P. 1
Mate.Info.Ro.1287 Grila salarizare invatamant - VALABILA DE LA 01.01.2011

Mate.Info.Ro.1287 Grila salarizare invatamant - VALABILA DE LA 01.01.2011

|Views: 1,970|Likes:

More info:

Published by: Dorina-Violeta Neculce on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

34

Anexa nr. II - FAMILIA OCUPA IONALĂ DE FUNC II BUGETARE ”ÎNVĂ ĂMÂNT” Ț Ț Ț
Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru func iile din învă ământ ț ț
1. Fun!""#e $e %n$uere $"n &n'(!()*n+u# ,u-er"%r
Funcţia
Grad I Grad II
Clasa Clasa
!ector"# S ./ $.%& .0 $.$%
' (rorector"# S .1 $.)) ./ $.%&
* Secretar +tiinţific al senatului universitar"# S 2. ,.-, .1 $.'*
% .ecan"# S 23 ,.*& 2. ,.-,
/ (rodecan"# S 24 ,.& 22 ,./-
& .irector de departament S 24 ,.& 22 ,./-
- Secretar +tiinţific al consiliului facultăţii"# S 24 ,.& 22 ,./-
, 0ef de catedră"# S 24 ,.& 22 ,./-
"# Coeficien ii de ierar1izare cuprind i salariul de bază aferent unei norme didactice. ț ș
/. Fun!""#e $e %n$uere $"n &n'(!()*n+u# -reun"'er,"+ar
Funcţia
Grad I Grad II
Clasa Clasa
Inspector +colar 2eneral S 32 &.-) 21 -.)*
' Inspector +colar 2eneral ad3unct S 30 &.)- 34 &.*-
* Inspector +colar de specialitate4 inspector +colar S 31 /./) 3/ /.--
% .irector unitate de învăţământ S 31 /./) 3/ /.--
/ .irector ad3unct unitate de învăţământ S 42 /.'* 31 /./)
& .irector casa corpului didactic S 42 /.'* 31 /./)
"# Coeficien ii de ierar1izare cuprind i salariul de bază aferent unei norme didactice. ț ș
5. Fun!""#e $e %n$uere -en+ru 6un+""#e $e $"$a+" aux"#"ar
Invatamant superior
Funcţia
Grad I Grad II
Clasa Clasa
.irector 2eneral administrativ al universităţii S 21 -.)* 2/ -.*$
' S 34
&.*-
32
&.-)
* Secretar-+ef universitate S 3/ /.-- 30 &.)-
% Administrator-+ef al facultăţii S 42 /.'* 31 /./)
/ 0ef serviciu5administrator financiar6patrimoniu# S 44 %.$, 42 /.'*
& Secretar-+ef facultate S 44 %.$, 42 /.'*
- 0ef birou5administrator financiar6patrimoniu# S 4/ %./ 40 %.-%
Invatamant preuniversitar
Contabil-+ef 5administrator financiar# S 40 %.-% 44 %.$,
' Secretar-+ef unitate de învăţământ S 4/ %./ 40 %.-%
* Contabil-+ef 5administrator financiar# 7 71 *.*/ 7/ *./'
% Secretar- +ef unitate de învăţământ 7 02 *.$ 71 *.*/
"# Coeficien ii de ierar1izare cuprind i salariul de bază aferent functiei de e8ecutie. ț ș
9r.
crt
9ivelul
studiilor
Coef de
ierar1izare
Coef de
ierar1izare
9r.
crt.
9ivelul
studiilor
Coef de
ierar1izare
Coef de
ierar1izare
9r.
crt.
9ivelul
studiilor
Coef de
ierar1izare
Coef de
ierar1izare
.irector4 contabil-+ef 5administrator
financiar6patrimoniu#
35
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPA IONALĂ DE FUNC II BUGETARE ”ÎNVĂ ĂMÂNT” Ț Ț Ț
*. Salarii de bază învăţământ universitar
9r. crt. Funcţia"#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa

peste %) ani 27 -.$&
*/-%) ani 25 -./,
*)-*/ ani 21 -.'
'/-*) ani 3. &.,&
')-'/ ani 33 &./*
/-') ani 30 &.)- 37 &.''
)-/ ani 42 /.'* 31 /.&* 3/ /.-- 35 /.$'
'
peste %) ani 42
/.'*
*/-%) ani 43 /.)
*)-*/ ani 44 %.$,
'/-*) ani 40 %.-%
')-'/ ani 4/ %./
/-') ani 7. %.$ 41 %.'$
)-/ ani 74 *.,$ 73 *.$$ 72 %.)$
&-) ani 7/ *./' 70 *.-) 77 *.-$ 74 *.,$
*
*/-%) ani 7. %.$
*)-*/ ani 73 *.$$
'/-*) ani 74 *.,$
')-'/ ani 77 *.-$
/-') ani 7/ *./' 75 *.&
)-/ ani 0. *.'- 71 *.*/ 71 *.%%
&-) ani 07 '.$& 03 *. 02 *.$ 0. *.'-
*-& ani 52 '.%$ 01 '.&$ 05 '.,' 07 '.$& 04 *.)% 03 *.
%
*/-%) ani 70 *.-)
*)-*/ ani 75 *.&
'/-*) ani 7/ *./'
')-'/ ani 71 *.%%
/-') ani 0. *.'- 71 *.*/
)-/ ani 04 *.)% 03 *. 02 *.$
&-) ani 0/ '.-/ 00 '.,$ 07 '.$& 04 *.)%
*-& ani 57 '.*' 52 '.%$ 01 '.&' 0/ '.-/ 05 '.,' 00 '.,$
pana la * ani 5/ './ 57 '.*' 53 '.%* 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
/
&-) ani ""# 01 '.&' 0/ '.-/ 05 '.,' 00 '.,$
*-& ani ""# 55 '.') 54 '.*- 52 '.%$ 01 '.&' 01 '.&$ 0/ '.-/
pana la * ani 51 '.)/ 55 '.') 57 '.*' 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
"# Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor ;e2ii nr. ',6$$- privind Statutul personalului didactic4 cu modificările i completările ulterioare. ș
""# (entru preparatorii din domeniul medical.
<ec1imea în
învă ământ ț
Coeficien
t de
ierar1izar
e
Coeficient
de
ierar1izare
Coeficient
de
ierar1izare
Coeficient
de
ierar1izare
Coeficient
de
ierar1izare
Coeficient
de
ierar1izare
(rofesor
universitar
Conferenţiar
universitar
0ef lucrări
5lector
universitar#
Asistent
universitar
(reparator
universitar
36
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPA IONALĂ DE FUNC II BUGETARE ”ÎNVĂ ĂMÂNT” Ț Ț Ț
%. Salarii de bază învăţământ preuniversitar
Funcţia didactică +i 2radul didactic "#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa

peste %) ani 41 %.%)
*/-%) ani 7. %.$
*)-*/ ani 73 *.$$
'/-*) ani 77 *.-$
''-'/ ani 75 *.&
,-'' ani 71 *.*/ 71 *.%%
%-, ani 03 *. 02 *.$ 0. *.'-
)-% ani 07 '.$& 04 *.)% 03 *.
& -) ani 01 '.&$ 05 '.,' 00 '.,$ 07 '.$&
' - & ani 50 '.'& 53 '.%* 5. './& 01 '.&$ 0/ '.-/ 05 '.,'
'
peste %) ani 77
*.-$
*/-%) ani 70 *.-)
*)-*/ ani 75 *.&
'/-*) ani 71 *.%%
''-'/ ani 0. *.'-
,-'' ani 04 *.)% 03 *.
%-, ani 05 '.,' 00 '.,$ 07 '.$&
)-% ani 01 '.&$ 0/ '.-/ 05 '.,'
& -) ani 53 '.%* 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
' - & ani 51 '.)/ 55 '.') 57 '.*' 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
*
peste %) ani 71
*.%%
*/-%) ani 71 *.*/
*)-*/ ani 0. *.'-
'/-*) ani 02 *.$
''-'/ ani 03 *.
,-'' ani 00 '.,$ 07 '.$&
%-, ani 01 '.&$ 0/ '.-/ 05 '.,'
)-% ani 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
& -) ani 57 '.*' 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
' - & ani /2 .$/ 51 '.) 55 '.') 57 '.*' 54 '.*- 53 '.%*
% până la ' ani /3 .$) 51 '.)/ 5/ './ 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
/
peste %) ani 77 *.-$
*/-%) ani 75 *.&
*)-*/ ani 7/ *./'
'/-*) ani 71 *.*/
''-'/ ani 02 *.$
,-'' ani 07 '.$& 04 *.)%
%-, ani 0/ '.-/ 05 '.,' 00 '.,$
)-% ani 01 '.&' 01 '.&$ 0/ '.-/
& -) ani 54 '.*- 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
9r.
crt.

<ec1imea în
învăţământ
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef
de
ierar1
Coef
de
ierar1
(rofesor studii superioare de lun2ă
durată 2rad didactic I
(rofesor studii superioare de lun2ă
durată 2rad didactic II
(rofesor studii superioare de lun2ă
durată 2rad didactic definitiv
(rofesor studii superioare de lun2ă
durată 2rad didactic debutant
(rofesor studii superioare de scurta
durată 2rad didactic I
37
Funcţia didactică +i 2radul didactic "#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
9r.
crt.

<ec1imea în
învăţământ
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef
de
ierar1
Coef
de
ierar1
&
peste %) ani 71 *.%%
*/-%) ani 71 *.*/
*)-*/ ani 0. *.'-
'/-*) ani 02 *.$
''-'/ ani 04 *.)%
,-'' ani 05 '.,' 00 '.,$
%-, ani 01 '.&' 01 '.&$ 0/ '.-/
)-% ani 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
& -) ani 50 '.'& 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
' - & ani /3 .$) 51 '.)/ 5/ './ 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
-
peste %) ani 02 *.$
*/-%) ani 03 *.
*)-*/ ani 04 *.)%
'/-*) ani 07 '.$&
''-'/ ani 00 '.,$
,-'' ani 0/ '.-/ 05 '.,'
%-, ani 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
)-% ani 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
& -) ani 55 '.') 57 '.*' 54 '.*- 53 '.%*
' - & ani /4 .,& /. '.)) 51 '.) 55 '.') 50 '.'& 57 '.*'
, până la ' ani /0 .-- /3 .$) /. '.)) 51 '.) 5/ './ 55 '.')
$
peste %) ani 77 *.-$
*/-%) ani 75 *.&
*)-*/ ani 7/ *./'
'/-*) ani 71 *.*/
''-'/ ani 02 *.$
,-'' ani 07 '.$& 04 *.)%
%-, ani 0/ '.-/ 05 '.,' 00 '.,$
)-% ani 01 '.&' 01 '.&$ 0/ '.-/
& -) ani 54 '.*- 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
)
peste %) ani 71 *.%%
*/-%) ani 71 *.*/
*)-*/ ani 0. *.'-
'/-*) ani 02 *.$
''-'/ ani 04 *.)%
,-'' ani 05 '.,' 00 '.,$
%-, ani 01 '.&' 01 '.&$ 0/ '.-/
)-% ani 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
& -) ani 50 '.'& 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
' - & ani /3 .$) 51 '.)/ 5/ './ 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-

peste %) ani 02 *.$
*/-%) ani 03 *.
*)-*/ ani 04 *.)%
'/-*) ani 07 '.$&
''-'/ ani 00 '.,$
,-'' ani 0/ '.-/ 05 '.,'
%-, ani 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
)-% ani 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
& -) ani 55 '.') 57 '.*' 54 '.*- 53 '.%*
' - & ani /4 .,& /. '.)) 51 '.) 55 '.') 50 '.'& 57 '.*'
(rofesor studii superioare de scurta
durată 2rad didactic II
(rofesor studii superioare de scurta
durată 2rad didactic definitiv
(rofesor studii superioare de scurta
durată 2rad didactic debutant
Institutor studii superioare lun2a
durata 2rad didactic I
Institutor studii superioare lun2a
durata 2rad didactic II
Institutor studii superioare lun2a
durata 2rad didactic definitiv
38
Funcţia didactică +i 2radul didactic "#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
9r.
crt.

<ec1imea în
învăţământ
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef
de
ierar1
Coef
de
ierar1
' până la ' ani /0 .-- /3 .$) /. '.)) 51 '.) 5/ './ 55 '.')
Institutor studii superioare lun2a
durata 2rad didactic debutant
39
Funcţia didactică +i 2radul didactic "#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
9r.
crt.

<ec1imea în
învăţământ
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef
de
ierar1
Coef
de
ierar1
*
peste %) ani 70 *.-)
*/-%) ani 75 *.&
*)-*/ ani 71 *.%%
'/-*) ani 0. *.'-
''-'/ ani 03 *.
,-'' ani 00 '.,$ 07 '.$&
%-, ani 01 '.&$ 0/ '.-/ 05 '.,'
)-% ani 5. './& 01 '.&' 01 '.&$
& -) ani 57 '.*' 53 '.%* 52 '.%$ 5. './&
%
peste %) ani 0. *.'-
*/-%) ani 02 *.$
*)-*/ ani 03 *.
'/-*) ani 04 *.)%
''-'/ ani 00 '.,$
,-'' ani 01 '.&$ 0/ '.-/
%-, ani 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
)-% ani 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
& -) ani 5/ './ 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
' - & ani /7 ., /2 .$/ 51 '.)/ 5/ './ 55 '.') 50 '.'&
/
peste %) ani 04 *.)%
*/-%) ani 07 '.$&
*)-*/ ani 00 '.,$
'/-*) ani 05 '.,'
''-'/ ani 0/ '.-/
,-'' ani 5. './& 01 '.&'
%-, ani 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
)-% ani 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
& -) ani 51 '.)/ 5/ './ 55 '.') 50 '.'&
' - & ani /5 .-' /4 .,& /2 .$/ 51 '.)/ 51 '.) 5/ './
& până la ' ani /1 .&% /0 .-- /4 .,& /2 .$/ /. '.)) 51 '.)/
-
peste %) ani 75
*.&
*/-%) ani 71 *.%%
*)-*/ ani 0. *.'-
'/-*) ani 03 *.
''-'/ ani 07 '.$&
,-'' ani 01 '.&$ 0/ '.-/
%-, ani 52 '.%$ 5. './& 01 '.&'
)-% ani 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
& -) ani 5/ './ 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
,
peste %) ani 03
*.
*/-%) ani 04 *.)%
*)-*/ ani 07 '.$&
'/-*) ani 00 '.,$
''-'/ ani 0/ '.-/
,-'' ani 5. './& 01 '.&'
%-, ani 54 '.*- 53 '.%* 52 '.%$
)-% ani 50 '.'& 57 '.*' 54 '.*-
& -) ani 51 '.)/ 5/ './ 55 '.') 50 '.'&
' - & ani /5 .-' /4 .,& /2 .$/ 51 '.)/ 51 '.) 5/ './
Institutor studii superioare scurta
durata 2rad didactic I
Institutor studii superioare scurta
durata 2rad didactic II
Institutor studii superioare scurta
durata 2rad didactic definitiv
Institutor studii superioare scurta
durata 2rad didactic debutant
=nvăţător4 educatoare4 maistru -
instructor> 5cu studii de nivel liceal#
2rad didactic I
=nvăţător4 educatoare4 maistru -
instructor> 5cu studii de nivel liceal#
2rad didactic II
40
Funcţia didactică +i 2radul didactic "#
Clasa i coeficientul de ierar1izare ș
:aza
Gradaţia corespunzătoare tran+elor de vec1ime
' * % /
Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
9r.
crt.

<ec1imea în
învăţământ
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef de
ierar1
Coef
de
ierar1
Coef
de
ierar1
$
peste %) ani 07 '.$&
*/-%) ani 05 '.,'
*)-*/ ani 0/ '.-/
'/-*) ani 01 '.&$
''-'/ ani 01 '.&'
,-'' ani 52 '.%$ 5. './&
%-, ani 57 '.*' 54 '.*- 53 '.%*
)-% ani 55 '.') 50 '.'& 57 '.*'
& -) ani /. '.)) 51 '.) 5/ './ 55 '.')
' - & ani // .&, /7 ., /3 .$) /. '.)) 51 '.)/ 51 '.)
') ) - ' ani /1 .&) /5 .-' /7 ., /3 .$) /2 .$/ /. '.))
'
peste %) ani 50 '.'&
*/-%) ani 55 '.')
*)-*/ ani 5/ './
'/-*) ani 51 '.)
''-'/ ani 51 '.)/
,-'' ani /2 .$/ /. '.))
%-, ani /4 .,& /3 .$) /2 .$/
)-% ani /7 ., /4 .,& /3 .$)
& -) ani // .&, /0 .-- /7 ., /4 .,&
' - & ani 17 .% 12 ./' /1 .&) // .&, /5 .-' /0 .--
pana la ' ani 10 .*, 13 .%$ 1. ./& /1 .&% // .&, /5 .-'
"# Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor ;e2ii nr. ',6$$- privind Statutul personalului didactic4 cu modificările i completările ulterioare. ș
=nvăţător4 educatoare4 maistru -
instructor> 5cu studii de nivel liceal#
2rad didactic definitiv
=nvăţător4 educatoare4 maistru -
instructor> 5cu studii de nivel liceal#
debutant
(rofesor4 învăţător4 educatoare4
educator4 maistru-instructor> 5cu
studii de nivel liceal4 fara pre2atire de
specialitate#
40
Anexa nr. II - FAMILIA OCUPA IONALĂ DE FUNC II BUGETARE ”ÎNVĂ ĂMÂNT” Ț Ț Ț
/. Salarii de bază pentru funcţiile didactice au8iliare
Funcţia4 2radul sau treapta profesională Clasa
Funcţii de e8ecuţie

Administrator financiar 2rad I "# S %- *.
2rad II "# S *, '.%$
2rad III "# S */ '.*'
debutant "# S '% .--
'
Informatician 2radul I A S %- *.
2radul I S %& *.)%
2radul II S %% '.,$
2radul III S *% '.'&
debutant S '% .--
* Secretar I ""# S %& *.)%
II""# S %% '.,$
III""# S *% '.'&
debutant""# S '% .--
% (eda2o2 scolar4 laborant> IA S %' '.-/
I S *, '.%$
II S * '.)
debutant S '% .--
/
S ** '.')
2radul II S '- .$)
debutant S '% .--
&
Administrator patrimoniu 2rad I """# S %/ '.$&
2rad II """# S *& '.*-
2rad III """# S *' './
debutant"""# S '% .--
-
Administrator financiar 2rad I "# SS. *, '.%$
2rad II "# SS. *% '.'&
2rad III "# SS. '$ '.))
debutant "# SS. ' .*
, Informatician 2radul I SS. *$ './&
2radul II SS. *% '.'&
2radul III SS. '$ '.))
debutant SS. ' .*
$ Secretar I ""# SS. %) '.&'
II""# SS. *& '.*-
III""# SS. '$ '.))
debutant""# SS. ' .*
)
(eda2o2 scolar4 laborant> I SS. *& '.*-
II SS. *' './
III SS. '& .,&
debutant SS. ' .*

SS. '$ '.))
2radul II SS. '% .--
debutant SS. ' .*
'
Administrator patrimoniu 2rad I """# SS. *- '.%*
2rad II """# SS. *' './
9r.
crt
9ivelul
studiilor
Coef de
ierar1izare
Instructor-animator4 corepetitor> 2radul I
Instructor-animator4 corepetitor> 2radul I
41
2rad III """# SS. '- .$)
debutant"""# SS.
'
.*
*
Administrator financiar treapta I "# 7 *' './
treapta II "# 7 *) '.)/
treapta III "# 7 '' .&,
debutant "# 7 , .$
%
Informatician I A (;67 ** '.')
I (;67 *) '.)/
II (;67 '/ .,
III (;67 $ ./&
debutant (;67 ) .'/
/
Secretar I A""# 7 ** '.')
I""# 7 *) '.)/
II""# 7 '/ .,
III""# 7 $ ./&
debutant""# 7 , .$
& (eda2o2 scolar IA 7 '% .--
I 7 ') .&)
II 7 , ./'
debutant 7 , .$
-
7 '% .--
I 7 , ./'
II 7 & .%/
debutant 7 , .$
,
Corepetitor I 7 , ./'
II 7 & .%/
debutant 7 , .$
$
7 *) '.)/
treapta II """# 7 ', .$/
treapta III """# 7 '' .&,
debutant """# 7 , .$
')
;aborant I (;67 '& .,&
II (;67 '' .&,
debutant (;67 ) .'/
'
Instructor4 model> I 7 , ./'
II 7 - .%$
debutant 7 , .$
''
7ediator +colar I 76G & .%/
II 76G % .*,
debutant 76G , .$
'*
Suprave21etor noapte I G % .*,
II G ' .*
**) Se utilizeaza si pentru functia de secretar, prevazuta în Htar!rea "uvernului nr# 1#$51%$005#
Instructor-animator4 instructor educatie
e8trascolară> I A
0ef atelier-+coală4 te1nician4 administrator
patrimoniu treapta I """#
*) Se utilizeaza si pentru functiile& ecn'ist, referent si cnta(il, prevazute
în Htar!rea "uvernului nr# 1#$51%$005 privind unele 'asuri de î'(unatatire
a activitatii de învatare, instruire, c'pensare, recuperare si prtectie
speciala a cpiilr%elevilr%tinerilr cu cerinte educative speciale din cadrul
siste'ului de învata'!nt special si special inte)rat#
4$
***) Se utilizeaza si pentru functiile& in)iner, te*nician, 'ercel),
ad'inistratr si functinar, prevazute în Htar!rea "uvernului nr#
1#$51%$005#

69 43 2.22 5.43 2.32 44 42 39 42 40 37 3.99 3.96 2.75 2.92 5.20 36 2.43 47 45 43 40 43 41 38 3.49 2.21 6.98 4.86 6.04 2.69 2.62 2.29 4.89 3.35 3.62 2.04 2.56 2.44 3.11 2.49 40 2.89 2.82 2.61 3.27 3.15 35 2.70 3.53 6. crt.37 38 2.99 58 3.96 50 48 46 3.77 73 68 67 66 64 62 7.69 2.82 47 45 3. 35 .79 56 59 57 56 55 2.75 2.Anexa nr.20 35 2.89 3.19 3.61 3.75 2.23 71 5.44 3.79 3.19 3.52 3.27 3.51 4. cu modificările și completările ulterioare.58 7.27 3.07 75 5.74 4.19 3.32 38 2.96 83 81 79 77 74 68 peste 40 ani 35-40 ani 1 Profesor universitar 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 2 Conferenţiar universitar 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 3 Şef lucrări (lector universitar) 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 4 Asistent universitar 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani pana la 3 ani 5 Preparator universitar 6-10 ani **) 3-6 ani **) pana la 3 ani 33 30 35 32 42 46 49 38 45 49 52 52 56 59 5.11 3.52 3.35 3.96 2. Funcţia*) Vechimea în învățământ 1 2 Coeficien t de Coeficient Coeficient ierarhizar de de Clasa e Clasa ierarhizare Clasa ierarhizare Clasa Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 3 Coeficient de ierarhizare Clasa 4 5 Coeficient Coeficient de de ierarhizare Clasa ierarhizare 85 7.89 2.89 4.75 2. **) Pentru preparatorii din domeniul medical. Salarii de bază învăţământ universitar Clasa și coeficientul de ierarhizare Nr.23 5.09 3.63 72 6.62 2.19 60 3.89 2. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. II .FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT” 3.49 50 48 46 44 41 44 42 39 *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.05 33 2.10 4.62 2.32 37 40 2.52 54 3.56 3.11 2.82 2.49 41 2.70 57 55 4.04 53 51 49 47 54 53 52 51 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->