ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.03. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.12.01. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18. celelalte organe centrale. 2 si 3 din Decretul-lege nr. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii.1969 si 31. 15. centralele industriale. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. 17. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 .1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat. care isi inceteaza aplicabilitatea. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. 68/1990. pe baza documentelor existente in unitate. Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada. conform reglementarilor in vigoare. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 14. Ministerele. Totodata. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. de asemenea.1969 si pana in prezent.nr. celelalte organe centrale. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. 59/1969. ministerele. 16.03. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. Pentru perioada lucrata intre 01. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. tinand seama de prevederile art. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.12. 11860/1969. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. inca din faza de proiect. 18. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.1989 incadrarea in grupele I si II de munca.1976 si 31. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze.

. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. . controlul tehnic. precum si radioactive. cariere. 7. clasare. .la exploatarea argilelor refractare. 4 .la explorari. sortarea. 2. fasonarea caramizilor. Activitatea desfasurata in subteran: . precum si de centrale electrice subterane.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. precum si a altor asemenea utilaje. activitatea la uscatorii. precum si a nisipurilor. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. deschideri. utilajelor de turnare. prepararea materialului. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. . sortare. concentrare.manipularea materiei prime.in depozite de explozivi din sectorul minier. precum si la cuptoarele de ardere. ambalare) in instalatii. sfarimare. mori de rambleu. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. . Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. granulare. macinare. de minereuri nemetalifere. 6.polizarea. 5. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). . cazanelor din centralele electrice. 3. 4. . . Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. macinare. 68/1990 1.in minele de minereuri feroase. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.la constructii de tunele. de galerii.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. ciuruire. .activitatea la prese. . . precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. precum si la cercetari miniere. neferoase.la extractia titeiului prin galerii. precum si expedierea caramizilor.in minele carbonifere. 2 din Decretul-lege nr. granulare.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca.maruntirea cuartitei. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. Fabricarea caramizilor din silica: .

precum si 5 . Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. granularea azbestului. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. prepararea amestecurilor de materiale. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). stingerea si sortarea cocsului. la utilajele de mai sus. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. Defibrarea. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). concasare. incarcarea furnalelor. Fabricarea varului pentru carbid. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. zidirea cuptoarelor. scoaterea usilor. expeditia aglomeratului. sortare. curatarea canalelor de la furnal. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. in hale industriale. 9. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). desulfurarea fontei. 20. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. 11. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. transportul cocsului la stins. 14. 13. ambalare. granularea si expandarea zgurii. Operatia de gudronare a lingotierelor. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. 15. 17. Cocserie: masina de sarjare. Prelucrarea ferodourilor. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. malaxarea. 12. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. 8. macinarea. alimentarea cuptoarelor. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. asezarea si etansarea usilor.Executarea la cald. scurgere. 16. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). a placilor din azbest. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). Dezbaterea. inclusiv ambalarea). Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. filatura de azbest. macinarea si sortarea cuartitei. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. 19. 18. preincalzitoare de aer. distilarea gudroanelor. epurarea gazelor de furnal. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. confectionarea sforii din azbest. 10.

Sudura in plumb. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. de la cuptoare la caja. Incalzirea metalului in vederea laminarii. in cuptoare electrice. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. inclusiv cupelarea. otel sau neferoase cu productie industriala continua. 28. 26. in convertizoare. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. Macinarea. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Topirea. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. precum si ambalarea acestora. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica.U. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. Laminarea metalelor neferoase la cald. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. 30. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. a ceruzei si a litargei. 1 de la I. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic.epurarea gazelor de furnal. inclusiv REZ si VOD. 24. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Rafinarea termica a plumbului. sarjarea. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. Pregatirea gropii de turnare. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. 6 . taierea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Metalizarea cu nichel-carbonil. Incalzirea. aglomerarea. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin.G. 29. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. 27. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. "Progresul" Braila. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. manual. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). 23. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. laminarea. prajirea. 31. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. presarea si refularea la cald. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. finisarea si sortarea la cald. Incarcarea cuptoarelor. 25. Personalul din sectiile productive. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. 21. Vopsirea la dublul fund al navelor. 22. Turnatoria nr. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. inclusiv ajustajul. Activitatea din turnatoriile de fonta.

Incuvarea. conditionarea si ambalarea criptodinului. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. prajire. circular. 36. bicromatilor. Fabricarea si ambalarea fosgenului. convertizare). 39.32. 34. Fabricarea. Fabricarea oxizilor de mercur. 43. 37. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. 42. prerafinarea. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. Uscarea. precum si granularea cuprului. uscare placi. topirea concentratelor cuproase. dezasamblare. Prajirea. prometrinigran). inclusiv captarea gazelor. aglomerarea. precum si a regulatoarelor Dik. rafinarea. 35. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. asamblare. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. 46. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. a pielariei si a cauciucului. distilarea zincului in retorte. convertizarea. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. finisare placi. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. precum si a pigmentilor din crom si plumb. pastare. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. activitatea la peletizoare. cianura de sodiu. indreptare placi. 44. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. topire. clorura de cianuril. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. magazii cu semifabricate din plumb. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. 45. 7 . Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. topirea. turnarea si sudura plumbului. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. topirea minereurilor. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. 38. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. formare placi. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea termometrelor cu mercur. montaj. malaxoare. prerafinarea. 33. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. 41. pregatire placi. alierea. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. plumbuire. rafinarea. 40. atrazin. macinarea. Electroliza aluminiului. anhidridei cromice.

calcinarea. 52. manipularea. in unitatile de productie a explozivilor. a produselor chimice si petrochimice. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. sortarea. Instalatiile de sudura. Fabricarea. 55. bromura de metil. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). 59. 58. silozuri) cu acid cianhidric. 57. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). Gazarea in spatii inchise (mori. a pulberilor. pulberilor fara fum. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. transportul nitroglicerinei. dozarea. 48. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). produse pirotehnice. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. topirea smoalei si a gudronului. Manipularea marfurilor explozive. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. Curatarea tancurilor petroliere. 8 . grafitarea. nave. conducatori de utilaje portuare). 50. a electrozilor pentru arc voltaic. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. toxice si pulverulente. celofibra si celofan. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. sulfura de carbon. parafinarea. materiale explozive si mine. impregnarea. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 62. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. docheri-mecanizatori. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. 63. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Fabricarea xantatului de sodiu. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. explozivilor. 53. Filatura de cord. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. a carbunilor si a minereurilor (docheri. pulberilor negre. Fabricarea electrozilor siderurgici. produselor pirotehnice. cuprarea electrozilor de carbune. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). de sudura. prepararea materiei prime (concasarea. prelucrarea electrozilor. 51. 54. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. bromura de etil. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. cloropicrina si hidrogen fosforat. 60. 61. sortarea si ambalarea electrozilor.47. presarea si valtuirea produselor carbunoase). 49. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. 56. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. magazii. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului.

baia de acid sulfuric. 9 . 72. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. uscare. poduri rulante si finisare flux). conform Decretului nr. 67. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. 71. ambalarea si depozitarea acestora. Ferastruirea mecanica a rocilor. turnarea. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. 75. gazelor si transportului acestora. maturatie. 247/1977. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). elaborarea in cuptoare electrice. mangan. 70. vanadiu. dizolvare. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. nichel si cobalt. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Cioplirea. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. 65. sculptarea. bramelor si taglelor. Sectia flux de sudura (concasare. statia de epurare a apelor industriale reziduale. incarcare minereuri de siliciu.descarcarea cuptoarelor de coacere. 69. depozitare. pregatirea. cernere. dozare. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. uscare. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). rafinarea fosforului. 68/1990 1. spalatoria si uscatoria de bobine. epurarea gazelor. sortare. Fabricarea oxiclorurii cuprice. 2 din Decretul-lege nr. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. 66. cuptoare electrice. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. Fabricarea etilmercaptanului. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. 64. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. wolfram. filatura de matase artificiala. Personalul de pe platformele de foraj marin. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. precum si forarea sau saparea acestor roci. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). 68. 2. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. 74. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. 73. Fabricarea pulberii de aluminiu.

strunjire. calcinatoare. asezarea. uscarea. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. 9. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. filer. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. cioplire. uscarea. racitoare. Prepararea materiilor prime. Torcretare. 8. concentratoare. deferizarea. 10 . Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. Macinarea. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs.3. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. incarcarea. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. 4. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. cernere. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. arderea si sortarea samotei refractare. precum si a produselor refractare. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. Lesierea aluminei. macinare. macinare si sfarimare). Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. 7. Preconcasarea. Fabricarea bazaltului artificial. atelierul de metrologie. Ciment. descarcarea cuptoarelor electrice. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). gaurire). Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. concasarea. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. finisarea corpurilor abrazive. retusarea. macinarea si sortarea bauxitei. 10. arderea si scoaterea caramizilor. 11. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). Granulatoare. concasarea grosiera si medie. din alte materiale refractare si ceramica. macinarea. Concasarea. depozitul de materiale. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. 5. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. laboratorul central. macinarea. calcinarea. utilajelor si podurilor de turnare. a produselor din portelan si faianta. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. incarcarea. fie semimecanizat. Produse din samota. cernerea si ambalarea electrocorindonului. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. a materialelor. 1 al Exploatarii miniere Anina. cuptoare. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. 6. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment.

macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Sortarea. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. muncitori si maistri de la exploatarea. 17. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. 20. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. cernere. dozare la site. turnarea micanitelor in instalatii turn. Activitatea de exploatare portuara (docheri. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. Sortarea. carbunelui.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. masinisti. 11 . precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. debitarea si gaurirea placilor. macinare. Azbociment: malaxare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. 16. Prepararea fritei. uscare. Activitatea in turnatoriile de fonta. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. amplasate in afara halei turnatoriei. Topirea. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. spaltarea. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. in ateliere separate. insacuire. in cuptoare. 22. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. primitori-predatori produse fluide. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. 15. Sablaj umed. precum si strunjirea acestor valturi. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii.12. precum si arderea acestor obiecte. 23. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. amplasate in afara halei curatatoriei. 18. plumb sau silicat de zirconiu. 13. Talc: concasare. conducatori de utilaje portuare. Glazurarea produselor. cerealelor si cimentului. in continuare. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. la rampele si danele din port) . 21. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. macinare. macinarea si cernerea micei. 19. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. taierea si lipirea placilor de mica. dozarea sarjei de aglomerat. 14. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. otel sau metale neferoase. macaragii. docheri-mecanizatori. chimice si petrochimice. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. holendru. metalurgice. ciuruire. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire.

in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. 29. 27. Sudarea sapelor de foraj. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. splinturi. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. la masini automate. stalpi metalici inchisi. Executarea sudurilor in interior la: nave. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. 26. piulite. conducte. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. agrafe. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). craituirea. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. 24. Presatorii la strung "Drukbank". in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). patentare. blindaje pentru aparataj electronic. 34. Acoperiri metalice in metal topit. cazane. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. precum si operatiile de refulat capul. caiele. a urmatoarelor produse: cuie. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. sarma ghimpata. 31. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. Confectionarea prin bataie la rece. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. fosfatare. in boxe. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. 32. nituri. rezervoare. 25. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). stifturi. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita.Polizarea. Fasonarea. 28. bazine si alte instalatii asemanatoare. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Tratarea termo-chimica a otelului. suruburi. 30. cilindri de locomotive. la rece. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. nipluri. tinte. la spite pentru roti si danturarea 12 . oxidare. lanturi. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. Nituirea. 33. patinare cu sulfura). Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur.

a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . Electroliza plumbului. litarea. malaxarea). raschetarea. Curatirea cu lampa de benzina. metrologie. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). centrala termica. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). 37. 38. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. turbocompresoarelor. de separatori. cu dispozitive centrifugale. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. 35. atelierele de galvanizare. turbinelor cu abur. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). precum si a tuburilor in manta de plumb. turbosuflantelor. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). curatarea cu peria de sarma. cablarea. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). atelierele de SDV. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. ciocane pneumatice si manuale.pilelor. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. nituirea lantului Gall. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. de mase plastice. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. 39. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. furtunurilor. Imbracarea (decojirea) cablurilor. Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). laboratoarele. atelierele de intretinere electrica si mecanica. statia de redresoare. protectie dielectrica si lesiere. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. spiralarea. prototipuri si mecanica de productie. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. magazia de materii prime si materiale. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. 40. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). Danturarea pilelor pe pat de plumb. statia de preparare a electrolitului. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). precum si prepararea si corectarea electrolitului. 36. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor).

Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. precum si a arzatoarelor cu cuart . macinarea si manipularea acestuia. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. cuprului si plumbului. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. purificare. a acidului acetic. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului.constructii navale. transportul si prelucrarea produselor petroliere. constructii metalice.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. Reducerea bicromatului in tabacarii. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. a 14 . Intretinerea. cazane. sinterizare. 43. 47. preparare. presare. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. 46. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. precum si fabricarea naftenatilor metalici. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. 50. material rulant. Seleniu: extragere. 49. pomparea. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. stibiului. sortarea. 44. Valorificarea bismutului. crezolului si fozocrezolului. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. 48. precum si curatarea in interior a cisternelor. poduri metalice (operatii continue). a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. fabricarea creolinei. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. 42. manipularea mangalului. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Uscarea. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. rezervoarelor. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. formarea). fabricarea ultramarinului. a acetonei. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Fabricarea. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. calcinarea cocsului de petrol. 41. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. prelucrarea finala). Creuzotarea stalpilor din lemn. 45. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. fabricarea pigmentilor anorganici. rezervoare.

Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. 52. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. izopropilbenzen. presarea. calcinarea. 51. acid diclorfenoxiacetic. coacerea. (mase vibratorii. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. hexaclorciclohexan. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). conditionare. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Topirea si turnarea bitumului. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. toluen. 56. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. acid monocloracetic. brichetarea. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. acid clorsulfonic. activarea si manipularea mangalului. preparare reactivi. 54.fabricare. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. toluen. Fabricarea brichetelor din carbune. Instalatii de fabricare pentru: benzen. aldotox. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Prepararea mixturii asfaltice. toluen clorurat. diclorbenzen. Cloroform si cloropicrina: 15 . obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. Fabricarea. butadiena. monoclorbenzen. 55.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. 58. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. precum si deshidratarea carbunilor. bituminarea prin imersie. filtrare concentrate miniere). tetraclorura de carbon. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). dibutox: fabricare. pensulare si turnare. xilen. clorura de etil . hipoclorit. inclusiv manipularea si insilozarea. dozarea materiei prime. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. 57. finisarea si prelucrarea. tricloretilena si tetracloretan. detoxan. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. ambalare. epiclorhidrina. 59. Fluidizarea lignitului. Macinarea. precum si de fabricare a bitumului. garniturilor din canepa. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. 53. gudronarea fringhiilor. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. brichetarea cocsului. curatarea canalelor si a decantoarelor. Instalatii de preparare a carbunelui. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. celule flotatie. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. xilen. triclorbenzen. acid clorhidric. divinilbenzen. Extractii cu benzen. clorura de var. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. odgoanelor. Curatarea tevilor de fum. Bituminarea prin pulverizare. Fabricarea carbunelui activ.

61.fabricare. a celofanului si a pinzei. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Fabricarea de tiuran. 60. Captan: fabricare si ambalare. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Fabricarea lacurilor.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Metoben . ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. condensari de substante organice. conditionarea. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. inclusiv a hidrazinei. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. 67. inclusiv macinare. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. conditionare. infiolare si imbuteliere. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. a tocaturii de carpe. Instalatia de fabricare a produsului ampora. Impregnarea hartiei. fenolformaldehidice. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. triclorsilan . precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. carboxilari. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. omogenizare si ambalare. nitrocelulozice. precum si schimbatorii de ioni. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. 62. ambalare. nitrari. amidari. ziran. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. 16 . 63. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Uscarea. mecloran . Instalatiile de fabricare a acidului formic. diazotari. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. Ortofenilen diamina . a pastei de carbon. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. 68. a pastei indigo. gliptalice.fabricare. ambalare. sulfoclorurari si reduceri. ureoformaldehidice. fenolformaldehidice. molinat. activitatea permanenta la prepararea pastelor. dazomet. vopselelor. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. Fabricarea cernelurilor poligrafice. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Fabricarea tanantilor sintetici. melaminoformaldehidice. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. Sevin. melaminoformaldehidice. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. 65. nitrocelulozice. sulfonari. 64. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. Fabricarea furfurolului. Instalatia de fabricare a acidului azotic. cicloat. 66. clorosulfonari. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic).fabricare. conditionare. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor.fabricare. ambalare. Prepararea. Sinteza substantelor odorante. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Obtinerea gazului de gazogen. nitrozari. Prepararea acizilor sulfonitrici. butilat. inclusiv impregnarea. acetilari. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului.

Produse narcotice. Fabricarea acidului sulfuric. concentrare. evaporare. 82. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. 81. sulfatului de fier. 80. sulfit si sulfit neutru de sodiu. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Fabricarea fosfurii de zinc. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. Fabricarea acidului fosforic. a superfosfatului. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Fabricarea perclorvinilului. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Fabricare de alfametilstiren. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. 79. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. opiu. 17 . 71. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. stricnina. Extracte si tincturi de aconit. Fabricarea acidului adipic. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. 85. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. omogenizare. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. modificatori: fabricare. Atropina si derivatii sai: fabricare. 77. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Concentrarea. turnare aluminiu. 75. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. a acidului fluorhidric. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului.69. oxid de etilena. purificare. inclusiv sortarea. Polietilena. Fabricarea carbonatului de etilena. topire si incarcarea topiturii. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. sulfatului de cupru. granularea cementului de cupru. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). polimerizare. Dozarea manuala a antioxidantilor. veratrina: fabricare. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. 72. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. 78. manipulare si ambalare industriala. 74. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. 73. instalatii de compundare. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. 70. 76. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. precum si a fluorurilor. a tripolifosfatului. 84. beladona. morfina si derivatii sai: fabricare. 83. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Decuprarea cenusii de pirita. Fierberea celulozei sulfat. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene.

89. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. sarothamnius. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea.B. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. hiosciamus. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. macinare. corectura si revizie tipografica. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii.Plante medicinale (aconit. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. chelidonium. pulverizare. fotoreproducere. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 91. scapolia. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. beladona. adonidis. 90. Transportul surselor radioactive. omogenizarea. papaveris. turnat litere si material de cules. Fabricarea vatei de sticla. 92. 95. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. Alimentarea. alt personal superior de 18 . convalaria. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. 93. 94. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. 97. si leptospiroza enzotica bovina. imprimare si lacuire. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. batucirea si dospirea pastei). Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). stramonium veratrium. 96. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. secalae . fotoculegere. ambalare. precum si cantarida: conditionare. culegere mecanica. 88. tocare. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. inclusiv. pana la faza de recoacere a geamului laminat. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. prepararea. zincografie. culegere manuala a literelor. tabletare. 87. corodare prin procedee chimice. 86. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. colhicum. Spitale cu profil de boli contagioase. stereotipie. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu.cornutum).C. turnat text dupa program. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). cu acid fluorhidric. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. digitala. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric.

C. alt personal superior de specialitate. sprituirea si vopsirea pieilor. rujeoplasmoza. 109. a zdrentelor 19 . Fabricarea fainei din sange.C. yersinioza. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. toxicologie. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. 105. culturi si substraturi celulare. Unitati T. a maculaturii. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. toxoplasmoza. meningoencefalite bacteriene si virale. 102. parazitologie. anatomie patologica. bruceloza. Unitati. cabinete de consultatii T. microbiologie. Vidanjarea manuala. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor.specialitate. sectii. medicina legala. lysterioza. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. rabie. Fabricarea cleiului din oase si piele. 103. 108.B. ornitoza. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). histoplasmoza. pneumocistoza. lepra. personalul sanitar mediu si auxiliar). pesta. infectii respiratorii bacteriene si virale. morva. personal sanitar mediu si auxiliar). a gelatinei si a spodiumului. 100. aminoiaza. personal sanitar mediu si auxiliar).B. peste. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. alt personal superior de specialitate. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. enterobacterioze. febra galbena. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. din laboratoare de diagnostic si control. Unitati. oase. deseuri si produse patologice infectate cu holera. tularemie. sacrificarea animalelor bolnave. enteroviroza. tetanos. personal sanitar mediu si personal tehnic). Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. manipularea razaturilor carne-var. personal sanitar mediu si auxiliar). variola rickettsioza. 98. microbiologie. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.C. 106. hepatite virale. melaidoza. si laboratoare de analize si explorari functionale. serologie. botulism. tocarea si destramarea cirpelor. sifilis. morgi si prosecturi. Laboratoare si compartimente de epidemiologie.. manipularea. gangrena gazoasa.B. 107. fizioterapie si medicina nucleara. autopsie. Desprafuirea. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. sortarea. carne. 104. 101. alt personal superior de specialitate. cadavre. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). tabacarie. virusologie. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. 99. tuberculoza. compartimente cu paturi T. 110. leptospiroze. sapunarie). (toate categoriile de personal).

cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. 115. 123. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. dispecer de linie. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. 121. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. la revizia. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. ajutorii sondorilor sefi. podarii si sondorii). a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). de festivitati si de lovituri hidraulice. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. 114. cu acordul Ministerului Transporturilor. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. Forajul sondelor de titei. ajutorii sondorilor sefi. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. 113. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. 122. intretinerea si reparatia caii. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Exploatarea. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). 116. explozivilor. 111. tunelului si instalatiilor. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. executarea 20 . 119. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. podarii si sondorii. 112. profilarea. compactarea si riparea caii ferate. ciuruirea. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. 120. 117. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Fabricarea munitiilor de manevra. Fabricarea munitiilor.R. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Operatii de manipulare. 124. depozitare. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). 118.F.

munitiilor si elementelor de munitii incarcate. incercare. 128. prevazute la acest punct. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. 21 . 127. 130. precum si a produselor pirotehnice. Personalul (telefonist. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. cercetari tehnice miniere. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). manipulare. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. telefonist supraveghetor. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. 126. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. institutie. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. Analize fizicochimice ale explozivilor. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P.T.R. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. Experimentarea. 125.T. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. pulberilor. receptia si verificarea explozivilor. Explozivi minieri: analiza. 129.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful