ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

11860/1969. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 . in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. ministerele. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 2 si 3 din Decretul-lege nr.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.nr. Pentru perioada lucrata intre 01. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii.1989 incadrarea in grupele I si II de munca.01. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Totodata. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.03. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii.03. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca.1969 si 31. de asemenea. celelalte organe centrale. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. inca din faza de proiect. 59/1969. Ministerele. 18. 14.1969 si pana in prezent. 16. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. 17. tinand seama de prevederile art.12. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. 68/1990. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 15. conform reglementarilor in vigoare. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18.1976 si 31. centralele industriale. care isi inceteaza aplicabilitatea. pe baza documentelor existente in unitate. celelalte organe centrale.12. Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada.

fasonarea caramizilor. sfarimare. ciuruire. Fabricarea caramizilor din silica: .la extractia titeiului prin galerii. .in minele de minereuri feroase. cazanelor din centralele electrice. clasare.in minele carbonifere. precum si radioactive.activitatea la prese. cariere. . . 68/1990 1.la explorari. sortarea. precum si la cuptoarele de ardere. . 2 din Decretul-lege nr. 4.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. 3.la constructii de tunele. sortare.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. . ambalare) in instalatii. macinare. . precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. 5. granulare. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. utilajelor de turnare.polizarea. la exploatari din cariere prin tunele si galerii.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. . activitatea la uscatorii. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. . neferoase. mori de rambleu.la exploatarea argilelor refractare.manipularea materiei prime. concentrare. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. controlul tehnic. prepararea materialului. macinare. precum si la cercetari miniere. .in depozite de explozivi din sectorul minier. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. precum si de centrale electrice subterane.maruntirea cuartitei. de minereuri nemetalifere. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. 7. 6. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). Activitatea desfasurata in subteran: . 4 . deschideri. precum si expedierea caramizilor. de galerii. 2. precum si a altor asemenea utilaje. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. granulare. precum si a nisipurilor. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. . .

10. incarcarea furnalelor. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Defibrarea. asezarea si etansarea usilor. zidirea cuptoarelor. desulfurarea fontei. macinarea si sortarea cuartitei. in hale industriale. preincalzitoare de aer. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. 15. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. scoaterea usilor. 12. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. 11. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). 18. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). sortare. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. 14. filatura de azbest. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). granularea azbestului. scurgere. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. 9. Operatia de gudronare a lingotierelor. concasare. 13. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). 16. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). Fabricarea benzidinei (toate operatiile. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. 17. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. precum si 5 . transportul cocsului la stins. a placilor din azbest. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. Fabricarea varului pentru carbid. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. stingerea si sortarea cocsului. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. macinarea. epurarea gazelor de furnal. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). alimentarea cuptoarelor. 20. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Dezbaterea. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. 19. Prelucrarea ferodourilor. la utilajele de mai sus. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. expeditia aglomeratului. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. malaxarea. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). prepararea amestecurilor de materiale. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. 8. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. inclusiv ambalarea). distilarea gudroanelor. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). granularea si expandarea zgurii. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile.Executarea la cald. curatarea canalelor de la furnal. ambalare. confectionarea sforii din azbest. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. Cocserie: masina de sarjare.

precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. otel sau neferoase cu productie industriala continua. 21. Incalzirea metalului in vederea laminarii. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. manual. Personalul din sectiile productive. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. de la cuptoare la caja. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Rafinarea termica a plumbului. Incarcarea cuptoarelor. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. sarjarea. inclusiv ajustajul. Vopsirea la dublul fund al navelor.U. inclusiv cupelarea. Laminarea metalelor neferoase la cald. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. laminarea. aglomerarea. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. "Progresul" Braila. Incalzirea. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Pregatirea gropii de turnare. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Activitatea din turnatoriile de fonta. 23. 26. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare.epurarea gazelor de furnal. precum si ambalarea acestora. 6 . Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. 28. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. 25. 31. Metalizarea cu nichel-carbonil. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. in cuptoare electrice. Macinarea. finisarea si sortarea la cald. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. 24. prajirea. 1 de la I. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. Sudura in plumb. 29. 27. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. Topirea. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). 22.G. in convertizoare. Turnatoria nr. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. inclusiv REZ si VOD. taierea. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. presarea si refularea la cald. a ceruzei si a litargei. 30.

