Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA EXAMENULUI DE ADMITERE

SESIUNEA AUGUST 2010

TEST GRILĂ MATEMATICĂ–FIZICĂ


VARIANTA 3

1. Fie A = { x ∈ ` 1 − x ≥ 0} şi B = { x ∈ \ x 2 − 4 x + 3 = 0} . Să se determine A ∩ B .

a) {3} b) {1} c) {0} d) {2}

2. Se dă ecuaţia x 2 − mx + 1 = 0 . Să se determine m ∈ \ astfel încât ecuaţia să aibă două


rădăcini egale.

a) m ∈ {−2; 2} b) m ∈ {−1;0} c) m ∈ {−1;1} d) m = 0

3. Soluţiile reale ale ecuaţiei 2x − 3 = x aparţin mulţimii:

a) {0;1} b) {1; 2} c) {−1; 2} d) ∅

1+ i
4. Partea reală a numărului complex z= este:
1− i
a) 2 b) −1 c) 1 d) 0

2
5. Suma soluţiilor reale ale ecuaţiei 2 x ⋅ 2 x− 2 = 1 este:

a) −2 b) 2 c) −1 d) 1

6. Numărul de soluţii reale ale ecuaţiei log 2 ( x − 2 ) − log 2 ( 2 x − 3) = 0 este:

a) 3 b) 2 c) 1 d) 0

7. Fie S = 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + " + n ( n + 1) . Atunci S este:

2n ( n + 1) ( n + 1)( n + 2 ) n ( n + 1)( n + 2 ) ( n + 2 )( n + 3)
a) b) c) d)
2n + 1 2 3 3

8. Să se determine n ∈ ` astfel încât An2 + 2Cn2 = 12 .

a) n = 4 b) n = 3 c) n = 2 d) n = 1
1 din 4
(2 )
10
9. În dezvoltarea x −1 termenul care-l conţine pe x 2 este:

a) T5 b) T6 c) T7 d) T8

10. Într-o progresie aritmetică ( an )n∈` se cunosc termenii a10 = 29 şi a15 = 44 .


Să se determine primul termen al progresiei a1 .

a) a1 = 2 b) a1 = 1 c) a1 = −1 d) a1 = 4

11. Fie polinoamele f ( x ) = x 4 − 3x3 + 2 x 2 − 5 x + 2 şi g ( x ) = x2 − 2x + 2 .


Să se determine restul împărţirii polinomului f ( x ) la g ( x ) .

a) −7 x + 6 b) 3 x − 4 c) 2 x + 2 d) −2 x − 2

12. Se dă ecuaţia x 3 − 2 x 2 + x − 2m = 0 cu rădăcinile x1 , x2 , x3 .


Să se determine parametrul real m pentru care x1 ⋅ x2 ⋅ x3 = 2 .

a) m = 0 b) m = 1 c) m = −1 d) m = 2

⎛ −1 3 ⎞
13. Fie matricea A=⎜ ⎟ ∈ M2 (\) . Să se determine suma elementelor matricei A2 .
⎝ 2 1⎠

a) 14 b) 10 c) 16 d) 12

⎛ m 3⎞
14. Valoarea parametrului m ∈ \ pentru care matricea A = ⎜ ⎟ este inversabilă este:
⎝ −2 1 ⎠

a) m = 6 b) m ∈ \ \ {−6} c) m = −2 d) m ∈ \ \ {2}

⎧ ax + 2 y − z = 0

15. Se consideră sistemul : ⎨2 x − y − 2 z = 0 . Să se determine a ∈ \ , astfel încât sistemul să
⎪ ax + 2 y + z = 0

admită soluţii nenule.

a) a = 4 b) a ≠ −4 c) a ≠ 4 d) a = −4

2 din 4
x+ y
16. Pe G = ( −1;1) se consideră legea de compoziţie dată de x∗ y = ; ∀x, y ∈ G .
1 + xy
Să se determine elementul neutru în raport cu legea ''∗ ''

1 1
a) b) −1 c) 0 d) −
2 2

17. Numărul soluţiilor în ] 8 al ecuaţiei 2ˆ x + 5ˆ = 1ˆ este:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

18. Să se calculeze sin105D .

2+ 6 2+ 3 2− 3 2− 6
a) b) c) d)
4 4 4 4

2 ⎛π ⎞
19. Ştiind că cos x = − ; x ∈ ⎜ ; π ⎟ , să se calculeze sin 2 x .
3 ⎝2 ⎠
4 4 4 5 2 5
a) b) − c) − d)
9 9 9 9

20. Numărul de soluţii al ecuaţiei cos 2 x = cos x în intervalul [0; 2π ] este:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

G
21. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, relaţia − k ⋅ Δl reprezintă
expresia:

a) forţei de frecare b) forţei de greutate c) forţei elastice d) forţei centripete

22. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, energia cinetică se poate
exprima şi prin relaţia:

G G p2 mv
a) m ⋅ v b) F ⋅ v c) d)
2m 2

23. Legea vitezei în mişcarea rectilinie uniform variată are expresia:

a) v − v0 = a ⋅ t0 b) v = v0 − a ( t − t0 ) c) v = a ⋅ t0 d) v = a ( t − t0 )

3 din 4
24. Un corp de masă m = 2 kg se deplasează pe o suprafaţă orizontală, fără frecare, cu
acceleraţia a = 5 m 2 sub acţiunea unei forţe paralele cu direcţia de deplasare. Forţa are valoarea:
s

a) F = 0, 4 N b) F = 2,5 N c) F = 10 N d) F = 100 N

25. Un corp de masă m se deplasează pe o suprafaţă orizontală, pe o distanţă d = 2 m , sub


acţiunea unei forţe constante F = 6 N , a cărei direcţie face un unghi α = 30° cu direcţia de
deplasare. Lucrul mecanic efectuat de către forţa F este:

3
a) 12 3 J b) 6 3 J c) 6 J d) 3 J
2

26. În funcţie de unităţile mărimilor fundamentale ale S.I., unitatea de măsură pentru energia
electrică se poate exprima:
V
a) Ω 2 ⋅ A ⋅ s b) V 2 ⋅ Ω ⋅ s c) V ⋅ A ⋅ s d) ⋅ s
A

27. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică poate fi exprimată şi:

a) A ⋅ s b) A ⋅ s −1 c) A ⋅ m d) A ⋅ m−1

28. Energia electrică cu valoarea de W = 1 kW ⋅ h exprimată în funcţie de unităţi de măsură din


S.I. corespunde valorii:

W W
a) 103 b) 103 c) 3, 6 ⋅106 J d) 36 ⋅106 J
3600 s h

29. Puterea maximă care poate fi transmisă circuitului exterior de o sursă cu tensiunea
electromotoare E şi rezistenţa internă r are expresia:

E2 E2 E E
a) Pmax = b) Pmax = c) Pmax = d) Pmax =
4r 2r R+r 4R

30. În circuitul din figură fiecare rezistor are rezistenţa electrică R.


Rezistenţa echivalentă a circuitului măsurată între punctele A şi B este:

4R 3R 3R
a) b) 4 R c) d)
3 4 2

4 din 4