Sunteți pe pagina 1din 2

Saints.SQPN.

com »Blog Archive Saint» Anastasia Page 1 of 2

Saint Anastasia
Articolul

Acest martir se bucură de distincţie, unic în liturgiei romane, de a


avea o comemorare specială în a doua Liturghie în ziua de
Crăciun. Această masă a fost iniţial nu a sărbătorit în cinstea
naşterii lui Hristos, dar în comemorarea acestui martir, iar spre
sfârşitul secolului al cincilea, de asemenea, numele ei a fost
introdus în canonul roman al Liturghiei Cu toate acestea, ea nu
este un sfânt roman , pentru că ea a suferit martiriul la Sirmium,
şi nu a fost venerat la Roma până aproape la sfârşitul secolului al
cincilea. Este adevărat că o legendă mai târziu, nu mai devreme
de secolul al şaselea, Anastasia face un roman, deşi chiar şi în
această legendă ea nu a suferit martiriul la Roma. Legenda leaga
numele ei aceeaşi cu cea din Saint Chrysogonus, de asemenea,
nu un martir roman, dar pune la moarte în Aquileia, deşi el a avut
o biserica din Roma, dedicat în onoarea lui. Potrivit acestui
"Passio", Anastasia a fost fiica lui Praetextatus, o Vir illustris
romană, şi a avut Chrysogonus pentru un profesor. Devreme în
persecuţia lui Diocleţian împăratului chemat Chrysogonus la
Aquileia, unde a suferit martiriul. Anastasia, au plecat de la
Aquileia la Sirmium pentru a vizita credincioşilor din acel loc, a
fost decapitat pe insula Palmaria, 25 decembrie , iar trupul ei
îngropat în casa de Apollonia, care a fost transformată într-o
bazilica. Contul de ansamblu este pur legendară, şi se bazează pe
nici un fundaţii istorice. Tot ceea ce este sigur este că un martir
pe nume Anastasia-a dat viaţa pentru credinţa în Sirmium, şi că
memoria ei a fost ţinut sacru în acea biserică. Aşa-numita
"Martyrologium Sieronymianum" înregistrări numele ei pe 25
decembrie , nu numai pentru Sirmium, dar, de asemenea, pentru
Constantinopol, o circumstanţă bazat pe o poveste separată.
Potrivit Theodorus Lector, în timpul Patriarhia Ghenadie corpului
martir a fost transferat la Constantinopol şi înmormântat într-o
biserică care a fost până acum cunoscut sub numele de
"Anastasis"; încolo biserica a luat numele de Anastasia. În mod
similar cultus Sf. Anastasia a fost introdus în roman de la
Sirmium, prin intermediul unei biserici deja existente. Ca aceasta
biserica a fost deja destul de celebru, a adus sărbătoarea
sfântului în importanţă deosebită. Au existat în Roma din secolul
al patrulea, la poalele Palatine de mai sus şi Circus Maximus, o
biserică care a fost împodobit cu Papa Damasus, cu un mozaic
mare. Acesta a fost cunoscut sub numele de "titulus Anastasix", şi
este menţionat ca atare în Actele Consiliului Roman de 499. Există
unele incertitudini cu privire la originea acestui nume; fie biserica
datorează fundatia sa si a fost numit dupa un roman matroană
Anastasia, la fel ca în cazul multor altor biserici titular al Romei,
sau a fost iniţial o "Anastasis" biserica ( dedicată Învierii lui

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&ie=UTF-8&sl=en&tl=ro&u=... 2/19/2011
Saints.SQPN.com »Blog Archive Saint» Anastasia Page 2 of 2

Hristos), cum ar fi existat deja la Ravenna şi Constantinopol, de la


cuvântul "Anastasis" a venit în cele din urmă numele de "titulus
Anastasix". Indiferent de modul în care acest întâmplat, biserica a
fost unul deosebit de important al patrulea la secolul al şaselea,
fiind singura biserica titular în centrul Romei antice, şi înconjurat
de monumente ale trecutului păgân al oraşului. În cadrul
competenţei sale a fost Palatin în cazul în care curtea imperială a
fost localizat. De la venerarea martir Sirmian, Anastasia, a primit
un nou impuls în Constantinopol în a doua jumătate a secolului al
cincilea, putem deduce cu uşurinţă că relaţiile intime
contemporane dintre Vechii si Noii Rome a adus o creştere în
devotamentul faţă de Sf. Anastasia la poalele Palatine. La toate
evenimentele introducerea de numele ei în Canonul Roman al
Liturghiei spre sfârşitul secolului al cincilea, arată că ea a ocupat
apoi o poziţie unică în rândul sfinţilor public venerat la Roma. De
atunci biserica de pe Palatin este cunoscut sub numele de "titulus
sanctx Anastasix", şi martir de la Sirmium a devenit hramul
bazilica din secolul al patrulea vechi. Evident, din cauza poziţiei
sale ca biserica titular al districtului, inclusiv a locuinţelor
imperiale pe Palatin această biserică timp a menţinut o rang
eminent printre bisericile din Roma, doar două biserici precedat-o
în onoarea: Sfântul Ioan din Lateran, mama-Biserica de la Roma,
şi Sfânta Maria Maggiore. Acest sanctuar antic se află astăzi
destul de izolat în mijlocul ruinele de la Roma. Comemorarea Sf.
Anastasia în a doua Liturghie în ziua de Crăciun este ultima
rămăşiţă a fostei importanţă se bucură de acest sfânt şi biserica ei
în viaţa creştină la Roma.

Referirea MLA

• Kirsch, Johann Peter. "Anastasia Saint". Catholic Encyclopedia, Volumul


1, 1907 . Saints.SQPN.com. 7 aprilie 2010. Web. {Data de azi}.
<http://saints.sqpn.com/saint-anastasia-ce/>

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&ie=UTF-8&sl=en&tl=ro&u=... 2/19/2011