Introducere Scopul educației rezidă, în a-l face pe om să iubească ceea ce este demn de a fi iubit și să urască ceea ce trebuie urît.

Aristotel (în Politica)

Problema educatieisi a instruirii este o problema veche, dar tot timpul noua. Educatia si instruirea au aparut odata cu aparitia omului, familiei, societatii, statului. De la o treapta de dezvoltare a socitatii la alta, procesul educational si instructive se perfectioneaza, se aduc in conformitate cu etapele respectivede dezvoltare a societatii si necesitatile ei. In general procesul educational si instructiva parcurs o cale lunga, dificila si glorioasa. Fiecare civilizatie, fiecare tara, popor au particilaritatile sale, specificul sau de educatie si instruire. Un rol important in dezvoltarea proceului instructive si educational a apartinut institutiilor invatamantului si cercetatorilor filosofice grecesti antice. In aceasta lucrare voi incerca sa analizez conceptiile lui Aristotel despre educatie si instruire care este actuala pîn ain prezent.

1

Este considerat unul dintre cei mai mari filosofi ai Antichității. deschizător de drumuri în cele mai variate direcții (metafizică. la moartea marelui magistru (Platon). Aristotel rămîne la curtea din 2 . Provenea dintr-o familie ce practica medicina din generație în generație. Repere biografice.).e. unde cercetarea era completată cu predarea. Tot odată. "Despre bogгție". prin rotație. Aristotel a îmbinat cu succes pe parcursul vieții sale activitatea filosofică cu cea pedagogică. anticipînd o interesantă formulă de gestionare democratică.. Această școală a fost un fel de universitate. Cînd o părăsește. etică. dar adevгrul îmi este mai scump". pînă la moartea lui Alexandru (323). estetică. politologie. este pe deplin format. a "Statului ideal" ale lui Platon. El a criticat teoria ideilor. Aristotel.Hr.Aristotel. Despre noblețe" etc). științe ale naturii etc.n. educației ("Despre educație"). după care este nevoit să plece din Atena. În 343-342 î. didactică. politicii ("Despre regalitate") etc. asemenea universităților populare. Petrece 18 sau 20 de ani în Akademia platoniciană. iar după-amiaza era deschisă unui public mai larg. de unde și numele care i se dă adesea de Stagiritul. eticii ("Despre iubire". pe atunci în vоrstă de treisprezece ani. îl cheamă pe acesta la curtea macedoniană din Pella spre a-i încredința educația fiului său Alexandru. Se pare că el a încredințat conducerea școlii tuturor profesorilor. logică. instructivă și educațională a lui Platon. Filip al II-lea. Dimineața se țineau cursuri pentru tineri. s-a născut în Stagira în 383 î. în special dialoguri. cel mai important discipol al lui Platon. Aristotel conduce această școală timp de 12 ani.. cu o problematică circumscrisă retoricii ("Despre retorica" sau Gryllos). Aristotel nu a susținut în întregime concepțiile filosofice ale dascălului său. În Academie Aristotel începe să scrie primele sale lucrări. Aristotel aprecia foarte înalt activitatea stiințifică. Lui Aristotel îi aparțin cuvintele: "Platon mi-e prieten. cu care Aristotel a copilărit împreună.

