P. 1
arbori_binari

arbori_binari

|Views: 54|Likes:
Published by Rusen George

More info:

Published by: Rusen George on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Arbori binari

I Definiţie:Se numeşte arbore un graf conex şi fără cicluri. Exemplu de arbore: Graful G=(V,M) unde V={1,2,3,4} şi M={[1,2],[2,3],[1,4]}, a cărui reprezentare grafică este figurată mai jos, este arbore.

Definiţie:Se numeşte arborescenţă un arbore caracterizat astfel: -are un vârf special numit rădăcină; -celelalte noduri pot fi grupate în p>=0 mulţimi disjuncte, astfel încât fiecare dintre aceste mulţimi să conţină un nod adiacent cu rădăcina iar subgrafurile generate de acestea să fie la rândul lor arborescenţe. OBSERVAŢII! 1. Dacă o arborescenţă este formată dintr-un singur nod spunem că este formată doar din nodul rădăcină.

1

succesorul stîng este nodul 7. Definiţie:Se numeşte arbore binar. are importanţă.succesorul stîng nu există. arborescenţa se numeşte se numeşte arbore ordonat. se numeşte succesor drept acel succesor care este figurat în dreapta sa. fie un arbore ordonat în care fiecare nod are cel mult doi descendenţi(succesori). se numeşte succesor stâng acel succesor care este figurat în stânga sa. • Succesor drept: pentru un nod. succesorul stîng este nodul 2. Dacă ordinea relativă a arborescenţelor. următoarele noţiuni: • Succesor stâng: pentru un nod. Exemplu de arbore binar: Teoriile care tratează arborii binari folosesc în plus faţă de cele care se referă la structurile arborescente în general. o mulţime finită de noduri care este fie vidă. 2 . nodul 5. Ex:pentru nodul 1. nodul 7.2.

dacă succesorul stâng nu există. Ex:pentru nodul 1 subarborele drept este: 3 . succesorul drept este nodul 3. • Subarbore stâng: pentru un nod. dacă succesorul drept nu există. Ex:pentru nodul 1 subarborele stâng este: • Subarbore drept: pentru un nod.Ex:pentru nodul 1. nodul 5. se numeşte subarbore drept subarborele care se obţine suprimând muchia care leagă pe acesta de succesorul drept. se spune că subarborele stâng este vid. se numeşte subarbore stâng subarborele care se obţine suprimând muchia care-l leagă pe acesta de succesorul său stâng. se spune că subarborele drept este vid. succesorul drept nu există.

7. are în total 2p-1 noduri. Propoziţie:Un arbore binar complet care are p noduri terminale. 4 . Definiţie:Se numeşte arbore binar complet un arbore binar în fiecare nod. care nu este frunză.• Nod frunză(sau terminal): un nod se numeşte frunză dacă nu are descendenţi. frunzele sunt nodurile 4. are exact doi descendenţi.8.9. toate situate pe acelaşi nivel. Ex:în arborele prezentat mai sus.

-reprezentarea prin şirul muchiilor. cum ar fi: -reprezentarea prin matricea de adiacenţă. 5 . -reprezentarea prin listele de adiacenţă. putem spune că printre metodele de reprezentare a arborilor binari se numără şi metodele de reprezentare a grafurilor. Modalităţile de reprezentare specifice arborilor binari sunt: -reprezentarea standard: 1.folosind alocarea dinamică -reprezentarea cu ajutorul legăturilor Tata.REPREZENTAREA ARBORILOR BINARI Dacă avem în vedere faptul că un arbore binar este un arbore.cu ajutorul vectorilor 2. care înainte de toate este un graf.

. descendentul drept şi informaţia...... şi reţine 0.. var st.. dr. şi variabila rad cu următoarele semnificaţii: st[I]: reţine descendentul stâng al nodului I. dacă acesta există.. În cazul acestui mod de reprezentare.... în cadrul unui program.... o Secţiunea de citire a datelor de intrare write(‘dati numarul de noduri ale arborelui n=’). dacă nodul I nu are descendent drept. rad. -pentru fiecare nod se precizează descendentul stâng. dr şi info care au atâtea componente câte noduri are arborele.Folosind vectorii OBSERVAŢIE! În acest caz. dr[I]: reţine descendentul drept al nodului I.... secţiunile programului..n..Reprezentarea standard Acest mod de reprezentare se realizează astfel: -se precizează nodul rădăcină.30] of byte. care prelucrează un arbore binar cu nodurile 1. se folosesc vectorii st... Implementarea acestui mod de reprezentare...... şi reţine 0. 6 .. readln(n).......... I: byte.... dacă acesta există. n... . dacă nodul I nu are decendent stâng. info: şir... sunt: o Sectiunea declaraţiilor Type şir=array[1.... info[I]: reţine informaţia asociată nodului I rad: reţine nodul care reprezintă rădăcina arborelui. se face: 1..

end. ....... end.\ end. sunt: • Secţiunea declaraţiilor type nod=^inr.. readln(rad)... readln(st[i]).. fiecare nod este reprezentat de Heap de o înregistrare cu următoarea structură: Type nod=^inr.. 7 ... var rad: nod.write(‘dati nodul radacina rad=’). inr=record info: integer..I.....care prelucrează un arbore binar...’dati:’). write(‘informatia:’).Folosind alocarea dinamică OBSERVAŢIE! În acest caz... In cazul acestui mod de reprezentare. dr: nod. st..... readln(dr[i]).. inr=record info: integer.... write(‘descendentul stang:’).secţiunile programului. write(‘descendentul drept:’). readln(info[i]). for i:=1 to n do begin writeln(‘pentru nodul ‘... dr: nod.. 2.... st.

