P. 1
ORDIN 50 din 1990

ORDIN 50 din 1990

|Views: 313|Likes:
Published by Adina Apur

More info:

Published by: Adina Apur on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada. 11860/1969. Ministerele. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.1969 si 31. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin.12. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. centralele industriale. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 17. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca.nr. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. tinand seama de prevederile art. 15.12. Totodata. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. care isi inceteaza aplicabilitatea.1969 si pana in prezent. 16. ministerele. de asemenea. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. conform reglementarilor in vigoare. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie.03. inca din faza de proiect. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. 68/1990. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 14.1976 si 31. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii.1989 incadrarea in grupele I si II de munca.03. 18. pe baza documentelor existente in unitate. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare.01. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 . 59/1969. celelalte organe centrale. Pentru perioada lucrata intre 01. celelalte organe centrale. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. 2 si 3 din Decretul-lege nr.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat.

la extractia titeiului prin galerii. precum si la cercetari miniere. precum si expedierea caramizilor. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. . Activitatea desfasurata in subteran: . sfarimare. 4. . sortare. 6. .polizarea. 5. 4 . . ambalare) in instalatii. cazanelor din centralele electrice. mori de rambleu.in depozite de explozivi din sectorul minier.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. 2. fasonarea caramizilor. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. concentrare. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). macinare. la exploatari din cariere prin tunele si galerii.la exploatarea argilelor refractare. granulare. granulare. . de minereuri nemetalifere. neferoase. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. . prepararea materialului. activitatea la uscatorii. precum si a nisipurilor. . macinare. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. precum si la cuptoarele de ardere. precum si radioactive. 3. deschideri. cariere. . utilajelor de turnare. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare.manipularea materiei prime. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. clasare. .activitatea la prese. ciuruire. controlul tehnic.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza.in minele carbonifere. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. 2 din Decretul-lege nr. precum si a altor asemenea utilaje.la explorari.maruntirea cuartitei. de galerii. precum si de centrale electrice subterane. sortarea. Fabricarea caramizilor din silica: . . 7. .in minele de minereuri feroase. 68/1990 1.la constructii de tunele. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase.

reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). 15. 10. Fabricarea varului pentru carbid. 19. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. curatarea canalelor de la furnal. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. Operatia de gudronare a lingotierelor. 8. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. granularea azbestului. in hale industriale. expeditia aglomeratului. la utilajele de mai sus. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. malaxarea. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). 18. precum si 5 . sortare. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. granularea si expandarea zgurii. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. ambalare. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. confectionarea sforii din azbest. 14. zidirea cuptoarelor.Executarea la cald. preincalzitoare de aer. 11. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. scurgere. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 13. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. stingerea si sortarea cocsului. prepararea amestecurilor de materiale. transportul cocsului la stins. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. 16. distilarea gudroanelor. desulfurarea fontei. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. 9. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). filatura de azbest. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. asezarea si etansarea usilor. macinarea. Cocserie: masina de sarjare. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). Defibrarea. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). a placilor din azbest. inclusiv ambalarea). Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. concasare. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). 17. incarcarea furnalelor. Prelucrarea ferodourilor. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. 20. epurarea gazelor de furnal. macinarea si sortarea cuartitei. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. alimentarea cuptoarelor. scoaterea usilor. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. 12. Dezbaterea.

Rafinarea termica a plumbului. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". in convertizoare. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. finisarea si sortarea la cald. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. taierea. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. laminarea. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. "Progresul" Braila. presarea si refularea la cald. in cuptoare electrice. Activitatea din turnatoriile de fonta. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. 27. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. 30. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. manual. Personalul din sectiile productive. 23. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. Vopsirea la dublul fund al navelor. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. Macinarea. otel sau neferoase cu productie industriala continua. Incalzirea metalului in vederea laminarii. 31. Incarcarea cuptoarelor.U. 24. Pregatirea gropii de turnare. 29. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler).epurarea gazelor de furnal. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb.G. 22. 1 de la I. inclusiv REZ si VOD. 26. 6 . Metalizarea cu nichel-carbonil. Topirea. 21. Incalzirea. sarjarea. inclusiv ajustajul. prajirea. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Sudura in plumb. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. Turnatoria nr. aglomerarea. a ceruzei si a litargei. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. precum si ambalarea acestora. Laminarea metalelor neferoase la cald. 25. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. 28. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. inclusiv cupelarea. de la cuptoare la caja.

Uscarea. aglomerarea. finisare placi. convertizarea. alierea. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. precum si granularea cuprului. 42. Fabricarea. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. 35. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. prerafinarea. magazii cu semifabricate din plumb. prometrinigran). convertizarea si turnarea metalelor neferoase. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. prerafinarea. activitatea la peletizoare. 44. indreptare placi. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Prajirea. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. atrazin. uscare placi. circular. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. 36. 37. precum si a regulatoarelor Dik. asamblare. 43. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. 38. anhidridei cromice. Incuvarea. 45. turnarea si sudura plumbului. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. Electroliza aluminiului. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. conditionarea si ambalarea criptodinului. plumbuire. dezasamblare. Fabricarea termometrelor cu mercur. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. montaj. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. topirea. Fabricarea si ambalarea fosgenului. cianura de sodiu. topirea concentratelor cuproase. pastare. bicromatilor. 46. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. convertizare). Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. macinarea. precum si a pigmentilor din crom si plumb. 34. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. malaxoare. clorura de cianuril. a pielariei si a cauciucului. formare placi. 33. rafinarea. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. rafinarea.32. topirea minereurilor. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. topire. Fabricarea oxizilor de mercur. pregatire placi. distilarea zincului in retorte. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. 7 . inclusiv captarea gazelor. 40. prajire. 41. 39.

Filatura de cord. 49. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. in unitatile de productie a explozivilor. Fabricarea electrozilor siderurgici. pulberilor negre. toxice si pulverulente. topirea smoalei si a gudronului. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). 53. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. 59. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. bromura de etil. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). prelucrarea electrozilor. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. materiale explozive si mine. 57. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca.47. impregnarea. sortarea si ambalarea electrozilor. Instalatiile de sudura. Curatarea tancurilor petroliere. celofibra si celofan. produse pirotehnice. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 55. parafinarea. presarea si valtuirea produselor carbunoase). 52. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). dozarea. manipularea. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). explozivilor. magazii. silozuri) cu acid cianhidric. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. a produselor chimice si petrochimice. a electrozilor pentru arc voltaic. cloropicrina si hidrogen fosforat. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. 56. 60. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 58. sulfura de carbon. docheri-mecanizatori. produselor pirotehnice. 51. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. 54. 61. calcinarea. 8 . 50. Fabricarea. nave. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). a pulberilor. grafitarea. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. a carbunilor si a minereurilor (docheri. 63. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. transportul nitroglicerinei. pulberilor fara fum. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. 62. Gazarea in spatii inchise (mori. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. Fabricarea xantatului de sodiu. conducatori de utilaje portuare). 48. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. prepararea materiei prime (concasarea. Manipularea marfurilor explozive. bromura de metil. cuprarea electrozilor de carbune. sortarea. de sudura.

uscare. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Sectia flux de sudura (concasare. 67. 70. dozare. Personalul de pe platformele de foraj marin. sculptarea. 2. bramelor si taglelor. 65. poduri rulante si finisare flux). vanadiu. 2 din Decretul-lege nr. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. Ferastruirea mecanica a rocilor. dizolvare. mangan. baia de acid sulfuric. 73. elaborarea in cuptoare electrice. nichel si cobalt. ambalarea si depozitarea acestora. 68. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. Cioplirea. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. maturatie. sortare. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. cuptoare electrice. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. 72. 247/1977. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). turnarea. filatura de matase artificiala. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. spalatoria si uscatoria de bobine. rafinarea fosforului. statia de epurare a apelor industriale reziduale. uscare. incarcare minereuri de siliciu. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. 75. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. 71. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. Fabricarea pulberii de aluminiu. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. Fabricarea etilmercaptanului. 69. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. wolfram. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). cernere. 66. depozitare. 68/1990 1. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). Fabricarea oxiclorurii cuprice. gazelor si transportului acestora. precum si forarea sau saparea acestor roci. conform Decretului nr. 64. pregatirea. epurarea gazelor. 74.descarcarea cuptoarelor de coacere. 9 . precum si fabricarea viscozei: xantogenare.

utilajelor si podurilor de turnare. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Ciment. a materialelor. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. strunjire. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. 9. macinarea si sortarea bauxitei. deferizarea. a produselor din portelan si faianta. macinare si sfarimare). uscarea. Prepararea materiilor prime. Concasarea. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. depozitul de materiale. Granulatoare. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. arderea si scoaterea caramizilor. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Fabricarea bazaltului artificial. laboratorul central. incarcarea. Preconcasarea. macinare. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. retusarea. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. 10. 5. incarcarea. macinarea. arderea si sortarea samotei refractare. cuptoare. Lesierea aluminei. calcinatoare. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Torcretare. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. cernere. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. 8. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. cioplire. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. macinarea. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. 6. cernerea si ambalarea electrocorindonului. 11. calcinarea. concasarea. racitoare. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. concentratoare. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. uscarea. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. atelierul de metrologie. filer. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla.3. descarcarea cuptoarelor electrice. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. din alte materiale refractare si ceramica. Macinarea. Produse din samota. 10 . gaurire). precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. concasarea grosiera si medie. asezarea. 1 al Exploatarii miniere Anina. finisarea corpurilor abrazive. fie semimecanizat. 7. 4. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. precum si a produselor refractare.

cerealelor si cimentului. Glazurarea produselor. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. macinare. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Topirea. Sortarea. dozare la site. Activitatea de exploatare portuara (docheri. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. chimice si petrochimice. la rampele si danele din port) . Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. 19. ciuruire. in ateliere separate. Sortarea. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. 14. 17. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. 20. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. docheri-mecanizatori. macinare. 23. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. in continuare. 22. debitarea si gaurirea placilor. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. Talc: concasare. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. 11 . Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. dozarea sarjei de aglomerat. Azbociment: malaxare.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. 18. precum si arderea acestor obiecte. Prepararea fritei. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. 15. turnarea micanitelor in instalatii turn. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Sablaj umed. amplasate in afara halei curatatoriei. taierea si lipirea placilor de mica. insacuire. masinisti. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. carbunelui. Activitatea in turnatoriile de fonta. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I).12. holendru. uscare. otel sau metale neferoase. metalurgice. cernere. primitori-predatori produse fluide. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. 13. macaragii. amplasate in afara halei turnatoriei. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. 16. spaltarea. muncitori si maistri de la exploatarea. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. plumb sau silicat de zirconiu. precum si strunjirea acestor valturi. conducatori de utilaje portuare. macinarea si cernerea micei. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. 21. in cuptoare. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare.

nipluri. Nituirea. rezervoare. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Acoperiri metalice in metal topit. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. Fasonarea. caiele. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). trasul bandajelor pe rotile de material rulant. bazine si alte instalatii asemanatoare. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). craituirea. cilindri de locomotive. fosfatare. 29. 26. 25. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. sarma ghimpata. blindaje pentru aparataj electronic. patinare cu sulfura). Tratarea termo-chimica a otelului. la spite pentru roti si danturarea 12 . Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. splinturi. stifturi. 33. stalpi metalici inchisi. conducte. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. tinte. in boxe. lanturi. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. oxidare. a urmatoarelor produse: cuie. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. suruburi. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald.Polizarea. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. 28. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. nituri. 31. 27. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. agrafe. 24. la masini automate. patentare. Sudarea sapelor de foraj. 30. 34. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. piulite. precum si operatiile de refulat capul. Presatorii la strung "Drukbank". Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Confectionarea prin bataie la rece. la rece. cazane. Executarea sudurilor in interior la: nave. 32. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor.

precum si a tuburilor in manta de plumb. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. 40. precum si prepararea si corectarea electrolitului. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). prototipuri si mecanica de productie. de separatori. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor). protectie dielectrica si lesiere. magazia de materii prime si materiale. 38. atelierele de SDV. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. atelierele de galvanizare. litarea. turbinelor cu abur. turbosuflantelor. Electroliza plumbului. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. furtunurilor. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. cablarea. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). 35. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Danturarea pilelor pe pat de plumb. Curatirea cu lampa de benzina. ciocane pneumatice si manuale. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . a vopselelor pe baza de miniu de plumb. laboratoarele. spiralarea. statia de redresoare. Imbracarea (decojirea) cablurilor. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. raschetarea. nituirea lantului Gall. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. cu dispozitive centrifugale. curatarea cu peria de sarma. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. atelierele de intretinere electrica si mecanica. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. malaxarea). laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). centrala termica. 37. turbocompresoarelor. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. de mase plastice. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. statia de preparare a electrolitului. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). 39. 36. metrologie. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat.pilelor. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb.

Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. Intretinerea. crezolului si fozocrezolului. Creuzotarea stalpilor din lemn. fabricarea ultramarinului. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. a acidului acetic. 44. sortarea. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. prelucrarea finala). Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. rezervoare. pomparea. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. purificare. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. poduri metalice (operatii continue). constructii metalice.constructii navale. fabricarea pigmentilor anorganici. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. transportul si prelucrarea produselor petroliere. formarea). lampi cu neon si lampi pentru heliograf. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. manipularea mangalului. 41. calcinarea cocsului de petrol. 49. 43. 47. rezervoarelor. Valorificarea bismutului. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. cuprului si plumbului. fabricarea creolinei. 50. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Uscarea. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. 42. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. sinterizare. Seleniu: extragere. 45. a 14 . precum si curatarea in interior a cisternelor. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. precum si fabricarea naftenatilor metalici. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Reducerea bicromatului in tabacarii. 46. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon).prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. stibiului. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. 48. a acetonei. cazane. Fabricarea. presare. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. precum si a arzatoarelor cu cuart . a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. material rulant. macinarea si manipularea acestuia. preparare. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat.

presarea. Prepararea mixturii asfaltice. inclusiv manipularea si insilozarea. diclorbenzen. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). coacerea. garniturilor din canepa. izopropilbenzen. triclorbenzen. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. precum si de fabricare a bitumului. activarea si manipularea mangalului. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. xilen. Macinarea.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. Extractii cu benzen. 59. odgoanelor. ambalare. hipoclorit. toluen. dozarea materiei prime. toluen clorurat. clorura de etil . detoxan. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. preparare reactivi. acid monocloracetic. 54. monoclorbenzen. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. acid clorhidric. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. acid clorsulfonic. gudronarea fringhiilor. calcinarea. Curatarea tevilor de fum. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. brichetarea cocsului. brichetarea. bituminarea prin imersie. toluen. acid diclorfenoxiacetic. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. tetraclorura de carbon. Fluidizarea lignitului. 52. Fabricarea carbunelui activ. finisarea si prelucrarea. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. xilen. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. precum si deshidratarea carbunilor. pensulare si turnare. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. 51. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Instalatii de preparare a minereurilor neferoase.fabricare. Fabricarea. (mase vibratorii. Topirea si turnarea bitumului. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. aldotox. curatarea canalelor si a decantoarelor. 58. 57. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. 56. epiclorhidrina. divinilbenzen. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. Cloroform si cloropicrina: 15 . conditionare. dibutox: fabricare. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. filtrare concentrate miniere). Fabricarea brichetelor din carbune. Instalatii de preparare a carbunelui. Instalatii de fabricare pentru: benzen. 53. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). butadiena. tricloretilena si tetracloretan. clorura de var. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. hexaclorciclohexan. Bituminarea prin pulverizare. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. 55. celule flotatie. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen.

nitrocelulozice. ambalare. Instalatiile de fabricare a acidului formic. molinat. a pastei indigo.fabricare. a pastei de carbon. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. Fabricarea lacurilor. sulfonari. dazomet. Obtinerea gazului de gazogen. precum si schimbatorii de ioni. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Prepararea. condensari de substante organice. Fabricarea de tiuran. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. 62. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. 67. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Fabricarea tanantilor sintetici. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. nitrozari. Impregnarea hartiei. inclusiv impregnarea. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. vopselelor. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. conditionare.fabricare. a tocaturii de carpe. ambalare. fenolformaldehidice. omogenizare si ambalare. Instalatia de fabricare a produsului ampora. melaminoformaldehidice. clorosulfonari. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. a celofanului si a pinzei. Uscarea. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. Sevin. 68. gliptalice. 64. ureoformaldehidice. butilat. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici.fabricare. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. activitatea permanenta la prepararea pastelor. 61. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. cicloat. diazotari. sulfoclorurari si reduceri. conditionare. ziran.fabricare. triclorsilan . infiolare si imbuteliere. carboxilari. conditionarea. 63. 65. acetilari. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 60. nitrocelulozice. 16 . mecloran . Metoben . Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. Sinteza substantelor odorante. Fabricarea furfurolului. inclusiv macinare. ambalare. Captan: fabricare si ambalare. 66. amidari. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Ortofenilen diamina . emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. melaminoformaldehidice. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. fenolformaldehidice. nitrari. inclusiv a hidrazinei. Prepararea acizilor sulfonitrici. Instalatia de fabricare a acidului azotic.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic).

Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Concentrarea. instalatii de compundare. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. Atropina si derivatii sai: fabricare. concentrare. modificatori: fabricare. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Fierberea celulozei sulfat. evaporare. 84. 78. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. oxid de etilena. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. 77. 70. Decuprarea cenusii de pirita. Fabricarea acidului sulfuric. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 74. Fabricarea acidului adipic. 72. turnare aluminiu. a superfosfatului. opiu. Fabricarea carbonatului de etilena. beladona. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. veratrina: fabricare. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. 17 . sulfatului de fier. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. 85. Fabricarea acidului fosforic. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Extracte si tincturi de aconit. a acidului fluorhidric. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. manipulare si ambalare industriala. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. 75.69. purificare. 83. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. polimerizare. 76. a tripolifosfatului. Fabricarea perclorvinilului. 81. Produse narcotice. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. Fabricare de alfametilstiren. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. Fabricarea fosfurii de zinc. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. topire si incarcarea topiturii. omogenizare. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Dozarea manuala a antioxidantilor. 71. 82. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. 80. inclusiv sortarea. 73. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. granularea cementului de cupru. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. morfina si derivatii sai: fabricare. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Polietilena. precum si a fluorurilor. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. stricnina. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. sulfatului de cupru. 79. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene.

imprimare si lacuire. digitala. prepararea. scapolia. Fabricarea vatei de sticla. macinare.Plante medicinale (aconit. omogenizarea. tabletare. stereotipie. 88. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. alt personal superior de 18 . precum si cantarida: conditionare. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). Utilizarea vatei de sticla la izolatii. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. fotoreproducere. turnat litere si material de cules. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. 94. pulverizare. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. si leptospiroza enzotica bovina. secalae . Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. 92. 86. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. culegere mecanica. Alimentarea. beladona. fotoculegere. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. 89. 90. papaveris. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. 96. 91. convalaria. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. 87. zincografie. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. 97. inclusiv. culegere manuala a literelor. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. ambalare.B. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. batucirea si dospirea pastei). 93. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici.cornutum). altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. sarothamnius.C. corodare prin procedee chimice. chelidonium. cu acid fluorhidric. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). turnat text dupa program. Spitale cu profil de boli contagioase. corectura si revizie tipografica. colhicum. hiosciamus. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. pana la faza de recoacere a geamului laminat. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. adonidis. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. stramonium veratrium. Transportul surselor radioactive. tocare. 95.

parazitologie. tularemie. sacrificarea animalelor bolnave. serologie. enterobacterioze. culturi si substraturi celulare. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. tabacarie. oase. enteroviroza. rujeoplasmoza. infectii respiratorii bacteriene si virale. fizioterapie si medicina nucleara. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. Vidanjarea manuala. manipularea. 101. carne. lysterioza.C. medicina legala. melaidoza. personal sanitar mediu si auxiliar). morva. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat.B. botulism. tocarea si destramarea cirpelor. 98. virusologie. variola rickettsioza. deseuri si produse patologice infectate cu holera. tuberculoza. Fabricarea fainei din sange.specialitate. sectii. yersinioza. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. a zdrentelor 19 . microbiologie. alt personal superior de specialitate. sapunarie). 99. meningoencefalite bacteriene si virale. leptospiroze. bruceloza. febra galbena. personal sanitar mediu si auxiliar). toxoplasmoza. peste. alt personal superior de specialitate. a maculaturii. 106. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). microbiologie. 102. rabie. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). sifilis. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. sprituirea si vopsirea pieilor. histoplasmoza. si laboratoare de analize si explorari functionale. cadavre. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. gangrena gazoasa. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. lepra. compartimente cu paturi T. 107.B.C.. sortarea. personal sanitar mediu si personal tehnic). sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. ornitoza. din laboratoare de diagnostic si control. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. cabinete de consultatii T. anatomie patologica. pneumocistoza. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. 110. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic.C. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. a gelatinei si a spodiumului. Desprafuirea. hepatite virale. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. 105. 100. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. personal sanitar mediu si auxiliar). pesta. 108.B. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. 103. Unitati. (toate categoriile de personal). aminoiaza. Fabricarea cleiului din oase si piele. manipularea razaturilor carne-var. 104. Unitati T. 109. morgi si prosecturi. tetanos. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. personalul sanitar mediu si auxiliar). toxicologie. Unitati. autopsie. alt personal superior de specialitate.

Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. 114. 111.R. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. depozitare. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. executarea 20 . Exploatarea. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. podarii si sondorii). 112. Fabricarea munitiilor de manevra. explozivilor. 124. 115. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. profilarea. 120. 122. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. de festivitati si de lovituri hidraulice. 117. ciuruirea.F. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. 121. ajutorii sondorilor sefi. intretinerea si reparatia caii. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Operatii de manipulare. Forajul sondelor de titei. dispecer de linie. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. 119. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. la revizia. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. compactarea si riparea caii ferate. 118. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. 113. Fabricarea munitiilor. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. tunelului si instalatiilor. cu acordul Ministerului Transporturilor. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. ajutorii sondorilor sefi. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). 123. 116. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. podarii si sondorii. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate.

Personalul (telefonist. Explozivi minieri: analiza. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.T. receptia si verificarea explozivilor.T. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). 130. Analize fizicochimice ale explozivilor. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. 128. incercare. 21 . telefonist supraveghetor. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. prevazute la acest punct. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. Experimentarea.R. 125. institutie. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. 129. cercetari tehnice miniere. precum si a produselor pirotehnice.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. pulberilor. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. 127. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. manipulare. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. 126. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->