Sunteți pe pagina 1din 102

Curs euro 1 Euro 4,3028 lei

la data 02.03.2009

ANEXA 1
DEVIZ GENERAL SI DEVIZ PE OBIECT
CENTRU SOCIAL ROTUNDA
CONSTRUCŢIE NOUĂ

Pagina 1 din 21
Deviz general Faza Sf

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei


Centru Social - constructie noua
in mii lei/mii euro la cursul 1 Euro = 4,3028 lei din data de 02.03.2009
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala 5,700 1,325 1,083 6,783 1,576
TOTAL CAPITOL 1 5,700 1,325 1,083 6,783 1,576
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 52,590 12,222 9,992 62,582 14,545
TOTAL CAPITOL 2 52,590 12,222 9,992 62,582 14,545
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 8,000 1,859 1,520 9,520 2,213
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4,040 0,939 0,768 4,808 1,117
3.3 Proiectare si inginerie 35,050 8,146 6,660 41,710 9,694
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 2,800 0,651 0,532 3,332 0,774
3.5 Consultanta 1,500 0,349 0,285 1,785 0,415
3.6 Asistenta tehnica 10,600 2,464 2,014 12,614 2,932
TOTAL CAPITOL 3 61,990 14,407 11,778 73,768 17,144
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.Constructii si instalatii 497,836 115,700 94,589 592,425 137,684
4.2.Montaj utilaje tehnologice 4,204 0,977 0,799 5,003 1,163

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5.Dotari 62,345 14,489 11,846 74,191 17,242
4.6.Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 564,385 131,167 107,233 671,618 156,089
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 10,500 2,440 1,995 12,495 2,904
5.1.1. Lucrari de constructii 7,000 1,627 1,330 8,330 1,936
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,500 0,813 0,665 4,165 0,968
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,376 1,714 0,000 7,376 1,714
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 68,466 15,912 13,009 81,475 18,935
TOTAL CAPITOL 5 86,342 20,067 15,004 101,346 23,554
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 771,007 179,187 145,090 916,097 212,907
Din care C + M 567,330 131,851 107,793 675,123 156,903

Pagina 2 din 21
Deviz general Faza Sf

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei


Centru Social - constructie noua la cursul 1Euro= 4,3028 lei
din data de 02.03.2009
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Lei Euro Lei Lei Euro
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala 5.700,00 1.324,72 1.083,00 6.783,00 1.576,42
TOTAL CAPITOL 1 5.700,00 1.324,72 1.083,00 6.783,00 1.576,42
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 52.590,00 12.222,27 9.992,10 62.582,10 14.544,51
TOTAL CAPITOL 2 52.590,00 12.222,27 9.992,10 62.582,10 14.544,51
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 8.000,00 1.859,25 1.520,00 9.520,00 2.212,51
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.040,00 938,92 767,60 4.807,60 1.117,32
3.3 Proiectare si inginerie 35.050,00 8.145,86 6.659,50 41.709,50 9.693,57
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 2.800,00 650,74 532,00 3.332,00 774,38
3.5 Consultanta 1.500,00 348,61 285,00 1.785,00 414,85
3.6 Asistenta tehnica 10.600,00 2.463,51 2.014,00 12.614,00 2.931,58
TOTAL CAPITOL 3 61.990,00 14.406,90 11.778,10 73.768,10 17.144,21
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.Constructii si instalatii 497.836,00 115.700,47 94.588,84 592.424,84 137.683,56
4.2.Montaj utilaje tehnologice 4.203,84 977,00 798,73 5.002,57 1.162,63
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.Dotari 62.345,00 14.489,40 11.845,55 74.190,55 17.242,39
4.6.Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 564.384,84 131.166,88 107.233,12 671.617,96 156.088,58
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 10.500,00 2.440,27 1.995,00 12.495,00 2.903,92
5.1.1. Lucrari de constructii 7.000,00 1.626,85 1.330,00 8.330,00 1.935,95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.500,00 813,42 665,00 4.165,00 967,97
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.376,29 1.714,30 0,00 7.376,29 1.714,30
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 68.466,48 15.912,08 13.008,63 81.475,12 18.935,37
TOTAL CAPITOL 5 86.342,77 20.066,65 15.003,63 101.346,40 23.553,59
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 771.007,61 179.187,42 145.089,95 916.097,56 212.907,31
Din care C + M 567.329,84 131.851,32 107.792,67 675.122,51 156.903,07

Pagina 3 din 21
Deviz general Faza SF

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1 Euro = 4,3028 lei
Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire subcapitolului
Crt. Lei Euro Lei Lei Euro
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cumpararea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plata redeventei /Concesiunii - pe durata realizarii
lucrarilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exproprieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despagubiri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schimbarea regimului juridic al terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli de aceeasi natura
……………………………………………………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demolari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demontari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezafectari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defrisari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evacuari materiale rezultate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devieri retele de utilitati din amplasament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistemtizari pe verticala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drenaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Epuismente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devieri de cursuri de apa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stramutari de localitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stramutari de monumente isotrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli de aceeasi natura
……………………………………………………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3. starea initiala 5.700,00 1.324,72 1.083,00 6.783,00 1.576,42
Plantare de copaci 2.500,00 581,02 475,00 2.975,00 691,41
Reamenajare spatii verzi 3.200,00 743,70 608,00 3.808,00 885,01
Reintroducerea in circuitul agricola a suprafetelor
scoase temporar din uz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total fara TVA 5.700,00 1.324,72
TVA 1.083,00
Total inclusiv TVA 6.783,00 1.576,42

Pagina 4 din 21
Deviz general Faza SF

Capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


1 Euro= 4,3028 Lei
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Lei Euro Lei Lei Euro
1. Alimentare cu apa 10.700,00 2.486,75 2.033,00 12.733,00 2.959,24
2. Canalizare 15.700,00 3.648,79 2.983,00 18.683,00 4.342,06
3. Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Alimentare cu agent termic 21.890,00 5.087,38 4.159,10 26.049,10 6.053,99
5. Alimentare cu energie electrica 4.300,00 999,35 817,00 5.117,00 1.189,23
6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Alte tipuri de retele exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total valoare fara TVA 52.590,00 12.222,27
TVA 9.992,10
TOTAL inclusiv TVA 62.582,10 14.544,51

Pagina 5 din 21
Deviz general Faza Sf

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1Euro= 4,3028


Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire subcapitolului
Crt. Lei Euro Lei Lei Euro
3.1. Studii de teren 8.000,00 1859,25444 1520 9520 2212,51278
1 Studii de geotehnice 4.200,00 976,11 798,00 4.998,00 1.161,57
2 Studii geologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Studii hidrotehnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Studii hidrogeotehnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Studii fotogrammetrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Studii topografice 3.800,00 883,15 722,00 4.522,00 1.050,94

7 Studii de stabilire a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.040,00 938,92 767,60 4.807,60 1.117,32
1 Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de desfintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
4 publica de apa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
5 publica de canalizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
6 publica de gaze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
7 publica de termoficare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
8 publica de energie electrica 750,00 174,31 142,50 892,50 207,42
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua
9 publica de telefonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la reteua


10 publica a altor utilitati …………………………………………………………. 300,00 69,72 57,00 357,00 82,97
11 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 230,00 53,45 43,70 273,70 63,61
12 Obtinerea certificatului de nomencaltura stradala si adresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Intocmirea documetatiei pentru obtinerea nr. cadastral provizoriu 1.100,00 255,65 209,00 1.309,00 304,22
14 Inregistrarea terenului in cartea funciara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Obtinerea acordului de mediu 280,00 65,07 53,20 333,20 77,44
16 Obtinerea avizului PSI 230,00 53,45 43,70 273,70 63,61
Alte avize acorduri si autorizatii impuse de lege electrica Drumuri judetene
17 Drumuri nationale 1.150,00 267,27 218,50 1.368,50 318,05
3.3. Proiectare si inginerie 35.050,00 8.145,86 6.659,50 41.709,50 9.693,57

Pagina 6 din 21
Deviz general Faza Sf

1
Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 27.250,00 6.333,09 5.177,50 32.427,50 7.536,37
a.Studiu prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b.Studiu fezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.Proiect tehnic 14.850,00 3.451,24 2.821,50 17.671,50 4.106,98
d.Detalii de executie 12.400,00 2.881,84 2.356,00 14.756,00 3.429,39
e.Plata verificarii tehnice a proiectarii 0,00 0,00 0,00 0,00
f.Plata elabolarii certificatului de performanta energetica a cladirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Plata pentru elebolarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor avizelor
autorizatiilor obiectivului de investitie conf. Certificat Urbanism 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Studii de impact 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Studii de trafic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Studiii / expertize de amplasament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Documentatii urbanistice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Expertizare tehnica 7.800,00 1.812,77 1.482,00 9.282,00 2.157,20
9 Adudit energetic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 2.800,00 650,74 532,00 3.332,00 774,38
1 Chetuieli afrenete intocmirii documentatie de atribuire 1.500,00 348,61 285,00 1.785,00 414,85
2 Chetuieli afrenete multiplicarii documentatie de atribuire 1.300,00 302,13 247,00 1.547,00 359,53
3 Chetuieli cu onorarile pt memebrii desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Chetuieli cu transportul pt memebrii desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Chetuieli de cazare pt memebrii desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Diurna memebrilor desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Cheltuieli aferente anunturilor de intentie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cheltuieli aferente anuntului de participare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Cheltuieli aferente anuntului de atribuire a contractelor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Cheltuieli pentru corespondenta prin posta / fax / posta electronica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Consultanta 1.500,00 348,61 285,00 1.785,00 414,85
1 Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Plata serviciilor de consultanta la intocmirea cererii de finantare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de
4 evaluare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea altor studii
5 ……………………………………………. 1.500,00 348,61 285,00 1.785,00 414,85
Cheltuieli plata servicii de consultanta in domeniul managemntului executiei
6 invetitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 7 din 21
Deviz general Faza Sf

Cheltuieli pala servicii de consultanta in domeniul administrarii contractului de


7 executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Asistenta tehnica 10.600,00 2.463,51 2.014,00 12.614,00 2.931,58
1 Cheltuieli pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor 5.700,00 1.324,72 1.083,00 6.783,00 1.576,42
2 Cheltuieli privind plata dirigintilor de santier 4.900,00 1.138,79 931,00 5.831,00 1.355,16
Total fara TVA 61.990,00 14.406,90
TVA 11.778,10
Total inclusiv TVA 73.768,10 17.144,21

62.267,48

Pagina 8 din 21
Deviz general Faza SF

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1Euro= 4,3028


Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire subcapitolului
Crt. Lei Euro Lei Lei Euro
4.1. Constructii si instalatii 497.836,00 115.700,47 94.588,84 592.424,84 137.683,56
4.1.1. Cheltuieli cladiri conf. Dev.ob. Nr 1 401.176,00 93.236,03 76.223,44 477.399,44 110.950,88
4.1.2.
Cheltuieli constructii speciale conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor
electrice conf. Dev.ob. Nr 30.035,00 6.980,34 5.706,65 35.741,65 8.306,60
4.1.4. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor
sanitare conf. Dev.ob. Nr 29.335,00 6.817,65 5.573,65 34.908,65 8.113,01
4.1.5. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor
interioare de alimentare cu gaze naturale conf.
Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor de
incalzire conf. Dev.ob. Nr 36.090,00 8.387,56 6.857,10 42.947,10 9.981,20
4.1.7. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor de
ventilare conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.8. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor PSI
conf. Dev.ob. Nr 1.200,00 278,89 228,00 1.428,00 331,88
4.1.9. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor de
climatizare conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.10. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor
telecomunicatii conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.11. Cheltuieli instalatii aferente constructiilor Radio-
TV conf. Dev.ob. Nr
4.1.12. Cheltuieli alte tipuri de insatalatii impuse de
destinatia obiectivului conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.203,84 977,00 798,73 5.002,57 1.162,63
4.2.1.
Cheltuieli montaj utilaj tehnologic inclusiv retele
aferente necesare functionarii conf. Dev.ob. Nr 4.203,84 977,00 798,73 5.002,57 1.162,63
4.2.2. Cheltuieli montaj utilaj inclus in instaltii
functionale inclusiv retele aferente necesare
functionarii conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1. Cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor conf.
Dev.ob. 0 0 0 0 0

Pagina 9 din 21
Deviz general Faza SF

4.3.2.
Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor
tehnologice conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Cheltuieli pentru achizitionarea
utilajelor/echipmentelor incluse in instalatii
functionale conf. Dev.ob. Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4. transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.1. Cheltuieli pentru achizitioanre echipamente fara
montaj conf. Dev.ob. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2. Cheltuieli pentru achizitioanre utilaje fara
montaj conf. Dev.ob. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.3. Cheltuieli pentru achizitioanre echipamente de
transport thenologic fara montaj conf. Dev.ob.
Nr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 62.345,00 14.489,40 11.845,55 74.190,55 17.242,39
4.5.1. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe
sau obiecte de inventar - mobilier - conf. Lista
cantitati 22.730,00 5.282,61 4.318,70 27.048,70 6.286,30
4.5.2. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe
sau obiecte de inventar - dotari PSI - conf.
Lista cantitati 4.544,00 1.056,06 863,36 5.407,36 1.256,71
4.5.3. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe
sau obiecte de inventar - dotari uz
gospodaresc - conf. Lista cantitati 35.071,00 8.150,74 6.663,49 41.734,49 9.699,38
4.5.4.
Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe
sau obiecte de inventar - dotari protectia
muncii - conf. Lista cantitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.1. Drepturi Brevete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.2. Drepturi Licente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.3. Know-how 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.4. Cunostinte tehnice nebrevetate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total fara TVA 564.384,84 131.166,88
TVA 107.233,12
Total inclusiv TVA 671.617,96 156.088,58

Pagina 10 din 21
Deviz general Faza SF

1 Euro = 4,3028 lei


Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
Lei Euro Lei Lei Euro
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10.500 2.440 1.995 12.495 2.904

5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7.000 1.627 1.330 8.330 1.936
5.1.2. cheltuieli conexe organizarii de santier 3.500 813 665 4.165 968
5.2. Comisioane, taxe 7.376 1.714 0 7.376 1.714
5.2.1. comisionul băncii finanţatoare 0 0 0 0 0
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
5.2.2. controlul calităţii lucrărilor de construcţii 2.837 659 0 2.837 659
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism,
5.2.3. şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0 0 0 0 0
5.2.4. prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante 0 0 0 0 0
5.2.5. alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 0 0 0 0 0
5.2.6. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 4.539 1.055 0 4.539 1.055
5.3. Chletuieli diverse si neprevazute 10% 68.466 15.912 13.009 81.475 18.935

Total fara TVA 86.342 20.066


TVA 15.004
Total inclusiv TVA 101.346 23.554

Pagina 11 din 21
Deviz general Faza SF

1 Euro = 4,3028 lei


Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
beneficiar Lei Euro Lei Lei Euro
Deviz capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1. cheltuieli cu intruirea/ scolarizarea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1. cheltuieli executie probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2. cheltuieli rodaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3. cheltuieli expertize la receptie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.4. cheltuieli omologari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fara TVA 0,00 0,00


TVA 0,00
Total inclusiv TVA 0,00 0,00

Pagina 12 din 21
Deviz general Faza SF

Liste de cantităţi - ANTEMASURĂTORI Centru social 1 Euro = 4,3028


Nr. Crt. Descrierea lucrarii U.M. Cantitate Pret unitar Pret total
Lei Euro Lei Euro
0 1 2 3 4 5 6 7
Constructii
1 Fundatii - antemasuratori mc 90,00 356,00 82,74 32.040,00 7.446,31
2 Săpătura fundaţii mc 360,00 50,00 11,62 18.000,00 4.183,32
3 Decaptare strat vegetal mp 250,00 17,00 3,95 4.250,00 987,73
4 Zidarie mc 168,00 147,00 34,16 24.696,00 5.739,52
5 Pardoseli interioare lemn mp 100,00 130,00 30,21 13.000,00 3.021,29
6 Pardoseli interioare ceramica mp 50,00 95,00 22,08 4.750,00 1.103,93
7 Pavaj exterior piatra mp 100,00 135,00 31,37 13.500,00 3.137,49
8 Tencuiala mc 735,00 52,00 12,09 38.220,00 8.882,59
9 Termoizolaţie exterioară mp 175,00 115,00 26,73 20.125,00 4.677,19
10 Tamaplarie interioara lemn mp 25,00 600,00 139,44 15.000,00 3.486,10
11 Tamaplarie exterioară lemn cu geam termopan mp 16,00 750,00 174,31 12.000,00 2.788,88
12 Finisaje interioare si exterioare mp 1.040,00 125,00 29,05 130.000,00 30.212,88
13 Trotuar + scară exterioară mc 15,00 325,00 75,53 4.875,00 1.132,98
14 Sarpanta lemn cu astereala lemn cu invelitoale din tigla mp 290,00 198,00 46,02 57.420,00 13.344,80
15 Planseu din grinzi de lemn izolat cu vata minerala mp 230,00 140,00 32,54 32.200,00 7.483,50
16 Sapatura fosă septica ecologică mc 10,00 55,00 12,78 550,00 127,82
17 Foraj put m 80,00 180,00 41,83 14.400,00 3.346,66
18 Imprejmuire puţ forat m 30,00 150,00 34,86 4.500,00 1.045,83
Total construcţii 420.626,00 97.756,34
Instalatii
1 Instalatii electrice interioare 30.035,00 6.980,34
a) instalatii electrice interioare mp 200,00 65,00 15,11 13.000,00 3.021,29
b) tablouri electrice buc 1,00 935,00 217,30 935,00 217,30
c) instalatii pompa put forat m 30,00 230,00 53,45 6.900,00 1.603,61
d) instalatii fosa septica m 40,00 230,00 53,45 9.200,00 2.138,14
2 Instalatii termice interioare 36.090,00 8.387,56
a) centrală termica combustibil solid buc 1,00 21.890,00 5087,38 21.890,00 5.087,38
b) instalaţii termice mp 200,00 71,00 16,50 14.200,00 3.300,18
3 Instalatii sanitare interioare 29.335,00 6.817,65
a) Obiecte sanitare (lavoar, oglida, vas WC + rezervor, faianta, accesorii) mp 15,00 879,00 204,29 13.185,00 3.064,28
b) Instalaţii sanitare mp 60,00 53,00 12,32 3.180,00 739,05
c) instalatii put forat m 30,00 179,00 41,60 5.370,00 1.248,02
d) instalatii fosa septica m 40,00 190,00 44,16 7.600,00 1.766,29

Pagina 13 din 21
Deviz general Faza SF

4 Canalizare - fosă septică ecologică + accesorii buc 1,00 15.700,00 3648,79 15.700,00 3.648,79
5 Put forat (electropompă, cămin debitmetru, cabina puţ) buc 1,00 6.200,00 1440,92 6.200,00 1.440,92
6 Instalaţii construcţii PSI (hidrant interior) m 30,00 40,00 9,30 1.200,00 278,89
7 Racord fosă m 30,00 130,00 30,21 3.900,00 906,39
8 Racord puţ m 60,00 95,00 22,08 5.700,00 1.324,72
9 Racord retea electrica de joasa tensiune 1,00 4.300,00 999,35 4.300,00 999,35
Total instalatii 132.460,00 30.784,61
Total General 553.086,00 128.540,95

Pagina 14 din 21
DEVIZ PE OBIECT NR. 1 1 euro= 4,3028 RON
Curs
Denumire obiect: PUŢ FORAT la data 02.03.2009
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Mii lei mii euro Mii lei Mii lei mii euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII
Terasamente 14,40 3,347 0,636 15,036 3,494
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de
rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje) 4,50 1,046 0,199 4,699 1,092
Izolaţii 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii electrice 6,90 1,604 0,305 7,205 1,674
Instalaţii sanitare 5,37 1,248 0,237 5,607 1,303
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare,
PSI, radio-TV, intranet 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de telecomunicaţii 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I 31,17 7,244 5,922 37,092 8,621
II - MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,60 0,138 0,026 0,621 0,144
Total II 0,60 0,138 0,113 0,708 0,165
III - PROCURARE
Utilaje şi echipamente tehnologice 6,20 1,441 0,274 6,474 1,505
Utilaje şi echipamente de transport 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Total III 6,20 1,441 1,178 7,378 1,715
Total General 37,97 8,823 7,213 45,179 10,500

DEVIZ PE OBIECT NR. 2 1 euro= 4,3028 RON


Curs
Denumire obiect: FOSĂ SEPTICĂ la data 02.03.2009
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Mii lei mii euro Mii lei Mii lei mii euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII
Terasamente 0,55 0,128 0,024 0,574 0,133
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de
rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje) 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Izolaţii 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii electrice 9,20 2,138 0,406 9,606 2,233
Instalaţii sanitare 7,60 1,766 0,336 7,936 1,844
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare,
PSI, radio-TV, intranet 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de telecomunicaţii 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I 17,35 4,032 3,297 20,647 4,798
II - MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 1,51 0,350 0,067 1,574 0,366
Total II 1,51 0,350 0,286 1,794 0,417
III - PROCURARE
Utilaje şi echipamente tehnologice 15,70 3,649 0,693 16,393 3,810
Utilaje şi echipamente de transport 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Total III 15,70 3,649 2,983 18,683 4,342
Total General 34,56 8,031 6,566 41,123 9,557

DEVIZ PE OBIECT NR. 4 1 euro= 4,3028 RON


Curs
Denumire obiect: Cladire Centru Social la data 02.03.2009
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Mii lei mii euro Mii lei Mii lei mii euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII
Terasamente 22,25 5,171 0,982 23,232 5,399
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de
rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje) 358,80 83,388 15,844 374,645 87,070
Izolaţii 20,13 4,677 0,889 21,014 4,884
Instalaţii electrice 18,24 4,238 0,805 19,040 4,425
Instalaţii sanitare 25,97 6,034 1,147 27,112 6,301
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare,
PSI, radio-TV, intranet 14,20 3,300 0,627 14,827 3,446
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de telecomunicaţii 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I 459,58 106,809 87,319 546,895 127,102
II - MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 2,10 0,488 0,093 2,194 0,510
Total II 2,10 0,488 0,399 2,501 0,581
III - PROCURARE
Utilaje şi echipamente tehnologice 21,89 5,087 0,967 22,857 5,312
Utilaje şi echipamente de transport 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 62,35 14,489 2,753 65,098 15,129
Total III 84,24 19,577 16,005 100,240 23,296
Total General 545,91 126,874 103,723 649,636 150,980
DEVIZ EVALUARE OBIECT

DEVIZUL OBIECTULUI CENTRU SOCIAL


1 EURO= 4,3028
Din data 4,3028
Nr.
DENUMIREA OBIECTULUI Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt
Mii lei Mii EURO Mii lei Mii Lei Miii Euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII
Terasamente 37,200 8,646 7,068 44,268 10,288
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) 363,301 84,434 69,027 432,328 100,476
Izolaţii 20,125 4,677 3,824 23,949 5,566
Instalaţii electrice 34,335 7,980 6,524 40,859 9,496
Instalaţii sanitare 38,935 9,049 7,398 46,333 10,768
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV,
intranet 14,200 3,300 2,698 16,898 3,927
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I 508,096 118,085 96,538 604,634 140,521
II - MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 4,204 0,977 0,799 5,003 1,163
Total II 4,204 0,977 0,799 5,003 1,163
III - PROCURARE 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente tehnologice 43,790 10,177 8,320 52,110 12,111
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 62,345 14,489 11,846 74,191 17,242
Total III 106,135 24,666 20,166 126,301 29,353
Total General 618,435 143,728 117,503 735,937 171,037

Pagina 19 din 21
DEVIZ EVALUARE OBIECT

DEVIZUL OBIECTULUI CENTRU SOCIAL


1 EURO= 4,3028
Din data 4,3028
Nr.
DENUMIREA OBIECTULUI Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt
Mii lei Mii EURO Mii lei Mii Lei Miii Euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII
Terasamente 19,450 4,520 3,696 23,146 5,379
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) 361,601 84,039 68,704 430,305 100,006
Izolaţii 20,125 4,677 3,824 23,949 5,566
Instalaţii electrice 30,035 6,980 5,707 35,742 8,307
Instalaţii sanitare 29,335 6,818 5,574 34,909 8,113
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV,
intranet 37,290 8,666 7,085 44,375 10,313
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I 497,836 115,700 94,589 592,425 137,684
II - MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 4,204 0,977 0,799 5,003 1,163
Total II 4,204 0,977 0,799 5,003 1,163
III - PROCURARE 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dotări 62,345 14,489 11,846 74,191 17,242
Total III 62,345 14,489 11,846 74,191 17,242
Total General 564,385 131,167 107,233 671,618 156,089

Pagina 20 din 21
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
916.098 3.332,00 41.709,50 522.633,64 348.422,43

Activitatea 1 = Procedura de achiziţie publică proiectare+execuţie


Activitatea 2 = Proiectare
Activitatea 3 = Execuţie lucrare

Pagina 21 din 21