Sunteți pe pagina 1din 32

INSTRUC IA

pentru

telegramelor feroviare de
serviciu la

1
CUPRINS

3
5
3. la activitatea telex 6
4. Clasificarea telegramelor 7
5. Redactarea sau întocmirea telegramelor 7
8
! 9
8. Prezentarea telegramelor la compartimentul telex 11
" 12
# - 14
11. Transmiterea telegramelor 14
21
$ %& 22
14. ' ! 23
( ) 23
ANEXA 1 MODEL DE REDACTARE A UNEI TELEGRAME 24
ANEXA 2 MODEL DE TRANSMITERE SI CONFIRMAREA
RECEPTIEI TELEGRAMEI 25
ANEXA 3 *+,%- ! ./ 0 -#! 1 2-0-892,
privind modul de transmite 3 ! )
27

2
1.1 4 3
& 5 ! 3 3 !
& 3 5 !
5 3 !
5 !
feroviare ierarhic superioare lor.
6 ) !
transport feroviar, este necesar ca între organele ierar& !7 ! 5
5 5 ! 3

3 ! ! 5
feroviar public, care au de rezolvat diferite probleme de serviciu.
% )3 3 !
telex ale CFR.
+ 3 )
5
/ ! 3
8
-“ !" !# $ ! ! 93
2,3 4 5 ! -un
termen foarte scurt.
- “ % & ! ' "93 2, Se
) )3 : 9
! : 93 3 !
5 3 ! ) n planul de formare al

-“( ! 93
2, 3 4
deosebit.

3
4 2,3 3

feroviare de serviciu, aceasta se poate face astfel:


• ! 2, )
! 3
emitent;
• direct printr- ; 3
3 3 <3 3 de acest fel nu fac parte din sfera
)
1.2. Scopul 5 reguli !
; ! <
Pentru simplifi 3 -a folosit în locul “telegramelor de serviciu”
: 9
/ ! )
) 3 5 2,3
5 )
+ ! 5 ) 3 !
; 3 lefon, fax) care deservesc traficul
! 6 ) 5 3 3
3 3 !
intermediul posturilor telex. Aceste posturi sunt formate dintr-un teleimprimator cu imprimare pe
! ;5 ) 3 <
5 3
mai multe 3 5 !
! ) 3
) ! afist.
+ ! 5 3 )3
) ) 3 3 ) !
) 3 !
! 5

4
2,3
telegramelor sunt subordonate compartimentului telex central, iar pe raza regionalelor c.f.
5 !
3 3
! ) 3 5 ! 3
= ) 3& 2, 3
+ 5 !
pentru operare.
6 3 2, !
& !
3 ! )
1.2.1. ) !
3 ! ! 3
specifice, astfel:
- 5 r care au compartimente telex cu o activitate
) ) >
- 5 3
5 ! >
- 5 3
5
2 ) !" ! * ' +
2.1. ) !
3
8
1. - comp. - compartiment
2. - tlx, tlg. - >
3. - ctx. - compartimentul telex
4. - ctxst, ctxut. -
5. - ctxrc. -
6. - ctxrg. - compartimentul telex regional
7. - ctxcn. - compartimentul telex central
8. - telex - postul telex
9. - tlg. - telegrafist

5
10. - tpr. -
11. - sp. st. - !
12. - cuv. - cuvânt
13. - pt.col. -
14. - pt. crtz. - pentru c
15. - ! - !
16. - recep. -
17. - trans. - a transmite
18. - trz. - a tranzita
19. - occ. nc. - ; <
20. - ok. - ; <

,- ' ex
Telegrama 3 4 5 !
; <3 4 !

Emitent ) legrama.
Redactarea3 ! 3

Prezentarea ! 3

Tratarea (efectuarea) 3 3 ;
- <! 4 ; < >
compartimentele telex.
Transmiterea 3; 3 <
-a prezentat telegrama.
# ; elefon),

Retransmiterea ; <
3 3 3
! 3 ;
5 3 <

6
Tranzitarea ; <
3 5 3 0 5

Expedierea ; 3 <
3 -a prezentat telegrama.
Primirea ; 3 < 3
telex destinatar.
Predarea 4 3
acestuia.

4. Clasificarea telegramelor:
6 ! 8
a) telegrame interne - 5!
5< - 5!
? 3 5 5 ! )
cu grad urgent sau foarte urgent.
+ ! 5! 3 4
5 - 0@
)
Telegramele interne sunt cons 3 4
5 )
telex.
+ 3
co
+ ) - 5
! 34 3

5. Redactarea sau întocmirea telegramelor


5.1 + ) 4 ! 3 ) ;
<3 5 ! 3 ! 3 3 4
; <

7
+ 5 ! ! @##
; %0 &4 <+ !3 ) 5 = !
)8
- 5 3
5 = !>
- 3 ) >
- 3 ) 4 -a
difuzat din t 5
3 5 )
)
+ ; )
< ! 5 5
:. ;./ - ! 0 -#<9 :1 ) 5
a ;1 2 - ! #-@" <9 4
3 3 ! 5
3 5 n vigoare.
5.2. , &4 3
5 )
6 ! ! ! 3
3
A !
3 ) 3 ! !
contrasemna de întocmitor3 4 4
! !3 )3 5 ;BBB<
Un model de redactarea telegramei este prezentat în Anexa 1.

. &# gramelor
1 8 5 3 3 ; <!
emitentului.
6.1. Preambulul telegramelor interne
Preambulul telegramelor interne se compune din:

8
< ! ! 3
emitent;
5< 5 ) >
< ! )
< ; ! 3 on) calculat conform
) >
< : 9 4
- ) ) 5 3
prezentat în Anexa 1.

6.2. Adresa
Atât 4 ! 5 !
emitent.
5 !
> ) 3 3
;, 3 2,3-C+2 < 3
! % )
% ! ./ 0 -#! % ! 1 2 #-892.
+ 5 6 34
5 ! 3
4 3 4 -se : ! 9
6.3. Textul
, ) !
5! 3 4 :- 9 6 3
5 5

6 2,3 3
5 !
(modificarea contractului de transport, tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonajul
!3 = & ! <! )
!

9
6 3 3
4 3 3
& 2,3

6.4. -
? 3 5 )
3 4 -! 3 3 ! 5 >
3 !
- 3
3 4 3 ! ;
care nu se transmite < 5

/ & " ! " % &


? 2, 3 3
> 5
)
6 3
3 )8
7.1. În trafic intern:
< sau înlocuitorii de drept ai acestora;
5< & 3 3 ! >
< 5 3
3 ) mitent.
) 3 &
; ! , 3 ) !
< 4 3
) 3
) )
7.2. / 8
Telegramele emis ! !
& !
; 53 <
6 8

10
a)
, 4 3 ! )

- ) )
; )< 2,3 3
) 5 3 ; < lor
! ) ! ) &
5< 7 !
3 )
3 ! )
! +
compartimentele telex, proprii sau pri
subordonate lor de la frontierele de stat.
< 2,3
!) 3 ! ! 5
) 5<3
numai cu acordul compartimentelor ierarhic superioare proprii. Telegramele se vor prezenta, cu
recomandar 3 5 5 3
+ 3 3 )
6 ) gramelor
! 3 ) 3 &
! 5 ) ! )
compartimentul telex central pentru transmitere.
d) ' + 3 2, ! 3
3 3 5
> )3
! 3

<2 ) CFR
! ; 4 3 3 <3
; <

11
! )
cadrul CFR, respectiv a operatorilor feroviari.
3 5
! !
3 2, 3
-o sau a primit- 3 5
retransmi ; )< 4 %
)

8. Prezentarea telegramelor la compartimentul telex


Prezentarea telegramelor se face la compartimentul telex care îl deserv !
? ) 3 ! 3
!
3 3 3 ! 3 !
8
8.1. In traficul intern telegramele se întocmesc în dublu exemplar (originalul telegramei
4 3 <
3 :, ) 9
8.2. / 3 ) 3 -
5 3 4
! ) 3
3 8
• 2, >
• regional sau la compartimentul tel 3 4
3
) 2, >
• central din cadrul CFR.
/ 5 3 3 !
) ! ) 5 ! )
3 3 )
Toate t
3 5 3 )3
! )

12
4 efecte, compartimentul telex va informa imediat
prin telefon pe emitentul telegramei, sau în lipsa lui pe un salariat care poate decide în numele
3 8 ! 5
3 3
+ ) 3 !
6 )3 ) 5
se 3 5 :5 9
în care s- ) 3
!
Când s -
3 ; <
anterior.

0 ' ! # ! * ' &# & " +


S
8
9.1. se va completa la prezentarea
telegramelor, respectându- 5 8 ; pând cu cifra 1 în prima
) <3 ; 5 ! 4
<3 ! 3 ! ) !
5 ; 3 <
/ ! 8
• >
• >
9.2. ise)” este
! ) ! /
, 5
8 3
3 3 3 3 !
ora de înregistrare a telegramei la compartimentul de telex, ora de începere a transmisiei sau
telegramei, indicativul aparatului telex pe care se face transmiterea sau
; <!

13
3 ! 3 ) 3
5
6 ! 3 !
9.3. !
e va
4 5 8 ; < 3
! 3 3 !
9.4. compartimentul
telex ” ; <
/ 5
8 3 ! 3 ; <3
!
/ ) )
; <3 !
/ 3 !
utiliza mai multe condici de predare, repartizate pe fiecare destinatar.
9.5. instructaje
este ne )
, 5 )3 8
3 3 ! 3data
! ! 3 ! 3 !
3 ! ) 3 ! 3 3 !

6 ! ! =

1 " "& "" "' - % &


) 3 >
regula:
- 12 cuvinte pentru preambul;
- 12 cuvinte pen >
- 4 3 4 3 3 !
>
- ! ;#@3$(<>

14
-$ ;#@# @ <
Nu se vor lua în 3 5

11. Transmiterea telegramelor


11.1. Transmiterea telegramelor interne:
11.1.1. In mod direct3 & 2,8
< 2, ! 3
!
+ 5 3
exce 0 3 ) 3
compartimentului telex regional respectiv.
5< 8
• ! >
• ) ) amele sosite de la compartimentul telex central, celealte
!
! 3 0
5 >
• 3 ) ) ) 5
3 5
< 0
5 3 ! 0 5
)
11.1.1.1.Transmiterea telegramelor foarte urgente, când aparatul telex destinatar este
ocup 3 5
8
• Prioritate “O” -
• Prioritate “1” - compartiment telex regional pentru toate compartimentele telex de pe
regionala proprie.
• Prioritate “2” - compartiment telex regional pentru compartimentele telex de pe alte
regionale.
11.1.2. In mod indirect, prin retransmiterea telegramelor la compartimentul telex
3 ntele telex intermediare, aflate pe itinerarii cât mai scurte.

15
11.2. / ) ) 3
8
• : 9 ) 3
3 5 3 ! >
• : 5! 9 ) >
• : 93 ) 3 : 9
/ 5 2, 3
4 3 &
5 5 a
& !
transmise.
11.3. - 5
/ 3 & )
feroviare sau indexul 3 ! ; < !
; ! 5 < 3 8
% - 5 ! 8
• ) 5 & >
• cere indicativul corespondentului;
• ) ! 5 8DD ??%C EE8'' ; "# "" 08# <8
• transmite indicativul propriu;
B. Transmite textul propriu zis al telegramei.
15 ; & < l:
• ) ++8 C, ; <
• cere indicativul corespondentului;
• ) 5 8EE8'' ; (8 $<>
• transmite indicativul propriu;
• ! ( >
• )
11.3.1. Abonatul chemat poate interveni în timpul transmiterii unei telegrame, numai în
3 )8
• 4 ! ) 3 ) >

16
• 4 3 ) ) ! au efectuarea de
>
• 4 ! ! -a apelet cerând
) ( & 3 4 &
5) 3 ) 3 ramelor.
0 , ! ) -

Toate telegramele trebuie transmise, tranzitate sau expediate în cel mai scurt timp
53 ! 3 )3 8
• ! ! 3
) >
• & )
dest >
• stabilesc modul de transmitere (direct sau indirect).
%4 4 ! 3
3 4)

+ ! & 3
5 3 4 34
! !
3 4 4 !
3 5 ! !
! 3 !
4 ) & 3 5
! 3 )
inter !
Este strict interzis a se folosi aparatul telex pentru copierea telegramelor.
? 03## ) & )
transmise, inclus & 5 !
5 ; <
0 +
5 !

17
! @ ) ! )
1 ) ! 5
! 3 5
! / ) 4 -au
5 2,3 5
5 : 2,9-SA.
6 ! ./ - 461 - 13 !
OCCF - O - @" ! ) % $ )
0 6 3 5 3
5 ) 3 8
?
5 ! $ /
- 3 8
• >
• 3
FGGGF3 4 5
imprimat semnul final “+++";
• 3 - !3
: 9; <3 transmiterea cu ultimul
4 >
• ) ! ! 4 >
• 3
3 :HHH9.
Când în text s- ! 3
5
!/ )
11.4.2. 4 ; 35
< ! = ; )<
4 3 :III9! 4
' = : )9 !
! 5 4! )

18
0 calitate al
3 4 5 8
< 4 : :! 3 !
tipul copierii, unul din cuvintele:
• “perforat” în cazul telegr 5 3 3
• : 9 ) 3 ;
<3 !
5< 4 3 ) 3 !

5 !
telegramei.
0 !
5 3
8:
; ! <3 ! 9
11.4.2.3. In cazul în care !
& 5 !
necesare.
- 4! &) $ -3 - sat un
4
Exemplificarea modului de transmitere a unei telegrame, se face în Anexa 2
11.5. + !
cazuri:
• 5 rat telex;
• în cazul unor deranjamente grave ale aparatelor sau circuitelor telegrafice care nu
permit remedierea în timp util;
• ) ! 5!

:- 5 ; < ; < ; !
< 3 ! 9
Pentru evitarea erorilor ce se pot produce la transmiterea sau recep
! 3
procedeu:

19
• ) ) 3 =
numelor proprii, exemplu:I de la Ion, T de la Tudor etc.;
• 8 4 (> 4 @
+ :,
telegramelor prezentate” .
11.6.
3 !

6 3 5 ! 3
textul original.
3! 5 3
avându- 3 ) 5 3
3 3 5 3 rea
! :GGG:3 ; 4 =
: 89 4 <3 3 5
3 ! )
3 5 3 !
!
servi la efectuar / ) 3
; <3
4 - ) =
3 / ) 4
3 3
!
11.6.1. Expedierea tele
cazuri:
• 4 3 3
) 3 )
telecomunica
• 4 )
; <3
3 5 !
organele de specialitate;

20
• 4 5 ; <
! 3 ; <

În vederea expedierii, telegrafistul va multiplica telegrama într-


) 3 3
3 = !
: ; 3 < 9 !
5 !
;
3 )
3 -
<3 5 J ! pe un
&4 5! 3 6
5 ! 3
! rului.
!5 4 5 = ! ;4
trenul respectiv nu are conductor de bagaje) cu condica de predare.
/ ! 3
înregis ; < 3 3 !

; < 4 ) 5

5 3 5 = !
) ! 3 !
% 5 = !
3 $#) 3
6 e stat, predarea telegramelor sosite prin

exemplarul origi 5 ! ! 3
3 ! 3

21
3 % 3 azul când
2,
3 3
8
“ Compartimentul telex d
telegramelor nr... la data .. numele telegrafistului ”.
+
3 5 :15 9
) 8: 9
% ! 3 -se pe verso
telegramei primite.
-
5 3 3
5 ) ; : 9 < 3
care scop vor dubla originalul borderoului respectiv.

2) % & !

3 5 4 ; sonal, prin
3 <3 5 3 3
5
4 5 3
pentru fiec ! & -
multiplicarea.
/ ) 4 ! ! 3
!
3
4 )
primirea telegramei, atunci compartimentul telex care a primit telegrama (telegramele) va
proceda astfel:
• K ! -o
3 3
8

22
: ; < )
nu s- ; < 3 ; < + ;
< ; ! < 9
• + ! iginale, în cazul
înapoierii telegramei emitentului.

, 3' ' ! # ! &# & " +


- ) ; <) ! 3 3
originalul telegramei (telegramelor) ) 3
? ! 34
-
J ) - 3 ) 3
ce s- 8 3 !
-o în acest mod.
! la compartimentul telex, se
3!
5 5
13.1. In primul trimestru al celui de al doilea an calendaristic care succede anului emiterii
telegramelor (ex. tr.I - 1999 pentru telegramele din 1997), toate convolutele de mai sus,
! 3 3
3 & 3
se va proceda astfel:
• :, ) 93 :,
; ! <9 ! : )
der = ! ! = 9
) ) ! ) 3
>
• 3 ) ! 5
! 3

23
13.2.Toate telegramele care au un carcater permanent sau o valabilitate mai mare decât
& 3 ! 5 !
lor.

14. " ! * # + .
2 ! &

- ) ) ) = 4
! ; 3 <
informa obligat ++,3 ! 3 4 -se
) = ; "(<
14.1. = 3 3 )
= a se
5
= 3 3 ) !
= ! ) ) ! orice cale organul de
specialitate pentru remediere.
? ) 3 ! !
= ) 3
în condica de deranjame 3 !
!
+ ! 5 ;
<3 !
&
3 3 3
! ! & !
3 ! 3
5 > = )
: ) = ! !
= 9

24
15. - !# $
5 2, 4 !
5 2,
. )
) 3
administ 3 3 )3 !

25
ANEXA 1
MODEL DE REDACTARE A UNEI TELEGRAME

a) In trafic intern:

! - ; )........ data............ ora ................. cuvinte...... .


Foarte urgent

Regionala cf Bucuresti
) + J !
- 8 J !

. ) vs. nr.123 213 (confirmarea privind efectuarea corecturii se face


4 < ! -
I R A
# 5 4 3 @# ! ;
tex 3 4 <+ 3
% %,1' J )
A 2 -+%L/
ing. Matei Grigore
Telefon nr.922/220
-
, 8
Tudor Ion
!
telefon nr.922/305

45 " # & 4" " ' ' & 6

< ! ./ 0 -0:
Serv. (nr. tlg.).......... de (emitent) ... data .................. ora ...........
“urgent”
“de” - 4 ) ) ./ 3
4 -se independent d 5 )

26
< ! 1 2 - 0-892:
ms (nr. tlg.) iz (von) ... emitent ... data, ora
“ms” - 8 = 5! -
“iz(von)” - 4 ) ) 1 2

27
ANEXA 2

MODEL DE TRANSMITERE SI CONFIRMAREA RECEPTIEI TELEGRAMEI

GA 196 DF
GAL BUZ ST BUZAU 92-196
NR. 103 21.01.99 12.15
COMPARTIMENT TELEX CENTRAL BUC. 92-101

IIIIIIIIIIIII

- !
nr.453-21.01.1999-11.50 cuv. 200 = = =

5)
!
! 8 ) GGG

! ! 4
( """

5 it. = = =

! !
HHH

8
compartiment telex central buc. 92-101 nr.112 21.01.99 12.00

SSSSSSSSSSSSS

TT : 253
GAL BUZ ST J.DM. " -196
NR. 104 21.01.99 12.20
28
COMPARTIMENT TELEX CENTRAL BUC. 92-101

EXPLICITAREA MODELULULUI DIN ANEXA 2:

%<- 5 ; $/<

1. 4 G )
; J ) <>
2. 4 G ! !
pe care s- - > ! 5 >
3. rândul trei = indicativul aparatului telex de pe care se face transmiterea telegramei
(telegramelor).

J< ; <! ;
13 S)

1. 4 G ++ ; < ramei
; < :, ) 9>
2. rândul doi = indicativul aparatului telex la care s-
(telegramelor);
3. 4 G ! ! pe aparatul de
pe care s- - > !
telegramei (telegramelor);
4. rândul patru = indicativul aparatului telex de la care s-a transmis telegrama
(telegramele).

29
ANEXA 3

EXTRAS
% & 7 8. -1 -0-892,
# ' & " !& 9 # $
% &

+ ! ) 3
vor proceda astfel:
, ) ) ! ) 4
5 ) &
, ; ) )< 5 3
feroviare membre UIC, OCCF; când ac 5 3
! )
/ 5 3 !
permite ret / ! ) ! ) 4
)
$ 4 ) 3 !
3 !
3

4. În cazul unor nereguli ce apar la transmiterea (retra <


& 3
5. La transmiterea - 3
separat ca un nou alineat.
- 3
; & 5 < &4 (
6
semnul “+”.
7. Teleg ) 8
- 5 ! ; <
; :/ ./ 1 2< ctiv;

30
- ! ) :N I - cine
I93 5 > ) ;
3 <3 !
propriului post telex;
- 3 -
) > ; 4 (< !
imprim >
- 5 ; ) <3 5
) = : 9 5 >
- - ! 3 3
3
(automat sau manual) indicativul postului telex primitor, urmat de semnul “++”; când imprimarea
indicativului se fa 3 1 2 :HH9 :9!
! 3 5
)>
- continuarea transmiterii succesive a mai multor telegrame !
./ 3 = : 9 1 2
& 5 =
“trans.”. La finalul întregii transmiteri se va proceda conform alineatului anterior, interzicându-se
3 )
3 5 >
- utilizarea transmiterilor cu b 4 5
! 4

8. În cazul când apar erori la transmitere se va proceda astfel:


- remedierea în : 93
care transmisia se reia cu ultimul cuvânt imprimat corect;
- 4! : 93
care transmisia se reia 4 ! >
5 :HH93 )
3 3 ) & 5
in ! :9 ): F F 9!
)>

31
- postul telex receptor numai la finalul transmiterii poate solicita corectarea unor erori din
8 ) & 5 3 ): F F 93
3 :9 3 4 3
5 ! 4
face ca în alineatul anterior.
" 4
3 4 & 5
indicative.
# 4 face imediat, postul telex respectiv
: ( #9 ./ 1 2> !
4 3 ) = 3
5 ; 2 5
<3 3
)
6 1 2 3
limba rus
6 3 5 3 !
-un schimb de
> ) 3

$ 6 1 2 ) 5 3 ./
redactarea se face într- 5 )3 )3

32