ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

12. Pentru perioada lucrata intre 01. Totodata.nr. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. 59/1969.03. tinand seama de prevederile art. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Ministerele.1969 si pana in prezent. 16.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 . Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. celelalte organe centrale. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor.1989 incadrarea in grupele I si II de munca. 18. inca din faza de proiect. 68/1990. 15. 11860/1969. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare.1976 si 31. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.03. centralele industriale. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. pe baza documentelor existente in unitate. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. 17. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. de asemenea. ministerele.1969 si 31. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. celelalte organe centrale. 14.12. Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada.01. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18. care isi inceteaza aplicabilitatea. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 2 si 3 din Decretul-lege nr. conform reglementarilor in vigoare.

fasonarea caramizilor. 2. precum si la cuptoarele de ardere.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie.polizarea. Fabricarea caramizilor din silica: . neferoase. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. . de minereuri nemetalifere. prepararea materialului. clasare. precum si la cercetari miniere. granulare.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. 6. macinare. precum si a altor asemenea utilaje.la exploatarea argilelor refractare.in minele carbonifere. . la exploatari din cariere prin tunele si galerii. precum si expedierea caramizilor. ciuruire. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. controlul tehnic. .la extractia titeiului prin galerii. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. activitatea la uscatorii. ambalare) in instalatii. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). cazanelor din centralele electrice. sortare.la constructii de tunele. . .maruntirea cuartitei. . sortarea.la explorari. . macinare. mori de rambleu. Activitatea desfasurata in subteran: . Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. precum si de centrale electrice subterane. granulare.activitatea la prese.manipularea materiei prime. deschideri. . 4. precum si radioactive. . 3. cariere. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.in minele de minereuri feroase. utilajelor de turnare. precum si a nisipurilor. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. 4 . 7. sfarimare. concentrare.in depozite de explozivi din sectorul minier. . 68/1990 1. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. . 5. de galerii. 2 din Decretul-lege nr.

Fabricarea varului pentru carbid. 19. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. incarcarea furnalelor. zidirea cuptoarelor. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. 20. la utilajele de mai sus. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Defibrarea. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). confectionarea sforii din azbest. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. inclusiv ambalarea). Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). stingerea si sortarea cocsului. 10. malaxarea. distilarea gudroanelor. 9. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. scurgere. 8. 11. epurarea gazelor de furnal. granularea si expandarea zgurii. expeditia aglomeratului. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. 15. sortare. transportul cocsului la stins. 14.Executarea la cald. ambalare. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. 16. Prelucrarea ferodourilor. precum si 5 . prepararea amestecurilor de materiale. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). asezarea si etansarea usilor. concasare. 17. preincalzitoare de aer. filatura de azbest. 18. a placilor din azbest. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. 13. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. Dezbaterea. macinarea si sortarea cuartitei. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. granularea azbestului. curatarea canalelor de la furnal. alimentarea cuptoarelor. Cocserie: masina de sarjare. desulfurarea fontei. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. in hale industriale. macinarea. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. 12. Operatia de gudronare a lingotierelor. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. scoaterea usilor. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime.

fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. inclusiv ajustajul. 24. "Progresul" Braila. Pregatirea gropii de turnare. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. 31. a ceruzei si a litargei. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. Laminarea metalelor neferoase la cald. Incarcarea cuptoarelor. manual. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila.G.U. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. 29. 26. Metalizarea cu nichel-carbonil. 25. Personalul din sectiile productive. otel sau neferoase cu productie industriala continua. Turnatoria nr. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. Activitatea din turnatoriile de fonta. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. 6 . 28. 1 de la I. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. laminarea. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". in cuptoare electrice. taierea. 21. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Sudura in plumb. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. 30. presarea si refularea la cald. Macinarea. 23. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. sarjarea. Rafinarea termica a plumbului. Topirea. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. Incalzirea. inclusiv cupelarea. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. finisarea si sortarea la cald. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. inclusiv REZ si VOD. 27. precum si ambalarea acestora. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). in convertizoare.epurarea gazelor de furnal. de la cuptoare la caja. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. prajirea. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Incalzirea metalului in vederea laminarii. 22. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Vopsirea la dublul fund al navelor. aglomerarea.

indreptare placi. rafinarea. topire. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. 35. 44. clorura de cianuril. prajire. 34. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. 7 . Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. convertizare). Fabricarea termometrelor cu mercur. formare placi. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. uscare placi. 46. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. Fabricarea si ambalarea fosgenului. topirea concentratelor cuproase. 43. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. bicromatilor. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. inclusiv captarea gazelor. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. prerafinarea. prerafinarea. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. precum si granularea cuprului. a pielariei si a cauciucului. Electroliza aluminiului. pastare. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. turnarea si sudura plumbului. 41. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. prometrinigran). distilarea zincului in retorte. atrazin. 37. cianura de sodiu. aglomerarea. dezasamblare. 39. convertizarea. 36. Uscarea.32. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea. rafinarea. 38. alierea. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. asamblare. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. activitatea la peletizoare. 33. 40. finisare placi. Prajirea. topirea. malaxoare. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. pregatire placi. magazii cu semifabricate din plumb. Incuvarea. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. montaj. topirea minereurilor. circular. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. 45. plumbuire. conditionarea si ambalarea criptodinului. macinarea. 42. Fabricarea oxizilor de mercur. precum si a regulatoarelor Dik. anhidridei cromice. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului.

49. cuprarea electrozilor de carbune. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. produse pirotehnice. in unitatile de productie a explozivilor. sortarea si ambalarea electrozilor. pulberilor negre. dozarea. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. manipularea. 8 . Gazarea in spatii inchise (mori. Filatura de cord. 56. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. toxice si pulverulente. Fabricarea xantatului de sodiu. 63. a carbunilor si a minereurilor (docheri. 53. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). a electrozilor pentru arc voltaic. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. a produselor chimice si petrochimice. 58. produselor pirotehnice. prelucrarea electrozilor. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. cloropicrina si hidrogen fosforat. 50. docheri-mecanizatori. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. Fabricarea. Instalatiile de sudura. Curatarea tancurilor petroliere. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului.47. calcinarea. celofibra si celofan. 55. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. 61. 51. pulberilor fara fum. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. nave. presarea si valtuirea produselor carbunoase). a explozivilor si a materialelor pirotehnice. explozivilor. sortarea. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. prepararea materiei prime (concasarea. conducatori de utilaje portuare). Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. magazii. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). 48. parafinarea. bromura de etil. silozuri) cu acid cianhidric. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. de sudura. 62. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). grafitarea. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. transportul nitroglicerinei. topirea smoalei si a gudronului. 52. a pulberilor. 57. bromura de metil. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. sulfura de carbon. Fabricarea electrozilor siderurgici. 54. impregnarea. Manipularea marfurilor explozive. 60. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. 59. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). materiale explozive si mine.

spalatoria si uscatoria de bobine. 70. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Cioplirea. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. baia de acid sulfuric. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). statia de epurare a apelor industriale reziduale. 247/1977. mangan. epurarea gazelor. nichel si cobalt. sortare. depozitare. conform Decretului nr. elaborarea in cuptoare electrice. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. 9 . sculptarea. Fabricarea oxiclorurii cuprice. Ferastruirea mecanica a rocilor. 71. 75. gazelor si transportului acestora. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. 66. 72. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). dizolvare. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. Fabricarea etilmercaptanului. 68/1990 1. rafinarea fosforului. 65. uscare. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I.descarcarea cuptoarelor de coacere. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. 69. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. 2 din Decretul-lege nr. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). ambalarea si depozitarea acestora. 64. 2. incarcare minereuri de siliciu. turnarea. Fabricarea pulberii de aluminiu. precum si forarea sau saparea acestor roci. 74. 67. cuptoare electrice. uscare. cernere. pregatirea. bramelor si taglelor. poduri rulante si finisare flux). 68. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. filatura de matase artificiala. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. Sectia flux de sudura (concasare. wolfram. maturatie. dozare. Personalul de pe platformele de foraj marin. 73. vanadiu.

arderea si scoaterea caramizilor. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. macinarea si sortarea bauxitei. concasarea. Prepararea materiilor prime. Concasarea. uscarea. 6. concasarea grosiera si medie. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. asezarea. depozitul de materiale. strunjire. calcinatoare. 5. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. cernere. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. Lesierea aluminei. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Torcretare. Granulatoare. din alte materiale refractare si ceramica. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). cernerea si ambalarea electrocorindonului. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. cioplire. 4. 10. macinarea. 7. uscarea. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. deferizarea. Macinarea. descarcarea cuptoarelor electrice. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. retusarea. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. Ciment. concentratoare. macinarea. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. 1 al Exploatarii miniere Anina. macinare si sfarimare). calcinarea. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. 8. Preconcasarea. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. 11. Produse din samota. atelierul de metrologie. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. incarcarea.3. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. cuptoare. Fabricarea bazaltului artificial. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. incarcarea. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. racitoare. macinare. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. a produselor din portelan si faianta. precum si a produselor refractare. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. a materialelor. gaurire). fie semimecanizat. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. finisarea corpurilor abrazive. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. 9. utilajelor si podurilor de turnare. arderea si sortarea samotei refractare. filer. laboratorul central. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. 10 .

debitarea si gaurirea placilor. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. otel sau metale neferoase. primitori-predatori produse fluide. 20. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. macinarea si cernerea micei. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. Sortarea. Prepararea fritei. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. spaltarea. turnarea micanitelor in instalatii turn. Sortarea. macaragii. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. Talc: concasare. 18. docheri-mecanizatori. cerealelor si cimentului. la rampele si danele din port) . taierea si lipirea placilor de mica. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. 11 . Activitatea de exploatare portuara (docheri. cernere. metalurgice. Activitatea in turnatoriile de fonta. muncitori si maistri de la exploatarea. Azbociment: malaxare. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. 14. Sablaj umed. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. amplasate in afara halei curatatoriei. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). 23. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. chimice si petrochimice. in continuare. precum si strunjirea acestor valturi.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. dozare la site. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. precum si arderea acestor obiecte. in cuptoare. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. Topirea. plumb sau silicat de zirconiu. in ateliere separate. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. 15. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. Glazurarea produselor.12. 19. macinare. 22. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. 21. insacuire. masinisti. uscare. amplasate in afara halei turnatoriei. 16. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. 17. conducatori de utilaje portuare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. macinare. holendru. dozarea sarjei de aglomerat. carbunelui. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. 13. ciuruire. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica.

la rece. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. cazane. blindaje pentru aparataj electronic. 27. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. precum si operatiile de refulat capul. agrafe. Executarea sudurilor in interior la: nave. fosfatare. Acoperiri metalice in metal topit. nipluri. nituri. 33. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. stifturi. patinare cu sulfura). conducte. 28. 26. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. stalpi metalici inchisi. 34. la masini automate. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. cilindri de locomotive. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). Presatorii la strung "Drukbank". Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). 32. a urmatoarelor produse: cuie. rezervoare. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. 31.Polizarea. caiele. craituirea. Fasonarea. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. patentare. Nituirea. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). trasul bandajelor pe rotile de material rulant. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. Tratarea termo-chimica a otelului. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. sarma ghimpata. Sudarea sapelor de foraj. Confectionarea prin bataie la rece. piulite. splinturi. suruburi. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). tinte. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. lanturi. 30. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 29. la spite pentru roti si danturarea 12 . 25. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. in boxe. bazine si alte instalatii asemanatoare. 24. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. oxidare.

Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor). Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). litarea. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). ciocane pneumatice si manuale. turbosuflantelor. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. turbocompresoarelor. atelierele de SDV.pilelor. spiralarea. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. Imbracarea (decojirea) cablurilor. protectie dielectrica si lesiere. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). 40. nituirea lantului Gall. prototipuri si mecanica de productie. de mase plastice. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . Curatirea cu lampa de benzina. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). metrologie. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. curatarea cu peria de sarma. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. turbinelor cu abur. 37. Danturarea pilelor pe pat de plumb. cu dispozitive centrifugale. cablarea. furtunurilor. 39. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. atelierele de galvanizare. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. 38. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. centrala termica. 36. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). Electroliza plumbului. precum si a tuburilor in manta de plumb. laboratoarele. precum si prepararea si corectarea electrolitului. statia de preparare a electrolitului. Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). 35. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). magazia de materii prime si materiale. atelierele de intretinere electrica si mecanica. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). statia de redresoare. de separatori. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. raschetarea. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. malaxarea). Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

poduri metalice (operatii continue). preparare. 49. Reducerea bicromatului in tabacarii. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. stibiului. rezervoare. 45. prelucrarea finala). Fabricarea. presare. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). precum si a arzatoarelor cu cuart . la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. sortarea. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. 41.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. calcinarea cocsului de petrol. rezervoarelor. Intretinerea. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. purificare. Uscarea. crezolului si fozocrezolului. 46. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. 47. sinterizare. macinarea si manipularea acestuia. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. 43. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. cuprului si plumbului. formarea). precum si curatarea in interior a cisternelor. cazane. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. 44. a acetonei. fabricarea creolinei. fabricarea ultramarinului. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. constructii metalice. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. 48. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. transportul si prelucrarea produselor petroliere. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. 42.constructii navale. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. material rulant. Creuzotarea stalpilor din lemn. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. manipularea mangalului. Valorificarea bismutului. 50. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. a acidului acetic. Seleniu: extragere. a 14 . Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. precum si fabricarea naftenatilor metalici. pomparea. fabricarea pigmentilor anorganici. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol.

presarea. xilen. Extractii cu benzen. acid clorhidric. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. activarea si manipularea mangalului. acid monocloracetic. ambalare. 54. Instalatii de preparare a carbunelui. brichetarea cocsului. Topirea si turnarea bitumului. precum si de fabricare a bitumului. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Fabricarea brichetelor din carbune. toluen. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. divinilbenzen. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. Fabricarea. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). curatarea canalelor si a decantoarelor. Macinarea. toluen clorurat. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. clorura de etil . toluen. preparare reactivi. Cloroform si cloropicrina: 15 . topirea bitumului si evacuarea asfaltului). Fabricarea carbunelui activ. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate.fabricare. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. acid diclorfenoxiacetic. butadiena. coacerea. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). hexaclorciclohexan. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. dibutox: fabricare. calcinarea. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. xilen. tricloretilena si tetracloretan. brichetarea. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. 57. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. clorura de var. 59. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. epiclorhidrina. aldotox. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. Curatarea tevilor de fum. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. 51. 53. Bituminarea prin pulverizare. garniturilor din canepa. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. (mase vibratorii. hipoclorit. finisarea si prelucrarea. odgoanelor. acid clorsulfonic.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. gudronarea fringhiilor. filtrare concentrate miniere). Prepararea mixturii asfaltice. diclorbenzen. celule flotatie. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fluidizarea lignitului. pensulare si turnare. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. dozarea materiei prime. detoxan. 52. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. tetraclorura de carbon. monoclorbenzen. 58. conditionare. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. inclusiv manipularea si insilozarea. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. precum si deshidratarea carbunilor. 55. izopropilbenzen. triclorbenzen. bituminarea prin imersie. Instalatii de fabricare pentru: benzen. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). 56. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata.

finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. omogenizare si ambalare. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. melaminoformaldehidice. nitrari. a celofanului si a pinzei. 65. Instalatia de fabricare a produsului ampora. fenolformaldehidice. inclusiv macinare. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. cicloat. Instalatiile de fabricare a acidului formic. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. 61. fenolformaldehidice. butilat. diazotari. Obtinerea gazului de gazogen. conditionarea. nitrocelulozice.fabricare. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. ambalare.fabricare. nitrozari.fabricare. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. activitatea permanenta la prepararea pastelor. acetilari. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Prepararea acizilor sulfonitrici. Metoben . vopselelor. sulfoclorurari si reduceri. ziran. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. condensari de substante organice. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Instalatia de fabricare a acidului azotic. amidari. clorosulfonari. ureoformaldehidice. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. nitrocelulozice. inclusiv a hidrazinei. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. Captan: fabricare si ambalare. 60. Prepararea. 63. sulfonari. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Sinteza substantelor odorante.fabricare. Fabricarea de tiuran. 64. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. conditionare. Uscarea. Fabricarea lacurilor. Impregnarea hartiei. ambalare. infiolare si imbuteliere. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. precum si schimbatorii de ioni. inclusiv impregnarea. Fabricarea tanantilor sintetici. triclorsilan . ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. 62. molinat. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. Sevin. a pastei de carbon. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. 16 . carboxilari. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. Fabricarea furfurolului. melaminoformaldehidice. 66. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. 67. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). gliptalice. a pastei indigo. a tocaturii de carpe. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 68. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. conditionare. mecloran . Ortofenilen diamina . a colorantilor organici si a pigmentilor organici. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. dazomet. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. ambalare.

opiu. sulfatului de cupru. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. 74. 81. 80. Fabricarea acidului sulfuric. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. inclusiv sortarea. evaporare. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. 83. a acidului fluorhidric. 79. Fabricarea fosfurii de zinc. Concentrarea. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. 72. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. 77. beladona. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). Dozarea manuala a antioxidantilor. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. oxid de etilena. a superfosfatului. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. granularea cementului de cupru. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Fabricarea carbonatului de etilena. Produse narcotice. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 71. modificatori: fabricare. 78. Decuprarea cenusii de pirita. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. turnare aluminiu. precum si a fluorurilor. Fierberea celulozei sulfat. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. omogenizare. 73. 17 . 85. morfina si derivatii sai: fabricare. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. topire si incarcarea topiturii. instalatii de compundare. Fabricarea acidului adipic. Atropina si derivatii sai: fabricare. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. veratrina: fabricare. 75. purificare. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt.69. a tripolifosfatului. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. 82. sulfatului de fier. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 70. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. 76. 84. manipulare si ambalare industriala. Extracte si tincturi de aconit. Fabricarea acidului fosforic. stricnina. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. concentrare. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. Polietilena. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Fabricarea perclorvinilului. polimerizare. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei.

Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. pulverizare. beladona. corectura si revizie tipografica. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Spitale cu profil de boli contagioase.Plante medicinale (aconit. culegere manuala a literelor. adonidis. turnat text dupa program. turnat litere si material de cules. fotoculegere. Transportul surselor radioactive. corodare prin procedee chimice. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. 93. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). secalae . Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. omogenizarea. zincografie. 96. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. 90. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. digitala. 88. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. tocare. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. Fabricarea vatei de sticla. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. prepararea. Alimentarea. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. 97. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. 91. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. ambalare. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. 92. chelidonium. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. culegere mecanica. pana la faza de recoacere a geamului laminat. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. inclusiv. 95. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. precum si cantarida: conditionare. tabletare.B. macinare. scapolia. sarothamnius. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. 87. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. 94. Utilizarea vatei de sticla la izolatii.C. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). 89. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. fotoreproducere. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. alt personal superior de 18 . si leptospiroza enzotica bovina. cu acid fluorhidric.cornutum). colhicum. stramonium veratrium. stereotipie. papaveris. batucirea si dospirea pastei). convalaria. 86. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. hiosciamus. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. imprimare si lacuire.

109. 106. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. microbiologie. anatomie patologica. tetanos. pesta. microbiologie. tuberculoza. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. a gelatinei si a spodiumului. pneumocistoza. sapunarie). Fabricarea fainei din sange. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. Vidanjarea manuala. personal sanitar mediu si auxiliar). Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. 104. Unitati. melaidoza.specialitate.. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. oase. a maculaturii. fizioterapie si medicina nucleara. toxicologie. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. 103. infectii respiratorii bacteriene si virale.C. sprituirea si vopsirea pieilor. leptospiroze. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor.C. sectii. botulism. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. meningoencefalite bacteriene si virale. ornitoza. morgi si prosecturi. cabinete de consultatii T. autopsie. 108. sifilis. virusologie. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire.B. parazitologie.B. compartimente cu paturi T. 105. personal sanitar mediu si auxiliar). gangrena gazoasa. hepatite virale. din laboratoare de diagnostic si control. enterobacterioze. 98. 99. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. medicina legala. sortarea. manipularea razaturilor carne-var.C. toxoplasmoza. 100. aminoiaza. lysterioza. Unitati. serologie. personal sanitar mediu si personal tehnic). manipularea. variola rickettsioza. rujeoplasmoza. 101. tocarea si destramarea cirpelor. 102. tularemie. sacrificarea animalelor bolnave. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). lepra. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. febra galbena. 110. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. morva. Fabricarea cleiului din oase si piele. personalul sanitar mediu si auxiliar). Desprafuirea. enteroviroza.B. Unitati T. (toate categoriile de personal). Laboratoare si compartimente de epidemiologie. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. histoplasmoza. carne. peste. cadavre. deseuri si produse patologice infectate cu holera. tabacarie. culturi si substraturi celulare. bruceloza. alt personal superior de specialitate. 107. rabie. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. a zdrentelor 19 . alt personal superior de specialitate. yersinioza. alt personal superior de specialitate. si laboratoare de analize si explorari functionale. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. personal sanitar mediu si auxiliar).

119. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). podarii si sondorii). Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. 117. compactarea si riparea caii ferate. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. 121. executarea 20 . mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. la revizia. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. 116. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. 124. explozivilor. Exploatarea. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. tunelului si instalatiilor. profilarea. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. 118. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. ciuruirea. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. 115. dispecer de linie. Forajul sondelor de titei. 114.R. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. 112. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor.F. de festivitati si de lovituri hidraulice. 122. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. 120. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. podarii si sondorii. 111. Operatii de manipulare. 113. cu acordul Ministerului Transporturilor. Fabricarea munitiilor de manevra. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). intretinerea si reparatia caii. Fabricarea munitiilor. depozitare. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. ajutorii sondorilor sefi. ajutorii sondorilor sefi. 123. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii.

Personalul (telefonist. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat.R. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. pulberilor. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. cercetari tehnice miniere. 129. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. Explozivi minieri: analiza. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. 126. 125.T. receptia si verificarea explozivilor. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. Analize fizicochimice ale explozivilor. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. 127. precum si a produselor pirotehnice. 128. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). Experimentarea. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. prevazute la acest punct. telefonist supraveghetor. incercare.T. institutie. 130.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. 21 . Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. manipulare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful