FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

Barthes U.) a. Ion Slavici Mihail Eminescu. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 .P.19.) a. b. e. c. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23. M. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris.M. b. e. d. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. d. Stere PTS: 1 22. (1 p. b. Floch R.) a. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. Eminescu I. J. Ideea ii apartine lui: (1 p.) a. c. L. c. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. d. b. Ion Creanga B. e. Titu Maiorescu. c. e. Ibrãileanu C. c. Hasdeu.) a. d. Peninou L. Iorga G. Porcher PTS: 1 20. Caragiale N. Eco G. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. C. d. b. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. Mihail Sadoveanu Ion Ghica.

) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. c. a unui produs.24. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. d. anume aceea de mesaj publicitar a. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei. d. b. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. e. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. a unui produs. b. c. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã. anume aceea de mesaj publicitar. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã.

c. b. Lasswell. d. b. b. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. d.) a. Pornind de la teoriile lui Harold D. b. c. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. d. d. e. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27. c. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. Aceasta este: (1 p.26. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. c. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28.) a.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p.

30. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. b. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. c. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. c. d. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31.) a. Acesta este: (1 p.) a. b. d. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 .

b.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. Edgar Morin d. b. Vasile Tran b.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3. c. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. b. e. c. a. Sergiu Tamas e. Afacerea Dreyfus. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. e. Care? (1 p. a.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . a. d. Abraham Maslow c.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international.) a. Petre Andrei PTS: 1 1 . Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. d. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. c. d. e. El este: (1 p.

b. Aceasta este: (1 p. c. functia analiticã d. functia consultativã b. exercitând un anumit control.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8.) a.) a. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. puciul de la Moscova. d. valori. functia de apreciere e. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 .5. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. a. invadarea Irakului PTS: 1 6. idei de interes general. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. El este : (1 p. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. functia expresivã c. 1990 b. e. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. functia directivã PTS: 1 7. Austria b. Rusia c. vizita Papei loan Paul al II-lea c. Prin traditie românii sec. moartea printesei Diana d. d. e.) a.

Jacques Ellul e.9. 1583) b.) a.. Petre Anghel d.. Petre Andrei c. El este : (1 p. A. Traian Herseni b. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Petre Pandrea b. Heinrich Rudolf.) a. Iorga e. Interpretare b. Felix Aderca PTS: 1 10. El este: (1 p. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Xenopol c. (1 p. Traian Herseni b. Informare c. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia. Francis Balle d. Tudor Vianu PTS: 1 12. Integrare în societate d. Guillemo Marconi (1874-1934) c.D. N. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Hertz (1857-1895) d. Diaconul Coresi (? – c. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Walter Lippmann c. Dimitrie Gusti d. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13. Educaţie PTS: 1 3 .) a. Mobilizare e.) a. Petre Tutea e.) a. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p.

c. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. Teleshoping înseamnă .. b. ce ? . de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat. Jakobson PTS: 1 4 . Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15.) a. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p.14. Claude Shannon Marshall McLuhan P. a.. c. cum ? .) a.. unde ? .. Watzlawicz Umberto Eco R. (1 p. b. e. b.. d. b. d. e. d. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă. presă şi public.. Setul de întrebări ( cine ? . Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. (1 p. c.. poartă denumirea de . Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16.).) a.. (1 p. d. când ? . c.

utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. ca şi de un Receptor. cu mult mai sofisticată.18. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. valorile valutare e. Schema.) a. Mass-media b. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. prin urmare. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre.) a. Care este. c. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. starea vremii d.) a. Mijloace mass-media e. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. b. naturale. nu este recomandată: (1 p. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p.) a. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. ora exactă b. d. în acest context. Totuşi. rolul suportului comunicării ? (1 p. c. Presă (în general) d. b. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. Mijloace de comunicare în masă c. a unui Mesaj. orarul mijloacelor de transport c. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. d. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers.

Dictonul „faptele sunt sacre. pamfletelor.. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. al mass-media PTS: 1 24. (1 p. e.) a. d. vacanţelor. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. c. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă. b. e. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. d. cronicilor. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. d. (1 p.. c. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile.). Presa destinată divertismentului. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. a.. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”..) a. b. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a .. c. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. în sensul de şocant.) a. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. comentariile sunt libere” pune accentul pe . Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. feminismului Presa obiectivă. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor.22.

Tradiţie şi inovaţie c. „El va trăi deşi a murit nebun. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp. Ateneul Român d. Alecsandri b. Ramuri e. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. V.) a. Să nu fi înnebunit.P. Timpuri trecute PTS: 1 29.26. Universitatea din Bucureşti c. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B.) a. Iorga ? (1 p. Panait Cerna e. Vasile Alecsandri b.P. Titu Maiorescu c. Senatul României PTS: 1 28. Sămănătorul c. Camera Deputaţilor b. Vlahuţă d. Haşdeu la: (1 p. Al. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Duiliu Zamfirescu d. M. O nouă epocă de cultură d. Floarea Darurilor d.” La ce scriitor se referă B.) a. Eminescu PTS: 1 27. el nu avea ce mânca. Nicolae Ionescu c. Trecut şi prezent b.) a. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Cum se numeşte articolul prin care N. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Cuget clar b. Zori noi e. G. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Haşdeu ? (1 p.) a. Coşbuc e. Şi a trebuit să moară nebun. Universitatea din Iaşi e.” La cine se referă N.

) a. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Procesul unei răscoale de funcţionari d. „Un Ciprian Porumbescu. Ion Slavici PTS: 1 32.31. Brătescu-Voineşti c.) a. Procesul unei răscoale de muncitori b. Mihail Sadoveanu e. născut în Bucovina. Al. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . Ion Agârbiceanu d.A. Ioan Adam d. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Vasile Pop PTS: 1 33. Care este titlul articolului publicat de N. Procesul unei răscoale de femei c. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Bassarabescu c. Iorga despre o carte de: (1 p. Coruri d.) a. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale. Muzica de balet c. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p. Constanţa Hodoş b. înălţarea ei la gradul de artă. La ce prozator se referă N. I. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”.) a. Rapsodii Române e.” Cum se numeşte articolul în care N. I. Mihail Sadoveanu e. Emil Gârleanu b. Procesul unei răscoale de ţărani e. (1 p. Muzica naţională b.

Panait Cerna b. a. Timpul e. Ştefan Luchian b. e adevărul. ci din familia preoţilor răşinăreni.) a.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Anghel d. „Cea mai însemnată din ele. nota dominantă a sufletului său de artist.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. Ion Andreescu c. Iorga ? (1 p. Lucian Blaga e. Vasile Voiculescu c. N.) a. Ion Pillat d. autentice. Al. Lucian Blaga b.). Eminescu e. Şt. Iorga ? (1 p. Iosif c.35.” Care pictor e caracterizat astfel de N. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. Ştefan Popescu PTS: 1 38. Goga c. Grigorescu e. Când scria despre Un poet al florilor. O. D. Iorga ? (1 p. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. Universul d. N. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei. Vlahuţă e. Lucian Blaga PTS: 1 37. N. Tonitza d. Epoca b. Românul PTS: 1 9 . M. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. Adevărul c. N. Tablourile sale sunt reale. O. Octavian Goga PTS: 1 36. Duiliu Zamfirescu d. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare.) a.) a. Tudor Arghezi b. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. Iorga recenza un volum de: (1 p. al mucenicului al unui eu nestăpânit.

de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. Ioan Slavici d. Călinescu b. N. Cocea c. Eminescu e. înlociund avânturile poeziei. in redactii sau in desk-uri. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. exprime b. Eminescu? (1 p. titlul. la randul sau.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. Şerban Cioculescu c.elementul de legatura . „Ca să aibă ce mânca.D.40.) a. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. fisa tehnica. G. prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”.subiectul principal c. reactiile etc.paragrafe succesive b. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. Titu Maiorescu PTS: 1 42. cum sunt documentarul expres. de catre redactorii din agentie c. punctele principale.? (1 p.. M. cronologia. trebuie sa ……continutul textului.) a. oameni noi fără trecut şi fără valoare. Beldiman PTS: 1 41. lead – sublead . Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. contextul – detalii . de catre editori d. rezume c. el fusese silit a-şi mânca inima. care. N.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . Cine a scris aceste rânduri despre M. „Cuvinte nouă fără cuprins. (1 p.) a. sintetizeze PTS: 1 44. avânturi care nu se pot vinde. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. care insotesc orice transmisie fragmentata. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. Iorga d. Al. Ibrăileanu e.) a. avânturi măreţe. chenarul – sapou . biografia si bioportretul. Tudor Arghezi b.) a. in birouri. pe teren. G.

d.) a).prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). c. a. stilul erudit sau infrumusetat e). b. e a. b. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p.) a). nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. c PTS: 1 48. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. e c. b a. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. e. b. c b. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). d a. b. b. c. b. c). d b. b a. fiecare material sa nu costitue o stire in sine.). calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). c a. a. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. constructia logica/fireasca a. c PTS: 1 47. foloseste verbul la viitor b). c c. c a.) a). prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). a.45. b. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). c. c. independenta de celelalte PTS: 1 46. e PTS: 1 11 . a. b. c. d. d. cu exceptia aditivului. e.

au declarat ofocialitatile” .a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. d. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. b a. Alte sase persoane au fost ranite. gerunzii si pretiozitati d). a fost ranit un animal c). e a. se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a.) a). omorand doua persoane si ranind alte sase. d b. foloseste adjective. e PTS: 1 12 . era colorat in rosu si verde a. c a.sunt redactate fara defecte. d. c c.) a). b. e. totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. d. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). c. a. la ora pranzului. are un continut informativ mai bogat si concret c). e a. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. e. c b. b. c. b. Care sunt aceste cerinte? (1 p. d. e a. d. c a. d. c. b. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. d PTS: 1 50. a. d b. c. c. identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice.) a). d b. marti.49. c. de noutate b). a. a fost ranit un cal b). d. b a. b. d PTS: 1 51. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. era frumos colorat d). b. e.

a. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. c PTS: 1 54. c b. de ce? a.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. c. b. c a. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. c a. c. piramida lui Gauss a. b. c b. structurale c. piramida normala b. a. b. b a. cine? b.52.) a. a.) a. c PTS: 1 13 . Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. b. c. a. piramida rasturnata c. b. materialelor? (1 p. c b. d. d. ce? c. stilul a. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. c a. c. tematice b. b. b a. b. c PTS: 1 55. d.) a. b.

a. c PTS: 1 57. locatie a. c b. d. d. ziaristul se documenteaza la (1 p. b a. Titrarea stirii presupune (1 p.) a. interlocutor c. c b. c a. c b. c PTS: 1 58. d. c. conducerea editoriala a. b. tema b. In pregatirea unui interviu. b a. b. b. publicul tinta al publicatiei c. intertitlul a. c b. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. b. c a. a. supratitlul c. a. paginarea a. c PTS: 1 14 . redactarea c.) a. c PTS: 1 59. a. alegarea interlocutorului b. b a. c. b. c a. c a.) a. titlul b. interlocutor b. b. d. b. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. b. b. c.56. a.) a. c.

) a. b a. b. c. b a. a. b. specificul participarii ziaristului la interviu c. c a. c. b. c b. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. statutul social al interlocutorului a. Reportajul este: (1 p. b. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. d. c b. c.) a.60. judecată proprie a. d. a. c a. c PTS: 1 61. respectul pentru adevăr b. După Dinicu Golescu.) a. c b. b. întărirea de frumos c. c PTS: 1 62. c a. cea a deontologiei profesionale c. c. cea a comportamentului de relaţie b. d. b a. a. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p. b. c PTS: 1 15 . scopul urmarit b. b. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a.) a.

analitic c. Interviul b. reportajul de coerenta logica c. Relatarea PTS: 1 67. b. c. se practica (1 p. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. b. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. Feature-ul c. c. c b. b. c.64. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. d. cronologic inversat d. d. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p.) a. reportajul de dezbatere etica a. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. c. cronologic simplu b. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a.) a. in piramida inversata PTS: 1 16 . c PTS: 1 65. a. c a. PTS: 1 66. b a.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68.) a. a. a. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. b a. d. reportajul de meditatie filosofica b. b. b. c b.) a. c a.

Emisiunea generalistă este… (1 p. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p.) a. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74.) a. comentariul c. talk-show-ul c.) a. interviul d. call-in-ul b. acţiunea de transmitere a ştirilor c. Informarea este… (1 p. Funcţia educativ-formativă este… (1 p. feature-ul PTS: 1 70.) a.) a. funcţie a televiziunii c. nota d. procedeu de portretizare a personajelor b. (1 p. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze. informativ b. reportajul PTS: 1 72. ancheta jurnalistica b. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. emisiunea tip magazin b. interpretativ d. ancheta jurnalistica e.69. instantaneu c. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. jurnalismul de investigatie c.) a. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. afectiv PTS: 1 71.

a nu putea face morală e. observarea realităţii de presă b.) a. a avea o morală bună c. divizor comun b. factor comun c. loc comun PTS: 1 76. Contextul social. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. Analizand imaginea publicitara. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77.75. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p.) a. a avea o morală proastă b. jurnalistului c. fotografic b.) a. nici unuia d. amândurora e. aversiunea faţă de presă d. a nu avea morală d. interesul pentru un anumit tip de presă e. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. economic etc creează: (1 p. cromatic c. locul din faţă. Jurnalistul. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. numitor comun d. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. morfologic PTS: 1 18 . cititorului b. politic. executant comun e. care dă direcţia.) a. dependenţa de presă c. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78.) a. tipografic d. se presupune că aparţine: (1 p.

marketing si comunicare PTS: 1 81. Dupa parea lui Georges Peninou. Analizand imaginea publicitara. mezosemiotica. Aceasta idee.80. Cassirer d. Ideea ii apartine lui: (1 p.) a. J M. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. d. U. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. (1 p. Barthes b. Bachelard e. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. L.) a. Introducere la o semiotica a imaginii d. Durand c. Structura absenta b. (1 p. b. e. Floch PTS: 1 83. Retorica publicitatii c. Eliade b.) a. Dacia literarã? a. Porcher e. Eco PTS: 1 84. c. fotografic PTS: 1 82. Umberto Eco c. G. G. morfologic d. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. Retorica imaginii e. E. M. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. tipografic b. G. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. Semiotica. cromatic c. R.) a. Peninou d.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . neosemiotica) in semiotica publicitara.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. d. b. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. d. Claude Elwood Shannon este: (1 p. d.) a. b.101. b. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. d. c.) a. c. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. c. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. b. PTS: 1 102. Gregory Bateson este: (1 p.) a. c.) a.) a. c. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. b. d.

Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p. c. d.106. b. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 .) a.

) a. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . b. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. b. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1.) a. b. c.) a.) a. b. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. c. c. 1859 1849 1839 PTS: 1 4. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3.) a. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5.FFJ-LICENTA-JURNALISM. c. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. b. c. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p.

Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7. „Artist care a dat dovadã de mult gust. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini.6. b. c. c. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. b. de ingeniozitate si de îndrãznealã”.) a.) a. b. b.) a. b. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. c. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 . despre noi PTS: 1 8.) a. c. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. c.) a.

Edward Steichen. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. c. c. Panait Istrati Man Ray. b. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. Printului Gheorghe Bibescu. Care sunt.) a. Împãratului Chinei PTS: 1 12. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern.) a.) a. reginei Victoria a Marii Britanii. apropiaþi ai lui Brâncusi. Edward Steichen.) a. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. Tristan Tzara PTS: 1 15. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii.) a. Alfred Stieglitz Man Ray. Precizati care sunt acestea? (1 p. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. b. c. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 . b. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. în opinia specialistilor. Fotografiile erau frumoase. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. b. b. Enumerati câteva personalitãti.11. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. c. c.

c. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 . b. c. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele. în lucrarea „Magia naturalis”. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19.16. c. b.) a.) a. datate. este descrisã pentru prima datã camera obscurã. b. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p.) a.) a. b. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. c. În anul 1558. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p.

) a. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. b. c. c. luminozitate PTS: 1 24.) a.20. b. c. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. b. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. distantã focalã. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . DSLR)? (1 p.) a. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. b.) a. c.) a. b. c. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21.

) a. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. b.) a. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28. Pentru cazurile neprevãzute. b. c. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. b. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. c.25. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p.) a. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. c. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p. Definiti zoom-ul.) a.) a. c. b. Veridicitate Veridicitate. c. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. b.

c.) a. d. d. b. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. b. d. d. b. Jurnalistul. Relevanta primarã a ideilor. b. e. c.) a. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. care dã directia. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p.) a. c. locul din fatã. principiilor. b. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . se presupune cã apartine (1 p. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. e.30. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. e. d. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p. c. c. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. e. e.) a.

Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. d. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. o fortã superioarã: (1 p. Dreptul la replicã. c. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. c.) a. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . b. d. e. e. adesea. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39.) a. de obicei este: (1 p. d. e. e. b. c. b. fatã de textul de referintã. Evidenta are.35. c. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. d. b.) a. b. d.) a. c.) a. e.

pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . b.) a. e. e. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43. b. d. d. d. e.40.) a.) a. e. subiectivitate. c. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. c.) a. c. A fi la cumpãna dintre obiectivitate. b. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p. d. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. Intertitlul este un: (1 p. b. c.

b. c.44.) a. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p. Zona internã a publicatiei este: (1 p.) a.) a. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . d. c. c. c. e. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48.) a. c. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. d. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p.) a. d. d. d. e. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. b. b. e. b. b. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. e. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. e.

d. e.) a.49. b. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . Legea nr.) a. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. 677/ 2001 Legea nr. e. c. c. e. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. b. e. b. d. dupã 1996.) a. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p.) a.) a. d. c. Presa de partid. b. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. atitudini. c. politicã. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. 182/2002 Legea nr. d. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. comportamente PTS: 1 53. d. c. b. Legea audiovizualului este: (1 p. a cunoscut. un proces de: (1 p.

a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. d. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p. d. b. c. manipularea discursului jurnalistic. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p.) a. b.) a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58.) a. c. .) a. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p.) a. d. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. b. b.54. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . c. d. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. inventarea. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p. c. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. c. b. din lipsa de subiecte actuale. e. d.

prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. c.) a. b. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. d. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. b. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p. b. b. c. e. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62.) a. c. b. Codul deontologic reprezinta: (1 p. d.59. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. c. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 .) a. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. d. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63.) a. d.) a. d. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p. Violenta fizica si verbala. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. c.

) a. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p.) a. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67. d. c. e. b. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68.64. b.) a. c. b. c. c. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. d.) a. d. b. d. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. e. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. d. e. e. e. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. b. c.) a.

Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. b.” apartine lui: (1 p. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. c. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70.. b. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . d. e.) a.69. b. d. e. d. e. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti.) a. om al timpului modern. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. c. nu stea PTS: 1 72. d. b.) a. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu.. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. La 1872.) a. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. d. c. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. b. e. c. c. e. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73.) a.

b. d. Fraza “Animatorii culturii românesti.) a. d. c. Într-o scrisoare cãtre Gh.) a. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p.) a. b. e. b.74. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. b. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. c. c. d. c. e. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p.) a. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . c. d. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. Pop de Bãsesti. e. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p. e.) a. d. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75. e. b.

Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p.) a. d. d. c. “Ultima scrisoare” este: (1 p. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. b.) a. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. b. În viziunea lui Adrian Pãunescu. e. d. d. e. b. c.79. e. b.) a. b. d. e.) a. c. e.) a. Luceafãr blând PTS: 1 82. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. c. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. c. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81.

e. c. b. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87. e. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p.) a. e.84. b. Versul “Nimeni nu e patria. / pentru mine .) a. b. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. d. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. e. b. d. “Viatã. d. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. c. Contesa de Noailles era din familia: (1 p.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. d. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. c.) a. e. c. d.) a. b.) a. c. “Noapte la mare” este: (1 p.

Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90.) a. b.89. d.) a. c. b. e.) a. c. d. linistea nu” au fost scrise de: (1 p. e. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . c. e. întâlnim premonitia momentului: (1 p. e. d. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. b. d. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. c. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. b. b.) a. c. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91.) a. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. e. d.

activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 . b. c. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. c. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. de: (1 p.) a.) a. e. c. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96.) a. e.94. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97.) a. e.) a. c. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. b. d. Potrivit lui Adrian Pãunescu. b. b. c. d. b. spre a fi scrise. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. d.

) a.99. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102. simplitate c). e. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. constructia logica/fireasca a. b. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. d.) a). a. b. c. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100. Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). alegerea potrivita a cuvintelor d). b. Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . Lizibilitatea este determinata de: (1 p. stilul erudit sau infrumusetat e). Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). c. b. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). c.) a. d.) a). Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p.

cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. c. Lead-ul desemneaza. denumite si antefile? (1 p. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. in mod obisnuit. b.) a). De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. c. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). in fux continuu? (1 p. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. b. c. d. (1 p.103. a detaliilor adecvate b).) a). c. a reduce cheltuielile de difuzare c). pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. sa constitue o stire in sine c).) a. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. b. b.) a.

completa.) A. b. public B. subiect C. stat E. explozibila. d.107. rapida..o informatie b). e b. c. e. exacta. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. interesanta si concisa a. b b.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. dezirabila. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. un text succint c). d. credibila. c PTS: 1 23 . un fapt d). obiectiva si promta e). d b. e a. a. c. cititor D.) a). judet a. b. Stirea de agentie este ………….

Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Constantin Crişan PTS: 1 4. Jean Stoetzel d. Eric Berne c. Jacques Ellul PTS: 1 3. este scrisă de: (1 p. Afirmaţia conform căreia „opinia publică.) a. Dimitrie Gusti e.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Petre Andrei b. Robert Escapit c.) a.) a. Jean Stoetzel d. Wilbur Schramm b. Constantin Crişan d. Emile Zola c. Walter Lippmann e.) a. Robert Escarpit b. El este: (1 p. Dimitrie Gusti b. Un mare analist. Jacques Ellul PTS: 1 2. Leonard Bloomfield d. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Alfred Dreyfus e. Jean Stoetzel c. împreună cu obiceiurile. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Kurt Lewin e. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p.

in a 2-a jumãtate a sec. c. El este : (1 p. Paul Dobrescu PTS: 1 7. expresivã b. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale . XX c. referitoare la o problemă de importanţă generală”. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. e. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. b.) a. XIX d. Stereotipul Românului ideal.5. Aurelian Bondrea d. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Giovanni Sartori b. in a 2-a jumãtate a sec. inainte de 1821 b. Isabelle Paillart c. Traian Herseni c.) a. Mihai Ralea b. directivã c.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. analiticã e. constructivã PTS: 1 2 . in primele decenii ale regimului comunist e. construit de presã. Aceasta este : (1 p. de reglementare d.) a. Constantin Crişan PTS: 1 6. d. dupã 1990 PTS: 1 8.) a. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. Paul Dobrescu d. de masa. este lucrarea lui: (1 p. Vasile Tran e. Septimiu Chelcea e. în care se observă departajări între public şi mase.

) a. Inceputul Renasterii c. Constituirea societatii de masã d. c. d. e b. e c. c.10. b. b c. Primul rãzboi mondial e. a. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. b. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. d a. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. e. d. Zorii Iluminismului b.) a. e PTS: 1 12. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . e.

e. f.13. Expansiunea Imperiului Roman e. c. f. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. Telefonia cu fir c. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. f. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. c. c. g c. h b. Telegraful b. Televiziunea h. d. c. h c. g PTS: 1 4 . Acestea sunt denumite. f. e. Marile descoperiri geografice f. d.) a. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. f. e. f c. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. ulterior. e. a. Inventarea tiparului cu litere mobile g.) a. Inventarea scrisului şi. h e. Apariţia presei (ziarelor). g. g. b. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. d. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. a. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b.sistemele de transmitere prin satelit a. f. h d. d. h c. Radio-ul d. b. e. f. Proiecţia de imagini e. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. g PTS: 1 14. e. c. radioului şi televiziunii a. f. Inventarea limbajului c. mass-media pe suport electronic. Realizarea de imagini în mişcare f. h b. oarecum impropriu. e. Cinematograful g.

societate a efemerului e. h f. f d. a. b. b.) a. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. d.15. d. e. a. e. Computer b. g. g. b. Calculator a. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. Pixeli f. b. e. h a. societate a valorilor culturale c. d. CDRom d. e d. d b. e. On line h.) a. societate a spectacolului d. f c. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos. societate a interpretării a. c. h PTS: 1 5 . Ordinator e. f a. f c. b. Internet g. (1 p. e. c PTS: 1 16. societate a valorilor educaţionale b. d. societate divertismentului f. c. iPod c.

înţeles de calculator. Bucureşti. 1997). mass-media electronice a. grafic e. a. a. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. sunete. c. e. Marian Petcu b. f PTS: 1 18. voce. grafică. e b. c PTS: 1 6 . imagine) în semn …. digital d. Editura Fundaţiei România de Maine.) a. media c. multimedia b. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. c e. Aurelian Bondrea c. c b. c. Pamfil Nichiţelea a. e b. respectiv Introducere în teoria comunicării. Mihai Dinu e. (1 p. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. Editura Fundaţiei România de Maine. Sultana Craia f. Marin Stoian g. b. 2003 (ediţia I. Mihai Coman d. 2006 ? (1 p. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. g d. d. d e. d. e b. Bucureşti.) a. b.17.

Gutenberg b. b.) a. c b. De altfel. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. a. (1 p. e a. b. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale.19. publicistica c. relatiile publice d. f c. Galaxia Guttenberg e. d PTS: 1 7 . d b. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. Schweipoldt Fiol c. Galaxia Gutenberg f. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. d PTS: 1 20.) a. Guttenberg d. e c. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. c. d. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. (1 p. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. publicitatea b. Constelatia Fiol a. c. Acestea sunt … şi … . e. publicatia a. c c. a.

d. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. b. Ce ? c. a PTS: 1 8 . reclama a. b. f a. c. a a. a. publicistica b. c. anume aceea de mesaj publicitar. e. e. b.21. d. Cum ? e. a unui produs. b. e. c. b. ori a unui serviciu poartă numele de… . c. d. b. c. e. e. b. a. d. Unde ? d. f. c. se numeşte … (1 p.) a. e PTS: 1 22. c. d c. f f. d. d.) a. e. Când ? f. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. Cine ? a. marketing e. relatii publice c. d. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. publicitate d. e f. e d. d b. e a. De ce ? b.

Cum se mai numeşte el ? (1 p. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. 1902 b. Proza românească d. 1889 PTS: 1 26. Haşdeu este titlul unei: (1 p.) a. Jurnalism fără frontiere f.) a. d d. Liberal c. Poezia la Români PTS: 1 25. Frunză verde de B. d. Dramaturgia română c. roman d. Al responsabilităţii sociale e. Traduceri b. articol critic e. Concentric a. 1887 e. e. drame PTS: 1 9 . b. poezii b. f d b.23. b b.P. Haşdeu? (1 p.” Cum se numeşte articolul lui B. Comunist d. Autoritarist b. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. 1850 c.P. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. c. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. nuvele c. Ziarele în România e.) a. 1916 d. f PTS: 1 24. Deontologic g.) a.P.

Dobrogea PTS: 1 28. Ardeal d. Basarabia b. M. Vasile Alecsandri b. N. C. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29. Ion Eliade Rădulescu e.) a. B. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. Muntenia c.Haşdeu PTS: 1 30. Rosetti c.) a. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. Moldova e.P.27. încât. Kogălniceanu d. Nicolae Bălcescu c. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. Ion Brătianu b. Bălcescu d.A. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. Eminescu ? (1 p.) a. Vasile Alecsandri e. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. Ion Ghica PTS: 1 10 . întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut.) a.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d.

Gheorghe Sincai b. nici nimic. M. Kogălniceanu d. Artilerişti c. Alecsandri PTS: 1 34.. B. Eminescu b.) a. Ion Slavici e. Eminescu? (1 p. Iorga c.31. (1 p.) a.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p.P. şi nici cojoc. Eminescu a scris un articol despre: (1 p.) a. M. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. Testamentul lui Ion Ghica d. n-am alungat pe nimenea de pe el.Haşdeu PTS: 1 11 . Roşiori PTS: 1 32. „Limba lui. Basarabia e. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Ion Ghica PTS: 1 35. nici flanelă. Negruzzi c. Testamentul luiV. Oltenia c.” La care din ostaşii noştrii se referă M. Muntenia PTS: 1 33. Cavalerişti b. Grăniceri d. iar sub manta cămaşa pe piele. Banat d. B. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. N.) a. Nicolae Bălcescu c. „Mantalele lor sunt bucăţi.) a. că e bucată din patria noastră străveche. Testamentul lui C. Ardeal b..P.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. Petru Maior e. Dorobanţi e. Haşdeu d. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p.

2o mai 07 (Rompres). d.” ? a). b. eventual detalii d).) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti.36. e. linie de instructiuni a. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. subiect – predicat – complement. Unde? a. desi a fost primit la agentie in acest fel c. e. f b. a i. Cand? h). e. c. linie de comanda f). dimensiunile si continutul c). b c. h b.) a). i PTS: 1 12 . d. c. eventual atribut c). e. c. c. in apropierea aeroportului Otopeni. De ce? i). f PTS: 1 37. a. d. c. e. h. f. e b. a. subiect – element de legatura – contexte. d. d. b. Rompres ? a.adverb b).. d. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. anunta turnul de control. Cine? e). c. e. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p.“Text…. d d. g. c.) Accident – Avion Bucuresti. fara ca acesta sa justifice un flash. urgenta PTS: 1 38. 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. Cum? g). modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). un “obiect informatic” d) chenar e). f. subiect – predicat . e. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. Ce? f). i h. buletin transmis dupa flash b. f. 7 iun a.

impartind fiecare material in mai multe parti c). e. restrangerea lungimii medii a materialelor b). c. b. utilizeaza adresarea directa e). d. contine referiri imprecise la timp a. este prea lung c). d b. c. f b. c. c a.39. a. d b. foloseste adverbe si metafore d). c. a. d. b. d. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). d. b. f a. b. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. d. d a. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. mai ales pe distantele mari (internationale) b).) a). b. c. a. d PTS: 1 13 . c. asigura lizibilitatea materialelor a. b. e PTS: 1 41. b. e PTS: 1 40. b. c.) a). exprima imperativul eficientei institutiei. c. c. b. e. raspunde imperativului rapiditatii. e. a. contine exclamatii si interogatii retorice b). c. e. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). foloseste ironia f).economiseste materiale tipografice d). exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). (1 p. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. d. Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. d. d. d a. folosirea unei sintaxe concentrate a. c. e a. c. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. d a. f c. e b. c. de li se invinetesc ochii.) a).

b. semnificatia a. b.) a). Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica. citarea surselor de la care parvin informatiile c). arata el”. d. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). b. c a. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. b a. actualizarea a. localizarea c. Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. datarea b. b. c b. c PTS: 1 14 . c b. d PTS: 1 43. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. c PTS: 1 45. c. redarea realitatii. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. stilul cotidian b). perenitatea c. d a. c a. b a. valorand 200000 de dolari. b. sensul b. c a. c PTS: 1 44. c a.42. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. a. a. b a. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. a. c. utilizarea atenta a pronumelor a. c. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d).) a. b. c. d b. c b. d.) a). b. a. b. c. d.) a. d. c. (1 p. b. b.

tehnică de documentare b. noutate b.) a. În timpul redactării interviului. c PTS: 1 49. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. c a.) a. compatibilizare cu discursul ziaristic c. d. b. Interviul este. c. c a. interes c. a. c a. c PTS: 1 47. ziaristul face intervenţii de: (1 p. veridicitate a. c. a. d. c b.) a.46. c b. d. ameliorare formală b. c.) a. c b. (1 p. b. gen ziaristic c. b. b. c. b a. a. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. b a. b. conferinţă a. b. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. corectarea informaţiilor a. b. b a. c PTS: 1 15 .

b.) a. d. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. b a. b. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. c PTS: 1 51. plasticitatea a. c PTS: 1 52. factuala b. c b. d. interesul public c. b. c PTS: 1 53. contactul nemijlocit cu realitatea b. a. atitudinea b. a. b. b a. b a. c a. d. c b. versatilitatea ziaristului c. c a. congruenta c.) a. c. d. calofilia c. b. c. Documentarea pentru interviu este (1 p. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p.) a. b. c. c a. c PTS: 1 16 . personalizata a.50. b. c b. a.) a. calitatea documentarii b. a. c. b. talentul gazetaresc a. c a. b a. c b. caracterul strict personal al relatarii a.

b a. b. e PTS: 1 57. b. compozitie b.54. c. c a. d. b. d a. d b. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p.) a. speciozitate a. a. c. c a. c a. c.) a. e b. c. a. d. b. c a. sinceritatea reporterului a. b. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . prezenta reporterului la fata locului b. rolul lor e. forma raspunsului cerut c. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. a. c.) a. c. d. c PTS: 1 56. c. b. c a. b. a. scopul lor a. c PTS: 1 55. e. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. b. c. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. lungimea lor b. b. a. d. c. d. b. c b. e. stil c. d. d b. b a. obiectivitatea reporterului c. d.) a. b a. subiectul intervievat d. c b.

c a. c a.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. parafrazarea onestă d. paradontoza b. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. a. o funcţie a televiziunii b. b. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. o disfuncţie a televiziunii c. b a. c.) (1 p. violenţa de limbaj e. b. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. c b. d. c. a. d. b a.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. c. b a. b.) a. d. adevărul absolut PTS: 1 18 .) a. c.58. b. c PTS: 1 61. a. b. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. c b. d. c PTS: 1 62. a. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. parafrazarea eronată c. b. c a. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. d b.

a. d. f PTS: 1 19 . artizan cultural e. informe a. b. e. a. f b. a. e b. procedeu exhaustiv e. informative e. interpretative b. d. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. e d. d. d d. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. procedeu rezumativ c. e d. c. procedeu literar b. b.) a. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. a. intransigent cu alţii b. c. a. articolul Retorica imaginii b. interdependente c. procedeu neliterar d. d c.) a. b b. e.) a. c. informale d. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. c. surprinzător în formă a. a. d e. paleosemiotica publicitara d. lucrarea Structura absenta f. consecvent în fond c. b. Intertitlul este un: : (1 p. c b. d c. partizan politic d. d. e PTS: 1 66. procedeu metonimic PTS: 1 64.) a. d c. e. b.63. c. e e. c. e PTS: 1 65. contestarea conceptului de iconicitate c.

c a. e d. d. b. c. b. In categoria simbolurilor diurne. d. e b. e. d c. d. f PTS: 1 68. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. teriomorfe c. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. c.) a. intimitatii d. c b. e PTS: 1 69.) a. lanseaza teoria semnificatiei generative a. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. c. simbolurile ciclice b. a. c. I se pot atribui lui R. b. c. nictomorfe e. b. b. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. d a.67. d. codului morfologic c. c. d c. d. constructiei axiale d. valorizarii entimemei a. f a. c. e. e b. a. d. conotatiei e. e PTS: 1 20 .) a. e. d c. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. c. d. Gilbert Durand introduce (1 p. articolul Retorica imaginii d. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. e. e a. ciclice a. Barthes (1 p. a. c b. Analizand imaginea publicitara.

b. localã E. Mihai Dinu b. partizan politic d. d. d. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. nici o metaforã e.) a. o metaforã b. b. Eminescu foloseste: (1 p. surprinzãtor în formã a. consecvent în fond c. Autorul este: (1 p. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. regionalã a. diasporei D. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale.) a. glossy B. douã metafore c. c.70. trei verbe a. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . b. În primul vers al Odei (în metru antic). sportivã C. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. înregimentat doctrinar e.) a. Septimiu Chelcea e. intransigent cu altii b. Tudor Vianu PTS: 1 71.) A. c. Mihai Coman c. Jaques Ellul d. trei metafore d. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. 1995. c.

lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. mucenicii cauzei naþionale b. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . c. b. sucirea mintii tinerilor b. ocrotitorii idealurilor realizate d.) a. b. propunerea de noi zei în cetate c. un corp de armatã b. c. ostasi patrioti c. sfintii ideii nationale e. c. generalii marilor izbânzi a. credinta în Dumnezeu e. d. subminarea autoritãtii aristocratilor e. statuia unui poet d. profetii visurilor împlinite c. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. Socrate este acuzat pentru: (1 p. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76.) a. d. arma în mânã a. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p.74. b.) a.

Ion Barbu c.) a. c.) a. a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. prefect de lãncieri în Ardeal f. b. Camil Petrescu e. avocat din Tara Motilor e.77. Cezar Petrescu a. opera lui Dylan Thomas e. preot ortodox la Tebea d. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. tãran miner la Rosia Montanã b. Vechiul Testament c. c. Avram Iancu era: (1 p. Dan Barbilian b. creaþia lui Bob Dylan d. c.) a. b. Noul testament b. d. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . d. profesor de religie la Sibiu c. Eugen Barbu d. Eccleziastul a. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. b. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. fãrã studii superioare a.

a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 . In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse. este o tehnica universala si obligatorie g). se redacteaza cu usurinta a. c. incepe cu esentialul si continua. Tudor Gheorghe E. b. d. Nichifor Crainic C. Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). cu aspecte mai putin importante c). este economica h). ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. c. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). d. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). Nicolae Labis a. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81.) a). in paragrafe succesive. b. Ioan Alexandru D. Marin Sorescu B. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b).80.) A.

) a. a evenimentului. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. c. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. adaugand altele noi b). sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. Pentru ziaristul de agentie. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. fie ca este vorba de primul. (1 p.) a. b. b. si dezvoltare. c. al doilea etc lead a. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. actualizare. c. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. termenul lead inseamna.) a. (1 p.82. b. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie.) a). sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . c. pe langa acela de “cap” al stirii. b.

care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c). c. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b).“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. b. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . in ce priveste semnificatia lor. sunt relativ atemporale. d. 9 dec 005 (Rompres) . Bruxelles. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. putand fi semnate de autor a. permit un stil de redactare mai suplu.) a). Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. b. c.86. cu rare exceptii. In jurnalismul de agentie. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. la timpul………………(1 p. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88.) a. se recomanda verbele ………si se folosesc.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. b.

b.) a. c. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .89. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful