Sunteți pe pagina 1din 114

ROMÂNĂ

ENGLISH

Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

LG-P500
P/N : MMBB0393967 (1.0) G www.lg.com
Felicitări pentru achiziţionarea telefonului
modern şi compact LG-P500 de la LG, creat
să funcţioneze cu cele mai noi tehnologii
digitale pentru comunicaţii mobile.

Acest dispozitiv a fost conceput pentru a fi


utilizat în toate ţările din Europa.
WiFi
WLAN poate fi utilizată în UE fără restricţii în
(WLAN) interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în
Franţa, Rusia şi Ucraina.

Casarea aparatelor vechi


1 Dacă pe un produs este inscripţionat simbolul coşului de gunoi
marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor
Directivei 2002/96/CE.
2 Eliminaţi toate produsele electrice şi electronice separat de gunoiul
menajer, prin intermediul unităţilor de colectare desemnate de guvern
sau de alte autorităţi locale.
3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea
impacturilor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei.
4 Pentru informaţii detaliate privind eliminarea vechiului aparat,
contactaţi autoritatea locală de gestionare a deşeurilor, serviciul de
salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Bluetooth QD ID B016768
Ghidul utilizatorului pentru
LG-P500
Acest ghid vă ajută să folosiţi
telefonul dvs.
Dacă aveţi nevoie de informaţii
suplimentare, vizitaţi site-ul
www.lg.com.
• Este posibil ca anumite informaţii
din acest manual să nu fie aplicabile
pentru telefonul dumneavoastră, în
funcţie de software-ul telefonului sau
de furnizorul de servicii.
• Acest telefon nu este recomandat
pentru persoanele nevăzătoare, din
cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Toate drepturile rezervate. LG şi
sigla LG logo sunt mărci comerciale
înregistrate ale Grupului LG şi ale
entităţilor sale. Toate celelalte mărci
comerciale aparţin proprietarilor de
drept.
• Google™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Google Talk™
şi Android Market™ sunt mărci
comerciale ale Google, Inc.
Cuprins
Înştiinţare importantă .............5 Configurare Cont Google .......30 C
Crearea contului Google .......30 R
Telefonul dvs.........................16 M
Autentificarea contului
Instalarea cartelei SIM şi a Google ................................30 C
bateriei ................................18 E
Instalarea cardului de Apeluri ..................................32 L
memorie..............................20 Efectuarea unui apel ............32 A
Formatarea cardului de Apelarea contactelor ............32 d
memorie..............................21 Acceptarea şi respingerea unui R
apel ....................................32 A
Ecranul de întâmpinare ........22
Reglarea volumului unui apel 33 te
Sfaturi de utilizare a ecranului Efectuarea unui nou apel ......33
tactil....................................22 V
Vizualizarea jurnalelor de s
Senzor de proximitate...........22 apeluri.................................34
Blocarea telefonului..............22 E
Setări apel ...........................34 te
Deblocare ecran...................23
Prima pagină ......................24 Contacte ...............................35 Cam
Adăugarea aplicaţiilor widget la Căutarea unui contact ..........35 V
ecranul dvs. de întâmpinare ..25 Adăugarea unui contact nou .35 U
Revenirea la aplicaţii utilizate Contacte preferate ...............35 fo
recent .................................25 F
Mesaje/E-mail ......................37
Tastatura pe ecran ...............27 D
Introducerea textului.............28 Mesagerie ...........................37
Trimiterea unui mesaj ...........37 U
Modul Abc ...........................28 V
Modul 123 ..........................29 Casetă listă mesaje .............38
Folosirea zâmbetelor ............38 s
Introducerea literelor
accentuate ..........................29 Modificarea setărilor Cam
Exemplu ..............................29 mesajului.............................38 V
Deschidere E-mail şi Ecran În
conturi ................................38 v
2 D
30 Citirea mesajelor ..................40 Utilizarea setărilor avansate ..53
30 Răspunsul la un mesaj .........40 Vizionarea videoclipurilor
Mesaje cu steluţă .................40 salvate ................................54
30 Compunerea şi trimiterea unui
Fotografiile şi video clipurile 55
E-mail .................................41
32 Lucrul cu foldere Cont ..........42 Reglarea volumului pentru
32 Adăugarea şi editarea conturilor vizionarea unui videoclip .......55
32 de e-mail.............................42 Setarea unei fotografii ca
ui Reţele sociale .....................43 fundal..................................55
32 Adăugarea contului dvs. la Multimedia............................56
33 telefon.................................43 Model vizualizare .................56
33 Vizualizarea şi actualizarea Vizualizarea cronologică .......56
stării dvs. ............................44 Meniul de opţiuni pentru
34 Eliminarea conturilor de pe Imaginile mele .....................56
34 telefonul dvs. .......................44 Trimiterea unei fotografii .......56
35 Cameră .................................45 Trimiterea unui videoclip .......57
35 Vizorul .................................45 Utilizarea unei imagini ..........57
35 Utilizarea modului de Crearea unei diaporame .......57
35 focalizare.............................46 Verificarea fotografiei ...........57
Fotografierea rapidă ............46 Transferarea fişierelor folosind
37 dispozitivele de stocare în masă
37 După ce aţi realizat fotografia47
Utilizarea setărilor avansate ..47 pe USB ................................58
37 Muzică ................................58
38 Vizualizarea fotografiilor
salvate ................................50 Redarea unei melodii............58
38 Utilizarea aparatului radio .....59
Camera video........................51 Căutarea posturilor...............59
38 Vizorul .................................51 Resetarea canalelor..............60
Înregistrarea rapidă a unui Ascultarea posturilor radio ....60
38 videoclip ..............................52
După filmarea unui videoclip .52 3
Cuprins Înş
Aplicaţiile Google ..................61 Afişaj...................................69 Vă
Google Maps™ ...................61 Locaţie şi securitate ............69 vre
Market™ ............................62 Aplicaţii ...............................70 car
Google Mail™ .....................62 Conturi şi setări sincronizare .71 dvs
Google Talk™......................63 Confidenţialitate ...................71 sec
Stocarea pe card SD şi în tele
Utilitare .................................64 telefon.................................71
Setarea alarmei ...................64 ape
Căutare ...............................71
Utilizarea calculatorului .........64 Data şi ora ...........................71 1.
Adăugarea unui eveniment în Setările locale şi de text ........71
calendar .............................64 Atu
Accesibilitate .......................72
Modificarea vizualizării pe
Sintetizare voce ...................72
calendarului .........................65 10%
Despre telefon .....................72
ThinkFree Office...................65 prim
Reportofon...........................66 Wi-Fi .....................................73 ver
Înregistrarea unui sunet sau a să
Actualizarea software-ului....75
unei voci..............................66 apl
Actualizare Software telefon..75 aa
Expedierea înregistrărilor
DivX Mobile ....75
vocale .................................66 dis
Date tehnice .........................76 Pen
Web-ul ..................................67
Navigator .............................67 Accesorii ...............................77 1
Utilizarea opţiunilor ...............67
Adăugarea şi accesarea Înainte de a utiliza telefonul
semnelor de carte ................68 mobil, vă rugăm mai întâi să A
Modificarea setărilor citiţi! .....................................78
2 A
navigatorului Web ................68 Depanarea ............................81
Setări ....................................69 Instrucţiuni pentru utilizarea
Wireless şi reţele .................69 sigură şi eficientă .................85
Sunet ..................................69 3 A
4
Înştiinţare importantă
69 Vă rugăm să verificaţi dacă şi atingeţi OK pentru a
69 vreuna dintre problemele pe dezinstala aplicaţia pe care
70 care le-aţi întâlnit la telefonul doriţi s-o dezinstalaţi.
71 dvs. este descrisă în această
71 secţiune, înainte de a duce 2. Optimizarea duratei de
telefonul la service sau de a încărcare a bateriei
71 apela un reprezentant de service. Puteţi extinde durata de
71 încărcare a bateriei între două
71 1. Memoria telefonului încărcări, oprind caracteristicile
71
Atunci când spaţiul disponibil a căror rulare nu este necesară
72
pe memoria telefonului este sub constant în fundal. Puteţi
72
10%, telefonul dvs. nu poate monitoriza, de asemenea, cum
72
primi un mesaj nou. Trebuie să consumă aplicaţiile şi resursele
73 verificaţi memoria telefonului şi sistemului energia bateriei.
să ştergeţi unele date, precum Pentru a extinde durata de
75
aplicaţii sau mesaje, pentru încărcare a bateriei dvs.
75 a avea mai multă memorie
75
disponibilă. - Opriţi comunicaţiile radio pe
76 care nu le utilizaţi. Dacă nu
Pentru a administra aplicaţia utilizaţi Wi-Fi, Bluetooth sau
77 1 Din ecranul de întâmpinare, GPS, dezactivaţi-le.
atingeţi fila Aplicaţii şi - Reduceţi luminozitatea
selectaţi Setări> Aplicaţii>
ecranului şi setaţi un timp mai
Administrare aplicaţii.
78 scurt de expirare a ecranului.
2 Atunci când apar toate
- Dezactivaţi sincronizarea
81 aplicaţiile, derulaţi şi selectaţi
automată pentru Google
aplicaţia pe care doriţi s-o
dezinstalaţi. Mail™, Calendar, Contacte şi
85 alte aplicaţii.
3 Atingeţi Dezinstalare
5
Înştiinţare importantă
- Este posibil ca unele aplicaţii sursă de alimentare, cât timp
pe care le-aţi descărcat să aţi utilizat energia bateriei v
cauzeze reducerea duratei de ultima dată. Partea centrală a p
încărcare a bateriei dvs. ecranului listează aplicaţii sau n
Pentru a verifica nivelul de servicii care utilizează energia A
încărcare a bateriei bateriei, de la cantitatea cea u
1 Din ecranul de întâmpinare, mai mare de energie până la c
atingeţi fila Aplicaţii şi cea mai mică. p
selectaţi Setări> Despre n
3. Instalarea unui sistem a
telefon> Stare. de operare Open s
2 Starea bateriei (se încarcă, Source OS ş
se descarcă) şi nivelul te
Dacă instalaţi un sistem de
(ca procent din încărcare
operare open source pe telefon
completă) sunt afişate în 4.
şi nu utilizaţi sistemul de operare
partea superioară a ecranului. de
furnizat de producător, este
Pentru a monitoriza şi controla posibil ca telefonul dvs. să Set
ce utilizează bateria funcţioneze defectuos. av
1 Din ecranul de întâmpinare, des
atingeţi fila Aplicaţii şi vă
AVERTISMENT: Dacă
selectaţi Setări> Despre instalaţi şi utilizaţi un sistem de unu
telefon> Utilizare baterie. operare diferit de cel furnizat de
2 În partea superioară a producător, telefonul dvs. nu
ecranului este afişat timpul de mai este acoperit de garanţie.
utilizare a bateriei. Fie cât a
trecut de la ultima conectare
la o sursă de energie, fie
dacă este conectată la o
6
mp
AVERTISMENT: Pentru a AVERTISMENT: Măsuri
vă proteja telefonul şi datele de siguranţă care trebuie luate
ăa personale, descărcaţi aplicaţii atunci când utilizaţi Modelul
au numai din surse sigure, precum de blocare. Este foarte
gia Android Market™. Dacă important să reţineţi modelul
a unele aplicaţii nu sunt instalate de deblocate pe care l-aţi
la corespunzător pe telefon, este setat. Nu veţi putea accesa
posibil ca telefonul dvs. să telefonul dacă utilizaţi un
nu funcţioneze normal sau să model incorect de 5 ori. Aveţi
m apară o eroare gravă. Va trebui 5 oportunităţi de a introduce
să dezinstalaţi acele aplicaţii modelul de deblocare, PIN-
şi toate datele şi setările din ul sau parola. Dacă aţi utilizat
telefon. toate cele 5 oportunităţi, puteţi
n încerca după 30 de secunde.
are 4. Utilizarea modelului
deblocare Atunci când nu vă puteţi aminti
modelul deblocare, PIN-ul sau
Setaţi modelul deblocare pentru
parola:
a vă securiza telefonul. Acesta
deschide un set de ecrane care Dacă v-aţi logat la contul Google
vă ghidează pentru stabilirea n telefon şi nu aţi reuşit să
unui model deblocare ecran. utilizaţi modelul corect de 5 ori,
apasă Ai uitat parola.
e
Dacă nu aţi creat un cont Google
pe telefon sau l-aţi uitat, trebuie
să efectuaţi o resetare la valorile
din fabrică.

7
Înştiinţare importantă
Atenţie: Dacă efectuaţi o ce este afişat jurnalul Android. te
resetare la valorile din fabrică, Telefonul dvs. va porni pe tot re
toate aplicaţiile utilizatorului şi ecranul principal şi va afişa
datele utilizatorului vor fi şterse. "mod de siguranţă" în colţul
Nu uitaţi să efectuaţi copii de stânga jos. D
siguranţă pentru toate datele 2 Selectaţi Setări> h
importante înainte de a efectua o Aplicaţii>Administrare u
resetare la valorile din fabrică. aplicaţii şi alegeţi aplicaţia, u
1 Opriţi alimentarea. apoi selectaţi o pictogramă N
Dezinstalare. d
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsate
d
timp de peste 10 secunde: 3 După dezinstalarea aplicaţiei, e
Tasta Pornire + Tasta Acasă opriţi şi reporniţi telefonul.
+ Tasta reducere volum. 6.
* Utilizarea resetării hardware
3 Atunci când se porneşte (Resetare la valorile din fabrică)
alimentarea, eliberaţi aceste Dacă nu revine la starea iniţială, Pen
taste. utilizaţi Resetare hardware acc
pentru a vă iniţializa telefonul. wir
5. Utilizare Mod de Dacă utilizatorul porneşte Une
siguranţă şi Resetare telefonul atunci când apasă şi des
hardware ţine apăsate simultan tastele şi s
Utilizare Mod de siguranţă Pornire + Acasă + Reducere
asc
* Pentru a remedia defecţiunea volum (timp de 10 secunde),
car
telefonul va porni şi va efectua
telefonului urm
imediat resetarea la valorile din
1 Opriţi telefonul şi reîncărcaţi. fabrică. tele
În timp ce telefonul porneşte Reţineţi că după ce efectuaţi con
din nou, apăsaţi şi menţineţi Resetare hardware, toate Op
apăsată tasta Meniu în timp datele şi aplicaţiile dvs. de pe util
8 de
oid. telefon vor fi şterse şi nu pot fi Pentru a porni Wi-Fi şi a vă
ot recuperate. conecta la o reţea Wi-Fi
1 Din ecranul de întâmpinare,
l AVERTISMENT atingeţi fila Aplicaţii şi
Dacă efectuaţi Resetare selectaţi Setări > Wireless şi
hardware, toate aplicaţiile reţele > Setări Wi-Fi.
utilizatorului şi datele 2 Atingeţi Wi-Fi pentru a-l porni
utilizatorului vor fi şterse. şi a începe scanarea pentru
Nu uitaţi să efectuaţi copii reţelele Wi-Fi disponibile.
de siguranţă pentru toate
datele importante înainte de a - Este afişată lista reţelelor
ei, efectua Resetare hardware. Wi-Fi disponibile. Reţelele
securizate sunt indicate printr-o
6. Conectare la reţele pictogramă de blocare.
ă) Wi-Fi 3 Atingeţi o reţea pentru a vă
ă, Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon, conecta la aceasta.
accesaţi un punct de acces - Dacă reţeaua este deschisă,
wireless sau “punct fierbinte.” vi se solicită să confirmaţi că
Unele puncte de acces sunt doriţi să vă conectaţi la acea
deschise şi vă puteţi conecta pur reţea atingând Conectare.
şi simplu la acestea. Altele sunt - Dacă reţeaua este securizată
ascunse sau implementează alte ,vi se solicită să introduceţi o
caracteristici de securitate, prin parolă sau alte elemente de
a
n urmare trebuie să vă configuraţi identificare. (Solicitaţi detalii de
telefonul astfel încât să se poată la administratorul de reţea.)
conecta la acestea. 4 Bara de stare afişează
Opriţi Wi-Fi atunci când nu-l pictograme care indică starea
utilizaţi, pentru a extinde durata Wi-Fi.
de încărcare a bateriei dvs. 9
Înştiinţare importantă
7. Utilizarea unui card nec
AVERTISMENT:
microSD fap
Nu introduceţi şi nu scoateţi
Imaginile, alături de fişierele cardul de memorie atunci con
muzicale sau video, pot fi salvate când telefonul este pornit. În Pen
numai în memoria externă. caz contrar, vă poate deteriora ou
Înainte de a utiliza camera atât cardul de memorie, cât 1
încorporată, trebuie să şi telefonul, iar datele stocate
introduceţi mai întâi în telefon un pe cardul de memorie pot fi
card de memorie microSD. corupte. Pentru a scoate cardul A
de memorie în siguranţă, vă
Fără a introduce un card de 2
rugăm să selectaţi Ecran de
memorie, nu veţi putea salva întâmpinare > Setări aplicaţii >
imaginile şi videoclipurile Stocare pe card SD şi telefon >
realizare. Demontare card SD.
TI
8. Deschiderea şi re
comutarea aplicaţiilor
-
Operaţiile multiple sunt facile
cu Android deoarece aplicaţiile
deschise continuă să funcţioneze
atunci când deschideţi altă
aplicaţie. Nu este necesar
să părăsiţi o aplicaţie înainte
de a deschide alta. Utilizaţi şi
comutaţi între mai multe aplicaţii
deschise. Android administrează
fiecare aplicaţie, oprindu-le
şi pornindu-le în funcţie de
10
necesităţi, pentru a asigura 9. Copiaţi LG PC Suite de
faptul că aplicaţiile inactive nu pe cardul SD
consumă resurse în mod inutil. LG PC Suite IV este un program
Pentru a opri aplicaţia pe care care vă ajută să vă conectaţi
o utilizaţi telefonul mobil la un PC utilizând
1 Din ecranul de întâmpinare, un cablu de comunicare de date
atingeţi fila Aplicaţii şi prin USB, astfel încât să puteţi
selectaţi Setări> Aplicaţii> utiliza funcţiile telefonului mobil
l Administrare aplicaţii. pe PC.
2 Derulaţi până la aplicaţia Funcţii principale ale LG PC
dorită şi atingeţi Forţare Suite IV
oprire pentru a înceta s-o mai • Creare, editare şi ştergere
utilizaţi. de date din telefon în mod
TIP Revenirea la aplicaţii confortabil
recente • Sincronizare date de pe PC şi
r telefon (Contacte, Calendar/
- Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta Acasă, apoi un ecran Mesaj(SMS), Semn de carte,
e va afişa o listă a aplicaţiilor Jurnal apeluri)
eze pe care le-aţi utilizat recent • Transfer fişiere multimedia
(fotografii, videoclipuri, muzică)
în mod comod cu o simplă
tragere şi plasare între un PC
şi telefon
aţii • Transfer mesaje de pe un
ză telefon pe un PC
• Utilizarea telefonului ca
Modem
11
Înştiinţare importantă
• Actualizare software fără 5 • Copiaţi folderul ww
pierderea datelor "LGPCSuiteIV" de pe ţara
Instalarea LG PC Suite de pe dispozitivul de stocare în LG
cardul de memorie microSD masă pe PC. Deo
în c
1 Introduceţi cardul de memorie • Rulaţi fişierul ‘LGInstaller.
cop
microSD în telefonul dvs. exe’ pe PC şi urmaţi
instrucţiunile. Tel
(Este posibil să fi fost deja
introdus în telefon.) -
* Când s-a finalizat instalarea LG
2 Înainte de a conecta cablul PCSuite IV, dezactivaţi modul
de date USB, asiguraţi-vă Numai stocare în masă pentru a -
că modul Numai stocare în rula LG PCSuite IV.
masă este activat pe telefon. -
NOTĂ: Vă rugăm să nu îndepărtaţi
(În meniul aplicaţii, alegeţi sau să ştergeţi alt fişier de -
Setări > Stocare pe card program instalat pe cardul dvs. -
SD şi telefon, apoi selectaţi de memorie, acesta ar putea -
caseta de validare Numai deteriora aplicaţia preinstalată pe Gh
stocare în masă.) telefon. Sui
3 Conectaţi telefonul la PC prin dup
cablul de date USB. 10. Conectarea
telefonului dvs. la un 1
4 • Trageţi pictograma USB în
computer prin USB
bara de stare.
• Selectaţi USB conectat şi NOTĂ: Pentru a vă sincroniza
instalat. telefonul prin cablu USB cu PC-ul,
trebuie să instalaţi programul LG
• Puteţi vizualiza conţinutul
PC suite pe PC. Puteţi descărca
de stocare în masă pe acest program de pe site-ul Web
calculator şi apoi să LG (www.lg.com). Accesaţi http://
transferaţi fişierele.
12
www.lg.com şi selectaţi regiunea, 2 Deschideţi caseta de
ţara şi limba. Vizitaţi site-ul Web înştiinţare şi atingeţi USB-ul
LG pentru mai multe informaţii. conectat.
Deoarece PC suite este integrat 3 Atingeţi Montare pentru
în cardul SD primit. puteţi să-l
a confirma că doriţi să
copiaţi pur şi simplu în PC.
transferaţi fişierele între
Telefonul LG-P500 nu acceptă: cardul microSD al telefonului
- Conexiune la PC prin dvs. şi computer.
G Bluetooth Atunci când telefonul este
a - LG Air Sync (Web Sync, R- conectat ca stocare USB, primiţi
Click) o înştiinţare. Cardul microSD al
- OSP (On Screen Phone) telefonului dvs. este montat ca
aţi
- De făcut în Calendar unitate pe computerul dvs. Puteţi
- Memento copia acum fişiere pe şi de pe
cardul microSD.
- Aplicaţie Java
pe Ghidul utilizatorului pentru PC
Suite IV este în meniul Asistenţă,
după instalarea PC Suite IV.
n 1 Utilizaţi cablul USB cu
telefonul dvs. pentru a
conecta telefonul la un port
USB de pe computerul dvs.
-ul, Primiţi o înştiinţare că USB-ul
G
este conectat.
a
eb
p://
13
Înştiinţare importantă
11. Deblocaţi ecranul instrucţiunile computerului 13
atunci când utilizaţi pentru a deconecta dispozitivele îng
conexiune de date USB în mod corect, pentru a
evita pierderea de informaţii de Dac
Afişajul dvs. se va întuneca dacă pe card. com
nu este atins o perioadă de timp sau
atunci când utilizaţi conexiune de
1 Deconectaţi în siguranţă
dispozitivul USB de pe Sco
date. Pentru a vă activa ecranul nou
LCD, atingeţi-l. computer.
con
Notă: Atunci când dezinstalaţi 2 Deschideţi caseta de rug
PC Suite IV, unităţile USB şi înştiinţare şi atingeţi ser
Bluetooth nu se îndepărtează Dezactivare dispozitiv de
automat. Prin urmare, acestea stocare USB. 14
trebuie dezinstalate manual. 3 Atingeţi Dezactivare în caseta câ
de dialog care se deschide. Asi
Sfat! Pentru a utiliza din nou
un card microSD pe telefon, tele
12. Ţineţi telefonul în dat
trebuie să deschideţi din nou poziţie verticală
caseta de înştiinţare şi să atingeţi intr
"Dezactivare dispozitiv de stocare Vă rugăm să ţineţi telefonul mobil
USB". în poziţie verticală ca pe un
În acest timp, nu puteţi accesa telefon obişnuit.
cardul microSD de pe telefon, În timp ce efectuaţi/primiţi
deci nu puteţi utiliza aplicaţiile apeluri sau trimiteţi/primiţi date,
care se bazează pe cardul încercaţi să evitaţi poziţionarea
microSD, precum Cameră, părţii inferioare a telefonului
Galerie şi Muzică. unde este localizată antena.
Pentru a vă deconecta telefonul Aceasta poate afecta calitatea
de la computer, urmaţi cu atenţie apelului.
14
13. Atunci când ecranul
le îngheaţă
e Dacă telefonul nu răspunde la
comenzile introduse de utilizator
sau ecranul îngheaţă:
Scoateţi bateria, introduceţi-o din
nou şi porniţi telefonul. Dacă în
continuare nu funcţionează, vă
rugăm să contactaţi centrul de
service.
14. Nu conectaţi telefonul
eta când porniţi/opriţi PC-ul
Asiguraţi-vă că deconectaţi
telefonul şi PC-ul prin cablul de
date, deoarece astfel s-ar putea
introduce erori în PC.
obil

e,
a

15
Telefonul dvs.
Pentru a porni telefonul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde. Con
Pentru a opri telefonul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde şi atingeţi ste
Oprire.
Tasta pornire/blocare Tas
Difuzor - Vă porneşte/opreşte -P
telefonul apăsând şi c
Fereastra menţinând apăsată
senzorului tasta. - În
- Dezactivează ecranul c
şi blochează. d
Tasta Acasă
- Revine la ecranul
-L
de întâmpinare din co
orice ecran. Tasta Înapoi
Tasta Meniu Înc
- Revine la ecranul
- Verificaţi ce opţiuni anterior. pen
sunt disponibile. Tastă Căutare
- Caută pe Web şi în
conţinutul din telefon.
AVERTISMENT: Dacă aşezaţi un obiect greu pe telefon sau Ob
dacă vă aşezaţi pe el puteţi deteriora ecranul LCD şi funcţionalităţile cam
ecranului tactil. Nu acoperiţi filmul protector de pe senzorul de
proximitate al ecranului LCD. Acest lucru poate cauza funcţionarea Slo
defectuoasă a senzorului. car
Sfat! Apăsaţi tasta Meniu ori de câte ori atingeţi o aplicaţie pentru a verifica ce opţiuni sunt me
valabile. mic
Sfat! Telefonul LG-P500 nu acceptă apel video. Slo
Sfat! Dacă telefonul LG-P500 are erori atunci când îl utilizaţi sau nu puteţi să-l porniţi,
scoateţi bateria, instalaţi-o din nou şi porniţi-o după 5 secunde.
16
Conector cască Tasta pornire/
geţi stereo blocare
Taste de volum
e - Pe ecranul de întâmpinare:
şi controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel:
ul controlează volumul
difuzorului.
- La redarea unei melodii:
controlează continuu volumul.

Încărcător, conector Microfon


pentru cablu Micro USB

on.
Obiectivul Carcasă spate
e camerei
a Slot pentru
cardul de
memorie Baterie
unt
microSD
Slot cartelă SIM

17
Telefonul dvs.
Instalarea cartelei SIM şi 3
a bateriei
Înainte de a putea începe
explorarea noului dvs. telefon, va
trebui să-l configuraţi. Pentru a
introduce cartela SIM şi bateria:
1 Pentru a scoate carcasa
spate, ţineţi telefonul ferm
în mână. Cu cealaltă mână,
apăsaţi ferm cu degetul mare
pe carcasa spate. Şi ridicaţi 2 Glisaţi cartela SIM în locaş.
capacul bateriei cu degetul Aveţi grijă ca zona de contact
arătător. aurie a cardului să fie aşezată 4 Î
cu faţa în jos.

18
3 Introduceţi bateria la locul Încărcarea bateriei
său, aliniind contactele aurii telefonului
de pe telefon şi baterie. Glisaţi înapoi capacul
conectorului încărcătorului de
pe partea laterală a telefonului
LG-P500. Introduceţi încărcătorul
şi conectaţi-l la o priză electrică.
Telefonul LG-P500 trebuie
încărcat până când puteţi vedea
.
NOTĂ: Iniţial bateria trebuie să
act fie încărcată complet pentru
ată 4 Înlocuiţi carcasa spate a
a îmbunătăţi durata de viaţă a
telefonului.
acesteia.

NOTĂ: Iniţial bateria trebuie să


fie încărcată complet pentru
a îmbunătăţi durata de viaţă a
acesteia.
19
Telefonul dvs.
NOTĂ: Telefonul LG-P500 are o 2 Deschideţi capacul slotului şi 3
antenă internă. Aveţi grijă să nu introduceţi cardul de memorie
zgâriaţi sau să deterioraţi această în slot. Aveţi grijă ca zona de
zonă posterioară, fapt care ar contact aurie să fie aşezată
provoca scăderi ale performanţei. cu faţa în jos.
Instalarea cardului de
memorie
Pentru a stoca fişiere multimedia
precum imagini realizate
utilizând o cameră încorporată,
trebuie să introduceţi un card de
memorie în telefon.
N
Pentru a introduce un card de c
memorie: c
NOTĂ: Telefonul LG-P500 acceptă În
card de memorie de până la 32 d
GB. m
1 Opriţi telefonul înainte de a d
introduce sau a îndepărta m
cardul de memorie. Scoateţi
Fo
carcasa spate. me
Car
fi d
treb
a-l
NOT
se
20 car
şi 3 Montaţi la loc capacul slotului. 1 Pe ecranul de întâmpinare,
orie atingeţi fila Aplicaţii pentru a
e deschide meniul aplicaţii.
2 Derulaţi şi atingeţi Setări.
3 Derulaţi şi atingeţi Stocare pe
card SD şi telefon.
4 Demontare card SD.
5 Atingeţi Formatare card SD,
apoi confirmaţi selecţia.
6 Dacă setaţi modelul de
AVERTISMENT! blocare, introduceţi modelul
Nu introduceţi şi nu scoateţi de blocare şi selectaţi
cardul de memorie atunci Ştergere toate. Ulterior, cardul
când telefonul este pornit. va fi formatat şi pregătit de
În caz contrar, vă poate utilizare.
deteriora atât cardul de
memorie, cât şi telefonul, iar NOTĂ: În cazul în care pe cardul
datele stocate pe cardul de de memorie există conţinut,
memorie pot fi corupte. structura de foldere poate fi
diferită după formatare, deoarece
Formatarea cardului de toate fişierele vor fi şterse.
memorie Sfat!
Cardul dvs. de memorie poate În cazul în care cardul dvs. de
fi deja formatat. În caz contrar, memorie este dezinstalat deja,
trebuie să-l formataţi înainte de puteţi utiliza pasul următor pentru
a-l putea utiliza. a-l formata.
NOTĂ: Toate fişierele de pe card Atingeţi Aplicaţii > Setări >
se şterg atunci când formataţi Stocare pe card SD şi telefon >
cardul. Formatare card SD. 21
Ecranul de întâmpinare
Sfaturi de utilizare a pentru a selecta la o atingere per
ecranului tactil uşoară, fermă. sau
Iată câteva sfaturi referitoare la • Utilizaţi vârful degetului pentru vizi
modul de navigare prin telefonul a atinge opţiunea dorită. Aveţi de
dvs. grijă să nu atingeţi alte taste. bat
Atingere - Pentru a selecta un -D
Senzor de proximitate a
meniu/o opţiune sau pentru
a deschide o aplicaţie, folosiţi Atunci când primiţi şi a
atingerea. efectuaţi apeluri, acest a
senzor dezactivează automat re
Atingere şi menţinere - Pentru lumina de fundal şi blochează p
a deschide un meniu de opţiuni tastatura tactilă prin perceperea în
sau pentru a prinde un obiect momentului când telefonul ta
pentru a-l deplasa, atingeţi şi este lângă ureche. Aceasta te
menţineţi. prelungeşte durata de viaţă W
Tragere - Pentru a derula o listă a bateriei şi previne activarea Set
sau pentru a parcurge uşor, neintenţionată a tastaturii tactile Vă
trageţi peste ecranul tactil. în timpul apelurilor. deb
Deplasare - Pentru a derula o pat
listă sau pentru a parcurge rapid, Blocarea telefonului
Dac
deplasaţi-vă peste ecranul tactil Atunci când nu utilizaţi telefonul
tele
(trageţi rapid şi eliberaţi). LG-P500, apăsaţi tasta pornire
deb
pentru a vă bloca telefonul.
Notă pe
Aceasta previne apăsări
• Pentru a selecta un element, accidentale şi economiseşte
atingeţi centrul pictogramei. bateria.
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul De asemenea, dacă nu utilizaţi
tactil este destul de sensibil telefonul pentru o anumită
22
e perioadă, ecranul de întâmpinare Atenţie: Atunci când setaţi un
sau un alt ecran pe care-l model deblocare, trebuie să vă
ru vizionaţi este înlocuit cu ecranul setaţi mai întâi contul Google
ţi de blocare pentru a economisi mail.
. bateria. Atenţie: Dacă există peste 5
- Dacă există programe active erori de trasare model la rând,
atunci când setaţi modelul, nu puteţi debloca telefonul.
aceste pot fi în continuare În acest caz, informaţiile dvs.
active în modul blocare. Se personale şi datele descărcate
recomandă să ieşiţi din toate vor fi şterse.
programele înainte de a intra
ea în modul blocare pentru a evita Deblocare ecran
taxele inutile. (de ex., apel Atunci când telefonul LG-P500
telefonic, acces la pagina de nu este utilizat, revine la ecranul
Web şi comunicaţii de date) de blocare. Trageţi cu degetul
Setarea modelului deblocare: de la stânga la dreapta pentru a
le Vă puteţi trasa propriul model debloca ecranul.
deblocare prin conectarea a
patru sau mai multe puncte.
Dacă setaţi un model, ecranul
ul
telefonului este blocat. Pentru a
e
debloca telefonul, trasaţi modelul
pe care l-aţi setat pe ecran.

23
Ecranul de întâmpinare
Mod silenţios pentru aplicaţiile, folderele şi
Din caseta de înştiinţare, atingeţi fundalurile dvs. preferate. site
pentru a fi Sau dacă nu NOTĂ: Unele imagini pentru
utilizaţi modelul de deblocare, ecran pot fi diferite în funcţie de
Ad
pur şi simplu glisaţi către furnizorul telefonului. wi
dreapta. În ecranul de întâmpinare LG, înt
puteţi vizualiza taste rapide în Vă
partea inferioară a ecranului. de
Tastele rapide asigură accesul de
Pentru a activa telefonul, apăsaţi facil, printr-o singură apăsare, la sau
tasta Meniu, Acasă, Înapoi sau funcţiile utilizate frecvent. util
Pornire. Va apărea ecranul de tele
Atingeţi pictograma Telefon wid
blocare. Atingeţi pictograma pentru a afişa tastatura tactilă de
de blocare şi trageţi cu degetul întâ
apelare pentru efectuarea unui
către dreapta pentru a vă apel telefonic. 1 Î
debloca ecranul de întâmpinare.
Atingeţi pentru a deschide
Se deschide ultimul ecran pe contacte
care aţi lucrat.
Atingeţi fila Aplicaţii din
Prima pagină partea inferioară a ecranului.
2 Î
Nu trebuie decât să treceţi Vă puteţi vizualiza apoi toate
repede cu degetul către stânga instalaţiile aplicate.
sau către dreapta pentru a le Atingeţi pictograma Mesaj
vizualiza. pentru a accesa meniul de
3
Puteţi personaliza, de asemenea, mesagerie.
fiecare panou cu aplicaţii widget, Aici puteţi crea un mesaj nou.
4
scurtături care sunt scurtături
24
Atingeţi pentru a deschide întâmpinare. Trageţi-o în
site-ul Google. locaţia dorită de pe panoul
dorit şi îndepărtaţi degetul de
Adăugarea aplicaţiilor pe ecran.
widget la ecranul dvs. de Sfat! Pentru a adăuga
întâmpinare pictograma unei aplicaţii în
Vă puteţi personaliza ecranul ecranul de întâmpinare, atingeţi
de întâmpinare prin adăugarea şi menţineţi apăsată aplicaţia
de scurtături, aplicaţii widget pe care doriţi s-o adăugaţi la
la sau foldere la acesta. Pentru ecranul de întâmpinare.
utilizarea mai confortabilă a Sfat! Pentru a şterge pictograma
telefonului, adăugaţi-vă aplicaţiile unei aplicaţii din ecranul de
on widget preferate pe ecranul de
de întâmpinare, faceţi clic şi
întâmpinare. menţineţi apăsată pictograma
i
1 În ecranul de întâmpinare, scurtăturii pe care doriţi s-o
atingeţi tasta Meniu şi ştergeţi şi trageţi-o în .
e selectaţi Adăugare. Sau Sfat! Nu puteţi şterge
atingeţi lung partea goală a aplicaţiile preîncărcate. (Numai
ecranului de întâmpinare. pictogramele lor pot fi şterse de
2 În meniul Adăugare în pe ecran.)
ecranul de întâmpinare,
atingeţi tipul de element pe Revenirea la aplicaţii
j care doriţi să-l adăugaţi. utilizate recent
3 De exemplu, selectaţi Foldere 1 Atingeţi şi menţineţi apăsată
din listă şi atingeţi-l. tasta Acasă. Ecranul vă va
prezenta o casetă pop up cu
4 Veţi vedea pictograma unui
pictograme ale aplicaţiilor pe
folder nou pe ecranul de
care le-aţi utilizat recent.
25
Ecranul de întâmpinare
2 Atingeţi o pictogramă pentru notificări. Pic
a-i deschide aplicaţia. Sau
atingeţi tasta Înapoi pentru a Vizualizarea barei de
reveni la aplicaţia curentă. stare
Bara de stare utilizează
Casetă de înştiinţare pictograme diferite pentru a afişa
Caseta de înştiinţare este afişată informaţii despre telefon, cum
în partea superioară a ecranului ar fi intensitatea semnalului,
dvs. mesajele noi, autonomia bateriei
şi conexiunile Bluetooth şi de
date active.
Mai jos puteţi găsi un tabel
Wi-Fi Bluetooth GPS Conexiune Sonerie care explică semnificaţia
3G
pictogramelor care ar putea
apărea în bara de stare.

[Bară de stare]
Pictogramă Descriere
Nu există cartelă
Atingeţi şi glisaţi cu degetul în SIM
jos caseta de înştiinţare. Sau,
în ecranul de întâmpinare, Niciun semnal
atingeţi tasta Meniu şi selectaţi Wi-Fi este activat şi
Înştiinţări. Aici puteţi verifica conectat
şi administra starea Wi-Fi,
Bluetooth, GPS, precum şi alte Cască cu fir
26
Pictogramă Descriere Pictogramă Descriere
Redirecţionare apel Bateria se încarcă
Apel în aşteptare Intrare date

fişa Difuzor Ieşire date


Dezactivare sunet Intrare şi ieşire
apel date
iei
Apel nepreluat De la USB la PC
Bluetooth activ Descărcare
Bluetooth conectat Încărcare
Avertisment de GPS achiziţionează
sistem date
Alarmă GPS este activat
Mesaj vocal nou
Tastatura pe ecran
Mod Avion Puteţi, de asemenea, introduce
Silenţios text utilizând tastatura pe ecran.
Tastatura pe ecran se afişează
Vibraţii automat pe ecran atunci când
t şi Nu există card SD trebuie să introduceţi text. Pentru
a afişa manual tastatura, atingeţi
Baterie complet un câmp de text unde doriţi să
încărcată introduceţi text.
27
Ecranul de întâmpinare
Tastatura Qwerty Keypad Introducerea textului Mo
(Tastatura telefonului) Tastatură Ace
Tasta Shift - Atingeţi o dată intr
Apăsaţi pentru a comuta între
pentru a scrie cu majuscule tex
tastaturile pentru număr, simbol
următoarea literă pe care o exe
şi text.
tipăriţi. Atingeţi de două ori tas
pentru toate majusculele. Utilizaţi pentru a comuta dor
între minuscule şi majuscule. ma
Tasta XT9 - Activaţi sau
Cercul colorat de pe buton intr
dezactivaţi modul XT9.
vă spune dacă majusculele
Tasta setare sunt blocate (verde) sau dacă Int
Tasta Număr şi simboluri sunt activate pentru un singur ac
- Atingeţi pentru a comuta între caracter (portocaliu). Dac
numere şi simboluri. litere cu Pentru a introduce un spaţiu, spa
majuscule. atingeţi . a te
Tasta Enter Sfat! Pentru a comuta între car
Tasta îndepărtează tastatura tastatura Qwerty şi tastatura sau
de pe ecran. telefonului, atingeţi şi alegeţi Du
Tasta Ştergere machete tastatură. cor
Treceţi înainte sau ace
înapoi între litere.
Modul Abc pân
Acest mod vă permite să spe
introduceţi literele prin atingerea
tastei care conţine litera
respectivă o dată, de două, de
trei sau patru ori, până când este
afişată litera dorită.

28
Modul 123 Exemplu
Acest mod vă permite să Pentru a introduce, apăsaţi şi
e introduceţi numere într-un mesaj menţineţi apăsată tasta „a”.
text (un număr de telefon, de După ce dispare litera “a...”,
exemplu) mai rapid. Apăsaţi ţineţi degetul apăsat pe ecran
tastele corespunzătoare cifrelor şi deplasaţi-l spre stânga sau
dorite înainte de a comuta spre dreapta pentru a selecta
manual la modul dorit de caracterul dorit.
introducere a textului.
Introducerea literelor
accentuate
Dacă selectaţi franceza sau
spaniola ca limbă de introducere
a textului, puteţi introduce
caractere speciale franţuzeşti
sau spaniole (de ex. „a”).
ţi După ce caracterul
corespunzător dispare, apăsaţi
aceeaşi tastă în mod repetat
până când vedeţi caracterul
special pe care-l doriţi.
ea

ste

29
Configurare Cont Google
Prima dată când deschideţi dvs. este în comunicare cu Du
aplicaţia Google pe telefon, vi serverele Google şi verifică util
se va solicita să vă autentificaţi dacă numele de utilizator este Cal
cu contul Google existent. Dacă disponibil. Goo
nu aveţi un cont Google, vi se 5 Introduceţi şi reintroduceţi Des
solicită să creaţi unul. parola. Apoi urmaţi Ma
instrucţiunile şi introduceţi sig
Crearea contului Google informaţiile solicitate şi ser
1 Pe ecranul de întâmpinare, opţionale legate de cont. de
atingeţi fila Aplicaţii Aşteptaţi în timp ce serverul tele
pentru a deschide meniul vă creează contul.
aplicaţii. IMP
Autentificarea contului •U
2 Atingeţi Google mail şi
atingeţi Înainte > Creare Google C
pentru a porni expertul de 1 Introduceţi-vă adresa c
configurare Google Mail™. de e-mail şi parola, apoi c
atingeţi Conectare. Aşteptaţi s
3 Atingeţi un câmp de text
autentificarea. G
pentru a deschide tastatura
a
tactilă şi introduceţi-vă 2 După conectare, puteţi să c
numele şi numele de utilizator utilizaţi Google Mail™ şi să c
pentru contul dvs. Google. beneficiaţi de serviciile Google A
Atunci când introduceţi textul, pe telefon. c
puteţi trece la următorul câmp 3 După ce v-aţi configurat G
de text, atingând Înainte de contul Google pe telefon, d
pe tastatură. telefonul dvs. se va sincroniza d
4 După ce aţi introdus numele automat cu contul dvs. Google d
şi numele de utilizator, de pe Web. (Depinde de c
atingeţi Înainte. Telefonul setările de sincronizare.)
30
După autentificare, puteţi să conectaţi la un cont Google
utilizaţi Google Mail™, Google în timpul configurării, vi se va
ste Calendar, Android Market™ şi solicita să vă conectaţi sau să
Google Map™; creaţi un cont Google prima
Descărcaţi aplicaţiile din Android dată când porniţi o aplicaţie
Market™; realizaţi copii de care necesită unul, precum
siguranţă ale setărilor dvs. pe Google mail sau Android
serverele Google şi beneficiaţi Market™.
de alte servicii Google de pe • Dacă doriţi să utilizaţi
l telefonul dvs. caracteristica copie de
IMPORTANT siguranţă pentru a vă restaura
setările la acest telefon de la
• Unele aplicaţii, precum
un alt telefon care rula varianta
Calendar, funcţionează numai Android 2.0 sau una ulterioară,
cu primul cont Google pe trebuie să vă conectaţi la
care-l adăugaţi. Dacă plănuiţi contul Google acum, în
ţi să utilizaţi mai multe conturi timpul configurării. Dacă
Google cu telefonul dvs., aşteptaţi până la finalizarea
asiguraţi-vă că vă conectaţi la configurării, setările dvs. nu vor
cel pe care doriţi să-l utilizaţi fi restaurate.
ă cu astfel de aplicaţii mai întâi.
gle Atunci când vă conectaţi, • Dacă aveţi un cont de

contactele dvs., mesajele întreprindere prin compania


Google mail, evenimentele dvs. sau o altă organizaţie, este
din Calendar şi alte informaţii posibil ca departamentul dvs.
iza din aceste aplicaţii şi servicii IT să aibă instrucţiuni speciale
gle de pe Web sunt sincronizate despre modul de conectare la
cu telefonul dvs. Dacă nu vă acel cont.
31
Apeluri
Efectuarea unui apel Acceptarea şi Re
1 Atingeţi pentru a deschide respingerea unui apel ap
tastatura. Atunci când ecranul este blocat Pen
2 Introduceţi numărul de la Atunci când vă sună telefonul, con
tastatură. Pentru a şterge trageţi pictograma Răspuns util
o cifră, apăsaţi pictograma către dreapta. jos
Ştergere . tele
Trageţi pictograma Respingere
3 Atingeţi pictograma Apel către stânga pentru a Efe
pentru a efectua un apel. respinge un apel primit. Trageţi 1 Î
4 Pentru a termina un apel, bara Mesaj de refuzare din
atingeţi Încheiere . partea de jos dacă doriţi să
trimiteţi unul. Dacă apelantul
SFAT! Pentru a introduce
este necunoscut, această bară
“+” pentru a efectua apeluri 2
internaţionale, atingeţi şi Mesaj de refuzare nu este
menţineţi apăsată . disponibilă.
3 A
Atunci când ecranul este deblocat
Apelarea contactelor Atunci când vă sună telefonul,
1 Atingeţi pentru a vă 4 A
atingeţi pictograma Răspuns
deschide contactele. . Atingeţi pictograma Respingere
2 Derulaţi lista de contacte sau pentru a respinge un apel
introduceţi prima(ele) literă(e) primit.
a(le) numelui contactului 5 A
Atingeţi bara Mesaj de refuzare î
pe care doriţi să-l apelaţi din partea de jos dacă doriţi să
apăsând pe Căutare. trimiteţi unul. Dacă apelantul
3 În listă, atingeţi contactul pe este necunoscut, această bară
care doriţi să-l apelaţi. 6
Mesaj de refuzare nu este
32 disponibilă.
Reglarea volumului unui apel. Dacă nu există apel
apel activ, apelul în aşteptare se
Pentru a regla volumul în va termina. Pentru a termina
t
conversaţie în timpul unui apel, toate apelurile concomitent,
utilizaţi tasta de volum sus şi apăsaţi tasta Meniu şi
jos de pe partea dreaptă a selectaţi Terminare toate
telefonului. apelurile.
e
NOTĂ: Veţi fi taxat pentru fiecare
Efectuarea unui nou apel apel efectuat.
ţi 1 În timpul apelului dvs. iniţial,
atingeţi .
Selectaţi apoi numărul pe care
doriţi să-l apelaţi.
ă
2 Formaţi numărul sau căutaţi-
vă contactele.
3 Atingeţi pictograma Apel
cat pentru a conecta apelul.
4 Ambele apeluri vor fi afişate
pe ecranul de apelare. Apelul
ere iniţial va fi blocat şi lăsat în
aşteptare.
5 Atingeţi pentru a comuta
e între apeluri. Sau atingeţi
ă pentru a activa un apel de tip
conferinţă.
ă
6 Pentru a termina apelurile
active, atingeţi Încheiere
33
Apeluri Co
Vizualizarea jurnalelor de Setări apel Put
apeluri Puteţi configura setările de tele
Pe ecranul de întâmpinare, apel ale telefonului, precum con
atingeţi şi alegeţi fila Jurnal redirecţionarea apelurilor şi alte sau
apeluri. caracteristici speciale oferite de sin
Vizualizaţi o listă completă furnizorul dvs.

a tuturor apelurilor vocale 1 Derulaţi şi atingeţi Setări.
Exis
efectuate, primite şi nepreluate. 2 Atingeţi Setări apel. un
Din
SFAT! Atingeţi o singură
înregistrare din jurnalul de 1
apeluri pentru a vedea data,
ora şi durata apelului.
2 A
SFAT! Apăsaţi tasta
Meniu, apoi atingeţi Ştergere
jurnal apeluri pentru a şterge
toate elementele înregistrate. Ad
no
1

34
Contacte
Puteţi adăuga contacte în atingeţi . Alegeţi dintre
telefon şi le puteţi sincroniza cu Efectuare fotografie sau
contactele din contul dvs. Google Alegere din galerie.
e sau din alte conturi care acceptă 3 Selectaţi tipul contactului prin
e sincronizarea contactelor. atingerea .
Căutarea unui contact 4 Atingeţi o categorie de
Există două modalităţi de a căuta informaţii despre contact şi
un contact: introduceţi detaliile despre
contactul dvs.
Din ecranul de întâmpinare
5 Apăsaţi Finalizat.
1 Din ecranul de întâmpinare
atingeţi pentru a Contacte preferate
deschide Contacte. Puteţi clasifica contactele apelate
2 Atingeţi Căutare şi introduceţi frecvent ca fiind preferate.
numele contactului utilizând Pentru a adăuga un contact la
tastatura. cele preferate
Adăugarea unui contact 1 Din ecranul de întâmpinare,
nou atingeţi pentru a
1 Din ecranul de întâmpinare, deschide Contacte.
atingeţi şi introduceţi 2 Atingeţi un contact pentru a-i
numărul noului contact, apoi vizualiza detaliile.
apăsaţi tasta Meniu, atingeţi 3 Atingeţi steluţa din dreapta
Adăugare la contacte şi apoi numelui contactului. Steluţa
Creare contact nou. devine aurie.
2 Dacă doriţi să adăugaţi o
imagine noului contact,
35
Contacte M
Pentru a elimina un contact din Me
lista celor preferate Tele
1 Din ecranul de întâmpinare, SM
atingeţi pentru a de
deschide Contacte.
2 Atingeţi fila Favorite şi alegeţi Tri
un contact pentru a-i vizualiza 1 A
detaliile.
3 Atingeţi steluţa aurie din
partea dreaptă a numelui
contactului. Steluţa devine 2
gri, iar contactul este eliminat
dintre cele preferate.

3 A

î
4 A

36 A
Mesaje/E-mail
Mesagerie subiect, Ataşare, Trimitere,
Telefonul LG-P500 combină Introducere zâmbet,
SMS şi MMS într-un meniu uşor Abandonare, Şabloane,
de utilizat şi intuitiv. Toate firele şi Adăugare la
contacte.
Trimiterea unui mesaj 5 Atingeţi Trimitere pentru a vă
1 Atingeţi pictograma din trimite mesajul.
ecranul de întâmpinare şi 6 Se deschide ecranul de
atingeţi Mesaj nou pentru a mesaje, cu mesajul după
deschide un mesaj gol. numele dvs. Răspunsurile
2 Introduceţi un nume de apar pe ecran. Pe măsură
contact sau apelaţi numărul ce vizualizaţi şi trimiteţi alte
din câmpul Către. Pe măsură mesaje, se creează o listă de
ce introduceţi numele mesaje.
contactului, apar contactele
asociate. Puteţi atinge un AVERTISMENT: Limita de
destinatar sugerat. Puteţi 160 de caractere poate varia
adăuga mai multe contacte. de la ţară la ţară, în funcţie de
NOTĂ: Veţi fi taxat pentru codul pentru SMS şi de limbă.
un mesaj text pentru fiecare
persoană căreia îi trimiteţi AVERTISMENT: Dacă la
mesajul. un mesaj SMS se adaugă
3 Atingeţi tipărire pentru a o imagine, un videoclip sau
compune mai jos pentru a un fişier audio, acesta va fi
începe să introduceţi mesajul. convertiţi automat într-un
4 Apăsaţi tasta Meniu pentru mesaj MMS şi veţi fi taxat în
a deschide meniul opţiuni. consecinţă.
Alegeţi dintre Apel, Adăugare 37
Mesaje/E-mail
NOTĂ: Dacă primiţi un SMS Du
în timpul unui apel, va exista AVERTISMENT: În acest afiş
înştiinţare prin sonerie. mod, dispozitivul Client MMS ave
dirijează utilizatorul în crearea
sau
Casetă listă mesaje şi trimiterea de mesaje
con
Mesajele (SMS, MMS) schimbate având conţinut care aparţine
cu o altă persoană pot fi afişate Domeniului de conţinut MM Ecr
în ordine cronologică, pentru a de bază. Această dirijare este Ecr
putea vedea în mod comod o asigurată prin dialoguri de com
avertisment. con
prezentare a conversaţiilor dvs.
1
Folosirea zâmbetelor Deschidere E-mail şi
Înveseliţi-vă mesajele utilizând Ecran conturi
zâmbete. Puteţi utiliza aplicaţia E-mail
Atunci când scrieţi un mesaj pentru a citi e-mail-urile de pe 2
nou, apăsaţi tasta Meniu, apoi alte servicii decât Google mail.
alegeţi Introducere zâmbet. Această aplicaţie E-mail acceptă
următoarele tipuri de cont: Prim
Modificarea setărilor POP3, IMAP şi Exchange.
mesajului trim
Setările de mesaje ale telefonului Pentru a deschide aplicaţia
dvs. LG-P500 sunt predefinite, E-mail o li
deci puteţi trimite mesaje Din ecranul de întâmpinare, ste
imediat. Puteţi modifica setările atingeţi E-mail.
în funcţie de preferinţele dvs. Prima dată când deschideţi pen
aplicaţia E-mail, se deschide un con
expert pentru configurare pentru Put
a vă ajuta să adăugaţi un cont ved
de e-mail. trim
38
După configurarea iniţială, E-mail este indicat cu o bifă.
afişează conţinutul Primite (dacă
aveţi numai un singur cont) Pentru a deschide Primite
sau ecranul Conturi (dacă aveţi combinate
conturi multiple). Dacă aţi configurat E-mailul să
trimită şi să primească e-mailuri
Ecranul Conturi de la mai mult de un cont, puteţi
Ecranul conturi prezintă Primite vizualiza toate mesajele trimise
combinate şi fiecare dintre în toate conturile în Primite
conturile dvs. de e-mail. combinate.
1 Deschideţi aplicaţia E-mail. 1 Atingeţi E-mail.
Dacă nu sunteţi pe ecranul 2 Atingeţi Primite combinate
Cont, apăsaţi tasta Meniu şi (în ecranul Conturi). Mesajele
atingeţi Conturi. din Primite combinate sunt
e 2 Selectaţi furnizorul de servicii codate cu culori în partea
de e-mail. stângă, după cont, utilizând
ptă - Atingeţi pentru a deschide aceleaşi culori utilizate pentru
Primite combinate, cu mesaje conturile dvs. în ecranul
trimise în toate conturile dvs. Conturi.
- Atingeţi pentru a deschide Numai cele mai recente e-
o listă numai cu mesajele cu mailuri din contul dvs. sunt
steluţă. descărcate în telefon. Pentru
- Atingeţi pictograma folder a descărca mai multe mesaje
pentru a deschide folderele e-mail (anterioare), atingeţi
un contului. Încărcare mai multe mesaje de
tru Puteţi atinge un cont pentru a-i la partea inferioară a listei de
vedea Primite. Contul de pe care e-mailuri.
trimiteţi în mod prestabilit e-mail
39
Mesaje/E-mail
Citirea mesajelor SAU Pen
Atingeţi mesajul pe care doriţi În timp ce citiţi un mesaj, ste
să-l citiţi. Mesajul se deschide apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi A
într-un ecran care conţine Ştergere. S
informaţii despre cine l-a trimis, Pentru numeroase tipuri de m
data la care a fost trimis şi alte conturi, mesajele şterse sunt
informaţii aferente. mutate într-un folder Coş de Co
Puteţi atinge acel indicator de gunoi, deci le puteţi regăsi în caz un
stare pentru a deschide Contact că au fost şterse din greşeală. Pen
rapid. un
Mesaje cu steluţă 1 Î
Răspunsul la un mesaj Puteţi adăuga steluţe la mesajele
Puteţi trimite răspuns la acesta, importante pentru a le urmări
îl puteţi redirecţiona sau chiar mai uşor. 2
puteţi doar să-l ştergeţi. Pentru a adăuga steluţă la un
Pentru a marca un mesaj ca mesaj
necitit În timp ce citiţi un mesaj,
Puteţi seta ca un mesaj să apară atingeţi, steluţa din
ca şi cum n-ar fi fost citit – de antetul său.
exemplu, pentru a vă reaminti SAU
să-l citiţi din nou mai târziu. Dintr-o listă de mesaje dintr-
În timp ce citiţi un mesaj, un folder, atingeţi steluţa unui 3 A
apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi mesaj. Steluţa devine aurie A
Marcare ca necitit. .
Pentru a şterge un mesaj Pentru a scoate steluţa de pe
În timp ce citiţi un mesaj, un mesaj
4
40 atingeţi butonul Ştergere. Atingeţi steluţa din nou.
Pentru a vizualiza mesajele cu 5 Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi
steluţă Ataşare pentru a trimite o
eţi Atingeţi Cu steluţă. fotografie cu mesajul.
Se deschide un folder cu 6 Atingeţi butonul Trimitere.
mesajele dvs. cu steluţă. Dacă nu sunteţi gata să
trimiteţi mesajul, atingeţi
Compunerea şi trimiterea butonul Salvare ca ciornă
caz unui E-mail pentru a-l salva într-un
Pentru a compune şi a trimite folder de ciorne. Atingeţi
un mesaj un mesaj ciornă dintr-un
1 În timp ce sunteţi în aplicaţia folder Ciorne pentru a
ele E-mail, apăsaţi tasta Meniu şi reîncepe să lucraţi la acesta.
atingeţi Redactare. Mesajul dvs. va fi salvat,
de asemenea, ca ciornă
2 Introduceţi o adresă pentru
dacă atingeţi tasta Înapoi
destinatarul căruia intenţionaţi
înainte de a-l trimite.
să-i trimiteţi mesajul. Pe
Atingeţi butonul Abandonare
măsură ce introduceţi textul,
pentru a abandona şi a
sunt oferite adrese care
şterge un mesaj, inclusiv
corespund din Contactele dvs.
orice ciorne salvate. Dacă nu
Separaţi adresele multiple cu
sunteţi conectat la o reţea,
virgule.
- de exemplu, dacă lucraţi în
ui 3 Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi modul avion, mesajele pe
Adăugare Cc/Bcc pentru care le-aţi trimis sunt stocate
a putea să introduceţi alte în folderul dvs. De trimis până
contacte/adrese de e-mail în când vă conectaţi din nou la o
Cc sau Bcc. reţea. În cazul în care conţine
4 Introduceţi textul mesajului. vreun mesaj în aşteptare, De
41
Mesaje/E-mail
trimis este afişat pe ecranul Adăugarea şi editarea Pen
Conturi. conturilor de e-mail 1
Vă rugăm să reţineţi că mesajele Pentru a adăuga un cont de 2 A
trimise utilizând un cont e-mail
Exchange nu vor fi localizate 3 A
1 Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi
pe telefon; acestea vor fi totuşi
Adăugare cont.
localizate chiar pe serverul
2 Atingeţi butonul Următorul. 4 A
Exchange.
Dacă doriţi să vă vedeţi mesajele Sau, dacă trebuie să
trimise din folderul Trimise (sau introduceţi setările contului
cu eticheta Trimise), va trebui de e-mail.
Re
adesea să deschideţi folderul/ 3 Introduceţi un nume pentru
cont, confirmaţi cum doriţi să Cu
eticheta Trimise şi să selectaţi
apară numele dvs. în e-mailul buc
Reactualizare din meniul opţiuni.
de ieşire, apoi atingeţi butonul put
Lucrul cu foldere Cont Finalizare. ul d
put
Fiecare cont are foldere Primite, Pentru a modifica setările unui put
De trimis, Trimise şi Ciorne. cont vizu
În funcţie de caracteristicile
1 Deschideţi ecranul Conturi. prie
acceptate de către furnizorul
de servicii al contului dvs., 2 Atingeţi şi menţineţi apăsat Vă
este posibil să aveţi foldere contul ale cărui setări doriţi să Fac
suplimentare. le modificaţi. În meniul care Dac
se deschide, atingeţi Setări vizi
cont. con
NOT
sup
con
42
Pentru a şterge un cont de e-mail Verificaţi aceste tarife la operatorul
1 Deschideţi ecranul Conturi. de reţea.
2 Atingeţi şi ţineţi apăsat contul Adăugarea contului dvs.
pe care doriţi să-l ştergeţi. la telefon
geţi 3 Atingeţi Eliminare cont în 1 Din ecranul de întâmpinare,
meniul care se deschide. alegeţi orice aplicaţie SNS pe
4 Atingeţi butonul OK din caseta care doriţi s-o utilizaţi.
de dialog pentru a confirma 2 Dacă nu aveţi încă un cont,
că doriţi să ştergeţi contul. atingeţi Conectare acum şi
introduceţi detalii.
Reţele sociale
3 Introduceţi adresa de e-
să Cu telefonul dvs, vă puteţi
mail şi parola pe care le-aţi
lul bucura de reţele sociale şi vă
configurat în comunitatea
nul puteţi administra micro-blog-
dvs., apoi atingeţi Conectare.
ul din comunităţi on-line. Vă
puteţi actualiza starea curentă, 4 Aşteptaţi în timp ce detaliile
puteţi încărca fotografii şi puteţi dvs. sunt verificate în cadrul
vizualiza actualizările de stare ale comunităţii dvs.
prietenilor dvs. în timp real. 5 Verificaţi comunitatea
Vă puteţi adăuga conturile pentru a vă asigura că este
să Facebook, Twitter la telefon. ACTIVATĂ. Dacă atingeţi
e Dacă nu aveţi un cont, le puteţi comunitatea, puteţi vizualiza
vizita site-urile Web pentru a-l starea curentă a comunităţii
configura. dvs. sociale.

NOTĂ: Este posibil să fiţi taxat


suplimentar atunci când vă
conectaţi şi utilizaţi servicii online.
43
Mesaje/E-mail Ca
SFAT! Dacă adăugaţi o Eliminarea conturilor de Viz
aplicaţie widget pentru o pe telefonul dvs.
reţea socială pe ecranul de Alegeţi Setări > Conturi şi setări
întâmpinare, aplicaţia widget sincronizare > Alegeţi un cont
va indica starea dvs. atunci pe care doriţi să-l ştergeţi >
când telefonul se actualizează Atingeţi Eliminare cont.
de la reţea.
De asemenea, puteţi accesa
comunitatea socială direct,
atingând aplicaţia widget.

Vizualizarea şi
actualizarea stării dvs.
1 Alegeţi o comunitate pe care
doriţi s-o accesaţi.
2 Puteţi vizualiza starea curentă
a comunităţii dvs. sociale.
3 Vă puteţi actualiza starea cu
comentarii sau încărcând
fotografii.
NOTĂ: Acest lucru depinde de
serviciile de reţea.
Sfat! Puteţi utiliza informaţii N
despre prieteni numai în SNS d
sau sincronizare toate datele în s
Contacte.

44
Cameră
e Vizorul
Luminozitate – Aceasta defineşte şi controlează cantitatea
ări de lumină solară care intră în imagine. Glisaţi indicatorul de
t luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine
cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu
luminozitate mai mare.
Zoom – Mărire sau micşorare. Ca alternativă, puteţi utiliza tastele
laterale de reglare a volumului.

Modul Video – Glisaţi în jos


această pictogramă pentru a
trece în modul video.
Realizarea unei fotografii
Galerie – Aceasta vă permite
să accesaţi fotografiile salvate
din modul cameră. Atingeţi
Setări – Atingeţi această pur şi simplu şi galeria foto va
pictogramă pentru a deschide apărea pe ecran.
meniul setări. Consultaţi
Utilizarea setărilor avansate.
Focalizare – Atingeţi această pictogramă pentru a selecta meniul
opţiuni. Consultaţi Utilizarea modului de focalizare.
Mod scenă – Alegeţi dintre Auto, Portret, Peisaj, Sporturi,
Noapte şi Apus.

NOTĂ: Înainte de a realiza o fotografie trebuie să introduceţi un card


de memorie. Fără a introduce un card de memorie, nu veţi putea
să realizaţi o fotografie şi nici să salvaţi imaginile realizate.

45
Cameră
SFAT! Puteţi închide toate NOTĂ: Zoomul nu este acceptat în Du
opţiunile de scurtătură, pentru ca modul Urmărirea feţei. fot
ecranul vizorului să fie mai liber. Manual – Setaţi camera să Fot
Este suficient să atingeţi o dată focalizeze manual.
centrul vizorului. Pentru a reafişa
pe
opţiunile atingeţi din nou ecranul. Fotografierea rapidă Pa

Utilizarea modului de 1 Alegeţi Aplicaţie cameră.


focalizare 2 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi
Puteţi selecta modul de
obiectivul către subiectul pe
focalizare dintre următoarele
care doriţi să-l fotografiaţi.
opţiuni; NOT
3 Atingeţi uşor şi ţineţi apăsat
Focalizare automată – Setaţi MM
camera astfel încât să focalizeze butonul de captură şi o casetă
de focalizare va apărea în tax
în mod automat.
centrul ecranului vizorului. Se
Macro – Modul macro vă
permite să faceţi fotografii 4 Poziţionaţi telefonul astfel
extrem de aproape. Dacă încât să vedeţi subiectul în
încercaţi să faceţi o fotografie de caseta de focalizare.
5 Când caseta de focalizare Red
aproape, dar caseta de focalizare
rămâne roşie, încercaţi să devine verde, camera a
activaţi modul macro. focalizat subiectul.
Urmărire a feţei – Dacă 6 Butonul de captură dezactivat.
setaţi Urmărire a feţei şi faceţi
o fotografie, camera dvs.
detectează şi se focalizează
automat pe feţele umane.

46
t în După ce aţi realizat Atingeţi pentru a vizualiza
fotografia o galerie cu fotografiile
Fotografia realizată se va afişa salvate.
pe ecran.
Utilizarea setărilor
Partajare Atingeţi pentru a vă
avansate
partaja fotografia ca
Bluetooth, E-mail, În vizor, atingeţi pentru
Facebook, Google a deschide toate opţiunile
mail, Mesagerie, avansate.
e Picasa sau Twitter. Puteţi modifica setările camerei
derulând meniul circular. După
t NOTĂ: La descărcarea mesajelor selectarea opţiunii, atingeţi tasta
etă MMS în roaming pot fi percepute Înapoi.
taxe suplimentare.
Dimensiune imagine – Atingeţi
Setare ca Atingeţi pentru a pentru a seta dimensiunea (în
utiliza imaginea ca pixeli) a fotografiei pe care o
Pictogramă contact realizaţi. Selectaţi o valoare
sau Fundal. a pixelilor dintre opţiunile
Redenumire Atingeţi pentru numerice: 3M (2048x1536), 2M
a edita numele (1600x1200), 1M (1280x960),
fotografiei selectate. VGA (640x480),
vat. Atingeţi pentru a şterge QVGA (320x240).
imaginea. ISO – Valoarea ISO determină
Atingeţi pentru a realiza sensibilitatea senzorului de
imediat altă fotografie. lumină al camerei foto. Cu cât
Fotografia dvs. curentă va indicatorul ISO este mai ridicat,
fi salvată. cu atât este mai sensibilă
47
Cameră
camera foto. Acest lucru este util dacă doriţi să fiţi inclus într-o afla
pentru fotografierea pe întuneric, fotografie. Dac
atunci când nu puteţi utiliza Mod fotografiere – Alegeţi dintre pe
bliţul. Selectaţi dintre valorile ISO Normal, Captură continuă, ma
ale Auto, 400, 200 şi 100. Fotografie portret, Captură foto
Balans de alb – Alegeţi dintre artistică, Efect facial şi Desen NOT
Auto, Incandescent, Însorit, animat. dis
Fluorescent şi Înnorat. Calitate imagine – Alegeţi dintre est
Efect culoare – Selectaţi un Super fin, Fin şi Normal. Cu cât Res
ton de culoare pentru noua dvs. calitatea este mai fină, cu atât set
fotografie. fotografia este mai clară. Totuşi,
După efectuarea selecţiei, dimensiunea fişierului va creşte dor
utilizaţi tasta Înapoi pentru a în consecinţă, ceea ce înseamnă ace
închide meniul pentru tonul de că veţi putea stoca mai puţine asi
culoare. Acum sunteţi pregătit fotografii în memorie.
pentru fotografiere. Revedere automată – Dacă S
NOTĂ: Puteţi transforma o setaţi Revedere automată to
imagine color într-o imagine alb- activată, aceasta vă va afişa va
negru sau sepia, dar nu puteţi d
imaginea pe care tocmai aţi
transforma o imagine alb-negru To
sau sepia într-o imagine color. realizat-o automat.
tr
Temporizator – Temporizatorul Sunet declanşator – Selectaţi to
automat vă permite să setaţi unul dintre cele patru sunete IS
o perioadă de întârziere după pentru declanşator. fa
apăsarea declanşatorului. Poziţie etichetă – Activaţi
Selectaţi Oprit, 3 secunde, pentru a utiliza serviciile pe bază
5 secunde sau 10 secunde. de locaţie ale telefonului dvs.
Această opţiune este ideală Realizaţi fotografii oriunde vă
48
aflaţi şi marcaţi-le cu locaţia. SFAT! Meniul de setări
Dacă încărcaţi fotografii marcate este suprapus vizorului,
tre pe un blog care acceptă astfel încât dacă schimbaţi
marcajul geografic, puteţi vedea elemente care ţin de culoarea
fotografiile afişate pe o hartă. sau calitatea imaginii, puteţi
previzualiza modificarea
NOTĂ: Această funcţie este
imaginii în spatele meniului
disponibilă numai dacă GPS-ul
de setări.
tre este activat.
ât Resetare – Restauraţi toate
setările implicite ale camerei.
şi, – Atingeţi ori de câte ori
e doriţi să ştiţi cum funcţionează
nă această funcţie. Aceasta vă
asigură un ghid rapid.
SFAT! Când închideţi camera,
toate setările vor reveni la
valorile implicite, cu excepţia
dimensiunii şi calităţii imaginii.
Toate setările neimplicite
trebuie resetate, cum ar fi
tonul de culoare şi valoarea
ISO. Verificaţi-le înainte de a
face următoarea fotografie.

49
Cameră Ca
Vizualizarea fotografiilor degetul pe ecran pentru a Viz
salvate selecta zona.
1 Puteţi accesa fotografiile Rotire - Rotire la stânga
salvate din modul cameră. sau la dreapta
Este suficient să atingeţi
şi să atingeţi ecranul, apoi veţi
vedea Diaporamă şi Meniu.
SFAT! Deplasaţi către
stânga sau către dreapta
pentru a vizualiza alte fotografii
sau videoclipuri.
- Atingeţi pentru a vedea
diaporama.
- Atingeţi pentru a partaja
conţinutul sau a şterge
Atingeţi Mai multe pentru mai
multe opţiuni mai jos.
Detaliu - Verificaţi
informaţiile privind
conţinutul.
Setare ca - Setare ca
pictogramă contact sau
fundal
Decupare - Decupaţi
fotografia. Deplasaţi-vă
50
Camera video
a Vizorul
Luminozitate – Aceasta defineşte şi controlează cantitatea
de lumină solară care intră în videoclip. Glisaţi indicatorul de
luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip
cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu
luminozitate mai mare.
Zoom – Mărire sau micşorare. Ca alternativă, puteţi utiliza tastele
laterale de reglare a volumului. Înainte de a începe înregistrarea
unui videoclip, puteţi utiliza funcţia zoom. În timpul înregistrării nu
puteţi controla funcţia zoom.
Mod cameră – Glisaţi în sus
această pictogramă pentru a
trece în modul cameră.
Începutul înregistrării
Galerie – Aceasta vă permite
să accesaţi fotografiile şi
videoclipurile salvate din
modul cameră video. Atingeţi
Setări – Atingeţi această pur şi simplu şi galeria foto va
pictogramă pentru a deschide apărea pe ecran.
meniul setări. Consultaţi
Utilizarea setărilor avansate.
Mod scenă – Setaţi camera astfel încât să fie ajustată în funcţie
de mediul înconjurător. Alegeţi dintre Auto, Portret, Peisaj,
Sporturi, Apus şi Noapte.

Dimensiune videoclip – Atingeţi pentru a seta dimensiunea (în


pixeli) a videoclipului pe care îl înregistraţi. Alegeţi dimensiunea
imaginii video dintre VGA (640x480), QVGA (320x240) sau QCIF
(176x144).
51
Camera video
Înregistrarea rapidă a Redare Atingeţi pentru a reda Ut
unui videoclip videoclipul. av
1 Deplasaţi butonul mod Partajare Atingeţi pentru a vă Util
cameră în poziţia jos, partaja videoclipul ca pen
pictograma se va modifica Bluetooth, E-mail, ava
în . Google Mail™, MMS Reg
2 Vizorul camerei video va sau YouTube™. der
apărea pe ecran. sel
NOTĂ: La descărcarea mesajelor
3 Ţinând telefonul în poziţie Îna
MMS în roaming pot fi percepute
orizontală, direcţionaţi taxe suplimentare. Bal
obiectivul către subiectul asi
Redenumire Atingeţi pentru alb
videoclipului.
a edita numele rea
4 Apăsaţi o dată butonul de videoclipului
captură pentru a începe bal
selectat. cam
înregistrarea.
Atingeţi pentru a realiza să
5 REC va apărea în partea imediat alt videoclip. lum
inferioară a vizorului, iar Înregistrarea video curentă Aut
cronometrul va afişa durata va fi salvată. Flu
videoclipului.
Atingeţi pentru a şterge Efe
6 Atingeţi de pe ecran videoclipul pe care tocmai ton
pentru a opri înregistrarea. l-aţi realizat şi confirmaţi pen
După filmarea unui atingând Da. Vizorul va Du
apărea din nou. vid
videoclip
Atingeţi pentru a accesa No
O imagine statică reprezentând
player-ul media şi vizualizaţi lim
videoclipul va apărea pe ecran.
videoclipurile salvate. trim
52
a Utilizarea setărilor setaţi ca MMS, puteţi înregistra
avansate 300 k video. De asemenea puteţi
Utilizând vizorul, atingeţi alege QVGA şi QCIF numai în
pentru a deschide toate opţiunile acest mod.
avansate. SFAT! Atunci când selectaţi
S Reglaţi setările camerei video durata unui MMS, calitatea
derulând meniul circular. După videoclipului va fi setată
selectarea opţiunii, atingeţi tasta ca QCIF şi puteţi înregistra
r
Înapoi. videoclipuri mai lungi.
te
Balans de alb – Balansul de alb
asigură faptul că toate zonele Calitatea videoclipului – Alegeţi
albe din videoclipul dvs. sunt dintre Superfin, Fin şi Normal.
realiste. Pentru a regla corect Voce – Alegeţi Mut pentru a
balansul tonurilor de alb din înregistra un videoclip fără sunet.
cameră, ar putea fi necesar Revedere automată – Dacă
să determinaţi condiţiile de setaţi această opţiune, vă va
luminozitate. Alegeţi dintre afişa videoclipul pe care tocmai
ă Auto, Incandescent, Însorit, l-aţi înregistrat automat.
Fluorescent şi Înnorat. Resetare – Resetaţi toate
Efect de culoare – Alegeţi un setările camerei video.
i ton de culoare pentru a-l utiliza – Atingeţi ori de câte ori
pentru vizualizarea nouă. doriţi să ştiţi cum funcţionează
Durată – Setaţi limita duratei această funcţie. Aceasta vă
videoclipului dvs. Alegeţi dintre asigură un ghid rapid.
Normal şi MMS pentru a
aţi limita dimensiunea maximă de
trimitere ca mesaj MMS. Dacă
53
Camera video Fo
SFAT! Puteţi modifica un Re
videoclip color în videoclip pe
alb-negru sau sepia, dar nu vid
puteţi modifica un videoclip Pen
alb-negru sau sepia în vid
videoclip color. red
pe
Vizionarea videoclipurilor
salvate Se
1 În vizor, atingeţi . fun
2 Pe ecran va apărea galeria. 1 A
3 Atingeţi un videoclip o dată
pentru a-l afişa la începutul
galeriei. Redarea începe 2 A
automat.
3 A

54
Fotografiile şi video clipurile
Reglarea volumului
pentru vizionarea unui
videoclip
Pentru a regla volumul unui
videoclip în timp ce acesta este
redat, folosiţi tastele de volum de
pe partea stângă a telefonului.
Setarea unei fotografii ca
fundal
1 Atingeţi fotografia pe care
doriţi să o setaţi ca fundal,
pentru a o deschide.
2 Atingeţi ecranul pentru a
deschide meniul cu opţiuni.
3 Atingeţi Utilizare ca , apoi
atingeţi Setare fundal.

55
Multimedia
Puteţi stoca fişiere multimedia Vizualizarea cronologică
pe un card de memorie, pentru a Galeria telefonului LG-P500
avea acces facil la toate fişierele oferă o vizualizare cronologică 3
dvs. de imagine şi video. a fotografiilor şi videoclipurilor
Atingeţi fila Aplicaţii, apoi dvs. Din modul Vizualizare grilă,
selectaţi Galerie. Puteţi deschide trageţi spre dreapta,
o listă cu barele de catalogare în datele la care aţi realizat
care sunt stocate toate fişierele fotografiile vor fi afişate începând SFA
multimedia. cu cea mai recentă. Dacă şi îl
selectaţi o anumită dată, toate vă
NOTĂ: Asiguraţi-vă că aţi
fotografiile pe care le-aţi făcut com
instalat un card de memorie în
telefon pentru a salva fotografiile în acea zi vor fi grupate pe un
şi a vă accesa toate imaginile. fundal alb. Tri
Fără un card de memorie, 1
Meniul de opţiuni pentru
telefonul nu va afişa nicio
fotografie şi niciun videoclip fără Imaginile mele
imagini Picasa care se află în Selectaţi o fotografie, apoi 2
albumul dvs. Picasa. apăsaţi tasta Meniu de două
ori pentru a vedea opţiunile
disponibile. Y
Model vizualizare
Atingeţi Galerie şi veţi vedea Trimiterea unei fotografii 3
Vizualizare folder. 1 Pentru a trimite o fotografie,
Atingeţi orice folder şi va trece atingeţi şi menţineţi astfel
în modul Vizualizare grilă. Dacă fotografia dorită.
atingeţi orice fotografie, aceasta 2 Selectaţi Partajare. Alegeţi
va trece la modul Vizualizare dintre Bluetooth, E-mail,
completă.
56
ă Google Mail™, Mesaje, SNS Utilizarea unei imagini
sau Picasa. Selectaţi imaginile pentru a le
3 Dacă selectaţi E-mail, Google utiliza ca fundaluri sau pentru a
Mail™ sau Mesaje, fotografia identifica apelanţi.
ă, va fi ataşată mesajului, apoi 1 Atingeţi şi menţineţi astfel
scrieţi şi trimiteţi mesajul în o fotografie, apoi selectaţi
mod normal. Setare ca.
ând SFAT! Dacă deţineţi un cont SNS 2 Alegeţi dintre Pictogramă
şi îl configuraţi pe telefonul dvs., contact sau Fundal.
vă puteţi partaja fotografia în
comunitatea SNS. Crearea unei diaporame
Din modul Vizualizare completă,
Trimiterea unui videoclip puteţi crea o diaporamă, astfel
1 Pentru a trimite un videoclip, încât nu trebuie să deschideţi şi
u atingeţi şi menţineţi astfel să închideţi fiecare imagine.
videoclipul dorit. 1 Atingeţi şi menţineţi astfel
2 Selectaţi Partajare. Alegeţi o fotografie, apoi selectaţi
dintre Bluetooth, E-mail, Diaporamă.
Google Mail™, Mesaje sau
YouTube™. Verificarea fotografiei
i 3 Dacă selectaţi E-mail, Google Puteţi vizualiza informaţiile
Mail™ sau Mesaje, videoclipul detaliate ale unei fotografii,
,
va fi ataşat mesajului, apoi cum ar fi Numele, Data, Ora,
scrieţi şi trimiteţi mesajul în Dimensiunea şi Tipul.
mod normal. 1 Atingeţi Meniu > Mai multe
> Detalii.

57
Multimedia
Transferarea fişierelor vedea imediat fereastra pop up cu Pen
folosind dispozitivele de "Activare stocare USB". tim
stocare în masă pe USB tas
Muzică par
Pentru a transfera fişierele Telefonul dvs. LG-P500 dispune
folosind dispozitive USB: Atin
de un player muzical încorporat,
1 Conectaţi telefonul LG-P500 me
care vă permite să redaţi toate
la un PC utilizând un cablu opţ
melodiile dvs. preferate. Pentru a
USB. list
accesa playerul muzical, atingeţi
de
2 Dacă nu aţi instalat LG Muzică.
Cău
Android Platform Driver pe
PC, trebuie să modificaţi Redarea unei melodii NO
setările manual. Alegeţi Setări 1 Din ecranul de întâmpinare, fişie
> Stocare pe card SD şi atingeţi fila Aplicaţii şi de
telefon > Activează doar selectaţi Muzică. naţ
stocarea în masă. aut
2 Atingeţi Melodii.
3 Atingeţi Activare stocare USB. Ast
3 Selectaţi melodia pe care
obţ
4 Puteţi vizualiza conţinuturile doriţi să o redaţi.
lice
de stocare în masă pe 4 Atingeţi pentru a cop
calculator şi apoi să întrerupe melodia. În a
transferaţi fişierele. 5 Atingeţi pentru a trece la cop
NOTĂ: Trebuie să instalaţi mai întâi următoarea melodie. chi
un card SD. Fără un card SD nu 6 Atingeţi pentru a reveni Îna
puteţi folosi stocarea în masă la prima parte a melodiei. fişie
USB. Atingeţi de două ori res
NOTĂ: Dacă aţi instalat LG pentru a reveni la melodia unu
Android Platform Driver, veţi anterioară.
58
cu Pentru a modifica volumul în Utilizarea aparatului radio
timp ce ascultaţi muzică, apăsaţi Telefonul LG-P500 are un radio
tastele de volum sus şi jos de pe FM încorporat, prin urmare puteţi
partea dreaptă a telefonului. să vă căutaţi posturile preferate
ne
Atingeţi şi menţineţi astfel orice şi să ascultaţi la drum.
at,
melodie din listă. Se vor afişa
e NOTĂ: Pentru a asculta posturile
opţiunile Redare, Adăugare la
ua radio trebuie să conectaţi căştile.
lista de redare, Utilizare ca ton
eţi Conectaţi mufa căştilor.
de apel, Ştergere, Detalii şi
Căutare. Căutarea posturilor
NOTĂ: Drepturile de autor pentru Puteţi căuta posturile radio, fie
, fişierul muzical pot fi protejate manual, fie automat. Acestea vor
de tratate internaţionale şi legi fi salvate pe canale cu numere
naţionale privind drepturile de diferite, astfel încât nu va fi
autor. necesar să le căutaţi din nou.
Astfel, poate fi necesar să Puteţi stoca până la 48 de
obţineţi o permisiune sau o canale în telefonul dvs.
licenţă pentru reproducerea sau Pentru a căuta automat
copierea muzicii. 1 Din ecranul de întâmpinare,
În anumite ţări, legislaţia interzice atingeţi fila Aplicaţii şi
la copierea materialelor protejate, selectaţi Radio FM.
chiar şi pentru uz personal.
2 Apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi
i Înainte de a descărca sau copia
Scanare automată.
fişierul, verificaţi legislaţia ţării
respective cu privire la utilizarea 3 Dacă există canale presetate,
unui astfel de material. veţi vedea o fereastră
pop-up cu "Resetaţi toate
canalele şi începeţi scanarea
59
Multimedia Ap
automată?". Dacă alegeţi OK, Ascultarea posturilor 1
toate canalele presetate vor fi radio
şterse, iar Scanarea automată 1 Atingeţi Ascultare prin şi
va porni. puteţi seta Difuzor sau Cască 2
4 În timpul Scanării automate, cu fir pentru a asculta posturi
atingeţi Oprire dacă doriţi radio.
să opriţi scanarea. Numai
canalele scanate înainte de a SFAT! Pentru a
opri scanarea vor fi salvate. îmbunătăţi recepţia radio,
întindeţi cablul căştilor, care Sfa
NOTĂ: Puteţi, de asemenea, să funcţionează pe post pe Go
căutaţi automat un post utilizând antenă radio. dor
meniul circular afişat. să
>S
Resetarea canalelor AVERTISMENT: apl
1 Apăsaţi tasta Meniu şi alegeţi În cazul în care conectaţi o Şte
Resetare canal pentru a cască care nu este destinată
reseta canalul curent sau special recepţionării posturilor Go
alegeţi Resetare globală radio, recepţia poate fi slabă. Ver
canale pentru a reseta toate traf
canalele. des
P50
Wi-
NOT
aco
Apă
util
Cău
60
Aplicaţiile Google
1 Configuraţi mai întâi un cont pe care-l căutaţi.
Google. Introduceţi numele de Direcţii – Aceasta vă va
utilizator şi parola. permite să aflaţi ruta locului pe
că 2 După autentificare, contactele, care l-aţi introdus. Atingeţi
uri e-mail-urile şi calendarul pentru a introduce date. Alegeţi
din contul dvs. Google se dintre Contacte sau Arătaţi pe
vor sincroniza automat cu hartă sau Locaţia mea curentă.
telefonul LG-P500. Niveluri – Puteţi comuta
Sfat! Dacă vă modificaţi contul vizualizarea de la Trafic la
Google după conectare sau dacă Satelit sau Teren. Atingeţi
doriţi să vă deconectaţi, vă rugăm Latitudine, apoi veţi vedea locaţia
să utilizaţi paşii de mai jos: Meniu contactelor dvs. din Contul
> Setări > Aplicaţii > Administrare Google.
aplicaţii > Apl. Google > Locaţia mea – Indicaţi
Ştergere date. locaţia dvs. curentă pe hartă.
r Google Maps™ Alăturare latitudine
– partajaţi-vă locaţia cu prietenii
Verificaţi-vă locaţia curentă şi
pe care-i alegeţi şi cu Google.
traficul, primind indicaţii către
destinaţia dvs. Telefonul LG- Mai multe – Ştergeţi harta
P500 trebuie să fie conectat la sau găsiţi Elemente cu steluţă şi
Wi-Fi sau 3G/GPRS. mai multe.
NOTĂ: Google Maps™ nu NOTĂ: În timp ce vizualizaţi
acoperă toate oraşele şi ţările. Vizualizare stradă pentru o
locaţie, apăsaţi tasta Meniu, apoi
Apăsaţi tasta Meniu pentru a atingeţi Mod busolă pentru a
utiliza opţiunile: activa modul busolă.
Căutare – Introduceţi locul
61
Aplicaţiile Google
Market™ Google Mail™ Go
Android Market™ vă permite să Google mail Mail™ este Goo
descărcaţi aplicaţii şi jocuri utile. configurat atunci când vă me
Dacă instalaţi aplicaţii şi jocuri de configuraţi telefonul pentru prima Ace
pe Android Market™, acestea dată. În funcţie de setările dvs. cu
apar în meniul telefonului LG- de sincronizare, Google Mail™ Goo
P500. Puteţi verifica aplicaţia de pe telefon este sincronizat Apă
descărcată atingând fila automat cu contul dvs. Google opţ
Descărcări. Mail™de pe Web. Lista Toţ
Puteţi verifica comentariile altei conversaţiilor din Primite este prie
persoane privind o aplicaţie sau vizualizarea implicită a Google
Adă
vă puteţi posta comentariile. Mail™.
inv
1 Selectaţi o categorie din Atingeţi tasta Meniu, apoi
Cău
Aplicaţii şi Jocuri pentru a-i atingeţi Reactualizare pentru
con
răsfoi conţinutul. Vă va afişa a trimite sau primi e-mail-uri
cuv
Cu plată, Gratuite şi Ultima noi şi a vă sincroniza mesajele
le-a
apariţie. cu contul Google Mail™ de pe
Web. Cu tasta Meniu, puteţi Dec
2 Selectaţi o aplicaţie pentru a de
o instala. efectua compunerea unui email,
Adăugare cont , Accesare atin
NOTĂ: Atunci când doriţi să etichete, Căutare şi Mai multe. din
terminaţi jocul, folosiţi tasta Acasă fi c
sau Înapoi. Veţi reveni la ecranul Con
de întâmpinare. Sau folosiţi tasta Set
Meniu a jocului. sau

62
Google Talk™ Mai multe – De aici, puteţi
Google Talk™ este programul de închide toate conversaţiile şi
mesagerie instant al lui Google. verifica lista Invitaţii şi Blocaţi.
ma Acesta vă permite să comunicaţi
. cu alte persoane care folosesc
™ Google Talk™.
Apăsaţi tasta Meniu şi verificaţi
opţiunile disponibile.
Toţi prietenii – Alăturaţi toţi
prietenii pentru a comunica.
Adăugare prieten – Trimiteţi
invitaţie pentru a conversa.
Căutare – Caută orice
conversaţie care conţine
cuvântul sau propoziţiile pe care
e
le-aţi introdus.
e
Deconectare – Deconectare
ail, de la conversaţie. Atunci când
atingeţi pictograma Convorbire
e. din ecranul de întâmpinare, veţi
fi conectat automat dacă setaţi
Conectare automată activă.
Setări – Ajustaţi indicatorul
sau înştiinţarea. etc.

63
Utilitare
Setarea alarmei 3 Pentru calculele simple, 5
1 Din ecranul de întâmpinare, atingeţi funcţia dorită (+, –, x
atingeţi fila Aplicaţii şi sau ÷), urmată de =. 6
selectaţi Ceas. 4 Pentru calcule mai complexe
2 Dacă doriţi să adăugaţi o apăsaţi tasta Meniu, atingeţi
alarmă nouă, atingeţi . Panoul setări avansate, apoi 7
selectaţi sin, cos, tan, log
3 Setaţi ora şi atingeţi
ş.a.m.d.
pentru a porni alarma. După
ce aţi setat ora, telefonul LG- 8 A
Adăugarea unui
P500 vă va permite să ştiţi eveniment în calendar
cât timp a rămas până când
1 Din ecranul de întâmpinare, î
va suna alarma.
atingeţi fila Aplicaţii şi
4 Setaţi Repetare, Ton de selectaţi Calendar.
apel sau Vibraţii şi adăugaţi 2 Pentru a utiliza Calendarul,
Etichetă pentru a denumi trebuie să creaţi mai întâi un
alarma. Apăsaţi Finalizare. cont Google.
5 Apăsaţi tasta Meniu pentru 3 Pentru a verifica evenimentul,
a adăuga alarmă sau reglaţi atingeţi data. Atingeţi şi Mo
durata Amânării sau volumul menţineţi apăsat dacă doriţi ca
alarmei din setări. să adăugaţi un Eveniment 1
nou. apoi atingeţi Eveniment
Utilizarea calculatorului nou.
1 Din ecranul de întâmpinare 4 Atingeţi Ce, apoi introduceţi
atingeţi fila Aplicaţii şi numele evenimentului.
selectaţi Calculator. 2
Verificaţi data şi introduceţi
2 Atingeţi tastele numerice ora la care doriţi să înceapă şi
pentru a introduce numere. să se termine evenimentul.
64
5 De asemenea, atingeţi Unde, ThinkFree Office
x apoi introduceţi locaţia. ThinkFree Office vă permite
6 Dacă doriţi să adăugaţi o notă să citiţi documente şi asigură
xe pentru eveniment, atingeţi funcţii de editare limitate
ţi Descriere şi introduceţi detaliile. pentru Microsoft Word, Excel şi
oi 7 Dacă doriţi să repetaţi alarma, PowerPoint. Dar nu puteţi edita
setaţi Repetare şi Memento, fişiere PDF.
dacă este necesar. 1 Atingeţi şi menţineţi astfel un
8 Atingeţi Finalizare pentru fişier, apoi sunt disponibile
a salva evenimentul în opţiunile Deschidere,
calendar. Un pătrat colorat Încărcare, Redenumire,
, în calendar va marca toate Mutare, Copiere, Ştergere,
zilele care au evenimente Trimitere şi Proprietăţi.
salvate. Un semnal de alarmă Aceasta depinde de tipul
se declanşează la începerea fişierului.
n evenimentului, pentru a vă
Apăsaţi tasta Meniu
ajuta să fiţi organizat.
ul, Nou – Adăugare document,
Modificarea vizualizării Spreadsheet, Prezentare sau
i calendarului Folder.
1 Din ecranul de întâmpinare, Reactualizare
nt atingeţi fila Aplicaţii şi – Reactualizare date.
selectaţi Calendar. Apăsaţi Sortare – Sortare după
tasta Meniu. nume, dată sau dimensiune.
2 Selectaţi vizualizarea Preferinţe– Reglare setări
calendarului pentru o zi, ThinkFree Office.
ă şi săptămână sau lună anume. Actualizare – Actualizare
ThinkFree Office. 65
Utilitare W
Despre – Mai multe Expedierea înregistrărilor Na
informaţii despre ThinkFree vocale Nav
Office. 1 Odată ce aţi terminat de a jo
înregistrat, puteţi trimite clipul cul
Reportofon audio prin atingerea tastei div
Utilizaţi reportofonul pentru a Meniu şi a opţiunii Partajare. dire
înregistra note vocale sau alte 2 Alegeţi dintre Bluetooth, aţi
fişiere audio. E-mail, Google Mail™ şi Not
Înregistrarea unui sunet sau Mesaje. Atunci când selectaţi sup
a unei voci E-mail, Google Mail™ şi la a
Mesaje, înregistrarea vocală des
1 Din ecranul de întâmpinare va fi adăugată la mesajul pe tari
atingeţi fila Aplicaţii şi care-l scrieţi şi va fi trimisă în
selectaţi Reportofon. mod normal. Ut
2 Atingeţi pentru a începe Apă
înregistrarea. vizu
3 Atingeţi pentru a opri
înregistrarea.
4 Apăsaţi tasta Meniu şi
selectaţi Utilizare ca pentru a
seta ca ton de apel Telefon.
NOTĂ: Atingeţi Deplasare la listă
pentru a accesa albumul dvs.
Puteţi asculta înregistrările salvate.

66
Web-ul
or Navigator Redirecţionare – Accesează
Navigatorul vă oferă o lume pagina la care v-aţi conectat
a jocurilor rapidă şi plină de mai târziu decât pagina curentă.
pul culoare, muzică, ştiri, sporturi, Acesta este conceptul opus
divertisment şi multe altele, tastei Înapoi, care merge la
e. direct pe telefonul mobil. Oriunde pagina anterioară.
aţi fi şi în orice aţi fi. Mai multe
• Adăugare semn de carte
Notă: Se percep taxe – Adaugă pagina Web
aţi suplimentare la conectarea curentă ca semn de carte.
la aceste servicii şi pentru
ă • Găsire pe pagină – Dacă
descărcarea de conţinut. Verificaţi
e tarifele cu furnizorul dvs. de reţea. introduceţi o literă sau
în orice cuvânt, va marca
Utilizarea opţiunilor toate literele pe care le-aţi
Apăsaţi tasta Meniu pentru a introdus din pagina Web.
vizualiza opţiunile. • Selectare text – Atingeţi
Fereastră nouă – şi selectaţi rândurile pe
Deschidere fereastră nouă. care doriţi să le copiaţi.
Atingeţi lung orice casetă
Semn de carte – Adăugare/ de introducere, apoi o
Afişare semn de carte, puteţi lipi.
afişare Istoric şi Pagini
vizitate frecvent. • Informaţii pagină – afişaţi
informaţii de pe pagina
Fereastră – Afişare toate Web.
ferestrele deschise.
• Partajare pagină
Reactualizare – Atingeţi – Trimiteţi pagină Web.
pentru a reactualiza pagina
Web. • Descărcări – Afişaţi
istoricul descărcărilor.
67
Web-ul Se
• Setări – Efectuaţi setările Wi
navigatorului. Aic
Sfat! Pentru a reveni la pagina car
Web anterioară, apăsaţi tasta De
Înapoi. de
Adăugarea şi accesarea Mo
semnelor de carte Mo
wir
1 Apăsaţi tasta Meniu, apoi
selectaţi Semne de carte. Su
2 Atingeţi un semn de carte şi Reg
introduceţi un nume pentru de
semnul de carte urmat de Put
URL-ul său. fee
3 Pentru a accesa semnul de hap
carte, pur şi simplu atingeţi-l.
Veţi fi conectat la pagina Af
marcată cu semn de carte. Lum
lum
Modificarea setărilor Ori
navigatorului Web orie
Apăsaţi tasta Meniu, apoi roti
selectaţi Mai multe > Setări. Ani
oa
Exp
pen
ecr
68
Setări
Wireless şi reţele Locaţie şi securitate
Aici puteţi administra Utilizare reţele wireless – Dacă
caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth. bifaţi Utilizare reţele wireless,
De asemenea, puteţi seta reţele telefonul va determina locaţia
de telefonie mobilă, modul avion. dvs. cea mai apropiată utilizând
Mod avion – După setarea Wi-Fi şi reţelele mobile. Atunci
Modului avion, toate conexiunile când bifaţi această opţiune,
wireless vor fi dezactivate. sunteţi întrebat(ă) dacă vă daţi
acordul ca Google să utilizeze
Sunet locaţia dvs. atunci când oferă
Reglaţi sunetul, setările implicite aceste servicii.
de înştiinţare, modul vibraţii. Utilizare sateliţi GPS – Dacă
Puteţi administra, de asemenea, bifaţi Activare sateliţi GPS,
feedbackul sonor şi feedbackul telefonul va determina locaţia
haptic. dvs. pentru acurateţe la nivel de
stradă.
Afişaj
Configurare blocare ecran
Luminozitate – Reglaţi – Setare model deblocare pentru
luminozitatea ecranului. a vă securiza telefonul. Acesta
Orientare – Setaţi să se comute deschide un set de ecrane care
orientarea automat atunci când vă ghidează pentru stabilirea
rotiţi telefonul. unui model deblocare ecran.
Animaţie – Setaţi pentru a afişa Puteţi seta PIN sau Parolă în
o animaţie loc de Model sau îl puteţi lăsa
Expirare ecran – Setaţi intervalul ca Fără.
pentru timpul de expirare al
ecranului.
69
Setări
Când veţi deschide telefonul sau Setare parolă – setare sau Co
când veţi activa ecranul, vi se modificare parolă stocare sin
va solicita să desenaţi modelul acreditare. Act
de deblocare pentru a debloca Ştergere stocare - Ştergere tot de
ecranul. conţinutul din stocare acreditiv şi aut
resetare parolă con
Aplicaţii Co
Configurare blocare cartelă SIM Puteţi administra aplicaţii şi Act
– Setaţi blocarea cartelei SIM configura scurtături de lansare de
sau schimbaţi PIN-ul. rapidă. set
Parole vizibile – Selectaţi pentru Surse necunoscute – Setare Dac
a afişa parolele pe măsură ce le implicită pentru instalarea aut
tipăriţi sau deselectaţi pentru a aplicaţiilor non-Market. cop
ascunde parolele pe măsură ce Administrare aplicaţii – rein
le tipăriţi. Administrare şi dezinstalare De
Selectare administratori aplicaţii instalate. valo
dispozitiv – Adăugare mai mulţi Servicii în curs de rulare deo
administratori - Verificaţi serviciile în curs de toa
Selectare administratori rulare în prezent
Dezvoltare – Setare opţiuni
Sto
dispozitiv – Vă permite să
pentru dezvoltare aplicaţie. tel
accesaţi certificate sigure
Ver
Instalare de pe cardul SD
pe
– alegeţi să instalaţi certificate
De
criptate de pe cardul dvs. SD.
sco
car
70 toa
Conturi şi setări Căutare
sincronizare Atingeţi Google search şi puteţi
Activaţi Sincronizare date regla setările Google search.
ot de fundal sau Sincronizare Reglaţi elementele Căutate
v şi automată. Verificaţi sau adăugaţi astfel încât să puteţi obţine
conturi. în mod eficient informaţiile
necesare. Alegeţi dintre Web,
Confidenţialitate Apl., Contacte, Căutare mesaje,
Activaţi pentru a efectua copii Muzică sau Twitter.
de siguranţă pentru datele şi
setările aplicaţiei. Data şi ora
Dacă activaţi restaurare Setaţi data şi ora, fusul orar şi
automată, va restaura setările cu formatele.
copii de siguranţă atunci când
reinstalaţi. Setările locale şi de text
De asemenea, puteţi reseta la Setaţi limba locală şi regiunea,
valorile din fabrică. Aveţi grijă modul de introducere a textului şi
deoarece aceasta vă va şterge opţiunile de corecţie automată.
toate datele.
Stocarea pe card SD şi în
telefon
Verificaţi spaţiul total disponibil
pe cardul SD. Atingeţi
Demontare card SD pentru
scoaterea în siguranţă. Formataţi
cardul SD, dacă doriţi să ştergeţi
toate datele de pe acesta. 71
Setări W
Accesibilitate Cu
Utilizaţi setările Accesibilitate ma
pentru a configura orice priză de aco
accesibilitate pe care aţi instalat- (AP
o pe telefon. Vă
Notă: Necesită priză wir
suplimentară pentru a deveni sup
selectabilă.
Act
Sintetizare voce Din
Utilizaţi setările Text-la-vorbire des
pentru a configura sintetizatorul şi a
Android text-la-vorbire, pentru Din
aplicaţiile care pot beneficia de wir
acesta.
Pe
Despre telefon Wi
Vizualizaţi informaţiile legale Ale
şi verificaţi starea şi versiunea dor
software-ului telefonului. ved
par
SFA
Dac
Wi-
est
sup

72
Wi-Fi
Cu Wi-Fi, puteţi utiliza acces de Partajare conexiune
mare viteză la Internet în cadrul Internet prin USB
acoperirii punctului de acces Puteţi partaja conexiunea
(AP) wireless. Internet a telefonului cu
Vă puteţi bucura de Internet calculatorul.
wireless cu Wi-Fi, fără taxe Puteţi partaja conexiunea
suplimentare. Internet a telefonului cu
Activarea Wi-Fi calculatorul cu ajutorul unui
cablu USB.
Din ecranul de întâmpinare,
deschideţi Caseta de înştiinţare Setări > Setări wireless şi reţea
şi atingeţi de pe. > Acces Internet prin dispozitiv
mobil şi hotspot portabil >
Din Meniu, Alegeţi setări > Setări Partajare conexiune Internet
wireless şi reţea > Wi-Fi . prin USB
Pentru a vă conecta la Pentru mai multe informaţii
Wi-Fi legate de partajarea conexiunii
Alegeţi reţeaua Wi-Fi la care Internet prin USB, faceţi clic pe
doriţi să vă conectaţi. Dacă Asistenţă
vedeţi , trebuie să introduceţi Acces Internet prin dispozitiv
parola pentru a vă conecta. mobil Wi-Fi
SFAT! Utilizaţi telefonul LG-P500 ca
Dacă sunteţi în afara zonei hotspot Wi-Fi portabil.
Wi-Fi şi alegeţi conexiunea 3G, Setări > Setări wireless şi reţea
este posibil să se aplice taxe > Acces Internet prin dispozitiv
suplimentare. mobil şi hotspot portabil>
Hotspot Wi-Fi portabil
73
Wi-Fi Ac
SFAT! Ac
Dacă telefonul dvs. intră în tel
modul repaus chiar şi când este Pro
conectat la Wi-Fi, conexiunea sof
Wi-Fi se va dezactiva automat. de
În acest caz, dacă telefonul Pen
dvs. are acces la date 3G, este priv
posibil să se conecteze automat vă r
la reţeaua 3G şi să apară taxe lgm
suplimentare.) lg.c
sele
NOTĂ: Telefonul LG-P500 Ace
acceptă WEP, WPA/WPA2-PSK să r
şi 802.1x EAP. securitate. Dacă firm
furnizorul de servicii Wi-Fi sau nou
administratorul de reţea stabileşte a fi
o tehnologie de criptare pentru serv
a asigura securitatea reţelei, Deo
completaţi cheia din fereastra de firm
confirmare. Dacă tehnologia de într
criptare nu este stabilită, această dur
fereastră de confirmare nu va fi asig
afişată. Puteţi obţine cheia de la inst
furnizorul de servicii Wi-Fi sau pen
administratorul reţelei. con
cab
în t
poa
tele
74
Actualizarea software-ului
Actualizare Software DivX Mobile
telefon DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un
Programul de actualizare al format video digital creat de DivX,
software-ului telefonului mobil LG Inc. Acesta este un dispozitiv oficial
de pe Internet DivX Certified® care redă înregistrări
Pentru informaţii suplimentare video în format DivX. Vizitaţi
privind utilizarea acestei funcţii, www.divx.com pentru informaţii
vă rugăm să vizitaţi http://update. suplimentare şi instrumente
lgmobile.com sau http://www. software pentru convertirea fişierelor
lg.com/common/ index.jsp →
în videoclipuri DivX.
selectare ţară şi limbă.
Această caracteristică vă permite DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
să realizaţi comod actualizarea Acest dispozitiv DivX Certified®
firmware a telefonului cu cea mai trebuie să fie înregistrat pentru
nouă versiune de pe Internet, fără a putea reda filme achiziţionate
a fi necesar să vizitaţi un centru de în format DivX Video-on-Demand
service. (VOD). Pentru a genera codul de
Deoarece programul de actualizare înregistrare, localizaţi secţiunea
firmware a telefonului mobil necesită DivX VOD în meniul de configurare
întreaga atenţie a utilizatorului pe al dispozitivului dvs. Accesaţi vod.
durata procesului de actualizare, divx.com pentru mai multe informaţii
asiguraţi-vă că aţi urmărit toate despre finalizarea înregistrării.
instrucţiunile şi notele care apar DivX Certified® pentru a reda
pentru fiecare pas, înainte de a înregistrări video DivX® până la
continua. Reţineţi că deconectarea 320 x 240.
cablului de date USB sau a bateriei
în timpul procesului de upgrade DivX®, DivX Certified® şi siglele
poate produce avarierea gravă a asociate sunt mărci comerciale
telefonului dvs. mobil. ale of DivX, Inc. şi sunt utilizate
sub licenţă. 75
Date tehnice Ac
Temperatura ambiantă de funcţionare Ace
Max.: +55°C (la descărcare), +45°C (la încărcare) (Art
Minimă: -10° C Î

C
s

NOT
•U
• În
•A

76
Accesorii
Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-P500.
(Articolele descrise mai jos pot fi opţionale.)
Încărcător Cablu de date
Conectaţi
telefonul LG-
P500 şi PC-ul.

Baterie Ghidul
utilizatorului
Aflaţi mai
multe despre
telefonul dvs.
LG-P500.
Căşti
stereo

NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.

77
Înainte de a utiliza telefonul mobil, vă rugăm mai întâi să citiţi!
Cum să salvaţi muzică/ .smi sau .srt cu acelaşi nume Cu
fişiere video în telefon ca fişierul video), plasaţi-le în din
acelaşi folder pentru a afişa tel
Conectaţi-vă telefonul la PC
subtitrarea automat atunci
utilizând cablul USB. Exp
când redaţi fişierul video.
Atingeţi şi trageţi în jos bara de CSV
- Atunci când descărcaţi muzică PC
stare a ecranului de întâmpinare.
sau fişiere video, dreptul de sin
Selectaţi USB conectat >
autor trebuie asigurat. Vă
Activare stocare USB > 1
rugăm să reţineţi că un fişier
Deschidere folder pentru a A
corupt sau un fişier cu o
vizualiza fişiere.
extensie greşită poate deteriora
Dacă nu aţi instalat LG Android telefonul.
Platform Driver pe PC, trebuie să
îl setaţi manual. Cum să redaţi muzică/
Pentru informaţii suplimentare, fişiere video în telefon 2
consultaţi "Transferarea fişierelor Redarea fişierelor muzicale
folosind dispozitivele de stocare
Localizaţi fişierul dorit în listă şi
în masă".
selectaţi-l pentru a-l reda.
Salvaţi muzică sau fişiere video 3 Î
Redarea fişierelor video
de pe PC pe unitatea de stocare
amovibilă a telefonului. Localizaţi fişierul dorit în listă şi
selectaţi-l pentru a-l reda. A
- Puteţi copia sau muta fişiere
de pe PC pe unitatea de
stocare amovibilă a telefonului
A
utilizând un cititor de card.
î
- Dacă există un fişier video cu
un fişier de subtitrare (fişier
78
tiţi!
e Cum mutaţi contactele 4 În cazul în care conexiunea
n din telefonul vechi în telefonului LG-P500 (utilizând
telefonul curent cablul USB) este detectată de
către Mobile Sync for Android,
Exportaţi contactele ca fişier faceţi clic pe "Sincronizare"
CSV din telefonul vechi în sau pe "Sincronizare
că PC utilizând un program de contacte" pentru a sincroniza
sincronizare PC. contactele salvate în PC pe
r 1 Descărcaţi Mobile Sync for telefon şi salvaţi-le.
Android de pe site-ul www.
ora lg.com şi instalaţi-l în PC. Cum să trimiteţi date de
Rulaţi programul şi conectaţi pe telefon prin Bluetooth
telefonul mobil Android la PC Trimitere date prin Bluetooth:
utilizând cablul USB. Puteţi trimite date prin Bluetooth
2 Selectaţi pictograma prin rularea unei aplicaţii
Contacte. Accesaţi Meniu > corespunzătoare, nu din meniul
Fişier > Import şi selectaţi Bluetooth, spre deosebire de
şi fişierul CSV salvat în PC. telefoanele mobile obişnuite.
3 În cazul în care câmpurile * Trimitere imagini: Rulaţi
din fişierul CSV sunt diferite aplicaţia Galerie şi selectaţi
şi de cele din Mobile Sync for Imagine > Meniu. Faceţi
Android, trebuie să mapaţi clic pe Partajare şi selectaţi
câmpurile. După maparea Bluetooth > Verificaţi dacă
câmpurilor, faceţi clic pe OK. Bluetooth este pornit şi
Apoi contactele sunt adăugate selectaţi Scanare după
în Mobile Sync for Android. dispozitive > Alegeţi
dispozitivul la care doriţi să
trimiteţi date din listă.
79
Înainte de a utiliza telefonul mobil, vă rugăm mai întâi să citiţi! De
* Export contacte: Rulaţi * Conectare la FTP (Numai Ace
aplicaţia Contacte. Atingeţi serverul FTP este acceptat tim
adresa la care doriţi să pe acest telefon): Selectaţi tele
exportaţi. Apăsaţi Meniu şi "Setări" > "Comenzi wireless" rem
selectaţi Partajare > Bluetooth > "Setări Bluetooth". Apoi
> Verificaţi dacă Bluetooth selectaţi caseta de validare Me
este pornit şi selectaţi "Vizibil" şi căutaţi alte
Scanare dispozitive > Alegeţi dispozitive. Găsiţi serviciul la
Ero
dispozitivul la care doriţi să care doriţi să conectaţi serverul
trimiteţi date din listă. FTP.
* Trimitere contacte selectate SFAT: Versiunea este Bluetooth
multiplu: Rulaţi aplicaţia 2.1 EDR şi certificată de Nu
"Contacte". Pentru a selecta Bluetooth SIG. Este compatibilă co
mai mult de un contact, cu alte dispozitive Bluetooth la
pie
apăsaţi tasta Meniu şi atingeţi certificate SIG.
Selectare multiplă. Selectaţi - Dacă doriţi să căutaţi acest
contactele pe care doriţi să telefon dintre alte dispozitive,
le trimiteţi sau apăsaţi tasta accesaţi "Setări" > "Comenzi
Meniu şi atingeţi Selectare wireless" > "Setări Bluetooth".
toate > Atingere Partajare > Apoi selectaţi caseta de validare Co
Bluetooth > Selectare toate. "Vizibil". co
Selectaţi Partajare > Bluetooth
Caseta de validare se şterge
> Verificaţi dacă Bluetooth
după 120 de secunde.
este pornit şi selectaţi Scanare
după dispozitive > Alegeţi - Profilele acceptate sunt SDAP,
dispozitivul la care doriţi să HFP, HSP, OPP, PBAP (server),
trimiteţi date din listă. FTP (server), A2DP, AVRCP şi
DUN.
80
tiţi! Depanarea
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâlni în
timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea
telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt uşor de
s" remediat chiar de către dvs.

Mesaj Cauze posibile Măsuri de remediere posibile


Nu există card
USIM în telefon Asiguraţi-vă că SIM-ul este introdus
Eroare USIM
erul sau acesta este corect.
introdus incorect.

h Deplasaţi-vă într-o zonă deschisă sau spre


Nivel scăzut al o fereastră. Verificaţi harta de acoperire a
Nu există semnalului în afara operatorului de reţea.
ă conexiune zonei de reţea
GSM. Vedeţi dacă vechimea cardului SIM este
la reţea/ Se
mai mare de 6~12 luni.
pierde reţeaua Operatorul a
aplicat noi servicii Dacă da, schimbaţi-vă SIM-ul la biroul
furnizorului dvs. de reţea.
, Pentru a schimba
zi un cod de
securitate va trebui
h". să confirmaţi
re Codurile nu noul cod prin Codul implicit este [0000]. Dacă uitaţi
corespund reintroducere. codul, contactaţi furnizorul de servicii.
Cele două coduri
pe care le-aţi
introdus nu se
P, potrivesc.
),

81
Depanarea
Mesaj Cauze posibile Măsuri de remediere posibile Me
Neacceptată
Nu poate fi de Furnizorul
setată nicio de servicii sau Contactaţi furnizorul de servicii.
aplicaţie este necesară
înregistrarea
Eroare de apelare, Reţeaua nouă nu este autorizată.
Nu sunt Cartelă SIM nouă
Verificaţi dacă există restricţii noi.
disponibile introdusă, Limită
apeluri de încărcare Contactaţi furnizorul de servicii sau Ero
preplătită atinsă resetaţi limita cu PIN 2. înc
Apăsare suficient
de lungă a tastei Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin două
Pornit/Oprit, secunde.
Telefonul nu
Bateria nu Menţineţi încărcătorul ataşat o perioadă
poate fi pornit
este încărcată, mai lungă de timp. Curăţaţi contactele.
Contactele bateriei Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
sunt murdare

Nu
est

Im
pri
SM
im
Fiş
de

82
Mesaj Cauze posibile Măsuri de remediere posibile
Bateria nu este Încărcaţi bateria.
încărcată.
Temperatura Asiguraţi-vă că telefonul se încarcă la
exterioară este temperaturi normale.
prea ridicată sau
prea scăzută
Verificaţi încărcătorul şi conexiunea la
Probleme de telefon. Verificaţi contactele bateriei şi
Eroare de contact curăţaţi-le dacă este necesar.
încărcare Conectaţi la o altă priză.
Dacă încărcătorul nu se încălzeşte,
Nu există tensiune
înlocuiţi-l.
Încărcător defect
Utilizaţi doar accesorii LG originale.
Înlocuiţi bateria.
Încărcător
necorespunzător.
Baterie defectă
Este activată
Numărul nu
funcţia Număr cu Verificaţi setările.
este permis
apelare fixă.
Imposibil de
primit/trimis
Memorie plină Ştergeţi unele mesaje existente în telefon.
SMS-uri şi
imagini
Fişierele nu se Format fişiere Verificaţi formatul de fişier care poate fi
deschid neacceptat acceptat

83
Depanarea Ins
Citi
Mesaj Cauze posibile Măsuri de remediere posibile
util
Cardul SD nu
Este acceptat Verificaţi sistemul fişier card SD prin inst
numai sistem FAT intermediul cititorului de card sau formataţi per
funcţionează
de 16 fişiere cardul SD utilizând telefonul

Ecranul nu
Dacă utilizaţi folie de protecţie sau husă, Ex
Problemă a verificaţi că este acoperită zona din jurul rad
porneşte când
senzorului de senzorului de proximitate. Asiguraţi-vă că
primesc un Info
proximitate zona din jurul senzorului de proximitate
apel. la r
este curată.
Verificaţi starea setării meniului de sunet abs
Mod vibraţii sau Tele
Fără sunet pentru a vă asigura că nu sunteţi în modul
silenţios
vibraţii sau silenţios. fos
Scoateţi bateria şi introduceţi bateria. con
Problemă Porniţi telefonul. sec
Închideţi sau
îngheţaţi
cu software Încercaţi să efectuaţi serviciul de exp
intermitent actualizare software prin intermediul site- cer
ului WEB. ştii
sig
sig
ind
de
•D
n
m
a
s
re
p
84
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni de radio.
utilizare. Nerespectarea acestor • Limita SAR recomandată de
instrucţiuni de utilizare poate fi Comisia Internaţională pentru
aţi periculoasă sau ilegală. Protecţia împotriva Radiaţiilor
Neionizante (ICNIRP) este de
Expunerea la 2 W/kg, mediată pe 10 g de
radiofrecvenţe ţesut.
ă
Informaţii privind expunerea • Cea mai ridicată valoare SAR
la radiofrecvenţe şi Rata de pentru acest model de telefon
absorbţie specifică (SAR) la testarea de către DASY4
ul Telefonul mobil LG-P500 a pentru utilizarea la ureche
fost creat astfel încât să fie în este de 0.927 W/kg (10 g), iar
conformitate cu cerinţele de pentru purtarea pe corp este
securitate aplicabile privind de 0.699 W/kg (10 g).
expunerea la unde radio. Aceste
- cerinţe au la bază instrucţiuni • Informaţiile datelor SAR pentru
ştiinţifice, care includ marje de rezidenţii ţărilor/regiunilor
siguranţă, menite să garanteze care au adoptat limita SAR
siguranţa tuturor persoanelor, recomandată de către Institutul
indiferent de vârsta şi de starea de Inginerie Electrică şi
de sănătate a acestora. Electronică (IEEE), care este
de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g
• Deşi pot exista diferenţe între de ţesut.
nivelurile SAR ale diferitelor
modele de telefoane LG, vă
asigurăm că toate modelele
sunt concepute pentru a
respecta toate instrucţiunile
privitoare la expunerea la unde
85
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Îngrijirea şi întreţinerea • Aparatul nu trebuie ţinut lângă •F
produsului surse de căldură, cum ar fi a
radiatoarele sau echipamentele (n
AVERTISMENT de gătit. b
Pentru acest model specific • Nu scăpaţi aparatul din mână. •N
de telefon, folosiţi doar baterii, • Nu supuneţi aparatul la vibraţii a
încărcătoare şi accesorii mecanice sau şocuri. • În
autorizate . Utilizarea altor
• Închideţi telefonul în orice zonă b
tipuri poate anula certifi catul
de ga ran ţie al tele fo nului şi unde există reguli speciale •N
poate fi pe riculoasă. în acest sens. De exemplu, e
nu folosiţi telefonul în spitale •N
• Nu dezasamblaţi această deoarece poate afecta c
unitate. Dacă sunt necesare echipamentele medicale din c
reparaţii, duceţi aparatul la o zonă. tr
unitate de service calificat. • Nu manevraţi telefonul dacă p
• Reparaţiile în garanţie, la aveţi mâinile ude, în timp ce s
alegerea LG, pot include piese telefonul se încarcă. Poate a
sau plăci de schimb care sunt cauza un şoc electric care ar •N
noi sau recondiţionate, cu putea afecta serios telefonul. o
condiţia ca acestea să aibă • Nu încărcaţi telefonul în p
aceeaşi funcţionalitate ca apropierea materialelor •N
piesele care sunt înlocuite. inflamabile, deoarece telefonul ş
• Nu ţineţi telefonul în apropierea se poate încinge şi poate crea •A
echipamentelor electrice, cum pericol de incendiu. tr
ar fi televizorul, radioul sau a
computerul.

86

gă • Folosiţi o lavetă uscată pentru Utilizarea eficientă a
a curăţa exteriorul aparatului telefonului
ele (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi
Dispozitive electronice
benzen, diluant sau alcool).
Toate telefoanele mobile pot
ă. • Nu încărcaţi telefonul când se
înregistra interferenţe, ceea ce
aţii află pe un material moale.
poate afecta funcţionarea.
• Încărcaţi telefonul într-o zonă
• Nu utilizaţi telefonul mobil în
nă bine ventilată.
apropierea echipamentelor
• Nu supuneţi aparatul la fum medicale, fără a solicita
excesiv sau la praf. permisiunea. Evitaţi să aşezaţi
• Nu ţineţi telefonul în apropierea telefonul peste stimulatoarele
cardurilor de credit sau a cardiace, de exemplu în
cartelelor magnetice de buzunarul de la piept.
transport, deoarece acesta • Anumite aparate auditive pot
poate afecta informaţiile fi afectate de funcţionarea
stocate pe benzile magnetice telefoanelor mobile.
ale acestora.
• Interferenţe minore pot afecta
r • Nu atingeţi ecranul cu un funcţionarea televizoarelor,
. obiect ascuţit, deoarece acesta radiourilor, computerelor etc.
poate deteriora telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide Siguranţa la volan
nul şi umezeală. Consultaţi legislaţia şi
ea • Accesoriile, precum căştile, reglementările din regiune
trebuie utilizate cu grijă. Nu pentru utilizarea telefonului mobil
atingeţi antena inutil. la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care
87
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
trebuie ţinut în mână atunci • Dacă ascultaţi muzică în Co
când conduceţi. timpul deplasării, asiguraţi-vă Une
• Acordaţi condusului atenţie că volumul este setat la un dis
maximă. nivel rezonabil, astfel încât să stic
• Utilizaţi un set hands-free, percepeţi fără probleme ceea spa
dacă este disponibil. ce se întâmplă în jurul dvs. mo
Acest lucru este deosebit de dac
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi
important atunci când vă aflaţi ser
înainte de a apela sau a
în apropierea drumurilor. nu
răspunde la un apel telefonic,
în cazul în care circumstanţele om
Evitarea afectării auzului
necesită acest lucru. dis
Auzul vă poate fi afectat dacă
• Energia frecvenţelor radio vă expuneţi perioade lungi de furn
poate afecta anumite sisteme timp la sunete puternice. De înlo
electronice din vehiculul dvs. aceea, vă recomandăm să nu
porniţi şi să nu opriţi telefonul în Zo
motorizat, cum ar fi sistemul co
audio sau echipamentele de apropierea urechii.
De asemenea, vă recomandăm Nu
siguranţă.
să setaţi volumul muzicii det
• Dacă vehiculul este echipat ascultate şi pe cel al apelurilor la Res
cu airbaguri, nu blocaţi, cu un nivel rezonabil.. eve
aparate instalate sau cu reg
NOTĂ: Sunetul sau presiunea
aparate wireless portabile, de
excesiv(ă) de la căşti poate
locul în care acestea sunt
cauza pierderea auzului.
amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea
airbagului sau poate provoca
vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
88

Componentele din sticlă Medii cu potenţial
ă Unele componente ale explozibil
dispozitivului dvs. mobil sunt din • Nu utilizaţi telefonul în punctele
ă sticlă. Această sticlă se poate de alimentare cu combustibili.
a sparge dacă scăpaţi dispozitivul • Nu utilizaţi telefonul în
mobil pe o suprafaţă dură sau apropierea combustibililor sau
dacă este supus unui impact a altor substanţe chimice.
aţi serios. Dacă sticla se sparge, • Nu transportaţi şi nu depozitaţi
nu o atingeţi şi nu încercaţi să gaz, lichide inflamabile sau
o mişcaţi din loc. Nu mai folosiţi
ui explozibili în compartimentul
dispozitivul mobil până când vehiculului unde se află
furnizorul de servicii autorizat nu telefonul mobil şi accesoriile
înlocuieşte sticla. acestuia.
în Zone cu explozii În aeronave
controlate
Dispozitivele fără fir pot provoca
m Nu utilizaţi telefonul în timpul interferenţe în aeronave.
detonării materialelor explozive.
r la • Opriţi-vă telefonul mobil sau
Respectaţi restricţiile şi
activaţi modul Avion înainte de
eventualele reglementări sau
a vă îmbarca într-o aeronavă.
reguli care se aplică în astfel
de locuri. • Nu utilizaţi telefonul la sol
fără a avea permisiunea
echipajului.

89
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Copiii • Folosiţi doar baterii şi •D
Păstraţi telefonul la loc sigur, încărcătoare LG. Încărcătoarele c
astfel încât să nu fie la îndemâna LG sunt proiectate pentru a e
copiilor. Aparatul conţine maximiza durata de viaţă a •C
componente de mici dimensiuni bateriei. c
care pot fi detaşate şi înghiţite, • Nu dezasamblaţi şi nu p
putând cauza accidente prin scurtcircuitaţi bateria. d
sufocare. • Păstraţi curate contactele b
metalice ale bateriei. m
Apeluri de urgenţă •D
• Înlocuiţi bateria atunci când nu
Este posibil ca apelurile de mai este performantă. Bateria b
urgenţă să nu fie disponibile poate fi reîncărcată de sute a
în toate reţelele de telefonie de ori înainte de a necesita d
mobilă. De aceea, nu trebuie schimbarea. p
să depindeţi niciodată numai •D
• Reîncărcaţi bateria dacă nu
de telefon pentru efectuarea în
a fost utilizată de mult timp,
apelurilor de urgenţă. Consultaţi te
pentru a maximiza durata de
operatorul. p
folosire.
Informaţii despre baterie • Nu expuneţi încărcătorul d
şi întreţinerea acesteia bateriei direct razelor solare •D
• Bateria nu trebuie să se sau nu-l utilizaţi în condiţii de a
descarce complet înainte de umiditate ridicată, precum în c
reîncărcare. Spre deosebire baie. p
de alte baterii, nu există un • Nu lăsaţi bateria în locuri b
efect de memorie care ar fierbinţi sau reci, deoarece m
putea compromite performanţa prin aceasta se pot reduce
bateriei. performanţele bateriei.
90

• Dacă bateria este înlocuită
ele cu un tip de baterie incorect,
există risc de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate
conform indicaţiilor
producătorului. Reciclaţi-le,
dacă este posibil. Nu eliminaţi
bateriile împreună cu gunoiul
menajer.
nu • Dacă trebuie să înlocuiţi
a bateria, deplasaţi-vă la cel mai
apropiat punct de service sau
dealer autorizat LG Electronics
pentru asistenţă.
• Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză după ce
e telefonul este încărcat complet,
pentru a evita consumul inutil
de energie.
• Durata efectivă de viaţă
e a bateriei depinde de
n configuraţia reţelei, setările
produsului, modul de utilizare,
baterie şi de condiţiile de
mediu.

91
LG
Q
Thi
It w
Thi
usi
If y
visi
•S
m
d
o
•T
th
to
•C
A
lo
G
tr
re
•G
M
a
o
LG-P500
Quick Reference Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your phone.
This guide helps you get started
using your phone.
If you need more information, please
visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone
depending on your phone’s software
or your service provider.
• This handset is not recommended for
the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc.
All rights reserved. LG and the LG
logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other
trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Google Talk™
and Android Market™ are trademarks
of Google, Inc.
Getting to know your phone
To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds. Ste
To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off. con
Earpiece Power/Lock key Volu
- Powers your phone -O
on/off by pressing and co
holding the key.
Proximity Sensor - Turns off the screen - Du
and locks. ea
-W
Home key
co
- Returns to home co
screen from any Back key
screen. - Returns to the previous
Menu key screen. Cha
con
- Check what options Search key
are available.
- Search the web and
contents in your
phone.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it C


can damage its LCD and touch screen functionalities.
Do not cover the protective film on the LCD’s proximity sensor.
This can cause the sensor to malfunction. m
m
Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what c
options are available.
Tip! LG-P500 does not support Video call. S
Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on,
remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.
2
Stereo earphone Power/Lock key
Off. connector
Volume keys
- On the home screen:
and controls ringer volume.
n - During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume
continuously.
ous
Charger, micro USB cable Microphone
connector
d

Back cover
Camera lens

microSD
memory Battery
at card slot
SIM card slot
on,

3
Getting to know your phone Ca
Google Account Set-up To connect to Wi-Fi Ge
The first time you open the Choose Wi-Fi network you want
Google application on your to connect. If you see ,
phone, you will be required to you need to enter password to
sign in with your existing Google connect.
account. If you do not have a TIP!
Google account, you’re prompted
to create one. If you are out of Wi-Fi area and
choose 3G connection, additional
Creating your Google chareges may be applied.
account
Wi-Fi Tethering
1 On the home screen, touch
Use your LG-P500 as portable
Applications tab to open
Wi-Fi hotspot.
the applications menu.
Settings > Wireless & network
2 Tap Google mail and tap Next
settings > Tethering & portable
> Create to start the Google
hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
Mail™ set up wizard.
TIP!
Turn on Wi-Fi If your phone turns into sleep
From Home Screen , open mode even when it is connected
Notification drawer and touch to Wi-Fi, the Wi-Fi connection
on. will be disabled automatically.
From Menu, Choose settings > In this case, if your phone has
Wireless & network settings > access to 3G data, it may be N
Wi-Fi . connected to the 3G network W
automatically, and additional p
charges may be applied.)
4
Camera
Getting to know the viewfinder
nt Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
o towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
d
nal Video mode – Slide down this
icon to switch to video mode.
Taking a photo
Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
k Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.
e Settings – Touch this icon to
pot open the settings menu. See
Using the advanced settings.
Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
ed
Scene mode – Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports,
Night, and Sunset.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture.


Without inserting a memory card, you will not be able to take a
picture nor save the picture you had taken.

5
Video camera Im
Getting to know the viewfinder Ple
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight pro
entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, wit
towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a in t
higher brightness Video. pho
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side ser
volume keys. Before starting record a video, you can use the
zoom function. You can not control the zoom function during 1.
recording.
Wh
Camera mode – Slide up pho
this icon to switch to camera you
mode. me
Start recording pho
Gallery – This enables you to dat
access your saved photos & me
Videos from within the video ava
camera mode. Simply touch,
Settings – Touch this icon to and your gallery will appear on To
open the settings menu. See the screen. 1
Using the advanced settings.
A
Scene mode – Set the camera to adjust to the environment.
Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and
Night.
2
Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you
record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA
(320x240) or QCIF (176x144).
3

6
Important notice
Please check to see if any 2. Optimising Battery Life
t problems you have encountered You can extend your battery's
with your phone are described life between charges by turning
in this section, before taking the off features that you don't
phone in for service or calling a need to run constantly in the
service representative. background. You can also
monitor how applications and
1. Phone memory
system resources consume
When available space on your battery power.
phone memory is less than 10%,
ra your phone can not receive a new To extend the life of your
message. You need to check your battery
phone memory and delete some - Turn off radio communications
to data such as applications or that you aren't using. If you
& messages to make more memory aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or
o available. GPS, turn them off.
h,
on To manage the application - Turn down screen brightness
1 On the home screen, touch and set a shorter screen
Applications tab and select timeout.
Settings> Applications> - Turn off automatic syncing
Manage applications. for Google Mail™, Calendar,
2 When all applications Contacts, and other
appear, scroll and select applications.
GA the application you want to - Some applications you’ve
uninstall. downloaded may cause your
3 Tap Uninstall and touch OK battery’s life to be reduced.
to uninstall application you
desired.
7
Important notice
To check the battery charge 3. Installing an Open 4.
level Source OS Set
1 On the home screen, touch If you install an open source pho
Applications tab and select OS on your phone, and do not tha
Settings> About phone> use the OS provided by the scr
Status. manufacturer, this may cause
2 The battery status (charging, your phone to malfunction.
discharging) and level (as a to
percentage of fully charged) WARNING: If you install and P
are displayed at the top of the use an OS other than the one im
screen. provided by the manufacturer, th
To monitor and control what your phone is no longer covered Y
uses the battery by the warranty. y
in
1 On the home screen, touch h
Applications tab and select WARNING: To protect your y
Settings> About phone> phone and personal data, P
Battery use. download applications only th
2 The top of the screen from trusted sources, such as a
displays battery usage time. Android Market™. If some
Either how long since last applications are not properly
installed on your phone, your Wh
connected to a power source unl
phone may not work normally or
or, if connected to a power
a serious error can be occurred. If y
source, how long you were You will need to uninstall those on
last running on battery power. applications and all of its data cor
The body of the screen lists and settings from the phone. For
applications or services using
are
battery power from greatest
Goo
8 amount to least. pho
4. Using Unlock pattern If you haven’t created a Google
Set unlock pattern to secure your account on the phone or you
phone. Opens a set of screens forgot it, you need to perform a
that guide you through drawing a Hard reset.
screen unlock pattern. Caution: If you perform a factory
reset, all user applications and
WARNING: Precautions user data will be deleted. Please
to take when using the remember to back up any
Pattern Lock, It is very important data before performing
important that you remember a factory reset.
the unlock pattern you set. 1 Turn the power off.
d You will not be able to access 2 Press and hold for over 10
your phone if you use an seconds: Power key + Home
incorrect pattern 5 times. You
Key + Down volume key.
have 5 opportunities to enter
your unlock Pattern, PIN or 3 When the power turns on,
Password. If you used all release these keys.
the 5 opportunities, you can
attempt it after 30 seconds. 5. Using Safe Mode and
Hard Reset
Using Safe mode
When you can’t recall your
or unlock Pattern, PIN, or Password: * To recover from malfunction
state of your phone
d. If you logged in Google account
on the phone and failed to use 1 Turn off your phone and
correct pattern 5times, tab the reboot. While your phone is
Forgot pattern button. Then, you powering back on, press and
are required to sign in with your hold the Menu key during
Google account to unlock your Android Logo is displayed.
phone Your phone will boot all the 9
Important notice
way to the main screen and
display "safe mode" in lower WARNING
If you perform Hard Reset,
2
left corner.
all user applications and
2 Select Settings> user data will be deleted.
Applications>Manage Please remember to back up -L
applications, and choose the any important data before is
application then select an performing Hard Reset. a
Uninstall icon. 3
3 After uninstalling the 6. Connecting to Wi-Fi
application, turn off and networks
- If
reboot your phone. To use Wi-Fi on your phone, a
you access a wireless access yo
* Using Hard Reset (Factory
Reset)
point, or “hotspot.” Some access n
If it does not restore to the points are open and you can
- If
original condition, use Hard simply connect to them. Others
yo
Reset to initialise your phone. are hidden or implement other
a
If user turns on the phone with security features, so you must
c
pressing and holding Power configure your phone so it can
a
+ Home + Down volume connect to them.
key at the same time (for 10 4
Turn off Wi-Fi when you're not
seconds), the phone will turn using it, to extend the life of your
on and perform factory reset battery.
immediately.
7.
To turn Wi-Fi on and connect to Pic
Please note, after you perform
Hard Reset, all your data and
a Wi-Fi network Vid
applications on your phone 1 On the home screen, touch ext
will be erased and cannot be Applications tab and select Bef
reversed. Settings > Wireless & you
10
networks > Wi-Fi settings. memory card to your phone first.
2 Touch Wi-Fi to turn it on and Without inserting a memory
begin scan for available Wi-Fi card, you will not be able to
networks. save pictures and video you had
- List of available Wi-Fi networks taken.
is displayed. Secured networks
are indicated by a lock icon. WARNING:
3 Touch a network to connect Do not insert or remove
to it. the memory card when the
phone is on. Otherwise, it may
- If the network is open, you
damage the memory card as
are prompted to confirm that
well as your phone, and the
you want to connect to that data stored on the memory
ess network by touching Connect. card may be corrupted. To
- If the network is secured, remove the memory card safely,
s
you're prompted to enter please select Home Screen >
r
a password or other Applications Settings >
credentials. (Ask your network SD Card&phone storage >
administrator for details.) Unmount SD card.
4 The Status bar displays icons 8. Opening and Switching
that indicate Wi-Fi status. Applications
our
7. Using a microSD card Multi-tasking is easy with
to Pictures, along with Music and Android because open
Video files, can only be saved to applications keep running
external memory. even when you open another
application. There’s no need
Before using the built-in camera,
to quit an application before
you need to insert a micro SD
11
Important notice
opening another. Use and 9. Copy LG PC Suite from y
switch among several open SD Card Ins
applications. Android manages The LG PC Suite IV is a program mic
each application, stopping and that helps you connect your 1
starting them as needed, to mobile phone to a PC using
ensure that idle applications a USB data communication
don’t consume resources cable, so that you can use the
unnecessarily. functions of the mobile phone on 2
To stop the application you use your PC.
1 On the home screen, touch Major Functions of the LG PC
Applications tab and select Suite IV
Settings> Applications> • Create, edit and delete phone
Manage applications. data conveniently
2 Scroll to the desire application • Synchronise data from a PC
and touch Force stop to stop & phone (Contacts, Calendar,
using it. Message(SMS), Bookmark,Call
TIP Getting back to recent log) 3
Apps • Transfer multimedia files
- Press and hold Home key, (photos, videos, music) 4
then a screen will display a conveniently with a simple
listing the applications you drag & drop between a PC
used recently and phone
• Transfer the messages from a
phone to a PC
• Use your phone as a Modem
• S/W update without loosing
12
om your data 5 • Copy the ‘LGPCSuiteIV’
Installing LG PC Suite from your folder on your mass storage
am microSD memory card to your PC.
1 Insert your microSD memory • Run ‘LGInstaller.exe’ file
card on your phone. ( It may on your PC and follow the
already be inserted on your instructions.
phone.) * When LG PCSuite IV installation
on 2 Before connecting the USB completed, disable Mass storage
data cable, make sure that only mode to run LG PCSuite IV.
the Mass storage only mode NOTE: Please do not remove or
is enabled on your phone. delete other program file installed
ne (On the applications menu, on your memory card this may
choose Settings > SD card cause to damage your pre-
& phone storage, then select installed application on the phone.
r, Mass storage only check
Call box.) 10. Connecting your
3 Connect your phone through phone to a computer
USB data cable to your PC. via USB
4 • In the status bar, drag the NOTE: To synchronize your phone
USB icon. via USB cable with your PC, you
• Choose USB Connected and need to install the LG PC suite
Mount. program on your PC. You can
download this program from
a • You can view the mass
the LG website (www.lg.com)
storage content on your PC .Go to http://www.lg.com and
m and transfer the files. select your region, country &
language.Visit LG Website for
more information. As PC suite is
13
Important notice
embedded at inboxed SD card. When the phone is connected app
you can simply copy it to your PC. as USB storage, you receive mic
LG-P500 does not support: a notification. You phone’s Ga
- PC Connection via Bluetooth microSD card is mounted as a To
- LG Air Sync (Web Sync, drive on your computer. You can the
R-Click) now copy files to and from the you
microSD card. to d
- OSP (On Screen Phone)
cor
- To-do in Calendar 11. Unlock screen when info
- Memo using data connection 1
- Java Application Your display will go dark if
User’s guide for PC Suite IV is untouched for a period of time 2
in Help menu after install PC when using data connection. To
Suite IV. turn on your LCD screen, just
1 Use the USB cable with touch it.
3
your phone to connect the Note: When uninstalling PC
phone to a USB port on your Suite IV, USB and Bluetooth
computer. You receive a Drivers are not automatically 12
notification that the USB is removed. Therefore, they must
connected. be uninstalled manually.
Ple
2 Open the Notification drawer Tip! To use a microSD card on stra
and touch USB connected. you phone again, you need to Wh
3 Touch Mount to confirm open the Notification drawer and sen
that you want to transfer touch "Turn off USB storage".
avo
files between your phone’s During this time, you can’t the
microSD card and the access the microSD card from loc
computer. your phone, so you can’t use
14
applications that rely on the 13. When Screen freezes
microSD card, such as Camera,
If the phone does not respond to
Gallery and Music.
user input or the screen freezes:
a To disconnect your phone from
an the computer, carefully follow Remove the battery, insert it
e your computer’s instructions again and power on the phone.
to disconnect USB devices If it still does not work, please
correctly, to avoid losing contact to the service center.
n information on the card.
on 14. Do not connect your
1 Safely disconnect the USB phone When you power
device on your computer. on/off your PC
2 Open the Notification drawer Make sure to disconnect your
o and touch Turn off USB phone and PC via data cable as
storage. it might have errors on your PC.
3 Touch Turn off in the dialog
that opens.
12. Hold Phone straight
t up
Please hold the mobile phone
straight up as a regular phone.
While making/receiving calls or
nd sending/receiving data, try to
avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is
located. It may affect call quality.

15
Before using the mobile phone, please read first!
How to save music/video folder to display the subtitle Ho
files to the phone automatically when playing the co
video file. ph
Connect your phone to the PC
using the USB cable. - When downloading music or ph
video files, copyright must Exp
Touch and drag down the status
be secured. Please note that file
bar on the home screen. Select
a corrupted file or file with a PC
USB connected > Turn on USB
wrong extension may cause
storage > Open folder to view 1
damage to the phone.
files. A
If you didn't install LG Android How to play music/video
Platform Driver on your PC, you files to the phone
need set it manually. A
Playing music files
For more information, refer to
Locate the file you want in the 2
'Transferring files using mass
list and select it to play.
storage devices' .
Playing video files
Save music or video files from
the PC to the phone's removable Locate the file you want in the
storage. list and select it to play. 3
- You may copy or move files
from the PC to the phone's
A
removable storage using a card
reader.
- If there is a video file with a
subtitle file (.smi or .srt file with
the same name as the video
file), place them in the same
16
t!
How to move the 4 If the connection of LG-P500
he contacts from the old phone (using the USB cable)
phone to the current is detected by Mobile Sync for
phone Android, click "Sync" or "Sync
contacts" to synchronize the
Export your contacts as a CSV contacts saved in the PC to
file from your old phone to the your phone and save them.
PC using a PC sync program.
1 Download Mobile Sync for How to send data from
Android at www.lg.com and your phone via Bluetooth
eo install it in the PC. Run the Sending data via Bluetooth:
program and connect your You can send data via Bluetooth
Android mobile phone to the by running a corresponding
PC using the USB cable. application, not from Bluetooth
2 Select the Contacts icon. Go menu, unlike regular mobile
to Menu > File > Import and phones.
select the CSV file saved in * Sending pictures: Run the
the PC. Gallery application and select
3 If the fields in the imported Picture > Menu. Click Share
CSV file are different from and select Bluetooth > Check
the ones in Mobile Sync for If Bluetooth is turned on and
Android, you need to map select Scan for devices >
the fields. After mapping the Choose the device you want to
fields, click OK. Then, the send data from the list.
contacts are added in Mobile
Sync for Android.

17
Before using the mobile phone, please read first!
* Exporting contacts: Run the "Bluetooth settings". Then,
Contacts application. Touch select the "Discoverable"
the address you want to export checkbox and search for other
to. Press Menu and Select devices. Find the service you
Share > Bluetooth > Check want and connect to the FTP
If Bluetooth is turned on and server.
select Scan for devices > TIP: The version is Bluetooth 2.1
Choose the device you want to EDR and certified by Bluetooth
send data from the list. SIG. It is compatible with other
* Sending multi-selected Bluetooth SIG certified devices.
contacts: Run the "Contacts" - If you want to search for this
application. To Select more phone from other devices,
than one contact press Menu go to "Settings" > "Wireless
key and touch Multiselect . & networks" > "Bluetooth
Select the contacts you want settings".
to send or press Menu key Then, select the "Discoverable"
and touch Select all > Touch checkbox.
Share > Bluetooth > Select
The checkbox is cleared after
all. Select Share > Bluetooth
120 seconds.
> Check If Bluetooth is turned
on and select Scan for devices - Supported profiles are SDAP,
> Choose the device you want HFP, HSP, OPP, PBAP (server),
to send data from the list. FTP (server), A2DP, AVRCP,
and DUN.
* Connecting to FTP (Only the
FTP server is supported on
this handset): Select "Settings"
> "Wireless & networks" >
18
st!

er

2.1

r
.

"

),