Se pare că. Gоbdirea filosofică în lumea antică. 2 D. Dionisos nu era decît un instrument care ar fi trebuit să pună în practică ideile gînditorului despre stat. 3 G. Etica nicomahică. Bucureєti.e. revine în Atena spre a fonda aici o școală filosofică proprie. Aristotel (la vîrsta de 50 ani). Despre suflet etc. p.565-566. iar lui Aristotel îi datorez faptul că el a atribuit vieții mele preț și valoare”2 A fost profesorul lui Alexandru Macedon (între anii 343 și 340). Poetica. V. pe cînd Aristotel și-a pus drept scop. Fizica. Aristotel întemeiază această școală filosofică proprie Likeon (dupг denumirea hramului în cinstea lui Apolon unde se afla 1 Wilhelm Windelband. Moldova.Hegel.n. Chiticari. Iaєi.. Istoria filosofiei grecești. Retorica. Politica. Hegel constată.133. Etica eudemicг. pe de altă parte. vol. Principalele sale scrieri sunt: Metafizica. 1994. Aristotel a avut una dintre cele mai mari influențe asupra istoriei culturii.3 În 355 î. Susținut de Antipatros regentul macedonean al Atenei. Ed.Pella. M. Aristotel găsise un elev demn de el și din acest punct de vedere. Organon. 1969. p.F. să formeze individualitatea celui. 3 ." 1 Alexandru Macedon a apreciat munca lui Aristotel în felul următor: "Eu îl venerez pe Aristotel tot așa ca și pe tatăl meu. 1995. timp de patru ani în calitate de învațător.l. știm totuși că profesorul a rămas și mai tîrziu în cea mai bună armonie cu marele său elev. Căldare. "Deși suntem aproape fără știri asupra felului acestei educații. trebuie ținut seama că pentru Platon.. datorită educației oferite lui Alexandru. T. iar spiritul și faptele lui Alexandru "mărturisesc despre spiritul educației primite". Chișinău. care nu peste multă vreme. el a fost mai norocos decît Platon. W. educator și prieten al lui Alexandru Macedon. însoțit de prietenul și discipolul său Teofrast. va uimi lumea. pînă cînd Alexandru va pomi în expediția sa contra perșilor. că faptul de a fi fost educatorul lui Alexandru Macedon aparține în istorie ca un destin strălucit. Aproape toate științele îl invocă pe Aristotel ca precursor. întrucît tatălui eu îi datorez viața. Istoria filosofiei. însă.

Școala filosofică a lui Aristotel a existat pоnă la sfîrșitul lumii antice. om de știință nu a inventat în cultură atît cît Aristotel. realizată în aer liber. Aici se studiau. 1999. școala a fost numită "peripatetica". dedicate elevilor liceului și altele de dimineață. între care și o uriașă bibliotecă. Cazan. în celebrul Likeon își va ține Aristotel celebrele sale lecșii. cîte îi atribue Sergiu Roșca. foarte bine asortată ș complectată. În apropierea școlii se află o grădină pentru primblări și deoarece prelegerile se țineau în grădină. Din istoria gîndirii filosofice. dedicate publicului interesat de problematica abordată de filosof. cum i-a fost dat stagiritului. Prietenia și protecția familiei regale macedoniene îi pune la dispoziție posibilități de studii și cercetare excepționale pentru acel timp. De la antici la Kant. 1998. București. Aici. perioadă în care dă o formă sistematică. Pune bazele invațamantului peripatetic (din grecescul peripatein. Aristotel a 4 Sergiu Roșea. Autorii antici apreciază această moștenire din cоteva sute de "cărți". Chișinău. educația neformalizatг. unele de seară. nici unui om nu i-a fost dat să creeze atîtea discipline. În cele 146 de lucrări în diverse domenii. Nici un alt filosof.școala). 4 . a se plimba. în grădină) în instituția creată de el. 23. Această moștenire este foarte bogată și diversă. corespunde diapazonului și forței potenției și a gîndirii sale enciclopedice. Doisprezece ani (335-323) Aristotel a stat în fruntea acestei școli în activitate neobosită. o parte mare din aceste opere este pierdută.190. din întreaga țară.4 Diogene Laertios îi atribuie 145 de tipuri de lucrări. adicг filosof peri patetic. Introducere în filosofie. Școala a devenit mai apoi unul din cele mai puternice centre de cultură din Atena. Se consideră că pînă la noi au ajuns aproximativ o pătrime din operele scrise de către Aristotel. Moștenirea șiințificș și pedagogicș. p. Al. în general. 5 Gh. p. se comentau și se dezvoltau concepțiile aristotelice. (alții vorbesc chiar de 195 de tipuri)5. definitivă și propriei sale concepții filosofi ce.

