P. 1
ORDIN 50 din 1990

ORDIN 50 din 1990

|Views: 313|Likes:
Published by Adina Apur

More info:

Published by: Adina Apur on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

ministerele. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. tinand seama de prevederile art. 11860/1969. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. celelalte organe centrale. 2 si 3 din Decretul-lege nr. celelalte organe centrale.12.1969 si pana in prezent. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. centralele industriale. de asemenea. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 . conform reglementarilor in vigoare. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii.1969 si 31. 68/1990. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Pentru perioada lucrata intre 01. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. 14.01. 15. 17. 59/1969. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.1989 incadrarea in grupele I si II de munca. pe baza documentelor existente in unitate.03. Totodata. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii.nr. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. inca din faza de proiect. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. care isi inceteaza aplicabilitatea. Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada. 18.1976 si 31. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.03. 16. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca.12. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. Ministerele.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca.

. . precum si a altor asemenea utilaje. ambalare) in instalatii.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. mori de rambleu.la explorari. . Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. 4. sortare. 6. granulare. . precum si de centrale electrice subterane. . Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. 5. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.in minele de minereuri feroase. precum si la cuptoarele de ardere. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. . cariere. . ciuruire. precum si radioactive. prepararea materialului. 7.la extractia titeiului prin galerii. precum si a nisipurilor. macinare.manipularea materiei prime. . sfarimare. deschideri. activitatea la uscatorii. precum si la cercetari miniere. granulare. de galerii. 4 . Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. utilajelor de turnare. precum si expedierea caramizilor. 2. 2 din Decretul-lege nr. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice.la constructii de tunele.la exploatarea argilelor refractare. Activitatea desfasurata in subteran: .in minele carbonifere. fasonarea caramizilor. . 3. macinare. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. . cazanelor din centralele electrice. . de minereuri nemetalifere. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Fabricarea caramizilor din silica: . clasare. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare.activitatea la prese. sortarea.polizarea.in depozite de explozivi din sectorul minier. controlul tehnic. neferoase. 68/1990 1. concentrare. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii).maruntirea cuartitei.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza.

13. malaxarea. filatura de azbest. expeditia aglomeratului. transportul cocsului la stins. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). 17. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. 16. Cocserie: masina de sarjare. ambalare. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. la utilajele de mai sus. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. Operatia de gudronare a lingotierelor. Dezbaterea. 10. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). a placilor din azbest. granularea azbestului. stingerea si sortarea cocsului. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. Prelucrarea ferodourilor. sortare. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). prepararea amestecurilor de materiale.Executarea la cald. 9. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. 15. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). 19. asezarea si etansarea usilor. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. 11. granularea si expandarea zgurii. 12. in hale industriale. concasare. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. macinarea si sortarea cuartitei. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. confectionarea sforii din azbest. desulfurarea fontei. inclusiv ambalarea). Defibrarea. scurgere. zidirea cuptoarelor. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. curatarea canalelor de la furnal. alimentarea cuptoarelor. 8. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. scoaterea usilor. preincalzitoare de aer. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. distilarea gudroanelor. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). 18. epurarea gazelor de furnal. 20. incarcarea furnalelor. Fabricarea varului pentru carbid. precum si 5 . prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. macinarea. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 14.

Pregatirea gropii de turnare. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). Incalzirea. 26. 29. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. inclusiv cupelarea. de la cuptoare la caja. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. Incalzirea metalului in vederea laminarii. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. prajirea. 24. "Progresul" Braila. 22. 6 . Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb.G. aglomerarea. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Activitatea din turnatoriile de fonta. Rafinarea termica a plumbului. 27. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. a ceruzei si a litargei. 30. 1 de la I. 25. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. 28. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. 23. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. laminarea. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Vopsirea la dublul fund al navelor. taierea. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. 31. otel sau neferoase cu productie industriala continua. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. presarea si refularea la cald. 21. Sudura in plumb. in convertizoare. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. Personalul din sectiile productive. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. inclusiv ajustajul. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. manual. Laminarea metalelor neferoase la cald. precum si ambalarea acestora. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Incarcarea cuptoarelor. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. Metalizarea cu nichel-carbonil. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala.epurarea gazelor de furnal. Topirea. in cuptoare electrice. sarjarea. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice.U. Turnatoria nr. inclusiv REZ si VOD. finisarea si sortarea la cald. Macinarea.

conditionarea si ambalarea criptodinului. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. convertizarea. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. rafinarea. indreptare placi. Fabricarea oxizilor de mercur. rafinarea. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. convertizare). prajire. prerafinarea. 35. aglomerarea. activitatea la peletizoare. 36. 37. precum si a regulatoarelor Dik. montaj. prerafinarea. Prajirea. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. topirea. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. Fabricarea termometrelor cu mercur. topirea concentratelor cuproase. 7 . atrazin. 40. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. topirea minereurilor. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. inclusiv captarea gazelor. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. anhidridei cromice. malaxoare. pastare. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. 39. Electroliza aluminiului. clorura de cianuril. distilarea zincului in retorte. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. 38. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. 41. cianura de sodiu. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. topire. Fabricarea. pregatire placi. Incuvarea. 45. prometrinigran). 46. Uscarea. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. uscare placi. bicromatilor. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Fabricarea si ambalarea fosgenului. alierea. 44. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. 42. formare placi.32. asamblare. 43. finisare placi. a pielariei si a cauciucului. 33. circular. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. 34. plumbuire. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. precum si granularea cuprului. turnarea si sudura plumbului. dezasamblare. magazii cu semifabricate din plumb. macinarea.

produselor pirotehnice. in unitatile de productie a explozivilor. 59. Gazarea in spatii inchise (mori. nave. bromura de metil. presarea si valtuirea produselor carbunoase). materiale explozive si mine. transportul nitroglicerinei. impregnarea. prepararea materiei prime (concasarea. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). 58. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. pulberilor fara fum. pulberilor negre. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. explozivilor. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. 8 . grafitarea. 63. manipularea. 51. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate).47. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 48. 50. sortarea si ambalarea electrozilor. silozuri) cu acid cianhidric. 49. Fabricarea. conducatori de utilaje portuare). 57. cuprarea electrozilor de carbune. 61. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. magazii. 56. 62. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. a produselor chimice si petrochimice. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. Fabricarea xantatului de sodiu. dozarea. Curatarea tancurilor petroliere. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. a pulberilor. docheri-mecanizatori. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. parafinarea. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. Fabricarea electrozilor siderurgici. sortarea. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. de sudura. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. cloropicrina si hidrogen fosforat. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). 55. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. a carbunilor si a minereurilor (docheri. 60. celofibra si celofan. Instalatiile de sudura. a electrozilor pentru arc voltaic. 52. 54. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. calcinarea. sulfura de carbon. Manipularea marfurilor explozive. produse pirotehnice. prelucrarea electrozilor. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. bromura de etil. Filatura de cord. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 53. topirea smoalei si a gudronului. toxice si pulverulente.

precum si forarea sau saparea acestor roci. bramelor si taglelor. 66. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. 68/1990 1. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. 65. poduri rulante si finisare flux). Personalul de pe platformele de foraj marin. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. epurarea gazelor. 68. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. Fabricarea oxiclorurii cuprice. 9 . baia de acid sulfuric. cernere. filatura de matase artificiala. Fabricarea etilmercaptanului. vanadiu.descarcarea cuptoarelor de coacere. conform Decretului nr. maturatie. 67. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. 2. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. rafinarea fosforului. gazelor si transportului acestora. pregatirea. uscare. Fabricarea pulberii de aluminiu. turnarea. ambalarea si depozitarea acestora. 72. sortare. incarcare minereuri de siliciu. Cioplirea. statia de epurare a apelor industriale reziduale. depozitare. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). 71. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. 73. 247/1977. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). 2 din Decretul-lege nr. mangan. elaborarea in cuptoare electrice. 74. 69. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. sculptarea. dizolvare. 70. 64. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. uscare. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. wolfram. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). 75. spalatoria si uscatoria de bobine. nichel si cobalt. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). Ferastruirea mecanica a rocilor. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. cuptoare electrice. dozare. Sectia flux de sudura (concasare. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon.

atelierul de metrologie. calcinarea. arderea si sortarea samotei refractare. utilajelor si podurilor de turnare. Ciment. concasarea. 4. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. 9. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. macinare. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. 6. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. arderea si scoaterea caramizilor. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. fie semimecanizat. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. cuptoare. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. 10 . curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. incarcarea. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. Concasarea. racitoare. deferizarea. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. uscarea. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. asezarea. Macinarea. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. cernerea si ambalarea electrocorindonului.3. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Produse din samota. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. precum si a produselor refractare. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. Fabricarea bazaltului artificial. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. cernere. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. din alte materiale refractare si ceramica. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. retusarea. gaurire). filer. Prepararea materiilor prime. 10. depozitul de materiale. 7. macinarea. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. 11. 8. Lesierea aluminei. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. descarcarea cuptoarelor electrice. concentratoare. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. a materialelor. cioplire. 5. Granulatoare. macinarea si sortarea bauxitei. Torcretare. strunjire. laboratorul central. calcinatoare. concasarea grosiera si medie. incarcarea. macinare si sfarimare). Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. finisarea corpurilor abrazive. 1 al Exploatarii miniere Anina. a produselor din portelan si faianta. macinarea. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. Preconcasarea. uscarea.

Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. 17. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. 13. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. debitarea si gaurirea placilor. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. amplasate in afara halei curatatoriei. la rampele si danele din port) . in cuptoare. Activitatea de exploatare portuara (docheri. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. Prepararea fritei. docheri-mecanizatori. primitori-predatori produse fluide. Azbociment: malaxare. Activitatea in turnatoriile de fonta. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. 20. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). 19. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. holendru. Sortarea. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. 16. otel sau metale neferoase. 21. ciuruire. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Sablaj umed. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. macinare. insacuire. macinarea si cernerea micei. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. taierea si lipirea placilor de mica. Topirea. spaltarea. macaragii. 14. masinisti. conducatori de utilaje portuare. dozarea sarjei de aglomerat. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. Talc: concasare. plumb sau silicat de zirconiu. macinare. 11 . cernere. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. dozare la site. in ateliere separate. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale.12. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. precum si strunjirea acestor valturi. in continuare. cerealelor si cimentului. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. 15. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. turnarea micanitelor in instalatii turn. amplasate in afara halei turnatoriei. Glazurarea produselor. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. Sortarea. 18. 23. carbunelui. chimice si petrochimice. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. muncitori si maistri de la exploatarea. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. uscare. 22. precum si arderea acestor obiecte. metalurgice.

Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. conducte. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. 32. la masini automate. 25.Polizarea. 30. cazane. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. rezervoare. tinte. in boxe. Executarea sudurilor in interior la: nave. a urmatoarelor produse: cuie. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. stalpi metalici inchisi. Presatorii la strung "Drukbank". 29. caiele. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. 26. Confectionarea prin bataie la rece. 31. la spite pentru roti si danturarea 12 . 24. Sudarea sapelor de foraj. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. 27. blindaje pentru aparataj electronic. patinare cu sulfura). nituri. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. splinturi. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. lanturi. Acoperiri metalice in metal topit. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. stifturi. craituirea. patentare. nipluri. sarma ghimpata. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. agrafe. Fasonarea. 34. 33. 28. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). piulite. Tratarea termo-chimica a otelului. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. fosfatare. la rece. suruburi. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. cilindri de locomotive. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. precum si operatiile de refulat capul. bazine si alte instalatii asemanatoare. Nituirea. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. oxidare.

Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. de separatori. laboratoarele. turbocompresoarelor. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. 35. magazia de materii prime si materiale. Danturarea pilelor pe pat de plumb. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. 39. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor). ciocane pneumatice si manuale. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. Curatirea cu lampa de benzina. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. spiralarea. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. atelierele de SDV. 38. prototipuri si mecanica de productie. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. 36. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). precum si prepararea si corectarea electrolitului. malaxarea). Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. precum si a tuburilor in manta de plumb. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. protectie dielectrica si lesiere. turbosuflantelor. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. raschetarea. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. metrologie. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). furtunurilor. 37. atelierele de galvanizare. nituirea lantului Gall. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Imbracarea (decojirea) cablurilor. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. litarea. cablarea. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. turbinelor cu abur. statia de redresoare. Electroliza plumbului. cu dispozitive centrifugale. atelierele de intretinere electrica si mecanica. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. centrala termica. de mase plastice. curatarea cu peria de sarma.pilelor. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). 40. statia de preparare a electrolitului. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 .

macinarea si manipularea acestuia. formarea). prelucrarea finala). 50. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Intretinerea. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. pomparea. 48. 41. Fabricarea.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. a acetonei. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. calcinarea cocsului de petrol. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. cuprului si plumbului. Seleniu: extragere. sinterizare. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. rezervoarelor. 49. precum si fabricarea naftenatilor metalici. Valorificarea bismutului. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. crezolului si fozocrezolului. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate.constructii navale. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. 44. transportul si prelucrarea produselor petroliere. stibiului. manipularea mangalului. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. material rulant. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. a acidului acetic. Uscarea. preparare. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. fabricarea pigmentilor anorganici. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. 42. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. purificare. Creuzotarea stalpilor din lemn. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. precum si a arzatoarelor cu cuart . lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). Reducerea bicromatului in tabacarii. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. cazane. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. fabricarea creolinei. poduri metalice (operatii continue). tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. presare. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. 47. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. constructii metalice. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. 45. 46. 43. precum si curatarea in interior a cisternelor. fabricarea ultramarinului. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. rezervoare. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. sortarea. a 14 .

52. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Macinarea. detoxan. dibutox: fabricare. monoclorbenzen. toluen. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. dozarea materiei prime. 54. acid monocloracetic. xilen. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. 58. celule flotatie. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. acid diclorfenoxiacetic. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. Fabricarea. filtrare concentrate miniere). Instalatii de fabricare pentru: benzen. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. 53. Fabricarea carbunelui activ. epiclorhidrina. diclorbenzen. pensulare si turnare. clorura de var. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. presarea. acid clorsulfonic. Cloroform si cloropicrina: 15 . 55. calcinarea. acid clorhidric. hexaclorciclohexan. gudronarea fringhiilor. Prepararea mixturii asfaltice. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime.fabricare. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). divinilbenzen. garniturilor din canepa. Topirea si turnarea bitumului. brichetarea cocsului. brichetarea. xilen. (mase vibratorii. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). triclorbenzen. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. conditionare. toluen. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. ambalare. Fluidizarea lignitului. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. Instalatii de preparare a carbunelui. activarea si manipularea mangalului. coacerea.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. 59. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). curatarea canalelor si a decantoarelor. clorura de etil . bituminarea prin imersie. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. hipoclorit. inclusiv manipularea si insilozarea. izopropilbenzen. 56. Fabricarea brichetelor din carbune. butadiena. Curatarea tevilor de fum. Extractii cu benzen. odgoanelor. aldotox. Bituminarea prin pulverizare. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). preparare reactivi. 51. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). finisarea si prelucrarea. precum si deshidratarea carbunilor. toluen clorurat. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. tetraclorura de carbon. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. tricloretilena si tetracloretan. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. 57. precum si de fabricare a bitumului.

ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. inclusiv impregnarea. inclusiv macinare. ziran. condensari de substante organice. nitrocelulozice. nitrozari. ureoformaldehidice. Fabricarea tanantilor sintetici. conditionarea. clorosulfonari. diazotari. ambalare. a celofanului si a pinzei. fenolformaldehidice. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire.fabricare. 63. a pastei indigo. omogenizare si ambalare. carboxilari. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice.fabricare. precum si schimbatorii de ioni. ambalare. 67. melaminoformaldehidice. 66. Fabricarea de tiuran. vopselelor.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). conditionare. sulfoclorurari si reduceri. Obtinerea gazului de gazogen. butilat. cicloat. ambalare. Fabricarea furfurolului. mecloran . 61. activitatea permanenta la prepararea pastelor. 62. triclorsilan . sulfonari. gliptalice. amidari. molinat. infiolare si imbuteliere. 60. a tocaturii de carpe.fabricare. fenolformaldehidice. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. 68.fabricare. Captan: fabricare si ambalare. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Prepararea. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Instalatia de fabricare a acidului azotic. Instalatia de fabricare a produsului ampora. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. Sevin. Prepararea acizilor sulfonitrici. nitrari. Uscarea. melaminoformaldehidice. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. Impregnarea hartiei. 16 . a pastei de carbon. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. nitrocelulozice. 65. inclusiv a hidrazinei. dazomet. acetilari. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. conditionare. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Ortofenilen diamina . Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Metoben . Fabricarea lacurilor. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. Sinteza substantelor odorante. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. 64. Instalatiile de fabricare a acidului formic.

Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. omogenizare. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. purificare. stricnina. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. turnare aluminiu. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. evaporare. Fierberea celulozei sulfat. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. granularea cementului de cupru. Dozarea manuala a antioxidantilor. Atropina si derivatii sai: fabricare. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. 77. oxid de etilena. a tripolifosfatului. 72. inclusiv sortarea. a superfosfatului. Fabricarea acidului sulfuric. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. sulfatului de fier. 83. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. 78. 81. 75. Fabricarea carbonatului de etilena. Extracte si tincturi de aconit. 85. Concentrarea. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). morfina si derivatii sai: fabricare. modificatori: fabricare. 70. 82. concentrare. polimerizare. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. manipulare si ambalare industriala. Decuprarea cenusii de pirita. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. 76. Produse narcotice. Fabricarea acidului fosforic. 74. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. 80. Fabricarea acidului adipic. 79. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. topire si incarcarea topiturii. Fabricarea perclorvinilului. Fabricare de alfametilstiren. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. instalatii de compundare. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. 17 . bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. 71.69. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. sulfatului de cupru. veratrina: fabricare. Polietilena. 84. 73. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. a acidului fluorhidric. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. Fabricarea fosfurii de zinc. precum si a fluorurilor. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. beladona. opiu. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. sulfit si sulfit neutru de sodiu.

precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. sarothamnius. batucirea si dospirea pastei). imprimare si lacuire. colhicum. scapolia. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. pulverizare. 95. fotoculegere.C. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. papaveris. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. 93. 92. turnat litere si material de cules. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. prepararea. 97.Plante medicinale (aconit. pana la faza de recoacere a geamului laminat. turnat text dupa program. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. inclusiv. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. culegere manuala a literelor. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Transportul surselor radioactive. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. digitala. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. adonidis. chelidonium. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). culegere mecanica. Spitale cu profil de boli contagioase. corectura si revizie tipografica. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. 96. 88. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. beladona.cornutum). Alimentarea. Fabricarea vatei de sticla. cu acid fluorhidric. 86. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. 87. convalaria. precum si cantarida: conditionare. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua).B. 91. 90. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. zincografie. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. corodare prin procedee chimice. si leptospiroza enzotica bovina. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. tabletare. fotoreproducere. omogenizarea. stramonium veratrium. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. macinare. tocare. alt personal superior de 18 . hiosciamus. ambalare. 89. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. stereotipie. 94. secalae .

tuberculoza. din laboratoare de diagnostic si control. oase. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. sapunarie). sprituirea si vopsirea pieilor. microbiologie. febra galbena. tularemie. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. Desprafuirea. enterobacterioze. peste. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. meningoencefalite bacteriene si virale. toxoplasmoza. sectii. Unitati. enteroviroza.B. yersinioza. microbiologie. compartimente cu paturi T. alt personal superior de specialitate. a zdrentelor 19 .C. cadavre. culturi si substraturi celulare. rujeoplasmoza. ornitoza. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. 105. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. 109. tocarea si destramarea cirpelor. toxicologie. manipularea razaturilor carne-var. 107. personal sanitar mediu si auxiliar). personalul sanitar mediu si auxiliar). parazitologie.C. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. botulism. tetanos. personal sanitar mediu si auxiliar). Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. bruceloza. histoplasmoza. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). Fabricarea cleiului din oase si piele. fizioterapie si medicina nucleara. alt personal superior de specialitate. Unitati. gangrena gazoasa. sifilis. 103. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. lysterioza. variola rickettsioza. morva. 110. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. sacrificarea animalelor bolnave. 101. 100. autopsie. leptospiroze. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. alt personal superior de specialitate. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. (toate categoriile de personal). 104. personal sanitar mediu si auxiliar). 106. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. 102. deseuri si produse patologice infectate cu holera. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. pesta. rabie. a gelatinei si a spodiumului.B. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). lepra. Fabricarea fainei din sange. melaidoza. 99. pneumocistoza. hepatite virale. anatomie patologica. 98. morgi si prosecturi.B. aminoiaza. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. sortarea. si laboratoare de analize si explorari functionale. medicina legala. personal sanitar mediu si personal tehnic). din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave.specialitate. 108. virusologie. Vidanjarea manuala. infectii respiratorii bacteriene si virale. serologie. manipularea. carne. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. a maculaturii.C. tabacarie. cabinete de consultatii T. Unitati T..

122. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. 111. profilarea. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. depozitare. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. podarii si sondorii). Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). dispecer de linie. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica).F. 123. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Exploatarea. 114. Fabricarea munitiilor. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). intretinerea si reparatia caii. 113. de festivitati si de lovituri hidraulice. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. explozivilor. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. compactarea si riparea caii ferate. cu acordul Ministerului Transporturilor. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. ajutorii sondorilor sefi. tunelului si instalatiilor. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. 115. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Fabricarea munitiilor de manevra.R. 124. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Operatii de manipulare. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. 118. ajutorii sondorilor sefi. ciuruirea. executarea 20 . 120. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. Forajul sondelor de titei. 119. 121. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. podarii si sondorii. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. 116. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. 112. la revizia. 117.

institutie. prevazute la acest punct. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. 126. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. 129. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). Explozivi minieri: analiza.T. receptia si verificarea explozivilor. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. pulberilor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. 21 . incercare. Personalul (telefonist. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. cercetari tehnice miniere. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. manipulare. 127. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. precum si a produselor pirotehnice. Experimentarea. telefonist supraveghetor.T. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. 125. 130. Analize fizicochimice ale explozivilor. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. 128. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P.R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->