Sunteți pe pagina 1din 3

CĂTRE,

JUDECĂTORIA ORADEA

Subsemnatul Popescu Ion, cu domiciliu în Mun. Oradea, str. Leonardo Da Vinci,


nr.11, ap.2, Jud. Bihor, în calitate de reclamant, chem în judecată pe Popescu Maria,
domicilat în Mun. Oradea, str. Bocskai Istvan, nr.26A, jud. Bihor, în calitate de pârâtă,
pentru ca, prin hotărârea ce o veţi pronunţa, să dispuneţi:

- desfacerea căsătoriei încheiate la data de 20.05.1995, în Mun Oradea, prin pronunţarea


divorţului din culpa pârâtei;

- revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de Fulger Maria;

- încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor:


Popescu Pamfil, născut din căsătorie la data de 20.04.1998, şi
Popescu Maria, născută din căsătorie la data de 01.09.2003, tatălui acestora
Popescu Ion;

- obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 1/3 din veniturile nete
ale acestuia, de la data promovării acţiunii şi până la majoratul minorilor;

- stabilirea unui program de vizitare a minorilor Popescu Pamfil şi Popescu Lenuţa , o


dată pe lună, doar în prezenţa tatălui;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

MOTIVELE CERERII

Motive de fapt:

Învederez instanţei că am încheiat căsătoria cu pârâta la data de 20.05.1995, în


Mun. Oradea. De la data încheierii căsătoriei am locuit în Mun Oradea Str. Leonardo Da
Vinci, nr. 11 acesta constituind domiciliul nostru comun.
Din căsătoria noastră au rezultat minorii Pamfil Popescu, născut la data de
20.04.1998, şi Lenuţa Popescu, născut la data de 01.09.2003.
Neînţelegerile dintre noi au început în urmă cu câţiva ani, dar din dorinţa de a nu
destrăma familia, nu am luat nici o iniţiativă în acest sens.
Relaţiile de căsătorie s-au deteriorat treptat, astfel încât convieţuirea nu mai este
posibilă şi, de aceea, am hotărât desfacerea căsătoriei.
În prezent, locuiesc impreună cu cei doi copii minori la adresa arătată mai sus pe
care îi îngrijesc deoarece soţia mea a părăsit domiciliul comun, având numeroase relaţii
extraconjugale pe care nu i le-am mai permis dar şi pentru faptul că nu i-am permis să ne
mai maltrateze copii, aceasta având un comportament denaturat cu aceştia.Astfel, deşi am
încercat în mai multe rânduri să reluăm relaţiile de familie, acest lucru nu a mai fost
posibil, datorită comportamentului necorespunzător al pârâtei.
Vă solicit să îmi încredinţaţi minorii rezultaţi din căsătorie, întrucât aceştia au
vârsta de 12, respectiv 7 ani, având nevoie de îngrijiri adecvate vârstei acestora.
Precizez că îmi desfăşor activitatea profesională ca expert contabil în cadrul SC
ZOOLAND SRL şi obţin un venit lunar de 2500 lei

Arăt onoratei instanţe că, deşi am încercat în repetate rânduri, să reiau convieţuirea
cu soţia mea, dar nu a fost posibil, astfel încât relaţiile noastre de căsătorie sunt
iremediabil destrămate.

Temeiul de drept:
Invoc dispoziţiile art. 38 alin.1 şi 4 din Codul familiei, precum şi art.40 şi 42 din
Codul familiei.

Probe:
Solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori, în cazul în care va fi necesar.

Anexez:
Chitanţele cu nr. _______________/__.__.2010 şi _______________/__.__.2010,
ce atestă plata taxelor judiciare de timbru, în cuantum de 39 lei şi 8 lei, timbre judiciare
mobile în valoare de 0,15 lei, un exemplar acţiune pentru pârât, copii înscrisuri pentru
instanţă şi pârât, certificate pentru conformitate.

Cu consideraţie,

POPESCU ION
Doamnei preşedinte a Judecătoriei Oradea

Solicit respectuos admiterea cererii mele așa cum am precizat-o, sens în care să decideți
legal.

Cu consideraţie,

TÎRB ADRIAN-MIRON
prin avocat,