P. 1
SUBIECTE LICENTA

SUBIECTE LICENTA

|Views: 183|Likes:
Published by Ana

More info:

Published by: Ana on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

b. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. M.) a.) a. Eco G. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. c. Peninou L. Ideea ii apartine lui: (1 p. Ibrãileanu C. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. Hasdeu. Eminescu I. Titu Maiorescu. e. d. b. d.) a.) a. Ion Creanga B. d. c. C. e. Ion Slavici Mihail Eminescu.P. J. c. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. Porcher PTS: 1 20. b. e. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. (1 p. Caragiale N.19. b. c. b. Floch R.) a. c. d. Stere PTS: 1 22.M. d. Barthes U. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . Iorga G. L. e. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23.

c.24. d. anume aceea de mesaj publicitar a. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei. a unui produs. e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . Publicitatea si reclama sunt: (1 p. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã. d. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. e. b. a unui produs. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. b. c.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. anume aceea de mesaj publicitar. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei.

Aceasta este: (1 p. c. d. b. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. b.26.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27.) a.) a. c. d. b. c.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. d. Lasswell. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. d. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii. c. Pornind de la teoriile lui Harold D. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . e. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. b.

c. b.30. d. b. d. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31.) a. care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 .) a. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. Acesta este: (1 p. c. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare.

situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. e. Abraham Maslow c. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”. e. a. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. d.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. b.) a. e. a. El este: (1 p. a. Petre Andrei PTS: 1 1 . Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. Edgar Morin d. b.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. c. c. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. d. c.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . Afacerea Dreyfus.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2. Vasile Tran b. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p. b. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. d. Sergiu Tamas e.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3.

functia consultativã b.5. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. invadarea Irakului PTS: 1 6. e. functia analiticã d. vizita Papei loan Paul al II-lea c. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. d. Aceasta este: (1 p. functia directivã PTS: 1 7. b. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. Austria b. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. moartea printesei Diana d.) a. El este : (1 p. functia expresivã c. Rusia c.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. 1990 b. exercitând un anumit control. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p. e.) a. c. a. idei de interes general. d. functia de apreciere e. Prin traditie românii sec. valori.) a. puciul de la Moscova.

Petre Anghel d. Walter Lippmann c. El este: (1 p.) a. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. Traian Herseni b. Felix Aderca PTS: 1 10. Tudor Vianu PTS: 1 12. Francis Balle d. Petre Tutea e.. Informare c. Mobilizare e. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de. Interpretare b.) a. Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Educaţie PTS: 1 3 . Integrare în societate d.9. Guillemo Marconi (1874-1934) c.. Petre Pandrea b. Jacques Ellul e. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. (1 p. Xenopol c. Hertz (1857-1895) d. 1583) b. Dimitrie Gusti d. A.) a. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Iorga e. Petre Andrei c. El este : (1 p. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia.) a. Heinrich Rudolf.D.) a. Diaconul Coresi (? – c. Traian Herseni b. N.

c.. Teleshoping înseamnă . când ? . poartă denumirea de ..14.. (1 p. Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. d..) a. Jakobson PTS: 1 4 . e. e. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p.) a.) a. c. c... b.. unde ? . Claude Shannon Marshall McLuhan P. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15.. b. (1 p. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. Setul de întrebări ( cine ? . (1 p. c. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă. b. Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. Watzlawicz Umberto Eco R. d. ce ? . Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat. presă şi public. a. b.). cum ? . d. d. de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor.

( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. ora exactă b. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . Mass-media b. starea vremii d. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. valorile valutare e.) a.) a. c. ca şi de un Receptor.) a. orarul mijloacelor de transport c. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. rolul suportului comunicării ? (1 p. prin urmare. a unui Mesaj. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. nu este recomandată: (1 p.) a. cu mult mai sofisticată. d. fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. Mijloace mass-media e. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. în acest context. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. Schema. b. Presă (în general) d. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus.18. Prin formele sale tradiţionale de manifestare. Care este. naturale. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19. Mijloace de comunicare în masă c. c. Totuşi. b. d.

.. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”.. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie. e. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos.). d. e. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. a. în sensul de şocant. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. c. vacanţelor. feminismului Presa obiectivă. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. c.. Dictonul „faptele sunt sacre. al mass-media PTS: 1 24. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. cronicilor. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . b. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d.) a. b. pamfletelor. şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a . Presa destinată divertismentului. d. c. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă.) a. d.. mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p.) a. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune. comentariile sunt libere” pune accentul pe . (1 p. (1 p.22.

Timpuri trecute PTS: 1 29. Panait Cerna e. Senatul României PTS: 1 28. „El va trăi deşi a murit nebun.” La ce scriitor se referă B.26. Zori noi e. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. G.) a. Al. Universitatea din Bucureşti c. Vlahuţă d.P. Universitatea din Iaşi e. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp. Haşdeu ? (1 p. Titu Maiorescu PTS: 1 7 .P. Sămănătorul c. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Ramuri e.) a. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. Duiliu Zamfirescu d. Cuget clar b. Eminescu PTS: 1 27. Cum se numeşte articolul prin care N. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Să nu fi înnebunit. Şi a trebuit să moară nebun. Iorga ? (1 p. Vasile Alecsandri b. Ateneul Român d. Nicolae Ionescu c. Haşdeu la: (1 p. O nouă epocă de cultură d.) a. Coşbuc e. Titu Maiorescu c. Tradiţie şi inovaţie c. Floarea Darurilor d. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. el nu avea ce mânca. Camera Deputaţilor b. M. Trecut şi prezent b. Alecsandri b.) a. V.” La cine se referă N.) a.

Constanţa Hodoş b. născut în Bucovina.31.” Cum se numeşte articolul în care N. Ioan Adam d. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. Brătescu-Voineşti c. Procesul unei răscoale de femei c. Ion Slavici PTS: 1 32. Coruri d. Al. Iorga despre o carte de: (1 p. Emil Gârleanu b.A. I. (1 p. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p. Rapsodii Române e. înălţarea ei la gradul de artă. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Muzica de balet c. Ion Agârbiceanu d. Mihail Sadoveanu e. Vasile Pop PTS: 1 33. Procesul unei răscoale de ţărani e. Care este titlul articolului publicat de N. Procesul unei răscoale de funcţionari d. I. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . Bassarabescu c.) a. Muzica naţională b. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Mihail Sadoveanu e.) a. „Un Ciprian Porumbescu. Procesul unei răscoale de muncitori b.) a.) a. La ce prozator se referă N. a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale.

Vlahuţă e. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Iorga ? (1 p. a. Lucian Blaga e. Ştefan Luchian b. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. Vasile Voiculescu PTS: 1 39.). Iorga ? (1 p. M. N. Grigorescu e. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. Iosif c. autentice. Adevărul c. Românul PTS: 1 9 . Panait Cerna b.” Ce poet este astfel caracterizat de N. e adevărul. nota dominantă a sufletului său de artist. Goga c. Iorga recenza un volum de: (1 p. Universul d. Octavian Goga PTS: 1 36. N. Vasile Voiculescu c. Ion Andreescu c. N. Lucian Blaga b.) a. Duiliu Zamfirescu d. ci din familia preoţilor răşinăreni. O. Timpul e. Tonitza d. Anghel d. Epoca b.35. N. „Cea mai însemnată din ele.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. Al. Iorga ? (1 p. Când scria despre Un poet al florilor. O.” Care pictor e caracterizat astfel de N. Ion Pillat d. Ştefan Popescu PTS: 1 38.) a. Lucian Blaga PTS: 1 37. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei.) a. Tablourile sale sunt reale. Şt. Eminescu e. Tudor Arghezi b. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov.) a. D.

lead – sublead . la randul sau. el fusese silit a-şi mânca inima.) a.? (1 p.paragrafe succesive b. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. de catre editori d. Cocea c. N. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. de catre redactorii din agentie c. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. in birouri.) a.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. biografia si bioportretul. titlul. sintetizeze PTS: 1 44. chenarul – sapou . Călinescu b. Eminescu e.subiectul principal c. reactiile etc. (1 p. Ioan Slavici d. oameni noi fără trecut şi fără valoare. cronologia. exprime b. Tudor Arghezi b. M. contextul – detalii . punctele principale. fisa tehnica. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. pe teren. care. Iorga d. „Cuvinte nouă fără cuprins. Ibrăileanu e.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . avânturi măreţe.. avânturi care nu se pot vinde. „Ca să aibă ce mânca. G.elementul de legatura .D. Titu Maiorescu PTS: 1 42.) a. Cine a scris aceste rânduri despre M.40. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context.) a. trebuie sa ……continutul textului. care insotesc orice transmisie fragmentata. in redactii sau in desk-uri. Eminescu? (1 p. înlociund avânturile poeziei. N. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. rezume c. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. cum sunt documentarul expres. G. prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”.) a. Beldiman PTS: 1 41. Şerban Cioculescu c. Al.

concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). b. prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). c c. a. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. b. a. b. c.45. a. c PTS: 1 48. b. c). nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a. b.) a). b. d. e PTS: 1 11 . c a. c. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). c a. foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. c. e a.). constructia logica/fireasca a. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). foloseste verbul la viitor b). In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. e c. e. d.) a). b. d a. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. c. c PTS: 1 47.) a). c b. b a. d. c. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. cu exceptia aditivului. stilul erudit sau infrumusetat e). fiecare material sa nu costitue o stire in sine. Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p. b. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). d b. independenta de celelalte PTS: 1 46.prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). e. a. b a.

