Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

.....................5 d) redactarea actului constitutiv..................................................................................................................................................................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. .............12 2 .....................5 e) redactarea statutului...........................................................................................................................................................................................................................................................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.................................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT...............................4 b) constituirea unui patrimoniu............................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).....................................................................4 c) determinarea organelor de conducere si control......11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor................................................................................................................................................................................................................................................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii..........

imputernicite de asociatie. In acest sens se depune o cerere. si un plic auto-adresat cu tibru. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. indiferent de domiciliu. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. 3 . Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere.500 lei.17 sector 5 Bucuresti. Redactarea statutului Pasul III.000 lei. in cuantum de 150. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50. 20210130 . Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. trebuie sa contina chitanta in original. conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I.Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG."Alte venituri de la institutii publice". de catre persoanele fizice. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei .000 lei si timbru judiciar de 1. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni. Apolodor nr.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru. Pasul IV.

Dimpotriva. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. El poate fi de interes general sau comunitar. in prezent. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. obtinerea de profit. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250.000 lei). Partea I. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.105/2002. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000. b) constituirea unui patrimoniu.al fondatorilor lor.000. in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta.000 lei.500. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . 752 din 15 octombrie 2002. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar. 1. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. ci numai de 3. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite. determinat. Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. 4 .PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. nr. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. Astfel.

5 . Potrivit Hotararii Guvernului nr. 26/2000 prevede. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. 6. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica.000 lei.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. sindicat etc. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. organele asociatiei sunt adunarea generala.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. de asemenea. Potrivit art. Spre deosebire de asociatii. 26/2000. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". comisia de cenzori. Ordonanta Guvemului nr. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. publicata in Monitorul Oficial nr.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. Au. fundatii. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz.000 lei. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . B. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. 26/2000. 28 din Ordonanta Guvemului nr. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. Ca urmare. Consiliul director. 101/2000. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. intre altele. in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. dupa caz. c) determinarea organelor de conducere si control. El nu poate avea caracter de act unilateral.000. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. b) are caracter solemn. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. publicata in Monitorul Oficial nr. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. in art. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. organele fundatiei sunt: A. Cenzorul sau. d) redactarea actului constitutiv. 21/1924. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. 39 din 31 ianuarie 2000. In opinia noastra. Comisia de cenzori. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. Practic. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. la data constituirii fundatiei. 1. 26/2000. Cum insa Ordonanta Guvernului nr.

dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. Art. si anume asociatia. nu data autentificarii actului constitutiv. 0 problema o poate constitui ipoteza in care. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara.sediul asociatiei . asociatilor: numele sau denumirea si. dupa autentificarea actului constitutiv. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective.| b) are caracter solemn. . Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus . In prezent. dupa caz. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie.datele de identificare a. ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop.denumirea asociatiei . salariul minim brut pe economie este de 2. Mai mult. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr.000 lei. d) se incheie inter vivos (intre vii). . este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie. ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice. activul patrimonial.componenta nominala a celor dintai organe de conducere.durata de functionare a asociatiei . 2. in baza unei cereri adresate de catre asociatie. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. chiar daca sunt mai multi fondatoi . Fundatia nu are caracter asociativ. pe termen nedeterminat. .Ca urmare. 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei. 6 alin. Cu alte cuvinte. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. 2 din Ordonanta Guvemului nr. . prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Deoarece legea nu distinge. ministrul justitiei nr. la data constituirii asociatiei. . dupa caz. c) are caracter constitutiv. administrare si control ale asociatiei. Potrivit Ordinului ministrului de stat. .patrimoniul initial al asociatiei.700. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie. e) are un continut prestabilit de lege. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. ei exercita aceeasi vointa juridica. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. 214 din 16 mai 2000.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. este data dobandirii personalitatii juridice. credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). domiciliul sau sediul acestora. Intr-adevar. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. „data constituirii". deci nu s-ar putea constitui o 6 .pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau.

In ceea ce ne priveste. si alte clauze. e) are un continut prestabilit de lege . la infiintare. d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). domiciliul sau sediul acestora. dupa caz. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. actul constitutiv al fundatiei cuprinde. atat in cazul asociatiilor.componenta nominala a celor dintai organe de conducere. a fondatorilor: numele si denumirea si. de altfel. 7 . dupa caz. cum sunt partidele si sindicatele. . se va trece la formularea statutului. . cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. . Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. 26/2000. corespunzator intereselor semnatarilor. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. Atat actul consntutiv al asociatiei. dupa caz. .patrimoniul initial al fundatiei. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi.pe termen determinat. si semnat de catre acestea). de altfel. c) are caracter constitutiv. pe termen nedeterminat. la data constituirii fundatiei. Potrivit art. Asadar. sub sanctiunea nulitatii absolute: . Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. . statutul se redacteaza in forma autentica. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie.denimurea fundatiei. . care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea. dupa caz.semnaturile fondatorului sau. ale fondatorilor. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. Nu mai putin. cat si al fundatiei va putea cuprinde. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. va fi necesara si redactarea statutului acestora . cat si in cel al fundatiilor.sediul f undatiei . nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului. in mod firesc. 16 alin. Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora.fundatie prin testament olograf. In cazul altor organizatii non-profit. cu indicarea expresa a ter-menului sau. 2 din Ordonanta Guvemului nr.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.scopu/ fundatiei . Ca si actul constitutiv. legea anterioara). Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. • drepturile si obligatiile asociatilor. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. .durata de functionare a fundatiei . e) redactarea statutului.datele de identificare a fondatorului sau. Ca si in cazul asociatiilor. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei. alaturi de continutul legal obligatoriu. .

in cazul dizolvarii fundatiei.veniturile realizate din activitati economice directe. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. in conditii legale. Potrivit art. spre exemplu. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei.  alte surse legale. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . • • atributiile organelor de conducere. 47 din Ordonanta Guvemului nr. • posibilitatea constituirii de filiale. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. d) atributiile organelor de conducere. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. 26/2000. statutul poate cuprinde si alte prevederi. . care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. administrare si control ale fundatiei. f) destinatia bunurilor.  donatii/ sponsorizari sau legate. Potrivit art. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. Potrivit Ordonantei Guvernului nr.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. .  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. pe parcursul existentei fundatiei.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). administrare si control. conducere si decizie economica. administrare si control ale asociatiei. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: .  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. Acestea se vor preciza. de asemenea. Statutul fundatiei va fi.  venituri realizate din activitati economice directe. in conditii legale. veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil. forma de organizare a acestora. 46 si art. in afara acestor elemente obligatorii. 46 din Ordonanta Guvemului nr. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor.

conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Filialele. semnicatia de a individualiza persoana juridica. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. In vederea dobandirii personalitatii juridice. . Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. care este specific comerciantilor.scop lucrativ. . Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. spre exemplu: . o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. in actele pe care le intocmeste. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma". ca structuri teritoriale. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. Decretul nr. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. . se aplica in mod corespunzator. in conditiile prevazute de lege. b) are caracter obligatoriu.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. 31/1954 prevede. ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut.procedura de desemnare a lichidatorilor. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare. dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.procedura de constituire de filiale. cu privire la denumire. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. Organizatia nu va putea utiliza. se va trece in registru si denumirea ei". alcatuit din minimum 3 membri. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. in cazul lichidarii fundatiei. c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. 9 . Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute.

Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. asemanatoare celei rezervate. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. In plus. 10 . inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Astfel. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. in denumire. respectiv activitatea personalitatii evocate. De exemplu. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte.asociatie. De asemenea. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. libera. perioada in care denumirea este rezervata. nu se vor putea face. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. fundatiei sau. ca principiu. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. federafiei. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. fundatie sau federatie . dupa caz. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. Pana la dovada de constituire a Registrului national . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii.Alegerea denumirii este. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. 954/B/C din 26 aprilie 2000. va elibera dovada disponibilitatii denumirii. Cu toate acestea. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. ministrul justitiei nr. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare.

Initial. ci Ministerul Justitiei. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. in acordarea personalitatii juridice. trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile. de altfel. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. de exemplu. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.isi vor mentine actuala denumire. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort. pretutindeni in lume functioneaza. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. drept urmare. 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. ca nota generala. Observam ca.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. ca Ordonanta Guvemului nr. ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. Incepand cu 1 februarie 2003.In plus fata de aceste conditii. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". „national" si „roman". Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. 37/2003 este gandita. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Ordonanta Guvernului nr. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. pe de alta parte. care se numesc ca atare. De altfel. la data de 1 februarie 2003. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. institute private de cercetari. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . Pe de o parte. aveau deja personalitate juridica . In cazul nerespectarii acestei cerinte. b) la acordarea personalitatii juridice . Remarcam. Ordonanta Guvemului nr.

ci pe criterii de oportunitate. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. si de la comunicare. 21/1924. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. judecatorul dispune respingerea cererii. in acest caz. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. pentru cei absenti. si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. contract de leasing imobiliar). 26/2000. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. . . a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. in copie. contract de inchiriere. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei.statutul ong.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate). a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". titlu doveditor al unui alt drept real. pe reprezentantul asociatiei. in urma abrogarii Legii nr. in scris sa remedieze neregularitatile constatate.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. militeaza impotriva pluralismului politic. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). Potrivit acestora: organizatiile care. .Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. . prin scopurile ori prin activitatea lor. caruia i se vor comunica. in termen de 5 zile de la pronuntare. (2) din Constitutie. . ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. . 12 . Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat.avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. pentru cei care au fost prezenti. 37 alin. prin incheiere. prin incheiere. in camera de consiliu.actul constitutiv. Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore. punandu-i in vedere. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza.

cu mentionarea numarului de inscriere in registru . . (3) din Ordonanta Guvemului nr. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art.denumirea ong. .numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.durata de functionare. 26/2000).sediul acestuia. reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 12 alin. Acest certificat reprezinta. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala.1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . 26/2000. 8 alin. La cerere. Anexa nr. (2) din Ordonanta Guvemului nr. care va cuprinde: . .

conform chitantei anexate.000 lei. Tariful achitat 50. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.Numele: ________________________________________________________________________ . 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4.37/2003 5. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3. Solicitantul: .1. _____________________________________________________________ 6. Data: _______________________ 7. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 .Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2.

Semnatura _________________ 15 . Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Denumirea: ____________________________________________ 3. __________ din ____________ 7. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. Data _________________________ 9. __________ din ____________ 6.Anexa nr.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Forma juridica: Asociatie 4. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2.37/2003 1.

judetul _________________________________________ .e-mail _______________________________ 5. Data ___________________ 13. ____________ din data de ___________________ 8. Asociatii: .37/2003 9. Semnatura _________________________________ 16 . 26/2000 modificata prin OG nr.Domiciliul/Sediul _____________________________________ .________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu. Timbru judiciar ______________________ lei 12.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3.fax ________________________________ . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4.telefon _________________________________________ .Numele/Denumirea ______________________________________ .localitatea ______________________________________ .3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr. -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2. Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr. conform _______________________ 11.adresa _________________________________________ .Anexa nr.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ . Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6. -dovada patrimoniu.__________ din data de _______________ 7. Sediul: . 10. Taxa judiciara de timbru ________________ lei.Numele/Denumirea _______________________________ .

Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5..... Stampila 3...... din data de ...Anexa nr... 1. Stampila 4......... Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator... Semnatura si stampila 17 .... Stampila 2. CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator. ...4 INSTANTA .... Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator....

judetul ____________________________________ .localitatea _________________________________ . Data _________________________ 11. Timbru judiciar ___________________ lei 10. Taxa judiciara de timbru _______________ lei.Alte acte ___________________________________________ 8. 26/2000 7. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: . conform ________________________ 9.e-mail ____________________________________ 4.Actul aditional _____________ exemplare . Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. Inscrisuri doveditoare: .telefon ____________________________________ .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.Anexa nr. ____________ din data de __________________________________ 6. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.adresa ____________________________________ .Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2.Numele/Denumirea ___________________________________________________ .fax _______________________________________ . Semnatura _________________________________ 18 . Sediul: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful