Sunteți pe pagina 1din 205
TeOLoetG ta REVISTA DE GANDIRE Sf SPIRITUALITATE SS em SET TEE Sg i re me ® Familia crestina — ,,Biserica de acasi"'. ® Cuvant pastoral cu ocazia v@ilei familiei”. ® Familia in inva{Stura Mantuitorului si a Sfintilor Apostoli. % Taina Nunfii dupa invatitura Sfintilor @ Familia crestina intre traditie si moder teologico-sociologice. ® Premisele reusitei conjugale. ® Familia crestina; parinti si copii ® Tineretul si viata de familie. SERIE NOUA—ANUL IV (LXX) Nr. 5-7, MAL-IULIE 1994 TEOLOGIE SI VIATA REVISTA DE GANDIRE SI SPIRITUALITATE 1A MOLDOVE! $I BUCOVINEL CUPRINSUL FAMILIA CRESTINA AZI + DANIEL, Mltropolltul Motdouet gt Bucovénei, Familia crestind—,,Biserica de acasa" : = f¢ PEOCTIST, Patrtarhul Biserict! Ortodace Romene, cuvane pasto- ral cu ocazia ,,cilei familiei' : Pr. conf. dr, Petre SEMEN, Familia importante ein perionda Vechiulai Testament . . Pr. tector Mthai ViZITIU, Familia in invatatura Mantaitoratsi sia Sfintilor Apostoli q Pr. asist. [oan-Cristinel TESU, Sensul tamiiei fn concep tia siau- tului [oan Gura de Aur Pr. lector C. GRIGORAS, Educatia ridicatd la teeapta de sacerdotiu crestin in pedagogia patristica Pr. lector Gh. PETRARU, Familia eresting - perspective misiow mare §i ecumeniste : Diac. asist, Atexdadrel BARNEA, Muzica bisericeasca si famitia in ritualul Tainei Cununiei . © . Pr. lector dr. Nicolae CHIFAR, Taina Nua "dupe t Sfintilor Parinti f a e ' Pr. tector dr, Nicolae ACHIMESCU, Familia arise a intre tradi si modernitate. Considerafii teologico-sociologice . Prof. dr. Vasite C. CIOCARLAN, Premisele reusitei conjugale . Pr. astst. Mircea STOLERIU, Familia erestina in mediul wrban — probleme si perspective— . —- . # C. ROMANESCU, Cateva cuvinte, astazi, despre familie Gheorghe POPA, Familia crestind: o perspectiva teo- siSpirituala . _ i é : . ¢ rE, Familia cregtind: pariati si copii. E MOUSSA, Tineretul si viata de familie — 0 pe Ortodoxa Copta — (dupi .YOUTH AND FAMI 1992, ¢rad. de Crina 3i Dan SANDU) = ‘ INSEMNARI . . . . triptic al fostei manastiri de maici de ta Neamt (Diac. Joan fvan); Biserica ,,Sfanta Gh. Macarie). (Continuare in pag. a Ila a copertei) 25 40 60 76 8a 97 ii 131 137 14 13, 155 166 200 MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI TEOLOGIE SI VIATA REVISTA DE. GANDIRE $I -SPIRITUALITATE SERIE NOUA — ANUL IW(LXX), Nr. 6-7 MAI — IULIE 1994 REDACTIA St ADMINISTRATIA + CENTRUL MITROPOLITAN —1ASt Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 16—Tasi 6600