P. 1
Programa Religie Ortodoxa V-VIII.doc

Programa Religie Ortodoxa V-VIII.doc

|Views: 1,498|Likes:
Published by Popa-Bota Ioane

More info:

Published by: Popa-Bota Ioane on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. nu în ultimul rând. îndeosebi a competenţelor interpersonale. în termeni concreţi. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. sociale şi civice. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. obiectivele de referinţă. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. exemple de activităţi de învăţare. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. la clasele a V-a – a VIII-a. interculturale. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european.cheie. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . obiective de referinţă. omsemeni şi. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor.

elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. de manifestare a spiritului ecumenic. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. Centrarea pe elev. conţinuturile învăţării. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. exersarea lucrului în echipă. a cooperării şi/sau a competiţiei. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 .observabili şi măsurabili. tolerant şi creativ. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. proiecte în beneficiul comunităţii). la sfârşitul gimnaziului. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. critic. project citizen. pe ani de studiu. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. deschis. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. din şcoală sau din comunitate. Proiectarea activităţii didactice. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. în calitatea lor de standarde naţionale. În cadrul programei. exemplele de activităţi de învăţare.

Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.

exerciţii de dialog pe o temă dată.1 să identifice mesajul religios moral din ..prezentarea calendarului creştin ortodox.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.3 să descrie principalele evenimente legate .1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.enumearea sărbătorilor împărăteşti .completare de enunţuri lacunare.redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3.integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine. .CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. universal şi în ţara noastră .exerciţiu de povestire a unor texte biblice.exemple de definire a termenilor istorici.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.participarea la slujbele Sfintelor Taine.1 să desprindă semnificaţia globală a unui .dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. . rebusuri. 2. OC 4. primirii Sfintelor Taine în vederea . .dialog pe baza unui text religios.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor . text cu conţinut religios .exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie.identificarea sărbătorilor după icoană . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .alcătuirea de rezumate ale textelor religioase. creştine . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. 3.discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios. mântuirii OC 2. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . pe plan istoria omenirii. .

2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă). pentru semeni. .iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Sfinţirea timpului 1. în societate CONŢINUTURI I. Întemeierea Bisericii Creştine. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. Răspândirea creştinismului 2. în biserică. Despre sărbători . Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 .1 să accepte existenţa unor valori religios . Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. . în şcoală. . pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Dragostea faţă de aproapele . Rugăciunea curată . . Faptă şi răsplată .Pilda Samarineanului milostiv 2.împărţirea şi importanţa lor 2. Sfintele Taine. .studiu de caz. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. Botezul 2. Biserica în primele veacuri creştine 1. .lecturarea unor povestiri despre creaţia divină.jocul de rol: dramatizarea unor pilde. Sfânta Taină a Mirungerii 3.Pilda celor zece fecioare III. Sărbătorile împărăteşti IV. OC 5. Să fim prevăzători .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .Pilda vameşului şi fariseului 4.1 4. şcoală. 5.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. Educarea atitudinilor de acceptare.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. Credinţa creştină 1. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. .4. societate.discutarea de cazuri reale sau imaginare. Duminica .

darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Natura . serbări religioase.V. Învierea Domnului (colinde. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . lecturi moral-religioase. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. scenete. Creştinul acasă şi în biserică 2. Naşterea Domnului 2. Creştinul în şcoală şi în societate 3.

CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.participarea la slujbele Sfintelor Taine. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului. .observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri . .dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. ulterioară a Bisericii creştine .exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat. 3. 2.lecturarea şi comentarea textelor biblice.consultarea unor lucrări de referinţă. OC 3. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.2 să formuleze opinii personale în apre.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete. .identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. .exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii.analiza comparativă a unor situaţii.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot. .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor. OC 2. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură . . de la naştere până la moarte.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia.2 .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei. moral ..analiza textului. . . 3.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor.1 .lecturarea şi comentarea minunilor biblice. să analizeze mesajul moral-religios din . .formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. 1.

alte credinţe CONŢINUTURI I. .2 să recunoască importanţa modelelor spi. Credinţa creştină 1. Cele şapte cereri 2.consultarea unor lucrări de referinţă. Postul în viaţa noastră 2.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. religioase . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Taina Sfântului Maslu II. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . . Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Rugăciunea Domnească.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1..1 să aplice exemplul Samarineanului mi.dezbateri pe tema rolului martiriului 4. . OC 5. Sfânta Taină a Cununiei 3.Minunea din Cana Galileii 2. OC 4. Hristos binecuvintează familia . Educarea atitudinilor de acceptare.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. întărirea Bisericii creştine .exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. . . caracterului moral-religios .. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. Sfânta Taină a Preoţiei 4.3. Sfinţirea timpului 1.4 să descrie regulile de respectare a .

Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Ioan Botezătorul 2. Elena V.3. Martiri creştini în Dacia. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Naşterea Domnului 2. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . lecturi moral-religioase. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Martiriul primilor creştini 2. Biserica în primele veacuri creştine 1. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Învierea Domnului (colinde. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. III – IV 3. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Curajul mărturisirii: Sf. serbări religioase. în sec. scenete.

termenii religioşi . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .prezentarea si explicarea Fericirilor. Fericiri şi modalităţile de aplicare a .dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate. .realizarea de eseuri cu subiect religios. ortodox .exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite.1 să explice învăţătura creştină prin .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. . Liturghii. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.argumentare biblică. .lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor.2 să analizeze minunile Mântuitorului . .utilizarea dicţionarelor.exerciţii de analiză a unui text religios. .argumentare biblică. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. . OC 3. Liturghii.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine.1 să argumenteze că Dumnezeu a .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului. OC 2.participarea la slujba Sf. . .1 Liturghie este centrul cultului . învăţaţi . pentru elaborarea unor . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.analiza comparativă a unor situaţii.2 să argumenteze importanţa .consultarea unor lucrări de referinţă. Liturghie.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. OC 4. 1.consultarea unor lucrări de referinţă. participării active la viaţa .lecturarea şi comentarea textelor biblice.vizionarea unor filme documentare. 4.2 să utilizeze. texte proprii. . 2. . . grijă .CLASA A VII-A OC 1.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor.exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale. ca semne ale dumnezeirii şi ale .1 să explice mesajele desprinse din . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

Naşterea Domnului 2. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. scenete.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Crearea lumii 3. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . serbări religioase. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Puterea credinţei şi a prieteniei . lecturi moral-religioase. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. CONŢINUTURI I. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Hristos.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe.OC 5. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Învierea Domnului (colinde. . Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Trăirea învăţăturii creştine 1. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III.exerciţiu de rugăciune în comun. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. Educarea atitudinilor de acceptare. . Legea cea nouă – Fericirile 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Credinţa creştină 1. Exprimarea învăţăturii creştine 1.

alcătuirea fişelor de lucru. naţionale . . muzică.utilizarea dicţionarelor.analiza de documente istorice.lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate.1 să prezinte caracteristicile Bisericii . .CLASA A VIII-A OC 1.2 să recunoască importanţa . .consultarea unor lucrări de referinţă.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.vizite la muzee. .lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. . 3.crearea şi completarea unor rebusuri. învăţate. literatură.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei .exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. profeţii false. . realizând corelaţii in. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. formarea şi păstrarea fiinţei . .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.argumentare biblică şi patristică. . geografie. SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul. . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 .dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . vestigii arheologice.1 să evidenţieze învăţătura despre . 1.3 OC 2.argumentare biblică şi patristică. artă) OC 3. Dumnezeu – Sfântul Duh. .exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . 2.descrierea principalelor materii şi obiecte de cult. horoscop).exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe. ca locaş de închinare pentru creştini . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: .dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou .prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.analiza de documente istorice. Biserică şi Judecată.vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare. terdisciplinare (istorie. 1.

dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. 4.exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. vederea mântuirii .3.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .O.2 să analizeze implicaţiile libertăţii în . . şi sociale .R.redactarea de eseuri cu tema dată.1 să demonstreze importanţa .dezbateri pe tema participării la Sf. Credinţa creştină 1. -fise de lucru OC 4.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2. OC 5. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Exprimarea învăţăturii creştine 1. . . convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II. . .studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.să enumere formele de organizare B. Slujbe. Educarea atitudinilor de acceptare.R.exerciţiu de rugăciune în comun. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13).1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . CONŢINUTURI I. Biserica. Trăirea învăţăturii creştine 1. .să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B.O.

Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V.2. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. lecturi moral-religioase. scenete. 34. Matei 7.12) 3. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. serbări religioase. Călătorind cu Dumnezeu . Naşterea Domnului 2. Icoana – fereastră spre cer 3.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Întemeierea Patriarhiei Române 3. 30-31. Învierea Domnului (colinde. Ioan 13.

folosind termenii religioşi învăţaţi. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Educarea atitudinilor de acceptare. scris sau oral. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. OC 4. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. OC 3. S5. Realizarea unui discurs pe o temă dată.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. S3. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . S6. S2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->