P. 1
LEGEA-458-2002

LEGEA-458-2002

|Views: 103|Likes:
Published by daneremia

More info:

Published by: daneremia on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. dacă acestea se impun. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. care nu sunt incluşi în anexa nr. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. se va proceda astfel: a) producătorii.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. . în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. 1. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. 4. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. CAPITOLUL III Monitorizare Art. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. 1. 8.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. I pct. . acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. a). la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. respectiv a municipiului Bucureşti. 5. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. . pentru prevenirea îmbolnăvirilor. c) să respecte prevederile art. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. care să afecteze sănătatea umană. . (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. b) autorităţile de sănătate publică judeţene. 3 din Legea nr. Art. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. 1. 5. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. (1) lit. instituţii socioculturale şi cantine. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. 1B şi 2 din anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. 7. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. paraziţi sau substanţe care. în cazul apei utilizate în industria alimentară. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. în conformitate cu anexa nr. Art. . __________ Partea introductivă de la alin. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. respectiv a municipiului Bucureşti. 6. I pct.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. respectiv distribuitorii de apă potabilă. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. (1) lit. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv distribuitorului. 311/2004.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. prin număr sau concentraţie. unităţi de asistenţă medicală. 5-8 şi 10. 2 din Legea nr. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. precum: unităţi de învăţământ. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. 1. 311/2004. în cazul apei potabile îmbuteliate. direct sau indirect. 4 alin. 1. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. (2).(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti.

îndeosebi a dezinfecţiei. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. . autoritatea de sănătate publică judeţeană. . 2. respectiv a municipiului Bucureşti. 1. .Alineatul (51) a fost introdus prin art. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. 311/2004. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. (3) Producătorii. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. 8. 311/2004. în scopul identificării cauzei. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. care efectuează monitorizarea calităţii apei. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. respectiv a municipiului Bucureşti. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. .Alineatul (6) a fost modificat prin art. 6 din Legea nr. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. (2). 1. I pct. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. respectiv a municipiului Bucureşti. 6 alin. se aplică prevederile art. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. 311/2004. conform anexei nr. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 3. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. 3. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. respectiv a municipiului Bucureşti. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. Normele de supraveghere. vor asigura monitorizarea curentă. (3) se aplică. 4 alin. conform cerinţelor minime din anexa nr. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. Partea I. precum şi de către producătorii. de control al apei potabile. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. I pct. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. 3. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. prin sistem public colectiv ori individual. I pct. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. (5) Abrogat. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. dispune informarea consumatorilor. pentru industria alimentară. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. 4 din Legea nr. şi al calităţii apei potabile produse. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 din Legea nr. distribuite şi utilizate.

CAPITOLUL V Derogări Art. echipamentelor. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. respectiv a municipiului Bucureşti. . e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. respectiv a municipiului Bucureşti.000 de persoane.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. 7 din Legea nr. îmbuteliere. (5) Prevederile alin. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. împreună cu alte autorităţi implicate. de asemenea. (4).(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. respectiv a municipiului Bucureşti. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. (3). Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. în termen de 60 de zile. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. 311/2004. (4) Prevederile alin. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. 10. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. distribuţie. I pct. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. b) parametrul în cauză. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. (8) Prevederile alin. d) schema de monitorizare adecvată. nu va depăşi 3 ani. în termen de 48 de ore de la confirmare. 9. c) zona geografică. 8 alin. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. solicită prelungirea derogării. respectiv a municipiului Bucureşti. 2 din anexa nr. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. respectiv a municipiului Bucureşti. f) durata derogării. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. pentru care derogarea implică un risc special. 5 alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. cantitatea de apă furnizată zilnic. .000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. (2) sau cu tabelul nr. (4).

care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. 11. (6) şi (7). inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. împreună cu producătorii. 3 alin. 9 alin. 3 alin. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. respectiv a municipiului Bucureşti. . privind calitatea apei potabile. o dată la 3 ani. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. respectiv distribuitorii de apă potabilă. respectiv a municipiului Bucureşti. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. clară. direct sau indirect. Informaţia trebuie să fie corectă. (6) şi (7). 5 alin. respectiv al municipiului Bucureşti. colective sau individuale. Partea I.000 de persoane. respectiv de distribuitor. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. art. art. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. 8 şi art. respectiv a distribuitorului.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. (2). 8 şi art. respectiv a municipiului Bucureşti. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . 5 alin. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. art. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. (2). în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. furnizată la timp şi actualizată. Raportul judeţean. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 9 alin. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. (2). art. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. c) situaţia pe o perioadă de un an. întocmeşte şi publică. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. (2). (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. conform Normelor de supraveghere. Pentru persoanele fizice sau juridice. Partea I. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. întocmesc şi publică anual. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. colective sau individuale.

în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. care au surse proprii. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. Partea I. respectiv distribuitorii de apă. 13. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. . cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. cu modificările şi completările ulterioare. Art. I pct. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. vor fi controlate. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. respectiv fântâni. 8 din Legea nr. Partea I. 142. după caz.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. o altă perioadă de prelungire. (7) Ministerul Agriculturii. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. 12.Art. de maximum 3 ani. __________ Alineatele (1). __________ . (2) Prevederile alin.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. până la data aderării României la Uniunea Europeană. fără a aduce prejudicii notelor 2. . în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. Art. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. care poate decide. al animalelor şi pentru irigaţii. 311/2004. Partea I. (2) şi (4) au fost modificate prin art. 1. pe baza acestei evaluări. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. 9 din Legea nr. . prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. Partea I. până la data de 31 decembrie 2005. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. (4) Producătorii. . disciplinară. (6) Producătorii. . în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. civilă. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. la un interval de 1-3 luni.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. nu se sancţionează conform Legii nr. 141. I pct. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. __________ Articolul a fost introdus prin art. contravenţională sau penală. 14. exploatate în sistem local. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. pe sau în vecinătatea sursei de apă. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. 311/2004. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. Art.

Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. Art.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 9 din Legea nr. 16. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 311/2004.Anexele nr.Articolul a fost introdus prin art. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. 2. I pct. I pct. Art. 311/2004. 2 şi 3.Anexele nr. . __________ Articolul a fost modificat prin art. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. Art. ANEXA Nr. 311/2004. . chimici şi indicatori. Art. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. I pct. 311/2004. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. .Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 143. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. 1 B. 1 __________ Anexa nr. 15. 17. 11 din Legea nr. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 9 din Legea nr. 10 din Legea nr. Partea I. .

0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.1 mg/l Cupru3).0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.8) 0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.

50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. slimicide organice. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. compuşi înrudiţi (ca de ex. rodendicide.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. bromdiclormetan. fungicide. erbicide. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. produşii de degradare şi de reacţie. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. b) şi d). 7 .9) 0. 2 ) Unde este posibil. 6 alin. bromoform. heptaclor şi heptaclor epoxid.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. dieldrin.3-cd) piren. 6 alin. nematocide. b) şi d). (1) lit. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Pentru aldrin.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. benzo(k)fluorantren. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. benzo(ghi)perilen. concentraţia maximă este 0. (1) lit. Pentru apa la care se referă art.0 mg/l. dibromoclormetan. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. 3.Pesticide7).2. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. acaricide. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. a). în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). 10 ) Pentru apa la care se referă art.030 µg/l. printr-o metodă de prelevare adecvată. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren.<= 1. algicide. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual.+ -------. a). 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. indeno(1. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. fără a compromite dezinfecţia. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. cu respectarea celor menţionate la pct. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

(1) lit. 6 alin.Pentru apa la care se referă art. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. a).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. b) şi d).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- .500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala.

conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile...0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6. 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată.10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0... 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1.. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.5 unităţi de pH. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr..: criptosporidium. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor.... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice. În situaţia în care este demonstrat..... Frecvenţa. ca de ex.. 2 pct........10 mSv/an de referinta9)..3..... 2 pct............. valoarea pH-ului poate fi mai mică. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon.............. valoarea minimă poate fi redusă până la 4. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă..000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8). iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene..5 unitati de pH pH3).. potasiu-40....3. 8 ) Frecvenţa...... 1 . unitatea de măsură este număr/250 ml.... se poate renunţa la monitorizarea tritiului..5. 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an... 1...... <= 9... Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale..000 m3 pe zi..9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0..0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie. .. 10 ) Exclusiv tritiu. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr.. 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală.. radon şi descendenţii radonului. 1.6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5.....Oxidabilitate5) 5. .... pe baza unor monitorizări efectuate anterior. 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10. 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată...

2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. Monitorizarea de audit 2. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. 2. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. 1. 1.ANEXA Nr. frecvenţa. Partea I. . 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. poate completa lista de la pct.3. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. 1 1. produsă şi distribuită. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. ca de exemplu criptosporidium. Monitorizarea de control 1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.1. 2.4.2. 1. respectiv a municipiului Bucureşti.1.

5) | probe/an3). (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr.4). pentru determinarea unui anumit parametru. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit.5) | | |zona de aprovizionare1).300 m3/zi. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.3. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare. ca parte din | | |m3/zi. distribuită prin sistem public.000 | |m3/zi. 1 . 5. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi. respectiv a municipiului Bucureşti. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3). Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3.000 <= 10. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă. a stabilit că. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100. pentru o perioadă determinată de către ea. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile.000|+ 3 pentru fiecare 1. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1.2.1. 1.000 m3/zi.2. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.000 <= 100. 2. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. 6 alin.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. conform Normelor de supraveghere. 3. 3.000|3+1 pentru fiecare 10. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. respectiv a municipiului Bucureşti. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. 311/2004. cu excepţia situaţiei de la pct. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . 4. ca|1 pentru fiecare 100 m3. atât cât este posibil. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. I pct. respectiv a municipiului Bucureşti.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. 1. ANEXA Nr. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. 6. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. 11 din Legea nr. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. 3 __________ Anexa nr.

000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0. se corectează pH-ul la 7. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2. precizia.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 .Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. 2.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1.1.1 g 40 mg 15 g 1.

3.2. 1. la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr.Gust . 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. folosind permanganat de potasiu. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat. În prezent. cu o acurateţe şi o precizie de 0.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). .Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) .Carbon organic total .Culoare .2 unităţi de pH. pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului. 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele.Miros . sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. 1. 2. cu o acurateţe şi o precizie de 25%.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->