P. 1
Calendar Apicol

Calendar Apicol

|Views: 1,237|Likes:
Published by kukumuku21

More info:

Published by: kukumuku21 on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Lucr rile din luna Ianuarie

asigur m lini tea familiilor de albine; supraveghem zborurile de cur ire; prevenim apari ia st rilor anormale; îndep rt m z pada înghe at de pe stupi; îndep rt m ghea a de la urdini ; repar m, cur m i dezinfect m stupii de rezerv , ramele i utilajele; facem cursuri de specialitate sau ne îmbog im preg tirea teoretic , dup caz. continu m s supraveghem zborul de cur ire; complet m rezervele de hran la familiile aflate în dificultate; cur m urdini ul stupilor; supraveghem familiile f când controale auditive; repar m, cur m i dezinfect m inventarul apicol r mas; putem recolta i condi iona primele cantit i de polen de la alun i arin; la nevoie se pune în func iune ad p torul. aliment m ad p torul cu ap c ldu i pu in s rat (5g sare la litru); putem începe hr nirile de stimulare; execut m controlul sumar al familiilor de albine i îndrept m st rile anormale; în zilele favorabile facem revizia de prim var (MAXIM ATEN IE !); strâmtor m cuiburile; împachet m suplimentar stupii; usc m împachetajul existent; mic or m urdini ul dup puterea fiec rei familii. facem controlul general de prim var dac pân acum nu a fost efectuat; l rgim cuiburile; putem efectua "spargerea cuibului"; dezinfect m stupii, mut m familiile în cas nou ; împuternicim familiile slabe cu faguri cu puiet c p cit; începem lucr rile preg titoare în vederea cre terii m tcilor; demar m formarea de familii temporare; introducem primii faguri artificiali în vederea cl dirii lor; introducem rama cl ditoare; deplas m familiile de albine la pomii fructiferi; lu m m suri pentru preîntâmpinarea furti agului. continu m l rgirea cuiburilor; introducem i faguri artificiali; instal m topitorul solar pentru a prelucra primele loturi de cear ; men inem în stare activ toate familiile prin formarea de roi artificiali; unim familiile slabe; înt rim familiile temporare cu puiet c p cit; continu m s introducem faguri pentru depozitarea mierii; extragem primele cantit i de miere; la stupii multietaja i invers m i ad ug m corpuri; facem primele rezerve de faguri cu miere de calitate; putem face primele deplas ri la masivele melifere; execut m primele schimb ri de m tci. extragem mierea; topim ceara ob inut ; preg tim deplas rile la culesurile de var ; form m un num r mare de roiuri; form m nuclee cu m tci de rezerv împerecheate sau neîmperecheate; aplic m o înmul ire dirijat a familiilor de albine; aplic m lucr rile necesare prevenirii frigurilor roitului; alegem rame pline cu miere de calitate pentru a fi trecute la rezerva stupinei; extragem mierea de la culesurile de var ;

Lucr rile din luna Februarie

Lucr rile din luna Martie

Lucr rile din luna Aprilie

Lucr rile din luna Mai

Lucr rile din luna Iunie

stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire.desc p cim fagurii destina i reform rii i îi trecem dup diagfragm pentru a fi elibera i de miere. practic m hr niri stimulente în cazul lipsei culesului i prevenim furti agul.cre tem artificial m tci. Lucr rile din luna Iulie înt rim familiile de albine formate în lunile anterioare. . stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. îndep rt m f r zgomot ghea a i z pada înghe at de pe scândurile de zbor. . . amenaj m perdele de protec ie a stupinei contra vânturilor puternice i a curen ilor reci de aer. . în vederea preîntâmpin rii furti agului. repar m stupii i utilajele apicole. repar m utilajele. trat m fagurii de rezerv contra g selni ei. însârm m rame i fix m faguri artificiali. stimul m i supraveghem zborurile târzii de cur ire. reform m i topim fagurii necorespunz tori. extragem i condi ion m produsele apicole r mase din lunile precedente. aprovizion m stupina cu materialele necesare în sezonul apicol urm tor. continu m tratamentele în cazul familiilor bolnave de puiet v ros i loc european sau american . cur im i dezinfect m stupii goi.facem revizia familiilor de albine pentru îndep rtarea st rilor anormale.deplas m stupii la culesurile târzii de între inere.trat m faguriii din rezerva stupinei contra g selni ei.practic m hr niri stimulente în vederea intensific rii cre terii puietului în perioadele cu cules deficitar. dezinfect m utilajele apicole.. supraveghem i control m s pt mânal modul de iernare a familiilor de albine. complet m rezervele de hran pentru iarn cu faguri de la rezerv .scoatem fagurii cu defecte i cei care nu corespund calitativ (cu celule de trântori etc..reducem urdini urilor în perioadele lipsite de cules. Lucr rile din luna Octombrie Lucr rile din luna Noiembrie Lucr rile din luna Decembrie .). instal m la urdini uri gratiile contra oarecilor. aplic m tratamente pentru combaterea varroozei i nosemozei. etc. .echilibr m puterea familiilor. împachet m cuibul cu materiale izolatoare împotriva schimb rii bru te de temperatur . . asigur m lini tea în stupin . . unificându-le pe cele mai slabe.extragem mierea ob inut din culesurile de var .. . fâne e. transport m stupii la un cules de între inere (bost n rii. . recondi ion m inventarul apicol deteriorat în timpul transporturilor.aplic m tratamentele specifice în cazul apari iei unor boli. asigur m lini tea familiilor de albine. Lucr rile din luna Septembrie restrângem cuibul i aranj m definitiv fagurii din cuib în vederea iern rii. . efectu m o revizie general a cuiburilor. protej m suplimentar stupii contra vânturilor reci. supraveghem i control m iernarea familiilor de albine. extragem i condi ion m mierea ob inut de la culesurile de var .). înlocuim m tcile b trâne i epuizate cu m tci tinere i prolifice.form m nuclee de împerechere a m tcilor. sort m fagurii de la rezerva stupinei. Lucr rile din luna August ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->