P. 1
Ghid infiintare asociatii si fundatii

Ghid infiintare asociatii si fundatii

|Views: 602|Likes:
Published by Morrasi

More info:

Published by: Morrasi on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

.............................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT..........................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor...4 b) constituirea unui patrimoniu...........................................................12 2 ........................................................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.......................................................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.............................................................................................................................4 c) determinarea organelor de conducere si control............................................................................................. .....................................................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii...............................................................................................................................................................................................................5 d) redactarea actului constitutiv.........................................................................................5 e) redactarea statutului.........................................................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)..................

Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50.000 lei. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. si un plic auto-adresat cu tibru. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei . conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . Redactarea statutului Pasul III. In acest sens se depune o cerere. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public.17 sector 5 Bucuresti. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V.500 lei. 3 .Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG."Alte venituri de la institutii publice". Pasul IV.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. in cuantum de 150. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere. 20210130 . Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. Apolodor nr. trebuie sa contina chitanta in original. de catre persoanele fizice. indiferent de domiciliu. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. imputernicite de asociatie.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I.000 lei si timbru judiciar de 1.

ci numai de 3. 4 . El poate fi de interes general sau comunitar. nr. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. obtinerea de profit. b) constituirea unui patrimoniu. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. in prezent. Partea I. Astfel. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii.000 lei. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta.000. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250.al fondatorilor lor.000. determinat. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. 1. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2.500. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii. Dimpotriva. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000 lei). Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil.105/2002.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. 752 din 15 octombrie 2002. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ.

26/2000. organele fundatiei sunt: A. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. organele asociatiei sunt adunarea generala.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. fundatii. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. b) are caracter solemn.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. intre altele. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. comisia de cenzori. dupa caz. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ.000. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) .: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. d) redactarea actului constitutiv. In opinia noastra. publicata in Monitorul Oficial nr. Au. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. 6. 26/2000. El nu poate avea caracter de act unilateral. 5 . c) determinarea organelor de conducere si control. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica. 1. sindicat etc.000 lei. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. 26/2000. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Consiliul director. 21/1924. Potrivit art. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. Ca urmare. in art. 39 din 31 ianuarie 2000. 28 din Ordonanta Guvemului nr. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Spre deosebire de asociatii.000 lei. 101/2000. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. B. la data constituirii fundatiei. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. Ordonanta Guvemului nr. Cenzorul sau. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. Practic. publicata in Monitorul Oficial nr. 26/2000 prevede. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. Comisia de cenzori. de asemenea. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. Potrivit Hotararii Guvernului nr. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii.

in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie. . dupa caz. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. dupa caz. Fundatia nu are caracter asociativ. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. 2 din Ordonanta Guvemului nr. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus .durata de functionare a asociatiei . 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. administrare si control ale asociatiei.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. este data dobandirii personalitatii juridice. chiar daca sunt mai multi fondatoi . si anume asociatia. domiciliul sau sediul acestora. 2. Mai mult. c) are caracter constitutiv. . 0 problema o poate constitui ipoteza in care. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. Deoarece legea nu distinge. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. .datele de identificare a. 214 din 16 mai 2000. . dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei.denumirea asociatiei .patrimoniul initial al asociatiei. decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. activul patrimonial. ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop.700. „data constituirii". in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. dupa autentificarea actului constitutiv. ei exercita aceeasi vointa juridica.sediul asociatiei . deci nu s-ar putea constitui o 6 . credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte).000 lei. asociatilor: numele sau denumirea si. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. In prezent. d) se incheie inter vivos (intre vii). ministrul justitiei nr.Ca urmare. in baza unei cereri adresate de catre asociatie.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. Potrivit Ordinului ministrului de stat. . ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice. nu data autentificarii actului constitutiv. Intr-adevar. la data constituirii asociatiei. 6 alin.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. . Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. e) are un continut prestabilit de lege. Art. Cu alte cuvinte. pe termen nedeterminat. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. salariul minim brut pe economie este de 2. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.| b) are caracter solemn. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: .

Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. atat in cazul asociatiilor. . dupa caz. e) redactarea statutului. a fondatorilor: numele si denumirea si. cu indicarea expresa a ter-menului sau. • drepturile si obligatiile asociatilor.pe termen determinat. Ca si in cazul asociatiilor.sediul f undatiei . In ceea ce ne priveste. In cazul altor organizatii non-profit. Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere.fundatie prin testament olograf.patrimoniul initial al fundatiei. . se va trece la formularea statutului.scopu/ fundatiei . legea anterioara). dupa caz. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. . va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. c) are caracter constitutiv. d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. statutul se redacteaza in forma autentica.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. de altfel. in mod firesc.datele de identificare a fondatorului sau. Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. . sub sanctiunea nulitatii absolute: . alaturi de continutul legal obligatoriu. 7 . Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. cat si al fundatiei va putea cuprinde. cum sunt partidele si sindicatele. Nu mai putin. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. 2 din Ordonanta Guvemului nr. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei.durata de functionare a fundatiei . Ca si actul constitutiv. care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. Asadar. Potrivit art. la data constituirii fundatiei. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. ale fondatorilor. Atat actul consntutiv al asociatiei.semnaturile fondatorului sau. si semnat de catre acestea). domiciliul sau sediul acestora. va fi necesara si redactarea statutului acestora . avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. pe termen nedeterminat. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. 26/2000. dupa caz. de altfel. dupa caz. . daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. corespunzator intereselor semnatarilor. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. . . .persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.denimurea fundatiei. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. 16 alin. cat si in cel al fundatiilor. e) are un continut prestabilit de lege . la infiintare. si alte clauze.

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. • • atributiile organelor de conducere. Acestea se vor preciza. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. forma de organizare a acestora. in afara acestor elemente obligatorii. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Potrivit art. statutul poate cuprinde si alte prevederi.veniturile realizate din activitati economice directe.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii. f) destinatia bunurilor. 46 din Ordonanta Guvemului nr.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. 46 si art. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: .dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. d) atributiile organelor de conducere. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. in cazul dizolvarii fundatiei. in conditii legale. administrare si control. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice. . redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. administrare si control ale fundatiei. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati).  venituri realizate din activitati economice directe. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. conducere si decizie economica.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. pe parcursul existentei fundatiei.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. . 26/2000. Potrivit art. in conditii legale. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice.  donatii/ sponsorizari sau legate. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. administrare si control ale asociatiei. 47 din Ordonanta Guvemului nr. Statutul fundatiei va fi. de asemenea. • posibilitatea constituirii de filiale. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei. spre exemplu.  alte surse legale.

Filialele. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. se va trece in registru si denumirea ei".procedura de desemnare a lichidatorilor. in actele pe care le intocmeste. 31/1954 prevede. spre exemplu: . In vederea dobandirii personalitatii juridice. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. in conditiile prevazute de lege. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public.procedura de constituire de filiale. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. Filiala este o entitate cu personalitate juridica.scop lucrativ. dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. semnicatia de a individualiza persoana juridica.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma". . 9 . au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. alcatuit din minimum 3 membri. . b) are caracter obligatoriu. Decretul nr. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. care este specific comerciantilor. se aplica in mod corespunzator. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. . ca structuri teritoriale. in cazul lichidarii fundatiei. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. Organizatia nu va putea utiliza. cu privire la denumire.

Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. asemanatoare celei rezervate.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. Cu toate acestea. dupa caz. In plus. respectiv activitatea personalitatii evocate.Alegerea denumirii este. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. fundatie sau federatie . Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. perioada in care denumirea este rezervata.asociatie. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. nu se vor putea face. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. in denumire. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . va elibera dovada disponibilitatii denumirii. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. De asemenea. libera. ca principiu. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. 10 . federafiei. 954/B/C din 26 aprilie 2000. fundatiei sau. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. Astfel. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. De exemplu. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Pana la dovada de constituire a Registrului national . aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. ministrul justitiei nr.

nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. de exemplu. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut".nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). pe de alta parte. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . Observam ca.isi vor mentine actuala denumire. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. Incepand cu 1 februarie 2003. „national" si „roman". g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. in acordarea personalitatii juridice. de altfel. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. b) la acordarea personalitatii juridice . Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. aveau deja personalitate juridica . ca Ordonanta Guvemului nr. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. institute private de cercetari.In plus fata de aceste conditii. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. care se numesc ca atare. De altfel. In cazul nerespectarii acestei cerinte. Remarcam. pretutindeni in lume functioneaza. Initial. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. Ordonanta Guvemului nr. Pe de o parte. 37/2003 este gandita. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. Ordonanta Guvernului nr. drept urmare. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. ca nota generala. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. ci Ministerul Justitiei. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. la data de 1 februarie 2003. Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care.

si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii).statutul ong. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 12 . pentru cei care au fost prezenti. caruia i se vor comunica. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. .avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. in urma abrogarii Legii nr. . judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. . 37 alin. judecatorul dispune respingerea cererii. contract de inchiriere. in acest caz. punandu-i in vedere. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. ci pe criterii de oportunitate.Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. prin incheiere.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. si de la comunicare. in termen de 5 zile de la pronuntare. in copie. contract de leasing imobiliar). 26/2000. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore. (2) din Constitutie. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. pe reprezentantul asociatiei. prin incheiere. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. titlu doveditor al unui alt drept real. pentru cei absenti. militeaza impotriva pluralismului politic. .  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. . in scris sa remedieze neregularitatile constatate. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. in camera de consiliu. Potrivit acestora: organizatiile care. . 21/1924.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. prin scopurile ori prin activitatea lor.actul constitutiv. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: .

odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. (3) din Ordonanta Guvemului nr.durata de functionare. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. (2) din Ordonanta Guvemului nr.1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . 12 alin. . in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. 8 alin. Acest certificat reprezinta.denumirea ong. . . reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.sediul acestuia. care va cuprinde: . La cerere. cu mentionarea numarului de inscriere in registru .numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Anexa nr.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. 26/2000. 26/2000).

26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Data: _______________________ 7.Numele: ________________________________________________________________________ . _____________________________________________________________ 6.1.Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3. conform chitantei anexate. Solicitantul: .37/2003 5. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.000 lei. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 . Tariful achitat 50. Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4.

__________ din ____________ 7.Anexa nr. Denumirea: ____________________________________________ 3.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2. Semnatura _________________ 15 .37/2003 1.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. __________ din ____________ 6. Forma juridica: Asociatie 4. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Data _________________________ 9.

Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr. 26/2000 modificata prin OG nr. ____________ din data de ___________________ 8.__________ din data de _______________ 7. conform _______________________ 11.Domiciliul/Sediul _____________________________________ . Asociatii: . Statutul autentificat de __________________________________ sub nr.Anexa nr. Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6.adresa _________________________________________ . Sediul: . -dovada patrimoniu.Numele/Denumirea ______________________________________ .37/2003 9. -avizul Ministerului Tineretului si Sportului.Numele/Denumirea _______________________________ . Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4. Data ___________________ 13.judetul _________________________________________ . Semnatura _________________________________ 16 .e-mail _______________________________ 5. 10.3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. Taxa judiciara de timbru ________________ lei.fax ________________________________ .Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ . Timbru judiciar ______________________ lei 12. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.localitatea ______________________________________ .________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu.telefon _________________________________________ .

Semnatura si stampila 17 ..... Stampila 3......Anexa nr. Stampila 2.. ....... Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5... Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator....... din data de . CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr...4 INSTANTA .. Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator... Stampila 4...... 1. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator.

Inscrisuri doveditoare: .telefon ____________________________________ .judetul ____________________________________ . Semnatura _________________________________ 18 .Alte acte ___________________________________________ 8. ____________ din data de __________________________________ 6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Data _________________________ 11.Numele/Denumirea ___________________________________________________ .localitatea _________________________________ . Sediul: . 26/2000 7.fax _______________________________________ .Actul aditional _____________ exemplare . Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.adresa ____________________________________ . conform ________________________ 9.Anexa nr. Timbru judiciar ___________________ lei 10.5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Taxa judiciara de timbru _______________ lei. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr.Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2.e-mail ____________________________________ 4. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->