P. 1
Cartea p_limba_romana_metodica_predarii_activitatilor_instructiv_educative__in_gradinita

Cartea p_limba_romana_metodica_predarii_activitatilor_instructiv_educative__in_gradinita

|Views: 1,066|Likes:
Published by Manuela Pintilie

More info:

Published by: Manuela Pintilie on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii.” Conform art. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială.9. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. programa este construită pe competenţe. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. de educare a afectivităţii. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. pe baza unei metodologii specifice. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. • a analiza şi a lua decizii. • a se autoevalua continuu. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • a folosi creativitatea. • a comunica eficient. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. • a se perfecţiona permanent. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. • a soluţiona conflicte. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. pedagogia şi psihologia. printre altele. • a folosi deprinderi specifice. În acest scop. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. • a se adapta la mediul de muncă specific. psiho-motorii. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. în perioada 16-17 iulie. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. Anual. Pentru profesia de educatoare. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs.În contextul actual al reformei învăţământului. Competenţele vizate sunt: 2 . Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. alin.

a proiectelor didactice. 7. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. Standardul ocupaţional. 6. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. • • 2. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). tipului şi categoriei de activitate.preşcolar) 3 . identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. în scopul reglării demersului didactic. 3. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. Statutul personalului didactic. 2. pentru toate categoriile de activităţi. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare.1. orientându-i spre valori autentice. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. 4. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. în concordanţă cu obiectivele programei. a tehnicilor de motivaţie. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. 5. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice.

) 3. pictură. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.Propoziţia şi felul propoziţiilor . Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. bileţele. omonime.Sensul cuvintelor . publicistic. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 . ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). cu alegere multiplă. învăţare prin cooperare.Părţile de propoziţie (definiţie. clasificare. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). narative. Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. scrierea unor etichete. felicitări etc. antonime. cinematografie/fotografie. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică.). paronime) .Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . descriptive. concrete. sculptură.Familii de cuvinte . care incită la reflexie. heraldica etc. deschise. .Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. geografie. Tipuri de întrebări (închise. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar. clasificare) . funcţii sintactice) . Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. notiţe. tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. mijloace externe) • 4.Relaţii semantice între cuvinte (sinonime.Părţile de vorbire (definiţie. astrologie.

caracterizarea. Construirea mediului educaţional.Activităţile de educaţie muzicală. activităţi opţionale. Proiectarea activităţii didactice . povestirea.Activităţile practice. jocuri.Activităţile de cunoaşterea mediului. 7.1.Activităţile de educarea limbajului.Activităţile artistico-plastice. evaluarea continuă. autoevaluarea. . Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. . Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială.Extinderile.Activităţile de educaţie fizică. rezumatul. . dialogul. fişa de observaţie etc. rimele. .• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. . fişa de evaluare. . Clasificare. • 6. extinderi).Activităţile opţionale. jocul didactic. interviul) 5. monologul. lectura educatoarei.4. forme specifice de organizare. observarea etc. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . activităţi alese. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. .Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. . jocul logic. activ – stimulativ – funcţional. interviul. . cu grupuri mici şi individual.Activităţile matematice. chestionarul.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 .Activităţile liber-alese. portofoliul.Activităţile de educaţie pentru societate. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune. Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. 7.3. jocul-exerciţiu.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar.2. . evaluarea sumativă) Metode. lectura după imagini. Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . observarea sistematică a comportamentului copiilor. . din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar. lucrarea colectivă.Convorbirea. 7.

“Greuceanu” .Emil Gârleanu – “Căprioara”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Hora Unirii” Genul epic .George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”. “Bunica” .Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” . “Furnica” . recitative. “Gospodina”. “Baba Iarnă intră-n sat”. Consilierea şi educaţia părinţilor . “La oglindă”. “Scrisoare”.Mihai Eminescu – “Revedere”. “Când stăpânul nu-i acasă” . zicători. . “Iarna”.Folclorul copiilor (cântece formulă.Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . primăvară”.Otilia Cazimir – “Pentru tine.Barbu Şt.Colaborarea grădiniţă-familie.Basme populare • • 6 . vine Moş Crăciun”. Uite. “Pedeapsa mâţei”. “Povestea lui Harap-Alb”. “Balada unui greier mic” . “Punguţa cu doi bani” . în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii.Proverbe.- Variante de proiectare didactică a activităţilor.Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”.George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. Delavrancea – “Bunicul”.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” .Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. “Scrisoarea III”. “Bubico” . “O furnică” .Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Fata babei şi fata moşului”. “Iscoada”. CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară . activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8. “Tâlharul pedepsit”. “Doi fraţi cuminţi” .Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” . “Sosirea rândunicii” .Cântecul de leagăn . “Gândăcelul”.Colaborarea grădiniţă-şcoală.Vasile Alecsandri – “Primăvara”.Goe”. “Capra cu trei iezi”. “Ursul păcălit de vulpe”. numărători) Genul liric – lirica cultă .Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . “Rapsodii de primăvară”. “La Paşti”. “Vine ploaia”. “Somnoroase păsărele” . ghicitori . “Povestea gâştelor”. “Dl.

. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. 1985 Coteanu. Bucureşti. Andrei şi Dragomir. II. Şerban. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu.D. Steinu. Ion – Limba română contemporană. Ed.Academiei.PROGnosis. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. 1982 Cioculescu. Mioara – Gramatica pentru toţi. G. Bucureşti. Ed. 1966 *** Îndreptar ortografic. Bucureşti.D. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. Ed. Bucureşti. 2000 7 .Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . 2001 Avram..Academiei. Bucureşti. Vladimir şi Vianu. Tudor – Istoria literaturii române moderne. Ed.a II-a. E. 1997 Coteanu. – Istoria literaturii de la origini până în prezent.Univers. – Istoria literaturii române de la început până azi. Ed. Bucureşti. 1985 Piru. Ed. Ion – Gramatica de bază a limbii române.Humanitas. Ed.• Legende populare Genul dramatic . ortoepic şi de punctuaţie. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a).Eminescu. Ed. Bucureşti.P. Bucureşti. Al.P. Bucureşti. V&I Integral.Albatros.Minerva. Bucureşti. Ed. E. Bucureşti.I. 1981 *** Gramatica limbii române. 1995 Bizdună. Ed. vol. 1993 Barta.Barbu Şt.

Ioan (coord.Radical..V&I Integral. şcoli normale). Bucureşti.Pro Humanitas. – Didactica (manual pentru clasa a X-a. şi Landsheere V. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Lăzărescu. 2000 Cerghit. familia şi grădiniţa. Bucureşti.U. Bucureşti.S. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple.Breben. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). Liliana – Laborator preşcolar. Bucureşti. I. Bucureşti. 1998 Landsheere. T. 2001 8 . vol.) – Curs de pedagogie.Compania. 1999 Preda. 2001 Cucoş. 2000 Păişi. 1998 Cerghit. I. 2000 Preda. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Bucureşti. E. Ed. Ed. Ed. 2000 Rafailă. Ruiu. 1999. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar.P.D. Silvia şi Matei. Bucureşti. 1972 Kolumbus. 2002 Ionescu. Ed.Dacia. Ed. Elena. Constantin – Pedagogie generală.Compania.).V&I Integral. E. Bucureşti. Bucureşti. 2002 Dumitrana. L. Ed. Bucureşti. Emilia şi Ezechil. Ed. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. Iaşi.Polirom. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Ed.I şi II. 1979 Mitu.T. E. Popescu. 2000 Gongea. Ed. Ed..B.V&I Integral.. Bucureşti. Ed. Craiova. EDP.Compania.Aramis. Ed.Compania. Magdalena – Copilul. 2001 Dumitrana.Compania. Elisabeta – Pedagogie preşcolară. Bucureşti.Vlăsceanu.Reprograph. Ed. Ed. Georgeta şi Breben. Bucureşti. Bucureşti. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Ed. G. Cluj-Napoca. 2003 Voiculescu. Radu.Aramis. Craiova. 2001 Popa. 1995 Dumitrana.

2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. altfel.Voiculescu. 2000 *** Documentar metodic. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Teorie. Bucureşti. Ed. Ed. Ed.Bucureşti. 2003 9 . 2002 *** Grădiniţa. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Bucureşti. Ed. 1995 Vraşmaş. Ed.V&I Integral.Aramis.V&I Integral. aplicaţii.V&I Integral.V&I Integral. cercetări. Sibiu. Bucureşti. Adina. Ed.Imago. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->