P. 1
Programa Religie Ortodoxa V-VIII.doc

Programa Religie Ortodoxa V-VIII.doc

|Views: 1,498|Likes:
Published by Popa-Bota Ioane

More info:

Published by: Popa-Bota Ioane on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

interculturale. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial.cheie. omsemeni şi. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. îndeosebi a competenţelor interpersonale. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. la clasele a V-a – a VIII-a. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. nu în ultimul rând. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. sociale şi civice. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. obiective de referinţă. în termeni concreţi. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. obiectivele de referinţă. exemple de activităţi de învăţare. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI.

tolerant şi creativ. exemplele de activităţi de învăţare. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. exersarea lucrului în echipă. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. de manifestare a spiritului ecumenic. Proiectarea activităţii didactice. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. din şcoală sau din comunitate. project citizen. pe ani de studiu. proiecte în beneficiul comunităţii). prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei.observabili şi măsurabili. În cadrul programei. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . conţinuturile învăţării. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. Centrarea pe elev. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. deschis. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. la sfârşitul gimnaziului. în calitatea lor de standarde naţionale. a cooperării şi/sau a competiţiei. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. critic. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară.

Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

universal şi în ţara noastră .CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. creştine . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.participarea la slujbele Sfintelor Taine.3 să descrie principalele evenimente legate .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine.vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3. ..prezentarea calendarului creştin ortodox. . pe plan istoria omenirii. . .dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3. rebusuri.1 să identifice mesajul religios moral din .dialog pe baza unui text religios. OC 4.exemple de definire a termenilor istorici.2 să definească şi să utilizeze în mod adec. primirii Sfintelor Taine în vederea . 3. .enumearea sărbătorilor împărăteşti .2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.identificarea sărbătorilor după icoană .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. .exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie. text cu conţinut religios .utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 . .exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.completare de enunţuri lacunare. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exerciţiu de povestire a unor texte biblice. mântuirii OC 2.observarea icoanelor sărbătorilor studiate.exerciţii de dialog pe o temă dată.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase.lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. 2.discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .1 să desprindă semnificaţia globală a unui .

Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 .Pilda Samarineanului milostiv 2. . .studiu de caz. pentru semeni. şcoală. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .Pilda vameşului şi fariseului 4. Sfintele Taine. societate. Răspândirea creştinismului 2.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină.1 să accepte existenţa unor valori religios .iniţierea de acţiuni de întrajutorare.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. Să fim prevăzători .discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. . în biserică.jocul de rol: dramatizarea unor pilde. OC 5. în societate CONŢINUTURI I. Rugăciunea curată . Credinţa creştină 1. Dragostea faţă de aproapele . Întemeierea Bisericii Creştine.Pilda celor zece fecioare III.1 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Botezul 2. Sfinţirea timpului 1.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale.4. 5.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. Faptă şi răsplată . Sfânta Taină a Spovedaniei 4. Sărbătorile împărăteşti IV. Duminica . .2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. . . .împărţirea şi importanţa lor 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Biserica în primele veacuri creştine 1. în şcoală. Despre sărbători .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.discutarea de cazuri reale sau imaginare.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă). Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1. Sfânta Taină a Mirungerii 3.

audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . Naşterea Domnului 2. Creştinul acasă şi în biserică 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. serbări religioase. Învierea Domnului (colinde.V. scenete. lecturi moral-religioase. Natura .darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Creştinul în şcoală şi în societate 3.

a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat. OC 3.formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. OC 2.analiza textului. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. 3.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor. ..2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .lecturarea şi comentarea minunilor biblice. .2 să formuleze opinii personale în apre. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete.exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii.dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia. .analiza comparativă a unor situaţii. . . 1.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat.participarea la slujbele Sfintelor Taine.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului. .1 .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei. moral .consultarea unor lucrări de referinţă. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri . .discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot. .discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. 2. ulterioară a Bisericii creştine .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii . să analizeze mesajul moral-religios din . semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . de la naştere până la moarte. .CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.2 . . 3.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.lecturarea şi comentarea textelor biblice.

Sfânta Taină a Preoţiei 4. întărirea Bisericii creştine .2 să recunoască importanţa modelelor spi. . Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. alte credinţe CONŢINUTURI I. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii.. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. Taina Sfântului Maslu II. .consultarea unor lucrări de referinţă. Credinţa creştină 1. caracterului moral-religios . . Postul în viaţa noastră 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor..lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.Minunea din Cana Galileii 2.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. Hristos binecuvintează familia .organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . OC 5. Rugăciunea Domnească. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Cele şapte cereri 2.4 să descrie regulile de respectare a .1 să aplice exemplul Samarineanului mi. religioase .3. OC 4.dezbateri pe tema rolului martiriului 4.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. .exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Educarea atitudinilor de acceptare. Sfânta Taină a Cununiei 3. Sfinţirea timpului 1. .

Ioan Botezătorul 2. III – IV 3. lecturi moral-religioase. Biserica în primele veacuri creştine 1. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Martiriul primilor creştini 2. Curajul mărturisirii: Sf. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Martiri creştini în Dacia. Elena V. Învierea Domnului (colinde. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. serbări religioase.3. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. în sec. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Naşterea Domnului 2. scenete. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 .

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. OC 4.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor.participarea la slujba Sf. . .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf.consultarea unor lucrări de referinţă. OC 2.analiza comparativă a unor situaţii.argumentare biblică. ortodox . pentru elaborarea unor .1 să explice învăţătura creştină prin . .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale. Liturghii. ca semne ale dumnezeirii şi ale . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 . . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.2 să utilizeze.1 să explice mesajele desprinse din . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate. învăţaţi . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2. OC 3.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite.2 să analizeze minunile Mântuitorului .lecturarea şi comentarea textelor biblice.2 să argumenteze importanţa . grijă .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. 1.realizarea de eseuri cu subiect religios.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine. Liturghie. . Fericiri şi modalităţile de aplicare a .analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. Liturghii.vizionarea unor filme documentare. participării active la viaţa . . .exerciţii de analiză a unui text religios. 4. . . 2.argumentare biblică.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual. texte proprii. .lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie.consultarea unor lucrări de referinţă.prezentarea si explicarea Fericirilor. .utilizarea dicţionarelor.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.1 să argumenteze că Dumnezeu a .CLASA A VII-A OC 1.1 Liturghie este centrul cultului . termenii religioşi .

Educarea atitudinilor de acceptare.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Credinţa creştină 1.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. .Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II.OC 5. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Crearea lumii 3. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Naşterea Domnului 2. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. Dumnezeu se descoperă oamenilor. lecturi moral-religioase. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Trăirea învăţăturii creştine 1. CONŢINUTURI I. Legea cea nouă – Fericirile 2. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 .organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3.exerciţiu de rugăciune în comun. Puterea credinţei şi a prieteniei . Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. Învierea Domnului (colinde. . scenete. serbări religioase. Hristos. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1.

argumentare biblică şi patristică.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale. . ca locaş de închinare pentru creştini .argumentare biblică şi patristică. profeţii false.vizite la muzee. .2 să recunoască importanţa . muzică.lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. Biserică şi Judecată. artă) OC 3.descrierea principalelor materii şi obiecte de cult. .2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . 1.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii. horoscop).exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. .crearea şi completarea unor rebusuri. vestigii arheologice. literatură. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.utilizarea dicţionarelor. . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 .dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile. . .vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. geografie.analiza de documente istorice.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.CLASA A VIII-A OC 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . .consultarea unor lucrări de referinţă. realizând corelaţii in. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou .dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . 1. terdisciplinare (istorie. .alcătuirea fişelor de lucru.3 OC 2. 3. .analiza de documente istorice. formarea şi păstrarea fiinţei .3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . 2. naţionale . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. învăţate.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe.1 să prezinte caracteristicile Bisericii . SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul.1 să evidenţieze învăţătura despre . Dumnezeu – Sfântul Duh.

lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii. Slujbe.redactarea de eseuri cu tema dată. -fise de lucru OC 4.exerciţiu de rugăciune în comun. . vederea mântuirii . Biserica. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3.dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. şi sociale . .O.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Educarea atitudinilor de acceptare. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. Trăirea învăţăturii creştine 1. .O.1 să demonstreze importanţa . . CONŢINUTURI I. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.să enumere formele de organizare B.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . OC 5.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . Credinţa creştină 1.2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13).R.dezbateri pe tema participării la Sf. 4. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3. Exprimarea învăţăturii creştine 1.3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. . Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.R. . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.

30-31. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Învierea Domnului (colinde. scenete. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. 34. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Icoana – fereastră spre cer 3. Întemeierea Patriarhiei Române 3. serbări religioase. Ioan 13. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. lecturi moral-religioase.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Călătorind cu Dumnezeu . Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1.12) 3. Matei 7. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. Naşterea Domnului 2.2. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2.

S3. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. S6. OC 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Realizarea unui discurs pe o temă dată. S2. S5. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. OC 4. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. scris sau oral. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. folosind termenii religioşi învăţaţi. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->