Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda „First In – First Out” (FIFO)

Evaluarea stocurilor în contabilitatea curentă şi în situaţiile financiare ale întreprinderii


se face după normele generale de evaluare, elaborate în acord cu principiile contabile
fundamentale şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
La data ieşirii din patrimoniu sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad
din gestiune la valoarea lor de intrare sau contabilă. În ceea ce priveşte ieşirea stocurilor,
situaţia este mult mai complexă. În sprijinul acestei afirmaţii, se analizează influenţa costului
stocurilor asupra valorii marjei brute din vânzări, precum şi asupra costului bunurilor vândute.
Cum marja brută din vânzări se determină ca şi diferenţă între vânzările nete ale exerciţiului şi
costul bunurilor vândute, iar costul bunurilor vândute se determină prin deducerea valorii
stocului final din costul bunurilor disponibile pentru vânzare, se poate observa relaţia
indirectă între cele două elemente. Astfel, cu cât valoarea stocului final este mai mare, cu atât
costul bunurilor vândute va fi mai mic şi marja brută va fi mai mare, respectiv cu cât valoarea
stocului final este mai mică, cu atât costul bunurilor vândute va fi mai mare şi marja brută va
fi mai mică. Valoarea de intrare sau contabilă a stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile
aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în
forma şi în locul în care se găsesc. În costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor,
precum şi costul de producţie al imobilizărilor se cuprind cheltuielile directe aferente
producţiei, şi anume materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă
directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de
producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. Costul stocurilor unui
prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în
furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile
corespunzătoare.
În cazul în care identificarea specifică a costurilor nu este adecvată, adică există un
număr mare de elemente ale stocurilor care sunt în mod obişnuit confundabile, este necesară
utilizarea uneia dintre metodele destinate elementelor fungibile (Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 306 din 26 februarie 2002 defineşte bunurile fungibile drept „bunuri de
orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele” (Feleagă 2000)).
Astfel, la ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi
înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei „primul intrat - primul ieşit (FIFO)”;
Potrivit metodei „primul intrat - primul ieşit” (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se
evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării
lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al
lotului următor, în ordine cronologică. Avantajul constă în ieşirea bunurilor în ordinea
achiziţiei lor şi prezentarea în bilanţ a stocurilor rămase cu costurile cele mai recente,
respectiv la costurile actuale. În condiţii de inflaţie continuă, se obţine cea mai mare valoare
posibilă a venitului net, iar costul bunurilor vândute este apropiat de nivelul preţului din
momentul cumpărării lor. Cu toate acestea, această metodă nu reflectă neapărat cele mai reale
informaţii din punct de vedere al performanţei, deoarece costurile istorice sunt corelate cu
veniturile actuale. În funcţie de viteza de rotaţie a stocurilor şi de ritmul de creştere a
preţurilor, efectul asupra veniturilor raportate poate fi semnificativ. De asemenea, dacă
câştigurile ar fi distribuite în totalitate proprietarilor sub formă de dividende, întreprinderea ar
putea rămâne fără resurse suficiente pentru refacerea stocurilor datorită instabilităţii preţurilor.
Ca o caracteristică specifică doar acestei metode, ea generează aceleaşi rezultate în oricare
dintre sistemele de inventariere – permanent sau intermitent.

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI

Avantaje:
- este simpla si usor de aplicat;
- stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt, deci, mai
aproape de valoarea economica.
Dezavantaje:
- iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de inflatie ceea ce conduce la
minimizare a cheltuielilor si la o supraevaluare a rezultatului financiar;
- iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o perioada de scadere a preturilor, deci
conturile se coreleaza cu intarziere cu variatia de pret.
APLICATIE

In cadrul S.C. XYZ S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul


perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase:

• la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc


• pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc
• pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc
• pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc
• pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc
• pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc
• pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc.

INTRARI (I) IESIRI (E) STOCURI (S)


DATA Cantitate Cost Valoare Cantitate Cost Valoare Cantitate Cost Valoare
01.XII - - - - - - I. 80 1.000 80.000
08.XII - - - I. 40 1.000 40.000 I. 40 1.000 40.000
10.XII 20 1.200 24.000 - - - I. 40 1.000 40.000
II. 20 1.200 24.000
60 - 64.000
15.XII 50 1.250 62.500 - - - I. 40 1.000 40.000
II. 20 1.200 24.000
III. 50 1.250 62.500
110 - 126.500
20.XII - - - I. 40 1.000 40.000 I. - - -
II. 20 1.200 24.000 II. - - -
60 - 64.000 III. 50 1.250 62.500
50 1.250 62.500
22.XII 20 1.300 26.000 - - - I. - - -
II. - - -
III. 50 1.250 62.500
IV. 20 1.300 26.000
70 - 88.500
24.XII - - - III. 30 1.250 37.500 I. - - -
II. - - -
III. 20 1.250 25.000
IV. 20 1.300 26.000
40 - 51.000
TOTAL 90 - 112.500 130 - 141.500 I. 20 1.250 25.000
II. 20 1.300 26.000
Bibliografie:

 Feleagă N. 2000. Sisteme contabile comparate, Ediţia a II-a, Vol. II–III, Normele
contabile internaţionale, Bucureşti, Editura Economică.
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, M.Of. al României nr. 279
bis/25.04.2002
 Emilian Dumitrean, Gheorghe Scortescu, Constantin Toma, Contabilitate financiara I,
vol. 1, Ed. Sedeom Libris, Iasi, 2002
 Nicolae Baltes, Alina Teodora Ciuhureanu, Bazele contabilitatii – curs, Ed. Academiei
Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu 2008.
 www.revistacontaplus.ro/revista/n07/modalitati.pdf