Sunteți pe pagina 1din 6

2.

Utilizarea eficienta a resurselor financiare necesare derularii


unui proces investitional folosind tehnologii IT.

(analiza drumului critic-manual pag. 190-207)


Demararea unui proces investitionale poate fi asimilat unui proiect.

Conceptul de proiect se defineste ca fiind ansamblul de activitati in


care exista relatii de ordine bine stabilite, fiecare activitate fiind
caracterizata prin durata si resurse necesare pentru realizarea ei ( exemplu:
construirea unui case).

Resursa necesara unei activitati reprezinta orice intrare (materiala,


umana, financiara, tehnica) in proiect.

Resursa totala a unei activitati este acel interval de timp cu care se


poate intarzia inceperea activitatii respective fara a fi perturbata durata
totala a proiectului.

Activitatea critica este activitatea a carei rezerva totala este egala cu


zero, ceaa ce inseamna ca nu ne permitem sa intarziem.

Rezerva libera reprezinta timpul cu care poate fi prelungita durata unei


activitati cu conditia respectarii timpului minim de incepere a fiecarei
activitati care o succed, urmeaza dupa ea.

Drumul critin – reprezinta o succesiune de activitati critice intre nodul


initial sic el final.

- Se exprima in unitati de timp;

- Reprezinta durata minima de realizare a proiectului.

Este utila apelarea la sistemele informatice care au la baza metoda


ADC atunci cand anumite activitati economice complexe pot fi reprezentate
sub forma de graf – retea, urmarindu-se obtinerea unei durate minime de
realizare a lor si minimizarea consumului de resurse.

Utilizarea aplicatiilor software care au la baza metoda ADC (analiza


drumului critic) presupune parcurgerea unor faze: identificarea tuturor
activitatilor, precizarea resurselor si a intensitatii lor, stabilirea relatiilor de
precedent dintre activitati, urmata de trasarea grafului retea.

Trebuie sa fie indeplinite anumite conditii:

1
• Lungimea drumului critic sa difere semnificativ de lungimea
oricarui alt drum complet cu cel putin 15%;

• Drumul critic sa contina un numar mare de activitati: termenul


minim si maxim de realizare, termenul minim si maxim de
incepere cel mai tarziu, termenul minim si maxim de terminare
cel mai devreme, rezerva totala si libera, independenta de timp.

Organizarea si planificarea activitatii organizatiilor este confruntata si


cu optimizarea unor probleme de tip reatea. Astfel,pentru activitatile
economice complexe se urmareaste obtinerea unei durate minime de
executie corelata cu un consum cat mai redus de resurse materiale,umane si
financiare.

Produsele software folosesc o serie de concepte specifice domeniului


cercetarilor operationale,in general,si a metodei analizei drumului critic,in
special.Astfel,conceptul mde proiect se defineste ca fiind o multime de
activitati inzestrate cu o relatie de ordine,pentru fiecare activitate
identificandu-se o durata a sa,precum si resursele necesare realizarii ei.

Etapele unui proiect constau in definirea cu exactitate a obiectivelor


proiectului: structura parteneriatului, evaluarea eligibilităţii parteneriatului
,identificarea manierei de realizare a proiectului: mijloace şi activităţi de
realizare a proiectului, atribuirea responsabilităţilor, planificarea temporală a
activităţilor, metodologie şi planificare temporală a activităţilor de
autoevaluare şi monitorizare, plan de diseminare a rezultatelor,
dimensionarea bugetului, identificarea resurselor şi necesarului de
cofinanţare,realizarea obiectivelor: derularea activităţilor prevăzute în planul
de lucru, asigurarea conformităţii cu proiectul aprobat.

Managerul de proiect are responsabilitatea de a genera o cultură care


încurajează pe fiecare dintre cei implicaţi în activitatea în echipă în
încercarea de a realiza obiectivele comune ale proiectului.

Resursele corespunzătoare activităţilor unui proiect sunt cel mai bine


definite ca fiind: materiale, oameni, utilaje, bani, metode, comunicaţii, timp

Este de asemenea posibil şi necesar a le considera pe acestea ca fiind


constrângeri – fiecare din ele va avea un cuantum limitat în contextul fiecărui
proiect. Managementul de proiect are ca scop realizarea obiectivelor

2
proiectului cu “utilizarea optimă a resurselor disponibile” şi “în limitele
constrângerilor impuse de aceste resurse”.

Timpul este cea mai dificilă resursă sub aspectul controlului şi conducerii.
În timp ce este posibil a efectua anumite “schimburi” între diferite alte
resurse în cazul timpului se aplică următoarele reguli:

Timpul nu poate fi stocat. / Timpul nu poate fi tranzacţionat. / Timpul nu


poate fi cumpărat. / Timpul nu poate fi vândut. / Timpul nu poate fi decât
folosit.

Managementul de proiect presupune formularea pemanentă a următoarelor


întrebări: Ce ? Unde ? Cum ? Când ? Cine ? De ce ? şi folosirea răspunsurilor
în luarea în mod raţional şi la timp a deciziilor.

Luarea deciziilor în mod raţional a deciziilor precum şi evaluarea lor


atentă constituie unul din elementele cele mai importante ale
managementului de proiect. Claritatea modului în care sunt structurate
deciziile va furniza de asemenea o motivaţie pentru felul în care se
desfăşoară diferite activităţi.

Forma precum şi managementul fluxului de comunicare şi informaţie


pentru un proiect este o sarcină specifică şi foarte importantă pentru
managerul de proiect. Sistemul trebuie să fie capabil să identifice şi să
furnizeze atât comunicarea formală cât şi informală. Comunicarea trebuie să
ajungă la persoanele potrivite sau care trebuie să primească o anumită
informaţie iar sistemul trebuie să conţină acele elemente care să permită
înregistrarea precum şi confirmarea faptului că o anumită informaţie a fost
comunicată respectiv primită.

O structură corect alcătuită a managementului de proiect va promova la


timp şi în mod adecvat comunicare şi va evita să-i copleşească pe
participanţii din cadrul unui proiect cu prea multe informaţii sau cerinţe.

Managerii de proiect trebuie să se concentreze, să fie raţionali şi


puternic motivaţi. Ei trebuie să fie capabili să înţeleagă obiectivele unei
anumite activităţi, punctele tari, nevoile şi punctele slabe ale fiecărui
membru al echipei precum şi a întregului grup. Managerul de proiect are de
cele mai multe ori un control redus dacă nu inexistent asupra modului în
care se face selecţia membrilor echipei şi un timp scurt pentru a le cunoaşte
calităţile şi defectele. Obiectivul unui manager de proiect este de a-şi motiva
colegii obţinând maximul de beneficii din punctele lor tari, atenuând în
acelaşi timp impactul punctelor lor slabe. Pentru fiecare sarcină în parte un
3
manager de proiect ar trebui: -Să înţeleagă în profuzime /-Să o planifice
corespunzător /-Să o organizeze în mod corespunzător / -Să-şi formeze o
imagine clară a standardelor de calitate cerute /-Să verifice dacă este sau nu
fidelă obiectivelor proiectului /-Să rezolve problemele pe măsură ce ele
apar /-Să ia decizii rapid, lucid şi raţional şi să le comunice în consecinţă

Exemplificare pe proces investitional- Componenta de Management al


Resurselor Umane din cadrul SIVECO Applications : Producatorul roman de
obiecte sanitare si piese ceramice ROMANCERAM SA a decis intregirea
sistemul informatic integrat SIVECO Applications implementat pana in
prezent, cu Componenta de Management al Resurselor Umane. Aceasta
decizie reflecta, pe de-o parte nivelul ridicat de satisfactie dobandit prin
folosirea celorlate componente ale acestei solutii informatice, si, pe de-alta
parte faptul ca politica pe termen lung a companiei este una de modernizare
a activitatilor sale.

Componenta de management al resurselor umane se adreseaza acelor


companii care acorda o atentie deosebita capitalului uman, aplicatia
permitand o administrare transparenta a resurselor umane, potrivit planului
de dezvoltare a cariera ales, a cursurilor de pregatire necesare. Prin folosirea
acestei componente managementul poate monitoriza si evalua corect modul
in care evolueaza fiecare angajat din punct de vedere profesional.

Solutia de resurse umane aleasa si de compania ROMANCERAM permite


coordonarea eficienta a activitatilor din cadrul departamentului de personal,
urmarirea tendintelor de evolutie ale angajatilor si realizarea unei analize
diagnostic a resurselor gestionate.

Componenta de Management al Resurselor Umane din cadrul pachetului


integrat SIVECO Applications contribuie semnificativ la: - Reducerea
costurilor si eficientizarea activitatii in cadrul Departamentului de Resurse
Umane; - Diminuarea eforturilor depuse in activitatile curente privind
managementul resurselor umane; - Monitorizarea performantelor angajatilor;
- Securitatea si protectia informatiilor; - Acces rapid la diferite informatii si
actiuni; - Pastrarea datelor istorice online; - Integrarea transparenta a noilor
sisteme cu cele actuale; - Efectuarea tuturor calculelor in conformitate cu
legislatia in vigoare si actualizarea permanenta a legislatiei fara a afecta
lunile precedente.

4
Componenta de Management a Resurselor Umane si Management al
Salarizarii Personalului a fost implementata in numeroase organizatii din
Romania. Intre referinte se numara multe companii private, avand profil de
productie, telco, retail, transporturi etc.
Sistemul Informatic Integrat pe care il propune SIVECO Romania este SIVECO
Applications, pachet integrat cu peste 26 de componente ce gestioneaza
procesele oricarui tip de organizatie, din oricare industrie. Componentele pot
fi grupate in functie de cerintele beneficiarului, rezultand solutii
personalizate pentru fiecare client in parte.

Un al doilea pas in informatizarea companiei este implementarea unui sistem


informatic de management. Adica a unei aplicatii software de business
intelligence care preia datele dintr-un sistem informatic integrat precum
SIVECO Applications, si le transpune in forme complexe de rapoarte si
analize. Un asemenea sistem este SIVECO Business Analyzer, care poate
analiza indicatorii din mai multe perspective, pe mai multe dimensiuni, astfel
ca aplicatia se poate asemana cu un cub multidimensional. Aplicatia
realizeaza scenarii de tip „what if / dar daca?”, o facilitate extrem de
versatila, care nu afecteaza datele introduse in sistem, dar permite diverse
scenarii in incercarea de a prevedea evenimentele viitoare. Pot fi folosite
date ce provin din orice tip de sisteme informatice, cu alte cuvinte,
informatia acumulata in timp, prelucrarile anterioare vor fi pastrate si
valorificate, indiferent de natura si de tehnologia folosita in stocarea
acestora.

Un aspect important legat de cele doua sisteme este faptul ca managerul nu


trebuie sa fie un specialist in IT, ci trebuie doar sa defineasca cat mai clar, de
la inceput, ce se asteapta de la acest sistem.

Utilizarea metodei drumului critic prezinta o serie de avantaje pentru


membrii echipei de proiect precum: -determinarea cu anticipatie a duratei de
executie a proiectelor ; -controlul permanent al executiei proiectului ;
-evidentierea activitatilor critice si celor necritice ; - posibilitatea de a efectua
calcule de optimizarea a proiectului

Analiza drumului critic-Metoda Pert :

Metoda Pert permite planificarea activitatilor si detrminarea probabilitatii de


realizare a duratei planificate pentru un anumit proiect atunci cand duratele
activitatilor se cunosc cu certitudine.

5
Fie un proiect P compus din n activitati : P={Ak}k=1,n.Atat durata fiecarei
activitati d(Ak),cat si durata totala a proiectului sunt considerate variabile
aleatoare.

Durata unei activitati Ak este o variabila aleatoare de distributie beta cu


durata medie de executie a activitatii d(Ak),unde d(Ak)=d0(Ak)+4dm(Ak)
+dp(Ak)/6.Se cunoaste de asemenea si dispersia .

Probabilitatea de realizare a duratei planificate a proiectului Tp>tn se


determina astfel :

-se determina factorul de probabilitate z=Tp-tn/radical din dispersie

-se deduce,utilizand tabelul functiei Laplace probabilitate p(tn<=Tp)

Valorile probailitatii de realizare a duratei planificate a proiectului au


urmatoarele semnificatii :

-p(tn<=Tp)<=0,25 – risc foarte mare de nerealizare in termen a proiectului

-p(tn<=Tp)e (0,25;0,5) – exista sanse de realizare a proiectului in termenul


stabilit

-p(tn<=Tp)e [0,5;0,8) – programarea activitatilor proiectului este justa

-p(tn<=Tp)>=0,8 – sunt sanse foarte mari de realizare in timp a proiectului