Sunteți pe pagina 1din 1

Contracararea tehnicilor de dominare individual

y Sonorizarea lor y P strarea cump tului y Lini tea la tribun y Adresarea c tre simpatizan i y Solidaritatea tinerilor (femeilor) y Formularea procesului de luare a deciziilor y Ingnorarea întreruperilor y Activitatea în re ea cu al i tineri y Organizarea sus inerii din ³tab ra advers ´ y A nu se aplica metode contra tinerilor (femeilor)