FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. d. b.P. Iorga G. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . Floch R. (1 p. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. Eco G. d. d. c. e.) a. Eminescu I. Ion Creanga B. C. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. Ideea ii apartine lui: (1 p. L. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. b.) a. b. Peninou L.M. c. Stere PTS: 1 22. J. Mihail Sadoveanu Ion Ghica.19. Titu Maiorescu. Ion Slavici Mihail Eminescu. M. d. e. b. c. e. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. Hasdeu. Ibrãileanu C. Barthes U.) a. Caragiale N.) a. d. b.) a. c. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. e. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23. c. Porcher PTS: 1 20.

24. anume aceea de mesaj publicitar. c. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . a unui produs. anume aceea de mesaj publicitar a. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. a unui produs. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. c. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã. e. b. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. b. d. d.

(subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. c. c.) a. d.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. b. Aceasta este: (1 p. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. d. d. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27. b.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. b. c. d. Pornind de la teoriile lui Harold D. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. Lasswell. c. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29.26.) a. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. e. b.

c. c. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare.30. b. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. b. d. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31. Acesta este: (1 p.) a.) a. d. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 . „Vârsta de aur a psihologiei sociale”.

Vasile Tran b. e.) a. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. d. b. c.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international. e. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. a.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Afacerea Dreyfus. b. a. a. c. Abraham Maslow c. b. c. e. Edgar Morin d. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. Care? (1 p. Petre Andrei PTS: 1 1 . Sergiu Tamas e. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. d. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. d. El este: (1 p.

e.5. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. Rusia c. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . idei de interes general. moartea printesei Diana d. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. b. c. Austria b. functia de apreciere e. valori. functia analiticã d. invadarea Irakului PTS: 1 6. functia directivã PTS: 1 7. 1990 b. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. puciul de la Moscova. functia consultativã b. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. Aceasta este: (1 p. functia expresivã c. a. vizita Papei loan Paul al II-lea c.) a. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. d. d.) a. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. Prin traditie românii sec.) a. e. El este : (1 p. exercitând un anumit control.

Integrare în societate d. Heinrich Rudolf.. Guillemo Marconi (1874-1934) c. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Jacques Ellul e. Petre Andrei c. Traian Herseni b. (1 p. Traian Herseni b. El este: (1 p. A. Mobilizare e. Walter Lippmann c. Petre Tutea e. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13.) a. Felix Aderca PTS: 1 10. Diaconul Coresi (? – c. N. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e.9. Iorga e. El este : (1 p.. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Interpretare b. Tudor Vianu PTS: 1 12. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Petre Anghel d.) a. Hertz (1857-1895) d. Informare c. Dimitrie Gusti d.) a. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. Xenopol c. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Educaţie PTS: 1 3 . Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia.) a. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. 1583) b. Francis Balle d. Petre Pandrea b.D.) a.

b. Watzlawicz Umberto Eco R. c. a. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p. ce ? .) a. Claude Shannon Marshall McLuhan P..). Setul de întrebări ( cine ? . d. d. Jakobson PTS: 1 4 . b. e. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă. d. d. c. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15.. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor.. (1 p. Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. (1 p. cum ? . Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat. b... b. presă şi public.) a. (1 p. c. unde ? . când ? .) a.. Teleshoping înseamnă .14. e. poartă denumirea de . c... Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei.

fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. Schema. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. c.18. c. Mass-media b. ca şi de un Receptor. b. Totuşi. d. orarul mijloacelor de transport c. b. Mijloace de comunicare în masă c.) a. d.) a. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. în acest context. Mijloace mass-media e. cu mult mai sofisticată. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p.) a. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. Presă (în general) d. prin urmare. Care este. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. a unui Mesaj. ora exactă b. naturale.) a. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . starea vremii d. valorile valutare e. nu este recomandată: (1 p. rolul suportului comunicării ? (1 p.

feminismului Presa obiectivă. b. d. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. (1 p. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a . Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. c. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. Dictonul „faptele sunt sacre. a. d. e. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. cronicilor.22. pamfletelor. Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p.) a. b. mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă.. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos. (1 p.. d. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor.. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. vacanţelor. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p.. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. e. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b.. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . c. în sensul de şocant. comentariile sunt libere” pune accentul pe . c.).) a. al mass-media PTS: 1 24.) a. Presa destinată divertismentului.

Zori noi e. „El va trăi deşi a murit nebun. Vasile Alecsandri b. Al. Cuget clar b. Duiliu Zamfirescu d.) a.) a.” La cine se referă N. O nouă epocă de cultură d. Iorga ? (1 p. Timpuri trecute PTS: 1 29. V.26. Universitatea din Bucureşti c. Sămănătorul c. Haşdeu ? (1 p.P. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp.P. Haşdeu la: (1 p. Panait Cerna e. Senatul României PTS: 1 28. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Nicolae Ionescu c. Trecut şi prezent b. Să nu fi înnebunit.) a. Ramuri e. Camera Deputaţilor b. Vlahuţă d. Tradiţie şi inovaţie c. G. Ateneul Român d. Universitatea din Iaşi e. Titu Maiorescu c. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Floarea Darurilor d.) a. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30.) a. Alecsandri b. Coşbuc e. Eminescu PTS: 1 27. Cum se numeşte articolul prin care N. M. el nu avea ce mânca. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Şi a trebuit să moară nebun.” La ce scriitor se referă B.

liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale. Care este titlul articolului publicat de N. Coruri d. Brătescu-Voineşti c. Procesul unei răscoale de femei c. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p.) a. La ce prozator se referă N. Procesul unei răscoale de ţărani e. Mihail Sadoveanu e. născut în Bucovina.) a. Ion Agârbiceanu d.) a.” Cum se numeşte articolul în care N. Muzica naţională b. I. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Muzică Patriotică PTS: 1 34.) a. (1 p. Muzica de balet c. Bassarabescu c. Ion Slavici PTS: 1 32. Al. înălţarea ei la gradul de artă. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Rapsodii Române e. I. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. Ioan Adam d. Procesul unei răscoale de muncitori b. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . Constanţa Hodoş b.31.A. Vasile Pop PTS: 1 33. Iorga despre o carte de: (1 p. Mihail Sadoveanu e. Procesul unei răscoale de funcţionari d. Emil Gârleanu b. „Un Ciprian Porumbescu.

O. Lucian Blaga b.) a. N. Vasile Voiculescu c. Lucian Blaga PTS: 1 37.). D. Goga c. autentice. Grigorescu e. ci din familia preoţilor răşinăreni. N. nota dominantă a sufletului său de artist. Anghel d. Universul d. Panait Cerna b. a. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov.” Care pictor e caracterizat astfel de N.) a.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Adevărul c. Lucian Blaga e. Timpul e. Iosif c. Tablourile sale sunt reale. Iorga ? (1 p. Şt. Epoca b.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. M. Tonitza d. Românul PTS: 1 9 . Tudor Arghezi b. Eminescu e. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. N. N. e adevărul. Iorga recenza un volum de: (1 p.) a. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Octavian Goga PTS: 1 36. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p.35. Iorga ? (1 p. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. „Cea mai însemnată din ele. Ion Andreescu c. Vlahuţă e. Duiliu Zamfirescu d. Ştefan Popescu PTS: 1 38. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. O. Iorga ? (1 p.) a. Ştefan Luchian b. Al. Ion Pillat d. Când scria despre Un poet al florilor.

M. Călinescu b.subiectul principal c. Cocea c. „Cuvinte nouă fără cuprins. pe teren. N.) a. Şerban Cioculescu c. cum sunt documentarul expres. oameni noi fără trecut şi fără valoare. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43.) a. reactiile etc. Iorga d. exprime b. G. care. titlul. rezume c. biografia si bioportretul. trebuie sa ……continutul textului. Tudor Arghezi b.paragrafe succesive b. care insotesc orice transmisie fragmentata. de catre redactorii din agentie c. „Ca să aibă ce mânca.) a. Eminescu? (1 p. Ioan Slavici d. prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. el fusese silit a-şi mânca inima. sintetizeze PTS: 1 44. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. punctele principale.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. Ibrăileanu e. fisa tehnica. (1 p. la randul sau. G. cronologia. lead – sublead . înlociund avânturile poeziei.elementul de legatura . Cine a scris aceste rânduri despre M. Titu Maiorescu PTS: 1 42. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p.D. N. Al. avânturi măreţe. in redactii sau in desk-uri. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. in birouri.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . contextul – detalii . Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context. Beldiman PTS: 1 41. Eminescu e.40.) a. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. de catre editori d. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa ….? (1 p. chenarul – sapou ..) a. avânturi care nu se pot vinde.

c c. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. c). c. b. c PTS: 1 48. e c. b. b. a.) a).) a). b. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. d. c a. c PTS: 1 47. nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. independenta de celelalte PTS: 1 46. foloseste verbul la viitor b). d a. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. c a. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. cu exceptia aditivului. e. d. d. c b. stilul erudit sau infrumusetat e).45. constructia logica/fireasca a.prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d).). c. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. b.) a). b a. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. e. e a. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). c. e PTS: 1 11 . prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). b. c. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). fiecare material sa nu costitue o stire in sine. b a. b. c. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). d b. b. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. a. foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). a. a.

nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). e.a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. c. c. d. d b. e PTS: 1 12 . se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. la ora pranzului. d PTS: 1 50. era colorat in rosu si verde a. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. e. a. a. de noutate b). b. d b. a fost ranit un cal b). Care sunt aceste cerinte? (1 p. e. Alte sase persoane au fost ranite. d. d. b. e a.) a). nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. b. omorand doua persoane si ranind alte sase. marti. d b. b a. a. foloseste adjective. gerunzii si pretiozitati d). identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. era frumos colorat d). c c. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). are un continut informativ mai bogat si concret c).49.) a). au declarat ofocialitatile” . c. e a.) a).sunt redactate fara defecte. c a. Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. c a. c b. c. b. b. b a. d. d PTS: 1 51. d. e a. c. d. b. a fost ranit un animal c). d. c. totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie.

b. b a. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. c. c a. b. a. a. b. materialelor? (1 p. c PTS: 1 13 . c b.) a. cine? b. d. c a. ce? c. tematice b.52.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. c b. c a. a.) a. stilul a. b. c PTS: 1 54. c b.) a. d. c. b. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. piramida normala b. c. b. b. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. a. piramida rasturnata c. b a. piramida lui Gauss a. c. de ce? a. structurale c. d. b. c PTS: 1 55.

interlocutor b. c a. d. c a. publicul tinta al publicatiei c. c. b. titlul b. c a. b a. locatie a. intertitlul a. c. Titrarea stirii presupune (1 p. b a. d. d. c b. b. a. b a. conducerea editoriala a.) a. a. a.) a. alegarea interlocutorului b. tema b. supratitlul c. interlocutor c. In pregatirea unui interviu. c PTS: 1 14 . b. a. c PTS: 1 59. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. c b. c PTS: 1 57. c a.56.) a.) a. b. d. c. redactarea c. a. c. b. c b. c b. ziaristul se documenteaza la (1 p. b. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. b. paginarea a. b. b. c PTS: 1 58.

c b. c. c PTS: 1 62. c b. specificul participarii ziaristului la interviu c. statutul social al interlocutorului a. b. c. a. a. Reportajul este: (1 p. c a.) a. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. a. b. judecată proprie a.) a. c PTS: 1 61. După Dinicu Golescu. b. b.60. b. cea a deontologiei profesionale c. b. c. b. scopul urmarit b. c. b a. c a. întărirea de frumos c. b a. d. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p.) a. d. c b. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a. cea a comportamentului de relaţie b. d. c a. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p.) a. b a. respectul pentru adevăr b. c PTS: 1 15 . Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p.

d. a. b. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. reportajul de meditatie filosofica b. c. in piramida inversata PTS: 1 16 . caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. c a. c b. cronologic simplu b.) a.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. b.) a. b a. se practica (1 p. cronologic inversat d.) a.64. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. b. c a. a. reportajul de dezbatere etica a. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. b a. d. c PTS: 1 65. Interviul b. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. c. d. reportajul de coerenta logica c. Relatarea PTS: 1 67. c.) a. a. b. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. c b. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. PTS: 1 66. c. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. analitic c. b. Feature-ul c.

(1 p. Informarea este… (1 p.) a. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. ancheta jurnalistica e. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. interviul d. afectiv PTS: 1 71. Funcţia educativ-formativă este… (1 p.) a. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze.) a. informativ b.) a. jurnalismul de investigatie c. Emisiunea generalistă este… (1 p. nota d.) a. comentariul c. funcţie a televiziunii c.69. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. emisiunea tip magazin b. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . instantaneu c. feature-ul PTS: 1 70. interpretativ d. acţiunea de transmitere a ştirilor c. talk-show-ul c. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. procedeu de portretizare a personajelor b. reportajul PTS: 1 72.) a. call-in-ul b. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. ancheta jurnalistica b.

) a. economic etc creează: (1 p. morfologic PTS: 1 18 . cititorului b.75. interesul pentru un anumit tip de presă e. loc comun PTS: 1 76.) a. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77. aversiunea faţă de presă d. locul din faţă. a nu avea morală d. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. se presupune că aparţine: (1 p. observarea realităţii de presă b. Contextul social.) a. amândurora e. executant comun e. a avea o morală bună c. factor comun c. Jurnalistul. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. a avea o morală proastă b. divizor comun b.) a. politic. cromatic c. jurnalistului c. a nu putea face morală e. care dă direcţia. nici unuia d. tipografic d. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78.) a. fotografic b. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. dependenţa de presă c. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. Analizand imaginea publicitara. numitor comun d.

Durand c. M. (1 p. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. d. L. Peninou d.) a. tipografic b. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. marketing si comunicare PTS: 1 81. c. E. Introducere la o semiotica a imaginii d.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . Umberto Eco c.) a. Bachelard e. R. Dacia literarã? a.) a. Semiotica. mezosemiotica. (1 p. Eliade b. Analizand imaginea publicitara. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. Barthes b. e. G. Floch PTS: 1 83. b. Ideea ii apartine lui: (1 p. Dupa parea lui Georges Peninou. Aceasta idee. Structura absenta b. Retorica publicitatii c.) a. Porcher e. J M. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. Eco PTS: 1 84. G. neosemiotica) in semiotica publicitara. morfologic d. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. G. Retorica imaginii e. cromatic c. Cassirer d. U. fotografic PTS: 1 82.80.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

) a. d. b. c. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. c. b. d.) a.) a. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. b. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104.) a. b. PTS: 1 102. d.) a. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. c. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . Claude Elwood Shannon este: (1 p. c. Gregory Bateson este: (1 p. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. d. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. d.101. b. c.

d. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . b.106. c.) a.

c. c. 1859 1849 1839 PTS: 1 4.) a. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p. b. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p. b.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p.) a. b.) a. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. b. c.FFJ-LICENTA-JURNALISM. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . b. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p.) a. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2.) a. c. c.

b. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. c. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. de ingeniozitate si de îndrãznealã”. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. b. b. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. c. „Artist care a dat dovadã de mult gust. b. c.) a. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini.) a. despre noi PTS: 1 8. c.6. b. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7. c.) a. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 .) a. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p.) a. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p.

