FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale-1 punct

MULTIPLE CHOICE 1.

Se dă următoarea frază : „Opinia publică face sugestii, orientează, avansează idei/soluţii pentru problemele comune”. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. Care? (1 p.) a. expresivă b. consultativă c. directivă d. analitică e. constructivă
PTS: 1 2.

a. b. c. d. e.

Un teoretician al opiniei publice considerã cã “opinia publicã este reactia indivizilor la recomandãri si întrebãri formulate în conditiile anchetei prin interviu” El este: (1 p.) Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Traian Herseni Walter Lippmann Jacques Ellul

PTS: 1 3.

a. b. c. d. e.

In situatiile critice si tensionate opinia publica exercita presiuni care influenteaza deciziile Puterii. Prin aceasta ea isi manifesta una din functii. Care? (1 p.) expresivã consultativã directivã de apreciere constructivã

PTS: 1 4.

a. b. c. d. e.

Definitia opiniei publice: “drept o atitudine mentalã colectivã presupusã si cunoscutã prin reactiile colective ale grupurilor, interpretate ca judecãti” este formulatã de: (1 p.) Dimitrie Gusti A.D. Xenopol Constantin Crisan Elihu Katz Paul Dobrescu

PTS: 1

1

5. Intre primele zece cele mai citite cãrti din S.U.A., una se referã la opinia publicã. Autorul ei

este : (1 p.) a. Paul Lazarsfeld b. L. Bloomfield c. Claude Shannon d. Walter Lippmann e. Jean Stoetzel
PTS: 1 6. Care este cea mai importantă idee susţinută în cadrul modelului presei de tip liberal? (1 p.) a. Dreptul omului de a fi informat b. Presa este singura autoritate în stat c. Presa este a patra putere în stat d. Exercitarea cenzurii asupra presei trebuie sa fie una moderată e. Presa are dreptul de a obţine avantaje de natură economică nelimitate PTS: 1 7. O publicaţie cu apariţie zilnică se intitulează generic sub cel putin una dintre următoarele 3

denumiri: (1 p.) a. cotidian b. ziar c. jurnal
a. b. c. d. e. a b c b, c a, b, c

PTS: 1 8. Modelul (de presă) al serviciului public aşează cele trei „instituţii”: statul, societatea şi presa

într-o relaţie interactivă. Care dintre următoarele preocupări, considerate a fi centrale, nu aparţine modelului serviciului public ? (1 p.)
a. b. c. d.

dezbateri în presă asupra rolului acesteia consolidarea poziţiei grupurilor de interese economice, politice în raport cu societatea favorizarea tehnicilor de informare exactă, corectă, a publicului ieşirea de sub tutela economicului prin participarea neinteresată a distribuitorilor de fonduri, sprijinul statului în scopul consolidării democraţiei, mecenat cultural ţi sprijin filantropic

PTS: 1

2

9. Ciclul de articole Icoane vechi şi icoane nouă a fost scris de: (1 p.) a. V. Alecsandri b. N. Iorga c. B.P. Haşdeu d. M. Eminescu e. Cezar Bolliac PTS: 1 10. Indicaţi ziarul la care M. Eminescu a scris la începutul carierei sale jurnalistice? (1 p.) a. Traian b. Dacia Literară c. România literară d. Curierul de Iaşi e. Satyrul PTS: 1 11. In structura stirii intra: (1 p.)

a. introducerea (lead-ul) b. corpul stirii c. incheierea
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 12. În funcţie de scopul urmărit, se practică: (1 p.)

a. interviul informativ b. interviul de opinie c. interviul argumentativ
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1

3

13. Dupa modul in care este structurata evolutia naratiunii se practica: (1 p.)

a. reportajul-colaj b. reportajul-pledoarie/rechizitoriu c. reportajul-povestire
a. b. c. d. a, b a, c b, c a, b, c

PTS: 1 14. Grila de programe este… (1 p.) a. instrumentul de lucru al unei televiziuni b. componentă a informaţiei c. funcţie a televiziunii PTS: 1 15. În cadrul informaţiei TV, textul pe lângă imagine… (1 p.) a. completează b. repetă c. este lung PTS: 1 16. Efemeritatea mesajului audiovizual reprezintă… (1 p.) a. funcţie a televiziunii b. cultura mediatică c. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 17. Previzibilul în jurnalism este o caracteristică: (1 p.) a. pe care trebuie să o respingem ferm b. de care trebuie să ţinem seama c. pe care trebuie să o introducem în fiecare text d. a ziariştilor fără imaginaţie e. a jurnaliştilor care scriu mediocru PTS: 1 18. O zonă internă a unei publicaţii este: (1 p.) a. un grupaj b. o campanie c. un limbaj subliminal d. un departament redacţional e. totalitatea conţinutului unei publicaţii PTS: 1

4

e. Stere PTS: 1 22. Porcher PTS: 1 20. c. d. c. d.) a. J. Cui îi datorãm prima Istorie a presei românesti? (1 p. L. Iorga G.) a. M. Numiti ziarul pe care Pamfil Seicaru l-a înfiintat si l-a condus între 1927 si 23 august 1944. b. b. d.M. c. Hasdeu. b. Eco G. Mihail Sadoveanu Ion Ghica. Sensul imaginii publicitare este o calchiere dupa modelul unui text scris. Universul Timpul Curentul Liberalul Viitorul PTS: 1 21. e. e. Dobrogeanu-Gherea PTS: 1 23.) a. Barthes U. Caragiale a luat douã inteviuri urmãtoarelor personalitãti: (1 p. b. c. c. (1 p.P. Ion Slavici Mihail Eminescu. Ion Creanga B.) a. Floch R. Universul Curentul Timpul Dreptatea Cuvântul PTS: 1 5 . e. Eminescu I. Ideea ii apartine lui: (1 p. Ibrãileanu C. Peninou L. C.19. b. d. Nae Ionescu a condus si a publicat articolele sale în: (1 p. d. Caragiale N.) a. Titu Maiorescu.

e+g+h+i a+b+d c+e+i b+f PTS: 1 6 . b. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) c) publicitatea are o acceptiune mai restrictivã.24. c. Sunt considerate canale media de comunicare: (1 p. anume aceea de mesaj publicitar a. c. a unui produs. d. b.) a) unul si acelasi lucru b) reclama reprezintã un complex de activitãti de promovare pe piatã a unei idei.) a) telefonia b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) televiziunea g) posta electronicã h) telefonia i) telegrafia a. Publicitatea si reclama sunt: (1 p. e. a unui produs. anume aceea de mesaj publicitar. a+b+c d+e a+c c+d+e b+c PTS: 1 25. d. d) publicitatea reprezintã un complex de activitãþi de promovare pe piatã a unei idei. ori a unui serviciu (de aceea se aflã în strânsã legãturã cu marketingul) e) reclama are o acceptiune mai restrictivã.

Tinându-se cont de eterogenitatea socialã a publicului receptor.26. Pornind de la teoriile lui Harold D.) a) Emitãtor Cine ? b) Mesaj Ce zice? c) Cod/Canal Cum? d) Public (Receptor) Cui ? e) Analiza efectelor Cu ce efect? a. b. fãrã nici o determinare privind publicul PTS: 1 29. spre elitele culturale spre cei mai puþin instruiti receptori strict în functie de eveniment zonele comune de interes spre ele însele. d. c. c. a+b+c+d+e c+d+e a+b d+e PTS: 1 28. Înainte de 1920 Între 1920 si 1940 Între 1940 si 1960 Între 1980 si 2000 PTS: 1 7 . c.) a) prima în ordinea tipurilor de comunicãri mediatice existente b) impulsionatã de inventarea si perfectionarea continuã a tehnologiilor c) numãrul tot mai mare de persoane alfabetizate d) apariþia si folosirea pe scarã largã a alfabetului Morese e) de trecerea de la grafia popoarelor antichitãtii la cea în limba latinã a. b. a+b a+b+c+d+e c+d+e c+e PTS: 1 27.) a. (subiectele) mesajele mass-media sunt orientate: (1 p. d. b. Institutul Francez al Presei dateazã dintr-o perioadã distinctã din evolutia cercetãrilor teoretice asupra comunicãrii.) a. precizati în spatiile rãmase libere întrebarea care insoteste elementele constitutive ale modelului sãu: (1 p. Comunicarea mediaticã pe suport de hârtie a fost: (1 p. e. b. c. d. Lasswell. d. Aceasta este: (1 p.

b. d. b.) a. d. Cercul lingvistic de la Praga Palo Alto Scoala de la Frankfurt Centrul de la Birmingham PTS: 1 31. Sintagma Colegiul invizibil se leagã de un centru de cercetãri privitoare la comunicare. „Vârsta de aur a psihologiei sociale”. c. Acesta este: (1 p.) a. 1800-1900 1940-1960 1960-1980 1900-2000 PTS: 1 8 . care a produs un val de teorii privind comunicarea se situeazã în intervalul: (1 p. c.30.

Abraham Maslow c. d. Definitia se gaseste într-un Dictionar politic al carui autor este: (1 p. Un clasic al teoriilor opiniei publice a publicat în 1962 volumul Propagandes. Afacerea Dreyfus. El este: (1 p. b.FFJ-LICENTA-JURNALISM-fundamentale . a. b. c. situatie in care opinia publica s-a manifestat puternic in Franta privea : (1 p. e.) o problema de cenzura o eroare judiciara un demers feminist un scandal de moravuri o demisie politica PTS: 1 4. e. Sergiu Tamas e. Petre Andrei PTS: 1 1 . d. c. e. Care? (1 p. norme ce limitează eventualele excese şi menţin o anumită ordine”.1 punct MULTIPLE CHOICE 1. d. Aceasta se referă la una din funcţiile opiniei publice. având un rol din ce in ce mai mare in problemele pacii si rãzboiului. Vasile Tran b. Se dă următoarea definiţie „Opinia publică este creatoare de norme de ordin moral şi comportamental. a. a.) a.) expresivă consultativă directivă de reglementare constructivă PTS: 1 3. b. Edgar Morin d. c. Opinia publica mondialã este definitã ca o manifestare activa a maselor pe plan international.) Paul Dobrescu Walter Lippmann Petre Andrei Emile Zola Jacques Ellul PTS: 1 2.

a. functia de apreciere e. functia directivã PTS: 1 7. Opinia publicã afirmã sau contestã anumite principii. Prin traditie românii sec. puciul de la Moscova. e. c.5. Austria b. d. functia expresivã c.) a. Aceasta este: (1 p. b. Un teoretician diferentiazã opinia publicã de cea privatã prin faptul ca una este de ordin sociologic iar cealaltã de ordin psihologic. contrarã politicii oficiale s-a înregistrat in legaturã cu: (1 p.) a. al XIX-lea au nutrit un adevãrat cult al unui model de civilizatie si cultura întruchipat de o tarã europeanã : (1 p. idei de interes general. El este : (1 p.) a. O manifestare prin gesturi simbolice a opiniei publice din România. 1990 b.) Harold Lasswell Claude Shannon Aurelian Bondrea Jean Stoetzel Alina Bârgãuanu PTS: 1 8. Traditia modeleazã în mod semnificativ opinia publicã. invadarea Irakului PTS: 1 6. functia consultativã b. Anglia Italia Franta PTS: 1 2 . moartea printesei Diana d. functia analiticã d. Rusia c. vizita Papei loan Paul al II-lea c. d. e. valori. exercitând un anumit control.

