Sunteți pe pagina 1din 4

.

Tamburulfotoco-
piatorului este
incarcat electric (1)
trecand pe langa o
bara corona de
inalta tensiune. O
oglinda rotitoare
scaneaza documen-
tul ,\"iii proiecteaza
imaginea prin
intermediul unei
lentile ,\"i oglinzi
fixe, pe tambur (2).
partile clare ale
tamburului i,\"i pierd
sarcina, lasand
incarcata doar
suprafata imaginii.
Tonerul uscat adera
la suprafetele
incarcate (3),
facand vizibila
imaginea. Hartia
simpla, incarcata de
bara corona, atrage
imaginea de toner
(4). Cilindrii incalziti
aplica imaginea pe
hartie (5).

O Un fotocopiator ieftin. convenabil


Majoritatea birourilor nece- pentru copieri de volum mic, pentru acasa.
sita un dispozitiv pentru Hartia speciala pe care o folose~te este
relativ scumpa, de aceea o ma~ina cu hartie
copierea rapida a documen- simpla este mai potrivita pentru utilizarea
telor. Ma~inile moderne de frecventa in birouri.

fotocopiat in alb-negru pot sa original. O imagine a documentului se formea-


faca mai multe mii de copii pe z~ pe hattia special~, initial Inc'Jrca~ electric.
Lumina reflecta~ de suprafetele clare ale do-
orii, la fel ~i noua generafie de cumentului neutralizeaz:l sarcina din supra-
fetele corespondente ale hartiei de copiator.
copiatoare color. Suprafetele Intunecate ale documentului ref-
le~ foarte putirullumin~, astfelincat pe hartie
p ana 13;. introducerea fo1ocopiatoarelor rnmane a imagin~ de potential, corespunzand
modeme, duplicarea ~i copierea erau cuvintelor sau i1ruiginilorde pe document.
operatii complet separate care implicau La multe rna~ini cu imagine direct(l, hattia
pregatirea unui etalon special. S-au dezvoltat este apoi sc~ldat~intr-un lichid de developare
diferite tipuri de aparate de multiplicat. Un numit toner, care contine patticule de carbon.
model popular folosea matrite din hartie cerat(! imaginea vizibila. pana cand copia va ie~i din Acestea adern la p~rtile lnc~rcate electric ale
izolant(!. Desenul sau scrierea se "gravau" in dispozitiv, tonerul va fi fIXat pe hartie pentru a hattiei, formand astfel a imagine Vizibil~.
cearn cu un instrument ascutit ~i apoi se inun- se preveni manjirea imaginii. Hattia este apoi Inc~lzit(l pentru a se lnl~tura
da suprafata cu cemeala tipografica, care tre- Fotocopiatoarele electrostatice In alb- lichidul ~i a f1Xacarbonul pe hattie.
cea prin crest(!turi pe baza de. hartie. Apoi negru pot fi Impartite In doua grupuri princi-
matrita cu cemeala era folosit(! drept forrna de pale, In functie de tipul de hartie pe care se Copiatoarele cu hartie simpla
tipar ~i din ea se puteau produce multe copii. executa copiile. Une.le dispozitive folosesc Copiatoarele cu hattie simpl~ functioneaz~ pe
Primele fotocopiatoare erau extrem de hartie preparata chimic, In timp ce altele principiul imaginii indirecte. Imaginea este
lente, Insa datorita faptului ca nu necesi.tau o folosesc hartie obi~nuita. format~ pe un tambur metalic ~i apoi transfe-
matri~ speciala dupa care sa se faca copiile, rat~ pe hattie. Unele fotocopiatoare cu hartie
ele erau foarte utile In cazul unui numar mic Copiatoarele cu hartie cretata simpl~ folosesc un developator lichid, dar
de copii. Copiatoarelecu hartie cretata numite ~i copia- majoritatea folosesc o pulbere uscat(l.
Majoritatea fotocopiatoarelor folosite ast(!zi toare cu imagine directa, formeaza imaginea Baza unui copi:itor tipic cu hattie simpl~
sunt de tip electronic. O imagine a documen- direct pe o hartie speciala.Aceastahartie are un este un tambur de aluminiu, Invelit Intr-un strat
tului original este folosit(! pentru a forma o dia- lnveli5 de oxid de zinc, care se lncarca electric de seleniu, care conduce electricitatea atunci
grama invizibila de sarcini electrice. Aceasta cand este expusa la lumina. in rna~inade copi- cand este expus la lumin~. Suprafatatamburu-
atrage o substan~ nurnit(! toner, facand astfel at se lndreapta o lumina asupra documentului lui rotitor prime~teIntai o sarcin~electric~po-

403
.

Tamburulfotoco-
piatorului este
incarcat electric (1)
trecand pe langa o
bara corona de
inalta tensiune. O
oglinda rotitoare
scaneaza documen-
tul ,\"iii proiecteaza
imaginea prin
intermediul unei
lentile ,\"i oglinzi
fixe, pe tambur (2).
partile clare ale
tamburului i,\"i pierd
sarcina, lasand
incarcata doar
suprafata imaginii.
Tonerul uscat adera
la suprafetele
incarcate (3),
facand vizibila
imaginea. Hartia
simpla, incarcata de
bara corona, atrage
imaginea de toner
(4). Cilindrii incalziti
aplica imaginea pe
hartie (5).

O Un fotocopiator ieftin. convenabil


Majoritatea birourilor nece- pentru copieri de volum mic, pentru acasa.
sita un dispozitiv pentru Hartia speciala pe care o folose~te este
relativ scumpa, de aceea o ma~ina cu hartie
copierea rapida a documen- simpla este mai potrivita pentru utilizarea
telor. Ma~inile moderne de frecventa in birouri.

fotocopiat in alb-negru pot sa original. O imagine a documentului se formea-


faca mai multe mii de copii pe z~ pe hattia special~, initial Inc'Jrca~ electric.
Lumina reflecta~ de suprafetele clare ale do-
orii, la fel ~i noua generafie de cumentului neutralizeaz:l sarcina din supra-
fetele corespondente ale hartiei de copiator.
copiatoare color. Suprafetele Intunecate ale documentului ref-
le~ foarte putirullumin~, astfelincat pe hartie
p ana 13;. introducerea fo1ocopiatoarelor rnmane a imagin~ de potential, corespunzand
modeme, duplicarea ~i copierea erau cuvintelor sau i1ruiginilorde pe document.
operatii complet separate care implicau La multe rna~ini cu imagine direct(l, hattia
pregatirea unui etalon special. S-au dezvoltat este apoi sc~ldat~intr-un lichid de developare
diferite tipuri de aparate de multiplicat. Un numit toner, care contine patticule de carbon.
model popular folosea matrite din hartie cerat(! imaginea vizibila. pana cand copia va ie~i din Acestea adern la p~rtile lnc~rcate electric ale
izolant(!. Desenul sau scrierea se "gravau" in dispozitiv, tonerul va fi fIXat pe hartie pentru a hattiei, formand astfel a imagine Vizibil~.
cearn cu un instrument ascutit ~i apoi se inun- se preveni manjirea imaginii. Hattia este apoi Inc~lzit(l pentru a se lnl~tura
da suprafata cu cemeala tipografica, care tre- Fotocopiatoarele electrostatice In alb- lichidul ~i a f1Xacarbonul pe hattie.
cea prin crest(!turi pe baza de. hartie. Apoi negru pot fi Impartite In doua grupuri princi-
matrita cu cemeala era folosit(! drept forrna de pale, In functie de tipul de hartie pe care se Copiatoarele cu hartie simpla
tipar ~i din ea se puteau produce multe copii. executa copiile. Une.le dispozitive folosesc Copiatoarele cu hattie simpl~ functioneaz~ pe
Primele fotocopiatoare erau extrem de hartie preparata chimic, In timp ce altele principiul imaginii indirecte. Imaginea este
lente, Insa datorita faptului ca nu necesi.tau o folosesc hartie obi~nuita. format~ pe un tambur metalic ~i apoi transfe-
matri~ speciala dupa care sa se faca copiile, rat~ pe hattie. Unele fotocopiatoare cu hartie
ele erau foarte utile In cazul unui numar mic Copiatoarele cu hartie cretata simpl~ folosesc un developator lichid, dar
de copii. Copiatoarelecu hartie cretata numite ~i copia- majoritatea folosesc o pulbere uscat(l.
Majoritatea fotocopiatoarelor folosite ast(!zi toare cu imagine directa, formeaza imaginea Baza unui copi:itor tipic cu hattie simpl~
sunt de tip electronic. O imagine a documen- direct pe o hartie speciala.Aceastahartie are un este un tambur de aluminiu, Invelit Intr-un strat
tului original este folosit(! pentru a forma o dia- lnveli5 de oxid de zinc, care se lncarca electric de seleniu, care conduce electricitatea atunci
grama invizibila de sarcini electrice. Aceasta cand este expusa la lumina. in rna~inade copi- cand este expus la lumin~. Suprafatatamburu-
atrage o substan~ nurnit(! toner, facand astfel at se lndreapta o lumina asupra documentului lui rotitor prime~teIntai o sarcin~electric~po-

403
FOTOCOPIEREA

O Acest fotocopiator poate sa produca


copii color la o rata de cinci foi A4 pe minut.
Pe copiator se pot produce tiparituri cu
-0
~ marimea de pana la A3, ~i se poate conecta
"'
::) o imprimanta separata pentru copii de
§
~ marimea A 1, care au aproape de opt ori
J marimea acestei pagini.

zitiva, trecand pe langa o sal1lla de Inalta ten- 00 Un copiator


siune. Apoi se proiecteaza pe tambur o ima- color modern (sus)
gine In oglinda a documentului original. Acele este o ma~ina multi-
parti ale seleniului care sunt expuse la lumina func,ionala. Pe langa
'IJ"
conduc sarcina prin tamburul metalic, lasand o producerea copiilor
imagine de potential pe zonele inchise. color de diferite
Developatorul uscat, folosit pentru a face marimi, el poate fi
vizibila imaginea, este un amestec de purtator folosit ~i legat la un
~i praf de toner. purtatorul consta din sticla, calculator. Unei
nisip sau particule de metal, Invelite In plas- imagini introduse in
tic. Tonerul este o pulbere neagra fina -un calculator sub forma
amestec de ra~ina de plastic ~i carbon. Pur- de semnale electro-
tatorul ~i tonerul se freaca Intre ele ~i se nice i se pot manipu-
Incarca electric. purtatorul se Incarca pozitiv, la culorile (dreapta).
iar tonerul negativ. Sarcinile opuse se atrag, Imaginea este trans-
astfellncat particulele relativ mari de purtator ferata electronic la
se Invelesc In toner. copiator pentru
Developatorul se toarna peste tamburul roti- tiparire.
tor ~i particulele de purtator invelite in toner se
desfa~oara peste suprafata. Deoarece sarcina
pozitiva din tambur este mai mare decat cea cyan (albastru-verzui),magerita(ro~u-purpuriu) latorului fiind fidel reproduse de fotocopiator .
din purtator, tonerul se transfera de la purtator ~i galben -prezente in documentul originar. Asemenea dezvoltari au condus la o mica: re-
pe tambur, producandu-se o imagine vizibila. Fiecare dintre cele trei imagini colorate astfel volutie in modul de utilizare al fotocopia-
in ma~ina se introduce hartie simpla, care formate este tip~rita separat,folosindu-setoner torelor. in prezent, multi arti~ti folosesc foto-
prime~te o sarcina pozitiva trecand pe langa o de culoare potrivita. Imaginile sunt tip~rite una copiatoare color legate la calculator pentru a
sal1lla de Inalta tensiune. Cand este presata de pestealta ~i se combin~ pentru a produce copia produce opere de arta: cu tiraj limitat.
tambur, hartia Incarcata electric capteaza color. Se mai supratip~re~te ~i o imagine Exista, de asemenea, ~i alte aplicatii ale
imaginea de toner. in final, hartia trece pe sub neagrn, deoarece combinatia celor trei tonere copiatoarelor color. Datorita faptului ca: el pot
un element de Incalzire, sau printre cilindri de colorate nu este niciodata suficient de inchis~. acum sa: produca: serji de tipar imense, multe
presiune Incalziti, ~i ra~ina din toner se Unelema~ini pot chiar s~ adaugecul.orila copii 1ntreprinderi au introdus culori in fotocopiile
tope~te penetrand fibrele hartiei. Hartia se ale unor originale in alb-negru. actelor ~i circularelor care altfel ar fi trebuit
race~te ~i iese purtand o copie permanenta a Cele mai modeme copiatoare color sunt trimise la on tipograf. Unele autoritati locale
documentului original. intre timp, tamburul foarte sofisticate, ~i in timp ce vechile ma~ini au observat chiar ca: daca: scot in evidenta:
se pregate~te pentru ul1llatoarea copie. nu puteau s~ reprodt!:c~ culorile exacte ale prin culoare o lista de plata, de exemplu pe
unei imagini, majoritatea ma~inilor color notele de plata a impozitelor, ele primesc
Copiatoare color modeme sunt utilate cu minicalculatoare care plata mai repede decat 1nainte. Totu~i, latura
Multe dispozitive produc acum copil color. pot s~ reproduc~ adev~rateleculori ale imagi- negativa: este ca: ma~inile de copiat color au
Aceste ma~ini functioneaza' la fel ca ~i copia- nii originale. Aparitia computeriz~rii in dome- fa:cut mult mai u~oarn falsificarea bancnotelor
toarele in alb-negru, dar ele fac trei treceri peste niul copiatoarelor a permis legarea lor la cal- ~i, din acest motiv multe ta:ri au treboit sa:
articolul de copiat; Fiecare trecere a ma~inil culatoare personale, imaginile putand fi schimbe felul1n care 1~i produceau moneda -
selecteaza un flltru diferit pentru a tipari una tip~rite direct de pe un disc de calculator - ada:ugand holograme, benzi metalice ~i poli-
dintre cele trei culori pigmentare primare - culorile ~i imaginile v~zute pe ecrariul calcu- cromie.