Costin CEPIŞCĂ Ioan STANCU Valentin DOGARU

Horia ANDREI Vasile DRĂGUŞIN Laurenţiu STANCU

GHID DE ÎNDRUMARE PENTRU ELECTRICIAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de îndrumare pentru electrician / Horia Andrei, Valentin Brănescu, Cornelia Cepişcă, ... - Ploieşti : LVS Crepuscul, 2005 ISBN 973-8265-41-3 I. Andrei, Horia II. Brănescu, Valentin III. Cepişcă, Cornelia 621.3

ISBN 973-8265-41-3

© 2005 Editura LVS Crepuscul 2000, Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 5 Tel: 0244 - 511244, 595348 Fax: 0244 - 519466 e-mail: office@crepuscul.ro 130024, Târgovişte, bd. Regele Carol I nr. 44 Tel/fax: 0245 - 620612 e-mail: raid@minisat.ro

2

1. NOTIUNI TEHNICE SPECIFICE MESERIEI DE ELECTRICIAN
Autorizare Activitate de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă o permisiune unei persoane fizice în vederea desfăşurării unor activităţi de proiectare, executare (inclusiv conducere sau supraveghere a executării), verificare (inclusiv avizare) a proiectelor şi lucrărilor, respectiv exploatare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic Activitate de coordonare organizatorică şi tehnică, de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei Persoană fizică, având calificare profesională în profil electric, autorizată în condiţiile Regulamentului pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare, executare, verificare sau exploatare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă Ansamblu cuprinzând totalitatea receptoarelor electrice precum şi căile de curent de alimentare a acestora, inclusiv echipamentele aferente, care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare cu reţeaua distribuitorului Ansamblu al tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra sistemelor şi instalaţiilor electrice, pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale Putere activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este
3

Conducere a executării unei instalaţii electrice Electrician autorizat

Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare (a energiei electrice) Mentenanţă

Norme Putere instalată

Retragere a autorizării Suspendare a autorizării Supraveghere a executării unei instalaţii electrice Sistem electroenergetic Verificarea (şi avizare) proiectelor sau a lucrărilor executate

indicată de fabricant; puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice. Anularea definitivă a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimaţiei emise de către Autoritatea competentă Retragere a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare, de către Autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei. Ansamblu al instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează activităţile de producere, transport, conducere operativă, distribuţie şi utilizare a energiei electrice Verificare a proiectelor din punctul de vedere al conformităţii cu normele în vigoare şi cu cerinţele stabilite printr-o temă, respectiv verificare a lucrărilor executate din punctul de vedere al conformităţii cu normele în vigoare şi al respectării proiectelor; electricianul autorizat care face verificarea unui proiect sau a unei lucrări este o persoană diferită de proiectantul sau de executantul acestuia/ acesteia şi are competenţa de a da un aviz favorabil sau nu, prin proiectului sau lucrării executate, în calitatea pe care o are, eliberând în acest un buletin de verificare. unitate de masura a intensitatii curentului electric egala cu intensitatea unui curent de valoare constanta care, strabatand doua conductoare rectilinii, paralele, cu lungimea practic infinita si sectiunea neglijabila, situate in vid, la distanta de un metru unul de altul, produce o forta electrodinaminca de 2x10-7N pe lungimea de un metru. Diferenta intre valoarea masurata si valoarea prescrisa
4

Amper [A]

Abatere

pe care o cedeaza la arborele masinii de lucru. Diferenta dintre energia inmagazinata la incarcare sic ea restituita la descarcare Admitanta [Y] marime egala cu inversul impedantei [Z] a unui circuit de curent alternativ in regim sinusoidal. Aparatul este parcurs de curentul electric ce trebuie masurat. Se utilizeaza la confectionarea conductoarelor. Se face cu motoare electrice. motiv pentru care imbinarile conductoarelor de cupru si aluminiu se fac cu piese speciale numite cupal. care se transforma ireversibil in caldura Acumulator Element galvanic reversibil utilizat la inmagazinarea energiei electrice. fiind legat in serie cu sursa si receptorul. iar B este susceptanta circuitului Unitatea de masura este [S] siemens. 5 . Diferenta dintre energia electrica consumata si energia mecanica utila reprezinta pierderile electrice si mecanice de energie. barelor si pieselor conductoare pentru instalatii electrice. formeaza elemente galvanice. in mediu umed. etc. care absorb energia electrica de la retea si o transforma in energie mecanica. izolate si neizolate. La incarcarea acumulatorului.pentru o marime fizica Actionare Sistem de conversie a energiei electrice in energie electrica mecanica. Alama aliaj de cupru cu maximum 46% zinc utilizat in electrotehnica la confectionarea pieselor conductoare Aluminiu Element chimic metalic cu utilizare in electrotehnica datorita conductivitatii electrice ridicate (60% din conductivitatea cuprului). Valoarea numerica a admitantei este data de: Y = G2 + B2 . mantalelor de cabluri. avand sau nu control asupra unor parametric electrici sau mecanici. iar la descarcare aceasta este transformata din nou in energie electrica si restituita partial receptorului. In contact cu cuprul. Ampermetru Instrument de masurare a intensitatii curentului electric. armaturilor de condensator. infasurarilor in transformatoare si unele motoare electrice. unde G este conductanta. energia electrica de curent continuu se transforma in energie chimica.

feromagnetice sau electrodinamice pt curent alternativ). sau capacitatea de rupere. Puterea de rupere a unui aparat de comutatie trebuie sa fie mai mare decat puterea de scurt circuit a retelei in locul de montare. comutatoare. separatoare. si tensiunea intre conductoare > 1.ampermetru digital Extinderea domeniului de masura se face cu sunturi de masura. Principala caracteristica a aparatelor de comutatie care manipuleaza curenti mari este puterea de rupere. Pot fi manuale sau automate.e. . stabilizatoare) a. Aparatele electrice se clasifica in urmatoarele categorii: a.2kV in c.Tipuri constructive: . ventile electromagnetice) Aparatele electrice pot fi de inalta tensiune (cu tensiunea intre faze > 1kV in c. reactoare. frane lectromagnetice. butoane.e. relee). de comutatie a. de amplificare si stabilizare (amplificatoare. in curent continuu.ampermetru analogic (magnetoelectrice pt curent continuu.) si de joasa tensiune. controlere. de protectie (sigurante fuzibile.e.c. protectiei. Aparat de aparat care serveste la conectarea si deconectarea comutatie circuitelor electrice sau la comutatrea curentilor de pe un circuit pe altul (intreruptoare.a. reglarii sau controlului automat sau neautomat al functionarii obiectelor si instalatiilor electrice sau neelectrice. masurata in kA.e. monopolare sau multipolare. Aparat dispozitiv sau ansamblu de dispozitive electrice sau electric mecanice..e. in kVA. cu contacte sau fara contacte (statice). destinat comenzii. bobine) a. de pornire si reglare (reostate. electromagneti. Electronii emisi de catod si accelerati de campul electric. contactoare. si cu transformatoare de masura in curent alternativ. prin ciocnirea cu atomii 6 . Arc electric descarcare electrica automata intre doi electrozi aflati intrun mediu puternic ionizat. relee de protectie. de actionare (cuplaje electromagnetice. descarcatoare) a.

a. Din acest motiv. un suport. o piesa de innadire a cablurilor etc. sudarea electrica cu arc in curent continuu este de calitate superioara celei in c. trebuie stins cat mai repede posibil pentru micsorarea uzurii contactelor. in functie de energia ce o poseda.pentru pornirea motoarelor asincrone 7 . se intalneste la redresoarele cu vapori de mercur. la sudarea electrica sau la topirea metalelor.e. de putere mica se utilizeaza la unele surse de lumina. contactoare) a. care protejeaza cablul la solicitari mecanice exterioare. datorita anularii curentului la fiecare alternanta. armatura de electromagnet este partea mobila a circuitului magnetic.e. Stingerea se face prin alungire (suflaj magnetic sau pneumatic) sau prin deionizarea mediului prin apropierea arcului de peretei reci (camerele de stingere). La aparatele de comutatie (intreruptoare. a. La puteri mai mari. Tensiunea pe arc este de ordinul zecilor de volti. armatura unui condensator este fiecare din cele doua conductoare separate prin dielectric.e. tensiunea secundara fiind luata de la o priza a infasurarii primare. Temperatura din arc atinge 5000 – 6000 K. o clema. a. Autotransformatorul se foloseste acolo unde nu este necesara o separare galvanica intre primar si secundar si acolo unde cele doua tensiuni sunt de acelasi ordin de marime. armatura de instalatie electrica poate fi un izolator. Autotransfor un transformator la care o parte a infasurarii apartine atat -mator primarului cat si secundarului. produc radiatii luminoase.e. a. exemple . incalzirea mediului de descarcare si ionizarea atomilor. unei masini sau instalatii electrice cu functii de sustinere. protectie sau legatura mecanica. iar curentul are valori de la zecimi de amperi la zeci de mii de amperi.gazului. armatura unui cablu electric este un invelis de otel sub forma de benzi sau tesatura de sarma. Armatura piesa sau ansamblu de piese metalice care apartin unui aparat. de curent alternativ este mai usor de stins decat cel de curent continuu.

t. la modificarea tensiunii in instalatii de incercari din laboratoare.cabluri criorezistive .cabluri cu izoltaie de hartie impregnata (vechi) . pentru interconectarea liniilor de transport de tensiuni diferite (ex 220kV cu 400kV). CC .cabluri supraconductoare Simbolizarea cablurilor M – pentru receptoare mobile. balastul capacitiv cu bobine si condensatoare. EE – dublu ecranat. dispozitiv de limitare a curentului in circuitele cu tuburi cu decarcari in gaze sau vapori metalici. C – cablu de energie (primul C).cabluri cu ulei sub presiune . este folosit pentru imbunatatirea factorului de putere al tuburilor fluorescente si la aprinderea fara starter legatura dintre reteaua furnizorului de energie electrica si circuitul utilizatorului (in j.cablu de comanda si control. conducta electrica formata din unul sau mai multe conductoare din Cu sau Al izolate. pot fi: . Dupa principiul constructiv. I – manta individuala .Balast Bransament Cablu si sincrone. E – ecranat. acoperite de o manta etansa peste care. este folosit la stabilizarea descarcarii in lampile cu vapori de mercur de inalta presiune si la lampile fluorescente. balastul inductiv este o bobina cu circuitul magnetic din tole. izolatie din cauciuc (al doilea C).). 8 .cabluri cu gaz sub presiune .cabluri cu izolatie de cauciuc sau materiale plastice . H – hartie impregnata. se aplica invelisuri de protectie la solicitari mecanice sau la influenta unor factori externi. in functie de destinatia cablului. la care are si rol de producere a unui impuls de tensiune pentru amorsare (bobina de soc). Dupa utilizare cablurile pot fi de energie sau de telecomunicatii.

z – sarma profilata. p – conductor pilot (de comanda).Canal de cabluri A – aluminiu. de comanda etc). 2Y – izolatie. daca este la sfarsitul simbolului.special. s . 9 . b – benzi de otel. p – sarma plata. Sud – sudare. T – impletitura. N – naval. I – invelis protector. numit si tunel de cabluri. r – sarma rotunda. As – pentru ascensoare. CS – cablu de semnalizare.armatura din banda de otel. g – gaz. armatura. manta sau invelis exterior din PVC. U – ulei. daca este la inceputul simbolului. Y. in care se aseaza cabluri electrice (de energie. M – minier. de beton sau zidarie. este un canal vizitabil. Ab . O – tub de otel. P – plumb.

SIMBOLURI INTALNITE IN SCHEMELE ELECTRICE 10 .2.

11 .

12 .

Pentru autorizaţiile de tip A şi B se prevăd câte patru grade de competenţă: gradul I. ce are ca temei legal LEGEA nr. nr.Tipuri de autorizaţii şi competenţe conferite de acestea * Electricienii autorizaţi pot avea următoarele tipuri de autorizaţii: a) autorizaţii de tip A pentru proiectare şi verificare proiecte.3. pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice. c) gradul II A. este facuta de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. 13 . 152/21 feb. b) autorizaţii de tip B pentru executare şi verificare instalaţii.318 din 8 iulie 2003 energiei electrice. pentru proiectare de instalaţii electrice. 2005) de aprobare a Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza. AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR Autorizarea electricienilor. c) autorizaţii pentru exploatare. Autorizaţiile de fiecare tip şi grad enumerat conferă următoarele competenţe: a) gradul I A. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune de cel mult 1 kV. b) gradul I B. d) gradul II B. gradul II. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 1 kV. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare. executa.Of. Procesul de autorizare a electricienilor este reglemetat de Ordinul nr. gradul III şi gradul IV. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic revizia 1. 7/2005 (publicat in M. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 1 kV.1. 3. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune de cel mult 1 kV.

cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. atribuţiile/ funcţiile. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. g) gradul IV A.e) gradul III A. c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională. * Electricianul autorizat care execută o lucrare de instalaţie electrică poate să execute individual instalaţia sau să coordoneze şi să supravegheze executarea lucrării de către o echipă de electricieni. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV. pentru proiectare şi verificare de proiecte de instalaţii electrice. pentru proiectare şi verificare de proiecte de instalaţii electrice. f) gradul III B. 3. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. b) copie a actului de identitate. semnată de ultimul angajator. h) gradul IV B. d) lista cuprinzând lucrările efectuate. acolo 14 . executare şi verificare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic se face pe bază de examen. Actele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare: a) cerere tip. * Electricianul autorizat care proiectează o instalaţie electrică poate să elaboreze individual un proiect sau să coordoneze elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni. pentru executare şi verificare a lucrărilor de instalaţii electrice. în domeniul instalaţiilor electrice.Condiţii de autorizare Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare.2. pentru executare şi verificare a lucrărilor de instalaţii electrice.

cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat. g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. care să ateste vechimea şi experienţa dobândite de solicitant. menţionându-se pe spatele fotografiei numele şi prenumele titularului. electrotehnic sau de instalaţii. d). c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea. respectiv să fie : 15 . care trebuie dovedite cu acte anexate cererii de înscriere la examenul de autorizare: Pentru gradul I A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi experienţă practică profesională. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea. electrotehnic sau al instalaţiilor. instalaţii. altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. format 3 cm x 4 cm. Pentru obţinerea fiecărui grad şi tip de autorizare sunt necesare condiţii specifice de studii şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. e) copie sau extras din cartea de muncă sau adeverinţă eliberată de instituţiile competente. electromecanică.unde este cazul. acolo unde este cazul. respectiv să fie : a) absolvenţi de licee cu profil energetic. altele decât cele de la lit. f) două fotografii recente. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. Pentru gradul I B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. b).

electrotehnic sau de instalaţii. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. c). d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. altele decât cele de la lit. instalaţii. Pentru gradul II A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea. d). altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. respectiv să fie: a) absolvenţi de licee cu profil energetic. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic sau de instalaţii. altele decât cele de la lit. altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea sau executarea. electrotehnică. e). cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic sau al instalaţiilor. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. electrotehnică. b) absolvenţi de licee cu profil energetic. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă electrotehnic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. b). executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanică. f) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. 16 . electrotehnic sau al instalaţiilor. instalaţii.a) lucrători calificaţi în domeniul electroenergetic. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. în domeniul energetic. electromecanică. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice.

cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV.Pentru gradul II B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. respectiv să fie: a) lucrători calificaţi în domeniul electroenergetic. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. electromecanică. respectiv să fie: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în domeniul energetic. instalaţii. e). altele decât cele de la lit. electrotehnic sau al instalaţiilor. Pentru gradul III A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. electrotehnică. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. electrotehnică. b) absolvenţi de licee cu profil energetic. altele decât cele de la lit. 17 . electrotehnic sau al instalaţiilor. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electromecanică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. c). f) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. electrotehnic sau electromecanic. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic sau de instalaţii.

b) ingineri cu diplomă în specialităţile energetice în afara celei electroenergetice (de exemplu: termoenergetică. etc). electromecanică. electromecanică. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnic sau al instalaţiilor. Pentru gradul IV A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. Pentru gradul IV B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. respectiv să fie: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în domeniul energetic. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. respectiv să fie: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. 18 . cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnică. respectiv să fie: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV.Pentru gradul III B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnică. hidroenergetică.

executare sau exploatare. ca persoană fizică cu activitate independentă. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. se pot înscrie la examen pentru ambele tipuri de autorizări. pe baza calificării profesionale şi care poate fi dovedită prin documente. electromecanică. Candidatul declarat admis în urma examenului susţinut primeşte calitatea de electrician autorizat. cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare. cumulate. 19 . în cadrul unei asociaţii private. atestată prin legitimaţie eliberată de către Autoritatea competentă. se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare. verificare a proiectelor şi lucrărilor în instalaţiile executate în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare. etc) electrotehnică. Prin practică de proiectare. sau ca salariat/ asociat al unui agent economic atestat.b) ingineri cu diplomă în specialităţile energetice în afara celei electroenergetice (de exemplu: termoenergetică. plus plata a 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile necesare. se înţelege activitatea: elaborare şi/ sau verificare de documentaţii de proiectare. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. în cadrul unei organizaţii publice.Drepturi ale electricianului autorizat Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi de proiectare. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. Trecerea la un grad de autorizare superior. executare. de executare de lucrări sau de exploatare de instalaţii electrice. 3. cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu. dobândită de către candidatul la autorizare. hidroenergetică. care a fost efectuată de către acesta.3. la acelaşi grad.

Electricianul autorizat are dreptul de a se prezenta la examen pentru mărire de grad. Electricianul autorizat are obligaţia de a realiza lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute. Se interzice electricienilor autorizaţi: a) să execute lucrări în instalaţiile electrice din sistemul electroenergetic fără obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare. respectiv pentru autorizare şi în alt tip de activitate decât aceea pe care a obţinut-o. are dreptul să exercite şi o activitate de exploatare a unei instalaţii electrice. însă numai cu condiţia de a fi autorizat pentru aceasta.Obligaţii ale electricianului autorizat Electricianul autorizat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile Regulamentului. pentru activităţi de proiectare sau de executare de instalaţii electrice. 3. ale legilor şi normelor tehnice în vigoare. acesta are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei. în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură în acestea este obligat să sesizeze proiectantul. La solicitarea beneficiarului sau a operatorului de reţea la care urmează a se racorda o instalaţie electrică proiectată. Electricianul autorizat.4. Electricianul autorizat are obligaţia de a avea un comportament corect. Electricianul autorizat are obligaţia de a prezenta legitimaţia de autorizare beneficiarului activităţii sale întotdeauna la contractarea lucrării. executată sau verificată de un electrician autorizat. Electricianul autorizat are obligaţia de a executa lucrări numai pe baza proiectelor întocmite sau avizate de electricieni autorizaţi. Electricianul autorizat care execută instalaţii electrice are obligaţia de a respecta proiectele după care lucrează. etic şi profesional. precum şi pe parcursul realizării lucrării dacă beneficiarul solicită acest lucru. 20 . în relaţia cu persoanele fizice sau cu agenţii economici cu care vine în contact în relaţia profesională.

cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul.b) să proiecteze sau să execute lucrări neconforme cu normele privind executarea instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic. cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea. Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzând tematica pentru susţinerea examenului se afişează pe pagina de Internet a Autorităţii competente.Desfăşurarea examenului de autorizare a electricienilor Examenul de autorizare a electricienilor se organizează. 21 . fie prin poştă. d) să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile existente şi să le pună în funcţiune fără aprobarea operatorului de reţea la ale cărui instalaţii se racordează. Pentru înscriere la examen. solicitantul transmite către Autoritatea competentă. de regulă.5. fie direct la sediul Autorităţii competente. c) să permită punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic care nu au fost recepţionate de beneficiarii acestora. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. cererea de înscriere. f) să semneze documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le execută sau nu le supraveghează direct. însoţită de documentele precizate. Serviciul de specialitate. Anunţul privind perioadele de înscriere şi de desfăşurare a examenului se afişează la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. 3. de două ori pe an. e) să execute manevre sau să intervină sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea fără aprobarea acestora. termenul final de înregistrare a cererilor de înscriere la examen este cu 20 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. în sesiune de primăvară şi respectiv de toamnă.

A+B) şi gradul IV (tipurile A. II. A+B) şi gradul II (tipurile A. Societăţile comerciale care proiectează şi execută lucrări în instalaţiile electrice din sistemul electroenergetic. pentru fiecare dintre cele 20 de subiecte existând câte un singur răspuns corect. comisia elaborează. Cu 10 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru examen. transmiţând către ANRE o cerere. La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli: 22 . pentru fiecare dintre cele 20 de subiecte putând să existe unul sau două răspunsuri corecte. pentru fiecare grad (I. pot solicita autorizarea electricienilor angajaţi. B şi A+B) se desfăşoară cu o grilă de examinare complexă. cel puţin câte 4 variante de grile complete de examinare cu câte 20 de subiecte şi câte 4 variante de probleme. precum şi de câte un dosar pentru fiecare candidat. III. b) lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. cu indicarea motivelor de neîndeplinire.Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la sediul Autorităţii competente. fie în contul acesteia. o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. Pentru examen. IV). cu precizarea centrului la care susţin examenul. Proba de examen de autorizare pentru gradul III (tipurile A. B. B. Proba de examen de autorizare pentru gradul I (tipurile A. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Subiectele de examen conţin un chestionar cu grilă de evaluare. B şi A+B) se desfăşoară cu o grilă de examinare simplă. cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare subiect şi câte o problemă de rezolvat. însoţită de lista candidaţilor. se publică: a) lista candidaţilor (cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor).

în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns. b) se acordă pentru subiect 0.a) se acordă pentru subiect 1 punct. c) notarea soluţiilor problemelor se efectuează conform unei proceduri întocmite de comisiile de examinare. în cazul în care grila de examinare este de tip complex şi subiectul are două variante corecte de răspuns. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea examenului şi la rezultatele probei scrise susţinute se înregistrează sau se transmit la sediul Autorităţii competente în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. iar candidatul a marcat numai una dintre acestea. După 60 de zile calendaristice de la promovarea examenului. legitimaţiile se transmit titularilor prin serviciul poştal Prioripost. Pentru stabilirea rezultatelor examenului se respectă următoarele criterii de promovare: a) se consideră că au promovat examenul pentru autorizare gradele I şi II. precum şi în fiecare centru de examinare. iar punctajul maxim este de 5 puncte pentru o problemă. la adresa menţionată în actul de identitate al candidatului sau la sediul societăţii comerciale care a solicitat autorizarea.5 puncte. în termen de 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului. b) se consideră că au promovat examenul pentru autorizare gradele III şi IV candidaţii care au obţinut minimum 15 puncte la chestionarul grilă şi minimum 3 puncte la problemă. candidaţii care au obţinut minimum 12 puncte la chestionarul grilă şi minimum 2 puncte la problemă. la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. Listele cu rezultatele examenului se afişează. 23 .

0.127. Legea energiei electrice nr.2000 a Preşedintelui ANRE. 511 din 16.06/06/00.2003. 6. 101 din 6. Cunoştinţe din normative tehnice energetice 4. Tematica pentru examenul de autorizare pentru gradele I şi II 1. 673 din 27. 4. execută.08. 3. 4. Lista bibliografică pentru examenul de autorizare a electricienilor 1. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.Tematica pentru examenul de autorizare pentru gradele III şi IV 1.0.07/04/00. 5. Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie.2002 al Preşedintelui ANRE.1. cod ANRE 2. 17 din 20. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobat prin HG nr.06.1. 7. 559 din.2003.0. nr. măsurări electrice şi maşini electrice 3.207. 867 din 17.112. publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.06.20/06/02. aprobat prin Ordinul nr. 1007 din 25. Codul tehnic al reţelei electrice de transport. publicat în Monitorul Oficial al României Partea I. 318 din 2003.07. Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic. nr.01. Partea I. aprobat prin HG nr.113.0.2004.01.1. cod ANRE 51. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu 2.4.16. 2.2000 a Preşedintelui ANRE. Cunoştinţe de electrotehnică. publicată în Monitorul Oficial al României. cod ANRE 101. Codul de măsurare a energiei electrice.2003.07.2. 51 din 7. cod ANRE 17.04.Tematica pentru examenul de autorizare a electricienilor 4. Cunoaşterea reglementărilor ANRE în domeniu 2.07.01.1.00.3.1. nr. 24 . Cunoştinţe din normative tehnice energetice 4.2004. aprobat prin Decizia nr. aprobat prin Decizia nr./01/04. măsurări electrice şi maşini electrice 3.07. Cunoştinţe de electrotehnică.

PE 102/1986 (republicat în 1993). Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV.8.5. coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor. Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice. 17. PE 155/1992. 15.3. PE 134/1995. publicată în Monitorul Oficial al României Partea I. care figurează la punctele 2. Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor cu tensiuni până la 1000 V c.2003 al Preşedintelui ANRE ( fost PE 109).a.01.8 ale listei bibliografice sunt afişate pe pagina de INTERNET a ANRE.4.11. Normativ privind alegerea izolaţiei. 15 din 18. 12. 14.– I 7 /2002.2000. 25 . PE 120/1994. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c. în unităţile energetice. MTCT.1999 a Preşedintelui ANRE. 16. Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V. 10. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice. 13. Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari.02. PE 107/1995. şi 1500 V c. 18. NOTĂ : Reglementările ANRE.6.7. PE 101/1985 (republicat în 1993). 61 din 1. 9. Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile. NTE 001/03/00. PE 103/1992. aprobate prin Decizia nr.a. 2 din 7. Normativele tehnice care figurează la punctele 9 si 13 ale listei bibliografice sunt afişate pe pagina de INTERNET a ANRE.c. Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit. 11. aprobat cu Ordinul nr. nr. NTE 003/04/00.

Energeticienilor 8. 346 27 04. Oficiul de Documentare în Energetică ODE. Bd. 16. Şos. Normativul care figurează la punctul 18 al listei biblografice se poate procura de la INCERC. tel. Pantelimon 266 (după Piaţa Delfinului) între orele 9 – 15. sector 3. 11. ale listei bibliografice se pot procura de la Editura ICEMENERG.255 22 50. 17. 346 47 85.Normativele tehnice care figurează la punctele 10. tel. 14. 26 . 15. 12.

art. 36 Consumatorii captivi alimentati din sisteme Legea energiei electrice.3. 23 Consumator eligibil de energie electricã este Legea energiei electrice. consumatorul care: art. în vederea racordarea utilizatorilor.42 (4) În caz de consum fraudulos de energie. electroenergetice izolate plãtesc pentru energia art. Legea energiei electrice.42 (2) Sustragerea de energie electrica constituie: Legea energiei electrice. 13 Retea electricã de interes public este o retea Legea energiei electrice. art. art. cãtor de energie electricã este luat în consideart.6 Avizul tehnic de racordare trebuie obtinut: Regulamentul pt. pentru cãruia doresc sã se racordeze. electricã la care se pot racorda : art. obtinerii avizului tehnic de racordare: art.47 (3) Tarifele pentru consumatorii captivi de energie Legea energiei electrice. titularã unei licente de distributie.9(1) Solicitantii se pot adresa operatorului la reteaua Regulamentul pt. electricã sunt reglementate de ANRE si sunt: art. 25 rare pentru acoperirea cererii de energie în SEN.62 (1) Furnizorul este îndreptãtit sã rezilieze Legea energiei electrice. cadrul de reglementare pentru desfăşurarea art. Pentru racordarea utilizatorilor. pe baza: Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene Legea energiei electrice.1(1) activităţilor în sectorul: Ordine de merit este ordinea în care un produLegea energiei electrice.3.55 Obtinerea avizului tehnic de racordare de cãtre Regulamentul pentru un utilizator: racordarea utilizatorilor. este format din: art. consumatorul: art.3.13 27 . Legea energiei electrice. încheie pentru o duratã: art. 15 Operator de distributie este o persoanã juridicã.40 (2) consumatã: Contractul de furnizare a energiei electrice se Legea energiei electrice. care: art.3. contractul numai în caz de : art.3.Examen autorizare electrician Intrebari Subiect Temeiul legal Legea energiei electrice nr. 318/2003 creează Legea energiei electrice.

pentru racordarea utilizatorilor. când puterea contractatã depãseste: Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de: Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: Se vor prevedea valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate în contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractatã mai mare de ….56(1) Regulament de furnizare a energiei electrice. altii decât cei casnici. art. pot fi mari consumatori.25 Regulamentul pt. pentru racordarea utilizatorilor. art19(3) Regulamentul pt.65 . art40(1) Regulament de furnizare a energiei electrice.3 Regulament de furnizare a energiei electrice art. si art. pentru racordarea utilizatorilor. consumatorii. art.31 Regulamentul pt.48(1) Regulament de furnizare a energiei electrice.2.47(1) Regulament de furnizare a energiei electrice.Solutia de racordare la reteaua electricã de distributie de medie sau joasã tensiune a consumatorilor se stabileste astfel: Operatorul de retea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situatia în care: Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de : Eventualele contestatii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvã astfel: Lucrãrile pentru realizarea instalatiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se executã astfel: Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã: În functie de puterea contractatã. pentru racordarea utilizatorilor. art. art. art29(2) Regulamentul pt. art. pentru racordarea utilizatorilor. art. art.46 (3) Regulament de furnizare a energiei electrice. art.12. a Regulament de furnizare a energiei electrice. Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori: Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte : 28 Regulamentul pt.

27 Codul tehnic al retelei electrice de transport. art. art. art. art.17 Codul de mãsurare a energiei electrice. art. B. pe o duratã medie de : Verificarea dimensionãrii RED se face tinând seama de urmãtoarele criterii de proiectare: Încadrarea punctele de mãsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A. atunci când consumul de energie electricã pentru ultimele 12 luni se abate de la limitele de defintie cu: Puncte de mãsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru mãsurarea energiei electrice vehiculate spre locuri de consum având un consum anual: 29 Regulament de furnizare a energiei electrice. indiferent de locul în care sunt montate. apartin: Înlocuirea grupurilor de mãsurare defecte sau cu duratã normalã de functionare epuizatã se realizeazã de: Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: Parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem sunt: Serviciile de sistem sunt : Serviciul de sistem este furnizat de Rezerva de reglaj primar trebuie sã se poatã mobiliza automat si integral în : Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral mobilizatã la: Planificarea dezvoltãrii RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivã.3 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. 43 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. se face considerând: Schimbarea categoriei unui punct de mãsurare se face prin grija operatorului de mãsurare. art.1 Codul de mãsurare a energiei electrice. art.104(3) Regulament de furnizare a energiei electrice.Grupurile de mãsurare a energiei electrice utilizate în decontare. 6. 6.26 (1) Codul tehnic al retelei electrice de transport. art. art.6. art.16. C. 3 Codul tehnic al retelei electrice de transport.122(3) Codul tehnic al retelei electrice de transport.18 Codul de mãsurare a energiei electrice. 39 Codul tehnic al retelei electrice de transport.104 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. c) .5.

Operatorul de mãsurare a energiei electrice vehiculate prin puncte de mãsurare de categoria A Contorul de energie electricã montat într-un punct de mãsurare de categoria B trebuie prevãzut cu: În punctele de mãsurare de categoria B se utilizeazã: Electricienii autorizati de ANRE pentru proiectare au autorizatii de tip: Electricienii care doresc sã fie autorizati trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii : Operatorul de distributie asigurã sosirea echipei de interventie în mediul rural în minimum: Termenul minim de anuntare a consumatorilor privind întreruperea necesarã pentru lucrãri planificate de exploatare si mentenantã este: Termenul standard pentru rãspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de : În punctele de delimitare distribuitor/ consumator. 15 Regulament pentru autorizarea electricienilor.3.1 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.42 (3) Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.2.111 Codul de mãsurare a energiei electrice. 4.b) Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. A si B: Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: 30 Codul de mãsurare a energiei electrice.4. art.5.4.4. art.1. sunt: Consumatorul captiv poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de : Urmarirea respectarii de catre agentii economici a sistemului de preturi si tarife este de competenta: Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distributie între un operator de distributie si un utilizator este de: Legitimatia de electrician autorizat eliberatã de ANRE este valabilã pentru o perioadã de: Electricienii candidati la autorizare pot sustine pentru ambele tipuri de autorizare.4. 13 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.5 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. limitele în care trebuie sã se încadreze tensiunea.42 (3) Legea energiei electrice art. art. 16 . art. în 95%din sãptãmânã. 4.4.89 Regulament pentru autorizarea electricienilor. 6 Regulament pentru autorizarea electricienilor. art.3.2 Legea energiei electrice. 4. 4. art. art.4.2. 4.64 Codul de mãsurare a energiei electrice. 31 Regulament pentru autorizarea electricienilor. art.2 Regulament pentru autorizarea electricienilor.4. art.

reeditat în 1993. art 142 (4) PE 102/1986.2. reeditat în 1993. reeditat în 1993.111 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. operatorul de retea: Încalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de catre autoritatea competenta constituie: Refuzul consumatorilor de a permite accesul la grupurile de masurare constituie: Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atributie a: Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice. art. 4. reeditat în 1993. 126 (3) Regulament de furnizare a energiei electrice.3 PE 102/1986. precum si între acestea si pãrti metalice legate la pãmânt trebuie sã fie de cel putin: Se recomandã ca legãturile pentru curenti din interiorul tablourilor de joasãtensiune sã fie realizate din bare pentru curenti mai mari de : Sigurantele cu capac filetat trebuie sã fie montate în asa fel încât: Întreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare: 31 Regulament de furnizare a energiei electrice. 63 (1) a) Legea energiei electrice art.Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: Operatorul de retea are obligatia sa înlocuiasca grupul de masurare reclamat ca fiind defect în termen de: Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. 63 (1) j) Legea energiei electrice art.6 PE 102/1986.3 . art. 4. art. 153 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. 4. art. pentru o perioada de : Prin consumatori industriali se înteleg: Un consumator eligibil: În cazul consumului fraudulos de energie electrica.6 a) Regulament de furnizare a energiei electrice. art. art. art 71 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. perioada de recalculare va fi de: Distanta minimã de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze.2. 33 Regulament de furnizare a energiei electrice.5. 55 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. 4. A PE 102/1986.200 (1) a) Legea energiei electrice art.6.4.

reeditat în 1993. 6.3.1 PE 103/1992. reeditat în 1993. 6.7. a douã transformatoare de putere în ulei cu o putere totalã de: Transformatoarele de putere in ulei se prevãd cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve.3. 5. b) PE 101/1985. reeditat în 1993. b) PE 101/1985. numãrul de izolatoare din lanturile de întindere.8.1 PE 103/1992. 4.17 PE 101/1985. reeditat în 1993.Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasã tensiune se recomandã sã se facã: Prin încãperile instalatiilor electrice. trecerea conductelor cu fluide: Puterea transformatorului care se monteazã în posturi pe stâlpi nu va depãsi. clemele.2 NTE 003/04/00. de regulã: Se admite montarea la etajul I al cladirilor a transformatoarelor de putere cu ulei cand acestea au puteri de pana la : Se admite instalarea. 5. art. formate din elemente tip capã -tijã.3.1. dacã au cantitãti de ulei de peste: Imbinarea conductoarelor din instalatiile de inalta tensiune se poate face : Înaltimea minima a conductoarelor liniilor electrice la iesire din spatiile de productie electrica este: Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face luandu-se in considerare. 6.3.1. 6. 5. reeditat în 1993. reeditat în 1993. 4.2. reeditat în 1993.10 PE 101/1985. de regula : Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice în cazul curentilor de scurtcircuit se face verificând …….39 NTE 003/04/00 art. reeditat în 1993. 57 b) . 6. f) PE 101/1985. de cel mai simplu tip. 6.6. piesele de fixare ale conductoarelor din centralele si statiile electrice în conditii de scurtcircuit: Factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit este: La LEA de 110 kV.2 I) PE 101/1985.3.11 PE 103/1992.l) PE 101/1985. se ia : Stâlpii de întindere sunt utilizati pentru: 32 PE 102/1986. in incaperi comune cu instalatiile de distributie de înaltã si joasã tensiune.10 PE 103/1992.in raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: Armãturile. 5.3.

28 PE 120/1994.2 PE 155/1992.Din considerente mecanice.3.1. 1.2 PE 134/1995. 4.5 PE 155/1992.1 PE 155/1992.2 PE 155/1992.3. pentru calculul curentilor de scurtcircuit se neglijeazã: Schema pentru calculul curentilor de scurtcircuit. 2. se intocmeste : Bransamentul electric este partea din instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsã între linia electricã si : Racordul electric este partea din bransament cuprinsã între: Racordurile electrice aeriene si coloanele electrice individuale se executã monofazat pentru valori ale curentilor pânã la : Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 33 NTE 003/04/00. conductoarele funie din otel. 1. 4. 4.2.4 PE 134/1995.aluminiu.7 PE 120/1994.1. otel aliaje de aluminiu si aliaje de aluminiu ale LEA vor avea urmatoarele sectiuni minime: Bateriile de condensatoare de joasã tensiune cu puteri sub 100 kVAr pot fi racordate direct la bornele receptoarelor: Pentru compensarea individuala a motoarelor sincrone de medie si joasa tensiune se recomanda conectarea la bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu puteri: Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomandã sã se instaleze: În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodicã.6 .4.2. 3. 2. alternativã a curentului de scurtcircuit: Reactanta supratranzitorie longitudinalã a masinii sincrone este reactanta calculatã : Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face: În retelele electrice aeriene de înaltã tensiune.8 PE 120/1994.1 PE 134/1995.28 PE 134/1995. 1. 3.5 PE 134/1995. 2. 3. daca se aplica teoria componentelor simetrice in cazul scurtcircuitelor simetrice si nesimetrice. art.

1.2. pentru a se evita griparea. 5.3. 5.2. 4. 5.2 c) . este: La trecerea prin plansee (in interior) sau la trecerea din pãmânt în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de productie sau cu pericol de deteriorãri mecanice se protejeazã pe o înãltime de: La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protectie. în cazul alimentãrii directe din reteaua de joasã tensiune adistribuitorului: Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 30 kV se recomandã alegerea izolatiei din : Sectiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sã fie mai mici de: Se va prevedea o rezervã de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comandã control.10 PE 107/1995.7 PE 155/1992. 4. pe grupe de tensiune.4. depãseste : Cãderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie sã depaseascã.1. având. 5.1 PE 155/1992. c) PE 107/1995. 5. 3. 4.1 a) PE 107/1995.3.4 PE 107/1995.2. raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sã fie: 34 PE 155/1992.2. sunt: Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele. în lipsa indicatiilor furnizorului. de sus în jos. în cazul utilizãrii aluminiului : Distanta intre nivelul pardoselii si partea inferioarã a firidelor de bransament trebuie sã fie de: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor in linie dreaptã.1 a) PE 107/1995.2. 3.Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinte nu trebuie sa depãseascã.1 d) PE 107/1995.2.1 b) PE 107/1995. respectiv de fixare a cablurilor nearmate.1. pe orizontalã. lungimea minimã: Distantele maxime de rezemare. 2.4 PE 107/1995. la mansoane.

90 I 7 /2002. sã fie de maximum: Cablurile electrice pozate în sol.1.1.2.48 I 7 /2002. 5.5 I 7 /2002. se face prin strangere mecanica cu suruburi in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu: Distanta maxima admisa între douã suporturi consecutive pentru sustinerea izolatorelor de fixare a conductelor electrice pe peretii cladirilor este de : Ramificatiile din distributiile cu conductoare electrice libere se executã: I 7 /2002. pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV.60 În încaperi de locuit si similare se recomanda ca traseele tuburilor orizontale pe pereti sa fie distantate fata de plafon la: Tuburile si tevile montate orizontal în încãperi în care se poate colecta apa de condensatie trebuie montate între doua doze în pozitie: Coridorul de acces din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o lãtime de cel putin … mãsutatã între punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele neelectrice de pe traseu Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablorilor de distributie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de : 35 PE 107/1995.3 PE 107/1995.33 I 7 /2002. trebuie protejate fatã de acestea prin amplasarea lor la o distantã minima de : Legãturile conductoarelor din cupru pentru îmbinãri sau derivatii care se fac prin rãsucire si matisare trebuie sã aibã: Legãturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinãri sau derivatii trebuie sã se facã: Legarea conductoarelor la aparate.Se recomandã ca numãrul de mansoane de legãturã pe 1 km de linie nou construitã.89 I 7 /2002. masini.1.1. 5.1.38 I 7 /2002.5. 8.1. 5. 5.1.1.34 I 7 /2002. 75 .2. 5.70 I 7 /2002. 8. 5. în apropierea mansoanelor. 5. elemente metalice fixe.1. 5.

5. de prize. 5.2 I 7 /2002. 5.etc) materialul conductoarelor este: 36 I 7 /2002. 5.2.3. puterea celui mai mare motor care porneste direct.1.3.1 I 7 /2002. a) I7/2002 5.5 a) I7/2002 5. 6 I7/2002.9 I7/2002 5.3.4.1. 5. determinatã prin calcul. de comandã si de semnalizare: La stabilirea numãrului de circuite pentru iluminat normal se va respecta conditia de a nu se depãsi o putere totalã instalatã de: Conductorul neutru se leagã la dulia lãmpii : Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de fortã de aceeasi naturã (de ex. dacã puterea totalã instalatã nu depãseste: La consumatori alimentati din posturi de transformare.4. nu va depãsi: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului.31 I7/2002 5.4. motoare) prin acelasi circuit prevãzut cu protectie comunã la scurtcircuit. 5. 86 I 7 /2002.4. pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pâna la: Supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune: La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanta deosebita (receptoare din blocul operator al spitalelor.3. 5.5 I 7 /2002. a) I7/2002 5. pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pâna la: Protectia motoarelor la suprasarcina nu este obligatorie pentru puteri ale acestora de pâna la: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune distribuitorului.5. iluminat de siguranta.4.Este admisa racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la: Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal. a) .4.23 I 7 /2002. pornirea directa a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de pâna la: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune distribuitorului.5.

2.9 I7/2002 .2. 5.2.92 I7/2002 . 5. 5. 5.19 I7/2002.130 I7/2002. 5. la o distanta de: Distanta de izolare în aer între partile sub tensiune neizolate ale tabloului si elemente de constructie (usi pline. fata de elemente metalice în legatura cu pamântul. 5. comutatoarele cu carcasa metalica nelegata la pamânt sau conductor de protectie si prizele fara contact de protectie se instaleaza in incaperi de productie.8 I7/2002.3.1.1.3.26 I7/2002.1.3. bolturi.103 I7/2002 5. 5.3. 5. etc) se aleg 37 I7/2002 5. se aleg corpuri de iluminat pe suprafata carora temperatura este de cel mult: Corpurile de iluminat echipate cu lampi cu descarcari în vapori metalici se prevad în orice tip de încapere cu: Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige. pereti) trebuie sa fie de: Tablourile de distributie din locuinte se pot instala astfel încât înaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala finita sa nu de depaseasca: Stablirea numarului de prize monofazate în cladirile de locuit si socialculturale se face considerând o putere instalata pe circuit de: În locuinte se prevede câte un circuit de priza separat pentru receptoare cu puteri de: Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: În încaperi cu praf.8 I7/2002.64 I7/2002.64 I7/2002 3.Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau tevi montate în pamînt: Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolatie normala este: Montarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibila a podurilor: Îmbinarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de constructie este: Plintele de distributie din PVC trebuie montate la distante de minim: Întrerupatoarele.dibluri.25 I7/2002. 5.27 .9 I7/2002.3.3.1.3. scame sau fibre combustibile. 5. 5.67 I7/2002.

dintre care unul aflat la: I7/2002.si trebuie sa aiba o valoare : Puterea reactiva a bateriei de condensatoare în cazul compensarii locale (individuale) la receptoare de putere mare(motor asincron . transformator) trebuie sa compenseze: Rezistenta de izolatie a pardoselii se masoara în cel putin trei locuri. 7. 6.asa încât sa suporte fara deformari: Rezistenta de izolatie a unui circuit cu tensiune nominala > 500 V se masoara în c.1 I7/2002. 6.c.9 tab 6.9 I7/2002.1.11 38 .

Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu. 2. 12. La temperatura mediului ambiant t1 = 150.Enunţurile problemelor pentru examenul de autorizare a electricienilor 1. După o funcţionare mai îndelungată.6 V). Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W.5 W şi cu o rectanţă de 2 W. Să se determine curenţii în reţeaua din figură. 6. din aluminiu. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor. 11.8.3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute. are o rezistenţă electrică de 4 W şi r = 1/32 W mm2/m. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintrun conductor având rezistenţa de 0. Să se calculeze curentul nominal primar. cos φ =0. prin care trece un curent de 8A. rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2= 50 Ω. va trece un curent neinductiv (cos φ = 1) de 30 A. Câtă energie consumă? 3. cunoscând: E1 = 48 V.3 kV. Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA. Un conductor izolat . E2 = 19 V. R2 = 3W. Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 W ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 becuri a câte 75 W. iar r = 1/34 W mm2/m. 13. tensiunea de alimentare fiind de 220 V. tensiunile nominale U1n = 20 kV şi U2n= 6. Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul. funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute.9 A la un factor de putere cos φ = 0. 5.5 W.85. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4. 4. R3= 4 W. Să secalculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare. 39 . I = 5 A. Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: P = 2 kW. având secţiunea de 6 mm2. strâns într-un colac. 9. R1 = 2W. un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ? 8. fără a-l desfăşura şi măsura. pierderea de tensiune considerându-se de 3% (DU = 3x 220/100 = 6. Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei. Să se întocmească bilanţul energetic. la tensiune de 220 V. Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1. rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este R1=40 Ω. Un radiator electric având rezistenţa R=20 W este străbătut de un curent I=10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute.004. Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 220 V prin care trece un curent de 0. 10. 7. având lungimea de 150 m.Să se determine lungimea conductorului din colac. ştiind că bobinajul este făcut dincupru cu coeficient de temperatură α = 0. Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp.

care funcţionează 10 ore/zi. iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 W. cos φ = 0. ştiind că. 18. Să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2). Să se determine: a) curentul electric I n absorbit de electromotor. La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W. Ce curent indică un ampermetru montat în circuit? 15. Tensiunea la tablou este de 220 V. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%. se consideră r = 1/32 W mm2/m. 19. având U = 120 V. iar secţiunea ei este de 16 mm2. Să se determine: a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului. Un circuit electric monofazat. 3x380 V. 20. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V. randamentul h = 0. Să se calculeze: a) procentul de pierdere de tensiune pe linie. conform normativelor. 17. se consideră r = 1/32 W mm2/m.2) In. O linie electrică trifazată.14. c) valoarea maximă a curentului la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului. alimentează un receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos φ = 1) R = 20 W. Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou. r = 1/32 W mm2/m. Lungimea liniei. b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute. având conductoare de 6 mm2 din aluminiu. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. b) Consumul de energie electrică al radiatorului într-un interval de 10 minute. este de 200 m. însumând o putere de 3300 W. în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S =2. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează. Se consideră r = 1/32 W mm2/m Să se determine: a) tensiunea la bornele receptorului.5 mm2.5 mm2. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2. alimentează un electromotor de 15 kW. 16. b) energia electrică pierdută în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp. având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2. O linie electrică monofazată. Tensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V. având conductoare din aluminiu. montate 40 .9.8. b) pierderea de tensiune din linie până la electromotor. releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1. la tensiunea de 220 V. b) energia electrică consumată numai de receptor în jumătate de oră.05 – 1. un reflector aflat la distanţă. situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. printr-un circuit separat. alimentează un receptor cu o rezistenţă neinductivă (cos j = 1) de 5W . c) energia electrică consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp.

iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%. 3 x 380 V. Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%.9. Cea mai încărcată va rezulta. cos φ = 0. cate 10 lămpi se conectează la faza S. O coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru: . pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% . 23. Se cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kW.un electromotor monofazat de 2 kW . lungimea circuitului 20 m. în regim de pornire δp=20 A/mm2. iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2. densitatea admisibilă de curent pentru Al.unde este racordat electromotorul monofazat. Curentul maxim admisibil în regim permanent. Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru. Pierderea de tensiune (de durată) admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%. iar densitatea admisibilă de curent pentru Al. în regim de pornire δp=20 A/mm2. cos φ = 0. se va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R. în acest caz. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu secţiunea de 6 mm2 montate în tub.9. montat în tub. 21.7. Tensiunea de linie este de 220 V. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor. 22. Indicaţii: Pentru echilibrarea sarcinilor pe cele trei faze. h= 0. a doua fază are o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω.7 şi h= 0. să se determine secţiunea coloanei. r = 1/34 W mm2/m. Electromotoarele au pornire directă şi absorb la pornire de şase ori curentul nominal In. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω. cos φ = 0.9.un electromotor trifazat de 4 kW . La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent. 41 . în regim permanent δN=6 A/mm2. tensiunea de alimentare 380/220 V. electromotorul monofazat se conectează la faza R. randamentul h = 0.20 de lămpi de câte 100 W fiecare. în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului. conductibilitatea g = 34. faza R. Se va face verificarea la densitate de curent în regim de pornire şi la cădere de tensiune. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In.a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de 6 Ω. în lungime de 50 m. care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%. încărcarea maximă de durată este 42 A. să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. care va alimenta un electromotor de 20 kW. respective la faza T. pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A. iar gCu = 57.în tub.8. curentul de pornire IP = 6 Inominal.

AMIRAS C&L IMPEX S. Societatea comerciala S.L.R.fax 0722/402285 0724/245692 213037 .LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE DIN JUDETUL DAMBOVITA ACREDITATE ANRE SI ELECTRICA PENTRU LUCRARI IN DOMENIUL RETELELOR ELECTRICE DE JOASA SI MEDIE TENSIUNE SI A INSTALATIILOR ELECTRICE Nr. DAC ELECTRIC S.C.R. ASEL S. 1.C. Pucioasa D-na Iacob 5.R.A. Campina S.217575 director 215813 . Targoviste Persona de contact Nitu Telefon/fax 0722/281064 . S.L. Targoviste S.C. crt.L. . Targoviste 42 Ion Nicolae Badea Adam Dicu 7. ARCUL DE TRIUMF S. S.R.L.C.R. DIANA GRUP S. Diaconescu Ana 6. 8.L.fax 0744/509768 0740/120513 0741/227031 0745/071225 0244/337893 .A. Targoviste Stancu Ioan Nanciu Ion Alexandrescu Constamtin Tomita Voitic 3.C. Targoviste S.R.C.L. Targoviste S.fax 0788/439149 0723/531222 760781/ fax 213641 0722/258781 0722/258780 206017 tel + fax 206018 tel 0724/209915 + fax 0723/624003 617291 + fax 0740/092312 0744/102898 631545 + fax 2. 4.C.612026 . ELECTRIC GRUP COMSERVICE S.C. ELECTRIC COMPANY S. S. ELECTRIC PREST S.

C. ENERGOPETROL S. S. Razvad Tudor Gabi Vali 12.L.R.C.A.C. Targoviste S. S. S.L. Targoviste Lucica Leo 43 .R.C.C.L. ENERGOMAT S.C. ELECON S. ELECTROMARA CONSTRUCT S. T-ELECTRIF PROD S.L.C. 13.L. Bucsani S. ELIPSA S. GILEON INST-EL S. Iedera Stoica Florina 11.9.L.R. Targoviste S. Liliesti Sandu Moreni Manta 15.R. GETEL IMPEX S. 16. S.R.L.C. S. Targoviste Tase Lili Sandu Slatina Craiova Popescu Gabi Nita 611267 (a) 0723/345614 0721/372371 0721/829715 0249/435123 0251/417648 + fax 0723/287036 0723/654978 633627/667967 (Iedera) 0745/258398 0744/758571 677094/ 206385 206384 – fax 0722/698927 0723/143747 0721/367533 0726/380404 611919 235119 + fax 10.R.R. Campina Adi Nuti 0722/469295 0724/801480 0244/336651 tel 337031 fax 0244262350 tel 260613 fax 0722/934763 665330 0722/323561 0722/215631 0722/579394 14.

C.L.R.R. 20.R.C. Targoviste Gheorghe Dumitru Margarint Targoviste Ulmi Sorin Paul Munteanu Sitaru Dan Bazgu 221024 + fax (610098) 0744/704446 0722/274785 219322 + fax 620725 + fax 211913 0744/507717 0722/588910 0722/255974 0723/368142 0722/223140 662026 0727/329301 634333tel 620280 fax 0745/122522 665338 tel 665290 fax 730744(3)tel 730745 fax 0723/569520 611384 + fax 0788/126960 0744/527116 0745/157314 0766/430964 0740/972192 0744/206178 0244/336651 tel 0244/375627 fax 0742/220119 0742/220131 0726/673185 18.L. S.L.C.C. S. Targoviste Folescu Petrica Voicu Lavinia Puiu 22. Campina dir. Georgescu) Gaesti Chirescu Monica 21. Targoviste Stanculescu Marcel Moreni (dl.C.C. POTENTIAL CONS S.L.R.L. Targoviste 19.L.R. S. S.R. PETROMSERVICE BUCURESTI – SUCURSALA Targoviste Brezeanu V. MAG ELECTROFIN SERVICE S.17.C. Iedera S. Vasile Ionel 23. PROENERGO S. RADIUS SERV S. INSTEL CONS S. Targoviste 44 . LIN IMPEX S. Radu Gh. S. S.

V. Targoviste 0722/378530 213460 tel 213461 fax Doru Patulea Marius Chirita Petrescu Daniela Ginu 0743/139289 0741/363220 0740/046699 0724/121881 213948 Neagu Banu 0724/249225 0745/341559 26. Targoviste S. URBAN CONSTRUCT S.C.R. ROMLUX LIGHTING S.L.C. SEGEL S. Ulmi S. RION ELECTROSERVICE S.C.R. S. 25.L.24.A.C. 27. Voievozilor 45 . S.L.R.

Odor. Seriţan. 3.. 2005. 10. . H. Mihăescu.Andrei. C. 6. ...0. Ploieşti.. H. C. P.. G. M. Editura ICPE. C.. Andrei.Mecatronică Convertoare electromagnetice. I. P. 2004. C.. Cepişcă. – Specializare în echipamente automate pentru reţele de iluminat. C.. H. H. V. Hotoboc. Ghiţă. I. Stancu. . Dogaru. C. . D.. Drăguşin. Editura Printech. . V. 14. Andrei. 7. Bănică. Andrei. – Linii electrice aeriene şi subterane. Dogaru. Popovici.. C. Editura Tehnică.. – Iniţiere electrician montare şi reparaţii linii electrice urbane şi rurale. V. Popovici.. Editura Electra Bucureşti. Bucureşti. PE 003/79 Nomenclator de verificări încercări şi probe privind montajul... Drăguşin.... H. Cepişcă. 2. 2005. . V. 2003. 101. 4.. V. M – Iniţiere electrician montare şi reparaţii linii electrice urbane şi rurale. H... V. II. Stancu. Editura LSV Crepuscul. C. Editura LSV Crepuscul. Cepişcă..01. – Perfecţionare electrician rurale pentru reţele electrice. V. L. Andrei. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. Băcanu. Andrei. Andrei. Drăguşin. I. G. Cepişcă... N.. 2000.113. Stancu. Editura Conphys... Ploieşti. Bucureşti.. Editura ICPE. punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice 46 . C. V. C... Ploieşti... C.. 12. Editura Electra. RE-Ip-1-82 Îndreptar de proiectare pentru linii electrice 16. Andrei. Bucureşti.Inginerie Electrică Modernă vol.Măsurări în energetică. Rm. Stancu..1. Lungu. Stancu. . Editura LSV Crepuscul.06/06. Mihăescu..Cepişcă. Brănescu. Drăguşin. 2003. 2005.. HGR 867/03 Regulament pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 18. Cepişcă.. V. L. I. Andrei.. Dogaru. Stancu. M. V. H. C. C. 2005. 5. M. 11.. V. Cepişcă. Cepişcă. Vîlcea. H..Regimuri periodice nesinusoidale in echipamentele electrice. Bucureşti. . Ploieşti. Covrig.. Stancu. Cepişcă. H. Andrei.. Editura Electra. I. Dogaru. C. Brănescu.. 2004.. I. V. PE 104/85 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică 15. C.Măsurarea energiei electrice. Prioteasa. 1989. 13. 9. I.Cepişcă.. Editura Electra Bucureşti. Editura LSV Crepuscul. Seriţan. Olariu. 8. H. Dogaru. Chiricescu.. Rucăreanu. C. Andrei. Măsurări şi aparate de măsură.. M. Cepişcă. Militaru..Poluarea electromagnetică. Bucureşti...00 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 17. L. H.. Covrig. L. D. Dogaru. Cepişcă. V. Cepişcă. H.. V.Inginerie Electrică Modernă vol. Stancu. Andrei. Andrei.. V.