Inventatorul tiparului (cu litere mobile) a fost: (1 p. Francis Balle d. Guillemo Marconi (1874-1934) c. Hertz (1857-1895) d.) a. Xenopol c.. Jacques Ellul e. Un sociolog român a subliniat cã opinia publicã creeaza si determinã progresul social. Petre Tutea e. Petru Comarnescu PTS: 1 11. Mobilizare e. Petre Anghel d.) a. Integrare în societate d. Petre Pandrea b. Educaţie PTS: 1 3 . Tudor Vianu PTS: 1 12. Un teoretician al opiniei publice vorbeste despre importanta imaginilor mentale în configurarea acesteia.) a. El este : (1 p. Informaţiile de prevenire aparţin funcţiei socio-culturale de.9.) a.) a. El este: (1 p. 1583) b. (1 p. Petre Andrei c. Sociologul român care a definit opinia publica în legãturã cu constiinta socialã este: (1 p. A. Walter Lippmann c.D. Heinrich Rudolf. Călugării Chiril (827-869) şi Metodiu. Iorga e.. N. Informare c. Felix Aderca PTS: 1 10. Diaconul Coresi (? – c. Traian Herseni b. Traian Herseni b. Johhanes Gutenberg (1400-1468) e. Dimitrie Gusti d. Interpretare b. cei doi fraţi au inventat şi alfabetul chirilic PTS: 1 13.

d. Teleshoping înseamnă . ce ? . de ce ? ) utilizate pentru „focalizarea” ştirilor. presă şi public. Statutul existenţial şi determinările între cei ce profesează şi misiunea lor sunt redate de autorii volumului O introducere în presa scrisă şi vorbită sub forma a patru modele de presă.. Setul de întrebări ( cine ? . Watzlawicz Umberto Eco R. Autorul unui scheme a comunicării cunoscută şi sub numele de configurarea funcţională a limbajului este: (1 p. poartă denumirea de . unde ? . Vânzare prin intermediul televizorului Vânzare la distanţă Toate formele de publicitate prin televiziune Promovarea de noi produse şi tehnologii în scopul bunei informări a populaţiei PTS: 1 17. e. Introducere Titlu Lead Piramidă PTS: 1 15. b. b. cum ? . Liberal Comunist Autoritarist Autarhic (Modelul) Serviciului public PTS: 1 16. Misiunea mass-media are în vedere raportul dintre stat. Care dintre următoarele „modele” enumerate mai jos nu aparţine presei. (1 p.). c. când ? .14. d. b. a..) a. (1 p. b. Claude Shannon Marshall McLuhan P.) a.. c..) a. d. Jakobson PTS: 1 4 .. c... c. (1 p. d.. e.

fundamentale şi inalienabile individul îşi pierde aceste drepturi în faţa noilor instituţii ale statului PTS: 1 20. Totuşi. d. sistemul mass-media vehiculează informaţii care pot fi structurate divers. c. c. Care dintre următoarele nu se regăseşte în cadrul aşa numitelor informaţii de utilitate imediată ? (1 p. Difuzează mesajul Asigură recepţia mesajului Conservă mesajul Codifică mesajul PTS: 1 21. Termenii din câmpurile de mai jos se află într-o relaţie semantică de sinonimie totală sau numai parţiala. orarul mijloacelor de transport c.) a. b. starea vremii d. În cadrul modelului schematic al comunicării se vorbeşte despre existenţa unui Emiţător. cu mult mai sofisticată.) a. Schema. Indicaţi care dintre cerinţele de mai jos se referă strict la modelul liberal al presei: (1 p. Mijloace mass-media e. rolul suportului comunicării ? (1 p. Care este. utilizarea unuia dintre termeni este considerată a fi greşită şi. Mass-media b. Prin formele sale tradiţionale de manifestare.18. valorile valutare e. Mijloace de comunicare în masă c. nu este recomandată: (1 p. în acest context. b. prin urmare. a comunicării mediatice poate fi redusă la modelul canonic de mai sus. ora exactă b. d. ( în presă) nu există o autonomie absolută ( în presă) există o autonomie absolută drepturile omului sunt sacre. Presă (în general) d. naturale.) a. a unui Mesaj. ca şi de un Receptor. Comunicare mediatică PTS: 1 5 . rezultatele unor anchete sociologice PTS: 1 19.) a.

. d. cronicilor. d. unde este nevoie imperioasă de prezenţa acesteia crea caracterul din ce în ce mai spectaculos.) a. comentariile sunt libere” pune accentul pe .. Presa destinată divertismentului. gazetăreşti şi literare PTS: 1 6 . mai ales cea destinată competiţiilor fotbalistice Presa care utilizează genuri de graniţă. în sensul de şocant. feminismului Presa obiectivă. care crede în valorile informării corecte a cititorilor Presa de opinie.). pamfletelor. comentariilor de presă distribui informaţia spre zonele „sărace”. e. în care faptele sunt supuse unor ample nuanţări Presa sportivă. aşa numitele pauze de publicitate (reclamele) PTS: 1 25.) a. realiza o selecţie a conţinuturilor din aşa numitul „bombardament informaţional” b. Informaţii redate in pauzele emsiunilor de televiziune.22. (1 p. Informaţii de natură strict publcitară (teleshoping) d. (1 p. Diferite faţă de informaţiile de prevenire c. vacanţelor... c. b. Dictonul „faptele sunt sacre. c. Informaţiile de utilitate imediată sunt: (1 p. Care dintre următoarele referinţe nu există în cadrul funcţiei socio-culturale de legătură ? (1 p. Unul şi acelaşi lucru cu informaţiile de prevenire b. opiniile în detrimentul aşa numitului bombardament informaţional veghea la implementarea genurilor de opinie în presa prin cultivarea cu predilecţie a editorialelor. b. a. oportunitatea creată prin intermediul canalelor mediatice ca mulţimi eterogene de receptori să fie conectate în acelaşi timp la un eveniment care le desparte în timp şi spaţiu stabilirea propriei identităţi crearea unei biosfere informaţionale de contacte directe conferirea unei ridicate valori interactive a comunicării PTS: 1 23. Rolul jucat de gatekeepers este acela de a . şi de a face politica organelor media respective fi „paznici ai presei” în sensul de a privilegia comentariile. al mass-media PTS: 1 24. e. c. d.) a..

Ateneul Român d. Timpuri trecute PTS: 1 29. Senatul României PTS: 1 28. O nouă epocă de cultură d. Iorga ? (1 p. V.” La cine se referă N.) a.) a. „El va trăi deşi a murit nebun. Universitatea din Iaşi e. Sămănătorul c. Panait Cerna e. Alecsandri b. Neamul Românesc Literar PTS: 1 30. Camera Deputaţilor b. Cultura naţională şi surogatele ei este un articol de N. Şi a trebuit să moară nebun. el nu avea ce mânca.P. Cuget clar b. Zori noi e. Ramuri e. Floarea Darurilor d. Vasile Alecsandri b. Eminescu PTS: 1 27.) a.P. Iorga tipărit în paginile revistei: (1 p. „Pentru tinerii de astăzi este un învăţământ în trista carieră a acestui meşter al cuvântului – al cuvântului sterp.” La ce scriitor se referă B. Conferinţa Noi în 1892 a fost ţinută de B. Haşdeu ? (1 p. Trecut şi prezent b.) a.26. Al.) a. Coşbuc e. Haşdeu la: (1 p. Să nu fi înnebunit. Tradiţie şi inovaţie c. Titu Maiorescu PTS: 1 7 . Universitatea din Bucureşti c. Nicolae Ionescu c. Iorga a definit curentul sămănătorist ? (1 p. Titu Maiorescu c. G. Vlahuţă d. Cum se numeşte articolul prin care N. M. Duiliu Zamfirescu d.

înălţarea ei la gradul de artă. Procesul unei răscoale de mineri PTS: 1 8 . a propăvăduit cu căldură iubirea muzicii naţionale.31.A. Procesul unei răscoale de femei c. Vasile Pop PTS: 1 33. „Un Ciprian Porumbescu.) a. Articolul Boierimea de ţară care se duce a fost scris de N. Muzica naţională b. Coruri d. Iorga în 19 decembrie 1904 ? (1 p. La ce prozator se referă N. Ioan Adam d. Muzică Patriotică PTS: 1 34. Procesul unei răscoale de ţărani e. Procesul unei răscoale de muncitori b. I. Muzica de balet c. Al. Constanţa Hodoş b. (1 p. născut în Bucovina.) a. I. Ion Slavici PTS: 1 32. Bassarabescu c. liniştită şi sigură prin mlădierea care îi îngăduie să înfăţişeze viaţa supt toate aspectele ei”. Emil Gârleanu b. Mihail Sadoveanu e. Iorga l-a caracterizat astfel pe compozitorul român ? (1 p. Care este titlul articolului publicat de N.) a.” Cum se numeşte articolul în care N. Iorga despre o carte de: (1 p. Ion Agârbiceanu d.) a. Rapsodii Române e. Iorga în articolul Povestitorii de ieri şi cei de astăzi când spune: „Mai puternic decât toţi cei mai tineri prin belşugul producţiei sale fără pripă şi fără zăbavă. Brătescu-Voineşti c. Procesul unei răscoale de funcţionari d. Mihail Sadoveanu e.

ci din familia preoţilor răşinăreni. Lucian Blaga PTS: 1 37. Epoca b.) a. Goga c.) a. N. Lucian Blaga b.). Ion Andreescu c.) a.” Ce poet este astfel caracterizat de N. Anghel d. Panait Cerna b.35. „Tânărul mic care s-a dezvăluit în puţină vreme ca stăpân sigur peste însuşirile de poet mare. Şt. M. Iorga recenza un volum de: (1 p. O. N. Vasile Voiculescu PTS: 1 39. al mucenicului al unui eu nestăpânit. Adevărul c. Lucian Blaga e. Tudor Arghezi b. Tablourile sale sunt reale. Al. Ştefan Luchian b.” Care pictor e caracterizat astfel de N. cu totul în acelaşi înţeles în care e autentic un vechi hrisov. s-a născut în Răşinari nu dintr-o familie de preoţi de acolo. Tonitza d. „El n-ar fi primit nici într-un chip să rămâie un tip al poetului nimicniciei. Vasile Voiculescu c. Eminescu e. nota dominantă a sufletului său de artist. Iorga ? (1 p. Românul PTS: 1 9 . Duiliu Zamfirescu d. Universul d. „Cea mai însemnată din ele. Iosif c. e adevărul.) a. Ştefan Popescu PTS: 1 38. N. a. O. Grigorescu e. Numiţi ziarul la care Eminescu a scris cea mai mare parte a articolelor sale politice ? (1 p. Octavian Goga PTS: 1 36. D.” Cum se numeşte poetul la care se referă N. Vlahuţă e. N. Ion Pillat d. Iorga ? (1 p. Când scria despre Un poet al florilor. Iorga ? (1 p. Timpul e. autentice.

M. N. Beldiman PTS: 1 41. de catre colaboratori şi informatori PTS: 1 43. Cocea c. înlociund avânturile poeziei. Cheia se redacteaza dupa logica gen-specie si ea trebuie sa …. Al. cum sunt documentarul expres.? (1 p. el fusese silit a-şi mânca inima.” Cărui ziarist îi aparţine această caracterizare ? (1 p. avânturi care nu se pot vinde. lead – sublead .D.. titlul. Ibrăileanu e. avânturi măreţe. Tudor Arghezi b. pe teren.40. exprime b. punctele principale.paragrafe succesive b. in redactii sau in desk-uri. Eminescu e. care insotesc orice transmisie fragmentata. oameni noi fără trecut şi fără valoare. de catre redactorii din agentie c.) a. Şerban Cioculescu c. de catre editori d.) a. trebuie sa ……continutul textului. rezume c. o limbă păsărească în locul vrednicei limbe a strămoşilor. fisa tehnica. „Cuvinte nouă fără cuprins. Care este structura standard a unei stiri de agentie impusa de metoda piramidei inverse? (1 p. G. chenarul – sapou . prin acea proză de toate zilele a sterpelor lupte de actualitate”. de catre corespondetii sau trimisii speciali ai agentiei b. Iorga d. reactiile etc.elementul de legatura .) a. instituţii nepotrivite cu trăsăturile modeste ale ţăranului dunărean. Cine a scris aceste rânduri despre M. contextul – detalii .subiectul principal c.) a. biografia si bioportretul.paragrafe complimentare PTS: 1 10 . Eminescu? (1 p. in birouri. (1 p. sintetizeze PTS: 1 44. Călinescu b. N. cronologia.) a. G. la randul sau. „Ca să aibă ce mânca. care. Ioan Slavici d. Titu Maiorescu PTS: 1 42. Unde si cine elaboreaza materialele de tip 2 sau de context.

independenta de celelalte PTS: 1 46. e a. e.).prin numarul de cuvinte in propozitie/fraza d). b a. e c. c c. b a. fiecare material sa nu costitue o stire in sine. a. d. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior b. c.) a). c b. calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata c). foloseste verbul la prezent intr-o formulare care sa sugereze un viitor de felul “…urmeaza sa soseasca…”. concretetea si autenticitatea informatiilor prezentate b). e. c). d b. Care este principiul esential (numit si “bulgare de zapada”) al transmiterii materialelor de agentie dupa schema flash – buletin – urgenta – aditiv – lead general? (1 p. In ce consta caracterul factual al jurnalismului de agentie? (1 p. c PTS: 1 48. b. c PTS: 1 47. b. calitatea de a armoniza continutul cu forma b). c. nu tine cont ca materialul va fi utilizat in momentul producerii evenimentului si ca se va crea un decalaj intre acest moment si data redactarii stirii a.) a). d a. b. b. c. b. foloseste verbul la viitor b). a. c a. c. constructia logica/fireasca a. a. fiecare material sa reia in mod obligatoriu informatiile principale din cel anterior adaugand informatii noi c. Ce reguli de redactare nu respecta lead-ul urmatorului material de deschidere?: “Presedintele american George Bush va sosi vineri la Bucuresti intr-o vizita oficiala…” (1 p. redarea exacta a faptelor si evenimentelor d). e PTS: 1 11 . b. c a.45. stilul erudit sau infrumusetat e). Ce reprezinta lizibilitatea unui text şi cum se determina ea? (1 p.) a). d. b. prezentarea opiniilor si interpretarilor ziaristului c). cu exceptia aditivului. formularea unor ipoteze sau previziuni privind evenimentele relatate a. c. b. d. a.