. 8 .... if(val<>0) then begin new(rad).. procedure creare(var rad:nod)........ .... pentru părintele său.. prezentată mai jos. end else rad:=nil.. var val: integer.. -pentru fiecare nod.......... se precizează ce fel descendent este... write(‘val=’)... rad^. creare(rad^. stâng sau drept. creare(rad)...... creare(rad^... Reprezenarea cu ajutorul legăturii tata Acest mod de reprezentare se realizează astfel: -pentru fiecare nod...........info:=val....... deoarece programul va reţine doar adresa rădăcinii.....• Secţiunea de citire a datelor de intrare Această secţiune conţine decât apelul procedurii creare...st)... readln(val). se precizează părintele său.... ..... end......dr).

-dacă există. dacă nodul I este descendent drept. în cadrul unui program. se parcurge în preordine subarborele drept(are rădăcia dr[I]). de parcurgere: -parcurgerea în preordine (RSD: rădăcina-stânga-dreapta) -parcurgerea în inordine (SRD: stânga-rădăcina-dreapta) -parcurgerea în postordine (SDR: stânga-dreapta-rădăcina) Parcurgerea în preordine. reţine valoarea 0. 9 . dacă nodul I este rădăcina arborelui. presupune parcurgerea etapelor: -se vizitează rădăcina(nodul i). care au atâtea componente câte noduri are arborele. se face folosind vectorii tata şi desc(desc=descendent). -dacă există. se parcurge în preordine subarborele stâng: stâng(are rădăcina st[I]). desc[I]: reţine valoarea -1. dacă acest există. specifice arborilor binari. şi reţine 0. PARCURGERA ARBORILOR BINARI Prin parcurgerea arborilor binari se înţelege examinarea în mod sistematic a nodurilor sale astfel încât să fie atins o singură dată. a arborelui cu rădăcina I. dacă nodul I este descendent stâng. cu următoarele semnificaţii: tata[I]: reţine părintele nodului I. Există trei modalităţi. dacă nodul I nu are părinte(în cazul rădăcinii). reţine valoarea 1.OBSERVAŢIE! Implementarea acestui mod de reprezentare.

a arborelui cu rădăcina I. Exemplu:Fie arborele binar: Lista nodurilor în urma parcurgerii: 10 .Parcurgerea în inordine. presupune parcurgerea etapelor: -dacă există. se parcurge în inordine subarborele stâng(are rădăcina st[I]). se parcurge în postordine subarborele drept(are rădăcina dr[I]). se parcurge în inordine subarborele drept(are rădăcina dr[I]). se parcurge în postordine subarborele stâng(are rădăcina st[I]). Parcurgerea. presupune parcurgerea etapelor: -dacă există. a arborelui cu rădăcina I. în postordine. -se vizitează rădăcina(nodul I). -se viziteaiă rădăcina(nodul i). -dacă există. -dacă există.

8. procedure preordine(i:integer). begin write(info[i]:4). afişează listele nodurilor obţinute în urma parcurgerilor în preordine.7. 11 . procedure inordine(i:integer).7.n şi rădăcina I. begin if(st[i]<>0) then postordine(st[i]). program parcurgeri.3.în preordine este: 1.9 în postordine este: 4.5.3. end.4.5.l. begin if (st[i]<>0) then inordine(st[i]). rad.1 Exemplu de programare. if (dr[i])<>0) then preordine(dr[i]). fiind dat un arbore binar cu nodurile 1. end.9.6..2. n. type sir=array[1.9 în inordine este: 4. if (dr[i]<>0) then inordine(dr[i]). write(info[i]:4). i: byte.7. info: sir. if (dr[i]<>0) then postordine(dr[i]).3. uses crt. în postordine. dr.6.6.2. procedure postordine(i:integer)..30] of byte. var st.8. if (st[i]<>0) then preordine(st[i]).5.2.8. în inordine.

readln(st[i]). readln(rad). write(‘descendentul stang:’). writeln(‘preordine:’). inordine. writeln. end. write(‘dati nodul radacina rad=’). readln(dr[i]). write(‘dati numarul de noduri ale arborelui n=’). end. postordine(rad). realn. begin if (i<>0) then begin write(info[i]:4). 12 . begin clrscr. writeln(‘postordine:’). end. preordine(rad). postordine) mai pot fi implementate şi ca mai jos. inordine(rad). writeln. readln(n).’dati:’). writeln.I. write(‘informatia:’). write(‘descendentul drept:’). readln(info[i]). for i:=1 to n do begin writeln(‘pentru nodul’. ATENŢIE! Procedurile de parcurgere ale arborilor binari (preordine.write(info[i]:4). writeln(‘inordine:’). Implementare statică procedure preordine(i:integer).

