P. 1
ctb salariilor

ctb salariilor

|Views: 863|Likes:
Published by yoanaandreea

More info:

Published by: yoanaandreea on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

Sections

  • INTRODUCERE
  • 1.2. Conturi utilizate, retineri salariale
  • 2.1. Calculul salariilor
  • 2.2. Monografie contabila
  • BIBLIOGRAFIE

CONTABILITATEA SALARIILOR

-

2010 –

Cuprins

INTRODUCERE…….………………………………………………………………………..3 CAP.I. CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA..........................................................................................6 1.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul.....................................................................................6 1.2. Conturi utilizate, retineri salariale........................................................................................11 CAP.II. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR.....................21 2.1. Calculul salariilor.................................................................................................................21 2.2. Monografie contabila...........................................................................................................28 CAP.III. CONCLUZII SI PROPUNERI................................................................................42 BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................44

2

INTRODUCERE

Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri şi reţineri din salariu, contribuţiile societăţii Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unitatea de învăţământ, unitatea de informatică , unitatea de cultura, unităţi sanitare şi de asistenţă socială , unitatea de sport precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.1 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. - salariul de baza care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de baza : pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţii în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor activităţii suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultate obţinute în activitatea individuală precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii. - pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, în procent de 15%. Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

3

1.Hotărârea

nr.

281/17/06/1993,

M.O.

nr.135,

din

25/06/1993

,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407 Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii ale unitarilor bugetare, din care cel puţin doua treimi vor fi utilizate pentru funcţii de execuţie. Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adăuga o indemnizaţie de conducere, diferenţiata in raport cu complexitatea si răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariu de baza. Persoanele care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calcul vechimi necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază la funcţia de baza, de un spor de vechime de pană la 25%, calculate la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Evoluţia cotei de spor de vechime în funcţie de anii de muncă Tabel nr. 1
TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ ÎNTRE 3 SI 5 ANI DE LA 5 LA 10 ANI DE LA 10 LA 15 ANI DE LA 15 LA 20 DE ANI PESTE 20 ANI COTA LA SALARIUL DE BAZA 5% 10% 15% 20% 25%

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993

4

sărbători legale şi în alte zile care potrivit legii.Sporul corespunzător vechimi în muncă se plăteşte începând cu data de întâi a luni următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. se acorda un spor de 100% la salariul de baza. beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de baza .00 . 5 . nu se lucrează. Pentru orele prestate în zilele de sâmbătă . Personalul care potrivit programului de lucru îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. între orele 22. în locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la salariul de bază. duminică. pentru munca prestată în timpul nopţii. Pentru activitatea desfăşurata în trei ture.00-6. dacă se efectuează cel puţin 3 ore noaptea.

Salariul brut impozabil constituie de fapt salariul net. impozitul. precum şi expresia valorica a acelei parţi din venitul naţional cuvenita angajaţilor destinata consumului individual. contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Salariul brut este format din : salariul de baza . premiile si alte stimulente.rate. la propunerea sefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă. determinarea salariilor. documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul Salariile reprezintă preţul forţei de muncă. nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă trecerea în gradaţia imediat superioară. reţinerea avansurilor acordate). precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o data pe an. popriri.cu aprobarea conducătorului unităţii. contribuţia salariaţilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de şomaj. CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA 1.1. Salariul în funcţie de componentele sale este de doua feluri: brut şi net. Salariul brut impozabil reprezintă salariul diminuat cu o serie de reţineri cum sunt : impozitul pe salarii.CAPITOLUL I CONTABILITATEA SALARIILOR. Ponderea funcţiilor de conducere. indemnizaţiile pentru concediile de odihna. indemnizaţiile pentru asigurările sociale. Forme de salarizare. direct al salariaţilor în funcţie de munca prestată. 6 . sporurile pentru condiţiile de munca . sporul de vechime. de regulă după stabilirea bugetului de stat. reţinerile în favoarea terţilor (chirii.

90 8.90 7.91-100 Calificativul 3 4 5 7 . Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. pe baza notelor acordate Tabel nr. Angajarea se face pe un post vacant. Concursul constă într-o probă scrisă. într-un ziar central. Posturile vacante existente în statul de funcţii ale unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare publicându-se . vechimea minimă pentru trecerea la gradaţia imediat următoare poate fi redusă la 6 luni. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1. pentru a fi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. concretizate prin rezultate obţinute în activitatea personală. Valorificarea cunoştinţelor profesionale de la proba scrisă. 1 Punctajul 60-70 71-90 91-100 Nota 7-7. notate cu calificativul „foarte bine” sau „bun” în anul precedent. Probele scrise şi orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare . în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani.La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale. In mod excepţional.91-8. local cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului. o probă orală sau un interviu. după caz. Angajarea şi avansarea în funcţii în grade sau trepte profesionale se face prin concurs.

FIŞA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECŢIE LA ANGAJARE Tabel nr.281 şi alte acte normative. 382. 2 Punctaj 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Calificativ 1 2 3 4 5 Sursa: H.5 = foarte bine . 382.R.281 şi alte acte normative. .G.anexa nr.2 = satisfăcător.Sursa: H. 12.G. 12. Procentul determinat ca urmare a performanţei profesionale individuale se aplică asupra salariului de baza minim corespunzător funcţiei. . 3 Nr. Aprecierea candidatului în urma interviului : Tabel nr.gradului sau treptei profesionale avute. Crt. Notele acordate vor ave următoarea semnificaţie : .3 = la nivelul standardului de performanţă stabilit postului.R. . pag.1 = nesatisfăcător.anexa nr. Criteriile de Ponderea Componentele de bază Punctajul acordat ale Valoarea ponderală criteriului de selecţie pentru fiecare criteriu a criteriului de de selecţie selecţie Selecţie % 8 . pag.4 = bine.

5 5 1.5 5 0. pregătirea de specialitate 5 2. pregătirea de bază b. Total Experienţa necesară pentru 30 ocuparea postului 1.91-10 Total 3 4 5 1.Cursuri de perfecţionare – 10 specializare în specialitatea postului Total 4.cu note de la 1 la 5 PUNCTAJ TOTAL 5 9 .90 7.1.00 5 5.91-8.pe baza notelor acordate astfel: Nota Calificativ 7-7.90 8.5 Experienţă În muncă 1-nesatisfăcător 2-satisfacător 3-la nivelul standardului 4-bine 5-foarte bine 5 Total 3.Aprecierea candidatului în 10 urma interviului. Pregătirea profesională Impusă ocupantului postului 30 a.Valorificarea cunoştinţelor 20 profesionale de la proba scrisă.

C1….experienţă în specializarea cerută de post.perfecţionări periodice necesare pentru menţinerea competenţei cerute de post. 10 . Pregătire de specialitate: . 749.Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor specifice postului: . .notat de la 1 la 5 .medie-postliceală. 1.C4=ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare a performanţei profesionale individuale .experienţă în muncă. Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 ) În care: .superioară de scurtă durată.perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului.. .superioară de lungă durată. .altă specialitate necesară postului. 407 din 23/10/1998.p1…. .. . 2. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului înseamnă-pregătire de bază corespunzătoare studiilor absolvite:2 .O.şcoală generală.medie-liceală. . M. .5 Sursa: H. exprimată în %.p4 =punctajul acordat fiecărui calificativ.

(performanţe . impozitul pe salarii. chirii.punctaj minim) x (salariul - salariul) individuale post maxim minim Sal. Documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul: Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenţă. contribuţia la fondul de şomaj (0. minim + -------------------------------------------------------------------------(punctaj maxim post – punctaj minim post) Salariul de bază al unui angajat se reevaluează anual de câtre angajator. retineri salariale Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de bază.5%). statul de plată. precum şi reţinerile făcute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terţe persoane.5%). sporuri. Conturi utilizate. 1. 11 . Modificările ale salariilor de bază se pot face numai în limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecărui ordonator principal de credite bugetare. pensii alimentare. iar pe de altă parte reţinerile pentru contribuţia la asigurările sociale – CAS (9.5%). etc În statul de plată a salariilor se operează (unde este cazul) şi reţinerea avansului chenzinal acordat în cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal. cum sunt: rate pentru diverse cumpărări de bunuri.cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională respectivă. adaosuri şi indemnizaţii. contribuţia la asigurările sociale de sănătate – CASS (6. ordine de plată. pontajul.2.

valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură prin creditul contului 345 . În debit se înregistrează: . H. Contul 425 (A) ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. sume datorate terţilor. 407. precum şi reţinerile datorate societăţii prin creditul conturilor 425. În credit se înregistrează: . impozitul pe salarii._________________________ 2. 9 Contabilitatea remunerării personalului se realizează cu ajutorul conturilor: 421 – „Personal – salarii datorate” 425 – „Avansuri acordate personalului” 426 – „Drepturi de personal neridicate” 427 – „Reţineri din salarii datorate terţilor” Contul 421 (P) ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură. pentru asigurările de sănătate. 431. contribuţii pentru asigurările sociale. contribuţii pentru ajutorul de şomaj. G. din 23/10/1998.salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512. 531 Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate. inclusiv a adaosurilor şi a premiilor achitate.O. 427.reţineri din salarii reprezentând avansuri. 531 12 .drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426 . M. 444. 437.salariile şi alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641 În debit se înregistrează: . 749. 428 .avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512. pag.

. 423 Soldul contului reprezintă avansurile acordate. 13 . În credit se înregistrează: .sumele reţinute personalului datorate terţilor prin debitul conturilor 421.sumele datorate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi neridicate în termen prin debitul conturilor 421.avansurile neridicate prin creditul contului 426 În credit se înregistrează: . 425 În debit se înregistrează: . 531 Soldul contului reprezintă sumele reţinute datorate terţilor.drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate. 531 . 423 În debit se înregistrează: . 423. iar la sfârşitul lunii trebuie să fie zero. Contabilitatea impozitului pe venituri de natură salarială Impozitul pe salarii se calculează pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului numărul 73/1999 modificată de Ordonanţa Guvernului numărul 7/2001. În credit se înregistrează: .sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri prin creditul conturilor 512. Contul 426 (P) ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termen legal.sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate prin debitul conturilor 421. Contul 427 (P) ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii datorate terţilor.sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512.

5%) 2.datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului de stat. 14 . etc) Pentru calculul şi evidenţa impozitului pe venituri de natură salarială. deducerile din salariul brut. Contul 444 (P) În credit se înregistrează: . potrivit legii impozitului pe venit global.5%) contribuţia la fondul de şomaj (0. şi anume: deducerile personale de bază (250lei) deducerea personală suplimentară – care se acordă salariaţilor care au în întreţinere persoane fără nici un venit (soţia. FF2).Venitul net impozabil se determină scăzând din venitul brut următoarele categorii de cheltuieli: 1. să ţină o evidenţă nominală pe fişe fiscale individuale (FF1. angajatorul este obligat.5%) contribuţia la asigurările sociale de sănătate (6.sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe salarii prin creditul contului 512 . şi anume: contribuţia pentru asigurările sociale (9. copiii.sumele reprezentând impozitul pe salarii reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421. 423 În debit se înregistrează: . contribuţii reţinute din salariul brut. Contul 444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor” ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare datorate bugetului de stat.

potrivit principiilor contabile.sumele încasate sau reţinute personalului prin debitul conturilor 531.garanţiile gestionare reţinute personalului prin debitul contului 421 .sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă prin creditul contului 531 . Contul 428 (B) În credit se înregistrează: .sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plată determinate de activităţile exerciţiului care urmează să se închidă. 4427 . inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar prin debitul contului 641 .Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul Sunt situaţii când la încheierea exerciţiului. a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532 .datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758 15 . trebuie înregistrate pe cheltuielile exerciţiului curent.cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal prin creditul conturilor 758. În asemenea cazuri. 423 În debit se înregistrează: . 421. în cadrul lucrărilor de pregătire a întocmirii bilanţului.sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont prin creditul contului 531 . pe baza documentelor în care se consemnează obligaţiile şi creanţele respective se apelează la contul 428 – „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”. Totodată pot fi constatate şi drepturi de creanţă faţă de personal. se constată că nu s-au întocmit state de plată pentru anumite persoane sau activităţi executate pentru exerciţiul curent şi care.valoarea biletelor de tratament şi odihnă. îndeosebi în urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate în urma imputării lor la veniturile exerciţiului respectiv.

contribuţia personalului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul conturilor 421. 4312-Contributia personalului la asigurarile sociale. 437 – „Ajutor de şomaj” 4371. 4313.Alte datorii sociale..Contributia personalului la fondul de somaj.Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate. În credit se înregistrează: . 423 În debit se înregistrează: 16 . 4372. 4314. Contabilitatea asigurărilor şi protecţiei sociale se realizează cu ajutorul următoarelor conturi: 431 – „Asigurări sociale” 4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale. 4382. iar soldul debitor sumele datorate de personal. 438 – „Alte datorii şi creanţe sociale” 4381.contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul contului 645 .Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate.Soldul creditor reprezintă sumele cuvenite personalului.Alte creanţe sociale Contul 431 (P) ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.Contributia unitatii la fondul de somaj.

5%). accidentelor de muncă 17 .sumele virate în contul de asigurări sociale şi a asigurărilor sociale de sănătate prin creditul contului 512 . Contabilitatea ajutoarelor materiale în contul asigurărilor sociale Drepturile asiguraţilor cuvenite din bugetul asigurărilor sociale privesc: a) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă datorate bolilor obişnuite.sumele datorate personalului care se suportă din asigurările sociale prin creditul contului 423 . accidentelor în afara locului de muncă. 423 În debit se înregistrează: .datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat. În credit se înregistrează: sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj prin debitul - contului 645 datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj prin sumele debitul conturilor 421. Contul 437 (P) ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj datorat de angajator (1%) şi de personal (0.sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj prin creditul contului 512 . bolilor profesionale..datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.

avem urmatoarele salarii pentru anul 2010: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2010. precum şi indemnizaţii pentru sarcină şi lehuzie Se acordă pe baza certificatului medical pe o durată de 126 zile.Acestea se acordă salariaţilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist în care este înscrisă cauza incapacităţii de muncă şi durata în zile a acesteia. 645 În debit se înregistrează: . 427. 431.941 lei/ora. schimbării locului de muncă din motive medicale. 531 .ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512. reprezentand 2. pentru trimiterea la tratament în staţiuni. precum şi cele suportate de societate prin debitul conturilor 431. 444 . pentru instituirea de carantină. b) indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi refacerea capacităţii de muncă Se acordă în cazul reducerii programului de muncă. În credit se înregistrează: . 437. Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor. 428. c) indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav.ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426 Soldul contului reprezintă ajutoarele materiale datorate.reţinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425. pentru proteze medicale. Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizează cu ajutorul contului 423 – „Personal – ajutoare materiale datorate” (P). 18 .ajutoarele materiale suportate din contribuţia unităţii pentru asigurările sociale. din care 63 zile prenatal şi 63 postnatal – în cuantum de 85% din media veniturilor lunare.

: lucratori servicii si comert. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de: .O.necalificati = 1 (salariu minim 600 de lei) – grupa 9 din C. muncitori: . subingineri) 4.liceala = 1.R (colegiu.O.studii superioare de scurta durata = 1.scoala de maistri = 1.R. de birou.7.O.8 din C.studii superioare = 2 (salariu minim 1.5 (salariu minim 750 de lei) – grupele 1 si 2 din C.: functionari administrativi. silvicultura si pescuit) 2.25 (salariu minim 625 de lei) – grupa 4 din C.O. casieri etc) . econom.: postliceal de contabilitate primara) 3.3 (salariu minim 650 de lei) – grupa 3 din C..O. contabilitate. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: . (ex. secretari.R. (ex. daca are studii postliceale (ex. profesori etc. (ex.2 (salariu minim 700 de lei) – grupele 5.000 de lei) – grupele 1 si 2 din C. op.: tehnicieni. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 500 lei.postliceala = 1. juristi.R.. (codul incepe cu 9) – muncitori necalificati si ucenici . calc.2 (salariu minim 600 de lei) – grupa 4 din C.) 19 .R.Grila de salarizare prevazuta la art. pe categorii de salariati sunt: 1.R. personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: . . maistri si asimilati) .6.R.O.O. (ex. 40 alin. lucratori din agricultura. Coeficientii minimi de ierarhizare.: ingineri.calificati = 1.

25% Creantelor CASS 5. GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.01.2008.conditii deosebite de munca 29.5% ANGAJAT (%) 9.5% Nota: Incepand de la 01. Contributia pentru concedii0.conditii deosebite de munca 28%-pt.Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.2008: 18% -pt. Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor contributii.2010.plata 0.550 lei.conditii normale de munca.accidente si In functie de CAEN. intre 0.5% -pt.5%-pt. COTA la CASS va si 20 .4-2% boli profesionale Contributia la fondul de 1% 0.conditii speciale de munca. TAXE SI IMPOZITE SALARIALE CAS ANGAJATOR (%) 19.5% Somaj Fondul de garantare pt.12.85% medicale si indemnizatia de asigurari de sanatate Contributia pt.12.conditii speciale de munca Nota: Incepand de la 01.5% 6.4%-pt.conditii normale de munca 24. 23%-pt.

procent 0.1. angajat din data de 01.2%.are un numar de 675 de salariati. IORDAN ADRIAN.01. este o unitate publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.2008. Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore. 3.11. fiind muncitor calificat.. sofer. 2.07.75%). Are venit brut de 1100 ron.10. angajata din data de 01.de 5.(pt. Are venit brut de 900 ron.300 locuitori ai judetului X .in prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286. BANCU ELENA. Calculul salariilor Spitalul Judetean X este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de paturi cu personalitate juridica. In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008. 21 . angajat din data de 01.Spitalul Judetean X a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala. boala obisnuita (cod de indemnizatie 01.2007.2007.aangajat) 0.angajator) Nota : Incepand cu 01.2007.5%. COTA la CASS va fi de 5. fiind contabil cu studii superioare . In luna ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical.75% 16% Comisionul ITM Impozitul pe venitul din Salarii CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR 2. ANTON CRISTI. Are venit brut de 600 ron. (pt.25% sau 0. 1.

5%: 600x9.5%: 600x6.5%: 600x0.40 = 461 Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 . CASS).5%=6 5.99 .Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%=57 4.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%=3 5.5%=72 22 .5%: 600x6.5%: 1100x0.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate) 3. CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA 1.5%=105 4. deducerea de baza este de 250 ron.5%=39 6. 3. 600-99-250=251 251x16%=40 Impozit pe venit din salariu=40 7.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate) Nota: Luna ianuarie 2010 are 21 de zile lucratoare. somaj. Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron.5%: 1100x9.CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI 1.Venit brut= 1100 ron 2.Venit brut= 600 ron 2.

somaj. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare. angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de sase luni de zile lucrate efectiv. Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron. Noi ne incadram la 240.75% Pentru a se lua in calcul concediul medical.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809 Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron. 11oo-181.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS. CASS).6. CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN Venit brut = 900 Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate) Concediu medical: cod indemnizatie 01 (boala obisnuita) procent boala = 0.5-240=677 677%x16%=108 Impozit pe venit din salariu=108 7. angajatul are vechime 12 luni de zile. in functie de grila. deci stagiul de cotizatie il vom lua pe minim sase luni in urma. Iulie =900 zile lucratoare 22 August =900 zile lucratoare 23 Septembie=900 zile lucratoare 20 Octombrie =900 zile lucratoare 23 23 . In cazul noastru. pana in prezent. deducerea personala de baza se micsoreaza in functie de venit.

5%: 471x9.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%=3 Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu medical suportata din fondul de salarii. 24 .5% +500*5/21*9.30 209.Noiembrie = 900 zile lucratoare 22 Decembrie =900 zile lucratoare 19 5400 /129 =41. Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: (471+157 )x0. Total contributii = 90 Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.86 x 5 zile = 209.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita) 157-se suporta din fondul de salarii 157-se suporta din FNUASS Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si restul zilelor de catre FNUASS Venit realizat -pentru cele 11 zile lucrate = 471 -pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 → venit realizat 785 Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%=56 Nota -CAS 9.5%=31 Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia de concediu medical.30 x 75% = 156.5%: 471x6.86 41.

5% = 2171+157 x5.85%= 20 25 .5%= 445 Nota: CAS 19.5 %= 128 NOTA:Contributia pentru CASS 5.5%+500x5/22x19.5%=11 Nota: Fond de risc 0.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie CASS 5.5% CAS 19.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Fond de risc 0. Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.5% =2171x19.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.785-90-250=445 Impozit salarii: 445x16%=71 785-71-90=624 VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624 Contributii supórtate de unitate : Fond de salarii realizat:2171 Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157 Indemnizatie suportata din FNUASS :157 Societatea are un fond de risc in procent de 0.5%: 2171x0.5%+500x5/22x0.85%: 2171+157x0. Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23 NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

5% : 6451 = 4311 445 26 . Comision ITM 0.NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0. Fond de garantare a creantelor 0.75%: 2171+157x0.5% suportat de angajat: 421 = 4314 142 Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.75%= 17 NOTA: Comision ITM 0.5% suportat de angajat: 421 = 4312 218 Inregistrarea CASS 6.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Inregistrarea in contabilitate: Cheltuielile cu salariile personalului: 641 = 421 2328 Concediul medical suportat din FNUASS: 4316 = 421 157 Inregistrarea CAS 9.25%=6 NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.85% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.25%: 2171+157x0.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.5%: 421 = 4372 12 Inregistrarea impozitului pe salarii: 421 = 444 219 Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.5%: 6454 = 4315 11 Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.85%: 6455 = 4316 20 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25%: 6457 = 4373 6 Inregistrarea comisionului ITM0.75%: 6456 = 4476 17 Achitarea salariilor prin casieria unitatii: 421 = 5311 2485 Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca: % 4312 4314 4372 444 4311 4313 4371 = 5121 218 142 12 219 445 128 23 27 .5%: 6453 = 4313 128 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1% 6452 = 4372 23 Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.

4315 4373 4476 11 6 17 2.2010.2.03. dupa incheierea exercitiului anlui 2009. se acorda un avans in suma de 1739. Monografie contabila 1) La data de 31.78 3)Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului 2010: 6811 = 2813 132798.84 48519. benzina.84 28 .59 1739.04 2) Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala : 2131 = 7792 31491.57 4) Se achizitioneaza combustibil (CLU.43 : 409 = 560 3022 = 401 1739. realizarea si predarea si aprobarea situatiilor financiare. etc) de la furnizori.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519.43 5) Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat : 401 = 560 401 = 409 46779. motorina. se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2009 (rezultatul anului 2007 a fost deficit 1541814.04): 117 = 121 1541814.

34 10) Se dau in consum pe baza bonurilor de consum. conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente necesare 302901 = 401 22090. cu respectarea zilnica a ratiei de hrana : 6027 = 3027 52835.44 8) Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum.58 12) Se achizitioneaza.02 7) Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni : 3027 = 401 60802. PN4) medicamente : 302901 = 77901 396085.57 13) Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor prescrise gratuit prin programele nationale (PN3.54 9) Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite.6) Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil : 6022 = 3022 23691.85 15) Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor: 29 . etc) 3028 = 401 6617. alte materiale consumabile : 6028 = 3028 1022.78 14) Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare: 302902 = 401 168228. PN4) medicamentele consumate: 6029 = 302901 419331.31 11) Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 .

77 21) Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului : 641 = 421 73243 22) Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu medical). aceasta suma se datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre fond XCm 85%) 4316 = 421 8826 23) Se evidentiaza separat plata cu cardul : 421 = 427 218842 30 .68 20) Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) : 411 = 706 5159.82 17) Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum: 6029 = 302903 7387. pe baza bonurilor de consum : 6028 = 302904 9579.6029 = 302902 178016.90 16) Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale: 302903 = 401 7434.92 18) Se achizitioneaza dezinfectanti: 3029.04 =401 11839 19) Se dau in consum dezinfectantele consumate. suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%).

48 31) Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS 6451 = 4311 144666 32) Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS : 6452 = 4313 44042 33) Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente : 31 . deci cheltuielie se inregistreaza normal la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) : 560 = 427 213909 24) Se inregistreaza contributia personalului la CAS : 421= 4312 69494 25) Se inregistreaza contributia personalului la CASS : 421 = 4314 47600 26) Se inregistreaza fond somaj individual : 421 = 4372 4221 27) Se inregistreaza impozit salarii : 421 = 444 71976 28) Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor : 581 = 560 5311 = 581 336553 336553 29) Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie : 421 = 5311 336553 30) Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta : 642 = 5326 78753.24) Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta. salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare.

25 175248.25 39) Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa : 32 .6454 = 4315 7242 34) Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.85%L : 6455 = 4316 6239 35)Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj : 6452 = 4371 14681 36) Se achita contributiile prin banca : % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 = 560 397173 142032 67967 43289 46803 7124 1804 14430 4210 69514 37) Se primeste finantarea de la bugetul de stat : 551 = 773 194000 38) Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) : 581 = 551 560 = 581 175248.

92 44836.08 43) Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate.23 51026.26 160707.56 10880.56 44) Se inchide cheltuielile 121 = % 6022 6027 6028 6029 603 610 611 614 624 626 628 5864928. program farmacie eliberare medicamente.03 42) .85 41) Se primeste de la electrica factura de energie electrica : 610 = 401 147901.24 33 .560 = 411 1230974 40) Se achita furnizorii din contul de la banca : 401 = 560 383550.38 3282 423243.Se primeste factura de telefon de la romtelecom : 626 = 401 3068.40 21068.65 30.54 501976. program salarii. program birou internari inregistrare foi observatii) : 628 = 401 43367.04 80152.50 83996.

77 503000 1275767.57 45) Se inchid veniturile % 704 706 773 77901 77902 = 121 6391531.89 31491.03.98 439172 44708 133971 18220 18911 5500 1225216. Crt Denumire indicatori A.41 11237.641 642 6451 6452 6453 6454 6455 6456 658 6811 2225370.3.20 238438. ACTIVE 34 Sold la Inceput de an Sf. perioada .85 4570034.78 2.63 132798.2010 Nr. Situatiile financiare anuale BILANT Incheiat la data de 31.

387.294 1.392 744. alte valori. 121-sold debitor) 1.814 TOTAL CAPITALURI PROPRII 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.411 Creante curente.448 6. 4. CAPITALURI PROPRII 1.477. 2. Provizioane TOTAL DATORII NECURENTE DATORII CURENTE-sume ce treb platite intr-o per de pana la 1 an 465.595 PROPRII C.192 1.700.477.251 ACTIVE CURENTE Stocuri 1.579. 2.I.845. 121-sold creditor) 5.067 672.976 842.579. Datorii catre Comunitatea Europeana 4. Cheltuieli in avans TOTAL ACTIVE CURENTE 2.700 2.595 3. Venituri in avans 382 6.594.117-sold debitor) 4.470 Conturi la trezorerie. 1. mijloace de transport.797 TOTAL ACTIVE 6.596 526.622 6.200 35 .347. II.673. casa. 7.944 1.091 71.174.944 3.541.916 1 an 3.453 TOTAL DATORII 1. 3.853 3. Rezultat reportat(ct.475 453. fonduri 2. Rezerve.sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica de 114.533 5.587. Sume necurente de plata 2. Salariile angajatilor si contributiile aferente 862.409 3.200 4.481. 6. 1.623 502 1. ACTIVE NECURENTE Active fixe necorporale Instalatii tehnice.328. DATORII DATORII NECURENTE –sume ce treb platite intr-o per mai mare de 1 an 1. Datorii catre bugete 114.048 B. 5.852 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.838 3. mobilier 3.845. Provizioane TOTAL DATORII CURENTE 1.453 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI 4. Imprumuturi pe termen lung 3.679 460.587.538 1. Conturi la trezorerie si banci din care 779. Investitii pe termen scurt 4.192 5. animale.604 5. plantatii. Datorii comerciale si avansuri 350.845. Rezultat reportat(ct117-sold creditor) 6.959. avansuri de trezorerie 772.618 Depozite 6.251 Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste 1an Creante necurente –sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pe mai mare de 1 an TOTAL ACTIVE NECURENTE 3.372.328.372.

433 2.225. lucrari de servicii. alocatii bugetare cu destinatie speciala 5. transferuri. Alte venituri operationale 255.129 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 22.158 TOTAL VENITURI OPERATIONALE 20. Cheltuieli de capital. Crt I 1. subbventii.382.325 132.604 526. amortizari si provizioane 698.306.604 36 .587 1. consumabile. Subventii si transferuri 3.402 2.217 5.124. Venituri din activitati economice 15.142 3.814 IV VENITURI FINANCIARE V CHELTUIELI FINANCIARE VI REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA EXCEDENT DEFICIT VII REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA EXCEDENT DEFICIT 1. executate de terti 4.532 3.391. Stocuri.541.012 II CHELTUIELI OPERATIONALE 1.765.03. Denumire indicatori Anul precedentAnul curent VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite.2010 Nr.010 1.120 6.712 4.814 VIII VENITURI EXTRAORDINARE IX CHELTUIELI EXTRAORDINARE 4.806.799 1. Salarii si contributii sociale aferente angajatilor 12.429. Finantari.541.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Incheiat la data de 31.029.928 526.480.826 III REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA EXECEDENT DEFICIT 1.301.163 4.864. Alte cheltuieli operationale 4.583.101 5. taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor 2.878.

Denumire indicatiori CRT I 1.03. 1.2010. NR.853 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 6. II 1. VI.541.853 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 6.814 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 3. 2. 37 . 2. Contul 550 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 6. 3.X XI REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA EXCEDENT DEFICIT REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI EXCEDENT DEFICIT 526. IV V.03.2010.853 care : Depozite 6. III 1. 2. 2.604 1.853 Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 3.853 Plati Numerar net din activitatea operationala 6. 3.

II 1. 2. Denumire indicatiori CRT I 1. Contul 5505 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 843 Plati Numerar net din activitatea operationala 843 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 843 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 843 care : Depozite Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. III 1. 1. 2. Denumire indicatiori CRT I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Conturi Sume 38 . 2.NR.2010. 2. VI.03. NR. 3. 3. IV V. 3. 3.

1.854 438.048.048.913.620 843 64.351.035 -330.271 1.891 1.030 5.030 2. Plati 562 Total 5311 550 3.757.000 3.544 9.002 3. Incasari Total 5311 550 551 560 4.243.854 843 503.998 -405. Numerar net din activitatea operationala 551 Total 5311 550 551 560 II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 562 Total 5311 551 560 562 39 .491 9.

Plati 562 Total 5311 551 560 3.1. Incasari Total 5311 551 560 2. Numerar net din activitatea de investitii 562 Total 5311 550 551 560 III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 562 Total 5311 550 551 560 562 40 .

Numerar net din activitatea de finantare 562 Total 5311 550 551 560 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 562 Total 5311 550 551 560 562 41 . Plati 562 Total 5311 550 551 560 3.1. Incasari Total 5311 550 551 560 2.

hrana. a contului de rezultat patrimonial a executiei veniturilor si cheltuielilor tragem urmatoarele concluzii : -primul trimestru al anului se incheie cu excedent in suma de 526. Deficitul anului trecut a fost influentat de amortizarea anuala (amortizarea celor 4 trimestre) si materialele (combustibil.743 9.614 64. medicamente.234 765. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total 5311 551 560 765.541. Din executia veniturilor putem spune urmatoarele : 42 .604.030 CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI Din analiza bilantului. materiale sanitare.800.V. fata de anul trecut care s-a incheiat cu un deficit de 1.998 359.234 VI.799 . 562 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI Total din care : 5311 551 560 562 434. Primul trimestru a anului are o cota de amortizare in suma de 132. etc) aflate in stocuri si consumate in cursul anului.

din care s-au realizat 4. -La alte venituri (venituri obtinute din chirii. -In ceeia ce privesc cheltuielile in executia bugetara nu sunt depasiri pe fiecare titlu au fost respectate previziunile. Pentru primul trimestru au fost realizate contractele cu caza dar au fost invalidate mai multe foi de observatii. erori de CNP.000 pe actiuni sanitare.223. 43 .000 din care 177.000 pe actiuni sanitare din care s-au primit 364.400. etc) . erori de cod diagnostic. -La transferuri voluntare sunt inregistrate medicamentele si aparatura medicala primita cu titlu gratuit. diferentele urmand a se incasa in trimestrele viitoare.000 din care a realizat 171.000 iar primul trimestru a fost in suma de 4. -In ceea ce priveste bugetul de stat pe total an s-au previzionat (in functie de fila de buget primita) 1.839.111.013. din prestari servicii catre alte institutiianalize medicale pentru salariatii diverselor unitati care ne solicita) spitalul are prevezionat pentr anul 2007 o suma de 820.000 pe programme de sanatate din care s-au primit 139.293.000 si 411.-contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate pe intreg anul sunt in suma de 18.000. au fost angajate creditele care au fost alocate primulul trimestru.000 din care 168.000 iar pe primul trimestu a previzionat 252. Pe primul trimestru in buget s-au prevazut 579.398.889 finnd realizat dar neputand sa-I activam din cauza de foi de observatii invalide.000.000 pe programme de sanatate si 1. Acesta problema se rezolva in urmatoarele trimestre prin revederea foilor de observatii si solicitarea validarii lor (este un caz frecvent in sistemul sanitar. diferenta de 440.

2) Cosmina Pitulice. 4) Lefter . Ghe. Voicu Elena.Dobrota . . Mariana Glavan . Managementul Resurselor umane. . Bugetul Public şi Contabilitatea Unităţilor Bugetare. Neamţu.Ciucur. 2000. D. .. Bacău. Bucureşti. 2000.BIBLIOGRAFIE 1) Angelescu. Editura Economică.. 44 . Economie ed. Coralia . Editura Economică. Editura Agora. A 3-a .E. 1995. 2007 3) Drehuţa. N. Bucureşti .A. Contabilitatea institutiilor publice din Romania.V.. Manolescu .

65 Monitorul Oficial. 8) Legea Nr. 749. Codul Muncii cu modificări O. 407/27. 7) Legea Nr. . Editura Economică. Bucureşti... nr. Contabilitate.G. .53 din 24 ianuarie 2003.266 din 16 iulie 1998 . Monitorul Oficial Nr.5) Patruţ V.1998. Monitorul Oficial Nr.10. Legea privind sistemul de stabilire a salariilor de bază.154 din 16 iulie 1998. 6) Hotararea Guvernului. Nr. Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale şi de aplicarea a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. 45 . 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->