Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA:Limba şi literatura română


CLASA I
TEMA LECŢIEI: Consolidarea sunetelor şi literelor învăţate
(a, A, m, M, n, N, u, U, i, I)
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL:
♦ Consolidarea sunetelor şi literelor învăţate
♦ Formarea deprinderii de a citi corect, în ritm propriu
♦ Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului elevilor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
♦ O1. Să pronunţe corect sunetele învăţate;
♦ O2. Să citască corect şi cursiv, în ritm propriu, silabe, cuvinte, propoziţii;
♦ O3. Să recunoască literele mici şi mari de tipar, făcând conexiune între
literă şi sunet;
♦ O4. Să formeze cuvinte cu literele învăţate;
♦ O5. Să alcătuiască şi să scrie propoziţii cu cuvinte date.

MOTIVAŢIA: această lecţie dezvoltă gândirea, creativitatea, imaginaţia, deprinderea de a


citi corect, cursiv; elevii îşi vor îmbogăţi şi activiza vocabularul.
CONDIŢII PREALABILE: elevii vor exersa formarea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor şi
scrierea acestora, utilizând literele învăţate.
RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda fonetică analitico-
sintetică, jocul didactic, tehnica ciorchinelui, tehnica cadranelor;
RESURSE UMANE- 18 elevi implicaţi în activităţi: individuale, frontale, în perechi şi pe
grupe.
RESURSE MATERIALE: alfabetare, planşe cu literele învăţate, fişe de muncă
independentă, plicuri cu silabe, cosulete cu cuvinte, videoproiector
RESURSE TEMPORALE: 50 de minute.
INVATATOARE: prof. inv. primar Victoria Negoita
Nr. MOMENTELE ELEMENTE DE CONŢINUT METODE ŞI MIJLOACE DE EVALUARE
Crt. LECŢIEI PROCEDEE ÎNVĂŢARE
1. Moment Pregătirea elevilor pentru lecţie Conversaţia
organizatoric - pregătirea obiectelor necesare pentru lecţie; explicatia
- se asigură climatul afectiv;
- se formează grupele de lucru;
- se stabileste liderul grupului;
2. Captarea atenţiei Se prezinta mai multe ghicitori a caror dezlegari sunt conversatia Colectiv dirijat Evaluare formativa
urmatoarele cuvinte :arici, albina , morcov, maimuta,
urzica, ursul, iepurele,ninsoarea si numaratoarea.Dupa
fiecare raspuns se noteaza pe o plansa fiecare litera cu
care incepe raspunsul, stabilindu-se astfel trecerea la
anuntarea temei si a obiectivelor

3. Anunţarea temei şi Astăzi vom recapitula toate sunetele (literele) învăţate . Explicaţia Colectiv dirijat
a obiectivelor (se expun oral obiectivele urmărite) .
4. Actualizarea EVOCAREA
cunoştinţelor 1. Verificarea lecţiei prin:
Recunoastera literelor invatate; Observaţia dirijată Activitate frontală Obsevarea
Recunoastera catorva silabe; Explicaţia videoproictor sistematică
Alcatuirea cu silabele respective a catorva cuvinte
Fornarea unei prpozitii cu cuvintele alcatuite
-
♦ Exemple de cuvinte care să înceapă cu I (nume
5. Dirijarea învăţării diferite); motivarea folosirii literei iniţiale mari în
exemplele date. Exemple de cuvinte care să înceapă Analiza şi sinteza Stelajul şi literele Observarea
cu toate literele învăţate.(fiecare grupa va primi o din alfabetar sistematică
litera
REALIZAREA SENSULUI
2. Scrierea la stelaj a cuvintelor: Ina, Nina, Nana, Mimi, Exerciţiul Evaluare frontală
Ana, Nini, Ani. I4.-Alcătuieşte

♦ Analiza cuvintelor: propoziţii cu

-despărţirea cuvintelor în silabe; cuvinte date.

-precizarea numărului de silabe din fiecare cuvânt; Analiza si sinteza

-componenţa silabelor (sunete şi litere).


♦ Alcătuirea de propoziţii cu fiecare dintre cuvintele
scrise la stelaj. Jocul didactic Plicuri cu silabe

♦ Exerciţiu- joc-,,silabele surpriza,,


Formulati cuvinte cu silabele date (pe grup) cuvintele se
Jocul Evaluare frontala
citesc de fiecare grupa si sunt trecute si pe plansa dar si
cosulete,stelaj
pe caiete
♦ Joc: ,, Cosuletul cu cuvinte,,
Se prezintă elevilor câte un cosulet in care se afla mai
Explicaţia
multe cuvinte pe care ei trebuie sa le ordoneze intr-o
Analiza şi sinteza
propozitie (Fiecare grupa alta propozitie)
Observarea
Se citesc propozitiile de catre fiecare grupa ,se scriu de sistemetică
mana pe plansa si in caiete. Fise de lucru Evaluare frontală
3. Exrciţiu –joc - concurs Litere din alfabet
Se vor distribui fiecarei grupe fise de lucru cu Eplicatia stelaj
umatoarea sarcina:
Inlocuiti cifrele cu literele corespunzatoare.
6. Obţinerea 4.,, Incercuieste litera,, Explicaţia Fisa de lucru cu Evaluare frontala
performanţei Fiecare grupa va primi cate o fisa ce va contine un scurt Jocul didactic texte ce contin
te xt.Textele vor fi diferite,iar fiecare grupa va trebui sa Activitate pe grupe literele invatate. Observare
incercuiasca alta litera sistematică
Se vor numara literele gasite mari si mici de tipar intr-un Verificare fiselor
timp fixat
8. Asigurarea feed- REFLECŢIA
back-ului ♦ Se citesc propozitiile formate la concursul-joc. Explicaţia Evaluare frontală

♦ Se despart in silabe cuvintele ce le alcatuiesc.


9. Încheierea Fisa de lucru
activităţii Se fac aprecieri asupra lecţiei şi se notează anumiţi pentru acasa
elevi.
Se fixează tema pentru acasă.
Lecţia se poate încheia cu un cântecel ce pune accent pe
sunete învăţate.