postordine(dr[i]). end. write(info[i]:4). end. begin if (i<>0) then begin postordine(st[i]). end. inordine(dr[i]). begin if (i<>0) then begin inordine(st[i]). end. end. procedure postordine(i:integer).. write(info[i]:4). preordine(dr[i]). 13 .preordine(st[i]). procedure inordine(i:integer). end.

nodurile care au decât descendentul drept. tatăl nodului nod. în care fiecare nod are ca informaţie o valoare întreagă. să se realizeze subprograme . 10. 13.APLICAŢII ALE ARBORILOR BINARI Fiind dat un arbore binar cu nodurile notate 1. ţi rădăcina 1.informaţiile nodurilor de pe nivelul p. 8. nodurile cu doi descendenţi. 6. nodurile care au decât descendentul stâng. nodurile care au ca tată pe nodul nod. 2. descendenţii nodului nod. nivelul pe care se află nodul nod. 5. 11. nodurile a căror informaţie este egală cu valoarea val. informaţiile conţinute de nodurile cu numere de ordine pare. 17. 12. descendentul drept al nodului nod. informaţiile nodurilor care au decât descendentul stâng. 3.n. nodurile terminale. informaţiile nodurilor care au decât descendentul drept. informaţiile nodurilor terminale. 14. care afişează: 1. descendentul stâng al nodului nod. nodurile care reţin ca informaţii numere pare .. 9. 4. .în Pascal. 15. 14 . 7. 18.nodurile de pe nivelurile p. 16.

Rezolvare program atestat.st.f:text. writeln('dati radacina:'). 15 .19.i.şi se găsesc pe nivelul p.n. write('dr['. info. end.i. readln(info[i]). nodurile a căror informaţie este egală cu valoarea val.']='). var rad. 20. nodurile a căror informaţie este egală cu valoarea val ţi sunt terminale. readln(dr[i]).']='). procedure afis_2(i:integer). begin clrscr. write('st['. readln(n). uses crt.i. begin if (info[i] mod 2=0) then write(i:4).i).30] of byte.nod:byte.i. write('info['. write('n='). type sir=array[1.. readln(rad). end. procedure citire.dr:sir. for i:=1 to n do begin writeln('informatiile despre nodul'. readln(st[i]).']=').

info[i]). if(st[i]<>0) then afis_3(st[i]). begin if((dr[i]<>0) and (st[i]=0)) then writeln('nodul '. if (dr[i]<>0) then afis_4(dr[i]).i:4. 16 .i:4. if (st[i]<>0) then afis_4(st[i]).' cu informatia '. if(st[i]<>0) then afis_5(st[i]).info[i]). procedure afis_4(i:integer). end. begin if((dr[i]=0) and (st[i]<>0)) then writeln('nodul '. end. begin if((st[i]<>0) and (dr[i]<>0)) then write(i:4). procedure afis_3(i:integer). if(dr[i]<>0) then afis_3(dr[i]). if (dr[i]<>0) then afis_5(dr[i]). procedure afis_5(i:integer).if(st[i]<>0) then afis_2(st[i]). end. end.' cu informatia '. if (dr[i]<>0) then afis_2(dr[i]).

procedure afis_8(i:integer.procedure afis_6(i:integer).i:4.info[i]).' cu informatia '.nod:integer). if (dr[i]<>0) then afis_6(dr[i]). if(dr[i]<>0) then afis_7(dr[i].nod). if (dr[i]<>0) then write (dr[i]:4) else write(' dreptul nu exista'). begin if ((dr[i]=0) and (st[i]=0)) then writeln ('nodul '. end. procedure afis_7(i:integer. end. begin if (i=nod) then write(nivel) 17 . begin if (i=nod) then begin if (st[i]<>0) then write(st[i]:4) else write(' stangul nu exista'). if (st[i]<>0) then afis_6(st[i]).nivel:integer).nod).nod:integer. end else begin if(st[i]<>0) then afis_7(st[i]. end.

afisare informatie continuta in nod'). afis_3(rad). 18 . writeln. begin clrscr.readln(nod). writeln('afisare noduri terminale. afis_5(rad). write('nod= '). writeln.nod. end.else begin if(st[i]<>0) then afis_8(st[i]. writeln('afisare noduri cu descendent stang si informatie continuta in nod'). afis_6(rad). end. afis_2(rad).nivel+1). writeln.nod. afis_4(rad). Writeln('nodurile cu inf pare '). writeln('nodurile cu 2 descendenti '). if (dr[i]<>0) then afis_8(dr[i].nivel+1). writeln. writeln('afisare noduri cu descendent drept si informatie continuta in nod'). citire. writeln.

' sunt '). readln. nod. afis_8(rad.1). afis_7(rad.nod). end.writeln('descendentii nodului '. writeln('nivelul pe care se gaseste nodul '. ' este '). 19 . nod. writeln.nod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->