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Solicitantul: . Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4. Data: _______________________ 7. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2.1. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.

Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr.Anexa nr. Forma juridica: Asociatie 4. Denumirea: ____________________________________________ 3. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. __________ din ____________ 7.37/2003 1. Data _________________________ 9. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. __________ din ____________ 6. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. Semnatura _________________ 15 .

Domiciliul/Sediul _____________________________________ .fax ________________________________ . Semnatura _________________________________ 16 . 26/2000 modificata prin OG nr. ____________ din data de ___________________ 8.37/2003 9. Taxa judiciara de timbru ________________ lei.adresa _________________________________________ . 10.telefon _________________________________________ .Anexa nr. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3.________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu. Data ___________________ 13. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.localitatea ______________________________________ . Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr. Asociatii: .Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .Numele/Denumirea _______________________________ .judetul _________________________________________ . -avizul Ministerului Tineretului si Sportului.__________ din data de _______________ 7. Sediul: . Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6. Timbru judiciar ______________________ lei 12. -dovada patrimoniu. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2.e-mail _______________________________ 5.Numele/Denumirea ______________________________________ . Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. conform _______________________ 11.

..... Stampila 4.. Semnatura si stampila 17 ........... CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr... 1. Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator..... din data de ......4 INSTANTA .. Stampila 2. Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator...... Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5. Stampila 3.. .Anexa nr.

Actul aditional _____________ exemplare .Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5. Data _________________________ 11. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3.judetul ____________________________________ .fax _______________________________________ .e-mail ____________________________________ 4. Sediul: .Numele/Denumirea ___________________________________________________ .adresa ____________________________________ .telefon ____________________________________ .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. conform ________________________ 9. ____________ din data de __________________________________ 6.localitatea _________________________________ . Taxa judiciara de timbru _______________ lei. Inscrisuri doveditoare: . Semnatura _________________________________ 18 . 26/2000 7. Timbru judiciar ___________________ lei 10. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .Anexa nr. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr.Alte acte ___________________________________________ 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful