FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

M. Peninou L. J. c. c.) a. Eminescu I. d. (1 p. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. e.) a. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. d. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . Ion Creanga B. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. Caragiale N. Ion Slavici Mihail Eminescu. Stere PTS: 1 22. Iorga G. e. Ideea ii apartine lui: (1 p. Porcher PTS: 1 20.P. b. L. c.) a. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. e.M. d. b. C. c. Hasdeu. Barthes U. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. Titu Maiorescu.) a. e.19. Ibrãileanu C. Floch R. c. Eco G. b. d. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. d. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. b. b.) a.

anume aceea de mesaj publicitar a.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. b. d. d.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a.24. b. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã. anume aceea de mesaj publicitar. c. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. a unui produs. e. a unui produs. c. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 .

(subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. b.) a. d.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. e. d. b. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. Pornind de la teoriile lui Harold D. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. c. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . b. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. c. c. d. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27. Lasswell. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. c.) a.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. b. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. Aceasta este: (1 p. d.26.

d. b. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. b. d. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31.30. c. Acesta este: (1 p. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 .) a.) a. c.

c. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. Care? (1 p. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. Abraham Maslow c. Sergiu Tamas e. a. d.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . a. a. b. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. b. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. d. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international. Vasile Tran b. Petre Andrei PTS: 1 1 . c. d. e. Edgar Morin d.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. e. El este: (1 p.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4.) a. e. b. c. Afacerea Dreyfus.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3.

functia directivã PTS: 1 7. functia expresivã c. functia consultativã b. vizita Papei loan Paul al II-lea c. b. functia de apreciere e.) a. El este : (1 p. 1990 b. c. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. Rusia c. e. idei de interes general. Prin traditie românii sec. d. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. valori. invadarea Irakului PTS: 1 6. a. puciul de la Moscova.) a. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . e. Aceasta este: (1 p.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. d. moartea printesei Diana d. functia analiticã d.) a. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. Austria b. exercitând un anumit control.5.

D. N. Informare c.) a..) a. (1 p. Petre Andrei c. Integrare în societate d. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Iorga e.) a. Heinrich Rudolf. Guillemo Marconi (1874-1934) c. Interpretare b. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. Petre Tutea e. Petre Anghel d. El este : (1 p. 1583) b. A. Traian Herseni b. Jacques Ellul e. Traian Herseni b.9. Felix Aderca PTS: 1 10.. Petre Pandrea b.) a.) a. El este: (1 p. Diaconul Coresi (? – c. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. Hertz (1857-1895) d. Tudor Vianu PTS: 1 12. Mobilizare e. Dimitrie Gusti d. Walter Lippmann c. Francis Balle d. Educaţie PTS: 1 3 . Xenopol c.

c.. a. poartă denumirea de . Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. d. cum ? . (1 p. Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. d. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p.. (1 p. (1 p. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat.) a. Teleshoping înseamnă . b. Setul de întrebări ( cine ? . e..) a. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă. Watzlawicz Umberto Eco R.).) a.. c. c. b... Claude Shannon Marshall McLuhan P. b. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei.. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15.. e. când ? . c. presă şi public. Jakobson PTS: 1 4 . d. b. unde ? . de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor.14. ce ? . d.

În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. Presă (în general) d.) a. a unui Mesaj. nu este recomandată: (1 p. Mijloace mass-media e. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. prin urmare. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. Schema.) a.18. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. b. b.) a. în acest context. ora exactă b. orarul mijloacelor de transport c. cu mult mai sofisticată. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . Care este. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. ca şi de un Receptor. rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. c. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. Mass-media b. d. naturale. Mijloace de comunicare în masă c. d. valorile valutare e. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. Totuşi. starea vremii d. rolul suportului comunicării ? (1 p. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. c.) a.

b.) a.. Presa destinată divertismentului. d. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. c. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă.). Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. b. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos. pamfletelor. al mass-media PTS: 1 24. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. în sensul de şocant. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. d. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25.. mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. e. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . c. (1 p.. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c.22.) a. c.. vacanţelor. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. a.. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie.) a. Dictonul „faptele sunt sacre. e. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a . opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. feminismului Presa obiectivă. Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. comentariile sunt libere” pune accentul pe . cronicilor. d. (1 p.

” La cine se referă N.26. Eminescu PTS: 1 27. Nicolae Ionescu c.) a. G.) a. Trecut şi prezent b. Floarea Darurilor d.P. Să nu fi înnebunit. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Panait Cerna e. O nouă epocă de cultură d. Sămănătorul c.) a. Cum se numeşte articolul prin care N. Coşbuc e. Zori noi e. M. Cuget clar b. Iorga ? (1 p. Ramuri e. Titu Maiorescu c. Vasile Alecsandri b.) a. Duiliu Zamfirescu d. Al. Alecsandri b. Universitatea din Bucureşti c. Ateneul Român d. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. V. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Şi a trebuit să moară nebun. Tradiţie şi inovaţie c. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Senatul României PTS: 1 28. Haşdeu la: (1 p. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp. Timpuri trecute PTS: 1 29. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. Vlahuţă d.” La ce scriitor se referă B. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Haşdeu ? (1 p. el nu avea ce mânca. Camera Deputaţilor b. Universitatea din Iaşi e.P. „El va trăi deşi a murit nebun.) a.

Rapsodii Române e. Iorga despre o carte de: (1 p.) a. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. născut în Bucovina. Coruri d. Brătescu-Voineşti c. Ion Slavici PTS: 1 32. Ion Agârbiceanu d. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Constanţa Hodoş b. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale. I. Care este titlul articolului publicat de N. înălţarea ei la gradul de artă. Vasile Pop PTS: 1 33. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Procesul unei răscoale de muncitori b.) a. Ioan Adam d. Procesul unei răscoale de femei c. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p.) a. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. I.31. Procesul unei răscoale de ţărani e. Emil Gârleanu b.) a. Al.A. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . La ce prozator se referă N. Mihail Sadoveanu e. Muzica de balet c. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”.” Cum se numeşte articolul în care N. (1 p. Procesul unei răscoale de funcţionari d. Muzica naţională b. „Un Ciprian Porumbescu. Bassarabescu c. Mihail Sadoveanu e.

Tonitza d. N. Ştefan Popescu PTS: 1 38. O. Iorga ? (1 p.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Iosif c.) a. Anghel d. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. M.) a.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. e adevărul. Ion Andreescu c. Panait Cerna b. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei. Tudor Arghezi b. Ion Pillat d. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Duiliu Zamfirescu d. Tablourile sale sunt reale. autentice. Când scria despre Un poet al florilor. O. „Cea mai însemnată din ele. D. Epoca b. Adevărul c.35. Grigorescu e. Iorga ? (1 p. Iorga ? (1 p. Lucian Blaga b. N. Lucian Blaga PTS: 1 37. N. nota dominantă a sufletului său de artist. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p.) a. Timpul e. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. Ştefan Luchian b. Şt. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. Iorga recenza un volum de: (1 p. N.) a.). „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. Vlahuţă e. Goga c. Vasile Voiculescu c. Lucian Blaga e. Universul d.” Care pictor e caracterizat astfel de N. Românul PTS: 1 9 . Eminescu e. ci din familia preoţilor răşinăreni. a. Al. Octavian Goga PTS: 1 36.

) a. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. avânturi care nu se pot vinde. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor.D. sintetizeze PTS: 1 44. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. Călinescu b. G. „Cuvinte nouă fără cuprins. fisa tehnica. N. la randul sau. Beldiman PTS: 1 41. exprime b. Ioan Slavici d. contextul – detalii . in birouri.paragrafe complimentare PTS: 1 10 .paragrafe succesive b. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. de catre editori d.? (1 p. care insotesc orice transmisie fragmentata. reactiile etc. Titu Maiorescu PTS: 1 42. Eminescu? (1 p. Ibrăileanu e. punctele principale. biografia si bioportretul. titlul. oameni noi fără trecut şi fără valoare. Cocea c. „Ca să aibă ce mânca.) a.subiectul principal c. M. lead – sublead . Al. (1 p.elementul de legatura . pe teren. avânturi măreţe.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p.40. cum sunt documentarul expres.) a. Cine a scris aceste rânduri despre M. in redactii sau in desk-uri. cronologia. prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. chenarul – sapou . Eminescu e. rezume c.. Tudor Arghezi b. el fusese silit a-şi mânca inima.) a.) a. G. de catre redactorii din agentie c. N. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. înlociund avânturile poeziei. trebuie sa ……continutul textului. Iorga d. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. care. Şerban Cioculescu c. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43.

foloseste verbul la viitor b). b. b. c. b. b.). a. c PTS: 1 48. e. d. a. stilul erudit sau infrumusetat e). prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. c a. foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. b. c a. c. e. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. d. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a.) a). fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. c. b a. nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a.prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). e a.45. b a. constructia logica/fireasca a. b.) a). d a.) a). c. b. b. a. independenta de celelalte PTS: 1 46. d. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. d b. c b. c. a. fiecare material sa nu costitue o stire in sine. c PTS: 1 47. c c. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). e c. e PTS: 1 11 . calitatea de a armoniza continutul cu forma b). cu exceptia aditivului. c).

c b. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. b a. e a. a. c. c.sunt redactate fara defecte. d. c. de noutate b). omorand doua persoane si ranind alte sase. la ora pranzului.) a). a fost ranit un animal c). a.49. c c. b. d. b. a fost ranit un cal b). d PTS: 1 51. e a. Alte sase persoane au fost ranite. e. c. d.a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. au declarat ofocialitatile” . c a. era frumos colorat d). b. e. d b. d b. era colorat in rosu si verde a. c. d. d PTS: 1 50. e.) a). foloseste adjective. d.) a). b. Care sunt aceste cerinte? (1 p. b. e a. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. c. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. marti. d. nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. b. gerunzii si pretiozitati d). e PTS: 1 12 . se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. d. c a. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). b a. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. a. d b. are un continut informativ mai bogat si concret c).

a.) a. ce? c. c b. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. stilul a. b. c PTS: 1 13 . Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. b a. c PTS: 1 54. c a. b.) a. a. a. d.) a. b. cine? b. materialelor? (1 p. c b. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. b. c.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. b. d. a. c. c b. c. structurale c. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. b. piramida normala b. tematice b. d. b. c a. b a. piramida lui Gauss a. c PTS: 1 55. c a. b. de ce? a. piramida rasturnata c.52. c.

b a. b. tema b. c. c b. b. c b. locatie a. publicul tinta al publicatiei c. c a. c PTS: 1 57. alegarea interlocutorului b. c. b. d. In pregatirea unui interviu. c a.56. b a. c a. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. c b. titlul b. conducerea editoriala a. c a. a. Titrarea stirii presupune (1 p. d. interlocutor b. interlocutor c. b a. intertitlul a. a. b. c b. ziaristul se documenteaza la (1 p. c. c PTS: 1 14 . Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. c.) a. b. supratitlul c. c PTS: 1 58. a.) a.) a. a. b. c PTS: 1 59. paginarea a.) a. b. a. d. d. b. redactarea c. b.

judecată proprie a. b. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p. c b. c. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. întărirea de frumos c. specificul participarii ziaristului la interviu c. c a. c a. respectul pentru adevăr b. c PTS: 1 62. c. După Dinicu Golescu. cea a comportamentului de relaţie b. b. b a.) a. b. a.) a. d. c. b a. a. statutul social al interlocutorului a. c PTS: 1 15 . c a. c. cea a deontologiei profesionale c. d. c b. b a. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p.) a. c PTS: 1 61. d. b.) a. c b. b. scopul urmarit b. a. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p.60. b. Reportajul este: (1 p. b. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a.

componenta dominanta a personalitatii reporterului c. reportajul de meditatie filosofica b. c a.) a. Feature-ul c. in piramida inversata PTS: 1 16 . a. c. b. reportajul de coerenta logica c. c. b a. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. PTS: 1 66. Relatarea PTS: 1 67. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. d. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. a. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. Interviul b. analitic c. c b.64. b. a. c b. cronologic simplu b. d. se practica (1 p. c PTS: 1 65. c. c.) a. modul in care este structurata evolutia naratiunii b.) a. d.) a. c a. b.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. b. b. reportajul de dezbatere etica a. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. cronologic inversat d. b a.

acţiunea de transmitere a ştirilor c.) a. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. Informarea este… (1 p. afectiv PTS: 1 71.) a. instantaneu c. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. Emisiunea generalistă este… (1 p. comentariul c. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. ancheta jurnalistica e. (1 p. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p.) a. call-in-ul b. feature-ul PTS: 1 70. Funcţia educativ-formativă este… (1 p.) a. interviul d. interpretativ d.) a. emisiunea tip magazin b. procedeu de portretizare a personajelor b. informativ b. talk-show-ul c. ancheta jurnalistica b. funcţie a televiziunii c.) a. nota d.69. jurnalismul de investigatie c. reportajul PTS: 1 72.

observarea realităţii de presă b.75. a nu putea face morală e. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p.) a. Analizand imaginea publicitara. executant comun e. Jurnalistul. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. cromatic c. Contextul social.) a. a avea o morală proastă b. fotografic b. tipografic d. cititorului b.) a. jurnalistului c. numitor comun d. aversiunea faţă de presă d. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78. dependenţa de presă c. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. politic. amândurora e. care dă direcţia. loc comun PTS: 1 76. locul din faţă. a avea o morală bună c. divizor comun b. interesul pentru un anumit tip de presă e. morfologic PTS: 1 18 . factor comun c. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77.) a. economic etc creează: (1 p. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. a nu avea morală d. nici unuia d. se presupune că aparţine: (1 p.

) a. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante.80. Retorica publicitatii c. Umberto Eco c.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica.) a. Eco PTS: 1 84. U. fotografic PTS: 1 82. tipografic b. Durand c. E. Aceasta idee. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. R. Barthes b. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. J M. d. Bachelard e. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. Dacia literarã? a. M. Introducere la o semiotica a imaginii d. cromatic c. mezosemiotica. Analizand imaginea publicitara. Cassirer d. Retorica imaginii e. G. G. (1 p. morfologic d. Ideea ii apartine lui: (1 p. Porcher e. Semiotica. e. Dupa parea lui Georges Peninou.) a. neosemiotica) in semiotica publicitara. (1 p.) a. Peninou d. G. Floch PTS: 1 83. Eliade b. L. marketing si comunicare PTS: 1 81. Structura absenta b. b. c.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. b. d. d. b. b. c.) a. Claude Elwood Shannon este: (1 p. d. c.) a. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. PTS: 1 102.) a. c. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. d. b. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii.101. d. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. b. Gregory Bateson este: (1 p. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. c.) a. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. c.) a.

Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . d. b.) a. c.106.

FFJ-LICENTA-JURNALISM. b. c.) a. c. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5.) a.) a. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. b. c. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3. b. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2. b. c.) a. b.) a. 1859 1849 1839 PTS: 1 4. c.

Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p.) a. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. „Artist care a dat dovadã de mult gust. b. b. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii.6. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini. despre noi PTS: 1 8. c. c. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7.) a. b. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p.) a.) a. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 .) a. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. de ingeniozitate si de îndrãznealã”. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. c. b. c. b. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. c. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9.

dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 .) a. Edward Steichen.11. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. apropiaþi ai lui Brâncusi. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p.) a. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. b. Printului Gheorghe Bibescu. c. b. reginei Victoria a Marii Britanii. c. Alfred Stieglitz Man Ray. b. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. Împãratului Chinei PTS: 1 12. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern. b. Edward Steichen. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. Panait Istrati Man Ray. Precizati care sunt acestea? (1 p. c. c. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. c. b. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Tristan Tzara PTS: 1 15. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. în opinia specialistilor. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p.) a. Fotografiile erau frumoase.) a. Care sunt. Enumerati câteva personalitãti.) a.

Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. În anul 1558. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele.) a.16. c. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. datate. b. b.) a. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. c. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p.) a. c. este descrisã pentru prima datã camera obscurã. b.) a. b. în lucrarea „Magia naturalis”. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. c. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 .

b. c. luminozitate PTS: 1 24. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. c. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p.) a.) a.) a. c. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. distantã focalã.) a. b. c. b. b. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. c. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã.) a. DSLR)? (1 p.20. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. b. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire.

Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26.25. b.) a. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. Definiti zoom-ul.) a.) a. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28. c. c. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . b.) a. b. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. Veridicitate Veridicitate. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. b. b. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. c. Pentru cazurile neprevãzute. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p.) a. c. c.

în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p. c. d.) a.30.) a. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. b. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. c. principiilor. e. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . b. b. Jurnalistul. e. d. se presupune cã apartine (1 p. c. c. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. d. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. e. e.) a. b. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. b. care dã directia. e. c.) a. Relevanta primarã a ideilor. d. d. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p.) a. locul din fatã.

c. e. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . c. de obicei este: (1 p. e. e. o fortã superioarã: (1 p. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37.) a. b. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. d.) a. e. b. d. d. e. b. c.35. fatã de textul de referintã.) a. Evidenta are. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. d. c. d. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. b.) a. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. adesea.) a. b. Dreptul la replicã. c.

Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. c. e.40. A fi la cumpãna dintre obiectivitate. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. e. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43.) a. c. d. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. e. c. b. Intertitlul este un: (1 p. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p.) a. c. d.) a. b. e. b. subiectivitate.) a. d. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. d. b.

b. e.) a. c. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. e. d.44. d. e.) a. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p.) a. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. b. e. d. c. e. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. b. b.) a. c. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. c.) a. b. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. Zona internã a publicatiei este: (1 p. c. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p. d. d.

d. c. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. b. e. Legea nr. b. comportamente PTS: 1 53. d. b. un proces de: (1 p. dupã 1996. 182/2002 Legea nr. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul.) a. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p. e.) a. c. c. Legea audiovizualului este: (1 p. politicã. e.) a. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p.) a. d. d. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 .) a. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. atitudini. e. b.49. c. 677/ 2001 Legea nr. c. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. b. a cunoscut. d. Presa de partid.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. b. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . d. inventarea. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p.) a.) a.) a. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p.) a. d. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p. b. manipularea discursului jurnalistic. b. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. c. d. d. b. c. b. . c. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. c.54. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p.) a. d. e. din lipsa de subiecte actuale. c.

b.) a. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. b.) a. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. e. c.) a. d. Codul deontologic reprezinta: (1 p. b.59. Violenta fizica si verbala. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60. d. d. d. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. c. c. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. d. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p.) a. b. b.) a. c. c. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p.

e. c. d. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67.) a.) a. e.) a. b.64. e.) a. b. c. c. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p.) a. b. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. b. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. d. d. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. b. e. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. d. c. c. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . e. d.

. e. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. d. d.) a. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. c.) a.69. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu. e. d. b. b. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti.) a. e. om al timpului modern.” apartine lui: (1 p. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. c. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. c. c. e. b.) a. c.) a. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. b. La 1872. d. e. nu stea PTS: 1 72. b.. d.

d. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. Pop de Bãsesti. e.) a. b. b. b. c. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p. d. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 .74. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77.) a. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p.) a. c. d. c. e. c. e.) a. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. c. e. Într-o scrisoare cãtre Gh. Fraza “Animatorii culturii românesti. b. e.) a. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p. d. d. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. b.

b. Luceafãr blând PTS: 1 82. În viziunea lui Adrian Pãunescu.) a. d.79. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. d. c. d. b. b. e. e. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. e.) a. b. e. “Ultima scrisoare” este: (1 p. d.) a. e.) a. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. c. c. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. d. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. b. c.) a. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. c.

) a.) a. b. d. b. c.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. “Noapte la mare” este: (1 p. Contesa de Noailles era din familia: (1 p.) a. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. / pentru mine . “Viatã. d. d. d. c. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. e.) a. e. Versul “Nimeni nu e patria. b. e. c. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. e. e. b. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. d.84. c. b. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . c. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87.) a.

b. d. d. c.) a. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91. b. întâlnim premonitia momentului: (1 p. d. b. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. d. c. e. c. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. e.) a. d.) a. b. e. b. e. c. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 .89.) a. linistea nu” au fost scrise de: (1 p.) a. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. e. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. c.

democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. d. c.) a. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. b. c. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. e. b. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. b. de: (1 p.) a.) a. e. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. d. c.) a. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. spre a fi scrise. Potrivit lui Adrian Pãunescu.94. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. d. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 .) a. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. e. b. b. c. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. c.

numarul de cuvinte in propozitie/fraza b).) a). c. constructia logica/fireasca a. b. calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102. c.) a). Lizibilitatea este determinata de: (1 p. b. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. d.) a.99. stilul erudit sau infrumusetat e). Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. alegerea potrivita a cuvintelor d). b.) a. e. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100. c. b. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). simplitate c). a. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). d. Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p.

pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. b. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. (1 p. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. c.103.) a). cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106.) a.) a). sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104. b. c. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). in mod obisnuit. c. d. c. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. Lead-ul desemneaza. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. b.) a. denumite si antefile? (1 p. sa constitue o stire in sine c). in fux continuu? (1 p. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. a reduce cheltuielile de difuzare c). a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . b. a detaliilor adecvate b). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu.

credibila. un fapt d). e b. e a. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. dezirabila. c PTS: 1 23 ..) a). c.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. cititor D. d.) A. e. a. b b. exacta. d b. d.107. c.o informatie b). subiect C. un text succint c). obiectiva si promta e). b. public B. Stirea de agentie este …………. interesanta si concisa a. b. rapida. completa. explozibila. stat E. judet a.

Jean Stoetzel c. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel d. Kurt Lewin e. Petre Andrei b. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Jacques Ellul PTS: 1 3. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion.) a. împreună cu obiceiurile. este scrisă de: (1 p. Jean Stoetzel d. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p. Eric Berne c.) a. Wilbur Schramm b. Constantin Crişan PTS: 1 4. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. Dimitrie Gusti e. Dimitrie Gusti b. Constantin Crişan d. Jacques Ellul PTS: 1 2. Alfred Dreyfus e. Robert Escarpit b. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Leonard Bloomfield d. Robert Escapit c. El este: (1 p. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943.) a.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1.) a. Un mare analist. Emile Zola c.

in a 2-a jumãtate a sec. este lucrarea lui: (1 p.) a. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a.) a. de masa. Paul Dobrescu d. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale . constructivã PTS: 1 2 . de reglementare d. Septimiu Chelcea e. Autorul acestei definiţii este: (1 p. XIX d. Constantin Crişan PTS: 1 6. Vasile Tran e. Traian Herseni c. Aurelian Bondrea d. Isabelle Paillart c. în care se observă departajări între public şi mase. inainte de 1821 b. Paul Dobrescu PTS: 1 7. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane.) a. in a 2-a jumãtate a sec. in primele decenii ale regimului comunist e.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. Giovanni Sartori b. d. construit de presã. Mihai Ralea b. b. analiticã e.5. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. e. directivã c. XX c. c. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. expresivã b. Stereotipul Românului ideal. Aceasta este : (1 p. El este : (1 p.) a. referitoare la o problemă de importanţă generală”. dupã 1990 PTS: 1 8.

Primul rãzboi mondial e. e. b c.) a.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. c. e PTS: 1 12. d a. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11.10. b. e. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . b. Zorii Iluminismului b. Inceputul Renasterii c. d. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. Constituirea societatii de masã d. c.) a. a. d. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. e b. e c. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani.

f.sistemele de transmitere prin satelit a. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. e. Inventarea scrisului şi. d. g. h b. g PTS: 1 4 . e. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. mass-media pe suport electronic. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. c. e. h c. c. d. h c. Proiecţia de imagini e. b. f. e. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. h d. e. Telegraful b.13. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. c. c. f. f. g c. d. oarecum impropriu. Televiziunea h. f. a. e. Expansiunea Imperiului Roman e. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Apariţia presei (ziarelor). Cinematograful g. e. g PTS: 1 14. h b. f. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. Acestea sunt denumite. f c. f. radioului şi televiziunii a. Inventarea tiparului cu litere mobile g. h e. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. c.) a. ulterior. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. Inventarea limbajului c. Telefonia cu fir c. Realizarea de imagini în mişcare f. Marile descoperiri geografice f.) a. Radio-ul d. a. d. g. f. b.

) a. societate a efemerului e. c PTS: 1 16. Pixeli f. (1 p. d. d. a. societate divertismentului f. Ordinator e. Calculator a. b.15. Computer b. a. d b. b. g. h a. e.) a. g. e. f d. b. e. f c. e. d. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. h f. e d. c. CDRom d. f a. Internet g. f c. societate a interpretării a. societate a valorilor educaţionale b. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos. societate a valorilor culturale c. On line h. c. iPod c. b. d. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. b. societate a spectacolului d. e. h PTS: 1 5 .

2006 ? (1 p. g d. b. d. sunete. grafică. d.) a. Marin Stoian g. f PTS: 1 18. voce. digital d. Sultana Craia f. b. imagine) în semn …. media c.17. c PTS: 1 6 . respectiv Introducere în teoria comunicării.) a. Bucureşti. c e. Mihai Coman d. e b. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. d e. a. Marian Petcu b. Editura Fundaţiei România de Maine. Pamfil Nichiţelea a. multimedia b. a. e. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. mass-media electronice a. 2003 (ediţia I. (1 p. e b. Mihai Dinu e. Bucureşti. înţeles de calculator. c b. 1997). e b. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. c. Aurelian Bondrea c. c. grafic e. Editura Fundaţiei România de Maine.

Gutenberg b. c c. Schweipoldt Fiol c. publicatia a. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. e a. De altfel. d PTS: 1 7 . (1 p. d PTS: 1 20. d b. b. e. relatiile publice d. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public.19. Acestea sunt … şi … . e c. Constelatia Fiol a. a. Galaxia Gutenberg f. publicitatea b. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. c. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui….) a. a. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. Guttenberg d. c. (1 p. b. Galaxia Guttenberg e. f c. publicistica c. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. d.) a. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. c b.

ori a unui serviciu poartă numele de… . d c. f. e PTS: 1 22. c. b. c. a. f f. publicistica b. b. f a. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. e. d. Unde ? d. c. d. c. e. b. d. b. a unui produs. d b. Ce ? c. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. Când ? f. marketing e. e a. se numeşte … (1 p. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. relatii publice c. publicitate d.) a.21. De ce ? b. c. reclama a. c.) a. e. e d. b. Cum ? e. c. e. d. b. b. anume aceea de mesaj publicitar. d. d. a. d. e f. a a. a PTS: 1 8 . e. e. Cine ? a.

e. c. 1902 b.) a.P. nuvele c.” Cum se numeşte articolul lui B.P. Liberal c. Deontologic g. Proza românească d. Comunist d. d d. Haşdeu este titlul unei: (1 p. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Dramaturgia română c. Cum se mai numeşte el ? (1 p. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. 1916 d. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B.) a. roman d. f PTS: 1 24. b b. b. 1887 e. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. poezii b.P.) a. Frunză verde de B. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. Poezia la Români PTS: 1 25. Ziarele în România e. 1850 c. d. Concentric a. 1889 PTS: 1 26. articol critic e. Al responsabilităţii sociale e.) a. drame PTS: 1 9 . Jurnalism fără frontiere f. Traduceri b. Haşdeu? (1 p. f d b. Autoritarist b.23.

Kogălniceanu d. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. Muntenia c. Ardeal d. C.27. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. încât.) a. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. Nicolae Bălcescu c. Bălcescu d.) a. Rosetti c.) a. Dobrogea PTS: 1 28. Ion Ghica PTS: 1 10 . „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic. Ion Eliade Rădulescu e.Haşdeu PTS: 1 30.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. N. M.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p.P. Eminescu ? (1 p. Vasile Alecsandri e. Ion Brătianu b. Vasile Alecsandri b. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. Moldova e. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. B.) a. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Basarabia b.A.

Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p. Alecsandri PTS: 1 34. şi nici cojoc.. n-am alungat pe nimenea de pe el.Haşdeu PTS: 1 11 . Petru Maior e.) a. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. Cavalerişti b. Muntenia PTS: 1 33. că e bucată din patria noastră străveche.) a. Oltenia c. Testamentul lui Ion Ghica d. Haşdeu d. Ion Ghica PTS: 1 35. (1 p. Grăniceri d.. B. Ion Slavici e.” La care din ostaşii noştrii se referă M.31. Artilerişti c.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. Testamentul luiV. N. Testamentul lui C. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit.) a. M. Eminescu? (1 p. B. „Limba lui. Basarabia e. „Mantalele lor sunt bucăţi. Ardeal b. Gheorghe Sincai b. Roşiori PTS: 1 32. Iorga c.P. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. Banat d. Eminescu b. Negruzzi c. M. Nicolae Bălcescu c. iar sub manta cămaşa pe piele. Dorobanţi e. nici nimic. Kogălniceanu d. Testamentul lui Titu Maiorescu e.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. nici flanelă.) a.P.) a. Eminescu a scris un articol despre: (1 p.

eventual detalii d). c. 2o mai 07 (Rompres).. e. Cum? g). c. subiect – element de legatura – contexte. b. d. e b. i PTS: 1 12 . dimensiunile si continutul c). e. linie de instructiuni a.) a). c. f PTS: 1 37. Cine? e). d.) Accident – Avion Bucuresti. g.) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. e. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. Ce? f). subiect – predicat . h b. urgenta PTS: 1 38. e. linie de comanda f). Cand? h).36. f. d. De ce? i). modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). eventual atribut c). Unde? a. c. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri.” ? a). h. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. fara ca acesta sa justifice un flash. e. a. Rompres ? a. a i. 7 iun a. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. c. e. f b.adverb b). b c. buletin transmis dupa flash b. i h. subiect – predicat – complement. d d. d. un “obiect informatic” d) chenar e). anunta turnul de control. d. a. c. desi a fost primit la agentie in acest fel c. c.“Text…. f. in apropierea aeroportului Otopeni. e. d. b. f.

c. Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. b. b. a. c. impartind fiecare material in mai multe parti c). Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. contine exclamatii si interogatii retorice b).) a). d. d. c. foloseste ironia f). d b. a. e. exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d).) a). b. d b. c. b. c.) a). restrangerea lungimii medii a materialelor b). c. b. d a. f c. c. b. folosirea unei sintaxe concentrate a. a. b. contine referiri imprecise la timp a. d. e. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. c. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. d. de li se invinetesc ochii. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). asigura lizibilitatea materialelor a. e. c a. d a. e b.39. c. c. c. e a. d. d PTS: 1 13 . f a. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p.economiseste materiale tipografice d). exprima imperativul eficientei institutiei. d a. d. f b. a. d. e PTS: 1 40. b. foloseste adverbe si metafore d). c. d. e PTS: 1 41. c. e. (1 p. mai ales pe distantele mari (internationale) b). utilizeaza adresarea directa e). este prea lung c). b. raspunde imperativului rapiditatii.

b. semnificatia a. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). d. Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica. b. redarea realitatii. a. a. c a. c PTS: 1 14 . d b. perenitatea c. c PTS: 1 44. b. d PTS: 1 43. b. c b. arata el”. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d). (1 p. c. c. b. a. valorand 200000 de dolari. b. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. datarea b. localizarea c. b a. b.) a).) a. actualizarea a. b. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. b a. c PTS: 1 45.) a. b. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. citarea surselor de la care parvin informatiile c). c. b a. d. c b. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. b. c a. c b. c a.42.) a). d a. utilizarea atenta a pronumelor a. c a. d. c. stilul cotidian b). sensul b. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. c. d. a. c.

Interviul este. corectarea informaţiilor a. c. conferinţă a. c a. b. ameliorare formală b. (1 p. c.46. c PTS: 1 49.) a. d. compatibilizare cu discursul ziaristic c. noutate b. c a. b. În timpul redactării interviului. b a. ziaristul face intervenţii de: (1 p. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. gen ziaristic c. b a. c b. c b. d.) a. b. b a. a. d.) a. b. a. b. a. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. veridicitate a. tehnică de documentare b. interes c. c.) a. c PTS: 1 15 . Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. c PTS: 1 47. c a. c b. c. b. b.

b.) a. c. b. c b. c b. c PTS: 1 53. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. b. d. b a. c b. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. versatilitatea ziaristului c. d. calofilia c. c PTS: 1 16 . c a. congruenta c.) a. c a. c. a. c b. b. a. calitatea documentarii b. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. b a. b a. a. c a. personalizata a. interesul public c. b. b. b. c PTS: 1 51. d. c a. b. contactul nemijlocit cu realitatea b. c PTS: 1 52. factuala b. talentul gazetaresc a.) a. c. d.50. caracterul strict personal al relatarii a.) a. atitudinea b. plasticitatea a. b a. a. Documentarea pentru interviu este (1 p. c.

c. c. d. compozitie b. b. b.54. a. d. b. c a. subiectul intervievat d. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. forma raspunsului cerut c. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. b. b. a. b. c. b a. b. b. c. lungimea lor b. d. c a. c. prezenta reporterului la fata locului b. e.) a. b a. e. b. d. c a. d b.) a. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . c. e b. c b. e PTS: 1 57. c. a. obiectivitatea reporterului c. c. c a. c. speciozitate a. c PTS: 1 55. d. sinceritatea reporterului a. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. d. a. d b. rolul lor e. c a. c b.) a. scopul lor a. d. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. a. stil c. d a. c PTS: 1 56.) a. b. b a.

) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. d. c. a. c PTS: 1 61. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. c. b a. b. d. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. d b. o disfuncţie a televiziunii c. violenţa de limbaj e. c. parafrazarea eronată c. a. c a. c. paradontoza b.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. c b. c a. c a. o funcţie a televiziunii b. a. b. c b. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. d. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. a. c PTS: 1 62. adevărul absolut PTS: 1 18 .) (1 p. b. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. b a. b.) a. d.) a.58. parafrazarea onestă d. b. b. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. b a.

procedeu exhaustiv e. a. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. procedeu metonimic PTS: 1 64. informe a. e PTS: 1 65. d. procedeu literar b. surprinzător în formă a. d c. lucrarea Structura absenta f. e.) a. procedeu neliterar d. d. intransigent cu alţii b. artizan cultural e. c. e. d e. c. Intertitlul este un: : (1 p. a. e. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. e d. c b. b. e e. paleosemiotica publicitara d. d. articolul Retorica imaginii b. partizan politic d.) a. b. f b. c. d c.) a. interpretative b. b. a. e PTS: 1 66. e b. c. informale d. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. contestarea conceptului de iconicitate c. d c. procedeu rezumativ c. b. consecvent în fond c. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. informative e. a. f PTS: 1 19 .63. e d. d d. a. interdependente c. a. d. c. b b.) a. c.

c. d c. b. simbolurile ciclice b. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. a. c. a. c. a. nictomorfe e. e b. d. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. e. d. d c. In categoria simbolurilor diurne. c. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. articolul Retorica imaginii d.67. e PTS: 1 69. intimitatii d. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. e b. c. d a. d. b. d c.) a. codului morfologic c. c. ciclice a. d. e. teriomorfe c. e. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. c b. e PTS: 1 20 . Analizand imaginea publicitara. Barthes (1 p. c b. f PTS: 1 68. d.) a. conotatiei e. d. d. lanseaza teoria semnificatiei generative a. Gilbert Durand introduce (1 p. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. b. c a. b.) a. e. e a. valorizarii entimemei a. b. constructiei axiale d. c. I se pot atribui lui R. f a. e d. c.

douã metafore c.) a. Autorul este: (1 p. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. b. surprinzãtor în formã a. partizan politic d. înregimentat doctrinar e. glossy B. 1995. sportivã C. Jaques Ellul d. b. consecvent în fond c.) a. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. Eminescu foloseste: (1 p. Tudor Vianu PTS: 1 71.) A. Mihai Dinu b. regionalã a. În primul vers al Odei (în metru antic). diasporei D. b. d.) a. trei metafore d. o metaforã b. trei verbe a. nici o metaforã e. c. intransigent cu altii b. Mihai Coman c. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. c. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. c. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. d.70. Septimiu Chelcea e. localã E.

propunerea de noi zei în cetate c. b.) a. subminarea autoritãtii aristocratilor e. mucenicii cauzei naþionale b. d. ocrotitorii idealurilor realizate d. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76.74. sucirea mintii tinerilor b. credinta în Dumnezeu e. generalii marilor izbânzi a. c. arma în mânã a. c. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. un corp de armatã b. ostasi patrioti c. b. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . profetii visurilor împlinite c.) a. c. statuia unui poet d. d. b. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. sfintii ideii nationale e.) a. Socrate este acuzat pentru: (1 p. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p.

preot ortodox la Tebea d. Camil Petrescu e. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. Cezar Petrescu a. prefect de lãncieri în Ardeal f. opera lui Dylan Thomas e. d. avocat din Tara Motilor e. b. Avram Iancu era: (1 p. d. fãrã studii superioare a.) a. profesor de religie la Sibiu c. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. b. c. c. creaþia lui Bob Dylan d. Eugen Barbu d. Ion Barbu c. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. b.77. Dan Barbilian b.) a. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. Vechiul Testament c. Eccleziastul a. Noul testament b. tãran miner la Rosia Montanã b. c.) a.

d. Marin Sorescu B. ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). incepe cu esentialul si continua. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 . c. satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). b. in paragrafe succesive. Ioan Alexandru D. Nicolae Labis a. se redacteaza cu usurinta a. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). Nichifor Crainic C. Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. cu aspecte mai putin importante c).) A.80. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). Tudor Gheorghe E. c. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81. este o tehnica universala si obligatorie g). In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse.) a). d. b. este economica h).

c. si dezvoltare. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. b.) a. c. b. pe langa acela de “cap” al stirii. b. fie ca este vorba de primul. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. Pentru ziaristul de agentie. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p.) a.) a). c. a evenimentului. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). c. (1 p.82. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. actualizare. (1 p. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . adaugand altele noi b). sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. al doilea etc lead a. termenul lead inseamna.) a. b. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p.

sunt relativ atemporale. c. b. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. permit un stil de redactare mai suplu. 9 dec 005 (Rompres) . Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. cu rare exceptii. putand fi semnate de autor a. d.“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. In jurnalismul de agentie.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. b. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c).) a).86.) a. Bruxelles. in ce priveste semnificatia lor. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b). la timpul………………(1 p. c. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. se recomanda verbele ………si se folosesc. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. b.

) a.89. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 . c. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful