P. 1
Cartea p_limba_romana_metodica_predarii_activitatilor_instructiv_educative__in_gradinita

Cartea p_limba_romana_metodica_predarii_activitatilor_instructiv_educative__in_gradinita

|Views: 1,111|Likes:
Published by Manuela Pintilie

More info:

Published by: Manuela Pintilie on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. • a se autoevalua continuu. • a folosi creativitatea. • a analiza şi a lua decizii. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica.” Conform art. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. Anual. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. programa este construită pe competenţe. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. în perioada 16-17 iulie. În acest scop. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. • a folosi deprinderi specifice. • a comunica eficient.În contextul actual al reformei învăţământului. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. Pentru profesia de educatoare. • a se perfecţiona permanent. alin. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • a se adapta la mediul de muncă specific. pe baza unei metodologii specifice. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. de educare a afectivităţii. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. printre altele. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează.9. psiho-motorii. • a soluţiona conflicte. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. pedagogia şi psihologia.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. Competenţele vizate sunt: 2 .

Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. pentru toate categoriile de activităţi. tipului şi categoriei de activitate. orientându-i spre valori autentice. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. • • 2. 5. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. a proiectelor didactice. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 3. Statutul personalului didactic. Standardul ocupaţional. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. 2. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. 7. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice.preşcolar) 3 . Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. în concordanţă cu obiectivele programei. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. 4. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. a tehnicilor de motivaţie.1. 6. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. în scopul reglării demersului didactic.

cu alegere multiplă. geografie. antonime. omonime. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. astrologie.Propoziţia şi felul propoziţiilor . Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. scrierea unor etichete. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). care incită la reflexie.Familii de cuvinte . funcţii sintactice) . scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică.Părţile de propoziţie (definiţie. pictură. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar.Sensul cuvintelor . învăţare prin cooperare. cinematografie/fotografie. narative. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. bileţele. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii. Tipuri de întrebări (închise. felicitări etc. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 . clasificare. concrete.Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne.). deschise. Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . heraldica etc. sculptură. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). publicistic. mijloace externe) • 4. tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. clasificare) .) 3.Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice.Părţile de vorbire (definiţie. . notiţe.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. paronime) . Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. descriptive.Relaţii semantice între cuvinte (sinonime.

lucrarea colectivă. cu grupuri mici şi individual. Proiectarea activităţii didactice .Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. jocuri. autoevaluarea. activităţi alese.Activităţile de educaţie muzicală.Activităţile de educarea limbajului. . rimele.3. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . observarea sistematică a comportamentului copiilor. Construirea mediului educaţional. forme specifice de organizare. 7. lectura după imagini.Activităţile de cunoaşterea mediului. 7.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar. 7. evaluarea continuă. jocul didactic. rezumatul.Convorbirea.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. jocul-exerciţiu. extinderi).Activităţile opţionale. caracterizarea. . Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. . • 6.Extinderile. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. activ – stimulativ – funcţional. dialogul.1.Activităţile artistico-plastice.Activităţile matematice. lectura educatoarei. . . fişa de observaţie etc. monologul. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. interviul) 5. .Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 .Activităţile de educaţie pentru societate. observarea etc. . portofoliul.2.4. chestionarul. povestirea. .Activităţile de educaţie fizică. activităţi opţionale. interviul. . Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. fişa de evaluare.Activităţile practice. jocul logic. Forme de realizare a obiectivelor activităţilor .Activităţile liber-alese. . evaluarea sumativă) Metode. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune. . Clasificare.

“Bubico” . activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8. zicători. “Hora Unirii” Genul epic . “Scrisoare”.Otilia Cazimir – “Pentru tine.Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. “Tâlharul pedepsit”.George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”.Colaborarea grădiniţă-familie.Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” .Goe”. “Iarna”. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative .Barbu Şt. primăvară”.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Gândăcelul”. vine Moş Crăciun”. recitative. “Povestea lui Harap-Alb”. “Ursul păcălit de vulpe”. “Punguţa cu doi bani” .- Variante de proiectare didactică a activităţilor. “Rapsodii de primăvară”. Uite.Vasile Alecsandri – “Primăvara”.Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” . “Baba Iarnă intră-n sat”.Basme populare • • 6 .Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate.Emil Gârleanu – “Căprioara”. “Greuceanu” . “La Paşti”.Ion Luca Caragiale – “Vizită”. .Folclorul copiilor (cântece formulă. numărători) Genul liric – lirica cultă . “Dl.Mihai Eminescu – “Revedere”. Delavrancea – “Bunicul”. “Scrisoarea III”. Consilierea şi educaţia părinţilor . “Capra cu trei iezi”. ghicitori . “Furnica” . “Gospodina”. “Balada unui greier mic” . “La oglindă”. “Somnoroase păsărele” . “Vine ploaia”. “O furnică” . “Iscoada”.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” .Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. “Sosirea rândunicii” . CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară .Proverbe.Colaborarea grădiniţă-şcoală.Cântecul de leagăn . “Când stăpânul nu-i acasă” . “Fata babei şi fata moşului”. “Povestea gâştelor”. în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii.Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . “Doi fraţi cuminţi” . “Pedeapsa mâţei”. “Bunica” .

• Legende populare Genul dramatic . Ion – Limba română contemporană. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Ed. Bucureşti.D.I. Bucureşti.Academiei. Mioara – Gramatica pentru toţi. Şerban.. ortoepic şi de punctuaţie. Ed. Ed.D. Vladimir şi Vianu. Bucureşti.P.Minerva.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . Bucureşti. Ed. Ed. Ed.PROGnosis. Ion – Gramatica de bază a limbii române. Bucureşti.. II. 1982 Cioculescu.Academiei. Andrei şi Dragomir. Ed. – Istoria literaturii de la origini până în prezent. Tudor – Istoria literaturii române moderne. 1997 Coteanu. Bucureşti.P.Humanitas. Al.Univers. E. 1985 Coteanu. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. E.Eminescu. 1966 *** Îndreptar ortografic. G. Bucureşti. 1995 Bizdună. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Ed.Barbu Şt. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). Bucureşti. Steinu. 2000 7 . 1985 Piru. – Istoria literaturii române de la început până azi. Ed. 2001 Avram.Albatros. 1993 Barta. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. Bucureşti.a II-a. vol. V&I Integral. 1981 *** Gramatica limbii române.

Elena.S. Craiova. Bucureşti. Bucureşti. Radu. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple. Ed. Magdalena – Copilul. 2001 Cucoş.Compania. familia şi grădiniţa. Georgeta şi Breben. Bucureşti. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Ed. Bucureşti. Ed. E. 1972 Kolumbus. Bucureşti.).V&I Integral. E. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Ed.. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. – Didactica (manual pentru clasa a X-a. 2000 Rafailă. Bucureşti. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Ed.V&I Integral. Ed. 2001 Popa. Ed. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. Ruiu.Dacia. Lăzărescu. Bucureşti. Cluj-Napoca. Silvia şi Matei. I.Polirom. 2001 8 .P. Popescu. Bucureşti.I şi II. Ed. vol. Liliana – Laborator preşcolar.V&I Integral. 1979 Mitu. Ioan (coord. 2001 Dumitrana.Compania. 1998 Landsheere. 2003 Voiculescu. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). 2000 Preda. Ed. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. 1995 Dumitrana. şi Landsheere V. Bucureşti. Bucureşti. Ed. 2000 Gongea. Ed. Ed. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. 2000 Păişi.D. 1999 Preda. Ed.Reprograph.T. G. T. Bucureşti. Elisabeta – Pedagogie preşcolară. EDP. Craiova.U. Ed. L.Breben.Radical.Vlăsceanu. 2002 Ionescu.Aramis.Pro Humanitas. Bucureşti.B. 1999. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. 2000 Cerghit. Bucureşti. 2002 Dumitrana.Aramis.Compania.) – Curs de pedagogie. Emilia şi Ezechil. I. Iaşi. Bucureşti.Compania.Compania. şcoli normale).. Constantin – Pedagogie generală.. Ed. 1998 Cerghit. E. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad.

2002 *** Grădiniţa. Ed. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Sibiu. Adina.Imago.V&I Integral. Bucureşti. cercetări. Ed.V&I Integral.V&I Integral. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti.Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1995 Vraşmaş.V&I Integral. Ed. 2003 9 .Aramis. aplicaţii. altfel. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 2000 *** Documentar metodic. Ed.Voiculescu. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. Ed. Teorie. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->