magazii cu semifabricate din plumb. topirea. Incuvarea. pregatire placi. 34. montaj. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. Uscarea. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. 36. 38. 42. prajire. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. 39. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. aglomerarea.32. topirea concentratelor cuproase. circular. convertizarea. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. 35. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. dezasamblare. uscare placi. malaxoare. cianura de sodiu. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. conditionarea si ambalarea criptodinului. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. 7 . 44. Fabricarea oxizilor de mercur. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. anhidridei cromice. precum si a regulatoarelor Dik. topirea minereurilor. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. rafinarea. macinarea. alierea. 45. 43. topire. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. 41. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. atrazin. precum si a pigmentilor din crom si plumb. 46. Electroliza aluminiului. finisare placi. bicromatilor. pastare. Fabricarea termometrelor cu mercur. inclusiv captarea gazelor. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. 33. 37. 40. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. asamblare. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. plumbuire. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. convertizare). a pielariei si a cauciucului. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. prometrinigran). decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. turnarea si sudura plumbului. prerafinarea. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. indreptare placi. distilarea zincului in retorte. precum si granularea cuprului. formare placi. Prajirea. Fabricarea. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. prerafinarea. clorura de cianuril. rafinarea. Fabricarea si ambalarea fosgenului. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. activitatea la peletizoare. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului.

prelucrarea electrozilor. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). a pulberilor. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. sortarea si ambalarea electrozilor. 48. a carbunilor si a minereurilor (docheri. 55. toxice si pulverulente. a produselor chimice si petrochimice. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. silozuri) cu acid cianhidric. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 62. bromura de etil. calcinarea. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). 63. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. 49. impregnarea. parafinarea. Fabricarea xantatului de sodiu. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. 58. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. explozivilor. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. topirea smoalei si a gudronului. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. produse pirotehnice. cloropicrina si hidrogen fosforat. transportul nitroglicerinei. Instalatiile de sudura. sortarea. bromura de metil. Fabricarea electrozilor siderurgici. Curatarea tancurilor petroliere. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. Fabricarea. produselor pirotehnice. cuprarea electrozilor de carbune. a electrozilor pentru arc voltaic. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. grafitarea. 61. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. 57. 50. 52. prepararea materiei prime (concasarea. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). presarea si valtuirea produselor carbunoase). 56. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. sulfura de carbon. de sudura. nave. 54. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. 51. Gazarea in spatii inchise (mori. dozarea. in unitatile de productie a explozivilor.47. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Manipularea marfurilor explozive. materiale explozive si mine. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. 60. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). magazii. docheri-mecanizatori. celofibra si celofan. 8 . 53. 59. conducatori de utilaje portuare). pulberilor fara fum. manipularea. Filatura de cord. pulberilor negre.

sculptarea. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. depozitare. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. sortare. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. gazelor si transportului acestora. bramelor si taglelor. 67. 247/1977. 75. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). maturatie. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. mangan. ambalarea si depozitarea acestora. 65. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Cioplirea. vanadiu. 70. 71. Personalul de pe platformele de foraj marin. pregatirea. 68/1990 1. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. nichel si cobalt. 66. filatura de matase artificiala. poduri rulante si finisare flux). uscare. conform Decretului nr.descarcarea cuptoarelor de coacere. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 9 . Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. cuptoare electrice. 72. rafinarea fosforului. 73. 2. 68. dozare. dizolvare. 69. Sectia flux de sudura (concasare. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. cernere. 74. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. precum si forarea sau saparea acestor roci. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. Fabricarea pulberii de aluminiu. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. Fabricarea oxiclorurii cuprice. statia de epurare a apelor industriale reziduale. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. turnarea. wolfram. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. 64. Fabricarea etilmercaptanului. epurarea gazelor. 2 din Decretul-lege nr. baia de acid sulfuric. spalatoria si uscatoria de bobine. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). incarcare minereuri de siliciu. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). Ferastruirea mecanica a rocilor. elaborarea in cuptoare electrice. uscare.

Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. Preconcasarea. 10 . utilajelor si podurilor de turnare. Ciment. arderea si scoaterea caramizilor. arderea si sortarea samotei refractare. gaurire). atelierul de metrologie. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. macinare. Macinarea. Torcretare. cioplire. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. cernerea si ambalarea electrocorindonului. incarcarea. uscarea. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. deferizarea. concasarea grosiera si medie. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. precum si a produselor refractare. retusarea. macinarea. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. din alte materiale refractare si ceramica. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. concasarea. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. 8. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. incarcarea. asezarea. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. a produselor din portelan si faianta. concentratoare. macinarea si sortarea bauxitei. 1 al Exploatarii miniere Anina. macinare si sfarimare). Produse din samota. racitoare. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. 11. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. a materialelor. 9. calcinarea. strunjire. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. macinarea. cernere. depozitul de materiale. 10. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. 4. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. cuptoare. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Lesierea aluminei. 5. filer. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic). Granulatoare. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. 6. Prepararea materiilor prime. Fabricarea bazaltului artificial.3. uscarea. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. finisarea corpurilor abrazive. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. calcinatoare. fie semimecanizat. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. descarcarea cuptoarelor electrice. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. laboratorul central. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. 7. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Concasarea.

22. Azbociment: malaxare. conducatori de utilaje portuare. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. 13. 21. Activitatea de exploatare portuara (docheri. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. 18. ciuruire. spaltarea. debitarea si gaurirea placilor. 15.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). 17. otel sau metale neferoase. dozare la site. metalurgice. 19. plumb sau silicat de zirconiu. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. amplasate in afara halei curatatoriei. insacuire. carbunelui. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. 11 . precum si strunjirea acestor valturi. taierea si lipirea placilor de mica. Sablaj umed. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. turnarea micanitelor in instalatii turn. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. cernere. Prepararea fritei. precum si arderea acestor obiecte. 23. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. muncitori si maistri de la exploatarea. cerealelor si cimentului. chimice si petrochimice. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. holendru. Topirea. macinare. Sortarea. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. masinisti. Activitatea in turnatoriile de fonta. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. Talc: concasare. uscare. in cuptoare. 20.12. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. macinarea si cernerea micei. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. amplasate in afara halei turnatoriei. 14. primitori-predatori produse fluide. macaragii. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Sortarea. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. la rampele si danele din port) . Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. macinare. in continuare. 16. docheri-mecanizatori. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. Glazurarea produselor. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. in ateliere separate. dozarea sarjei de aglomerat.

in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. precum si operatiile de refulat capul. la rece. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. conducte. 27. Executarea sudurilor in interior la: nave. patentare. 26. la spite pentru roti si danturarea 12 . Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. Fasonarea. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. bazine si alte instalatii asemanatoare. rezervoare. blindaje pentru aparataj electronic. 33. 34. Confectionarea prin bataie la rece. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. 31. caiele.Polizarea. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 29. a urmatoarelor produse: cuie. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. agrafe. 30. 25. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. la masini automate. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. splinturi. Tratarea termo-chimica a otelului. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. nituri. Nituirea. stalpi metalici inchisi. in boxe. cazane. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. piulite. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). craituirea. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. suruburi. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. 28. lanturi. Acoperiri metalice in metal topit. Sudarea sapelor de foraj. 32. nipluri. sarma ghimpata. patinare cu sulfura). Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. cilindri de locomotive. tinte. 24. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. oxidare. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). fosfatare. stifturi. Presatorii la strung "Drukbank".

ciocane pneumatice si manuale. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . turbocompresoarelor. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. protectie dielectrica si lesiere. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. 37. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. 35. precum si prepararea si corectarea electrolitului. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. atelierele de galvanizare. 39. 36. cablarea. nituirea lantului Gall. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. atelierele de intretinere electrica si mecanica. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. spiralarea. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). precum si a tuburilor in manta de plumb. furtunurilor. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. turbinelor cu abur. magazia de materii prime si materiale. malaxarea). litarea. raschetarea. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. statia de redresoare. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. curatarea cu peria de sarma. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. laboratoarele. Electroliza plumbului. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). atelierele de SDV. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. Curatirea cu lampa de benzina. prototipuri si mecanica de productie. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. cu dispozitive centrifugale. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). Danturarea pilelor pe pat de plumb. de separatori. turbosuflantelor. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. 40. Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). metrologie. 38. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. de mase plastice. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor).pilelor. Imbracarea (decojirea) cablurilor. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. statia de preparare a electrolitului. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. centrala termica.

Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. poduri metalice (operatii continue). Creuzotarea stalpilor din lemn. a acidului acetic. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. fabricarea creolinei. a 14 . Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. 44. calcinarea cocsului de petrol. prelucrarea finala). lampi cu neon si lampi pentru heliograf. Valorificarea bismutului. fabricarea ultramarinului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. Reducerea bicromatului in tabacarii. preparare. rezervoare. purificare. 50. fabricarea pigmentilor anorganici. Uscarea. Fabricarea. presare. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. sinterizare. rezervoarelor. 49. a acetonei. precum si curatarea in interior a cisternelor.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. 48. 43. precum si a arzatoarelor cu cuart . transportul si prelucrarea produselor petroliere.constructii navale. cuprului si plumbului. material rulant. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. formarea). manipularea mangalului. pomparea. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. sortarea. stibiului. 41. crezolului si fozocrezolului. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. Intretinerea. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. 46. 42. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). constructii metalice. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. precum si fabricarea naftenatilor metalici. Seleniu: extragere. 45. macinarea si manipularea acestuia. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. cazane. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. 47. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului.

Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. 58. hexaclorciclohexan. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. Fabricarea brichetelor din carbune. xilen. activarea si manipularea mangalului. celule flotatie. odgoanelor. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. curatarea canalelor si a decantoarelor. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 54. brichetarea cocsului. acid monocloracetic.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea. Prepararea mixturii asfaltice. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Topirea si turnarea bitumului.fabricare. garniturilor din canepa. divinilbenzen. Instalatii de fabricare pentru: benzen. presarea. tetraclorura de carbon. toluen clorurat. 52. xilen. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). detoxan. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). monoclorbenzen. izopropilbenzen. brichetarea. triclorbenzen. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Bituminarea prin pulverizare. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). topirea bitumului si evacuarea asfaltului). gudronarea fringhiilor. Extractii cu benzen. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. filtrare concentrate miniere). coacerea. aldotox. toluen. bituminarea prin imersie. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. 51. clorura de var. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. acid clorhidric. 53. acid diclorfenoxiacetic. Macinarea. inclusiv manipularea si insilozarea. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. conditionare. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. clorura de etil . (mase vibratorii. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. ambalare. precum si deshidratarea carbunilor. Fluidizarea lignitului. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. calcinarea. Instalatii de preparare a carbunelui. precum si de fabricare a bitumului. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. 55. acid clorsulfonic. dozarea materiei prime. 59. preparare reactivi. epiclorhidrina. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Cloroform si cloropicrina: 15 . Curatarea tevilor de fum. Fabricarea carbunelui activ. hipoclorit. tricloretilena si tetracloretan. diclorbenzen. butadiena. pensulare si turnare. dibutox: fabricare. 56. finisarea si prelucrarea. 57. toluen. Fabricarea si ambalarea clorului lichid.

ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. nitrocelulozice. Impregnarea hartiei. 68. inclusiv macinare. 67. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Fabricarea tanantilor sintetici. triclorsilan . cicloat. sulfoclorurari si reduceri. Uscarea. melaminoformaldehidice. Fabricarea cernelurilor poligrafice.fabricare. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. mecloran .fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 63. Obtinerea gazului de gazogen. infiolare si imbuteliere. 66. fenolformaldehidice. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. ambalare. clorosulfonari. conditionarea. nitrozari. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. amidari. activitatea permanenta la prepararea pastelor. a pastei indigo. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. Instalatia de fabricare a acidului azotic. Instalatia de fabricare a produsului ampora. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Prepararea acizilor sulfonitrici. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. ziran. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. conditionare. precum si schimbatorii de ioni. ambalare. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Ortofenilen diamina . carboxilari. 61. 65. fenolformaldehidice. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. dazomet. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. vopselelor. ureoformaldehidice. a tocaturii de carpe. butilat. molinat. Fabricarea lacurilor. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. a celofanului si a pinzei. Captan: fabricare si ambalare. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. conditionare. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. melaminoformaldehidice. Sinteza substantelor odorante. ambalare. 62. condensari de substante organice. acetilari. Fabricarea de tiuran. Prepararea. diazotari. inclusiv impregnarea. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. 64. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. nitrocelulozice.fabricare.fabricare.fabricare. Sevin. omogenizare si ambalare. 60. nitrari. inclusiv a hidrazinei. sulfonari. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Fabricarea furfurolului. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. Metoben . Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. a pastei de carbon. 16 . gliptalice. Instalatiile de fabricare a acidului formic.

79. Dozarea manuala a antioxidantilor. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. Fabricarea acidului sulfuric. modificatori: fabricare. morfina si derivatii sai: fabricare. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. evaporare. 83. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). oxid de etilena. Decuprarea cenusii de pirita. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. sulfatului de cupru. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Polietilena. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 85. a acidului fluorhidric. 75. instalatii de compundare. Extracte si tincturi de aconit. granularea cementului de cupru. opiu. manipulare si ambalare industriala.69. 76. beladona. 84. Fierberea celulozei sulfat. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. 73. a superfosfatului. purificare. 71. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Fabricare de alfametilstiren. turnare aluminiu. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. stricnina. Fabricarea acidului adipic. 77. 17 . prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. 72. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. omogenizare. Fabricarea carbonatului de etilena. 78. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. 70. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. sulfatului de fier. Atropina si derivatii sai: fabricare. 81. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. Fabricarea fosfurii de zinc. topire si incarcarea topiturii. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. precum si a fluorurilor. Produse narcotice. a tripolifosfatului. 82. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. polimerizare. veratrina: fabricare. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Concentrarea. concentrare. 74. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. inclusiv sortarea. Fabricarea acidului fosforic. 80. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Fabricarea perclorvinilului.

cu acid fluorhidric. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. chelidonium. zincografie. sarothamnius. corodare prin procedee chimice. scapolia. 91. 87. prepararea. tocare. batucirea si dospirea pastei). hiosciamus. Alimentarea. beladona.cornutum). colhicum. tabletare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. precum si cantarida: conditionare. corectura si revizie tipografica. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. omogenizarea. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. 86. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. fotoreproducere.C. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). adonidis. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. 92. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. secalae . Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. inclusiv. Transportul surselor radioactive. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Fabricarea vatei de sticla. imprimare si lacuire. 95. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. stereotipie. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului.B. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. convalaria. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. 90. 89. alt personal superior de 18 . Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. ambalare. culegere manuala a literelor. 93. stramonium veratrium. turnat text dupa program. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. fotoculegere. Spitale cu profil de boli contagioase. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. macinare. 97. 96. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente.Plante medicinale (aconit. 94. 88. turnat litere si material de cules. si leptospiroza enzotica bovina. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). culegere mecanica. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. digitala. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. papaveris. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. pulverizare. pana la faza de recoacere a geamului laminat.

a maculaturii. enteroviroza. medicina legala. sifilis. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). 105. sacrificarea animalelor bolnave. parazitologie. enterobacterioze. autopsie. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). 102. ornitoza. toxicologie. Fabricarea fainei din sange. serologie. microbiologie.C. pesta. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. tuberculoza. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. alt personal superior de specialitate. tocarea si destramarea cirpelor. pneumocistoza. rujeoplasmoza.B. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. microbiologie. cadavre. Desprafuirea. 106. melaidoza. cabinete de consultatii T. 99. din laboratoare de diagnostic si control. (toate categoriile de personal). toxoplasmoza. culturi si substraturi celulare. fizioterapie si medicina nucleara. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. 98. 108. personal sanitar mediu si auxiliar).B. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. botulism. 104. Unitati T. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. a gelatinei si a spodiumului. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. a zdrentelor 19 .C. tularemie.. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. 100. Unitati. compartimente cu paturi T. Vidanjarea manuala. virusologie. alt personal superior de specialitate. rabie. oase. tabacarie. morgi si prosecturi. morva. personal sanitar mediu si auxiliar). Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.C. 109. febra galbena. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. bruceloza. alt personal superior de specialitate. 101. sprituirea si vopsirea pieilor. personal sanitar mediu si auxiliar). meningoencefalite bacteriene si virale. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. personal sanitar mediu si personal tehnic). deseuri si produse patologice infectate cu holera. yersinioza. tetanos. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. hepatite virale. carne. manipularea razaturilor carne-var. 103. Fabricarea cleiului din oase si piele. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. anatomie patologica. personalul sanitar mediu si auxiliar). sapunarie). manipularea. sortarea. gangrena gazoasa.B. infectii respiratorii bacteriene si virale. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii.specialitate. histoplasmoza. leptospiroze. lysterioza. variola rickettsioza. 110. 107. peste. aminoiaza. Unitati. lepra. sectii. si laboratoare de analize si explorari functionale. Laboratoare si compartimente de epidemiologie.

122. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. ciuruirea. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. executarea 20 . Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Exploatarea. ajutorii sondorilor sefi. Fabricarea munitiilor. la revizia. ajutorii sondorilor sefi.R. 117. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. cu acordul Ministerului Transporturilor. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. 123. intretinerea si reparatia caii. Operatii de manipulare. podarii si sondorii. podarii si sondorii). depozitare. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica).nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. 113. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. de festivitati si de lovituri hidraulice. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. Forajul sondelor de titei. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). 121. explozivilor. compactarea si riparea caii ferate. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. dispecer de linie. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. 118. 112. Fabricarea munitiilor de manevra. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. tunelului si instalatiilor. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. 119.F. 111. 120. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. 116. 114. 115. profilarea. 124. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi.

precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. telefonist supraveghetor. precum si a produselor pirotehnice. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). 125. cercetari tehnice miniere. 127. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. pulberilor. manipulare. 21 . pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop.T. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. institutie. 126. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. receptia si verificarea explozivilor. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. munitiilor si elementelor de munitii incarcate.R. Personalul (telefonist.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. Explozivi minieri: analiza. incercare. Experimentarea. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. Analize fizicochimice ale explozivilor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. 128. 130.T. prevazute la acest punct. 129. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful