FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

Peninou L. Barthes U. c. c.) a. Iorga G. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. e. d. M. L.) a.M. d. b. Caragiale N.) a. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. b. Stere PTS: 1 22. Ideea ii apartine lui: (1 p. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. Ion Slavici Mihail Eminescu. d. e. e. Floch R. Titu Maiorescu. Ibrãileanu C.P. e. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. b. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . b.) a. Eminescu I. Eco G. d. c. c.19. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. d. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. Ion Creanga B. b. J. c.) a. Porcher PTS: 1 20. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. (1 p. C. Hasdeu. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23.

ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã. e. a unui produs. d. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. b. c.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. d.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei. a unui produs.24. anume aceea de mesaj publicitar. c. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei. anume aceea de mesaj publicitar a. b. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã.

) a. Lasswell.26. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . b.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. b. c. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. Pornind de la teoriile lui Harold D. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. d. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. d.) a. Aceasta este: (1 p. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. b. b. c. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. c. d. c. e. d.

Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 . b.) a.30. c. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. c. d. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. d. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. b. Acesta este: (1 p.) a.

b.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale .) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. e. a. Abraham Maslow c. c.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. d. Afacerea Dreyfus. a. b.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. Vasile Tran b. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. c. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. a. Edgar Morin d.) a. Sergiu Tamas e. El este: (1 p. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. e. b. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international. d. e. c. d. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. Petre Andrei PTS: 1 1 . Care? (1 p.

) a. e. functia expresivã c. Aceasta este: (1 p. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . b. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. functia analiticã d. functia de apreciere e. e.5. vizita Papei loan Paul al II-lea c. c. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. functia consultativã b. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. d. El este : (1 p. d. invadarea Irakului PTS: 1 6. exercitând un anumit control. moartea printesei Diana d. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. Rusia c. a. functia directivã PTS: 1 7.) a.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. puciul de la Moscova. valori. 1990 b. Austria b. idei de interes general.) a. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. Prin traditie românii sec.

. Integrare în societate d. Petre Pandrea b. A. Mobilizare e.. Francis Balle d. Walter Lippmann c.) a. Tudor Vianu PTS: 1 12. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. Xenopol c. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Traian Herseni b. Petre Andrei c. Jacques Ellul e. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13.) a. 1583) b.D.) a. Dimitrie Gusti d. Guillemo Marconi (1874-1934) c.) a. Informare c. (1 p. Iorga e. Felix Aderca PTS: 1 10. Educaţie PTS: 1 3 . El este: (1 p.9. Traian Herseni b. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social.) a. Petre Tutea e. Heinrich Rudolf. Petru Comarnescu PTS: 1 11. N. Hertz (1857-1895) d. Diaconul Coresi (? – c. Interpretare b. Petre Anghel d. El este : (1 p.

(1 p... e. d..) a. b. Teleshoping înseamnă . a. poartă denumirea de . Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p..14. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor. Setul de întrebări ( cine ? . c. cum ? . Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15. d.. b. c. c. Watzlawicz Umberto Eco R.). Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. d.. Claude Shannon Marshall McLuhan P. ce ? . unde ? ... b. când ? . e. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. presă şi public. (1 p. (1 p. d. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă.) a. Jakobson PTS: 1 4 .) a. b. c.

b. Schema. Mijloace de comunicare în masă c. d. a unui Mesaj. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. valorile valutare e. rolul suportului comunicării ? (1 p. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. Care este. Mass-media b. Presă (în general) d. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. c. nu este recomandată: (1 p.) a. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. starea vremii d.) a. Totuşi. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. prin urmare. ora exactă b. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. c. b. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. d. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. în acest context. Mijloace mass-media e.) a.) a. ca şi de un Receptor. naturale.18. orarul mijloacelor de transport c. cu mult mai sofisticată. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20.

mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . d. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. b. feminismului Presa obiectivă. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. e. Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. (1 p. c. d. comentariile sunt libere” pune accentul pe . aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. vacanţelor. c. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. (1 p. cronicilor. e. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă. c. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune.. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a ..22.) a. al mass-media PTS: 1 24. pamfletelor.) a. Presa destinată divertismentului.. Dictonul „faptele sunt sacre.. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. b. d. a.) a. în sensul de şocant.. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos.). Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b.

Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Tradiţie şi inovaţie c.P.) a. G. V.P. Universitatea din Bucureşti c. Şi a trebuit să moară nebun.” La cine se referă N. Ateneul Român d. Floarea Darurilor d. Coşbuc e. Titu Maiorescu c. Ramuri e. Iorga ? (1 p. M. el nu avea ce mânca.) a. Duiliu Zamfirescu d. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp.” La ce scriitor se referă B. Alecsandri b. Să nu fi înnebunit. Panait Cerna e. Timpuri trecute PTS: 1 29.) a.) a. Trecut şi prezent b. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Camera Deputaţilor b. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. „El va trăi deşi a murit nebun. Zori noi e. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Cuget clar b. Vlahuţă d. Haşdeu ? (1 p. Nicolae Ionescu c. Universitatea din Iaşi e. Cum se numeşte articolul prin care N. Vasile Alecsandri b.26.) a. Senatul României PTS: 1 28. Sămănătorul c. O nouă epocă de cultură d. Al. Haşdeu la: (1 p. Eminescu PTS: 1 27.

Constanţa Hodoş b.A. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. (1 p. Al. I. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . Muzică Patriotică PTS: 1 34. Procesul unei răscoale de muncitori b. Procesul unei răscoale de funcţionari d. Vasile Pop PTS: 1 33.) a. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. Muzica de balet c. Ion Slavici PTS: 1 32. Rapsodii Române e. I. născut în Bucovina. Muzica naţională b. Coruri d.) a. înălţarea ei la gradul de artă. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale.) a. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. Mihail Sadoveanu e. Bassarabescu c. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p.” Cum se numeşte articolul în care N. Procesul unei răscoale de femei c. Ion Agârbiceanu d. „Un Ciprian Porumbescu.) a. Ioan Adam d. Mihail Sadoveanu e. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Care este titlul articolului publicat de N. Procesul unei răscoale de ţărani e. Iorga despre o carte de: (1 p.31. Emil Gârleanu b. La ce prozator se referă N. Brătescu-Voineşti c.

M.35. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. O.) a. Duiliu Zamfirescu d. N. Când scria despre Un poet al florilor. ci din familia preoţilor răşinăreni. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei.) a. Lucian Blaga e. Vlahuţă e. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. Goga c. Iorga ? (1 p. e adevărul. Ştefan Luchian b. „Cea mai însemnată din ele. Ştefan Popescu PTS: 1 38. N. a. Panait Cerna b. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. Universul d. Şt. Tudor Arghezi b.” Cum se numeşte poetul la care se referă N.) a. Eminescu e. Iosif c. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Iorga ? (1 p. Anghel d. N. Iorga recenza un volum de: (1 p.). O. Adevărul c. Iorga ? (1 p. nota dominantă a sufletului său de artist. D.” Care pictor e caracterizat astfel de N. Românul PTS: 1 9 . Timpul e. Octavian Goga PTS: 1 36. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare.) a. Lucian Blaga PTS: 1 37. Ion Andreescu c. Al. N. Tablourile sale sunt reale. Lucian Blaga b. Epoca b. Ion Pillat d. Vasile Voiculescu c.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Grigorescu e. Tonitza d. autentice.

„Cuvinte nouă fără cuprins. de catre editori d.. el fusese silit a-şi mânca inima. Şerban Cioculescu c. „Ca să aibă ce mânca.D.40. care. pe teren. Titu Maiorescu PTS: 1 42. (1 p. exprime b. Ibrăileanu e. G.) a. Eminescu e.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p.paragrafe succesive b.subiectul principal c. Ioan Slavici d. titlul. N. cum sunt documentarul expres. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. cronologia. avânturi care nu se pot vinde. trebuie sa ……continutul textului. lead – sublead . biografia si bioportretul. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. Cine a scris aceste rânduri despre M.) a. fisa tehnica.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . in redactii sau in desk-uri. in birouri. Eminescu? (1 p. Tudor Arghezi b. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. Iorga d.elementul de legatura . chenarul – sapou . la randul sau. contextul – detalii .? (1 p.) a. sintetizeze PTS: 1 44. Călinescu b. G. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. Al. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. avânturi măreţe. Cocea c. oameni noi fără trecut şi fără valoare. prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. care insotesc orice transmisie fragmentata. înlociund avânturile poeziei. reactiile etc. rezume c. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. Beldiman PTS: 1 41. de catre redactorii din agentie c. N.) a. M.) a. punctele principale.

fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. independenta de celelalte PTS: 1 46. foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. c b. c.) a). e.45. e. e c. foloseste verbul la viitor b). b. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. d. c a. b. c PTS: 1 48. c PTS: 1 47. c. b. c a. prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). cu exceptia aditivului. a. a. b. e a. c.) a). formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. b. b. b a. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. b.prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). fiecare material sa nu costitue o stire in sine. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. d. b.) a).). nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. c. b a. c. d a. d. d b. a. a. stilul erudit sau infrumusetat e). calitatea de a armoniza continutul cu forma b). concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). c). e PTS: 1 11 . c c. constructia logica/fireasca a.

totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. gerunzii si pretiozitati d). identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. Care sunt aceste cerinte? (1 p. d. Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). e a. c. marti. e PTS: 1 12 . a fost ranit un animal c). c. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. foloseste adjective. c. e a. b. b. c. c. b a.) a). nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. a. d. c.sunt redactate fara defecte. b. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). b.) a). d b. c a. e. d b. d. e. d. a. d. d PTS: 1 51. era frumos colorat d). d PTS: 1 50. omorand doua persoane si ranind alte sase. se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. b. a fost ranit un cal b). c c. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. d. e.49. d b. Alte sase persoane au fost ranite. de noutate b).a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. la ora pranzului. era colorat in rosu si verde a. e a. b.) a). a. d. c a. are un continut informativ mai bogat si concret c). au declarat ofocialitatile” . c b. b a.

b a. c PTS: 1 55.) a. d. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. a. c b. b. piramida normala b. c PTS: 1 13 . b. c. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. c PTS: 1 54. c a. b. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. piramida rasturnata c. c a. c. tematice b. piramida lui Gauss a. d. b. a.52. a. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. ce? c. structurale c.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53.) a. stilul a. b. a. d. b. cine? b. c b.) a. c a. c. c. de ce? a. b. materialelor? (1 p. c b. b a. b.

c a. locatie a. c PTS: 1 57. b a. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. In pregatirea unui interviu. c. b. tema b. d. c b. titlul b. paginarea a. b. Titrarea stirii presupune (1 p. a. d. b. c PTS: 1 59. d. b. a. c b. c a. b. b. c. c PTS: 1 14 . a. b a. intertitlul a. b. interlocutor b. c PTS: 1 58. publicul tinta al publicatiei c.) a. c b. d. c b.56. supratitlul c. redactarea c. b. alegarea interlocutorului b.) a. a. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. ziaristul se documenteaza la (1 p.) a. a. interlocutor c. c. conducerea editoriala a. c a. b. c a. b a.) a. c.

Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p.) a. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. b a. a. c PTS: 1 62. c. c b. b. c PTS: 1 61. c a.60. a. c. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p.) a. b a. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a. După Dinicu Golescu. c. cea a comportamentului de relaţie b. c. c a. c PTS: 1 15 . c b. b. întărirea de frumos c. b. judecată proprie a. a. specificul participarii ziaristului la interviu c. b. b.) a. Reportajul este: (1 p. b a. c a. d. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. respectul pentru adevăr b. d. cea a deontologiei profesionale c.) a. d. scopul urmarit b. c b. statutul social al interlocutorului a. b. b.

caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a.64. Relatarea PTS: 1 67. a.) a. c PTS: 1 65. c. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. a.) a. b.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. c a. analitic c. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. reportajul de dezbatere etica a. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. c b. b. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. reportajul de coerenta logica c. Feature-ul c. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. d. c. cronologic inversat d. in piramida inversata PTS: 1 16 . reportajul de meditatie filosofica b. c.) a. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. d. d. a. PTS: 1 66. b. b a. c. se practica (1 p. b. c b.) a. c a. cronologic simplu b. b a. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. Interviul b. b.

instantaneu c. ancheta jurnalistica b. funcţie a televiziunii c. acţiunea de transmitere a ştirilor c. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. jurnalismul de investigatie c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73.) a. Funcţia educativ-formativă este… (1 p. Informarea este… (1 p. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze. talk-show-ul c. emisiunea tip magazin b.69. afectiv PTS: 1 71. nota d. call-in-ul b. interpretativ d. reportajul PTS: 1 72. procedeu de portretizare a personajelor b.) a. interviul d. comentariul c. feature-ul PTS: 1 70. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b.) a. Emisiunea generalistă este… (1 p. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . (1 p. ancheta jurnalistica e.) a.) a.) a. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. informativ b.

) a. tipografic d. a nu avea morală d. politic.75. a avea o morală bună c. aversiunea faţă de presă d. cititorului b. se presupune că aparţine: (1 p. Jurnalistul. economic etc creează: (1 p. executant comun e. jurnalistului c. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. care dă direcţia. Analizand imaginea publicitara. a nu putea face morală e. fotografic b. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77. interesul pentru un anumit tip de presă e. divizor comun b. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. cromatic c.) a. loc comun PTS: 1 76. morfologic PTS: 1 18 . amândurora e. a avea o morală proastă b. nici unuia d. numitor comun d. dependenţa de presă c. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. observarea realităţii de presă b. factor comun c. locul din faţă.) a. Contextul social. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78.) a.

G. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. Introducere la o semiotica a imaginii d. tipografic b. Bachelard e. Eco PTS: 1 84. (1 p. U. G. Retorica publicitatii c. Retorica imaginii e. Peninou d. Analizand imaginea publicitara. marketing si comunicare PTS: 1 81. M. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. Eliade b.) a. R. Aceasta idee. Structura absenta b. morfologic d. Dupa parea lui Georges Peninou. J M. mezosemiotica. L. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. b.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . G. (1 p. Ideea ii apartine lui: (1 p. Porcher e. E. Floch PTS: 1 83. cromatic c.) a.80. fotografic PTS: 1 82. Semiotica. neosemiotica) in semiotica publicitara. c. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor.) a. Durand c. e. Umberto Eco c. d. Dacia literarã? a.) a. Barthes b. Cassirer d.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

) a. c. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. b. Gregory Bateson este: (1 p. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. b.) a.) a. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p.101. PTS: 1 102.) a. d. d. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103.) a. d. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. Claude Elwood Shannon este: (1 p. d. d. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. b. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. b. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. c. b. c. c. c. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 .

Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . b.) a. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p.106. d. c.

FFJ-LICENTA-JURNALISM. c. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. c.) a. b.) a.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5. c. c. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p.) a. b. b.) a. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p. b. 1859 1849 1839 PTS: 1 4. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p.) a. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . c. b.

) a. c. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini. b. de ingeniozitate si de îndrãznealã”. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. b. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 .) a. „Artist care a dat dovadã de mult gust.6.) a. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7. c. b. b. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p.) a. despre noi PTS: 1 8. c. c. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. c. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9.) a. b.

Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. în opinia specialistilor. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. reginei Victoria a Marii Britanii. c. b.) a.) a. Printului Gheorghe Bibescu. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. Împãratului Chinei PTS: 1 12. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. c. apropiaþi ai lui Brâncusi. b. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern. Tristan Tzara PTS: 1 15. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Edward Steichen. c. Precizati care sunt acestea? (1 p. b. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p.) a.11. Alfred Stieglitz Man Ray. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. b. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. Panait Istrati Man Ray.) a. Care sunt. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. c. b. Enumerati câteva personalitãti. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. c. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 .) a. Fotografiile erau frumoase. Edward Steichen.

c. este descrisã pentru prima datã camera obscurã. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p. b. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite. c.) a. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. c. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. b. b.) a. În anul 1558. în lucrarea „Magia naturalis”. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. datate.) a. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. c. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele. b.) a. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17.16. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 .

Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. distantã focalã. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p.) a. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. b. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã.) a. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p.) a. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . b. b. c. c.20. c. DSLR)? (1 p. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21.) a. c.) a. luminozitate PTS: 1 24. b. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p. b. c.

b. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28.25. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. b. b. Pentru cazurile neprevãzute. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p. Veridicitate Veridicitate. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. c. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. c. b. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29.) a.) a. c.) a.) a. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. Definiti zoom-ul. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. c. c.) a. b.

d.) a. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. c. c. care dã directia. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. b. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. principiilor. e.) a. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32.30.) a. d. c. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. b. b. e.) a. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. c. b. se presupune cã apartine (1 p. Relevanta primarã a ideilor. locul din fatã. Jurnalistul. b. d. d. d. c. e. e. e.

Evidenta are. adesea. e. b. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. d. b.) a. e. d.) a. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. b. d.) a.) a.) a. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. d. c. c. b. c. e. e. d. e. fatã de textul de referintã. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. c. Dreptul la replicã. c. o fortã superioarã: (1 p. b. de obicei este: (1 p.35. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37.

Intertitlul este un: (1 p. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. c. subiectivitate. d. b. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . d. e. c. b. d.) a. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. d. c.40. c. A fi la cumpãna dintre obiectivitate. e.) a. b. b. e.) a. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. e. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43.) a.

) a. d. d. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. b. c. c. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. e. d. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. c.) a. d. c. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p.44. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p.) a. e. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. b. e. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . b. Zona internã a publicatiei este: (1 p. b. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. c. d. e. e.) a. b.) a.

e.) a. c. Presa de partid. Legea nr. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. d. comportamente PTS: 1 53.) a. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. politicã. e.) a. c. atitudini. un proces de: (1 p. b. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul.49. b. dupã 1996. e. d. b. d. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . d. e. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. 677/ 2001 Legea nr. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. a cunoscut. c. c. b. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p.) a. Legea audiovizualului este: (1 p. 182/2002 Legea nr.) a. b. d. c.

Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. b. c. c. din lipsa de subiecte actuale. d. . a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p.) a. b. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . b. d. c. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. c.) a. b. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. e. d. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. b. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. manipularea discursului jurnalistic.) a.) a. inventarea. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p. d. d.) a.54. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p. c.

59. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p.) a. b. Violenta fizica si verbala.) a. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. d. Codul deontologic reprezinta: (1 p. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . c.) a. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. c. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. c. d. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. c. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60.) a. b. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. b. d. e. d. d. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. b.) a. b. c.

b. d. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65.) a. b. e. b. e.64. e. e. c. e. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . d. c. d. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67. d. c. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. b. b.) a. c. c.) a.) a. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p.) a. d. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p.

) a.” apartine lui: (1 p. b..) a.69. b. d. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. c. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu. c.) a. e. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. d. d. e. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . b. c. e. d. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. c. c. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. e. b. om al timpului modern. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. La 1872. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. d.) a.) a. b. e. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti.. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70. nu stea PTS: 1 72.

e. c. d. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75.) a. c. e. b. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p. d. c.) a. c.) a. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. b. Pop de Bãsesti. e. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p.74. e. Într-o scrisoare cãtre Gh. d. e. c. b.) a. d. b. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. Fraza “Animatorii culturii românesti. b.) a. d. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78.

e. e. b. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. c. e.) a. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. d.) a. c. c. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p.) a. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . b. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. d. b. Luceafãr blând PTS: 1 82. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. b. c. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. d. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. “Ultima scrisoare” este: (1 p. d.) a. c. e. b. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p.79. d.) a. e. În viziunea lui Adrian Pãunescu.

“Noapte la mare” este: (1 p. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã.84. d. b. c. c.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p.) a.) a. “Viatã. b. d. b. d. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. b. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. Versul “Nimeni nu e patria. e. d. c. e. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86.) a. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . c. e. Contesa de Noailles era din familia: (1 p.) a. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. b. c. e. d. / pentru mine . e.) a.

23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. c. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . b.) a.) a. e. e. b.) a. d. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. d. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. întâlnim premonitia momentului: (1 p. c. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. d. c. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. d. b.) a. linistea nu” au fost scrise de: (1 p. b. c. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. c.) a. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. e. d.89. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91. e. b. e.

d.) a. e. c. c. e. d.) a. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. e.94. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. spre a fi scrise. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 .) a. de: (1 p. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. Potrivit lui Adrian Pãunescu. b. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. c. b. b. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. b. c.) a. c.) a. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. d. b.

Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). c. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . b. c. Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). alegerea potrivita a cuvintelor d). Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. a. Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. b. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). e. constructia logica/fireasca a. b.) a). c. simplitate c). d.99. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). Lizibilitatea este determinata de: (1 p. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100. d.) a. b. “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. stilul erudit sau infrumusetat e).) a).) a. calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102.

denumite si antefile? (1 p. in fux continuu? (1 p.) a). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu.103. b. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. b. De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105.) a.) a). in mod obisnuit. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. c. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). b. c. b. sa constitue o stire in sine c). cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. a detaliilor adecvate b). sa faca distinctie intre context si faptele noi d). c.) a. a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104. (1 p. a reduce cheltuielile de difuzare c). pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. d. c. Lead-ul desemneaza.

b. e. a.) a). rapida. b. interesanta si concisa a. e a.. cititor D. exacta. credibila. b b. obiectiva si promta e). un text succint c).) A. d b. explozibila. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. c.o informatie b). un fapt d). public B. judet a. c PTS: 1 23 .care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. subiect C. completa. d. Stirea de agentie este …………. e b. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. c. d. stat E.107. dezirabila.

Robert Escapit c. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. Kurt Lewin e. El este: (1 p. Constantin Crişan PTS: 1 4.) a. împreună cu obiceiurile.) a. Alfred Dreyfus e. Leonard Bloomfield d. Jean Stoetzel d. Jacques Ellul PTS: 1 2. Jacques Ellul PTS: 1 3. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Walter Lippmann e. Un mare analist. Robert Escarpit b. Dimitrie Gusti e. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p.) a. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Jean Stoetzel d.) a. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. Eric Berne c. Dimitrie Gusti b. Petre Andrei b. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Emile Zola c. Jean Stoetzel c. Wilbur Schramm b. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943. Constantin Crişan d. este scrisă de: (1 p.

XX c. e.) a. directivã c. Isabelle Paillart c. Paul Dobrescu PTS: 1 7. Vasile Tran e. de masa.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. in a 2-a jumãtate a sec. construit de presã. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media.5. analiticã e. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale .) a.) a. XIX d. c. Mihai Ralea b.) a. expresivã b. în care se observă departajări între public şi mase. in a 2-a jumãtate a sec. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Stereotipul Românului ideal. este lucrarea lui: (1 p. inainte de 1821 b. El este : (1 p. de reglementare d. Aurelian Bondrea d. Septimiu Chelcea e. Paul Dobrescu d. Giovanni Sartori b. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. b. Constantin Crişan PTS: 1 6. dupã 1990 PTS: 1 8. Aceasta este : (1 p. d. referitoare la o problemă de importanţă generală”. in primele decenii ale regimului comunist e. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. constructivã PTS: 1 2 . Traian Herseni c.

e.) a. Zorii Iluminismului b.10. e. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. d. e b. Inceputul Renasterii c.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a.) a. d a. d. b. e c. Constituirea societatii de masã d. b. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . c. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. c. e PTS: 1 12. Primul rãzboi mondial e. b c. a. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani.

f. f. Radio-ul d. f. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. e. a. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. f c. f. Marile descoperiri geografice f.13. g. Acestea sunt denumite. Televiziunea h. f. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. h c. radioului şi televiziunii a. Proiecţia de imagini e. c. h b. h c. d. h b. a. e. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. d. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. d.sistemele de transmitere prin satelit a. Apariţia presei (ziarelor). e. mass-media pe suport electronic. e. h d. g PTS: 1 4 . g c. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. c. g PTS: 1 14. d. oarecum impropriu. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. f. c. h e. c. b. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. c. Inventarea tiparului cu litere mobile g. e. f. Telefonia cu fir c. Inventarea scrisului şi. b. e. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p.) a. Cinematograful g.) a. Realizarea de imagini în mişcare f. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. Expansiunea Imperiului Roman e. g. ulterior. e. Telegraful b. f. Inventarea limbajului c.

h f. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. societate a interpretării a. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos. b. societate a valorilor educaţionale b. Internet g. c. e d. b. f c. b.15. (1 p. e. h PTS: 1 5 . f a.) a. Calculator a. a. On line h. iPod c. g. Pixeli f. CDRom d. g. societate a efemerului e. b. e. f d. d. societate divertismentului f. d. societate a spectacolului d. d. e. e. d b. c PTS: 1 16. a. c. d.) a. f c. h a. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. societate a valorilor culturale c. Ordinator e. e. Computer b. b.

grafică. b.) a. d. a. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. c PTS: 1 6 . Bucureşti.) a. e b. multimedia b. 2003 (ediţia I. mass-media electronice a. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. c. Editura Fundaţiei România de Maine. sunete. respectiv Introducere în teoria comunicării. Editura Fundaţiei România de Maine. e b. c e. grafic e. b. c. Marin Stoian g. Sultana Craia f. Mihai Coman d. Aurelian Bondrea c. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. d. digital d. d e. Mihai Dinu e. a. voce. 1997). g d. e b. Pamfil Nichiţelea a. f PTS: 1 18. (1 p. Marian Petcu b. Bucureşti. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. c b. e. media c. imagine) în semn …. înţeles de calculator. 2006 ? (1 p.17.

c. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. b. a.) a. d PTS: 1 20. Galaxia Guttenberg e. d PTS: 1 7 . publicistica c. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. d. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. f c. relatiile publice d. Acestea sunt … şi … . e c. Guttenberg d. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. c c. (1 p. d b. (1 p. Gutenberg b. Galaxia Gutenberg f. publicatia a.) a. Schweipoldt Fiol c. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. b. De altfel. c b. a. publicitatea b. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. Constelatia Fiol a.19. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. c. e. e a.

b. d b. b. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. c. b. d. e.) a. d. a. e PTS: 1 22. e. c. e d.21. e. e. b. De ce ? b. reclama a. d. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. d c. c. a PTS: 1 8 . publicitate d. b. c. Cine ? a. c. c. d. Când ? f. d. Cum ? e. ori a unui serviciu poartă numele de… . c. e. marketing e. se numeşte … (1 p. d. b. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. f a. e f. f. a. e. a a.) a. Unde ? d. anume aceea de mesaj publicitar. f f. publicistica b. e a. b. Ce ? c. a unui produs. d. relatii publice c.

23. Deontologic g. d d. b. Comunist d. Haşdeu este titlul unei: (1 p. Al responsabilităţii sociale e. Cum se mai numeşte el ? (1 p. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. articol critic e. e. Autoritarist b. 1902 b. nuvele c.) a. 1889 PTS: 1 26.P.) a.P.) a.” Cum se numeşte articolul lui B. 1850 c. Frunză verde de B. f PTS: 1 24. roman d. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Concentric a. Traduceri b. b b. f d b. poezii b.) a. Ziarele în România e. 1916 d. 1887 e. Liberal c. Dramaturgia română c. d. drame PTS: 1 9 . c. Haşdeu? (1 p.P. Proza românească d. Poezia la Români PTS: 1 25. Jurnalism fără frontiere f. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p.

Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. Ion Ghica PTS: 1 10 . Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. Muntenia c.) a. Ion Eliade Rădulescu e. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. Ion Brătianu b. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29.27.Haşdeu PTS: 1 30. Nicolae Bălcescu c.A. Rosetti c. Ardeal d.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. B. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. Moldova e. Eminescu ? (1 p. Bălcescu d.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. încât. N. Dobrogea PTS: 1 28. Vasile Alecsandri b.) a. Vasile Alecsandri e. M.) a.) a. Kogălniceanu d.P. Basarabia b. C.

Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p. (1 p. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Grăniceri d. Banat d. că e bucată din patria noastră străveche.) a.) a. Cavalerişti b.. Iorga c.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. M. Testamentul luiV. Haşdeu d. nici nimic. Dorobanţi e. „Mantalele lor sunt bucăţi.P.P.. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560.” La care din ostaşii noştrii se referă M.) a. Gheorghe Sincai b. Basarabia e. Testamentul lui C. M. Artilerişti c. Nicolae Bălcescu c. nici flanelă. „Limba lui. Ardeal b. Testamentul lui Ion Ghica d. Negruzzi c.) a.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. n-am alungat pe nimenea de pe el. B. B. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. Alecsandri PTS: 1 34.31. Kogălniceanu d. Ion Slavici e. şi nici cojoc. Roşiori PTS: 1 32. Petru Maior e. Eminescu a scris un articol despre: (1 p.) a. N. Oltenia c.Haşdeu PTS: 1 11 . Eminescu b. Eminescu? (1 p. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. Ion Ghica PTS: 1 35. Muntenia PTS: 1 33. iar sub manta cămaşa pe piele.

i PTS: 1 12 . Cand? h).” ? a). urgenta PTS: 1 38. g.36. c. 2o mai 07 (Rompres). f PTS: 1 37. e. c. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. d. a. b. c. dimensiunile si continutul c). d. in apropierea aeroportului Otopeni.“Text…. c. Rompres ? a. fara ca acesta sa justifice un flash. desi a fost primit la agentie in acest fel c. a i. 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri.adverb b). b c. Cine? e). e. subiect – predicat . i h. linie de comanda f). f. linie de instructiuni a. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. d d.) Accident – Avion Bucuresti. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). e. e. c. f b.) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. e. e. Ce? f). eventual atribut c). c. c. subiect – predicat – complement. d. h b.) a). e b. b. f. un “obiect informatic” d) chenar e). d. subiect – element de legatura – contexte. 7 iun a. h. d. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. Cum? g). e. Unde? a. buletin transmis dupa flash b.. De ce? i). d. f. anunta turnul de control. a. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. eventual detalii d).

transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. c. c. e. d. utilizeaza adresarea directa e). exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). a. e a. contine exclamatii si interogatii retorice b). e. c. b. f a. c. d a. foloseste ironia f). a. c. c. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. a.39. de li se invinetesc ochii. e. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. mai ales pe distantele mari (internationale) b).) a).) a). restrangerea lungimii medii a materialelor b). d b. e b. e PTS: 1 41. b. d a. d PTS: 1 13 . d b. c. b. c. e PTS: 1 40.economiseste materiale tipografice d). f c. d. c. c. b. d a. d. d. f b. c. exprima imperativul eficientei institutiei. c. e. b. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. a. asigura lizibilitatea materialelor a. foloseste adverbe si metafore d). c. contine referiri imprecise la timp a. este prea lung c). b. Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). b. raspunde imperativului rapiditatii. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). folosirea unei sintaxe concentrate a. d. b. (1 p. d. d. b. impartind fiecare material in mai multe parti c). d. c a.) a).

Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica. actualizarea a. b.) a. b. c b. b. b. c a. b. c. datarea b. c PTS: 1 44. c a. d PTS: 1 43. c. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. b. c. c b. redarea realitatii. a. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d).) a). La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. d b. d. c b.42. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). utilizarea atenta a pronumelor a. b. (1 p. stilul cotidian b). a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). b. valorand 200000 de dolari. c. c a. c PTS: 1 14 . a. c PTS: 1 45. citarea surselor de la care parvin informatiile c). c. c. perenitatea c. b. d a. a.) a. b a. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. b a. sensul b. d.) a). reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. a. b a. semnificatia a. localizarea c. b. d. c a. d. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. arata el”.

tehnică de documentare b. Interviul este. ameliorare formală b. c PTS: 1 47.) a.) a. b. conferinţă a. c b. În timpul redactării interviului. c. ziaristul face intervenţii de: (1 p. c. d. b. b. b.) a. gen ziaristic c. b a. (1 p. b a. b. c PTS: 1 49. c b. c a. c a. a. a. interes c. c a. c. b a. c. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. veridicitate a.46. c PTS: 1 15 . noutate b. corectarea informaţiilor a. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. compatibilizare cu discursul ziaristic c. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. b. d. d. b.) a. c b. a.

c PTS: 1 51. b. b. c b. versatilitatea ziaristului c. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p.) a. a. c PTS: 1 16 . c. c. a.) a. b. personalizata a. caracterul strict personal al relatarii a. calitatea documentarii b. c PTS: 1 53. interesul public c. a. c b. c a. c a. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. calofilia c. b. atitudinea b. factuala b. Documentarea pentru interviu este (1 p. b. c a. d. b a. b. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. talentul gazetaresc a.50. c b. c a.) a. d. contactul nemijlocit cu realitatea b. b a. c. a. b a.) a. d. c. b. congruenta c. plasticitatea a. b. c b. b a. c PTS: 1 52. d.

lungimea lor b. b. c PTS: 1 55. b. a. e. b. c. prezenta reporterului la fata locului b. d. c a. forma raspunsului cerut c. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p.) a. compozitie b. d b. c. d. c. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. d. d a. c. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p.) a. sinceritatea reporterului a. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. d. b.) a. speciozitate a. c a. c. c. b a. b. c a. e b. b. b a. b. subiectul intervievat d. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . e. a. b a. b. a. e PTS: 1 57. b. c. d. obiectivitatea reporterului c. d b. rolul lor e. c b. c. scopul lor a. c. c b.) a. d. d. stil c.54. c a. a. c a. b. a. c PTS: 1 56.

un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. c b. paradontoza b. b a. adevărul absolut PTS: 1 18 . c PTS: 1 62. b.58. b. c b. b. a. o disfuncţie a televiziunii c.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. violenţa de limbaj e. parafrazarea onestă d. b a. o funcţie a televiziunii b. a.) (1 p. b. a. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. c a. c. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. c a. b a. c. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. d. parafrazarea eronată c. b. a. d b. c.) a. d. c. d.) a. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. d. c a. b. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. c PTS: 1 61.

f PTS: 1 19 . d c. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. d. paleosemiotica publicitara d. informative e. a. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. lucrarea Structura absenta f. e. informe a. informale d. d c. partizan politic d.63. e PTS: 1 65. e b. c. e. c. c b. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p.) a. a. c. procedeu metonimic PTS: 1 64. a. d. surprinzător în formă a. a. f b. interpretative b. d d. procedeu rezumativ c. Intertitlul este un: : (1 p. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. b. procedeu exhaustiv e.) a. articolul Retorica imaginii b. b. artizan cultural e. e e. d c. c. contestarea conceptului de iconicitate c. c. a. e d. intransigent cu alţii b. e. e PTS: 1 66. procedeu neliterar d. interdependente c. c. a. d. b b. b. consecvent în fond c. procedeu literar b. d e.) a. e d. d.) a. b. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p.

e PTS: 1 20 . conotatiei e. e a. valorizarii entimemei a. d. d. b. c. codului morfologic c. Barthes (1 p. teriomorfe c. d c. intimitatii d. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f.67. In categoria simbolurilor diurne. Gilbert Durand introduce (1 p. Analizand imaginea publicitara. c b. c. b. e PTS: 1 69. I se pot atribui lui R. c a. c. e d. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b.) a. a. c. b. a. e. d. lanseaza teoria semnificatiei generative a. constructiei axiale d. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. f a. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. e. c. e b. c. ciclice a. articolul Retorica imaginii d. d. nictomorfe e. b. a. e. c b. d. simbolurile ciclice b. d. d a.) a. c. e. f PTS: 1 68. b.) a. d c. e b. d c. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. c. d.

a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. trei metafore d. Autorul este: (1 p.) a. Eminescu foloseste: (1 p. glossy B. Mihai Coman c. Tudor Vianu PTS: 1 71. douã metafore c. intransigent cu altii b. consecvent în fond c. regionalã a. b.) A. b. partizan politic d.70. c. înregimentat doctrinar e. sportivã C. o metaforã b. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72.) a. În primul vers al Odei (în metru antic). Septimiu Chelcea e. 1995. d. surprinzãtor în formã a.) a. Jaques Ellul d. Mihai Dinu b. c. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . d. c. trei verbe a. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. b. nici o metaforã e. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. diasporei D. localã E.

credinta în Dumnezeu e. un corp de armatã b. generalii marilor izbânzi a. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . propunerea de noi zei în cetate c. statuia unui poet d. ocrotitorii idealurilor realizate d. b. Socrate este acuzat pentru: (1 p. b. sfintii ideii nationale e. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. subminarea autoritãtii aristocratilor e. b. c. c. d. sucirea mintii tinerilor b. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. ostasi patrioti c. arma în mânã a. mucenicii cauzei naþionale b. profetii visurilor împlinite c. c.) a. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p.) a.74. d. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75.) a.

b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . b. opera lui Dylan Thomas e. avocat din Tara Motilor e. tãran miner la Rosia Montanã b. Camil Petrescu e. Ion Barbu c. b.) a. Vechiul Testament c. Cezar Petrescu a. Noul testament b. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. prefect de lãncieri în Ardeal f. creaþia lui Bob Dylan d.) a. preot ortodox la Tebea d. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. c. Dan Barbilian b. profesor de religie la Sibiu c. d. b. fãrã studii superioare a. d. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p.) a. Eugen Barbu d. Avram Iancu era: (1 p. a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. c. Eccleziastul a.77. c.

ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. cu aspecte mai putin importante c). b. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). se redacteaza cu usurinta a. este economica h). in paragrafe succesive. d. d. In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse.80. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. c. Marin Sorescu B. este o tehnica universala si obligatorie g). Nicolae Labis a. Nichifor Crainic C. b. Ioan Alexandru D. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e).) A. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81. incepe cu esentialul si continua. satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 . Tudor Gheorghe E. c.) a).

sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. b. al doilea etc lead a. Pentru ziaristul de agentie. a evenimentului. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. c. c. c. (1 p. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. b. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. (1 p. si dezvoltare. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85.82. pe langa acela de “cap” al stirii.) a. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). fie ca este vorba de primul. adaugand altele noi b). b. termenul lead inseamna. actualizare. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. b.) a.) a.) a). c.

in ce priveste semnificatia lor. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a.) a). a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . b. permit un stil de redactare mai suplu. Bruxelles. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. cu rare exceptii. 9 dec 005 (Rompres) .) a. sunt relativ atemporale. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88. c. b. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. d. In jurnalismul de agentie. putand fi semnate de autor a. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b).“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. se recomanda verbele ………si se folosesc. la timpul………………(1 p. c. b.86. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c).

Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .) a.89. c. b. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful