P. 1
ctb salariilor

ctb salariilor

|Views: 863|Likes:
Published by yoanaandreea

More info:

Published by: yoanaandreea on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

Sections

  • INTRODUCERE
  • 1.2. Conturi utilizate, retineri salariale
  • 2.1. Calculul salariilor
  • 2.2. Monografie contabila
  • BIBLIOGRAFIE

CONTABILITATEA SALARIILOR

-

2010 –

Cuprins

INTRODUCERE…….………………………………………………………………………..3 CAP.I. CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA..........................................................................................6 1.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul.....................................................................................6 1.2. Conturi utilizate, retineri salariale........................................................................................11 CAP.II. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR.....................21 2.1. Calculul salariilor.................................................................................................................21 2.2. Monografie contabila...........................................................................................................28 CAP.III. CONCLUZII SI PROPUNERI................................................................................42 BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................44

2

INTRODUCERE

Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri şi reţineri din salariu, contribuţiile societăţii Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unitatea de învăţământ, unitatea de informatică , unitatea de cultura, unităţi sanitare şi de asistenţă socială , unitatea de sport precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.1 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. - salariul de baza care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de baza : pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţii în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor activităţii suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultate obţinute în activitatea individuală precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii. - pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, în procent de 15%. Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

3

1.Hotărârea

nr.

281/17/06/1993,

M.O.

nr.135,

din

25/06/1993

,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407 Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii ale unitarilor bugetare, din care cel puţin doua treimi vor fi utilizate pentru funcţii de execuţie. Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adăuga o indemnizaţie de conducere, diferenţiata in raport cu complexitatea si răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariu de baza. Persoanele care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calcul vechimi necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază la funcţia de baza, de un spor de vechime de pană la 25%, calculate la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Evoluţia cotei de spor de vechime în funcţie de anii de muncă Tabel nr. 1
TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ ÎNTRE 3 SI 5 ANI DE LA 5 LA 10 ANI DE LA 10 LA 15 ANI DE LA 15 LA 20 DE ANI PESTE 20 ANI COTA LA SALARIUL DE BAZA 5% 10% 15% 20% 25%

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993

4

5 . se acorda un spor de 100% la salariul de baza. dacă se efectuează cel puţin 3 ore noaptea. duminică. Pentru activitatea desfăşurata în trei ture.00-6. sărbători legale şi în alte zile care potrivit legii. între orele 22.00 . Pentru orele prestate în zilele de sâmbătă . în locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la salariul de bază. beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de baza . nu se lucrează.Sporul corespunzător vechimi în muncă se plăteşte începând cu data de întâi a luni următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. Personalul care potrivit programului de lucru îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. pentru munca prestată în timpul nopţii.

CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA 1.1. determinarea salariilor. Salariul în funcţie de componentele sale este de doua feluri: brut şi net. Forme de salarizare.rate. reţinerea avansurilor acordate). Salariul brut este format din : salariul de baza . premiile si alte stimulente. sporurile pentru condiţiile de munca . popriri. nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă trecerea în gradaţia imediat superioară. direct al salariaţilor în funcţie de munca prestată. impozitul. de regulă după stabilirea bugetului de stat. Salariul brut impozabil reprezintă salariul diminuat cu o serie de reţineri cum sunt : impozitul pe salarii. contribuţia salariaţilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de şomaj. 6 .CAPITOLUL I CONTABILITATEA SALARIILOR. contribuţia la asigurările sociale de sănătate. indemnizaţiile pentru asigurările sociale. reţinerile în favoarea terţilor (chirii.cu aprobarea conducătorului unităţii. precum şi expresia valorica a acelei parţi din venitul naţional cuvenita angajaţilor destinata consumului individual. Ponderea funcţiilor de conducere. precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o data pe an. la propunerea sefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă. Salariul brut impozabil constituie de fapt salariul net. documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul Salariile reprezintă preţul forţei de muncă. sporul de vechime. indemnizaţiile pentru concediile de odihna.

Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani.90 8. Posturile vacante existente în statul de funcţii ale unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare publicându-se . concretizate prin rezultate obţinute în activitatea personală. pe baza notelor acordate Tabel nr.91-100 Calificativul 3 4 5 7 . Concursul constă într-o probă scrisă.La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale.90 7. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1. notate cu calificativul „foarte bine” sau „bun” în anul precedent. după caz. pentru a fi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. vechimea minimă pentru trecerea la gradaţia imediat următoare poate fi redusă la 6 luni. Valorificarea cunoştinţelor profesionale de la proba scrisă. local cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului. Angajarea şi avansarea în funcţii în grade sau trepte profesionale se face prin concurs. In mod excepţional. 1 Punctajul 60-70 71-90 91-100 Nota 7-7. Angajarea se face pe un post vacant. într-un ziar central.91-8. o probă orală sau un interviu. Probele scrise şi orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare . în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate.

4 = bine.anexa nr.281 şi alte acte normative. .G. 2 Punctaj 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Calificativ 1 2 3 4 5 Sursa: H.Sursa: H. 382. 12. .281 şi alte acte normative.anexa nr. 12.3 = la nivelul standardului de performanţă stabilit postului.R. FIŞA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECŢIE LA ANGAJARE Tabel nr. pag. Procentul determinat ca urmare a performanţei profesionale individuale se aplică asupra salariului de baza minim corespunzător funcţiei.G. 382. Aprecierea candidatului în urma interviului : Tabel nr.gradului sau treptei profesionale avute. . Criteriile de Ponderea Componentele de bază Punctajul acordat ale Valoarea ponderală criteriului de selecţie pentru fiecare criteriu a criteriului de de selecţie selecţie Selecţie % 8 . Notele acordate vor ave următoarea semnificaţie : .2 = satisfăcător. Crt.R.1 = nesatisfăcător. 3 Nr. pag.5 = foarte bine .

Pregătirea profesională Impusă ocupantului postului 30 a.5 5 1.1.5 Experienţă În muncă 1-nesatisfăcător 2-satisfacător 3-la nivelul standardului 4-bine 5-foarte bine 5 Total 3.Aprecierea candidatului în 10 urma interviului. pregătirea de specialitate 5 2.Valorificarea cunoştinţelor 20 profesionale de la proba scrisă.Cursuri de perfecţionare – 10 specializare în specialitatea postului Total 4.00 5 5.90 8.pe baza notelor acordate astfel: Nota Calificativ 7-7. Total Experienţa necesară pentru 30 ocuparea postului 1.5 5 0.91-10 Total 3 4 5 1.cu note de la 1 la 5 PUNCTAJ TOTAL 5 9 .91-8. pregătirea de bază b.90 7.

superioară de scurtă durată.Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor specifice postului: ..medie-postliceală. ..medie-liceală. .C4=ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare a performanţei profesionale individuale . Pregătirea profesională impusă ocupantului postului înseamnă-pregătire de bază corespunzătoare studiilor absolvite:2 .altă specialitate necesară postului. .5 Sursa: H.perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului.superioară de lungă durată. .notat de la 1 la 5 . Pregătire de specialitate: .perfecţionări periodice necesare pentru menţinerea competenţei cerute de post. .p4 =punctajul acordat fiecărui calificativ.şcoală generală. exprimată în %. 407 din 23/10/1998.experienţă în specializarea cerută de post. Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 ) În care: .C1…. 1. 10 .experienţă în muncă. . M. 749.p1…. . 2.O.

punctaj minim) x (salariul - salariul) individuale post maxim minim Sal. cum sunt: rate pentru diverse cumpărări de bunuri.2. contribuţia la fondul de şomaj (0. etc În statul de plată a salariilor se operează (unde este cazul) şi reţinerea avansului chenzinal acordat în cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal. 1. ordine de plată.5%). Documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul: Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenţă. 11 . sporuri. pensii alimentare. contribuţia la asigurările sociale de sănătate – CASS (6. impozitul pe salarii.cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională respectivă. minim + -------------------------------------------------------------------------(punctaj maxim post – punctaj minim post) Salariul de bază al unui angajat se reevaluează anual de câtre angajator.5%). statul de plată. chirii. Conturi utilizate.5%). retineri salariale Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de bază. precum şi reţinerile făcute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terţe persoane. iar pe de altă parte reţinerile pentru contribuţia la asigurările sociale – CAS (9. pontajul. adaosuri şi indemnizaţii.(performanţe . Modificările ale salariilor de bază se pot face numai în limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecărui ordonator principal de credite bugetare.

G. 749. contribuţii pentru asigurările sociale. 531 12 . 437. H.O. Contul 425 (A) ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. inclusiv a adaosurilor şi a premiilor achitate. 407. 9 Contabilitatea remunerării personalului se realizează cu ajutorul conturilor: 421 – „Personal – salarii datorate” 425 – „Avansuri acordate personalului” 426 – „Drepturi de personal neridicate” 427 – „Reţineri din salarii datorate terţilor” Contul 421 (P) ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură. precum şi reţinerile datorate societăţii prin creditul conturilor 425. impozitul pe salarii. contribuţii pentru ajutorul de şomaj.avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512. din 23/10/1998. 444. În debit se înregistrează: . pag. 431. În credit se înregistrează: .salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512.salariile şi alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641 În debit se înregistrează: . sume datorate terţilor. pentru asigurările de sănătate. 427. 531 Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426 .valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură prin creditul contului 345 . M. 428 .reţineri din salarii reprezentând avansuri._________________________ 2.

425 În debit se înregistrează: . 423 În debit se înregistrează: .. În credit se înregistrează: . 13 . În credit se înregistrează: .sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512.sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate prin debitul conturilor 421. iar la sfârşitul lunii trebuie să fie zero. 531 .drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate. 423 Soldul contului reprezintă avansurile acordate. 531 Soldul contului reprezintă sumele reţinute datorate terţilor. Contabilitatea impozitului pe venituri de natură salarială Impozitul pe salarii se calculează pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului numărul 73/1999 modificată de Ordonanţa Guvernului numărul 7/2001.sumele datorate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi neridicate în termen prin debitul conturilor 421.sumele reţinute personalului datorate terţilor prin debitul conturilor 421. Contul 427 (P) ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii datorate terţilor. 423.avansurile neridicate prin creditul contului 426 În credit se înregistrează: .sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri prin creditul conturilor 512. Contul 426 (P) ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termen legal.

deducerile din salariul brut. 423 În debit se înregistrează: .5%) contribuţia la fondul de şomaj (0. etc) Pentru calculul şi evidenţa impozitului pe venituri de natură salarială. să ţină o evidenţă nominală pe fişe fiscale individuale (FF1.sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe salarii prin creditul contului 512 .5%) contribuţia la asigurările sociale de sănătate (6.5%) 2.Venitul net impozabil se determină scăzând din venitul brut următoarele categorii de cheltuieli: 1. FF2). contribuţii reţinute din salariul brut. copiii. Contul 444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor” ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare datorate bugetului de stat. angajatorul este obligat. Contul 444 (P) În credit se înregistrează: .sumele reprezentând impozitul pe salarii reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421. şi anume: deducerile personale de bază (250lei) deducerea personală suplimentară – care se acordă salariaţilor care au în întreţinere persoane fără nici un venit (soţia. şi anume: contribuţia pentru asigurările sociale (9. 14 . potrivit legii impozitului pe venit global.datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului de stat.

potrivit principiilor contabile. a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532 .sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă prin creditul contului 531 . pe baza documentelor în care se consemnează obligaţiile şi creanţele respective se apelează la contul 428 – „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”. Contul 428 (B) În credit se înregistrează: . îndeosebi în urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate în urma imputării lor la veniturile exerciţiului respectiv.Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul Sunt situaţii când la încheierea exerciţiului.sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont prin creditul contului 531 .valoarea biletelor de tratament şi odihnă.garanţiile gestionare reţinute personalului prin debitul contului 421 .sumele încasate sau reţinute personalului prin debitul conturilor 531. în cadrul lucrărilor de pregătire a întocmirii bilanţului. 423 În debit se înregistrează: .cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal prin creditul conturilor 758. se constată că nu s-au întocmit state de plată pentru anumite persoane sau activităţi executate pentru exerciţiul curent şi care.sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plată determinate de activităţile exerciţiului care urmează să se închidă. 4427 . 421. inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar prin debitul contului 641 .datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758 15 . trebuie înregistrate pe cheltuielile exerciţiului curent. Totodată pot fi constatate şi drepturi de creanţă faţă de personal. În asemenea cazuri.

4314. 4312-Contributia personalului la asigurarile sociale. 438 – „Alte datorii şi creanţe sociale” 4381. 437 – „Ajutor de şomaj” 4371.Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate. În credit se înregistrează: . 423 În debit se înregistrează: 16 . 4382.Contributia personalului la fondul de somaj.Alte creanţe sociale Contul 431 (P) ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul contului 645 .. iar soldul debitor sumele datorate de personal. 4372. 4313.Contributia unitatii la fondul de somaj. Contabilitatea asigurărilor şi protecţiei sociale se realizează cu ajutorul următoarelor conturi: 431 – „Asigurări sociale” 4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale.Soldul creditor reprezintă sumele cuvenite personalului.Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate.contribuţia personalului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul conturilor 421.Alte datorii sociale.

sumele virate în contul de asigurări sociale şi a asigurărilor sociale de sănătate prin creditul contului 512 . accidentelor de muncă 17 . bolilor profesionale. Contabilitatea ajutoarelor materiale în contul asigurărilor sociale Drepturile asiguraţilor cuvenite din bugetul asigurărilor sociale privesc: a) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă datorate bolilor obişnuite.. În credit se înregistrează: sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj prin debitul - contului 645 datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj prin sumele debitul conturilor 421.datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj prin creditul contului 512 . accidentelor în afara locului de muncă.5%).datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate. Contul 437 (P) ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj datorat de angajator (1%) şi de personal (0. 423 În debit se înregistrează: .sumele datorate personalului care se suportă din asigurările sociale prin creditul contului 423 .

941 lei/ora. 531 . 427. b) indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi refacerea capacităţii de muncă Se acordă în cazul reducerii programului de muncă. În credit se înregistrează: . avem urmatoarele salarii pentru anul 2010: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2010. 428.ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512. precum şi indemnizaţii pentru sarcină şi lehuzie Se acordă pe baza certificatului medical pe o durată de 126 zile. Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizează cu ajutorul contului 423 – „Personal – ajutoare materiale datorate” (P). precum şi cele suportate de societate prin debitul conturilor 431. 431. 18 . c) indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. 444 .ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426 Soldul contului reprezintă ajutoarele materiale datorate.reţinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425.Acestea se acordă salariaţilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist în care este înscrisă cauza incapacităţii de muncă şi durata în zile a acesteia. pentru trimiterea la tratament în staţiuni. 437. 645 În debit se înregistrează: . din care 63 zile prenatal şi 63 postnatal – în cuantum de 85% din media veniturilor lunare. schimbării locului de muncă din motive medicale.ajutoarele materiale suportate din contribuţia unităţii pentru asigurările sociale. pentru proteze medicale. reprezentand 2. pentru instituirea de carantină. Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor.

econom.R. Coeficientii minimi de ierarhizare. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 500 lei. daca are studii postliceale (ex..7. . (ex.calificati = 1. lucratori din agricultura.: postliceal de contabilitate primara) 3.2 (salariu minim 700 de lei) – grupele 5. muncitori: .studii superioare de scurta durata = 1. (ex.2 (salariu minim 600 de lei) – grupa 4 din C.necalificati = 1 (salariu minim 600 de lei) – grupa 9 din C. (ex. silvicultura si pescuit) 2. de birou. casieri etc) .000 de lei) – grupele 1 si 2 din C.O.8 din C. subingineri) 4.: ingineri. secretari.studii superioare = 2 (salariu minim 1. juristi.R.O. calc.O. contabilitate.postliceala = 1.: lucratori servicii si comert.) 19 .Grila de salarizare prevazuta la art.3 (salariu minim 650 de lei) – grupa 3 din C.O. (codul incepe cu 9) – muncitori necalificati si ucenici .R. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: . op.5 (salariu minim 750 de lei) – grupele 1 si 2 din C. (ex..: functionari administrativi.liceala = 1. maistri si asimilati) .25 (salariu minim 625 de lei) – grupa 4 din C.R (colegiu. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de: .R. profesori etc.R.scoala de maistri = 1.6. personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: .O.: tehnicieni.O. 40 alin.R. pe categorii de salariati sunt: 1.O.

550 lei.12.25% Creantelor CASS 5. GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.12. COTA la CASS va si 20 .5% ANGAJAT (%) 9.4-2% boli profesionale Contributia la fondul de 1% 0.conditii deosebite de munca 29. Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor contributii. intre 0.accidente si In functie de CAEN.conditii speciale de munca Nota: Incepand de la 01.conditii deosebite de munca 28%-pt. TAXE SI IMPOZITE SALARIALE CAS ANGAJATOR (%) 19. Contributia pentru concedii0.Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.conditii normale de munca.5% Somaj Fondul de garantare pt.5% Nota: Incepand de la 01.2010.5% 6.4%-pt. 23%-pt.conditii speciale de munca.5% -pt.5%-pt.2008.2008: 18% -pt.85% medicale si indemnizatia de asigurari de sanatate Contributia pt.plata 0.01.conditii normale de munca 24.

Calculul salariilor Spitalul Judetean X este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de paturi cu personalitate juridica. 3.11. fiind contabil cu studii superioare .Spitalul Judetean X a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala. Are venit brut de 900 ron. Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore.75% 16% Comisionul ITM Impozitul pe venitul din Salarii CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR 2. Are venit brut de 600 ron. COTA la CASS va fi de 5.75%). BANCU ELENA.2007.2007. In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008.aangajat) 0. procent 0. fiind muncitor calificat. (pt.de 5.1.2008. boala obisnuita (cod de indemnizatie 01.10. angajata din data de 01. angajat din data de 01. 1. ANTON CRISTI. Are venit brut de 1100 ron.01..25% sau 0.(pt. IORDAN ADRIAN. este o unitate publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.2%.are un numar de 675 de salariati. angajat din data de 01.07. In luna ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical. 2.angajator) Nota : Incepand cu 01.300 locuitori ai judetului X .2007. sofer.in prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286.5%. 21 .

CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA 1.CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI 1.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.Venit brut= 600 ron 2. 600-99-250=251 251x16%=40 Impozit pe venit din salariu=40 7. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. 3.5%=6 5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6. Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate) 3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 1100x9.40 = 461 Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 600x9.Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate) Nota: Luna ianuarie 2010 are 21 de zile lucratoare. deducerea de baza este de 250 ron. somaj.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 .Venit brut= 1100 ron 2.5%=105 4. CASS).5%=72 22 .Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%=39 6.5%=57 4.5%: 600x6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS.5%=3 5.5%: 600x0.5%: 1100x0.99 .5%: 600x6.

Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare. somaj. Noi ne incadram la 240. angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de sase luni de zile lucrate efectiv. pana in prezent.75% Pentru a se lua in calcul concediul medical.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809 Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron. In cazul noastru.6. angajatul are vechime 12 luni de zile. Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron. CASS).5-240=677 677%x16%=108 Impozit pe venit din salariu=108 7. in functie de grila. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. deducerea personala de baza se micsoreaza in functie de venit. deci stagiul de cotizatie il vom lua pe minim sase luni in urma. CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN Venit brut = 900 Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate) Concediu medical: cod indemnizatie 01 (boala obisnuita) procent boala = 0.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS. Iulie =900 zile lucratoare 22 August =900 zile lucratoare 23 Septembie=900 zile lucratoare 20 Octombrie =900 zile lucratoare 23 23 . 11oo-181.

5%: 471x6.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.Noiembrie = 900 zile lucratoare 22 Decembrie =900 zile lucratoare 19 5400 /129 =41.5%=3 Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu medical suportata din fondul de salarii.5%=31 Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia de concediu medical.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita) 157-se suporta din fondul de salarii 157-se suporta din FNUASS Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si restul zilelor de catre FNUASS Venit realizat -pentru cele 11 zile lucrate = 471 -pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 → venit realizat 785 Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: (471+157 )x0. 24 . Total contributii = 90 Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.30 x 75% = 156.86 41.5%=56 Nota -CAS 9.5% +500*5/21*9.86 x 5 zile = 209.30 209. Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 471x9.

Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23 NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.85%= 20 25 .5%=11 Nota: Fond de risc 0.5% CAS 19. Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.5%+500x5/22x0.5 %= 128 NOTA:Contributia pentru CASS 5.5% = 2171+157 x5.85%: 2171+157x0.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Fond de risc 0.5% =2171x19.5%+500x5/22x19.785-90-250=445 Impozit salarii: 445x16%=71 785-71-90=624 VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624 Contributii supórtate de unitate : Fond de salarii realizat:2171 Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157 Indemnizatie suportata din FNUASS :157 Societatea are un fond de risc in procent de 0.5%: 2171x0.5%= 445 Nota: CAS 19.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie CASS 5.

5% suportat de angajat: 421 = 4314 142 Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.5% : 6451 = 4311 445 26 .5% suportat de angajat: 421 = 4312 218 Inregistrarea CASS 6. Inregistrarea in contabilitate: Cheltuielile cu salariile personalului: 641 = 421 2328 Concediul medical suportat din FNUASS: 4316 = 421 157 Inregistrarea CAS 9.25%=6 NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.85% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Fond de garantare a creantelor 0. Comision ITM 0.25%: 2171+157x0.5%: 421 = 4372 12 Inregistrarea impozitului pe salarii: 421 = 444 219 Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.75%: 2171+157x0.75%= 17 NOTA: Comision ITM 0.

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.25%: 6457 = 4373 6 Inregistrarea comisionului ITM0.75%: 6456 = 4476 17 Achitarea salariilor prin casieria unitatii: 421 = 5311 2485 Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca: % 4312 4314 4372 444 4311 4313 4371 = 5121 218 142 12 219 445 128 23 27 .5%: 6453 = 4313 128 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1% 6452 = 4372 23 Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.85%: 6455 = 4316 20 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.5%: 6454 = 4315 11 Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.

Monografie contabila 1) La data de 31.04): 117 = 121 1541814.03. se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2009 (rezultatul anului 2007 a fost deficit 1541814. realizarea si predarea si aprobarea situatiilor financiare.4315 4373 4476 11 6 17 2.43 : 409 = 560 3022 = 401 1739.04 2) Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala : 2131 = 7792 31491.84 28 .59 1739.2010. motorina.2. se acorda un avans in suma de 1739.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519. dupa incheierea exercitiului anlui 2009.43 5) Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat : 401 = 560 401 = 409 46779.84 48519.57 4) Se achizitioneaza combustibil (CLU. benzina. etc) de la furnizori.78 3)Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului 2010: 6811 = 2813 132798.

31 11) Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 .44 8) Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum. cu respectarea zilnica a ratiei de hrana : 6027 = 3027 52835.02 7) Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni : 3027 = 401 60802. alte materiale consumabile : 6028 = 3028 1022.85 15) Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor: 29 . conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente necesare 302901 = 401 22090.34 10) Se dau in consum pe baza bonurilor de consum. PN4) medicamente : 302901 = 77901 396085.58 12) Se achizitioneaza.57 13) Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor prescrise gratuit prin programele nationale (PN3.54 9) Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite. etc) 3028 = 401 6617.78 14) Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare: 302902 = 401 168228.6) Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil : 6022 = 3022 23691. PN4) medicamentele consumate: 6029 = 302901 419331.

suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%).90 16) Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale: 302903 = 401 7434.77 21) Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului : 641 = 421 73243 22) Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu medical).04 =401 11839 19) Se dau in consum dezinfectantele consumate.82 17) Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum: 6029 = 302903 7387.92 18) Se achizitioneaza dezinfectanti: 3029.6029 = 302902 178016. aceasta suma se datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre fond XCm 85%) 4316 = 421 8826 23) Se evidentiaza separat plata cu cardul : 421 = 427 218842 30 .68 20) Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) : 411 = 706 5159. pe baza bonurilor de consum : 6028 = 302904 9579.

24) Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta.48 31) Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS 6451 = 4311 144666 32) Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS : 6452 = 4313 44042 33) Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente : 31 . deci cheltuielie se inregistreaza normal la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) : 560 = 427 213909 24) Se inregistreaza contributia personalului la CAS : 421= 4312 69494 25) Se inregistreaza contributia personalului la CASS : 421 = 4314 47600 26) Se inregistreaza fond somaj individual : 421 = 4372 4221 27) Se inregistreaza impozit salarii : 421 = 444 71976 28) Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor : 581 = 560 5311 = 581 336553 336553 29) Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie : 421 = 5311 336553 30) Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta : 642 = 5326 78753. salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare.

85%L : 6455 = 4316 6239 35)Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj : 6452 = 4371 14681 36) Se achita contributiile prin banca : % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 = 560 397173 142032 67967 43289 46803 7124 1804 14430 4210 69514 37) Se primeste finantarea de la bugetul de stat : 551 = 773 194000 38) Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) : 581 = 551 560 = 581 175248.25 175248.6454 = 4315 7242 34) Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.25 39) Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa : 32 .

85 41) Se primeste de la electrica factura de energie electrica : 610 = 401 147901.560 = 411 1230974 40) Se achita furnizorii din contul de la banca : 401 = 560 383550.40 21068.56 44) Se inchide cheltuielile 121 = % 6022 6027 6028 6029 603 610 611 614 624 626 628 5864928.92 44836.23 51026.04 80152.38 3282 423243.26 160707. program birou internari inregistrare foi observatii) : 628 = 401 43367.50 83996.65 30. program salarii.03 42) .56 10880.54 501976.Se primeste factura de telefon de la romtelecom : 626 = 401 3068.08 43) Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate.24 33 . program farmacie eliberare medicamente.

57 45) Se inchid veniturile % 704 706 773 77901 77902 = 121 6391531.89 31491.78 2.3.85 4570034. ACTIVE 34 Sold la Inceput de an Sf.641 642 6451 6452 6453 6454 6455 6456 658 6811 2225370.98 439172 44708 133971 18220 18911 5500 1225216. perioada .63 132798.77 503000 1275767.41 11237. Situatiile financiare anuale BILANT Incheiat la data de 31.2010 Nr. Crt Denumire indicatori A.03.20 238438.

604 5.453 TOTAL DATORII 1. Imprumuturi pe termen lung 3.251 Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste 1an Creante necurente –sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pe mai mare de 1 an TOTAL ACTIVE NECURENTE 3. Datorii catre Comunitatea Europeana 4. 5.944 1.392 744. Conturi la trezorerie si banci din care 779. 121-sold creditor) 5.959. 6.679 460.067 672.481.700.117-sold debitor) 4. Datorii catre bugete 114. Venituri in avans 382 6. animale. Investitii pe termen scurt 4.174.091 71.845.387.411 Creante curente.838 3. plantatii.538 1.477.618 Depozite 6. 3.916 1 an 3.579. Provizioane TOTAL DATORII CURENTE 1.579.470 Conturi la trezorerie. Salariile angajatilor si contributiile aferente 862.797 TOTAL ACTIVE 6. Provizioane TOTAL DATORII NECURENTE DATORII CURENTE-sume ce treb platite intr-o per de pana la 1 an 465. 1.048 B. CAPITALURI PROPRII 1. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.852 5.853 3.448 6.845. ACTIVE NECURENTE Active fixe necorporale Instalatii tehnice.477.328.700 2.251 ACTIVE CURENTE Stocuri 1.200 4. Cheltuieli in avans TOTAL ACTIVE CURENTE 2. mobilier 3.673.622 6.596 526. casa.595 3.595 PROPRII C. 4. II.372. Rezultat reportat(ct117-sold creditor) 6. 7.944 3.845.200 35 . 121-sold debitor) 1.453 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI 4. Rezerve. 2. mijloace de transport. alte valori.372.192 5.328. 1.587.347.sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica de 114.533 5.475 453. avansuri de trezorerie 772.I.192 1.594. Sume necurente de plata 2.623 502 1. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 2.294 1.541. Rezultat reportat(ct.976 842. DATORII DATORII NECURENTE –sume ce treb platite intr-o per mai mare de 1 an 1. Datorii comerciale si avansuri 350. fonduri 2.814 TOTAL CAPITALURI PROPRII 4.409 3.587.

814 IV VENITURI FINANCIARE V CHELTUIELI FINANCIARE VI REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA EXCEDENT DEFICIT VII REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA EXCEDENT DEFICIT 1.878.163 4. Stocuri. transferuri.429. Alte venituri operationale 255.604 526. alocatii bugetare cu destinatie speciala 5.712 4.391.012 II CHELTUIELI OPERATIONALE 1.814 VIII VENITURI EXTRAORDINARE IX CHELTUIELI EXTRAORDINARE 4.433 2.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Incheiat la data de 31. Cheltuieli de capital.541.583.480.129 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 22.301.120 6. Alte cheltuieli operationale 4.864. amortizari si provizioane 698. Crt I 1.306.124. subbventii.382.587 1.765.402 2.010 1.325 132.541.029. Denumire indicatori Anul precedentAnul curent VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite. Venituri din activitati economice 15.142 3.03.928 526.532 3. taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor 2. Finantari. lucrari de servicii.826 III REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA EXECEDENT DEFICIT 1. Subventii si transferuri 3. executate de terti 4.158 TOTAL VENITURI OPERATIONALE 20.217 5.101 5.604 36 .2010 Nr. Salarii si contributii sociale aferente angajatilor 12.806.799 1. consumabile.225.

Contul 550 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 6. VI.853 Plati Numerar net din activitatea operationala 6.X XI REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA EXCEDENT DEFICIT REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI EXCEDENT DEFICIT 526.2010. 2. 3.03.853 Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 1. 3.853 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 6.853 care : Depozite 6.604 1. NR.541. 3. 2. 2.814 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. Denumire indicatiori CRT I 1. 2. IV V.853 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 6. 37 . III 1. II 1.2010. 3.03.

Denumire indicatiori CRT I 1. Denumire indicatiori CRT I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Conturi Sume 38 . IV V.03. II 1. Contul 5505 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 843 Plati Numerar net din activitatea operationala 843 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 843 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 843 care : Depozite Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 1. 2. 3. 3. VI.2010. NR. 2.NR. 3. III 1. 3. 2. 2.

Incasari Total 5311 550 551 560 4.620 843 64.000 3. Numerar net din activitatea operationala 551 Total 5311 550 551 560 II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 562 Total 5311 551 560 562 39 .243.891 1.035 -330.002 3.854 843 503. Plati 562 Total 5311 550 3.491 9.271 1.048.854 438.030 5.351.1.048.998 -405.757.913.030 2.544 9.

Plati 562 Total 5311 551 560 3.1. Numerar net din activitatea de investitii 562 Total 5311 550 551 560 III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 562 Total 5311 550 551 560 562 40 . Incasari Total 5311 551 560 2.

Plati 562 Total 5311 550 551 560 3. Incasari Total 5311 550 551 560 2.1. Numerar net din activitatea de finantare 562 Total 5311 550 551 560 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 562 Total 5311 550 551 560 562 41 .

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total 5311 551 560 765.541. etc) aflate in stocuri si consumate in cursul anului.799 . materiale sanitare.V. Primul trimestru a anului are o cota de amortizare in suma de 132.234 VI.743 9.030 CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI Din analiza bilantului. medicamente.998 359. Din executia veniturilor putem spune urmatoarele : 42 .800. hrana.614 64. Deficitul anului trecut a fost influentat de amortizarea anuala (amortizarea celor 4 trimestre) si materialele (combustibil.234 765.604. 562 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI Total din care : 5311 551 560 562 434. a contului de rezultat patrimonial a executiei veniturilor si cheltuielilor tragem urmatoarele concluzii : -primul trimestru al anului se incheie cu excedent in suma de 526. fata de anul trecut care s-a incheiat cu un deficit de 1.

400.398.-contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate pe intreg anul sunt in suma de 18. au fost angajate creditele care au fost alocate primulul trimestru.293. Acesta problema se rezolva in urmatoarele trimestre prin revederea foilor de observatii si solicitarea validarii lor (este un caz frecvent in sistemul sanitar.000 iar primul trimestru a fost in suma de 4.223.000 din care 168. erori de cod diagnostic. Pentru primul trimestru au fost realizate contractele cu caza dar au fost invalidate mai multe foi de observatii. diferenta de 440.000 si 411. -La alte venituri (venituri obtinute din chirii. -In ceeia ce privesc cheltuielile in executia bugetara nu sunt depasiri pe fiecare titlu au fost respectate previziunile. din care s-au realizat 4. -La transferuri voluntare sunt inregistrate medicamentele si aparatura medicala primita cu titlu gratuit. etc) . -In ceea ce priveste bugetul de stat pe total an s-au previzionat (in functie de fila de buget primita) 1. erori de CNP.000.839.000 din care a realizat 171.000 din care 177.111.000.000 pe actiuni sanitare din care s-au primit 364.000 iar pe primul trimestu a previzionat 252.889 finnd realizat dar neputand sa-I activam din cauza de foi de observatii invalide. Pe primul trimestru in buget s-au prevazut 579.000 pe programme de sanatate din care s-au primit 139.000 pe actiuni sanitare.013. diferentele urmand a se incasa in trimestrele viitoare. 43 . din prestari servicii catre alte institutiianalize medicale pentru salariatii diverselor unitati care ne solicita) spitalul are prevezionat pentr anul 2007 o suma de 820.000 pe programme de sanatate si 1.

Ghe. . Editura Economică.. 1995. 4) Lefter . N. Managementul Resurselor umane. 44 . 2000. Bugetul Public şi Contabilitatea Unităţilor Bugetare. Economie ed.. . Editura Agora. Bucureşti .V. 2007 3) Drehuţa. Editura Economică. Coralia .BIBLIOGRAFIE 1) Angelescu. 2) Cosmina Pitulice.Ciucur. Bucureşti. A 3-a ..A. D. Bacău.E. Manolescu . . 2000.Dobrota . Contabilitatea institutiilor publice din Romania. Voicu Elena. Neamţu. Mariana Glavan .

1996. . 8) Legea Nr.1998.10. Codul Muncii cu modificări O. Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale şi de aplicarea a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. 65 Monitorul Oficial. Bucureşti. 749. Legea privind sistemul de stabilire a salariilor de bază.G. 45 .154 din 16 iulie 1998.53 din 24 ianuarie 2003.266 din 16 iulie 1998 . nr. 7) Legea Nr. Contabilitate... . 407/27.5) Patruţ V. Nr. Editura Economică. 6) Hotararea Guvernului. Monitorul Oficial Nr. Monitorul Oficial Nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->