P. 1
SUBIECTE LICENTA

SUBIECTE LICENTA

|Views: 181|Likes:
Published by Ana

More info:

Published by: Ana on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

Eminescu I.) a. Ion Creanga B. Eco G. d.19.P. L.) a. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. Hasdeu. J. d. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. Titu Maiorescu. b. b. e. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. d. (1 p.) a. Stere PTS: 1 22. Ion Slavici Mihail Eminescu. M. c. b. b. Ideea ii apartine lui: (1 p. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. Peninou L. d. Barthes U. d. Porcher PTS: 1 20. c. Ibrãileanu C. C. c. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23. e. e. Iorga G. b. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris.M. Floch R.) a. c.) a. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. c. e. Caragiale N. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 .

a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25.24. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã. b. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . e. c. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. anume aceea de mesaj publicitar. d. a unui produs. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. a unui produs. c. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei. d. b. anume aceea de mesaj publicitar a.

Pornind de la teoriile lui Harold D. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. b. c. b. c. b. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a.) a. c.26. Aceasta este: (1 p. d. d. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . d. d. c. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. Lasswell. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. b. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27. e.) a.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a.

Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. d.) a.30. b. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 .) a. c. Acesta este: (1 p. b. c. d. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p.

Petre Andrei PTS: 1 1 . Afacerea Dreyfus. d. e. c. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. a. d.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. a. b. b.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. Edgar Morin d. Vasile Tran b. d. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international. Care? (1 p. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. El este: (1 p. Sergiu Tamas e. Abraham Maslow c. e.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. c. e. a.) a. c. b.

idei de interes general. moartea printesei Diana d. functia directivã PTS: 1 7. Prin traditie românii sec. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. c. 1990 b. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. b. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. a. functia consultativã b. invadarea Irakului PTS: 1 6. Austria b. functia de apreciere e.) a. e. d. exercitând un anumit control. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. e. valori. vizita Papei loan Paul al II-lea c.) a. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. d. Aceasta este: (1 p. functia analiticã d.5. functia expresivã c.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. puciul de la Moscova. El este : (1 p. Rusia c.) a. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii.

Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Heinrich Rudolf. Mobilizare e.) a. Petru Comarnescu PTS: 1 11.) a. Xenopol c. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. El este : (1 p. Hertz (1857-1895) d. Educaţie PTS: 1 3 . El este: (1 p. Francis Balle d.D. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. Jacques Ellul e. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. Integrare în societate d.9. Interpretare b.. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Dimitrie Gusti d. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia.) a. Traian Herseni b. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13. Tudor Vianu PTS: 1 12. 1583) b. Petre Andrei c. Petre Tutea e. (1 p. Walter Lippmann c. Traian Herseni b. Petre Anghel d. N. Felix Aderca PTS: 1 10.. Iorga e. Guillemo Marconi (1874-1934) c. Informare c. Diaconul Coresi (? – c. A. Petre Pandrea b. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e.) a.) a.

(1 p.) a. Jakobson PTS: 1 4 .. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17.) a. b. d. d. c. c.. e. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat.).) a. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. c. d. e. d. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă.. b. Setul de întrebări ( cine ? . Watzlawicz Umberto Eco R.14.. b. cum ? . ce ? . presă şi public. unde ? . a.. poartă denumirea de . Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p. Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. Teleshoping înseamnă .. de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor. când ? . (1 p. (1 p. c. Claude Shannon Marshall McLuhan P.. b.. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15.

ca şi de un Receptor. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. cu mult mai sofisticată. b. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. Mijloace mass-media e.) a.) a. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. ora exactă b. rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. Mijloace de comunicare în masă c. Totuşi. orarul mijloacelor de transport c. Schema.) a.18. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . d.) a. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. b. nu este recomandată: (1 p. c. Presă (în general) d. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. rolul suportului comunicării ? (1 p. Care este. Mass-media b. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. c. starea vremii d. naturale. valorile valutare e. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. a unui Mesaj. prin urmare. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. în acest context. d.

) a. b. c.. în sensul de şocant. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. Presa destinată divertismentului. d. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. Dictonul „faptele sunt sacre. cronicilor. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a . Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. (1 p.. c.). al mass-media PTS: 1 24. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă..) a. a.22. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p.) a. b. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. e. c. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. d. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie. e. mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. feminismului Presa obiectivă. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . vacanţelor. comentariile sunt libere” pune accentul pe ... Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. d. pamfletelor. (1 p.

Zori noi e. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p.26. Ramuri e.” La ce scriitor se referă B. Să nu fi înnebunit. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Ateneul Român d. Panait Cerna e. Tradiţie şi inovaţie c. Coşbuc e. V. Iorga ? (1 p. Titu Maiorescu c. Camera Deputaţilor b. Floarea Darurilor d.” La cine se referă N.) a. M. Al. Nicolae Ionescu c.) a.P. Trecut şi prezent b. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Haşdeu ? (1 p. O nouă epocă de cultură d. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp. Vlahuţă d. Haşdeu la: (1 p. Duiliu Zamfirescu d. „El va trăi deşi a murit nebun. el nu avea ce mânca. Timpuri trecute PTS: 1 29.) a. Vasile Alecsandri b. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Senatul României PTS: 1 28. Universitatea din Bucureşti c. Universitatea din Iaşi e. Sămănătorul c. Eminescu PTS: 1 27. G. Şi a trebuit să moară nebun.) a.) a. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Cuget clar b. Cum se numeşte articolul prin care N.P. Alecsandri b.

înălţarea ei la gradul de artă. Muzica naţională b. La ce prozator se referă N. Ion Agârbiceanu d. „Un Ciprian Porumbescu. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Bassarabescu c. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. Care este titlul articolului publicat de N. Vasile Pop PTS: 1 33.A. Procesul unei răscoale de ţărani e. Constanţa Hodoş b. Emil Gârleanu b. (1 p. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p.) a. Brătescu-Voineşti c. Al. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p.) a. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Rapsodii Române e. Ioan Adam d. Mihail Sadoveanu e. Muzica de balet c. născut în Bucovina. Iorga despre o carte de: (1 p.31. I. I. Procesul unei răscoale de muncitori b. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 .) a.” Cum se numeşte articolul în care N. Procesul unei răscoale de funcţionari d.) a. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Coruri d. Procesul unei răscoale de femei c. Ion Slavici PTS: 1 32. Mihail Sadoveanu e.

” Ce poet este astfel caracterizat de N. Lucian Blaga b. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. Anghel d. Adevărul c. Ion Pillat d. Lucian Blaga PTS: 1 37. Ştefan Popescu PTS: 1 38.) a. Eminescu e. N. Tudor Arghezi b. Ion Andreescu c. Tablourile sale sunt reale. Panait Cerna b. Vlahuţă e. a. Iorga ? (1 p.) a. M. N. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. Iorga ? (1 p. D. Iosif c. nota dominantă a sufletului său de artist. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. N. Al.) a.). Ştefan Luchian b. „Cea mai însemnată din ele. O. ci din familia preoţilor răşinăreni. Românul PTS: 1 9 .35. al mucenicului al unui eu nestăpânit.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. autentice. Vasile Voiculescu c.” Care pictor e caracterizat astfel de N. Lucian Blaga e. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. Iorga recenza un volum de: (1 p. N. Tonitza d. Când scria despre Un poet al florilor. e adevărul. O. Duiliu Zamfirescu d. Iorga ? (1 p. Octavian Goga PTS: 1 36. Universul d. Timpul e. Şt. Grigorescu e.) a. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. Goga c. Epoca b.

instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. Eminescu e. pe teren. Şerban Cioculescu c. oameni noi fără trecut şi fără valoare. cronologia. trebuie sa ……continutul textului. Cine a scris aceste rânduri despre M. Titu Maiorescu PTS: 1 42. de catre redactorii din agentie c. Beldiman PTS: 1 41. el fusese silit a-şi mânca inima. punctele principale. Tudor Arghezi b. contextul – detalii . (1 p.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. avânturi măreţe. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. înlociund avânturile poeziei. Cocea c. cum sunt documentarul expres. N. reactiile etc. exprime b.) a. in birouri. de catre editori d.) a. Ibrăileanu e.40. biografia si bioportretul. care. avânturi care nu se pot vinde. Ioan Slavici d. G. M.subiectul principal c.. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b.) a. N.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . Eminescu? (1 p. „Cuvinte nouă fără cuprins. care insotesc orice transmisie fragmentata.paragrafe succesive b. titlul. Călinescu b. rezume c. Al.D. in redactii sau in desk-uri. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa ….) a. Iorga d. la randul sau.) a.? (1 p.elementul de legatura . sintetizeze PTS: 1 44. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. fisa tehnica. G. chenarul – sapou . prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. „Ca să aibă ce mânca. lead – sublead .

d.45. e. c PTS: 1 48. c. b a.) a). a. b. fiecare material sa nu costitue o stire in sine. c c. independenta de celelalte PTS: 1 46. b. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. c. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. b. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c.). constructia logica/fireasca a. d a. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). a. b. c a. b. d. foloseste verbul la viitor b). stilul erudit sau infrumusetat e). a. b. c. nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. e c. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). c. prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). e a. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. e PTS: 1 11 . c b. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). c PTS: 1 47. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. c a. e. cu exceptia aditivului. d b. c. a. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. b. b.) a).) a). c). d. b a. foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”.prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d).

se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. e a. d. b. e. b.a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p.) a). d. la ora pranzului. b. gerunzii si pretiozitati d). e. c. c. Care sunt aceste cerinte? (1 p. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. d.sunt redactate fara defecte. d b. era frumos colorat d). foloseste adjective. d b. b a. d b. identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. d. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. d PTS: 1 50. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. c a. c c.) a). nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. a. c. b. Alte sase persoane au fost ranite. Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. are un continut informativ mai bogat si concret c). e PTS: 1 12 . de noutate b). c a. au declarat ofocialitatile” . c. e a. b. a. c. a.) a). totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). omorand doua persoane si ranind alte sase. e a. era colorat in rosu si verde a. d. c. b. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c).49. d. c b. a fost ranit un animal c). a fost ranit un cal b). e. d PTS: 1 51. b a. marti. d.

c PTS: 1 13 .) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. c. b a. c a. piramida lui Gauss a. c PTS: 1 55. c b. b. d. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. d. de ce? a. b. d. c. tematice b. ce? c. b.) a. cine? b. a. stilul a. c b. a. b. b. c b. c. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. structurale c. a. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. c.) a. c a. piramida rasturnata c. c PTS: 1 54. b. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p.) a. b. c a. b. b a.52. piramida normala b. materialelor? (1 p. a.

c a. tema b.) a. titlul b. interlocutor b. b a. a. c PTS: 1 58. ziaristul se documenteaza la (1 p. c. a. c b.) a. d. d.56. c. b. b. d. c b. b a. redactarea c. d. c a. Titrarea stirii presupune (1 p. c a. c PTS: 1 14 . b. locatie a. paginarea a. b a. c b. b. interlocutor c. In pregatirea unui interviu. b. b. intertitlul a. a. c a.) a. alegarea interlocutorului b. publicul tinta al publicatiei c. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. c b. conducerea editoriala a. b. c. c PTS: 1 59. b. c PTS: 1 57. supratitlul c. b. a. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. a. c.) a.

c. b. întărirea de frumos c. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a. b.60. Reportajul este: (1 p. b. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. c PTS: 1 62. judecată proprie a. c PTS: 1 61. scopul urmarit b. c b. statutul social al interlocutorului a. cea a deontologiei profesionale c. b a. specificul participarii ziaristului la interviu c. c a. b. c. b a. b. c b. cea a comportamentului de relaţie b.) a. a. c b. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p.) a. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. b.) a. După Dinicu Golescu. c a. d. respectul pentru adevăr b. d. c PTS: 1 15 . c a. a. c. b a.) a. d. c. b. a.

d.) a. reportajul de dezbatere etica a. a. Relatarea PTS: 1 67. Feature-ul c. c. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. c. PTS: 1 66. b. c a. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. d. in piramida inversata PTS: 1 16 . analitic c. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. c a. b a. reportajul de coerenta logica c. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. reportajul de meditatie filosofica b.) a. d. c b.64.) a. b. cronologic inversat d. c. c PTS: 1 65. b. c. cronologic simplu b. a. b. c b. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. a. se practica (1 p. b a. Interviul b.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. b.) a.

acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. call-in-ul b. instantaneu c. informativ b. ancheta jurnalistica e. Emisiunea generalistă este… (1 p. nota d. Funcţia educativ-formativă este… (1 p.69. comentariul c. emisiunea tip magazin b. interviul d. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . funcţie a televiziunii c.) a. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. talk-show-ul c.) a. feature-ul PTS: 1 70. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. Informarea este… (1 p. acţiunea de transmitere a ştirilor c. (1 p. reportajul PTS: 1 72. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. interpretativ d. procedeu de portretizare a personajelor b. jurnalismul de investigatie c.) a. afectiv PTS: 1 71. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze.) a.) a.) a. ancheta jurnalistica b.

aversiunea faţă de presă d. politic. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. factor comun c. Contextul social. fotografic b. observarea realităţii de presă b. Analizand imaginea publicitara. jurnalistului c.) a.) a. a nu avea morală d. nici unuia d. cititorului b. executant comun e. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. morfologic PTS: 1 18 . a avea o morală bună c.) a.) a. divizor comun b. locul din faţă. dependenţa de presă c. se presupune că aparţine: (1 p. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77.) a. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78. economic etc creează: (1 p. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. interesul pentru un anumit tip de presă e. tipografic d. loc comun PTS: 1 76.75. numitor comun d. a nu putea face morală e. care dă direcţia. amândurora e. Jurnalistul. cromatic c. a avea o morală proastă b.

Peninou d. b. Dupa parea lui Georges Peninou. Aceasta idee. Floch PTS: 1 83.) a. cromatic c. d. Cassirer d. Porcher e. E. Eliade b. G. fotografic PTS: 1 82. morfologic d.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 .) a.80. neosemiotica) in semiotica publicitara.) a. U. (1 p. J M. R. (1 p. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. tipografic b. Umberto Eco c. Introducere la o semiotica a imaginii d. Structura absenta b. M. e. mezosemiotica. Ideea ii apartine lui: (1 p. c. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. Retorica publicitatii c. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. Barthes b. marketing si comunicare PTS: 1 81. Dacia literarã? a. G. Bachelard e. Eco PTS: 1 84. L. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p.) a. Durand c. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. Retorica imaginii e. G. Semiotica. Analizand imaginea publicitara.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. d.) a. c. b. d. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii.) a. d. c.) a.) a. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. Claude Elwood Shannon este: (1 p. c. b. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. b. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. c. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. b. Gregory Bateson este: (1 p. PTS: 1 102. c.101.) a. d. b. d.

) a. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p. d.106. c. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . b.

Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p.) a. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . b. c.) a. b.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. c.FFJ-LICENTA-JURNALISM. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5. b. c.) a. c. c.) a. 1859 1849 1839 PTS: 1 4. b.) a. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2. b.

6. despre noi PTS: 1 8. c. c. b. „Artist care a dat dovadã de mult gust. de ingeniozitate si de îndrãznealã”. b. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 .) a. c.) a. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. 1852 1853 1854 PTS: 1 10.) a. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. c. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. b. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. c.) a.) a. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. b. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7. b.

dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 .) a. Enumerati câteva personalitãti. Alfred Stieglitz Man Ray. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern. b. Edward Steichen. Edward Steichen. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. Printului Gheorghe Bibescu. Care sunt. c. Împãratului Chinei PTS: 1 12. b. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. Precizati care sunt acestea? (1 p. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. în opinia specialistilor. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. c.) a. Fotografiile erau frumoase.11. b. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. b. c.) a. Panait Istrati Man Ray. Tristan Tzara PTS: 1 15. c.) a. b. reginei Victoria a Marii Britanii. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. apropiaþi ai lui Brâncusi. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii.) a. c.

Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 . b. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p.) a.16. c. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. este descrisã pentru prima datã camera obscurã. c. b. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. c. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele.) a.) a. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. b. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. În anul 1558. c. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p.) a. datate. b. în lucrarea „Magia naturalis”.

DSLR)? (1 p. b.) a. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. b. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. c. c.) a. distantã focalã.) a.) a. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã. b. c. b. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p.20. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. c. luminozitate PTS: 1 24. c.) a. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. b. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p.

c. c. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. c. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. b.) a. Pentru cazurile neprevãzute.) a. c. b. Definiti zoom-ul. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . b. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p.) a. Veridicitate Veridicitate. b. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p.) a. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p. b.25. c.) a. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27.

conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. b.) a.30. b. c. d. se presupune cã apartine (1 p. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. d. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. d.) a.) a. e. d. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. locul din fatã. c. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. c. care dã directia. e. e. c. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p. b. Relevanta primarã a ideilor.) a. b. b. d. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . Jurnalistul. e. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. e. principiilor. c.) a. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p.

c. e.35. d. d. Dreptul la replicã. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37. o fortã superioarã: (1 p.) a. de obicei este: (1 p. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38.) a. c. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39.) a. c. d. e. b. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . b. e. c. Evidenta are. d. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. e. c. adesea. d. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. fatã de textul de referintã. b. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36.) a. e.) a. b. b.

) a. c. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . b. d. c. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. d. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p.) a. b. Intertitlul este un: (1 p.40. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. b. e. b. subiectivitate. c. e. c. A fi la cumpãna dintre obiectivitate. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43. e. d.) a. d.) a. e.

Zona internã a publicatiei este: (1 p. d. d. e. b.) a.) a. b. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. d. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. b.) a. e. e. b. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p. b. e. c. c.44. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. e. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. c. d. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p.) a. c. d. c.) a.

b.49. dupã 1996. e. comportamente PTS: 1 53. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52.) a. 677/ 2001 Legea nr. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51.) a. c. d. c. c. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p. politicã. b. d. c. un proces de: (1 p. 182/2002 Legea nr. c. e. d. atitudini. Legea audiovizualului este: (1 p. b. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. Legea nr.) a. b. d. e. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. b. Presa de partid. a cunoscut. e. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul.) a. d.) a.

d. c. d. d.) a.) a. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p.) a. b.) a. c. a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p.54. d. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p. b.) a. d. e. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. din lipsa de subiecte actuale. inventarea. c. manipularea discursului jurnalistic. c. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. . c. b. b. b.

b. Codul deontologic reprezinta: (1 p. c. c.) a. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. c. d.59. c. b. c. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. b. d. d. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. b. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. Violenta fizica si verbala. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60.) a. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p.) a.) a. e. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. d. d. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. b.) a. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p.

) a. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. b. e. c. d. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. e. c. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67. d.) a. b. Functia primordiala a stirilor este: (1 p.) a. d. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. b. d. d. c. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 .) a.64. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. c. c. e. e.) a. e. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. b. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p. b.

e. b. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã.. e.) a. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. c. c. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu.) a.) a. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. d. d. b. La 1872. nu stea PTS: 1 72. e. d.69.) a. d. e. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70. om al timpului modern.) a. c.” apartine lui: (1 p. e. b. b. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. c. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti. d.. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. b. c. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p.

) a. d. c. c. e. b. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p. e. d. d.) a. b. c. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. Pop de Bãsesti.) a. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p.) a. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. c. b. c. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . b. Fraza “Animatorii culturii românesti. e. d. e.74. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. Într-o scrisoare cãtre Gh. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. e. d. b.) a.

compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80.) a. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 .79. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. b.) a. Luceafãr blând PTS: 1 82. În viziunea lui Adrian Pãunescu. c. d. e. b. e. d. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. d. c.) a. c. b. e. “Ultima scrisoare” este: (1 p. b.) a. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. d. d. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p. b. c.) a. c. e. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. e.

c. c. “Noapte la mare” este: (1 p. e. d. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. b. d. b. c. d. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87.) a. b. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. e. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . “Viatã. e. e. / pentru mine . Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86.84. d.) a.) a.) a. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. Contesa de Noailles era din familia: (1 p. e. d.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. c. b. c. Versul “Nimeni nu e patria. b. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã.) a. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p.

b. e. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã.) a. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. e. d.) a. b. d. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. c. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. c. b. c. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . linistea nu” au fost scrise de: (1 p. b. d. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. e. c. c. întâlnim premonitia momentului: (1 p. e.) a.) a.) a. b. d. e. d.89. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91.

e. c. b. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. Potrivit lui Adrian Pãunescu. spre a fi scrise. c. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. d. b. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 . e. b. de: (1 p.) a. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. d. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p.) a. c. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. b.) a. d.94. c. e. c. b. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p.) a. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date.) a.

) a. e. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). b. a. Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. simplitate c). c. d. b. d. constructia logica/fireasca a. c.) a). Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102.) a). Lizibilitatea este determinata de: (1 p. “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101.) a. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. alegerea potrivita a cuvintelor d). Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . stilul erudit sau infrumusetat e).99. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). b. c. b. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100.

Lead-ul desemneaza. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . (1 p.) a). in mod obisnuit. a detaliilor adecvate b). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. c. De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata.103.) a. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104.) a). b. d. cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. b. c. pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. sa constitue o stire in sine c). b. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. c. b. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. in fux continuu? (1 p. denumite si antefile? (1 p. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. c. a reduce cheltuielile de difuzare c). a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b).) a.

rapida. c. explozibila.) a). cititor D. e. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. un text succint c). credibila.. exacta. obiectiva si promta e). dezirabila. e b. d b. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. public B. subiect C. c.o informatie b). stat E. c PTS: 1 23 . un fapt d).) A. interesanta si concisa a. completa.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. Stirea de agentie este …………. e a. d.107. b. judet a. a. b. d. b b.

politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. Leonard Bloomfield d. Dimitrie Gusti b. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. este scrisă de: (1 p. Kurt Lewin e. Jean Stoetzel d. Jacques Ellul PTS: 1 3.) a. Emile Zola c. împreună cu obiceiurile. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Jacques Ellul PTS: 1 2. Petre Andrei b. Eric Berne c. Alfred Dreyfus e. Robert Escarpit b. Jean Stoetzel d. Constantin Crişan d.) a. Constantin Crişan PTS: 1 4.) a. Jean Stoetzel c.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. El este: (1 p.) a. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943. Walter Lippmann e. Dimitrie Gusti e. Robert Escapit c. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Un mare analist. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p. Wilbur Schramm b.

scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. XX c. in a 2-a jumãtate a sec.) a. Stereotipul Românului ideal. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Aceasta este : (1 p. Paul Dobrescu PTS: 1 7. El este : (1 p. d. Vasile Tran e. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. construit de presã.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. de reglementare d.5. Constantin Crişan PTS: 1 6. Aurelian Bondrea d. in primele decenii ale regimului comunist e. de masa. Septimiu Chelcea e. în care se observă departajări între public şi mase. Paul Dobrescu d. Giovanni Sartori b. Traian Herseni c.) a. c. b.) a. expresivã b. inainte de 1821 b. analiticã e. in a 2-a jumãtate a sec.) a. XIX d. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. Mihai Ralea b. referitoare la o problemă de importanţă generală”. Isabelle Paillart c. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale . e. directivã c. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. dupã 1990 PTS: 1 8. constructivã PTS: 1 2 . este lucrarea lui: (1 p.

b.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. Constituirea societatii de masã d. b. Inceputul Renasterii c. e c. d. d. e. Primul rãzboi mondial e.10. c. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11. b c. c. e PTS: 1 12. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . e.) a. Zorii Iluminismului b.) a. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. e b. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. a. d a.

f. h d. c.) a. h c. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. Inventarea limbajului c. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. Acestea sunt denumite. e. f.sistemele de transmitere prin satelit a. d. Inventarea tiparului cu litere mobile g. h b. mass-media pe suport electronic. Telegraful b. e. oarecum impropriu. Apariţia presei (ziarelor). Inventarea scrisului şi. a. Radio-ul d. d. Realizarea de imagini în mişcare f. f. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. Telefonia cu fir c. e. Cinematograful g. f. d. g.13.) a. e. e. g PTS: 1 14. g c. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. c. ulterior. h b. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. b. h c. f. b. h e. e. Televiziunea h. e. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. radioului şi televiziunii a. Expansiunea Imperiului Roman e. f. c. Marile descoperiri geografice f. d. a. f. f. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. g. c. g PTS: 1 4 . f c. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. Proiecţia de imagini e. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. c.

Ordinator e. e. f d. h a. f c. Calculator a. a. b. b. c PTS: 1 16. societate a valorilor culturale c. d. societate a efemerului e. iPod c. a. e d. e. societate divertismentului f. c. societate a spectacolului d. e. e. b. d. CDRom d. d. h PTS: 1 5 . d. societate a interpretării a. On line h. b.15. e. g. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. h f. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos.) a. f c. (1 p. societate a valorilor educaţionale b. c. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. g. d b. Internet g. Pixeli f.) a. b. Computer b. f a.

sunete. e b. media c. g d. f PTS: 1 18. Editura Fundaţiei România de Maine. c. imagine) în semn …. Mihai Dinu e.) a. Bucureşti. a. Aurelian Bondrea c. Marian Petcu b. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. 1997). mass-media electronice a. Mihai Coman d. c. b. c e.) a. c PTS: 1 6 . Sultana Craia f. 2006 ? (1 p.17. e. Bucureşti. grafic e. voce. Pamfil Nichiţelea a. a. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. d e. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. Marin Stoian g. înţeles de calculator. e b. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. (1 p. b. d. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. e b. d. Editura Fundaţiei România de Maine. multimedia b. digital d. grafică. c b. 2003 (ediţia I. respectiv Introducere în teoria comunicării.

(1 p. Acestea sunt … şi … . d PTS: 1 20. Galaxia Gutenberg f. d.19. (1 p. d PTS: 1 7 . Gutenberg b. e. publicistica c. Guttenberg d. Schweipoldt Fiol c. f c. a. d b. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. c b. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional.) a. a. publicitatea b. e a. e c. relatiile publice d. c c. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale.) a. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. De altfel. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. c. b. Galaxia Guttenberg e. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. b. c. Constelatia Fiol a. publicatia a.

b. a. a. e d.21. b. e. f a. d. d b. e a. Cum ? e. d. publicistica b. e PTS: 1 22. anume aceea de mesaj publicitar. a unui produs. c. d. d. f f. publicitate d. marketing e. ori a unui serviciu poartă numele de… . d.) a. f. e. a a. d. Ce ? c. Cine ? a. d c. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. b. e. e. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. c. relatii publice c. a PTS: 1 8 . Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. c. c. c.) a. e f. c. Când ? f. De ce ? b. e. b. b. d. b. e. b. Unde ? d. reclama a. c. se numeşte … (1 p.

Al responsabilităţii sociale e.) a. Traduceri b. Proza românească d. e. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Comunist d. poezii b. Deontologic g. Ziarele în România e. d d. Concentric a. b. c. Dramaturgia română c. Liberal c.) a. 1887 e. d. Autoritarist b.23. Cum se mai numeşte el ? (1 p. roman d. f PTS: 1 24. Haşdeu este titlul unei: (1 p. 1902 b.” Cum se numeşte articolul lui B. f d b. Poezia la Români PTS: 1 25. nuvele c. Haşdeu? (1 p.P. drame PTS: 1 9 . articol critic e. Frunză verde de B. Jurnalism fără frontiere f. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. b b.P.) a. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. 1916 d. 1850 c.P.) a. 1889 PTS: 1 26.

Muntenia c. M. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Dobrogea PTS: 1 28. Eminescu ? (1 p. Ion Brătianu b. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. N. Rosetti c.) a. Moldova e. încât.A.) a. Basarabia b. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. Ardeal d.Haşdeu PTS: 1 30. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. C. Ion Ghica PTS: 1 10 . Bălcescu d. Kogălniceanu d. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29. B. Vasile Alecsandri b. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. Vasile Alecsandri e. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p. Ion Eliade Rădulescu e.) a. Nicolae Bălcescu c.P. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic.27.) a.

Ion Slavici e. Ardeal b. „Limba lui. B. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. Alecsandri PTS: 1 34. Testamentul lui C. Eminescu? (1 p. Oltenia c. Muntenia PTS: 1 33. Eminescu a scris un articol despre: (1 p. Kogălniceanu d. Negruzzi c. Testamentul luiV. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Roşiori PTS: 1 32. Gheorghe Sincai b. N. Eminescu b. (1 p.) a. „Mantalele lor sunt bucăţi.Haşdeu PTS: 1 11 . Ion Ghica PTS: 1 35. iar sub manta cămaşa pe piele.) a. Basarabia e. Banat d. Grăniceri d.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. Testamentul lui Ion Ghica d. Petru Maior e. şi nici cojoc.) a. Iorga c. M.. că e bucată din patria noastră străveche. n-am alungat pe nimenea de pe el.. M.31. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. nici flanelă. Cavalerişti b.) a. Haşdeu d. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p.) a.P. Nicolae Bălcescu c. nici nimic.P. Dorobanţi e. B.” La care din ostaşii noştrii se referă M. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. Artilerişti c.

f. linie de instructiuni a. i PTS: 1 12 . subiect – predicat . e. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. c.) a). d. Cum? g). Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. buletin transmis dupa flash b. e. g. c. e b. in apropierea aeroportului Otopeni. b. c. f b. h b. fara ca acesta sa justifice un flash. Rompres ? a. Cine? e). f. un “obiect informatic” d) chenar e). f. i h. c. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b).. Ce? f). urgenta PTS: 1 38. a. d. subiect – predicat – complement. 2o mai 07 (Rompres). a.36.adverb b). d. h. b c. linie de comanda f). dimensiunile si continutul c). c. De ce? i). e.) Accident – Avion Bucuresti. eventual detalii d). a i. d. b. 7 iun a. d. eventual atribut c). d. f PTS: 1 37. c. e. desi a fost primit la agentie in acest fel c.” ? a). subiect – element de legatura – contexte.“Text…. Cand? h). anunta turnul de control. e.) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. Unde? a. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. e. c. d d. e. 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important.

) a). d. a. b. exprima imperativul eficientei institutiei.economiseste materiale tipografice d). c. b. c. d. d a. b. d a. este prea lung c). restrangerea lungimii medii a materialelor b). contine exclamatii si interogatii retorice b). d a.39. c. Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. c a. c. a. a. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). de li se invinetesc ochii. d. a. b. d PTS: 1 13 . mai ales pe distantele mari (internationale) b). d. c. c. b. e b. e PTS: 1 41. raspunde imperativului rapiditatii. c.) a). b. d. impartind fiecare material in mai multe parti c).) a). foloseste ironia f). c. e. f b. d. c. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). (1 p. b. c. b. d. d. d b. utilizeaza adresarea directa e). foloseste adverbe si metafore d). c. e PTS: 1 40. e. b. contine referiri imprecise la timp a. e a. d b. f a. c. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. folosirea unei sintaxe concentrate a. asigura lizibilitatea materialelor a. c. e. f c. e.

datarea b. valorand 200000 de dolari. c b. stilul cotidian b). Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. a. c. c. b. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p.) a). c. d. semnificatia a. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. actualizarea a.) a.) a). La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. c. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d). b a. c. c a. c b. c. d a. b. d. d PTS: 1 43. b a. redarea realitatii. arata el”. b. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. c a. b a. citarea surselor de la care parvin informatiile c). b. b. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica. b. b. b. (1 p. c a. b. d b. localizarea c.) a. a. c PTS: 1 14 . mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). d. c PTS: 1 44. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. b. c PTS: 1 45. d. c a. a.42. sensul b. c b. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). utilizarea atenta a pronumelor a. a. perenitatea c.

c. b. c a. c b. c b. compatibilizare cu discursul ziaristic c. c a. b a.) a. d. tehnică de documentare b. noutate b. d.) a. b a. Interviul este. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. c b. conferinţă a. c. c PTS: 1 15 . c PTS: 1 47.) a. veridicitate a. În timpul redactării interviului. d. corectarea informaţiilor a. b. c. a. b. b. c. ziaristul face intervenţii de: (1 p. gen ziaristic c. (1 p.46. b. b. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. c PTS: 1 49. b a.) a. ameliorare formală b. interes c. a. b. c a. a. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48.

c b. congruenta c. talentul gazetaresc a. c PTS: 1 16 . c PTS: 1 51. versatilitatea ziaristului c. interesul public c. factuala b. a. caracterul strict personal al relatarii a.) a. b. d. c. b a. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. b a. c a. c b. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. calitatea documentarii b. c PTS: 1 52. Documentarea pentru interviu este (1 p. b. b.50. b. b. a. b a. a.) a. calofilia c. c. c b. b a. c PTS: 1 53. d. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. c a. b. d. c. contactul nemijlocit cu realitatea b. a. c. c a. d. b. plasticitatea a. personalizata a.) a. b.) a. c b. c a. atitudinea b.

d. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . c.) a. b. c a. sinceritatea reporterului a. b. c a. stil c. c a. d. b. b a. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. b. forma raspunsului cerut c. d. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. a. d b. c. e b. d a. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. c PTS: 1 56. lungimea lor b. c b. c a. prezenta reporterului la fata locului b. b. b. e.54.) a. d. e PTS: 1 57. b. b a. compozitie b. c. subiectul intervievat d. d. c. c. d b. d. c. scopul lor a. b. b.) a. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. c a. c PTS: 1 55. c b. c. a.) a. speciozitate a. c. a. c. b. b a. d. rolul lor e. obiectivitatea reporterului c. a. a. e.

) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. b. c. b a. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. c a. b. parafrazarea onestă d. c b. a. a. adevărul absolut PTS: 1 18 . Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. b a. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. c PTS: 1 61. d b.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p.) a. c a. b. d. c. b. paradontoza b. o funcţie a televiziunii b. parafrazarea eronată c. c. c. a. b a.) a. d.) (1 p.58. b. a. c b. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. o disfuncţie a televiziunii c. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. d. violenţa de limbaj e. b. c a. c PTS: 1 62. d.

procedeu rezumativ c. consecvent în fond c.) a. e.) a.) a. articolul Retorica imaginii b. artizan cultural e. d. e PTS: 1 65. d. c. c. e b. interpretative b. c. paleosemiotica publicitara d. lucrarea Structura absenta f. c.) a. c b. f b. a. e d. f PTS: 1 19 . partizan politic d. b b. d e. d d. Intertitlul este un: : (1 p. a. d c. b. contestarea conceptului de iconicitate c. a. a. e d. informale d. d. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. interdependente c. informe a. procedeu neliterar d. procedeu literar b. a. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. procedeu metonimic PTS: 1 64. b. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. d c. b. d c. c. e e. procedeu exhaustiv e. c.63. e. b. e. a. d. informative e. e PTS: 1 66. surprinzător în formă a. intransigent cu alţii b.

b. valorizarii entimemei a. lanseaza teoria semnificatiei generative a. c. d c. e PTS: 1 69. conotatiei e.) a. d c. e b. e.67. simbolurile ciclice b. intimitatii d. b. c b. In categoria simbolurilor diurne. b. d. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. ciclice a. e. c.) a. f a. Barthes (1 p. c. a. e a. articolul Retorica imaginii d. d. d. b. c. a.) a. d a. e. constructiei axiale d. d. f PTS: 1 68. b. c b. c. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. Analizand imaginea publicitara. e d. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. d. teriomorfe c. codului morfologic c. d c. nictomorfe e. c. I se pot atribui lui R. e PTS: 1 20 . pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. c. d. e. e b. d. c. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. c a. a. Gilbert Durand introduce (1 p.

c. surprinzãtor în formã a. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. c. glossy B. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . sportivã C. b. intransigent cu altii b.) a. d. Septimiu Chelcea e.) a. regionalã a. trei metafore d. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. d. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p.) a.70. Tudor Vianu PTS: 1 71. nici o metaforã e. diasporei D. localã E. înregimentat doctrinar e. Mihai Dinu b. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. Eminescu foloseste: (1 p. o metaforã b. b. douã metafore c. trei verbe a. În primul vers al Odei (în metru antic). b. c. Mihai Coman c. Jaques Ellul d. 1995. Autorul este: (1 p. partizan politic d.) A. consecvent în fond c.

c. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. Socrate este acuzat pentru: (1 p.) a. sfintii ideii nationale e. ostasi patrioti c. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 .74. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. generalii marilor izbânzi a. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. b. arma în mânã a. ocrotitorii idealurilor realizate d. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. b. propunerea de noi zei în cetate c.) a. sucirea mintii tinerilor b. un corp de armatã b. c. b. d. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. credinta în Dumnezeu e. statuia unui poet d. c. d.) a. subminarea autoritãtii aristocratilor e. mucenicii cauzei naþionale b. profetii visurilor împlinite c.

77. avocat din Tara Motilor e. Ion Barbu c. Vechiul Testament c.) a. Dan Barbilian b. c. Avram Iancu era: (1 p. d. tãran miner la Rosia Montanã b. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . b. creaþia lui Bob Dylan d. prefect de lãncieri în Ardeal f. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. fãrã studii superioare a.) a. b. Cezar Petrescu a. c. Eccleziastul a. Camil Petrescu e. Noul testament b. d. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p.) a. preot ortodox la Tebea d. Eugen Barbu d. b. profesor de religie la Sibiu c. c. opera lui Dylan Thomas e. a+c+e d+e a+b PTS: 1 78.

satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). se redacteaza cu usurinta a. Ioan Alexandru D. Nichifor Crainic C. este economica h). c. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). Marin Sorescu B. in paragrafe succesive. Nicolae Labis a. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81. este o tehnica universala si obligatorie g). cu aspecte mai putin importante c). Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. d.) A.) a). d. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). b. Tudor Gheorghe E. incepe cu esentialul si continua. ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. c. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 .80. In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse. b. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b).

c. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. (1 p. (1 p.) a. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. si dezvoltare. actualizare. Pentru ziaristul de agentie. c. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c).) a. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. b.82. c.) a). De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. adaugand altele noi b). b. al doilea etc lead a. b. fie ca este vorba de primul. termenul lead inseamna. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83.) a. c. pe langa acela de “cap” al stirii. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. a evenimentului. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. b. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 .

care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. Bruxelles.86. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. cu rare exceptii. d. se recomanda verbele ………si se folosesc. in ce priveste semnificatia lor. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles.“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . b. In jurnalismul de agentie. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b). la timpul………………(1 p. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. sunt relativ atemporale. 9 dec 005 (Rompres) . permit un stil de redactare mai suplu.) a). sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c). b. b. putand fi semnate de autor a. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007.) a. c. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. c.

c.) a. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 . Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p. b.89.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->