Sunteți pe pagina 1din 1

TRASEE

Enunţ
Se consideră un tabel bidimensional T, unde M este numărul de linii, iar N este numărul de
coloane. Trecerea dintr-o celulă în altă sală vecină se realizează numai pe verticală-jos sau pe
orizontală-dreapta.
Cerinţă
Scrieţi un program Pascal care va calcula numărul de trasee distincte prin care se poate
deplasa din celula din colţul din stînga-sus în celula din colţul dreapta-jos al tabelului T.
Intrare
Fişierul text de intrare TRASEE.IN conţine pe prima linie numerele naturale M şi N.
Ieşire
Fişierul text TRASEE.OUT conţine pe prima linie numărul de trasee distincte prin care se
poate deplasa din celula din colţul din stînga-sus în celula din colţul dreapta-jos al tabelului T.
De exemplu:
TRASEE.IN TRASEE.OUT
6 9 1287
Restricţii:
1≤M,N≤10

Timp necesar pentru execuţia programului 1 s.


Fişierul sursă se va numi TRASEE.PAS