Sunteți pe pagina 1din 3

M Ă R U L

SOIURI 1

Pepiniera Voinești vă poate oferi o gamă variată de soiuri de măr; cele mai apreciate varietăți, însă, le găsiți anexate mai jos. Pomii sunt altoiți pe
portaltoi de vigoare redusă (M9), sau relativ redusă (M26), în funcție de terenul de care dispuneți, condițiile agroclimaterice și recolta preconizată.

SOIUL POMUL FRUCTUL SOIUL POMUL FRUCTUL


SOIURI DE TOAMNĂ
GLOSTER Vigoare mare, fructificare tip III, intră Mari, omogene, m=170-190g, CALVIL DE ZĂPADĂ Vigoare medie>mare, fructificare tip Mediu>mare; formă conică
pe rod în anul 4. polenizatori: d ia me tr u =70 - 90m m; f o rmă III, fructifică timpuriu. Polenizatori: globuloasă, suprafață costată.
Golden Delicious, Reinette conică sau conică trunchiată. McIntosh, Kidd’s Orange Red, Pielița subțire, fină, galbenă cu
Simirenko , Idar ed, Me lrose. Pielița: tare, netedă, lucioasă, Akane. Rezistență medie la ger, rumeneală roz sau roșie aprins.
Rezistență bună la ger, secetă și verde gălbuie acoperită cu roșu arșiță, secetă, rapăn și făinare; Miezul: alb, fin, crocant, suculent,
arșiță. Rezistență medie la făinare, închis pe 85%. Pulpa fină, sucu- redusă la manipulare și transport. dulce acidulat, aromat. Se pot
slabă la rapăn. Produce 30-40 t/ha lentă, acidulată, gust excelent. Produce 18-30t/ha. Uneori căderi conserva 4-5 luni.
și mai mult. Se poate cultiva în toate Utilizare : noiembrie > aprilie premature. Se poate cultiva în toate DR14N7D-TGQZ3E6-G8K92PA-WKMGF67-LPFXE

zonele pomicole ale republicii. zonele pomicole ale republicii.

SOIURI DE IARNĂ
Vigoare medie, fructificare de tipul Mijlocii, omogene, m=150-170g, Vigoare medie, fructificare de tipul mijlocii spre mari, omogene, m=
ELSTAR III, rodește în anul 3-4. polenizatori: d ia me tr u =65 - 85m m, f o rmă FUJI III. Rodește în anul 3-4. polenizatori: 160-180, diametru=65-90mm, for-
Gala, Golden Delicious, Reinette tronconică. Pielița fină, netedă, Braeburn, Golden Delicious, Gloster, mă conică spre cilindrică. Pielița
Simirenko, Gloster, Idared. galben-vierzuie, acoperită cu R e ne it te S imi r enk o, I da r ed. fină, verde-gălbuie, acoperită cu
Rezistență bună la ger, rapăn și roșu portocaliu striat la 25-60%. Productivitate : 30-40t/ha. Resitență roșu portocaliu pe 50%. Miez
făinare. Mai slab rezistent la secetă Miez suculent, crocant, acidulat. bună la ger, secetă și arșiță. Relativ suculent, crocant, dulce, gust
și arșiță. Produce 30-40t/ha. Se Utilizare: septembrie>martie rezistent la rapăn și făinare. Se excelent.
poate cultiva în toate zonele recomandă pentru sudul republicii și Utilizare: decembrie>iunie.
pomicole ale republicii. altoire pe M9 sau M26.
Vigoare medie, fructificare tip III, Mediu, omogene, m=140-170g, Vigoare slabă, fructificare tip I; Mijlociu>mare; formă conică-
GALA intră pe rod în anul 3-4. Polenizatori: d ia me tr u =65 - 75m m, f o rmă GOLDSPUR fructificare foarte precoce. Poleniza- oblongă/trunchiată. Pielița fină,
Golden Delicious, Reinette Simi- tronconică. Pielița fină, galbenă- tori: Starkrimson, Starkspur, aspră, galbenă-vierzuie spre
renko, Gloster, Idared. Rezistență vierzuie, acoperită cu roșu Wagener Premiat. Mediu rezistent la aurie, acoperite de o rumeneală
bună la ger, secetă și arșiță. portocaliu striat pe 25-65%. ger; slab rezistent la secetăși portocalie uneori. Miezul: gălbui,
Rezistență slabă la rapăn, puțin mai Miez fin, suculent, crocant, dulce făinare; puternic atacat de rapăn. fin, suculent, dulce acidulat, gust
rezistent la făinare. Produce 30-40 acriu. Produce 30-35t/ha și mai mult. Se foarte plăcut și aromă specifică.
t/ha. Se poate cultiva în toate zonele Utilizare: septembrie > martie cultivă în toată republica, fără drept Rezistente la manipulare și
pomicole ale Moldovei. de reproducere în zona de nord. transport.

JONAGORED Vigoare mare, fructificare tip IV, intră Mare>foarte mare, m=180-230g, GOLDEN DELICIOUS Vigoare medie, fructificare tip III, Mediu spre mare, m=150-180g,
pe rod în anul 3-4. Este polenizat diametru=80-100mm. Formă intră pe rod anul 3-4. Polenizatori: diametru=70-90mm; formă conică
de: Red Delicious, Gala, Braeburn, conică globuloasă. Pieliță tare, Red Delicious, Gala, Braeburn, oblongă > conică trunchiată.
Granny Smith, Simirenko, Idared. aspră, verde gălbuie > galbenă, Granny Smith, R.Simirenko, Idared, Pielița aspră, verde-gălbuie >
Produce 30-40t/ha. Rezistență acoperită cu roșu aprins pe 3/4 Melrose. Rezistență medie la ger, galbenă-aurie acoperită uneori de
medie la îngheț și slabă la secetă, din suprpafață. slabă la secetă, arșiță; foarte slabă o rumeneală portocalie. Pulpa
arșiță, rapăn, făinare. Poate fi Miez: suculent,crocant, excelent. la rapăn și făinare. Produce 30-40t/ fină, suculentă, crocantă slab
cultivat in toate regiunile pomicole Utilizare : octombrie > mai ha și mai mult. Se poate cultiva în acidulată, dulce, gust foarte bun.
ale republicii. toată țara. Cel mai răspândit soi . Utilizare : octombrie > aprilie
Vigoare mare, fructificare tip IV, intră Mare > foarte mare, omogene; Vigoare medie, fructificare de tipul Mijlociu, m=150-160g, 65-85mm
MUTSU pe rod în anul 3-4, produce 30-40 m=180-230g, diametru=80 - BRAEBURN III. Intră pe rod în anul 3-4. înflorește în diametru, sferic, ușor aplatizat.
t/ha și mai mult. Polenizatori: 100mm. Formă: conică globu- tardiv. Este polenizat de: Golden Pielița tare, fină, netedă slab un-
Campion, Red Delicious, Gala, loasă. Pielița: tare, aspră, verde- Delicious, Reinette Simirenko, suroasă, galbenă-vierzuie, acope-
Braeburn, Granny Smith, R. gălbuie/galbenă-vierzuie, deseori Granny Smith, Champion, Elstar, rită cu roșu pe 50% din supra-față.
Simirenko , Idar ed, Me lrose. acoperită cu rumeneală slabă. Gloster, Fuji, Idared. Rezistență Miez: crocant, acidulat. Recoltare:
Rezistență slabă la ger, secetă, Miez: fin, suculent, crocant, slab slabă la ger, secetă,arșiță, făinare și I-II decadă octombrie
arșiță, rapăn și făinare. În perspec- acidulat, gust foarte plăcut. rapăn Produce 32-40t/ha. Se Păstrare: 200-220 zile și mai mult
tivă, poate fi cultivat în toată țara. Utilizare: octombrie > mai recomandă pentru sudul Moldovei. Utilizare: ianuarie>mai
Vigoare medie, fructificare tip IV, mediu, omogene, m=150-180g, Vigoare mare, fructificare tip IV, intră Mare, omogene, m=180-230g,
GRANNY SMITH rodește în anul 3-4. Polenizatori: d ia me tr u =65 - 85m m, f o rmă JONAGOLD pe rod în anul 3-4. Polenizatori: Red diametru=80-100; formă conică
Golden Delicious, R.Simirenko, sferică, ușor alungită. Pielița tare, Delicious, Gala, Braeburn, Granny globuloasă. Pielița: tare, aspră,
Braeburn, Campion, Gloster, Fuji. fină, netedă unsuroasă, verde. Smith, R.Simirenko, Idared, Melrose mată, verde-gălbuie acoperită cu
Rezistență slabă la ger, secetă, Miezul: alb-vierzui, suculent, Rezistență medie la ger, slabă la roșu striat pe2/3 din suprafață.
arșiță, făinare și rapăn. Produce 30- acidulat, crocant. secetă, arșiță, rapăn și făinare. Miezul : fin, suculent, crocant, slab
40t/ha. Pentru zona pomicolă de sud Produce 30-40t/ha. Se cultivă în acidulat, gust foarte plăcut.
a republicii pe portaltoi M9 / M26. Utilizare: ianuarie>iunie toate zonele pomicole ale republicii. Utilizare : octombrie > mai.

BANANA DE IARNĂ Vigoare mare, fructificare tip IV; Mediu>mare; formă conică- JONATHAN Vigoare medie, fructificare tip III; Mediu>mare; formă conică-
fructificare precoce. Polenizatori: globuloasă/trunchiată. Pielița: intrare pe rod precoce. Polenizatori: trunchiată/globuloasă. Pielița: fină,
Jonathan, Idared, R.Simirenko, fină, netedă, verde gălbuie R.Simirenko, Banana de Iarnă, netedă, lucioasă, verde gălbuie
Me l r o s e , G o l d e n D e l i c i o u s . acoperită uneori cu o rumeneală Golden Delicious, Melrose. Preferă acoperită de roșu aprins striat pe
Rezistență slabă la ger, rapăn și roză. Miezul: alb-gălbui, fin, soluri fertile. Rezistență bună la ger, 65%. Miezul este alb-gălbui,
f ăi na r e. P ro duc e 25 -35 t /h a. suculent, dulce, ușor acidulat, medie la secetă, înaltă la rapăn și consistent, fin, suculent, dulce
Omologat pentru toate zonele aromă puternică de banană. foarte slabă la făinare. Produce 25t/ acidulat, gust și aromă specifică.
pomicole ale republicii. ha și >. Omologat pe republică.

Vigoare medie, fructificare de tipul Mărime mijlocie, omogene, Vigoare medie, fructificare tip III; Mediu>mare; formă conică-
ČAMPION III. Rodește în anul 3-4. Polenizatori: m=150-180g, diametru=65 -
RENET SIMIRENKO
fructifică timpuriu. Polenizatori: globuloasă spre globuloasă
Gala, Golden Delicious, Reinette 85mm, formă sferică. Pielița fină, Idared, Jonathan, Golden Delicious, aplatizată, suprafața netedă.
Simirenko, Elstar, Gloster, Idared. netedă, galbenă vierzuie, Banana de Iarnă, Me lrose. Pielița: ceroasă, verde spre
Rezistență bună la ger, secetă, acoperită cu roșu portocaliu striat Rezistență medie la ger și secetă, galbenă-vierzuie, acoperită cu
arșiță; relativ bună la rapăn, făinare. pe 50%. puternic atacat de rapăn și slab pruină. Miezul: verde la recoltare,
Produce 30-40t/ha. Se poate cultiva Miez: suculent, crocant, acidulat. rezistent la făinare. Produce 30-40 t/ spre albă-gălbuie ulterior; tare,
în toate zonele pomicole ale Utilizare: septembrie>martie ha și mai mult. Omologat pe crocantă, suculentă, dulce. Fructe
republicii. republică. rezistente la transport, manipulare

SOIURI PRETABILE LA CULTURA ORGANICĂ (IMUNE LA RAPĂN)


Vigoare medie>mare, fructificare tip Mediu, omogene, m=140-170g; Vigoare medie, fructificare tip III, Mare > foarte mare, m=180-230g;
COREDAR III, intră pe rod în anul 3-4. d ia me tr u =65 - 75m m; f o rmă COREDANA intră pe rod în anul 3-4. Polenizatori: diametru=75 -100mm; formă
Polenizatori: Florina, Coredana, sferoconică. Pielița: mijlociu de Florina, Coredar, Generos, Prima. sferică. Pielița: mijlociu de tare,
Generos. Rezistență bună la ger, tare, verde gălbuie acoperită cu Rezistență bună la ger, medie la subțire, verde cu pruină acoperită
secetă și arșiță. Imun la rapăn și roșu striat pe 85% din suprafață. secetă și arșiță. Imun la rapăn și cu roșu striat pe 60% din
făinare. Produce 25-34 t/ha și mai Miezul: tare, suculent, crocant, făinare. Produce 28-35t/ha și mai suprafață. Miez: fin, suculent,
mult. Poate fi cultivat în orice zonă slab acidulat, dulce, bun la gust. mult. Poate fi cultivat în orice zonă crocant, slab acidulat, gust foarte
pomicolă a republicii. Utilizare: octombrie>martie, pomicolă a republicii. bun. Utilizare: octombrie>februarie
consum curent sau prelucrare consum curent sau prelucrare.
Vigoare mare, frutctificare tip III, Mediu>mare, m=150 -180g; Vigoare mică>medie; fructificare tip Me d i u > m a r e , m = 1 5 0 - 1 8 0 g ;
FLORINA intră pe rod în anul 3-4. Polenizatori: d ia me tr u =65 - 80m m; f o rmă GENEROS II; intră pe rod în anul 3-4. diametru=75-90mm; formă
Coredar, Generos. Rezistență bună conică-globuloasă/conică-trun- Polenizatori: Coredar, Coredana, globuloasă/conică globuloasă.
la ger, medie la secetă și arșiță. chiată. Pielița: tare, subțire, verde Florina. Rezistență bună la ger, Pielița: fină, netedă, subțire,
Este imun la rapăn și făinare. -gălbuie/galbenă-vierzuie, acope- medie la secetă și arșiță. Produce galbenă-vierzuie acoperită cu roșu
Produce 35-40t/ha și mai mult. rită cu roșu-zmeuriu striat pe 35-40t/ha și mai mult. Imun la rapăn zmeuriu striat pe 65-85%.
Poate fi cultivat în orice zonă 80%. Miez: fin, suculent, slab aci- și făinare. Nu necesită decât 1-2 Miez: fin, suculent, crocant, aromă
pomicolă a republicii. dulat, parfumat, gust foarte bun. stropiri cu fungicide, în unii ani. Se potrivită, slab acidulat.
Utilizare: noiembrie>aprilie. cultivă în toate zonele pomicole. Utilizare: septembrie > ianuarie
M Ă R U L
SOIURI2

Pepiniera Voinești vă poate oferi o gamă variată de soiuri de măr; cele mai apreciate varietăți, însă, le găsiți anexate mai jos. Pomii sunt altoiți pe
portaltoi de vigoare redusă (M9), sau relativ redusă (M26), în funcție de terenul de care dispuneți, condițiile agroclimaterice și recolta preconizată.

SOIUL POMUL FRUCTUL SOIUL POMUL FRUCTUL


SOIURI DE VARĂ
SLAVA PEREMOJȚAM Vigoare mare, fructificare tip II; Mediu>mare, formă globuloasă REDFREE Vigoare medie, fructificare tip IV, Mărime medie, formă globuloasă
intrare precoce pe rod. Polenizatori: spre conică-globuloasă, ușor intrare pe rod precoce. Polenizatori: sau conică-globuloasă. Pielița este
Akane, Prima, Șafran de Vară. alungită și suprafață netedă. Prima, Primula. Rezistență bună la tare, verde-gălbuie, acoperit cu un
Rezistență înaltă la ger, secetă, Pielița: subțire, fină, ceroasă, iernare, medie la secetă. Rezistență roșu intens atrăgător. Miezul este
arșiță și rapăn; medie la făinare. galbenă-vierzuie, acoperit de genetică la rapăn, medie la făinare. fin, crocant, dulce acidulat, gust
Produce 18-27 t/ha. Fructele pruină si un roșu care acoperă Produce 30-40 t/ha. Fructele sunt foarte bun și aromă plăcută.
rezistente la manipulare și transport. aproape toată suprafața. Miez: rezistente la manipulare și transport.
Soiul este omologat pentru toate suculent, gust foarte bun, aromă
zonele pomicole. plăcută și bine exprimată.

Vigoare medie, fructificare tip II, intră Mărime medie, formă globuloasă Vigoare medie, fructificare tip III, Mărime medie, formă globuloasă
ȘAFRAN DE VARĂ
pe rod timpuriu. Polenizatori: Slava ușor aplatizată. Pielița este tare, MELBA intrare pe rod precoce. Polenizatori: sau conică-globuloasă. Pielița
Peremojțiam, August, Plat. lucioasă, galbe nă - ve rzuie, Papirovka, Quinte, Șafran de vară. subțire, fină, galbenă verzuie,
Rezistență înaltă la iernare, secetă acoperită cu roșu cărămiziu pe Rezistență bună la iernare, slabă la ceroasă, acoperită cu roșu cu
și arșiță; medie la rapăn și făinare. mai mult de50% din suprafață. secetă. Produce 25-35 t/ha și mai dungi mai întunecate. Miezul fin,
Produce 28-35 t/ha. Pentru consum Miezul este fin, crocant, suculent, mult. Necesită 2-3 recoltări. Fructe suculent, dulce acidulat, foarte
curent li industrializare. Omologat dulce-acidulat, gust și aromă rezistente la transport și manipulare. plăcut și aromă exprimată.
pentru toate zonele pomicole ale plăcute. Omologat pe republică.
republicii.
SOIURI DE TOAMNĂ
KIDD’S ORANGE RED Vigoare medie, fructificare tipul IV, Mare, formă conică-globuloasă, PRIMA Vigoare medie spre mare, fructifica- Mediu spre mare, formă globu-
intrare pe rod precoce. Polenizatori: suprafața netedă. Pielița mată, re tip III, intrare pe rod precoce. Pole loasă, suprafața slab costată.
Codrene, Calvil de Zăpadă, Akane. galbenă verzuie acoperită cu -nizatori: Redfree, Primula, Priam. Pielița este tare, ceroasă, verde
Rezistență bună la iernare, rapăn și roșu cu nuanțe de oranj Rezistență bună la iernare, medie la gălbuie, acoperită cu roșu intens
făinare, medie la secetă. Produce 25 cărămiziu pe 65% din suprafață. secetă, făinare. Este imun la rapăn. pe 50-80%. Miezul este tare,
-28 t/ha și mai mult. Soiul este Miezul este fin, crocant, suculent, Produce 35-40 t/ha. Este omologat crocant, suculent, dulce-acidulat,
omologat pentru toate zonele dulce, slab acidulat, aromă pentru toate zonele pomicole ale aromat.
pomicole ale republicii. specifică. republicii.

Vigoare medie, fructificare tip III, Mărime medie, formă globuloasă, Vigoare medie, fructificare tipul IV, Mărime medie, formă conică-
JONAFREE termeni medii de intrar pe rod. uneori slab aplatizată, suprafața REWENA fructifică timpuriu. Polenizatori: globuloasă / conică-oblongă.
Polenizatori: Florina, Priam, Mcfree, netedă. Pielița tare, mată, verde Prima, Reanda, Remo, Reglindis. Pielița mijlociu de tare, netedă,
Liberty. Rezistență genetică la gălbuie acoperită cu roșu pe 85- Rezistență genetică la rapăn, înaltă lucioasă, galbenă-verzuie
rapăn, redusă la făinare; medie la 95% din suprafață. Miezul este la făinare; medie la iernare și acoperită cu roșu pe mai mult de
iernare și slabă la secetă. Produce tare, crocant, suculent, dulce secetă. Produce 25-30 t/ha. Este 85%. Miezul este crocant,
25-28t/ha și mai mult. acidulat. Rezistente la transport omologat în toate zonele pomicole suculent, acidulat, gust plăcut.
și manipulare. ale republicii.

Vigoare medie, fructificare tip III, Mărime medie, formă globuloasă.


RED CHIEF AKANE intră pe rod semitimpuriu. Polenizat Pielița este subțire, tare, ceroasă,
de: Calvil de Zăpadă, Kidd’s acoperită aproape integral cu roșu
parametri similari cu parametri similari cu Orange, Codrene. Preferă soluri intens striat. Miezul este tare,
STARKRIMSON STARKRIMSON fertile și bine irigate. Rezistență crocant, fin, suculent, gust foarte
bună la iernare, medie la făinare, bun,, acidulat, aromă plăcută,
slabă la secetă, arșiță și rapăn. potrivit de exprimată.
Produce 18-24 t/ha. Este omologat.

Vigoare medie>mare, fructificare tip Mediu, formă globuloasă spre


McINTOSH III; intrare pe rod precoce. globuloasă-aplatizată, suprafața RED DELICIOUS
Polenizatori: Calvil de Zăpadă, netedă. Pielița: subțire, tare,
Kidd’s Orange Red. Produce 28-30 ceroasă, verde-gălbuie acoperită parametri similari cu parametri similari cu
t/ha. Rezistență bună la iernare, cu roșu cărămiziu cu nuanțe STARKRIMSON STARKRIMSON
slabă la secetă și arșiță; medie la violacee și striuri mai întunecate.
făinare și slabă la rapăn. Miezul: fin, foarte suculent, dulce-
acidulat, aromă puternică.

SOIURI DE IARNĂ
Vigoare medie>slabă, frutificare tip Mare>mijlociu, formă globuloasă- Vigoare mare, fructificare tip III; Mare, formă conică sau conică-
IDARED III, intră pe rod timpuriu. Poleniza- aplatizată până la conică- SIR PRISE intrare pe rod medie. Polenizatori: globuloasă, costat. Pielița: fină,
tori : Golden Delicious, Red globuloasă, suprafața netedă. Florina, Jonafree, Mcfree, Liberty. netedă, galbenă-vierzuie spre
Delicious, Renet Simirenko, Pielița tare, ceroasă, lucitoare, Rezistență medie la iernare, secetă galbenă acoperite de rumeneală
Melrose. Rezistență înaltă la rapăn, verde-gălbuie acoperită cu roșu și făinare; rezistență genetică la roză. Miez: foarte suculent, dulce-
slabă la făinare, medie la iernare, striat, atrăgător pe 45-80% din rapăn, deci nu necesită tratamente acidulat, foarte bun, aromă
secetă și arșiță. Produce 25-32 t/ha suprafață. Miezul fin, crocant, c on t ra ac es te i m al ad ii. S e plăcută. Sensibile la manipulare și
și mai mult. Soiul este omologat suculent, dulce acidulat, aromat. recomandă altoirea pe M9, produce transport.
pentru toate zonele pomicole. Pentru consum curent și industrie 30-35t/ha. Consum curent, industrie.

STARKSPUR Vigoare slabă, fructificare de tipul I, Mărime medie, formă trunchiat- WAGENER PREMIAT Vigoare slabă, fructificare de tipul I, Mărime medie, formă globuloasă-
intră pe rod timpuriu. Polenizatori: costată, verde-gălbuie acoperită intră timpuriu pe rod. Polenizatori: aplatizată. Pielița este subțire,
Golden Delicious, Goldspur, cu roșu intens, foarte atractiv pe Starkspur, G.Delicious, Starkrimson, ceroasă, verde-gălbuie acoperită
Wagener Premiat. Rezistență slabă 70%. Miezul este tare, crocant, Jonathan, R.Simirenko, Goldspur. cu roșu cărămiziu spre zmeuriu pe
la iernare, secetă, arșiță și rapăn; suculent, dulce, slab acidulat, Rezistență bună la rapăn și făinare; mai mult de 60%. Miezul este fin,
rezistență înaltă la făinare. Produce gust si aromă plăcută. Rezistente medie la secetă și arșiță, slabă la crocant, suculent, dulce, moderat
26-32 t/ha. Este omologat în țară, cu la manipulare și transport. iernare. Produce 26-32 t/ha. de acidulat, gust excelent și aromă
excepția zonei pomicole de nord. Omologat, exceptând zona de nord. plăcută.

Vigoare slabă, fructificare tip I; intră Mărime medie, formă conică- Vigoare mare, fructificare tip III, Mijlociu>mare, formă globuloasă-
STARKRIMSON pe rod timpuriu. Polenizatori: trunchiată, costată. Pielița este MELROSE intrare pe rod în termeni medii. aplatizată, uneori slab costată.
Starkspur, Goldspur, Wagener. groasă, lucitoare, ceroasă, verde- Polenizatori: Golden Delicious, Pielița: ceroasă, lucitoare, verde
Rezistență slabă la ger, secetă, gălbuie acoperită cu roșu foarte Renet Simirenko, Idared. Rezistență gălbuie acoperită cu roșu
arșiță și rapăn; înaltă la făinare. intensiv și atractiv pe aproape bună la iernare, medie la secetă, întunecat, foarte atrăgător. Miezul
Produce 28-30 t/ha. Se recomandă 100%. Miezul este tare, crocant, rapăn și făinare. Produce 25-32 t/ha. este fin, crocant, suculent, acidulat
altoirea pe portaltoi de vigoare suculent, dulce, slab acidulat, Se recomandă a fi altoit pe M9. este -dulce, foarte plăcut și aromat.
medie. gust și aromă plăcută. omologat pentru sudul republicii.

SUPER CHIEF RENET CHAMPAGNE Vigoare medie, tipul II de fructificare, Mărime medie, formă aplatizată
intrare pe rod precoce. Polenizatori: sau globulos-aplatizată. Pielița
Jonathan, Idared, Golden Delicious, subțire, fină, lucioasă, verde-
parametri similari cu parametri similari cu Banana de iarnă, Me lrose. gălbuie la recoltare și devine
STARKRIMSON STARKRIMSON Pretențios față de sol, rezistență galbenă acoperită cu o rumeneală
slabă la ger și secetă. Rezistență roșie. Miezul este tare, foarte
medie la făinare, slabă la rapăn, suculent, gust bun și aromă slabă.
produce 25-30 t/ha.
M Ă R U L
PEPINIERA POMICOLĂ VOINEȘTI
(+373) 69 358 996 / (+373) 22 260 173 TABLOUL RECOLTELOR
voinesti@hotmail.com
www.voynesti.wordpress.com PERIOADELE MATURĂRII FRUCTELOR
PĂSTRARE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
DENUMIREA SOIULUI
(ZILE) IA DECADĂ IIA DECADĂ IIIA DECADĂ IA DECADĂ IIA DECADĂ IIIA DECADĂ IA DECADĂ IIA DECADĂ IIIA DECADĂ
SOIURI DE VARĂ
MELBA 6-8

ȘAFRAN DE VARĂ 20 - 35

SLAVA PEREMOJȚAM 30 - 45

REDFREE (R) 20 - 25
SOIURI DE TOAMNĂ

AKANE 70 - 90

PRIMA (R) 30 - 45

CALVIL DE ZĂPADĂ 120 - 140

KIDD’ ORANGE RED 125 - 140

MACHINTOSH 120-150

REWENA (R) 100 - 120

GLOSTER 200 - 220

JONAFREE (R) 160 - 180

RED CHIEF 170 - 200

RED DELICIOUS 160 - 180


SOIURI DE IARNĂ

IDARED 200 - 220

SIR PRISE (R) 155 - 165

SUPER CHIEF 180 - 210

ELSTAR 140 - 190

GALA 180 - 210

JONAGORED 160 - 210

BANANA DE IARNĂ 165 - 185

CAMPION 140 - 190

JONATHAN 145 - 165

MUTSU 190 - 220

STARKRIMSON 190 - 210

GOLDSPUR 180 - 210

GOLDEN DELICIOUS 180 - 210

REINETTE SIMIRENKO 180 - 220

REINETTE DE CHAMPAGNE 180 - 240

STARKSPUR 190 - 210

WAGENER PREMIAT 190 - 210

MELROSE 200 - 220

JONAGOLD 200 - 220

BRAEBURN 200 - 220

GRANNY SMITH 200 - 220

FUJI 190 - 230


SOIURI PRETABILE LA CULTURA ORGANICĂ (IMUNE LA RAPĂN)

COREDANA (R) 120 - 130

GENEROS (R) 125 - 140

FLORINA (R) 170 - 200

COREDAR (R) 140 - 160

S-ar putea să vă placă și