Printului Gheorghe Bibescu. b.11. Alfred Stieglitz Man Ray. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. Enumerati câteva personalitãti. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern. c. Împãratului Chinei PTS: 1 12. în opinia specialistilor. Care sunt. Precizati care sunt acestea? (1 p. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. b. c. Panait Istrati Man Ray. b.) a. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. Edward Steichen.) a.) a. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. c. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 . c. c.) a. reginei Victoria a Marii Britanii. Fotografiile erau frumoase. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. apropiaþi ai lui Brâncusi. b. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. b. Edward Steichen.) a. Tristan Tzara PTS: 1 15.

este descrisã pentru prima datã camera obscurã. b.) a. în lucrarea „Magia naturalis”. c. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite.) a. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. b. c. În anul 1558. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 . Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. b.) a. datate. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. c.16. b. c.) a.

c. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. b. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22.) a. c. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p.) a. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p. c.) a. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã.20. distantã focalã. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . b. luminozitate PTS: 1 24. b. c. c. b.) a. b. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p.) a. DSLR)? (1 p.

care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. b. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. Definiti zoom-ul.) a. c. c.) a. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 . c. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28.25. Veridicitate Veridicitate. b.) a. c.) a.) a. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p. c. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. Pentru cazurile neprevãzute. b. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. b. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. b.

c. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. b.30. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. d. b. locul din fatã. c. b. c. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. d. c. b. principiilor. d.) a.) a. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. d. b. e. e. e. e. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p.) a. c. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. se presupune cã apartine (1 p. Jurnalistul. d. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p.) a. e.) a. care dã directia. Relevanta primarã a ideilor.

c. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37.35. b. c. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. d. b. d.) a. e. o fortã superioarã: (1 p. c. de obicei este: (1 p. d. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. c. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p.) a. e. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . e.) a. d. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. Evidenta are. e. e. c.) a. b. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. adesea. Dreptul la replicã. d.) a. b. b. fatã de textul de referintã.

d. b. e. subiectivitate. d. b. d.) a. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. A fi la cumpãna dintre obiectivitate.) a. c. b. c. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p.40. c.) a. c. b. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. Intertitlul este un: (1 p. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . e. d. e. e.) a.

d. b. c. d. Zona internã a publicatiei este: (1 p. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p. c.) a. e. c. b. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. d.) a.44. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p.) a. b. e. b. e. c.) a. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. e. d. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. b.) a. e. c. d.

) a. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . e. d. d. e. b. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p.) a. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. Legea nr. b. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. b. d. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p.) a. 677/ 2001 Legea nr. comportamente PTS: 1 53. c. Presa de partid. c. b. dupã 1996. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul. c.) a. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p.) a. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. e. d. a cunoscut. b. un proces de: (1 p. politicã. 182/2002 Legea nr. Legea audiovizualului este: (1 p.49. c. e. d. c. atitudini.

Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p.) a. a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. c. d. d. b. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. . c. c. b. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. c.54. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57. e. inventarea. din lipsa de subiecte actuale. b. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56.) a. manipularea discursului jurnalistic.) a. c.) a. b. b. d. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 .) a. d. d. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p.

Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. d. d. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. c. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. c. c.) a. d.) a. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p.59. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60. c. d. b. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. b. b. Codul deontologic reprezinta: (1 p. b.) a.) a.) a. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. d. c. Violenta fizica si verbala. b. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . e. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p.

Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67. e. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. b. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p. e. c.) a. d. e. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. c. e. d. b. c. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66.) a.64. d. e. d.) a. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. c. b. b. d. c.) a.) a. b. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p.

c.) a. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73. b. c. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. e. b.” apartine lui: (1 p. d. e. c. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. e. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71.) a. La 1872. c. b. c. b. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. e. e. nu stea PTS: 1 72. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. d.) a.. b. d. om al timpului modern.) a.) a.69.. d. d.

Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. b. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . c. d. d. e. b. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p.) a.74.) a. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. Pop de Bãsesti. e. c. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. e. d. Fraza “Animatorii culturii românesti. c.) a. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p. c. e. d. c.) a. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. d.) a. Într-o scrisoare cãtre Gh. Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75. b. b. e. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. b.

b. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83.) a. b. e. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. c. c. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . b.79. d.) a. d. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p. c. d. “Ultima scrisoare” este: (1 p.) a.) a. Luceafãr blând PTS: 1 82. d. e. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. În viziunea lui Adrian Pãunescu. c. e.) a. d. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. e. b. e. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. c. b.

d. c. b. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87. c.) a.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. c.) a. d. e. / pentru mine . e. b. e. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. b. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. b. “Viatã. c. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. b. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . e. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88.) a. e.) a. Versul “Nimeni nu e patria. d. Contesa de Noailles era din familia: (1 p.) a. d. c. d.84. “Noapte la mare” este: (1 p.

) a. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. c. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . linistea nu” au fost scrise de: (1 p. c. e. d. d. e. b. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. b. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. e. e. b.89. c. d. c. b.) a.) a. c. d. b. e. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91.) a. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. d.) a. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. întâlnim premonitia momentului: (1 p.

) a. e. de: (1 p. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. spre a fi scrise. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98.) a.94. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date.) a. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96.) a. e. c. d. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 . b. b. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. e. c. d. c.) a. c. b. b. b. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. c. Potrivit lui Adrian Pãunescu. d. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95.

constructia logica/fireasca a. c. b. c.) a. simplitate c). Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. e.) a. Lizibilitatea este determinata de: (1 p. stilul erudit sau infrumusetat e). calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102. alegerea potrivita a cuvintelor d). d. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). d. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 . b.) a).99. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100.) a). “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). c. Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. b. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. b. a.

c. a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. a reduce cheltuielile de difuzare c). in mod obisnuit. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. (1 p. c. c. pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). d.103. De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. c.) a). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104.) a).) a. b.) a. in fux continuu? (1 p. cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. denumite si antefile? (1 p. b. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). sa constitue o stire in sine c). Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. Lead-ul desemneaza. b. b. a detaliilor adecvate b).

explozibila. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. exacta.107. un text succint c). completa. d.. cititor D.) A. e a.) a).o informatie b).care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. obiectiva si promta e). subiect C. d b. Stirea de agentie este …………. dezirabila. rapida. c. judet a. c PTS: 1 23 . stat E. e b. b. c. e. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. public B. b. d. b b. credibila. interesanta si concisa a. a. un fapt d).

) a. Eric Berne c. Kurt Lewin e. Constantin Crişan d. Dimitrie Gusti e. Emile Zola c. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943. El este: (1 p. Alfred Dreyfus e. Dimitrie Gusti b. Wilbur Schramm b.) a. Constantin Crişan PTS: 1 4. Petre Andrei b. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. împreună cu obiceiurile. Jean Stoetzel d. Walter Lippmann e. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Jacques Ellul PTS: 1 2. Robert Escarpit b. Leonard Bloomfield d. Jacques Ellul PTS: 1 3. Un mare analist. este scrisă de: (1 p. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Jean Stoetzel d. Jean Stoetzel c. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. Robert Escapit c.) a.) a. Walter Lippmann PTS: 1 1 . în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu.

Paul Dobrescu PTS: 1 7. Vasile Tran e. in a 2-a jumãtate a sec.) a. d. Aurelian Bondrea d.) a. inainte de 1821 b. în care se observă departajări între public şi mase. b. Paul Dobrescu d. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. Isabelle Paillart c. referitoare la o problemă de importanţă generală”. construit de presã. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. XX c. Stereotipul Românului ideal. Aceasta este : (1 p. in primele decenii ale regimului comunist e. XIX d. de reglementare d. directivã c.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. de masa. Mihai Ralea b. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p.) a. dupã 1990 PTS: 1 8. El este : (1 p. c. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale .5. este lucrarea lui: (1 p. Giovanni Sartori b. in a 2-a jumãtate a sec. analiticã e. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. Septimiu Chelcea e. constructivã PTS: 1 2 . expresivã b.) a. Traian Herseni c. e. Constantin Crişan PTS: 1 6.

Inceputul Renasterii c. d a. c. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. a. e c. Zorii Iluminismului b. d. e. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. Primul rãzboi mondial e. c.) a.10. d. e b. Constituirea societatii de masã d. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p.) a. b. b. e PTS: 1 12. e. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. b c. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a.

h c. radioului şi televiziunii a. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. h e. f. c. Marile descoperiri geografice f. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. e. Inventarea tiparului cu litere mobile g. c. g PTS: 1 14. oarecum impropriu. f. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. f c. a. g. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. Inventarea limbajului c. e. Realizarea de imagini în mişcare f. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. a. g PTS: 1 4 . mass-media pe suport electronic.sistemele de transmitere prin satelit a. d. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. f. c. c. Inventarea scrisului şi. d. c. ulterior. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. f. b. Cinematograful g. b. g c. h c. d. e. f. h d. Telegraful b. e. h b.) a. Telefonia cu fir c. e. e. f.) a. Acestea sunt denumite. Expansiunea Imperiului Roman e. Radio-ul d.13. e. Televiziunea h. h b. f. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Proiecţia de imagini e. Apariţia presei (ziarelor). g. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. f. d.

e.) a. c PTS: 1 16. societate a interpretării a. Computer b. c. e d. e. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos.15. d. d b. iPod c. f d. societate a spectacolului d. a. b. Calculator a. e. f c. Internet g. a. f c. (1 p. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. c. Pixeli f. b. b. g. b. b. h f. Ordinator e. On line h. h PTS: 1 5 . e. f a. d. societate a valorilor educaţionale b. d. societate divertismentului f. h a.) a. societate a efemerului e. d. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. g. e. societate a valorilor culturale c. CDRom d.

