P. 1
LEGEA-458-2002

LEGEA-458-2002

|Views: 103|Likes:
Published by daneremia

More info:

Published by: daneremia on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

I pct. . . care să afecteze sănătatea umană. (2). asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. b) autorităţile de sănătate publică judeţene.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. 1. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. precum: unităţi de învăţământ. se va proceda astfel: a) producătorii. Art.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. . respectiv a municipiului Bucureşti. paraziţi sau substanţe care. 8. dacă acestea se impun. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. 1B şi 2 din anexa nr.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. . 7. __________ Partea introductivă de la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. 1. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. 5. în cazul apei utilizate în industria alimentară. respectiv distribuitorului. I pct. 311/2004.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. (1) lit. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. în cazul apei potabile îmbuteliate. prin număr sau concentraţie. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. unităţi de asistenţă medicală. care nu sunt incluşi în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 5-8 şi 10. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. 3 din Legea nr. c) să respecte prevederile art. 1. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. 311/2004. Art. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. a). respectiv distribuitorii de apă potabilă. în conformitate cu anexa nr.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. instituţii socioculturale şi cantine. 4. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. 6. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. CAPITOLUL III Monitorizare Art. 1. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. 2 din Legea nr. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. 5. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. . (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. direct sau indirect. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art.

respectiv a municipiului Bucureşti. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. şi al calităţii apei potabile produse. conform cerinţelor minime din anexa nr. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. distribuite şi utilizate. 1. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 din Legea nr. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. vor asigura monitorizarea curentă.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. . fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. 2. 3. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. prin sistem public colectiv ori individual. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. pentru industria alimentară. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană.Alineatul (51) a fost introdus prin art. 6 din Legea nr. în scopul identificării cauzei. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. respectiv a municipiului Bucureşti. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. 4 din Legea nr. 311/2004. de control al apei potabile. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. . dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3. I pct. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. se aplică prevederile art. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. (5) Abrogat. respectiv a municipiului Bucureşti. . (3) Producătorii. (2). dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. I pct. 311/2004. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr.Alineatul (6) a fost modificat prin art. (3) se aplică. 311/2004. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. conform anexei nr. 1. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. I pct. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. Normele de supraveghere. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. precum şi de către producătorii. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 3. 8. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. 4 alin. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. care efectuează monitorizarea calităţii apei. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. Partea I. îndeosebi a dezinfecţiei. 6 alin. . dispune informarea consumatorilor. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.

respectiv a municipiului Bucureşti. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. echipamentelor. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. (4). (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. (8) Prevederile alin. . (4) Prevederile alin. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. f) durata derogării.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 5 alin. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. . d) schema de monitorizare adecvată.000 de persoane.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. respectiv a municipiului Bucureşti. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. îmbuteliere. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. (5) Prevederile alin.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. respectiv a municipiului Bucureşti. cantitatea de apă furnizată zilnic. împreună cu alte autorităţi implicate. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. I pct. 2 din anexa nr. distribuţie. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. b) parametrul în cauză. nu va depăşi 3 ani. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. în termen de 48 de ore de la confirmare. pentru care derogarea implică un risc special. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. 8 alin. 9. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. solicită prelungirea derogării. de asemenea. 7 din Legea nr. (3). (4). la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. 311/2004. 10. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. (2) sau cu tabelul nr. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani. c) zona geografică. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. CAPITOLUL V Derogări Art.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. în termen de 60 de zile. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art.

clară.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. o dată la 3 ani. întocmeşte şi publică. colective sau individuale. colective sau individuale. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. 11. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. (6) şi (7). publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. art. . conform Normelor de supraveghere. furnizată la timp şi actualizată. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. 9 alin. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. 9 alin. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. art. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. 5 alin. Raportul judeţean. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. împreună cu producătorii. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 alin. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. respectiv a distribuitorului. (6) şi (7). respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . (2). se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. respectiv al municipiului Bucureşti. (2). 3 alin. (2). privind calitatea apei potabile. Partea I. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. art. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 8 şi art. respectiv de distribuitor. întocmesc şi publică anual. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. respectiv distribuitorii de apă potabilă. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. 3 alin. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. direct sau indirect. (2). Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. c) situaţia pe o perioadă de un an. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. Informaţia trebuie să fie corectă.000 de persoane. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. Partea I. respectiv a municipiului Bucureşti.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 8 şi art. art. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Pentru persoanele fizice sau juridice.

la un interval de 1-3 luni. care au surse proprii. o altă perioadă de prelungire. 14. __________ Alineatele (1). care poate decide. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. fără a aduce prejudicii notelor 2. 13. (2) şi (4) au fost modificate prin art. 142. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. pe baza acestei evaluări. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. I pct. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. . contravenţională sau penală. 8 din Legea nr. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. Partea I. (2) Prevederile alin. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. 141. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. __________ . Art. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. Art. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. Art. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.Art. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. 311/2004. 311/2004. după caz.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. . 9 din Legea nr. de maximum 3 ani. . vor fi controlate. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. până la data aderării României la Uniunea Europeană. până la data de 31 decembrie 2005. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. nu se sancţionează conform Legii nr.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. (7) Ministerul Agriculturii. (6) Producătorii. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. Partea I. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. .Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. disciplinară. (4) Producătorii. 1. . respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. respectiv distribuitorii de apă. Partea I. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. pe sau în vecinătatea sursei de apă. exploatate în sistem local. al animalelor şi pentru irigaţii. Partea I. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. respectiv fântâni. civilă.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. 12.

. 11 din Legea nr. Art. 2. Art. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. 311/2004. 311/2004.Anexele nr. chimici şi indicatori. 1 B. 311/2004. Partea I. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art.Anexele nr. 15. I pct. __________ Articolul a fost introdus prin art. 2 şi 3. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. 17. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. 143. 16. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. 1 __________ Anexa nr.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 9 din Legea nr. . 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. 311/2004. I pct. 10 din Legea nr. . (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. Art. Art. ANEXA Nr.Articolul a fost introdus prin art. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . I pct. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. . 9 din Legea nr. I pct. __________ Articolul a fost modificat prin art.

-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.8) 0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.1 mg/l Cupru3).10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.

50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. (1) lit. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. fără a compromite dezinfecţia. 10 ) Pentru apa la care se referă art. heptaclor şi heptaclor epoxid.Pesticide7). 6 alin.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. dibromoclormetan. nematocide.9) 0. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. cu respectarea celor menţionate la pct. benzo(ghi)perilen. b) şi d). respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. concentraţia maximă este 0. dieldrin. compuşi înrudiţi (ca de ex. bromoform. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. bromdiclormetan. indeno(1. acaricide. Pentru apa la care se referă art. printr-o metodă de prelevare adecvată. produşii de degradare şi de reacţie. 7 . slimicide organice.030 µg/l. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. benzo(k)fluorantren. 3. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. erbicide. algicide. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.3-cd) piren. 2 ) Unde este posibil. Pentru aldrin. b) şi d). 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. a). Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. rodendicide. 6 alin.2. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi.+ -------.0 mg/l. (1) lit. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.<= 1.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). fungicide. a). astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator.

6 alin. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- .50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. a). b) şi d). în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. (1) lit.500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala.Pentru apa la care se referă art.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0.

. ca de ex... 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată..5... metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr....3..000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8). 2 pct.. că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice..5 unitati de pH pH3). 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an.. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. .. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită... 2 pct.10 mSv/an de referinta9). 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată.5 unităţi de pH. Frecvenţa... 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1... 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă.. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr.Oxidabilitate5) 5.. 1....000 m3 pe zi. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.....9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0.. <= 9.. 1.10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale.: criptosporidium. 1 ...3.... 8 ) Frecvenţa... pe baza unor monitorizări efectuate anterior...... 10 ) Exclusiv tritiu... radon şi descendenţii radonului.. valoarea minimă poate fi redusă până la 4... ... iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.... Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon.. se poate renunţa la monitorizarea tritiului..... 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală.......0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5. valoarea pH-ului poate fi mai mică.... conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. potasiu-40........0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6............ unitatea de măsură este număr/250 ml. În situaţia în care este demonstrat......

2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.ANEXA Nr. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. poate completa lista de la pct. frecvenţa. respectiv a municipiului Bucureşti.1. 2. 1 1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. . 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. 2. Monitorizarea de audit 2. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr.4. produsă şi distribuită.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.2. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.1. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 1. 1. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. ca de exemplu criptosporidium.3. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. Monitorizarea de control 1. Partea I. 1. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.

Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit.300 m3/zi.000 <= 100.000|3+1 pentru fiecare 10. pentru determinarea unui anumit parametru. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. pentru o perioadă determinată de către ea. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.1.000 m3/zi. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. respectiv a municipiului Bucureşti.5) | probe/an3). Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 1 . NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.000|+ 3 pentru fiecare 1.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. 6 alin. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3). Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. conform Normelor de supraveghere. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. 2.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. 5. respectiv a municipiului Bucureşti. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. a stabilit că. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.2. ca parte din | | |m3/zi.4).000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr.000 <= 10.000 | |m3/zi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare.5) | | |zona de aprovizionare1). 3. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. 1. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile. 3.3.2. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. distribuită prin sistem public.

6. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . ANEXA Nr. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. 311/2004. respectiv a municipiului Bucureşti. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. I pct. 1. ca|1 pentru fiecare 100 m3. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. 11 din Legea nr. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. 4. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. 3 __________ Anexa nr. cu excepţia situaţiei de la pct. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. atât cât este posibil. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei.

şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1. 2.Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea. se corectează pH-ul la 7.1 g 40 mg 15 g 1. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute.1. precizia.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA).5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 .

Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr.Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . . 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat. folosind permanganat de potasiu. NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).Culoare . 1.Carbon organic total . cu o acurateţe şi o precizie de 0.Gust . pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.Miros . 1. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.2 unităţi de pH. 3.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid.2.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. În prezent. 2. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. cu o acurateţe şi o precizie de 25%. la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->