e. foloseste adjective.sunt redactate fara defecte. c b. b. Desi urmatoarele textele: “O masina a intrat intr-un restaurant foarte aglomerat. b a.) a). c a. Care din urmatoarele expresii sunt recomandabile in jurnalismul de agentie? (1 p. d PTS: 1 51. c. d PTS: 1 50. b. omorand doua persoane si ranind alte sase. a. are un continut informativ mai bogat si concret c). au declarat ofocialitatile” . e a. c. d b. c. b a. d b.) a).) a). a. e. a.49. Ce reguli de redactare se incalca in urmatorul text: “Politica actualului guvern va duce la o saracire si mai mare a cadrelor didactice”. d. a fost ranit un animal c). d. Alte sase persoane au fost ranite. c c. e a. e a. nu s-au folosit verbe de distantare sau neutre b). identifica si accentueaza de la inceput elementele specifice. c. era frumos colorat d). b. ziaristul sugereaza o atitudine de aprobare c). la ora pranzului. e.a subliniat dl Popescu liderul Sindicatului Federatia Invatamantului Superior ? (1 p. nu are prea multe virgule e) prezinta exact cifrele si alte date importante a. e PTS: 1 12 . a fost ranit un cal b). se folosesc termeni cu semnificatii peiorative d) nu se incalca nici o regula a. d. b. d. b. d. d. totusi cel de-al doilea respecta mai bine cerintele unui material de agentie. b. de noutate b). au declarat ofocialitatile” si “O masina a intrat marti la pranz intr-un restaurant expres si a omorat un cuplu in varsta care se oprise sa ia masa inainte de a asista la funerariile unei rude. Care sunt aceste cerinte? (1 p. marti. d b. c. d. c. c a. gerunzii si pretiozitati d). era colorat in rosu si verde a.

c. Introducerea stirii(lead-ul) raspunde la intrebarile (1 p. b. ce? c. a. piramida lui Gauss a. d. Care este in jurnalismul de agentie metoda standard de redactare ce asigura lizibilitate a. c b. d. c. structurale c. stilul a. c. piramida normala b. c a. Tehnicile de redactare a stirii sunt (1 p. c b. Criteriile pentru clasificarea internă a ştirii sunt: (1 p. c b. b. a. cine? b. a. c a. a. materialelor? (1 p. b. d.) a. piramida rasturnata c. c PTS: 1 55. b. c. c a. b a.) cea folosita de orice ziarist tehnica ”piramidei rasturnate” tehnica piramidei normale PTS: 1 53. c PTS: 1 54. c PTS: 1 13 . de ce? a. b. tematice b. b.52.) a. b. b a.) a. b.

c a. b. c b. b. Calitatea intrebarilor unui interviu tine de raportarea corecta a ziaristului la (1 p.) a. titlul b. b. b. b. paginarea a. b. ziaristul se documenteaza la (1 p. b.56. intertitlul a. publicul tinta al publicatiei c. a. interlocutor b. b a. c a. c b. c. conducerea editoriala a. c PTS: 1 59. c a. b a. c a. a. locatie a. c PTS: 1 57. d. b. a. redactarea c. d. b. b a. c. c PTS: 1 14 . alegarea interlocutorului b. a. Etapele elaborarii unui interviu sunt (1 p.) a. c. a.) a. interlocutor c. c b. In pregatirea unui interviu. tema b. c PTS: 1 58. supratitlul c.) a. c. c b. Titrarea stirii presupune (1 p. d. d.

scopul urmarit b. c b. cea a comportamentului de relaţie b. a. b. c a. d. a. c b. specie literară gen ziaristic literatură nonfictivă PTS: 1 63. c a. b. b. b. cerinţele de bază ale reportajului sunt: (1 p. cea a deontologiei profesionale c. b a.) a.) a. Reportajul este: (1 p. d. c PTS: 1 15 . a. specificul participarii ziaristului la interviu c. statutul social al interlocutorului a. c b.) a. Criteriile pentru clasificarea interna a interviului sunt (1 p. d. b. respectul pentru adevăr b. întărirea de frumos c. cea a compatibilizării diferenţelor de opinie a.) a. După Dinicu Golescu. b a. c PTS: 1 61. b. judecată proprie a. b a. c. c. c. c a. Relatia ziarist-intervievat se cere considerată din următoarele perspective: (1 p. b.60. c PTS: 1 62. c.

analitic c. Interviul b. d. b. a.) a. reportajul de dezbatere etica a. in piramida inversata PTS: 1 16 . c. Prezentarea stirilor urmand schema fapte-consecinte-cauze corespunde planului: (1 p. Relatarea PTS: 1 67. b. b. c b. c a.) a. a. reportajul de meditatie filosofica b. Dupa componenta dominanta a personalitatii reporterului. se practica (1 p. a. b a. caracterul pozitiv/negativ al eroilor reportajului a. d. c PTS: 1 65. modul in care este structurata evolutia naratiunii b. cronologic inversat d. b. c a. b. Criteriile pentru clasificarea interna a reportajului sunt (1 p. PTS: 1 66. c.64. c.) a. componenta dominanta a personalitatii reporterului c. reportajul de coerenta logica c. d. c. Feature-ul c. Intrebare pe care in timpul interviului reporterul o foloseste pentru a nu-i permite interlocutorului sa strecoare incertitudini: (1 p. c b.) a. Gen publicistic caracterizat de lipsa totala a inserturilor (1 p. cronologic simplu b.) de controversa de punctare de obiectie de nominalizare PTS: 1 68. b a.

procedeu de portretizare a personajelor b.) a. emisiunea cu un anumit specific PTS: 1 17 . feature-ul PTS: 1 70. ancheta jurnalistica e. (1 p. Gen jurnalistic in care se imbina constructia artistica cu informatia pura (1 p. emisiunea tip magazin b. talk-show-ul c. acţiunea de instruire prin intermediul televiziunii b. Gen publicistic numit „inima jurnalismului audiovizual” (1 p. reportajul PTS: 1 72. acţiunea de transmitere a ştirilor c. afectiv PTS: 1 71.) a. funcţie a televiziunii c. Interviul in timpul caruia reporterul furnizeaza faptele si ii solicita interlocutorului sa le explice sau sa le comenteze. call-in-ul b. disfuncţie a televiziunii PTS: 1 73.) a. instantaneu c. ancheta jurnalistica b. Emisiunea generalistă este… (1 p.69. acţiunea de creare de false vedete PTS: 1 74. interpretativ d. informativ b. Informarea este… (1 p.) a.) a. comentariul c. interviul d.) a. Funcţia educativ-formativă este… (1 p. nota d. jurnalismul de investigatie c.

) a. divizor comun b. aversiunea faţă de presă d. care dă direcţia. factor comun c. jurnalistului c. Jurnalistul. observarea realităţii de presă b. economic etc creează: (1 p. interesul pentru un anumit tip de presă e. se presupune că aparţine: (1 p. a nu avea morală d. locul din faţă. amândurora e. nici unuia d. morfologic PTS: 1 18 .) a. tipografic d.) a. a avea o morală bună c. cromatic c. Amoralitatea este trăsătura de: (1 p. politic. a nu distinge binele de rau PTS: 1 79. a nu putea face morală e. fotografic b. dependenţa de presă c. loc comun PTS: 1 76. indiferenţa faţă de presă PTS: 1 77. arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 78. executant comun e. a avea o morală proastă b.75. cititorului b. Georges Peninou considera ca cea mai mare importanta o are codul : (1 p. în raport cu lumea reală şi lumea de imagine este un: (1 p. În tandemul imaginar jurnalist-cititor.) a. Contextul social. numitor comun d.) a. Analizand imaginea publicitara.

Dupa parea lui Georges Peninou. (1 p. Analizand imaginea publicitara. morfologic d.) a. L. urmareste sa contureze cele mai mici unitati semnificante. cromatic c. Eliade b. Scriere ce genereaza aparitia catorva directii (paleosemiotica. Barthes b. Retorica imaginii e. Aceasta idee. Cassirer d. Peninou d. d. Ideea ii apartine lui: (1 p. Durand c. Relevarea complexitatii simbolului poate fi generata numai de convergenta tuturor hermeneuticilor. Eco PTS: 1 84. etapa a analizei imaginii publicitare a fost propusa de: (1 p. Retorica publicitatii c. E. M.) a. Introducere la o semiotica a imaginii d. neosemiotica) in semiotica publicitara. G. (1 p. fotografic PTS: 1 82.) a. Structura absenta b. Floch PTS: 1 83. tipografic b. Porcher e. R. U. c. G. J M. Semiotica. mezosemiotica. Dacia literarã? a. Bachelard e. constructia secventiala din imaginea publicitara este subscrisa codului: (1 p.) 1821 1840 1845 1850 1855 PTS: 1 19 . e.) a. G.80. b. Umberto Eco c. În ce an a apãrut prima revistã culturalã româneascã. marketing si comunicare PTS: 1 81.

85. Cum se numeste publicatia literarã condusã de G. Cãlinescu ? (1 p.) a. b. c. d.

România literarã Albina Curentul literar Jurnalul literar

PTS: 1 86. Cum se numeste pamfletul lui I.L. Caragiale, scris în urma rãscoalelor din 1907? (1 p.) a. b. c. d.

1907 1907 1907 1907

Din primãvara pânã în toamnã Din varã pânã în iarnã Din iarnã pânã în primãvarã Din primãvarã pânã în iarnã

PTS: 1 87. Cine este autorul volumului Puncte cardinale în haos în care se defineste curentul gândirist?

(1 p.)
a. b. c. d. e.

Vasile Voiculescu Ion Pillat G. Cãlinescu Tudor Vianu Nichifor Crainic

PTS: 1 88. Cum se numeste ziarul întemeiat si condus de N. Iorga între 1907-1940? (1 p.) a. b. c. d. e.

Neamul Românesc Zimbrul România literarã Zorile Adevãrul

PTS: 1 89. Una din cele mai importante reviste culturale românesti apare la 1 ianuarie 1934. Cum s-a

numit ? (1 p.)
a. b. c. d.

Revista Fundatiilor Sãtesti Revista Fundatiilor Literare Revista Fundatiilor Regale Revista Fundatiilor Culturale

PTS: 1

20

90. Ziarul Universul a fost întemeiat de: (1 p.) a. b. c. d. e.

I.L. Cargiale Mihail Kogãlniceanu Barbu Delavrancea Luigi Cazzavillan Cezar Petrescu

PTS: 1 91. Cum se numea titlul rubricii pe care G. Cãlinescu a ilustrat-o în paginile presei românesti

dintre cele douã rãzboaie? (1 p.)
a. b. c. d. e.

Cronica ziaristului Cronica radio Cronica nemultumitului Cronica mizantropului Cronica veselã

PTS: 1 92. www înseamnã: (1 p.) a. b. c. d.

World.Wide.WEb Wide.Web.World Web.Wide.World oricare dintre alãturãrile cu iniþiala W, indiferent de ordinea lor.

PTS: 1 93. Configuratia functionalã a limbajului (functiile limbajului) a fost stabilitã de: (1 p.) a. b. c. d. e.

Claude Shannon Harosd D. Lasswell David Sarnoff Roman Jakobson Marshall McLuhan

PTS: 1

21

94. Canalele media autonome sunt considerate a fi: (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã”
a. b. c. d.

a+b+d
b+c+d e+f c+d+f

PTS: 1 95. Sunt considerate canale media de difuziune : (1 p.)

a) ziarele b) afisele c)radioul d) reclamele e) internetul f) telefonia „fixã g) televiziunea h) posta eletronicã
a. b. c. d. e. a+g+h b+d

c+g
e+f+g a+b

PTS: 1 96. Publicatiile care apar pe suport de hârtie dar existã si „pe Internet” se mai numesc si:

(1

p.)
a. b. c. d.

publicatii on-line e-zine publicatii în format electronic publicatii pirat

PTS: 1

22

97. Aparitia comunicãrii mediatice pe suport electronic presupune: (1 p.) a. b. c.

descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile istoriei, biologiei, medicinei descoperiri, inventii si realizãri de tip stiintific în domeniile chimiei, fizicii , matematicii miniaturizarea componentelor aparatelor de radio, televiziune, multimedia

PTS: 1 98. Interjectia alo !, cu care „debuteazã” convorbirile telefonice, corespunde urmãtoarei functii a

limbajului: (1 p.)
a. b. c. d. e.

fatice metalinguale referenþiale emotive poetice

PTS: 1 99. Gatekeepers sunt: (1 p.)

a) emitãtorii în cadrul comunicãrii verbale b) receptorii în cadrul comunicãrii verbale c) persoanele care „filtreazã” informaþia înainte de a deveni mesaj mass-media d) paznici (portari) în institutiile de presã e) persoane care primesc de la superiori informatia spre a o redacta f) persoane care selecteazã din multimea de informatii, pe cele apte de a deveni stiri
a. b. c. d. a+b+c c+f d+e+f b+e

PTS: 1 100.

Un reper în cercetarea comunicãrii, înainte de 1920 a fost aparitia unui celebru Curs de lingvisticã generalã. Autorul acestuia era: (1 p.)
a. b. c. d. e.

Gustave Le Bon André Malraux Ferdinand de Saussure Roman Jakobson Herbert Mead

PTS: 1

23

) a. Faimoasa lucrare The people’s Choice îl are ca principal autor pe: (1 p. Harold Lasswell a devenit cunoscut pentru: (1 p. c. Gregory Bateson este: (1 p. d. autorul modelului „spiralei tãcerii” autorul teoriei „glontul magic creatorul sintagmei „fluxul în doi pasi” cel care a elaborat teoria matematicã a comunicãrii. b. Cercetãrile teoretice ale lui Elihu Katz. c. o cercetare asupra comunicãrii interculturale un celebru model al comunicãrii conceptul de „dublã constrângere” fondarea unui institut al presei PTS: 1 104. b.101. Harold Lasswell Paul Lazarsfeld Claude Shannon Bernard Berelson PTS: 1 24 . b. creatorul primului model liniar al comunicãrii cercetãtorul „psihologiei mulþimilor” autorul conceptului de „comunicare paradoxalã” autorul unor teorii despre opinia publicã PTS: 1 103.) a. c. PTS: 1 102. d.) a.) a. c. Wilbur Schramm si Abraham Moles dateazã din perioada: (1 p. c. înainte de 1920 între 1940 si 1960 între 1960 si 1978 dupã 1980 PTS: 1 105. b. b.) a. d. Claude Elwood Shannon este: (1 p. d. d.

d. c. Lucrarea Televiziune si postgândire publicatã în anii 2000 este semnatã de : (1 p.) a. Pierre Bourdieu Noam Chomsky Francis Balle Giovanni Sartori PTS: 1 25 . b.106.

Cum se numesc primele instituþii din Bucuresti si Iasi care au achizitionat aparate cu ajutorul cãrora s-au realizat fotografii? (1 p. În ce an au luat cunostintã românii de nasterea fotografiei? (1 p. b. b. c. Care sunt cele douã fenomene care au dus la nasterea fotografiei? (1 p. c. „Colegiul Sfântul Sava” si „Academia Mihãileanã” „Eforia ªcoalelor” sub îndrumarea lui Petrache Poenaru Gazeta „Timpul” la care lucra si Mihai Eminescu PTS: 1 1 . Cum se numeste procesul care nu a permis fotografiei sã aparã mai devreme? (1 p. b.) a. c. Mecanic si optic Fizic si optic Fizic si chimic PTS: 1 2.2008 specialitate-1 punct MULTIPLE CHOICE 1. c.FFJ-LICENTA-JURNALISM. Sensibilizarea plãcii Procesul de developare Fixarea imaginii PTS: 1 3.) a. „Contorul de avis” si „Albina româneascã” „Albina româneascã” si „Gazeta de Transilvania” „Zimbrulu si Vulturulu” si „Vestitorul românesc” PTS: 1 5.) a. 1859 1849 1839 PTS: 1 4. c. Cum se numesc publicatiile prin intermediul cãrora publicul a aflat de noile progrese din lumea fotografiei? (1 p. b.) a.) a. b.

c. b. Cine este cel care a îndemnat la achizitionarea primului aparat fotografic? (1 p.) a. b. În opinia lui Eugen Iarovici fotografia este cel mai însemnat dar fãcut omenirii. Petrache Poenaru Carol Pop de Szathmary Gheoghe Asachi PTS: 1 7.) a. b. Cum argumenteazã autorul afirmatia? (1 p. În ce an a realizat Carol Popp de Szathmary primul fotoreportaj de rãzboi din lume? (1 p. b. Rãzboiul Crimeii Rãzboiul din Orientul îndepãrtat Campamentul lãncierilor rusi la Craiova PTS: 1 9. c. „Primul reporter fotograf de rãzboi din lume” PTS: 1 2 . Cum se numeste evenimentul fotografiat de Carol Popp de Szathmary? (1 p.) a. c. „Artist care a dat dovadã de mult gust. 1852 1853 1854 PTS: 1 10. b.) a. c.) a. despre noi PTS: 1 8. „Artist care a dat dovadã de mult gust si de îndrãznealã”. Cum îl prezintã Helmuth Gernsheim pe Carol Popp de Szathmary în lucrarea „The History of Photography”? (1 p. c. Fotografia ajutã la redarea realitãtii si a imaginii lumii înconjurãtoare Fotografia are capacitatea de a surprinde esentialul Fotografia ne-a oferit un caleidoscop imens de imagini. care ne-a aprofundat cunoasterea despre fenomene si oameni.6. de ingeniozitate si de îndrãznealã”.

Cum apreciazã Brâncusi fotografiile primite de la expoziþia new-yorkezã. Împãratului Chinei PTS: 1 12. Care sunt. Printului Gheorghe Bibescu. Panait Istrati Man Ray. dar ar fi trebuit mai multã luminã PTS: 1 3 . b. reginei Victoria a Marii Britanii.11. Enumerati câteva personalitãti. c. conform celor spuse de Man Ray? (1 p. b. b. c. c. functiile fotografiei la Brâncusi? (1 p. Albumele cu fotografii realizate pe front de Carol Popp de Szathmary au fost dãruite unor personalitãti ale vremii. în opinia specialistilor. Alfred Stieglitz Man Ray. Precizati care sunt acestea? (1 p. c. b. însã lipsite de artisticitate Suficient de bine realizate. Edward Steichen.) a.) a. c. domnitorului Alexandru Ioan Cuza Napoleon al III-lea. Functia de obiectivare a stadiilor Functia de documentare si functia de promovare Functia de punere în scenã si de manifest vizual PTS: 1 14. apropiaþi ai lui Brâncusi. b. Care a fost motivul(ele) pentru care Brâncuºi a preferat sã-ºi fotografieze lucrãrile? (1 p. împãratului Franz Josef I Printului Carol de Hohenzollern.) a. Atunci a înteles cã doar el este cel care poate sã-si fotografieze lucrãrile PTS: 1 13.) a. considerati profesionisti în domeniul fotografiei? (1 p. Tristan Tzara PTS: 1 15. Edward Steichen.) a. dar nu reprezentau opera sa Bine realizate tehnic. Nu a fost multumit de calitatea imaginilor realizate pânã atunci A considerat cã oricine poate sã facã fotografie În momentul în care a constatat cã o lucrare din bronz a fost acoperitã cu pudrã pentru cã reflecta lumina. Fotografiile erau frumoase.

b. Care este principalul criteriu de clasificare al aparatelor de fotografiat? (1 p. Cum explicã Brâncusi procesul de obiectivare în cazul Pãsãrilor? (1 p. Cum se numeste inventatorul aparatului de fotografiat pentru mase (aparatul de fotografiat compact)? (1 p. George Eastman Kodak Rudolf Zeiss Thornton Pickard PTS: 1 19. de la prima si pânã la ultima (…) Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii. datate. Îi scrie o scrisoare maharadjahului Indiei în care îi spune sã priveascã În scrisoarea trimisã maharadjahului Indiei afirmã: „Diferentele dintre ultimele mele pãsãri nu prea apar în fotografii” Explicând printr-o scrisoarea adresatã maharadjahului Indiei: „O sã vã dau fotografiile pãsãrilor mele.16. este descrisã pentru prima datã camera obscurã.) a. b. În anul 1558. c. Dacã este un aparat digital sau analogic Sistemul de vizare În functie de producãtor si de categoria din care face parte PTS: 1 18. Fiecare este totusi rodul unei inspiratii inedite. Cum se numeste autorul lucrãrii? (1 p. c.) a. c. în lucrarea „Magia naturalis”. Leonardo da Vinci Nicéphore Nièpce Giovanni Battista della Porta PTS: 1 4 . b. c.) a. b. fiind independentã de cea care a precedat-o” PTS: 1 17.) a.

atunci când este notat pe un obiectiv? (1 p.) a. urmãrind pe un perete imagini furnizate de un fascicul de luminã care strãbate întunericul Magicienii au început sã foloseascã dispozitivul pentru a mistifica si a amuza Camera obscurã a devenit distracþia oamenilor avuti din toatã Europa Cum magia naturalã a camerei obscure a anticipat Hollywood-ul transformând spectacolul lumii exterioare într-un bun de consum sau marfã preambalatã PTS: 1 21. c. b.) a. b.20.) a.) a. Care este principalul criteriu de clasificare al obiectivelor? (1 p. Denumirea obiectivului si calitãtile Informatii legate de compozitia obiectivului Denumire. b. luminozitate PTS: 1 24. c. Producãtor (fabricant) Distanta focalã Marcã (brand) PTS: 1 23. b. c. Care este principiul dupã care sunt construite aparatele de fotografiat tip reflex (SLR. Cât timp au durat calculele pentru celebrul obiectiv Zeiss Tessar? (1 p. Aproximativ sase luni Mai bine de trei ani Circa trei luni PTS: 1 5 . DSLR)? (1 p. Ce înseamnã Rokkor 45 1:2. Cum titreazã Erik Barnow aparitia camerei obscure în studiul publicat de Marshal McLuhan în lucrarea „Galaxia Gutenberg”? (1 p. Un grup de persoane instalate într-o camerã întunecatã. b. c. distantã focalã. Ceea ce vezi este ceea ce fotografiezi Principiul coaxialitãtii Principiul focusãrii razelor de luminã PTS: 1 22. c.) a.

Verificarea surselor Aplicarea libertãtii de expresie Bunul-simt si o bunã judecatã PTS: 1 28.) a. Obiectivul cu distanta focalã variabilã Obiectivul cel mai utilizat de fotojurnalisti Un fel de transfocator din televiziune sau cinematografie PTS: 1 26. b.) a. cel mai utilizat obiectiv în fotografia de presã? (1 p.25. c. c. Transmiterea cu prioritate a imaginilor Credibilitatea Onestitate si obiectivitate PTS: 1 6 .) a.) a. Pentru cazurile neprevãzute. b. c. b. c. Veridicitate Veridicitate. care sunt cele douã trãsãturi speciale ale Codului Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA)? (1 p. onestitate si obiectivitate Onestitate si obiectivitate PTS: 1 27. c. b. Care este cea mai „înaltã prioritate” pentru fotojurnalistii Associated Press? (1 p. În conformitate cu Codul Etic (Asociatia Fotografilor din Presa Nationalã – SUA) cum trebuie sã fie fotografiile realizate de fotojurnalisti? (1 p. Care este politica Associated Press privind manipularea electronicã a fotografiilor? (1 p. Definiti zoom-ul. Continutul unei fotografii nu va fi niciodatã schimbat sau manipulat în nici un fel Imaginea fotograficã nu va suferi modificãri decât dacã trebuie compensate anumite slãbiciuni tehnice Libertatea de exprimarea impune ca editorul de imagine împreunã cu fotoreporterul sã decidã în functie de imagine PTS: 1 29.) a. b.

d. c. d. b. e. Jurnalistul. principiilor. c. se presupune cã apartine (1 p. c. e. b. În ceea ce priveste aprecierea actului gazetãresc. Relevanta primarã a ideilor.) a. locul din fatã. e. cititorului jurnalistului nici unuia amândurora arbitrar unuia sau altuia PTS: 1 34. c.) a. valoare comparatã valoare de inventar valoare trainicã valoare absolutã valoare perisabilã PTS: 1 7 . e. o variabilã o constantã fãrã importanþã o regulã un nonsens PTS: 1 32. e. conceptelor generale si faptelor este o: (1 p. c. psiholog linotipist arbitru elevator catalizator PTS: 1 33. care dã directia. În tandemul imaginar jurnalist-cititor. Ponderea informatiei si a comentariului în textul jurnalistic este (1 p.30. d. d. divizor comun factor comun numitor comun executant comun loc comun PTS: 1 31. în raport cu lumea realã si lumea de imagine este un (1 p. b.) a. b. nivelul de civilizatie si culturã al cititorilor actioneazã ca un (1 p. d.) a.) a. b.

e.) a. d. d. e. Evidenta are. b. b. refuz total atasament nedisimulat osmozã implicare ocazionalã simbiozã PTS: 1 38. e. paradontoza parafrazarea eronatã parafrazarea onestã violenta de limbaj adevãrul absolut PTS: 1 8 . de obicei este: (1 p.) a. fatã de textul de referintã. d. o fortã superioarã: (1 p.) a. b. e. Istoria presei românesti aratã cã între mari ziaristi si politica partizanã se creeazã o stare de: (1 p. d. c. e. întotdeauna de multe ori niciodatã arareori întâmplãtor PTS: 1 39. Efectul social al unei publicatii este direct propotional cu tirajul: (1 p. b. adesea. Dreptul la replicã. Adevãrul mutilat se poate relationa cu: (1 p. perfect egal mai eficient mai lung mai scurt mai ineficient PTS: 1 37. b.35. c. prejudecãtilor contabilitãtii publicitãtii tehnoredactãrii culturii PTS: 1 36.) a. c. d.) a. c. c.

c. procedeu exclusiv beletrisitc procedeu rezumativ procedeu neliterar procedeu exhaustiv procedeu european PTS: 1 43.) a. pleonasm legatie ligament anacolut gnozã PTS: 1 9 . A fi la cumpãna dintre obiectivitate. Legãtura dintre douã sau mai multe cuvinte care dã nastere unei sonoritãti neplãcute se numeste: (1 p. c. subiectivitate. retroversiune inversiune stilisticã parafrazare rezumat calomnios text la comandã PTS: 1 41. e. cinism si autoconservare înseamnã a fi (1 p. imoral amoral moral de caracter jurnalist PTS: 1 42. d. c.40. e.) a.) a. e. d. d. c. Schimbarea sensului si uneori a esenþei unei afirmatii sau a unui fapt se numeste: (1 p. b. e. b. Intertitlul este un: (1 p. d. b.) a. b.

globalizare glocalizare aglutinare agorafobie globulizare PTS: 1 45. b. b. e. d. c. b. eliminare selectie adãugire visare talent PTS: 1 48. e. c. un mod de structurare un mod de viatã un modul pedagogic un modul gnoseologic un modul anatomic PTS: 1 46. Sintagma “Unui elogiu trândav si inform prefer injuria entuziastã” îi apartine lui: (1 p.44. c. Zona internã a publicatiei este: (1 p. d. Trãsãtura de a însuma tendinta de sporire a caracteristicilor locale cu cele planetare se numeste: (1 p. Corneliu Vadim Tudor Andrei Plesu Adrian Pãunescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis PTS: 1 47.) a. Jurnalismul ar trebui sã fie o operã socialã realizatã eminamente prin: (1 p. d. c. e. b. d. b. Afirmatia “Presa localã se tipãreste în afara Capitalei” este: (1 p.) a.) a. c. d. absolut corectã absolut absurdã absolut eronatã incompletã tendentioasã PTS: 1 10 . e. e.) a.) a.

Presa de partid. a cunoscut. 182/2002 Legea nr. b. d. b. Manipularea prin mass media se poate realiza prin: (1 p.49. 504/2002 Legea 188/ 1999 Legea 234/ 2004 PTS: 1 52. b. Conceptele de "libertate a presei" si "respect fata de adevar" impun jurnalistilor urmatoarele indatoriri: (1 p. e. Expresia “vehicul al satisfactiilor compensatorii” (Jean Cazneuve) se referã la presa: (1 p. persuasiune propaganda "intoxicare" cu informatie influentare si dezinformare toate punctele de mai sus sunt corecte PTS: 1 11 .) a. un proces de: (1 p. d. e. comportamente PTS: 1 53. politicã.) a.) a. d. oricare ar fi consecintele acestuia pentru el insusi jurnalistul nu este dator sa apere libertatea de in formare jurnalistul nu este dator sa apere libertatea comentariului jurnalistul trebuie sa influentezeb opinii.) a. jurnalistul are datoria de a respecta adevarul. atitudini. Legea audiovizualului este: (1 p. e. c. b. c. b. c. c. economicã politicã de informare generalã genurilor regionalã PTS: 1 51. dupã 1996. d. 677/ 2001 Legea nr. Legea nr. dezvoltare restrângere disparitie diversificare depolitizare PTS: 1 50. c. d.) a. e.

d.) a. obligativitatea citarii surselor responsabilitatea economica responsabilitatea sociala a jurnalistului breaking news PTS: 1 56. d. d.) a. din lipsa de subiecte actuale. e. c. b. Normele deontologice ale jurnalismului stabilesc: (1 p. pseudo-informatiile prezentate in unele jurnale de stiri preferarea unor aspecte ale realitatii. b. b. c. d. Alexis de Toqueville a vorbit despre modelul democratic in monumentala lucrare: (1 p.) a. c. .) a. inventarea. legislatia in domeniul respectiv codurile etice la nivelul informatiei mediatice repere ce tin de jurisprudenta principii de drept intern si international PTS: 1 12 . Dimensiunea etica fundamentala in presa este reprezentata de: (1 p.54. a unei povesti(imaginare) difuzata ca adevarata jurnalistul are obligatia de a respecta viata particulara a oricarei persoane se va incita in chestiuni care risca sa invenineze atmosfera sociala mijloacele de informare nu vor ezita sa stimuleze curiozitatea morbida asupra detaliilor vicioase sau criminale PTS: 1 55. intens mediatizate confuzia dintre divertisment si informatie dreptul la viata privata omisiunea unor informatii PTS: 1 57.) a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului Democratia in America Jurnalistul universal PTS: 1 58. d. c. manipularea discursului jurnalistic. b. Constitutia Romaniei garanteaza: (1 p. Protectia vietii private este continuta in principiul deontologic: (1 p. b. c.

Dreptul la informatie este reglementat (legislativ) : (1 p. in articolul 30 acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist PTS: 1 60.) a. c.) a. d. Libertatea de exprimare este reglementata (legislativ) de: (1 p. d. b. d. receptivitatea fata de ideologiile extremiste. c.) a.) a. e. c. socul vizual sunt coordonate ale "cererii" care produc: (1 p. b. Codurile etice functioneaza la nivel: (1 p. legislativ deontologic penal al sanctiunilor sociale administrativ PTS: 1 13 . d.) a. b. Codul deontologic reprezinta: (1 p. charte si coduri deontologice regulamente interne ale fiecarei institutii media Constitutia Romaniei. libertatea de actiune in interiorul breslei asumarea individuala a unui set de valori si comportamente ale unei grupari profesionale din care doresti sa faci parte o pedeapsa din partea societatii articole din Constitutia Romaniei PTS: 1 63. d. b. b. marfuri de presa ce neaga insesi rostul presei informatie in slujba cetateanului opinii diverse responsabilitate sociala PTS: 1 62. prin acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist Constitutia Romaniei. c. in articolul 31 organizatii profesionale la nivelul jurnalelor de stiri PTS: 1 61. Violenta fizica si verbala. c.59.

64. d. Fraza “Cea mai categoricã evanghelie politicã a românismului” se referã la: (1 p. Functia primordiala a stirilor este: (1 p. d. Limbajul stirilor (redactarea stirilor) trebuie sa fie: (1 p. e.) a.) a.) a.) a. b. În versurile Doinei Poetului Nepereche sunt indubitabile (1 p. Prezentarea lui Socrate drept “Principiul nou într-o lume veche” apartine lui: (1 p. b. c. d. Descriptio Moldavie Împãrat si proletar Scrisoarea III Doina Miorita PTS: 1 68. Descartes Kant Meletos Hegel Platon PTS: 1 14 . e. d. b. e. e. c. Expresia xenofobã vãditã Expresia naþionalistã luminatã Expresia sovinã ireductibilã Expresia patriotardã adâncã Expresionismul romantic PTS: 1 67.) a. b. e. prezentarea unor personaje pozitive in antiteza cu cele negative prelucrarea zvonurilor informarea corecta a cetateanului literaturizarea improprie a unor genuri jurnalistice de informatie narativizarea si fictionalizarea senzationalului PTS: 1 65. c. senzational narativ fictional concis de jargon PTS: 1 66. c. d. b. c.

c. Sintagma “Revolutia generalã fu ocazia iar nu cauza revolutiei române” se referã la momentul: (1 p. Eugen Lovinescu Barbu Stefãnescu Delavrancea Titu Maiorescu Mihai Eminescu Octavian Goga PTS: 1 70.69. e..) a. pentru cã poporul nu se abate de la naturã” îi apartine lui: (1 p. Sintagma “Cu totul osebit în felul sãu.) a. nu stea PTS: 1 72. c. e. Poate fi comparatã cu o cãutare în ape tulburi (1 p. c. b. e. b. e. d. Mihai Viteazul Mihai Eminescu Mihai Pelin Simion Pop Simion Bãrnutiu PTS: 1 73.) a. Sintagma “Tineti cu poporul ca sã nu rãtãciti. om al timpului modern. blazat în cuget soldatul constient al ideii nationale general al marilor izbânzi cea mai frumoasã înfãptuire a limbei nationale magmã terestrã. e. b. 1989 1848 1918 1944 1821 PTS: 1 15 . c.” apartine lui: (1 p. La 1872.) a. d. b. Critica de evaluare Critica de moravuri Critica de teatru Critica de întâmpinare Critica raþiunii pure PTS: 1 71. d. d. Maiorescu îl considera pe Eminescu: (1 p. b. c..) a. d.

Nu-i robia ne-ncetatã Voi ajunge sã fiu deputat de Bucuresti Eu mi-s ficior fãcut în cânt Nu ne mai asteptãm la grave inchiziþii Ce suflet trist mi-au dãruit pãrintii din pãrinti PTS: 1 75. e.) a. Într-o scrisoare cãtre Gh. c. c. flãcãri de sacru elan în poarta vânturilor” îi apartine lui: (1 p. e. d. d. c. Horea Avram Iancu Octavian Goga Tudor Vladimirescu Mihai Viteazul PTS: 1 76.) a.) a. c. b. Pãrintele Lucaciu spunea cã: (1 p. e. Eccleziastul este de pãrere cã sporirea întelepciunii face sã creascã: (1 p.) a. Pop de Bãsesti. c. avutia suferinta linittea combativitatea sãnãtatea PTS: 1 16 . e. b. Sintagma “Acel care nu se simte tãiat la brâu când priveste Ardealul acela nu-i român” apartine lui: (1 p. b. b. d. b. Sintagma “Soldatul constient al ideii nationale” se referã la: (1 p. Fraza “Animatorii culturii românesti. d. Nicolae Iorga Octavian Goga Adrian Pãunescu Lucian Blaga Mihai Eminescu PTS: 1 78.74. e. d.) a. Avram Iancu Nicolae Titulescu Octavian Goga George Cosbuc Iuliu Maniu PTS: 1 77.

e.) a. compromis de comunism compromis de diletantism mai plin de sanse decât destinul culturii occidentale mai lipsit de sanse decât destinul culturii occidentale fãrã importantã PTS: 1 80. o paginã de corespondentã intimã un comunicat de presã un cântec hippy un poem de dragoste o carte de aforisme PTS: 1 83. Mircea Eliade considerã destinul culturii române: (1 p.79. c. informare punctualã reparatie istoriograficã reparatie histrionicã reparatie istoricã resurectie moralã PTS: 1 81. b. e. c. e. c. O prea frumoasã fatã Si mândrã-n toate cele Si viata-mi lumineazã Luna între stele Cobori în jos. d. d.) a.) a.) a. c. e. b. d. Luceafãr blând PTS: 1 82. c. Ungariei Italiei Spaniei Maltei Argentinei PTS: 1 17 . Eminescu o calificã pe Cãtãlina prin sintagma: (1 p. b. Interviul lui Adrian Pãunescu cu Mircea Eliade din 1970-71 are rol preponderent de: (1 p. d. b. e.) a. Ungaretti a scris un celebru poem dedicat: (1 p. “Ultima scrisoare” este: (1 p. b. d. În viziunea lui Adrian Pãunescu.

Adrian Pãunescu Pãrintele Galeriu Ana Blandiana Nichita Stãnescu Magda Isanos PTS: 1 18 .) a.) a.) a. b. Bourbonilor Brâncovenilor Cantacuzinilor Brãtienilor Sigmaringenilor PTS: 1 86.) a. dar toti suntem patria” îi apartine lui: (1 p. b. Sintagma “Fie-ti tãrâna literei usoarã” a fost scrisã de: (1 p. “Viatã. e. pentru unii ai fost / masã pururi întinsã. c. d. un reportaj de Geo Bogza un poem de Octavian Goga un poem de Mihai Eminescu un poem de Lucian Blaga un tablou de Nicolae Grigorescu PTS: 1 87.ploaie pustie” sunt versuri de: (1 p. b. e.) a. d. “Noapte la mare” este: (1 p. d. d. Magda Isanos Constanta Buzea Marin Sorescu Ana Blandiana Leonida Lari PTS: 1 88. e. b. e. c. b. Eminescu Borges Maiakovski Esenin Goga PTS: 1 85. c. e. c. c. Contesa de Noailles era din familia: (1 p. Versul “Nimeni nu e patria. d.84. / pentru mine .

e. “Asteptându-i pe barbari” este un text scris de: (1 p.) a. d. b.) a. d. Sandburg Kavafis Homer Esenin Ovidiu PTS: 1 19 . linistea nu” au fost scrise de: (1 p. În “Patru preludii pentru joaca vântului”. Whitman Sandburg Kavafis Esenin Blaga PTS: 1 93. 23 august 1944 1 Decembrie 1918 11 septembrie 2001 22 decembrie 1989 9 mai 1945 PTS: 1 92. Versurile “Sunt iarba / Lãsati-mã sã lucrez” îi apartin lui: (1 p. d. b. Versul “Sunt ultimul poet cu satu-n glas” îi apartine lui: (1 p. e. Nicolae Labis Lucian Blaga Ion Gheorghe Adrian Pãunescu Constanta Buzea PTS: 1 90.) a. b.) a. Eminescu Cosbuc Esenin Maiakovski Goga PTS: 1 91. e. b. b. c.89. e. c. e. întâlnim premonitia momentului: (1 p. Versurile “Pentru copilul care crescu / Timpul continuã.) a. c. d. c. d. c.

c. c. e. Bacovia mãrturisea cã versurile sale i-au fost date. elaborarea si transmiterea PTS: 1 98. spre a fi scrise. “Unde sunt cei care nu mai sunt” este o sintagmã din: (1 p. b.) a. de: (1 p. Potrivit lui Adrian Pãunescu. b. Marin Preda Marin Sorescu Eugen Lovinescu Nicolae Labis Titu Maiorescu PTS: 1 96. c. d. Agentiile de presa sunt institutii care se ocupa cu ………rapida a informatiilor de actualitate: (1 p.94.) a. culegerea culegerea si transmiterea culegerea. b. b.) a. Agatha D-zeu Hyperion nimeni Zoroastru PTS: 1 95. d. c. e. activitatile desfasurate de lucratorii agentiei fluxurile de stiri si diversele produse mediatice difuzate sau oferite de o agentie activitatile de management si marketing PTS: 1 20 .) a.) a. Ce se intelege prin serviciile unei agentii de presa?: (1 p. b. d. e. Eccleziastul Vânare de vânt opera lui Ioan Alexandru opera lui George Cãlinescu opera lui Nichifor Crainic PTS: 1 97. c. democratizarea limbajului s-a realizat pronuntat odatã cu opera lui: (1 p.

Reda realitatea asa cum s-a intamplat d).99.) a. d. b. Foloseste cuvantul scurt in locul celui lung b). e. calitatea de a armoniza continutul cu forma calitatea de afi scris corect gramatical calitatea de a favoriza intelegerea lui imediata PTS: 1 102. a+b+d a+c b+a+c c+d PTS: 1 100. b. constructia logica/fireasca a. Ce reprezinta lizibilitatea unui text? (1 p. Care din urmatoarele doua texte exprima mai bine cerintele conciziei? (1 p. Foloseste cuvantul concret in locul celui abstract c). d. Nu folosi mai multe cuvinte decat este necesar pentru a exprima limpede ideea.) a. c. b.) a). Ce recomandari stilistice fac manualele de jurnalism pentru atingerea conciziei? (1 p. simplitate c).) a). “Dousprezece ambulante au efectuat operatiunile de salvare” “Dousprezece mari ambulante de salvare au transportat raniti la spitalele cele mai apropiate” PTS: 1 101. a. numarul de cuvinte in propozitie/fraza b). Lizibilitatea este determinata de: (1 p. stilul erudit sau infrumusetat e). c. alegerea potrivita a cuvintelor d). c. b. b+d c+e+a a+b+c+e d+a e+c+b+d PTS: 1 21 .

d.) a. c. b+c+a a+c a+b PTS: 1 105. Care sunt regulile esentiale pentru formularea paragrafelor ca unitati strcturale ale corpului stirii? (1 p. De ce este necesara in jurnalismul de agentie transmiterea fragmentata. sa constitue o stire in sine c). a+b a+c+d a+b+d c+d PTS: 1 22 .103.) a). in fux continuu? (1 p. cu l2 ore inainte cu 24 de ore inainte cu 36-48 de ore inainte PTS: 1 106. paragraful initial (capul stirii) si contine obligatoriu……al textului. sa fie unitare prin tratarea elementelor secundare.) a. c. in mod obisnuit. sa faca distinctie intre context si faptele noi d). c. In ce interval de timp se transmit materialele anticipate de ansmblu. sa aiba continuitate raspunzand la cea mai importanta intrebare la care nu a raspuns paragraful anterior a. Lead-ul desemneaza. b. a reduce cheltuielile de difuzare c). a detaliilor adecvate b). un punct de vedere orientativ mesajul esential un comentariu PTS: 1 104. c.) a). b. b. (1 p. denumite si antefile? (1 p. b. a nu astepta terminarea unui eveniment de durata pentru a informa despre el b). pentru a asigura transmiterea rapida si cu prioritate a informatiilor a.

Stirea de agentie este …………. credibila.107.) a). judet a.. un text succint c).o informatie b). explozibila. rapida. e. d. c PTS: 1 23 . Presa de proximitate este a unui singur: (1 p. un fapt d). stat E. e b. a. d b. cititor D.care contine in sine relatarea unui eveniment fara a mai fi nevoie de lamuriri suplimentare si are calitatea de a fi ………… (1 p. dezirabila. a+b c+d+e a+c+d b+c PTS: 1 108. subiect C. d. b. completa. obiectiva si promta e).) A. b b. b. exacta. public B. e a. c. interesanta si concisa a. c.

e unul din cei mai importanţi factori care „creează şi determină progresul social” aparţine lui: (1 p. Eric Berne c. Jean Stoetzel d. împreună cu obiceiurile. Kurt Lewin e. Walter Lippmann PTS: 1 1 . Constantin Crişan d. Emile Zola c. El este: (1 p. Walter Lippmann e. Dimitrie Gusti b. politolog şi cercetător american a publicat în 1922 lucrarea Public Opinion.) a.) a. Constantin Crişan PTS: 1 4. Robert Escarpit b. Jean Stoetzel d. Petre Andrei b. Wilbur Schramm b. Un mare analist. Alfred Dreyfus e. Afirmaţia conform căreia „opinia publică. Dimitrie Gusti e. Fondatorul Institutului Francez de Opinie Publică este: (1 p. Robert Escapit c.) a. Leonard Bloomfield d. Jacques Ellul PTS: 1 3.FFJ-LICENTA-JURNALISM-specialitate -1 punct MULTIPLE CHOICE 1. Jacques Ellul PTS: 1 2. Jean Stoetzel c. Lucrarea Teoria opiniilor (titlu în traducere) din 1943.) a. este scrisă de: (1 p. în care se consideră că opinia publică este reacţia indivizilor la recomandări şi întrebări formulate în condiţiile anchetei prin interviu.

) Dimitrie Gusti Paul Dobrescu Jurgen Habermas Jacques Ellul Emilian Dobrescu PTS: 1 9. Constantin Crişan PTS: 1 6. Mihai Ralea b. b. inainte de 1821 b. Stereotipul Românului ideal. este lucrarea lui: (1 p. e. in a 2-a jumãtate a sec. XX c. de masa. Isabelle Paillart c. d. expresivã b. construit de presã. Septimiu Chelcea e. Traian Herseni c. Aurelian Bondrea d. c.5. Sondajul de opinie este considerat un mijloc de cunoaştere a „complexului preferinţelor exprimate de un număr semnificativ de persoane. in primele decenii ale regimului comunist e. Un teoretician al opiniei publice distinge doua niveluri ale opiniei preponderente: de grup si a.) a. de reglementare d. Vasile Tran e. în care se observă departajări între public şi mase. XIX d. referitoare la o problemă de importanţă generală”. Giovanni Sartori b.) a. constructivã PTS: 1 2 . scriitori si oratori s-a configurat: (1 p. Autorul acestei definiţii este: (1 p. Aceasta este : (1 p. directivã c. Volumul Sociologia opiniei publice şi a mass media. dupã 1990 PTS: 1 8.) a. Paul Dobrescu d. analiticã e.) a. Paul Dobrescu PTS: 1 7. Una din functiile opiniei publice este creatoare de norme morale . in a 2-a jumãtate a sec. El este : (1 p.

e PTS: 1 12. Primul rãzboi mondial e.) a) Alphonse Daudet b) Emile Zola c) Prosper Merimee d) Marcel Proust e) Anatole France a. d. Inceputul Renasterii c. Constituirea societatii de masã d. In conflictul generat în opinia publicã de afacerea Dreyfus au fost implicate mai multe personalitãti între care doi scriitori: (1 p. c. c. Jacques Ellul considera ca putem vorbi despre opinia publica incepand cu : (1 p.) a. b. Zorii Iluminismului b. d.) a. b. Revolutia francezã din 1879 PTS: 1 3 . e b. e. Scandalul din 1830 legat de premiera piesei Hernani. b c. d a.10. a. e c. a inflamat opinia publica din cauza: (1 p. e. unei probleme rasiale unui conflict religios unui abuz moral opozitiei clasic-romantic unor prejudecati provinciale PTS: 1 11.

d. Dezvoltarea aşa numitelor “industrii culturale” h. c. Inventarea scrisului şi. Apariţia presei (ziarelor). Radio-ul d. d. d. conservarea informaţiei pe diferite suporturi d. c. Proiecţia de imagini e. e. Inventarea tiparului cu litere mobile g. h e. h b. mass-media pe suport electronic. d. f c. oarecum impropriu.) a. h c. b. f. f. Marile descoperiri geografice f. c.13. e. a.) a. Cinematograful g. Telefonia cu fir c. f. de canale de comunicare şi căi de comunicaţii. Realizarea de imagini în mişcare f. Expansiunea Imperiului Roman e. Inventarea limbajului c. ulterior. Necesitatea de a transmite rapid şi la distanţe mari mesajele (informaţia) a condus la apariţia de noi suporturi. g PTS: 1 14. Televiziunea h. e. c. f. e. h c. Indicaţi 5 etape istorice mai importante care premerg apariţiei fenomenului mass-media (1 p. g. Indicaţi cele mai importante 3 instrumente media din coloana de mai jos: (1 p. f. Acumularea de descoperiri ştiinţifice şi inovaţii tehnice între care se puteau stabili conexiuni nebănuite până atunci.sistemele de transmitere prin satelit a. h b. e. g c. a. ca şi de instrumente media apte să realizeze acest deziderat. b. g PTS: 1 4 . h d. f. g. Telegraful b. f. c. e. radioului şi televiziunii a. e. Realizarea distincţiei dintre semn şi semnal b. dă un substanţial impuls fenomenului în devenire mass-media de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. f. Acestea sunt denumite.

Computer b. b. d. d b. Pixeli f. c PTS: 1 16. c. CDRom d. f c. societate a efemerului e. (1 p. e. e d. f d. societate a valorilor educaţionale b. e. h a. iPod c. Referitor la funcţia socio-culturală de divertisment şi la tipul de „societate” pe care o creează. b. Calculator a. e. h f. indicaţi cele 3 noţiuni cu aceeaşi valoare semantică dintre opţiunile de mai jos. Internet g.15.) a. a. Ordinator e. f a. a.) a. societate divertismentului f. b. f c. g. societate a spectacolului d. societate a interpretării a. e. On line h. g. b. societate a valorilor culturale c. Care dintre următorii reprezintă aceeaşi realitate obiectuală în nou infiinţatul sistem multimedia ? (1 p. d. e. c. d. b. d. h PTS: 1 5 .

) a. multimedia b. imagini statice sau animate) într-un singur ecran poartă denumirea de…. Acest „amestec” de mesaje diferite a fost posibil graţie reducţiei prin numerizare a tuturor „semnelor”. d. 2003 (ediţia I. c e. Editura Fundaţiei România de Maine. d. digital d. f PTS: 1 18. Aurelian Bondrea c. b. media c. Pamfil Nichiţelea a.) a. Marin Stoian g. altfel spus a traducerii (transferării) semnalului analog (grafie. a. e b. e b. 2006 ? (1 p.17. grafică. Bucureşti. mass-media electronice a. Editura Fundaţiei România de Maine. Bucureşti. c PTS: 1 6 . c. înţeles de calculator. c b. sunete. Care dintre următorii sunt autorii volumelor Sociologia opiniei publice şi a mass-media. Sultana Craia f. c. Completati spatiile libere >Tehnologiile care permit restituirea de documente sau informaţii ce pot fi alese şi aşezate divers (texte. g d. e. e b. 1997). Marian Petcu b. a. respectiv Introducere în teoria comunicării. Mihai Dinu e. Mihai Coman d. (1 p. imagine) în semn …. b. d e. voce. grafic e.

e a. ca şi de promovarea unor tehnici de persuasiune în scopul câştigării credibilităţii în rândul marelui public. Galaxia Gutenberg f. Galaxia Guttenberg e. e. c. cercetătorul canadian Marshall McLuhan şi-a intitulat unul dintre cele mai incitante studii asupra fenomenului mass-media cu titlul ….) a. (1 p. publicitatea b. Apariţia lor a fost determinată de noile realităţi sociale. relatiile publice d. b. Guttenberg d. s-au constituit şi alte structuri care utilizează modelul comunicaţional. De altfel. Completati spatiile libere>Invenţia tiparului cu litere mobile îi este atribuită lui…. f c. publicatia a. e c.) a. d PTS: 1 20. a. Schweipoldt Fiol c. Gutenberg b. (1 p. Constelatia Fiol a.19. semnificaţia cuvântului public este prezentă şi în titulatura lor. b. publicistica c. c c. a. Acestea sunt … şi … . d b. d PTS: 1 7 . c b. Completati spatiile libere >Alături de ansamblul „instrumentelor” mass-media. Ca un omagiu adus epocalei invenţii. c. d.

e. a a. De ce ? b. publicitate d. reclama a. c. Ce ? c. d. d. d. e PTS: 1 22. d c.) a. c. marketing e. ori a unui serviciu poartă numele de… . Cum ? e. Completati spatiile libere >Complexul de activităţi de promovare pe piaţă a unei idei. e. b.) a. a. d. c. e a. d b. în timp de accepţiunea sa mai restrictivă. e d. e. f f. a unui produs. f. Când ? f. a PTS: 1 8 . e. b. d. Cine ? a. b. a. c. Unde ? d. c. se numeşte … (1 p. e. e f. f a. e. anume aceea de mesaj publicitar.21. Aşezaţi în ordinea logică întrebările din lead privind redactarea unei ştiri (eveniment) al cărui/ cărei protagonist este o personalitate: (1 p. b. c. d. b. d. b. publicistica b. c. b. relatii publice c.

d d. Concentric a. Haşdeu în care aflăm aceste rânduri? (1 p. d. Haşdeu? (1 p. nuvele c.) a. Traduceri b. ci mai îmbrăţişează aproape totalitatea operelor aşa numite originale. 1902 b. c. 1887 e.P. În ce an a apărut Revista nouă condusă de B. 1916 d.) a. Jurnalism fără frontiere f. 1889 PTS: 1 26.) a. f PTS: 1 24. Proza românească d. „Traducţiile sunt cu atât mai numeroase în limba română cu cât ele cuprind nu numai traducerile cele mărturisite în titlu. Poezia la Români PTS: 1 25. Liberal c. Ziarele în România e. b. articol critic e. Frunză verde de B. roman d.23.) a. 1850 c. Dramaturgia română c. poezii b.” Cum se numeşte articolul lui B. Deontologic g. În cadrul modelelor de presă este menţionat şi modelul serviciului public. Comunist d. e.P. Haşdeu este titlul unei: (1 p. f d b. Al responsabilităţii sociale e. Autoritarist b. drame PTS: 1 9 . Cum se mai numeşte el ? (1 p. b b.P.

Bălcescu d. Influenţa austriacă asupra românilor din Principate e. Moldova e. Kogălniceanu d.) a. Vasile Alecsandri b.) a. Eminescu ? (1 p.P. Vasile Alecsandri e. Rosetti c.) a. „Dumnezeu a fost îndurător şi l-a luat la sine înainte de a-şi vedea visul cu ochii. întors în ţara lui şi fără a fi încetat de-a exercita o înrâuire şi mai mare ca-n trecut.” Cine este această personalitate a istoriei româneşti caracterizazată astfel de M. Ion Eliade Rădulescu e. Ion Ghica PTS: 1 10 .” Pe cine caracterizează astfel Eminescu ? (1 p. Articolul Activişti şi pasivişti se referă la situaţia din: (1 p. înainte de a vedea cum contemporanii cari au copilărit împreună cu dânsul şi în cercul lui de idei le-au exploatat pe acestea ca pe o marfă. Influenţa rusească asupra românilor din Principate b. N. C. Basarabia b. Influenţa italiană asupra românilor din Principate d. Influenţa bulgară asupra românilor din Principate PTS: 1 29.A.Haşdeu PTS: 1 30. Nicolae Bălcescu c.27. Cum se numeşte primul studiu teoretic în care Eminescu îşi defineşte concepţia sa politică şi socială pe care o aflăm în articolele sale de ziar? (1 p. „El deveni din ce în ce mai închipuit şi mai apocaliptic.) a. încât. el a mai trăit ca o primejdie vie pentru orice aspirare adevărată şi serioasă. Ion Brătianu b. Muntenia c. Influenţa franceză asupra românilor din Principate c. M. B. Ardeal d. Dobrogea PTS: 1 28.

B.31. N. Testamentul luiV. „Limba lui. Banat d. Ion Ghica PTS: 1 35. „Mantalele lor sunt bucăţi. M. Negruzzi c.) a. Testamentul lui Titu Maiorescu e. Eminescu a scris un articol despre: (1 p. Artilerişti c. Basarabia e. Ion Slavici e. Dorobanţi e. nici nimic. Eminescu b. că e bucată din patria noastră străveche. Haşdeu d. Ardeal b.) a. Kogălniceanu d. Oltenia c. Cavalerişti b. Roşiori PTS: 1 32. este totodată culmea la care au ajuns românimea îndeobşte de la 1560. Testamentul lui C. Eminescu? (1 p.. Alecsandri PTS: 1 34. „Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acel pământ nu l-am cucerit.” La care din ostaşii noştrii se referă M. Testamentul lui Ion Ghica d.” La ce provincie românească se referă aici Eminescu? (1 p. (1 p.. Gheorghe Sincai b. Grăniceri d. Muntenia PTS: 1 33. nici flanelă. iar sub manta cămaşa pe piele. Iorga c. B.” Completaţi numele istoricului numit de Eminescu.P. Testamentul lui Ion Oteteleşeanu b. Petru Maior e. şi nici cojoc. Revista satirică Aghiuţă a apărut sub conducerea lui: (1 p.P.) a.) a. n-am alungat pe nimenea de pe el.) a.Haşdeu PTS: 1 11 . Nicolae Bălcescu c. M.

c. c. h b. 2o mai 07 (Rompres). d. Rompres ? a.) a). dimensiunile si continutul c). 7 iun 007 (Rompres) – Un avion romanesc cu cel putin 80 de pasageri la bord s-a prabusit miercuri. h.) Accident – Avion Bucuresti. g. Ce reprezinta formatul standard al unei stiri de agentie şi cum se numeste zona boldata si subliniata din antetul urmatoarei stiri (1 p. a i. buletin transmis dupa flash b. b. f PTS: 1 37. urgenta PTS: 1 38. Cand? h). linie de instructiuni a..” ? a). 7 iun a. Cum? g). c. d. c. c. subiect – predicat – complement. modul de a prezenta un mesaj scris destinat calculatorului b). a. e. d. e. subiect – predicat . linie de comanda f). subiect – element de legatura – contexte. c. b c. eventual detalii d). Cine? e). e. desi a fost primit la agentie in acest fel c. anunta turnul de control. d. f b. c. f.36. f. e b.adverb b). Ce tip de ştire de agentie reprezinta urmatorul text: (1 p. d d. e. d. Ce? f).) BQE95 15:30 Proces-Miron Cosma (cheia) Verdict (titlul Bucuresti. e. Care este schema de baza de redactare a lead-ului şi la care din intrebarile standard de mai jos trebuie sa raspunda obligatoriu lead-ul? (1 p. buletin ca prima informatie despre un eveniment foarte important.“Text…. fara ca acesta sa justifice un flash. eventual atribut c). e. Unde? a. d. b. in apropierea aeroportului Otopeni. De ce? i). e. a. i PTS: 1 12 . un “obiect informatic” d) chenar e). f. i h.

d. d. b. a. exprima cat mai mult in cat mai putine cuvinte e).) a). cunoscut fiind ca un material scurt este mai usor si mai repede difuzat c). folosirea unei sintaxe concentrate a. b. c. a. este prea lung c). Ce reguli de redactare incalca urmatorul lead?: “Daca femeile sunt batute crunt. b. asigura lizibilitatea materialelor a. c a. e b. d. foloseste ironia f). c. De ce concizia constitue expresia unei caracteristici fundamentale a jurnalismului de agentie? (1 p. d a. e PTS: 1 41. e. d. b. b. f c. c. Cum se obtine in plan redactional concizia unui material de agentie? (1 p. de li se invinetesc ochii. b. c. d b. restrangerea lungimii medii a materialelor b). c. d b. exprima imperativul eficientei institutiei. d. b. contine referiri imprecise la timp a. d.) a). c. a.39. transmiterea informatiilor catre si de la agentie fiind scumpa. b. (1 p. b. e. utilizeaza adresarea directa e). d a. e a. mai ales pe distantele mari (internationale) b). contine exclamatii si interogatii retorice b). d. c. d PTS: 1 13 . c. atunci de ce nu divorteaza? – iata intrebarea principala pe care si-au pus-o participantii la Congresul privind violenta in familie care a avut loc la Madrid saptamana trecuta”. c. d.economiseste materiale tipografice d). foloseste adverbe si metafore d). f b. e. f a. impartind fiecare material in mai multe parti c). d a. c. a. c. eliminarea informatiilor secundare si a cuvintelor de prisos d). c. e. e PTS: 1 40. c. raspunde imperativului rapiditatii.) a).

reproducerea corecta a declaratiilor citate in material a. c a. b. c. a. Ce reguli ale lizibilitatii nu se respecta in urmatorul text?: ”El a declarat ca este in mod sigur vorba de o pictura originala.) a. c b. Pentru ca faptul de viata sa aiba insemnatate publicistica.42. a. b. b. d b. La ce se refera concretetea si autenticitatea informatiilor jurnalismului de agentie? (1 p. b. c PTS: 1 45. perenitatea c. d a. a. b. utilizarea atenta a pronumelor a. redarea realitatii. c PTS: 1 44. c. Semnatura artistului se afla pe ea si ea continefigurile modelelor sale preferate.) a. b. datarea b. d. d PTS: 1 43. semnificatia a. a. c. d. c a. stilul cotidian b). c. d. sensul b. citarea surselor de la care parvin informatiile c). b. b a. a faptelor si evenimentelor asa cum au avut loc si nu fapte scornite sau prefabricate b). Imperativele formale ale stirii sunt (1 p. localizarea c. b a.) a). ziaristul trebuie sa-i identifice (1 p. mentionarea numelor personelor in locul repetarii pronumelor c). c. b a. b. c PTS: 1 14 . arata el”. prezentarea corecta a numelor si functiilor persoanelor despre care este vorba d). actualizarea a. c b. b. (1 p. c a. valorand 200000 de dolari. c b. c. d. c a.) a). b.

Tipurile de judecăţi folosite în ştire sunt: (1 p.) a. tehnică de documentare b. b a. c. ziaristul face intervenţii de: (1 p.) a. c PTS: 1 15 . b. c a. gen ziaristic c.) a. b. d. c a.) a. c b. d. c. b. a. b. b.46. noutate b. c. (1 p. interes c. veridicitate a. b a. c PTS: 1 49. ameliorare formală b. compatibilizare cu discursul ziaristic c. c b. a. b. conferinţă a. Interviul este. a. c PTS: 1 47. b a. judecăţile de existenţă judecăţile de gust judecăţile de valoare PTS: 1 48. d. b. c b. c. În timpul redactării interviului. Actualitatea ziaristică este definită prin: (1 p. corectarea informaţiilor a. c a.

d.) a. b. calitatea documentarii b. c. c a. Printre notele de identificare ale reportajului se numără: (1 p. calofilia c. interesul public c. Pregatirea intrebarilor pentru interviu probeaza (1 p. b a. c. caracterul strict personal al relatarii a. b. versatilitatea ziaristului c. c b. c PTS: 1 16 . a. a. Notele definitorii ale reportajului sunt (1 p. b. c. c a.) a. atitudinea b. personalizata a. b a. c a. b. c b. congruenta c. factuala b.50. c PTS: 1 53. c PTS: 1 51. a. d. b. b. d. b. talentul gazetaresc a. c b. c b. c. plasticitatea a. d. c PTS: 1 52. b a. b.) a. Documentarea pentru interviu este (1 p. contactul nemijlocit cu realitatea b. a. c a.) a. b a.

c PTS: 1 55. c.) a. c. c a. b. c a. subiectul intervievat d. b a. d. c a. d b. e. sinceritatea reporterului a. b a. b. c. c b. e b. c PTS: 1 56. b. c. compozitie b. rolul lor e. Plasticitatea reportajului se obtine prin apel la (1 p. d b. Intrebarile ce pot alcatui un interviu se caracterizeaza in functie de (1 p. prezenta reporterului la fata locului b. obiectivitatea reporterului c. c a. a. b. d. d. e. c. b. stil c. b.54. speciozitate a. c. c. e PTS: 1 57. Sunt caracteristice emisiunilor complexe (1 p. a. lungimea lor b. b. b.) a. b a. c.) a. d. d a. b. scopul lor a. d informatiile utilitare sunt reluate si completate cu relatari de-a lungul intregii zile este tratata o singura tema din divese perspective sunt difuzate in intervale cu audienta maxima se adreseaza unui public bine definit PTS: 1 17 .) a. b. a. a. d. forma raspunsului cerut c. d. a. c b. Autenticitatea reportajului este garantata de (1 p. d. c. c a.

b. c PTS: 1 61. a. b. Crearea de false vedete sau evenimente reprezintă… a.58. b. parafrazarea onestă d. d. un criteriu de selecţie a publicului PTS: 1 60. b. o funcţie a televiziunii b. o disfuncţie a televiziunii c. a. c. paradontoza b. c horoscopul tema saptamanii sinteza saptamanii calendarul zilei PTS: 1 59. c b.) (1 p. d. c a. d. adevărul absolut PTS: 1 18 . b. c.) a) prospecţia b) elaborarea textului c) fimarea a. b. b a. b a. parafrazarea eronată c. c.) a. Fac parte dintr-o emisiune specializata (1 p. c b. Care sunt caracteristicile mesajului televizat ? (1 p. a. c.) a) claritatea mesajului şi forţa de impact b) capacitatea de cuprindere şi viteza de transmitere c) cronofagia a. c PTS: 1 62. Adevărul mutilat se poate relaţiona cu: (1 p. b a. c a. a. d. d b. c a. violenţa de limbaj e.) a. Etapele realizării documentarului tv sunt… (1 p.

a. e. e PTS: 1 66.) a. b. c. contestarea conceptului de iconicitate c. Intertitlul este un: : (1 p. informative e. d. d. d c. paleosemiotica publicitara d. a. procedeu metonimic PTS: 1 64. b.63. a. a. d c. intransigent cu alţii b. d c. f PTS: 1 19 . b b.) a.) a. procedeu literar b. partizan politic d. Genurile publicistice fundamentale sunt: : (1 p. Un om de presă ar trebui să fie: : (1 p. d. d e. procedeu exhaustiv e. e e. testele de comutare pentru controlul rezultatelor in analiza imaginii publicitare e. e. c. c. surprinzător în formă a. d d. d.) a. informale d. c. interdependente c. informe a. procedeu rezumativ c. b. a. e d. grupeaza manifestarile imaginii publicitare in functie de codificarile istorice si publicitare a. lucrarea Structura absenta f. f b. interpretative b. e. e PTS: 1 65. c. Sunt legate de numele lui Umberto Eco (1 p. e b. consecvent în fond c. artizan cultural e. a. procedeu neliterar d. c. b. articolul Retorica imaginii b. e d. c b.

d. intimitatii d. d a. b. e a. e b. e d. d. e. Barthes (1 p. valorizarii entimemei a. d. d c. b. d. d. a. Analizand imaginea publicitara. d c. In categoria simbolurilor diurne. c. analizeaza imaginea publicitara pornind de la functiile comunicarii prezentate de Roman Jacobson f. c. c. analizeaza imaginea publicitara pornind de la conceptele de denotatie si conotatie e. a. considera semnul drept un artificiu de comunicare b. c b. c a. constructiei axiale d. e. e. d.67. e PTS: 1 20 . c. c b. considera ca rolul figurilor de stil este de a facilita trecerea de la nivelul limbajului propriu la nivelul celui figurat c. b. Georges Peninou se opreste asupra (1 p. I se pot atribui lui R. c. teriomorfe c.) a. e PTS: 1 69. c. f PTS: 1 68. b. e b. pozitionarii obiectului in imaginea publicitara b. f a. simbolurile ciclice b. nictomorfe e. d. e. c. codului morfologic c.) a. Gilbert Durand introduce (1 p. lanseaza teoria semnificatiei generative a. ciclice a.) a. conotatiei e. a. articolul Retorica imaginii d. d c. c. b.

intransigent cu altii b.) a. Eminescu foloseste: (1 p. Tudor Vianu PTS: 1 71. localã E. d. consecvent în fond c. a+b+c b+e d+e c+d+e PTS: 1 21 . trei metafore d. regionalã a. trei verbe a. d. c. nici o metaforã e. Jaques Ellul d. douã metafore c. c. glossy B. b.70. În primul vers al Odei (în metru antic). partizan politic d. diasporei D. o metaforã b.) a. Mihai Dinu b. Septimiu Chelcea e. Sondajul de opinie ca modalitate de cunoastere a complexului preferintelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane este prezentat astfel în lucrarea Cunoasterea vietii sociale. a+b d+e a+b+c PTS: 1 73. b+e a+c+d a+b c+d+e PTS: 1 72. Autorul este: (1 p. Un om de presã ar trebui sã fie (1 p. b. 1995.) a. surprinzãtor în formã a. sportivã C. b. Mihai Coman c. înregimentat doctrinar e.) A. c. Publicatiile care au o tematicã si o rãspândire de interes pentru zone geografice mai restrânse constituie presa (1 p.

) a. Socrate este acuzat pentru: (1 p. d.) a. sfintii ideii nationale e. afirmarea ideii “Crede si nu cerceta” d. subminarea autoritãtii aristocratilor e. a+b b+c+e d+e PTS: 1 76. credinta în Dumnezeu e. a+c a+b+e d+e a+d+e PTS: 1 22 .74. c. d. Goga îl asemuieste pe Pãrintele Lucaciu cu: (1 p. a+b+c d+e c+d+e a+c PTS: 1 75. b. Goga este de pãrere explicit cã o granitã se pãzeste cu: (1 p. generalii marilor izbânzi a. ostasi patrioti c. ocrotitorii idealurilor realizate d.) a. b. profetii visurilor împlinite c. c. statuia unui poet d. mucenicii cauzei naþionale b. propunerea de noi zei în cetate c. un corp de armatã b. c. sucirea mintii tinerilor b. lipsa de întelepciune dezvãluitã fãtis a. arma în mânã a. b.

preot ortodox la Tebea d. avocat din Tara Motilor e. opera lui Dylan Thomas e. a+b+c d+f b+f d+e PTS: 1 79. Cezar Petrescu a. a+c+e d+e a+b PTS: 1 78. b.) a. c. Avram Iancu era: (1 p. d. creaþia lui Bob Dylan d. Camil Petrescu e. Vechiul Testament c. Ion Barbu c. Eugen Barbu d.) a. Dan Barbilian b. b. prefect de lãncieri în Ardeal f. Eccleziastul a. profesor de religie la Sibiu c. b+c+e a+c d+e a+d+e PTS: 1 23 . b. Noul testament b. Lovinescu l-a anuntat ca pe un scriitor de “versuri frumoase si reci” pe: (1 p. c.) a. “Vânare de vânt” este o sintagmã cuprinsã în: (1 p. tãran miner la Rosia Montanã b. d. c.77. fãrã studii superioare a.

) a). sporeste lizibilitatea si concizia stirii f). in paragrafe succesive. incepe cu esentialul si continua. se redacteaza cu usurinta a. incepe cu detalii atractive si se incheie cu formularea continutului principal al informatiilor d) tine cont de logica informatiei e). ce valoare are si din ce ratiuni s-a impus ca metoda standard? (1 p. c. a+c+f g+h c+i b+d+e+g+i PTS: 1 24 .) A. este economica h). Poezie a credintei au scris în importante opere ale lor: (1 p. In ce consta principiul redactarii pe baza piramidei inverse. Ioan Alexandru D. a+d+e b+c d+e a+d+e PTS: 1 81.80. b. este o tehnica universala si obligatorie g). b. incepe cu o descriere si se termina cu esentialul sau cu o poanta b). Tudor Gheorghe E. Nichifor Crainic C. cu aspecte mai putin importante c). d. d. Nicolae Labis a. Marin Sorescu B. satisface diversitatea de solicitari ale clientilor i). c.

c. b. semnificatia esentiala insemnatatea principala intamplare PTS: 1 85. adaugand altele noi b).) a. sa fie redactat ca si cum ar fi prima informatie. Materialul denumit bilant se axeaza pe …………. c. b+c a+b+c a+c PTS: 1 83. termenul lead inseamna.) a. sa faca o sinteza a informatiilor din materialele anterioare sa prezinte in linii generale ce se asteapta de la eveniment sa prefigureza consecintele evenimentului PTS: 1 84. (1 p. Pentru ziaristul de agentie. si dezvoltare. Clarificarea sau materialul explicativ (new analysis) este menit sa desprinda……… evenimentului si sa-l situeze intr-un cadru si intr-o perspectiva. sa cuprinsa doar o sinteza sau un bilant al informatiilor anterioare fara a aduce informatii noi c). fie ca este vorba de primul. c. al doilea etc lead a. si constitue un material de ansamblu care prezinta ultimul stadiu al evolutiei unui eveniment.) a). De ce conditii trebuie sa tinem cont in redactarea lui? (1 p. (1 p. b.82. c. sa cuprinda principalele informatii din materialele anterioare. Ce rol are materialul matura sau ridicarea cortinei? (1 p. b. actualizare. pe langa acela de “cap” al stirii. semnificatia insemnatatea momentul PTS: 1 25 . a evenimentului. b.) a.

in ce priveste semnificatia lor. a+e+f b+c b+c+d c+e PTS: 1 26 . putand fi difuzate si folosite la o anumita distanta fata de eveniment b). c. b. putand fi semnate de autor a. s-a constatat la “Sedinta Comisiei Europene.86. sunt relativ atemporale. In jurnalismul de agentie. a+c a+b+c b+c PTS: 1 88.) a) de distantare b) de aprobare c) neutre d) prezent e) trecut f) viitor a. dupa trei zile de lucrari…” Bruxelles. Ce particularitati prezinta materialele magazin si de sfarsit de saptamana (weekender)? (1 p. Care din urmatoarele doua lead-uri este recomandat de teoria jurnalismului de agentie pentru redactarea inceputului unui bilant?: (1 p. b. 9 dec 005 (Rompres) – “Romania si-a indeplinit toate obligatiile pentru a adera la Uniunea Eurepeana la 1 ianuarie 2007. cu rare exceptii. permit un stil de redactare mai suplu. se recomanda verbele ………si se folosesc. c. care s-a incheiat joi…” PTS: 1 87. d. la timpul………………(1 p. b.) a. 9 dec 005 (Rompres) . Bruxelles.) a).“Sedinta Comisiei Europene s-a incheiat joi. sunt mai ieftine si nu prezinta interes pentru abonati c).

b.) a. c.89. Cum se numea si cand a aparut prima noastra agentie nationala de presa? (1 p. Agentia Havas a Romaniei-1877 Agentia Telegrafica Romana-Roumagence-1889 Agentia “Orient-Radio”-RADOR-1921 PTS: 1 27 .