FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

Ion Creanga B. L. Eminescu I. Floch R. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. d. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. e.M. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23.) a. c.) a. C. c. Stere PTS: 1 22. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. b. M. e. Hasdeu. c. J.) a.19. d. Peninou L. Ideea ii apartine lui: (1 p. b. c. Titu Maiorescu. Eco G. e.) a. Ion Slavici Mihail Eminescu. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. (1 p. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. Ibrãileanu C. c. b. d. Porcher PTS: 1 20. e. d. b.P. d. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. Barthes U.) a. Caragiale N. b. Iorga G.

anume aceea de mesaj publicitar. b. a unui produs. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã. d. d. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. a unui produs. c. anume aceea de mesaj publicitar a. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . Publicitatea si reclama sunt: (1 p. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. c. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã. e.24. b.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei.

) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. Pornind de la teoriile lui Harold D. d. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. c. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. b. e. d.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. Lasswell. d. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. b. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor.) a. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. d. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . c. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p.) a. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. b.26. b. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27. c. c. Aceasta este: (1 p.

) a. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31. d. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. d. b.) a. b. c. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 .30. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. c. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. Acesta este: (1 p.

Abraham Maslow c.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. d. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. e. a. b. Vasile Tran b. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. Afacerea Dreyfus. d. Care? (1 p.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3. b. d. a. c. e. e.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Edgar Morin d. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice.) a. Sergiu Tamas e. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . El este: (1 p. c. a. Petre Andrei PTS: 1 1 . c. b.

b. functia expresivã c. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. exercitând un anumit control. moartea printesei Diana d. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã.) a. d. a. functia consultativã b. vizita Papei loan Paul al II-lea c. Prin traditie românii sec.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. functia analiticã d. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. Rusia c. Aceasta este: (1 p. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . idei de interes general. Austria b. 1990 b. functia de apreciere e. invadarea Irakului PTS: 1 6. e. functia directivã PTS: 1 7. El este : (1 p.) a. e. puciul de la Moscova. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic.) a. d.5. valori. c.

Informare c. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia. N.. Iorga e. Jacques Ellul e. Educaţie PTS: 1 3 . Traian Herseni b. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. A. Interpretare b.) a. Petre Pandrea b.) a. (1 p. Hertz (1857-1895) d. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. El este : (1 p. El este: (1 p. Petre Anghel d. Tudor Vianu PTS: 1 12.. Francis Balle d. Mobilizare e. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13. Heinrich Rudolf.9. Felix Aderca PTS: 1 10.D. Xenopol c. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Petre Tutea e. Dimitrie Gusti d.) a. Diaconul Coresi (? – c. Integrare în societate d. Petre Andrei c. 1583) b. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p.) a.) a. Walter Lippmann c. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Traian Herseni b. Guillemo Marconi (1874-1934) c.

) a. Teleshoping înseamnă .. b. unde ? . (1 p. b. e. d. când ? . d. de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor. c. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat.. (1 p. Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16.). Claude Shannon Marshall McLuhan P. d.. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15. Jakobson PTS: 1 4 . b. ce ? .) a. a. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. d. b. poartă denumirea de . (1 p.) a. presă şi public. c...14. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă.. cum ? . Watzlawicz Umberto Eco R. e. c. Setul de întrebări ( cine ? ... c. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p.

în acest context. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. b. prin urmare. rolul suportului comunicării ? (1 p. Care este. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. Totuşi. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. naturale. nu este recomandată: (1 p.) a. orarul mijloacelor de transport c. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. c. Mijloace de comunicare în masă c. Mass-media b. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. c. b. valorile valutare e. Mijloace mass-media e. cu mult mai sofisticată. ca şi de un Receptor.) a. Presă (în general) d. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19.18. ora exactă b. starea vremii d. d. Schema.) a. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. a unui Mesaj. d.) a.

Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. d.. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c.) a. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. Presa destinată divertismentului. e. comentariile sunt libere” pune accentul pe .. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. vacanţelor. b. e. al mass-media PTS: 1 24.) a. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. Dictonul „faptele sunt sacre.22. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a .) a. d. d. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. (1 p.. pamfletelor. (1 p.. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos. în sensul de şocant. a. feminismului Presa obiectivă. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie.. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . c. b. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. cronicilor. c. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b.). în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă. c.

26.P.) a. „El va trăi deşi a murit nebun. Iorga ? (1 p. Panait Cerna e. Ramuri e. G. Şi a trebuit să moară nebun. Senatul României PTS: 1 28. Să nu fi înnebunit. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Ateneul Român d. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. Camera Deputaţilor b.P. Nicolae Ionescu c.) a. V. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp. Vlahuţă d. Universitatea din Bucureşti c.) a. Titu Maiorescu c. Floarea Darurilor d. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Alecsandri b. Tradiţie şi inovaţie c. Sămănătorul c. Universitatea din Iaşi e. O nouă epocă de cultură d. Duiliu Zamfirescu d. M. Al. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Coşbuc e. Trecut şi prezent b.) a. Cum se numeşte articolul prin care N. Timpuri trecute PTS: 1 29.) a.” La ce scriitor se referă B. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Haşdeu la: (1 p. Eminescu PTS: 1 27. Cuget clar b. Vasile Alecsandri b. el nu avea ce mânca. Haşdeu ? (1 p. Zori noi e.” La cine se referă N.

Procesul unei răscoale de femei c. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale. (1 p. Procesul unei răscoale de ţărani e.) a. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Rapsodii Române e. Al. Brătescu-Voineşti c. înălţarea ei la gradul de artă. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. Emil Gârleanu b. Constanţa Hodoş b.) a. Coruri d. „Un Ciprian Porumbescu.A. Ion Slavici PTS: 1 32. Care este titlul articolului publicat de N.) a. Mihail Sadoveanu e. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p. Muzica naţională b. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Muzica de balet c. I. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. I. La ce prozator se referă N. Ioan Adam d. Mihail Sadoveanu e. Ion Agârbiceanu d. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. născut în Bucovina.31.) a. Vasile Pop PTS: 1 33. Procesul unei răscoale de muncitori b. Procesul unei răscoale de funcţionari d.” Cum se numeşte articolul în care N. Bassarabescu c. Iorga despre o carte de: (1 p.

cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. Duiliu Zamfirescu d.) a. Anghel d. N.35. Lucian Blaga e. a. Când scria despre Un poet al florilor. D. N. Iosif c. autentice. Panait Cerna b. Iorga ? (1 p. Vasile Voiculescu c. N. Şt. Adevărul c. Tudor Arghezi b. Eminescu e. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. Timpul e. ci din familia preoţilor răşinăreni. Lucian Blaga b. Ion Andreescu c. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Iorga ? (1 p. „Cea mai însemnată din ele. Românul PTS: 1 9 .) a. Ştefan Popescu PTS: 1 38. Iorga ? (1 p.).” Cum se numeşte poetul la care se referă N. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. O.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Tonitza d. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. Universul d. Iorga recenza un volum de: (1 p. nota dominantă a sufletului său de artist. Epoca b. Ion Pillat d. Tablourile sale sunt reale. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei.) a. Vlahuţă e. Goga c. e adevărul.) a. Lucian Blaga PTS: 1 37. Grigorescu e. Al. O.” Care pictor e caracterizat astfel de N. M. Octavian Goga PTS: 1 36. Ştefan Luchian b. N.

de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. M. in redactii sau in desk-uri. care. Tudor Arghezi b. Beldiman PTS: 1 41. Iorga d. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. la randul sau. chenarul – sapou . exprime b. Ibrăileanu e. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p.40. rezume c.) a. de catre redactorii din agentie c. cum sunt documentarul expres.elementul de legatura . avânturi măreţe.paragrafe succesive b. G. punctele principale. lead – sublead .) a. Titu Maiorescu PTS: 1 42. trebuie sa ……continutul textului.) a. avânturi care nu se pot vinde. înlociund avânturile poeziei.subiectul principal c. biografia si bioportretul. de catre editori d. Ioan Slavici d. reactiile etc.) a. sintetizeze PTS: 1 44. Cine a scris aceste rânduri despre M.D. Şerban Cioculescu c. „Cuvinte nouă fără cuprins. oameni noi fără trecut şi fără valoare.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. el fusese silit a-şi mânca inima. contextul – detalii . Călinescu b. titlul. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. G. care insotesc orice transmisie fragmentata. (1 p. Cocea c. Eminescu? (1 p. „Ca să aibă ce mânca.) a. cronologia. pe teren.. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. Al.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. in birouri. Eminescu e. N. fisa tehnica.? (1 p. N.

Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. d. c c. d a. e. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c.).prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. c b. d b. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). a. b. e c. c a. stilul erudit sau infrumusetat e). foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p.45. d. c.) a). b a. b. constructia logica/fireasca a. c. c PTS: 1 47. c a. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). b a. e. a. independenta de celelalte PTS: 1 46. e PTS: 1 11 .) a). prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). c PTS: 1 48. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). cu exceptia aditivului.) a). b. nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. b. a. c. fiecare material sa nu costitue o stire in sine. c. b. b. d. b. e a. b. c). foloseste verbul la viitor b). a. c. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b.

c. de noutate b). c c. au declarat ofocialitatile” . c a. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). b. nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. e a. c. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). b. c b. d. b. era colorat in rosu si verde a. gerunzii si pretiozitati d). e PTS: 1 12 .a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. Alte sase persoane au fost ranite. totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. e. d PTS: 1 51. a. la ora pranzului. omorand doua persoane si ranind alte sase. marti. d PTS: 1 50. Care sunt aceste cerinte? (1 p. b. b. d. c. c.49. a fost ranit un animal c). c.sunt redactate fara defecte. d. b a. se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. d b. e a. d b. c. foloseste adjective.) a). d. d b. c a. a. b. a fost ranit un cal b). are un continut informativ mai bogat si concret c). d. identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. d. e.) a). Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. era frumos colorat d). d. e a. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. a. e.) a). au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. b a. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”.

c a. b. a. c b. cine? b. d. a. c. structurale c. c.) a. b. b. b a. piramida normala b. c b. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. de ce? a. c PTS: 1 54. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. materialelor? (1 p.) a. c a. ce? c. b. b.) a. d. c a. c PTS: 1 13 . c. a. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. stilul a. c b. b. b.52. piramida rasturnata c. tematice b. b.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. d. b a. c PTS: 1 55. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. c. piramida lui Gauss a. a.

a. titlul b. b a. interlocutor b. b. paginarea a. c PTS: 1 58. b. redactarea c. c b.) a.56. a. c PTS: 1 59. c b. b. b. ziaristul se documenteaza la (1 p. c a. a. b. d. b. c a. Titrarea stirii presupune (1 p. intertitlul a. d. In pregatirea unui interviu. c PTS: 1 14 . c a. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. b. publicul tinta al publicatiei c. interlocutor c. c b. alegarea interlocutorului b. conducerea editoriala a. a. a. c. c a.) a. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. c.) a. tema b. d. c PTS: 1 57. d.) a. b. b a. c. locatie a. supratitlul c. b a. c b. c. b.

a.) a. a. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. b. c PTS: 1 15 . c. c a. cea a comportamentului de relaţie b. b. respectul pentru adevăr b. întărirea de frumos c. cea a deontologiei profesionale c. c b. statutul social al interlocutorului a. c PTS: 1 62.) a. c b. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a. c PTS: 1 61.60. d. c b. a. b. Reportajul este: (1 p. scopul urmarit b. b. c a. b a.) a. După Dinicu Golescu. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p. c.) a. b. d. judecată proprie a. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. b. b a. c a. c. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p. specificul participarii ziaristului la interviu c. d. b a. b. c.

c b. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p.) a. se practica (1 p. Interviul b. c. b. c a. b a. b a. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. cronologic inversat d.) a.) a. analitic c. Relatarea PTS: 1 67. b. c PTS: 1 65. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. reportajul de meditatie filosofica b. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. in piramida inversata PTS: 1 16 . reportajul de dezbatere etica a.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. a. c a. c. c b. d. cronologic simplu b. a. d. c. b. a.64. reportajul de coerenta logica c. d. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. PTS: 1 66. c.) a. b. Feature-ul c. b. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p.

Funcţia educativ-formativă este… (1 p.) a. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze. funcţie a televiziunii c. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p.) a.) a. (1 p. jurnalismul de investigatie c.) a. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. reportajul PTS: 1 72. ancheta jurnalistica b.69. Informarea este… (1 p. acţiunea de transmitere a ştirilor c. afectiv PTS: 1 71. feature-ul PTS: 1 70. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . emisiunea tip magazin b. comentariul c. talk-show-ul c. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b.) a. informativ b.) a. call-in-ul b. Emisiunea generalistă este… (1 p. interpretativ d. ancheta jurnalistica e. instantaneu c. procedeu de portretizare a personajelor b. interviul d. nota d.

numitor comun d. interesul pentru un anumit tip de presă e.75. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. a nu putea face morală e. amândurora e. se presupune că aparţine: (1 p. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. a nu avea morală d. a avea o morală bună c.) a. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78.) a. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. Analizand imaginea publicitara.) a. care dă direcţia. Jurnalistul. a avea o morală proastă b. aversiunea faţă de presă d. cititorului b. loc comun PTS: 1 76. morfologic PTS: 1 18 . Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. jurnalistului c. tipografic d. Contextul social. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77. observarea realităţii de presă b. economic etc creează: (1 p. cromatic c. nici unuia d.) a. locul din faţă. divizor comun b. politic. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. executant comun e. fotografic b.) a. dependenţa de presă c. factor comun c.

Bachelard e. marketing si comunicare PTS: 1 81. Retorica imaginii e. d. Umberto Eco c. Dupa parea lui Georges Peninou.) a. Cassirer d. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. J M. (1 p. Structura absenta b. Floch PTS: 1 83. Introducere la o semiotica a imaginii d. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. U. L. c. Semiotica. G. cromatic c. Eco PTS: 1 84. tipografic b.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . E. M. morfologic d. Retorica publicitatii c.) a. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. G. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. fotografic PTS: 1 82. Eliade b. Ideea ii apartine lui: (1 p. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. G.) a. (1 p. mezosemiotica. e. Analizand imaginea publicitara. Dacia literarã? a. Peninou d. Aceasta idee. R. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. b.80. Barthes b.) a. Durand c. neosemiotica) in semiotica publicitara. Porcher e.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

b. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. PTS: 1 102. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. b. c. d. b.101. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. Claude Elwood Shannon este: (1 p. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. d.) a. b. c. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. c. d. b.) a. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . d.) a. c. Gregory Bateson este: (1 p. c.) a. d.) a.

b. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . d. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p.) a.106. c.

1859 1849 1839 PTS: 1 4. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. c.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3. b. c. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. b. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . c. b. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p. b. c. c.) a. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p.FFJ-LICENTA-JURNALISM.) a. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2.) a. b.) a.) a.

c. c. b.) a. de ingeniozitate si de îndrãznealã”. c.) a. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. c. „Artist care a dat dovadã de mult gust. b. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. b. b. despre noi PTS: 1 8. c. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p.) a. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini.6. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. b.) a. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 . Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7.) a. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni.

c. Precizati care sunt acestea? (1 p. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 . c. Tristan Tzara PTS: 1 15. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã.) a. b. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p.) a. b. c. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. Printului Gheorghe Bibescu. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. c.) a. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern. apropiaþi ai lui Brâncusi. b.) a.11. Alfred Stieglitz Man Ray. Panait Istrati Man Ray. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. b. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. reginei Victoria a Marii Britanii. în opinia specialistilor. Enumerati câteva personalitãti. Fotografiile erau frumoase. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. Împãratului Chinei PTS: 1 12. Care sunt.) a. Edward Steichen. Edward Steichen. b. c.

c. b. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele. este descrisã pentru prima datã camera obscurã.) a. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii.) a. c. c. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. b. b. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p.) a. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 . În anul 1558. în lucrarea „Magia naturalis”. c. datate. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite.16. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19.) a. b.

b.) a.) a. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23.20. luminozitate PTS: 1 24. b. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. b. c. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. c. distantã focalã.) a. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. b. DSLR)? (1 p. c.) a.) a. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. b. c. c.

Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. b. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. c. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27.25.) a.) a. b. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28.) a. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. Pentru cazurile neprevãzute. c. c. b.) a. c. c.) a. b. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. b. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. Definiti zoom-ul. Veridicitate Veridicitate.

divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p.) a. b. e. e. e. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. d. b. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p. b. d.) a. e. c. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32.) a. d.30. c. c. d.) a. b. e. c. Jurnalistul. d. locul din fatã. principiilor. care dã directia. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. se presupune cã apartine (1 p. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . b. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p. Relevanta primarã a ideilor. c.

b. adesea. b. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. e.) a. d. b. fatã de textul de referintã. c. d. c.) a. e. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. d. c. Dreptul la replicã. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. b. d. Evidenta are. c. b. c. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38.) a. o fortã superioarã: (1 p. e. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37.) a.) a. d. de obicei este: (1 p. e. e.35.

d. A fi la cumpãna dintre obiectivitate.) a. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. c. b.) a. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p. d. e. e. c. b. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. d. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. c. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. b. e. b. c. d. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 .40. subiectivitate. Intertitlul este un: (1 p.) a. e. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43.) a.

b. d. e. c. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p.) a. c. b.44.) a. d. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. b. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. c. e.) a. Zona internã a publicatiei este: (1 p. d. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p. c. e.) a. e.) a. e. b. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. d. c. b. d. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47.

b. Legea audiovizualului este: (1 p.) a. a cunoscut.) a. dupã 1996. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p. c.49. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. b. b. politicã. Legea nr. b. atitudini. d. d. c.) a. d. e. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . comportamente PTS: 1 53. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. e. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. Presa de partid. b. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p.) a. c. 677/ 2001 Legea nr. 182/2002 Legea nr. un proces de: (1 p. d. c. e. c. d. e.) a.

Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p. c.) a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. d. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. e. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . b. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. b. b.) a. c.) a. din lipsa de subiecte actuale. d. . d. c. inventarea. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii.) a. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. d. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p.) a. d. b. c. a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. manipularea discursului jurnalistic. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p.54. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. b. c.

Codul deontologic reprezinta: (1 p.59. c.) a. b. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . receptivitatea fata de ideologiile extremiste. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60. Violenta fizica si verbala. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. d. b. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. d. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. b. b. d. b.) a. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p.) a. c.) a. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. d.) a. e. d. c. c. c.

d. e. c.) a. c. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p. d. c. b. Functia primordiala a stirilor este: (1 p.64. c.) a. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67.) a. e. b. b. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. e.) a. d. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. b. e. b. d. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. c. d. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. e.) a.

) a. c. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. c. e. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p.” apartine lui: (1 p. c. b. d. nu stea PTS: 1 72. e. d. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti. b. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã.) a. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. d. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p.69. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . La 1872. b.. e. d. om al timpului modern. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73.. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu. c.) a. c. e.) a. b.) a. e. b. d.

c. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. c. d. c. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75.) a. b. b. d. b. e. Fraza “Animatorii culturii românesti. d. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p.) a. c. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. e. e. b. e.74. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. e. Într-o scrisoare cãtre Gh. d. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . Pop de Bãsesti.) a. d. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p.) a.) a. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. b. c. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p.

d. d. d. “Ultima scrisoare” este: (1 p. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. b. e.79. d. c. În viziunea lui Adrian Pãunescu. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p.) a. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p.) a. d. e.) a. c. Luceafãr blând PTS: 1 82. c. c. c.) a. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. b. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . e. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. b.) a. b. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. b. e. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. e.

) a. b. b. c. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. e.) a. b. e. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. Contesa de Noailles era din familia: (1 p.84. / pentru mine . d. e. c. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86. d. d. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88.) a. c. c. d.) a. d.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. Versul “Nimeni nu e patria. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87.) a. b. e. “Viatã. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. e. c. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. b. “Noapte la mare” este: (1 p.

linistea nu” au fost scrise de: (1 p. c. d. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . b.) a. e. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. d.) a. b.) a. e. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. c. d. e. b. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92.89. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. d. e. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91. d.) a. b. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. e. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. b. întâlnim premonitia momentului: (1 p. c. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã. c. c.) a.

94. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. de: (1 p.) a. b. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96. Potrivit lui Adrian Pãunescu. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. d. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 . democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. d. c. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. b. spre a fi scrise.) a. b. e. d.) a. e. c. b.) a.) a. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. b. c. e. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. c. c.

e. d.) a). Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). b. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). d. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102.) a.) a). Lizibilitatea este determinata de: (1 p. a. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . c. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. c. alegerea potrivita a cuvintelor d). b. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). simplitate c). constructia logica/fireasca a. b. Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. stilul erudit sau infrumusetat e). Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100.) a. b. c. “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101.99. Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea.

paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. c. denumite si antefile? (1 p. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. c.) a). b. in fux continuu? (1 p. d. b. c. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . b+c+a a+c a+b PTS: 1 105.) a. a reduce cheltuielile de difuzare c). b. In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. (1 p. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). b. De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. sa constitue o stire in sine c). sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. a detaliilor adecvate b).) a). cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p.) a. c. in mod obisnuit. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104.103. Lead-ul desemneaza. pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a.

rapida. subiect C. stat E. b. d b. explozibila. judet a. exacta. c. e a. e. c PTS: 1 23 . completa. b.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. d. Stirea de agentie este …………. un text succint c). a. credibila. cititor D. e b. un fapt d).o informatie b). Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. c. d.) A. interesanta si concisa a. b b. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108.) a).. public B.107. dezirabila. obiectiva si promta e).

Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p. Jacques Ellul PTS: 1 2. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Robert Escarpit b. Un mare analist. Emile Zola c.) a.) a. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. Walter Lippmann e.) a. Jean Stoetzel d. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. El este: (1 p. Jacques Ellul PTS: 1 3. Petre Andrei b. Kurt Lewin e. Dimitrie Gusti b. Eric Berne c.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Dimitrie Gusti e. Constantin Crişan d.) a. Alfred Dreyfus e. împreună cu obiceiurile. Constantin Crişan PTS: 1 4. Jean Stoetzel c. este scrisă de: (1 p. Wilbur Schramm b. Jean Stoetzel d. Robert Escapit c. Leonard Bloomfield d. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943.

referitoare la o problemă de importanţă generală”.) a. e.) a. Aceasta este : (1 p. Vasile Tran e. Paul Dobrescu d. El este : (1 p. in primele decenii ale regimului comunist e. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. in a 2-a jumãtate a sec. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. directivã c. Traian Herseni c. Mihai Ralea b. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale .) a.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. b. expresivã b. in a 2-a jumãtate a sec. Aurelian Bondrea d. analiticã e. Paul Dobrescu PTS: 1 7. Septimiu Chelcea e. Autorul acestei definiţii este: (1 p. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. inainte de 1821 b. XX c. d. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media.) a. în care se observă departajări între public şi mase. construit de presã. Constantin Crişan PTS: 1 6. este lucrarea lui: (1 p. constructivã PTS: 1 2 .5. Giovanni Sartori b. de reglementare d. dupã 1990 PTS: 1 8. Stereotipul Românului ideal. XIX d. de masa. c. Isabelle Paillart c.

) a.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . e b. b. d. Primul rãzboi mondial e. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. c. e. b. e. c.) a. e c. Constituirea societatii de masã d. d. b c. a.10. e PTS: 1 12. d a. Zorii Iluminismului b. Inceputul Renasterii c. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p.

f. e. radioului şi televiziunii a. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. Realizarea de imagini în mişcare f. f. Televiziunea h. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. h c. Radio-ul d. e. g c. oarecum impropriu. Apariţia presei (ziarelor). Marile descoperiri geografice f. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. f. f. b. c. Acestea sunt denumite. g. mass-media pe suport electronic. Telefonia cu fir c. d. a. b. e. h b. a. c. c. g PTS: 1 4 . e. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi.sistemele de transmitere prin satelit a. c. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. Expansiunea Imperiului Roman e. Inventarea tiparului cu litere mobile g. f. d. g PTS: 1 14. h c. Telegraful b. c. Inventarea limbajului c. h d. f.) a. Proiecţia de imagini e. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. ulterior. f. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Inventarea scrisului şi.13.) a. f. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. g. Cinematograful g. e. h b. e. h e. d. f c. e. d.

iPod c. h f. e. b. Computer b. c. g. e. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos.15. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. f d. a. h PTS: 1 5 . (1 p. d. e d. CDRom d.) a. societate a valorilor culturale c. d. d. Ordinator e. Pixeli f. a. c PTS: 1 16. h a. Internet g. e. b. b. societate a efemerului e. e.) a. d b. b. On line h. e. societate divertismentului f. societate a spectacolului d. b. societate a interpretării a. f c. f a. g. d. Calculator a. c. f c. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. societate a valorilor educaţionale b.

c. Sultana Craia f. Editura Fundaţiei România de Maine. c b. multimedia b. d. c PTS: 1 6 . b. 2003 (ediţia I. e b. e. Editura Fundaţiei România de Maine. c e. mass-media electronice a. b. e b. Mihai Coman d. sunete. d e. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. Mihai Dinu e. Bucureşti.) a. 2006 ? (1 p. grafică. Bucureşti. a. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. respectiv Introducere în teoria comunicării. grafic e. voce.) a. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. d. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. Marin Stoian g. înţeles de calculator. a. Pamfil Nichiţelea a. media c. c. digital d. Marian Petcu b. imagine) în semn …. e b. g d. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. f PTS: 1 18. 1997).17. (1 p. Aurelian Bondrea c.

19. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. e c. b. Acestea sunt … şi … . c. c. a.) a. b. Constelatia Fiol a. e. d PTS: 1 7 . e a. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. Galaxia Guttenberg e. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. (1 p. a. d. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. relatiile publice d. (1 p. c c.) a. d b. d PTS: 1 20. f c. publicitatea b. Schweipoldt Fiol c. c b. Galaxia Gutenberg f. publicistica c. Guttenberg d. Gutenberg b. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. publicatia a. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. De altfel.

relatii publice c. b. d.) a. d c. reclama a. marketing e. ori a unui serviciu poartă numele de… . a. c.21. b. b. publicitate d. e. e. c. Cum ? e. a unui produs. b. b. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. a a. d b. e. d. d. Ce ? c. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. De ce ? b. f f. f a. d. c. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. e f. e PTS: 1 22. d. Unde ? d. c. e. c. se numeşte … (1 p. d. c. Cine ? a. anume aceea de mesaj publicitar. Când ? f. e. c.) a. b. f. e a. e d. publicistica b. d. a. b. e. a PTS: 1 8 .

) a.) a. Autoritarist b. Cum se mai numeşte el ? (1 p.P. Traduceri b. e. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B.23. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Proza românească d.P. f d b. Haşdeu? (1 p. b b. d d. f PTS: 1 24. Al responsabilităţii sociale e.) a. Comunist d.” Cum se numeşte articolul lui B. Liberal c. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. c. articol critic e. d. poezii b. Frunză verde de B. Concentric a. Jurnalism fără frontiere f. 1850 c. 1916 d. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. nuvele c. b. 1887 e.) a. Deontologic g. Ziarele în România e.P. roman d. Dramaturgia română c. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. drame PTS: 1 9 . Poezia la Români PTS: 1 25. 1902 b. Haşdeu este titlul unei: (1 p. 1889 PTS: 1 26.

Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. încât. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p.P. N.) a. Vasile Alecsandri e. B.) a. Basarabia b. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29. M.27.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. Vasile Alecsandri b.Haşdeu PTS: 1 30. Kogălniceanu d. Dobrogea PTS: 1 28. Ion Brătianu b. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă.) a. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. Nicolae Bălcescu c. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Bălcescu d. Moldova e. Eminescu ? (1 p. C. Ardeal d. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c.) a. Ion Ghica PTS: 1 10 . Rosetti c.A. Ion Eliade Rădulescu e. Muntenia c.

) a. Nicolae Bălcescu c. Testamentul lui C.) a. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. „Limba lui. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p. Muntenia PTS: 1 33. Cavalerişti b.. Testamentul lui Ion Ghica d.) a. N. Basarabia e.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. Gheorghe Sincai b. Haşdeu d. Testamentul lui Titu Maiorescu e. B.” La care din ostaşii noştrii se referă M. Eminescu? (1 p.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. M. (1 p. Petru Maior e. Roşiori PTS: 1 32. Testamentul luiV. şi nici cojoc. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. iar sub manta cămaşa pe piele. M.) a.. Grăniceri d. „Mantalele lor sunt bucăţi. Iorga c. Ion Slavici e. Alecsandri PTS: 1 34.31. B. Oltenia c. Negruzzi c.P. n-am alungat pe nimenea de pe el. Eminescu b.P.Haşdeu PTS: 1 11 . Eminescu a scris un articol despre: (1 p. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. nici flanelă. Kogălniceanu d. că e bucată din patria noastră străveche. Artilerişti c. Ion Ghica PTS: 1 35.) a. Banat d. Dorobanţi e. nici nimic. Ardeal b.

e. d d. c. un “obiect informatic” d) chenar e). eventual atribut c). c. e. b c. f.36. d. d. i h.adverb b). h b. in apropierea aeroportului Otopeni. f. subiect – predicat . Unde? a. a. Cine? e).) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. 2o mai 07 (Rompres). Cum? g). anunta turnul de control. c. c.“Text…. buletin transmis dupa flash b. subiect – predicat – complement. a i. subiect – element de legatura – contexte. h. fara ca acesta sa justifice un flash. Rompres ? a. eventual detalii d). e.) Accident – Avion Bucuresti. e b. linie de comanda f). buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. f b. b. 7 iun a. c. a. d.” ? a). d. e.) a). dimensiunile si continutul c). i PTS: 1 12 . urgenta PTS: 1 38.. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). Ce? f). g. e. c. f. c. De ce? i). e. desi a fost primit la agentie in acest fel c. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. Cand? h). b. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. d. linie de instructiuni a. e. f PTS: 1 37. d.

a. c. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. d a. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). de li se invinetesc ochii. d. c. b. folosirea unei sintaxe concentrate a. b. e b. e. impartind fiecare material in mai multe parti c). c. d. d b. c. foloseste adverbe si metafore d). d. contine referiri imprecise la timp a. d a. (1 p. b. este prea lung c).) a). asigura lizibilitatea materialelor a. b. c a. b. c. f b. c. e. a. b. f a.39. c. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. d PTS: 1 13 . Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt.) a). d a. exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). b. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). a. d. e. c. e PTS: 1 41. e a. e.economiseste materiale tipografice d). f c. d. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. mai ales pe distantele mari (internationale) b). c. utilizeaza adresarea directa e). c. b. c. d b.) a). exprima imperativul eficientei institutiei. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. contine exclamatii si interogatii retorice b). a. foloseste ironia f). raspunde imperativului rapiditatii. d. d. c. restrangerea lungimii medii a materialelor b). e PTS: 1 40. b. d. c.

(1 p. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. stilul cotidian b). semnificatia a. perenitatea c. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. d b. d PTS: 1 43.42. d a. c. c b. localizarea c. b. a. d. utilizarea atenta a pronumelor a. a. d. b. actualizarea a. b.) a). a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b).) a. b. valorand 200000 de dolari. citarea surselor de la care parvin informatiile c). b a. c. b a.) a). c b. c b. c a. c a. arata el”. c. b a. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c).) a. b. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. a. b. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. c. sensul b. b. c a. c. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. c. redarea realitatii. d. d. b. b. b. c a. c PTS: 1 45. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d). Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. c PTS: 1 14 . c PTS: 1 44. datarea b. a. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica.

c b. c PTS: 1 49. c PTS: 1 15 . c a. d. c PTS: 1 47. b. interes c. c b. d. c a. a. ameliorare formală b. b.46. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. c. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. gen ziaristic c. c. b. corectarea informaţiilor a. b a.) a. c. c b. b a. b.) a. compatibilizare cu discursul ziaristic c. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. b. În timpul redactării interviului. conferinţă a. noutate b. tehnică de documentare b. b. a. (1 p. b.) a.) a. veridicitate a. c a. d. c. Interviul este. b a. a. ziaristul face intervenţii de: (1 p.

b a. c b. c. b. d. d. atitudinea b. b a. b a. c PTS: 1 53. c a. caracterul strict personal al relatarii a. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. interesul public c. a. factuala b. b. a. c. c. b.) a. versatilitatea ziaristului c. c b. d. c b. c. calitatea documentarii b. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p.) a. b a. b. b. b. plasticitatea a. a. talentul gazetaresc a. congruenta c. personalizata a. c a. calofilia c. c b. c a.50. d. contactul nemijlocit cu realitatea b. b.) a. c PTS: 1 52. c PTS: 1 51. c PTS: 1 16 . Documentarea pentru interviu este (1 p. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p.) a. b. a. c a.

c. c. b. b a. b. c. b a. b. rolul lor e. a. c a. b. c b. stil c. b. e. a. d. e PTS: 1 57. subiectul intervievat d.) a.) a. c a. c PTS: 1 56. b. c. d. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. d. a. prezenta reporterului la fata locului b. e. c. scopul lor a. c a. d.54. d. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. b. a. c. sinceritatea reporterului a. obiectivitatea reporterului c. b a. c. c a. c PTS: 1 55. c a. c b. forma raspunsului cerut c. b.) a. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p.) a. e b. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . compozitie b. b. d b. a. c. lungimea lor b. d b. d. c. speciozitate a. b. d. d a.

Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. violenţa de limbaj e. c b.) a. paradontoza b. c b. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. c PTS: 1 62. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. parafrazarea onestă d. b a. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. a. b a. a.) a. b.58. a. b. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. b a. a. c a. c. parafrazarea eronată c. o disfuncţie a televiziunii c. d. o funcţie a televiziunii b. c a. b. d. d b. adevărul absolut PTS: 1 18 . c PTS: 1 61. d. b. b. d. c a. c.) (1 p. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. c. c. b.

a. e b. consecvent în fond c. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. d. d c.63. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. b b. d c. e. procedeu neliterar d. Intertitlul este un: : (1 p. a. b. informe a. e PTS: 1 65. surprinzător în formă a. d. c. lucrarea Structura absenta f. interdependente c. e d. d. b. a. procedeu metonimic PTS: 1 64. a. e. a. d d. articolul Retorica imaginii b. e d. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. contestarea conceptului de iconicitate c. c. c. d e.) a. procedeu literar b. d c.) a. intransigent cu alţii b. f b. e.) a. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. procedeu rezumativ c.) a. interpretative b. c. e e. informative e. f PTS: 1 19 . c. e PTS: 1 66. artizan cultural e. informale d. procedeu exhaustiv e. c. d. partizan politic d. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. c b. a. b. b. paleosemiotica publicitara d.

d. constructiei axiale d. valorizarii entimemei a. c. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. c b. In categoria simbolurilor diurne. c. b. d c. a. lanseaza teoria semnificatiei generative a.) a. e. f PTS: 1 68. f a. e PTS: 1 69. c. I se pot atribui lui R. b. e b. articolul Retorica imaginii d. b. e b. b. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b.67. e a. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. c. teriomorfe c. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. d. e. e. a. d a. d c. d.) a.) a. intimitatii d. d. c. d c. e PTS: 1 20 . c b. e. d. simbolurile ciclice b. nictomorfe e. c. c a. c. c. e d. Barthes (1 p. codului morfologic c. conotatiei e. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. Gilbert Durand introduce (1 p. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. d. a. d. ciclice a. Analizand imaginea publicitara. b.

c. douã metafore c. consecvent în fond c. trei metafore d. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . Jaques Ellul d. o metaforã b. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. sportivã C. Eminescu foloseste: (1 p. Mihai Dinu b. diasporei D. b. Mihai Coman c. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. nici o metaforã e.) a. d. d. b. glossy B. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73.) a. În primul vers al Odei (în metru antic). b.70.) A. partizan politic d. c. Autorul este: (1 p. localã E. c. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. 1995. înregimentat doctrinar e. trei verbe a. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. Septimiu Chelcea e. Tudor Vianu PTS: 1 71. surprinzãtor în formã a. regionalã a.) a. intransigent cu altii b.

d. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a.) a. generalii marilor izbânzi a. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. b. c. profetii visurilor împlinite c. b. b. statuia unui poet d. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. sucirea mintii tinerilor b. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. mucenicii cauzei naþionale b. credinta în Dumnezeu e. c.74. sfintii ideii nationale e. un corp de armatã b. c.) a. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. ocrotitorii idealurilor realizate d. propunerea de noi zei în cetate c.) a. subminarea autoritãtii aristocratilor e. ostasi patrioti c. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . arma în mânã a. Socrate este acuzat pentru: (1 p. d. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p.

c. b. creaþia lui Bob Dylan d. opera lui Dylan Thomas e. Camil Petrescu e. Vechiul Testament c. profesor de religie la Sibiu c. Noul testament b. a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. c. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. tãran miner la Rosia Montanã b. b. d.77. c.) a. Avram Iancu era: (1 p. Eugen Barbu d. Cezar Petrescu a. Eccleziastul a. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. Ion Barbu c. b.) a.) a. Dan Barbilian b. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. preot ortodox la Tebea d. avocat din Tara Motilor e. fãrã studii superioare a. d. prefect de lãncieri în Ardeal f.

Nicolae Labis a. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. se redacteaza cu usurinta a. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 . d.80. c. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e).) A. cu aspecte mai putin importante c). d. b. Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. este o tehnica universala si obligatorie g). satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i).) a). este economica h). In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse. Tudor Gheorghe E. in paragrafe succesive. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81. b. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). Marin Sorescu B. Nichifor Crainic C. c. Ioan Alexandru D. incepe cu esentialul si continua.

) a. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. (1 p. b. si dezvoltare. c.) a).) a. adaugand altele noi b). termenul lead inseamna.) a. actualizare. al doilea etc lead a. b. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. c. c.82. a evenimentului. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. pe langa acela de “cap” al stirii. Pentru ziaristul de agentie. b. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. fie ca este vorba de primul. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. b. (1 p. c. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 .

) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. se recomanda verbele ………si se folosesc. b. b.) a. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. In jurnalismul de agentie. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b). sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c). c. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 .“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. d. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. cu rare exceptii. b. Bruxelles.) a). dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88. 9 dec 005 (Rompres) . sunt relativ atemporale. c. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p.86. putand fi semnate de autor a. permit un stil de redactare mai suplu. la timpul………………(1 p. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. in ce priveste semnificatia lor.

b. c. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .89.) a. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful