P. 1
conceptia educationala a lui aristotel 2

conceptia educationala a lui aristotel 2

|Views: 1,705|Likes:
Published by Focsa Aurica

More info:

Published by: Focsa Aurica on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Introducere Scopul educației rezidă, în a-l face pe om să iubească ceea ce este demn de a fi iubit și să urască ceea ce trebuie urît.

Aristotel (în Politica)

Problema educatieisi a instruirii este o problema veche, dar tot timpul noua. Educatia si instruirea au aparut odata cu aparitia omului, familiei, societatii, statului. De la o treapta de dezvoltare a socitatii la alta, procesul educational si instructive se perfectioneaza, se aduc in conformitate cu etapele respectivede dezvoltare a societatii si necesitatile ei. In general procesul educational si instructiva parcurs o cale lunga, dificila si glorioasa. Fiecare civilizatie, fiecare tara, popor au particilaritatile sale, specificul sau de educatie si instruire. Un rol important in dezvoltarea proceului instructive si educational a apartinut institutiilor invatamantului si cercetatorilor filosofice grecesti antice. In aceasta lucrare voi incerca sa analizez conceptiile lui Aristotel despre educatie si instruire care este actuala pîn ain prezent.

1

El a criticat teoria ideilor. cel mai important discipol al lui Platon. dar adevгrul îmi este mai scump". este pe deplin format. Filip al II-lea. educației ("Despre educație"). prin rotație. Aristotel rămîne la curtea din 2 . eticii ("Despre iubire".e. Petrece 18 sau 20 de ani în Akademia platoniciană. pînă la moartea lui Alexandru (323). anticipînd o interesantă formulă de gestionare democratică. În Academie Aristotel începe să scrie primele sale lucrări. deschizător de drumuri în cele mai variate direcții (metafizică. a "Statului ideal" ale lui Platon. Aristotel nu a susținut în întregime concepțiile filosofice ale dascălului său. Provenea dintr-o familie ce practica medicina din generație în generație. iar după-amiaza era deschisă unui public mai larg.. Despre noblețe" etc). s-a născut în Stagira în 383 î. politicii ("Despre regalitate") etc. logică. Cînd o părăsește. Aristotel conduce această școală timp de 12 ani.n. instructivă și educațională a lui Platon. Aristotel.Hr. unde cercetarea era completată cu predarea. Se pare că el a încredințat conducerea școlii tuturor profesorilor. estetică. științe ale naturii etc. Această școală a fost un fel de universitate. îl cheamă pe acesta la curtea macedoniană din Pella spre a-i încredința educația fiului său Alexandru. asemenea universităților populare. cu o problematică circumscrisă retoricii ("Despre retorica" sau Gryllos). la moartea marelui magistru (Platon). pe atunci în vоrstă de treisprezece ani. politologie. Tot odată. etică. "Despre bogгție".Aristotel. cu care Aristotel a copilărit împreună. în special dialoguri.).. după care este nevoit să plece din Atena. Aristotel a îmbinat cu succes pe parcursul vieții sale activitatea filosofică cu cea pedagogică. Repere biografice. didactică. Dimineața se țineau cursuri pentru tineri. Este considerat unul dintre cei mai mari filosofi ai Antichității. Aristotel aprecia foarte înalt activitatea stiințifică. Lui Aristotel îi aparțin cuvintele: "Platon mi-e prieten. În 343-342 î. de unde și numele care i se dă adesea de Stagiritul.

l. Politica. vol. revine în Atena spre a fonda aici o școală filosofică proprie.3 În 355 î. însoțit de prietenul și discipolul său Teofrast. p.n. întrucît tatălui eu îi datorez viața. p." 1 Alexandru Macedon a apreciat munca lui Aristotel în felul următor: "Eu îl venerez pe Aristotel tot așa ca și pe tatăl meu. W. Aproape toate științele îl invocă pe Aristotel ca precursor. educator și prieten al lui Alexandru Macedon. Aristotel (la vîrsta de 50 ani). Poetica. M. el a fost mai norocos decît Platon. Aristotel găsise un elev demn de el și din acest punct de vedere.565-566. Se pare că. Fizica. Ed. pe de altă parte. Hegel constată. 1995. 3 .Hegel. Chișinău. Etica nicomahică. Susținut de Antipatros regentul macedonean al Atenei.. 2 D. Istoria filosofiei grecești. iar spiritul și faptele lui Alexandru "mărturisesc despre spiritul educației primite". că faptul de a fi fost educatorul lui Alexandru Macedon aparține în istorie ca un destin strălucit. știm totuși că profesorul a rămas și mai tîrziu în cea mai bună armonie cu marele său elev. Bucureєti. Despre suflet etc. însă.133. Retorica. Chiticari. timp de patru ani în calitate de învațător. Moldova. să formeze individualitatea celui. 1969. V. Principalele sale scrieri sunt: Metafizica. Aristotel întemeiază această școală filosofică proprie Likeon (dupг denumirea hramului în cinstea lui Apolon unde se afla 1 Wilhelm Windelband. pînă cînd Alexandru va pomi în expediția sa contra perșilor. Căldare. "Deși suntem aproape fără știri asupra felului acestei educații. Gоbdirea filosofică în lumea antică. 3 G.Pella. Aristotel a avut una dintre cele mai mari influențe asupra istoriei culturii. Organon. 1994.e. Etica eudemicг. datorită educației oferite lui Alexandru. pe cînd Aristotel și-a pus drept scop.F. T. care nu peste multă vreme.. trebuie ținut seama că pentru Platon. Istoria filosofiei. Dionisos nu era decît un instrument care ar fi trebuit să pună în practică ideile gînditorului despre stat. va uimi lumea. iar lui Aristotel îi datorez faptul că el a atribuit vieții mele preț și valoare”2 A fost profesorul lui Alexandru Macedon (între anii 343 și 340). Iaєi.

realizată în aer liber. Doisprezece ani (335-323) Aristotel a stat în fruntea acestei școli în activitate neobosită. în grădină) în instituția creată de el. cum i-a fost dat stagiritului. a se plimba. se comentau și se dezvoltau concepțiile aristotelice.școala). în general. perioadă în care dă o formă sistematică. Nici un alt filosof. Aristotel a 4 Sergiu Roșea. adicг filosof peri patetic. Școala a devenit mai apoi unul din cele mai puternice centre de cultură din Atena. 23. foarte bine asortată ș complectată. cîte îi atribue Sergiu Roșca. În apropierea școlii se află o grădină pentru primblări și deoarece prelegerile se țineau în grădină. (alții vorbesc chiar de 195 de tipuri)5. corespunde diapazonului și forței potenției și a gîndirii sale enciclopedice. educația neformalizatг.190. p. om de știință nu a inventat în cultură atît cît Aristotel. Din istoria gîndirii filosofice. Chișinău. dedicate elevilor liceului și altele de dimineață. o parte mare din aceste opere este pierdută. 4 . 1998. Se consideră că pînă la noi au ajuns aproximativ o pătrime din operele scrise de către Aristotel. Această moștenire este foarte bogată și diversă. școala a fost numită "peripatetica". Cazan. dedicate publicului interesat de problematica abordată de filosof. București. Aici. În cele 146 de lucrări în diverse domenii. între care și o uriașă bibliotecă. unele de seară. Introducere în filosofie. Pune bazele invațamantului peripatetic (din grecescul peripatein. Prietenia și protecția familiei regale macedoniene îi pune la dispoziție posibilități de studii și cercetare excepționale pentru acel timp. Al. din întreaga țară. în celebrul Likeon își va ține Aristotel celebrele sale lecșii. definitivă și propriei sale concepții filosofi ce. De la antici la Kant. p. nici unui om nu i-a fost dat să creeze atîtea discipline. 1999. Autorii antici apreciază această moștenire din cоteva sute de "cărți". Școala filosofică a lui Aristotel a existat pоnă la sfîrșitul lumii antice. Moștenirea șiințificș și pedagogicș.4 Diogene Laertios îi atribuie 145 de tipuri de lucrări. Aici se studiau. 5 Gh.

care în ordinea concepțiilor filosofice este mai aproape de Platon. psihologia. Dar aspectul general al activității sale nu se înfățișeazăca un întreg ce sar sistematiza el însuși. 5 7 . cele mai multe discipline filosofice îi datorează lui diferențierea și începutul lor.). "Categoriile". Hegel. Miezul. estetica. vol l. retorica. atîta doar că Aristotel a pгtruns în întreaga masă și în toate laturile universului real. "Despre somn". W.. "Despre cer". "Despre insomnie"). etica. dar el nu este mișcarea care leagă laolaltă"7. pedagogia. etica. destinate pentru activitatea școlară și născută din ea. fizica.. avea să scrie despre Aristotel unele dintre cele mai frumoase pagini cu entuziasm și o admirație izvorîtă din sinceritatea geniului fascinat de geniul altuia: ". Opera lui Aristotel cuprinde majoritatea domeniilor științelor din lumea antică: științele naturale și filosofia naturii ("Fizica").564. București. Prin colecția sa de scrieri științifice Aristotel s-a manifestat ca geniul cel mai multelateral al grecilor antici și poate ca cel mai "complect" filosof al tuturor timpurilor. p. logica ("Organonul". poetica. Istoria filosofiei. ci părțile sunt receptate empiric și așezate empiric una lîngă alta. biologie ("Despre originea animalelor" în care Aristotel a descris 500 specii de animale. Ibidem. p. 1969. întreg a cărui ordine și coeziune ar aparține conceptului. scrierile didactice. "Topica" etc.6 Platon și Aristotel sunt. a fost un bărbat alături de care nici o epocă nu poate pune unul care să-l egaleze. "Analiticile". "Prelegeri de fizică". subjugînd bogгția și dispresia acestei mase sub concept. politologia. a făcut clasificarea lor). retorica și poetica. nucleul concepției educative a lui Aristotel rezidă în străduința sa de a transforma filosofia socraticoplatonică a noțiunilor. economia politicг.. orientată în mod esențial către 6 G.abordat cu rezultate strгlucite filosofia. etc.. dupг părerea lui Hegel.Hegel. 562. biologia. politica și economia politică. "dascăli ai neamului omenesc". prima filosofie ("Metafizica" în 14 cărți). Psihologia ("Despre suflet". partea "este recunoscută pentru sine ca un concept determinat. logica.

6 . în maniera lui Platon. Aristotel. Chișinгu. Aristotel o concepe sub forma unui organism în dezvoltare. Cea mai gravă obiecție privește faptul că între ideile generale și lucrurile particulare există.. străbătută de marele principiu al dezvoltării. 1998. într-o imagine mai largă asupra existenței. Aristotel a identificat esența nu în afară a lucrurilor ci în lucruri însăși. Motivul asupra căruia se concentrează concepția aristotelică despre lume este altul decît al predecesorului său. ca și Platon. obiectelor. spre deosebire de Platon. În mod deosebit Aristotel se concentrează asupra criticii teoriei platoniciene a ideilor. Din istoria gîndirii filosofice.etică.8. în general.23. a lumii lucrurilor. care au un substrat material și care se află în continuă mișcare. o operă de artă. în care să-și găsească o explicație toate procesele realității. în formare. oprindu-se doar asupra unui aspect sau a unei laturi a stiintei. generalul de particular. obiectelor. susține existența obiectivă a naturii. pe scurt. în care unitatea și succesiunea diferitelor 8 Sergiu Roșca. ideea. p. inclusiv cele ale naturii fizice. Înainte de a prezenta concepțiile sale metafizice Aristotel trece. în revistă încercările anterioare constatînd ca vechii filosofi au procedat unilateral. El a difinit astfel natura: "natura e totalitatea lucrurilor. Aceștia vedeau în realitate fie o unitate frumos ordonată. Cu aceasta el nu a separat. ce vizează fгurirea unui tip ideal de cetățean aflat în relații de deplină armonie cu statul. dar întocmai că. fie un mecanism. fie. acesta a găsit în general nu numai obiectul cunoașterii științifice ci și momentul constructiv al lucrurilor individuale. Spre deosebire de Platon. ruptura totală. transformare. Aristotel consideră drept o imposibilitate să existe în mod separat realitatea și ceea ce este esența realitгții. după Platon. Întreaga concepție aristotelică a lumii obiective este. Spre deosebire de aceștia.

Lumea a apărut și se susține în urma unei activități organice. în procesul educației. ci insistă ca în măsură egală să se poarte grija de toate trei aspecte ale sufletului vegetal. Aristotel evidenția următoarele trepte ale cunoașterii: senzația. Din punctul lui de vedere. lucrurile. procesele cu multiplele lor însușiri. că omul posedă concomitent suflet vegetal El (sufletul) are nevoie de hrană și este sortit. particularități.momente o asigură ideea de finalitate. Iatгă de ce. predestinat pieirii. animal. Chișinau 2003 p. proprietăți există înaintea cunoștințelor. Aristotel nu punea pe primul plan grija despre existența nemuritoare a vieții de apoi.9 9 Problema educatiei in filosofie. Aristotel recunoєtea și susținea posibilitatea cunoașterii lumii obiective. putrificării. EI considera.42-43 7 . misiunea ei constă în trecerea de la forma senzolială a cunoaєterii la gîndirea abstractă. Pentru Aristotel este străină nostalgia dupг lumea de apoi. reprezentarea. experiența în legătură cu memoria. uma.

materia reprezintă obiectul pasiv si indeterminat al formelor. În plan etic. eficientă și finală. după Aristotel. ci să-l și practici. Facultatea rațională. formală. determinat. originară. ca entitate angajată social. a contemplării adevărului. 8 . prin căutarea căii de mijloc. care investighează adevărul ca adevăr. explicînd teoria silogismului și avansînd principiile logice. va avea rezonanțe ideatice și în plan pedagogic.Premise ale gîndirii pedagogice Pentru Aristotel. Aceste cinci tipuri de activitate constituie virtuțile intelectuale. cea a generalului și universalului. rațiunea intuitivă și înțelepciunea filosofică. ca organon. parcurge trei stadii de cunoaștere: cunoașterea științifică. care face ca materia să treacă de la potență la act. nu este de ajuns să cunoști binele (ca la Platon). Stagiritul crede că scopul vieții este fericirea (eudaimonia). devenirea ("primul motor"). Materia nu existг în afara formei. de unde emerge mișcarea. o rațiune "ce se gîndește pe sine". Cunoașterea de nivel înalt se supune unei axiomatici. A întemeiat logica văzută ca știință a demonstrației. Pentru a fi virtuos. Facultatea care caută adevărul practic presupune două stadii ale sufletului: arta și înțelepciunea practică. Cunoașterea de ordin științific pornește de la percepția senzorială. În plan estetic inaugurează teoria artei ca mimesis. Crede că generalul poate fi regăsit în lucrurile individuale. unui set de principii ce trebuie să fie respectate de fiecare știință în parte. Moralitatea rezidă în evitarea extremelor. dar se ridică la o treaptă superioarг. ca ființă socială. iar forma indică principiul activ. identificată în divinitate. a unui anumit conținut. Definește omul ca zoon politikon. punînd accentul pe funcția purificatoare a artei (catharsis). Suprema fericire se obține în urma cugetării. o formг pură. dar nu și suficientă. Există. El stabileєte patru cauze ale devenirii: materială. Dialectica materie ca formă. Experiența imediată este necesară. după cum forma nu este decît formă a ceva.

Inceputul instruirii și educației elevului se propunea de la "grija față de corp" și mai apoi "grija față de suflet. Gimnastica este predestinată pentru formarea frumosului. trebuia să fie gramatica. iar pe de altă parte. în acelaєi timp. comune. minte". Băieții de la șapte ani trebuia să fie instruiți și educați de către stat. pornind de la teza sa potrivit căreia "omul este un animal politic". Educația fizică. ca în familie. trebuia să contribuie educației spirituale. Aristotel a depus eforturi colosale în studierea și acumularea experienței sociale în domeniul conducerii statului. Acordînd gimnasticii o importanță deosebită. trebuia să aducă organismul copilului în starea de pregгtire pentru procesul însușirii cunoștințelor. condamna tradiția spartană a aplicării exercițiilor fizice grele în rezultatul cărora copiii se transformă în "animale sălbatice". "minte sănătoasă în corp sănătos". Aristotel. Pe de o parte. există o strînsă legătură între morală și politică. "de la părinți buni pot proveni numai urmași buni". Gînditorul admitea educația în familie în formele ei tradiționale pоnă la vîrsta de șapte ani sub supravegherea funcționarilor de stat. dar să obținг aceasta nu poate". gimnastica. de la vîrsta de cinci pînг la șapte ani să se efectueze instruirea și educația preventivă. Gimnastica. Aristotel propunea. Aristotel a ocupat o poziție flexibilă. Aristotel a acordat atenție primordială educației sociale. societății. Drept obiecte necesare și obligatorii. Aristotel a acordat o atenție deosebită problemei omului. EI studiază omul în manifestările și relațiile lui sociale. Aristotel a creat istoria a 158 de state grecești. statului. Dacă omul este o ființă natural-socială. "natura adesea tinde spre aceasta.Examinînd problema veșnică a raportului determinantelor sociale și biologice în educație. Omul tinde spre relații sociale. în cadrul învățămîntului primar. 9 . prealabilă. statale. Un rol deosebit în formarea unui început foarte fiumos trebuia să-l aibă muzica. El era de părerea că fiecare formă de organizare statală are nevoie de o educație corespunzătoare. muzica și desenul.

individul însuși.Cel mai sistematic sunt expuse concepțiile lui despre educație și instruire în tractatul "Politica". căci răul cel mai rău pentru viața statului. indiferent de forma acestuia. cetățeanul trebuie să se supună constituției. Libertatea și egalitatea sunt "bazele fundamentale ale democrației". iar aceasta pentru că decretele nu au generalitatea legii.10 și considera.paj. că monarhia aristocratică și democrația sunt esențiale. se ivesc numai acolo unde legea a pierdut suveranitatea. Pentru el. "Demagogii". paj. nota el. 44 10 . carte VI. 42. istorie. monarhia poate duce la tiranie. Politica. Conceptia pedagogică 10 11 Aristotel. grupuri sociale. politică. sau mai bine zis. Aristotel considera. aplicare asupra cercetгrii bazelor statului și a sistemelor de guvernare. de parcă ar fi scris pentru vremurile noastre. Cît despre formele statului. оn special. În lucrarea sa "Politica" menționa că "animalul politic" se deosebește de celelalte animale prin faptul că el tinde spre bine. Acestea au și stări excesive care le alterează esența și menirea. Vl. Ibidem. Aristotel avea în vedere egalitatea politică. Aristotel definește omul în raport cu mediul vieții lui: educație. în fond. Statul este natural (social) pentru că. Aceasta este una dintre cele mai faimoase definiții. este încălcarea dreptului politic altfel decît îl recunoaște constituția. cetățeanul este liber cînd se supune autorității legii. guvernare. forma perfectă a statului este cel democratic. intelectuală. București. După părerea lui Aristotel. omul. care s-au dat cîndva omului. 1989. iar democrația la demagogie. Lucrarea lui Aristotel "Politica" este în întregime o desfгșurare și argumentare a definiției de mai sus. . Așa. aristocrația la oligarhie. este ființă socială. Aristotel pleda în favoarea statului sclavagist. de exemplu. totodată. culturг.11 Nu este democrație acolo unde statul care își zice democratic procedează cu decrete populare. etc. spre viața conștientă. În orice stat. esențial pentru ca democrația să nu degenereze în demagogie este respectul legii.

De pildă. Aristotel se prezintă ca fiind exponentul punctului de vedere atenian asupra vieții. filosoful din Stagira se va deosebi de punctele de vedere ale lui Platon. de negăsit în Grecia. În Liceul pe care îl înființează.Aristotel și-a petrecut viața mai mult cu învățămîntul decît cu cercetarea. facînd apologia echilibrului dintre rațiune și suflet. Aristotel sugerează ideea că ceea ce nu poate face legea va face familia și ceea ce nu îndeplinește statul va prelua ca sarcină familia. adevărul se poate deduce în urma experienței directe cu obiectele. Modalitatea de a realiza educația derivă din concepția sa cu privire la sorgintea (origine) și căile cunoașterii. Celor trei trepte ale dezvoltării " sufletului " (corporalitate. Reflecțiile sale despre educație au fost preluate în importante opere. dar cu alte obiective decît cele strict educative. fostul său elev. el nu va accepta ideea abandonării copiilor de către familie unor instituții ale statului. pentru Aristotel. o bibliotecă bine dotată și un "muzeu" de științe naturale. În ideile sale pedagogice. Si în plan pedagogic. el a înființat o grădină zoologică. Drept urmare. îi trimitea mostre de plante și de animale. Se știe că. sensibilitate și inteligibilitate) le sunt necesare tratamente diferite. întrucît aceasta poate veghea și stгpîni mai îndeaproape pornirile particulare ale copiilor. pe un loc central se află studierea științelor naturii. Maniera didactică poate fi detectată în toate lucrările. Copiii vor fi integrați în școlile publice începănd cu vîrsta de șapte ani. pentru care Alexandru Macedon. Pentru aceasta. cu toate că este de acord cu educația publică. realizate progresiv prin exerciții și studii compatibile cu puterea particular de absorbție. În concepția lui Hummel. și educația trebuie să se 11 . tratatul său despre educație (Peri Paideias) s-a pierdut. Opera transmisă peste veacuri este o operă scrisă și predată. universalul se află în lucruri. Este adeptul dezvoltării progresive a naturii umane. Din nefericire. el este prototipul profesorului.

aceasta din urmă avînd un rol activ. În timp ce în Akademia lui Platon se studiau cu predilecție filosofia și matematicile. Nu este neglijată formarea morală. Alături de studierea științelor naturii. se definește prin simțire. în opinia lui. dobîndirea de alte cunoștințe).conformeze acestui principiu. Aristotel recomandă studiul gramaticii. trebuie modelată materia cu forța acelei semnificații cuprinse în noțiunea de «formă» umană" (Suchodolschi. trebuie să afirmăm ori că nu suferгă nici o afecțiune. Nu pornind de la «materie» se cuvine să se tindă către «forma» omului. scrisul și gramatica sunt necesare în îndeletnicirile de zi cu zi (comerț. pe cînd senzația este forma lucrurilor percepute". întrucît "unde există simțire există și durere. În lucrarea Despre suflet. ori că sunt feluri de schimbări: trecerea către stările de privație și 12 C. La Aristotel primează acțiunea. tot așa și intelectul este forma formelor. dar în același timp purifică sufletul de pasiuni și cultivă capacitatea de valorizare a lucrurilor frumoase. ca și plăcere. Iași 2001. Gimnastica stimulează dezvoltarea fizică și o atitudine plină de curaj. 13)12. Muzica asigură petrecerea plăcută a timpului liber. respectiv capacitatea subiectului de a fi format prin propriile acte sau prin cele care vin din partea altora. "După cum mîna este unealta uneltelor. gimnastica și muzica. în noua instituție creată de Aristotel filosofia era completată cu teme de biologie sau cu cunoștințe ce țin de alte științe ale naturii. "Despre cel ce învață pornind de la potență și care dobîndește știința de la cel ce se află în plin act și îi predă. Cititul. Aristotel ne propune o teorie psihologică ce explică unele dintre preceptele sale pedagogice. p. Cucos Istoria pedagogiei. iar unde sunt acestea e necesar să existe și dorința" (ibidem). Voința și stгăile apetente sunt puse și ele în discuție. după cum lasă să se întrevadă unele idei din Etica nicomahică. cum am spus. p. Există deci «forma» fiecгrui om și sarcina educației constă în faptul că ea trebuie să acționeze asupra tuturor în același fel. Sufletul. Această «formă» modelează «materia» și creează omul. gîndire și mișcare. 31 12 . ci dimpotrivă. Fiecare existență este rodul interferenței dintre materie și formă.

asupra responsabilizării omului. ea corespunde cu contemplarea activă" (Aristotel. Cea dintîi schimbare a ființei cu senzație provine de la procreator. meditînd asupra sensurilor profunde ale existenței și devenind conștient de potențele sale cele mai înalte. Loisir-ul este semnul libertății care înalță spiritul. își păstrează actualitatea. imaginație și memorie. atrăgîndune atenția. Sufletului vegetativ îi sunt caracteristice hrănirea și procrearea .(dimpotrivă) trecerea spre dobîndirea unui caracter și spre menirea firească. în cazul sufletului rațional apare gîndirea care îl îndreaptă pe om spre adevăr și care îl face nemuritor. prin subordonarea și dominarea sufletului vegetativ și animal de către sufletul rațional. ființa născută va avea oarecum percepere și cunoaștere. La virtute se ajunge prin evitarea extremelor. dincolo de limbajul deficitar din punctul de vedere al psihologiei moderne.la nivelul indivizilor luați izolați sau chiar vizați ca grupuri (de pildă. Cît despre perceperea ca act. la sclavi predomină sufletul vegetativ. pe cînd la stгpînii lor se manifestă cu precгdere sufletul rațional).scopul fundamental al devenirii omului prin educație . De îndată ce se va naște.13 Gînditorul grec distinge trei ipostaze ale sufletului uman: un suflet vegetativ. la sufletul animal se adaugă capacitatea de a avea senzații și dorințe. 1969. prin rațiune. 97). pentru gîndurile și faptele săvîrșite. Virtutea . p. prin păstrarea căii de mijloc și prin permanenta supraveghere a simțurilor de către partea rațională a sufletului. în esența ei. Numai în momentele de răgaz omul poate contempla realități suprasensibile și se dedă speculației. unul animal și altul rațional.se obține treptat. Să recunoaștem că această perspectivă. 13 ibidem 13 . Aceste trei calitгți ale sufletului se manifestă diferențiat .

Etica nicomahică. 14 . traducere de Stella Petricel.În viziunea lui Aristotel. Editura Știintifică și Enciclopedică. 1988. Omul fericit este un om al binelui și al virtuții. de la starea de sălbăticie la cea de om desăvîrșit. București. adică acel om care a ajuns. Educația este necesară pentru că numai ea actualizează omul fericit. Texte reprezentative ce mentioneaza conceptia educationala Aristotel. finalitatea educației este totuna cu finalitatea pe care o are omul. . ajuns în acest stadiu datorită educației. prin educație.

Editura Antet. 1996.Cartea a X-a "La toate acestea trebuie să adăugăm că un sistem de educație individual este superior unui sistem de educație universal. Fără îndoială însă. și cu deprinderea virtuții. 263). unii oameni trec drep medici pentru ei însași în timp ce ar fi incapabili să aducă un remediu altcuiva. Nu e mai putin adevărat însă că cel ce dorește să devină un specialist sau un teoretician trebue sa se ridice pîna la universal. chiar și neinițiat în știință. Politica. Pretutindeni unde educația s-a nesocotit. deși sistemul cel din urmă este mai răspîndit și deși astăzi oricine învață pe copiii săi acasă obiectele și potrivit metodelor care оi 15 . noțiuni prealabile. evident. educația trebuie în mod necesar să fie una și aceiași pentru toți membrii săi. pentru a reuși în ele. să se ocupe corect de un caz individual. universalul este obiectul știintelor" (p. iar nu particulare. astfel. deprinderi anterioare. Tot așa este. 157) "Toate științele și toate artele pretind. nimic nu împedica pe cineva. a cărui cunoaștere trebuie s-o dobîndească cît mai mult posibi spus. Întrucît statul întreg are unul și același scop. Dar atît medicul. de unde urmează că ea trebuie să fie un obiect al supravegherii publice. știind ce se potrivește tuturor sau unei anumite categorii. cît și profesorul de gimnastică sau orice alt profesionist se vor ocupa cel mai bine de cazurile particulare dacă posedă cunoaєterea universului. dacă datorita experienței observă cu atenție fenomenele survenite întrun anumit caz. statul a primit o lovitură funestг" (p. Aristotel. Bucureєti. fiecare gasimd în ea ceea ce l i se adapteazг mai bine. "Nu s-ar putea deci tăgădui că educația copiilor trebuie să fie unul din obiectele de capatenie ale grijii legiuitorului. Trebuie să admitem deci că este în măsură să distingă mai exact particularitățile proprii fiecăruia.

pe acelea ce nu vor tinde să facă meșteșugari din aceia care le practică. Omul care muncește are nevoie de relaxare. nici vărstei care 16 . căci ar оnsemna să facem din joc scopul însuși al vieții. și este o eroare gravă să se creadă că fiecare cetățean este stăpîn pe sine.. Mișcarea pe care ne-o dă jocul destinde spiritul și-l odihnește prin plăcerea pe care o dă" (p. lucru imposibil. tinerimea va învăța. . "Se va recunoaște fără greutate că nu trebuie să se facă un joc din instruirea ce se dă copiilor. dar trebuie a cгuța cu mare grijă să-I umplem cum se cuvine. cel din urmă este netăgăduit de preferat.plac. pentru că toți sunt elementele lui și pentru că оngrijirile date părților trebuie să concorde cu îngrijirile date totului" (p. care sunt cu totul inutile pentru a deprinde corpul. 158). ceea ce este comun trebuie să se învețe în comun. însă ea nu trebuie să le cuprindă pe toate fără excepție. Cu toate acestea. iar jocul are numai scopul să relaxeze. iar studiul este întotdeauna anevoios. Toate îndeletnicirile putînd a se deosebi în liberale și servile. nu prin jocuri. Munca aduce totdeauna osteneală și încordare. ei aparțin tot statului.Dacг munca și repausul sunt amîndouă necesare. Trebuie deci să putem chema la timp întrebuințarea jocurilor ca un leac mănuitor. Cineva nu se instruiește jucîndu-se. trebuie să le cuprindă pe acelea absolut necesare. "Un punct evident este că educația. Negreșit. Adăugăm că timpul liber nu se cuvine nici copilăriei. printre lucrurile folositoare. 158). Jocul este mai ales util în mijlocul lucrărilor. artă ori știință. printre lucrurile utile. sufletul sau mintea unui om liber cu faptele virtuții" (p. 160). Se numesc îndeletniciri de meseriași toate îndeletnicirile.

urmează după ea: lipsa de ocupație este capătul unei cariere. 34 17 . Iași 2001.14 Aristotel este adeptul unei educații pe etape și diferențiate în funcție de dimensiunile și caracteristicile "sufletului" persoanei educate. Cucos Istoria pedagogiei. Scopul educației constă în atingerea virtuții. face loc disciplinelor realiste. 164). iar o ființă incompletă nu trebuie să se oprească cîtuși de puțin" (p. Alături de conținuturi specula ti ve. introducînd numeroase elemente de științe ale naturii. prin dominarea pasiunilor de către rațiune și prin practicarea valorilor înalte. Gînditorul pune accentul asupra rolului activității și al acțiunii personale a copilului în cunoașterea realității. p. Aristotel este de părere că educaюia publică trebuie să se bazeze și să se îmbine cu educația realizată în familie. Concluzie 14 C.

Narly Pedagogie generala. tot așa cum sculptorul cioplește un bloc de piatra pentru ia da formă. reeșind din ideia ca conceptele educaționale ale marilor savanti de la extremele timpuriloril. Este ceva ce se intămpla în jurul nostru și in acelaș timp se întimplă și cu noi. dar al filosofiei. iar pentru modemi un sistem de referință sine qua non. Aristotel a fost și rămîne o stea fixă a istoriei gîndirii filosofice de la care s-au împărtășit atîtea alte mari stele ale aceluiași domeniu încît. antichitate –contemporanietate. EDP București 1996 18 . se studiază în instituțiile de invățămînt. fie că doctrina i-a fost exaltată. Aristotel etc. il voi cita pe savantul roman C.”15 Referințe bibliografice 15 C. cadrelor didactice. așa cum am spus Filosoful. Posteritatea aristotelică se constituie într-un capitol de sine stătător al istoriei filosofiei. Și la etapa actualг concepțiile filosofice și pedagogice ale lui Pytagoras. în neclintirea ei. De la naștere si pîna la moarte fiecare din noi este spectatorul si actorul acestui fapt. Aristotel va fi pentru evul mediu. care scria ”că educația este un fapt social și unul individual în acelas timp. Aristotel a fost și este un Prim motor. fie că a fost sau nu acceptat. oamenilor de cultură. Heraclit.In concepția lui Aristotel educația ar fi o acțiune de daltuire a ființei umane. Platon. Narly. Democrit. Pentru a crea o imagine a celor spuse anterior despre conceptia educationala a lui Aristotel. si ca organizarea educației trebue sa fie facută de catre stat. punctul culminant al filosofiei Greciei antice. se află în centrul atenției oamenilor de știință. steaua s-a răspоndit în alte etemități. Concepțiile folosofice ale lui Aristotel au constituit apogeul.

19 . carte VI. 1998 2. Polirom Iași 1996 Cuznițov L. 1995. 8. Istoria pedagogiei. Gh. 9. Moldova. 7. Iași. București. Chișinau 2003 Roșca. 1969 Narly C. Banuh N.1. red. Ed. 4.F. vol.București.Windelband. 3. Pedagogie generala EDP București 1996 Problema educației în filosofie Rosca S... Istoria filosofiei grecești. Istoria filosofiei.. Introducere în filosofie. W. Filosofia educației Chișinau 2004 Hegel. G. 10. 4. 6. Din istoria gîndirii filosofice. Politica. Cazan. S. De la antici la Kant. Gîndirea filosofică în lumea antică. W.M. Chișinău. 1994 Cucoș. 1999 Căldare. C. Bucureєti. 1989.l. Al. Chiticari.2. D. 5. Aristotel. Chișinău.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->