Hegel. politologia. partea "este recunoscută pentru sine ca un concept determinat. cele mai multe discipline filosofice îi datorează lui diferențierea și începutul lor. biologia. "Topica" etc.. nucleul concepției educative a lui Aristotel rezidă în străduința sa de a transforma filosofia socraticoplatonică a noțiunilor. biologie ("Despre originea animalelor" în care Aristotel a descris 500 specii de animale. Ibidem. etica. "Despre somn". a fost un bărbat alături de care nici o epocă nu poate pune unul care să-l egaleze. "Prelegeri de fizică". Psihologia ("Despre suflet". destinate pentru activitatea școlară și născută din ea. București. vol l. Opera lui Aristotel cuprinde majoritatea domeniilor științelor din lumea antică: științele naturale și filosofia naturii ("Fizica"). p. etica. subjugînd bogгția și dispresia acestei mase sub concept. "Categoriile". orientată în mod esențial către 6 G. retorica. ci părțile sunt receptate empiric și așezate empiric una lîngă alta.. poetica. dar el nu este mișcarea care leagă laolaltă"7.Hegel. pedagogia. psihologia.). atîta doar că Aristotel a pгtruns în întreaga masă și în toate laturile universului real.. estetica. 5 7 . 562. 1969. prima filosofie ("Metafizica" în 14 cărți). economia politicг. logica. logica ("Organonul". "Despre cer".564.abordat cu rezultate strгlucite filosofia. Prin colecția sa de scrieri științifice Aristotel s-a manifestat ca geniul cel mai multelateral al grecilor antici și poate ca cel mai "complect" filosof al tuturor timpurilor. Istoria filosofiei. retorica și poetica. "Analiticile". care în ordinea concepțiilor filosofice este mai aproape de Platon.6 Platon și Aristotel sunt. "dascăli ai neamului omenesc". politica și economia politică. a făcut clasificarea lor). Dar aspectul general al activității sale nu se înfățișeazăca un întreg ce sar sistematiza el însuși. Miezul. etc. dupг părerea lui Hegel. întreg a cărui ordine și coeziune ar aparține conceptului.. p. W. scrierile didactice. avea să scrie despre Aristotel unele dintre cele mai frumoase pagini cu entuziasm și o admirație izvorîtă din sinceritatea geniului fascinat de geniul altuia: ". fizica. "Despre insomnie").

în care să-și găsească o explicație toate procesele realității. a lumii lucrurilor.. obiectelor. Aristotel o concepe sub forma unui organism în dezvoltare. ca și Platon. Aristotel a identificat esența nu în afară a lucrurilor ci în lucruri însăși. în general. Din istoria gîndirii filosofice. obiectelor. o operă de artă. generalul de particular. ruptura totală. inclusiv cele ale naturii fizice. într-o imagine mai largă asupra existenței. Spre deosebire de Platon. Motivul asupra căruia se concentrează concepția aristotelică despre lume este altul decît al predecesorului său. Cea mai gravă obiecție privește faptul că între ideile generale și lucrurile particulare există. în care unitatea și succesiunea diferitelor 8 Sergiu Roșca. fie. după Platon.etică. ce vizează fгurirea unui tip ideal de cetățean aflat în relații de deplină armonie cu statul. acesta a găsit în general nu numai obiectul cunoașterii științifice ci și momentul constructiv al lucrurilor individuale. în formare. în revistă încercările anterioare constatînd ca vechii filosofi au procedat unilateral. oprindu-se doar asupra unui aspect sau a unei laturi a stiintei. Cu aceasta el nu a separat. 1998. în maniera lui Platon. Întreaga concepție aristotelică a lumii obiective este.8. spre deosebire de Platon. care au un substrat material și care se află în continuă mișcare. Aristotel consideră drept o imposibilitate să existe în mod separat realitatea și ceea ce este esența realitгții. Înainte de a prezenta concepțiile sale metafizice Aristotel trece. În mod deosebit Aristotel se concentrează asupra criticii teoriei platoniciene a ideilor. Chișinгu. 6 . Aristotel. p. dar întocmai că. fie un mecanism. susține existența obiectivă a naturii. Aceștia vedeau în realitate fie o unitate frumos ordonată. El a difinit astfel natura: "natura e totalitatea lucrurilor. ideea. străbătută de marele principiu al dezvoltării. Spre deosebire de aceștia.23. transformare. pe scurt.

lucrurile. misiunea ei constă în trecerea de la forma senzolială a cunoaєterii la gîndirea abstractă. ci insistă ca în măsură egală să se poarte grija de toate trei aspecte ale sufletului vegetal. uma. Iatгă de ce. reprezentarea. că omul posedă concomitent suflet vegetal El (sufletul) are nevoie de hrană și este sortit. Lumea a apărut și se susține în urma unei activități organice. Aristotel nu punea pe primul plan grija despre existența nemuritoare a vieții de apoi. proprietăți există înaintea cunoștințelor. putrificării. experiența în legătură cu memoria. EI considera. Aristotel recunoєtea și susținea posibilitatea cunoașterii lumii obiective. în procesul educației.momente o asigură ideea de finalitate.9 9 Problema educatiei in filosofie. Pentru Aristotel este străină nostalgia dupг lumea de apoi. Din punctul lui de vedere. predestinat pieirii. Chișinau 2003 p. Aristotel evidenția următoarele trepte ale cunoașterii: senzația. particularități.42-43 7 . animal. procesele cu multiplele lor însușiri.

unui set de principii ce trebuie să fie respectate de fiecare știință în parte. prin căutarea căii de mijloc. a unui anumit conținut. determinat. Aceste cinci tipuri de activitate constituie virtuțile intelectuale. Definește omul ca zoon politikon. Există. Stagiritul crede că scopul vieții este fericirea (eudaimonia). Cunoașterea de ordin științific pornește de la percepția senzorială. parcurge trei stadii de cunoaștere: cunoașterea științifică. iar forma indică principiul activ. va avea rezonanțe ideatice și în plan pedagogic. materia reprezintă obiectul pasiv si indeterminat al formelor. care investighează adevărul ca adevăr. care face ca materia să treacă de la potență la act.Premise ale gîndirii pedagogice Pentru Aristotel. rațiunea intuitivă și înțelepciunea filosofică. o formг pură. A întemeiat logica văzută ca știință a demonstrației. dar se ridică la o treaptă superioarг. identificată în divinitate. Dialectica materie ca formă. Facultatea care caută adevărul practic presupune două stadii ale sufletului: arta și înțelepciunea practică. de unde emerge mișcarea. Experiența imediată este necesară. ca organon. punînd accentul pe funcția purificatoare a artei (catharsis). El stabileєte patru cauze ale devenirii: materială. dar nu și suficientă. ci să-l și practici. Crede că generalul poate fi regăsit în lucrurile individuale. În plan etic. Suprema fericire se obține în urma cugetării. originară. Materia nu existг în afara formei. nu este de ajuns să cunoști binele (ca la Platon). devenirea ("primul motor"). 8 . În plan estetic inaugurează teoria artei ca mimesis. ca ființă socială. a contemplării adevărului. Pentru a fi virtuos. eficientă și finală. Facultatea rațională. o rațiune "ce se gîndește pe sine". cea a generalului și universalului. după cum forma nu este decît formă a ceva. după Aristotel. Cunoașterea de nivel înalt se supune unei axiomatici. Moralitatea rezidă în evitarea extremelor. ca entitate angajată social. formală. explicînd teoria silogismului și avansînd principiile logice.

gimnastica. ca în familie. Drept obiecte necesare și obligatorii. Aristotel. Aristotel a ocupat o poziție flexibilă. Inceputul instruirii și educației elevului se propunea de la "grija față de corp" și mai apoi "grija față de suflet.Examinînd problema veșnică a raportului determinantelor sociale și biologice în educație. Educația fizică. trebuia să fie gramatica. trebuia să contribuie educației spirituale. Aristotel propunea. de la vîrsta de cinci pînг la șapte ani să se efectueze instruirea și educația preventivă. Dacă omul este o ființă natural-socială. 9 . statale. El era de părerea că fiecare formă de organizare statală are nevoie de o educație corespunzătoare. muzica și desenul. Aristotel a acordat o atenție deosebită problemei omului. Acordînd gimnasticii o importanță deosebită. Băieții de la șapte ani trebuia să fie instruiți și educați de către stat. Aristotel a depus eforturi colosale în studierea și acumularea experienței sociale în domeniul conducerii statului. în cadrul învățămîntului primar. Aristotel a acordat atenție primordială educației sociale. comune. în acelaєi timp. minte". Aristotel a creat istoria a 158 de state grecești. EI studiază omul în manifestările și relațiile lui sociale. prealabilă. trebuia să aducă organismul copilului în starea de pregгtire pentru procesul însușirii cunoștințelor. "de la părinți buni pot proveni numai urmași buni". pornind de la teza sa potrivit căreia "omul este un animal politic". statului. dar să obținг aceasta nu poate". Un rol deosebit în formarea unui început foarte fiumos trebuia să-l aibă muzica. "minte sănătoasă în corp sănătos". Gînditorul admitea educația în familie în formele ei tradiționale pоnă la vîrsta de șapte ani sub supravegherea funcționarilor de stat. Pe de o parte. condamna tradiția spartană a aplicării exercițiilor fizice grele în rezultatul cărora copiii se transformă în "animale sălbatice". Gimnastica. Gimnastica este predestinată pentru formarea frumosului. există o strînsă legătură între morală și politică. iar pe de altă parte. societății. "natura adesea tinde spre aceasta. Omul tinde spre relații sociale.

etc.10 și considera. totodată. Pentru el. cetățeanul este liber cînd se supune autorității legii. Aristotel pleda în favoarea statului sclavagist. București. nota el. aplicare asupra cercetгrii bazelor statului și a sistemelor de guvernare. Ibidem. Libertatea și egalitatea sunt "bazele fundamentale ale democrației". 42. forma perfectă a statului este cel democratic. Politica. aristocrația la oligarhie. . sau mai bine zis. grupuri sociale. În lucrarea sa "Politica" menționa că "animalul politic" se deosebește de celelalte animale prin faptul că el tinde spre bine. Aristotel avea în vedere egalitatea politică. că monarhia aristocratică și democrația sunt esențiale. culturг. se ivesc numai acolo unde legea a pierdut suveranitatea. Lucrarea lui Aristotel "Politica" este în întregime o desfгșurare și argumentare a definiției de mai sus. în fond. iar aceasta pentru că decretele nu au generalitatea legii. оn special. iar democrația la demagogie. Conceptia pedagogică 10 11 Aristotel. istorie. paj. este încălcarea dreptului politic altfel decît îl recunoaște constituția.paj. cetățeanul trebuie să se supună constituției.11 Nu este democrație acolo unde statul care își zice democratic procedează cu decrete populare. După părerea lui Aristotel.Cel mai sistematic sunt expuse concepțiile lui despre educație și instruire în tractatul "Politica". Aristotel definește omul în raport cu mediul vieții lui: educație. monarhia poate duce la tiranie. 1989. Acestea au și stări excesive care le alterează esența și menirea. "Demagogii". omul. esențial pentru ca democrația să nu degenereze în demagogie este respectul legii. Așa. 44 10 . individul însuși. guvernare. intelectuală. spre viața conștientă. de exemplu. indiferent de forma acestuia. Cît despre formele statului. care s-au dat cîndva omului. Aceasta este una dintre cele mai faimoase definiții. căci răul cel mai rău pentru viața statului. Vl. este ființă socială. de parcă ar fi scris pentru vremurile noastre. Aristotel considera. politică. carte VI. În orice stat. Statul este natural (social) pentru că.

fostul său elev. întrucît aceasta poate veghea și stгpîni mai îndeaproape pornirile particulare ale copiilor. Si în plan pedagogic. sensibilitate și inteligibilitate) le sunt necesare tratamente diferite. Aristotel se prezintă ca fiind exponentul punctului de vedere atenian asupra vieții. Drept urmare. În ideile sale pedagogice. Pentru aceasta. el nu va accepta ideea abandonării copiilor de către familie unor instituții ale statului. Modalitatea de a realiza educația derivă din concepția sa cu privire la sorgintea (origine) și căile cunoașterii. pentru care Alexandru Macedon. În concepția lui Hummel. facînd apologia echilibrului dintre rațiune și suflet. Maniera didactică poate fi detectată în toate lucrările. realizate progresiv prin exerciții și studii compatibile cu puterea particular de absorbție. Celor trei trepte ale dezvoltării " sufletului " (corporalitate. Din nefericire. și educația trebuie să se 11 . Se știe că. cu toate că este de acord cu educația publică. În Liceul pe care îl înființează. el a înființat o grădină zoologică. tratatul său despre educație (Peri Paideias) s-a pierdut.Aristotel și-a petrecut viața mai mult cu învățămîntul decît cu cercetarea. el este prototipul profesorului. de negăsit în Grecia. De pildă. Copiii vor fi integrați în școlile publice începănd cu vîrsta de șapte ani. Aristotel sugerează ideea că ceea ce nu poate face legea va face familia și ceea ce nu îndeplinește statul va prelua ca sarcină familia. Opera transmisă peste veacuri este o operă scrisă și predată. filosoful din Stagira se va deosebi de punctele de vedere ale lui Platon. o bibliotecă bine dotată și un "muzeu" de științe naturale. îi trimitea mostre de plante și de animale. adevărul se poate deduce în urma experienței directe cu obiectele. dar cu alte obiective decît cele strict educative. universalul se află în lucruri. pentru Aristotel. Reflecțiile sale despre educație au fost preluate în importante opere. Este adeptul dezvoltării progresive a naturii umane. pe un loc central se află studierea științelor naturii.

gîndire și mișcare. ca și plăcere. iar unde sunt acestea e necesar să existe și dorința" (ibidem). Iași 2001. respectiv capacitatea subiectului de a fi format prin propriile acte sau prin cele care vin din partea altora. p. La Aristotel primează acțiunea. pe cînd senzația este forma lucrurilor percepute". În timp ce în Akademia lui Platon se studiau cu predilecție filosofia și matematicile. Aristotel recomandă studiul gramaticii. Nu este neglijată formarea morală. după cum lasă să se întrevadă unele idei din Etica nicomahică. Aristotel ne propune o teorie psihologică ce explică unele dintre preceptele sale pedagogice. în opinia lui. Gimnastica stimulează dezvoltarea fizică și o atitudine plină de curaj. ci dimpotrivă. 31 12 . Voința și stгăile apetente sunt puse și ele în discuție. ori că sunt feluri de schimbări: trecerea către stările de privație și 12 C. "După cum mîna este unealta uneltelor. se definește prin simțire.conformeze acestui principiu. întrucît "unde există simțire există și durere. dobîndirea de alte cunoștințe). Această «formă» modelează «materia» și creează omul. Alături de studierea științelor naturii. trebuie modelată materia cu forța acelei semnificații cuprinse în noțiunea de «formă» umană" (Suchodolschi. trebuie să afirmăm ori că nu suferгă nici o afecțiune. Fiecare existență este rodul interferenței dintre materie și formă. în noua instituție creată de Aristotel filosofia era completată cu teme de biologie sau cu cunoștințe ce țin de alte științe ale naturii. Există deci «forma» fiecгrui om și sarcina educației constă în faptul că ea trebuie să acționeze asupra tuturor în același fel. cum am spus. Nu pornind de la «materie» se cuvine să se tindă către «forma» omului. tot așa și intelectul este forma formelor. dar în același timp purifică sufletul de pasiuni și cultivă capacitatea de valorizare a lucrurilor frumoase. Sufletul. Muzica asigură petrecerea plăcută a timpului liber. aceasta din urmă avînd un rol activ. gimnastica și muzica. Cititul. scrisul și gramatica sunt necesare în îndeletnicirile de zi cu zi (comerț. Cucos Istoria pedagogiei. În lucrarea Despre suflet. p. "Despre cel ce învață pornind de la potență și care dobîndește știința de la cel ce se află în plin act și îi predă. 13)12.

atrăgîndune atenția. prin rațiune. prin subordonarea și dominarea sufletului vegetativ și animal de către sufletul rațional. Cea dintîi schimbare a ființei cu senzație provine de la procreator. în esența ei.scopul fundamental al devenirii omului prin educație .(dimpotrivă) trecerea spre dobîndirea unui caracter și spre menirea firească. la sufletul animal se adaugă capacitatea de a avea senzații și dorințe. Cît despre perceperea ca act. Aceste trei calitгți ale sufletului se manifestă diferențiat .se obține treptat. Virtutea . Loisir-ul este semnul libertății care înalță spiritul. își păstrează actualitatea. ființa născută va avea oarecum percepere și cunoaștere. imaginație și memorie. p. asupra responsabilizării omului. La virtute se ajunge prin evitarea extremelor. Sufletului vegetativ îi sunt caracteristice hrănirea și procrearea . 97). De îndată ce se va naște. 1969. pe cînd la stгpînii lor se manifestă cu precгdere sufletul rațional).13 Gînditorul grec distinge trei ipostaze ale sufletului uman: un suflet vegetativ. în cazul sufletului rațional apare gîndirea care îl îndreaptă pe om spre adevăr și care îl face nemuritor. unul animal și altul rațional. la sclavi predomină sufletul vegetativ. meditînd asupra sensurilor profunde ale existenței și devenind conștient de potențele sale cele mai înalte. Să recunoaștem că această perspectivă. prin păstrarea căii de mijloc și prin permanenta supraveghere a simțurilor de către partea rațională a sufletului. ea corespunde cu contemplarea activă" (Aristotel.la nivelul indivizilor luați izolați sau chiar vizați ca grupuri (de pildă. pentru gîndurile și faptele săvîrșite. 13 ibidem 13 . Numai în momentele de răgaz omul poate contempla realități suprasensibile și se dedă speculației. dincolo de limbajul deficitar din punctul de vedere al psihologiei moderne.

ajuns în acest stadiu datorită educației. 14 . de la starea de sălbăticie la cea de om desăvîrșit. . 1988.În viziunea lui Aristotel. București. Omul fericit este un om al binelui și al virtuții. Editura Știintifică și Enciclopedică. adică acel om care a ajuns. prin educație. traducere de Stella Petricel. Texte reprezentative ce mentioneaza conceptia educationala Aristotel. Educația este necesară pentru că numai ea actualizează omul fericit. finalitatea educației este totuna cu finalitatea pe care o are omul. Etica nicomahică.

Tot așa este. dacă datorita experienței observă cu atenție fenomenele survenite întrun anumit caz. "Nu s-ar putea deci tăgădui că educația copiilor trebuie să fie unul din obiectele de capatenie ale grijii legiuitorului. Dar atît medicul. Fără îndoială însă. Întrucît statul întreg are unul și același scop. să se ocupe corect de un caz individual. universalul este obiectul știintelor" (p. nimic nu împedica pe cineva. chiar și neinițiat în știință. astfel. deprinderi anterioare. Politica. Editura Antet. 1996. unii oameni trec drep medici pentru ei însași în timp ce ar fi incapabili să aducă un remediu altcuiva. statul a primit o lovitură funestг" (p. iar nu particulare.Cartea a X-a "La toate acestea trebuie să adăugăm că un sistem de educație individual este superior unui sistem de educație universal. știind ce se potrivește tuturor sau unei anumite categorii. 263). educația trebuie în mod necesar să fie una și aceiași pentru toți membrii săi. a cărui cunoaștere trebuie s-o dobîndească cît mai mult posibi spus. deși sistemul cel din urmă este mai răspîndit și deși astăzi oricine învață pe copiii săi acasă obiectele și potrivit metodelor care оi 15 . 157) "Toate științele și toate artele pretind. de unde urmează că ea trebuie să fie un obiect al supravegherii publice. pentru a reuși în ele. Aristotel. Trebuie să admitem deci că este în măsură să distingă mai exact particularitățile proprii fiecăruia. fiecare gasimd în ea ceea ce l i se adapteazг mai bine. cît și profesorul de gimnastică sau orice alt profesionist se vor ocupa cel mai bine de cazurile particulare dacă posedă cunoaєterea universului. și cu deprinderea virtuții. Nu e mai putin adevărat însă că cel ce dorește să devină un specialist sau un teoretician trebue sa se ridice pîna la universal. Bucureєti. evident. noțiuni prealabile. Pretutindeni unde educația s-a nesocotit.

pentru că toți sunt elementele lui și pentru că оngrijirile date părților trebuie să concorde cu îngrijirile date totului" (p.. cel din urmă este netăgăduit de preferat. ei aparțin tot statului. însă ea nu trebuie să le cuprindă pe toate fără excepție. trebuie să le cuprindă pe acelea absolut necesare. pe acelea ce nu vor tinde să facă meșteșugari din aceia care le practică. "Un punct evident este că educația. Adăugăm că timpul liber nu se cuvine nici copilăriei.Dacг munca și repausul sunt amîndouă necesare. iar studiul este întotdeauna anevoios. nici vărstei care 16 . Omul care muncește are nevoie de relaxare. . Toate îndeletnicirile putînd a se deosebi în liberale și servile. Trebuie deci să putem chema la timp întrebuințarea jocurilor ca un leac mănuitor. printre lucrurile utile. dar trebuie a cгuța cu mare grijă să-I umplem cum se cuvine. Se numesc îndeletniciri de meseriași toate îndeletnicirile. care sunt cu totul inutile pentru a deprinde corpul. Cu toate acestea. căci ar оnsemna să facem din joc scopul însuși al vieții. ceea ce este comun trebuie să se învețe în comun. Mișcarea pe care ne-o dă jocul destinde spiritul și-l odihnește prin plăcerea pe care o dă" (p. artă ori știință. sufletul sau mintea unui om liber cu faptele virtuții" (p. 158). Cineva nu se instruiește jucîndu-se. Negreșit.plac. printre lucrurile folositoare. Jocul este mai ales util în mijlocul lucrărilor. Munca aduce totdeauna osteneală și încordare. lucru imposibil. nu prin jocuri. 160). iar jocul are numai scopul să relaxeze. 158). și este o eroare gravă să se creadă că fiecare cetățean este stăpîn pe sine. tinerimea va învăța. "Se va recunoaște fără greutate că nu trebuie să se facă un joc din instruirea ce se dă copiilor.

164). Cucos Istoria pedagogiei. Iași 2001. Alături de conținuturi specula ti ve. iar o ființă incompletă nu trebuie să se oprească cîtuși de puțin" (p. Scopul educației constă în atingerea virtuții. p. prin dominarea pasiunilor de către rațiune și prin practicarea valorilor înalte. Aristotel este de părere că educaюia publică trebuie să se bazeze și să se îmbine cu educația realizată în familie.urmează după ea: lipsa de ocupație este capătul unei cariere. face loc disciplinelor realiste. Gînditorul pune accentul asupra rolului activității și al acțiunii personale a copilului în cunoașterea realității. 34 17 .14 Aristotel este adeptul unei educații pe etape și diferențiate în funcție de dimensiunile și caracteristicile "sufletului" persoanei educate. introducînd numeroase elemente de științe ale naturii. Concluzie 14 C.

așa cum am spus Filosoful. Heraclit. se studiază în instituțiile de invățămînt. Aristotel va fi pentru evul mediu. Democrit. Pentru a crea o imagine a celor spuse anterior despre conceptia educationala a lui Aristotel. tot așa cum sculptorul cioplește un bloc de piatra pentru ia da formă. il voi cita pe savantul roman C. Platon. dar al filosofiei.In concepția lui Aristotel educația ar fi o acțiune de daltuire a ființei umane. Aristotel a fost și este un Prim motor. Aristotel a fost și rămîne o stea fixă a istoriei gîndirii filosofice de la care s-au împărtășit atîtea alte mari stele ale aceluiași domeniu încît. Aristotel etc. se află în centrul atenției oamenilor de știință. Și la etapa actualг concepțiile filosofice și pedagogice ale lui Pytagoras. iar pentru modemi un sistem de referință sine qua non. De la naștere si pîna la moarte fiecare din noi este spectatorul si actorul acestui fapt. cadrelor didactice. Este ceva ce se intămpla în jurul nostru și in acelaș timp se întimplă și cu noi. EDP București 1996 18 . fie că a fost sau nu acceptat. antichitate –contemporanietate. punctul culminant al filosofiei Greciei antice. în neclintirea ei. Concepțiile folosofice ale lui Aristotel au constituit apogeul. Narly Pedagogie generala. Posteritatea aristotelică se constituie într-un capitol de sine stătător al istoriei filosofiei. reeșind din ideia ca conceptele educaționale ale marilor savanti de la extremele timpuriloril. care scria ”că educația este un fapt social și unul individual în acelas timp. fie că doctrina i-a fost exaltată. Narly. si ca organizarea educației trebue sa fie facută de catre stat. oamenilor de cultură.”15 Referințe bibliografice 15 C. steaua s-a răspоndit în alte etemități.

Chișinău. vol. carte VI. Iași. Gh. Din istoria gîndirii filosofice.București. Introducere în filosofie. G.. Banuh N. Chiticari.. 5. S. 1998 2. Istoria pedagogiei. 1969 Narly C. 4.M. Polirom Iași 1996 Cuznițov L. W. 4. Ed.F. D. 6. Politica. Pedagogie generala EDP București 1996 Problema educației în filosofie Rosca S. De la antici la Kant. Aristotel. 9. Moldova. W. C. Chișinău. 1994 Cucoș. Istoria filosofiei. 1989. 8. București. 7. Chișinau 2003 Roșca.2. Istoria filosofiei grecești. 19 . Filosofia educației Chișinau 2004 Hegel. Al. 3. Cazan.Windelband. 1999 Căldare.1.. 1995.l. red. 10. Gîndirea filosofică în lumea antică. Bucureєti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful