Sunteți pe pagina 1din 3

Clasificarea aptitudinilor

Clasificarea aptitudinilor se realizeaza in general dupa gradul de complexitate.

A.Cosmovici clasifică aptitudinile în:

1. aptitudini simple : sunt cele care opereaza omogen,influentand un singur aspect al


activitatii(proprietati ale simturilor: auzul muzical, finetea simtului gustative; ale perceptiei
si reprezentarii: fidelitatea memorie, concentrarea atentiei, etc)

2. aptitudini complexe: acele aptitudini care permit realizarea unei activităţi mai ample, de
tip profesional ( aptitudinea tehnică, aptitudinea muzicală etc.).

Aptitudinile simple pot fi împărţite în :

a) aptitudini generale - prezente în aproape toate domeniile;


b) aptitudini de grup - permit realizarea cu succes a unui grup de activităţi;
c) aptitudini specifice - caracteristice unui domeniu restrâns de activitate.

Singura aptitudine generală admisă actualmente este reprezentată de inteligenţă.


Putem defini inteligenţa ca fiind capacitatea de a rezolva rapid şi eficient o anumită
sarcină, problemă, care în cea mai mare măsură are un caracter inedit. În cadrul
activităţilor didactice, această capacitate s-ar exprima prin uşurinţa rezolvării unor situaţii,
printr-un spirit de observaţie dezvoltat, prin uşurinţa memorării şi reproducerii, prin
posibilitatea realizării unor asociaţii şi a implicării altor operaţii mentale în cadrul prelucrării
informaţiilor şi valorizării lor superioare. Inteligenţa este decisivă în performanţa şi succesul
şcolar al fiecărui elev. Ea se dezvoltă şi se conservă prin intermediul educaţiei intelectuale,
un rol deosebit revenind educaţiei formale realizate în cadrul instituţiilor de învăţământ.
Pentru măsurarea acestei aptitudini este utilizat conceptul de coeficient de inteligenţă,
calculat după formula:

QI = Vârsta mentală / Vârsta cronologică × 100 , ambele vârste fiind exprimate în luni.

Se admite existenţa a şase aptitudini de grup:

1. factorul verbal,notat cu V, se referă la capacitatea individului de a înţelege rapid sensul


cuvintelor, al frazelor;

2. factorul de fluiditate verbală, notat cu W, se referă la capacitatea de expresie a


limbajului;

3. factorul numeric, notat cu N, reprezintă capacitatea de a lucra uşor cu cifrele;


4. factorul perceptiv, notat cu P, exprimă capacitatea de a percepe obiectele în mod rapid şi
detaliat;

5. factorul de reprezentare spaţială, notat cu S, se referă la posibilitatea de a imagina


obiecte în coordonate bi- sau tridimensionale;

6. factorul de dexteritate manuală, notat cu M, exprimă aptitudinea de a utiliza obiectele,


de a mânui diverse instrumente sau unelte.

Structura aptitudinilor complexe o urmează pe cea a domeniilor de activitate, unde


se pot diferenţia :

A. Aptitudini speciale
Sunt cele care asigura eficienta activitatii intr-un anumit domeniu.

a)aptitudini tehnice, cele care se referă la posibilitatea de a utiliza instrumentele, maşinile


şi aparatele, de a înţelege modul de alcătuire şi de a le construi;

b) aptitudinile ştiinţifice reprezintă o categorie mai complexă de aptitudini, datorită


complexităţii şi varietăţii ştiinţelor. În acest caz este absolut necesară existenţa unei
inteligenţe de un nivel deasupra mediei sau cel puţin normală, ca şi existenţa creativităţii.

c) aptitudinile artistice , reprezintă unul dintre cele mai interesante aspecte ale teoriilor
aptitudinilor.În domeniul artistic, aspectul înnăscut al aptitudinilor este cel mai vizibil.

Exemple de aptitudini simple:

Componenta Capacitatea de a discrimina inaltimea,


senzoriala intensitatea si durata sunetelor musicale.

Aptitudinea Componenta Intiparirea si reproducerea fidela a


muzicala mnezica sunetelor.

Componenta Realizarea si perceperea combinatiilor


sintetica musicale,melodiilor si structurilor ritmice.
Componenta Permite realizarea sunetului auzit prin voce
motrica sau cu ajutorul instrumentului.
Componenta Asocierea dintre configuratiile de sunete si
ideativa continutul de idei.
Aptitudinea Capacitatea de a face accesibil continutul invatarii, communicative
pedagogica si capacitatea de relationare, spirit de observatie si atentie
distributiva,tact pedagogic.
B.Aptitudini generale

Sunt cele care se dovedesc utile in toate domeniile de activitate(spiritual de


observatie, capacitatea e invatare,anumite calitati ale memoriei, inteligenta).

Exemple de aptitudini generale:

Aptitudinea Descriere
Intelegere verbala a intelege mesajul verbal scris sau oral.

Exprimarea verbala a utiliza in chip reusit limbajul oral sau scris pentru a comunica
celorlalti idei/informatii.
Fluenta ideilor a produce un numar de idei pe o tema data.
Originalitate a propune raspunsuri/solutii neuzuale intr`o tema sau situatie
data.
Memorie buna a retine informative noua, dintr-o activitate, fara effort.

În ceea ce priveşte aptitudinea şcolară, sarcina educatorului constă în cunoaşterea


individualizată a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor fiecărui elev, iar apoi în adaptarea
conţinutului şi a metodelor didactice în funcţie de acestea pentru a asigura eficienţa acţiunii
educative.

Componentele structurale ale personalităţii se îmbină într-un ansamblu unic,


propriu fiecărei individualităţi, într-o configuraţie originală distinctă, ceea ce face ca fiecare
persoană să fie unică. În cunoaşterea personalităţii elevilor trebuie avute în vedere toate
aceste componente şi interrelaţiile dintre ele.

S-ar putea să vă placă și