Mihai Dinu e. respectiv Introducere în teoria comunicării. e b. 1997). b. c e. Pamfil Nichiţelea a. imagine) în semn …. Editura Fundaţiei România de Maine. c. voce. mass-media electronice a. c PTS: 1 6 . Marin Stoian g. înţeles de calculator. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. sunete. d. e. Editura Fundaţiei România de Maine. 2006 ? (1 p. f PTS: 1 18. Sultana Craia f. Aurelian Bondrea c. Mihai Coman d. d. Bucureşti. a. grafic e. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. b. Marian Petcu b. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de….) a. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. d e. multimedia b.) a. e b. c. Bucureşti. digital d. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. (1 p. grafică. media c. g d. 2003 (ediţia I. a. e b.17. c b.

(1 p. c. Ca un omagiu adus epocalei invenţii.) a. c. f c. e c. (1 p. publicistica c. c b.19.) a. e a. publicitatea b. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. e. Acestea sunt … şi … . De altfel. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. a. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. d PTS: 1 7 . Constelatia Fiol a. d b. Guttenberg d. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. publicatia a. b. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. relatiile publice d. a. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. Schweipoldt Fiol c. d PTS: 1 20. Gutenberg b. b. Galaxia Guttenberg e. d. c c. Galaxia Gutenberg f.

c. f.) a. ori a unui serviciu poartă numele de… . Când ? f. f a. b. b. d. d. b. c. f f. c. d. Unde ? d. a a. a unui produs. e. b. e. e. se numeşte … (1 p. publicitate d. e. e PTS: 1 22. a. b. Cine ? a. c. publicistica b. e a. c. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. d. e d. e. d b.) a. c. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. e f. b.21. Cum ? e. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. De ce ? b. b. marketing e. e. reclama a. relatii publice c. d. d. c. d c. anume aceea de mesaj publicitar. a PTS: 1 8 . Ce ? c. d. a.

Haşdeu? (1 p. Jurnalism fără frontiere f. 1916 d. 1850 c.) a. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. f PTS: 1 24. c. Frunză verde de B. 1902 b. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. nuvele c.P. e. Proza românească d. 1889 PTS: 1 26.P. b b.) a. Poezia la Români PTS: 1 25. Ziarele în România e. Haşdeu este titlul unei: (1 p.) a.23. b. Concentric a. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public.P. Comunist d. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. Al responsabilităţii sociale e. Traduceri b. poezii b. f d b. articol critic e. Autoritarist b. 1887 e. Liberal c. drame PTS: 1 9 .” Cum se numeşte articolul lui B. d d. roman d. Deontologic g.) a. d. Cum se mai numeşte el ? (1 p. Dramaturgia română c.

Eminescu ? (1 p. încât.) a. M. C. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p.) a. Basarabia b. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29. Muntenia c.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p.A. Vasile Alecsandri e. Bălcescu d. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. Vasile Alecsandri b. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. Kogălniceanu d. Nicolae Bălcescu c. N.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. Rosetti c. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. Moldova e.P. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. Dobrogea PTS: 1 28. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Ion Brătianu b.) a. Ardeal d. Ion Ghica PTS: 1 10 . Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e.27.Haşdeu PTS: 1 30.) a. Ion Eliade Rădulescu e. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic. B.

) a. Petru Maior e. Banat d. Nicolae Bălcescu c. Kogălniceanu d. Negruzzi c. iar sub manta cămaşa pe piele. Iorga c.31. Basarabia e.Haşdeu PTS: 1 11 .) a. Dorobanţi e. Testamentul luiV. M. şi nici cojoc. Muntenia PTS: 1 33. Testamentul lui C. n-am alungat pe nimenea de pe el. Ardeal b. Eminescu b. Ion Ghica PTS: 1 35. Grăniceri d.) a.” La care din ostaşii noştrii se referă M. nici nimic. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. M. că e bucată din patria noastră străveche.) a. Artilerişti c.) a.P. Gheorghe Sincai b. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Eminescu? (1 p. Haşdeu d.. „Limba lui. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. Eminescu a scris un articol despre: (1 p.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. Roşiori PTS: 1 32. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p. B. Testamentul lui Ion Ghica d. „Mantalele lor sunt bucăţi. Cavalerişti b. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. nici flanelă..P. N.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. Ion Slavici e. (1 p. Oltenia c. Alecsandri PTS: 1 34. B.

