Sunteți pe pagina 1din 2

Categoria III – Expertize contabile

1. Cum se clasifica expertizele contabile?


2. Explicaţi independenţa absolută şi independenţa relativă a expertului
contabil?
3. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil?
4. Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile?
5. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului
contabil?
6. Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei
contabile?
7. Ce conţine dosarul expertului contabil privind documentarea în
expertiza contabilă?
8. Ce conţine capitolului I al Raportului de expertiză contabilă ?
(Introducere)
9. Ce conţine cap.II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea
expertizei contabile)?
10. Ce conţine un Raport de expertiză calificat?
11. Explicaţi cazurile de imposilitate a întocmirii unui raport de expertiză
şi ce conţine Raportul de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.
12. Cum procedează expertul contabil verificator privind îndeplinirea
atribuţiilor sale?
13. Care sunt prevederile reglementărilor legale privind expertizele
contabile judiciare şi extrajudiciare?
14. Care este sediul materiei reglementărilor profesionale privind
expertiza contabilă?
15. Enumeraţi destinatarii expertizelor contabile?
16. Care este finalitatea expertizelor contabile?
17. Care sunt principiile deontologice după care se ghidează expertul
contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare?
18. Care sunt calităţile esenţiale ce conferă autoritate ştiinţifico-
profesională lucrărilor expertului contabil şi cum le dezvoltă?
19. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile?
20. Cum se numesc experţii contabili în dosarele civile?
21. Ce fapte pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili?
22. Care este diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat; dar
între contabilul autorizat şi contabilul salariat?

1
23. Cine este expertul contabil?
24. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil
autorizat?
25. Ce lucrări poate executa un expert contabil?
26. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?
27. Incompatibilităţi în exercitarea profesiei.
28. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii.
29. Care sunt răspunderile experţilor contabili?
30. Enumeraţi faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor
Corpului?
31. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile?
32. Ce reprezintă noţiunea de interes public?
33. Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate pentru
realizarea obiectivelor profesiei contabile?
34. Explicaţi principiul confidenţialităţii?
35. Onorariile şi independenţa.

S-ar putea să vă placă și