se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. c a. Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. e. e PTS: 1 12 . c. marti. d. au declarat ofocialitatile” . b a. e a. au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. d PTS: 1 50. d b. b. e a. b. d. d. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. foloseste adjective. b a. e. Alte sase persoane au fost ranite. d b. identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. c c. c. era colorat in rosu si verde a. b. a fost ranit un cal b). d b. d. d. a. Care sunt aceste cerinte? (1 p. are un continut informativ mai bogat si concret c). omorand doua persoane si ranind alte sase. c b. a fost ranit un animal c). gerunzii si pretiozitati d). d. era frumos colorat d). totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie.) a). la ora pranzului. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). c. a. e a. de noutate b). b. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p.a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. c. c a. a. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). b. e.) a). nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a.) a). d PTS: 1 51. c. c.sunt redactate fara defecte. b. d.49.

c b.) a. d. c a. b. stilul a.) a. cine? b. c. b. c. b. piramida lui Gauss a. c PTS: 1 55.52. b. b. materialelor? (1 p. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. b. d. tematice b. c b. c b. a. c PTS: 1 13 .) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. structurale c. b. a. d. piramida normala b. b a. a.) a. a. c a. piramida rasturnata c. b. b a. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. c. c. ce? c. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. c a. c PTS: 1 54. de ce? a.

56. c. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p. a. supratitlul c. b a. b. titlul b.) a. locatie a. c PTS: 1 14 . c a. b. c PTS: 1 58. ziaristul se documenteaza la (1 p. c b. a. b a. redactarea c. d. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p. c PTS: 1 59. interlocutor c. c a. b. In pregatirea unui interviu. interlocutor b. a.) a. d. c a. d. paginarea a. alegarea interlocutorului b.) a. b. d. c PTS: 1 57. publicul tinta al publicatiei c. b a. a. c a. b. c b.) a. c. Titrarea stirii presupune (1 p. c. b. c. c b. b. c b. tema b. intertitlul a. b. conducerea editoriala a. b. a.

a. întărirea de frumos c.) a. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p. c b. d. c b. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a. b a. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. c. După Dinicu Golescu. c a. c PTS: 1 15 . b. c a. cea a deontologiei profesionale c. b a. c PTS: 1 62. b. d.60. c. c b. b. respectul pentru adevăr b. c. a. c PTS: 1 61. cea a comportamentului de relaţie b. specificul participarii ziaristului la interviu c.) a. b a. Reportajul este: (1 p. statutul social al interlocutorului a. b. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. b.) a. c. scopul urmarit b. d. b. judecată proprie a. a. c a. b.) a. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p.

c. d. c a. reportajul de dezbatere etica a. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. c a. reportajul de coerenta logica c. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. se practica (1 p. b. a. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. Interviul b. c b. analitic c. c b. b. b.) a. b a. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. d.64. a. PTS: 1 66. b.) a. Feature-ul c. a. c PTS: 1 65.) a. c.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. b a. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. reportajul de meditatie filosofica b. c. c. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. Relatarea PTS: 1 67. d. in piramida inversata PTS: 1 16 . cronologic inversat d. b. cronologic simplu b.) a.

disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73. interpretativ d. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. afectiv PTS: 1 71. instantaneu c. informativ b. ancheta jurnalistica e.) a. jurnalismul de investigatie c. nota d. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze.) a. talk-show-ul c. reportajul PTS: 1 72. acţiunea de transmitere a ştirilor c. emisiunea tip magazin b. Funcţia educativ-formativă este… (1 p. ancheta jurnalistica b. funcţie a televiziunii c. interviul d. call-in-ul b.) a. Informarea este… (1 p.) a. comentariul c. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . procedeu de portretizare a personajelor b. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. Emisiunea generalistă este… (1 p.) a. (1 p.) a. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. feature-ul PTS: 1 70.69.

economic etc creează: (1 p. se presupune că aparţine: (1 p. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77. a avea o morală bună c. Analizand imaginea publicitara. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p.) a. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. divizor comun b. numitor comun d. a nu putea face morală e. care dă direcţia. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78. dependenţa de presă c. Jurnalistul. tipografic d. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. factor comun c. cromatic c. aversiunea faţă de presă d. nici unuia d. morfologic PTS: 1 18 . jurnalistului c. loc comun PTS: 1 76. interesul pentru un anumit tip de presă e. Contextul social. executant comun e. amândurora e.75. a avea o morală proastă b.) a.) a. politic. locul din faţă. fotografic b. observarea realităţii de presă b. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. cititorului b. a nu avea morală d.) a. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79.

Durand c. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. (1 p. Barthes b. Ideea ii apartine lui: (1 p.) a. Bachelard e. M. b. Semiotica. Porcher e. c.) a. cromatic c. Cassirer d. e. tipografic b.) a. J M. neosemiotica) in semiotica publicitara. Analizand imaginea publicitara. fotografic PTS: 1 82. L. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. R. marketing si comunicare PTS: 1 81. Structura absenta b. Dupa parea lui Georges Peninou. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. Floch PTS: 1 83.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . Retorica imaginii e. G. mezosemiotica. U. Peninou d. Retorica publicitatii c. morfologic d. Dacia literarã? a. d. Eco PTS: 1 84. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. Aceasta idee. Umberto Eco c. G. E. Introducere la o semiotica a imaginii d.80.) a. (1 p. G. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. Eliade b.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

) a. d. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. d. c. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz.101. c. c. b. PTS: 1 102. d. b. c. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. Gregory Bateson este: (1 p.) a. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103. b. c. d. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. b. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. b. d.) a. Claude Elwood Shannon este: (1 p.) a. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 .) a.

) a. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . b. c. d.106.

Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2. c. c. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5. c. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 .) a. Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. b.) a. b. 1859 1849 1839 PTS: 1 4.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. b. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p. b. b.FFJ-LICENTA-JURNALISM. c. Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p.) a. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3.) a.) a. c. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p.

Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p. b. c. despre noi PTS: 1 8.) a. c. b. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. „Artist care a dat dovadã de mult gust. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. c. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 . c.6. c. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p. b. b.) a. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7.) a. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. b.) a. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini.) a. de ingeniozitate si de îndrãznealã”.

b. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. c.11. c. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern.) a. Printului Gheorghe Bibescu. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. apropiaþi ai lui Brâncusi.) a. Precizati care sunt acestea? (1 p. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. Panait Istrati Man Ray. Edward Steichen. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. c. b. Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. în opinia specialistilor. Care sunt. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. Împãratului Chinei PTS: 1 12. Alfred Stieglitz Man Ray. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Enumerati câteva personalitãti. reginei Victoria a Marii Britanii. c. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p.) a. b. b.) a. Tristan Tzara PTS: 1 15.) a. Fotografiile erau frumoase. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. b. c. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 . însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. Edward Steichen.

b. b. În anul 1558. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. în lucrarea „Magia naturalis”. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p. este descrisã pentru prima datã camera obscurã. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. c.) a. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele.) a. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. b. datate.) a. b. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii.) a. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 .16. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. c. c. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17. c. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite.

urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. b. c. distantã focalã. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22.) a. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p.) a. c. c. b. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã. b. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. luminozitate PTS: 1 24.20. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. b. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. DSLR)? (1 p. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . c.) a. c.) a. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p. b.) a.

c. b. c. c. b. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29. b. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. b. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p.) a. Definiti zoom-ul. Veridicitate Veridicitate. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 .) a.) a. c. c. Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28. b.25. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p.) a. Pentru cazurile neprevãzute.) a. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p.

c. d. d. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc.) a. e.) a. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. d. c. locul din fatã. se presupune cã apartine (1 p. Relevanta primarã a ideilor. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p.) a. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. b. principiilor. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p.) a. b. d. c. e. Jurnalistul. c. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p. d. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. b. e. b. b. e. care dã directia.30. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. e.) a. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . c.

d. b. d.) a. e. d. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . c.) a. fatã de textul de referintã.) a. e.35. b. d. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. b. b. e. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. d. Evidenta are. o fortã superioarã: (1 p. e. c. e. Dreptul la replicã. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37. adesea. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. c. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. b.) a. de obicei este: (1 p. c.) a. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36. c.

e. e. d. c. b. A fi la cumpãna dintre obiectivitate. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42.) a. e. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p.) a. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. c. subiectivitate. e. b. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p.) a. Intertitlul este un: (1 p. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43. c. b. d. c. d. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41.40.) a. d. b.

Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p. e. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p. globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45.) a. e. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p. c.) a. e. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . d. b. d. b. c. Zona internã a publicatiei este: (1 p.) a. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. b.44.) a.) a. d. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47. d. d. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. c. b. c. e. c. b. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. e.

49. c. atitudini. c. dupã 1996. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul. d. d. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii. 677/ 2001 Legea nr. Legea audiovizualului este: (1 p. 182/2002 Legea nr. c. Presa de partid. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p. e. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. d. d.) a. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51.) a.) a. a cunoscut. b. e. b. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 . comportamente PTS: 1 53. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. b. Legea nr. b. c.) a.) a. d. e. politicã. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p. b. un proces de: (1 p. e. c. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52.

) a. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. b. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. c. Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p.) a. b. d.54. c. b. din lipsa de subiecte actuale.) a. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p. c. c.) a. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. d. b. . d. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. d. e. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p.) a. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p. manipularea discursului jurnalistic. c. b. inventarea. d. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57.

charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60. d. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. d.) a. c. d. c. c.) a. b.) a. e. c. b. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . d. d.) a. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei.59. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p. b. b. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. c. Codul deontologic reprezinta: (1 p. b. Violenta fizica si verbala. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61.) a.

e.64. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . b. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67. e. b. c. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. e.) a. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. c. e. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. b.) a. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. d.) a.) a. b. d.) a. c. c. d. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. b. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p. e. d. d. c. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p.

Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73.” apartine lui: (1 p. c.) a. c. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70.) a. e. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p..) a. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti. b. b.69. d. b. c. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71.) a. La 1872.) a. om al timpului modern. d. e. d. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . d. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. e. e. b. b. nu stea PTS: 1 72. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. c. d. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu.. e. c.

Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75.) a. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. Fraza “Animatorii culturii românesti. b. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77. e. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p. e. e. b. Într-o scrisoare cãtre Gh. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78. d. b. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. d.) a.) a. c. d. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . b. c. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p. e. d.) a. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76. e.) a. c. c. b. c. Pop de Bãsesti. d.74. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p.

În viziunea lui Adrian Pãunescu. Luceafãr blând PTS: 1 82. c.79.) a. e. c. d. b. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. b. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 .) a. c. b. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. “Ultima scrisoare” este: (1 p. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. d. b.) a. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p.) a. c. Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. e. e. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p. b. d. d. d. e.) a. e. c.

“Noapte la mare” este: (1 p.84. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. c.) a. d. d. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. c. Contesa de Noailles era din familia: (1 p. c. e. c. b. e.) a. d. e.) a.) a. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85.) a. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. / pentru mine . b. b. e. d. c. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87. Versul “Nimeni nu e patria. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86. Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 . “Viatã. b.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. b. d. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. e.

) a. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. e. c. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p. c. e. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã.) a. c. linistea nu” au fost scrise de: (1 p. e. b.) a. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . d. b. d. b. b. e. c. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90. d. c. d. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. b.) a. d.89.) a. e. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91. întâlnim premonitia momentului: (1 p.

Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96.) a. c.94. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 .) a. Potrivit lui Adrian Pãunescu. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p. e. b. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p. b. spre a fi scrise.) a. de: (1 p. b. e.) a. c. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. c.) a. b. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. c. d. e. b. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. d. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. c. d.

Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. d. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). e. c. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c).) a.99. Lizibilitatea este determinata de: (1 p. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100.) a). Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea. c. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). b. calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102. b. stilul erudit sau infrumusetat e). b. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 .) a). d. Reda realitatea asa cum s-a intamplat d). alegerea potrivita a cuvintelor d). a. b.) a. constructia logica/fireasca a. c. Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. simplitate c).

) a). De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. (1 p.) a. b. a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 . b. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. d. in mod obisnuit. sa constitue o stire in sine c). a detaliilor adecvate b). in fux continuu? (1 p. Lead-ul desemneaza.103. pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a. c. c. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare. b. b. denumite si antefile? (1 p.) a. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104. a reduce cheltuielile de difuzare c). In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. c.) a). cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. c. sa faca distinctie intre context si faptele noi d).

judet a. Stirea de agentie este …………. dezirabila. Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. c. d. e. completa. obiectiva si promta e).107. b b. d. stat E. b. subiect C. e a. un fapt d). public B. e b. rapida. cititor D.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. c PTS: 1 23 . explozibila.) A. d b. c. exacta. un text succint c). a.) a). a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. credibila.o informatie b). b. interesanta si concisa a..

Petre Andrei b. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion. Robert Escarpit b.) a. El este: (1 p. Walter Lippmann e. Constantin Crişan d. Emile Zola c. Jean Stoetzel c. Dimitrie Gusti b. Eric Berne c. Jacques Ellul PTS: 1 2. Afirmaţia conform căreia „opinia publică.) a. Un mare analist. Wilbur Schramm b. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p. Alfred Dreyfus e.) a.) a. e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Jean Stoetzel d. Kurt Lewin e. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943. Dimitrie Gusti e. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Jean Stoetzel d. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu. Constantin Crişan PTS: 1 4. este scrisă de: (1 p. Jacques Ellul PTS: 1 3. Leonard Bloomfield d. împreună cu obiceiurile.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Robert Escapit c.

Stereotipul Românului ideal. Aurelian Bondrea d. referitoare la o problemă de importanţă generală”. XIX d. c. expresivã b. Mihai Ralea b. analiticã e. XX c. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale . Septimiu Chelcea e. este lucrarea lui: (1 p. directivã c.) a. in a 2-a jumãtate a sec. de reglementare d. inainte de 1821 b. in a 2-a jumãtate a sec. Paul Dobrescu PTS: 1 7.) a. Giovanni Sartori b.5.) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9.) a. Isabelle Paillart c. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Traian Herseni c. Constantin Crişan PTS: 1 6. d. El este : (1 p. Aceasta este : (1 p. constructivã PTS: 1 2 . Vasile Tran e. Paul Dobrescu d. b.) a. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. dupã 1990 PTS: 1 8. construit de presã. in primele decenii ale regimului comunist e. e. scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. în care se observă departajări între public şi mase. de masa. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane.

) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . d. e. c. d.) a. a.) a. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p.10. e. Inceputul Renasterii c. e b. Zorii Iluminismului b. Primul rãzboi mondial e. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. b. e c. e PTS: 1 12. b c. b. d a. Constituirea societatii de masã d. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. c.

Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. Inventarea tiparului cu litere mobile g. e. Apariţia presei (ziarelor). g PTS: 1 4 . c. f. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci. d. c. h c. h e.) a. e. d. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. e. Marile descoperiri geografice f. Telefonia cu fir c. b. c. Expansiunea Imperiului Roman e. f. h d. a. Cinematograful g.) a. f. oarecum impropriu. Inventarea scrisului şi. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. a. d.13. f c. g. Radio-ul d. Inventarea limbajului c. d. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. f. c. e. Realizarea de imagini în mişcare f. h b. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p.sistemele de transmitere prin satelit a. g PTS: 1 14. f. e. f. Acestea sunt denumite. e. e. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. mass-media pe suport electronic. f. h b. g c. f. radioului şi televiziunii a. c. Televiziunea h. Telegraful b. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Proiecţia de imagini e. b. g. h c. ulterior.

e. f c. societate a efemerului e. c. Ordinator e. societate a spectacolului d. Calculator a. e. Pixeli f. e. b. societate a interpretării a.) a. f a. d. b. On line h. c PTS: 1 16. h f. f c. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. CDRom d.15. b. Internet g. societate a valorilor culturale c. d. g. d. c. e. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. d. societate a valorilor educaţionale b. h a. h PTS: 1 5 . a.) a. e d. b. iPod c. (1 p. g. b. f d. e. societate divertismentului f. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos. Computer b. d b. a.

înţeles de calculator. multimedia b. (1 p. imagine) în semn …. Marin Stoian g. d. voce. Bucureşti. d. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. b. e b. c. Mihai Coman d. Aurelian Bondrea c. e b. media c. g d. a. d e. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. grafică. f PTS: 1 18. Marian Petcu b. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. 1997). Bucureşti. e. a.) a. Sultana Craia f. mass-media electronice a. b. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. Editura Fundaţiei România de Maine. c PTS: 1 6 .) a. sunete. digital d. 2006 ? (1 p. grafic e. e b. respectiv Introducere în teoria comunicării. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. c b. Editura Fundaţiei România de Maine. c. 2003 (ediţia I.17. Mihai Dinu e. c e. Pamfil Nichiţelea a.

Constelatia Fiol a.) a. Gutenberg b. Guttenberg d. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. c c. d b.19. c. Galaxia Guttenberg e. (1 p.) a. publicatia a. d PTS: 1 7 . s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. relatiile publice d. (1 p. Schweipoldt Fiol c. f c. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. a. c. e. Galaxia Gutenberg f. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. d. b. publicistica c. c b. e a. a. De altfel. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul …. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. publicitatea b. b. e c. Acestea sunt … şi … . d PTS: 1 20.

b. b. e d. b. e. marketing e. f f. d. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. e PTS: 1 22. d c.21. anume aceea de mesaj publicitar. e. e a. b. a unui produs. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. d. e. Cum ? e. Cine ? a. e. a. se numeşte … (1 p. c. e. c. a a. d. c. e f. c. Când ? f. Ce ? c. c. c. f a. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. b. d.) a. b. b. ori a unui serviciu poartă numele de… . d. d. d b. Unde ? d.) a. d. a PTS: 1 8 . reclama a. c. relatii publice c. f. De ce ? b. publicistica b. a. publicitate d. e.

Jurnalism fără frontiere f. f d b. poezii b. 1889 PTS: 1 26. b. Comunist d.) a. 1887 e. Frunză verde de B. roman d. 1902 b.) a. Poezia la Români PTS: 1 25. nuvele c. f PTS: 1 24. d d. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Cum se mai numeşte el ? (1 p.23. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. Dramaturgia română c.P. Haşdeu? (1 p.) a.” Cum se numeşte articolul lui B. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. articol critic e. b b. 1850 c. Proza românească d. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p.P. Deontologic g. c. Al responsabilităţii sociale e.P.) a. 1916 d. Traduceri b. e. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. Haşdeu este titlul unei: (1 p. d. Ziarele în România e. Liberal c. Concentric a. Autoritarist b. drame PTS: 1 9 .

Vasile Alecsandri b. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic. M. Kogălniceanu d. Vasile Alecsandri e. Dobrogea PTS: 1 28. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. Eminescu ? (1 p.P. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. Rosetti c. Ion Eliade Rădulescu e. Moldova e. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă.27. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Muntenia c. Ardeal d. Bălcescu d.Haşdeu PTS: 1 30.) a. încât. B. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. Basarabia b.) a.” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p.) a. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29.) a.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. Ion Brătianu b. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. C. Ion Ghica PTS: 1 10 . N. Nicolae Bălcescu c.A.

Dorobanţi e. Muntenia PTS: 1 33. B. Negruzzi c. Testamentul lui C. Ion Slavici e.. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. Eminescu a scris un articol despre: (1 p.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. Roşiori PTS: 1 32.. Kogălniceanu d. Grăniceri d.) a. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. Basarabia e. Testamentul lui Ion Ghica d.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu. Banat d. Alecsandri PTS: 1 34. Iorga c. „Limba lui. că e bucată din patria noastră străveche. B. şi nici cojoc.” La care din ostaşii noştrii se referă M. Testamentul luiV. Eminescu? (1 p.P. M. Eminescu b. „Mantalele lor sunt bucăţi. Gheorghe Sincai b.31. Oltenia c. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p. Cavalerişti b.) a. Artilerişti c. M. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit. Petru Maior e. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Ion Ghica PTS: 1 35.) a. nici flanelă.) a.Haşdeu PTS: 1 11 . (1 p.P. n-am alungat pe nimenea de pe el. Haşdeu d. N.) a. iar sub manta cămaşa pe piele. nici nimic. Ardeal b. Nicolae Bălcescu c.

Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. d. c. De ce? i).) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. a. d. a i. b. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important. eventual detalii d). 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. c. fara ca acesta sa justifice un flash.adverb b). linie de instructiuni a. f b. e.“Text…..) a). in apropierea aeroportului Otopeni. b c. linie de comanda f). e. e. f. e. d. g. Rompres ? a. subiect – predicat – complement. e. h b. buletin transmis dupa flash b. eventual atribut c). a. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). h. d. 7 iun a. c. f. anunta turnul de control. Ce? f). Cine? e). d. Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. Cand? h). e b. f.) Accident – Avion Bucuresti. subiect – element de legatura – contexte. urgenta PTS: 1 38. subiect – predicat . e. un “obiect informatic” d) chenar e). b. Cum? g). d d. desi a fost primit la agentie in acest fel c. i h. c. c. Unde? a. e. c. 2o mai 07 (Rompres). dimensiunile si continutul c). f PTS: 1 37. i PTS: 1 12 . Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p.36.” ? a). c. d.

raspunde imperativului rapiditatii. b. a. exprima imperativul eficientei institutiei. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). c. este prea lung c). foloseste ironia f).economiseste materiale tipografice d).) a). utilizeaza adresarea directa e). Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. (1 p. d a. b. e. c. exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e). d. b. de li se invinetesc ochii. f a. impartind fiecare material in mai multe parti c). d. c. cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). folosirea unei sintaxe concentrate a. b. f c. d.) a). asigura lizibilitatea materialelor a. d. c. e. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. contine referiri imprecise la timp a. d PTS: 1 13 . f b. e a. foloseste adverbe si metafore d). restrangerea lungimii medii a materialelor b). e. e PTS: 1 41.) a). contine exclamatii si interogatii retorice b). b. c. d a. b. c. b. c.39. d. d. mai ales pe distantele mari (internationale) b). c. e PTS: 1 40. c. Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. d. c. a. d a. e b. b. c. c. c. c a. e. d b. d b. b. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. a. a. d.

c. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica. b. d b. semnificatia a. reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. actualizarea a. b. c b. c b. ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. d. b. perenitatea c. a. valorand 200000 de dolari. c a. b. (1 p.) a. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). a. c a. citarea surselor de la care parvin informatiile c).) a). Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate. redarea realitatii.) a. c PTS: 1 45. sensul b.) a). c PTS: 1 14 . utilizarea atenta a pronumelor a. c. c PTS: 1 44. datarea b. c. a. d PTS: 1 43. b. b a. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. b. b. localizarea c. d a. arata el”. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). b. c. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala. c a. a. Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. b. d. c a. c b. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d).42. b a. c. c. d. b. d. stilul cotidian b). b a.

ameliorare formală b. compatibilizare cu discursul ziaristic c. c b. b. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. corectarea informaţiilor a.) a. c.) a. a. b. ziaristul face intervenţii de: (1 p. c a. c PTS: 1 49. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. c b. b a. tehnică de documentare b.) a. b. Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p. b. b. d. b. b. gen ziaristic c. veridicitate a. c b. c a. c. interes c. a. În timpul redactării interviului. c PTS: 1 47. noutate b. (1 p. c PTS: 1 15 . b a.46. Interviul este. b a. c a.) a. d. c. d. conferinţă a. a. c.

calofilia c. b. b. c PTS: 1 51. d. d. talentul gazetaresc a.) a. b. c a. a.) a. c a. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. c. plasticitatea a. c b.50. c. d. b a. atitudinea b. c PTS: 1 53. a. versatilitatea ziaristului c. c a. d. congruenta c. b a.) a. c. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. c b. contactul nemijlocit cu realitatea b. b. personalizata a. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. b. c a. caracterul strict personal al relatarii a. factuala b. b. b a. b. interesul public c. c PTS: 1 52.) a. b a. calitatea documentarii b. c PTS: 1 16 . a. c. c b. c b. Documentarea pentru interviu este (1 p. a. b.

b. b a.) a. sinceritatea reporterului a. lungimea lor b. b a. rolul lor e. c. prezenta reporterului la fata locului b. e PTS: 1 57. c.54. d b. a. b.) a. d.) a. c PTS: 1 55. a. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 . c a. d. obiectivitatea reporterului c. b. stil c. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. c b. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. c. d b. b. speciozitate a. e b. a. b a. c. b. b. c.) a. c. a. d. forma raspunsului cerut c. scopul lor a. d. b. c. c. d. d a. subiectul intervievat d. c a. b. b. c a. d. c a. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. c a. d. c PTS: 1 56. e. c b. e. c. a. compozitie b. b.

a. b. o disfuncţie a televiziunii c. c. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. b. d. b. c. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. c a. paradontoza b. c a. c a. a. b a. d b. c b. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. b. d. violenţa de limbaj e.) a. c. b.58.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. parafrazarea onestă d. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a. d. c PTS: 1 62. b a. parafrazarea eronată c.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. o funcţie a televiziunii b. c. c b. b. c PTS: 1 61. a.) (1 p. adevărul absolut PTS: 1 18 .) a. a. b a. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p. d.

e PTS: 1 66.63. procedeu metonimic PTS: 1 64. paleosemiotica publicitara d. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. a. procedeu rezumativ c.) a. a. d. b. informe a. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. b. articolul Retorica imaginii b. a. d e. partizan politic d. d c. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. informale d. c. e b. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. interdependente c. intransigent cu alţii b. d. e. c. b. procedeu exhaustiv e. d c. contestarea conceptului de iconicitate c. Intertitlul este un: : (1 p. b. f b. d. procedeu neliterar d. e e. c b.) a. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. interpretative b. e. f PTS: 1 19 . e d. consecvent în fond c. c. e d. c. lucrarea Structura absenta f. b b. d c.) a. surprinzător în formă a. procedeu literar b. a.) a. a. e. a. c. informative e. artizan cultural e. c. d d. e PTS: 1 65. d.

d. e b. c. d c. simbolurile ciclice b. d c. a. d. d. valorizarii entimemei a. teriomorfe c. c. a. c. considera semnul drept un artificiu de comunicare b.) a. d. b. nictomorfe e. Barthes (1 p. e b. codului morfologic c. b. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. ciclice a. e. d. e PTS: 1 69. conotatiei e. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. f PTS: 1 68. c. e.) a.67. c. c b. c a. d a. e. Analizand imaginea publicitara. c b. d c. d. f a. c. c. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. articolul Retorica imaginii d. Gilbert Durand introduce (1 p. b. constructiei axiale d. b. In categoria simbolurilor diurne. lanseaza teoria semnificatiei generative a. e d. b. e PTS: 1 20 . e. e a. a. d. c. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f.) a. I se pot atribui lui R. intimitatii d.

) A. trei metafore d. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p. Mihai Coman c. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. Tudor Vianu PTS: 1 71. nici o metaforã e. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. diasporei D. sportivã C. înregimentat doctrinar e.) a. douã metafore c. Mihai Dinu b.) a. partizan politic d. b. c. c. Jaques Ellul d. b. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . 1995. c. Autorul este: (1 p. trei verbe a. regionalã a. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. surprinzãtor în formã a. localã E. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. d. Eminescu foloseste: (1 p. o metaforã b. b. Septimiu Chelcea e. glossy B.) a. consecvent în fond c. d.70. În primul vers al Odei (în metru antic). intransigent cu altii b.

d.) a. generalii marilor izbânzi a. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. propunerea de noi zei în cetate c. d. Socrate este acuzat pentru: (1 p.) a. un corp de armatã b.) a. c. subminarea autoritãtii aristocratilor e. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. b. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. sucirea mintii tinerilor b. ostasi patrioti c. profetii visurilor împlinite c. c. mucenicii cauzei naþionale b. b. ocrotitorii idealurilor realizate d. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 . a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. statuia unui poet d. b.74. credinta în Dumnezeu e. c. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. arma în mânã a. sfintii ideii nationale e. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d.

c. Eccleziastul a. Ion Barbu c. creaþia lui Bob Dylan d. Camil Petrescu e. Avram Iancu era: (1 p. profesor de religie la Sibiu c. avocat din Tara Motilor e. d. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p.) a. Cezar Petrescu a.) a. Dan Barbilian b. c. fãrã studii superioare a. b. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. d.77. c. b. Noul testament b. preot ortodox la Tebea d. tãran miner la Rosia Montanã b. Vechiul Testament c. prefect de lãncieri în Ardeal f. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79.) a. Eugen Barbu d. b. opera lui Dylan Thomas e.

Tudor Gheorghe E. d. Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. este o tehnica universala si obligatorie g).) a). Nichifor Crainic C. c. b. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81.80. b.) A. sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). se redacteaza cu usurinta a. este economica h). cu aspecte mai putin importante c). Marin Sorescu B. c. Ioan Alexandru D. d. Nicolae Labis a. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). incepe cu esentialul si continua. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 . in paragrafe succesive. ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse.

si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). adaugand altele noi b).) a. c. Pentru ziaristul de agentie. b. c.82. fie ca este vorba de primul. si dezvoltare.) a. actualizare. c. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. a evenimentului. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie.) a. al doilea etc lead a.) a). b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. pe langa acela de “cap” al stirii. b. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. b. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. (1 p. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. c. termenul lead inseamna. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. b. (1 p.

Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. b. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88. sunt relativ atemporale.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. se recomanda verbele ………si se folosesc. b.) a.“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. d.86. la timpul………………(1 p. In jurnalismul de agentie. b. in ce priveste semnificatia lor. putand fi semnate de autor a. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c).) a). c. putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b). permit un stil de redactare mai suplu. cu rare exceptii. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. c. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . Bruxelles. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene. 9 dec 005 (Rompres) .

Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .) a. c.89. b. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->