e. d. f. eventual atribut c). urgenta PTS: 1 38. e. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. c. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. linie de comanda f). f. subiect – predicat .” ? a). anunta turnul de control.. 2o mai 07 (Rompres). e.) a). 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. a i. De ce? i). b. d. e. e. dimensiunile si continutul c). Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. subiect – predicat – complement. d. un “obiect informatic” d) chenar e). 7 iun a. eventual detalii d).adverb b).) Accident – Avion Bucuresti. f PTS: 1 37. c. Cand? h). Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. a. b. g. i PTS: 1 12 . b c. h.) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. e. c. linie de instructiuni a. d d. h b. desi a fost primit la agentie in acest fel c. f b. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). f. i h. fara ca acesta sa justifice un flash. c. a. c.“Text…. in apropierea aeroportului Otopeni. Unde? a. subiect – element de legatura – contexte. Rompres ? a. Ce? f). c. c. d.36. e b. Cine? e). buletin transmis dupa flash b. d. d. e. Cum? g).

b. c. d a. d. raspunde imperativului rapiditatii. asigura lizibilitatea materialelor a. exprima imperativul eficientei institutiei. e PTS: 1 40. b. impartind fiecare material in mai multe parti c). b. restrangerea lungimii medii a materialelor b). de li se invinetesc ochii. d b. b. c. c. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. d b. e a. contine exclamatii si interogatii retorice b). e. este prea lung c). e. d.) a). c. d. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. a. e b. f b. a. d. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. b. c. d. b. c. c. d. d. f c. mai ales pe distantele mari (internationale) b). exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). (1 p. e PTS: 1 41. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). c a. contine referiri imprecise la timp a. c. e. b. c. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. d. a. folosirea unei sintaxe concentrate a. foloseste ironia f).economiseste materiale tipografice d). a. utilizeaza adresarea directa e). e.) a). d a. b. c. b. d PTS: 1 13 .) a). f a. foloseste adverbe si metafore d). Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. c. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). c. d a.39. c.

b. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. a. b. semnificatia a. c b. d. b. actualizarea a.) a). c a. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. d. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d). b. c.) a). c PTS: 1 44. c. c b. b. c. b. Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. sensul b. c. valorand 200000 de dolari. b a. c a. utilizarea atenta a pronumelor a. b. a. c PTS: 1 14 . redarea realitatii. perenitatea c. b. localizarea c. c PTS: 1 45. c a. b a. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). d b. c a. datarea b. c b. (1 p. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). b. arata el”. b. d a. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. stilul cotidian b). a. d. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. d. b a. c.42. d PTS: 1 43. c. citarea surselor de la care parvin informatiile c). a. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica.) a.) a.

46. c PTS: 1 49. corectarea informaţiilor a. b a. b. d. c a. compatibilizare cu discursul ziaristic c. c PTS: 1 15 . Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. b a. c PTS: 1 47. c b. În timpul redactării interviului. c. a. c. b. d. b.) a. c b. b. b. conferinţă a. a. noutate b.) a. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. b a. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. veridicitate a.) a. c b. (1 p. tehnică de documentare b. ameliorare formală b. a. interes c. b. Interviul este. ziaristul face intervenţii de: (1 p. b. c. c a. d. c. c a.) a. gen ziaristic c.

caracterul strict personal al relatarii a. congruenta c. b a.50. b. c. b. b. c b. b. interesul public c. versatilitatea ziaristului c. a.) a. d. b. d. atitudinea b.) a. a. calofilia c. b. c b. a.) a. c PTS: 1 52. c a.) a. b a. c PTS: 1 51. talentul gazetaresc a. c b. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. b a. c PTS: 1 53. plasticitatea a. c a. c b. b a. b. d. c a. a. Documentarea pentru interviu este (1 p. b. factuala b. c. personalizata a. c. c a. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. d. c. calitatea documentarii b. contactul nemijlocit cu realitatea b. c PTS: 1 16 . Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p.

d. c a. scopul lor a. speciozitate a.54. b. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. a. stil c. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. c a. d b. c b. lungimea lor b. e PTS: 1 57. d a. d. b a. subiectul intervievat d. d b. c a. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . d. b a. b.) a. c. c. b. a. c. c. prezenta reporterului la fata locului b.) a. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. b a. e. c. e b. obiectivitatea reporterului c. b. d. rolul lor e. forma raspunsului cerut c.) a. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. compozitie b. b. c b. c PTS: 1 56. c. a. b. b. a. a. c. c PTS: 1 55. sinceritatea reporterului a. d. b. d.) a. b. c. b. c a. d. e. c a. c.

o disfuncţie a televiziunii c. d. a. b. c PTS: 1 62. d. c PTS: 1 61.) a. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. b a. c. b a. b. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. paradontoza b. a. b. c. violenţa de limbaj e. parafrazarea eronată c.) a. b. parafrazarea onestă d. c a. o funcţie a televiziunii b. c. d. c a. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. b a. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. b. c b. c a. c b.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. c. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. adevărul absolut PTS: 1 18 . b. a. d. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a.58. d b.) (1 p. a.

partizan politic d. e d. procedeu exhaustiv e. procedeu rezumativ c.) a. a. surprinzător în formă a. d d.) a. consecvent în fond c.) a. e. d c. a. procedeu neliterar d. b. procedeu metonimic PTS: 1 64. intransigent cu alţii b. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. d c. a. d c. a.63. informale d. e e. interpretative b. e PTS: 1 65. a. interdependente c. d. informative e. artizan cultural e. c b. lucrarea Structura absenta f. Intertitlul este un: : (1 p. c. b b. c.) a. e b. c. f b. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. f PTS: 1 19 . informe a. d. d. b. a. contestarea conceptului de iconicitate c. c. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. b. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. procedeu literar b. e d. e. e PTS: 1 66. d. e. b. d e. paleosemiotica publicitara d. c. articolul Retorica imaginii b. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. c.

d. c. a. c. ciclice a. d. simbolurile ciclice b. Barthes (1 p. codului morfologic c. e a. c. e. d c. d. e b. f a. c b. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. I se pot atribui lui R. e d.) a. d a. b. c. b. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. c a. d. d. c. e. e. articolul Retorica imaginii d. intimitatii d.67. f PTS: 1 68.) a. c. e b. teriomorfe c. a. a. d c. Analizand imaginea publicitara. d. lanseaza teoria semnificatiei generative a. b. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. valorizarii entimemei a. c b. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. nictomorfe e. c. e. d. Gilbert Durand introduce (1 p. b. conotatiei e. d c. b. In categoria simbolurilor diurne. c. e PTS: 1 69. e PTS: 1 20 . constructiei axiale d.) a.

În primul vers al Odei (în metru antic).) a. c. d. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p.70. diasporei D. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. glossy B. b. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. consecvent în fond c. trei verbe a. 1995.) a. Mihai Dinu b. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. Tudor Vianu PTS: 1 71. intransigent cu altii b. Jaques Ellul d. douã metafore c. Septimiu Chelcea e. Autorul este: (1 p. c. înregimentat doctrinar e. partizan politic d. Eminescu foloseste: (1 p. surprinzãtor în formã a. nici o metaforã e. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . b. trei metafore d. b. Mihai Coman c. o metaforã b.) A. d. sportivã C. c. regionalã a. localã E. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale.) a.

b. d. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. c. sucirea mintii tinerilor b. c. ocrotitorii idealurilor realizate d. statuia unui poet d.) a. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . profetii visurilor împlinite c.74.) a.) a. subminarea autoritãtii aristocratilor e. un corp de armatã b. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. credinta în Dumnezeu e. propunerea de noi zei în cetate c. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. arma în mânã a. b. c. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. d. b. ostasi patrioti c. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. generalii marilor izbânzi a. Socrate este acuzat pentru: (1 p. mucenicii cauzei naþionale b. sfintii ideii nationale e. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d.

a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. preot ortodox la Tebea d. creaþia lui Bob Dylan d.77. d. Cezar Petrescu a. Dan Barbilian b. b. c. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79.) a. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. b. d. c. Camil Petrescu e. profesor de religie la Sibiu c. c. Ion Barbu c. Noul testament b.) a. opera lui Dylan Thomas e. Eccleziastul a. Eugen Barbu d. prefect de lãncieri în Ardeal f. Vechiul Testament c. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . Avram Iancu era: (1 p. b. avocat din Tara Motilor e. fãrã studii superioare a.) a. tãran miner la Rosia Montanã b.

incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). se redacteaza cu usurinta a. d.) a). b. d. ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). Marin Sorescu B. Tudor Gheorghe E.) A. este o tehnica universala si obligatorie g). cu aspecte mai putin importante c). Nicolae Labis a.80. c. c. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81. Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse. Nichifor Crainic C. incepe cu esentialul si continua. in paragrafe succesive. este economica h). b. Ioan Alexandru D. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 .

sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . al doilea etc lead a. c. adaugand altele noi b). fie ca este vorba de primul. termenul lead inseamna. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. b. actualizare. b. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. c. c. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83.) a. b. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). Pentru ziaristul de agentie. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment.) a. (1 p. si dezvoltare.) a. pe langa acela de “cap” al stirii.82. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. (1 p. a evenimentului. b. c.) a). Materialul denumit bilant se axeaza pe ………….

c. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. permit un stil de redactare mai suplu. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. b.) a). se recomanda verbele ………si se folosesc. Bruxelles. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c). putand fi semnate de autor a. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88.86. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . b. In jurnalismul de agentie. c. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b).) a. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. cu rare exceptii. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. 9 dec 005 (Rompres) . in ce priveste semnificatia lor.“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. sunt relativ atemporale. la timpul………………(1 p. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. d. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. b.

Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p. b.) a. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .89. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful