ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

15. Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada. 16. 11860/1969.1976 si 31. Totodata. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. 59/1969.03.01. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. primariile judetene si a municipiului Bucuresti.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii.nr. ministerele. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 14. 17. 68/1990.12. care isi inceteaza aplicabilitatea. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 . 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. celelalte organe centrale. 2 si 3 din Decretul-lege nr. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. conform reglementarilor in vigoare.1989 incadrarea in grupele I si II de munca. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. de asemenea.12. centralele industriale. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. Ministerele. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.1969 si pana in prezent. 18. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. celelalte organe centrale. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. tinand seama de prevederile art. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. pe baza documentelor existente in unitate. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Pentru perioada lucrata intre 01. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca.1969 si 31. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18. inca din faza de proiect.03.

manipularea materiei prime. Activitatea desfasurata in subteran: .in depozite de explozivi din sectorul minier. precum si la cercetari miniere.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. activitatea la uscatorii. . macinare. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). deschideri. clasare. utilajelor de turnare. precum si la cuptoarele de ardere. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Fabricarea caramizilor din silica: . 68/1990 1. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. . . 5.activitatea la prese. cariere. mori de rambleu. sortare.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie.la exploatarea argilelor refractare. fasonarea caramizilor.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. 7. de minereuri nemetalifere. cazanelor din centralele electrice.in minele de minereuri feroase. sortarea. concentrare. controlul tehnic.la constructii de tunele. . la exploatari din cariere prin tunele si galerii. ambalare) in instalatii. 4 . precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. . . 6. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. precum si expedierea caramizilor. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. 3.la extractia titeiului prin galerii. 2 din Decretul-lege nr. neferoase. . Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. . precum si a nisipurilor. 4. . . precum si a altor asemenea utilaje. ciuruire. de galerii. precum si de centrale electrice subterane. granulare. 2. sfarimare.polizarea.maruntirea cuartitei. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. granulare.la explorari. precum si radioactive. macinare. .in minele carbonifere. prepararea materialului. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase.

a placilor din azbest. malaxarea. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. 19. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. granularea azbestului. precum si 5 . stingerea si sortarea cocsului. 13. granularea si expandarea zgurii. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. epurarea gazelor de furnal. 14. 8. 12. Defibrarea. scurgere. expeditia aglomeratului. preincalzitoare de aer. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Dezbaterea. 20. in hale industriale. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. 16. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. alimentarea cuptoarelor. transportul cocsului la stins. Operatia de gudronare a lingotierelor. ambalare. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. 17. curatarea canalelor de la furnal. la utilajele de mai sus. 18. Fabricarea varului pentru carbid. zidirea cuptoarelor. sortare. filatura de azbest. inclusiv ambalarea). Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. asezarea si etansarea usilor. macinarea si sortarea cuartitei.Executarea la cald. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Prelucrarea ferodourilor. prepararea amestecurilor de materiale. 11. desulfurarea fontei. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). 9. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. concasare. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. incarcarea furnalelor. 10. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Cocserie: masina de sarjare. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. 15. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. scoaterea usilor. distilarea gudroanelor. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). macinarea. confectionarea sforii din azbest.

23. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). in cuptoare electrice. inclusiv cupelarea. 27. Activitatea din turnatoriile de fonta. 25. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. sarjarea. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. laminarea. 29. Incarcarea cuptoarelor. finisarea si sortarea la cald. inclusiv ajustajul. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. 22. "Progresul" Braila. Incalzirea metalului in vederea laminarii. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. 28. manual. Pregatirea gropii de turnare. Incalzirea. a ceruzei si a litargei. Macinarea. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. taierea. 24. prajirea. in convertizoare.epurarea gazelor de furnal. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Vopsirea la dublul fund al navelor. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. Personalul din sectiile productive. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. Metalizarea cu nichel-carbonil. Topirea. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. de la cuptoare la caja. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Sudura in plumb. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. aglomerarea. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. 6 . 30. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. otel sau neferoase cu productie industriala continua. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". 21. Rafinarea termica a plumbului. Laminarea metalelor neferoase la cald. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare.G. Turnatoria nr.U. 1 de la I. 26. precum si ambalarea acestora. inclusiv REZ si VOD. 31. presarea si refularea la cald. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci.

precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. 40. circular. precum si a regulatoarelor Dik. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. 45. 42. plumbuire. conditionarea si ambalarea criptodinului. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. distilarea zincului in retorte. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. topire. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. malaxoare. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. atrazin. rafinarea. alierea. 41. Prajirea. 36. convertizarea. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. turnarea si sudura plumbului. dezasamblare. anhidridei cromice. Electroliza aluminiului. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. magazii cu semifabricate din plumb. topirea concentratelor cuproase. macinarea. pastare. finisare placi. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. indreptare placi. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. topirea. Incuvarea. clorura de cianuril. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. prerafinarea. 35. topirea minereurilor. 34. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. pregatire placi. 46. Fabricarea. montaj. 7 . Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. uscare placi. 44. aglomerarea. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. 38. convertizare). Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. activitatea la peletizoare. rafinarea. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. 33. precum si granularea cuprului. inclusiv captarea gazelor. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. bicromatilor. 43. cianura de sodiu. 39. formare placi. Fabricarea termometrelor cu mercur. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. prerafinarea.32. 37. prajire. asamblare. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Fabricarea si ambalarea fosgenului. prometrinigran). Fabricarea oxizilor de mercur. Uscarea. a pielariei si a cauciucului.

Fabricarea xantatului de sodiu. docheri-mecanizatori. bromura de metil. topirea smoalei si a gudronului. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). sortarea. 61. transportul nitroglicerinei. nave. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. pulberilor negre. dozarea. bromura de etil. grafitarea. Curatarea tancurilor petroliere. 63. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 50. manipularea. presarea si valtuirea produselor carbunoase). Instalatiile de sudura. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. 60. 8 . a pulberilor. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. pulberilor fara fum. a electrozilor pentru arc voltaic. 59. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. impregnarea. materiale explozive si mine. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. prepararea materiei prime (concasarea. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). Fabricarea. Gazarea in spatii inchise (mori. calcinarea. a produselor chimice si petrochimice. 53. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. 56. produselor pirotehnice.47. 58. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. magazii. 49. in unitatile de productie a explozivilor. sortarea si ambalarea electrozilor. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. 57. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). celofibra si celofan. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. 51. produse pirotehnice. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. Filatura de cord. Manipularea marfurilor explozive. a carbunilor si a minereurilor (docheri. cloropicrina si hidrogen fosforat. 52. sulfura de carbon. cuprarea electrozilor de carbune. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. toxice si pulverulente. parafinarea. 55. silozuri) cu acid cianhidric. 62. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. Fabricarea electrozilor siderurgici. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. 48. conducatori de utilaje portuare). 54. de sudura. prelucrarea electrozilor. explozivilor. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal).

Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. nichel si cobalt. poduri rulante si finisare flux). 2 din Decretul-lege nr. Personalul de pe platformele de foraj marin. 75. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. 73. 9 . 65. bramelor si taglelor. 70. maturatie. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). incarcare minereuri de siliciu. elaborarea in cuptoare electrice. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi).descarcarea cuptoarelor de coacere. Ferastruirea mecanica a rocilor. Fabricarea pulberii de aluminiu. depozitare. gazelor si transportului acestora. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). sculptarea. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. epurarea gazelor. cernere. rafinarea fosforului. Sectia flux de sudura (concasare. 2. wolfram. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Fabricarea etilmercaptanului. 68/1990 1. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. uscare. Cioplirea. pregatirea. 74. conform Decretului nr. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. 69. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). 72. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. 66. turnarea. dizolvare. 64. vanadiu. cuptoare electrice. dozare. 67. 71. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. precum si forarea sau saparea acestor roci. baia de acid sulfuric. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. statia de epurare a apelor industriale reziduale. spalatoria si uscatoria de bobine. Fabricarea oxiclorurii cuprice. 247/1977. sortare. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. mangan. filatura de matase artificiala. ambalarea si depozitarea acestora. uscare. 68.

incarcarea. concasarea. macinarea. Fabricarea bazaltului artificial. macinarea. macinarea si sortarea bauxitei. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. 4. laboratorul central. Prepararea materiilor prime. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. 9. calcinarea. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. deferizarea. arderea si sortarea samotei refractare. filer. racitoare. 7. Macinarea. calcinatoare. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. descarcarea cuptoarelor electrice. 10. macinare. 6. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. cuptoare. precum si a produselor refractare. a produselor din portelan si faianta. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. 8. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. Produse din samota. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. Lesierea aluminei. 11. cernerea si ambalarea electrocorindonului. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). 10 . Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. cioplire. finisarea corpurilor abrazive. Ciment. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. depozitul de materiale. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. fie semimecanizat. arderea si scoaterea caramizilor. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare.3. macinare si sfarimare). Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. incarcarea. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. uscarea. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. utilajelor si podurilor de turnare. atelierul de metrologie. gaurire). din alte materiale refractare si ceramica. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. a materialelor. 1 al Exploatarii miniere Anina. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. concentratoare. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Granulatoare. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. Concasarea. 5. asezarea. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. retusarea. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). uscarea. Preconcasarea. strunjire. Torcretare. cernere. concasarea grosiera si medie.

taierea si lipirea placilor de mica. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. Topirea. Prepararea fritei. debitarea si gaurirea placilor. 11 . muncitori si maistri de la exploatarea. 16. in cuptoare. Sablaj umed. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. Activitatea de exploatare portuara (docheri. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. 17. insacuire. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. macinare.12. conducatori de utilaje portuare. otel sau metale neferoase. dozarea sarjei de aglomerat. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. masinisti. macinarea si cernerea micei. amplasate in afara halei curatatoriei. 18. 13. metalurgice. macaragii. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. Sortarea. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. turnarea micanitelor in instalatii turn. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. chimice si petrochimice. Azbociment: malaxare. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. cerealelor si cimentului. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. precum si strunjirea acestor valturi. 21. 14. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Activitatea in turnatoriile de fonta. amplasate in afara halei turnatoriei. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. precum si arderea acestor obiecte. macinare. ciuruire. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. docheri-mecanizatori.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. 19. in continuare. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. 22. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. 15. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. Glazurarea produselor. holendru. plumb sau silicat de zirconiu. cernere. primitori-predatori produse fluide. carbunelui. uscare. 23. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. dozare la site. la rampele si danele din port) . in ateliere separate. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. 20. Sortarea. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. spaltarea. Talc: concasare.

stifturi. fosfatare. craituirea. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). a urmatoarelor produse: cuie. cazane. 29.Polizarea. precum si operatiile de refulat capul. 34. 30. oxidare. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Fasonarea. splinturi. rezervoare. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. nipluri. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). bazine si alte instalatii asemanatoare. Confectionarea prin bataie la rece. in boxe. 32. blindaje pentru aparataj electronic. 25. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. la rece. agrafe. cilindri de locomotive. 33. tinte. Presatorii la strung "Drukbank". patinare cu sulfura). Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. caiele. Nituirea. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. la spite pentru roti si danturarea 12 . Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. la masini automate. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). piulite. 26. 28. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. Tratarea termo-chimica a otelului. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. patentare. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. lanturi. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). stalpi metalici inchisi. sarma ghimpata. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. suruburi. 24. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 27. Executarea sudurilor in interior la: nave. 31. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. conducte. nituri. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. Sudarea sapelor de foraj. Acoperiri metalice in metal topit.

spiralarea. turbosuflantelor. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. centrala termica. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. statia de redresoare. malaxarea). atelierele de intretinere electrica si mecanica. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. cablarea. cu dispozitive centrifugale. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). protectie dielectrica si lesiere. prototipuri si mecanica de productie. Imbracarea (decojirea) cablurilor.pilelor. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. magazia de materii prime si materiale. Danturarea pilelor pe pat de plumb. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). turbinelor cu abur. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). Electroliza plumbului. 40. raschetarea. metrologie. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). 38. litarea. 39. laboratoarele. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. atelierele de galvanizare. Curatirea cu lampa de benzina. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. turbocompresoarelor. precum si prepararea si corectarea electrolitului. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. furtunurilor. precum si a tuburilor in manta de plumb. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). nituirea lantului Gall. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. ciocane pneumatice si manuale. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. 37. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. de mase plastice. 35. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. de separatori. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor). statia de preparare a electrolitului. curatarea cu peria de sarma. 36. atelierele de SDV.

presare. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. Intretinerea. Seleniu: extragere. Uscarea. 43. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. precum si curatarea in interior a cisternelor. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol.constructii navale. Reducerea bicromatului in tabacarii. rezervoarelor.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. crezolului si fozocrezolului. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. pomparea. 50. Fabricarea. 46. calcinarea cocsului de petrol. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. a 14 . recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. rezervoare. 48. a acetonei. fabricarea ultramarinului. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. 42. poduri metalice (operatii continue). a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. 45. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. 41. cazane. constructii metalice. sinterizare. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. cuprului si plumbului. precum si a arzatoarelor cu cuart . fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. fabricarea pigmentilor anorganici. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. transportul si prelucrarea produselor petroliere. Creuzotarea stalpilor din lemn. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. a acidului acetic. material rulant. sortarea. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. purificare. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. manipularea mangalului. macinarea si manipularea acestuia. 47. preparare. 44. Valorificarea bismutului. formarea). cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. fabricarea creolinei. prelucrarea finala). precum si fabricarea naftenatilor metalici. 49. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. stibiului. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb.

precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. izopropilbenzen. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. brichetarea cocsului. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. garniturilor din canepa. conditionare. tricloretilena si tetracloretan. monoclorbenzen. filtrare concentrate miniere). 54. Fabricarea carbunelui activ. Fluidizarea lignitului. 57. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. precum si de fabricare a bitumului. Topirea si turnarea bitumului. brichetarea. calcinarea. bituminarea prin imersie. curatarea canalelor si a decantoarelor. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. triclorbenzen. Cloroform si cloropicrina: 15 . 53. acid diclorfenoxiacetic. 58. Extractii cu benzen. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. dozarea materiei prime. divinilbenzen. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). clorura de var. ambalare. (mase vibratorii. clorura de etil . toluen clorurat. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. diclorbenzen. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. 59. butadiena. tetraclorura de carbon. coacerea. celule flotatie. toluen. Instalatii de fabricare pentru: benzen. acid monocloracetic. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. hexaclorciclohexan. preparare reactivi. Fabricarea brichetelor din carbune. 52. activarea si manipularea mangalului. detoxan. acid clorhidric. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Bituminarea prin pulverizare.fabricare. toluen. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). finisarea si prelucrarea. Prepararea mixturii asfaltice. inclusiv manipularea si insilozarea. 55. 51. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. pensulare si turnare. xilen. hipoclorit. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. epiclorhidrina. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Macinarea. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. Instalatii de preparare a carbunelui.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Fabricarea. 56. acid clorsulfonic. dibutox: fabricare. xilen. gudronarea fringhiilor. presarea. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. Curatarea tevilor de fum. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. odgoanelor. precum si deshidratarea carbunilor. aldotox.

nitrari. Prepararea acizilor sulfonitrici. omogenizare si ambalare. conditionarea. conditionare. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. melaminoformaldehidice. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. nitrozari.fabricare. ziran. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. cicloat. triclorsilan . Instalatia de fabricare a acidului azotic. ambalare. Uscarea.fabricare. Fabricarea furfurolului. Sinteza substantelor odorante. Ortofenilen diamina . Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). activitatea permanenta la prepararea pastelor. a celofanului si a pinzei. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Fabricarea de tiuran. Fabricarea cernelurilor poligrafice. acetilari. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. sulfoclorurari si reduceri. inclusiv macinare. ambalare. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. amidari. Obtinerea gazului de gazogen. nitrocelulozice. fenolformaldehidice. Impregnarea hartiei. conditionare. ambalare. vopselelor. inclusiv a hidrazinei. melaminoformaldehidice. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. 62. 16 . Fabricarea lacurilor. 68. precum si schimbatorii de ioni.fabricare. a tocaturii de carpe. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. sulfonari. 65. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. Metoben . Sevin. mecloran . precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. infiolare si imbuteliere. ureoformaldehidice. condensari de substante organice. Instalatiile de fabricare a acidului formic. carboxilari. 63. clorosulfonari. diazotari. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. 61. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. butilat. 66. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. dazomet.fabricare. 67. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. Prepararea. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. inclusiv impregnarea. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. nitrocelulozice. molinat. 60. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. gliptalice. Fabricarea tanantilor sintetici. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Captan: fabricare si ambalare. fenolformaldehidice. a pastei indigo. Instalatia de fabricare a produsului ampora. a pastei de carbon. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. 64.

Fabricarea perclorvinilului. 82. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. 76. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. 70. topire si incarcarea topiturii. beladona. 84. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. purificare.69. 80. manipulare si ambalare industriala. sulfit si sulfit neutru de sodiu. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. oxid de etilena. Fierberea celulozei sulfat. precum si a fluorurilor. 72. stricnina. Polietilena. Extracte si tincturi de aconit. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. 78. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. 74. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. concentrare. Fabricarea acidului adipic. Fabricarea acidului fosforic. inclusiv sortarea. Fabricarea acidului sulfuric. Atropina si derivatii sai: fabricare. 83. Fabricare de alfametilstiren. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. 75. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. a superfosfatului. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. Concentrarea. Fabricarea carbonatului de etilena. sulfatului de cupru. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. 79. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. granularea cementului de cupru. instalatii de compundare. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. a tripolifosfatului. polimerizare. turnare aluminiu. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. 85. Produse narcotice. Decuprarea cenusii de pirita. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. morfina si derivatii sai: fabricare. 81. 73. Fabricarea fosfurii de zinc. evaporare. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 71. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. 77. a acidului fluorhidric. opiu. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Dozarea manuala a antioxidantilor. omogenizare. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). 17 . Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. modificatori: fabricare. sulfatului de fier. veratrina: fabricare.

reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. tocare. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. culegere manuala a literelor. tabletare. 90. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. beladona. si leptospiroza enzotica bovina. stramonium veratrium. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. fotoculegere. macinare. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. secalae . inclusiv. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. alt personal superior de 18 . 91. omogenizarea. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. 92. chelidonium. turnat litere si material de cules. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. culegere mecanica. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. 87. ambalare. adonidis. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. fotoreproducere. pana la faza de recoacere a geamului laminat.Plante medicinale (aconit. cu acid fluorhidric. 89. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. scapolia. 94. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. papaveris. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. stereotipie. colhicum. Transportul surselor radioactive.C. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). sarothamnius. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. 88. zincografie. digitala. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. hiosciamus. 97. 95. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. corodare prin procedee chimice. corectura si revizie tipografica. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 86.cornutum). prepararea.B. Fabricarea vatei de sticla. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. 93. precum si cantarida: conditionare. batucirea si dospirea pastei). Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. Alimentarea. pulverizare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Spitale cu profil de boli contagioase. turnat text dupa program. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. imprimare si lacuire. convalaria. 96.

meningoencefalite bacteriene si virale. parazitologie. manipularea. virusologie.. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc.C.B. a gelatinei si a spodiumului. morva.B. melaidoza. din laboratoare de diagnostic si control. alt personal superior de specialitate. Unitati T. medicina legala. infectii respiratorii bacteriene si virale. lysterioza. tocarea si destramarea cirpelor. gangrena gazoasa. 106. carne. 104. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). si laboratoare de analize si explorari functionale. Unitati. Unitati. microbiologie. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. compartimente cu paturi T. yersinioza. autopsie. sapunarie). cabinete de consultatii T. sifilis. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. alt personal superior de specialitate. tuberculoza. cadavre. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. enteroviroza. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. personal sanitar mediu si auxiliar). anatomie patologica. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. histoplasmoza. Desprafuirea. 102. botulism. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. 109.C. sectii. leptospiroze. personalul sanitar mediu si auxiliar). serologie. personal sanitar mediu si personal tehnic). rujeoplasmoza. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. Fabricarea cleiului din oase si piele.C. 105. pesta. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. sortarea. Vidanjarea manuala. culturi si substraturi celulare. ornitoza. 98. (toate categoriile de personal). Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. 110. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). 101. 108. variola rickettsioza. bruceloza. personal sanitar mediu si auxiliar). tularemie.B. aminoiaza. toxicologie. 99.specialitate. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. oase. hepatite virale. a zdrentelor 19 . enterobacterioze. deseuri si produse patologice infectate cu holera. manipularea razaturilor carne-var. alt personal superior de specialitate. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. pneumocistoza. 100. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. rabie. tetanos. fizioterapie si medicina nucleara. sprituirea si vopsirea pieilor. a maculaturii. lepra. personal sanitar mediu si auxiliar). 103. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. tabacarie. 107. Fabricarea fainei din sange. toxoplasmoza. morgi si prosecturi. febra galbena. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. sacrificarea animalelor bolnave. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. microbiologie. peste.

executarea 20 . 119.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. intretinerea si reparatia caii. 122. Operatii de manipulare. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea.R. de festivitati si de lovituri hidraulice. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. tunelului si instalatiilor. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). explozivilor. 113.F. Exploatarea. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. 115. 124. 121. 120. compactarea si riparea caii ferate. Forajul sondelor de titei. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. 118. 114. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. Fabricarea munitiilor de manevra. ciuruirea. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. profilarea. Fabricarea munitiilor. ajutorii sondorilor sefi. la revizia. podarii si sondorii. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. 116. 123. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. 111. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. podarii si sondorii). ajutorii sondorilor sefi. dispecer de linie. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. cu acordul Ministerului Transporturilor. 112. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. 117. depozitare.

pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. 129. precum si a produselor pirotehnice.R. Explozivi minieri: analiza.T. cercetari tehnice miniere. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. receptia si verificarea explozivilor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. 125. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). 130. pulberilor. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. 21 . prevazute la acest punct.T. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. institutie. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. incercare. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. 128. manipulare. Experimentarea. Analize fizicochimice ale explozivilor. telefonist supraveghetor. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. 126. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. 127. Personalul (telefonist. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare.