P. 1
Curs Logistica

Curs Logistica

|Views: 250|Likes:
Published by Serju S Serju

More info:

Published by: Serju S Serju on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

Sections

  • LOGISTICA
  • 1. Noţiunea de logistică
  • COSTURI / CHELTUIELI PRE[ DE V#NZARE F~R~ TAXE PRE[ DE V#NZARE (DE PIA[~)
  • Valoarea adăugată
  • Conexiunile logisticii cu marketingul
  • Rolul logisticii
  • Planificarea activităţilor logistice
  • PLANUL GENERAL AL FIRMEI
  • PLANUL ACTIVITĂŢII DE DISTRIBUŢIE
  • PLANUL ACTIVITĂŢII DE

LOGISTICA “Controlează-ţi propriul destin dacă nu vrei ca el să fie controlat de alţii.

Fii stăpân pe soarta ta dacă nu vrei ca altcineva să devină stăpân pe ea” Jack Welch Director executiv General Electric - USA 1. Noţiunea de logistică În funcţie de aplicaţia dorită, noţiunea de logistică capătă diferite sensuri. Sensul clasic al noţiunii de logistică pe care îl dă lucrarea [*, Dicţionarul de neologisme. Ed. Academiei, 1975] este că prin logistică se înţelege "minte care gândeşte întemeiat, raţional". Într-o altă lucrare [*, Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. Academiei, 1975], autorii definesc logistica, ca "acea ştiinţă a demonstraţiei a cărui obiect este stabilirea condiţiilor corectitudinii gândirii, a formelor şi a legilor generale ale raţionării corecte, conforme prin ordinea ideilor, cu organizarea logică a realităţii obiective". În sensul matematic "Prin logică matematică sau simbolică sau logistică (ca ştiinţă combinatorie) se înţelege ramura logicii care cercetează operatori logici şi care are ca obiect aplicarea metodelor matematice în domeniul logicii formale, în electronică, cibernetica sau lingvistică, iar prin logistică se înţelege logică matematică" [*, Dicţionarul de neologisme. Ed. Academiei, 1975]. Sensul militar al noţiunii de logistică este: "...totalitatea măsurilor organizatorice şi de aprovizionare capabile să ducă o armată la victorie în confruntarea cu duşmanul " [Korko M., Timpul – factor de optimizare a activităţii agenţilor economici. Revista „Sisteme logistice”, nr. 2, Bucureşti, 1991]. În lucrarea [*, Le Petit Larousse., Paris, 1974] se arată că prin logistică se înţelege „parte a artei militare care se ocupă cu aprovizionarea unei armate". Lucrarea [Cojocaru Gh., Logistica – trecut, prezent şi viitor. Revista „Sisteme logistice”, nr. 3-4, Bucureşti, 1991] consideră că "logistica este alcătuită din aprovizionare, transport, servicii de suport şi administrare". În aceeaşi lucrare se arată că prin logistică în sensul militar, se înţelege "arta practică de deplasare a armatelor, prin care se înţelege nu numai mecanismul transportului ci şi activitatea statului major, pregătirea administrativă, precum şi

1

cunoaşterea şi culegerea de informaţii ". În sens economic "logistica este ştiinţa coordonării, cu cheltuieli minime de timp a elementelor active şi pasive ale unei întreprinderi, în vederea îmbunătăţirii flexibilităţii şi capacităţii sale de adaptare la modificările perpetue ale condiţiilor cadru de funcţionare ale pieţii de desfacere. Prin elemente active se înţeleg - instalaţii, oameni, maşini, energie, informaţii folosite, iar prin elemente pasive - fluxuri de materiale, de materii prime şi energie care parcurg drumul, respectiv lanţul logistic, între diferiţi agenţi economici. Lanţul logistic, cuprinde totalitatea unităţilor şi activităţilor care se interpun între sursele de materii prime, materiale, subansambluri şi produse energetice, aprovizionate de către un agent economic şi vânzarea către consumatorul final al produsului finit. " [Korko M., Timpul – factor de optimizare a activităţii agenţilor economici. Revista „Sisteme logistice”, nr. 2, Bucureşti, 1991]. Rolul unei întreprinderi antrenată într-un lanţ logistic se diferenţiază în funcţie de felul activităţii desfăşurate: "În cazul aprovizionării, ea trebuie să asigure o afluenţă optimă din punct de vedere sortimental, cantitativ şi temporal a celor necesare producţiei; în cazul desfacerii, ea trebuie să asigure o distribuţie promptă a produselor finite care acoperă întreaga piaţă. " Abordarea logistică a producţiei este dată de organizarea aprovizionării producţiei şi desfacerii în scopul realizării unei politici de fabricaţie, marketingmixt. Organizarea logistică a producţiei este dată de organizarea raţională a fiecărei etape de producţie, totul subordonat ideii existenţei unui management logistic asigurat de conducerea întreprinderii sau compartimentele specializate. În esenţă, logistica unei întreprinderi poate fi definită ca ansamblul de resurse materiale, şi umane, respectiv de activităţi specifice, care permit realizarea activităţilor în raport cu strategia aleasă şi condiţiile celui mai favorabil raport calitate/preţ (sau altfel spus, logistica reprezintă capacitatea de organizare şi realizare a fluxurilor de persoane sau de mărfuri pentru a obţine ceea ce se doreşte într-un timp şi spaţiu optime cu costuri minime). Asociaţia Franceză pentru logistică defineşte logistica mărfurilor ca fiind o activitate ce are drept scop punerea la dispoziţie cu cel mai scăzut cost a unei cantităţi dintr-un produs la locul şi la momentul unde există o cerere. 2

În particular, Logistica Firmei este, în viziunea statutului ARILOG (Asociaţia Româno-Italiană de Logistică şi Management)1): “totalitatea activităţilor organizatorice, de gestiune şi strategice care coexistă în cadrul companiilor, fluxul de materiale (şi de informaţii adiacente) de la originea lor, prin intermediul furnizorilor şi până la livrarea produselor finite către clienţi precum şi service-ul post-vânzare”. Logistica Firmei presupune, prin urmare, atât domeniul Gestiunii Materialelor (aprovizionare, gestiunea stocurilor de materiale, programarea producţiei), cât şi domeniul Distribuţiei Fizice (gestiunea produselor, a depozitelor şi a transporturilor, livrările la punctele de vânzare) dar şi domeniul Serviciilor pentru Clienţi. Alături de aceste aspecte, mai apar ca argumente de interes logistic: mediul extern societăţii, adică infrastructurile, viabilitatea acesteia, condiţiile socio-politice care ar putea favoriza dar şi împiedica libera circulaţie a mărfurilor şi/sau a persoanelor. Practic, termenul logistică a apărut în cursul anilor 1980 şi facea trimitere spre noţiuni ca stocare, manipulare, distribuţie, transport etc., de cele mai multe ori utilizate separat. Iniţial distribuţia fizică şi logistica au fost considerate sinonime, dar în timp termenul de logistică s-a diversificat, a devenit mult mai complex şi a necesitat revizuirea strategiilor. În 1948 Asociaţia Americană de Marketing considera distribuţia fizică ca fiind mişcarea bunurilor de la locul unde se produc la locul unde se consumă sau utilizează. Prima abordare teoretică a distribuţiei fizice a fost dată de Drucker care o definea ca fiind un alt mod de a denumi un proces de afaceri. Dupa Kotler distribuţia fizică include planificarea, implementarea şi controlul fluxurilor fizice de materiale şi produse finite de la punctele de provenienţă ale acestora la cele de utilizare, astfel încât să fie satisfacute cerinţele clienţilor şi să se obţină profit. El defineşte distribuţia fizică ca fiind logistica de piaţă, pornind de la ideea că bunurile se află la producător şi se caută soluţii de punere acestora pe piaţă. Alţi specialişti în logistică nu au pus doar problema distribuţiei spre exterior, adică a bunurilor care se mişcă de la producător la clienţi, ci şi a distribuţiei spre interior, adică a bunurilor care se mişcă de la furnizor la producător. Logistica reprezintă astfel procesul de planificare, implementare şi control a fluxului şi a depozitării bunului de la locul de orgine la cel de consum, corespunzând cerinţelor clientului.

3

Asociaţia Americană pentru Logistică defineşte logistica ca fiind acea activitate ce are drept scop punerea la dispoziţia clientului a unei cantităţi dintr-un produs cu cel mai mic preţ, la locul şi momentul unde există cereri. Deci logistica este un ansamblu de activităţi derulate înaintea şi în timpul desfăşurării procesului de producţie, la care se adaugă distribuţia fizică. Acest flux fizic este însoţit de unul informaţional, în ambele sensuri, şi reprezintă de fapt cadrul de operare sau de funcţionare a logisticii. Principala asociaţie europeană înfiinţată în anul 1984, European Logistics Association (ELA), dă propria sa definiţie acestei activităţi: „Organizarea, planificarea, controlul şi realizarea fluxurilor de bunuri de la dezvoltare şi aprovizionare până la producţie şi distribuţia către clientul final, pentru a satisface cerinţele pieţei cu un cost minim şi cu un capital minim”. În concluzie, termenul de „Logistică” poate fi definit ca: „procesul de gestionare strategică a achiziţionării, deplasării şi depozitării materialelor, semifabricatelor şi produselor finite (alături de fluxurile informaţionale corespunzătoare acestor procese) în interiorul firmei şi al canalelor de marketing, cu scopul satisfacerii comenzilor cu cele mai mici costuri pentru firmă”. În timp ce savuraţi dimineaţa o ceaşcă de cafea sau citiţi un ziar, v-aţi gândit vreodată la drumurile parcurse de aceste produse înainte ca ele să ajungă în mâinile voastre? Atunci când pierdeţi trenul sau aşteptaţi pentru mult timp furnizarea unui serviciu care nu mai soseşte, vă întrebaţi, desigur, de ce se întâmplă aşa. Acestea sunt câteva exemple de Logistică care funcţionează şi de Logistică care nu funcţionează. Un economist indian, Amartya Sen, spune că: “Nu există penurie în lume. Singura problemă cu care ne confruntăm este aceea a Logisticii”. Continua americanul Heskett: “Un frigider nu este un frigider atunci când se află într-un depozit din Detroit, iar cererea este făcută la Houston”. Până la 30% din venituri sunt cheltuite astăzi de către întreprinzători pe logistică. În anumite domenii (branşe) chiar mai mult. De aceea un mare potenţial de economisire pentru întreprinzători se află în acest domeniu. Cu cât se coordonează mai eficient timpii, rutele de transport, cantităţile, locurile şi informaţiile cu atât mai mare va fi

4

Apoi.  activităţi suport. vor putea fi atinse niveluri succesive şi ambiţioase de eficienţă. probleme care vor fi rezolvate. De aceea. Locul potrivit. activităţile pentru logistică pot fi rezumate la cuvintele: „Timpul potrivit. atât în cadrul societăţilor private cât şi în sectorul public. integrând şi funcţiile logistice ale celorlalţi protagonişti ai dezvoltării economice şi tehnologice: Furnizorul. Hotărârea corectă”. într-o optică de logistică integrată şi întotdeauna orientată către Sistemul Naţional. cu rol de condiţie prealabilă 5 . Activităţile din teoria lanţului valoric sunt grupate în 2 categorii:  activităţi primare. ci problemele şi obiectivele Furnizorului. Este. să restructureze şi să redirecţioneze activităţile pentru a obţine avantajul competitiv. integrare deosebit de necesară în vederea atingerii obiectivelor de eficienţă şi leadership. care grupa cumpăratorii. nu doar ca o simplă activitate. va trebui realizată o schimbare importantă de management: nu vor mai trebui sa existe problemele şi obiectivele Furnizorului sau ale Producătorului sau ale Clientului.eficienţa economică. interdependente. de asemenea. Michael Porter a folosit instrumentul valoric. “inelele care formează lanţul logistic” sunt administrate în mod izolat. fiind astfel absentă integrarea între diversele funcţiuni logistice. În România. întreprinderea. iar în cea mai mare parte a cazurilor. Ruta potrivită. Abia după ce s-a realizat integrarea funcţiilor logistice în cadrul unei singure societăţi comerciale. dacă este privită ca o resursă strategică. furnizorii. Producătorul. Logistica prin activităţile sale este vitală în crearea unui astfel de avantaj. pe activităţi distincte. această funcţie a fost conştientizată relativ recent. Mediul concurenţial obligă tot mai mult întrepinderile să examineze. Producătorului şi Clientului. Activităţi primare:  logistica internă sau spre interiorul întreprinderii. care include activităţile proprii puse în serviciul optimizării activităţii productive. pentru optimizarea proceselor componente ale filierei logistice precum şi integrarea lor succesivă cu scopul de a le gestiona şi coordona într-un mod univoc şi unitar. Din teoria lanţului valoric reiese rolul logisticii în activitatea întreprinderii. Clientul. o condiţie esenţială pentru dezvoltarea şi creşterea întreprinderilor şi a întregului sistem economic al României. care adaugă valoare produsului finit. Ea poate influenţa pozitiv cota de piaţă şi rentabilitatea întreprinderii. şi unele şi altele.

formată din serviciile prestate clientului (stocarea. de la cele mai complexe la cele mai simple. procurare sau asigurare a resurselor. întreprinderi (mici. proiectare a produselor. depozitarea. Cu alte cuvinte. transportul şi distribuţia produselor finite). Activităţile suport:  infrastructura unităţii cu sistemele de planificare. etc. motivare a personal. activitate ce ţine de sistemul de achiziţionare. ce presupune activităţi de cercetare. de materii prime şi materiale.).  managementul resurselor umane cu activităţile de selecţie. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv.  logistica externă sau spre exteriorul întreprinderii. de modul şi mijloacele de organizare folosite. Furnizori Clienţi Aprovizionare Producţie Distribuţie Logistica internă Logistica externă 6 .  aprovizionarea. societăţi comerciale. operaţiile sau procesul de producţie propriu-zis). în sensul organizării şi constituirii lor in regii autonome. componenta internă nu are un scop în sine. ci ea este subordonată obiectivului de bază – satisfacerii nevoilor şi cerinţelor clienţilor adică componentei externe. pot îmbrăca forme ale managementului logistic. finanţare şi control a calităţii. achiziţionare.realizării logisticii pentru client (recepţia. necesare realizării obiectivului întreprinderii. Aprovizionarea se referă la activităţile de cumpărare. stocarea sau depozitarea intrărilor pentru materiile prime. în funcţie de complexitatea serviciilor asigurate clienţilor. recrutare.  dezvoltarea tehnologică.  marketingul şi vânzările cu activităţile de promovare a produselor şi desfacere a acestora  service-ul ce constă în activităţile de menţinere în stare de funcţionare a produselor finite. mijlocii.

marcarea produselor finite. 7 . Activităţi specific: recepţia intrărilor. Transportul este considerat cea mai importantă verigă componentă a logisticii.Fig. transferarea datele şi stocarea acestora până în momentul în care se vor utiliza. de mărimea stocului de siguranţă.componenta care aduce cea mai mare contribuţie la creşterea eficienţei totale a sistemului logistic. Stocarea – componentă a logisticii capabilă să creeze utilităţi de timp şi de loc. respectiv depozitarea produselor finite. Distribuţia fizică include activităţile care oferă producţia în cantitatea. inclusiv alegerea mijlocului de transport. la momentul şi locul solicitate de clienţi.1 Activăţile de susţinere a produsului includ fluxurile materiale din interiorul întreprinderii. ambalarea. formarea loturilor pentru livrare. adaptată cererii şi la costuri reduse. tipul de transport. costul transportului. păstrarea. Printr-o gestiune eficientă a stocurilor se pot obţine economii de resurse financiare concomitent cu cresterea eficienţei consumului logistic. Activităţi specifice: transformarea datele într-o formă utilă şi accesibilă. gestionarea comenzilor. livrarea eficientă a acestora. disponibilitatea mijloacelor de transport. planificarea livrărilor. Depozitarea . Alegerea celui mai potrivit mod de transport se realizează pe baza criteriilor: caracteristicile produselor. Fluxurile informaţionale . etichetarea. de frecvenţa şi momentul lansări acestuia.amplasarea. siguranţa produselor pe timpul transportului. deţinând 2/3 din costul activităţilor. Obiectivul urmărit este asigurarea unei aprovizionări continue. proiectarea şi culegerea spaţiilor de depozitare antrenează numeroase decizii ale căror aplicare influenţează eficienţa logisticii. ţinându-se seama de mărimea comenzii. Contribuţia logisticii în domeniul producţiei constă în asigurarea materialelor necesare desfăşurării procesului de producţie în concordanţă cu tehnologia de fabricaţie stabilită.

social şi politic. primirea şişi procesarea comenzilor. divizarea loturilor. un lucru devine evident: optimizarea performanţe logistice va prolifera (indiferent de cine prestează operaţiunile logistice). programarea livrărilor. 2). cât şi al canalelor de marketing (logistica externă). Aceasta înseamnă că ea se desfăşoară atât în interiorul întreprinderii (logistica internă). care impune firmelor să-şi planifice şi să-şi evalueze toate activităţile pentru a rămâne competitive. gestionarea fluxurilor de informaţii.). LOGISTICĂ INTERNĂ LOGISTICĂ EXTERNĂ Fig. PRODUCTIE L O G I S T I CMARKETING A servicii de aprovizionare reaprovizionare. produselor finite.În concluzie. ca localizare. canale de distribuţie. În acest context. firmele trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a rămâne competitive. produselor finite. servicii de aprovizionare / / reaprovizionare. Logistica la nivel industrial este definită ca procesul de administrare strategică a achiziţiei. considerând că acestea pot oferi servicii de logistică externă mai bune şi mai puţin costisitoare. semifabricatelor şi produselor finite. servicii de depozitare stocare a materialelor. materiilor prime. materiilor servicii de depozitare / / stocare a materialelor. Deoarece ne aflăm într-o economie de piaţă tot mai globalizată. Unele firme preferă să contracteze cu terţe părţi prestarea unor servicii din cadrul departamentului logistic (ca de exemplu. departamentele logistice sunt prezente în organigramele a numeroase firme mari din lume. canale de distribuţie. situându-se. având un rol vital în creşterea profiturilor. etc. semifabricatelor. programarea livrărilor. depozitarea. deplasării şi stocării materialelor. cu scopul satisfacerii comenzilor cu cele mai mici costuri pentru firmă. gestionarea fluxurilor de informaţii. servicii de manipulare şi transport (intern / extern). cel de marketing (fig. Astăzi. servicii de manipulare şi transport (intern / extern). semifabricatelor. între departamentele de producţie şi respectiv. primirea procesarea comenzilor. precum şi a fluxurilor de informaţii corespunzătoare acestor procese. prime. transportul mărfii. supravieţuirea pe piaţă fiind direct legată de capacitatea firmei de a se adapta continuu la un mediu 8 . 2 La ora actuală asistăm la o restrângere a pieţelor de desfacere datorată schimbărilor care au loc în plan tehnologic. divizarea loturilor.

raţionalizarea şi coordonarea facilităţilor de producţie în vederea reducerii costurilor şi a maximizării gradului de utilizare a activelor. care propuneau instrumentele unei gestiuni coordonate şi integrate a lanţului logistic extins din amontele şi avalul întreprinderii). În afara funcţiei sale operaţionale. care constă în programarea fluxurilor şi modurile de tratare ale 9 . Un obiectiv general important îl are creşterea eficacităţii funcţiei logistice a companiilor. a cărei miză o reprezintă satisfacerea clientului. Transportul. Fluxurile se întind din aval spre amonte şi invers. nu înseamnă că operaţiunile fizice sunt mai puţin importante. conducerea lanţului logistic urmăreşte creşterea performanţei globale şi plasarea în mod sistematic a clientului ca motor şi centru al dispozitivului. ambalare etc. care să depăşească graniţele naţionale. mai ales. În jurul anului 1990 s-a impus termenul supply chain (sub influenţa producătorilor de programe informatice. prin: constituirea unor alianţe strategice pentru aprovizionare şi producţie. într-o economie globalizată. Dacă informaţiile sunt dematerializate. trecând prin subsistemele desfacere–vânzări. trebuie ca infrastructurile logistice ale distribuitorului.dinamic. operaţiunile de picking. 3) trebuie să evidenţieze legăturile reciproce dintre activităţile care încep şi se încheie cu piaţa de desfacere. pregătirea comenzii. utilizarea unor metode de producţie şi logistice integrate pe calculator. datorită interdependenţei într-un lanţ continuu. Poziţionarea strategică a locurilor de stocare condiţionează calitatea serviciilor şi fluiditatea transporturilor din amonte şi din aval. Pentru ca un produs să fie propus într-un magazin la un cost acceptabil. datorită noilor tehnologii de comunicare şi. a dezvoltării Internet-ului. cu diversele sale operaţiuni – fragmentarea sau consolidarea loturilor. Sistemul logistic al unei întreprinderii industriale (fig. – necesită rigoare şi organizare eficace pentru a produce câştiguri de productivitate. Controlul manipulării. logistica va căpăta şi o dimensiune tactică. Din acest moment. aprovizionare materială şi respective cel al producţiei. producătorului şi furnizorilor săi să fie conectate. utilizarea la maxim a tehnologiei informaţionale pentru îmbunătăţirea serviciilor de servire a clienţilor. se confruntă cu constrângeri majore de rapiditate şi de termene. folosirea unor metode de depozitare şi de transport a mărfurilor prin intermediul unor canale de distribuţie mai lungi.

cât şi o dimensiune strategică. 3 10 . convenţii Fig.acestora. contracte. care are scopul de a defini mijloacele necesare pentru a răspunde obiectivelor întreprinderii. Piaţa de desfacere Clienţi Cereri Subsistemul desfacere-vânzări Plan şi programe de desfacere Stocuri de produse finite Contracte. alegere furnizori Piaţa de desfacere Strategii Negocieri. comenzi acceptate Subsistemul producţiei Plan şi programe de producţie Fabricaţie Stocuri de materiale Necesităţi de consum Subsistemul Aprovizionare materială Plan şi programe de aprovizionare Materiale reciclabile Studii de piaţă.

multiplicarea numărului actorilor din canalul logistic care implică integrarea noilor instrumente ale lanţului logistic. 11 . logistica. Nu toate serviciile propuse sunt importante ca volum. numeroşii parteneri pe care îi antrenează. de la furnizor la consumator. Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre ceea ce plăteşte clientul şi costul suportat de firmă pentru furnizarea produsului sau a serviciului. Logistica poate şi trebuie să contribuie la adăugarea de noi valori atât în domeniul eficienţei operaţionale. Firmele care încearcă să determine costurile asociate furnizării produselor sau serviciilor trebuie să aibă în vedere două concepte de bază ale managementului distribuţiei: 1. Cât de multă valoare este adăugată produsului pe măsură ce acesta se deplasează în interiorul canalului de distribuţie. concurenţa (întreprinderile se diferenţiază prin servicii. dar şi în afara acesteia. care se bazează în mare parte pe logistică). Managerii logisticieni trebuie să identifice activităţile care creează valoare adăugată şi care permit astfel o diferenţiere a produselor realizate de firma lor faţă de cele ale concurenţilor. în calitate de funcţie transversală necesită o cooperare a tuturor entităţilor implicate. însă sunt decisive pentru bunul mers al operaţiunilor.Această concepţie strategică a logisticii îi conferă un loc din ce în ce mai important în întreprinderi şi dă loc unui ansamblu de idei asupra manierei de integrare a unei funcţii la un sector de activitate. ţinând cont de mai mulţi factori: mondializarea schimburilor. criterii fundamentale ale eficacităţii unui lanţ logistic. 2. Este necesar să se acţioneze dintr-o perspectivă globală. Logistica însoţeşte produsul pe întregul parcurs în interiorul întreprinderii. Cât de mult îl costă pe furnizor o astfel de valoare adăugată (la fiecare nivel). chiar la un sector geografic care se poate extinde la un grup de ţări. rapiditatea şi flexibilitatea. cât şi în cel al rentabilităţii firmei. Valoarea reprezintă suma de bani pe care clientul este dispus să o plătească pentru produsele sau serviciile achiziţionate.

4 Produsele ajung la clienţi prin diverse căi. publicitate prelucrare transport Preţ de vânzare cu amănuntul 12 . Dacă clientul nu va percepe diferenţa pe piaţă. două probleme: a. vânzare detailist. depozitare. Stocare. adăugarea valorii produsului în lanţul logistic poate fi privită prin prisma etapelor parcurse de produs. 4 – astăzi. Valoarea adăugată (corespunde cerinţelor clienţilor?) Marketin g Testarea pieţei Logistica Aprovizionare a cu materiale Producţie Marketing Logistica Comerţ Intermediari . adesea prin distribuitori sau alţi intermediari. 5.O dată cu creşterea complexităţii produselor este mai uşor să oferi un produs diferit de cel al concurenţei. en-grosişti. Se pot astfel realiza economii la distribuitor. depozite externe Comercializare. Se creează astfel canalele de distribuţie. serviciile aduse de un distribuitor se bazează pe cantităţile oferite de mai mulţi producători. magazine proprii Profit Impozite . investiţii. care nu ar fi existat în cazul în care fiecare fabricant ar fi trebuit el însuşi să-şi asigure distribuţia ofertei sale proprii. produsul nu va aduce avantajul scontat firmei. COSTURI / CHELTUIELI PRE[ DE V#NZARE F~R~ TAXE PRE[ DE V#NZARE (DE PIA[~) Cost Cheltuie Cheltuie Cheltuie materii li cu li de li prime amortiz persona general @rile l e Fig. de la procurarea de materii prime şi până la achiziţionarea lui de către consumator . taxe Planificare. cine oferă produsul/serviciul.fig. Dacă în trecut valoarea adăugată era percepută ca preţ de vânzare (de piaţă) – fig. Promovare. Distribuţia îndeplineşte rolul necesar de ajustare dintre ofertă şi cerere: ea este în acest sens creatoare de servicii. dar este mai dificil să-l faci pe client să perceapă această diferenţă. totodată. Distribuţia oferă anumite avantaje: permite diminuarea numărului de tranzacţii. care sunt atribuţiile celor două părţi: producător / comerciant. b. ridicând.

Logistica va trebui să coopereze cu departamentele de marketing. care au contacte mult mai frecvente cu distribuitori decât departamentele de vânzări sau de marketing. ei pot influenţa clienţii să cumpere un anumit produs. se transformă într-unul de agent activ al vânzării.Preţ de comercializare standard “Discount” Preţ de producţie Fig. Dat fiind faptul că distribuitorii pot fi factori puternici de diferenţiere şi influenţă. Răspunde mai bine cerinţelor şi aşteptărilor consumatorilor. capabil să sondeze. să stimuleze şi să orienteze cererea. În această situaţie. în anumite situaţii. întărind relaţia de parteneriat între cele două părţi. Rezultă. rolul distribuitorului. consumatorul cere servicii din ce în ce mai precise. producţie şi financiare pentru a identifica tipurile de activităţi care adaugă valoare produselor şi serviciilor firmei. au ocazia de a oferi serviciile apreciate de distribuitori. determinând un avantaj competitiv pentru firmă. Departamentele de logistică trebuie să aibă contacte mult mai frecvente cu distribuitorii decât departamentele de vânzări sau cele de marketing. ca intermediar între producător şi consumator (mai mult sau mai puţin neutru). de aici. De asemenea. că departamentele de logistică. Desigur că. distribuitorul poate face presiuni asupra ofertei şi să solicite modificarea condiţiilor de vânzare. iar distribuitorul se poate specializa în forma aşteptată prin crearea unor servicii de vânzări în forma dorită. firmele trebuie să înveţe cum să-şi facă din reţeaua de distribuitori un aliat de încredere. Resursele logistice ale societăţii comerciale trebuie direcţionate spre acele activităţi care au impact asupra distribuitorilor şi a clienţilor. individualizate şi personalizate. prin asigurarea unui nivel de servicii care să fie apreciat de 13 . imaginea mărcii unui produs este atât de puternică încât distribuitorul nu are altă opţiune decât să ofere ceea ce solicită clientul. 5 Permite ameliorarea sortimentului oferit consumatorului. Oricum clientul va fi influenţat de calitatea serviciilor oferite în trecut şi de relaţia cu distribuitorul. depăşindu-se astfel restricţiile de ordin tehnic şi financiar al fiecăruia dintre ei şi care limitează numărul de produse fabricate. Dacă distribuitori simt că sunt într-o relaţie de parteneriat cu furnizorii. gamele oferite de către distribuitori pot fi compuse din produsele mai multor producători.

Ce gamă de produse este transportată / manipulată. 2. La fiecare nivel al distribuţiei trebuie luate în considerare următoarele aspecte de bază: 1. condiţiile de depozitare. Apropierea de piaţă şi acoperirea pieţei potenţiale. extrase de cont. Primirea şi procesarea comenzilor. împachetarea şi încărcarea produselor. acordarea de stimulente. stocarea sezonieră. influenţa factorilor de timp. facturare. 8. personalul care se ocupă de aprovizionare. Administrarea comenzilor: 11. Controlul creditului: 12. Administrarea preţurilor: . Produsele depozitate: produsele disponibile în stoc. Selecţionarea. Cine ia deciziile de aprovizionare / reaprovizionare: cantitatea de produse. etc. 9.clienţi. 7. colectarea banilor. limitele creditului. 4. Livrarea produselor: 14 programare. 5. modificări de preţuri. Divizarea loturilor. Programarea livrărilor. frecvenţă. seriozitatea clientului. 10. condiţiile de creditare / finanţare. mărimea stocului. 3. frecvenţa şi programarea ciclurilor de aprovizionare. rotaţia stocului. 6. valoarea reducerilor de preţ şi perioada de reduceri. ruta optimă de transport. primirea comenzilor şi manipularea livrărilor.

14. Acest flux fizic este însoţit de un flux de informaţii. având ca scop final executarea comenzilor primite şi satisfacerea cerinţelor clienţilor. iar banii sunt încasaţi. schimbări aduse produsului. sondarea vânzărilor şi a reprezentării. performanţele în respectiva ramură şi în domeniul vânzărilor / rapoarte asupra produsului şi a utilizatorului său. activităţile promoţionale. identificarea noilor oportunităţi. administrarea garanţiilor. La ora actuală se consideră că departamentul de logistică trebuie 15 17. Ce reduceri / majorări de preţuri trebuie aplicate: Sunt ele obişnuite pentru respectivul domeniu de activitate? Sunt corespunzătoare serviciului? Ar trebui făcut mai mult? sunt actuali şi/sau potenţiali clienţi pentru firmă? Din analiza aspectelor enumerate rezultă că managementul logisticii constă în însumarea activităţilor de gestionare a materialelor (derulate înainte procesului de producţie) şi a activităţilor de distribuţie propriu-zise de la sfârşitul producţiei. care reprezintă cadrul de operare al funcţiei logistice. Până nu de mult. Relaţiile cu clienţii: reprezentare. în ambele sensuri. suport tehnic. 15. Fluxul începe atunci când clientul / distribuitorul se decide să facă o comandă şi se încheie atunci când comanda este onorată. Acest punct de vedere a ignorat rolul logisticii în gestionarea fluxurilor interne de materii prime. cât şi pe cel de bunuri.13. 16. Informaţii de piaţă: stocării / disponibilităţii produsului. acţiunile concurenţilor. Vânzarea. promovarea. piese. stabilirea preţului. mulţi făceau greşeala de a asocia logistica cu “distribuţia produselor finite”. materiale. în oameni şi materiale. adică cu ultima etapă a producţiei. ambalaje. subansamble. etc. Cât de important este produsul / serviciul pentru piaţă ? Cât de importanţi . performanţa produsului. Logistica deţine în acest fel o poziţie unică ce-i permite să coordoneze relaţiile dintre factorii care influenţează atât fluxul de informaţii.

iniţializarea produsului nu este uşor şi nici uniform. toate trebuind să contribuie la realizarea politicii de marketing. Retururi comerciale. Campanii de promovare (oferte speciale). sprijinirea acestui cadru printr-un studiu eficient al pieţei. expedierea şi recepţia produselor. Servicii specifice perioadei de lansare pe piaţă Lansări comerciale. la reorganizarea şi restructurarea firmei. a scurtării ciclurilor de viaţă ale produselor. transportul. pe de o parte. luarea măsurilor necesare pentru transformarea planurilor în acţiuni concrete pe piaţă. Aplicând teoria evoluţiei speciilor.condus de un manager logistician. Suporţi de merchandising. Dintre aceste activităţi cele mai importante sunt: aprovizionarea. disciplinat. Servicii de răspuns la evenimente neprevăzute Gestionarea fluxurilor de ambalaje. El poate estima capacitatea firmei de a răspunde aşteptărilor. manipularea. depozitarea. Direcţiile de bază care facilitează structurarea activităţilor sunt:    Produse test. elaborată de Darwin. . trebuind să identifice activităţile care creează valoare adăugată şi care permit astfel o diferenţiere a produselor realizate de firma lor faţă de cele ale concurenţilor. se poate spune că vor supravieţui acele firme care sunt în măsură să se adapteze schimbărilor rapide ale Servicii legate de Procesul de schimbare mediului economic. distribuţia inversă. în condiţiile schimbărilor revoluţionare în domeniul tehnologiilor. a concurenţei acerbe de piaţă. Servicii efectuate în regim permanent Comenzi regulate. Managerul logistician este singura persoană din firmă însărcinată cu gestionarea tuturor fluxurilor de informaţii şi materiale. care trebuie să fie implicat în fazele iniţiale ale planificării strategice a activităţilor firmei. Eşantionare. la politica firmei. stabilirea unui cadru logic. Suporţi de merchandising. El reprezintă o “persoană cheie” în elaborarea strategiei firmei. 16 Servicii de oprire de la comercializare Gestionarea retururilor. fluxurile informaţionale privitoare la logistica produselor. pornind de la conceperea produsului şi până la consumul lui. Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activităţi aflate în strânsă interdependenţă. iar pe de altă parte la realizarea profiturilor. preambalarea. Monstre de produse. ţinând cont de interacţiunile fluxurilor. contribuind. pentru iniţierea procesului de planificare.

Fig. 6 Servicii logistice legate de viaţa unui produs 17 .

depozitare Întreţinere Logistica de reciclare şi reutilizare Identificarea locurilor de depozitare a deşeurilor Planificarea şi supravegherea sistemului de colectare a deşeurilor Planificarea şi controlul sistemului logistic de reciclare şi reutilizare Oferte şi comenzi Comenzi Materie primă Transport Încărcare Supraveghere Descompunerea sarcinilor în unităţi simple Depozitare Producţie.Logistica Managementul logisticii de planificare Logistica de concepţie Planificarea sistemului logistic Controlul şi supravegherea sistemului logistic Organizarea logisticii Logistica producţiei Logistica de aprovizionare Condiţii de transport Alegerea partenerilor pentru transport Alegerea maşinilor şi a echipamentelor pentru transport Calcularea traselor optime şi a limitelor Condiţii de transport Planificarea producţiei şi a prelucrărilor Determinarea fluxului tehnologic Planificarea echipamentului necesar Planificarea fluxului informaţional Supravegherea şi verificarea sistemului logistic Logistica de livrare Identificarea şi estimarea cerinţelor pieţei Satisfacerea cererilor Echipamente de transport. selectare şi depozitare deşeuri Retransportarea deşeurilor Produs finit Fig. ambalare Manipularea materialului la locul de muncă Depozitarea şi transportul într fazele de producţie Depozitarea şi selectarea produsului finit Ambalare Comenzi Distribuţie Încărcare. 7 18 . transport.

19 .

face ca graniţa între mediul intern şi cel extern să devină foarte permeabilă. unul din ţelurile firmei poate fi creşterea vânzărilor).expresie a dorinţelor şi a scopurilor. este actualul sistem logistic? 20 . Crearea unui plan strategic nu oferă o garanţie a succesului. Capacitatea de evoluţie şi de adaptare este cea care face distincţia între firmele orientate strategic şi cele care nu au o asemenea orientare.Apare sub această formă necesitatea estimării capacităţii firmei de a răspunde aşteptărilor şi de a elabora o planificare strategică. creşterea vânzărilor cu 5% într-un interval de o lună). în condiţii de nesiguranţă sporite (inflaţie necontrolabilă. Acesta este punctul în care eficienţa acţiunilor întreprinse de managerul departamentului logistic va determina succesul sau eşecul întregului efort de planificare. Prima etapă în tranziţia firmei spre o orientare strategică este analiza forţelor şi tendinţelor sociale existente în mediul extern. Unde ne aflăm în prezent? Cât de eficient. Planificarea strategică trebuie să îmbine planificarea pe termen lung (vizionară) cu planificarea pe termen scurt. O dată ce ţelurile şi obiectivele sunt stabilite se poate trece la planurile operaţionale. în raport cu cerinţele actuale ale clienţilor. din punct de vedere al costului. În esenţă. investiţii reduse. cu scop precis şi termene finale. ca apreciere calitativă (de exemplu. ci mai curând un cadru de referinţă în raport cu care pot fi evaluate schimbările din afară. rată a şomajului ridicată. control şi evaluare sunt necesare pentru transpunerea planurilor de pe hârtie în practică. Procedeele adecvate de implementare. cât şi la cele neaşteptate din mediul extern. Explorarea mediului extern.  Obiectivele specifice cuantificabile. din ce în ce mai dinamic.). În acest fel firma poate reacţiona în mod organizat atât la schimbările previzibile. ca apreciere cantitativă (de exemplu. planificarea strategică urmăreşte să răspundă la patru întrebări cheie: 1. Ea trebuie să aibă în vedere:  Planurile de perspectivă: ce urmărim pe termen lung?  Ţelurile: direcţiile în care vrem să ne îndreptăm . etc.

Când apare o problemă conducerea firmei trebuie să fie anunţată. Cum vom şti că am atins scopul propus? Existenţa unui plan nu garantează un viitor fără probleme. raportate la întregul plan strategic de dezvoltare pe termen lung. ea trebuie să constituie o echipă care să analizeze problema. examinându-se impactul pe care posibilele schimbări (interne şi/sau externe) le au asupra resurselor logistice. Personalul trebuie învăţat să monitorizeze şi să fie la curent cu existenţa factorilor interni şi externi supuşi schimbării. Cum putem ajunge acolo? Răspunsul îl constituie ţelul central. Aceasta înseamnă că trebuie făcută o evaluare a sistemului logistic atât din punctul de vedere a mediului intern. iar logistica trebuie să promoveze şi să sprijine o schimbare de mentalitate la nivelul întregii firme. Unde urmărim să ajungem? Răspunsul la această întrebare va putea fi formulat pe baza evaluărilor obţinute la prima întrebare. În mod normal. Astfel pot fi scoase în evidenţă domeniile de activitate ce necesită îmbunătăţiri. Rezolvarea problemei înseamnă detectarea acelor probleme care ar trebui abordate în decursul procesului de planificare strategică. în condiţiile în care mediul economic se schimbă în permanenţă şi apar probleme de natură diversă. Procesul începe prin evaluarea percepţiei clienţilor (feed-back informaţional): aceştia sunt rugaţi să aprecieze calitatea procesului de livrare a firmei în comparaţie cu cele ale concurenţilor. O problemă reprezintă o condiţie sau o presiune care poate afecta performanţa. Fără acest sprijin eforturile individuale vor fi sortite eşecului. 2. 3. ea reprezintă o rampă de lansare pentru acţiuni şi decizi corecte (în detrimentul celor greşite). ţelurile sau viitorul unei firme. Astfel. Explorarea eficientă a mediului va oferi informaţiile prin care firma poate să identifice problemele. Există două motive importante pentru care conducerea trebuie să facă parte din această echipă: 21 . împreună cu fluxurile de informaţii care iniţiază şi sprijină aceste deplasări fizice în interiorul şi în exteriorul firmei. 4.Pentru a răspunde la această întrebare managerii logisticieni trebuie să verifice permanent performanţele departamentului de care răspund. cât şi a mediului extern de operare a firmei. Metodologia examinează fluxul fizic de materiale.

Acest lucru este esenţial când problema respectivă necesită acţiuni urgente. 2. iar problemele esenţiale vor primi atenţia pe care o merită. În acest mod. în condiţiile celei mai mari contribuţii la profitul firmei presupune desfăşurarea unui ansamblu de operaţiuni intercorelate. Implicarea ei înseamnă punerea în practică a acţiunii şi nu doar recomandarea ei. Acest aspect este foarte important din punct de vedere al moralului şi al participării. Firma nu va fi o victimă a schimbărilor de mediu. Mixul logistic include două categorii de activităţi: de bază şi de susţinere. Îndeplinirea misiunii logistice de asigurare a bunurilor sau serviciilor solicitate la momentul şi locul potrivit.a. care constituie mixul activităţilor logistice. În funcţie de impactul potenţial al problemei şi de urgenţa rezolvării ei. se stabilesc problemele prioritare cărora li se alocă resursele corespunzătoare. Avantajele capacităţii de a concepe planuri de acţiune pentru rezolvarea problemelor sunt: 1. b. răspunsului. resursele nu vor fi irosite.  comercială. Elementele indispensabile pentru gestionarea cu succes a problemelor pot fi rezumate astfel:  un sistem intern care poate să reacţioneze la presiunea şi acţiuni corespunzătoare resurselor de care dispune societatea complexitatea problemelor care se ivesc. incluzând următoarele: 22 . Activităţile de bază sunt opearţiuni cheie care se desfăşoară în aproape orice canal logistic. Pentru a lua decizia corectă conducerea firmei trebuie să evalueze impactul potenţial al problemei în funcţie de priorităţile stabilite în planificarea strategică. nefiind lăsaţi să simtă că atât ei cât şi firma sunt lipsiţi de apărare. Ea poate să judece cel mai bine semnificaţia şi impactul potenţial al problemei. Angajaţii vor constitui un element component al anticipând şi gestionând impactul acestor schimbări.

cercetarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali.evaluarea percepţiilor clienţilor în privinţa nivelului de servire oferit. .stabilirea rutelor de transport. referitoare la nivelul serviciilor logistice. ce oferă utilitatea de timp aşteptată de clienţi. . În esenţă. Asigurarea standardelor de servicii pentru clienţi. . la care apelează firma. Stocurile de materiale sunt vitale. . Acestea includ posibilitatea obţinerii de bani şi cheltuielile implicate în 23 .evaluarea periodică a performanţelor furnizorilor. . costurile stocării costă în medie 25% din valoarea bunurilor pe un an. maritim.evaluarea şi selecţia ofertanţilor de servicii de transport.stabilirea necesităţilor de aprovizionare.programarea transporturilor. a decalajului dintre nivelul aşteptat de clienţi şi cel efectiv oferit.planificarea modului de realizare în timp a aprovizionării. reprezentând o importantă componentă a misiunii logistice. feroviar. Proiectarea şi funcţionarea oricărui sistem logistic au ca element de referinţă un anumit nivel de servire a clienţilor. .stabilirea nivelului de servire logistică a clienţilor ce va fi oferit de firma furnizoare sau diferenţierea nivelului de servire în funcţie de cerinţele segmentelor de piaţă vizate. transportul presupune derularea următoarelor activităţi: .ajustarea nivelului de servire logistică. stocurile înseamnă între o treime şi o jumătate din bunurile unei întreprinderi.1.alegerea celor mai adecvate modalităţi de transport (rutier. În medie. . . Gestiunea stocurilor este o componentă esenţială a sistemului logistic. Aprovizionarea are un rol important în crearea de valoare în cadrul procesului logistic. prin conducte). 4. .alegerea surselor de aprovizionare. 3. în funcţie de evoluţia cerinţelor clienţilor. 2. . Activităţile reprezentative pentru domeniul aprovizionării sunt: . Transportul – are rol în asigurarea utilităţii de timp. aerian.determinarea cantităţii economice a comenzii. Principalele activităţi desfăşurate pentru asigurarea nivelului de servire logistică sunt următoarele: . Tipic.

stabilirea necesarului de spaţii de depozitare.amplasarea mărfurilor în spaţiul de depozitare. Funcţiile pe care le are depozitarea sunt diferite. Ca activităţi legate de ambalarea protectoare.utilizarea încărcăturilor prin paletizare şi contanerizare. Locaţia depozitelor faţă de producător şi consumator este de cea mai mare importanţă pentru producător. mecanizate). În privinţa gestiunii stocurilor activităţile principale ce trebuiesc realizate sunt: . Pot egaliza vârfurile şi depresiunile cererii prin menţinerea unui nivel eficient al stocurilor. în funcţie de contribuţia diverselor articole la vânzările firmei. Principalele activităţi legate de depozitarea mărfurilor sunt: . Totodată.alegerea echipamentului de manipulare (manuale. .stabilirea mixului de produse din stoc (ponderea diferitelor articole în numărul şi cantitatea totală de produse menţinute în stoc).aplicarea strategiei “ just – in time”.determinarea numărului de depozite necesare. care susţin logistica mărfurilor.elaborarea politicilor privind stocurile de materii prime. Depozitarea mărfurilor este considerată a componentă de susţinere deoarece nu este prezentă în sistemele logistice ale tuturor firmelor. . Eficacitatea manipulării materialelor este condiţionată de următoarele activităţi: .procesul de stocare în sine. ea are impact asupra duratei ciclului comenzii şi implicit asupra nivelului serviciului pentru client. pot fi enumerate: 24 . Astfel produsele vor fi imediat disponibile următorului nivel de distribuţie. . . . 7. materiale şi produse finite.introducerea şi prelucrarea materialelor în şi din spaţiul de depozitare. .alegerea amplasamentului depozitelor. Ambalarea de protecţie permite ajungerea mărfurilor la clienţi în condiţiile dorite. . .determinarea stocului de siguranţă şi a nivelului de reaprovizionare (mărimea stocului la care se lansează o nouă comandă de reaprovizionare).stabilirea configuraţiei depozitului. 5. Manipularea mărfurilor are o pondere considerabilă în costurile logistice. 6. .

neglijând alte domenii ca depozitarea. Conştientizarea faptului că o parte din ce în ce mai mare din profitul vânzărilor Fluxurile informaţionale Manipularea mărfurilor Ambalarea de protecţie Depozitarea mărfurilor Gestiunea stocurilor 25 . 8 Conexiunile logisticii cu marketingul La începutul secolului.asigurarea de ambalaje care să protejeze mărfurile contra pierderilor şi deteriorărilor.realizarea de ambalaje care să asigure integritatea produselor pe durata transportului şi păstrării.proiectarea de ambalaje care să răspundă cerinţelor proceselor de manipulare. . elaborarea rapoartelor necesare (situaţia stocurilor). 8. În timpul anilor 1950 şi 1960. Fluxurile informaţionale sunt o parte integrantă a sistemului logistic care facilitează derularea tuturor activităţilor de bază şi de susţinere. specialiştii în marketing aveau tendinţa să se concentreze asupra promovării şi dezvoltării produsului. Asigurarea standardelor de servicii pentru clienţi Aprovizionare Mixul logistic Transport Activităţi de susţinere Activităţi de bază Fig. . transportul şi controlul stocului. În rândul principalelor activităţi pe care le presupune funcţionarea sistemului informaţional logistic se includ: culegerea şi prelucrarea datelor. a fost o perioadă când funcţiunile grupate astăzi sub denumirea de logistică făceau parte din marketing. analiza informaţiilor. stabilirea unor proceduri de stocare a datelor. controlul fluxului de informaţii..

profitabilitatea şi cota de piaţă a companiei vor fi afectate. Domeniile majore de interacţiune între logistică şi marketing includ: • • Proiectarea produsului. pe măsură ce vânzările se reduc şi produsul trece în etapele de maturitate şi saturaţie. obligă firmele să găsească alte moduri de satisfacere a cererii consumatorilor decât cele care presupun stocuri mari de produse finite. prin oferirea unui serviciu total. Aceasta este modalitatea prin care cererea serviciilor de logistică influenţează costul total al produsului. Dacă structurile organizaţionale interne nu sunt capabile să satisfacă aceste cerinţe. progresul rapid al inovaţiilor tehnologice. Scurtarea ciclurilor de viaţă ale produselor. 26 . este ciclul de viaţă al produsului. Stabilirea preţului. Companiile trebuie să răspundă exigenţelor unor categorii tot mai sofisticate de cumpărători care comandă mai frecvent cantităţi mai mici şi care cer o mai mare promptitudine în livrare. Logistica are sarcina de a asigura satisfacerea sau îndeplinirea cererii generate de marketing. prin urmare. Prognozele de marketing vor dicta nivelul resurselor logistice necesare livrării produselor la clienţi. Unele companii progresiste folosesc avantajele unei bune colaborări logistică – marketing. Ulterior. satisfacerea promptă şi cu costuri convenabile a comenzilor este o condiţie majoră a acceptării produsului în faza iniţială. ci şi pentru ajustarea serviciilor logistice. Aceste companii se pot detaşa de concurenţă. reglementările cum sunt cele ale CE referitoare la termenul de garanţie pentru bunurile perisabile şi costul ridicat al capitalului. şi politicile de preţ ale companiei. astfel încât acestea să corespundă nevoilor consumatorului individual. În etapele de început. şi. logistica reprezentând o parte esenţială a ecuaţiei profitului. • Prognozarea pieţei şi a vânzărilor. atenţia se va orienta către ajustarea costurilor pentru ca produsul să facă faţă concurenţei puternice de preţ şi presiunilor ulterioare asupra profitului. Un concept de marketing esenţial. care influenţează relaţia dintre logistică şi marketing. pentru a negocia nu numai produsul şi preţul.este absorbită de costurile de distribuţie a condus la reapariţia interesului faţă de domeniul logisticii mărfurilor. Nivelul de sprijin logistic necesar marketingului variază pe măsură ce produsul străbate diferite etape ale ciclului de viaţă. Aceasta poate avea un efect major asupra depozitării şi transportului şi prin urmare asupra costurilor aferente.

Decizia de furnizare direct către client sau prin intermediari va influenţa puternic nivelul resurselor logistice necesare. Conexiunile logisticii cu producţia Canalele de distribuţie Strategiile de servire a clientului Stabilirea preţului 27 . prin satisfacerea acestor niveluri de servire. Dacă departamentul de marketing optează pentru un nivel foarte înalt de servire.• Strategiile de servire a clientului. 9 Marketing Clienţii sunt interesaţi de promptitudinea cu care furnizorii satisfact comenzile la un nivel de servire determinat. • Procesarea comenzilor. Responsabilitatea pentru cine primeşte comenzile clienţilor şi viteza şi eficienţa procesării are o influenţă majoră asupra costurilor operaţionale şi asupra imaginii clienţilor despre nivelul serviciului. vor câştiga încrederea clienţilor. • Canalele de distribuţie. Marketingul trebuie să consulte logistica în luarea deciziilor care privesc canalul de distribuţie. devenind chiar parteneri pe termen lung ai acestora într-o relaţie reciproc avantajoasă. resursele logistice. Logistica şi marketingul au împreună roluri vitale în realizarea performanţei cu costuri avantajoase. Proiectarea produsului Prognozarea pieţei şi a vânzărilor Procesarea comenzilor Logistica Fig. vor trebui să fie considerabile. adică echipamentele şi stocul. În acest domeniu este preferabilă elaborarea în comun a strategiei. Companiile capabile să se diferenţieze de concurenţi.

de asemenea. furnizorii actuali şi potenţiali. Producţia nu poate fi luată separat de logistică şi viceversa. Localizarea. cât şi nivelul serviciilor. modul în care aceasta concurează pe pieţele alese. în special tehnologia informaţiei. capacitate şi logistică sunt interconectate. care privesc caracteristicile şi localizările pieţelor actuale şi viitoare. Rolul logisticii în competitivitatea pe plan internaţional 28 . Deciziile luate în acete două domenii angajează compania în structuri de costuri pe termen relativ lung şi determină. Următorul pas este analizarea problemelor numeroaselor aspecte interdependente.Producţia şi logistica se întrepătrund. primirea şi procesarea comenzilor. o regândire a reţelei logistice. într-o mare măsură. Cele două coordonate principale ale situaţiei sunt localizarea şi caracteristicile intrărilor de materiale (furnizorii de materii prime) şi localizarea şi caracteristicile pieţei (clienţii). furnizori). Punctul de pornire în alegerea configuraţiei „fabrică – capacitate – filiale” îl reprezintă strategia competiţională a organizaţiei pe pieţele alese – obţinerea celui mai scăzut cost sau anumite forme de diferenţiere importantă pentru clienţi. configuraţii „fabrică – filiale” care n-ar fi fost posibile înainte. transportul. influenţează foarte mult atât costul. natura şi performanţa de operare a unităţilor productive. Pe termen lung. configuraţia „fabrică – filiale” este un fundament structural major pentru reducerea costurilor totale ale lanţului ofertei. a depozitelor centrale şi a celor locale. va permite câteva Va exista o nevoie continuă de reducere a costului reţelei. aceste sisteme trebuie să sprijine formarea de alianţe strategice cu furnizorii. conectată la cererea pieţei. Sistemele instalate de companie trebuie să aibă capacitatea de a forma cu clientul o legătură reciproc avantajoasă. Când legăturile dintre producător şi client şi între producător şi furnizor sunt complete. caracteristicile produsului şi opţiunile de transport. Capacitatea de producţie este determinată de localizare şi de logistică şi trebuie să fie în legătură cu cererea pieţei. a lanţului ofertei de la furnizor până la client. Rezultă că şi capacitatea reţelei logistice – aprovizionarea. reţeaua de depozite şi livrarea către consumatorul final – trebuie să fie. De asemenea. Problemele determinate de localizare. va fi necesară deoarece: • • Tehnologia disponibilă. şi în combinaţie cu alţi factori (sisteme .

studierea datelor folosite în verificarea şi controlul activităţii industriale înfăţişează modul în care structura organizatorică. Fluxul de informaţii corespunzător contribuie la optimizarea primului flux. logistica internaţională necesită o cooperare şi coordonare mult mai apropiate între departamentul de vânzări şi cel de distribuţie. materiale. MIT Press. procesarea comenzilor este mai complexă. în mare măsură. materii prime.Problemele de management în logistica internaţională sunt substanţial diferite de cele din logistica internă. care la rândul lui o revinde detailiştilor. în mod simultan. la reducerea costurilor şi la creşterea nivelului de servire a clienţilor. În procesul intern. apariţia unui depozit sau a unui nou intermediar care se ocupă cu constituirea stocurilor în cadrul canalului de distribuţie poate produce o distorsionare substanţială a cererii la nivelul fabricii. monetare. Firma are o politică care impune să menţină stocuri tampon. produse finite de la furnizori la clienţi.W. Forrester. prin care să poată derula activitatea de furnizare pe o perioadă de 8 săptămâni. ramuri de activitate sau la nivelul economiei naţionale. de apariţia întârzierilor de răspuns faţă de o intrare sau o modificare din cadrul sistemului. Dinamica sistemelor logistice este determinată. cu marketingul este benefică pentru administrarea logisticii 29 . contabilitatea. De exemplu. Dinamica industrială oferă un cadru unic pentru integrarea domeniilor funcţionale ale managementului – marketingul. cercetarea-dezvoltarea şi investiţiile de capital. O legătură organizaţională internaţionale. Aceasta se datorează efectului de accelerare care poate determina fluctuaţii în caracteristicile de operare ale sistemului. producţia. de personal şi echipamente în cadrul unei firme. Figura 9 prezintă cazul unei firme producătoare care-şi vinde produsele unui engros-ist. determinând succesul sau eşecul firmei. comenzi. semifabricate. 1961]. După J. Acest studiu dezvăluie interacţiunile dintre fluxurile informaţionale. politicile şi întârzierile (în luarea deciziilor sau în întreprinderea acţiunilor) interacţionează între ele. iar nivelul de servire a clienţilor mai dificil de monitorizat. În comerţul internaţional. Conceptul de logistică internă poate fi descris ca un instrument de examinare a fluxului de articole palpabile. logistica este mai mult o funcţie reactivă. [Industrial Dynamics. răspunzând la fluxurile relativ regulate de comenzi. Spre deosebire de sitemul intern.

datorită unei activităţi promoţionale. iar detailistul pentru 4 săptămâni. -Dacă detailistul doreşte să-şi menţină nivelul anterior de servire. -Similar. atunci când el reajustează stocul va solicita o comandă către producător cu 13.3% (adică 13. En-gros Vânzare en-detail Consumator 30 Stoc pentru 8 săptămâni Stoc pentru 12 săptămâni Stoc pentru 4 săptămâni . însă în sens invers. Creştere cu 15.3% a producţiei perioadei Creştere cu 13. Iată cum o creştere a consumului final cu 10% determină o creştere a producţiei cu 15.26% a cererii perioadei Creştere cu 10.77% a cererii perioadei Creştere cu 10% a cererii perioadei Fabrică Depozit. de asemenea. el va face comandă către angrosist mai mare cu 10.26% * 8 / 52).77% * 12 / 52). -După acelaşi principiu.26% mai mare (adică 10.77% + 10.3%. Să presupunem că. acelaşi proces va avea loc. cererea consumatorului final va creşte cu 10% luna aceasta faţă de luna precedentă.26% + 13. dacă cererea finală va marca o scădere în perioada următoare. în dorinţa de a menţine un stoc de siguranţă pentru o perioadă de 8 săptămâni. producătorul. de stocuri pentru o perioadă de 12 săptămâni. en-gros-istul. Bineînţeles că.- angrosistul dispune. astfel încât să dispună de stocul de siguranţă pe o perioadă de 4 săptămâni.77% şi nu cu 10% (adică 10% + 10% * 4 / 52).77%. va recurge la creşterea producţiei cu 15. care se vede confruntat cu o creştere a cererii cu 10.

Fig. care aplicate împreună creează premisele obţinerii unor profituri potenţiale maxime. valabile indiferent de sectorul de activitate sau tipul firmei. Tyndall. Există o mulţime de factori care transformă operaţiile logistice în operaţiuni de maximă importanţă. conduce la sporirea profitabilităţii şi a cotei de piaţă. în funcţie de structura generală a firmei. Oak Brook. Fiecare organizare logistică este unică în felul ei. fie prin supremaţia în domeniul 31 . Illinois. obligă firmele să examineze. La ora actuală. 1987]. pe această cale. Aceasta este prima şi cea mai importantă regulă pentru a atinge potenţialul de creştere a profitului pe care-l oferă logistica. Unul din mijloacele de obţinere a avantajului competitiv îl constituie transformarea activităţii logistice dintr-o funcţie tradiţională “de serviciu” într-o resursă strategică. cu o contribuţie însemnată pentru cota de piaţă şi profitabilitatea firmei. au identificat 10 principii de bază comune tuturor departamentelor de logistică. [Corporate Profitability & Logistics. presiunea exercitată de un mediu în care doar cei mai bine adaptaţi supravieţuiesc. 10 Rolul logisticii Logistica poate constitui o activitate vitală în implementarea strategiilor de integrare şi diferenţiere a firmelor în condiţiile de concurenţă ale economiei de piaţă. Alling şi Gene R. Cele 10 principii universal valabile sunt: 1. să restructureze şi să redirecţioneze acţiunile pentru reducerea costurilor de producţie şi distribuţie a produselor. Philip C. Aplicarea acestor principii contribuie la îmbunătăţirea performanţelor în activitatea de logistică şi. USA. Cu toate acestea. analizând activitatea de logistică din punctul de vedere al rentabilităţii. Logistica poate sprijini strategia firmei în vederea obţinerii avantajului competitiv. Asigurarea unei legături între logistică şi strategia firmei Legarea strategiei logistice de planul strategic general al firmei reprezintă unul din elementele cheie ale succesului în domeniul logisticii. departamentele logistice de succes trebuie să ţină seama de o serie de principii esenţiale. simultan cu îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor oferite clienţilor.

la fel ca şi producţia. În industria bunurilor de larg consum. livrarea la timp (un obiectiv al majorităţii firmelor) impune coordonarea activităţilor grupate în operaţiuni. Pentru a asigura un avantaj competitiv toate activităţile trebuiesc bine sincronizate. în oferirea avantajului strategic sau competitiv. cu costuri şi performanţe diferite. evaluarea activităţilor şi a legăturilor dintre ele este esenţială pentru înţelegerea impactului logisticii asupra rentabilităţii firmei. piaţă. Philip C. a cotărilor şi a operaţiunilor şi a operaţiunilor Specificarea nivelului de Specificarea nivelului de performanţă necesar performanţă necesar Măsurarea şi analiza Măsurarea şi analiza performanţei actuale performanţei actuale Stabilirea unui sistem de Stabilirea unui sistem de măsurare şi raportare măsurare şi raportare 32 Identificarea proiectării Identificarea proiectării operaţionale şi a execuţiei operaţionale şi a execuţiei cerute pentru succesul cerute pentru succesul activităţii activităţii . De exemplu. Alling şi Gene R. piaţă. arată că. servicii şi vânzări / marketing. Înţelegerea strategiei Înţelegerea strategiei de afaceri a firmei de afaceri a firmei Proiectarea obiectivelor Proiectarea obiectivelor logistice pentru: logistice pentru: firmă. unde logistica deţine un procent semnificativ din costul total. Tyndal. [The Gower Handbook of Logistics and Distribution Management. a cotărilor măsurătorilor. Acest lucru se datorează. legătura dintre logistică şi strategia de afaceri a firmei urmează un proces identic cu cel din figura 9. canalul de distribuţie. 1990]. a rămas în urma funcţiilor de marketing şi finanţe. o operaţie logistică eficientă. fie prin diferenţierea serviciilor. Gower Published Company. firmă. Determinarea planurilor şi Determinarea planurilor şi a strategiilor logistice a strategiilor logistice corespunzătoare corespunzătoare Îmbunătăţirea Îmbunătăţirea măsurătorilor.costurilor. se poate considera că logistica. Fiecare dreptunghi reprezintă o etapă de legătură (în ambele sensuri) care permite operaţiunilor de logistică să fie conduse şi să contribuie la strategia de afaceri a firmei. în mod ideal. în principal. faptului că sistemul logistic nu este legat direct de strategia generală a firmei. Datorită faptului că aceiaşi sarcină poate fi îndeplinită în mai multe moduri. La ora actuală. logistica externă. cu un cost redus constituie o importantă sursă a avantajului competitiv. fie prin ambele modalităţi. canalul de distribuţie. Una dintre cele mai des întâlnite abordări în vederea obţinerii avantajului competitiv este crearea unei reputaţii de furnizor de produse / servicii superioare.

conceptul de a oferi produsul corespunzător 33 . distribuţie. Realizarea unei organizări globale. ele caută să stimuleze cooperarea pentru realizarea obiectivelor comune. dar costuri mai mici pentru stocuri şi depozitare). Ele recunosc inter-relaţiile esenţiale între logistică. este răspunsul la o serie de întrebări de bază. vânzări şi finanţe. depozitare.Fig. să folosească la maxim posibilităţile şi nu doar să minimizeze în mod simplist conflictele de interese. Pentru eliminarea conflictelor de interese care rezultă din sfera largă de influenţă a logisticii. cum ar fi: Ce factor are cea mai mare influenţă asupra capacităţii firmei de a-şi păstra clienţii? Obiectivul strategic al firmei este de a rămâne sau de a deveni un producător cu costuri reduse? Sau de a satisface nevoile clienţilor prin intermediul unor servicii calitative semnificative? Sau de a realiza un nou produs? 2. Asigurarea unei logistici cu costuri reduse impune compromisuri continue (spre exemplu. În acest proces. Aceasta înseamnă că firma identifică funcţiile şi activităţile care au legătură cu logistica. Deciziile adecvate în ambele domenii vor fi mai uşor de luat dacă o singură persoană va fi responsabilă pentru toate funcţiile logistice interdependente. marketing. 9 Unul din mijloacele de diferenţiere a firmei faţă de concurenţi. producţie . gestionarea materialelor. 3. urmărind o integrare cât mai bună a lor şi o conducere adecvată pentru sprijinirea şi amplificarea eforturilor concertate ale tuturor activităţilor. cele mai inovative firme tratează organizarea logistică într-un context integrat. care poate asigura succesul. prin care să fie controlate toate funcţiile logistice (logistica internă. orice funcţie importantă) de către un singur departament din cadrul firmei. cheltuieli mari de transport. Valorificarea informaţiilor Scopul logisticii este de a oferi performanţe mai bune şi de a crea avantajul competitiv pentru firmă. transport.

Ca urmare tot mai multe firme alocă resurse pentru investiţii în sistemele de gestionare a informaţiilor. Recrutarea.la locul potrivit. la timpul potrivit. În felul acesta firma va obţine succesul nu numai prin produsele pe care le vinde. Conducerea trebuie să răsplătească personalul pentru îmbunătăţirea activităţii şi a productivităţii şi. este vital pentru obţinerea performanţelor superioare de logistică. Dacă firma nu impune în rândul personalului său o orientare bazată pe calitate. sprijină şi răsplătesc performanţele de înaltă calitate. O serie de firme utilizează deja modele computerizate menite să ofere un ajutor în luarea deciziilor tactice şi operaţionale. Aceste performanţe se obţin într-un mediu care recunoaşte că oamenii sunt cea mai importantă resursă a departamentului. la momentul potrivit. fiind depăşit. Un astfel de model analizează componenţa solicitărilor de produse în cadrul comenzilor. decizând unde să poziţioneze echipamentele de transport şi rampele de descărcare astfel încât să minimizeze distanţele de transport in interiorul depozitului. în anumite situaţii. 4. să stabilească stimulente care să favorizeze îndeplinirea în bune condiţii a funcţiei logistice. Accentul pus pe managementul resurselor umane. 34 . Calitatea este strâns legată de resursele umane. produsele şi serviciile sale vor rămâne în urma concurenţei. pentru cel mai bun motiv: învingerea concurenţei). ci şi datorită oamenilor care livrează aceste produse / servicii. Utilizarea în scop creativ a simulării decizionale poate aduce reduceri de costuri şi servicii ce pot contribui la câştigarea avantajului competitiv. Cele mai profitabile firme îşi conduc personalul din domeniul logisticii astfel încât calitatea să reprezinte o prioritate zilnică. Salariaţii pot învăţa că standardele motivează. pregătirea personalului şi perfecţionarea activităţii acestuia reprezintă practici standard. Cea care a determinat o scădere semnificativă a costurilor este informaţia. ca alternativă la cheltuielile pentru alte resurse logistice mult mai convenţionale. astfel încât să poată fi luată cea mai bună decizie. educarea. Acum departamentele de logistică trebuie să profite din plin de avantajul informaţiilor şi a tehnologiilor de procesare a acestora (să obţină informaţia potrivită pentru persoana potrivită.

Practicile operaţionale de succes. 35 . pentru fiecare activitate în parte. Ele încearcă să cultive din ce în ce mai mult alianţe strategice cu furnizorii. Ele întemeiază o relaţie de parteneriat care trebuie să fie pe termen lung (dacă nu chiar permanentă). părţile implicate nu intră în nici un fel de relaţii până nu formează un parteneriat pe termen lung. 5. clienţii şi transportatorii. se bazează pe o strânsă comunicare şi coordonare a planurilor şi a activităţilor. Indiferent cât de bune sunt produsele sau serviciile ofertanţilor sau cât de mici sunt preţurile. de renume pe plan mondial. Firmele trebuie să-şi comunice reciproc datele financiare şi operaţionale. Salariaţii cu cele mai bune performanţe în activităţile cheie vor fi recunoscuţi şi încurajaţi să-i ajute pe ceilalţi angajaţi să adopte tehnicile eficiente pe care ei le utilizează. care sunt domeniile în care angajaţii dau rezultate corespunzătoare şi care sunt cele în care ei au nevoie de ajutor. pentru crearea unor produse / servicii noi sau al expansiunii pe noi pieţe. Firmele mari. Constituirea de alianţe strategice. Această abordare încurajează munca în echipă şi poate contribui la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii operaţiilor derulate. Un studiu al practicilor japoneze de afaceri relevă faptul că aceste firme nu fac afaceri ocazionale cu partenerii lor din lanţul ofertei / cererii produsului. concomitent cu creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile clienţilor. până la adaptarea inclusiv în domeniul unor planuri comune. dar şi prognozele şi planificările. se datorează acestui tip de parteneriat. Planificarea şi realizarea de alianţe reciproc avantajoase nu este uşor de realizat. cum ar fi controlul total al producţiei. Relaţiile de parteneriat nu pot avea succes fără un schimb deschis şi prompt de informaţii. Este un obiectiv care necesită o abordare atentă. sprijin din partea angajaţilor şi pregătirea prealabilă a acestora. o coordonare cu clienţii şi furnizorii. Parteneriatul reciproc avantajos va genera acele valori strategice şi operaţionale care vor aduce câştiguri pe termen lung pentru ambele părţi.Una din calităţile esenţiale ale unei firme este şi cea de a identifica. mergând până la includerea acestor alianţe în planurile pentru constituirea de noi societăţi. prin formarea unor relaţii de parteneriat cu alţi participanţi în cadrul lanţului de desfacere a produsului.

o coordonare cu clienţii şi furnizorii. costurilor şi standardelor de operare. în locul vechiului indicator al profitului net (care determină nivelul absolut al costurilor). În mod asemănător. 6. Unele firme de succes acordă o asemenea importanţă gestionării financiare a logisticii încât au ajuns să numească în fruntea acestui departament directori cu experienţă financiară. Este un obiectiv care necesită o abordare atentă. depozitarea. Accentul pus pe îmbunătăţirea performanţelor financiare Cunoaşterea consecinţelor financiare ale activităţii logistice este esenţială pentru activitatea de planificare. este absolut necesară pentru obţinerea performanţelor corespunzătoare obiectivelor şi planurilor strategice. Acele firme care vor cultiva cel mai bine alianţele strategice cu furnizorii. Activităţi cum sunt transportul. valorii adăugate. distribuitorii şi clienţii vor obţine profituri mai mari (comparativ cu firmele care nu iau în considerare astfel de alianţe). rata eficienţei utilizării activelor (care calculează eficienţa utilizării activelor logistice). În ultimul timp o serie de firme au adoptat. oferind servicii de depozitare şi manipulare. Se reduce 36 . Firmele importante de transport demonstrează modul în care pot fi parteneri deplini ai producătorilor şi comercianţilor în cadrul lanţului logistic. transportatorii.Planificarea şi realizarea de alianţe fiabile este un proces complex mai ales în cazul firmelor multinaţionale. iar conducerea operaţiunilor. firmele inovatoare din domeniul depozitării constituie alianţe puternice. sprijin din partea angajaţilor şi pregătirea prealabilă a acestora. ca indicator financiar de măsurare a rentabilităţii. tot mai multe firme din lume. ţinând cont de efectele financiare mai mari ale acestora. dar şi cheltuieli pentru pregătirea şi susţinerea schimbărilor operaţionale. apelează la furnizorii de servicii logistice din afară (pentru a-şi reduce investiţiile proprii în activele logistice). stocarea şi servirea clienţilor vor putea fi cel mai bine conduse în calitate de centre de cost sau de profit. Funcţia logistică utilizează pentru măsurarea performanţelor sale indicatori de tipul eficienţei utilizării activelor. logistica va juca un rol tot mai mare în servirea clienţilor. Ca rezultat al acestui indicator. Pe măsură ce producătorii se confruntă cu pieţe concurenţiale din ce în ce mai complexe.

arată că operaţiunile complexe nu trebuie să fie complicate. în scopul îmbunătăţirii rentabilităţii. în permanenţă. aceste soluţii contribuie la realizarea de economii semnificative şi la creşterea constantă a performanţelor. Valorificarea cunoştinţelor. Împreună. firmele trebuie să calculeze nivelul optim de servicii şi să determine costurile asociate acestor servicii. furnizarea materialelor necesare facilităţilor de producţie. zilnic sau săptămânal. Considerând prea costisitoare practica după care personalul din producţie trebuie să acorde atenţie şi problemelor de gestionare a materialelor. lansat de logistica integrată. Un principiu de bază. Întotdeauna când în departamentul de logistică totul merge bine şi detaliile se află sub control. spre exemplu. Altfel spus. Fără un control eficient al problemelor minore care apar în fiecare oră. Aceasta implică înţelegerea nevoilor aşteptărilor clienţilor şi a tipurilor de servicii pe care ei sunt dispuşi să le achiziţioneze. astfel. Aceasta poate conduce. problemele minore care apar. Stabilirea nivelului optim al serviciilor Firmele trebuie să cuantifice veniturile suplimentare obţinute din oferirea unor servicii de calitate clienţilor şi să măsoare raportul cost-profit pentru a stabili diferite niveluri de servire. prin stimularea simţului strategic şi orientarea spre calitate a fiecărui angajat. în care diferitele niveluri de servicii să fie asociate unor preţuri corespunzătoare costurilor necesare pentru oferirea lor. Multe din progresele înregistrate de firme în domeniul productivităţii se datorează implicării active a angajaţilor. oferind totodată sprijin logistic unităţilor de servire ale firmei organizate în teritoriu). experienţei şi a creativităţii angajaţilor în scopul fluidizării şi simplificării operaţiilor logistice Cele mai bune operaţii logistice au întotdeauna problemele fundamentale sub control şi rezolvă.astfel nivelul activelor logistice şi se îmbunătăţeşte rata eficienţei utilizării activelor. la stabilirea unor preţuri stratificate. din ce în ce mai multe firme combină funcţia de distribuţie cu cea de gestionare a materialelor în cadrul departamentului logistic (care asigură. 7. serviciile vor fi de calitate. 8. celelalte eforturi vor fi irosite. costurile 37 . iar soluţiile simple vor da cele mai bune rezultate.

Indiferent de forma de organizare logistică a firmei. clienţii şi pieţele. ceea ce contribuie la economii importante în privinţa costului transportului. Dincolo de aceste aspecte. adoptarea de planuri şi metode comune pentru simplificarea activităţii de gestionare a detaliilor. realizarea unei coordonări adecvate a activităţilor. răsplătirea angajaţilor pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor cele revin. Misiunea departamentului de logistică este de coordona procesul de distribuţie astfel încât să asigure consecvenţă. a relaţiilor cu transportatorii. Sistemele informaţionale. erorile vor fi eliminate. de asemenea. Gestionarea eficientă a detaliilor conduce la derularea unei activităţi consecvente. 9. Consecvenţa scopului. şefii departamentelor de distribuţie ştiu exact cât au plătit în ultima perioadă pentru transportul mărfurilor. în vederea îmbunătăţirii performanţelor financiare. pieţe de desfacere. imaginii şi a informaţiilor oferite clienţilor sunt aspecte foarte importante. obiectivelor. clienţi. prin utilizarea unor soft-uri adecvate permit. Optimizarea volumului şi a fluxurilor de mărfuri Operaţiunile logistice de succes trebuie să gestioneze unitar volumele de mărfuri transportate. care a fost nivelul stocurilor în depozitele firmei într-un anumit interval de timp şi câte expedieri de mărfuri a realizat firma în ultimul trimestru. transportatori. Gestionarea unitară a mărfurilor va determina îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea costurilor. prin acţiuni cum ar fi: atenţia acordată elementelor de bază. stocurile şi altele. Gruparea încărcăturii este unul dintre cele mai cunoscute mijloace de optimizare. În acest scop trebuie analizată fiecare opţiune logistică şi căutate noi abordări pentru produse. ei au prea puţine cunoştinţe despre factorii care generează optimizarea manipulării şi transportării materialelor. iar performanţele şi profiturile vor creşte. în interiorul şi în exteriorul unităţii. 38 .se vor reduce. Pe măsură ce departamentele de logistică evoluează se poate realiza o coordonare sporită a volumului de mărfuri expediate.

departamentele de logistică se vor strădui să adune informaţii. considerând că acestea pot oferi servicii de logistică mai bune şi mai puţin costisitoare. În concluzie. conducerea firmei va solicita performanţe logistice din ce în ce mai bune. de cerinţele impuse pentru acceptarea mărfurilor la vamă. iar pe baza acestor informaţii să optimizeze activităţile logistice. în special în privinţa eficienţei utilizării activelor. care impune firmelor să-şi planifice şi să-şi evalueze operaţiunile logistice pentru a rămâne competitive. O modalitate consacrată la ora actuală. indiferent de mărimea ei. transportate şi manipulate în interiorul firmei considerate ca un întreg. de legături cu transportatorul sau cu furnizorul. în producerea sau distribuţia mărfurilor pentru export. depozitării. De asemenea. de restricţii politice. ceea ce permite obţinerea unui avantaj competitiv internaţional (în asemenea condiţii va fi tot mai dificilă identificarea locului de fabricare a unui produs). Unele firme preferă să contracteze cu terţe părţi prestarea unor servicii de tipul transportului. prin introducerea unor practici inovatoare în domeniul logisticii. de coordonarea sosirilor şi expedierilor de 39 . Ele trebuie să colecteze informaţii pentru întregul grup de produse care parcurge lanţul logistic al valorii (de la furnizor la consumator). etc. derularea operaţiunilor de logistică pe plan internaţional se loveşte de o serie de probleme legate de reglementările în domeniul vamal. Cu toate acestea. un lucru devine evident: practica optimizării volumului şi a fluxurilor de mărfuri va prolifera. de convertire a valutei. să nu se implice în furnizarea de mărfuri către alte ţări. indiferent de cine prestează operaţiunile logistice. creşterea rentabilităţii şi obţinerea avantajului competitiv pe o perioadă îndelungată de timp (indiferent că este vorba de unificarea încărcăturii. să măsoare şi să monitorizeze volumul mărfurilor comandate. etc. de controlul preţurilor. Deoarece ne aflăm într-o economie de piaţă tot mai globalizată.În condiţiile unei economii de piaţă tot mai globalizate. care să permită optimizarea logistică şi să le detaşeze de concurenţi. este tot mai greu pentru o firmă. Firmele care derulează operaţii pe plan extern trebuie să găsească modalităţi de a face faţă acestor bariere. de standardele de ambalare şi tarifare. constă în constituirea de societăţi mixte şi a altor tipuri de alianţe strategice. Capacitatea de a optimiza volumul şi fluxul mărfurilor va determina reduceri de costuri..

cercetarea. vânzările. în majoritatea firmelor. să îmbunătăţească raportarea şi să pună accentul pe nevoile clienţilor şi pe modul în care departamentul satisface aceste nevoi. Îmbunătăţirea activităţilor logistice nu reprezintă un panaceu pentru toate problemele firmei. Niciodată managerii departamentelor de logistică nu trebuie să considere sistemul prezent de măsurare a performanţelor ca fiind în totalitate adecvat pentru măsurarea performanţelor de mâine. eficienţa activităţii logistice va trebui susţinută pentru ca performanţele să nu fie de scurtă durată. 40 . parte integrantă a arsenalului competitiv al unei firme. 10. de apelarea la terţe părţi sau de constituirea societăţilor mixte). prin urmare. de investiţii în logistică.coordonarea logisticii cu strategia firmei astfel încât să sprijine pe deplin obiectivele firmei şi să permită îndeplinirea obiectivelor într-un mod cât mai profitabil. Evaluarea şi depăşirea propriilor performanţe Odată dobândită. producţia. . dezvolatrea şi alte activităţi ale firmei. De aceea obiectivele esenţiale ale logisticii trebuie să fie: .concentrarea logisticii asupra servirii eficiente a clienţilor firmei. Firmele de primă mărime percep activitatea logistică ca pe un instrument startegic. Totuşi. Ei trebui să regândească în permanenţă actualul mod de evaluare a performanţelor. marketingul. vânzările şi marketingul. Deoarece activitatea de logistică este legată nemijlocit de activităţile de producţie şi marketing. firmele trebuie să-şi măsoare performanţele de logistică şi să reacţioneze dinamic la rezultatele obţinute.marfă. pentru a dispune de operaţiuni logistice eficiente strategia logistică este legată de strategia generală a firmei. şi nu ca pe o funcţie care determină costuri. realizând o coordonare a acestei activităţi cu producţia. eficienţa logisticii trebuie tratată ca armă esenţială. pot avea un impact combinat mai mare asupra rentabilităţii decât logistica. astfel încât să se obţină un profit optim din strategiile de servire alternativă. Cu siguranţă. de rotaţia stocurilor. Pentru a avea o eficienţă a activităţii logistice. activităţile de service (adică trei din elementele cheie care adaugă valoare în lanţul specific al unei firme) reprezintă împreună mai multe resurse şi.

trebuie să-şi concentreze atenţia asupra următoarelor elemente fundamentale:  crearea de noi produse. Indiferent de provenienţa ei (externă sau internă) . chemate să aducă o contribuţie reală la creşterea 41 . deşi reprezintă un element esenţial. În plus. poziţionare geografică.  îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor oferite clienţilor. care să aducă un câştig mulţumitor din investiţiile făcute. Firmele trebuie să pună accentul pe gestionarea globală şi să-şi dezvolte capacitatea de a aborda probleme legate de produse. care să permită creşterea nivelului calitativ al produselor şi diminuarea costurilor de realizare. nu este recomandabil pentru firme să pună în aplicare şi să execute acele strategii care urmăresc numai îndeplinirea planului de marketing cu cele mai mici costuri posibile. vor trebui să pună în aplicare strategii viabile pe termen lung. Din punctul de vedere al funcţiei logistice. indiferent de mărime.  sporirea eficienţei logisticii. ca şi în cel viitor. toate firmele trebuie să-şi folosească energia şi resursele pentru a achiziţiona informaţii şi pentru a progresa în condiţiile actuale de concurenţă. poate stimula acele îmbunătăţiri tangibile. când liniile tradiţionale de produse ale majorităţii firmelor sunt ferm poziţionate. Pentru a-i face faţă. Existenţa unor produse şi vânzări de calitate. Astăzi. concurenţa din ce în ce mai intensă a devenit o realitate a momentului.  realizarea unui sistem de distribuţie eficient. care pot aduce diferenţierile necesare pe pieţele globale atât de intens concurate. costuri. În mediul actual de afaceri.  realizarea şi implementarea de noi tehnologii de fabricaţie.Toate firmele.  urmărirea performanţelor serviciilor oferite clienţilor. nu este totuşi suficientă. Funcţia logistică. pieţe de desfacere şi chiar de volumul de mărfuri într-o manieră mult mai critică decât în trecut.  managementul resurselor umane. bazate pe operaţii.  îmbunătăţirea productivităţii. produse realizate sau ramura de activitate. provocarea constă în conducerea corespunzătoare a firmei şi transformarea activităţii de bază într-un bun solid. datorită legăturilor sale cu toate activităţile firmei.

care va cuprinde. provocările la care trebuie găsite răspunsurile adecvate se referă la obţinerea unui avantaj competitiv din utilizarea eficientă a activităţii logistice ca armă de acţiune. planul financiar şi planul de marketing. planul forţei de muncă. Planul general al firmei cuprinde o expunere a strategiei de ansamblu. constituie o componentă a planificării activităţii de marketing. planul de preţuri. fiind utilă în identificarea riscurilor şi în determinarea mai precisă a costurilor şi a beneficiilor strategiilor alternative. alocarea şi specificarea resurselor financiare. Planificarea activităţii logistice trebuie să constituie o componentă a planificării activităţii de marketing. care la rândul ei trebuie să fie subordonată planului general al firmei. planul firmei va avea patru componente de bază: planul de producţie. PLANUL GENERAL AL FIRMEI PLANUL FINACIAR PLANUL DE PRODUCŢIE PLANUL FORŢEI DE MUNCA PLANUL DE MARKETING PLANUL PRODUSULUI PLANUL DE PREŢURI PLANUL DE PROMOVARE ŞI PUBLICITATE Fig. neavând capacitatea şi puterea de a la influenţa.rentabilităţii firmei. 10 PLANUL ACTIVITĂŢII DE DISTRIBUŢIE 42 . 10). firma va fi fi surprinsă de evenimente. Ca urmare. direcţiile viitoare de dezvoltare. planul de promovare şi publicitate (fig. Planificarea activităţilor logistice Planificarea permite firmelor să anticipeze schimbările. detaliind afacerile şi misiunile firmei. Activitatea logistică având în componenţa sa şi activităţile de distribuţie. planificarea produsului. de asemenea. Fără o orientare axată pe planificare.

de obicei. cum ar fi: numărul şi locul depozitelor. Planificarea pe termen scurt se referă. Planificarea pe termen scurt se ocupă de stabilirea răspunsurilor adecvate pentru fiecare eveniment. zilnică. etc. cât şi pe termen lung. Planificarea strategică se ocupă de alocarea resurselor pe termen lung şi de stabilirea unei perioade de timp în care toate resursele sunt variabile. Ea are în vedere o serie de probleme de perspectivă. a gestionării sistemului. constituind planificarea strategică a firmei. PLANUL DE PROMOVARE ŞI PUBLICITATE PLANUL PRODUSULUI PLANUL DE PREŢURI . deşi capacitatea de a răspunde eficient la schimbările pieţei şi ale mediului este tot atât de necesară în cadrul distribuţiei. folosirea unor noi canale de distribuţie. a aprovizionării şi / sau reaprovizionării stocurilor. a modului de utilizare a spaţiilor de depozitare. Planificare pe o perioadă de timp mai lungă (de regulă pe cel puţin 5 ani) este o planificare de perspectivă. iar resursele sunt fixate în funcţie de scopurile urmărite. ca şi în celelalte activităţi desfăşurate de firmă. cu ar fi: programarea mijloacelor de transport. În cadrul acesteia avem de a face cu o planificare de rutină. etc. la o perioadă de 1 an de zile şi constituie o planificare operaţională. schimbările intervenite în mijloacele de transport. Rolul strategic al distribuţiei este adesea neglijat.PLANUL GENERAL AL FIRMEI PLANUL FINACIAR PLANUL DE PRODUCŢIE PLANUL FORŢEI DE MUNCĂ PLANUL DE MARKETING DISTRIBUŢIEPLANUL ACTIVITĂŢII DE 43 Planificarea activităţii de distribuţie va trebui să se facă atât pe termen scurt.

în cazul strategiei de distribuţie trebuie examinate opţiunile din punct de vedere al eficienţei costurilor sub două aspecte: a. Definirea misiunii şi a obiectivelor reprezintă o etapă vitală. fie căutarea acelor strategii prin care se vor satisface cerinţele de servire ale clienţilor în condiţiile celor mai mici costuri. care constă în stabilirea misiunii şi a obiectivelor activităţii de distribuţie. La fel ca în majoritatea analizelor economice. concomitent cu încercarea de a maximiza serviciile oferite clienţilor. Annul Conference NCPDM.E. 1980]: 44 . Procesul de planificare a activităţii de distribuţie poate fi rezumat la trei principii de bază [R. Importanţa acestei etape constă în faptul că ea furnizează baza pentru deciziile viitoare. Una din sarcinile planificării constă în identificarea şi evaluarea unor opţiuni strategice alternative care să fie la dispoziţia firmei pentru atingerea obiectivelor. Murray. la care se adaugă înţelegerea obiectivelor globale ale firmei. USA. Fără această imagine de ansamblu asupra caracteristicilor actuale de operare şi a capacităţilor firmei (elemente ce formează bilanţul rezultatelor activităţii de distribuţie) nu se poate trece la cea de-a doua etapă. fie încadrarea într-un buget dat. Bazele pentru dezvoltarea unor strategii viabile de distribuţie se axează pe cunoaşterea cerinţelor de servire ale clienţilor şi a costurilor necesare furnizării acestor servicii. rezervat activităţii de distribuţie. de coordonarea lor deplină la nivelul activităţii de planificare. Strategic Distribution Planning. în consecinţă. Cea de-a treia etapă constă în elaborarea şi realizarea strategiilor de distribuţie. Aceasta reprezintă evaluarea activităţii de distribuţie pentru obţinerea unui tablou complet al performanţelor actuale. b. cum putem ajunge acolo şi cum vom şti că ne-am atins scopul? Prima etapă se referă la realizarea unei informări detaliate asupra situaţiei prezente din firmă. Strategiile reprezintă modalităţi prin care obiectivele pot fi realizate. Definirea precisă a misiunii activităţii de distribuţie şi a obiectivelor specifice va trebui să ţină cont de cerinţele de marketing şi de cele operaţionale şi. unde vrem să ajungem. Conceptul misiunii activităţii de distribuţie poate fi descris ca reprezentând un set de obiective care să fie îndeplinite de către sistem în cazul unui context specific pentru produs şi piaţă. Chicago.Planificarea strategică trebuie să răspundă celor patru întrebări formulate anterior pentru planul strategic al firmei: unde ne aflăm.

. .eficienţă STRATEGIA STOCURILOR .DE DEPOZITARE numărul punctelor de stocare.flexibilitatea rutelor. .dispunerea stocurilor. . Pe baza acestor principii se poate construi un model simplu pentru procesul de planificare a activităţii de distribuţie. .obiective legate de rotaţia stocurilor.strategii diferenţiate de CU CLIENŢII răspuns faţă de nevoile clienţilor. care să indice conexiunile existente. .strategia de reaprovizionare.prin mijloace proprii / prin intermediul unei STRATEGIA terţe părţi.alegerea clienţilor / livrare directă / alte opţiuni. Înţelegerea deplină şi aprecierea strategiilor firmei şi a planurilor de marketing.strategia privind reclamaţiile / înapoierea mărfurilor / pagubelor. . STRATEGIA . 45 .ierarhizarea nivelelor de servicii. . fără de care nu se poate formula răspunsul la cea de-a patra întrebare (cum vom şti că ne-am atins scopul?).deciziile de închiriere / cumpărare. 3. OBIECTIVELE FIRMEI Ce fel de afaceri se derulează? STRATEGIILE DE MARKETING Deciziile legate de produs / piaţă STRATEGIILE DE SERVIRE ALE CLIENŢILOR Raportul cost .proiectarea depozitelor. în scopul creări unui sistem de distribuţie care realizează un echilibru între costuri şi eficienţa serviciilor.metode de manipulare a materialelor. nivelul aşteptat de performanţă şi modul în care firma se compară cu concurenţa. . 11). Evaluarea cerinţelor de servire a clienţilor pentru a determina ce elemente sunt considerate cele mai importante (modul în care se măsoară serviciile. Sarcina finală a activităţii de planificare constă în proiectarea procedurilor de monitorizare şi control. .1. COMUNICARE .obiective legate de utilizarea mijloacelor de transport. de la obiectivele firmei până la nivelul componentelor specifice ale strategiei de distribuţie (fig. . 2. .dispunerea depozitelor. Analiza sistemului de distribuţie şi a costurilor totale de producţie şi distribuţie pentru identificarea reţelei cu cel mai mic cost care corespunde cerinţelor de marketing şi celor implicate de servirea clienţilor. .diversificarea formelor de transport.sistemele de gestionare a comenzilor. . DE TRANSPORT .raportarea situaţiei comenzilor.politica duratei ciclului STRATEGIA DE de comandare. .

Plecând de la principiul “indiferent de locul în care apar. care poate urma următorii paşi [J. 1973]:  Identificarea tuturor categoriilor importante de costuri ale activităţii logistice. Business Logistics. organizarea monitorizării serviciilor trebuie să constituie o procedură sistematică.  Instituirea sistemelor şi a procedurilor pentru colectarea datelor legate de costuri  Identificarea şi colectarea datelor de ieşire. Informaţiile trebuie comparate cu standardele de performanţă stabilite anterior. Hesket.  Stabilirea unui mecanism de prezentare periodică a rapoartelor legate de starea activităţii logistice. Luarea în 46 . care trebuie să reflecte cel mai eficient nivel de activitate care poate fi prestat. Roland Press. cât şi din cel al costurilor. şi nu doar să se bazeze pe realizările din trecut. de stocare şi de procesare a comenzilor. costurile legate de servirea clienţilor trebuie analizate împreună”. şi de utilizare a depozitelor. Măsurarea performanţelor logistice presupune colectarea unor date legate de costul de depozitare (manipulare. atât din punctul de vedere al performanţelor. stocare).  Pregătirea unui set de măsuri prin care să se evalueze activităţile logistice interne ale firmei.Fig. de costul de transport. împreună cu celelalte eforturi făcute de firmă pentru oferirea serviciilor către clienţi. întrucât aceste realizări pot fi departe de perfecţiune într-un sistem dinamic. 11 Sistemul de monitorizare ar trebui să supravegheze în primul rând modul de servire a clienţilor. etc.

poate fi programat să răspundă la un număr ridicat de întrebări de tipul “Ce-ar fi dacă?”. pentru problemele de logistică. prin intermediul unor soft-uri adecvate. Sarcinile impuse de activitatea de planificare urmează o ordine logică. Întregul proces trebuie perceput ca un ciclu (fig. 12) în care planificarea distribuţiei devine o activitate continuă prin care se asigură baza alocării resurselor. MANAGEMENTUL DISTRIBUŢIEI Controlul stocurilor. Bugetele operaţionale. 12 O dată cu evoluţia tehnicilor de tehnicilor de simulare şi de modelare pe calculator a apărut şi posibilitatea creerii unor “sisteme pentru sprijinul luării deciziilor”. Cu sprijinul acestor sisteme. Reexaminarea strategiei. incluzând revizia contabilă. MĂSURAREA ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR Performanţele realizate în comparaţie cu cele planificate. Corecţiile făcute pe parcurs.considerare a feed-back-ului informaţional legat de performanţa planificată trebuie să reprezinte un element al managementului activităţii de distribuţie. De exemplu: ce se va întâmpla dacă se reduce nivelul stocurilor pentru un anumit produs? dar dacă vom închide depozitul X? dar dacă vom reduce cu o zi ciclul de execuţie a comenzii?. monitorizarea şi controlul. 47 . PLANIFICAREA STRATEGICĂ Produse şi pieţe. Investiţiile în stocuri. Traficul mijloacelor de transport Planificarea forţei de muncă. Obiectivele servirii clienţilor. PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ Configuraţia producţiei şi a distribuţiei. Programele pentru implementarea schimbării. managerii pot să aleagă uşor între o varietate de opţiuni strategice şi operaţionale pentru identificarea soluţiilor optime sau cel puţin îmbunătăţite. Canale de distribuţie. Obiectivele referitoare la investiţii şi profit. Bugetele activităţilor principale ale firmei (operaţionale). Fig. Calculatorul.

48 . în prealabil. cuantificate. astfel încât modelul va forma un set de relaţii interdependente. astăzi există un număr mare de programe de calculator care permit fiecărui sistem logistic să fie reprezentat în mod adecvat.Răspunsurile obţinute detaliază efectele schimbărilor care intervin la nivelul serviciilor. Pentru creerea unor asemenea soft-uri sofisticate de programare este necesară realizarea. în costurile totale ale sistemului şi în alte caracteristici operaţionale. Totuşi. Simularea prin asemenea modele constitue o abordare pentru evaluarea opţiunilor alternative. a unor modele care să reprezinte relaţiile din cadrul sistemului. Rolul modelelor nu este de a anticipa. Cele mai complexe modele vor consta dintr-un număr de afirmaţii legate între ele. Crearea unei baze de date corespunzătoare este o sarcină complexă şi necesită un mare consum de timp pentru asigurarea unui înalt grad de validitate. ci mai degrabă de a explica. astfel încât planificatorii din domeniul logisticii să poată identifica soluţiile care vor da rezultatele cele mai bune.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->